Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Z badań nad Biblią
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Bogacz Roman: Ujęcia związane z naukami o człowieku. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 65-74 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
2.artykuł: Hałas Stanisław: Analiza retoryczna. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 25-38 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
3.artykuł: Jelonek Tomasz: Biblia i informatyka. Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 5-82  szczegóły 
4.artykuł: Jelonek Tomasz: Lingwistyka matematyczna. Z badań nad Biblią 2002 z. 5 s. 167-179 (nt. zastosowania lingwistyki matematycznej w badaniach nad Biblią...) szczegóły 
5.artykuł: Jelonek Tomasz: Metoda historyczno-krytyczna. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 15-23 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
6.artykuł: Kantor Maria: Analiza narracyjna i semiotyczna. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 39-46 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
7.artykuł: Marzec Magdalena: Metody badawcze 7Q5. Z badań nad Biblią 2002 z. 5 s. 191-202 (nt. metod badania fragmentu papirusu 7Q5 z Qumran...) szczegóły 
8.artykuł: Pindel Roman: Ujęcie oparte na Tradycji. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 47-63 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
9.artykuł: Słabek Piotr: Fundamentalistyczna lektura Pisma Świętego. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 83-88 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
10.artykuł: Witkowski Stanisław: Ujęcia kontekstowe. Z badań nad Biblią 1998 z. 2 s. 75-81 (nt. metody interpretacji Biblii...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Bogacz Roman: Komputerowa analiza struktury literackiej "Listu do Hebrajczyków". Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 97-128  szczegóły 
12.artykuł: Zbroja Bogdan: Komputerowa analiza hipotezy Marie-Emile Boismarda dotyczącej Apokalipsy św. Jana. Z badań nad Biblią 2001 z. 3 s. 117-136 (skrót pracy licencjackiej...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Jelonek Tomasz: Inkulturacja Biblii w Polsce. Z badań nad Biblią 2002 z. 5 s. 27-47 (m.in. proces włączenia Kościoła w kulturę polską, omówienie polskich p...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Biblia, tematyka biblijna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Kania Maria: Człowiek z Kariothu skazany na zdradę?. Z badań nad Biblią 2003 z. 6 s. 139-147 (Judasz Iskariota w twórczości Karola Huberta Rostworowskiego, Gustawa ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Piekarz Danuta: Relektura Starego Testamentu w świetle Chrystusa. Z badań nad Biblią 2003 z. 7 s. 21-30 (interpretacja wydarzeń ze Starego Testamentu w Nowym Testamencie...) szczegóły 
16.artykuł: Pindel Roman: Aktualizacja według Dokumentu Papieskiej Rady Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele". Z badań nad Biblią 2002 z. 5 s. 9-26 (omówienie wytycznych dokumentu...) szczegóły 
17.artykuł: Tyrol Anton: Alegoricka relektura starozakonnych textov v krest'anskych Pismach. Z badań nad Biblią 2003 z. 7 s. 33-42 (alegoryczna interpretacja tekstów Starego Testamentu w pismach Ojców K...) szczegóły 
18.artykuł: Włodarczyk Zofia: Drzewa i krzewy na kartach Nowego Testamentu. Z badań nad Biblią 2001 z. 3 s. 17-70 (wykaz z omówieniem...) szczegóły 
19.artykuł: Włodarczyk Zofia: Rośliny zielne w Nowym Testamencie. Z badań nad Biblią 2002 z. 4 s. 7-68 (charakterystyka roślin i cytaty biblijne odnoszące się do nich...) szczegóły 
20.artykuł: Zbroja Bogdan: "Hebraisti, Romaisti, Hellenisti" w Nowym Testamencie. Z badań nad Biblią 2003 z. 7 s. 213-221 (analiza fragmentów, w których wspomniane są nazwy języków używanych w ...) szczegóły 
21.artykuł: Zbroja Bogdan: "Perły" w Biblii. Z badań nad Biblią 2003 z. 7 s. 165-172 (występowanie słowa "perła" w Nowym Testamencie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokalipsa św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Zbroja Bogdan: Komputerowa analiza hipotezy Marie-Emile Boismarda dotyczącej Apokalipsy św. Jana. Z badań nad Biblią 2001 z. 3 s. 117-136 (skrót pracy licencjackiej...) szczegóły 
23.artykuł: Zbroja Bogdan: "Ogień i siarka" w Apokalipsie św. Jana. Z badań nad Biblią 2002 z. 4 s. 185-195  szczegóły 
24.artykuł: Zbroja Bogdan: Osobiste doznania św. Jana opisane w Apokalipsie. Z badań nad Biblią 2002 z. 5 s. 181-189  szczegóły 
25.artykuł: Zbroja Bogdan: Terminy własne Apokalipsy św. Jana, a Pięcioksiąg Mojższa. Z badań nad Biblią 2002 z. 5 s. 149-166  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Marka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Marzec Magdalena: Ewangelia św. Marka w Qumran? Prezentacja badań nad fragmentem 7Q5. Z badań nad Biblią 2002 z. 4 s. 197-216 (analiza papirusu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / List do Hebrajczyków
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Bogacz Roman: Argumentacja wytrwałości chrześcijańskiej na podstawie Hbr 12, 1-2. Z badań nad Biblią 2002 z. 4 s. 175-183  szczegóły 
28.artykuł: Bogacz Roman: Komputerowa analiza struktury literackiej "Listu do Hebrajczyków". Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 97-128  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Pindel Roman: Małoazjatyckie gminy żydowskie związane z działalnością Pawła Apostoła. Z badań nad Biblią 2001 z. 3 s. 71-95  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Piotra
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Hałas Stanisław: Biblijne modele w interpretacji misterium paschalnego (Analiza treści 1 P [pierwszego listu św. Piotra]). Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 129-139  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Dzieje Apostolskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Pindel Roman: Pawłowy egzorcyzm w Filippi (Dz 16, 16-21). Z badań nad Biblią 2002 z. 4 s. 165-174  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Zagadnienia specjalne (hebrajska) / Tematy, motywy (hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Jelonek Tomasz: Medytacje przed Menorą. Specyficzny Wykład Historii Izraela. Część IV. Z badań nad Biblią 2003 z. 7 s. 115-162 (historia biblijnych postaci Racheli i Rut w Starym Testamencie oraz w ...) szczegóły 
33.artykuł: Jurczyński Jacek: Obietnice Boże w snach. Z badań nad Biblią 2003 z. 7 s. 105-113 (motyw snu w Starym Testamencie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Bogacz Roman: Sanktuaria Izraela w epoce patriarchów. Z badań nad Biblią 2001 z. 3 s. 137-146  szczegóły 
35.artykuł: Hałas Stanisław: Biblijne opisy stworzenia i ich geograficzne implikacje. Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 83-95  szczegóły 
36.artykuł: Jelonek Tomasz: Biblia i informatyka. Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 5-82  szczegóły 
37.artykuł: Jelonek Tomasz: Biblia i kultura. Z badań nad Biblią 2003 z. 6 s. 11-23 (kulturotwórcza rola Biblii...) szczegóły 
38.artykuł: Jelonek Tomasz: Żydowska lektura Biblii. Z badań nad Biblią 2003 z. 7 s. 43-75 (w świetle dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej z 2001: Naród żydowsk...) szczegóły 
39.artykuł: Piekarz Danuta: Relektura Starego Testamentu w świetle Chrystusa. Z badań nad Biblią 2003 z. 7 s. 21-30 (interpretacja wydarzeń ze Starego Testamentu w Nowym Testamencie...) szczegóły 
40.artykuł: Tyrol Anton: Alegoricka relektura starozakonnych textov v krest'anskych Pismach. Z badań nad Biblią 2003 z. 7 s. 33-42 (alegoryczna interpretacja tekstów Starego Testamentu w pismach Ojców K...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Hioba
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Kosek Jerzy: Model budowy świata według Księgi Hioba. Z badań nad Biblią 2003 z. 6 s. 189-218  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
    artykuły (alfabet tytułów)
42.artykuł: Nowaczyk Zbigniew: Muzyka i instrumenty w Psalmach. Studium leksykograficzne. Z badań nad Biblią 2003 z. 6 s. 161-187  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pięcioksiąg
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Zbroja Bogdan: Terminy własne Apokalipsy św. Jana, a Pięcioksiąg Mojższa. Z badań nad Biblią 2002 z. 5 s. 149-166  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Historia literatury (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Vojtko Stanislav: Inkulturacia Biblie na Slovensku. Z badań nad Biblią 2002 z. 5 s. 61-81 (m.in. przekłady Biblii na język słowacki; ze streszczeniem w języku po...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Historia literatury (słoweńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Filipic Mirjana: Inkulturacja Pisma Świętego w narodzie słoweńskim. Z badań nad Biblią 2002 z. 5 s. 49-60 (m.in. przekłady Biblii na język słoweński, wpływ Pisma św. na poezję l...) szczegóły