PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Ogród
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maciejko Paweł: Doskonałość Elzenberga (Na marginesie pierwszego tomu "Pism"). Ogród 1992 nr 1 s. 323-325  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzońca Wiesław: Znaki dekonstrukcji. Ogród 1993 nr 1/4 s. 333-339  szczegóły 
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ressel Ewa: Czym jest poststrukturalizm?. Ogród 1993 nr 1/4 s. 340-345  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Inna historia literatury. Ogród 1994 nr 3 s. 296-302  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Obremski Krzysztof: Monolog w filozofii dialogu (Oraz inne wątpliwości). Ogród 1993 nr 1/4 s. 346-353 (teoria literatury i językoznawstwo wobec opozycji monolog - dialog; z ...) szczegóły 
polemika: Kleemann Robert: Wątpliwe wątpliwości (Polemika). Ogród 1994 nr 2 s. 338-341  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wilczek Piotr: Dwa spojrzenia na retorykę. Ogród 1991 nr 4 s. 318-322  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wilczek Piotr: Dwa spojrzenia na retorykę. Ogród 1991 nr 4 s. 318-322  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poemat
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Cieński Marcin: Powtórzyć ogród słowami (O mechanizmach przedstawiania rzeczywistości w ogrodowym poemacie opisowym). Ogród 1994 nr 3 s. 164-178 (z notą i fot. autorze...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Bayer-Berenbaum Linda: Wyobraźnia gotycka. Ogród 1991 nr 2 s. 144-161 (nt. zbieżności sztuki gotyckiej z powieścią gotycką...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Barańczak Stanisław: Z Małej antologii przekładów-problemów. Ogród 1991 nr 3 s. 37-54 (nt. przekładów na język polski poezji angielskiej i amerykańskiej; z p...) szczegóły 
11.artykuł: Dziekan Marek: O tłumaczeniu literatury arabskiej uwag kilka (Na marginesie "Manifestu translatologicznego" Stanisława Barańczaka). Ogród 1994 nr 3 s. 142-151 (z not. i fot. aut....) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Dubois Claude-Gilbert: Wyobraźnia barokowa. Nieco wytycznych, wprowadzających w świat upojeń i iluzji, skomponowanych przemyślnie przez barok. Ogród 1994 nr 1 s. 278-287  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Republika ducha (Czytając Marię Janion). Ogród 1992 nr 2 s. 98-114  szczegóły 
recenzja: Grzybek Agnieszka: Duch romantyczny po reformie. Ogród 1992 nr 2 s. 115-118  szczegóły 
recenzja: Lis Renata: Projekt nowej kultury. Ogród 1992 nr 2 s. 93-97  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Wobec zła trwa nadzieja. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 153-157  szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lisowski Zbigniew: Gustawa Ostasza sukces intertekstualny. Ogród 2003 nr 3/4 s. 307-316  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Janion Maria: Autokomentarz. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 62-74 (tekst wygł. na spotkaniu ze studentami dot. wydanych książek "Życie po...) szczegóły 
17.artykuł: Janion Maria: Trzy dramaty o rewolucji (Krasiński, Witkiewicz, Gombrowicz). Ogród 1990 nr 1 (3) s. 31-43 (dot. utworów: Zygmunt Krasiński "Nie-Boska komedia", Stanisław Ignacy ...) szczegóły 
18.artykuł: Libera Zdzisław: O trwałości kulturowego dziedzictwa. Ogród 1991 nr 3 s. 82-86 (wprowadzenie do sesji "Dziedzictwo i wydziedziczenie. Sytuacja duchowa...) szczegóły 
19.artykuł: Obremski Krzysztof: Niewidzialność Boga jako problem obrazowania poetyckiego. Ogród 1994 nr 1 s. 198-207 (nt. polskiej liryki religijnej; z fot. Krzysztofa Obremskiego...) szczegóły 
20.artykuł: Sosnowski Jerzy: Wyobraźnia barokowa jako ghetto dwudziestowiecznego artysty?. Ogród 1991 nr 2 s. 66-79 (dzieje wyobraźni barokowej w twórczości poetów: Maria Komornicka, Tade...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Goliński Janusz K.: "Świeżość, żywość, pewna wesołość, odrobina dzikości". Ogród 1994 nr 1 s. 318-325  szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Słowikowska Dorota: Ogród 2003 nr 1/2 s. 351-355 (z notą biograficzną recenzentki na s. 355...) szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Karpiński Adam: Na drodze do syntezy. Ogród 1994 nr 1 s. 326-332  szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rytel Jadwiga: Nowa synteza literatury renesansowej. Ogród 1994 nr 4 s. 329-336 (z notą o Jadwidze Rytel...) szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Goliński Janusz K.: Staropolskie pomniki życia rodzinnego. Ogród 1993 nr 1/4 s. 314-320 (z not. o Januszu K. Golińskim...) szczegóły 
26.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Elżanowska Małgorzata: Wokół "Literatury średniowiecza" Tadeusza Witczaka. Ogród 1991 nr 1 s. 220-225  szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieszyńska Beata: "I przeszłość wróci ideą, nie powróci sobą". Ogród 1994 nr 1 s. 339-343 (z not. o Beacie Cieszyńskiej...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Czyż Antoni: Polski barok niesarmacki. Ogród 1994 nr 4 s. 131-143 (z not. o aut. i fot....) szczegóły 
29.artykuł: Czyż Antoni: W sprawie nowej syntezy literatury dawnej. Ogród 1994 nr 3 s. 303-309 (wypow. w dyskusji "Czy potrzebna jest nowa synteza literatury staropol...) szczegóły 
30.artykuł: Fulińska Agnieszka: Barokowa phantasia: między teorią psychologiczną a obrazem poetyckim. Ogród 1991 nr 4 s. 109-124  szczegóły 
31.artykuł: Kotarska Jadwiga: "Ad caelestem adspirat patriam". Problem dualizmu natury ludzkiej w poezji polskiego baroku. Ogród 1993 nr 3/4 s. 97-119 (z notą o aut. i fot....) szczegóły 
32.artykuł: Obremski Krzysztof: Sarmacki mesjanizm. Ogród 1994 nr 4 s. 119-130 (z fot. Krzysztofa Obremskiego...) szczegóły 
33.artykuł: Otwinowska Barbara: O manierystycznej perswazji myśli nowe i nienowe. Ogród 1994 nr 3 s. 152-163 (z notą i fot. aut....) szczegóły 
34.artykuł: Sarmatyzm a barok - porządkowanie pojęć (Dyskusja). Ogród 1994 nr 4 s. 48-107 (wypow.: Urszula Augustyniak, Maria Bogucka, Andrzej Borowski, Andrzej ...) szczegóły 
35.artykuł: Wilczek Piotr: "Święta filologia" w oczach świeckiego filologa. Ogród 1993 nr 1/4 s. 321-324 (omów. art. Davida A. Fricka nt. polskich przekładów Biblii doby starop...) szczegóły 
36.artykuł: Żukowska Kazimiera: Portrety pisarzy dawnych (II). Ogród 1994 nr 4 s. 144-152 (cz. 1. w 1992; dot. pisarzy: Marcin Bielski, Biernat z Lublina, Mikoła...) szczegóły 
37.artykuł: Żukowska Kazimiera: Portrety pisarzy dawnych (Notatki z lektury). Ogród 1992 nr 3/4 s. 185-201 (nt. pisarzy: Andrzej Gałka z Dobczyna, Filip Kallimach, Jan Dantyszek,...) szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczęsny Stanisław: W Toruniu o baroku, "Psalmodii", sarmatyzmie i książkach. Ogród 1994 nr 1 s. 344-353 (spraw....) szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czyż Antoni, Lis Renata: Czytać barok. Spotkanie warszawskie. Ogród 1991 nr 3 s. 175-179 (spraw....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Brzozowski Tomasz: Ocalić się - kilka słów o baroku. Wokół ruchu i przestrzeni. Ogród 1989 nr 2 s. 12-15  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
41.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Norkowska Aleksandra: "Dialog idei" w kręgu światła. Ogród 1994 nr 1 s. 354-360 (z not. o Aleksandrze Norkowskiej...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Przybylski Ryszard: Kilka myśli o oświeceniu. Ogród 1992 nr 2 s. 68-73  szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czyż Antoni: Nad oświeceniem. Ogród 1992 nr 3/4 s. 298-305 (spraw....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
44.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hernik-Spalińska Jagoda: Pochwała filologii. Jerzy Axer - filolog w teatrze. Ogród 1994 nr 1 s. 296-301 (z not. o Jagodzie Hernik-Spalińskiej...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Witek Ireneusz: Kilka uwag o przezwyciężeniu romantycznego pesymizmu. Ogród 1993 nr 1/4 s. 91-96 (z not. o aut. i fot....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
46.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wąchocka Ewa: Dramat między wojnami. Ogród 1994 nr 4 s. 373-375 (z notą o Ewie Wąchockiej...) szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żakiewicz Anna: Dlaczego historykowi sztuki trudno jest lubić polonistę?. Ogród 1994 nr 1 s. 379-382  szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wilczek Piotr: Testament profesora Weintrauba. Ogród 1994 nr 2 s. 312-315  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
49.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chmielewski Jacek: Szkice i cienie. Ogród 1992 nr 1 s. 331-334  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Augustyniak Urszula: Dlaczego barok? (Sarmackie mistyfikacje we współczesnej kulturze polskiej). Ogród 1994 nr 4 s. 108-118 (także w literaturze; z not. o autorce i fot....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ruta-Rutkowska Krystyna: Poznańskie "Dni Dramatu i Teatru Emigracyjnego" (16 XI - 20 XI 1992). Ogród 1992 nr 3/4 s. 328-333  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
52.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lisowski Zbigniew: Gustawa Ostasza sukces intertekstualny. Ogród 2003 nr 3/4 s. 307-316  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
53.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tarasiuk Renata: Ogród 2003 nr 3/4 s. 317-323 (z notą biograficzną recenzentki na s. 323...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ogród 1992 nr 3/4 s. 500 (wyniki...) szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ogród 1994 nr 4 s. 393 (ogł....) szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ogród 1992 nr 1 s. 361 (ogł....) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Polski PEN Club (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Międzyrzecki Artur: O PEN CLUBIE w okresie stanu wojennego. Ogród 1991 nr 3 s. 271-272 (sprost. inf. dot. stowarzyszenia zawartych w ks.: Jakub Karpiński: Dzi...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Sejny (życie literackie)
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czyżewski Krzysztof: Fundacja "Pogranicze". Ogród 1994 nr 1 s. 242-245 (nt. działalności; z fot. aut....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gryguć Tomasz: "Borussia" i "Krasnogruda" - w poszukiwaniu utraconej ojczyzny. Ogród 1994 nr 1 s. 246-248 (z not. o aut....) szczegóły 
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gryguć Tomasz: "Borussia" i "Krasnogruda" - w poszukiwaniu utraconej ojczyzny. Ogród 1994 nr 1 s. 246-248 (z not. o aut....) szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bibliografia zawartości "Ogrodu" za lata 1990-1991 (numery od 3 do 8). Ogród 1992 nr 1 dod. (z notami o autorach...) szczegóły 
artykuł: Jaki "Ogród"? - głosy Redakcji. Ogród 1990 nr 1 (3) s. 2-11 (wypow.: Tomasz Brzozowski, Krzysztof Chlipalski, Antoni Czyż, Renata L...) szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wilczek Piotr: Odrodzone "Studio". Ogród 1992 nr 1 s. 314-315 (o wznowieniu czasopisma...) szczegóły 
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Werner Mateusz: Czekając (O "Tekstach Drugich"). Ogród 1990 nr 1 (3) s. 169-171 (rec. nru 1...) szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czyż Antoni: Dziedzictwo oświecenia. Ogród 1992 nr 3/4 s. 464-467 (rec. nru 12 z 1992...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Antyczna tematyka, mitologia (tematy, motywy)
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sosnowski Jerzy: Labirynt z luster. Ogród 1991 nr 4 s. 337-341  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Błazen (tematy, motywy)
66.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Elżanowska Małgorzata: Błazeństwo - sprawa poważna. Ogród 1991 nr 4 s. 305-309  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
67.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dłuski Stanisław: Kresy - fenomen kulturowy. Ogród 1994 nr 4 s. 376-378 (z notą o Stanisławie Dłuskim...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Marzenia, sen, tematyka oniryczna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
68.artykuł: Goliński Janusz K.: Barokowe igraszki z Hypnosem ("Somni descriptio" - tajemnice snów, ogrodów, gabinetów...). Ogród 1994 nr 1 s. 143-172 (motyw snu w literaturze barkowej, m.in. u Stanisława Herakliusza Lubom...) szczegóły 
69.artykuł: Gusdorf Georges: Śmierć - marzenie senne - przetrwanie. Ogród 1992 nr 2 s. 291-339 (w literaturze oświecenia i romantyzmu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pielgrzymka, pielgrzym, podróż, podróżny, wędrówka, wędrowiec (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Tomasik Wojciech: Życie jest podróżą kolejową (Dzieje "loci"). Ogród 1994 nr 3 s. 196-207 (podróż w literaturze, droga jako metafora ludzkiego losu; z notą o aut...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
71.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Słowikowska Dorota: Ogród 2003 nr 1/2 s. 351-355 (z notą biograficzną recenzentki na s. 355...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
72.artykuł: Czyż Antoni: Wokół ojca: Gombrowicz, Witkacy, Wojtyła. Ogród 1990 nr 1 (3) s. 44-64 (dot. utworów: Witold Gombrowicz: Pornografia, Stanisław Ignacy Witkiew...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ruiny (tematy, motywy)
73.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Baran Zbigniew: Zamyślenia nad Terytorium Ruin. Ogród 1994 nr 3 s. 328-334 (z not. o Zbigniewie Baranie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
74.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ressel Ewa: Moja siostra śmierć. Ogród 1992 nr 3/4 s. 457-458  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
75.artykuł: Gusdorf Georges: Śmierć - marzenie senne - przetrwanie. Ogród 1992 nr 2 s. 291-339 (w literaturze oświecenia i romantyzmu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
76.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czyż Antoni: Druga młodość "Biblioteki Narodowej" (Profesorowi Janowi Błońskiemu). Ogród 1992 nr 1 s. 266-270 (historia serii "Biblioteka Narodowa"...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
77.artykuł: Czyż Antoni: Zespół do Badań Źródłowych nad Literaturą Dawną. Ogród 1994 nr 1 s. 261-263 (o działalności Zespołu powstałego w 1992 przt Towarzystwie "Ogród Ksią...) szczegóły 
78.artykuł: Szczęsny Stanisław: Towarzystwo "Ogród Ksiąg". Ogród 1994 nr 1 s. 256-260 (o działalności; z not. o aut. i fot....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Siedlce (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
79.artykuł: Czyż Antoni: Słowo o polonistyce siedleckiej. Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 2003/2004 w Instytucie Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 30 września 2003 r.. Ogród 2003 nr 1/2 s. 7-17 (z notą biograficzną autora na s. 17...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Suwałki (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
80.artykuł: Bendig Tomasz: Północ i światło. Ogród 1991 nr 4 s. 65-73 (wyw. z dyr. Nauczycielskiego Kolegium Języka Polskiego w Suwałkach; ro...) szczegóły 
81.artykuł: Czyż Antoni: Profesor Kostkiewiczowa w Suwałkach. Ogród 1992 nr 2 s. 391-393 (spraw. z inauguracji roku akademickiego 1992/1993 w Nauczycielskim Kol...) szczegóły 
82.artykuł: Ziemba Kwiryna: Gaudeamus igitur! Powstaje Nauczycielskie Kolegium Języka Polskiego w Suwałkach. Ogród 1991 nr 4 s. 50-64  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
83.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stępień Paweł, Szczęsny Stanisław: Wiryndarz wyplewiony (O tajemnicach Bruecknerowskiej edycji "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba Teodora Trembeckiego). Ogród 1992 nr 1 s. 271-282  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
84.wiersz: Dworska choroba. Ogród 1992 nr 1 s. 27-28 (Ze wstępem Pawła Stępnia: Wiryndarzowy "chwast i pokrzywy" - utwory za...) szczegóły 
85.wiersz: Elogium na śmierć pana Myszkowskiego, złożone przez pana Żórawińskiego, kasztelana bełskiego. Ogród 1992 nr 1 s. 21-22 (Ze wstępem Pawła Stępnia: Wiryndarzowy "chwast i pokrzywy" - utwory za...) szczegóły 
86.wiersz: "In simili" odpowiedź [Jak galą, tak biją]. Ogród 1992 nr 1 s. 18 (Ze wstępem Pawła Stępnia: Wiryndarzowy "chwast i pokrzywy" - utwory za...) szczegóły 
87.wiersz: Na dziewczynę. Ogród 1992 nr 1 s. 25 (Ze wstępem Pawła Stępnia: Wiryndarzowy "chwast i pokrzywy" - utwory za...) szczegóły 
88.wiersz: Na imię "filozof". Ogród 1992 nr 1 s. 24 (Ze wstępem Pawła Stępnia: Wiryndarzowy "chwast i pokrzywy" - utwory za...) szczegóły 
89.wiersz: Na kobzę. Ogród 1992 nr 1 s. 20 (Ze wstępem Pawła Stępnia: Wiryndarzowy "chwast i pokrzywy" - utwory za...) szczegóły 
90.wiersz: Nieobiecany kąsek. Ogród 1992 nr 1 s. 19 (Ze wstępem Pawła Stępnia: Wiryndarzowy "chwast i pokrzywy" - utwory za...) szczegóły 
91.wiersz: Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci. Ogród 1992 nr 1 s. 26 (Ze wstępem Pawła Stępnia: Wiryndarzowy "chwast i pokrzywy" - utwory za...) szczegóły 
92.wiersz: Rozsądek z "Pisma". Ogród 1992 nr 1 s. 16 (Ze wstępem Pawła Stępnia: Wiryndarzowy "chwast i pokrzywy" - utwory za...) szczegóły 
93.wiersz: Sposób ugłaskania dzikiej. Ogród 1992 nr 1 s. 17 (Ze wstępem Pawła Stępnia: Wiryndarzowy "chwast i pokrzywy" - utwory za...) szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czyż Antoni: "Bogurodzica" - między Wschodem a Zachodem (Kilka myśli o duchowej jedności Europy). Ogród 1991 nr 4 s. 78-108  szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Cenna książka o "Psałterzu floriańskim". Ogród 1992 nr 2 s. 396-398  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Andrzejewski Jerzy
96.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalak Lidia: Arcydzieło zapomniane?. Ogród 2003 nr 3/4 s. 297-306 (z notą biograficzną recenzentki na s. 306...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczyński Krzysztof Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
97.artykuł: Dwojewska Iwona: Deluwialny koszmar. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 53-61 (motyw snu w twórczości poety...) szczegóły 
  Baka Józef
98.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Bakoznawca doskonały. Ogród 1992 nr 1 s. 316-318  szczegóły 
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ziontek Artur: Mistyka i Pasja w "Uwagach" Józefa Baki. Ogród 2003 nr 1/2 s. 137-154 (z notą biograficzną autora artykułu na s. 154...) szczegóły 
  Bendig Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
100.wiersz: Bendig Tomasz: Chorując na rozpacz (Joannie Siedleckiej - autorce książki "Mahatma Witkac"). Ogród 1992 nr 2 s. 10 (z fot....) szczegóły 
101.wiersz: Bendig Tomasz: Codzienność [z tego cyklu:] I. Świt. Ogród 1994 nr 2 s. 73 (z not. i fot....) szczegóły 
102.wiersz: Bendig Tomasz: Codzienność [z tego cyklu:] II. Jętka. Ogród 1994 nr 2 s. 74 (z not. i fot....) szczegóły 
103.wiersz: Bendig Tomasz: Codzienność [z tego cyklu:] III. Ład. Ogród 1994 nr 2 s. 75 (z not. i fot....) szczegóły 
104.wiersz: Bendig Tomasz: Czarna magia. Ogród 1991 nr 4 s. 185  szczegóły 
105.wiersz: Bendig Tomasz: Dotyk. Ogród 1992 nr 2 s. 5 (z fot....) szczegóły 
106.wiersz: Bendig Tomasz: Doznania nad Jeziorem Staw (I-III). Ogród 1992 nr 2 s. 7-8 (z fot....) szczegóły 
107.wiersz: Bendig Tomasz: Dziwność [z tego cyklu:] Bunt. Ogród 1994 nr 2 s. 72 (z not. i fot....) szczegóły 
108.wiersz: Bendig Tomasz: Dziwność [z tego cyklu:] Obsesja (II). Ogród 1994 nr 2 s. 68 (z not. i fot....) szczegóły 
109.wiersz: Bendig Tomasz: Dziwność [z tego cyklu:] Sens. Ogród 1994 nr 2 s. 71 (z not. i fot....) szczegóły 
110.wiersz: Bendig Tomasz: Dziwność [z tego cyklu:] Zaczynam sie o wiele.... Ogród 1994 nr 2 s. 70 (z not. i fot....) szczegóły 
111.wiersz: Bendig Tomasz: Krzyk. Ogród 1991 nr 4 s. 182  szczegóły 
112.wiersz: Bendig Tomasz: Ku ludziom (Michałowi Mintowtowi). Ogród 1992 nr 2 s. 12 (z fot....) szczegóły 
113.wiersz: Bendig Tomasz: Obsesja. Ogród 1991 nr 4 s. 183  szczegóły 
114.wiersz: Bendig Tomasz: Odnowa. Ogród 1991 nr 4 s. 186  szczegóły 
115.wiersz: Bendig Tomasz: Pianista. Ogród 1991 nr 4 s. 187  szczegóły 
116.wiersz: Bendig Tomasz: Pierwszy raz. Ogród 1992 nr 2 s. 370  szczegóły 
117.wiersz: Bendig Tomasz: Pokora. Ogród 1991 nr 4 s. 181 (z not....) szczegóły 
118.wiersz: Bendig Tomasz: Pozorna sprzeczność. Ogród 1991 nr 4 s. 184  szczegóły 
119.wiersz: Bendig Tomasz: Próba myślenia (Marii Janion). Ogród 1992 nr 2 s. 11 (z fot....) szczegóły 
120.wiersz: Bendig Tomasz: Rozmowa czyli my (Renacie Lis). Ogród 1992 nr 2 s. 9 (z fot....) szczegóły 
121.wiersz: Bendig Tomasz: Tak. Ogród 1992 nr 2 s. 6 (z fot....) szczegóły 
122.wiersz: Bendig Tomasz: Wobec rozpaczy (wiersz, który nie ja napisałem...). Ogród 1991 nr 4 s. 188  szczegóły 
  Benka Urszula Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
123.wiersz: Benka Urszula Małgorzata: Bestia i dusza. Ogród 1994 nr 2 s. 62-63 (z notą i fot....) szczegóły 
124.wiersz: Benka Urszula Małgorzata: Drapieżcy. Ogród 1994 nr 2 s. 65 (z notą i fot....) szczegóły 
125.wiersz: Benka Urszula Małgorzata: Nieskończoność. Ogród 1994 nr 2 s. 66-67 (z notą i fot....) szczegóły 
126.wiersz: Benka Urszula Małgorzata: Ruchomy cel. Ogród 1994 nr 2 s. 64 (z notą i fot....) szczegóły 
  Buczkowski Leopold
127.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Dwaj mistrzowie do wzięcia. Ogród 1992 nr 1 s. 339-345  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
128.artykuł: Czyż Antoni: Leopold Buczkowski nieznany. Ogród 1992 nr 3/4 s. 493-494 (omów. materiałów dot. Buczkowskiego w Regionach 1992 nr 3/4...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Choroszewski Bartosz
    proza (alfabet tytułów)
129.proza: Choroszewski Bartosz: Traktat o podwojeniu. Ogród 1994 nr 1 s. 275-277 (z not. i fot....) szczegóły 
130.proza: Choroszewski Bartosz: Traktat o zapatrzeniu. Ogród 1994 nr 1 s. 272-275 (część tekstu wierszem; z not. i fot....) szczegóły 
  Chyczyński Stanisław Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
131.wiersz: Chyczyński Stanisław: Cztery pory. Ogród 2003 nr 1/2 s. 305 (z notą biograficzną poety na s. 308...) szczegóły 
132.wiersz: Chyczyński Stanisław: Monotypia. Ogród 2003 nr 1/2 s. 306 (z notą biograficzną poety na s. 308...) szczegóły 
133.wiersz: Chyczyński Stanisław: Pierwszy piątek. Ogród 2003 nr 1/2 s. 307 (z notą biograficzną poety na s. 308...) szczegóły 
134.wiersz: Chyczyński Stanisław: Psalm a la Nowak. Ogród 2003 nr 1/2 s. 308 (z notą biograficzną poety...) szczegóły 
135.wiersz: Chyczyński Stanisław: Retrospektywa. Ogród 2003 nr 1/2 s. 306 (z notą biograficzną poety na s. 308...) szczegóły 
  Czechowicz Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
136.artykuł: Przeworska Maria: Józef Czechowicz i lubelskie ''Czwartki literackie". Z Marią Przeworską rozmawia Justyna Kucharzak. Ogród 2003 nr 1/2 s. 253-258 (wywiad; z notami biograficznymi Marii Przeworskiej i Justyny Kucharzak...) szczegóły 
  Czyż Antoni
    proza (alfabet tytułów)
137.proza: Czyż Antoni: Wizja wileńska. Ogród 1991 nr 2 s. 106  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Drużbacka Elżbieta
138.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Heroina, poetka, osoba. Ogród 1992 nr 3/4 s. 459-463  szczegóły 
  Drużbicki Kasper
    proza (alfabet tytułów)
139.proza: Drużbicki Kasper: Droga doskonałości chrześcijańskiej. Fragmenty. Ogród 2003 nr 3/4 s. 102-118 (z komentarzem Antoniego Czyża i Marcina Pliszki na s. 99-102...) szczegóły 
140.proza: Drużbicki Kasper: Rozmyślania sandomierskie. Ogród 1992 nr 3/4 s. 7-25 (ze wstępem Antoniego Czyża; podał do druku Antoni Czyż...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
141.artykuł: Czyż Antoni: Projekt wydania "Pism" Kaspra Druzbickiego. Ogród 1994 nr 1 s. 264-267 (przez Zespół do Badań Źródłowych nad Literaturą Dawną przy Towarzystwi...) szczegóły 
142.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czyż Antoni: "Najmilszy ognisty" (Drużbicki i rozmyślania ocalające). Ogród 1992 nr 3/4 s. 115-135  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Elzenberg Henryk
143.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Heck Dorota: Kłopot z Wittgensteinem. Notatki związane z pewnym uprzedzeniem Elzenberga. Ogród 1994 nr 1 s. 368-372 (z not. o Dorocie Heck...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gajewski Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
144.wiersz: Gajewski Jan: Być sobą i być.... Ogród 1993 nr 1/4 s. 209 (z not. i fot....) szczegóły 
145.wiersz: Gajewski Jan: Czekał na chwałę.... Ogród 1993 nr 1/4 s. 211 (z not. i fot....) szczegóły 
146.wiersz: Gajewski Jan: Poczucie bezpieczeństwa. Ogród 1993 nr 1/4 s. 210 (z not. i fot....) szczegóły 
  Gall Anonim
147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mądrowska Ewa: Między kreacją a realnością. Literacki wizerunek Polski w kronikach Galla i Wincentego. Ogród 2003 nr 1/2 s. 129-136 (z notą biograficzną autorki artykułu na s. 136...) szczegóły 
artykuł: Mądrowska Ewa: Między kreacją a realnością. Literacki wizerunek Polski w kronikach Galla i Wincentego. Ogród 2003 nr 1/2 s. 129-136 (z notą biograficzną autorki artykułu na s. 136...) szczegóły 
  Gertruda Mieszkówna *
    proza (alfabet tytułów)
148.proza: Gertruda Mieszkówna : Modlitewnik. Ogród 2003 nr 1/2 s. 39-53 (zawiera wstęp: Artur Andrzejuk: Gertruda Mieszkówna i jej rękopis, s. ...) szczegóły 
149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Andrzejuk Artur: Elementy kultury religijnej w modlitewniku Gertrudy Mieszkówny. Ogród 2003 nr 1/2 s. 77-108 (z notą biograficzną autora artykułu na s. 108...) szczegóły 
  Giller Agaton
    proza (alfabet tytułów)
150.proza: Giller Agaton: Ksiądz Benwenuty. Wspomnienie. Ogród 1991 nr 1 s. 8-33 (sylwetka bernardyna Walentego Mańki - księdza Benwenutego; podał do dr...) szczegóły 
  Gombrowicz Witold
151.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruta-Rutkowska Krystyna: Gombrowicz filozof. Ogród 1992 nr 1 s. 335-338  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
152.artykuł: Brzozowski Tomasz W.: Gombrowicz mistyczny. Ogród 1991 nr 4 s. 155-161  szczegóły 
153.artykuł: Chlipalski Krzysztof: Gombrowicz i cierpienie. Ogród 1992 nr 2 s. 74-85  szczegóły 
154.artykuł: Czyż Antoni: Cierpienie i Gombrowicz. Ogród 1992 nr 2 s. 86-92  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
155.wywiad: Bondy Francois: Niższość młodości. Ogród 1994 nr 2 s. 83-88 (z 1969; ze wstępem: Od Tłumacza na s. 82; z fot....) szczegóły 
156.wywiad: Polac Michel, Roux Dominique, Vlaney Michel: Ostatni wywiad. Ogród 1994 nr 2 s. 96-103 (z 1969; ze wstępem: Od Tłumacza na s. 82; z fot....) szczegóły 
157.wywiad: Roux Dominique, Sanavio Piero: Ostatni wywiad. Ogród 1994 nr 2 s. -96 (z 1969; ze wstępem: Od Tłumacza na s. 82; z fot....) szczegóły 
158.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ruta-Rutkowska Krystyna: "Kosmos" Witolda Gombrowicza. O konieczności strukturalizacji świata. Ogród 1991 nr 4 s. 139-154  szczegóły 
159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gizowski Grzegorz: W kościele międzyludzkim i w świątyni mody (O "Ślubie" i "Operetce"). Ogród 1990 nr 1 (3) s. 65-69  szczegóły 
160.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gizowski Grzegorz: W kościele międzyludzkim i w świątyni mody (O "Ślubie" i "Operetce"). Ogród 1990 nr 1 (3) s. 65-69  szczegóły 
  Gonsiorek Cyprian
    proza (alfabet tytułów)
161.proza: Gonsiorek Cyprian: Łonostan. Ogród 1991 nr 3 s. 202-217  szczegóły 
  Grabowiecki Sebastian
162.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczęsny Stanisław: Nad książką o "Rymach duchownych" Sebastiana Grabowieckiego. Ogród 1994 nr 4 s. 337-352 (z not. o Stanisławie Szczęsnym...) szczegóły 
  Graczyk Ewa
    proza (alfabet tytułów)
163.proza: Graczyk Ewa: O włos. Ogród 1991 nr 1 s. 229-230  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hartwig Julia
164.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczęsny Stanisław: Czułość, słowo potrzebne, czyli o czytaniu wierszy Julii Hartwig. Ogród 1994 nr 4 s. 381-387  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
165.wiersz: Hartwig Julia: Cmentarz aliancki z pierwszej wojny światowej w Tourville. Ogród 1991 nr 3 s. 9  szczegóły 
166.wiersz: Hartwig Julia: Oda do nicości. Ogród 1991 nr 3 s. 7  szczegóły 
167.wiersz: Hartwig Julia: Przyczynek do biografii malarza. Ogród 1991 nr 3 s. 3-4 (z not. i fot....) szczegóły 
168.wiersz: Hartwig Julia: Wierszopis mówi o malarzach. Ogród 1991 nr 3 s. 5  szczegóły 
169.wiersz: Hartwig Julia: Zabawa z mgłą w Kościelisku. Ogród 1991 nr 3 s. 8  szczegóły 
170.wiersz: Hartwig Julia: Zbudzenie. Ogród 1991 nr 3 s. 6  szczegóły 
  Herbert Zbigniew
171.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klejnocki Jarosław: Holandia: zimno, zimno. Ogród 1994 nr 3 s. 343-349  szczegóły 
172.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Przejazdem w Rovigo: Herbert. Ogród 1994 nr 1 s. 365-367  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
173.wiersz: Herbert Zbigniew: Przypowieść o królu Midasie. Ogród 1994 nr 4 s. 326-328  szczegóły 
174.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zelinsky Bodo: O gniotącej lekkości pozoru (Przypowieść o królu Midasie w wersji Zbigniewa Herberta). Ogród 1994 nr 4 s. 317-326  szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
175.artykuł: Gołąbek Katarzyna: Wolność a samobójstwo (O Gustawie Herlingu-Grudzińskim). Ogród 1994 nr 4 s. 178-195 (z not. o Katarzynie Gołąbek i fot....) szczegóły 
  Hernas Czesław
    zgon (alfabet autorów)
176.zgon: Kowzan Jacek: Profesor Czesław Hernas (1928-2003). Konterfekt pośmiertny. Ogród 2003 nr 3/4 s. 259-278 (zmarł: 11 XII 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Hertz Paweł
    wywiady (alfabet autorów)
177.wywiad: Szczęsny Stanisław: "Widzi się rzeczy dalej, ale i lepiej". Z Pawłem Hertzem o jego esejach, myśleniu i o współczesnej kulturze polskiej rozmawia Stanisław Szczęsny. Ogród 2003 nr 1/2 s. 259-283 (z notą biograficzną Pawła Hertza na s. 283...) szczegóły 
  Huelle Paweł
178.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Poetyzowanie prozy: Paweł Huelle. Ogród 1994 nr 2 s. 332-333  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iwaszkiewicz Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
179.wiersz: Iwaszkiewicz Jarosław: Artur. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 43  szczegóły 
180.wiersz: Iwaszkiewicz Jarosław: Bitwa morska (XVII w.). Ogród 1992 nr 1 s. 236-237  szczegóły 
181.wiersz: Iwaszkiewicz Jarosław: Niech nie kładą mnie.... Ogród 1992 nr 1 s. 238  szczegóły 
182.wiersz: Iwaszkiewicz Jarosław: Wieczór sylwestrowy. Ogród 1992 nr 1 s. 239  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
183.proza: Iwaszkiewicz Jarosław: "Dół zaś folwarku mrowi się...". Ogród 1990 nr 2 (4) s. 29 (podał do druku i koment.: Antoni Czyż: Dwa zapisy...) szczegóły 
184.proza: Iwaszkiewicz Jarosław: "Piszczele kościotrupa" i Karłowicz. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 29 (podał do druku i koment.: Antoni Czyż: Dwa zapisy...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
185.artykuł: Boniecki Edward: Spotkanie i więź - Iwaszkiewicz i Szymanowski. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 31-44 (nt. związków Jarosława Iwaszkiewicza z Karolem Szymanowskim i rodziną ...) szczegóły 
186.artykuł: Gajewski Jan: Iwaszkiewicza mówienie o śmierci. Ogród 1994 nr 1 s. 185-197 (śmierć w poezji Jarosława Iwaszkiewicza; z fot. Jana Gajewskiego...) szczegóły 
187.artykuł: Wójcik Tomasz: Barokowy tryptyk Jarosława Iwaszkiewicza. Ogród 1992 nr 1 s. 235-241 (o barokowości poezji Iwaszkiewicza; z not. i fot. Tomasza Wójcika...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janicki Klemens
188.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lis Renata: Klemens Janicki: z tradycją wobec rozpaczy. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 45-52  szczegóły 
  Janion Maria
    proza (alfabet tytułów)
189.proza: Janion Maria: Forma i śmierć. Mówienie o tym. Ogród 1994 nr 1 s. 75-85 (esej; z fot....) szczegóły 
  Jasiński Jakub
    wiersze (alfabet tytułów)
190.wiersz: Jasiński Jakub: Omamienie. Ogród 1994 nr 1 s. 138 (pwdruk...) szczegóły 
191.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gomulicki Juliusz Wiktor: Coś nowego o "Sprzeczkach" Jakuba Jasińskiego (Komunikat filologa). Ogród 1994 nr 1 s. 108-142 (z notą i Juliuszu Wiktorze Gomulickim i z fot....) szczegóły 
nawiązanie: Zachmacz Zdzisław Maciej: Jeszcze o "Sprzeczkach" Jakuba Jasińskiego (Juliuszowi Wiktorowi Gomulickiemu "Komunikatu filologa" uwag kilka). Ogród 1994 nr 4 s. 218-232 (z not. Zdzisławie Macieju Zachmaczu i z fot.; z odp. Juliusza Wiktora ...) szczegóły 
  Jaworski Roman
192.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Dwaj mistrzowie do wzięcia. Ogród 1992 nr 1 s. 339-345  szczegóły 
  Jeleński Konstanty Aleksander
    zgon (alfabet autorów)
193.zgon: Piasecki Paweł: Konstanty Jeleński (1922-1987). Ogród 1989 nr 2 s. 97-101 (zmarł: 4 V 1987...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kalewska Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
194.wiersz: Kalewska Anna: Tryptyk lizboński [z tego cyklu:] Pożegnanie. Ogród 1992 nr 3/4 s. 351-355  szczegóły 
195.wiersz: Kalewska Anna: Tryptyk lizboński [z tego cyklu:] Renuntiatio. Ogród 1992 nr 3/4 s. 349-350  szczegóły 
196.wiersz: Kalewska Anna: Tryptyk lizboński [z tego cyklu:] Z ustami pełnymi trawy. Ogród 1992 nr 3/4 s. 346-348  szczegóły 
  Kamińska Hanka
    wiersze (alfabet tytułów)
197.wiersz: Kamińska Hanka: A stacji było kilka. Ogród 1992 nr 1 s. 296 (z not. i fot....) szczegóły 
198.wiersz: Kamińska Hanka: Anielskie skrzydła szeleszczą.... Ogród 1992 nr 1 s. 294 (z not. i fot....) szczegóły 
199.wiersz: Kamińska Hanka: Chcecie posłuchać opowieści o piekle?. Ogród 1992 nr 1 s. 295 (z not. i fot....) szczegóły 
  Karpiński Franciszek
200.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borkowski Andrzej: Ogród 2003 nr 3/4 s. 289-295  szczegóły 
  Kielanowski Leopold
201.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kalewska Anna: Historyk-pielgrzym na tropach króla-pokutnika. Ogród 1994 nr 3 s. 310-317  szczegóły 
  Klejnocki Jarosław
202.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bendig Tomasz: "Oto jesteś wyciosany ze świata". (Zapiski z lektury). Ogród 1994 nr 2 s. 334-337  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
203.wiersz: Klejnocki Jarosław: Bastion. Ogród 1994 nr 4 s. 34 (z notą i fot....) szczegóły 
204.wiersz: Klejnocki Jarosław: Ciemność, dlaczego. Ogród 1991 nr 2 s. 174  szczegóły 
205.wiersz: Klejnocki Jarosław: Credo (Przyjaciołom z "Ogrodu"). Ogród 1992 nr 2 s. 19 (z fot....) szczegóły 
206.wiersz: Klejnocki Jarosław: Daremnie (Panu Stanisławowi Barańczakowi). Ogród 1992 nr 2 s. 15 (z fot....) szczegóły 
207.wiersz: Klejnocki Jarosław: Dla Hugona z Payns. Ogród 1991 nr 2 s. 175  szczegóły 
208.wiersz: Klejnocki Jarosław: Dla Olivera Cromwella. Ogród 1994 nr 4 s. 39 (z notą i fot....) szczegóły 
209.wiersz: Klejnocki Jarosław: Huntington, manewry. Ogród 1994 nr 4 s. 36 (wg Thomasa Gainsborough; z notą i fot....) szczegóły 
210.wiersz: Klejnocki Jarosław: Kartografia, pozostawianie śladów. Ogród 1991 nr 2 s. 177  szczegóły 
211.wiersz: Klejnocki Jarosław: K.B. śni w noc sierpniową 1939 r.. Ogród 1992 nr 2 s. 379-380  szczegóły 
212.wiersz: Klejnocki Jarosław: Kto nie dostrzega. Ogród 1992 nr 2 s. 18 (z fot....) szczegóły 
213.wiersz: Klejnocki Jarosław: Nagle. Ogród 1992 nr 2 s. 13 (z fot....) szczegóły 
214.wiersz: Klejnocki Jarosław: Po jesieni ludów. Ogród 1991 nr 2 s. 178  szczegóły 
215.wiersz: Klejnocki Jarosław: Praga, płyną obłoki. Ogród 1991 nr 2 s. 172-173  szczegóły 
216.wiersz: Klejnocki Jarosław: Prośba. Ogród 1994 nr 4 s. 38 (z notą i fot....) szczegóły 
217.wiersz: Klejnocki Jarosław: Ten, który ilustruje. Ogród 1992 nr 2 s. 16 (z fot....) szczegóły 
218.wiersz: Klejnocki Jarosław: Vermeer maluje. Ogród 1992 nr 2 s. 17 (z fot....) szczegóły 
219.wiersz: Klejnocki Jarosław: Wieża, mantra, kuszenie. Ogród 1991 nr 2 s. 176  szczegóły 
220.wiersz: Klejnocki Jarosław: Wolność, niewola (Panu Krzysztofowi Jaworskiemu). Ogród 1994 nr 4 s. 37 (z notą i fot....) szczegóły 
221.wiersz: Klejnocki Jarosław: Zemsta. Ogród 1992 nr 2 s. 14 (z fot....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
222.proza: Klejnocki Jarosław: Czarne. Ogród 1994 nr 1 s. 400-411  szczegóły 
223.proza: Klejnocki Jarosław: Cztery twarze Franza Kafki. Ogród 1992 nr 1 s. 346-353  szczegóły 
224.proza: Klejnocki Jarosław: "Tarcza Sobieskiego". Ogród 1994 nr 4 s. 265-271  szczegóły 
  Kochanowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
225.artykuł: Pelc Janusz: Jan Kochanowski wobec tradycji antycznej i wobec współczesnej sobie kultury europejskiej. Ogród 1992 nr 3/4 s. 168-184 (z notą o Januszu Pelcu i fot....) szczegóły 
  Kołakowski Leszek
226.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szydłowska-Brykczyńska Waleria: Horror fiction science. Ogród 1991 nr 3 s. 264-268  szczegóły 
  Komornicka Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
227.wiersz: Komornicka Maria, Włast Piotr Odmieniec: Xięga poezji idyllicznej. Ogród 2003 nr 1/2 s. 57-69 (ze wstępem Barbary Stelingowskiej na s. 55-56; z notą biograficzną Bar...) szczegóły 
  Koniński Karol Ludwik
228.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czerwińska Elżbieta: Tajemnice i demony ("Straszny czwartek w domu pastora" Karola Ludwika Konińskiego). Ogród 1992 nr 3/4 s. 236-259 (z notą o Elżbiecie Czerwińskiej...) szczegóły 
  Korecki Tristan
    wiersze (alfabet tytułów)
229.wiersz: Korecki Tristan: Objęci wpół.... Ogród 1991 nr 3 s. 201  szczegóły 
230.wiersz: Korecki Tristan: Rozmowa. Ogród 1991 nr 3 s. 199-200  szczegóły 
  Kozioł Urszula
    wiersze (alfabet tytułów)
231.wiersz: Kozioł Urszula: Adoracja przedwiośnia. Ogród 1991 nr 1 s. 3-4 (z not....) szczegóły 
232.wiersz: Kozioł Urszula: Jadąc w stronę Zamościa. Ogród 1991 nr 1 s. 5  szczegóły 
233.wiersz: Kozioł Urszula: Znikopis. Ogród 1991 nr 1 s. 6  szczegóły 
  Krasicki Ignacy
234.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stasiewicz Krystyna: Ogród 2003 nr 1/2 s. 357-365 (z notą biograficzną recenzentki na s. 365...) szczegóły 
235.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kurkowski Jarosław: Historiografia winna być krytyczna, a krytyka - historyczna. Ogród 1994 nr 4 s. 358-364 (z notą o Jarosławie Kurkowskim...) szczegóły 
236.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Goliński Janusz K.: Słodycz zastanowień i oznajmień. Nad "Uwagami" Ignacego Krasickiego. Ogród 2003 nr 1/2 s. 155-164 (z notą biograficzną autora artykułu na s. 163-164...) szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
237.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szargot Maciej: "Chcę, byś memi szkłami patrzała na ludzi...". Ogród 1991 nr 3 s. 259-263  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
238.artykuł: Bieńczyk Marek: Ciało cierpienia (O Krasińskim). Ogród 1990 nr 1 (3) s. 86-98  szczegóły 
239.artykuł: Kubale Anna: Dwie podróże na Sycylię (O Krasińskim). Ogród 1994 nr 3 s. 179-195 (reminiscencje podróży na Sycylię w twórczości poety; z not. i fot. Ann...) szczegóły 
240.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szargot Maciej: Sploty (Trzy obrazy w "Agaj-Hanie" Krasińskiego). Ogród 1992 nr 2 s. 150-161 (z not. i fot. Macieja Szargota...) szczegóły 
  Kruk Erwin
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
241.artykuł: Sobieraj Sławomir: Mazurski wajdelota. Rzecz o pisarstwie Erwina Kruka. Ogród 2003 nr 3/4 s. 181-197  szczegóły 
  Krząszcz Walenty
242.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Oszelda Władysław: Wspominając Walentego Krząszcza. Ogród 1991 nr 9 s. 69-70  szczegóły 
  Kubiak Zygmunt
243.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Polska śródziemnomorska. Ogród 1993 nr 1/4 s. 301-313  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
244.tekst paraliteracki: Kubiak Zygmunt: W rodzinnym domu literatury polskiej. Ogród 1991 nr 2 s. 93-95 (wypow. nt. własnej pracy, gł. komentowania polskich przekładów "Iliady...) szczegóły 
  Kuciak Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
245.wiersz: Kuciak Agnieszka: Jest rzeczywisty, kto.... Ogród 1994 nr 4 s. 46 (z not. i fot....) szczegóły 
246.wiersz: Kuciak Agnieszka: Ryba jest niema.... Ogród 1994 nr 4 s. 43 (z not. i fot....) szczegóły 
247.wiersz: Kuciak Agnieszka: Skąd się wywodzi.... Ogród 1994 nr 4 s. 45 (z not. i fot....) szczegóły 
248.wiersz: Kuciak Agnieszka: Trawa. Ogród 1994 nr 4 s. 42 (z not. i fot....) szczegóły 
249.wiersz: Kuciak Agnieszka: Trawa II. Ogród 1994 nr 4 s. 44 (z not. i fot....) szczegóły 
250.wiersz: Kuciak Agnieszka: Uwikłane w wiklinę.... Ogród 1994 nr 4 s. 40 (z not. i fot....) szczegóły 
251.wiersz: Kuciak Agnieszka: Z Emily Dickinson. Ogród 1994 nr 4 s. 47 (z not. i fot....) szczegóły 
  Kuncewiczowa Maria
252.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chlipalski Krzysztof: Trudne poszukiwania na granicy marzenia i rzeczywistości. Ogród 1990 nr 1 (3) s. 165-168  szczegóły 
  Kurylewicz Gabriela
    wiersze (alfabet tytułów)
253.wiersz: Kurylewicz Gabriela: Burza. Ogród 1994 nr 1 s. 41-42 (z fot....) szczegóły 
254.wiersz: Kurylewicz Gabriela: Famosissimum. Ogród 1994 nr 1 s. 38 (z fot....) szczegóły 
255.wiersz: Kurylewicz Gabriela: Jeruzalem. Ogród 1992 nr 1 s. 10-11 (z not. i fot....) szczegóły 
256.wiersz: Kurylewicz Gabriela: Mithomaj. Ogród 1992 nr 1 s. 13 (z not. i fot....) szczegóły 
257.wiersz: Kurylewicz Gabriela: Nie z licznego wojska.... Ogród 1992 nr 1 s. 14 (z not. i fot....) szczegóły 
258.wiersz: Kurylewicz Gabriela: Próba. Ogród 1994 nr 1 s. 39 (z fot....) szczegóły 
259.wiersz: Kurylewicz Gabriela: Splendide mendax. Ogród 1994 nr 1 s. 36-37 (z fot....) szczegóły 
260.wiersz: Kurylewicz Gabriela: Statek. Ogród 1992 nr 1 s. 12 (z not. i fot....) szczegóły 
261.wiersz: Kurylewicz Gabriela: Traktat o naturze. Ogród 1994 nr 1 s. 40 (z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lechoń Jan
262.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rybaczek-Wójcik Jagna: "Snuł się niegdyś w Puławach Kniaźnin obłąkany". Ogród 1991 nr 1 s. 226-228  szczegóły 
  Leśmian Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
263.artykuł: Bednarczyk Adam: Leśmian, Dora, moja Iłża.... Ogród 1991 nr 3 s. 163-174 (wyw. nt. zbierania materiałów dot. Bolesława Leśmiana i jego związku z...) szczegóły 
264.artykuł: Gurewicz Ludmiła: Szkic do portretu Bolesława Leśmiana. Ogród 1992 nr 1 s. 312-313  szczegóły 
265.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozera Krzysztof: "Dni Leśmianowskie". Ogród 1994 nr 1 s. 268-271 (o dorocznym cyklu imprez; z not. o Krzysztofie Kozerze i fot....) szczegóły 
  Lis Renata
    proza (alfabet tytułów)
266.proza: Lis Renata: Mistyczne porozumienie. Ogród 1992 nr 2 s. 366-369  szczegóły 
  Lubomirski Stanisław Herakliusz
    wiersze (alfabet tytułów)
267.wiersz: Lubomirski Stanisław Herakliusz: Adversa Fortuna fortiter et mansuete ferenda. Ogród 1994 nr 1 s. 23-24  szczegóły 
268.wiersz: Lubomirski Stanisław Herakliusz: Bellonae domus descriptio. Ogród 1994 nr 1 s. 26-29  szczegóły 
269.wiersz: Lubomirski Stanisław Herakliusz: Clementia regem custodit. Ogród 1994 nr 1 s. 20-21  szczegóły 
270.wiersz: Lubomirski Stanisław Herakliusz: Extra discrimen est parva Fortuna. Ogród 1994 nr 1 s. 22-23  szczegóły 
271.wiersz: Lubomirski Stanisław Herakliusz: Fortunae descriptio. Ogród 1994 nr 1 s. 10-12  szczegóły 
272.wiersz: Lubomirski Stanisław Herakliusz: Invidiae descriptio. Ogród 1994 nr 1 s. 13-14  szczegóły 
273.wiersz: Lubomirski Stanisław Herakliusz: Quies post laborem necessaria. Ogród 1994 nr 1 s. 24-25  szczegóły 
274.wiersz: Lubomirski Stanisław Herakliusz: Somni descriptio. Ogród 1994 nr 1 s. 7-9  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
275.artykuł: Karpiński Adam: "Somnus - Fortuna - Invidia". Problemy tekstu i autorstwa. Ogród 1994 nr 1 s. 7-29 (o trzech cyklach poetyckich przypisywanych Lubomirskiemu; z not. o Ada...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łazarkiewicz Magdalena
    wywiady (alfabet autorów)
276.wywiad: Grzybek Agnieszka, Lis Renata: "Białe małżeństwo" dwadzieścia lat później. Ogród 1993 nr 1/4 s. 180-194 (z notą i fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Marchocka Anna Maria
    proza (alfabet tytułów)
277.proza: Marchocka Marianna: Żywot. Fragmenty. Ogród 2003 nr 3/4 s. 66-97 (ze wstępem Antoniego Czyża i Artura Ziontka na s. 61-66...) szczegóły 
  Mąka Robert
    proza (alfabet tytułów)
278.proza: Mąka Robert: Nad ranem. Ogród 1992 nr 3/4 s. 356-358 (z not. i fot....) szczegóły 
279.proza: Mąka Robert: Ordynator. Ogród 1992 nr 3/4 s. 358-361 (z not. i fot....) szczegóły 
280.proza: Mąka Robert: Smak reńskiego wina. Ogród 1992 nr 3/4 s. 361-363 (z not. i fot....) szczegóły 
  Miaskowski Kasper
281.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czyż Antoni: Ton dziecięcy Miaskowskiego. Ogród 1991 nr 3 s. 109-126  szczegóły 
  Miciński Bolesław
282.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Spalińska Ewa: "Wystrzegać się złych snów" (Bolesława Micińskiego "Portret Kanta"). Ogród 1990 nr 1 (3) s. 70-85  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
283.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lis Renata: Wobec Wallenroda. Ogród 1991 nr 3 s. 253-258  szczegóły 
284.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rejman Zofia: Trylogii wileńskiej część druga. Ogród 1990 nr 1 (3) s. 161-164  szczegóły 
285.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzońca Wiesław: O towianizmie atrakcyjnym. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 158-162  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
286.artykuł: Fabre Jean: Adam Mickiewicz i romantyzm europejski. Ogród 1993 nr 1/4 s. 228-244 (z fot. Jeana Fabre...) szczegóły 
287.artykuł: Ziemba Kwiryna: Skażony i natchniony. W kręgu Mickiewiczowskich samotności. Ogród 1991 nr 3 s. 135-145 (kategoria natchnienia i samotności w twórczości poety...) szczegóły 
288.artykuł: Żukowski Jarosław: "Miara bóstwa" (Religijność Mickiewicza okresu "Zdań i uwag"). Ogród 1993 nr 1/4 s. 134-147 (z not. o Jarosławie Żukowskim i fot....) szczegóły 
289.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lis Renata: Dotknąć wieszcza. Mickiewicz w Gdańsku. Ogród 1991 nr 3 s. 180-198 (spraw....) szczegóły 
290.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Majchrowski Zbigniew: Kuszenie księdza Piotra. Ogród 1991 nr 3 s. 146-162 (dot. cz. III utworu...) szczegóły 
291.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Graczyk Ewa: Szczęście "Pana Tadeusza". Ogród 1991 nr 2 s. 52-65 (kręgi szczęścia w utworze: dom, rodzina i ojczyzna; tekst ref. wygł. n...) szczegóły 
292.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Meyer Holt: Pamięć, wędrówka i przymus powtarzania w Mickiewiczowskich ''Sonetach krymskich''. Ogród 2003 nr 1/2 s. 165-181 (z notą biograficzną autora artykułu na s. 11...) szczegóły 
  Mier Wojciech
293.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Poeta odszukany: Wojciech Mier. Ogród 1992 nr 3/4 s. 468-473  szczegóły 
  Miłosz Czesław
294.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Pochwała istnienia. Ogród 1994 nr 4 s. 379-380  szczegóły 
295.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chlipalski Krzysztof: Heretyckie rozwiązania są nieuniknione ("Rok myśliwego" Czesława Miłosza). Ogród 1990 nr 2 (4) s. 167-170  szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Pokusa ciemności (Dopowiedź). Ogród 1990 nr 2 (4) s. 171-173  szczegóły 
  Mintowt Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
296.wiersz: Mintowt Michał: Morderca zwabiał dziewczynki.... Ogród 1992 nr 2 s. 372  szczegóły 
297.wiersz: Mintowt Michał: Urojenia. Szkice poetyckie. Ogród 1992 nr 2 s. 371  szczegóły 
298.wiersz: Mintowt Michał: Utwierdź go Panie.... Ogród 1992 nr 2 s. 36-37  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
299.proza: Mintowt Michał: Bez końca. Ogród 1992 nr 2 s. 35-37  szczegóły 
300.proza: Mintowt Michał: Ciemność. Ogród 1991 nr 4 s. 193-195  szczegóły 
301.proza: Mintowt Michał: Demon (Pomysł do filmu). Ogród 1991 nr 4 s. 189-192  szczegóły 
302.proza: Mintowt Michał: Maski na ścianie. Ogród 1992 nr 2 s. 26-30  szczegóły 
303.proza: Mintowt Michał: Otchłań (Szkic powieści). Ogród 1992 nr 2 s. 373  szczegóły 
304.proza: Mintowt Michał: Strojenie fortepianu (Miniatura) [fragm.]. Ogród 1992 nr 2 s. 374-377  szczegóły 
305.proza: Mintowt Michał: Ścieżki ciemnych wtajemniczeń (Opowieść filmowa). Ogród 1991 nr 4 s. 196-244  szczegóły 
306.proza: Mintowt Michał: Vanda. Ogród 1992 nr 2 s. 31-34  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
307.tekst paraliteracki: Mintowt Michał: List otwarty do naczelnego redaktora "Ogrodu". Ogród 1992 nr 1 s. 354-358 (z notą Renaty Lis...) szczegóły 
  Modelski Łukasz
    wiersze (alfabet tytułów)
308.wiersz: Modelski Łukasz: Pejzaż z owcą. Ogród 1992 nr 2 s. 378  szczegóły 
  Morsztyn Hieronim (Jarosz)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
309.artykuł: Nawarecki Aleksander: Hieronima Morsztyna zmysłowa miłość porządku. Ogród 1992 nr 1 s. 212-234  szczegóły 
310.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grześkowiak Radosław: "Summariusz wierszów" Morsztyna - radość z wydania i żale za błędy. Ogród 1991 nr 2 s. 185-193  szczegóły 
  Morsztyn Jan Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
311.wiersz: Morsztyn Jan Andrzej: O Kruczku. Ogród 1992 nr 3/4 s. 26 (wiersz przypisywany Morsztynowi, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba Teo...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
312.artykuł: Stępień Paweł: Czas: sprzymierzeniec i wróg (O poezji erotycznej Jana Andrzeja Morsztyna). Ogród 1991 nr 3 s. 127-134  szczegóły 
  Mortęska Magdalena
    proza (alfabet tytułów)
313.proza: Mortęska Magdalena: Nauki duchowne służące do postępu duchownego od mojej drogiej matki i dobrodziejki wielkiej panny ksieni, które mi dawała częścią w osobności, częścią w pospolitości z inszymi w kapitułach i w rozmowach duchownych. Ogród 2003 nr 3/4 s. 37-60 (ze komentarzem: Andrzej Borkowski, Antoni Czyż: Nauki duchowne, s. 33-...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naborowski Daniel
    wiersze (alfabet tytułów)
314.wiersz: Naborowski Daniel: Apostrophe do panien. Ogród 1992 nr 2 s. 59 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
315.wiersz: Naborowski Daniel: Chłop dobry. Ogród 1992 nr 2 s. 44 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
316.wiersz: Naborowski Daniel: Choroba panieńska. Ogród 1992 nr 2 s. 56 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
317.wiersz: Naborowski Daniel: Crescite et multiplicamini. Ogród 1992 nr 2 s. 43 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
318.wiersz: Naborowski Daniel: Cudołożnik. Ogród 1992 nr 2 s. 47 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
319.wiersz: Naborowski Daniel: Do Kolna na [prawice]. Ogród 1992 nr 2 s. 39 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
320.wiersz: Naborowski Daniel: Gadka. Ogród 1992 nr 2 s. 60 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
321.wiersz: Naborowski Daniel: Grześ. Ogród 1992 nr 2 s. 51 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
322.wiersz: Naborowski Daniel: In simili maa odpowiedź. Ogród 1992 nr 2 s. 61 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
323.wiersz: Naborowski Daniel: Item [Na nagie obrazy w łaźni]. Ogród 1992 nr 2 s. 64 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
324.wiersz: Naborowski Daniel: Klucz złoty. Ogród 1992 nr 2 s. 63 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
325.wiersz: Naborowski Daniel: Ksiądz. Ogród 1992 nr 2 s. 57 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
326.wiersz: Naborowski Daniel: Kwit na mężatki. Ogród 1992 nr 2 s. 48 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
327.wiersz: Naborowski Daniel: Melius nubere quam uri. Ogród 1992 nr 2 s. 38 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
328.wiersz: Naborowski Daniel: Na jednego pana. Ogród 1992 nr 2 s. 67 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
329.wiersz: Naborowski Daniel: Na tegoż. Ogród 1992 nr 2 s. 66 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
330.wiersz: Naborowski Daniel: Na Tobiasza doktora. Ogród 1992 nr 2 s. 65 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
331.wiersz: Naborowski Daniel: Na Wołczka, kuchmistrza J K Mci. Ogród 1992 nr 2 s. 62 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
332.wiersz: Naborowski Daniel: O doktorze. Ogród 1992 nr 2 s. 42 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
333.wiersz: Naborowski Daniel: O paniej. Ogród 1992 nr 2 s. 41 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
334.wiersz: Naborowski Daniel: O tymże. Ogród 1992 nr 2 s. 49 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
335.wiersz: Naborowski Daniel: Odmiana [w kroku]. Ogród 1992 nr 2 s. 40 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
336.wiersz: Naborowski Daniel: Pannom nabożnym. Ogród 1992 nr 2 s. 45 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
337.wiersz: Naborowski Daniel: Pisces et mulieres in medio meliores. Ogród 1992 nr 2 s. 55 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
338.wiersz: Naborowski Daniel: Ptaszek w klatce. Ogród 1992 nr 2 s. 52 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
339.wiersz: Naborowski Daniel: Rozmowa mniszki z młodzieńcem. Ogród 1992 nr 2 s. 58 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
340.wiersz: Naborowski Daniel: Smaczny kąsek. Ogród 1992 nr 2 s. 54 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
341.wiersz: Naborowski Daniel: Swadźba. Ogród 1992 nr 2 s. 50 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
342.wiersz: Naborowski Daniel: Szermierz. Ogród 1992 nr 2 s. 46 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
343.wiersz: Naborowski Daniel: Wijatyk. Ogród 1992 nr 2 s. 53 (wiersz przypisywany Naborowskiemu, z "Wiryndarza poetyckiego" Jakuba T...) szczegóły 
  Nessel Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
344.wiersz: Nessel Paweł: Agamemnon. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 78  szczegóły 
345.wiersz: Nessel Paweł: Dla Orszuli Kochanowskiej. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 80  szczegóły 
346.wiersz: Nessel Paweł: Istnienie. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 79  szczegóły 
347.wiersz: Nessel Paweł: Pejzaż wewnętrzny. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 77  szczegóły 
348.wiersz: Nessel Paweł: Pokazujesz mi wiosnę. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 75  szczegóły 
349.wiersz: Nessel Paweł: Ruch. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 82  szczegóły 
350.wiersz: Nessel Paweł: Śpią kochankowie.... Ogród 1990 nr 2 (4) s. 76  szczegóły 
351.wiersz: Nessel Paweł: Widok w nocy. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 81  szczegóły 
  Niemojowski Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
352.wiersz: Niemojowski Jerzy: Beatrycze. Ogród 1992 nr 3/4 s. 37 (z not....) szczegóły 
353.wiersz: Niemojowski Jerzy: Beethoven. Ogród 1992 nr 3/4 s. 41 (z not....) szczegóły 
354.wiersz: Niemojowski Jerzy: Izis. Ogród 1992 nr 3/4 s. 42 (z not....) szczegóły 
355.wiersz: Niemojowski Jerzy: Modlitwa. Ogród 1992 nr 3/4 s. 46 (z not....) szczegóły 
356.wiersz: Niemojowski Jerzy: Niepokój. Ogród 1992 nr 3/4 s. 39-40 (z not....) szczegóły 
357.wiersz: Niemojowski Jerzy: Omam galilejski. Ogród 1992 nr 3/4 s. 43-44 (z not....) szczegóły 
358.wiersz: Niemojowski Jerzy: Przygody ciała. Ogród 1992 nr 3/4 s. 45 (z not....) szczegóły 
359.wiersz: Niemojowski Jerzy: Telefon do Kazantzakisa. Ogród 1992 nr 3/4 s. 38 (z not....) szczegóły 
360.wiersz: Niemojowski Jerzy: Testament. Ogród 1992 nr 3/4 s. 47 (z not....) szczegóły 
361.wiersz: Niemojowski Jerzy: Tułactwo. Ogród 1992 nr 3/4 s. 36 (z not....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
362.tekst paraliteracki: Niemojowski Jerzy: Autokomentarz. Ogród 1992 nr 3/4 s. 48-63 (nt. własnej poezji...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
363.artykuł: Ratajczak Józef: Język - moja ojczyzna (O pisarstwie Jerzego Niemojowskiego). Ogród 1992 nr 3/4 s. 136-148  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
364.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzońca Wiesław: "Vade-mecum" według Ferta. Ogród 1992 nr2 s. 416-429  szczegóły 
365.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rzońca Wiesław: Norwid w łonie romantyzmu. Ogród 1994 nr 4 s. 365-372  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
366.artykuł: Pawelec Radosław: Norwida kłopoty z rewolucją. Ogród 1989 nr 2 s. 25-33 (stosunek poety do zjawiska rewolucji i słowa - "rewolucja"...) szczegóły 
367.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rzońca Wiesław: Funkcja ramy w interpretacji poematu "A Dorio Phrygium" Norwida. Ogród 1994 nr 4 s. 162-177 (z not. o Wiesławie Rzońcu i fot....) szczegóły 
368.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Elżanowska Małgorzata: Teologia sztuki w "Promethidionie". Ogród 1989 nr 2 s. 16-24  szczegóły 
369.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Merdas Alina: Pieśń i boleść. "Rzecz o wolności słowa" Norwida jako poemat teologiczny. Ogród 1993 nr 1/4 s. 148-168 (z notą o Alinie Merdas i fot....) szczegóły 
  Nowakowski Tadeusz
370.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Romanowski Marian: Śmierć w nowych dekoracjach. Ogród 1992 nr 2 s. 443-445 (z not. o Marianie Romanowskim...) szczegóły 
  Nowosielski Michał K.
    wiersze (alfabet tytułów)
371.wiersz: Nowosielski Michał K.: Wizy dla Wizygotów!. Ogród 1992 nr 1 s. 290-293 (z not. i fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Orzeszkowa Eliza
372.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sosnowski Jerzy: Śmierć czarownicy. Ogród 1992 nr 2 s. 208-223 (z fot. Jerzego Sosnowskiego...) szczegóły 
  Otwinowska Barbara
373.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sobieraj Sławomir: Barbary Otwinowskiej poetyckie umocnienia. Ogród 2003 nr 1/2 s. 417-423 (z notą biograficzną recenzenta na s. 423...) szczegóły 
  Otwinowski Erazm
374.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Goliński Janusz K.: Erazma Otwinowskiego hermeneutyka biblijna. Ogród 1994 nr 2 s. 316-322  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pankowski Marian
    proza (alfabet tytułów)
375.proza: Pankowski Marian: Ksiądz Helena. Ogród 1992 nr 3/4 s. 67-108 (ze wstępem Krystyny Ruty-Rutkowskiej, s. 64-66; z notą od aut.; z fot....) szczegóły 
376.proza: Pankowski Marian: Putto (Fragment). Ogród 1994 nr 2 s. 42-61 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
377.artykuł: Ruta-Rutkowska Krystyna: Postmodernistyczne teatrowania Mariana Pankowskiego. Ogród 1994 nr 3 s. 208-216 (postmodernizm w dramatach pisarza; z fot. Krystyny Ruty-Rutkowskiej...) szczegóły 
378.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ruta-Rutkowska Krystyna: O dwóch dramatach Mariana Pankowskiego. Ogród 1992 nr 3/4 s. 149-159  szczegóły 
379.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ruta-Rutkowska Krystyna: "Ksiądz Helena" Mariana Pankowskiego jako rytuał kozła ofiarnego. Ogród 1993 nr 1/4 s. 169-179 (z fot. Krystyny Ruty-Rutkowskiej...) szczegóły 
380.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ruta-Rutkowska Krystyna: O dwóch dramatach Mariana Pankowskiego. Ogród 1992 nr 3/4 s. 149-159  szczegóły 
  Parnicki Teodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
381.artykuł: Otorowski Michał: Czytelnikom Parnickiego (Nad maszynopisem dzienników). Ogród 1994 nr 3 s. 334-342  szczegóły 
  Piwkowska Anna
382.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Konstańczuk Anna Maria: Piwkowska przeciw obojętności. Ogród 1992 nr 3/4 s. 495-499 (z not. o Annie Marii Konstańczuk...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
383.wiersz: Piwkowska Anna: Salome [z tego cyklu:] Już się stało.... Ogród 1994 nr 1 s. 32 (z not. i fot....) szczegóły 
384.wiersz: Piwkowska Anna: Salome [z tego cyklu:] Nie kocham twego.... Ogród 1994 nr 1 s. 30 (z not. i fot....) szczegóły 
385.wiersz: Piwkowska Anna: Salome [z tego cyklu:] Salome. Ogród 1994 nr 1 s. 33 (z not. i fot....) szczegóły 
386.wiersz: Piwkowska Anna: Upał. Ogród 1994 nr 1 s. 34-35 (z not. i fot....) szczegóły 
  Potocki Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
387.artykuł: Szczukowski Ireneusz: "Wszyscy między śmiercią z żywotem wiszą". Jeszcze raz o "człowieku cielesnym" Wacława Potockiego. Ogród 2003 nr 3/4 s. 129-141 (z notą biograficzną Ireneusza Szczukowskiego na s. 141...) szczegóły 
388.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczęsny Stanisław: "Ogród" Wacława Potockiego epicka całość, malowidło świata. Ogród 1992 nr 1 s. 155-211 (z fot. Stanisława Szczęsnego...) szczegóły 
  Przyboś Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
389.artykuł: Szaruga Leszek: Juliana Przybosia miejsce na ziemi. Ogród 1992 nr 1 s.115-129 (z not....) szczegóły 
  Przybylski Ryszard
    proza (alfabet tytułów)
390.proza: Przybylski Ryszard: Cień jaskółki. Esej o myślach Chopina [fragm.:] Twarz Boga. Ogród 1991 nr 2 s. 31-40 (z not....) szczegóły 
  Pusłowski Wojciech
    proza (alfabet tytułów)
391.proza: Pusłowski Wojciech: Notatnik wampira. Ogród 1994 nr 2 s. 228-235 (z not. i fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rej Mikołaj
392.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czyż Antoni: Świat: znak i dom (O "Żywocie człowieka poczciwego" Reja). Ogród 1991 nr 2 s. 41-51  szczegóły 
  Reymont Władysław Stanisław
    listy (alfabet tytułów)
393.listy: Reymont Władysław: [Listy]. Ogród 2003 nr 1/2 s. 72-76 (2 listy do Wincentego Szacsznajdera z lat 1900-1901; ze wstępem Jolant...) szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
394.wiersz: Różewicz Tadeusz: Bez. Ogród 1991 nr 2 s. 122-123  szczegóły 
  Rudaś-Grodzka Monika
    wiersze (alfabet tytułów)
395.wiersz: Rudaś-Grodzka Monika: Lady Winter. Ogród 1994 nr 3 s. 243 (z fot....) szczegóły 
396.wiersz: Rudaś-Grodzka Monika: Nocą. Ogród 1994 nr 3 s. 244 (z fot....) szczegóły 
397.wiersz: Rudaś-Grodzka Monika: Rozmowa z sofistą. Ogród 1994 nr 3 s. 245-246 (z fot....) szczegóły 
398.wiersz: Rudaś-Grodzka Monika: Śmierć wchodzi przez.... Ogród 1994 nr 3 s. 241 (z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schulz Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
399.artykuł: Auerbach Rachela: Rozerwane nici. Garść wspomneń i zebranych wiadomości o życiu i twórczości Debory Vogel i Brunona Schulza oraz okolicznościach ich śmierci z rąk Niemców. Ogród 2003 nr 1/2 s. 219-236 (ze słowem wstępnym Antoniego Czyża na s. 219...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
400.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pliszka Marcin: Ślad życia. O książce Aliny Kowalczykowej "Juliusz Słowacki". Ogród 2003 nr 1/2 s. 367-374 (z notą biograficzną recenzenta na s. 374...) szczegóły 
401.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chmielewski Jacek: Kwarantanna w pustyni (O "Ojcu zadżumionych" Juliusz Słowackiego). Ogród 1992 nr 2 s. 162-207 (z not. i fot. Jacka Chmielewskiego...) szczegóły 
402.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łupiński Krzysztof: Lucyfer, cierpienie, historia (W kręgu "Samuela Zborowskiego"). Ogród 1991 nr 1 s. 90-114 (z not....) szczegóły 
  Smolik Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
403.wiersz: Smolik Jan: Do Jadwigi R.. Ogród 1991 nr 4 s. 24-24  szczegóły 
404.wiersz: Smolik Jan: Do Jarosza. Ogród 1991 nr 4 s. 25  szczegóły 
405.wiersz: Smolik Jan: Do Maryny Paniewskiej. Ogród 1991 nr 4 s. 24  szczegóły 
406.wiersz: Smolik Jan: Do Miłości. Ogród 1991 nr 4 s. 24  szczegóły 
407.wiersz: Smolik Jan: Pieśń V (Już i ty...). Ogród 1991 nr 4 s. 23-24 (podał do druku i wstęp: Radosław Grześkowiak, s. 22-23...) szczegóły 
  Staff Leopold
408.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gleń Adrian: Poetycki projekt przejścia. Leopolda Staffa "Sny o potędze" w perspektywie transgresji Nietzscheańskich. Ogród 2003 nr 3/4 s. 155-174 (z notą biograficzną autora artykułu na s. 174...) szczegóły 
  Stasiuk Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
409.wiersz: Stasiuk Andrzej: Tej nocy nie ma.... Ogród 1994 nr 1 s. 46-48 (z not. i fot....) szczegóły 
410.wiersz: Stasiuk Andrzej: W tej porze słudzy.... Ogród 1994 nr 1 s. 43, 45 (z not. i fot....) szczegóły 
  Styczeń Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
411.wiersz: Styczeń Janusz: Eurydyka. Ogród 1992 nr 1 s. 8 (z not. i fot....) szczegóły 
412.wiersz: Styczeń Janusz: Już zawsze będzie mokro. Ogród 1992 nr 1 s. 9 (z not. i fot....) szczegóły 
413.wiersz: Styczeń Janusz: Kobieta i kruk. Ogród 1992 nr 1 s. 5-6 (z not. i fot....) szczegóły 
414.wiersz: Styczeń Janusz: Mumia nocy miłosnej. Ogród 1992 nr 1 s. 7 (z not. i fot....) szczegóły 
  Szelwach Grzegorz
    wiersze (alfabet tytułów)
415.wiersz: Szelwach Grzegorz: Dlaczego?. Ogród 1994 nr 4 s. 276 (z not. i fot....) szczegóły 
416.wiersz: Szelwach Grzegorz: Dobry dzień. Ogród 1994 nr 4 s. 280 (z not. i fot....) szczegóły 
417.wiersz: Szelwach Grzegorz: Jestem butem. Ogród 1994 nr 4 s. 283 (z not. i fot....) szczegóły 
418.wiersz: Szelwach Grzegorz: Jestem drzewem. Ogród 1994 nr 4 s. 272 (z not. i fot....) szczegóły 
419.wiersz: Szelwach Grzegorz: Mój pogrzeb. Ogród 1994 nr 4 s. 279 (z not. i fot....) szczegóły 
420.wiersz: Szelwach Grzegorz: Pogrzeb pana i jego psa. Ogród 1994 nr 4 s. 274-275 (z not. i fot....) szczegóły 
421.wiersz: Szelwach Grzegorz: Poprawka. Ogród 1994 nr 4 s. 278 (z not. i fot....) szczegóły 
422.wiersz: Szelwach Grzegorz: Pragnienia i.... Ogród 1994 nr 4 s. 282 (z not. i fot....) szczegóły 
423.wiersz: Szelwach Grzegorz: Sobie piszę.... Ogród 1994 nr 4 s. 277 (z not. i fot....) szczegóły 
424.wiersz: Szelwach Grzegorz: Spowiedź samobójcy. Ogród 1994 nr 4 s. 281 (z not. i fot....) szczegóły 
  Szymborska Wisława
425.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolski Jan: Poezja sensu: Szymborska. Ogród 1994 nr 1 s. 361-364 (z not. o Janie Wolskim...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
426.wiersz: Szymborska Wisława: O śmierci bez przesady. Ogród 1994 nr 1 s. 75-77  szczegóły 
427.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Zbigniew: Wisławy Szymborskiej poetycki traktat o cebuli. Ogród 2003 nr 3/4 s. 175-180  szczegóły 
  Szymula Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
428.wiersz: Szymula Joanna: Bo trzeba umrzeć.... Ogród 1993 nr 1/4 s. 203 (z not. i fot....) szczegóły 
429.wiersz: Szymula Joanna: Dopasuj śmierć do.... Ogród 1993 nr 1/4 s. 204 (z not. i fot....) szczegóły 
430.wiersz: Szymula Joanna: Słowa są przed.... Ogród 1993 nr 1/4 s. 205 (z not. i fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Świegocki Kazimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
431.wiersz: Świegocki Kazimierz: Cogito. Ogród 2003 nr 3/4 s. 256-257  szczegóły 
432.wiersz: Świegocki Kazimierz: Moja geometria. Ogród 2003 nr 3/4 s. 255-256  szczegóły 
433.wiersz: Świegocki Kazimierz: Śniący się motylom. Ogród 2003 nr 3/4 s. 256  szczegóły 
434.wiersz: Świegocki Kazimierz: Wiatr od Boga. Ogród 2003 nr 3/4 s. 257-258  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
435.tekst paraliteracki: Świegocki Kazimierz: Autointerpretacje. Ogród 2003 nr 3/4 s. 241-258 (komentarz poety do własnych utworów; zawiera fragmenty wierszy; we wst...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tetmajer Kazimierz Przerwa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
436.artykuł: Janeczek Ewa: Zapomniani bohaterowie powieściowi Kazimierza Tetmajera. Ogród 2003 nr 1/2 s. 183-205 (z notą biograficzną autorki artykułu na s. 205...) szczegóły 
  Trembecki Jakub Teodor
    wiersze (alfabet tytułów)
437.wiersz: Trembecki Jakub Teodor: <...> odszedszy od panny. Ogród 1992 nr 3/4 s. 27 (z rkpsu odczytał, oprac. i podał do druku Paweł Stępień...) szczegóły 
438.wiersz: Trembecki Jakub Teodor: Do Jana. Ogród 1992 nr 3/4 s. 30 (z rkpsu odczytał, oprac. i podał do druku Paweł Stępień...) szczegóły 
439.wiersz: Trembecki Jakub Teodor: Do Pawła o Marysi. Ogród 1992 nr 3/4 s. 28 (z rkpsu odczytał, oprac. i podał do druku Paweł Stępień...) szczegóły 
440.wiersz: Trembecki Jakub Teodor: Kto siły? Żem barzo.... Ogród 1992 nr 3/4 s. 34 (z rkpsu odczytał, oprac. i podał do druku Paweł Stępień...) szczegóły 
441.wiersz: Trembecki Jakub Teodor: Kwestia. Ogród 1992 nr 3/4 s. 31 (z rkpsu odczytał, oprac. i podał do druku Paweł Stępień...) szczegóły 
442.wiersz: Trembecki Jakub Teodor: Mądrość dziewek gdańskich. Ogród 1992 nr 3/4 s. 32-33 (z rkpsu odczytał, oprac. i podał do druku Paweł Stępień...) szczegóły 
443.wiersz: Trembecki Jakub Teodor: Na Walka. Ogród 1992 nr 3/4 s. 29 (z rkpsu odczytał, oprac. i podał do druku Paweł Stępień...) szczegóły 
444.wiersz: Trembecki Jakub Teodor: [Przypis Trembeckiego do epigramatu "Nux et virgo]. Ogród 1992 nr 3/4 s. 35 (z rkpsu odczytał, oprac. i podał do druku Paweł Stępień...) szczegóły 
  Trembecki Stanisław
445.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rejman Zofia: Monografia Trembeckiego. Ogród 1991 nr 3 s. 248-252  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
446.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pawlicka Aleksandra: Huculska epopeja Stanisława Vincenza i jej muzyka. Ogród 1992 nr 1 s. 130-146 (z not. i fot. autorki artykułu...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
447.kult: Choroszy Jan A., Kolbuszewski Jacek: Fundacja "Pro Vincenz". Ogród 1992 nr 1 s. 359-360 (o zarejestrowaniu Fundacji; z apeem o wsparcie finansowe...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wałaszewski Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
448.wiersz: Wałaszewski Zbigniew: Cieniem ścigasz mnie.... Ogród 1991 nr 1 s. 207  szczegóły 
449.wiersz: Wałaszewski Zbigniew: Oto widziałem miasto.... Ogród 1991 nr 1 s. 206 (z not....) szczegóły 
450.wiersz: Wałaszewski Zbigniew: Poranki i zmroki alchemii.... Ogród 1991 nr 1 s. 207  szczegóły 
451.wiersz: Wałaszewski Zbigniew: Schody na wieżę. Ogród 1992 nr 2 s. 20-25 (z fot....) szczegóły 
  Wat Aleksander
    wiersze (alfabet tytułów)
452.wiersz: Wat Aleksander: Trzy sonety. Ogród 1991 nr 2 s. 121  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
453.artykuł: Maciejko Paweł: Aleksander Wat: narodziny Fausta. Ogród 1992 nr 2 s. 265-278 (z fot. Pawła Maciejki...) szczegóły 
  Wencel Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
454.wiersz: Wencel Wojciech: Dzwony nad Matarnią. Ogród 1993 nr 1/4 s. 208 (z not. i fot....) szczegóły 
455.wiersz: Wencel Wojciech: Historia. Ogród 1993 nr 1/4 s. 206 (z not. i fot....) szczegóły 
456.wiersz: Wencel Wojciech: Jesień Europy. Ogród 1993 nr 1/4 s. 207 (z not. i fot....) szczegóły 
  Węgierski Tomasz Kajetan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
457.artykuł: Czyż Antoni: Ten, który płynie "na łasce fal" (Droga duchowa Węgierskiego). Ogród 1992 nr 3/4 s. 212-235  szczegóły 
  Wężyk Franciszek
458.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Goliński Janusz K.: Franciszka Wężyka dwugłos o tragedii. "Gliński" w kręgu neoklasycystycznej poezji dramatycznej. Ogród 2003 nr 3/4 s. 143-154  szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
459.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Witkacy kanoniczny. Ogród 1992 nr 2 s. 434-437  szczegóły 
460.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Anny Micińskiej opus magnum. Ogród 2003 nr 1/2 s. 375-381  szczegóły 
461.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: "Mahatma Witkac", jego świat. Ogród 1992 nr 2 s. 438-442  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
462.artykuł: Degler Janusz: Debora Vogel i Witkacy. Ogród 1994 nr 1 s. 208-212 (nt. znajomości Witkiewicza z Deborą Vogel; z notą o Januszu Deglerze i...) szczegóły 
463.artykuł: Van Crugten Alain: Witkacy - gorzki teatr życia. Ogród 1992 nr 3/4 s. 160-167 (wyw., rozm. Antoni Czyż i Stanisław Szczęsny; z notą o Alainie Van Cru...) szczegóły 
464.artykuł: Vogel Debora: Pozycja Stanisława Ignacego Witkiewicza we współczesnej kulturze polskiej. Ogród 1994 nr 1 s. 213-219 (podał do druku Janusz Degler...) szczegóły 
465.artykuł: Żakiewicz Anna: A Witkacy wciąż maluje.... Ogród 1994 nr 1 s. 220-241 (o malarstwie Stanisława Ignacego Witkiewicza; z reprod. obrazów; z fot...) szczegóły 
  Wittlin Józef
466.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klejnocki Jarosław: Orfeusz, piekło. Ogród 1992 nr 1 s. 326-330  szczegóły 
  Władysław z Gielniowa *
467.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Elżanowska Małgorzata: Bernardyn-poeta. Ogród 1994 nr 1 s. 308  szczegóły 
  Wojtyła Karol
468.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borkowski Andrzej: Trudny dialog człowieka i Księgi. Ogród 2003 nr 1/2 s. 395-408 (z notą biograficzną recenzenta na s. 408...) szczegóły 
recenzja: Przybylska Agata: Patrząc przez okna sykstyńskiej kaplicy... O "Tryptyku rzymskim" Jana Pawła II. Ogród 2003 nr 1/2 s. 409-415 (z notą biograficzną recenzentki na s. 415...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
469.artykuł: Czyż Antoni: Próba całości. Jan Paweł II o człowieku. Ogród 1989 nr 2 s. 33-40 (podstawy filozofii życia, nauki i twórczości K. Wojtyły...) szczegóły 
470.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Zbigniew: "Tryptyk rzymski" Jana Pawła II - próba interpretacji. Ogród 2003 nr 1/2 s. 383-394 (z notą biograficzną Zbigniewa Lisowskiego na s. 394...) szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
471.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hernik-Spalińska Jagoda: Encyklopedia "Wesela". Ogród 1994 nr 2 s. 323-331 (z fot. afisza premiery "Wesela" w 1901...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zemanek Alicja
    wiersze (alfabet tytułów)
472.wiersz: Zemanek Alicja: Antoni Kępiński. Ogród 1992 nr 3/4 s. 111 (z not....) szczegóły 
473.wiersz: Zemanek Alicja: Dmuchawiec. Ogród 1992 nr 3/4 s. 109 (z not....) szczegóły 
474.wiersz: Zemanek Alicja: Gasi papierosa. Ogród 1992 nr 3/4 s. 110 (z not....) szczegóły 
475.wiersz: Zemanek Alicja: Głosy. Ogród 1992 nr 3/4 s. 113 (z not....) szczegóły 
476.wiersz: Zemanek Alicja: Myślę o tobie.... Ogród 1994 nr 3 s. 138 (z fot....) szczegóły 
477.wiersz: Zemanek Alicja: Ostatnia kartka. Ogród 1994 nr 3 s. 141 (z fot....) szczegóły 
478.wiersz: Zemanek Alicja: Podanie do sądu powiatowego w Nieświeżu, 1864 roku. Ogród 1994 nr 3 s. 140 (z fot....) szczegóły 
479.wiersz: Zemanek Alicja: Uczę się od drzew. Ogród 1992 nr 3/4 s. 114 (z not....) szczegóły 
480.wiersz: Zemanek Alicja: Włos. Ogród 1994 nr 3 s. 140 (z fot....) szczegóły 
481.wiersz: Zemanek Alicja: Zza żelaznej kurtyny. Ogród 1992 nr 3/4 s. 112 (z not....) szczegóły 
  Ziemba Kwiryna
    wiersze (alfabet tytułów)
482.wiersz: Ziemba Kwiryna: Poemat o piękności świata [fragm.:] Część czwarta: Herman Han. Ogród 1990 nr 1 (3) s. 99-105 (z notą, s. 105-6...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żuławski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
483.artykuł: Ziontek Artur: Stan badań nad twórczością literacką Andrzeja Żuławskiego. Ogród 2003 nr 3/4 s. 227-240  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
484.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Otorowski Michał: Czas przeszły objawiony (Petera Browna "Świat późnego antyku"). Ogród 1991 nr 4 s. 293-300  szczegóły 
485.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chmielewski Jacek: Szkice i cienie. Ogród 1992 nr 1 s. 331-334  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
486.artykuł: Miller Max: Przyciąganie nicości (z tomu: Archeologia snu). Ogród 1991 nr 2 s. 162-171 (recepcja twórczości graficznej Giovanniego Battisty Piranesiego w lite...) szczegóły 
487.artykuł: Yates Frances Amelia: Średniowieczna i renesansowa kabała chrześcijańska. Ogród 1991 nr 4 s. 257-285 (dot. autorów: Francesco Giorgi, Rajmund Lull, Giovanni Pico della Mira...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
488.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Goliński Janusz K.: W szponach strachu - w okowach grzechu. Ogród 1994 nr 3 s. 318-327  szczegóły 
489.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Persona. Ogród 1991 nr 4 s. 313-317  szczegóły 
recenzja: Żukowski Tomasz: Opowieść o szczęśliwej krainie. Ogród 1991 nr 4 s. 310-312  szczegóły 
490.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Elżanowska Małgorzata: Próba całości. Ogród 1994 nr 1 s. 333-338  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
491.artykuł: Babbitt Irving: Melancholia w romantyzmie. Ogród 1992 nr 3/4 s. 381-414  szczegóły 
492.artykuł: Delumeau Jean: Dzieje raju [fragm.:] Nostalgia. Ogród 1994 nr 4 s. 284-296 (raj, Arkadia w literaturze renesansu; z not....) szczegóły 
493.artykuł: Gusdorf Georges: Wyobraźnia, magia. Ogród 1990 nr 1 (3) s. 126-157 (nt. koncepcji człowieka w romantycznej literaturze i filozofii....) szczegóły 
494.artykuł: Obermueller Klara: Melancholia. Panorama historyczna (od starożytności po renesans). Ogród 1994 nr 4 s. 297-316 (z notą: Od Tłumacza....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
495.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kosiński Artur: Kilka słów o literaturze tandetnej. Ogród 1992 nr 3/4 s. 450-452 (z not. o Arturze Kosińskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Antologie i zbiory (amerykańska)
496.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszewski Adam: Coca-Cola, rewolucja, szukanie idiomu. Ogród 1992 nr 2 s. 381-384 (z not. o Adamie Olszewskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Cummings Edward Estlin
    wiersze (alfabet tytułów)
497.wiersz: Cummings Edward Estlin: N n Othl n... = B b EzrucH b.... Ogród 1991 nr 3 s. 45-46, 48  szczegóły 
  Dickinson Emily
498.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lis Renata: Studium zatrzaśniętej w sobie duszy. ("Sto wierszy" Emily Dickinson). Ogród 1991 nr 4 s. 333-336  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Hasła szczegółowe (arabska) / Hasła osobowe (arabska)
  Taabbata Szarran
    wiersze (alfabet tytułów)
499.wiersz: Ta'abbata Szarran: Niech skropią grób.... Ogród 1994 nr 3 s. 5-7 (z notą tł....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Celan Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
500.artykuł: Nessel Paweł: Paul Celan - przezwyciężenie nicości. Ogród 1992 nr 1 s. 147-154  szczegóły 
  Kafka Franz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
501.artykuł: Majchrowski Zbigniew: Appendix do "Galerników wrażliwości". Ogród 1991 nr 2 s. 201-202 (nt. samotności Franza Kafki i Kaspara Hausera...) szczegóły 
  Rilke Rainer Maria
502.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lortholary Bernard: "Pamiętniki Malte-Lauridsa Brigge" - pierwsza powieść naszego wieku. Ogród 1993 nr 1/4 s. 290-293  szczegóły 
  Trakl Georg
    wiersze (alfabet tytułów)
503.wiersz: Trakl Georg: An die Verstummten = Oniemiałym. Ogród 1993 nr 1/4 s. 23 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim...) szczegóły 
504.wiersz: Trakl Georg: Kaspar Hauser Lied (Fuer Bessie Loos) = Pieśń o Kasparze Hauserze (Dla Bessie Loos). Ogród 1993 nr 1/4 s. 21-22 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim...) szczegóły 
505.wiersz: Trakl Georg: Rondel = Rondel. Ogród 1993 nr 1/4 s. 20 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
506.artykuł: Lipowski Krzysztof: Pisanie z wnętrza samotności i śmierci. Kilka uwag o tanatycznym aspekcie później poezji Georga Trakla. Ogród 1993 nr 1/4 s. 24-27  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brazylijska / Hasła szczegółowe (brazylijska) / Hasła osobowe (brazylijska)
  Cunha Euclides da
507.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siewierski Henryk: Canudos: temat na epopeję. Ogród 1994 nr 3 s. 231-240  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Donne John
    wiersze (alfabet tytułów)
508.wiersz: Donne John: Elegy XIX. To his mistress going to bed = Elegia XIX: Na idącą do łóżka. Ogród 1991 nr 3 s. 37-38, 40-41  szczegóły 
  Drayton Michael
    wiersze (alfabet tytułów)
509.wiersz: Drayton Michael: Sonet (Fragment). Ogród 1991 nr 3 s. 60 (tekst równoległy angielski i polski...) szczegóły 
  Eliot Thomas Stearns
510.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piasecki Paweł: Eliot żywy. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 163-166  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
511.wiersz: Eliot Thomas Stearns: Szepty nieśmiertelności. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 3-4 (z notą Andrzeja Sosnowskiego...) szczegóły 
512.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brooks Cleanth: "Ziemia jałowa": interpretacja mitu. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 102-120  szczegóły 
  Herbert George
    wiersze (alfabet tytułów)
513.wiersz: Herbert George: Paradise = Raj. Ogród 1991 nr 3 s. 43-45  szczegóły 
  Herrick Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
514.wiersz: Herrick Robert: To Electra = Do Elektry. Ogród 1991 nr 3 s. 62  szczegóły 
  Jonson Benjamin
    wiersze (alfabet tytułów)
515.wiersz: Jonson Benjamin: Epitaph on S.P., a cild of Q. El. Chapel = Epitafium dla S.P., Młodocianego Aktora Z Kaplicy Królowej Elżbiety. Ogród 1991 nr 3 s. 41-43  szczegóły 
516.wiersz: Jonson Benjamin: To Celia = Do Celii. Ogród 1991 nr 3 s. 63  szczegóły 
  Larkin Philip
    wiersze (alfabet tytułów)
517.wiersz: Larkin Philip: Mr Bleaney = Pan Bleaney. Ogród 1991 nr 3 s. 49, 53-54  szczegóły 
  Marlowe Christopher John
    wiersze (alfabet tytułów)
518.wiersz: Marlowe Christopher John: The passionate shepherd to his love = Zakochany pasterz i dziewka. Ogród 1991 nr 3 s. 61  szczegóły 
  Shakespeare William
    wiersze (alfabet tytułów)
519.wiersz: Shakespeare William: Sonet XVII. Ogród 1991 nr 3 s. 59  szczegóły 
520.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Graczyk Ewa: Hiob, Lear i "Końcówka". Ogród 1992 nr 2 s. 119-136 (dot. eseju "Król Lear"; z fot. Ewy Graczyk...) szczegóły 
521.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Greenaway Peter: Obrazy z paintboxu (Komentarz do scenariusza "Ksiąg Prospera"). Ogród 1994 nr 2 s. 124-133 (nt. scenariusza do filmu "Księgi Prospera" w reż. Petera Greeneway'a, ...) szczegóły 
  Tomasz Morus święty *
522.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowzan Jacek: Od Boscha do Morusa, czyli między septem peccata capitalia a quattuor hominum novissima. Ogród 2003 nr 1/2 s. 109-127 (dot. motywu czterech rzeczy ostatecznych w utworze Tomasza Morusa i ma...) szczegóły 
  Wyatt Thomas
    wiersze (alfabet tytułów)
523.wiersz: Wyatt Thomas: A lover's prayer to his girl = Prośba kochanka. Ogród 1991 nr 3 s. 64  szczegóły 
  Yeats William Butler
    wiersze (alfabet tytułów)
524.wiersz: Yeats William Butler: Czyściec. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 6-14 (tekst dramatu; z notą tłumacza , s. 5....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
525.artykuł: Czyż Antoni: We Francji o baroku - l'age du baroque. Ogród 1993 nr 1/4 s. 325-329 (omów. numeru monograficznego Magazine Litteraire (Paris) 1992 n...) szczegóły 
526.artykuł: Rousset Jean: Kirke albo metamorfoza (O balecie dworskim). Ogród 1991 nr 3 s. 219-234 ([fragm. ks.:] Jean Rousset: La litterature de l'age baroque en France....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Bataille Georges
    wiersze (alfabet tytułów)
527.wiersz: Bataille Georges: Mały [fragm.:] Zło. Ogród 1990 nr 1 (3) s. 22-30 (proza poetycka; z notą od tłumacza, s. 21-22...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
528.proza: Bataille Georges: Mowa kwiatów. Ogród 1991 nr 3 s. 239-244  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
529.artykuł: Uniłowski Krzysztof: Agitator Bataille. Ogród 1994 nr 2 s. 198-206 (z not. o Krzysztofie Uniłowskim i fot....) szczegóły 
  Baudelaire Charles Pierre
530.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuczyńska Katarzyna: "Je suis belle" Baudelaire'a - Rodina. Poety i rzeźbiarza pojedynek z pięknem. Ogród 1994 nr 2 s. 182-197 (z not. o Katarzynie Kuczyńskiej i fot....) szczegóły 
  Chateaubriand Francois Rene de
531.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grzybek Agnieszka: Androgyn i muzy (Kłopoty z romantyczną biografią). Ogród 1992 nr 2 s. 410-415  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
532.artykuł: Poulet Georges: Myśl nieokreślona. Ogród 1992 nr 3/4 s. 415-423  szczegóły 
  Claudel Paul
    proza (alfabet tytułów)
533.proza: Claudel Paul: Atłasowy trzewiczek (Wersja sceniczna, skrócona, zapisana i przygotowana we współpracy z Jean-Louis Barrault). Ogród 1994 nr 3 s. 21-137 (z not. i fot....) szczegóły 
  Descartes Rene
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
534.artykuł: Maritain Jacques: Kartezjusz czyli wcielenie anioła. Ogród 1989 nr 2 s. 49-53 ([fragm. książki:] Jacques Maritain: Trzej reformatorzy. Luter, Kartezj...) szczegóły 
535.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bataille Georges: Kartezjusz. Ogród 1991 nr 3 s. 235-238  szczegóły 
  Duras Marguerite
    proza (alfabet tytułów)
536.proza: Duras Marguerite: Emily L.. Ogród 1991 nr 3 s. 67-81 (ze wstępem tł., s. 66-67...) szczegóły 
  Flaubert Gustave
537.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Salambo, tyle krwi.... Ogród 1992 nr 2 s. 430-433  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
538.artykuł: Richard Jean-Pierre: Flaubert. Ogród 1994 nr 2 s. 268-311 (z fot....) szczegóły 
  Ionesco Eugene
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
539.tekst paraliteracki: Ionesco Eugene: Zapiski i przypiski. Ogród 1992 nr 1 s. 53-59  szczegóły 
  Michaux Henri
    wiersze (alfabet tytułów)
540.wiersz: Michaux Henri: Narodziny. Ogród 1990 nr 1 (3) s. 17  szczegóły 
541.wiersz: Michaux Henri: Pieśń Śmierci. Ogród 1990 nr 1 (3) s. 18  szczegóły 
542.wiersz: Michaux Henri: Poruszenia istoty wewnętrznej. Ogród 1990 nr 1 (3) s. 19-20  szczegóły 
543.wiersz: Michaux Henri: Przeznaczenie. Ogród 1990 nr 1 (3) s. 16 (z notą tłumacza, s. 15...) szczegóły 
  Milosz Oscar Vladislas de Lubicz
    wiersze (alfabet tytułów)
544.wiersz: Milosz Oscar Vladislas: Symfonia listopadowa. Ogród 1990 nr 1 (3) s. 13-14 (z notą tłumacza, s. 12-13...) szczegóły 
  Pieyre de Mandiargues Andre
    proza (alfabet tytułów)
545.proza: Pieyre de Mandiargues Andre: Klorynda. Ogród 1992 nr 1 s. 48-52 (ze wstępem Bogdana Banasiaka, s. 47...) szczegóły 
  Ponge Francis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
546.artykuł: Rzońca Wiesław: Gąbczaste znaki Ponge'a. Ogród 1991 nr 2 s. 194-200 (streszcz. książki analizującej teksty Francisa Ponga: Jaques Derrida: ...) szczegóły 
  Proust Marcel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
547.artykuł: Beckett Samuel: Proust. Ogród 1993 nr 1/4 s. 245-289 (z fot. Samuela Becketta...) szczegóły 
  Rousseau Jean-Jacques
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
548.artykuł: Janion Maria: Królestwo i wygnanie. Ogród 1993 nr 1/4 s. 29-59 (tekst wykładu z seminarium "Życie emblematyczne"; z dyskusją na s. 59-...) szczegóły 
polemika: Rudaś-Grodzka Monika: Podróż i porażka człowieka egzystencjalnego. Ogród 1993 nr 1/4 s. 84-90 (z fot. Moniki Rudaś-Grodzkiej...) szczegóły 
polemika: Rzadkowska Ewa: Skąd ta stała fascynacja Janem Jakubem?. Ogród 1993 nr 1/4 s. 76-83 (z fot. Ewy Rzadkowskiej...) szczegóły 
549.artykuł: Starobinski Jean: Rousseau. Ogród 1993 nr 1/4 s. 212-227  szczegóły 
550.artykuł: Starobinski Jean: Samotność. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 121-148 (nt. poglądów społeczno-historycznych pisarza...) szczegóły 
  Sade Donatien-Alphonse Francois de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
551.artykuł: Cusset Catherine: Sade, Machiavelli, Neron. Od polityki do wyobraźni libertyńskiej. Ogród 1994 nr 2 s. 257-267 (nawiązania do Nicollo Machiavelliego oraz nt. postaci Nerona w twórczo...) szczegóły 
552.artykuł: Delon Michel: Sade, czyli piękno udręczone. Ogród 1994 nr 2 s. 253-256  szczegóły 
  Sartre Jean-Paul
    wywiady (alfabet autorów)
553.wywiad: Levy Benny: Nadzieja, teraz.... Ogród 1992 nr 1 s. 60-64 (wywiad z 1980; z fot....) szczegóły 
  Vian Boris
    proza (alfabet tytułów)
554.proza: Vian Boris: Drakula. Wyjątki z dziennika Dawida Bensona. Ogród 1992 nr 1 s. 43-46 (ze wstępem tł., s. 42-43...) szczegóły 
  Voltaire *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
555.artykuł: Ryba Janusz: Tempo Voltaire'a. Ogród 1994 nr 4 s. 153-161 (nt. kłopotów pisarza z władzami, ucieczek i przymusowych wyjazdów; z n...) szczegóły 
  Yourcenar Marguerite
556.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruta-Rutkowska Krystyna: Piranesi i wiek XX. Ogród 1993 nr 1/4 s. 330-332  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Grzegorz Palamas święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
557.artykuł: Meyendorff John: Święty Grzegorz Palamas w tradycji i w teologii Kościoła wschodniego. Ogród 1994 nr 3 s. 252-273 (z notą: Od Tłumacza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka nowożytna / Hasła szczegółowe (grecka nowożytna) / Hasła osobowe (grecka nowożytna)
  Kawafis Konstandinos
558.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kamiński Jarosław: Poeta zmierzchu. Ogród 1992 nr 3/4 s. 474-487  szczegóły 
recenzja: Polok Mirosław: Podróż do Grecji. Ogród 1992 nr 3/4 s. 488-492  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
559.artykuł: Kurylewicz Gabriela: Wzrok czy słuch?. Ogród 1993 nr 1/4 s. 294-300 (metafizyka w literaturze greckiej, m.in. o Arystotelesie i Plotynie...) szczegóły 
560.artykuł: Świderkówna Anna: Duch grecki - dziś?. Ogród 1991 nr 2 s. 96-105 (wywiad nt. kultury i literatury hellenistycznej; rozm. Antoni Czyż...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Sophokles *
    wiersze (alfabet tytułów)
561.wiersz: Sophokles (Sofokles) : Antygona [fragm.]. Ogród 1991 nr 2 s. 3-11 (z not. Antoniego Czyża...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
562.artykuł: Delon Michel: Kazirodztwo: potworność i pokusa. Złowróżbna trangresja u Sofoklesa. Ogród 1994 nr 2 s. 246-252 (w tragediach Sofoklesa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Alfons X Mądry *
    wiersze (alfabet tytułów)
563.wiersz: Alfons X Mądry : Domingas Eanes stoczyła.... Ogród 1992 nr 3/4 s. 367-368  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
564.artykuł: Branco Antonio Manuel: Obscenum w liryce Alfonsa X Kastylijskiego: uprzywilejowana przestrzeń praktyki literackiej. Ogród 1992 nr 3/4 s. 364-375 (ze wstępem tłumaczki...) szczegóły 
  Cervantes Saavedra Miguel de
565.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wieczorkiewicz Anna: Błędny rycerz w pikarejskim świecie. Ogród 1992 nr 3/4 s. 202-211 (z notą o Annie Wieczorkiewicz i fot....) szczegóły 
artykuł: Zasada Marzena: Obłęd Don Kichota. Ogród 1992 nr 3/4 s. 286-297 (z notą o Marzenie Zasadzie i fot....) szczegóły 
  Ignacy Loyola święty *
566.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hopkins Gerard Manley: O "Ćwiczeniach duchownych" św. Ignacego Loyoli. Ogród 1989 nr 2 s. 4-11 (z komentarzem tłumacza...) szczegóły 
  Jan od Krzyża święty *
567.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czyż Antoni: Krawiec-mistyk i co z tego wynikło. Ogród 1991 nr 4 s. 323-332  szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Erasmus Desiderius Roterodamus *
568.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszewski Adam: Erasmi encomium. Ogród 1992 nr 3/4 s. 453-456  szczegóły 
Literatury obce / Literatura iracko-arabska / Hasła szczegółowe (iracko-arabska) / Hasła osobowe (iracko-arabska)
  Taufik Amdżad
    proza (alfabet tytułów)
569.proza: Taufik Amdżad: Królestwo gór. Ogród 1994 nr 3 s. 15-20  szczegóły 
Literatury obce / Literatura jemeńsko-arabska / Hasła szczegółowe (jemeńsko-arabska) / Hasła osobowe (jemeńsko-arabska)
  Makalih al- Abd al-Aziz
    wiersze (alfabet tytułów)
570.wiersz: Mukalih al- Abd al-Aziz: Al-Fatiha. Ogród 1994 nr 3 s. 14 (z notą tł....) szczegóły 
571.wiersz: Mukalih al- Abd al-Aziz: My i poezja. Ogród 1994 nr 3 s. 10-11 (z notą tł....) szczegóły 
572.wiersz: Mukalih al- Abd al-Aziz: Pieśń z popiołu. Ogród 1994 nr 3 s. 8-9 (z notą tł....) szczegóły 
573.wiersz: Mukalih al- Abd al-Aziz: Rozmowa o biedzie. Ogród 1994 nr 3 s. 12-13 (z notą tł....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Horatius Quintus Flaccus
574.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Olszewski Adam: Nasz Horacy. Ogród 1992 nr 3/4 s. 444-446  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
575.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 11: Tu ne quaesieris, scire nefas.... Ogród 1991 nr 3 s. 57  szczegóły 
576.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen I. 9: Vides ut alta stet.... Ogród 1991 nr 3 s. 55-56 (z notą o tłumaczu...) szczegóły 
577.wiersz: Horatius Quintus (Horacy) Flaccus: Carmen III. 30: Exegi monumentum.... Ogród 1991 nr 3 s. 57  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
578.artykuł: Głębicka Ewa Jolanta: W dwutysięczną rocznicę śmierci Horacego. Ogród 1994 nr 1 s. 292-295 (z notą o Ewie Jolancie Głębickiej...) szczegóły 
579.artykuł: Zieliński Tadeusz: Horacy i natura. Ogród 1994 nr 1 s. 49-74 (natura i przyroda w twórczości Horacego; słowo wstępne i przypisy: Ant...) szczegóły 
  Ovidius Naso Publius
    wiersze (alfabet tytułów)
580.wiersz: Ovidius Naso Publius: Do jednej paniej po odjeździe męża jej. Ogród 1991 nr 4 s. 28 (podał do druku i wstęp: Radosław Grześkowiak, s. 26-27...) szczegóły 
581.wiersz: Ovidius Naso Publius: Ovidianum libro I Amorum [Z tego cyklu:] Elegia V: Aestus erat mediamque dies exegerat horam. Ogród 1991 nr 4 s. 27-28 (podał do druku i wstęp: Radosław Grześkowiak, s. 26-27...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Utwory anonimowe (łacińska średniowieczna)
    wiersze (alfabet tytułów)
582.wiersz: Ludus Danielis. Ogród 1991 nr 4 s. 8-21 (ze wstępem tłumacza: Ludus Danielis czyli Gra o Danielu, s. 5-8...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
583.artykuł: Guriewicz Rimma: Tradycja i podłoże społeczne rozwoju mistyki niemieckiej XIII wieku. Ogród 2003 nr 3/4 s. 119-128 (z notą biograficzną autorki artykułu na s. 128...) szczegóły 
584.artykuł: Roguski Piotr: Kategoria wyobraźni u niemieckich prekursorów myśli romantycznej. Ogród 1992 nr 2 s. 399-403 ([rec. ks.:] Die literarische Fruehromantik. Goettingen 1983; z not. o ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Angelus Silesius *
    wiersze (alfabet tytułów)
585.wiersz: [Angelus Silesius] Anioł Ślązak: Siedem dystychów z Anioła Ślązaka. Ogród 1993 nr 1/4 s. 18-19 (z notą o tł....) szczegóły 
  Bienek Horst
586.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pańta Andrzej: Oświadczenie. Ogród 1994 nr 1 s. 412 (dot. pirackiego i nielegalnego wydania książki...) szczegóły 
polemika: Budnik Rafał: Ogród 1994 nr 2 s. 342 (polem. Wydawnictwa "Wokół Nas"...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
587.wiersz: Bienek Horst: Kto odpowiada komu. Ogród 1994 nr 2 s. 34-35 (z notą: Od Tłumacza; z fot....) szczegóły 
588.wiersz: Bienek Horst: Niespodziewani goście. Ogród 1994 nr 2 s. 36 (z notą: Od Tłumacza; z fot....) szczegóły 
589.wiersz: Bienek Horst: W czytelni. Ogród 1994 nr 2 s. 37 (z notą: Od Tłumacza; z fot....) szczegóły 
590.wiersz: Bienek Horst: Zamienione oczy. Ogród 1994 nr 2 s. 38-40 (z notą: Od Tłumacza; z fot....) szczegóły 
591.wiersz: Bienek Horst: Zaślubiny nieba i ziemi.... Ogród 1994 nr 2 s. 41 (z notą: Od Tłumacza; z fot....) szczegóły 
  Boehme Jacob
    proza (alfabet tytułów)
592.proza: Boehme Jacob: Aurora czyli jutrzenka o poranku [fragm.:] Rozdział III. Ogród 1993 nr 1/4 s. 7-17  szczegóły 
  Buechner Georg
    proza (alfabet tytułów)
593.proza: Buechner Georg: Woyzeck [fragm.:] Bajka babci. Ogród 1991 nr 2 s. 120  szczegóły 
594.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Woyzeck" i nadzieja?. Ogród 1991 nr 4 s. 163-180 (dyskusja o dramacie; wypow.: Krzysztof Chlipalski, Antoni Czyż, Agnies...) szczegóły 
  Goethe Johann Wolfgang von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
595.artykuł: Poulet Georges: Goethe (Z książki "Myśl nieokreślona"). Ogród 1994 nr 1 s. 289-291  szczegóły 
596.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lis Renata: Od Homera do Osjana (Namiętność Wertera). Ogród 1994 nr 1 s. 173-184 (z fot. Renaty Lis...) szczegóły 
  Hoelderlin Friedrich
    wiersze (alfabet tytułów)
597.wiersz: Hoelderlin Friedrich: Hyperiona pieśń losu. Ogród 1991 nr 1 s. 119  szczegóły 
  Hugon Herman
    wiersze (alfabet tytułów)
598.wiersz: Hugo Herman, Sandomierski Anonim: Pia desideria [...] / Nabożne westchnienia Boga pragnącej duszy [...]. Pięć obrazów z "ięgi trzeciej". Ogród 2003 nr 3/4 s. 8-32 (ze wstępem Stanisława Szczęsnego na s. 3-8...) szczegóły 
  Jean-Paul *
    proza (alfabet tytułów)
599.proza: Jean-Paul : Mowa wypowiedziana przez umarłego Chrystusa ze szczytu kosmicznego gmachu o tym, że nie ma Boga. Ogród 1991 nr 2 s. 107-109  szczegóły 
600.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: Temat jeanpaulowski. Ogród 1991 nr 2 s. 110-118  szczegóły 
  Kant Immanuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
601.artykuł: Lacoste Jean: Korespondencja Immanuela Kanta. Ogród 1994 nr 3 s. 247-251  szczegóły 
  Luther Martin
602.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ressel Ewa: Czytanie "Biblii". Ogród 1994 nr 1 s. 309-312  szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
603.artykuł: Gaede Edouard: Nietzsche i literatura. Ogród 1992 nr 1 s. 77-90  szczegóły 
  Schopenhauer Arthur
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
604.tekst paraliteracki: Schopenhauer Arthur: Nauka o poznaniu abstrakcyjnym czyli rozumnym. Ogród 1994 nr 2 s. 236-245  szczegóły 
Literatury obce / Literatura portugalska / Historia literatury (portugalska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
605.artykuł: Kalewska Anna: Camoes i inni "alla polaca" (O literaturze portugalskiej w Polsce). Część pierwsza. Ogród 1991 nr 3 s. 87-108 (nt. recepcji literatury portugalskiej w Polsce; dot. pisarzy: Luis Vaz...) szczegóły 
606.artykuł: Kalewska Anna: Pessoa i inni "alla polaca" (O literaturze portugalskiej w Polsce). Część druga. Ogród 1991 nr 2 s. 224-264 (o recepcji w Polsce twórcz. Fernando Pessoa, Bernardo Soaresa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura portugalska / Hasła szczegółowe (portugalska) / Utwory anonimowe (portugalska)
    wiersze (alfabet tytułów)
607.wiersz: Eno sagrado, em Vigo.... Ogród 1994 nr 4 s. 257  szczegóły 
Literatury obce / Literatura portugalska / Hasła szczegółowe (portugalska) / Hasła osobowe (portugalska)
  Camoes Luis Vaz de
    wiersze (alfabet tytułów)
608.wiersz: Camoes Luis Vaz de: Luizjady [fragm.]. Ogród 1991 nr 3 s. 12-33 (podała do druku i wstęp: Anna Kalewska: Luizjady, s. 10-11; przyp. Ann...) szczegóły 
609.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kalewska Anna: Poemat o Luzytanach - pierwszy epos narodowy czasów nowożytnych. Ogród 1994 nr 2 s. 156-181 (z portr. Luisa Camoesa i fot. Anny Kalewskiej...) szczegóły 
  Morgado Isabel Salema
    wiersze (alfabet tytułów)
610.wiersz: Morgado Isabel Salema: 1. Róż. Ogród 1994 nr 4 s. 262 (proza poet....) szczegóły 
611.wiersz: Morgado Isabel Salema: 2. Pomarańczowy. Ogród 1994 nr 4 s. 262 (proza poet....) szczegóły 
612.wiersz: Morgado Isabel Salema: 3. Szary. Ogród 1994 nr 4 s. 263 (proza poet....) szczegóły 
613.wiersz: Morgado Isabel Salema: 4. Biały. Ogród 1994 nr 4 s. 263 (proza poet....) szczegóły 
614.wiersz: Morgado Isabel Salema: 5. Czarny. Ogród 1994 nr 4 s. 263 (proza poet....) szczegóły 
615.wiersz: Morgado Isabel Salema: 6. Czerwony. Ogród 1994 nr 4 s. 263-264 (proza poet....) szczegóły 
616.wiersz: Morgado Isabel Salema: 7. Błękit. Ogród 1994 nr 4 s. 264 (proza poet....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
617.artykuł: Kalewska Anna: Poławiacz pereł (Panu Doktorowi Antoniemu Czyżowi). Ogród 1994 nr 4 s. 257-262 (o prozie Isabel Morgado...) szczegóły 
  Pessoa Fernando
    wiersze (alfabet tytułów)
618.wiersz: Pessoa Fernando: Oda morska. Ogród 1994 nr 4 s. 5-33 (z notą i portr....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
619.proza: Pessoa Fernando: Księga niepokoju [fragm.]. Ogród 1992 nr 1 s. 30-41 (ze wstępem Anny Kalewskiej, s. 29-30...) szczegóły 
  Reis Ricardo
    wiersze (alfabet tytułów)
620.wiersz: Reis Ricardo: Oda. Ogród 1992 nr 2 s. 243  szczegóły 
621.wiersz: Reis Ricardo: Oda. Ogród 1992 nr 2 s. 243  szczegóły 
  Saramago Jose
622.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kalewska Anna: "Gody w Kanie..." i "Ewangelia..." Saramagi. Rzecz o malarstwie i literaturze. Ogród 2003 nr 1/2 s. 207-217 (dot. także drzeworytu Hieronima Boscha "Gody w Kanie Galilejskiej"; z ...) szczegóły 
  Sena Jorge de
    proza (alfabet tytułów)
623.proza: Sena Jorge de: Cudowny medyk. Ogród 1994 nr 2 s. 7-33 (ze wstępem tł.: Jorge de Sena, pisarz cudownej wyobraźni, s. 5-7...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Bakhtin Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
624.artykuł: Klimowa Galina: Badania nad dorobkiem Bachtina w Rosji współczesnej. Ogród 1994 nr 3 s. 292-295 (z notą...) szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
625.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żyłko Bogusław: Czy Bachtin wziął się z prawosławia? (Na marginesie książki Aleksandra Woźnego). Ogród 1994 nr 3 s. 278-291 (z fot. Michaiła Bachtina...) szczegóły 
  Gogol' Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
626.artykuł: Bieły Andriej: Gogol. Ogród 1991 nr 1 s.155-167 (szkic nt. twórczości Mikołaja Gogola; ze wstępem Antoniego Czyża, s. 1...) szczegóły 
  Kuzmin Mikhail
    proza (alfabet tytułów)
627.proza: Kuzmin Mikhail: Niebezpieczny anioł stróz. Ogród 1991 nr 1 s. 34-44 (z notą o aut. Józefa Dobrowolskiego...) szczegóły 
  Platonov Andrejj
    proza (alfabet tytułów)
628.proza: Platonov Andrejj: Makar, który zwątpił. Ogród 1991 nr 1 s. 45-60 (z not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rumuńska / Hasła szczegółowe (rumuńska) / Hasła osobowe (rumuńska)
  Eliade Mircea
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
629.artykuł: Kalewska Anna: Eliade w Portugalii. Ogród 1993 nr 1/4 s. 354-365 (1941-1945...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Jung Carl Gustav
    proza (alfabet tytułów)
630.proza: Jung Carl Gustav: "In stercore invenitur". Ogród 1991 nr 1 s. 150-153  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
631.artykuł: Reszke Robert: "Dlaczego mam pomyśleć coś, czego nie chcę pomyśleć?". Ogród 1991 nr 1 s. 132-149 (nt. poglądów filozoficznych Karla Gustava Junga; szerzej o jego autobi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Bruno Giordano
    proza (alfabet tytułów)
632.proza: Bruno Giordano: O szaleństwach heroicznych. Ogród 1991 nr 4 s. 251-256 (ze wstępem tłumaczki, s. 250-251....) szczegóły 
  Dante Alighieri *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
633.artykuł: Eliot Thomas Stearns: Kim jest dla mnie Dante?. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 96-101  szczegóły 
634.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ziontek Artur: Salvadora Dali czytanie "Boskiej komedii". Wystawa w Siedlcach. Ogród 2003 nr 1/2 s. 295-303 (recenzja wystawy drzeworytów Salvadora Dalego ilustujących "Boską kome...) szczegóły 
  Fellini Federico
635.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pliszka Marcin: Federico Fellini o sobie samym. Ogród 2003 nr 3/4 s. 329-335  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
636.artykuł: Kowzan Jacek: Nowa monografia o Fellinim. Ogród 2003 nr 3/4 s. 345-365 (omówienie książki Chris Wiegand: Federico Fellini. Ringmaster of Dream...) szczegóły 
  Ficino Marsilio
    proza (alfabet tytułów)
637.proza: Ficino Marsilio: Teologia platońska [fragm.]. Ogród 1991 nr 4 s. 246-249 (ze wstępem Antoniego Czyża, s. 245...) szczegóły 
  Marino Giambattista
638.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wokół Marina i polskiego "Adona" (Spotkanie z Luigim Marinellim i Krzysztofem Mrowcewiczem). Ogród 1994 nr 1 s. 86-107 (zapis dyskusji z 31 I 1994; wypow.: Antoni Czyż, Pietro Marchesani, Lu...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
639.wiersz: Marino Giambattista: Adon [Fragm:] Nagana Miłości. Pochwała róży. Ogród 1991 nr 2 s. 26-29 (oprac. i koment.: Krzysztof Mrowcewicz, s. 25-26...) szczegóły 
640.wiersz: Marino Giambattista: Fama. Fortuna Adonidesowa. Ogród 1991 nr 2 s. 15-20 (podali do druku: Luigi Marinelli i Alina Nowicka-Jeżowa; wstęp: Alina ...) szczegóły 
  Petrarca Francesco
    proza (alfabet tytułów)
641.proza: Petrarca Francesco: O życiu samotnym. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 83-95 (z notą tłumacza...) szczegóły 
  Zapponi Bernardino
642.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ziontek Artur: Fellini Zapponiego. Ogród 2003 nr 3/4 s. 337-344  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
643.artykuł: Shmeruk Chone: Zapomniana, nieznana.... Ogród 1993 nr 1/4 s. 195-202 (wyw. nt. literatury jidisz w Polsce międzywojennej; rozm. Agnieszka Gr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Buber Martin
    proza (alfabet tytułów)
644.proza: Buber Martin: Ja i Ty. Ogród 1990 nr 1 (3) s. 108-125 (z notą tłumacza, s. 107...) szczegóły 
  Vogel Debora
    wiersze (alfabet tytułów)
645.wiersz: Vogel Debora: Akacje kwitną. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 16-27 (proza poet.; przygot. do druku i koment.: Antoni Czyż...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
646.proza: Vogel Debora: Definicja. Ogród 1992 nr 1 s. 284-285 (esej; podał do druku Antoni Czyż; ze wstępem: Antoni Czyż: Genealogia ...) szczegóły 
647.proza: Vogel Debora: Genealogia montażu. Ogród 1992 nr 1 s. 285-287 (esej; podał do druku Antoni Czyż; ze wstępem: Antoni Czyż: Genealogia ...) szczegóły 
648.proza: Vogel Debora: Legenda współczesności. Ogród 1992 nr 1 s. 287-288 (esej; podał do druku Antoni Czyż; ze wstępem: Antoni Czyż: Genealogia ...) szczegóły 
649.proza: Vogel Debora: Objaśnienia do załączonych montaży. Ogród 1992 nr 1 s. 288-289 (esej; podał do druku Antoni Czyż; ze wstępem: Antoni Czyż: Genealogia ...) szczegóły 
650.proza: Vogel Debora: Temat i forma w sztuce Chagalla. Próba krytyki estetycznej. Ogród 2003 nr 1/2 s. 238-251 (esej; ze wstępem Antoniego Czyża na s. 237-238...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
651.artykuł: Auerbach Rachela: Rozerwane nici. Garść wspomneń i zebranych wiadomości o życiu i twórczości Debory Vogel i Brunona Schulza oraz okolicznościach ich śmierci z rąk Niemców. Ogród 2003 nr 1/2 s. 219-236 (ze słowem wstępnym Antoniego Czyża na s. 219...) szczegóły 
652.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Schulz Bruno: Debory Vogel "Akacje kwitną". Ogród 1994 nr 2 s. 77-81 (podał do druku Chone Shmeruk; ze wstępem Antoniego Czyża, s. 76-77; z ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Polański Roman*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
653.artykuł: Lis Renata: Wielka demistyfikacja (O najnowszym filmie Polańskiego). Ogród 1992 nr 3/4 s. 438-443 (rec. "Gorzkich godów"...) szczegóły 
  Żuławski Andrzej*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
654.artykuł: Czyż Antoni: Bestie i ból (Wyobraźnia barokowa a filmy Żuławskiego) (Jerzemu Sosnowskiemu). Ogród 1991 nr 2 s. 80-92  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
655.artykuł: Czyż Antoni: Christine Buci-Glucksmann i jej rozprawa "Wielki teatr świata" o wyobraźni barokowej. Ogród 2003 nr 1/2 s. 285-294  szczegóły 
656.artykuł: Żyłko Bogusław: Historia i teatr (Pamięci Jurija Łotmana). Ogród 1994 nr 2 s. 207-227 (teoria sztuki aktorskiej, teatr jako system znaków, język teatru; z fo...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
657.artykuł: Kotarski Edmund: Ikonosfera w kulturze dawnego Gdańska (Zarys problematyki). Ogród 1994 nr 2 s. 134-155 (dot. m.in. teatru; z notą o Edmundzie Kotarskim i fot....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Kraków: Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej (do 2001: Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej)
658.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fulińska Agnieszka: Gra w "Ślub". Ogród 1991 nr 4 s. 286-289  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Nowy**
659.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grzybek Agnieszka: Gombrowicz w potrawce. Ogród 1992 nr 3/4 s. 424-427  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą
660.artykuł: Ruta-Rutkowska Krystyna: Poznańskie "Dni Dramatu i Teatru Emigracyjnego" (16 XI - 20 XI 1992). Ogród 1992 nr 3/4 s. 328-333  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy)
661.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hernik-Spalińska Jagoda: Pochwała filologii. Jerzy Axer - filolog w teatrze. Ogród 1994 nr 1 s. 296-301 (z not. o Jagodzie Hernik-Spalińskiej...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy telewizyjne
662.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czyż Antoni: Język mistyki a film. Wokół "Faustyny". Ogród 2003 nr 3/4 s. 199-204  szczegóły