Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Studia Polono-Slavica-Orientalia
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Facecja
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Małek Eliza: Gatunek facecji w literaturze rosyjskiej drugiej połowy XVII i XVIII wieku. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1988 t. 11 s. 7-15 (z notą o E. Małek, s. 372....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Poźniak Telesfor: Polacy w białoruskim odrodzeniu kulturalno-literackim. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 7-39 (dot. m.in. pisarzy: Wincenty Dunin-Marcinkiewicz, Maria Konopnicka, An...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Białoruś (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Musijenko Swietłana: Przyczynek do zagadnienia polsko-białoruskich i białorusko-polskich kontaktów literackich. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 165-183 (od XV w. do czasów współczesnych...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dunin-Borkowski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
4.artykuł: Kyrcziw Roman: Nieznany rękopis Józefa Dunina-Borkowskiego. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1990 t. 12 s. 91-109 (dot. niedokończonego rękopisu "Wzmianka o zbiorach pieśni ludu, mianow...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Izopolski Erazm
5.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kasjan Jan Mirosław: "Duma z dum ukraińskich" - zapomniany poemat Erazma Izopolskiego. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1990 t. 12 s. 7-36  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jasiński Jakub
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
6.artykuł: Galon-Kurkowa Krystyna: Piotr Wiaziemski a Jakub Jasiński. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1988 t. 11 s. 17-40  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
7.artykuł: Wiedina Waleria: U źródeł koncepcji estetycznych realizmu krytycznego pisarzy słowiańskich połowy XIX wieku (Gogol - Kraszewski - Kwitka-Osnowanenko). Studia Polono-Slavica-Orientalia 1990 t. 12 s. 77-90 (realizm krytyczny J.I. Kraszewskiego zdeterminowany bezpośrednimi kont...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leśmian Bolesław
    proza (alfabet tytułów)
8.proza: Leśmian Bolesław: Iscelennyj Jas'. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1990 t. 12 s. 134-137 (dot. lat 1879-1901; pierwodruk Kijewskaja Gazieta 1900 z 8 VI; ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rostworowski Karol Hubert
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Occheli Wiera: Opowieść M. Gorkiego "Troje" i trylogia dramatyczna Karola Huberta Rostworowskiego. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1988 t. 11 s. 157-179  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Strug Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
10.artykuł: Spass Swietłana: Temat rewolucji 1905 r. w twórczości A. Struga i L. Andriejewa. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1988 t. 11 s. 181-195  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Lipatow Aleksander: Barok i literatury wschodniosłowiańskie. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1990 t. 12 s. 37-65 (dotyczy głównie literatury rosyjskiej, białoruskiej i ukraińskiej....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Poźniak Telesfor: Polacy w białoruskim odrodzeniu kulturalno-literackim. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 7-39 (dot. m.in. pisarzy: Wincenty Dunin-Marcinkiewicz, Maria Konopnicka, An...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Zagadnienia specjalne (białoruska) / Czasopiśmiennictwo (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Traczuk Jerzy: Prasa białoruska w II Rzeczypospolitej (1918-1939). Bibliografia. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 185-373 (adnotowana bibliografia czasopism białoruskich z lat 1918-1939 ukazują...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Zagadnienia specjalne (białoruska) / Wydawnictwa (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Turonek Jerzy: Działalność białoruskiego wydawnictwa "Zahlanie sonca i u nasza akonca" w Petersburgu (1906-1914). Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 41-43 (z wykazem wydanych książek...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Literatura ludowa (białoruska)
    artykuły (alfabet tytułów)
15.artykuł: Sielicki Franciszek: Jedzenie i odzież w przysłowiach i powiedzeniach białoruskich z terenu b. powiatu wilejskiego. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 131-140 (z tekstami przysłów i powiedzeń...) szczegóły 
16.artykuł: Sielicki Franciszek: Wierzenia, obyczaje i poglądy życiowe ludu Wilejszczyzny w jego przysłowiach i powiedzeniach okresu międzywojennego. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 87-129 (z tekstami przysłów...) szczegóły 
17.artykuł: Szachowicz Michał: Zagadka ludowa w warunkach polsko-białoruskiego pogranicza kulturowego. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 141-162 (z Aneksem zagadek w jęz. białoruskim i polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Hasła szczegółowe (białoruska) / Hasła osobowe (białoruska)
  Janchuk Mihkalajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
18.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Mikołaj Janczuk jako badacz pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 67-85  szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Historia literatury (radziecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Zbyrowski Zygmunt: Recepcja rosyjskiego poematu radzieckiego w Polsce. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1988 t. 11 s. 321-356 (z notą, s. 375...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Andreev Leonid
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
20.artykuł: Spass Swietłana: Temat rewolucji 1905 r. w twórczości A. Struga i L. Andriejewa. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1988 t. 11 s. 181-195  szczegóły 
  Brjusov Valerijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Orłowski Jan: Kalendarium pobytu Walerego Briusowa na ziemiach polskich (sierpień 1914 - czerwiec 1915). Studia Polono-Slavica-Orientalia 1988 t. 11 s. 229-266 (z notą o Janie Orłowskim...) szczegóły 
  Gor'kijj Maksim
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Occheli Wiera: Opowieść M. Gorkiego "Troje" i trylogia dramatyczna K.H. Rostworowskiego. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1988 t. 11 s. 157-179  szczegóły 
  Korolenko Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
23.artykuł: Ksenicz Andrzej: Włodzimierz Korolenko w Polsce Ludowej. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1988 t. 11 s. 147-156 (recepcja twórcz. W. Korolenki w Polsce w latach 1949-1974...) szczegóły 
  Leskov Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
24.artykuł: Szyszko Tadeusz: Podróż Mikołaja Leskowa po ziemiach litewsko-białorusko-polskich (Od Wilna do Krakowa). Studia Polono-Slavica-Orientalia 1988 t. 11 s. 121-146  szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Bułachowska Julia: Aleksander Puszkin i Taras Szewczenko w odbiorze pisarzy współczesnych (Na materiale rosyjskiej, ukraińskiej i polskiej eseistyki). Studia Polono-Slavica-Orientalia 1990 t. 12 s. 67-76  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Hryckowian Jarosław: Bibliografia przekładów i polskiej ukrainistyki literackiej za lata 1945-1985. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1990 t. 12 s. 161-247  szczegóły 
27.artykuł: Hryckowian Jarosław: Literatura ukraińska w przekładach i krytyce polskiej lat 1945-1985. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1990 t. 12 s. 139-159  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Hryckowian Jarosław: Bibliografia przekładów i polskiej ukrainistyki literackiej za lata 1945-1985. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1990 t. 12 s. 161-247  szczegóły 
29.artykuł: Hryckowian Jarosław: Literatura ukraińska w przekładach i krytyce polskiej lat 1945-1985. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1990 t. 12 s. 139-159  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Pervomajjs'kijj Leonid
    listy (alfabet tytułów)
30.listy: Pervomajjs'kijj Leonid: [Listy]. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1988 t. 11 s. 295-320 (do Adama Galisa (25 z 1963-1971) w jęz. ros.; wstęp: Anton Serednicki...) szczegóły 
  Shevchenko Taras
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
31.artykuł: Bułachowska Julia: Aleksander Puszkin i Taras Szewczenko w odbiorze pisarzy współczesnych (na materiale rosyjskiej, ukraińskiej i polskiej eseistyki). Studia Polono-Slavica-Orientalia 1990 t. 12 s. 67-76  szczegóły