Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Studia Romanica Posnaniensia
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Baran Marek: Colores a traves del espejo de la lengua: consideraciones de indole semantico-pragmatica. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 23 s. 3-9 (nt. funkcji w tekście terminów nazywających kolory...) szczegóły 
2.artykuł: Cholewa Joanna: La representation du chat en francais. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 28 s. 3-15 (językowy obraz kota w języku francuskim; z przykładami z literatury fr...) szczegóły 
3.artykuł: Dausendschoen-Gay Ulrich, Krafft Ulrich, Tomaszkiewicz Teresa: Vainqueur et vaicu: comment se construit le resultat d'une confrontation electorale televisee. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 24 s. 61-110 (porównanie przedwyborczej telewizyjnej debaty prezydenckiej z 1995 r. ...) szczegóły 
4.artykuł: Malinowski Wiesław Mateusz: Autour de la notion de "monologue interieur". Studia Romanica Posnaniensia 1997 t. 22 s. 65-74 (monolog wewnętrzny w powieści francuskiej przełomu XIX i XX w. w oparc...) szczegóły 
5.artykuł: Pachocińska Elżbieta: L'image du locuteur credible dans le discours d'opinion. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 27 s. 117-128 (nt. dyskursu mającego zmienić przekonania interlokutora...) szczegóły 
6.artykuł: Wlassoff Marie: Une methode d'entree synthetique dans les textes. Studia Romanica Posnaniensia 1997 t. 22 s. 187-200 (w świetle teorii Jean-Michela Adama i pracy Sophie Moirand: Situations...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Loba Mirosław: Le temps dans le drame bourgeois. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 23 s. 163-177  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Domańska-Gruszka Jolanta: Predicat nominal et adiectival metaphorique - un predicable comme les autres?. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 24 s. 111-117 (metafora na gruncie paradygmatów lingwistycznych...) szczegóły 
9.artykuł: Gross Gaston: Metaphore et syntaxe. Studia Romanica Posnaniensia 1994 t. 19 s. 11-20  szczegóły 
10.artykuł: Grzmil-Tylutki Halina, Muryn Teresa: Metonymie ou metaphore?. Studia Romanica Posnaniensia 1994 t. 19 s. 21-24  szczegóły 
11.artykuł: Klinkenberg Jean-Marie: Rhetorique de l'argumentation et rhetorique des figures: soeurs ou ennemies. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 23 s. 61-86  szczegóły 
12.artykuł: Loba Mirosław: Metaphore sanglante. Studia Romanica Posnaniensia 1994 t. 19 s. 159-161  szczegóły 
13.artykuł: Misterski Henryk: Religijna koncepcja metafory. Studia Romanica Posnaniensia 1993 t. 17 s. 157-161  szczegóły 
14.artykuł: Misterski Henryk: Symbol a metafora biblijna. Studia Romanica Posnaniensia 1994 t. 19 s. 59-62  szczegóły 
15.artykuł: Misterski Henryk: Transfer znaczenia metaforycznego. Studia Romanica Posnaniensia 1993 t. 18 s. 29-33  szczegóły 
16.artykuł: Muryn Teresa: Metonymie et publicite. Studia Romanica Posnaniensia 1993 t. 17 s. 163-166  szczegóły 
17.artykuł: Nycz Magda: La metafora poetica: un hecho de estilo. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 24 s. 165-177 (metafora poetycka jako wyraz indywidualnego stylu pisarza...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dramat (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Loba Mirosław: L'individu et la famille pour une description du personnage dans le drame bourgeois. Studia Romanica Posnaniensia 1996 t. 21 s. 159-177 (dot. dramatu mieszczańskiego...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dziennik
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Baudouin Daphni: Pour une approche enonciative du discours diaristique. Studia Romanica Posnaniensia 1996 t. 21 s. 127-134 (dot. dziennika intymnego...) szczegóły 
20.artykuł: Lis Jerzy: Le journal personnel en tant que dispositif critique et didactique. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 28 s. 117-130 (nt. dziennika osobistego jako instrumentu krytycznego i dydaktycznego ...) szczegóły 
21.artykuł: Lis Jerzy: Quelques reflexions sur l'idee de creativite dans le journal d'ecrivain. Studia Romanica Posnaniensia 1996 t. 21 s. 149-157 (dot. dziennika pisarza...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Bocquet Claude: La notion de modele de discours appliquee a la traduction. Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 21-27  szczegóły 
23.artykuł: Dąmbska-Prokop Urszula: Processus, modeles, produis - comment des etudiants polonais traduisent Flaubert. Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 30 s. 23-30  szczegóły 
24.artykuł: Dyoniziak Jolanta: Connotations culturelles dans la perspective humboldienne. Etude comparative des unites phraseologiques du francais et du polonais. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 28 s. 23-33 (nt. przekładu francuskich idiomów na język polski i polskich na język ...) szczegóły 
25.artykuł: Florczak Jacek: Comment (re)connaitre et traduire la signification des mots d'une language etrangere. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 28 s. 35-55 (nt. przekładu znaczeń obcych słów...) szczegóły 
26.artykuł: Gambier Yves: Traduction et analyses de discours: typologie croisee. Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 97-108 (nt. relacji między językoznawstwem a translatologią...) szczegóły 
27.artykuł: Giermak-Zielińska Teresa: Decoder a travers les ages: traduction polonaise des textes d'ancien francais. Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 125-133 (na przykładzie utworów: Brunetto Latini: Li livres dou Tresor [Skarbie...) szczegóły 
28.artykuł: Giermak-Zielińska Teresa: La traduction en polonais des textes d'ancien francais: une competence specifique. Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 30 s. 73-81  szczegóły 
29.artykuł: Kowalska Adriana: Quelques demarches et strategies dans une approche traductologique du discours (L'exemple d'une implication didactique du discours de Jacques Derrida). Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 193-198  szczegóły 
30.artykuł: Potok-Nycz Magda, Sypnicki Józef: L'intraculturel et la traduction. Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 249-260 (nt. obecności różnic kulturowych i narodowych w języku...) szczegóły 
31.artykuł: Szeflińska-Karkowska Magdalena: Quelques remarques theoriques et pratiques sur la place de la traduction en classe de langue etrangere. Studia Romanica Posnaniensia 1997 t. 22 s. 179-185  szczegóły 
32.artykuł: Szeflińska-Karkowska Magdalena: Quelques remarques theoriques et pratiques sur l'amplification du text source pendant la traduction du francais vers polonais. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 23 s. 118-123  szczegóły 
33.artykuł: Tomaszkiewicz Teresa: Theorie des modeles de textes appliquee a la traductologie. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 27 s. 163-172 (nt. związków translatologii z tekstologią kontrastywną...) szczegóły 
34.artykuł: Wuhlick Arkadiusz: Traduire les routines. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 23 s. 135-145  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Pirogowska Ewa: De la metaphore dans la langue informatique. Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 30 s. 131-141  szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Lipińska Magdalena: Les origines rhetoriques de la theorie des textes argumentatifs. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 27 s. 93-102 (dot. kompozycji tekstów naukowych; m.in pisania esejów i dysertacji na...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Tomaszkiewicz Teresa: Quand la competence traductologique depasse la competence redactionnelle. Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 30 s. 143-157 (nt. wpływu cenzury na przekłady tekstów; na przyładzie homilli Jana Pa...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Miłosz Czesław
    wiersze (alfabet tytułów)
38.wiersz: Miłosz Czesław: [Zaklęcie] Exhortacion. Studia Romanica Posnaniensia 1988 t. 13 s. 148  szczegóły 
  Morawski Kalikst
    zgon (alfabet autorów)
39.zgon: Filipowska Irena: In memoriam. Studia Romanica Posnaniensia 1990 t. 14 s. 194-195 (zmarł: 2 II 1988; z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schulz Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
40.artykuł: Hryhorowicz Zdzisław: Urmuz i Schulz czyli o nowy wzorzec literackości. Studia Romanica Posnaniensia 1993 t. 18 s. 3-10  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Kapeliński F.J.: Litterature comparee enseignee en langues recues en Afrique. Studia Romanica Posnaniensia 1990 t. 15 s. 159-164  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Misterski Henryk: Aktualna wykładnia greckiego "koimeterion". Próba analizy etymologiczno-semantycznej w językach romańskich i innych. Studia Romanica Posnaniensia 1991 t. 16 s. 128-134 (cmentarz jako słowo i miejsce spoczynku m.in. w Nowym Testamencie i li...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura argentyńska / Hasła szczegółowe (argentyńska) / Hasła osobowe (argentyńska)
  Garcia Saravi Gustavo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
43.artykuł: Bączyk-Tomaszewska Alicja: El tema de la soledad en Gongora, Gustavo Garcia Saravi y Juan Goytisolo. Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 3-9 (temat samotności w twórczości Luisa Gongora y Argote w porównaniu z po...) szczegóły 
44.artykuł: Bączyk-Tomaszewska Alicja: Garcia Saravi y Juan Goytisolo: ek concepto del tiempo. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 28 s. 103-115 (pojęcie czasu w twórczości poetów...) szczegóły 
  Goytisolo Juan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
45.artykuł: Bączyk-Tomaszewska Alicja: Garcia Saravi y Juan Goytisolo: ek concepto del tiempo. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 28 s. 103-115 (pojęcie czasu w twórczości poetów...) szczegóły 
  Mansilla Lucio Victorio
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Porto Bucciarelli Lucrecia B.: La litterature argentine de frontiere: "Una excursión a los indios ranqueles" de Lucio V. Mansilla. Studia Romanica Posnaniensia 1995 t. 20 s. 35-47  szczegóły 
Literatury obce / Literatura belgijska / Hasła szczegółowe (belgijska) / Hasła osobowe (belgijska)
  Bauchau Henry
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
47.artykuł: Lis Jerzy: Liberation de l'homme et du createur dans l'ecriture diaristique d'Henry Bauchau. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 23 s. 147-162  szczegóły 
  Burniaux Constant
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Pantkowska Agnieszka: Constant Burniaux, ecrivain belge, ecrivain meconnu. Studia Romanica Posnaniensia 1997 t. 22 s. 85-101  szczegóły 
  Hardy Adolphe
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
49.artykuł: Kujawska Sławomira: L'art poetique d'Adolphe Hardy (Etude des structures metriques du vers). Studia Romanica Posnaniensia 1991 t. 16 s. 29-40  szczegóły 
  Willems Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
50.artykuł: Loriau Henri-Francois, Pantkowska Agnieszka: Paul Willems: Le dernier ecrivain belge?. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 28 s. 149-162  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Filipowska Irena: Publications de Kalikst Morawski (suite a la liste des "Studia Romanica Posnaniensia " V 1979). Studia Romanica Posnaniensia 1990 t. 15 s. 147-149  szczegóły 
52.artykuł: Giermak-Zielińska Teresa: Decoder a travers les ages: traduction polonaise des textes d'ancien francais. Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 125-133 (na przykładzie utworów: Brunetto Latini: Li livres dou Tresor [Skarbie...) szczegóły 
53.artykuł: Loba Mirosław: Le temps dans le drame bourgeois. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 23 s. 163-177  szczegóły 
54.artykuł: Malinowski Wiesław Mateusz: Autour de la notion de "monologue interieur". Studia Romanica Posnaniensia 1997 t. 22 s. 65-74 (monolog wewnętrzny w powieści francuskiej przełomu XIX i XX w. w oparc...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Lis Jerzy: Quelques reflexions sur le journal intime en France au XXe siecle. Studia Romanica Posnaniensia 1993 t. 17 s. 259-274  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Tematy, motywy (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Malinowski Wiesław Mateusz: Des hommes d'Eglise face a la passion dans le roman francais du XIX siecle. Studia Romanica Posnaniensia 1995 t. 20 s. 99-107 (w twórcz. powieściopisarzy: Honore de Balzac, Francois Rene de Chateau...) szczegóły 
57.artykuł: Malinowski Wiesław Mateusz: Le palatin de Posnanie vu par les ecrivains francais. Trois portraits litteraires de Krzysztof Opaliński. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 24 s. 47-54 (portret Krzysztofa Opalińskiego w literaturze francuskiej opisany prze...) szczegóły 
58.artykuł: Malinowski Wiesław Mateusz: Themes byzantins dans le roman francais a la fin du XIXe et au debout du XXe siecle. Studia Romanica Posnaniensia 1990 t. 14 s. 29-36 (m.in. w utworach autorów: Paul Adam "Basile et Sophia", "Irene et les ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Utwory anonimowe (francuska)
    artykuły (alfabet tytułów)
59.artykuł: Loba Anna: "De la nonain" et "d'une nonne". Lecture comparee des structures spatiales dans les miracles. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 28 s. 131-148 (nt. przestrzeni w miraklach średniowiecznych...) szczegóły 
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Loba Anna: Pour une interpretation theologique du "Jeu d'Adam". Studia Romanica Posnaniensia 1993 t. 17 s. 275-284  szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Loba Anna: Le projet du bonheur conjugal dans "Le Mesnagier de Paris". Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 31-40  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Adamov Arthur
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaczmarek Tomasz: "Le temps vivant" d'Arthur Adamov. Studia Romanica Posnaniensia 1997 t. 22 s. 59-63  szczegóły 
  Barjavel Rene
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lis Jerzy: Deux versions du journal de Rene Barjavel. Studia Romanica Posnaniensia 1995 t. 20 s. 89-97  szczegóły 
  Beckett Samuel
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lis Jerzy: Beckett et les mots de l'affect. Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 21-29  szczegóły 
  Binet Etienne
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Antkowiak Krystyna: "L'Abrege de la vie du Bienheureux Stanislas, Novice de la Compagne de Jesus" (1638)- d'Etienne Binet - probleme du genre, l'heritage medieval, l'apport humaniste. Studia Romanica Posnaniensia 1995 t. 20 s. 3-15  szczegóły 
  Bois Albert du
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Malinowski Wiesław Mateusz: Belges ou Francais? Sur quelques manifestations du "pangallisme" dans l'oeuvre d'Albert du Bois (1872-1940). Studia Romanica Posnaniensia 1994 t. 19 s. 163-174  szczegóły 
  Bourdet Gildas
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pleciński Jacek: "Le Saperleau" ou la neologite generalisee. Studia Romanica Posnaniensia 1990 t. 15 s. 69-77  szczegóły 
  Bourges Elemir
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malinowski Wiesław Mateusz: Comment le roman peut-il etre "wagnerien"? Le cas d'Elemir Burges. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 27 s. 25-39 (o związkach między powieścią a tetralogią Richarda Wagnera "Pierścień ...) szczegóły 
  Camus Albert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Stępniak Maria: Albert Camus, ecrivain francais d'Algerie. Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 351-394 (Algeria w twórczości A. Camusa; analiza utworów...) szczegóły 
  Cendrars Blaise
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bernard Jacqueline: Le triangle onirique: Trois escales italiennes de "Bourlinguer". Studia Romanica Posnaniensia 1995 t. 20 s. 17-34  szczegóły 
  Claudel Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Pyśk Bernadeta: La femme amoureuse dans "Partage de Midi", "Le Pere humile" et "Le Soulier de Satin" de Paul Claudel. Studia Romanica Posnaniensia 1995 t. 20 s. 109-128  szczegóły 
  Cocteau Jean
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
72.artykuł: Filipowska Irena: Cocteau voyageur. Studia Romanica Posnaniensia 1993 t. 17 s. 225-252  szczegóły 
73.artykuł: Filipowska Irena: Les romans de Jean Cocteau - tradition et modernite. Studia Romanica Posnaniensia 1996 t. 21 s. 135-147  szczegóły 
  Ernaux Annie
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
74.artykuł: Thiel-Jańczuk Katarzyna: "Journal du dehors" et "La Vie exterieure" d'Anne Ernaux: l'engagement au quotidien. Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 30 s. 219-234  szczegóły 
  Flaubert Gustave
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Dutka Anna: La representation du discours de Gustave Flaubert dans une etude de Ferdinand Brunetiere. Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 81-88 (dot. F. Brunetiere: Le naturalisme francais. Etude sur Gustave Flauber...) szczegóły 
  Gadenne Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Pantkowska Agnieszka: Paul Gadenne et la mystique. Studia Romanica Posnaniensia 1990 t. 15 s. 195-202  szczegóły 
  Gourmont Remy de
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malinowski Wiesław Mateusz: Schopenhauer dans le roman. A propos "Sixtine" de Remy de Gourmont. Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 55-67  szczegóły 
  La Fontaine Jean de
78.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bogacki Krzysztof: La traduction et les limites de la fidelite. Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 29-40 (granice wierności tłumaczenia na przykładzie "Bajek" La Fontaine'a w p...) szczegóły 
  Lenormand Henri-Rene
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
79.artykuł: Kaczmarek Tomasz: Les idees sur le theatre de H.-R. Lenormand (Introduction au theatre de Lenormand). Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 24 s. 23-30  szczegóły 
  Martin du Gard Roger
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
80.artykuł: Emeis Harald: Interferences artistiques dans l'oeuvre de Roger Martin du Gard. Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 30 s. 177-188 (dot. twórczości...) szczegóły 
81.artykuł: Filipowska Irena: La vision tragique du monde de Roger Martin du Gard presentee dans ses romans. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 27 s. 3-10  szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Emeis Harald: Deux modeles de Roger Martin du Gard: E. Eibisch et Henri de Saussine. Studia Romanica Posnaniensia 1997 t. 22 s. 23-33 (polski malarz Eugeniusz Eibisch i francuski arystokrata jako modele po...) szczegóły 
artykuł: Emeis Harald: "Les Thibault" de Roger Martin du Gard: Jean-Paul (Modeles et influences). Studia Romanica Posnaniensia 1997 t. 22 s. 3-21 (wnuk pisarza jako pierwowzór postaci Jean-Paula...) szczegóły 
artykuł: Emeis Harald: Presence d'Andre Gide dans "Les Thibault" de Roger Martin du Gard (R.M.G.): Mille de Waize. Studia Romanica Posnaniensia 1995 t. 20 s. 49-79  szczegóły 
artykuł: Emeis Harald: Vanheede. Studia Romanica Posnaniensia 1991 t. 16 s. 3-19 (prototyp postaci literackiej Belga Vanheede w cyklu powieściowym "Rodz...) szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Emeis Harald: Roger Martin du Gard: "Un Traciturne": reflet d'une crise personelle. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 24 s. 3-21  szczegóły 
  Maupassant Guy de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
84.artykuł: Gadomska Katarzyna: La fantastique clinique dans les recits de l'etrangete psychique de Guy de Maupassant. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 27 s. 11-23  szczegóły 
  Pascal Blaise
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
85.artykuł: Domańska Jolanta: La rhetorique de Blaise Pascal: Le role de la metaphore dans les ecrits polemiques et apologetiques. Studia Romanica Posnaniensia 1990 t. 15 s. 11-16  szczegóły 
  Perros Georges
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
86.artykuł: Lis Jerzy: La vie ordinaire en papiers colles. Sur l'ecriture autobiographique de Georges Perros. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 24 s. 31-46  szczegóły 
  Proust Marcel
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fraisse Luc: Stereotypes nationaux et creation romaneque dams "A la recherche du temps perdu". Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 30 s. 189-207  szczegóły 
  Rabelais Francois
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Witelska Hanna: La narration romanesque face a la cartographie seiziemiste (A travers l'exemple du premier chapitre du "Quart Livre" de Francois Rabelais). Studia Romanica Posnaniensia 1988 t. 13 s. 261-272  szczegóły 
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Walkiewicz Barbara: Comment traduire le comique verbal. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 27 s. 173-185 (nt. przekładu komizmu na przykładzie tłumaczenia utworu przez Tadeusza...) szczegóły 
  Sade Donatien-Alphonse Francois de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Loba Mirosław: Voyager avec Sade. Studia Romanica Posnaniensia 1993 t. 18 s. 11-16  szczegóły 
  Supervielle Jules
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
91.artykuł: Lis Jerzy: Etapes de l'etablissement des rapports "moi - monde" dans la poesie de Jules Supervielle. Studia Romanica Posnaniensia 1990 t. 15 s. 165-183  szczegóły 
92.artykuł: Lis Jerzy: Voie de Supervielle vers une nouvel genese. Studia Romanica Posnaniensia 1991 nt. 16 s. 41-56 (koncepcja Boga i religii w twórczości poety...) szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lis Jerzy: "A la nuit" en tant qu'apport a l'evolution poetique de Supervielle. Studia Romanica Posnaniensia 1990 t. 14 s. 3-18  szczegóły 
  Urfe Honore d'
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Loba Mirosław: Le mythe d'Arcadie dans l' "Astree" d'Honore D'Urfe. Studia Romanica Posnaniensia 1990 t. 14 s. 19-27  szczegóły 
  Valery Paul
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Loba Anna: L'impossible Monsieur Teste. Studia Romanica Posnaniensia 1991 t. 16 s. 57-64  szczegóły 
  Vian Boris
96.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bogacki Krzysztof: La metaphore dans "L'ecume des jours" de Boris Vian. Studia Romanica Posnaniensia 1994 t. 19 s. 3-10  szczegóły 
  Villiers de L'Isle-Adam August de
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malinowski Wiesław Mateusz: "L'ideal sous les voiles de l'electricite". A propos de "L'Eve future" de Villiers de L'Isle Adam. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 28 s. 163-176  szczegóły 
  Weil Simone
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
98.artykuł: Tomczak Patrycja: Un peu de matiere sans forme. L'eucharistie selon Simone Weil. Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 30 s. 235-250  szczegóły 
  Zevaco Michel
99.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malinowski Wiesław Mateusz: Michel Zevaco et ses images d'Epinal. Sur la representation de l'histoire dans "Les Pardaillan". Studia Romanica Posnaniensia 1990 t. 15 s. 185-194  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Baroja y Nessi Pio
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
100.artykuł: Bączyk-Tomaszewska Alicja: Una tentativa de interpretatacion sintactica del estilo de Pio Baroja. Studia Romanica Posnaniensia 1995 t. 20 s. 137-142  szczegóły 
  Casassas i Figueres Enric
    wiersze (alfabet tytułów)
101.wiersz: Casassas Enric: Sextina. Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 11-12 (tekst oryginału i przekład na język angielski...) szczegóły 
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gregori i Gomis Alfons: "Sextina" de Enric Casassas: un ejemplo de vanguardismo catalan. Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 11-20  szczegóły 
  Cela Camilo Jose
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bączyk-Tomaszewska Alicja: Nuevas andanzas y desventuras de Lazarillo de Tormes de Camilo Jose Cela y la tradicion de la novela picaresca espanola. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 24 s. 55-60  szczegóły 
  Garcia Lorca Federico
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
104.artykuł: Nycz Magda: Lorca mitologico. Sobre manifestationes miticas en las tragedias lorquianas. Studia Romanica Posnaniensia 1997 t. 22 s. 75-83  szczegóły 
  Gongora y Argote Luis de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
105.artykuł: Bączyk-Tomaszewska Alicja: El tema de la soledad en Gongora, Gustavo Garcia Saravi y Juan Goytisolo. Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 3-9 (temat samotności w twórczości Luisa Gongora y Argote w porównaniu z po...) szczegóły 
  Goytisolo Juan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
106.artykuł: Bączyk-Tomaszewska Alicja: El tema de la soledad en Gongora, Gustavo Garcia Saravi y Juan Goytisolo. Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 3-9 (temat samotności w twórczości Luisa Gongora y Argote w porównaniu z po...) szczegóły 
  Jimenez Juan Ramon
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łuczak Barbara: "Animal de fondo": La culminacion de la obra. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 23 s. 179-187  szczegóły 
  Rodoreda Merce
108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łuczak Barbara: Nota (polemica) sobre la representation de la guerra en "Quanta, quanta guerra..." de Merce Rodoreda. Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 41-53  szczegóły 
Literatury obce / Literatura kubańska / Hasła szczegółowe (kubańska) / Hasła osobowe (kubańska)
  Carpentier Alejo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
109.artykuł: Charchalis Wojciech: Al torno de los conceptos del realismo magico y lo real maravilloso - intento de diferenciacion. Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 327-335  szczegóły 
  Casey Calvert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
110.artykuł: Stawicka-Pirecka Barbara: Calvert Casey o la isla impossible. Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 29 s. 69-88  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Augustyn święty *
111.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wachowska Judyta: En torno al genero literario de la confesion. Studia Romanica Posnaniensia 2001 t. 28 s. 177-187 (nt. konfesji jako gatunku literackiego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura portorykańska / Hasła szczegółowe (portorykańska) / Hasła osobowe (portorykańska)
  Diaz Valcarcel Emilio
112.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Parrilla Sotomayor Eduardo Enrique: La critica ideologica como risa en "Figuraciones en el mes de marzo" de Emilio Diaz Valcarcel. Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 30 s. 209-217  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Tolstojj Lev
113.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadkowski Piotr: "Anna Karenina" travestie ou une mise en abyme transtextuelle. Sur quelques pratiques transtextuelles dans la prose d'Albert Cohen. Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 337-349 (nt. transtekstualizacji w prozie Alberta Cohena na przykładzie trawest...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rumuńska / Historia literatury (rumuńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
114.artykuł: Misterski Henryk: Rumuńska terminologia religijna a problem słowników. Studia Romanica Posnaniensia 1990 t. 14 s. 109-114 (m.in. o braku słownikowego tłumaczenia terminów religijnych występując...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rumuńska / Literatura współczesna (rumuńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
115.artykuł: Hryhorowicz Zdzisław: "Walka z inercją", czyli o współczesnej liryce rumuńskiej. Studia Romanica Posnaniensia 1988 t. 13 s. 249-259  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rumuńska / Hasła szczegółowe (rumuńska) / Hasła osobowe (rumuńska)
  Arghezi Tudor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
116.artykuł: Wadówka Krystyna: Le langage de T. Arghezi - quelques traits particuliers prouvant son originalite et son incomparabilite. Studia Romanica Posnaniensia 1988 t. 13 s. 187-192  szczegóły 
  Dinescu Mircea
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
117.artykuł: Hryhorowicz Zdzisław: Acceptare si revolta. Dintr-un aspect al "luptei cu inertia" in literatura romana. Studia Romanica Posnaniensia 1995 t. 20 s. 81-87  szczegóły 
  Horasangian Bedros
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hryhorowicz Zdzisław: Cotidianul in proza lui Bedros Horasangian ("Curcubeul de la miezul noptii"). Studia Romanica Posnaniensia 1991 t. 16 s. 21-27 (elementy codzienności w noweli "Tęcza o północy"...) szczegóły 
  Macedonski Alexandru
119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hryhorowicz Zdzisław: "Thalassa" ("Calvaire de feu"): dekadencko-symboliczne zwierciadło "fin de sieclecle'u". Studia Romanica Posnaniensia 1997 t. 22 s. 35-57  szczegóły 
  Papadat-Bengescu Hortensia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
120.artykuł: Hryhorowicz Zdzisław: Psihologicul ca modalitatea narativa a prozei de inceput bengesciene. Studia Romanica Posnaniensia 1990 t. 15 s. 151-157  szczegóły 
  Toiu Constantin
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hryhorowicz Zdzisław: Particulatitatile narative ale romanuli "Galeria cu vita salbatica" de Constantin Toiu. Studia Romanica Posnaniensia 1994 t. 19 s. 145-148  szczegóły 
  Urmuz *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
122.artykuł: Hryhorowicz Zdzisław: Urmuz i Schulz czyli o nowy wzorzec literackości. Studia Romanica Posnaniensia 1993 t. 18 s. 3-10  szczegóły 
123.artykuł: Hryhorowicz Zdzisław: Urmuz si "tragedia limbajului". Studia Romanica Posnaniensia 1993 t. 17 s. 253-258  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Amiel Henri Frederic
124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lis Jerzy: Le "Journal intime" d'Amiel ou le traite de l'impuissance. Studia Romanica Posnaniensia 1994 t. 19 s. 149-158  szczegóły 
  Cohen Albert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
125.artykuł: Sadkowski Piotr: "Anna Karenina" travestie ou une mise en abyme transtextuelle. Sur quelques pratiques transtextuelles dans la prose d'Albert Cohen. Studia Romanica Posnaniensia 2000 t. 25/26 s. 337-349 (nt. transtekstualizacji prozy A. Cohena na przykładzie trawestacji "An...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Historia literatury (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
126.artykuł: Morawski Kalikst: Garibaldi vu par ses contemporains. Le mythe et la realite. Studia Romanica Posnaniensia 1988 t. 13 s. 307-322  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Calvino Italo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
127.artykuł: Flieger Hanna: La suggestione geometrica nell'opera di Italo Calvino. Studia Romanica Posnaniensia 1995 t. 20 s. 151-157  szczegóły 
128.artykuł: Zawadzka Małgorzata: Considerazioni sull'ambiguita del reale in Italo Calvino. Studia Romanica Posnaniensia 1995 t. 20 s. 129-136  szczegóły 
  Grossi Tommaso
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maquet Albert: Histoire, analyse et traduction de "La Prineide", satire en dialecte milanais (Au cher Kalikst Morawski). Studia Romanica Posnaniensia 1988 t. 13 s. 281-305  szczegóły 
  Meletti Lorenza
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
130.artykuł: Vailati Maria: La poesia di Lorenza Meletti. Studia Romanica Posnaniensia 1998 t. 23 s. 189-192  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Hasła osobowe (Indii)
  Rushdie Salman
131.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cofan Alunita Codruta: Toleranta in "Peccavistanul" lui Salman Rushdie intre rusine si nerusinare. Studia Romanica Posnaniensia 2003 t. 30 s. 169-175  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
132.artykuł: Tomaszkiewicz Teresa: Metaphore filmique et sa reception par un public etranger. Studia Romanica Posnaniensia 1994 t. 19 s. 117-128  szczegóły