Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Zagadnienia specjalne
 - Kontakty literatury polskiej z zagranicą
  - Rosja (kontakty z zagranicą)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Lipatow Aleksandr Władimirowicz - szczegóły
Tytuł:  Rosja i Polska. Konfrontacja i grawitacja. Historia, kultura, literatura, polityka
Wydawnictwo: Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek
Rok wydania:  2003
Opis fizyczny książki:  419 s.
Adnotacje:  [Zawiera m.in.:] * Rozdz. I. Podział polityczny i kulturowe zbliżenie: Polskość w rosyjskości: różnokierunkowy paralelizm percepcji kultury zachodniego sąsiada (Państwo i społeczeństwo obywatelskie) [dot. m.in. literatury]. * Rozdz. II. Wspólność europejska a specyfika narodowa: Literatury słowiańskie i ogólnoeuropejski proces literacki: dialektyka uniwersalnego i narodowego (Historia, typologia, związki). - Wzajemne oddziaływania łacińskiego Zachodu i bizantyjskiego Wschodu (Tradycja Cyryla i Metodego, źródła literatury polskiej a problemy słowiańskiej wspólnoty). - Słowiańska wspólnota: prawda historyczna i mit ideologiczny [dot. m.in. literatury]. - Przemiany kulturowe i proces historycznoliteracki (Staroruskie przekłady powieści rycerskich). - Sarmackie korzenie okcydentalizacji kultury rosyjskiej [dot. m.in. literatury]. * Rozdz. III. Wieszcz polski i wieszcz rosyjski: bliskość i opozycja: Mickiewicz i Puszkin: portret na tle historiografii i historiozofii. - Mickiewicz i Puszkin: przyjaźń osobista czy wzajemne uznanie daru poetyckiego? Prolegomena do mitologii historycznoliterackiej. - Polska Puszkina i Rosja Mickiewicza (Konflikt mentalności narodowych w sferze wysokiej kultury). * Rozdz. IV. Powieść polska i rosyjska kultura literacka: Etos - Powieść - Uniwersalność kultury (Rosyjsko-polskie paralele typologiczne w kontekście ogólnoeuropejskim). - Powieśc historyczna: ogólne prawidłowości a swoistość narodowa (Rosyjsko-polskie paralele typologiczne od XVIII do połowy XIX wieku). - Kraszewski a temat "nowych ludzi" (Rosyjsko-polskie paralele typologiczne i tajemnica popularności pisarza). - Europeizm Władysława Stanisława Reymonta jako źródło sukcesu w Rosji. Epicki kształt "Nocy i dni" (Dąbrowska a Tołstoj). * Rozdz. V. Iluzje i realność zniewolenia: Awangarda: pokusa poezji i utopia władzy. - Od "bękarta Traktatu Wersalskiego" do "bratniego kraju obozu socjalistycznego" (Sztuka państwowa i stereotypy ideologiczne) [dot. m.in. literatury]. - Literatura i fakt (O wojnie i pokoju w utworach pisarzy PRL i ZSRR). - Literatura "dorosła" a literatura "dziecięca": drogi "wyjścia" i drogi "dojścia" [dot. literatury polskiej i rosyjskiej].
Numer zapisu:  1039930 (KAR)