Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Dydaktyka literatury
 - Historia (dydaktyka literatury)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Jazownik Leszek - szczegóły
Tytuł:  Teoria kształcenia literackiego w latach 1918-1939. Antologia. Cz. 2
Wydawnictwo: Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski
Rok wydania:  2001
Adnotacje:  Cz. 2. Wybrane kręgi zainteresowań międzywojennej dydaktyki literatury. * Rozdz. I. Problematyka ogólna. Dydaktyka literatury a inne dyscypliny naukowe. - Władysław Szyszkowski, Dydaktyka literatury [1936]. - Marian Des Loges, Przeżycie a przedmiot w dziele literackim (uwagi z pogranicza teorii i dydaktyki literatury) [1937]. - Leopold Blaustein, O poznawaniu dzieła literackiego w szkole [1938]. - Ignacy Kiken, Kryzys metodyki [1935]. - Leon Langholz, Wspólpraca polonisty z nauczycielem przedmiotów pedagogicznych [1931]. - Leon Langholz, Dydaktyka literatury polskiej a metodologia badań literackich [1936]. - Leon Langholz, Psychologia w badaniach literackich i w nauczaniu języka polskiego (wczoraj - dziś - jutro) [1939]. * Rozdz. II. Korelacja i integracja treści nauczania. - Stefania Skwarczyńska, Teoria literatury w liceum ogólnokształcącym [1938]. - Stefan Kawyn, Z socjologii literatury w szkole średniej (uwagi do dyskusji) [1930]. - Henryk Życzyński, Materiały psychologiczne w literaturze. Uwagi nad współdziałaniem psychologa i polonisty w szkole średniej [1933]. - Zygmunt Kosior, Psychologia chorobliwa w literaturze a kwestia charakterystyki [1938]. * Rozdz. III. Aktualizacja na lekcjach języka polskiego. - Bogdan Suchodolski, O aktualizacji nauczania literatury (aktualizacja chronologiczna i aktualizacja psychiczna) [1931]. - Stanisław Świdwiński, Aktualizacja w nauczaniu literatury [1932]. * Rozdz. IV. Regionalizm w nauczaniu literatury. - Stanisław Tync, Regionalizm w nauczaniu języka ojczystego [1928]. - Aleksander Patkowski, Literatura a regionalizm [1931]. - Władysław Pniewski, Regionalizm w nauczaniu języka polskiego [1931]. * Rozdz. V. Nauczanie wierszy. Wygłaszanie estetyczne. Uczenie się na pamięć. - Juliusz Balicki, O wygłaszaniu estetycznym w szkole średniej [1925]. - Benedykt Kubski, O nauczaniu wierszy [1927]. - Stanisław Wiącek, O nauczaniu wierszy [1929]. - Roman Ingarden, Lekceważenie pamięci [1938]. * Rozdz. VI. Wypisy i podręczniki szkolne. A) Refleksja nad rolą i zadaniami podreczników i wypisów. - Juliusz Balicki, Rola podręcznika w nauczaniu języka ojczystego [1932]. - Tadeusz Parnowski, O nowy podręcznik do nauki języka polskiego w liceum ogólnokształcącym [ 1938]. - Roman Ingarden, O roli podręcznika w nauczaniu w szkole średniej [1939]. B) W kręgu recenzji podręczników i wypisów - Aleksander Szymankiewicz, Wypisy polskie dla gimnazjum niższego [1922]. - Ryszard Skulski, Ze świata czytanek szkolnych. Luźne uwagi o podręcznikach Reitera, Tynca i Gołąbka, Balickiego i Maykowskiego [1932]. - Janina Kulczycka-Saloni, Nowe czytanki na klasę I gumnazjum [1938]. - Aureli Drogoszewski, Przegląd podręczników szkolnych literatury polskiej [1922]. * Rozdz. VII. Obraz i ilustracja w nauczaniu literatury. - Kazimierz Wóycicki, Obraz w nauczaniu literatury [1923]. - Zygmunt Schmeidler, Problem korzystania z obrazu w nauczaniu języka i literatury polskiej [1935]. - Henryk Policht, Interpretowanie obrazów w nauce szkolnej [1936]. * Rozdz. VIII. Teatr szkolny i prasa szkolna. - Lucjusz Komarnicki, Teatr szkolny [1925]. - Mieczysław Giergielewicz, Teatr szkolny [1937]. - Maria Ostrowska, Samorodny teatr szkolny [1938]. - Tadeusz Adamczyk, Prasa szkolna [1937].
Numer zapisu:  1103231 (KAR)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Kufel Sławomir: Edukacyjne dziedzictwo. Pro Libris 2002 nr 2 s. 112-113  szczegóły