Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor: Ledwoń Ireneusz Sławomir - szczegóły
Dział bibliografii:  Poezja (1945-1989)
Źródło:  Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, 2002 t. 35 z. 2 s. 450-453 - szczegóły
Numer zapisu:  1126117 (MS)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Teologia na początek wieku, [Zawiera m.in.:] Wstęp. - I. Wokół metody: Słowo u źródeł teologii. Topika teologiczna wczoraj i dziś [dot. "miejsc teologicznych", m.in. literatury i sztuki]. Opowiadanie? biografia? esej? - z problematyki genologii współczesnego piśmiennictwa teologicznego. Jakim językiem winna mówić o Bogu współczesna teologia? [dot. min. języka literackiego]. - II. Chrystologia: Paradygmat Wcielenia jako fundament ludzkiej kultury - teologiczna refleksja - literackie świadectwo [dot. m.in. twórczości Czesława Miłosza] Jezus Chrystus jako epifania Bożej Opatrzności w ujęciu Wincentego Granata. - III. Pneumatologia: Stworzyciel, ożywiciel, pocieszyciel - polska poezja o Duchu Świętym. - IV. Sakramentologia: Kulturotwórcza rola Eucharystii. Teologiczne misterium - literackie świadectwo. - V. Eklezjologia. - VI. Teologia a literatura. Podstawy: W blaskach tajemnicy słowa - teologia - literatura - ewangelizacja. Aby wyrazić Niewyrażalne... Z problematyki teologicznej wartości poznania zawartego w literaturze pięknej. Relacja "teologia - literatura piękna" we współczesnej refleksji metodologicznej. Literatura a metodologia teologii. Relacja "teologia - literatura piękna" w ujęciu historycznym. - VII. Teologia a literatura. Teoria: "Pisząc światłami leczyć ludzkie rany" - ksiądz prymas Stefan Wyszyński do ludzi pióra. Problematyka "jawności" teologii w literaturze (explicite, implicite, a rebours). Literatura chrystoforyczna - spór wokół teologicznych założeń i implikacji. Literatura jako praeparatio evangelica. Funkcja profetyczno-kerygmatyczna literatury. Teologia "literacka" cz. I). Teologia "literacka" (cz. II). - VIII. Teologia a literatura. Praktyka: Literatura piękna jako he martyria tes pisteos - elementy teorii i praktyki. Joseph von Eichendorff - problemy przekładu w kontekście teologii słowa. Teologiczny aspekt problematyki Boga we współczesnej polskiej poezji [Zbigniew Herbert, Jan Twardowski, Czesław Miłosz]. Nad "Brewiarzem" Zbigniewa Herberta [2001] - szczegóły