PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Literatura staropolska
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Cracovia litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie Renesansu. Księga zbiorowa Międzynarodowej Sesji Naukowej w czterechsetlecie zgonu Jana Kochanowskiego (W Krakowie, 10-13 października 1984 r.)
Osoby współtworzące:  Red.: Tadeusz Ulewicz
Instytucja sprawcza:  PAN. Oddz. w Krakowie
Wydawnictwo: Wrocław, Kraków, Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Wrocław, Kraków, Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Rok wydania:  1991
Opis fizyczny książki:  673 s., faks., fot., portr.
Adnotacje:  [Tadeusz Ulewicz] T.U.: [Wstęp]. - [Tadeusz Ulewicz] T.U.: Przygotowanie i kronika Sesji. - Otwarcie Sesji przez J.M. Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. Dra Józefa Gierowskiego. - Omówienie życzeń i telegramów (Z listem Jana Pawła II) oraz sprawy porządkowo-organizacyjne Sesji. * [Referaty:] Henryk Barycz: Rocznicowo i renesansowo (Wykład inauguracyjny). - Sante Graciotti: Europejskość umysłowości polskiego renesansu. - Wiktor: Weintraub: Jan Kochanowski a trzej królowie [Zygmunt August, Stefan Batory, Henryk Walezy], czyli mecenat królewski. - Maria Karpluk: Kultura językowa polszczyzny w czasach Jana Kochanowskiego. - Leszek Hajdukiewicz: Społeczne aspekty mecenatu literackiego w Małopolsce w czasach Jana Kochanowskiego. - Julia Radziszewska: Dwory magnackie (Tarnowskich, Tęczyńskich, Firlejów) w czasach Jana Kochanowskiego. - Tadeusz Ulewicz: Życie literackie w Krakowie i Małopolsce doby renesansu (Sprawa środowisk i "towarzystw" literackich). - Maria Ściebora: Drukarstwo krakowskie za panowania Zygmunta Augusta i Stefana Batorego (1548-1586). - Henryk Barycz: Środowisko naukowe Krakowa w okresie Jana Kochanowskiego. - Halina Kowalska: Reformacja w Krakowie w czasach Jana Kochanowskiego. - Paweł Szczaniecki: Umysłowość i kultura duchowa klasztorów za czasów Jana Kochanowskiego. - Jerzy Wolny: Kaznodziejstwo katedralne w Krakowie na tle środowiska (Okres 1520-1584) [m.in. o Macieju z Szydłowa, Stanisławie Skawince, Janie Leopolicie]. - Mieczysław Brożek: O łacińskich "Elegiach" Jana Kochanowskiego. - Mieczysław Brożek: Łacińska wersyfikacja Jana Kochanowskiego. Próba charakterystyki. - Maciej Włodarski: Proza polska lat 1550-1584 jako tło twórczości prozatorskiej Jana Kochanowskiego [o zróżnicowaniu twórcz. prozatorskiej Kochanowskiego]. - Andrzej Vincenz: O przemianach "modelu" dzieciństwa w literaturze wieku XVI w Małopolsce [dziecko w literaturze renesansowej, m.in. w twórcz. Jana Kochanowskiego i Mikołaja Reja]. - Wacław Walecki: Co nowego? Rocznicowe pokłosie wydawnicze wiedzy o Kochanowskim (Lata 1980-1984). - Andrzej Borowski: Wymowa sejmowa w Polsce w latach 1550-1584 [retoryka mów sejmowych]. - Andrzej Obrębski: Oblicze humanistyczne księgozbioru biskupa Piotra Dunin-Wolskiego. - Wacław Kolak: Kultura umysłowa mieszczaństwa krakowskiego w czasach Jana Kochanowskiego (Notka kronikarska). - Pietro Marchesani: Kraków w oczach włoskiego Cinquecenta. - Anna Smaroń: Żupy krakowskie w zwierciadle literackim polskiego renesansu. - Mieczysław Gębarowicz: Kultura umysłowa Lwowa w dobie renesansu (Paralele, związki i przeciwieństwa z Krakowem). - [Tadeusz Ulewicz] T.U.: O związkach umysłowych Wilna z Krakowem w XVI wieku (Wprowadzenie do dyskusji). - Jerzy Starnawski: Związki umysłowe Warmii i Mazur z Krakowem i Małopolską w dobie renesansu. - Zigniew Nowak: Kontakty naukowe i kulturalne Prus Królewskich z Krakowem w dobie renesansu. - Alicja Nowicka_Jeżowa: Związki umysłowe Mazowsza i Mazowszan z Krakowem w dobie renesansu. - Jerzy Kowalczyk: Związki umysłowo-literackie Zamościa z Krakowem w dobie renesansu. - Jan W. Lachendro: Udział Ziemi Oświęcimsko-Zatorskiej w kulturze umysłowej polskiego renesansu. * Tadeusz Ulewicz: Podsumowanie obrad Sesji. - zamknięcie Sesji przez Przewodniczącego Oddziału krakowskiego PAN, Prof. Dra Jerzego Litwiniszyna. - Podziękowanie końcowe Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. Dra Józefa Gierowskiego.
Numer zapisu:  120210 (AZ)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 177-178 (not....) szczegóły 
recenzja: Głębicka Ewa J.: Ricerche Slavistiche 1992 t. 38 (1991) s. 388-394  szczegóły 
recenzja: Gruchała Janusz S.: Ruch Literacki 1992 z. 5 s. 555-558  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Cracovia litterarum. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 32-33 (z portretem Jana Kochanowskiego; malował Jan Matejko...) szczegóły 
recenzja: Weinberg Jerzy: Kraków Janowi Kochanowskiemu - jak zawsze najlepiej. Miscellanea Łódzkie 1993 nr 10 s.86-91  szczegóły