Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria literatury. Ogólne
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Język a kultura. T. 1: Podstawowe pojęcia i problemy
Osoby współtworzące:  Pod red. Janusza Anusiewicza i Jerzego Bartmińskiego
Tomy:  T. 1
Wydawnictwo: Wrocław: Wiedza o Kulturze
Rok wydania:  1991
Opis fizyczny książki:  221 s.
Seria wydawnicza:  (Język a Kultura; t. 1)
Adnotacje:  [Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Karpaczu 11-15 X 1985]. - Od Redakcji. * Jerzy Bartmiński: Konwersatorium "Język a kultura". Projekt programu. - Janusz Anusiewicz: Kulturowa teoria języka. Zarys problematyki. - Robert Kwaśnica: Rzeczywistość jako byt sensu. Teza o językowym tworzeniu rzeczywistości. - Renata Grzegorczykowa: Rola języka w tworzeniu kultury umysłowej. - Tomasz Siemieński: Problematyka relacji między językiem a kulturą w pracach językoznawców amerykańskich. - Jerzy Obara: Kategoria ducha językowego w poglądach niektórych niemieckich i polskich myślicieli XIX i XX wieku. - Danuta Buttler, Andrzej Markowski: Słownictwo wspólnoodmianowe, książkowe i potoczne, współczesnej polszczyzny. - Maria Peisert: Etykieta językowa i jej wyznaczniki. - Anna Dąbrowska: Kwalifikowanie eufemizmów przez niektóre współczesne słowniki języka polskiego. - Marian Bugajski: Znak językowy w tekstach oficjalnej propagandy. - Anna Krawczyk: Ciało człowieka w świetle frazeologii gwarowej. - Małgorzata Mazurkiewicz: Kamień piorunowy w polszczyźnie i kulturze ludowej (Szkic hasła do Słownika ludowych stereotypów językowych). - Anna Engelking: Magiczna moc słowa w polskiej kulturze ludowej. - Maciej Kamiński: O lokalistycznej interpretacji świata w magii. - Magdalena Dużyńska: Język a świadomość odrębności grupowej na przykładzie wybranych wsi drobnoszlacheckich i chłopskich z okolic Kodnia. - Jolanta Mackiewicz: Czy istnieją językowe wyznaczniki kultury morskiej? - Anna Oryńska: Zasady komunikowania w gwarze więziennej - tabu i eufemizmy. - Jerzy Bartmiński: Stan prac nad słownikiem etnolingwistycznym (do listopada 1986). - Jadwiga Puzynina: O pracach zespołu Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1983-1985).
Numer zapisu:  123168 (JK)