PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatura polska 1945-1989
 - Ogólne (1945-1989)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Wyka Marta - szczegóły
Tytuł:  Niecierpliwość krytyki. Recenzje i szkice z lat 1961-2005
Wydawnictwo: Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
Opis fizyczny książki:  [2006], 694 s.
Seria wydawnicza:  (Krytyka XX Wieku, 5)
Adnotacje:  Krytyka jako niecierpliwość - rozmowa o pułapkach i zawiłościach krytyki (w sierpniu 2005 rozmawiali Dorota Kozicka, Maciej Urbanowski, Marta Wyka. - Próbowanie: Przed debiutem [dot. czasopiśmienniczych debiutów w roku 1961 Wincentego Fabera, Mieczysława Czumy, Leszka Moczulskiego, Beaty Szymańskiej]. Kurz na poezji [dot. wznowień i potrzeby wznowień zapomnianych tomów poetyckich z lat 20.]. Na odpust szmiry [dot. poezji debiutantów z przełomu lat 50. i 60.; szerzej o: Marian Grześczak, Czesław Kuriata]. - Rozdział 1. Wielojęzyczność: W Peiperowni [Tadeusz Peiper]. Jak oglądać sny, czyli o jednoaktówkach [Józefa] Czechowicza. Poeta w teatrze [dot. dramatów Stanisława Grochowiaka]. [Jarosława Marka] Rymkiewicza "Ludzie w mgle mitycznej" [dot. dramatów z lat 1957-64]. Czytanie poezji: Fanatyk świata, czyli o poezji Kazimierza Wierzyńskiego. [Jarosław] Iwaszkiewicz 63 [dot. tomu "Jutro żniwa"]. [Mieczysław] Jastrun 1962 [dot. tomu "Intonacje"]. Liryka [Mieczysława] Jastruna - notatki podczas lektury. O poezji [Arnolda] Słuckiego [dot. tomu "Dolina dziwów"]. Nurt uklasyczniony [Jerzy S. Sito: Ucieczka do Egiptu]. Zasady pewnego kanonu [Stanisław Grochowiak: Kanon]. Próba sensu [Krzysztof Lisowski: Próba obywatelstwa]. "Świat się złoci i krwawi, i modrzy, i czerni..." [o poezji Kazimiery Iłłakowiczówny]. Miłość i wszystkie żywioły [o poezji Haliny Poświatowskiej]. [Zbigniew] Herbert - poeta metafizyczny [dot. tomu "Elegia na odejście"]. Czytanie prozy: Przygody kosmicznego Guliwera [Stanisław Lem: Księga robotów]. Kwadratura koła w prozie [Wilhelm Mach: Góry nad czarnym morzem]. Piękna sztuka pisania [Adolf Rudnicki: Obraz z kotem i psem]. [Andrzeja] Kuśniewicza kraj lat dziecinnych ["Strefy"]. Schizofrenia po polsku [Jerzy Andrzejewski: Apelacja]. Od początku do końca [Andrzej Szczypiorski: Początek]. "Kadencja" [Jana Józefa Szczepańskiego] - historia jednej potyczki. Co słuchać na kraju świata [Janusz Anderman: Kraj świata]. Tadeusz Konwicki [Zwierzoczłekoupiór, Pamflet na siebie, Zorze wieczorne, Bohiń]. Pewne pokolenie: O pewnym pokoleniu [Julian Kornhauser, Adam Zagajewski: Świat nieprzedstawiony; Adam Zagajewski: Cienka kreska, Płótno; Ewa Lipska: Ludzie dla początkujących; Określona epoka - Nowa Fala 1968-1993. Wiersze i komentarze, red. Tadeusz Nyczek, Kraków 1994]. Trzy dzienniki [Jan Lechoń: Dziennik, Zofia Nałkowska: Dzienniki 1918-1920; Maria Dąbrowska: Dzienniki]. - Rozdział 2. Nie bójmy się krytyków: [dot. polskiej krytyki literackiej w XX wieku; szerzej o pismach krytycznych Jana Błońskiego, Karola Irzykowskiego, Ryszarda Przybylskiego, Tomasza Burka; m.in. recenzje książek: Andrzej Kijowski: Miniatury krytyczne; Włodzimierz Maciąg: 16 pytań; Stefan Kołaczkowski: Portrety i zarysy literackie, t. 1; Jerzy Kwiatkowski: Poezje bez granic; Jarosław Marek Rymkiewicz: Wielki Książę, z dodaniem własnych rozważań o istocie i przymiotach ducha polskiego]. - Rozdział 3. W Europie i gdzie indziej: [recenzje ks.: Francoise Sagan: Witaj smutku; Emily Dickinson: Poezje, przeł. Kazimiera Iłłakowiczówna; Borys Pasternak: Drogi napowietrzne i inne utwory; Alejo Carpentier: Eksplozja w katedrze; Andre Gide: Dziennik; Klaus Mann: Punkt zwrotny; Albert Camus: Pierwszy człowiek, Notatniki 1935-1959; Andre Malraux: Antypamiętniki]. - Rozdział 4. Odkrywanie nowych klasyków: Trzy wariacje na temat Jerzego Stempowskiego [dot. eseistyki]. Człowiek dobrze wychowany [rec. ks.: Andrzej St. Kowalczyk: Nisepieszny przechodzień i paradoksy, Wrocław 1997]. Światło w mroku [Gustaw Herling-Grudziński: Wyjścia z milczenia]. Nasz wiek według Herlinga-Grudzińskiego. Gdzie umieścić [Stanisława] Vincenza? Życie duchowe i życie codzienne [Karol Ludwik Koniński: Uwagi 1940-1942]. "Legendy nowoczesności" [Eseje okupacyjne. Listy-eseje Jerzego Andrzejewskiego i Czesława Miłosza, Kraków 1996]. Pisarze w punkcie zerowym [Czesław Miłosz: Zaraz po wojnie]. Dialog na ruinach: Bolesław Miciński, Jerzy Stempowski - Listy, Warszawa 1995]. - Rozdział 5. Syntetycznym okiem: Historia jako choroba - w literaturze polskiej po roku 1945. Próba paraleli: Gustaw Herling-Grudziński i Albert Camus. "Człowiek współczesny jest równoczesny..." (o wczesnej prozie [Tadeusza] Różewicza). [Tadeusz] Konwicki i [Jerzy] Pilch (albo centrum i pogranicza jako możliwość literacka). "Przypominając postacie i pisma z lamusa" [dot. poglądów Czesława Miłosza na filozoficzny rodowód polskiej inteligencji]. Dwudziestowieczne opowieści epistolarne [dot. form epistolarnych w poezji Zbigniewa Herberta; rec. ks.: Stanisław Brzozowski: Listy, Kraków 1970; Zbigniew Herbert, Jerzy Turowicz: Korespondencja, Kraków 2005; Jan Błoński, Sławomir Mrożek: Listy 1963-1996, Kraków 2004]. - Rozdział 6. Pisanie i życie: Syn kupca drzewnego [portret Kazimierza Wyki]. Pokój mojego Ojca. Jerzy Kwiatkowski [sylwetka]. Ogień, popiół i kurz... [Anna Micińska: Istnienie poszczególne: Stanisław Ignacy Witkiewicz]. Planeta Miłosz [wspomnienie pośmiertne]. Jak zostałam profesorem belwederskim.
Proweniencja:  Rekord powstał w oparciu o otwarte dane bibliograficzne Biblioteki Narodowej (https://data.bn.org.pl)
Numer zapisu:  1358825 (IMP)