Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatura polska 1945-1989
 - Ogólne (1945-1989)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Herling-Grudziński Gustaw - szczegóły
Tytuł:  Wyjścia z milczenia
Osoby współtworzące:  Opracowanie i wybór: Zdzisław Kudelski
Wydawnictwo: Warszawa: Biblioteka "Więzi"
Rok wydania:  1993
Opis fizyczny książki:  411 s.
Seria wydawnicza:  (Biblioteka "Więzi"; t. 77)
Adnotacje:  Odwaga cywilna. Dokument literacki [Melchior Wańkowicz: Dzieje rodziny Korzeniewskich]. Z perspektywy dziesięciolecia [Kazimierz Wierzyński]. Nota o Brzozowskim. Na krawędzi człowieczeństwa [Herminia Naglerowa: Ludzie sponiewierani]. "Księgo Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego" [Adama Mickiewicza] na nowej emigracji. K.I.G. [Konstanty Ildefons Gałczyński] - poeta inteligenckich bezdroży [Wiersze. Rzym 1946]. Genealogia teraźniejszości polskiej [Józef Chałasiński: Społeczna genealogia inteligencji polskiej]. Wojna w oczach pisarzy [wstęp do antologii: W oczach pisarzy. Oprac. Gustaw Herling-Grudziński. Rzym 1947]. Proza czasu wojny [dot. twórcz. pisarzy: Stanisław Piętak, Jerzy Putrament, Wojciech Żukrowski]. Trąba jerychońska [Tadeusz Breza: Mury Jerycha]. "Medaliony" Nałkowskiej. "Bój napowietrzny" [nt. uchwały Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z 1947 w sprawie niepublikowania utworów w kraju]. Zabawa w "drewnianego konia" [Kazimierz Brandys: Drewniany koń]. Studium kliniczne Kisielewskiego [Sprzysiężenie]. Bezdroża powieści [Jerzy Zawieyski: Noc Huberta; Jerzy Putrament: Rzeczywistość]. Dwa opowiadania Iwaszkiewicza [Stara cegielnia; Młyn nad Lutynią]. Poezja Leśmiana. Portret Kanta [Bolesław Miciński: Portret Kanta i trzy essaye o wojnie]. Ściana płaczu [Jerzy Broszkiewicz: Oczekiwanie]. Realizm kierowany [Jerzy Andrzejewski: Popiół i diament]. U kresu nocy [Tadeusz Borowski: Pożegnanie z Marią]. Nekrofiliacje sanacyjne [Zofia Nałkowska: Węzły życia]. Uczeń czarnoksięski [Julian Tuwim: Kwiaty polskie]. Żeromski i Hitler (Nieznany epizod z życia pisarza). Kronika getta [John Hersey: The wall]. Murti-Bing [Czesław Miłosz]. Literatura wolna i upaństwowiona [Marian Kukiel: Książę Adam [Czartoryski]]. Przedmowa [Wacław Zagórski: Wicher wolności]. Przysięga na świece [dot. czas. Wiadomości Literackie]. Ciemności i pętla [Jerzy Andrzejewski: Ciemności kryją ziemię; Marek Hłasko: Pierwszy krok w chmurach]. Nareszcie poeta [Miron Białoszewski: Obroty rzeczy]. Klęska i bunt dworzanina [przemówienie na konferencji: "Sytuacja i odpowiedzialność współczesnych intelektualistów", Rzym 1957]. Spowiedź dziecięcia stalinizmu [Kazimierz Brandys: Matka Królów]. Czysta czerń [Aleksander Wat: Wiersze. Kraków 1957]. Komentarz tłumacza (Jurij Ławrynienko: Literatura sytuacji pogranicznych). Zagadnienia językowe literatury emigracyjnej. Wyjścia z milczenia [Jerzy Stempowski: Eseje dla Kassandry]. Kronikarz piekła [Ludwik Landau: Kronika lat wojny i okupacji]. "Barbarzyńca w ogrodzie" Zbigniewa Herberta. Memoriał Trzydziestu Czterech [dot. listu z 1964 do władz państwowych w sprawie polityki wydawniczej i cenzury podpisanego przez 34 intelektualistów]. Wybór pism Frydego [Wybór pism krytycznych. Oprac. Andrzej Biernacki. Warszawa 1966]. "Moja prywatna Ameryka" [Kazimierz Wierzyński]. Barwy miłości [Wojciech Żukrowski: Kamienne tablice]. Banda gangsterów [Jerzy Putrament: Małowierni]. Głos nad miastem [Stefan Kisielewski: Widziane z góry]. Przebity światłem [Kazimierz Wierzyński]. O Witoldzie Gombrowiczu (Odpowiedź na ankietę) [londyńskich Wiadomości w 1969]. Dialog o dowódcy (z Józefem Czapskim) [dot. Władysława Andersa]. Korespondent (Kazimierz Brandys) - list do Gustawa Grudzińskiego. Gustaw Herling-Grudziński (Odpowiedź). Socjalista, jakich coraz mniej [Adam Ciołkosz]. Szkielet w szafie (List do Jacka Bierezina) [Roman Bratny: Pamiętnik moich książek]. Dwugłos o Iwaszkiewiczu (Z Konstantym A. Jeleński). Przedmowa (Adam Ciołkosz: Walka o prawdę). Twórcza siła [Józef Czapski: Na nieludzkiej ziemi]. Przedmowa (Czesław Bielecki: Z celi do celi). Pisarz "czysto prywatny" [Zygmunt Hertz: Listy do Czesława Miłosza 1952-1979. Oprac. Renata Gorczyńska. Paryż 1992]. Co to jest Kultura? [tekst nadesłany na otwarcie wystawy "W kręgu paryskiej Kultury", Warszawa, 12 IX 1991]. Społeczeństwo. List do Jerzego Turowicza. Oprzytomnienie. Przestałem być pisarzem emigracyjnym... [przemówienie wygł. 20 V 1991 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w czasie uroczystości nadania pisarzowi tytułu doktora honoris causa]
Numer zapisu:  220545 (JB)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Utajone książki Herlinga. Tygodnik Powszechny 1993 nr 37 s. 11  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 32 s. 9 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jentys Maria: Obywatelska tożsamość. Kresy Literackie 1993 nr 4 s. 50-51  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Pośród dworaków i pisarzy. Zeszyty Literackie 1994 nr 47 s. 126-128 (z not. o Andrzeju Stanisławie Kowalczyku na s. 164...) szczegóły 
recenzja: Matuszewski Ryszard: Wątek polski. Ex Libris 1993 nr 36 s. 6-7  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Bez krzyku: "Polska, Polska...". Nowe Książki 1994 nr 4 s. 14  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Światło w mroku. Dekada Literacka 1993 nr 19 s. 1, 5 (z portr. i z fot....) szczegóły