Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura powszechna
  - Historia literatury (powszechna)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Żurek Antoni - szczegóły
Tytuł:  Wprowadzenie do Ojców Kościoła
Wydawnictwo: Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy
Rok wydania:  1993
Opis fizyczny książki:  160 s.
Adnotacje:  Wprowadzenie: 1. Patrologia - jej pojęcie i przedmiot. 2. Teksty. 3. Znaczenie i cel studiowania Ojców Kościoła. I. Ojcowie Apostolscy: 1. Didache. 2. Ignacy Antiohński. 3. Polikarp ze Smyrny. 4. Klemens Rzymski. 5. "Pasterz" Hermasa. 6. "List Barnaby". 7. Ojcowie Apostolscy; ogólna charakterystyka. II. Świadectwa o męczennikach: 1. "Akta męczenników". 2. "Męczeństwa". 3. Legendy. 4. Teksty na temat męczeństwa. III. Apologia wczesnochrześcijańska: 1. Wystąpienia antychrześcijańskie. 2. Teksty apologetyczne. 3. Pierwsi apologeci. 4. Justyn. 4. Apologeci trzeciego wieku. IV. W obliczu gnostycyzmu i herezji: 1. Gnostycyzm. 2. Ireneusz z Lyonu. 3. Teologia Ireneusza. 4. Inni autorzy. V. Klemens Aleksandryjski: 1. Życie i twórczość. 2. Myśl teologiczna. VI. Orygenes: 1. Postać. 2. Egzegeta. 3. Teolog. 4. Duchowość. 5. Spory orygenesowskie. VII. Tertulian: 1. Osoba. 2. Myśl. VIII. Cyprian: 1. Osoba. 2. Teologia. IX. Inni autorzy: 1. Hipolit Rzymski. 2. Hipolit (?). 3. Laktancjusz. X. Literatura monastyczna: 1. Żywoty i historie "Ojców pustyni". 2. Teksty "Ojców pustyni". 3. Duchowość. 4. Wpływ. XI. Euzebiusz z Cezarei: 1. Osoba. 2. "Ojciec historii kościelnej". 3. Egzegeta i teolog. 4. Kontynuatorzy Euzebiusza. XII. Kontrowersja ariańska: 1. Istota trudności. 2. Ariusz. 3. Arianizm (istota). XIII. Sobór nicejski: 1. Przebieg. 2. "Credo" nicejskie. 3. Inne uchwały. XIV. Następstwa Nicei: 1. Kontrowersja wokół "homoousios". 2. Obrońcy symbolu nicejskiego. 3. Zakończenie kontrowersji. XV. Atanazy Wielki: 1. Postać. 2. Teolog. XVI. Hilary z Poitiers. XVII. Ojcowie kapadoccy: Bazyli Wielki, Grzegorz z Nazjanzu, Grzegorz z Nyssy. XVIII. Efrem Syryjczyk. XIX. Katecheza: Cyryl Jerozolimski. 1. Katechument i katecheza w IV wieku. 2. Cyryl Jerozolimski. XX. "Szkoła antiocheńska": Diodor Antiocheńczyk, Teodor z Mapsuestii. XXI. Jan Chryzostom: 1. Postać. 2. Kaznodzieja i pisarz. 3. Duchowość. XXII. Ambroży: 1. Biskup. 2. Autor. 3. Oryginalność. 4. Ambrozjaster. XXIII. Hieronim: 1. Postać. 2. Tłumacz i egzegeta. XXIV. Augustyn: 1. Życie. 2. Autor. 3. Teolog. 4. Mistyk. XXV. Cyryl Aleksandryjski: 1. Życie. 2. Obrońca "Theotokos". 3. Sobór w Efezie. XXVI. Leon Wielki: 1. Postać. 2. Sobór w Chalcedonie. 3. Schyłek okresu patrystycznego. XXVII. Grzegorz Wielki: 1. Osoba. 2. Autor. 3. Duchowość. - Podstawowa bibliografia.
Numer zapisu:  255489 (ZS)