Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura hebrajska
  - Biblia (Testamentum Vetus)
   - Apokryfy Starego Testamentu (Opracowania)
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor: Starowieyski Marek - szczegóły
Tytuł:  Kronika apokryfów Nowego Testamentu I: 3. Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej
Źródło:  Warszawskie Studia Teologiczne, 1995 t. 6 (1993) s. 308-310 - szczegóły
Numer zapisu:  298949 (ZS)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Wprowadzenie do literatury międzytestamentalnej, Wstęp. Cz. I. Pisma z Qumran. 1. Znaczenie odkryć w Qumran. 2. Teksty biblijne i komentarze. 3. Dokumenty prawno-doktrynalne. 4. Hymny i teksty liturgiczne. Cz. II. Apokryfy Starego Testamentu. 1. Ogólna charakterystyka apokryfów Starego Testamentu. 2. Apokaliptyka [zawiera także szczegółowe omów. Czwartej księgi Ezdrasza i utworów od niej zależnych]. 3. Testamenty. 4. Opowiadania budujace. Cz. III. Propagandowa i apologetyczna literatura judaizmu hellenistycznego. 1. Tło i ogólna charakterystyka. 2. Hellenistyczni dziejopisarze żydowscy Artapanos, Arysteasz, Demetriusz, Eupoloemos, Jazon z Cyreny, Józef Flawiusz, Justus z Tyberiady, Kleodemos Malchos, Pseudo-Eupolemos, Pseudo-Hekataios, Thallus. 3. Hellenistyczni filozofowie i poeci zydowscy: Achikar i Ezop, Arystobul Filozof, Filon Starszy, Ezechiel Tragik, Teodorus z Sychem, Hystaspes, Jannes i Mambres, Pseudo-Fokilides, Pseudo-Heraklit. Interpolacje żydowskie w utwoach pogańskich. Księgi Sybillińskie [z fragm. II Księgi Sybillińskiej]. Apofasis megale {"Woelkie objawienie' przypisywane Szymonowi Magowi. Filon z Aleksandrii [szersze omów. życia i twórcz.]. 4. Greckie przekłady Biblii i legenda Pseudo-Arysteasza [o powstaniu przekładu greckiego Biblii]. Cz. IV. Modlitwy judaizmu międzytestamentalnego. 1. Modlitwy judaizmu świątynnego: Ogólna charakterystyka. prototyp modlitwy "Osiemnastu Błogosławiństw" w hebrajskim tekście Księgi Syracha. Psalmy i kantyki z Qumran [ z tekstami psalmów: Ps 151 i 154 oraz teksty "Pochwała Syjonu"]. Psalmy Saloomona [ z tekstem Ps Sal 17, tł. E. Dąbrowski. Modlitwa Manssesa [tekst tł. A. Suski]. Ody Salomona. Przykładowe modlitwy [ z tekstami modlitw]. 2. Modlitwy judaizmu synagogalnego [z tekstami podstawowych modlitw synagogalnych]. Cz. V. Starożytna literatura rabiniczna. 1. Ogólna charakterystyka. Tora pisana i Tora ustna. Tradycje rabibiczne a faryzeusze. Halacha (prawa) i haggada (opowiadania). 2. Targumy. Czytanie i wyjaśnianie Biblii. [1994] - szczegóły