Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Romantyzm
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Nasze pojedynki o romantyzm
Osoby współtworzące:  Pod red. Doroty Siwickiej i Marka Bieńczyka
Instytucja sprawcza:  Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Wydawnictwo: Warszawa: IBL [Instytut Badań Literackich]. Wydawnictwo. We współpracy Towarzystwa "Ogród Ksiąg"
Rok wydania:  1995
Opis fizyczny książki:  293 s.
Adnotacje:  Alina Witkowska: Przedmowa. - Romantyczna egzystencja: Maria Janion, Maria Żmigrodzka: Romantyczne tematy egzystencji. - Marek Bieńczyk: Czy romantyzm jest odpowiedzialny za brak psychoanalizy w kulturze polskiej? - Ewa Graczyk: Przeżyć dzień, napisac księgę? [klęska narodowa i sposób istnienia Polski w literaturze romantycznej]. - Marek Adamiec: Romantycy a życie człowieka. - Antoni Czyż: Dobra przemoc marzeń. Słowacki - barok - egzystencja. - Sernica i nieskończoność (Dyskusja) [wypow.:] Marek Bieńczyk, Danuta Danek, Maria Janion, Marta Piwińska, Ryszard Przybylski, Jarosław Marek Rymkieiwcz, Dorota Siwicka, Maria Żmigrodzka. * Romantyczna religia: Ryszard Przybylski: Romantyczne spory ze Stolicą Apostolską o istotę chrześcijaństwa. - Krzysztof Rutkowski: Dlaczego Mickiewicz heretykiem był? - "Jeśliś urodził Boga..." (Dyskusja) [wypow.:] Maria Janion, Alina Kowalczykowa, Marta Piwińska, Ryszard Przybylski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Maria Żmigrodzka. * Romantyczna ojczyzna: Zofia Stefanowska: Przyczynek do badań nad kanonem romantycznego patriotyzmu. - Zofia Trojanowiczowa: Dylematy romantycznego patriotyzmu. Uwagi na marginesie "Konfederatów barskich" Mickiewicza. - Dorota Siwicka: Ojczyzna intymna [sposób odczuwania ojczyzny w romantyzmie]. * Zarządzanie dziedzictwem: Jarosław Marek Rymkiewicz: Sługa Maryi Adam Mickiewicz. - Marta Piwińska: Czy Mickiewicz zamordował Kochanowskiego? Interpretacje romantycznej interpretacji. - Alina Witkowska: Oni nie byli poetami [wypow. romantyków o literaturze XIX wieku]. - Elżbieta Nowicka: Klasycyzm i romantyzm - miejsca wspólne? (Arystoteles i przedromantyczne teorie dramatu). - Zbigniew Przychodniak: Milczenie Mochnackiego [zamilknięcie twórcy jako krytyka literackiego po 1831]. - Maria Dernałowicz: Dlaczego i jak pisał Mickiewicz "Historię polska"? - Marta Zielińska: Romantyczne manipulacje: styl czy wyrachowanie? - Elżbieta Kiślak: Uczeń profesorem [Czesław Miłosz wobec romantyzmu]. - Krzysztof Trybuś: Tajemnicze losy spuścizny po Mochnackim. - Polska na wiosnę (Dyskusja) [wypow.:] Józef Bachórz, Alina Brodzka, Mieczysław Inglot, Maria Janion, Zdzisław Libera, Jarosław Marek Rymkiewicz, Dorota Siwicka, Zofia Trojanowiczowa, Jacek Trznadel, Alina Witkowska, Maria Żmigrodzka.
Numer zapisu:  325301 (AZ)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Romantyzm bliski i daleki. Twórczość 1997 nr 2 s. 115-119  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 341-342  szczegóły 
recenzja: Gromadzki Juliusz: Nasze pojedynki o romantyzm. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 163-165  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 1996 nr 4 s. 115  szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Raczej elegancka szermierka. Nowe Książki 1996 nr 2 s. 18-19  szczegóły