Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura rosyjska
  - Hasła szczegółowe (rosyjska)
   - Utwory anonimowe (rosyjska)
Rodzaj zapisu:  utwór
Tytuł:  Powieść minionych lat [Povest' vremennykh let]
Numer zapisu:  369221 (SW)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

artykuł: Baron Agnieszka: Święta Olga - pierwsza próba chrztu Rusi Kijowskiej. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
artykuł: Decyk Wanda: Transpozycja wschodniosłowiańskich nazw geograficznych na język polski (Na przykładzie materiału z kroniki Nestora). Prace Filologiczne 1996 t. 41 s. 247-265  szczegóły 
artykuł: Dębski Jan: Początki chrystianizacji Rusi w relacji Latopisu Nestora. Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 293-300  szczegóły 
artykuł: Dębski Jan: Początki chrystianizacji Rusi w relacji "Powieści minionych lat". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 62 (streszcz. ref....) szczegóły 
artykuł: Erofeeva Irina: Proizvodnye obrazovanija v religioznykh tekstakh "Povesti vremennykh let". Studia Rossica Posnaniensia 2001 z. 29 s. 99-106  szczegóły 
artykuł: Jeżowa Maria: Jeszcze o funkcji preteritów prostych w języku staroruskim (Na materiale "Powieści minionych lat"). Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 5-15  szczegóły 
artykuł: Jeżowa Maria: Plusquamperfectum w "Powieści minionych lat". Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1989 nr 12 s. 11-21  szczegóły 
artykuł: Nabitovich Igor: Koncepcihja ukrajins'ko-pol's'kikh vzajemin u "Povihstih vremennikh liht". x 2002 ([w ks. zb.:] Polska - Ruś - Ukraina - jedenaście wieków sąsiedztwa = ....) szczegóły 
artykuł: Rolland Peter: Legenda świętoandrzejowska w "Powieści minionych lat" - mit i źródło mitu. Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 301-309  szczegóły 
artykuł: Sato Akihiro: Struktura tekstu kroniki staroruskiej "Powieść minionych lat" i geneza staroruskiego języka literackiego: uwagi z punktu widzenia gramatyki tekstu. x 1999 ([W ks. zb.:] Linguam amicabilem facere. Ludovico Zabrocki in memoriam....) szczegóły 
artykuł: Sielicki Franciszek: Biesy i aniołowie w kronikach Rusi Kijowskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1997 nr 98 (1952) s. 7-15  szczegóły 
artykuł: Sielicki Franciszek: Opatrzność boska w życiu narodu i człowieka na kartach najstarszej kroniki ruskiej. Znaki Czasu 1988 nr 11 s. 29-38  szczegóły 
artykuł: Sielicki Franciszek: Z praktyki tłumaczeniowej ze staroruszczyzny. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37/38 (1989/1990) z. 7 s. 83-93 (dot. własnej pracy nad przekładem...) szczegóły 
artykuł: Szajkin Aleksandr: Povest' vremennykh let. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Rosyjska 1992 z. 14 s. 99-124 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły