Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Zagadnienia przekładu
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Marinelli Luigi - szczegóły
Dział bibliografii:  Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
Tytuł:  Polski Adon. O poetyce i retoryce przekładu
Osoby współtworzące:  Przekł. oprac. Luigi Marinelli i Alina Nowicka-Jeżowa przy współudziale Zofii Ożóg].
Wydawnictwo: Izabelin: Świat Literacki
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  255 s.
Seria wydawnicza:  (Nauka o Literaturze Polskiej za Granicą; t. 1)
Adnotacje:  [Studium komparatystyczne anonimowego polskiego przekładu "Adon" i włoskiego oryginału "L'Adone" Giambattisty Marina; zawiera:] Wstęp. * Rozdz. I. Poziom leksykalno-semantyczny. 1. Przekład polski XVI-XVII wieku: adaptacje i tłumaczenia "wierne". 2, Język, tematyka, ideologia miłosna. 3. Słownictwo stylistyczne: terminy abatomiczne, terminy chiromancji, nazwy roślin i ptaków. 4. Zapożyczenia, dialektyzmy, latynizmy, archaizmy i neologizmy. 5. Substytucje, autocenzury, spolszczenia. Rozdz. II. poziom retoryczno-stylistyczny. 1. "Ornatus" foniczny. 2. Inne figury powtórzeniowe: epanalepsa, anadiploza, anafora, epifora. 3. Tropy: metafora, alegoria, hiperbola, metonimia / synekdocha, peryfraza, antonomazja. 4. Figury myśli: antyteza, oksymoron, chiazm, porównanie, sentencja. 5. Inne elementy stylistyczne: wieloczłonowość i korelacja wersów - między etoryka a wersyfikacją. 6. Substytucja retoryczna: figury permutacyjne jako "fabrica" konstrukcji stylistycznej "Adona". Rozdz. III. Poziom wersyfikacyjny. 1. Strofa i wers. Przekład i metryka porównawcza. 3. Rym. 4. Zwarcie międywersowe (przerzutnia). 5. Uwagi o socjologicznych aspektach wersyfikacji. * Dodatek: Dwie Psyche polskiego baroku: przekład - tradycja - intertekstualność.
Numer zapisu:  410743 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Niedźwiedź Jakub: Jedno arcydzieło i jeden wybitny poemat. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 174-178 (z not. o Jakubie Niedźwiedziu na s. 190...) szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Promocja książki Luigi Narinellego o "Adonie" i inauguracja nowej serii wydawniczej. Uniwersytet Warszawski, 5 lutego 1998 r.. Barok 1998 nr 2 s. 234-235 (sprawozdanie z imprezy promocyjnej...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 361 (not....) szczegóły 
recenzja: Rytel Jadwiga: O staropolskim przekładzie "Adona". Barok 1999 nr 1 s. 215-221  szczegóły 
recenzja: Niedźwiedź Jakub: Jedno arcydzieło i jeden wybitny poemat. Przekładaniec 2000 nr 6 s. 174-178 (z not. o Jakubie Niedźwiedziu na s. 190...) szczegóły 
recenzja: Rytel Jadwiga: O staropolskim przekładzie "Adona". Barok 1999 nr 1 s. 215-221  szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Promocja książki Luigi Narinellego o "Adonie" i inauguracja nowej serii wydawniczej. Uniwersytet Warszawski, 5 lutego 1998 r.. Barok 1998 nr 2 s. 234-235 (sprawozdanie z imprezy promocyjnej...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 361 (not....) szczegóły