Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Literatura staropolska
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor: Gawlas Sławomir - szczegóły
Adnotacje:  nota
Źródło:  Quaestiones Medii Aevi Novae, 1996 t. 1 s. 144-145 - szczegóły
Numer zapisu:  445648 (AW)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce. Praca zbiorowa, [Zawiera materiały z konferencji nauk. "Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce" (Warszawa, 10-12 XI 1987); m.in. rozprawy:] Teresa Michałowska: Słowo wstępne. - Stefan Swieżawski: Panorama doktrynalna XV wieku. - Zofia Włodek: Tendencje doktrynalne na wydziale teologicznym Uniwersytetu Krakowskiego w XV wieku [dot. wykładów: Jan z Dąbrówki, Maciej z Łabiszyna, Tomasz ze Strzempina]. - Juliusz Domański: Użytkownicy i badacze filozofii starożytnej w XV wieku. - Marian Zwiercan: Zainteresowania historyczne społeczności Uniwewrsytetu Krakowskiego w XV wieku [m.in. dot.: Jakub z Szadka, Jan Długosz, Jan z Dąbrówki, Maciej z Kobylina]. - Jerzy B. Korolec: Problem cnót moralnych w "Komentarzu" Jana z Dąbrówki do "Kroniki" mistrza Wincentego [Kadłubka]. - Wiesław Wydra: Miejsce Władysława z Gielniowa w kształtowaniu się średniowiecznej poezji religijnej. - Teresa Michałowska: Między słowem mówionym a pisanym (O poezji polskiej późnego średniowiecza). - Mirosław Korolko: Z badań nad retorycznością polskich kronik średniowiecznych (Etnopoiia - sermocinatio - fikcyjna mowa) [dot. kronik: Gall Anonim, Jan Długosz, Wincenty Kadłubek]. - Jacek Wiesiołowski: Romans rycerski w kulturze społeczeństwa późnośredniowiecznej Polski. - Henryk Samsonowicz: Roty sądowe w Polsce jako źródło do dziejów kultury. - Karol Górski: Duchowość polska w XV wieku. - Edward Potkowski: Krytyka i reforma. Teksty publicystyki kościelnej w Polsce XV wieku. - Stanisław Bylina: Kościół a kultura ludowa w Polsce późnego średniowiecza. - Adam S. Labuda: Obraz i słowo w późnym średniowieczu (Na przykładzie wrocławskiego ołtarza św. Barbary) [dot. wpływu literatury na malarstwo średniowieczne]. [1993] - szczegóły