Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Psychologia literatury
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor: Szarota Piotr - szczegóły
Dział bibliografii:  Kulturowa teoria literatury
Tytuł:  Przekraczanie granic
Źródło:  Gazeta Wyborcza, 1998 nr 3 s. 13 - szczegóły
Numer zapisu:  492953 (AZ)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Transgresja i kultura, Przedmowa. * Cz. I. Struktura transgresji. Rozdz. I. Wstęp: aktywność człowieka w świecie kultury. 1. Sprawca w środowisku ekosocjokulturowym. 2. Przyswajanie wiedzy o kulturze. Kulturyzacja. 3. Funkcje wiedzy o kulturze. 4. Działania celowe. Zjawisko intencjonalności. 5. Działania zaangażowane. Stany parateliczne. 6. Użytkownik i twórca kultury. Rozdz. II. Transgresje: przekraczanie granic materialnych, społecznych i symbolicznych. 1. Działania ochronne, czyli "wiem, że muszę". 2. Działania transgresyjne, czyli "wiem, że mogę". 3. Różnice ważniejsze niż podobieństwa. 4. Transgresje P i transgresje H. 5. Ekspansja i twórczość. Błędny pogląd. 6. Indywidualne i zbiorowe. Zjawisko żalu. 7. Zmiana paradygmatu: transgresja jako gra. 8. Konstruktywne i destruktywne. Transgresje Zet. 9. Odwracalność i nieodwracalność transgresji. Rozdz. III: Ekspansja w czterech światach. 1."Dekompozycja" złożoności. 2. Rozszerzanie świata rzeczy. 3. Ekspansja temporalna. Czas cykliczny i czas - strzała. 4. Społeczeństwo. Ekspansja władzy i wyjście poza egoizm. 5. Świat intelektualny. Poza dostarczone informacje. 6. Przekraczanie samego siebie: możliwe "Ja". 7. Światy realne i światy możliwe. Rozdz. IV: Twórczość. Wymyślone światy. 1. W każdej epoce, w licznych biografiach. 2. Twórcze problemy: zagadnienie niedookreśloności. 3. Proces twórczy: wytwarzanie i ocena pomysłów. 4. Praca Picassa nad "Guernicą". 5. Skutki uboczne zaangażowania twórcy. 6. Teoria skokowa i teoria przyrostowa. 7. Efekty transgresji twórczych. 8. Kurczenie się czy rozszerzanie? * Cz. II. Ukryte mechanizmy psychologiczne i kulturowe. Rozdz. V. Dynamika motywacji. Potrzeba hubrystyczna. 1. Składniki zasadnicze. 2. Trzy zbiory potrzeb ludzkich. 3. Potrzeba hubrystyczna i jej formy. 4. Odkrywcze pytanie i fałszywa odpowiedź. 5. Wpływ potrzeby hubrystycznej na transgresje. 6. Grupowa potrzeba hubrystyczna. 7. Znaczenie motywacji wewnętrznej. 8. Miejsce w zbiorze potrzeb osobistych. [1997] - szczegóły