Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Kulturowa teoria literatury
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Teoria tekstu i dyskursu
Tytuł:  Język a chrześcijaństwo
Osoby współtworzące:  Red. tomu: Irena Bajerowa, Maria Karpluk, Zenon Leszczyński
Instytucja sprawcza:  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydawnictwo: Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Rok wydania:  1993
Opis fizyczny książki:  164 s.
Seria wydawnicza:  (Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zakład Badań nad Literatura Religijną; 21)
Adnotacje:  [Zawiera materiały z ogólnopolskiej sesji "O języku religijnym II", zorganizowanej przez Międzywydziałowy Zakład Badań nad Literaturą Religijną i Katedrę Języka Polskiego KUL; Kazimierz Dolny 26-27 IV 1990:] Zenon Leszczyński: Nota redakcyjna. * Irena Bajerowa: Wpływ życia religijnego na język ogólnopolski (Próba systematyzacji opisu historycznego). - Leszek Moszyński: książka S. Rosponda "Kościół w dziejach języka polskiego" w oczach autora recenzji wydawniczej. - Bogdan Walczak: Komu zawdzięczamy polski język literacki? - Maria Karpluk: Hus i Rej jako autorzy "Postylli" (Studium językowo-stylistyczne). - Dorota Zdunkiewicz: Leksykalne środki wartościowania w niedzielnych kazaniach radiowych [dot. kazań radiowych wygłoszonych w latach 1980-1982 zamieszczonych w zbiorze; Świetokrzyskie kazania tadiowe. T. 1. Kraków 1988]. - Maria Kamińska: Z problemów funkcjonowania terminologii religijnej w świadomości wiernych [m.in. o niezrozumieniu i desakralizacji terminów religijnych]. - Zenon Leszczyński: Perspektywy uchwycenia zasobu formalnych stereotypów językowych pochodzenia biblijnego w polszczyźnie. - Alina Kowalska: Udział duchowieństwa katolickiego w obronie języka polskiego na Górnym Śląsku w XIX i na początku XX wieku. - Tomasz Lisowski: "Cerkiew" i "kościół" jako 'ecclesia' i 'templum Christianorum' w polszczyźnie szesnastowiecznej. - Arkadiusz Jabłoński: Nazwy osób duchownych w historii polszczyzny [skrót pracy magisterskiej].
Numer zapisu:  500454 (ZS)