Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Literatura a inne sztuki
Tytuł:  Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła do Soboru Trydenckiego
Osoby współtworzące:  Pod red. Ryszarda Knapińskiego
Instytucja sprawcza:  Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wydawnictwo: Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  492 s., il.
Seria wydawnicza:  (Źródła i Monografie / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 159)
Adnotacje:  [Materiały z interdyscyplinarnego sympozjum na temat "Symbol Apostolski w nauce i sztuce Kościoła pierwszego tysiąclecia"; Lublin 23-24 XI 1995, org. Katedra Historii Sztuki Kościelnej KUL; m.in. zawiera:] Stanisław Wielgus: Symbol Apostolski w nauce i sztuce Kościoła pierwszego tysiąclecia [przemówienie na otwarcie sympozjum]. - Edward Staniek: Rola Symbolu Apostolskiego w patrystycznej koncepcji katechizmu Kościoła katolickiego [m.in. w poglądach św. Ireneusza, Orygenesa, św. Grzegorza z Nyssy, św. Augustyna, św. Cyryla Jerozolimskiego, św. Jana Damasceńskiego]. - Jan Słomka: Ojcowie, starożytne wyznania wiary i oficjalne teksty Kościoła starożytnego w "Katechizmie Kościoła Katolickiego". - Marek Starowieyski: Legenda o powstawaniu Składu Apostolskiego. - Henryk Pietras: Geneza Symbolu Apostolskiego. - Stanisław Longosz: Struktura Symbolu Apostolskiego. - Ryszard Knapiński: Kolegium Apostolskie w sztuce pierwszego tysiąclecia [ikonograficzne i apokryficzne przedstawienia Apostołów z ilustracjami dzieł sztuki]. - Remigiusz Popowski: Sztuka w "Credo" [figuralne przedstawienia Osób Boga w malarstwie i rzeźbie]. - Augustyn Eckmann: Święty Augustyn jako komentator Symbolu Apostolskiego. - Jerzy Wojtczak: Ślady Symbolu Wiary w "Divinae Institutiones" Laktancjusza. - Bazyli Degórski: Pozaaugustyńskie komentarze patrystyczne do Symbolu Apostolskiego [m.in. w pismach św. Ambrożego, Nicetasa z Remezjany, Rufina z Akwilei, Quodvultdeusa, Pseudo-Maksyma z Turynu, św. Piotra Chryzologa, Wenancjusza Fortunata, Pseudo-Fulgencjusza]. - Klaus Herbers: Apostolskość w świadomości i wyobrażeniach. Pytania do planu badań. Tł. Małgorzata Pietroń. - Henryk Wąsowicz: Kult Apsotołów do końca XII wieku w świetle heortologii. - Leszek Wojciechowski: Treści ideowe świeta Rozesłania Apostołów w Polsce średniowiecznej. Zarys problematyki. - Ryszard Knapiński: "Credo Apostolorum" w średniowiecznej i nowożytnej ikonografii kościelnej [z licznymi ilustracjami]. - Janusz S. Kębłowski: "Collegium Apostolorum" w monumentalnej rzeźbie późnego gotyku [z ilustracjami]. - Elżbieta Dąbrowska: "Credo" - Wyznanie Wiary w liturgii śmierci i pogrzebu. Próba interpretacji. - Bożena Matuszczyk: Piętnastowieczne i szesnastowieczne teksty "Credo" w języku polskim.
Numer zapisu:  509588 (ZS)