Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Kowalczyk Stanisław - szczegóły
Tytuł:  Filozofia kultury. Próba personalistycznego ujęcia problematyki
Osoby współtworzące:  Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych
Wydawnictwo: Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Rok wydania:  1996
Opis fizyczny książki:  218 s.
Adnotacje:  Przedmowa. Wstęp. Cz. I: Pojęcie kultury. 1. Etymologiczno-historyczne znaczenie pojęć kultury i cywilizacji. 2. Opis fenomenu kultury. 3. Typy i sektory kultury. 4. Nurty filozofii kultury. 5. Metodologiczny profil filozofii kultury. Cz. II. Fenomenologia i ontologia kultury. 1. Kultura - zespołem wartości. 2. Subiektywistyczne i obiektywistyczne teorie wartości. 3. Problem istnienia wartości. 4. Epistemologia kultury. Cz. III. Antropologia kultury. 1. Człowiek - twórcą kultury. 2. Człowiek - celem i sensem kultury. 3. Społeczny wymiar kultury. 4. Kultura polska - jej specyfika i uniwersalizm. 5. Pedagogika kultury. Cz. IV. Aksjologia kultury. 1. Wartości poznawcze. 2. Wartości moralne. 3. Wartości estetyczne. 4. Kryzys kultury: Kryzys idei człowieka. Kryzys idei Boga. Formy kryzysu kultury. Cz. V. Kultura a religia. 1. Modele relacji między kulturą a religią. 2. Kulturotwórcza rola chrześcijaństwa. 3. Koncepcja kultury Jana Pawła II. * Zakończenie.
Numer zapisu:  510599 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Dec Ignacy: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 1 s. 133-134  szczegóły 
recenzja: Jabłoński Arkadiusz: Personalistyczna interpretacja. Zeszyty Sandomierskie 1996 nr 5 s. 65-68  szczegóły 
recenzja: Szymczyk Jan: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 214-218  szczegóły