Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Kulturowa teoria literatury
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Dąbkowska-Zydroń Jolanta - szczegóły
Tytuł:  Kulturotwórcza rola surrealizmu
Wydawnictwo: Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora
Rok wydania:  1999
Opis fizyczny książki:  208 s.
Adnotacje:  Wstęp. Cz. I. Surrealistyczne inspiracje we współczesnej praktyce artystycznej. Transformacje przedmiotu: Transformacje przedmiotu surrealistycznego i zupełnie innych. 1. Pierwsze przesunięcie granic przedmiotu: "zamęt" surrealistyczny. 2. Drugie przesunięcie granic przedmiotu: pierwiastek "znany" i "obcy". 3. Trzecie przesunięcie granic przedmiotu: "rozczłonkowana małolatka". 4. Czwarte przesunięcie granic przedmiotu: zerwanie ze statyką. 5. Piąte przesunięcie granic przedmiotu: trudności z identyfikacją. 6. Szóste przesunięcie granic przedmiotu: zmiana konfiguracji. * Cz. II. Antropologiczne i etnologiczne powinowactwa surrealizmu. 1. Rozpad granic między przeszłym a obecnym: Wyobraźnia jako remedium na ograniczenie doświadczenia. Filozoficzny i metodologiczny kontekst etnografii Emila Durkheima. Analiza myśli pierwotnej. Analiza społeczeństwa pierwotnego a teoria religii. Całościowy fakt społeczny - koncepcja Marcela Maussa. 2. Etnologia - socjologia - historia: Analiza mitów Claude'a Levi-Straussa. Mit w dziełach Maxa Ernsta. Ernst - Ingres: Analiza porównawcza Levi-Straussa. 3. Etnografia i surrealizm - pełna zgoda czy nieporozumienie?: College de Sociologie - istota sporu. Od sacrum do estetyki. Etnograficzny realizm Jamesa Clifforda. Fotografia i film jako media eksploatujące rzeczywistość. 4. Antropologiczna i surrealistyczna idea podróży: Podróż wyobraźnia i egzotyka. Surrealistyczne wyprawy Michela Leirisa. Doświadczenia z podróży dla Antonina Artauda i Octavia Paza. Smutne esperanto. Cz. III. Estetyczne i teoretyczne dyskusje wokół paradygmatu surrealizmu. 1. Surrealistyczne dzieło awangardowe - ewolucja stanowisk estetycznych i teoretycznych: Awangarda jako krytyka sztuki instytucji sztuki - koncepcja Petera Buergera. Koncepcja awangardy Theodora W. Adorna. Koncepcja awangardy Herberta Marcusego. Wyznaczniki pojęcia awangardy a surrealizm - koncepcja Stefana Morawskiego. 2. Przypadek w sztuce -jego obiektywne i subiektywne uwarunkowania: Przypadek wytworzony. Przypadek obiektywny. "Obrazy błądzące". Konieczność w przypadku. Ku przedmiotowi. 3. Wieloznaczność kategorii montażu: Montaż jako metoda i technika artystyczna. Surrealistyczne kolaże Maxa Ernsta. 3. Nieoczekiwane rozszerzenia: kolaż / montaż w literaturze, krytyce i nauce. Kolaż a cytat. Fotomontaż. Kolaż w mail-arcie. Konsekwencje montażu dla sztuki współczesnej. 4. Alegoria w dziele awangardowym: Alegoria a melancholia. Alegoria jako forma ratunku. Impuls alegoryczny.
Numer zapisu:  540630 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Kostyrko Teresa: Kulturotwórcza rola surrealizmu. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 101-104  szczegóły 
recenzja: Zydorowicz Jacek: Uporczywość pamięci, czyli dziedzictwo nadrealności. Kultura Współczesna 1999 nr 3 s. 131-132  szczegóły