Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Zagadnienia specjalne
 - Wydawnictwa
  - Wydawnictwa polskie za granicą
Rodzaj zapisu:  odwołanie
Tytuł:  Oficyna Poetów i Malarzy (Londyn)
Numer zapisu:  61350 (AW)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

książka: Leska Maria: Londyńska Oficyna Poetów i Malarzy Czesława i Krystyny Bednarczyków w latach 1949-1995. 1998  szczegóły 
książka: Kryszak Janusz, Supruniuk Mirosław Adam: Oficyna Poetów i Malarzy 1949-1991. 1992  szczegóły 
artykuł: Bednarczyk Czesław, Bednarczyk Krystyna: Chcieliśmy być artystami książek. Słowo Powszechne 1992 nr 24 z 12/14 VI s. 3-5 (wyw. z twórcami Oficyny; rozm. Romana Brzezińska; z fot....) szczegóły 
artykuł: Bednarczyk Czesław, Bednarczyk Krystyna: Historia oficyny (Rozmowa z Krystyną i Czesławem Bednarczykami przeprowadzona przez Marka Pytasza 30 paździenika1983 roku). Fraza 1998 nr 19/20 s. 112-118  szczegóły 
artykuł: Bednarczyk Czesław, Bednarczyk Krystyna: Między Kulturą a Wiadomościami. Kwartalnik Artystyczny 1996 nr 3 s. 70-75 (wyw. z twórcami wydawnictwa nt. historii i dorobku wydawniczego oficyn...) szczegóły 
artykuł: Bednarczyk Czesław: Oficyna Poetów i Malarzy. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1993 nr 9/10 s. 8-9, nr 11/12 s. 4-5 (fragm. ks.: W podmostowej arkadzie; wybór i wstęp: Jerzy Marlewski...) szczegóły 
artykuł: Bednarczyk Czesław, Bednarczyk Krystyna: Przegląd Literacki 1993 nr 3 s. 21 (wyw. z założycielami wydawn.; rozm. Konrad W. Tatarowski...) szczegóły 
artykuł: Bednarczyk Czesław, Bednarczyk Krystyna: W arkadzie mostu Waterloo. Przekrój 1990 nr 2345 s. 20 (wyw. z twórcami Oficyny; rozm. Barbara Lovell...) szczegóły 
artykuł: Bednarczyk Czesław, Bednarczyk Krystyna: Z Londynu do Poznania. Arkusz 1992 nr 6 s. 1 (o działaln. oficyny...) szczegóły 
artykuł: Bednarczyk Krystyna: Powrót poetów i malarzy. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 21 s. 7 (wyw. z właścicielką oficyny; rozm.: Dominika Materska i Ewa Popiołek...) szczegóły 
artykuł: Bednarczyk Krystyna: Zakon poetów i malarzy. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 11 s. 72-75 (wyw. ze współtwórczynią oficyny nt. działalności wydawnictwa; rozm. Ja...) szczegóły 
artykuł: Bednarczyk Krystyna: Życie bez korekty. Przegląd Tygodniowy 1990 nr 23 s. 10 (wyw.; rozm. Janusz Miliszkiewicz...) szczegóły 
artykuł: Bednarczykowa Krystyna: Nie zmarnowany czas. Przegląd Powszechny 2003 nr 2 s. 172-180 (wywiad ze współzałożycielką; rozm. Krzysztof Dorosz i Paweł Tański...) szczegóły 
artykuł: Bednarczykowa Krystyna: Zakon poetów i malarzy. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 200 [dod.] s. 2 (wyw. z założycielką wydawnictwa; z fot.; rozm. Jarosław Koźmiński...) szczegóły 
artykuł: Brudnicki Jan Z.: Ryzyko powrotu do Polski?. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 33 s. 11  szczegóły 
artykuł: Dużyk Józef: Londyńska Oficyna Poetów i Malarzy. Twórczość 1990 nr 8 s. 137-139 (historia i dorobek wydawnictwa z okazji 40-lecia istnienia...) szczegóły 
artykuł: Frajlich Anna: Czterdzieści lat pod Arkadami. Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 29 XI s. 8-9  szczegóły 
artykuł: Gierat-Bieroń Bożena: Oficyna Poetów i Malarzy w Krakowie. Powrót z emigracji. Rzeczpospolita 1995 nr 17 s. 6 (nt. planów przeniesienia siedziby do Krakowa...) szczegóły 
artykuł: Kłossowski Andrzej: Oficyna Poetów i Malarzy. Podkowiański Magazyn Kulturalny 1997 nr 3 s. 3 (nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Koźmiński Jarosław: Chcę stworzyć muzeum Oficyny.... Nowe Książki 1996 nr 11 s. 77 (nt. wydawnictwa Czesława i Krystyny Bednarczyków...) szczegóły 
sprostowanie: Nowe Książki 1997 nr 1 s. 81 (dot. pomyłkowo zamieszczonego zdjęcia Stefana Themersona jako zdjęcia ...) szczegóły 
artykuł: Pastwa Teresa, Pytasz Marek: Editor 1989 t. 2 s. 75-93 (nt. edytorskiej działaln. Krystyny i Czesława Bednarczyków...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Literacki 1993 nr 3 s. 20 (nt. wydawnictwa z okazji zakończenia przez nie działalności...) szczegóły 
artykuł: Pytasz Marek: 40 lat Oficyny Poetów i Malarzy. Almanach Polonii 1990 (1991) s. 189-195 (m.in. nt. pisma Oficyna Poetów; z fot....) szczegóły 
artykuł: Riss Barbara: "Utrzymanie się przy polskości". Kultura i Życie 1990 nr 12 s. 3 (o 40-letniej działalności...) szczegóły 
artykuł: Sienkiewicz Jan Wiktor: Londyńska "Oficyna Poetów i Malarzy". List Oceaniczny 2003 nr 5 s. 5 (dot. historii Oficyny Poetów i Malarzy; z notą biograficzną autora art...) szczegóły 
artykuł: Sznee Wacław: Oficyna Poetów i Malarzy. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1992 nr 3/4 (1990) s. 21-23 (nt. działaln....) szczegóły 
artykuł: Wazacz Mieczysława: Głos Polski = La Voz de Polonia [Buenos Aires] 1989 nr 26 s. 9 (art. nt. działalności...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1995 nr 51 s. 152 (not. o przygotowaniach do przeniesienia wydawn. do Krakowa...) szczegóły