Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria tekstu i dyskursu
Rodzaj zapisu:  recenzja
Autor: Makuchowska Marzena - szczegóły
Źródło:  Stylistyka, 2000 nr 9 s. 430-434 - szczegóły
Numer zapisu:  637794 (PC)

Dotyczy zapisu: 

książka w haśle rzeczowym: Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Wstęp. * Rozdz. 1. Wprowadzenie - lingwistyka tekstu i analiza dyskursu. Tekst, dyskurs, komunikacja. Lingwistyka tekstu - początki i ewolucja (Retoryka. Źródła strukturalistyczne. Źródła etnometodologiczne). Tekst jako zdarzenie komunikacyjne (Ewolucja koncepcji tekstu. Tekst nieostry. Tekst naturalny. Tekst strategiczny). Tekst i dyskurs - najnowsze tendencje i perspektywy badawcze. Rozdz. 2. Pomiędzy gramatyką a tekstem. Superskładnia. Funkcjonalizm - w stronę (naturalnych) gramatyk dyskursu. Spójność semantyczna i tematyczna tekstu. Związki spójnościowe a spójność interpretacji. Dyskurs - zjawiska lokalne i globalne. W stronę interakcyjnego modelu dyskursu. Rozdz. 3. Orientacja w dyskursie. Koherencja a tekstowe wskaźniki orientacji. Strategiczne pozycje tekstowe (Mnemotechniczne sygnały makrostrukturalne. "(Re)orientująca" funkcja segmentacji tekstu). Retoryczne podstawy orientacji w tekście. (Meta)językowe sygnały funkcji retorycznych. Problemowa strukturalizacja tekstu. Rozdz. 4. Typologizacja zdarzeń komunikacyjnych. Struktury globalne w dyskursie (Super struktury. Makrostruktury. Struktury, schematy, typy tekstów). Intertekstualne rozwarstwienie dyskursu (Typy tekstów a typy sytuacji. Typ tekstu - w stronę kategorii naturalnej. Gatunek mowy (genre) - w stronę kategorii intertekstualnej. Intertekstualność genrów. Dylematy typologizacji dyskursów). Rozdz. 5. Kulturowe uwarunkowania dyskursu. Język, tekst, kultura, komunikacja międzykulturowa (Komunikacja a kontekst socjokulturowy. Kompetencja, wiedza specjalistyczna i wspólnoty dyskursu). Pragmatyka dyskursu I - etnoretoryki interpersonalne (Style komunikacji. Pośredni i bezpośredni styl komunikacji. Style intelektualne - interakcyjny charakter tekstów akademickich). Pragmatyka dyskursu II - etnoretoryki tekstu (Wokół tekstologii kontrastywnej. Kulturowe zróżnicowanie w organizacji tekstu akademickiego. Komunikacja akdemicka: teksty, genry i obszary dyskursu). * Zakończenie [1998] - szczegóły