Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura powszechna
  - Historia literatury (powszechna)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Tematy, motywy (powszechna)
Tytuł:  Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy. Materiały z konferencji 11-14 maja 1999 r. [Cz. I]
Osoby współtworzące:  Praca pod red. Ewy Woźniak
Wydawnictwo: Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie
Rok wydania:  2000
Opis fizyczny książki:  482 s.
Adnotacje:  [Zawiera:] Viara Maldjieva: Analiza funkcji porównania w tekstach Nowego Testamentu i tekstach New Age (Na materiale języka bułgarskiego i polskiego). - Mirosława Wronkowska-Dimitrowa: Biblia jako tworzywo i/lub wzorzec obrazu macierzyństwa Maryi w tekstach staropolskich. - Bożena Matuszczyk: "Biblia Tysiąclecia" wobec tradycji Wujkowego przekładu Pisma Świętego ["Biblia to jest Księgi Starego i Nowego Testamentu (...) przez Jakuba Wujka]. - Leszek Moszyński: Biblijne pozdrowienia w przekładach słowiańskich. - Maria Kamińska: Człowiek święty, cnotliwy w "Żywotach" ks. Piotra Skargi. - Franciszek Sławski: Dzieło św. św. Cyryla i Metodego podstawą kultury słowiańskiej: spotkanie języków i kultur na Bałkanie. - Jolanta Migdał: Fonetyczne i fleksyjne formy jako wyznaczniki stylu biblijnego w drukowanej wersji "Żołtarza Dawidowego" Walentego Wróbla. - Anna Paluszak-Bronka, Magdalena Czachorowska: Językowy obraz innowiercy w "Kazaniach" Piotra Skargi: wyraz nietolerancji wyznaniowej w XVI w. - Danuta Bieńkowska: Językowy wizerunek Matki Boskiej w pieśniach maryjnych. - Maria Łucja Szewczyk: Kultowe i kulturowe znaczenia imiennictwa wybranych polskich zakonów żeńskich: na przykładzie imion sióstr franciszkanek. - Ewa Woźniak: Między potocznością a wzniosłością: o stylu staropolskich apokryfów. - Maria Wojtak: Modlitwa wotywna jako forma pielgrzymiej rozmowy z Maryją. - Maria Malec: Nazwy godności, urzędów i stanowisk kościelnych w antroponimii i toponimii polskiej. - Joanna Sobczykowa: O językoznawczej wartości komentarza biblijnego w "Biblii Jakuba Wujka". - Jan Wawrzyńczyk: O spotkaniach katolicyzmu i prawosławia w dziewiętnastowiecznych słownikach polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich. - Paweł Binek: O współczesnych polskich przekładach biblijnych świadomie nawiązujących do tradycyjnego stylu biblijnego. - Małgorzata Kułakowska: O zależności języka psalmów od egzegezy: na przykładzie najdawniejszych tłumaczeń 2 Psalmu. - Jadwiga Zieniukowa: ł Jadwiga Zieniukowa: Obraz ludów egzotycznych w łużyckim ewangelickim piśmie misyjnym z XIX w. - Anna Tomecka-Mirek: Pielgrzymowanie do cudownych obrazów w siedemnasto- i osiemnastowiecznej Polsce w obyczajach i języku. - Ewa Rzetelska-Feleszko: Polska kultura językowa pod szczególnie silnym wpływem łaciny. - Stanisław Koziara: Polszczyzna biblijna: między tradycją a wyzwaniem współczesności. - Irena Bajerowa: Polszczyzna jako język życia zawodowego w dziejach nacji ormiańskiej w Polsce. - Ewa Siatkowska: Praca łużyckich duchownych katolickich i protestanckich nad kształtowaniem ojczystej normy językowej. - Grażyna Habrajska: Prototyp miłości w "Pieśni nad pieśniami". - Bogdan Walczak: Rola Biblii w rozwoju języków i językoznawstwa. - Elżbieta Solak: Specyfika bułgarskiej stylizacji biblijnej. - Zdzisława Staszewska: Sposoby nazywania Matki Bożej w "Modlitwach Wacława". - Jan Kamieniecki: Sposoby wykorzystania Biblii w polemikach religijnych XVI-XVII w. - Marek Cybulski: Stylistyczne funkcje frazeologii religijnej w sienkiewiczowskiej prozie o tematyce współczesnej .- Małgorzata Korytkowska: Typy narracji a problem archaizacji biblijnej we współczesnym języku bułgarskim. - Elżbieta Umińska-Tytoń: Uroczyste i potoczne nazwy Matki Bożej czczonej w cudownych wizerunkach.
Numer zapisu:  704273 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 120-121  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 120-121  szczegóły