Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria dzieła literackiego
  - Stylistyka
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Stylistyczna akomodacja systemu gramatycznego
Osoby współtworzące:  Pod red. Teresy Skubalanki
Wydawnictwo: Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Rok wydania:  1988
Opis fizyczny książki:  129 s.
Seria wydawnicza:  (Prace Językoznawcze PAN. Komitet Językozn., 117)
Adnotacje:  [Materiały sympozjum pośw. stylistycznej akomodacji systemu gramatycznego zorg. 22-26 III 1985 w Lublinie]. * T. Skubalanka: Słowo wstępne. * Część 1. Teoria akomodacji: A. Wilkoń: Funkcja kategorii czasu i aspektu w tekstach artystycznych. - T. Skubalanka: Stylistyczna akomodacja kategorii fleksyjnych [w tekstach lit.]. - S. Gajda: Funkcjonowanie kategorii fleksyjnych czasownika we współczesnym polskim tekście naukowym. - A.M. Lewicki: Akomodacja stylowa jednostek języka [dot. stylu naukowego i publicystycznego]. - R. Tokarski: Mechanizmy polisemii: metafora i metonimia. * Część 2. Analizy: H. Wiśniewska: Funkcje czasu teraźniejszego (na przykładzie utworów S.F. Klonowica). - A. Krupianka: Wahania i zmiany kategorii liczby rzeczowników w języku Mickiewicza. - Cz. Kosyl: Problemy fleksji poetyckiej na przykładzie wierszy młodopolskich. - A. Pajdzińska: Niezwykłe diatezy w polskiej poezji współczesnej. - M. Wojtak: Tekstowe realizacje kategorii osoby a relacje nadawca-odbiorca w dialogowych utworach literackich [na przykł. utworów J. Seklucjana "Pokusy szatańskie albo Rozmowa szatana z grzesznikiem", P. Baryki "Z chłopa król", A. Felińskiego "Barbara Radziwiłłówna"].
Numer zapisu:  754 (JK)