Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Ogólne (historia literatury)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Dzieło literackie i książka w kulturze. Studia i szkice ofiarowane profesor Renardzie Ocieczek w czterdzistolecie pracy naukowej i dydaktycznej
Osoby współtworzące:  Red. nauk. Ireneusz Opacki. Współudz. Bożeny Mazurkowej
Wydawnictwo: Katowice: Wydawnictwo UŚ [Uniwersytetu Śląskiego]
Rok wydania:  2002
Adnotacje:  Profesor Renarda Ocieczkowa. Marzena Walińska: Bibliografia prac Renardy Ocieczek. Część I. W kręgu literatury. Motywy, symbole, gatunki. Antoni Czyż: Kojące odosobnienie [nt. motywu samotności w literaturze]. - Alina Nowicka-Jeżowa: Poeci złotego wieku de se ipsis. (O humanistycznych elegiach autobiograficznych). - Janusz K. "Sidła rozkoszy" i "gniazdo złości". O Rejowym wizerunku siedniu grzechów głównych. - Janusz Pelc: O dwu drogach wychodzenia z Labiryntu [kategoria labiryntu w literaturze polskiego renesansu]. - Danuta Kuenstler-Langner: Symbolika światła w polskiej liryce barokowej. - Paulina Buchwald-Pelcowa: Emblematy jako genus jocosum. - Maria Wojtak: Dwie potyckie wersje barokowej modlitwy różańcowej. - Mariola Jarczykowa: Anna Kiszczan Radziwiłłowa w świetle wierszy okolicznościowych oraz korespondencji. - Renata Ryba: "Pieśń VII" z cyklu "Pieśni nabożnych" Remigiusza Suszyckiego. Biografia "malowana haftem". - Tadeusz Aleksandrowicz: Barokowe chronostychy łacińskie w Cieszynie. - Dionizjusz Czubala: "Dziki mąż" w folklorze i literaturze staropolskiej. Geneza, recepcja i edycje dzieł. Danuta Miodyńska: Historia "Antologii greckiej" i jej wpływ na "Fraszki" Jana Kochanowskiego. - Dariusz Rott: "Hymny moje domowe" Piotra Wacheniusa. Uwagi o autorze i tekście. - Jan Godyń: Czy znamy już autora "Oblężenia Jasnej Góry Częstochowskiej" [nt. prac - Władysława Magnuszewskiego "Rzecz o autorze >>Oblężenia Jasnej Gory Częstochowskiej", dowodzącej autorstwa pijara Aleksego, czyli Alberta Franciszka Magnuszewskiego, oraz Renardy Ocieczek "Ksiądz Stefan Damalewicz w kręgu podejrzanych o autorstwo >>Oblężenia Jasnej Góry Częstochowskiej<< pozostaje". - Eleonora Udalska: Siedemnastowieczne opisy przedstawień teatralnych w języku polskim. - Marek Prejs: Dawid w szlacheckich opłotkach. O "Psalmach spowiednych" Wojciecha S. Chróścińskiego. - Krystyna Stasiewicz: Tropem lektur Elżbiety Drużbackiej. - Jerzy Weinberg: Stanisław Rzewuski i dramat jego o Don Juanie. - Jacek Lyszczyna: Leona Zienkowicza "Wieczory Lacha z Lachów...", czyli niespełniony zarys historii literatury. - Elżbieta Malinowska: Intertekstualne związki komedii "Towarzysz pancerny..." Michała Wołowskiego z "Pamiętnikami" Jana Chryzostoma Paska. - Jerzy Jarowiecki: "Rok 1794" Władysława Stanisława Reymonta. Lektury pisarza i geneza dzieła. - Krystyna Heska-Kwaśniewicz: Rok Pański przez barwy czasu odmieniany, czyli o "Roku polskim" Zofii Kossak. - Maria Bujnicka" "Blaski i nędze..." literatury popularnej. - Marian Kisiel: Próba periodyzacji literatury polskiej po roku 1939. - Jerzy Starnawski: Kulisy staropolskiego warsztatu Romana Pollaka w świetle korespondencji ze Stanisławem Kotem i z Giovannim Maverem. - Piotr Wilczek: Sarmaci w Nowym Świecie. O obecności i nauczaniu literatury staropolskiej w Stanach Zjednoczonych. Język, styl, przekład. Krystyna Kleszczowa: Bogactwo staropolskiej synonimii. Teresa Wilkoń: Ciągłość i odmienność utworów staropolskich. - Andrzej Borowski: "Lotne słonie" i "świata konie", czyli o granicach wyobraźni "czytelnika barokowego". - Aleksander Wilkoń: Styl marinistyczny w poezji barokowej. - Janina Abramowska: O staropolskich enumeracjach. - Krzysztof Obremski: Retoryka i panegiryczna przesada. - Maria Barłowska: Wacława Potockiego refleksje nad krasomówstwem. - Jerzy Paszek: Poetyckość "Pamiętników" Paska. - Joanna Sobczykowa: Z problematyki przekładu biblijnego: nausznica. - Nullo Minissi: Przekład literacki a przekład artystyczny. - Jolanta Żurawska: Mickiewicz tłumaczem siebie samego. - Anna Opacka: Kłopoty ze współczesnym przekładem utworów o rodowodzie oralnym. - Władysław Lubaś: Rym - zużyta konstanta wiersza? - Część II. Książka dawna i współczesna. Wydawnicza rama dzieła. Anna Sitkowa: Utwory wierszowane w katolickich zbiorach kazań z przełomu XVI i XVII w. - Teresa Banasiowa: Ars vivendi czasów Apokalipsy. Elementy ramowe w tekstach okolicznościowych poświęconych klęskom żywiołowym (1570-1630). - Agnieszka Pizun-Maszczykowa: O staropolskich dedykacjach dla kobiet. - Marzena Walińska: "Sielankowe" dedykacje Jana Gawińskiego. - Marek Skwara: O tytułach polskich kazań pogrzebowych z XVII w. - Olga Wolińska: Metatekst w "Opisie obyczajów za panowania Augusta III" Jędrzeja Kitowicza. - Bożena Mazurkowa: Aprobaty cenzorskie w polskich drukach doby oświecenia. - Irena Socha: Kształtowanie się cech wydawniczych polskiej książki dla młodego odbiorcy. - Henryk Markiewicz: Świetność i zmierzch przypisów naukowoliterackich. - Krzysztof Kłosiński: Witolda Wojtkiewicza ilustracje do "Historii maniaków" Romana Jaworskiego. - Tomasz Stępień: Tekst okładki. - Anna Węgrzyniak: Pomnik z czarnego marmuru. O książce Tadeusza Różewicza "Matka odchodzi". - Książka w kulturze. Andrzej Trojnar: Książka w świecie pierwszych chrześcijan. - Edmund Kotarski: Media w przestrzeni sakralnej polskiego średniowiecza. - Aleksandra Golik-Prus: Metafora książki w alba amicorum z XVI w. - Jan Ślaski: Padewsko-wenecka promocja polskiej filologii. - Jan Okoń: Na marginesie renesansowego księgozbioru Piotra Dunina Wolskiego. - Stefan Nieznanowski: Wespazjana Kochowskiego pochwała Lipsiusa. - Zbigniew Żmigrodzki: "Mulieres Homines non esse" i Simona Gediccusa "Defensio Sexus Muliebris". Druka paryski z 1693 r. - Józef Budzyński: "Litterae aut barbaries" w pojęciu dawnych humanistów śląskich. - Alina Aleksandrowicz: Wśród niezwykłych książek Izabeli Czartoryskiej. - Marek Piechota: Współredaktorzy pism Mickiewicza w okresie wileńsko-koweńskim. Rekonesans. - Bronisław Zyska: Kwaśny papier zagrożeniem dla "Polskiego słownika biograficznego", "Pamiętnika Literackiego" oraz innych druków polskich XIX i XX w.
Numer zapisu:  906733 (MS)