PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Hasła osobowe (literatura polska)
 - Hasła osobowe (literatura polska) - P
Rodzaj zapisu:  utwór
Hasło osobowe: Pasek Jan Chryzostom - szczegóły
Tytuł:  Pamiętniki
Numer zapisu:  109908 (BD)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

artykuł: Chemperek Dariusz: Pasek w Danii - literackie i kulturoznawcze jakości "Pamiętników". Studia Filologiczne [Sandomierz] 2001 [t.] 2 s. 67-76 (dot. epizodu duńskiego w utworze...) szczegóły 
artykuł: Gałaj Renata: The Sea as Presented in the 17th Century Literary Output of Two Noblemen: Marcin Borzymowski i Jan Chryzostom Pasek. Studia Maritima 1999 t. 12 s. 5-23 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
artykuł: Holvoet Axel: O pewnych osobliwościach użycia aspektu w Pamiętnikach Jana Chryzostoma Paska. Prace Filologiczne 1991 t. 35 s. 83-89  szczegóły 
artykuł: Jastrzębowski Jerzy: Pepys czy Pasek?. Plus Minus 2000 nr 51 s. D6-D7 (obraz Polski w utworze Paska i Anglii w utworze "Dziennik Samuela Pepy...) szczegóły 
artykuł: Kaczmarek Marian: Paraboliczność "Pamiętników" J[ana] Ch[ryzostoma] Paska. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1990 z. 29 s. 39-44  szczegóły 
artykuł: Krassowski Maciej: Jan Chryzostom Pasek: pamiętnik sarmaty. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 50 s. 13  szczegóły 
artykuł: Kuraszkiewicz Władysław: O polszczyźnie "Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska. Poradnik Językowy 1989 z. 3 s. 141-158  szczegóły 
artykuł: Kuraszkiewicz Władysław: Osobliwości słownikowe w "Pamiętnikach" J.Ch. Paska. x 1990 ([w czasopiśmie:] (Koeln, Wien) 1990 t. 6...) szczegóły 
artykuł: Kuraszkiewicz Władysław: Osobliwości słownikowe w "Pamiętnikach" J.Ch. Paska. x 1990 ([W ks. zb.:] "Tgoli chole Mestro". Gedenkschrift fuer Reinhold Olesch....) szczegóły 
artykuł: Nikolaev Sergejj: Teatral'nyj ehpizod "Zapisok" Ja. Kh. Paseka po statejnomu spisku V.M. Tjapkina. Sovetskoe Slavjanovedenie 1989 nr 2 s. 95-99  szczegóły 
artykuł: Odyniec Wacław: Lęki, trwogi i przesądy pana Paska. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Historia 1988 z. 26 s. 131-139  szczegóły 
artykuł: Potoniec Patrycja: Autor, narrator, bohater w dziele pamiętnikarskim. ("Pamiętniki" Jana Chryzostoma Paska). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2002 z. 57 s. 3-24  szczegóły 
artykuł: Potoniec Patrycja: Jan Chryzostom Pasek i jego badacze - dwie sztuki postaciowania. Napis 2003 seria 9 s. 109-120 (sylwetka pisarza na podstwie tekstu "Pamiętników" i badań literaturozn...) szczegóły 
artykuł: Rybicka Halina: Wyrazy pochodzenia obcego w "Pamiętnikach" J.Ch. Paska. Poradnik Językowy 1988 z. 8 s. 576-581  szczegóły 
artykuł: Rybicka-Nowacka Halina: Refleksy fonetyki dialektalnej w "Pamiętnikach" Jana Chryzostoma Paska. Prace Filologiczne 1991 t. 36 s. 427-430  szczegóły 
artykuł: Starosta Ewa: mF5 magazyn Faktów 1988 nr 3 s. 9  szczegóły 
artykuł: Witczak Tadeusz: Czytając Paska. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 231-246  szczegóły 
artykuł: Wojtak Maria: Grzeczność po staropolsku w świetle "Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska. Poradnik Językowy 1989 z. 8 s. 528-533  szczegóły 
artykuł: Ziejka Franciszek: "Pamiętniki" J.Ch. Paska we Francji. Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 175-193 (recepcja w XIX i pocz. XX w....) szczegóły