PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Zagadnienia przekładu
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Pisarkowa Krystyna - szczegóły
Tytuł:  Pragmatyka przekładu. Przypadki poetyckie
Instytucja sprawcza:  Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego
Wydawnictwo: Kraków: Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN
Rok wydania:  1998
Opis fizyczny książki:  206, [6] s., [8] s. tabl.: il., portr.
Seria wydawnicza:  (Prace Instytutu Języka Polskiego; 106)
Adnotacje:  Rozdz. I: Wieloznaczność świata: 1. Wielojęzyczność: 1. Wielojęzyczność języka naturalnego. 2. Interpretacja a intersemiotyczność. Słowo a muzyka - wymiar historyczny związku [z fragmentami wiersza Zbigniewa Herberta "Pana Cogito przygody z muzyką"]. Muzyka a słowo - integralność związku. Intersemiotyczność fugi a polifonia jako zasada ogólna. 2. Wierność przekładu: Polifonicznośc tekstu a jego "prawda". Warstwy dzieła a wierność przekładu. 3. Charakterystyka przykładów i uzasadnienie wyboru. Rozdz. II. Mikołaja Gomółki "Melodie na Psałterz polski" [Jan Kochanowski: Psałterz Dawidowy]: Recepcja "Melodii" a ich waga. Biografia kopozytora. Kontakty z Kochanowskim. Muzyczny intersemiotyczny "przekład" tekstu. Dedykacja i historyczny adresat "Melodii": "Melodie" do śpiewania w domach? "Melodie" w kościele? [z fragmentami tekstu i zapisu nutowego]. Komunikatywność kodu muzycznego a paradoks recepcji dzisiejszej. Rozdz. III. Oda "Do radości" [Fryderyka Schillera śpiewana w czwartej części "IX symfonii Ludviga van Beethovena] - przyszły hymn Europy: Płyta CD źródłem informacji [o hymnie Europy, wyd. Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego na Niemcy]. Z historii recepcji ody "Do radości" [z fragmentami polskich przekładów]. Schillerowska "radość" a olśnienie Mickiewicza Schillerem. Elizja jako korekta oryginału. Przekład Gałczyńskiego [z fragmentami przekładu]. Wersja śpiewana a wartość meliczna przekładu. Sens i brzmienie jako motywacje niezbędnych odchyleń. Rozdz. IV. Polifoniczność "Fugi" Celana a genus "śmierci" [Paul Celan: Die Todesfuge]: Odmiany wielogłosowości: Wielogłosowość naturalna i konwencjonalna. Wielogłosowość rozmowy i wielogłosowość liryki. Dwa tematy "Fugi [Paula Celana]: My vs. Śmierć: Wielogłosowość składni. Kontrasty właściwe językom naturalnym: Kontrasty struktury scenicznej. Kontrast konotacji semantycznej: barwa. Kontrast gramatyczny: czas vs. aspekt. Kontrast cechy gramatycznej pojęcia: genus Śmierci. Teksty przekładów "Fugi" ["Die Todesfuge" Paula Celana w przekładach ns język polski - Krystyny Pisarkowej, Jerzego Stanisława Leca, Stanisława Wygodzkiego, Feliksa Przybylaka oraz na język angielski - Christophera Middletona, Donalda White'a, Clementa Greenberga]. Rozdz. V. Historia w wierszu Zbigniewa Herberta "Układała swe włosy...": Intersemiotyczność tekstu: Motyw malarski a kwalifikacja tekstu i tekst. Sygnały ikoniczne: Interpunkcja i składnia a ruch. Ikoniczność rytmu i tempa. Czas "historyczny": Sygnały słowne. Ikoniczne sygnały pomocnicze: rytm. Intersemiotyczność wiersza a jego przekład [na podstawie wiersza Zbigniewa Herberta "Układała swe włosy..." w przekładzie Karla Dedeciusa pt. "Sie legte Ihr Haar"]. Wielowarstwowość wiersza jako źródło napięcia a interptretacja. Rozdz. VI. "Raport z oblężonego miasta" [Zbigniewa Herberta] a pamięć małych narodów: Sposoby segmentacji i sens tekstu poetyckiego: Obraz graficzny. Składnia tekstu a indyferentyzm historyczny. Anonimowość nazw. Próba uogólnienia kodu? Próba przekładu: Tekst przekładu Oskara Jana Tauschinskiego. Cechy przekładu niemieckiego. Rozdz. VII. "Rozpoczęta opowieść" a prawa małych narodów: Tekst wiersza Wisławy Szymborskiej [Wisława Szymborska: Rozpoczęta opowieść]: Niezdeterminowana prawda ogólna poezji historiozoficznej. Konkretyzacja kodu: polska wersja historii. Tekst pierwszego przekładu Karla Dedeciusa [pt. Angefangene Erzaehlung]. Korekty pierwszego przekładu. Rozdz. VIII. Słowotwórcza miniatura gotycka Szymborskiej: Tekst wiersza Wisławy Symborskiej [Wisława Szymborska: Miniatura średniowieczna]. Superlatywne deminutiva i inne osobliwości polskie. Możliwości przekładu międzyjęzykowego. Tekst niemiecki a istotne ekwiwalenty stylistycznojęzykowe oryginału [przekład Karla Dedeciusa pt. Mittellalterliche Miniatur]. Teksty angielskie a istotne ekwiwalenty stylistycznojęzykowe oryginału [porównanie przekładów magnisa Jana Kryńskiego i Roberta A. Maguire z przekładem Stanisława Barańczaka i Clare Cavanagh]. Mit "dosłowności" niemieckiej a wersje angielskie. Rozdz. IX. Tajemnica "Cebuli" Szymborskiej: Tekst o przymiotach cebuli. Muzyczna budowa tekstu. Przekład angielski [The Onion, tł. S. Barańczak, C. Cavanagh]. Muzyczna budowa przekładu a przesłanie wiersza. Perswazyjność morału. Rozdz. X. Prawda o "Kobietach Rubensa" Szymborskiej: Barok a kwestia smaku. Tekst "Kobiet Rubensa". Smak Rubensa. Praekłady: angielski i niemiecki [M.J. Krynski i R.A. Maguire oraz K. Dedecius]. Tłuste miejsca przekładów. Rozdz. XI. "Nic dwa razy" [Wisławy Szymborskiej] - piosenka z morałem: Muzyczność tekstu. Przekład angielski [S. Barańczaka i C. Cavanagh]. Przekład niemiecki [K. Dedeciusa]. niepokonane kontrasty systemowe i semantyczne. Rozdz. XII. "Miłość na Krymie" [Sławomira Mrożka] - ale po niemiecku [tł. Christa Vogel]: Przekład w przekładzie czyli Szekspir w Mrożku. Nieprzekładalność kolorytu a różnice kompetencji językowej ludów Europy: Tradycja, slang folkloru Rosji a kompetencja polska i niemiecka. Kod aparatczyków a kompetencja polska i niemiecka. Kontrasty realiów polskich i niemieckich.
Numer zapisu:  497090 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Heydel Magda: Wejść do wieży Babel. Przekładaniec 1999 nr 5 s. 156-163  szczegóły 
recenzja: Jarniewicz Jerzy: Krzywe równoległe. Literatura na Świecie 2000 nr 3 s. 305-312  szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 42-43 (not....) szczegóły