PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
Źródła danych O PBL
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTEP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Dydaktyka literatury
 - Od roku 1945 (dydaktyka literatury)
  - W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Opracowania tematów lekcyjnych
Tytuł:  Polonistyka zintegrowana
Osoby współtworzące:  Pod red. Kazimierza Ożoga i Jolanty Pasterskiej
Wydawnictwo: Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Rok wydania:  2000
Opis fizyczny książki:  354 s., il.
Adnotacje:  [Dedykacja:] W czterdziestolecie pracy naukowej Profesorowi WSP [Wyższej Szkoły Pedagogicznej] doktorowi habilitowanemu Henrykowi Kurczabowi księgę tę poświęcają współpracownicy i uczniowie. * [M.in. zawiera:] Kazimierz Ożóg: Profesor Henryk Kurczab. - Jolanta Pasterska: Portret Jubilata (O działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Profesora Henryka Kurczaba). - Mieczysław Łojek: Henryk Kurczab jako dydaktyk i autor przewodników metodycznych. * Dydaktyka literatury i języka polskiego: Barbara Myrdzik: O roli tradycji w szkolnym dialogu z tekstami literackimi. - Maria Dudzik: Nauczanie wychowujące języka polskiego w moim rozumieniu i realizacji [dot. m.in. nauczania tworzenia charakterystyki bohatera literackiego]. - Dorota Karkut: Malarskie inspiracje lekcji polonistycznych. - Stanisław Bortnowski: O pożytkach z krzesła płynących. Scenariusze polonistycznych działań integracyjnych. - Edward Polański: Typy uchybień uczniów w organizacji tekstu wypracowań. - Urszula Kopeć: "Kochać to ufać, (...) Razem iść drogą długą i czystą". Jak Justyna Orzelska i Jan Bohatyrowicz rozumieją pojęcie miłości [Eliza Orzeszkowa: Nad Niemnem]. - Maria Wolan: Analiza recytacyjna utworu literackiego. - Wojciech Pelczar: Edukacja medialna w procesie kształcenia polonistycznego - perspektywy i zagrożenia. - Literaturoznawstwo: Piotr Żbikowski: Kilka luźnych uwag o kategorii poetyckiego geniuszu. - Mieczysław Inglot: Uwagi nad obrazem rewolucji w "Nie-boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego. - Tadeusz Półchłopek: Despirytualizacja nietoperza literatury w komedii Aleksandra Fredry "Nowy Don Kiszot". - Antoni Baczewski: Człowiek wobec natury w cyklu sonetów Adama Asnyka "Morskie oko". - Elżbieta Kozłowska: Natura a problematyka egzystencji człowieka (na przykładzie "Bene nati" Elizy Orzeszkowej). - Danuta Hejda: Znaczenie kubizmu dla poszukiwań estetycznych awangardy krakowskiej. - Zbigniew Andres: Ku katastrofizmowi. O "Pieśniach fanatycznych" Kazimierza Wierzyńskiego. - Alicja Jak ubowska-Ożóg: Józef Łobodowski - "Rozmowa nocna". Próba interpretacji. - Gustaw Ostasz: Zdrój wody żywej. O poemacie Emila Granata "Rozmowa z Matką". - Czesław Kłak: W stronę dziennika [Witold Gombrowicz, Leopold Tyrmand, Gustaw Herling -Grudziński, Józef Czapski]
Numer zapisu:  726313 (IH)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Adamczykowa Zofia: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2001 t. 16 (1988) s. 151-156  szczegóły 
recenzja: Maćkowska Anna: Polonistyka zintegrowana. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 2 s. 103-110  szczegóły 
recenzja: Rosa Alicja: Polonistyka zintegrowana. Nowa Polszczyzna 2000 nr 5 s. 57-59  szczegóły 
recenzja: Smużniak Karol: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2002 t. 2 s. 157-159  szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Cząstka pracy wykonana. Polonistyka 2001 nr 8 s. 502-503  szczegóły 
recenzja: Adamczykowa Zofia: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2001 t. 16 (1988) s. 151-156  szczegóły 
recenzja: Maćkowska Anna: Polonistyka zintegrowana. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 2 s. 103-110  szczegóły 
recenzja: Rosa Alicja: Polonistyka zintegrowana. Nowa Polszczyzna 2000 nr 5 s. 57-59  szczegóły 
recenzja: Smużniak Karol: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2002 t. 2 s. 157-159  szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Cząstka pracy wykonana. Polonistyka 2001 nr 8 s. 502-503  szczegóły