PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ŹRÓDLE

Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia

Opracowane roczniki
 
Rocznik:  2006
Opracowane numery:  nr 44 (2856): Prawda a metoda. Cz. 2: O prawdzie
 
 
Rocznik:  2004
Opracowane numery:  nr 43 (2703): A. Pacewicz: Między Dobrem a Jednością: związek Dobra i Jedna w filozofii Platona, Starej Akademii i Arystotelesa
 
 
Rocznik:  2003
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 41 (2514): Prawda a metoda. Cz. 1: Aporie myśli współczesnej [numer opisany jako książka]
nr 42 (2563): K. Kosowska-Hańderek: Metafizyczna koncepcja światła Włodzimierza Sedlaka (1911-1993) [numer opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  2002
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 39 (2316): B. Paź: Epistemologiczne założenia ontologii Christiana Wolffa [numer opisany jako książka]
nr 40 (2321): Kosmologie światów możliwych [numer opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  2000
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 37 (2000): Filozofia przedchrześcijańska i jej źródła. Studia
nr 38 (2202): M. Łagosz: Znaczenie i prawda. Rozważania o Fregowskiej semantyce zdań
 
 
Rocznik:  1999
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia
Opracowane numery:  nr 34 (2097): L. Dąbkowski: Problem transcendencji a kultura współczesna w koncepcji Leszka Kołakowskiego [numer opisany jako książka
nr 35 (2107): B. Trochimska-Kubacka: Absolutyzm aksjologiczny. Rekonstrukcja oparta na aksjologii Rickerta, Schelera i Hartmanna
nr 36 (2124): Rzeczywistość języka
 
 
Rocznik:  1998
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 28 (2065): Studia z filozoficznej tradycji chrześcijaństwa
nr 32 (1960): Studia z filozofii
nr 33 (2002): Absurd w filozofii i literaturze. Studia
 
 
Rocznik:  1997
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 20 (1896): K. Bal: Aktualitaet der Vergangenheit [tom opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1996
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia
Instytucja:  Uniwerystet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 22 (1787): Studia z filozofii współczenej
nr 27 (1734): K. Rotter: Idea nauk formalnych we wczesnej filozofii Ludwika Wittgensteina 1913-1922 [numer opisany jako książka]
nr 29 (1806): L. Miodoński: Filozofia religii Arthura Schopenhauera [tom opisany jako książka]
nr 30 (1836): A. Siemianowski: Proces hellenizacji chrześcijaństwa i programy jego dehellenizacji [tom opisany jako książka]
nr 31 (1883): L. Miodoński: Inspiracje schopenhauerowskie we wczesnym piśmiennictwie Stefana Pawlickiego [tom opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1995
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 5 (1401): I. Kant: O wiecznym pokoju. Zarys filozoficzny. Wyd. 2 popr. i rozsz. [numer opisany jako książka]
nr 24 (1704): J. Gajda-Krynicka: Gdy rozpadły się ściany świata. Teorie wartości w filozofii hellenistycznej [numer opisany jako książka]
nr 25 (1706): Studia z filozofii współczesnej
nr 26 (1721): Z zagadnień filozofii współczesnej
 
 
Rocznik:  1994
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 18 (1536): J. Krakowski: Między Kantem a Goethem. Eseje o wczesnej filozofii Hegla [numer opisany jako książka]
nr 21 (1638): M. Żarowski: Tożsamotność. Problem skażenia natury ludzkiej w filozofii Kartezjusza [numer opisany jako książka]
nr 23 (1697): H. Pisarek: Problematyka systemowości w filozofii Hegla [numer opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1993
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 2 (1392): Szkice o problemie prawdy
nr 9 (1448): M. Kostyszak: Spinoza a Pascal. Porównanie postaw filozoficznych [numer opisany jako książka]
nr 10 (1449): A. Siemianowski: Wielkość i nędza człowieka. Rozważania o Pascalu [numer opisany jako książka]
nr 11 (1451): K. Bal: Kant i Hegel. Dwa szkice z dziejów niemieckiej myśli etycznej [numer opisany jako książka]
nr 12 (1452): J. Gajda: Platońska droga do idei. Aksjologiczny rodowód platońskiej ontologii [numer opisany jako książka]
nr 13 (1472): A. Siemianowski: Filozoficzne podłoże rozłamu chrześcijaństwa [numer opisany jako książka]
nr 16 (1479): Studia z filozofii współczesnej
nr 17 (1495): Z. Kalita: Człowiek i świat wartości. Aksjologia renesansowego humanizmu [numer opisany jako książka]
nr 19 (1543): Studia z filozofii starożytnej. Hymny orfickie. J. Gajda, A. Orzechowski. Prawda. Prehistoria pojęcia.
 
 
Rocznik:  1992
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia
Instytucja:  Uniwersytet Wrocławski
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 1 (1352): J. Gajda: Teorie wartości w filozofii przedplatońskiej [numer opisany jako książka]
nr 3 (1393): J. Kosian: Zukuenftigkeit als wesentliche Seinsbeschaffenheit. Ernst Bloch Futurozentrismus [numer opisany jako książka]
nr 4 (1394): J.W.N. Watkins: Wyjaśnianie historii [numer opisany jako książka]
nr 5 (1401): I. Kant: O wiecznym pokoju. Zarys filozoficzny [numer opisany jako książka]
nr 6 (1402): L. Koczanowicz: G.H. Mead [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 7 (1410): P. Dehnel: Przyroda i historia. Studium wczesnej filozofii Friedricha Wilhelma J. Schellinga [numer opisany jako książka]
nr 8 (1414): J. Kosian: Chrześcijaństwo jako "istnienie dla innych". Antropologia teologiczna Dietricha Bonhoeffera [numer opisany jako książka]
nr 14 (1474): H. Pisarek: Z teorii pojęć filozoficznych [numer opisany jako książka]
nr 15 (1478): J. Krakowski: Mathesis i metafizyka. Studia metodologiczne przełomu kartezjanskiego [numer opisany jako książka]
 
Liczba zapisów:  70 - wyszukaj