PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Łużny Ryszard
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Akatyst
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Łużny Ryszard: "Akathysty polskie" - stroniczki z dziejów ekumenicznej poezji religijnej w Polsce. x 1989 ([W ks. zb.:] Chrześcijański Wschód a kultura polska. Lublin 1989 s. 25...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Łużny Ryszard: Jak przekładać rosyjską ludową prozę legendowo-podaniową? (Z doświadczeń wartsztatowych tłumacza "Bajek religijnych"). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 43-54 (dot. prac translatorskich nad bajkami zgromadzonymi w połowie XIX w. p...) szczegóły 
3.artykuł: Łużny Ryszard: Z doświadczeń, przemyśleń oraz możliwości i zamiarów tłumaczy słowiańskich tekstów religijnych. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 125-129  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Łużny Ryszard: Chrześcijańskie i europejskie korzenie kultury polskiej. Kultura między Wschodem a Zachodem. x 1991 ([W ks. zb.:] Spór o wartości w kulturze i wychowaniu. Kraków 1991 s. 2...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Łużny Ryszard: Polnische Kultur des 16. Jahrhunderts und polnisch-ostslawische Beziehungen. x 1980 ([W ks. zb.]: Fragen der polnischen Kultur im 16. Jahrhundert. Vortraeg...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
6.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: O zasadności powołania serii wydawniczej "Acta Polono-Ruthenica. Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 7-13  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 24-25 (omówienie zawarości t. 3/4...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Łużny Ryszard: Polsko-wschodnio-słowiańskie spotkania naukowe w płaszczyźnie historii literatury po roku 1945. Nauka nr s. (nt. prób stworzenia opracowań całościowych literatur: rosyjskiej, biał...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Łużny Ryszard: Ruś - Ukraina (wiek X - XVIII) i wiedza o niej w życiu kulturalnym Polski - wczoraj i dziś. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 9-16  szczegóły 
10.artykuł: Łużny Ryszard: Z pogranicza literatury: od czasów dawnych do współczesności. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 24-34 (nt. kontaktów literackich polsko-ukraińskich na przestrzeni dziejów...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Łużny Ryszard: Literatura polska a współczesne zbliżenie kulturowe Ukraińców i Polaków. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 1 s. 257-269 (tematyka ukraińska w literaturze polskiej od XVI w.; m.in. dot. pisarz...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Łużny Ryszard: Międzywydziałowy Zakład Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Słowiańską. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Rusycystyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Łużny Ryszard: Czterdzieści lat (1949/50-1989/90) rusycystycznych studiów i badań historycznoliterackich w Krakowie. Próba bilansu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 94-95 (streszcz. ref....) szczegóły 
14.artykuł: Łużny Ryszard: Czterdzieści lat rusycystycznych studiów i badań historycznoliterackich w okresie powojennym (1949/50-1989/90) w Krakowie. Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 247-258 (z not. s. 390...) szczegóły 
15.artykuł: Łużny Ryszard: Literatura rosyjska a przeobrażenia społeczno-kulturowe oraz ideowe w Polsce lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych obecnego stulecia. Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 141-154  szczegóły 
16.artykuł: Łużny Ryszard: Russkaja literatura - drevnjaja, klassicheskaja, novaja - v kul'turnom processe Pol'shi 80-90 g.g. XX veka. Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 1/2 s. 7-15 (nt. kierunków rozwoju polskiej rusycystyki w l. 80. i 90. XX wieku w k...) szczegóły 
17.artykuł: Łużny Ryszard: Rusycystyki polskiej wczoraj - dziś - jutro. Z doświadczeń uniwersyteckiego ośrodka lubelskiego (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 s. 13-22  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Łużny Ryszard: Sekcja Filologii Słowiańskiej. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
19.artykuł: Łużny Ryszard: Słowianoznawstwo polskie lat 1945-1990 wobec przeobrażeń ideowych i metodologicznych w humanistyce polskiej okresu powojennego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1992 t. 56 (1992) s. 8-9 (streszcz. ref....) szczegóły 
20.artykuł: Łużny Ryszard: Słowianoznawstwo wobec przeobrażeń ideowych i metodologicznych w humanistyce polskiej okresu powojennego. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1995 [t.] 2 s. 9-26 (nt. relacji między słowianoznawstwem i slawistyką polską a rzeczywisto...) szczegóły 
21.artykuł: Łużny Ryszard: Studia i badania słowianoznawcze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 13-31  szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: Od Redakcji. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 5-12 (spraw....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Ukrainistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Łużny Ryszard: Orędownicy sprawy ukraińskiej. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 44-46 (nt. ukrainistyki krakowskiej; z notą...) szczegóły 
24.artykuł: Łużny Ryszard: Powojenne spotkania polsko-ukraińskie w płaszczyźnie filologii: od rusycystyki poprzez rutenistykę do ukrainoznawstwa polskiego. Slavia Orientalis 1994 nr 3 s. 391-405  szczegóły 
25.artykuł: Łużny Ryszard: Ukrainistyki krakowskiej pierwsze powojenne pięciolecie (1991-1995)?. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1996 z. 91 (1191) s. 73-86 (na Uniwersytecie Jagiellońskim...) szczegóły 
26.artykuł: Łużny Ryszard: Współczesne spotkania polsko-ukraińskie w płaszczyźnie filologii: od rusycystyki przez ruthenistykę do ukrainoznawstwa polskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 2 s. 29 (streszcz. ref....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Łużny Ryszard: O "Badaniach naukowych Instytutu Słowianoznawstwa PAN" raz jeszcze i nieco inaczej. Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 2/3 s. 87-99  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dłuska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Łużny Ryszard: Dziewięćdziesięciolecie Profesor Marii Dłuskiej. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1990 nr 3/4 s. 2  szczegóły 
29.artykuł: Łużny Ryszard: List do redaktora "Ruchu Literackiego". Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 601-604 (sprawozdanie wykonawcy ostatniej woli Marii Dłuskiej; także nt. losów ...) szczegóły 
30.artykuł: Łużny Ryszard: O Profesor Marii Dłuskiej - inaczej. Universitas 1993 nr 4 s. 72-78  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jakubowski Wiktor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
31.artykuł: Łużny Ryszard: Profesor Wiktor Jakubowski i jego dzieło naukowe - po dwudziestu latach od chwili śmierci. Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 1/2 s. 117-124  szczegóły 
  Janów Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Łużny Ryszard: Jan Janów: warsztat historyczno - kulturowy filologa-językoznawcy. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 295-300  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kołakowski Tadeusz
    zgon (alfabet autorów)
33.zgon: Łużny Ryszard: Profesor Tadeusz Kołakowski - nie żyje. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 169-173 (zmarł: 23 III 1990...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łużny Ryszard
    listy (alfabet tytułów)
34.listy: Łużny Ryszard: Z korespondencji Ryszarda Łużnego. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 314-315 (list do Michała Łesiowa (z 1997); z koment. Michała Łesiowa, s. 313-31...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
35.tekst paraliteracki: Łużny Ryszard: Rola Jerzego Kłoczowskiego w powstaniu i ukształtowaniu się ośrodka słowianoznawczego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. x 1998 ([W ks. zb.:] Historiae peritus. Księga Jubileuszowa profesora Jerzego ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mohiła Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
36.artykuł: Łużny Ryszard: Piotr Mohyła a Unia w Brześciu (Dzieło unijnej więzi kościelnej w oczach hierarchy prawosławnego z perspektywy półwiecza).. nr s. ([w ks. zb.:] Unia Brzeska z perspektywy czterech stuleci. Red. Jan Ser...) szczegóły 
37.artykuł: Łużny Ryszard: Piotra Mohyły "Opowieści o niezwykłych, cudownych wydarzeniach w życiu Cerkwi prawosławnej". Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1997 [t.] 4 s. 87-108  szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: Metropolita Piotr Mohyła - człowiek dialogu na pograniczu kulturowym grecko-słowiańskim i łacińsko-polskim. Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 333-348  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pociej Hipacy
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: Autorzy staropolscy o Wschodzie bizantyńsko-słowiańskim. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 75-87 (dot. także utworu Piotra Skargi "O jedności Kościoła Bożego"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sarbiewski Maciej Kazimierz
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łużny Ryszard: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 254-25  szczegóły 
  Sielicki Franciszek
41.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łużny Ryszard: Losy mieszkańców Wilejszczyzny w latach 1939-1946. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 2 s. 149-152  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
42.artykuł: Łużny Ryszard: Franciszek Sielicki: polskiej rusycystyki powojennej portret własny. Slavia Orientalis 1993 nr 2 s. 157-170 (bibliografia prac Franciszka Sielickiego w układzie chronologiczno-dzi...) szczegóły 
43.artykuł: Łużny Ryszard: Kultura ludowa Wilejszczyzny - na warsztacie badawczym wrocławskiego filologa-rusycysty. Slavia Orientalis 1993 nr 2 s. 187-190  szczegóły 
  Skarga Piotr
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: O modlitwie Piotra Skargi i nie tylko. Tygodnik Powszechny 1991 nr 41 s. 9 (list do red....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
45.artykuł: Łużny Ryszard: Księdza Piotra Skargi SJ widzenie wschodu chrześcijańskiego. x 1994 ([W ks. zb.:] Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 2: Studia z dzi...) szczegóły 
46.artykuł: Łużny Ryszard: O modlitwie Piotra Skargi i nie tylko. Tygodnik Powszechny 1991 nr 41 s. 9 (list do red....) szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: Autorzy staropolscy o Wschodzie bizantyńsko-słowiańskim. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 75-87 (dot. także utworu Hipacego Pocieja "Poselstwo do Papieża Rzymskiego Si...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
48.artykuł: Łużny Ryszard: Stanislawa Vincenza "powracanie na ojczyzny łono". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 65-66 (streszcz. ref....) szczegóły 
49.artykuł: Łużny Ryszard: S.V. powracanie do literatury ojczystej. Odra 1989 nr 10 s. 34-38  szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: Orędownicy sprawy ukraińskiej. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 44-46 (z notą...) szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: Kultura duchowa Ukraińców w huculsko - pokuckiej wizji artystycznej Stanisława Vincenza. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 79-99 (dot. "Prawdy starowieku"...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wojtyła Karol
52.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łużny Ryszard: Pożyteczna książka. Religioni et Litteris 1992 nr 1 s. 41-42  szczegóły 
53.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łużny Ryszard: Ruch Literacki 1992 z. 5 s.570-573  szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: "Jan Paweł II wobec Wschodu chrześcijańskiego". Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1994 t. 4 s. 123-124 (sprawozdanie; program sesji s. 127-128...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
55.książka: Łużny Ryszard: Pierwsze tysiąclecie chrześcijaństwa (988-1988) na ziemiach wschodniej Słowiańszczyzny od Rusi Kijowskiej do Rosji, Ukrainy i Białorusi. Kronika ważniejszych wydarzeń dziejowych. 1994 ([m.in. dot. literatury]...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Łużny Ryszard: Między ogólnoruską dawnością a czasami nowożytnymi. Piśmiennictwo religijne Wschodnich Słowian w dobie renesansu i baroku. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
57.artykuł: Łużny Ryszard: Pisarze baroku wschodniosłowiańskiego oraz ich biblijne lektury. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 51-68 (szerzej o autorach: Dymitr Rostowski, Cyryl Trankwilion Stawroniecki, ...) szczegóły 
58.artykuł: Łużny Ryszard: Rusycystyczne lektury uzupełniające - na dziś szczególnie. Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 s. 5-12 (omów. pozycji wydawniczych i periodyków z lat 1980-1990 poświęconych ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Łużny Ryszard: Podróż-wędrówka jako zasada kompozycyjna epiki ludowej Słowian wschodnich. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 221-232  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
60.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łużny Ryszard: Słownik pisarzy rosyjskich. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 151-156  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Łużny Ryszard: Dzieło chrystianizacji Rusi Kijowskiej w świadomości Słowian wieku XVI-XVII. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 25-33 (na podstawie m.in. dzieł literackich...) szczegóły 
62.artykuł: Łużny Ryszard: Nurt okcydentalistyczny we wschodniosłowiańskiej myśli religijnej przed i po Brześciu. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 19-29 (od połowy XV do połowy XVII w....) szczegóły 
63.artykuł: Łużny Ryszard: Od metropolity Izydora do metropolity Piotra Mohyły: nurt prozachodni w myśli religijnej dawnej Rusi. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 59-65 (nt. literatury religijnej...) szczegóły 
64.artykuł: Łużny Ryszard: Rosyjska pieśń ludowa w literaturze polskiej. Opuscula Polonica et Russica 1994 [t.] 2 s. 7-19  szczegóły 
65.artykuł: Łużny Ryszard: Tysięczna rocznica chrztu Rusi Kijowskiej a życie naukowo-kulturalne w Polsce lat 80.. Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 257-284  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
66.artykuł: Łużny Ryszard: Współczesna literatura rosyjska a dziedzictwo kulturalne przeszłości. Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 (1991) s. 7-15  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Utwory anonimowe (rosyjska)
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: Pieśń o księciu Dymitrze Dońskim, świętym rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Życie Chrześcijańskie w Polsce 1989 nr 10 s. 75-82  szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: Kto, kiedy, gdzie i po co napisał "Słowo o wyprawie Igorowej"? In memoriam Łeonida Machnowcia. Slavia Orientalis 1994 nr 2 s. 171-181  szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: Od ihumena Daniela do protojereja Waleriana Łukjanowa. Staroruski gatunek opisu podróży do Ziemi Świętej oraz jego współczesny odpowiednik rosyjski. Slavia Orientalis 1993 nr 2 s. 271-281  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Literatura ludowa (rosyjska)
    artykuły (alfabet tytułów)
70.artykuł: Łużny Ryszard: Z badań nad rosyjską ludową pieśnią religijną. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 7 s. 39-55  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Antologie i zbiory (rosyjska)
71.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łużny Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1990 r. 30 (1987) nr 3/4 s. 152-154  szczegóły 
72.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Łużny Ryszard: Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 26-27  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Averincev Sergejj
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: Sergiusza Awierincewa "Pieśń o świętym Piotrze Apostole". Religioni et Litteris 1992 nr 1 s. 22-26 (glosa koment....) szczegóły 
  Belskijj Vladimir
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: Jeszcze jedna "Opowieść o Kitieżu, grodzie niewidzialnym". Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 151-166  szczegóły 
  Gogol' Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
75.artykuł: Łużny Ryszard: Mikołaj Gogol w kręgu problemów etyki i religii. Tarnowskie Studia Teologiczne 1994 t. 13 s. 83-94  szczegóły 
  Ivanov Vjacheslav I.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Łużny Ryszard: Wiaczesław Iwanow - jakiego nie znamy. Slavia Orientalis 1989 nr 1/2 s. 159-176 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: W. Iwanowa "Opowieść o Światomirze" - najbardziej słowianofilski utwór największego rosyjskiego okcydentalisty. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 35-36 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Luk'janov Valerijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
78.artykuł: Łużny Ryszard: Od ihumena Daniela do protojereja Waleriana Łukjanowa. Staroruski gatunek opisu podróży do Ziemi Świętej oraz jego współczesny odpowiednik rosyjski. Slavia Orientalis 1993 nr 2 s. 271-281  szczegóły 
  Petrov Grigorijj
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: Hymn "Akatyst" na warsztacie polskiego tłumacza. Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 7 s. 17-22 (porównanie dwu przekładów utworu autorów: Roman Piętka i Ryszard Łużny...) szczegóły 
  Potijj Ignatijj Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
80.artykuł: Łużny Ryszard: Kultura duchowa wschodnich Słowiań dziś a staroruska tradycja literacka. Slavia Orientalis 1992 nr 4 s. 3-22 (analiza tekstów...) szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
81.artykuł: Łużny Ryszard: Wiedza o Puszkinie dziś oraz jej polskie aspekty. Studia Rossica Posnaniensia 1991 z. 21 s. 169-173  szczegóły 
  Solov'jov Vladimir
82.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łużny Ryszard: Tygodnik Powszechny 1989 nr 9 s. 7  szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Hasła szczegółowe (starosłowiańska) / Hasła osobowe (starosłowiańska)
  Cyryl święty, Metody święty *
83.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łużny Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 245-247  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
84.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łużny Ryszard: Nurt tradycji cyrylometodiańskiej w piśmiennictwie Ukraińców. Znak 1991 nr 2 s. 122-125  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
85.artykuł: Łużny Ryszard: Jubileusz tysiąclecia chrztu Rusi - Ukrainy oczyma polskiego slawisty. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1995 t. 3/4 (1994/1995) s. 508-525 (omówienie wkładu naukowo-organizacyjnego polskich slawistów w obchody ...) szczegóły 
86.artykuł: Łużny Ryszard: Między Bizancjum a Rzymem (O procesie kształtowania się nowożytnego piśmiennictwa Ukraińców). Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1993) s. 31-43  szczegóły 
87.artykuł: Łużny Ryszard: Religijjna techija u davnijj ukrajins'kijj poeziji (1575-1647). Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 85-96  szczegóły 
88.artykuł: Łużny Ryszard: Ukrainskie pisateli epochi barokko i tradicii otechestvennogo srednovekov'ja. Ricerche Slavistiche 1991 t. 37 (1990) s. 295-305  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Galjatovs'kijj Ihoanikijj
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: "Skarbnica" Joannicego Galatowskiego. Z dziejów ukraińskiej myśli religijnej, duchowości i pobożności doby baroku. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 1 s. 1-19  szczegóły 
  Lepkijj Bogdan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Łużny Ryszard: Bohdan Łepki w kręgu problematyki historii literatury ukraińskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 109-110 (streszcz. ref....) szczegóły 
91.artykuł: Łużny Ryszard: Profesor Bohdan Łepki w kręgu problematyki historii literatury ukraińskiej. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 255-261  szczegóły 
  Skovoroda Grigorihjj
92.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łużny Ryszard: Grzegorza Skoworody, ostatniego przedstawiciela wschodniosłowiańskiego baroku, "poesis sacra". Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 93-98  szczegóły 
  Ukrajinka Lesja
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
93.artykuł: Łużny Ryszard: Świat "sacrum" chrześcijańskiego na drodze twórczej Łesi Ukrainki. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 89-106  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Literatura ludowa (ukraińska)
    artykuły (alfabet tytułów)
94.artykuł: Łużny Ryszard: Kolęda ukraińska i jej horyzonty teologiczno-antropologiczne. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 427-440  szczegóły