PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Papiór Jan
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Papiór Jan: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 528-534 (rec. ks.: Ansgar Huennig: Metzler Lexicon Literatur- und Kulturtheorie...) szczegóły 
2.artykuł: Papiór Jan: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 nr 4 s. 149-151 (rec. ks.: Walter Falk: Handbuch der Komponentenanalyse. Erschliessen v...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Papiór Jan: Fundierung kulturwissenschaftlicher Forschungsdisziplinen. Teil 4 - Zum Problem der Periodisierungsmodelle. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 37-71 (dot. różnych koncepcji periodyzacji m.in. literatury...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papiór Jan: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 2000 nr 122 (2174) s. 147-148  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Papiór Jan: Ironie (Diachronische Begriffsentwicklung). 1989 (Einfuerung. Das Wort "Ironie". Die wiessenschaftlichen Bemuehungen um ...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papiór Jan: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 22 s. 733-738  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Papiór Jan: Zur Grundlagendiskussion des Verhaeltnisses Literatur-Kulturwissenschaft. Immer noch eine ausweglose Aporie?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 2003 nr 125 (2468) s. 23-42 (dot. dyskusji nt. relacji między dziedzinami, zwłaszcza w literaturozn...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Papiór Jan: Nationale Identitaetsfaktoren polnischer Literatur als europaeisches phaenomen. Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Konfiguracje = Konfigurationen 2002 [z.] 6 s. 55-64  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papiór Jan: Przegląd Zachodni 1990 nr 3 s. 99-102  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Papiór Jan: Zur bibliographischen Erfassung polnisch-deutscher Wechselbeziehungen (I) (Versuch einer Bi-Bibliographie). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1999 t. 17 s. 171-214 (zawiera bibliografię i indeks...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
11.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Papiór Jan: Bibliografia zawartości czasopism filologicznych i germanistycznych: Neofilolog - Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (Neofilolog). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 507-557 (z indeksem...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Papiór Jan: Inhaltserschliessung philologischer und germanischer Zeitschriften: Studia Historica Slavo-Germanica (SHSG) (1972, 1-1997, 22). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 521-600 (bibliografia z indeksem...) szczegóły 
13.artykuł: Papiór Jan: Inhaltserschliessung philologischer und germanistischer Zeitschriften. Studia Germanica Posnaniensia 1971 (I) - 1999 (XXV) und Seria Filologia Germańska. Studia Germanica Posnaniensia 2000 [t.] 26 s. 69-106 (zestawienie bibliograficzne publikacji z czasopisma Studia Germanic...) szczegóły 
14.artykuł: Papiór Jan: Inhaltserschliessung philologischer und germanistischer Zeitschriften. Studia i Materiały - Germanistyka (SiMG). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 22 s. 555-573 (zestawienie bibliograficzne publikacji z czasopisma Studia i Materi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Papiór Jan: Zur bibliographischen Erfassung polnisch-deutscher Wechselbeziehungen (I) (Versuch einer Bi-Bibliographie). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1999 t. 17 s. 171-214 (zawiera bibliografię i indeks...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papiór Jan: Bibliografia jako forma komunikacji kulturowej (część 1). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 786-792  szczegóły 
recenzja: Papiór Jan: Bibliografia jako forma komunikacji kulturowej (część 2). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 22 s. 749-777  szczegóły 
recenzja: Papiór Jan: Bibliografia jako forma komunikacji kulturowej (część 3). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 771-793  szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papiór Jan: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 194-197  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papiór Jan: Rozważania o niemieckiej recepcji literatury polskiej (Na marginesie nowej bibliografii). Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 423-430  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Papiór Jan: Konfigurationen. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1996 [z.] 1 s. 5-9 (nt. kontaktów kulturalno-literackich niemiecko-polskich na przestrzeni...) szczegóły 
20.artykuł: Papiór Jan: "...wenn ein Piast zum Koenig gewaehlt wird, [wird] die Freiheit die Groesste einbusse erleiden"!. Scripta Neophilologica Posnaniensia 1999 t. 1 s. 161-179 (nt. XVII-wiecznych kontaktów kulturalnych polsko-niemieckich w świetle...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papiór Jan: Niemcy i Polacy - wzajemne postrzeganie i stereotypy. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 2 s. 120-123  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Papiór Jan: "Jedes Jahrhundert hat seine ungekroenten Meister". Michael Groell als Kultur- und Drucktechnikvermittler des 18. Jhs. (Mit zwei Anhaengen). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 [z.] 4 s. 63-71 (nt. działalności Michaela Groella w Warszawie...) szczegóły 
sprostowanie: Papiór Jan: Corrigenda. Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Konfiguracje = Konfigurationen 2002 [z.] 6 s. 291 (wyjaśnienie dot. usterek tekstu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (doktoraty h.c.)
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Papiór Jan: Dlaczego K. Staemmler? (Skrót przemówienia). Życie Uniwersyteckie 1993 nr 0 s. 8  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Wykazy prac (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Grabarek Józef, Papiór Jan: Publikationen der Wissenschaftlichen Mitarbeiter des Lehrstuhls fuer Germanische Philologie Wyższej Szkoły Pedagogicznej (Akademii im. Kazimierza Wielkiego) w Bydgoszczy (Bibliografia do roku 1998). Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Konfiguracje = Konfigurationen 2002 [z.] 6 s. 185-206  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Germańska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Papiór Jan: Czy wyobcowanie kulturowe neofilologa to kwadratura koła" (Myśli o koniecznej reformie - na przykładzie filologii germańskiej). x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
26.artykuł: Papiór Jan: Europejskie konteksty kulturowe współczesnej germanistyki polskiej. Przegląd Zachodni 1990 nr 3 s. 19-36  szczegóły 
27.artykuł: Papiór Jan: Kulturwissenschaftliche Germanistik versus interkulturelle Germanistik - ueberlegungen zu Entwicklungen des Faches in den 70er und 80er Jahren. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 1992 z. 16 (247) s. 101-115  szczegóły 
28.artykuł: Papiór Jan: Kulturwissenschaftliche Germanistik versus interkulturelle Germanistik - Ueberlegungen zu Entwicklungen des Faches in den 70er und 80er Jahren. Studia Germanica Posnaniensia 1991 t. 17/18 s. 207-221  szczegóły 
29.artykuł: Papiór Jan: La philologie germanique - science de la culture ou discipline interculturelle considerations sur son developpement dans les annees soix-aute-dix et quarte vingt.. Polish Western Affairs = La Pologne et les Affaires Occidentales 1989 t. 30 nr 2 s. 193-206  szczegóły 
30.artykuł: Papiór Jan: Skład osobowy Polskiej Germanistyki. (Stan 1999-2000). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 815-841 (dot. wszystkich ośrodków akademickich w Polsce; z wprowadzeniem "Uwagi...) szczegóły 
31.artykuł: Papiór Jan: Zur Geschichte der Programme und Studienplaene der polnischen Germanistik (1945-1988). Convivium 1997 s. 83-107  szczegóły 
32.artykuł: Papiór Jan: Zur Geschichte der Programme und Studienplaene der polnischen Germanistik. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1989 t. 5 s. 43-57  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Przybyszewski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
33.artykuł: Papiór Jan: S.P. - Vermittler europaeischer Moderne zwischen Ost und West. x 1989 (Arkadia (Berlin Zachodni) 1989 3:271-? [IBZ]...) szczegóły 
34.artykuł: Papiór Jan: Stanisław Przybyszewski als Vermittler europaeischen Kulturgutes. Studia Germanica Posnaniensia 1999 [t.] 24 s. 131-144  szczegóły 
35.artykuł: Papiór Jan: Stanisław Przybyszewski vermittelt von und zu 'guten Europaeern. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1998 t. 16 s. 9-23  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żygulski Zdzisław
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Papiór Jan: Seminarium "Pielęgnowanie tradycji germanistycznym". Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 1 s. 73-4 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Papiór Jan: Fundierung kulturwissenschaftlicher Forschungsdisziplinen. Teil 3: 'Kulturgeschichte' - ein kulturphilosophisches und ordnendes Phaenomen. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1999 t. 18 s. 9-47 (m.in. dotyczy literatury...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papiór Jan: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 22 s. 733-738  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Czasopiśmiennictwo (powszechna)
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Papiór Jan: Zum politischen Programm der "Grenzboten" unter G. Freytags und J. Schmidts Redaktion (1847-1870) (Mit bibliographischem Anhang der "Polnischen Beitraege" fuer die Jahre 1845-1889). Studia Germanica Posnaniensia 1993 t. 20 s. 31-46  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Organizacja nauki o literaturze (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Papiór Jan: Wer ist ein Germanist (?) und/oder Mitteleuropa. Zur neckenden Enge ihrer diachronischen Erkennbarkeit. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 1 s. 3-15 (rec. artykułu Mihala Vajda:"Die Bedeutung von Mitteleuropa , zamieszcz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Historia literatury (austriacka)
41.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papiór Jan: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 22 s. 739-744  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
42.artykuł: Papiór Jan: Die "oesterreichische Idee" als Redaktionsgrundlage der Zeitschrift "Vaterland". Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 2000 nr 118 (1868) s. 101-126 (w okresie dwudziestolecia miedzywojennego...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Deutsch Eva, Schwaiger Brigitte *
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Papiór Jan: Der Galizianerin Weg durchs Inferno. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 25 s. 167-177 (dot. wspomnień wojennych; z not. o autorze art. na s. 919...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Zagadnienia specjalne (czeska) / Czasopiśmiennictwo (czeska)
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Papiór Jan: Nowa seria zasłużonego czasopisma germanistycznego. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 2 s. 109-110  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
45.książka: Papiór Jan: Epochenwegweiser zur deutschen Literatur (Gedaechtnisstuetze fuer polnische Germanistikstudenten). 1994 (Vorwort. Abkuerzungen. I. Mittelalter (476-1500): 1. Voelkerwanderungs...) szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papiór Jan: Przegląd Zachodni 1990 nr 1 s. 113-117  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Papiór Jan: Deutsche Kultur und Polen. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1998 nr 1 s. 68-72 ([rec. ks.:] Gerda Jordan: Deutsche Kultur in Epochen. Franfurt am Main...) szczegóły 
nawiązanie: Papiór Jan: Deutsche Geschichte versus Deutsche Kulturgeschichte. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1999 nr 1 s. 128-132  szczegóły 
48.artykuł: Papiór Jan: Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 4 s. 458-460 ([rec. ks.:] Heiner Schmidt: Quellenlexikon zur deutschen Literaturgesc...) szczegóły 
49.artykuł: Papiór Jan: Polonica der deutschen Barockliteratur. Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1997 nr 119 (1887) s. 39-61 (dot. tematyki polskiej w niemieckiej literaturze okresu baroku...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
50.książka: Papiór Jan: Epochenwegweiser zur deutschen Literatur (Gedaechtnisstuetze fuer polnische Germanistikstudenten). 1994 (Vorwort. Abkuerzungen. I. Mittelalter (476-1500): 1. Voelkerwanderungs...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Czasopiśmiennictwo (niemiecka)
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Papiór Jan: Inhaltserschliessung philologischer und germanistischer Zeitschriften: "Mickiewicz-Blaetter" (MB) (zum Gedaechtnis zweier Jahrestage). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 415-468  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
52.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papiór Jan: Diskurs zum Stereotyp der "polnischen Wirtschaft". Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 3 s. 95-99  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
53.książka: Papiór Jan: Aus fremden Rücken ist gut Riemen schneiden. Das deutsche parömiologische Bild Polens (ein Versuch). 2010  szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papiór Jan: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 4 s. 363-365  szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Papiór Jan: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 236-237 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Papiór Jan: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1996 nr 116 (1844) s. 175-176 ([rec. ks.:] Hasso von Zitzewitz: Das deutsche Polenbild in der Geschic...) szczegóły 
57.artykuł: Papiór Jan: Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 4 s. 460-462 ([rec. ks.:] Hasso von Zitzewitz: Das deutsche Polenbild in der Geschic...) szczegóły 
58.artykuł: Papiór Jan: x ([rec. ks.:] Hasso von Zitzewitz: Das deutsche Polenbild in der Geschic...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Antologie i zbiory (niemiecka)
59.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papiór Jan: Niemcy o sobie. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1995 nr 2 s. 98-99  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Adelung Johann Christoph
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Papiór Jan: Explannationen zweighundert Jahre spaeter. Zu J.Ch. Adelungs "Versuch einer Geschichte der Cultur des menschlichen Geschlechts". Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 11-30 (z not. o autorze na s. 1047...) szczegóły 
  Brunon z Kwerfurtu święty *
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Papiór Jan: "List do Henryka II." Brunona a "Ligurinus" Gunthera w kontekście konsekwencji kulturowych i politycznych. Scripta Neophilologica Posnaniensia 2003 t. 5 s. 297-313 (analiza na podstawie utworów: "List do Henryka II" Brunona z Kwerfurtu...) szczegóły 
  Fryderyk II Wielki *
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Papiór Jan: Friedrich II. Realismus seiner utopischen Vision des polnischen Konfoederatenkrieges. Scripta Neophilologica Posnaniensia 2000 t. 2 s. 229-243  szczegóły 
  Goethe Johann Wolfgang von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Papiór Jan: Kontekst historyczny poloniców J.W. Goethego (Rozważania na marginesie rocznicy śmierci pisarza). Neofilolog Kujawski 1991 t. 1 s. 81-101 (opinie J.W. Goethego o Polakach; także nt. oświaty w zaborze pruskim...) szczegóły 
  Gunther von Pairis *
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Papiór Jan: "List do Henryka II." Brunona a "Ligurinus" Gunthera w kontekście konsekwencji kulturowych i politycznych. Scripta Neophilologica Posnaniensia 2003 t. 5 s. 297-313 (analiza na podstawie utworów: "List do Henryka II" Brunona z Kwerfurtu...) szczegóły 
  Herder Johann Gottfried von
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Papiór Jan: Johann Gottfried Herder 1744-1994. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 4 s. 465-466  szczegóły 
artykuł: Papiór Jan: "Johann Gottfried Herder 1744-1994". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 [z.] 4 s. 143-145 (sprawozdanie...) szczegóły 
  Hoffmann Ernst Theodor Amadeus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Papiór Jan: Die sieben 'polnischen' Jahre E.T.A. Hoffmanns. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 [z.] 4 s. 81-93  szczegóły 
67.artykuł: Papiór Jan: E.T.A. Hoffmanns Wege in Polen. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1996 [z.] 1 s. 235-259  szczegóły 
  Otto z Freisinga *
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Papiór Jan: "List do Henryka II." Brunona a "Ligurinus" Gunthera w kontekście konsekwencji kulturowych i politycznych. Scripta Neophilologica Posnaniensia 2003 t. 5 s. 297-313 (analiza na podstawie utworów: "List do Henryka II" Brunona z Kwerfurtu...) szczegóły 
  Rahewin *
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Papiór Jan: "List do Henryka II." Brunona a "Ligurinus" Gunthera w kontekście konsekwencji kulturowych i politycznych. Scripta Neophilologica Posnaniensia 2003 t. 5 s. 297-313 (analiza na podstawie utworów: "List do Henryka II" Brunona z Kwerfurtu...) szczegóły 
  Schiller Friedrich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
70.artykuł: Papiór Jan: Friedrich Schillers Spielbegriff als symbolische Form. Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1998 nr 121 (2068) s. 45-61 (w całej twóczości F. Schillera...) szczegóły 
  Staemmler Klaus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Papiór Jan: Von der verstummten Feder eines modernen deutschen Uebersetzers. In Memoriam Klaus Staemmler (1921-1999) (mit Werk- und Personal Biographie). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 341-368  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Frisch Max
72.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papiór Jan: Barbara Rowińska-Januszewska: Aspekte der Freiheitsproblematik im Werk von Max Frisch. Peter Lang, Bern 2000. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 794-797  szczegóły 
  Meier Gerhard
73.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Papiór Jan: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 22 s. 745-748  szczegóły