PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Maliszewski Karol
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Maliszewski Karol: Tło, książka, wiersz. Polonistyka 1998 nr 1 s. 38-43 (cechy poezji ponowoczesnej...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Glensk Urszula, Hamkało Marcin, Maliszewski Karol, Pułka Leszek, Urbaniak Paweł, Zawada Andrzej: Jak zostać pisarzem. Pierwszy polski podręcznik dla autorów.  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Odra 1996 nr 12 s. 124  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Pomiędzy dłutem, młotkiem i piłą. Opcje 2000 nr 2/3 s. 76-77  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Maliszewski Karol: Pociąg do literatury. Szkicownik literacki z Dolnego Śląska. 2010  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Czytanie na wyspie. Twórczość 1998 nr 11 s. 110-112  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Maliszewski Karol: Daleko od centrali albo "moje dziesięciolecie". Borussia 1999 nr 18/19 s. 162-166 (nt. literatury polskiej po 1989 roku, z not....) szczegóły 
8.artykuł: Maliszewski Karol: Niezdarna próba odpowiedzi. Nowy Nurt 1994 nr 1 s. 2 (odpowiedź na ankietę redakcji czasopisma Nowy Nurt...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Akty nowej aksjologizacji. Twórczość 1999 nr 5 s. 117-119  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Maliszewski Karol: Krytyk na pustyni. Odra 1999 nr 2 s. 60-64 (nt. polskiej poezji współczesnej...) szczegóły 
11.artykuł: Maliszewski Karol: Notatki przy okazji pytania o awangardę. Pro Arte 2002 nr 16/17 s. 27-28  szczegóły 
12.artykuł: Maliszewski Karol: Parnas - plejada - Sonnenberg i reszta. Fa-Art 1996 nr 4 s. 81-86 (nt. twórczości: Urszula M. Benka, Marta Fox, Krystyna Lars, Krystyna M...) szczegóły 
13.artykuł: Maliszewski Karol: Pod północnym niebem. Borussia 1995 nr 11 s. 155-168 (nt. twórczości poetów Ziemi Olsztyńskiej: Kazimierz Brakoniecki, Alicj...) szczegóły 
14.artykuł: Maliszewski Karol: Poeta a miejsce (Przykłady). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 3 s. 103-108 (m.in. nt. poezji Krzysztofa Siwczyka, Kazimierza Brakonieckiego, Wojci...) szczegóły 
15.artykuł: Maliszewski Karol: Samokrytyka opolska (oraz kilka myśli nowych). Przez Czerń 2001 nr 4 s. 9-18 (tekst wygłoszony na sesji "Przeszli barbarzyńcy", poświęconej recepcji...) szczegóły 
16.artykuł: Maliszewski Karol: Stara "nowa wrażliwość". Pracownia 1999 nr 21 s. 26-28 (estetyka "nowej prywatności" w kontekście estetyki formacji bruLion...) szczegóły 
17.artykuł: Maliszewski Karol: W obronie własnej, w obronie grupy. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 7-10 (nt. poetów piszących na początku lat 80., skupionych wokół pisma Ra...) szczegóły 
18.artykuł: Maliszewski Karol: "Większa skala" i dalsze kwestie. Topos 1997 nr 3 s. 15-17 (esej...) szczegóły 
19.artykuł: Maliszewski Karol: Z notatnika nie moich namiętności. Wyrazy 1996 nr 2 s. 111-118 (nt. twórczości poetek: Marta Fox, Maria Machnik-Korusiewicz, Katarzyna...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Poezja młodych (literatura 1945-1989. Poezja)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Maliszewski Karol: Listy z Nowej Rudy (4) [z tego cyklu:] "Nasz fin de siecle zaczął sie dzisiaj". Pracownia 1996 nr 17/18 s. 53-55 (o wierszach nadesłanych na Dolnośląski Konkurs Poetycki oficyny OBOK p...) szczegóły 
21.artykuł: Maliszewski Karol: Między "świetlickim kredowym kołem" a "wenclowym przedmurzem". Fa-Art 1996 nr 2 s. 88-92 (najciekawsze debiuty roku 1995 na podstawie twórczości: Wojciecha Bono...) szczegóły 
22.artykuł: Maliszewski Karol: Pokolenie wilków stepowych. Kontrapunkt 1998 nr 6/7 s. 4 (refleksje o młodych poetach: Darek Foks, Mariusz Grzebalski, Robert Mi...) szczegóły 
23.artykuł: Maliszewski Karol: Z perspektywy 1999 roku. Kresy 1999 nr 38/39 s. 125-132 (obraz polskiej poezji ostatnich lat - m.in. o twórczości pokolenia ...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Maliszewski Karol: Pociąg do literatury. Szkicownik literacki z Dolnego Śląska. 2010  szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Generalna próba głosu. Czas Kultury 2003 nr 2/3 s. 155-156 (z not. o Karolu Maliszewskim na s. 199...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Maliszewski Karol: Pisarzu, odpowiedz (Literatura współczesna - czy jest jeszcze potrzebna?). Odra 2000 nr 12 s. 44-47  szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Maliszewski Karol: Tekst, "osoba", krytyk. LiteRacje 2003 nr 2 s. 65  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Akty nowej aksjologizacji. Twórczość 1999 nr 5 s. 117-119  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
29.książka: Maliszewski Karol: Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji. 1999 (Chwila nad wierszem; metoda wnikania [wstęp]. - Podróż zimowa przez zi...) szczegóły 
30.książka: Maliszewski Karol: Nowa poezja polska 1989-1999 Rozważania i uwagi. 2005  szczegóły 
31.książka: Maliszewski Karol: Po debiucie. Dziennik krytyka. 2008  szczegóły 
32.książka: Maliszewski Karol: Rozproszone głosy. Notatki krytyka.  szczegóły 
33.książka: Maliszewski Karol: Zwierzę na J. Szkice o wierszach i ludziach. 2001 (1. "bruLion" po latach - konsekracja rytuału: "bruLion" po latach - ko...) szczegóły 
34.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Maliszewski Karol: Proste zestawienia i dalsze konsekwencje. Nowy Nurt 1996 nr 2 s. 10  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Maliszewski Karol: "Acentryczny labirynt". Odra 1995 nr 7/8 s. 69-72 (próba charakterystyki najnowszej poezji polskiej...) szczegóły 
36.artykuł: Maliszewski Karol: "Coś się skończyło..." czyli W kręgu zaklęć krakowskich. Studium 2001 nr 1 s. 148-156 (nt. dyskusji, jakie pojawiły sie w czasopismach wokół poezji lat 90-ty...) szczegóły 
37.artykuł: Maliszewski Karol: Czas awangardy - czas na awangardę?. Wakat 2007 nr 3 s. 70-71 (odpowiedź na ankietę "Wakatu" "Awangarda i paseizm w poezji roczników ...) szczegóły 
38.artykuł: Maliszewski Karol: Istnienie jako nietakt, wiersz jako akt odwagi (z notatek kolekcjonera). Topos 1995 nr 1/2 s. 3-5 (nt. poezji lat 90....) szczegóły 
39.artykuł: Maliszewski Karol: Konwulsje i wzloty: rytualizm a ponowoczesność. Odra 1996 nr 9 s. 67-69 (o najnowszej polskiej poezji pokolenia Brulionu i Nowego Nur...) szczegóły 
40.artykuł: Maliszewski Karol: Krytyk na pustyni. Odra 1999 nr 2 s. 60-64 (nt. polskiej poezji współczesnej...) szczegóły 
41.artykuł: Maliszewski Karol: Kwiaty na śmietniku. (Luźne uwagi na temat młodej śląskiej poezji). x 2001 ([W ks. zb.:] Śląsk - śmietnik kultury? Materiały z sesji popularnonauk...) szczegóły 
42.artykuł: Maliszewski Karol: Lusterka na niepewnym gościńcu. Poezja wobec rzeczywistości po 1989 roku. Kresy 2006 nr 68 s. 173-178  szczegóły 
43.artykuł: Maliszewski Karol: Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Nowy Nurt 1995 nr 19 s. 1, 7, 11 (próba określenia i klasyfikacji współczesnej poezji; sprost. red., nr ...) szczegóły 
44.artykuł: Maliszewski Karol: Następcy i następstwa (Kolejna hipoteza pokoleniowa). Kresy 1997 nr 30 s. 90-95 (charakterystyka twórczości poetów debiutujących w l. 90....) szczegóły 
45.artykuł: Maliszewski Karol: Parnas - plejada - Sonnenberg i reszta. Fa-Art 1996 nr 4 s. 81-86 (nt. twórczości: Urszula M. Benka, Marta Fox, Krystyna Lars, Krystyna M...) szczegóły 
46.artykuł: Maliszewski Karol: Poeta a miejsce (Przykłady). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 3 s. 103-108 (m.in. nt. poezji Krzysztofa Siwczyka, Kazimierza Brakonieckiego, Wojci...) szczegóły 
47.artykuł: Maliszewski Karol: Poezja, czyli zmowa recenzentów. Dodatek Literacki 2009 nr 3 s. 15-16 (z notą biograficzną Karola Maliszewskiego na s. 16...) szczegóły 
48.artykuł: Maliszewski Karol: Poznaj Poznań, poszukaj w nim poezji. Pro Arte 2005 nr 21 s. 9-13 (nt. współczesnej poezji powstającej w rejonie Poznania; m.in. o twórcz...) szczegóły 
49.artykuł: Maliszewski Karol: Poznaj Poznań, poszukaj w nim poezji. Pro Arte 2005 nr 21 s. 9-13 (nt. dokonań współczesnej literatury poznańskiej...) szczegóły 
50.artykuł: Maliszewski Karol: Pożegnanie transcendencji. Odra 1997 nr 12 s. 64-66 (o awangardowej (ponowoczesnej) poezji polskiej, jej cechy charakteryst...) szczegóły 
51.artykuł: Maliszewski Karol: Przesunięcie, przesilenie, powrót. Dodatek Literacki 2009 nr 4 s. 1, 8 (z notą biograficzną Karola Maliszewskiego na s. 8...) szczegóły 
52.artykuł: Maliszewski Karol: Roczniki siedemdziesiąte. Moje kalendarium. Topos 2003 nr 1/3 s. 7-14 (z notą o aut., s. 287...) szczegóły 
53.artykuł: Maliszewski Karol: Rzut ok na nową poezję wrocławską. Pomosty [Wrocław] 2008 t. 13 s. 7-8  szczegóły 
54.artykuł: Maliszewski Karol: Solarni, lunarni. Odra 2002 nr 3 s. 64-67 (różnorodność poetyk stosowanych przez poetów z 70-tych roczników...) szczegóły 
55.artykuł: Maliszewski Karol: Stara "nowa wrażliwość". Pracownia 1999 nr 21 s. 26-28 (estetyka "nowej prywatności" w kontekście estetyki formacji bruLion...) szczegóły 
56.artykuł: Maliszewski Karol: Trzy wiersze ponowoczesne. NaGłos 1995 nr 21 s. 40-49 (analiza wierszy autorów: Maciej Melecki, Dariusz Sośnicki, Mariusz Grz...) szczegóły 
57.artykuł: Maliszewski Karol: Trzy wiersze ponowoczesne. Pomosty [Wrocław] 1996 [t.] 1 s. 41-47 (analiza wierszy autorów: Maciej Melecki, Dariusz Sośnicki, Mariusz Grz...) szczegóły 
58.artykuł: Maliszewski Karol: W Krakowie i okolicach. Megalopolis 2001 nr 0/1 s. 14-16 (nt. twórczości młodych poetów ze środowiska krakowskiego...) szczegóły 
59.artykuł: Maliszewski Karol: "Większa skala" i dalsze kwestie. Topos 1997 nr 3 s. 15-17 (esej...) szczegóły 
60.artykuł: Maliszewski Karol: Z perspektywy 1999 roku. Enklawa PRL-u. Książka i Czytelnik 1999 nr 1/2 s. 25-34 (nt. poezji lat 1989-1999...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Maliszewski Karol: "Brzydkie dzieci" i nieznośni realiści, czyli o młodej prozie wrocławskiej. Pomosty [Wrocław] 2008 t. 13 s. 27-28 (not. o autorze, s. 231...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: Konkurs na "Książkowy Debiut Poetycki 2006 roku". Wiersze wyszperane. Pomosty [Wrocław] 2006 t. 11 s. 141-145 (wyniki...) szczegóły 
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: Konkurs na książkowy "Debiut Poetycki 2007 roku". Wiersze wyszperane. Pomosty [Wrocław] 2007 t. 12 s. 162-165  szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: Listy z Nowej Rudy (4) [z tego cyklu:] "Nasz fin de siecle zaczął się dzisiaj". Pracownia 1996 nr 17/18 s. 53-55 (omów. wierszy nadesłanych na konkurs...) szczegóły 
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: Z notatnika jurora. Pegaz Lubuski 2010 nr 4 s. 6  szczegóły 
66.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: [Siedemnasty] XVII Turniej Jednego Wiersza im. Rafała Wojaczka 2007. Pomosty [Wrocław] 2007 t. 12 s. 170 (wyniki...) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: Godzina Rymkiewicza. Nike 2003: "Zachód słońca w Milanówku". Tygodnik Powszechny 2003 nr 41 s. 13 (o twórczości poetyckiej J.M. Rymkiewicza, szerzej nt. nagrodzonego tom...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Bielawa (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
68.artykuł: Maliszewski Karol: Nastolatki piszą wiersze. Sycyna 1997 nr 6 s. 5 (nt.trzech edycji konkursu poetyckiego dla młodzieży licealnej aglomera...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Nowa Ruda (życie literackie)
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: ...I "niech się dzieje wola słowa". Odra 1995 nr 9 s. 122-123  szczegóły 
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: Nowa Ruda Mekką poetów. Topos 1996 nr 3 s. 95 (sprawozdanie...) szczegóły 
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: "Kosmiczny koperek" i mistrzostwa w poezji. Odra 1997 nr 10 s. 153  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
72.artykuł: Maliszewski Karol: Jest taki klub w Nowej Rudzie.... Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 3 s. 98-99 (działalność Noworudzkiego Klubu Literackiego "Ogma"...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Wrocław (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
73.artykuł: Maliszewski Karol: "Kalamburg 29/11/1994 godz 19oo manifest poetycki intraintuicjonizm". Nowy Nurt 1995 nr 3 s. 11 (nt. manifestu poetyckiego przedstawionego przez grupę poetów skupionyc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: Umówmy się, że są różne długości fali.... Arytmia 1998 nr 1 s. 5 (omówienie wierszy zamieszczonych w numerze 1. z 1997...) szczegóły 
75.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: Poetrix. Wstęp do samokrytyki. Topos 2002 nr 3 s. 106-110 (rola czasopisma dla młodej literatury; z notą o autorze, s. 205...) szczegóły 
artykuł: Maliszewski Karol: Wstęp do samokrytyki (Z "Nowym Nurtem" w tle). Pracownia 2001 nr 26 (3) s. 27-31  szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 12 s. 134-135 (omów. nowego czasopisma...) szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: Z archiwów pokolenia. Nowy Wiek 2001 nr 7/8 s. 79-82 (z not. o aut. na s. 127...) szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: Śląscy Dzicy. Czas Kultury 1996 nr 5/6 s. 45 (nt. dodatku poetyckiego Na Dziko...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: Polacy i Niemcy: nadzieja w literaturze. Sycyna 1996 nr 24 s. 17 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Śląsk (literatura regionalna)
    książki (alfabet autorów)
80.książka: Maliszewski Karol: Z dolnośląskiej półki. Szkice o literaturze regionalnej. 2008  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Cywilizacja, osiągnięcia techniczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
81.artykuł: Maliszewski Karol: O człowieku zblokowanym. Czas Kultury 2003 nr 4 s. 44-52 (ludzie z tzw. blokowisk we współczesnej polskiej poezji; z not. o aut....) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
82.artykuł: Maliszewski Karol: "Serce roście..., Serce gaśnie..." - czyli o roli parafrazy na lekcji języka polskiego w klasie VIII. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 1 s. 68-72 (pieśń Jana kochanowskiego na lekcji języka polskiego...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
83.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1998 nr 3 s. 126-127  szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 12 s. 118-119  szczegóły 
85.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1998 nr 10 s. 126-127 (nota...) szczegóły 
86.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 9 s. 124-125 (not....) szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Chodzi mi o ten kawałek powietrza (Pierwsze notatki). Arkadia 1996 nr 1 s. 157-158 (z not....) szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 5 s. 113-114  szczegóły 
89.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Autentyzm lubuski. Wokół antologii. Pro Libris 2002 nr 2 s. 77-82  szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2002 nr 7/8 s. 118-119  szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 1 s. 123-124  szczegóły 
92.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1998 nr 10 s. 126-127 (not....) szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 12 s. 134-135  szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 1 s. 123-124  szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 12 s. 118-119 (nota...) szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 6 s. 108-109 (nota...) szczegóły 
96.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 3 s. 127 (not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Adamczak Robert
97.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Wiersz za wierszem rozpędza się ku wierszom". Studium 1996 nr 4 s. 159-161 (z not. o Karolu Maliszewskim na s. 187...) szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Ani nie jebnie piorun". Nowy Nurt 1995 nr 8 s. 14  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Babiński Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
99.artykuł: Maliszewski Karol: Siostro Jutra (...) stwórz mnie innego. (Uwagi o poezji Andrzeja Babińskiego). Nowa Okolica Poetów 2000 nr 6 s. 123-132 (z tekstami wierszy...) szczegóły 
  Baczewski Marek Krystian Emanuel
100.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2003 nr 7/8 s. 129-130 (nota...) szczegóły 
101.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Tańczący z rozpaczą albo Postmodernizm w przypisach. Studium 1999 nr 1/2 s. 156-159 (z not. o Karolu Maliszewskim na s. 254...) szczegóły 
102.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2002 nr 12 s. 107-108  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
103.artykuł: Maliszewski Karol: Baczewski naszych czasów. Arkadia 2003 nr 13/14 s. 38-40  szczegóły 
  Banasiewicz Henryk
104.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Co bezszelestnie nadlatuje ku nam wraz z mrokiem. Topos 1994 nr 7 s. 37-38  szczegóły 
  Baran Marcin
105.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Duchowi Świętemu nie robi się zdjęć. Studium 1996 nr 5 s. 159-161 (z not. o Karolu Maliszewskim na s. 194...) szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: "Trzydziestotrzyletni zakończył...". Fa-Art 1996 nr 3 s. 84-85  szczegóły 
  Baranowska Małgorzata
106.dotyczy innego zapisu:
-wywiad: Maliszewski Karol: Serdeczna abstrakcja. Topos 2003 nr 1/3 s. 261-262 (z notą o aut. recenzji, s. 287...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
107.wywiad: Maliszewski Karol: Serdeczna abstrakcja. Topos 2003 nr 1/3 s. 261-262 (z notą o aut. recenzji, s. 287...) szczegóły 
  Barańczak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
108.artykuł: Maliszewski Karol: Podróż zimowa przez ziemię ognistą. Nowy Nurt 1995 nr 15 s. 1, 6, 13  szczegóły 
  Barański Paweł
109.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 6 s. 108-109 (nota...) szczegóły 
  Baryła Mariusz
110.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 3 s. 128-129 (nota...) szczegóły 
  Bazylak Grzegorz
111.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Reverdy nad jeziorem Genezaret. Opcje 1999 nr 1 s. 78-79  szczegóły 
  Belcik Jan
112.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2002 nr 1 s. 123-124 (nota...) szczegóły 
  Bereza Henryk
113.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Alfabet Berezy. Twórczość 1998 nr 5 s. 97-99  szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Bereza czyli antropologia (w drodze do Krakowa). Nowy Nurt 1994 nr 13 s. 1, 6  szczegóły 
  Betto Maria Danuta
115.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 3 s. 127 (nota...) szczegóły 
  Biculewicz Kazimierz
116.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Rozstrojenie wspólnego języka. Nowy Nurt 1995 nr 10 s. 4  szczegóły 
  Biedrzycki Miłosz
117.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Dobry wieczór, nazywam się Biedrzycki. Nowy Nurt 1995 nr 26 s. 5  szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Dobry wieczór, nazywam się Biedrzycki. Nowy Nurt 1995 nr 26 s. 5  szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Metrum językowego opiewania". Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 104-105  szczegóły 
  Bielaszewski Franciszek Antoni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
120.artykuł: Maliszewski Karol: Hrabalowa wspólnota. Sycyna 1997 nr 18 s. 16 (nota o spotkaniu poety i tłumacza Bohumila Hrabala z młodzieżą Liceum ...) szczegóły 
  Bierut Jacek
121.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2002 nr 4 s. 111-112 (nota...) szczegóły 
122.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Stawiam na Jacka Bieruta. Pomosty [Wrocław] 2009 t. 14 s. 265-267  szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
123.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Niezły model ten Bobkowski. Gazeta Wyborcza 2003 nr 252 s. 16 (z notą podp. MM; z fot....) szczegóły 
  Bonowicz Wojciech
124.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Bez wychodzenia poza ten świat". Nowy Nurt 1996 nr 8 s. 13  szczegóły 
  Brakoniecki Kazimierz
125.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Poezja odkupująca miniony świat. Topos 1995 nr 1/2 s. 53-54  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Zarysy zmartwychwstałej nadziei. Nowy Nurt 1994 nr 4 s. 14  szczegóły 
126.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Retoryczność, liryczność, egzystencjalizm. Arkusz 2003 nr 5 s. 12-13  szczegóły 
127.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Listy z Nowej Rudy (3) [z tego cyklu:] Ziemia. Słowo. Śmierć. Pracownia 1996 nr 16 s. 54-55  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Ziemia. Słowo. Śmierć. Studium 1996 nr 2/3 s. 135-138 (z not. o Karolu Maliszewskim na s. 172...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
128.wywiad: Maliszewski Karol: Egzystencja to egzystencja. Nowy Nurt 1996 nr 12 s. 3-4 (z fot....) szczegóły 
  Brzoska Wojciech
129.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: dla Innych na Nasz język. Studium 2002 nr 2 s. 133-136  szczegóły 
  Brzóska Katarzyna
130.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2003 nr 2 s. 119-120 (not....) szczegóły 
  Bugalski Dariusz
131.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 4 s. 123-124  szczegóły 
132.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: O oddech i światło. Topos 1996 nr 2 s. 79-80  szczegóły 
  Bujała Bogusław
133.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 4 s. 123-124 (not....) szczegóły 
  Bykowska-Salczyńska Alicja
134.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Między obszarem metafizyki a obszarem nadleśnictwa Grząskie". Borussia 1994 nr 9 s. 275-277  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Pod północnym niebem. Borussia 1995 nr 11 s. 155-168  szczegóły 
135.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "...amen: takie samo w obu naszych dykcjach". Studium 1997 nr 6 s. 167-169 (z not. o Karolu Maliszewskim na s. 261...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chłopek Ryszard
136.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Kabaret i transcendencja. Czas Kultury 2003 nr 5 s. 105-106 (z not. o Karolu Maliszewskim na s. 152...) szczegóły 
137.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2002 nr 12 s. 107-108  szczegóły 
  Chojnowski Zbigniew
138.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Zbyszek, jak Ty dobrze to wszystko pamiętasz". Topos 1997 nr 1 s. 101-102  szczegóły 
139.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Na zawsze nieskończenie przejrzyści. Nowy Nurt 1994 nr 8 s. 9  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Pod północnym niebem. Borussia 1995 nr 11 s. 155-168  szczegóły 
  Cielecki Marcin
140.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2003 nr 5 s. 117-118  szczegóły 
  Cielesz Piotr
141.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Po ciężkiej walce z ogniem obłędu. Arkusz 2002 nr 10 s. 14  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2002 nr 1 s. 123-124 (nota...) szczegóły 
  Czapski Łukasz
142.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1998 nr 10 s. 126-127 (not....) szczegóły 
  Czerniawski Piotr
143.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 9 s. 124-125 (not....) szczegóły 
  Czerniawski Wojciech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
144.artykuł: Maliszewski Karol: "Jakby nie było nic oprócz teraz". O poezji Wojciecha Czerniawskiego. Pro Libris 2003 nr 1 s. 62-66  szczegóły 
  Częstochowski Ryszard
145.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Nie umieliśmy pojąć jego obecności". Śląsk 1996 nr 7 s. 70  szczegóły 
146.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 2 s. 121-123 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
147.artykuł: Maliszewski Karol: Fragmenty świata i wersje pustki. Akcent 1997 nr 3 s. 124-129 (o twórczości poetyckiej...) szczegóły 
  Czuchajowski Leszek
148.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 5 s. 113-114 (nota...) szczegóły 
  Czuku Marek
149.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 4 s. 123-124 (not....) szczegóły 
150.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 4 s. 123-124 (not....) szczegóły 
  Czyżowski Mariusz
151.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Sny, choroby, śmierć. Opcje 1999 nr 2 s. 79  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Darski Wojciech Marek
152.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Pod północnym niebem. Borussia 1995 nr 11 s. 155-168  szczegóły 
  Dąbrowski Tadeusz (ur. 1979)
153.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Z "niczym" do "wszystkiego". Topos 2002 nr 6 s. 202-203 (z notą o autorze tomiku, s. 212 i z notą o autorze recenzji, s. 213...) szczegóły 
  Dłuski Stanisław
154.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Wsłuchany" autentysta "z łąki pod Rzeszowem". Fa-Art 1998 nr 4 s. 59-61  szczegóły 
155.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Listy z Nowej Rudy (4) [ zego cyklu:] Okno, oczy, słowa (Wystarczy otworzyć). Pracownia 1996 nr 17/18 s. 51-52  szczegóły 
156.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2003 nr 2 s. 119-120  szczegóły 
157.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Odra 1996 nr 3 s. 120-121  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: "Wsłuchany, ziemi oddany". Sycyna 1996 nr 2 s. 18  szczegóły 
  Domarus Cezary
158.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 9 s. 124-125 (not....) szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 6 s. 108-109 (nota...) szczegóły 
159.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 6 s. 108-109 (nota...) szczegóły 
  Dorobek Andrzej
160.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Smuga cienia - kolejna próba definicji. Opcje 1998 nr 4 s. 113  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 2 s. 120-121 (nota...) szczegóły 
  Drobysz Robert
161.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 3 s. 127 (not....) szczegóły 
  Drzewucki Janusz
162.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Wszystko inne. Odra 1998 nr 12 s. 122-123  szczegóły 
163.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Całość jednoznaczna jak heksametr. Nowy Nurt 1995 nr 25 s. 8  szczegóły 
164.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Wszystko inne. Odra 1998 nr 12 s. 122-123  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Eloy Cichocka Marta
165.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2003 nr 11 s. 99-100  szczegóły 
  Elsner Sławomir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
166.artykuł: Maliszewski Karol: Korespondencja seryjna (talenty z e-maili). Odcinek trzeci: "Sławek". Cegła 2003 nr 4 s. 14-20 (dot. charakteru twórczości w oparciu o nadesłane wiersze; z prezentacj...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Falkiewicz Andrzej
167.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Poza pompą. Książki. Gazeta 2000 nr 4 s. 7  szczegóły 
  Ferenc Teresa
168.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Pióro strachu, pióro miłości. Topos 1997 nr 4 s. 119-120  szczegóły 
169.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Oczy ślepnącego już czasu. Topos 1995 nr 5/6 s. 66-67  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Pracownia 1995 nr 14/15 s. 122-123  szczegóły 
  Foks Dariusz
170.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Gałczyński, Foks, wszyscy mleczarze mojego życia. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 103-104  szczegóły 
171.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Ma oko, trochę czytał i jest cwany. Nowy Nurt 1995 nr 2 s. 7  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
172.artykuł: Maliszewski Karol: Foks; dziwny jest ten wiersz. Dziennik Portowy 2000 nr 1 s. 88-93 (nt. twórczości...) szczegóły 
173.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: W atmosferze drwiny z dotychczasowych układów. Nowy Nurt 1996 nr 9 s. 8-9, 11  szczegóły 
  Fostowicz Michał
174.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 2 s. 121-123 (nota...) szczegóły 
175.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W połowie drogi. Odra 1996 nr 10 s. 112  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Wewnętrzny diament. Topos 1996 nr 3 s. 89-90  szczegóły 
  Fox Marta
176.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Odra 1999 nr 7/8 s. 121-122  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gabryel Juliusz
177.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Nadrealizn kluczborski ("skowyt w obrazach"). Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 226-227  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2003 nr 7/8 s. 129-130 (nota...) szczegóły 
  Gawłowski Robert
    wywiady (alfabet autorów)
178.wywiad: Maliszewski Karol: Listy z Nowej Rudy (3) [z tego cyklu:] Rodzaj spokojnego symbolizmu. Pracownia 1996 nr 16 s. 51-52 (fragm. rozmowy z poetą...) szczegóły 
179.wywiad: Maliszewski Karol: Właściwie jestem symbolistą. Topos 1996 nr 2 s. 32-33, 35, 37  szczegóły 
  Gołda Janusz
180.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2002 nr 1 s. 123-124 (nota...) szczegóły 
  Gorczyca Łukasz
181.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Niezłe opowiadania, polskie. Twórczość 1999 nr 6 s. 117-119  szczegóły 
  Grabska Justyna
182.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 3 s. 128-129 (nota...) szczegóły 
  Graczyk Karol
183.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Pegaz Lubuski 2008 nr 2 s. 10  szczegóły 
  Grobliński Piotr
184.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 4 s. 123-124  szczegóły 
  Grundwald Marta
185.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Maski zimnej suki". Dojrzały debiut. Red 2007 nr 2 s. 120  szczegóły 
  Grupiński Jerzy
186.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Sens bezsenności. Topos 1996 nr 3 s. 91  szczegóły 
  Grynberg Henryk
187.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: I podać dalej. Arkusz 2001 nr 4 s. 5  szczegóły 
  Grzebalski Mariusz
188.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: I ty jesteś chłopcem, czytelniku. Opcje 1998 nr 1 s. 107-108 (sprost. błędów drukarskich: Karol Maliszewski, nr 2 s. 147...) szczegóły 
189.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Grzebalski: niemiecki wybór. Opcje 2002 nr 3 s. 26  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
190.artykuł: Maliszewski Karol: Przez siebie na zewnątrz (z "Chaosu notatek"). Dziennik Portowy 2001 nr 3 s. 28-29 (nt. twórczości; z fot....) szczegóły 
191.artykuł: Maliszewski Karol: W kierunku jak najbardziej mi odpowiadającym. Siedem posunięć. Studium 1999 nr 3/4 s. 19-32 (esej; z not. o Mariuszu Grzebalskim na s. 263 i o Karolu Maliszewskim ...) szczegóły 
  Grześczak Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
192.artykuł: Maliszewski Karol: Przygoda zaangażowanej awangardy. Opcje 2003 nr 4/5 s. 6-13 (z not. o autorze art....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hamkało Marcin
193.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Wiersze a reszta świata. Opcje 1999 nr 5 s. 74-75  szczegóły 
  Hellebrand Marcin
194.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 7/8 s. 123-124 (nota...) szczegóły 
  Herbert Zbigniew
195.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Wysokie Obcasy 2000 nr 47 s. 54  szczegóły 
  Honet Roman
196.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Z dobrodziejstwem inwentarza. Studium 1996 nr 5 s. 143-147 (z not. o Romanie Honecie na s. 193 i Karolu Maliszewskim na s. 194...) szczegóły 
197.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Pójdziesz synku do N". Fa-Art 1998 nr 3 s. 55-57  szczegóły 
198.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Głosy z "bezbrzeżnej podróży". Czas Kultury 2002 nr 4/5 s. 108-110  szczegóły 
  Hrynacz Tomasz
199.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Szaleństwo świata musi biec. Arkusz 2002 nr 5 s. 3  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Szaleństwo świata musi biec. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 179-180  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 11 s. 123-124  szczegóły 
200.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Poza oficyną. Odra 1996 nr 7/8 s. 121  szczegóły 
201.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "A już myślałem, że nastąpi przełom". Studium 1998 nr 10 s. 168-170  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Listy z Nowej Rudy. Pracownia 1997 nr 20 s. 71-72  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iłłakowiczówna Kazimiera
202.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: Antynomie i rozdarcie (O wierszu Kazimiery Iłłakowiczówny pt. "Bóg jest wszędzie"). Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 3 s. 37-42  szczegóły 
  Iwasiów Inga
203.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2003 nr 2 s. 119-120 (not....) szczegóły 
  Iwaszkiewicz Jarosław
204.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: Wokół "Mapy pogody" - reminiscencje. Opcje 1997 nr 3 s. 26-29 (także nt. analogii poezji Wojciecha Wencla dotwórczości Jarosława Iwas...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jachimowicz Marian
205.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Odyseja Poety: Marian Jachimowicz. Pomosty [Wrocław] 1996 [t.] 1 s. 162-163  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Odyseja Poety: Marian Jachimowicz. Topos 1997 nr 2 s. 92-93  szczegóły 
206.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W swojej dziedzinie otwartej na kosmos (33-letni poeta rozmyśla nad wierszami poety 88-letniego). Pomosty [Wrocław] 1996 [t.] 1 s. 27-28  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
207.wywiad: Maliszewski Karol: Życie nasze przetoczyło się jak kula ognista. Fraza 1997 nr 17 s. 18-24  szczegóły 
  Janion Ludwik
208.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1998 nr 10 s. 126-127 (nota...) szczegóły 
  Janko Anna
209.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Janko leczy!. Topos 2001 nr 1 s. 151-152  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 9 s. 124-125 (nota...) szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Zachwycić i wzruszyć. Odra 2002 nr 3 s. 109-110  szczegóły 
  Jankowicz Grzegorz
210.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Listy z Nowej Rudy. Pracownia 1997 nr 20 s. 68-69 (recenzja tomiku poetyckiego pozostającego w maszynopisie...) szczegóły 
  Jankowski Zbigniew
211.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Wspólna pieśń. Topos 1998 nr 3 s. 126-127  szczegóły 
212.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Modlitwy znad Zatoki Gdańskiej. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 3 s. 152-155  szczegóły 
  Jarniewicz Jerzy
213.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Do kogo ty mówisz, kiedy piszesz?". Res Publica Nowa 2001 nr 1 s. 93-94  szczegóły 
  Jasek Piotr
214.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Nie ma ogrodów. Magazyn z Książkami 2001 nr 10 s. 38  szczegóły 
  Jaworski Krzysztof
215.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Optyk to cwel" czyli koniec etosu. Nowy Nurt 1995 nr 11 s. 7  szczegóły 
  Jurczak Małgorzata
216.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2002 nr 4 s. 111-112 (nota...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaczmarczyk Ireneusz
217.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1996 nr 12 s. 126-127 (nota...) szczegóły 
  Kaczmarek Lechosław
218.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2002 nr 1 s. 123-124 (nota...) szczegóły 
  Kantorski Szymon
219.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Z kołatką w ustach" czyli O'Harysta podszyty Peiperem. Nowy Nurt 1995 nr 13 s. 11  szczegóły 
  Karasek Krzysztof
220.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Świętość związków. Opcje 1997 nr 2 s. 114  szczegóły 
  Karwowski Krzysztof
221.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 1 s. 125-126  szczegóły 
222.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Próby. Pracownia 1995 nr 14/15 s. 49  szczegóły 
  Kawiński Wojciech
223.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 2 s. 120-121 (nota...) szczegóły 
224.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 2 s. 120-121 (nota...) szczegóły 
225.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Mówię jak ten który oślepł". Topos 1996 nr 2 s. 81-82  szczegóły 
  Kępiński Piotr
226.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 6 s. 136-137  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Wszystko i więcej. Opcje 1999 nr 6 s. 75-76  szczegóły 
  Kiełczewski Dariusz
227.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Jak wolny ptak pod "niebem literatury". Studium 2003 nr 6/1 (2002/2003) s. 132-136  szczegóły 
  Kierc Bogusław
228.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Wchodzenie ze światłem. Pomosty [Wrocław] 2007 t. 12 s. 183-184  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
229.wywiad: Maliszewski Karol: "Pochłanianie bytu i bycia...". Dziennik Portowy 2002 nr 7 s. 55-57 (z fot....) szczegóły 
  Kierzynka Rafał
230.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1996 nr 12 s. 126-127 (nota...) szczegóły 
  Klejnocki Jarosław
231.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Listy z Nowej Rudy (4) [z tego cyklu:] Znikąd do nikąd. Pracownia 1996 nr 17/18 s. 55-56  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Znikąd, donikąd. Sycyna 1996 nr 6 s. 16  szczegóły 
232.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Aksamitne małżeństwo ze światem. Opcje 1998 nr 4 s. 111-112  szczegóły 
  Kobierski Radosław J.
233.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Wysokie Obcasy 2000 nr 38 s. 40  szczegóły 
  Kociuba Grzegorz
234.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Budzenie człowieka (wewnętrznego). Opcje 1997 nr 3 s. 117-118  szczegóły 
  Koczwara Tomasz
235.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2003 nr 2 s. 119-120  szczegóły 
  Koehler Krzysztof
236.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Krytyczna schizofrenia; casus Koehler. Nowy Nurt 1994 nr 12 s. 7  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Krytyczna schozofrenia; casus Koehler. Pracownia 1995 nr 14/15 s. 50-52  szczegóły 
237.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Cisza świata, dźwięk wieczności. Topos 1998 nr 1/2 s. 111-112  szczegóły 
  Kopiec Stanisława
238.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2002 nr 1 s. 123-124 (nota...) szczegóły 
  Korzeniowski Adam
239.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 12 s. 118-119 (nota...) szczegóły 
  Kośmider Marek
240.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 3 s. 127 (not....) szczegóły 
  Kowalewski Włodzimierz
241.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Do granic bólu. "Bóg zapłacz!" Włodzimierza Kowalewskiego to opowieść pełna pasji. Życie z Książkami 2000 nr z 13 VII s. 1, 6  szczegóły 
242.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Zarys panoramy. Czas Kultury 2003 nr 6 s. 136-138 (z not. o Karolu Maliszewskim na s. 153...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
243.artykuł: Maliszewski Karol: Przeciw babraniu się w sobie. Życie 1998 nr 186 s. 14 (o twórczości...) szczegóły 
  Kozioł Urszula
244.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Znikopisanie. Pomosty [Wrocław] 2006 t. 11 s. 185-186  szczegóły 
  Kremza Arkadiusz
245.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2003 nr 5 s. 117-118 (not....) szczegóły 
246.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Listy z Nowej Rudy. Pracownia 1997 nr 20 s. 67-68 (recenzja tomiku poetyckiego pozostającego w maszynopisie...) szczegóły 
  Kronhold Jerzy
247.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Poeta odzyskany!. Arkusz 2001 nr 11 s. 11  szczegóły 
  Król Henryk
248.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 2 s. 121-123 (nota...) szczegóły 
  Król Robert
249.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Wokół cytatów. Kursywa 2002 Gatunki śniegu  szczegóły 
  Krukowski Zygmunt
250.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 7/8 s. 122-123  szczegóły 
  Krynicki Ryszard
251.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Krynicki: podajcie dalej. Odra 1997 nr 11 s. 128-129  szczegóły 
  Kuczkowski Krzysztof
252.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Sny o podróży dookoła martwego świata. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 9 s. 117-118  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Tęsknota za anielstwem. Topos 1998 nr 3 s. 129  szczegóły 
253.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Słodycz bezprzedmiotowej miłości. Nowy Nurt 1994 nr 3 s. 12  szczegóły 
  Kuczok Wojciech
254.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Powiększa się. Ta. To. Opcje 1996 nr 4 s. 112-113  szczegóły 
255.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Wewnętrzne saleństwo. Res Publica Nowa 2000 nr 10 s. 82-83  szczegóły 
  Kurylak Józef
256.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "W somnambulicznej ekstazie". Topos 1998 nr 5/6 s. 122-123  szczegóły 
257.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Drugie światło. Literatura 1996 nr 5 s. 59  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Drugie światło. Pracownia 1996 nr 17/18 s. 97-98  szczegóły 
  Kuś Mira
258.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2002 nr 1 s. 123-124 (nota...) szczegóły 
  Kuśmirek Piotr
259.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Zimno, zimno, ciepło. Red 2007 nr 2 s. 119-120  szczegóły 
  Kuźnicki Sławomir
260.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2003 nr 11 s. 99-100  szczegóły 
  Kwietniewska Anna
261.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Gorzkie fale słów. Odra 1997 nr 3 s. 113-114  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Laine Emil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
262.artykuł: Maliszewski Karol: Płacz dziecka w ciemnym pokoju. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 221-226 (nt. twórczości poetyckiej...) szczegóły 
  Lebioda Dariusz Tomasz
263.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2002 nr 1 s. 123-124 (nota...) szczegóły 
  Lekszycki Paweł
264.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2002 nr 4 s. 111-112 (nota...) szczegóły 
  Leśmian Bolesław
265.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Pociąg do literatury. Gazeta Wyborcza 2001 nr 93 s. 16-17  szczegóły 
266.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: Z pasją i wiarą (O wierszu Bolesława Leśmiana pt. "Szewczyk"). Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 4 s. 67-71  szczegóły 
267.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: By poistnieć... Notatki na marginesie wiersza Leśmiana. Pracownia 2003 nr 32 s. 17-22  szczegóły 
  Lipska Ewa
268.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Kamienna fontanna. Magazyn z Książkami 2001 nr 7 s. 21  szczegóły 
  Lizakowski Adam
269.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Czynsz nie do zapłacenia. Sycyna 1996 nr 11 s. 17  szczegóły 
  Loebl Bogdan
270.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: Smak prozy (Po przeczytaniu "Złotek trąbki" Bogdana Loebla). Fraza 2002 nr 4 s. 30  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łukasiewicz Jacek
271.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Sens, papier i pióro. Pomosty [Wrocław] 2005 t. 10 s. 251-252  szczegóły 
  Łukaszewski Dariusz
272.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Podwójne życie, podwójny wiersz. Pracownia 1997 nr 19 s. 48-49  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Machej Zbigniew
273.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Jak jej syn i jak obcy". Fa-Art 1997 nr 1 s. 61-62  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
274.artykuł: Maliszewski Karol: Znaczyć ponad znaczenie (Z dziejów jednego artyzmu). Nowy Nurt 1996 nr 1 s. 1, 3-5 (z fot. Zbigniewa Macheja...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
275.wywiad: Maliszewski Karol: Życie bez rymu byłoby uboższe i smętne. Nowy Nurt 1995 nr 12 s. 3-4 (z not. i fot....) szczegóły 
  Majeran Tomasz
276.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Jest to poezja (I możliwe do pomyślenia implikacje). B1 [Bundesstrasse 1] 1996 nr 8/9 s. 106-107  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Koniec epoki naiwności. Odra 1996 nr 1 s. 117  szczegóły 
277.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: W atmosferze drwiny z dotychczasowych układów. Nowy Nurt 1996 nr 9 s. 8-9, 11  szczegóły 
  Majzel Bartłomiej
278.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Bieg zjazdowy, bieg wściekły". Topos 2001 nr 6 s. 166-167  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 11 s. 123-124  szczegóły 
279.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Przysłany po siebie. Czas Kultury 1999 nr 1 s. 118-119  szczegóły 
  Maliszewski Karol
    książki twórcy (alfabet tytułów)
280.książka twórcy: Maliszewski Karol: Będę przebywał jeszcze wtedy w Polsce. [Wiersze]. 1991  szczegóły 
281.książka twórcy: Maliszewski Karol: Dziennik pozorny. [Wspomn.]. 1997  szczegóły 
282.książka twórcy: Maliszewski Karol: Faramucha. [Pow.]. 2001  szczegóły 
283.książka twórcy: Maliszewski Karol: Inwazja i inne wiersze. [Wiersze]. 2004  szczegóły 
284.książka twórcy: Maliszewski Karol: Manekiny. [Powieść]. 2012  szczegóły 
285.książka twórcy: Maliszewski Karol: Miasteczko - prośba o przestrzeń. [Wiersze]. 1989  szczegóły 
286.książka twórcy: Maliszewski Karol: Młody poeta pyta o. [Wiersze]. 1994  szczegóły 
287.książka twórcy: Maliszewski Karol: Ody odbite. [Wiersz]. 2012  szczegóły 
288.książka twórcy: Maliszewski Karol: Potrawy pośmiertne. [Wiersz].  szczegóły 
289.książka twórcy: Maliszewski Karol: Próby życia. [Opow.]. 1998  szczegóły 
290.książka twórcy: Maliszewski Karol: Rocznik sześćdziesiąty grzebie w papierach. Wiersze z przełomu i nowe. 1996  szczegóły 
291.książka twórcy: Maliszewski Karol: Rok na cestě. [Wiersze]. 2006  szczegóły 
292.książka twórcy: Maliszewski Karol: Rok w drodze. [Wiersze]. 2000  szczegóły 
293.książka twórcy: Maliszewski Karol: Sajgon. [Powieść]. 2009  szczegóły 
294.książka twórcy: Maliszewski Karol: Schronisko dla bezdomnych poetów. [Tekst dram.]. 1996  szczegóły 
295.książka twórcy: Maliszewski Karol: Zdania na wypadek. Wiersze wybrane. [Wiersz]. 2007  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
296.wiersz: Maliszewski Karol: 17.01.94. Borussia 1994 nr 9 s. 295-296 (z not. biogr....) szczegóły 
297.wiersz: Maliszewski Karol: A z drugiej strony. Okolica Poetów 2009 nr 44/45 s. 45  szczegóły 
298.wiersz: Maliszewski Karol: Albo albo. Opcje 1996 nr 1 s. 104 (z not....) szczegóły 
299.wiersz: Maliszewski Karol: Apel poległych. Pracownia 2000 nr 23 s. 30  szczegóły 
300.wiersz: Maliszewski Karol: Bar "Pokusa" w Gliwicach i skargi sąsiadów na jego działalność. Pomosty [Wrocław] 2004 t. 9 s. 139  szczegóły 
301.wiersz: Maliszewski Karol: Bez tytułu (Kiedy jedziesz, pchając...). Pracownia 2002 nr 30 s. 88  szczegóły 
302.wiersz: Maliszewski Karol: Bezsenność, zrównanie żywych. Pomosty [Wrocław] 2011 t. 16 s. 88  szczegóły 
303.wiersz: Maliszewski Karol: Będę przebywał jeszcze wtedy w Polsce. Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 30 s. 6  szczegóły 
304.wiersz: Maliszewski Karol: Biculewicz, Blatny, Salamun. Nowy Nurt 1996 nr 11 s. 9 (z not....) szczegóły 
305.wiersz: Maliszewski Karol: Boże. Kursywa 2000 Wyznania (z not. o aut....) szczegóły 
306.wiersz: Maliszewski Karol: Boże. Fraza 2000 nr 1/2 s. 80  szczegóły 
307.wiersz: Maliszewski Karol: Bóbr wzbiera.... Zeszyty Poetyckie 2003 nr z XII s. 6 (z not. o aut., s. 3...) szczegóły 
308.wiersz: Maliszewski Karol: Budapeszt; Nie chce padać, wisi w powietrzu. Tygiel Kultury 2002 nr 7/9 s. 53-55  szczegóły 
309.wiersz: Maliszewski Karol: Budapeszt; nie chce padać, wisi w powietrzu. Undergrunt 2001 nr 3/4 s. 65-66  szczegóły 
310.wiersz: Maliszewski Karol: Cała Polska dzieciom czyta. Książka i Czytelnik 2004 nr 2 s. 33  szczegóły 
311.wiersz: Maliszewski Karol: (cały czas) [!]. Kresy 2004 nr 57/58 s. 89  szczegóły 
312.wiersz: Maliszewski Karol: Chcesz, przedłużę ci.... Pomosty [Wrocław] 2009 t. 14 s. 171 (not., s. 287...) szczegóły 
313.wiersz: Maliszewski Karol: Chodziłem po Warszawie... (Pamięci Wacka Koszarka). Borussia 1997 nr 14 s. 34  szczegóły 
314.wiersz: Maliszewski Karol: Ciepły grudzień. Akant 1998 nr 1 s. 3  szczegóły 
315.wiersz: Maliszewski Karol: Ciepły grudzień. Arkusz 1998 nr 6 s. 9  szczegóły 
316.wiersz: Maliszewski Karol: Cmentarze (1-6). Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 2 s. 62-68 (z not. o autorze...) szczegóły 
317.wiersz: Maliszewski Karol: Coś jest nie tak. Cegła 2011 nr 20 s. 16 (z not. o autorze...) szczegóły 
318.wiersz: Maliszewski Karol: Czereśnie, z pięści. NaGłos 1995 nr 20 s. 41  szczegóły 
319.wiersz: Maliszewski Karol: Czy jest na sali. Kursywa 2000 Wyznania (z not. o aut....) szczegóły 
320.wiersz: Maliszewski Karol: Czy jest na sali. Rita Baum 1999 nr 2 s. 39  szczegóły 
321.wiersz: Maliszewski Karol: Czy można?. Fa-Art 1998 nr 3 s. 13  szczegóły 
322.wiersz: Maliszewski Karol: Czy myli ci się twarz Seamusa Heaneya z twarzą Johna Ashberego. ARTyleria 2002 nr 1 (2) s. 19 (z dopiskiem Łukasza Więcka: W odpowiedzi Karolowi Maliszewskiemu na wi...) szczegóły 
323.wiersz: Maliszewski Karol: Czy myli ci się twarz Seamusa Heaneya z twarzą Johna Ashberego. Kursywa 2000 Wyznania  szczegóły 
324.wiersz: Maliszewski Karol: Czy myli ci się twarz Seamusa Heaneya z twarzą Johna Ashberego. Fraza 2000 nr 1/2 s. 79-80  szczegóły 
325.wiersz: Maliszewski Karol: Do krwi. Okolica Poetów 2011 nr 54 s. 19 (z faks. podp. poety...) szczegóły 
326.wiersz: Maliszewski Karol: Do nieznajomej. Pegaz Lubuski 2010 nr 3 s. 3  szczegóły 
327.wiersz: Maliszewski Karol: Do ziemi naszej; do ziemi. Okolica Poetów 2009 nr 44/45 s. 45  szczegóły 
328.wiersz: Maliszewski Karol: Dolina (Teresie Ferenc i Zbigniewowi Jankowskiemu). Studium 2000 nr 6/1 (1999/2000) s. 3 (z not. na s. 225...) szczegóły 
329.wiersz: Maliszewski Karol: Dolina (Teresie Ferenc i Zbigniewowi Jankowskiemu). Plama 2002 nr 1 s. 44 (z not. o autorze, s. 140...) szczegóły 
330.wiersz: Maliszewski Karol: Dom i mrok. Przekrój 1990 nr 2366 s. 12-13 (z not...) szczegóły 
331.wiersz: Maliszewski Karol: Dziennik pozorny. Nowy Nurt 1995 nr 7 s. 6 (z not....) szczegóły 
332.wiersz: Maliszewski Karol: Dziennik pozorny (nowe fragmenty). Akant 1998 nr 8 s. 7 (proza poetycka...) szczegóły 
333.wiersz: Maliszewski Karol: Dzień Nauczyciela. Strony 1996 nr 3/4 s. 32  szczegóły 
334.wiersz: Maliszewski Karol: Dzień Nauczyciela. Studium 1996 nr 2/3 s. 44-45 (z not. na s. 172...) szczegóły 
335.wiersz: Maliszewski Karol: Dzień Nauczyciela. Kresy 1999 nr 40 s. 92  szczegóły 
336.wiersz: Maliszewski Karol: Dziewczyna na poboczu. Pegaz Lubuski 2008 nr 4 s. 5  szczegóły 
337.wiersz: Maliszewski Karol: Elegia. Pomosty [Wrocław] 2009 t. 14 s. 172 (not., s. 287...) szczegóły 
338.wiersz: Maliszewski Karol: Fałda. Sycyna 1995 nr 18 s. 11 (z not....) szczegóły 
339.wiersz: Maliszewski Karol: Festiwal poezji (wiersz dokumentalny). Topos 2002 nr 1/2 s. 6 (z notą o aut., s. 213...) szczegóły 
340.wiersz: Maliszewski Karol: Filozofia; 5.06.95 (Bohdanowi Zadurze). Fraza 1996 nr 11/12 s. 15 (z not., s. 290...) szczegóły 
341.wiersz: Maliszewski Karol: Filumenistyka. Fa-Art 1998 nr 3 s. 13  szczegóły 
342.wiersz: Maliszewski Karol: Głuchy czerwiec. Rita Baum 1999 nr 2 s. 39  szczegóły 
343.wiersz: Maliszewski Karol: Głuchy czerwiec. Arkusz 1999 nr 7 s. 10  szczegóły 
344.wiersz: Maliszewski Karol: Głuchy czerwiec (Iwonie i Antkowi Matuszkiewiczom). Kultura [Białystok] 2003 wrzesień/październik s. 25  szczegóły 
345.wiersz: Maliszewski Karol: Gnijące miasto (Peterowi Gehrischowi). Topos 1995 nr 5/6 s. 8 (z not....) szczegóły 
346.wiersz: Maliszewski Karol: Gnijące miasto (Peterowi Gehrischowi). Borussia 1994 nr 9 s. 294-295 (z not. biogr....) szczegóły 
347.wiersz: Maliszewski Karol: Góry, gorączka. Nowy Nurt 1994 nr 3 s. 8  szczegóły 
348.wiersz: Maliszewski Karol: Gryps (pamięci F.). Okolica Poetów 2001 nr 13 s. 20  szczegóły 
349.wiersz: Maliszewski Karol: Gryps (pamięci F.). Fraza 1996 nr 11/12 s. 16 (z not., s. 290...) szczegóły 
350.wiersz: Maliszewski Karol: Hic et nunc. Fraza 2000 nr 1/2 s. 80  szczegóły 
351.wiersz: Maliszewski Karol: I widziałem spadającą gwiazdę... Kresy 2004 nr 57/58 s. 87  szczegóły 
352.wiersz: Maliszewski Karol: I widziałem spadającą gwiazdę.... Kursywa [Magazyn literacki] 2003 nr 1 s. 3 (z not. o autorze na s. 13...) szczegóły 
353.wiersz: Maliszewski Karol: Idzie kwiecień. Dziennik Portowy 2001 nr 4 s. 45  szczegóły 
354.wiersz: Maliszewski Karol: Impreza (Miłoszowi). Akant 1998 nr 12 s. 14  szczegóły 
355.wiersz: Maliszewski Karol: Impreza (Miłoszowi). Fa-Art 1998 nr 3 s. 12  szczegóły 
356.wiersz: Maliszewski Karol: Instrukcja obsługi. Pracownia 2000 nr 23 s. 32  szczegóły 
357.wiersz: Maliszewski Karol: Inwazja. ARTyleria 2002 nr 1 (2) s. 15 (z not. o autorze na s. 84...) szczegóły 
358.wiersz: Maliszewski Karol: Inwazja. Kursywa 2000 Wyznania (z not. o aut....) szczegóły 
359.wiersz: Maliszewski Karol: Inwazja. Fraza 2000 nr 1/2 s. 81  szczegóły 
360.wiersz: Maliszewski Karol: Inwazja. Pro Arte 2002 nr 16/17 s. 29  szczegóły 
361.wiersz: Maliszewski Karol: Iz novorudske nojci 89. x 1989 ([w czasopiśmie:] Mostovi (Pljevlja) 1989 nr 109 s. 94 [informac...) szczegóły 
362.wiersz: Maliszewski Karol: Ja jestem dobry. Studium 2000 nr 6/1 (1999/2000) s. 3 (z not. na s. 225...) szczegóły 
363.wiersz: Maliszewski Karol: Jak igła do zszywania.... Pracownia 2002 nr 30 s. 90  szczegóły 
364.wiersz: Maliszewski Karol: Jak igła do zszywania owiec.... Arkusz 2003 nr 5 s. 3  szczegóły 
365.wiersz: Maliszewski Karol: Jak igła do zszywania owiec.... Megalopolis 2002 nr 2/3 s. [79]  szczegóły 
366.wiersz: Maliszewski Karol: Jak księżyc. Nowy Nurt 1995 nr 7 s. 6 (z not....) szczegóły 
367.wiersz: Maliszewski Karol: Jak u nas w południe. Borussia 1994 nr 9 s. 296-297 (z not. biogr....) szczegóły 
368.wiersz: Maliszewski Karol: Jesień. Arkadia 1996 nr 1 s. 105 (z not....) szczegóły 
369.wiersz: Maliszewski Karol: Jesień. Strony 1996 nr 3/4 s. 30  szczegóły 
370.wiersz: Maliszewski Karol: Jestem w wierszu Celana. Nowy Wiek 2001 nr 7/8 s. 76 (z not. na s. 127...) szczegóły 
371.wiersz: Maliszewski Karol: Jestem w wierszu Celana. Topos 2002 nr 3 s. 101 (z notą o autorze, s. 205...) szczegóły 
372.wiersz: Maliszewski Karol: Jestem w wierszu Celana. Pracownia 2002 nr 30 s. 93  szczegóły 
373.wiersz: Maliszewski Karol: (Jesteśmy). Topos 1995 nr 5/6 s. 9 (z not....) szczegóły 
374.wiersz: Maliszewski Karol: Jesteśmy. Studium 1996 nr 2/3 s. 44 (z not. na s. 172...) szczegóły 
375.wiersz: Maliszewski Karol: Jesteśmy. Sycyna 1995 nr 18 s. 10 (z not., s. 11...) szczegóły 
376.wiersz: Maliszewski Karol: Jeszcze. Kresy 1995 nr 23 s. 99  szczegóły 
377.wiersz: Maliszewski Karol: Jeszcze wczoraj październik. Pomysł 2002 nr 1 s. 178  szczegóły 
378.wiersz: Maliszewski Karol: Jeszcze wczoraj październik. ARTyleria 2002 nr 1 (2) s. 18-19 (z not. o autorze na s. 84...) szczegóły 
379.wiersz: Maliszewski Karol: Jeszcze wczoraj październik. Pracownia 2002 nr 30 s. 91  szczegóły 
380.wiersz: Maliszewski Karol: Jeszcze wczoraj październik. Pro Arte 2002 nr 16/17 s. 28 (z not....) szczegóły 
381.wiersz: Maliszewski Karol: Jutro; bezsenność, zaparowana szyba.... Okolica Poetów 2006 nr 32 s. 33  szczegóły 
382.wiersz: Maliszewski Karol: Kafejka przy klinice. Arkadia 1996 nr 1 s. 106 (z not....) szczegóły 
383.wiersz: Maliszewski Karol: Kafejka przy klinice. Strony 1996 nr 3/4 s. 32  szczegóły 
384.wiersz: Maliszewski Karol: Kamień. Odra 1993 nr 7/8 s. 61  szczegóły 
385.wiersz: Maliszewski Karol: Kartka od Kazika Brakonieckiego. Kresy 1999 nr 40 s. 93  szczegóły 
386.wiersz: Maliszewski Karol: Kartki (Marianowi Półtoranosowi). Pracownia 1995 nr 14/15 s. 123-124  szczegóły 
387.wiersz: Maliszewski Karol: Kobiety w środkach komunikacji zbiorowej [z tego cyklu:] Szczecin-Przemyśl (jadę tylko kawałek). Zeszyty Poetyckie 2003 nr z XII s. 7 (z not. o aut., s. 3...) szczegóły 
388.wiersz: Maliszewski Karol: Kobiety w środkach komunikacji zbiorowej [z tego cyklu:] Wrocław-Ełk (wysiadam w Poznaniu). Zeszyty Poetyckie 2003 nr z XII s. 7 (z not. o aut., s. 3...) szczegóły 
389.wiersz: Maliszewski Karol: Kościół w Drogosławiu. Pracownia 2002 nr 30 s. 94  szczegóły 
390.wiersz: Maliszewski Karol: Kościół w Drogosławiu. Topos 2002 nr 3 s. 101-102 (z notą o autorze, s. 205...) szczegóły 
391.wiersz: Maliszewski Karol: Kościół w Drogosławiu. Tygodnik Powszechny 2002 nr 15 s. 9  szczegóły 
392.wiersz: Maliszewski Karol: Kościół w Drogosławiu. Tygiel Kultury 2002 nr 7/9 s. 57  szczegóły 
393.wiersz: Maliszewski Karol: Krótki listopad. Arkusz 1999 nr 7 s. 11  szczegóły 
394.wiersz: Maliszewski Karol: Krynica. Kresy 2004 nr 57/58 s. 88  szczegóły 
395.wiersz: Maliszewski Karol: Krynica. Kultura [Białystok] 2003 wrzesień/październik s. 24 (z not. i fot....) szczegóły 
396.wiersz: Maliszewski Karol: Którym uciekł. Twórczość 1994 nr 10 s. 26  szczegóły 
397.wiersz: Maliszewski Karol: Kurde ten naprawdę dobry.... Cegła 2002 nr 2 s. 24-25  szczegóły 
398.wiersz: Maliszewski Karol: Kwaśny luty. Arkusz 1998 nr 6 s. 9  szczegóły 
399.wiersz: Maliszewski Karol: Kwiecień. Pomosty [Wrocław] 2005 t. 10 s. 61-62  szczegóły 
400.wiersz: Maliszewski Karol: Kwiecień; spółka z o.o.. Topos 1995 nr 5/6 s. 9 (z not....) szczegóły 
401.wiersz: Maliszewski Karol: Kwiecień; spółka z o.o. (Andrzejowi Sosnowskiemu). Sycyna 1995 nr 18 s. 10 (z not., s. 11...) szczegóły 
402.wiersz: Maliszewski Karol: Lament. Kresy 2004 nr 57/58 s. 87-88  szczegóły 
403.wiersz: Maliszewski Karol: Lament. Pomosty [Wrocław] 2004 t. 9 s. 140  szczegóły 
404.wiersz: Maliszewski Karol: Lipno Nowe. Studium 2000 nr 6/1 (1999/2000) s. 5 (z not. na s. 225...) szczegóły 
405.wiersz: Maliszewski Karol: List bez tytułu. Okolica Poetów 2009 nr 44/45 s. 45  szczegóły 
406.wiersz: Maliszewski Karol: List czytelnika z Wałbrzyskiego. Fa-Art 1998 nr 3 s. 12  szczegóły 
407.wiersz: Maliszewski Karol: List czytelnika z Wałbrzyskiego. Akant 1999 nr 5 s. 31  szczegóły 
408.wiersz: Maliszewski Karol: Ludzie po drugiej stronie. Pegaz Lubuski 2008 nr 4 s. 5  szczegóły 
409.wiersz: Maliszewski Karol: Łaska. Opcje 1996 nr 1 s. 104 (z not....) szczegóły 
410.wiersz: Maliszewski Karol: Łowicz. Arytmia 1997 nr 1 s. 10 (z not....) szczegóły 
411.wiersz: Maliszewski Karol: Machiavelli. Dykcja 1997 nr 5 s. 75  szczegóły 
412.wiersz: Maliszewski Karol: Macie swoich pedałów?. Kursywa 2000 Wyznania (z not. o aut....) szczegóły 
413.wiersz: Maliszewski Karol: Mała proza tajemna. NaGłos 1995 nr 20 s. 38 (z fot....) szczegóły 
414.wiersz: Maliszewski Karol: Marcowa piosenka. Pomysł 2002 nr 1 s. 178  szczegóły 
415.wiersz: Maliszewski Karol: Marcowa piosenka. Fraza 2000 nr 1/2 s. 82  szczegóły 
416.wiersz: Maliszewski Karol: Miejsce. Arytmia 1997 nr 1 s. 10 (z not....) szczegóły 
417.wiersz: Maliszewski Karol: Mietek Orski mówiący po węgiersku. Pracownia 2000 nr 23 s. 33  szczegóły 
418.wiersz: Maliszewski Karol: Miłość. Pegaz Lubuski 2008 nr 4 s. 5  szczegóły 
419.wiersz: Maliszewski Karol: Misterium. Kresy 1999 nr 40 s. 92  szczegóły 
420.wiersz: Maliszewski Karol: Młody poeta pyta o -. Więź 1994 nr 2 s. 126 (z not., s. 128...) szczegóły 
421.wiersz: Maliszewski Karol: Mniej więcej. Studium 2000 nr 6/1 (1999/2000) s. 4 (z not. na s. 225...) szczegóły 
422.wiersz: Maliszewski Karol: Moja piosnka (nagrobna). Plama 2002 nr 1 s. 44 (z not. o autorze, s. 140...) szczegóły 
423.wiersz: Maliszewski Karol: Mokry marzec. Okolica Poetów 1999 nr 5 s. 10  szczegóły 
424.wiersz: Maliszewski Karol: Muzeum. Okolica Poetów 2012 nr 58 s. 27 (z faks. podp. poety...) szczegóły 
425.wiersz: Maliszewski Karol: Muzeum ziemskich pamiątek. Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 30 s. 6  szczegóły 
426.wiersz: Maliszewski Karol: Na chwilę. Cegła 2012 nr 24 s. 8  szczegóły 
427.wiersz: Maliszewski Karol: Na chwilę. Kresy 1999 nr 40 s. 93  szczegóły 
428.wiersz: Maliszewski Karol: Na chwilę. Studium 1996 nr 2/3 s. 45 (z not. na s. 172...) szczegóły 
429.wiersz: Maliszewski Karol: Na przełęczy. Pomosty [Wrocław] 2008 t. 13 s. 98 (not., s. 231...) szczegóły 
430.wiersz: Maliszewski Karol: Na rzecznej wyspie.... Arkusz 1999 nr 7 s. 10  szczegóły 
431.wiersz: Maliszewski Karol: Na rzecznej wyspie.... Rita Baum 1999 nr 2 s. 39  szczegóły 
432.wiersz: Maliszewski Karol: Na ściętą w marcu. Pracownia 2000 nr 23 s. 32  szczegóły 
433.wiersz: Maliszewski Karol: Na tym dość o zmarłych.... Okolica Poetów 2011 nr 54 s. 19  szczegóły 
434.wiersz: Maliszewski Karol: Na wiatr styczniowy. Pracownia 2002 nr 30 s. 95  szczegóły 
435.wiersz: Maliszewski Karol: Na widok słów. Przegląd Artystyczno-Literacki 1994 nr 4 s. 27  szczegóły 
436.wiersz: Maliszewski Karol: Na widok słów. Twórczość 1994 nr 10 s. 26  szczegóły 
437.wiersz: Maliszewski Karol: Nabrzmiałe rosą fałdy wzgórz.... Topos 2002 nr 3 s. 104 (z notą o autorze, s. 205...) szczegóły 
438.wiersz: Maliszewski Karol: Nad jeziorem. Strony 1996 nr 3/4 s. 30  szczegóły 
439.wiersz: Maliszewski Karol: Nie inaczej (1-5). Studium 1996 nr 2/3 s. 45-46 (z not. na s. 172...) szczegóły 
440.wiersz: Maliszewski Karol: Nie odchodź, bałwanku. Dziennik Portowy 2001 nr 4 s. 44  szczegóły 
441.wiersz: Maliszewski Karol: Nie orze, nie sieje, i tak dalej. Akant 1999 nr 8 s. 5  szczegóły 
442.wiersz: Maliszewski Karol: Nie wiesz, czym będziesz. Studium 2000 nr 6/1 (1999/2000) s. 4 (z not. na s. 225...) szczegóły 
443.wiersz: Maliszewski Karol: Nigdy ci tego.... Nowy Wiek 2001 nr 7/8 s. 73 (z not. na s. 127...) szczegóły 
444.wiersz: Maliszewski Karol: Noc świętojańska. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 112  szczegóły 
445.wiersz: Maliszewski Karol: Noc świętojańska. Kursywa [Magazyn literacki] 2003 nr 1 s. 3 (z not. o autorze na s. 13...) szczegóły 
446.wiersz: Maliszewski Karol: Noc z kobietą piszącą wiersze. Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 30 s. 6  szczegóły 
447.wiersz: Maliszewski Karol: (Notatka robocza). Odra 2001 nr 2 s. 27  szczegóły 
448.wiersz: Maliszewski Karol: Noworudzkie noce '89 [z tego cyklu:] Noc z 13 na 14 kwietnia. Noc z 15 na 16 kwietnia. Noc z 22 na 23 kwietnia. Noc z 26 na 27 kwietnia. Noc z 29 na 30 kwietnia. Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 30 s. 6  szczegóły 
449.wiersz: Maliszewski Karol: Nowy nurt Odry. Pogranicza 2001 nr 4 s. 129  szczegóły 
450.wiersz: Maliszewski Karol: Oda. Kresy 1995 nr 23 s. 100  szczegóły 
451.wiersz: Maliszewski Karol: OdA do B. Lampa 2010 nr 5 s. 26 (z notą biogr. i fot....) szczegóły 
452.wiersz: Maliszewski Karol: Oda do ciebie. Pomosty [Wrocław] 2009 t. 14 s. 172-173 (not., s. 287...) szczegóły 
453.wiersz: Maliszewski Karol: Oda do literatury. Lampa 2010 nr 5 s. 26 (z notą biogr. i fot....) szczegóły 
454.wiersz: Maliszewski Karol: Oda do pokory. Pomosty [Wrocław] 2007 t. 12 s. 30 (not., s. 218...) szczegóły 
455.wiersz: Maliszewski Karol: Oda do rzeczywistości. Pomosty [Wrocław] 2007 t. 12 s. 31-32 (not., s. 218...) szczegóły 
456.wiersz: Maliszewski Karol: Oda do rzeczywistości. Lampa 2010 nr 5 s. 26 (z notą biogr. i fot....) szczegóły 
457.wiersz: Maliszewski Karol: Oda do starszego brata (Andrzejowi). Pomosty [Wrocław] 2007 t. 12 s. 30-31 (not., s. 218...) szczegóły 
458.wiersz: Maliszewski Karol: Oda do szumu. Pomosty [Wrocław] 2009 t. 14 s. 173 (not., s. 287...) szczegóły 
459.wiersz: Maliszewski Karol: Oda do tego, co żeńskie. Pomosty [Wrocław] 2008 t. 13 s. 97 (not., s. 231...) szczegóły 
460.wiersz: Maliszewski Karol: Oda do transferu. Pomosty [Wrocław] 2007 t. 12 s. 32 (not., s. 218...) szczegóły 
461.wiersz: Maliszewski Karol: Oda do wspomnień dzieciństwa. Pomosty [Wrocław] 2009 t. 14 s. 171-172 (not., s. 287...) szczegóły 
462.wiersz: Maliszewski Karol: Oda do wspomnień dzieciństwa. Pomosty [Wrocław] 2009 t. 14 s. 171-172 (not., s. 287...) szczegóły 
463.wiersz: Maliszewski Karol: Oda do ziemi. Lampa 2010 nr 5 s. 26 (z notą biogr. i fot....) szczegóły 
464.wiersz: Maliszewski Karol: Oda do ziemi. Pomosty [Wrocław] 2007 t. 12 s. 31 (not., s. 218...) szczegóły 
465.wiersz: Maliszewski Karol: Oda (Mariuszowi Grzebalskiego). Sycyna 1995 nr 18 s. 11 (z not....) szczegóły 
466.wiersz: Maliszewski Karol: Oda (Mariuszowi Grzebalskiemu). Akant 1998 nr 1 s. 3  szczegóły 
467.wiersz: Maliszewski Karol: Oda przygodna. Pomosty [Wrocław] 2009 t. 14 s. 172-173 (not., s. 287...) szczegóły 
468.wiersz: Maliszewski Karol: Odgadujesz w sobie. Odra 1993 nr 7/8 s. 61  szczegóły 
469.wiersz: Maliszewski Karol: Odgłosy. Siódma Prowincja 1995 nr 4 s. 36  szczegóły 
470.wiersz: Maliszewski Karol: Odkopcie go.... Pracownia 1995 nr 14/15 s. 50 (z notą autora wiersza pt. "Samointerpretacja"...) szczegóły 
471.wiersz: Maliszewski Karol: Okno. Kursywa 2000 Wyznania (z not. o aut....) szczegóły 
472.wiersz: Maliszewski Karol: Okno. Studium 1997 nr 6 s. 62 (z not. na s. 261...) szczegóły 
473.wiersz: Maliszewski Karol: Okolice Barda (Wartha) (Krzyśkowi Śliwce). Borussia 1997 nr 14 s. 35  szczegóły 
474.wiersz: Maliszewski Karol: Okolice Barda (Wartha) (Krzyśkowi Śliwce i PKP). Dykcja 1997 nr 5 s. 75-76  szczegóły 
475.wiersz: Maliszewski Karol: Oniryczne (1). Okolica Poetów 1999 nr 5 s. 10  szczegóły 
476.wiersz: Maliszewski Karol: Oniryczne (2). Okolica Poetów 1999 nr 5 s. 10  szczegóły 
477.wiersz: Maliszewski Karol: Ostatni wiersz dla matki. Nowy Wiek 2001 nr 7/8 s. 77 (z not. na s. 127...) szczegóły 
478.wiersz: Maliszewski Karol: Ostatni wiersz dla matki. Odra 2001 nr 2 s. 27  szczegóły 
479.wiersz: Maliszewski Karol: Ostatni wiersz dla matki. Topos 2002 nr 3 s. 102 (z notą o autorze, s. 205...) szczegóły 
480.wiersz: Maliszewski Karol: Ostatni wiersz dla matki. Tygodnik Powszechny 2002 nr 15 s. 9  szczegóły 
481.wiersz: Maliszewski Karol: Patrzyłem po raz trzydziesty pierwszy. Odra 1993 nr 7/8 s. 61  szczegóły 
482.wiersz: Maliszewski Karol: Październik. Studium 1997 nr 6 s. 60 (z not. na s. 261...) szczegóły 
483.wiersz: Maliszewski Karol: Peiper. Zeszyty Poetyckie 2003 nr z XII s. 4 (z not. o aut., s. 3...) szczegóły 
484.wiersz: Maliszewski Karol: Personalia. Akant 1998 nr 12 s. 14  szczegóły 
485.wiersz: Maliszewski Karol: Piekny wyrok z okna... [sic!]. Pomosty [Wrocław] 2011 t. 16 s. 88  szczegóły 
486.wiersz: Maliszewski Karol: Piosenka. Kresy 1999 nr 40 s. 90-91  szczegóły 
487.wiersz: Maliszewski Karol: Piosenka (To, z kim masz dzieci...). Akant 1998 nr 8 s. 7  szczegóły 
488.wiersz: Maliszewski Karol: Piosenka z końca lutego. Kresy 2004 nr 57/58 s. 89-90  szczegóły 
489.wiersz: Maliszewski Karol: Piosenka z końca lutego. Kursywa [Magazyn literacki] 2003 nr 1 s. 3 (z not. o autorze na s. 13...) szczegóły 
490.wiersz: Maliszewski Karol: Piosenka z końca maja. Pomosty [Wrocław] 2004 t. 9 s. 138  szczegóły 
491.wiersz: Maliszewski Karol: Piosenka z końca maja. Zeszyty Poetyckie 2003 nr z XII s. 6 (z not. o aut., s. 3...) szczegóły 
492.wiersz: Maliszewski Karol: Piosenka z końca maja. Kresy 2004 nr 57/58 s. 90  szczegóły 
493.wiersz: Maliszewski Karol: Piosenka z połowy lipca. Zeszyty Poetyckie 2003 nr z XII s. 5 (z not. o aut., s. 3...) szczegóły 
494.wiersz: Maliszewski Karol: Piosenka z września. Arkusz 2003 nr 5 s. 3  szczegóły 
495.wiersz: Maliszewski Karol: Pisane pod wpływem. Okolica Poetów 2011 nr 54 s. 19  szczegóły 
496.wiersz: Maliszewski Karol: Plaża. Pomosty [Wrocław] 2004 t. 9 s. 139  szczegóły 
497.wiersz: Maliszewski Karol: Pod twoją obronę (Cezaremu Domarusowi). Pro Arte 2002 nr 16/17 s. 29  szczegóły 
498.wiersz: Maliszewski Karol: Pod twoją obronę (Cezaremu Domarusowi). ARTyleria 2002 nr 1 (2) s. 17-18 (z not. o autorze na s. 84...) szczegóły 
499.wiersz: Maliszewski Karol: Podobna trasa. Okolica Poetów 2004 nr 27 s. 31 (z portr....) szczegóły 
500.wiersz: Maliszewski Karol: Podobna trasa. Magazyn Literacki Bulion 2005 nr 3 s. 18 (z notą biogr., s. 19...) szczegóły 
501.wiersz: Maliszewski Karol: Podpełza zwątpienie, o pół... (Darkowi Sośnickiemu). Borussia 1997 nr 14 s. 39  szczegóły 
502.wiersz: Maliszewski Karol: Podróżny notes. Pracownia 2000 nr 23 s. 33-34  szczegóły 
503.wiersz: Maliszewski Karol: Poeci doskonale wierni. Tarniny 1993 nr 1 okł.  szczegóły 
504.wiersz: Maliszewski Karol: Poeta - maszyna. Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 30 s. 6  szczegóły 
505.wiersz: Maliszewski Karol: "Poeta pisze o pogodzie". Odra 2001 nr 2 s. 28  szczegóły 
506.wiersz: Maliszewski Karol: "Połowa trafia tu zapisków..." (Janowi Owczarkowi). Borussia 1997 nr 14 s. 33  szczegóły 
507.wiersz: Maliszewski Karol: Post-. Fraza 2000 nr 1/2 s. 79  szczegóły 
508.wiersz: Maliszewski Karol: Północna muzyka. Nowy Nurt 1995 nr 7 s. 6 (z not....) szczegóły 
509.wiersz: Maliszewski Karol: Prosta historia. Pomosty [Wrocław] 2004 t. 9 s. 138  szczegóły 
510.wiersz: Maliszewski Karol: Prosta historia. Kresy 2004 nr 57/58 s. 89  szczegóły 
511.wiersz: Maliszewski Karol: Przedmieście, przedwiośnie, przed kamerą. Nowy Nurt 1996 nr 11 s. 9 (z not....) szczegóły 
512.wiersz: Maliszewski Karol: Przedwiośnie. Pomysł 2002 nr 1 s. 177  szczegóły 
513.wiersz: Maliszewski Karol: Przedwiośnie. Arkusz 2003 nr 5 s. 3  szczegóły 
514.wiersz: Maliszewski Karol: Przedwiośnie 2 (Środa. Niektórzy dożyją...). Pracownia 2002 nr 30 s. 96  szczegóły 
515.wiersz: Maliszewski Karol: Przeniesienie. Kresy 1999 nr 40 s. 92  szczegóły 
516.wiersz: Maliszewski Karol: Przez werbel. Akant 1999 nr 8 s. 5  szczegóły 
517.wiersz: Maliszewski Karol: Przyszedł Blatny. NaGłos 1995 nr 20 s. 42  szczegóły 
518.wiersz: Maliszewski Karol: Psy wskakiwały na mur... (Mariuszowi Grzebalskiemu). Borussia 1997 nr 14 s. 38  szczegóły 
519.wiersz: Maliszewski Karol: Ranis w październiku (Stefanowi Szymutce). Zeszyty Poetyckie 2003 nr z XII s. 4 (z not. o aut., s. 3...) szczegóły 
520.wiersz: Maliszewski Karol: Requiem. Magazyn Literacki Bulion 2005 nr 3 s. 18 (z notą biogr., s. 19...) szczegóły 
521.wiersz: Maliszewski Karol: Requiem. Pegaz Lubuski 2008 nr 4 s. 5  szczegóły 
522.wiersz: Maliszewski Karol: Rocznik sześćdziesiąty grzebie w papierach. Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 30 s. 6  szczegóły 
523.wiersz: Maliszewski Karol: Rocznik sześćdziesiąty grzebie w papierach. x 1998 ([W ks.:] Marian Kisiel: Świadectwa, znaki. Glosy o poezji najnowszej. ...) szczegóły 
524.wiersz: Maliszewski Karol: Roczniki siedemdziesiąte. Fa-Art 1998 nr 3 s. 12  szczegóły 
525.wiersz: Maliszewski Karol: Rondo. Pomosty [Wrocław] 2005 t. 10 s. 62  szczegóły 
526.wiersz: Maliszewski Karol: Rożen, z którego uciekłeś.... Pomosty [Wrocław] 2005 t. 10 s. 61  szczegóły 
527.wiersz: Maliszewski Karol: Rzeżączka styczniowego deszczu. Fraza 1995 nr 8 s. 56 (proza poet....) szczegóły 
528.wiersz: Maliszewski Karol: Sens (Ostrołęka) (Piotrowi Matywieckiemu). Sycyna 1995 nr 18 s. 11 (z not....) szczegóły 
529.wiersz: Maliszewski Karol: Sens (Ostrołęka) (Piotrowi Matywieckiemu). Akant 1999 nr 5 s. 31  szczegóły 
530.wiersz: Maliszewski Karol: Sens (Ostrołęka) (Piotrowi Matywieckiemu). Pracownia 1995 nr 14/15 s. 113  szczegóły 
531.wiersz: Maliszewski Karol: Serce snu. Fraza 1996 nr 11/12 s. 16 (z not., s. 290...) szczegóły 
532.wiersz: Maliszewski Karol: Serce snu. Okolica Poetów 2001 nr 13 s. 20  szczegóły 
533.wiersz: Maliszewski Karol: Sierpień. Okolica Poetów 2004 nr 27 s. 31 (z portr....) szczegóły 
534.wiersz: Maliszewski Karol: Siwo, październik. Topos 1995 nr 5/6 s. 9 (z not....) szczegóły 
535.wiersz: Maliszewski Karol: Skarpa. Kresy 1995 nr 23 s. 100  szczegóły 
536.wiersz: Maliszewski Karol: Skaza. Opcje 1996 nr 1 s. 104 (z not....) szczegóły 
537.wiersz: Maliszewski Karol: Słucham wierszy jugosłowiańskiego poety. Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 30 s. 6  szczegóły 
538.wiersz: Maliszewski Karol: Spacer. Dziennik Portowy 2001 nr 4 s. 47  szczegóły 
539.wiersz: Maliszewski Karol: Sprawny i sprytny. Akant 1998 nr 12 s. 14  szczegóły 
540.wiersz: Maliszewski Karol: Stacja Oborniki Śląski. Pomosty [Wrocław] 2005 t. 10 s. 62  szczegóły 
541.wiersz: Maliszewski Karol: Stance. Odra 2001 nr 2 s. 27-28  szczegóły 
542.wiersz: Maliszewski Karol: Stance. Topos 2002 nr 3 s. 103-104 (z notą o autorze, s. 205...) szczegóły 
543.wiersz: Maliszewski Karol: Stara Niemka włóczy się po miasteczku.... Borussia 1997 nr 14 s. 85  szczegóły 
544.wiersz: Maliszewski Karol: Stara Niemka włóczy się po miasteczku.... Borussia 1997 nr 14 s. 32  szczegóły 
545.wiersz: Maliszewski Karol: Starzy mężczyźni prowadzą rowery. Nowy Nurt 1994 nr 3 s. 8  szczegóły 
546.wiersz: Maliszewski Karol: Starzy mężczyźni prowadzą rowery. Więź 1994 nr 2 s. 127 (z not., s. 128...) szczegóły 
547.wiersz: Maliszewski Karol: Stół (Piotrkowi Lorkowskiemu). Dykcja 1997 nr 5 s. 76  szczegóły 
548.wiersz: Maliszewski Karol: Symfonia. Studium 1996 nr 2/3 s. 46-47 (z not. na s. 172...) szczegóły 
549.wiersz: Maliszewski Karol: Sztuczki wiosny. Dziennik Portowy 2001 nr 4 s. 46  szczegóły 
550.wiersz: Maliszewski Karol: Szum ulicy osuwa się jak jama.... Arkusz 1999 nr 7 s. 11  szczegóły 
551.wiersz: Maliszewski Karol: Śniły się wzgórza... (Ani i Bogusławowi Michnikom). Borussia 1997 nr 14 s. 37-38  szczegóły 
552.wiersz: Maliszewski Karol: Świat ze słów / W. Centralna. Odra 1997 nr 4 s. 75 (z koment autora, s. 75-76...) szczegóły 
553.wiersz: Maliszewski Karol: Tczew 1980. Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 30 s. 6  szczegóły 
554.wiersz: Maliszewski Karol: Te wszystkie rzeczy. Magazyn Literacki Bulion 2005 nr 3 s. 19 (z notą biogr....) szczegóły 
555.wiersz: Maliszewski Karol: Te wszystkie rzeczy. Pegaz Lubuski 2008 nr 4 s. 5  szczegóły 
556.wiersz: Maliszewski Karol: Tęskność (W kwietniu). Odra 2001 nr 2 s. 28  szczegóły 
557.wiersz: Maliszewski Karol: Tęskność (w kwietniu) (Annie i Tomaszowi Węgrzynowskim). Pracownia 2000 nr 23 s. 31  szczegóły 
558.wiersz: Maliszewski Karol: Tęskność (w kwietniu) (Annie i Tomaszowi Węgrzynowskim). Plama 2002 nr 1 s. 44 (z not. o autorze, s. 140...) szczegóły 
559.wiersz: Maliszewski Karol: To co kiedyś znaczyło (Józefowi Baranowi). Nowy Nurt 1994 nr 3 s. 8  szczegóły 
560.wiersz: Maliszewski Karol: To co kiedyś znaczyło (Józefowi Baranowi). Więź 1994 nr 2 s. 127-128 (z not., s. 128...) szczegóły 
561.wiersz: Maliszewski Karol: To jest wiosna.... Arkusz 2003 nr 5 s. 3  szczegóły 
562.wiersz: Maliszewski Karol: To są Góry Sowie. Topos 2002 nr 3 s. 100 (z notą o autorze, s. 205...) szczegóły 
563.wiersz: Maliszewski Karol: To są Góry Sowie. Tygiel Kultury 2002 nr 7/9 s. 56  szczegóły 
564.wiersz: Maliszewski Karol: To są Góry Sowie. Pracownia 2002 nr 30 s. 92  szczegóły 
565.wiersz: Maliszewski Karol: To są Góry Sowie. Tygodnik Powszechny 2002 nr 15 s. 9  szczegóły 
566.wiersz: Maliszewski Karol: Traktat poetycki (Szkice). Odra 1993 nr 7/8 s. 61  szczegóły 
567.wiersz: Maliszewski Karol: Transcendencja/W. Centralna. Studium 1997 nr 6 s. 61 (z not. na s. 261...) szczegóły 
568.wiersz: Maliszewski Karol: Trawa. Pomosty [Wrocław] 1996 [t.] 1 s. 92  szczegóły 
569.wiersz: Maliszewski Karol: Tren (Antoniemu Mackiewiczowi). Akant 1998 nr 1 s. 3  szczegóły 
570.wiersz: Maliszewski Karol: Tren (Antoniemu Mackiewiczowi). Okolica Poetów 1999 nr 5 s. 10  szczegóły 
571.wiersz: Maliszewski Karol: Twarze. Odra 2001 nr 2 s. 27  szczegóły 
572.wiersz: Maliszewski Karol: W języku se. Arytmia 1997 nr 1 s. 10 (z not....) szczegóły 
573.wiersz: Maliszewski Karol: W okno, krew. NaGłos 1995 nr 20 s. 41  szczegóły 
574.wiersz: Maliszewski Karol: W przebiśniegach. NaGłos 1995 nr 20 s. 39-40 (z fot....) szczegóły 
575.wiersz: Maliszewski Karol: W pudełkach, w których mieszkam.... Topos 2002 nr 3 s. 102-103 (z notą o autorze, s. 205...) szczegóły 
576.wiersz: Maliszewski Karol: W pudełkach, w których mieszkam... (Dla Alka Radomskiego). Pomysł 2002 nr 1 s. 179  szczegóły 
577.wiersz: Maliszewski Karol: W pudełkach w których mieszkam... (dla Alka Radomskiego). ARTyleria 2002 nr 1 (2) s. 16-17 (z not. o autorze na s. 84...) szczegóły 
578.wiersz: Maliszewski Karol: W zaufaniu. Studium 1997 nr 6 s. 60-61 (z not. na s. 261...) szczegóły 
579.wiersz: Maliszewski Karol: Werbel kłodzkiego pociągu.... Pracownia 2000 nr 23 s. 32  szczegóły 
580.wiersz: Maliszewski Karol: Wieczór autorski w Słupcu 17 maja 1989 r.. Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 30 s. 6  szczegóły 
581.wiersz: Maliszewski Karol: Wielkanoc. Kresy 1999 nr 40 s. 91  szczegóły 
582.wiersz: Maliszewski Karol: Wielki post. Nowy Nurt 1996 nr 11 s. 9 (z not....) szczegóły 
583.wiersz: Maliszewski Karol: Wiersz bez tytułu ale za to z czym innym. Fraza 1995 nr 8 s. 57  szczegóły 
584.wiersz: Maliszewski Karol: Wiersz, który napisałaby moja babcia, gdyby -. Borussia 1997 nr 14 s. 34  szczegóły 
585.wiersz: Maliszewski Karol: Wiersz pisany gdziekolwiek. Pegaz Lubuski 2010 nr 3 s. 3  szczegóły 
586.wiersz: Maliszewski Karol: Wiersz wolny. Pomosty [Wrocław] 2008 t. 13 s. 98 (not., s. 231...) szczegóły 
587.wiersz: Maliszewski Karol: Wierszyk dla Cioci. Dziennik Portowy 2001 nr 4 s. 47  szczegóły 
588.wiersz: Maliszewski Karol: Wierszyk dla ludzi z miasteczka N.. Nowy Nurt 1994 nr 3 s. 8  szczegóły 
589.wiersz: Maliszewski Karol: Wietrzny lipiec. Akant 1999 nr 8 s. 5  szczegóły 
590.wiersz: Maliszewski Karol: Właściwie równoważnik. Nowy Nurt 1996 nr 11 s. 9 (z not....) szczegóły 
591.wiersz: Maliszewski Karol: Woda pracowała obok.... Okolica Poetów 2006 nr 34/35 s. 59  szczegóły 
592.wiersz: Maliszewski Karol: Woda z pól. Nowy Nurt 1995 nr 7 s. 6 (z not....) szczegóły 
593.wiersz: Maliszewski Karol: Woda z pól. NaGłos 1995 nr 20 s. 41  szczegóły 
594.wiersz: Maliszewski Karol: Woda z pól (Darkowi Sośnickiemu). Sycyna 1995 nr 18 s. 10 (z not., s. 11...) szczegóły 
595.wiersz: Maliszewski Karol: Wojnowice. Twórczość 1994 nr 10 s. 25-26  szczegóły 
596.wiersz: Maliszewski Karol: Wspiął się i patrzy.... Pracownia 2002 nr 30 s. 97  szczegóły 
597.wiersz: Maliszewski Karol: Wspiął się i patrzy.... Arkusz 2003 nr 5 s. 3  szczegóły 
598.wiersz: Maliszewski Karol: Wspiął się i patrzy.... Kultura [Białystok] 2003 wrzesień/październik s. 24 (z not. i fot....) szczegóły 
599.wiersz: Maliszewski Karol: Wspiął się i patrzy w bystrza Woluborki.... Megalopolis 2002 nr 2/3 s. [79]  szczegóły 
600.wiersz: Maliszewski Karol: Wstyd. Miasteczko górnicze czeka swego końca. Studium 1998 nr 13/14 s. 65-66  szczegóły 
601.wiersz: Maliszewski Karol: Wszyscy, których chowałem.... Okolica Poetów 2012 nr 58 s. 27  szczegóły 
602.wiersz: Maliszewski Karol: Wśród zatrzymanych. NaGłos 1995 nr 20 s. 39 (z fot....) szczegóły 
603.wiersz: Maliszewski Karol: Wygasić silnik, zatrzymać pęd. Megalopolis 2002 nr 2/3 s. [79]  szczegóły 
604.wiersz: Maliszewski Karol: Wygasić silnik, zatrzymać pęd.... Pracownia 2002 nr 30 s. 99  szczegóły 
605.wiersz: Maliszewski Karol: Wyniesione; ze szkoły. Kresy 1995 nr 23 s. 99  szczegóły 
606.wiersz: Maliszewski Karol: Wyostrzą się cienie.... Pracownia 2002 nr 30 s. 98  szczegóły 
607.wiersz: Maliszewski Karol: Wysiadłem, usiadłem. Studium 1997 nr 6 s. 59 (z not. na s. 261...) szczegóły 
608.wiersz: Maliszewski Karol: Z cudzych ust. NaGłos 1995 nr 20 s. 39 (z fot....) szczegóły 
609.wiersz: Maliszewski Karol: Z pamiętnika powołanych na wiosnę. Trybuna Wałbrzyska 1989 nr 30 s. 6 (z not. o aut....) szczegóły 
610.wiersz: Maliszewski Karol: Z powiatu. NaGłos 1995 nr 20 s. 40  szczegóły 
611.wiersz: Maliszewski Karol: Z Wrocławia (Jackowi Łukasiewiczowi). Tygodnik Powszechny 2002 nr 15 s. 9  szczegóły 
612.wiersz: Maliszewski Karol: Zakwitnie kij w twej ręce. Więź 1994 nr 2 s. 126 (z not., s. 128...) szczegóły 
613.wiersz: Maliszewski Karol: Zapowiedź. Kultura [Białystok] 2003 wrzesień/październik s. 24 (z not. i fot....) szczegóły 
614.wiersz: Maliszewski Karol: Zasypiam z twoim szalikiem.... Pomosty [Wrocław] 2011 t. 16 s. 88  szczegóły 
615.wiersz: Maliszewski Karol: Zdania na wypadek śmierci. Okolica Poetów 2001 nr 13 s. 20  szczegóły 
616.wiersz: Maliszewski Karol: Zdania na wypadek śmierci (E. i J. Sołtyszczakom). Strony 1996 nr 3/4 s. 31  szczegóły 
617.wiersz: Maliszewski Karol: Zdania na wypadek śmierci (E.J. Sołtyszakom). Fraza 1996 nr 11/12 s. 17 (z not. s. 290...) szczegóły 
618.wiersz: Maliszewski Karol: Ze Staffa. Zeszyty Poetyckie 2003 nr z XII s. 5 (z not. o aut., s. 3...) szczegóły 
619.wiersz: Maliszewski Karol: Zimny styczeń. Arkusz 1998 nr 6 s. 9  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
620.proza: Maliszewski Karol: Brydż w Dreźnie. Fa-Art 1995 nr 4 s. 70-81  szczegóły 
621.proza: Maliszewski Karol: Brydż w Dreźnie. Twórczość 1996 nr 3 s. 4-22  szczegóły 
622.proza: Maliszewski Karol: Cała ciemność. Stronica Śnieżnicka 2000 nr 1 s. 26-28  szczegóły 
623.proza: Maliszewski Karol: Daleko od centrali albo "moje dziesięciolecie". Pro Libris 2001 nr 1 s. 33-37 (felieton; dot. wolności twórczej po 1989 r....) szczegóły 
624.proza: Maliszewski Karol: Droga. Sycyna 1997 nr 24 s. 9  szczegóły 
625.proza: Maliszewski Karol: Dziennik pozorny. Topos 1995 nr 9/10 s. 15-20 (z not. o aut., s. 15...) szczegóły 
626.proza: Maliszewski Karol: Dziennik pozorny. Fraza 1996 nr 11/12 s. 18-21 (z not., s. 290...) szczegóły 
627.proza: Maliszewski Karol: Dziennik pozorny [fragm.]. Fraza 1995 nr 8 s. 52-55  szczegóły 
628.proza: Maliszewski Karol: Dziennik pozorny (Fragmenty z Sudetów). NaGłos 1994 nr 15/16 s. 263-269  szczegóły 
629.proza: Maliszewski Karol: Dziennik pozorny (nowe fragmenty). Fraza 1999 nr 1 s. 93-95  szczegóły 
630.proza: Maliszewski Karol: Dziennik szwagra. B1 [Bundesstrasse 1] 1996 nr 8/9 s. 64-65  szczegóły 
631.proza: Maliszewski Karol: Dziesięć dni. Nowy Nurt 1996 nr 3 s. 13 (z not....) szczegóły 
632.proza: Maliszewski Karol: Dziesięć dni. B1 [Bundesstrasse 1] 1996 nr 8/9 s. 65-67  szczegóły 
633.proza: Maliszewski Karol: Echtes Gold. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 78-80  szczegóły 
634.proza: Maliszewski Karol: Echtes Gold. Topos 2001 nr 1 s. 80-82  szczegóły 
635.proza: Maliszewski Karol: Echtes Gold (fragment). ARTyleria 2002 nr 1 (2) s. 25-30 (z not. o autorze na s. 85...) szczegóły 
636.proza: Maliszewski Karol: Echtes Gold (fragment). ARTyleria 2002 nr 1 (2) s. 4-6 (z not. o autorze na s. 84...) szczegóły 
637.proza: Maliszewski Karol: Faramucha. Notatnik. Twórczość 1998 nr 1 s. 5-30  szczegóły 
638.proza: Maliszewski Karol: Faramucha [pow.; fragm.:] Sennik. Pracownia 1999 nr 21 s. 47-48  szczegóły 
639.proza: Maliszewski Karol: Głupcy z kosmosu. Odra 1994 nr 10 s. 83  szczegóły 
640.proza: Maliszewski Karol: I co my z tym zrobimy?. Twórczość 2003 nr 10 s. 28-61  szczegóły 
641.proza: Maliszewski Karol: Jeden dzień. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 85-87 (fragment...) szczegóły 
642.proza: Maliszewski Karol: Jeden dzień (fragment) (Cieniom Stachury, blaskom Zadury i Nowej Rudzie). Studium 2003 nr 6/1 (2002/2003) s. 56-75  szczegóły 
643.proza: Maliszewski Karol: Jeden dzień (fragment większej całości). Opcje 2003 nr 1 s. 2-7 (z not. o autorze...) szczegóły 
644.proza: Maliszewski Karol: Jutro wraca Kajtek. Miś 1996 nr 3 s. 10  szczegóły 
645.proza: Maliszewski Karol: Karma Jan. Pomosty [Wrocław] 2001 t. 4/5 (1999/2000) s. 30-32  szczegóły 
646.proza: Maliszewski Karol: Karma Jan. Arkusz 2001 nr 7 s. 13  szczegóły 
647.proza: Maliszewski Karol: Kazik Faramucha [pow.; fragm.:] Sennik. Akant 2000 nr 4 s. 5  szczegóły 
648.proza: Maliszewski Karol: Który jesteś. B1 [Bundesstrasse 1] 1995 nr 6/7 s. 53-54  szczegóły 
649.proza: Maliszewski Karol: Legenda pogranicza. Odra 1994 nr 10 s. 82  szczegóły 
650.proza: Maliszewski Karol: Mały tydzień [fragm.]. Cegła 2005 nr 6 s. 18-21  szczegóły 
651.proza: Maliszewski Karol: Manekiny. Dodatek Literacki 2010 nr 6 s. 10-11 (z notą biograficzną na s. 11...) szczegóły 
652.proza: Maliszewski Karol: Manekiny [fragm. pow.]. Red 2011 nr 3 (2010/2011) s. 73-76  szczegóły 
653.proza: Maliszewski Karol: Manekiny [fragm. pow.]. Pomosty [Wrocław] 2010 t. 15 s. 20-26  szczegóły 
654.proza: Maliszewski Karol: Marcelka i Kosio. Miś 1996 nr 1 s. 10  szczegóły 
655.proza: Maliszewski Karol: Miasto. Pomosty [Wrocław] 2000 nr 2/3 (1997/1998) s. 166-168  szczegóły 
656.proza: Maliszewski Karol: Moja prowincja (w kilku notatkach). Pro Libris 2002 nr 1 s. 37-38 (esej...) szczegóły 
657.proza: Maliszewski Karol: Nadejdą noce śniegu i umarłych. Arkadia 1997 nr 2/3 s. 50-55 (z not. s. 240...) szczegóły 
658.proza: Maliszewski Karol: Notatki krytyka. Undergrunt 2002 nr 5 s. 100-101 (fel., z not. o autorze na s. 187...) szczegóły 
659.proza: Maliszewski Karol: (Notka biograficzna). Borussia 2000 nr 22 s. 142-143  szczegóły 
660.proza: Maliszewski Karol: O, kurde - jęknęła Gabriela,. Pomosty [Wrocław] 2005 t. 10 s. 140-143 (z not., s. 273...) szczegóły 
661.proza: Maliszewski Karol: O tym, jak mnie zaczęła przerastać sytuacja itd.. Undergrunt 2003 nr 10/11 s. 95-96 (fel.; z not. o autorze na s. 176...) szczegóły 
662.proza: Maliszewski Karol: Oni. Studium 1996 nr 4 s. 60-67 (z not. na s. 187...) szczegóły 
663.proza: Maliszewski Karol: Opowiadanie. B1 [Bundesstrasse 1] 1995 nr 6/7 s. 55-56 (z not. o aut....) szczegóły 
664.proza: Maliszewski Karol: Opowiadanie. Fraza 1995 nr 8 s. 63-64  szczegóły 
665.proza: Maliszewski Karol: Powrót podmiotu. Pegaz Lubuski 2008 nr 4 s. 14-15  szczegóły 
666.proza: Maliszewski Karol: Próby życia [fragm.:] Dom. Studium 1998 nr 10 s. 34-38  szczegóły 
667.proza: Maliszewski Karol: Próby życia [fragm.:] "Próby życia". Studium 1998 nr 10 s. 38-42  szczegóły 
668.proza: Maliszewski Karol: Próby życia [pow.; fragm.:] Brulion. Pro Arte 1998 nr 10 s. 31-32  szczegóły 
669.proza: Maliszewski Karol: Przebite serce. Kartki [Białystok] 1996 nr 13 s. 26-27 (z not....) szczegóły 
670.proza: Maliszewski Karol: Sajgon [fragm.:] [Ujebiste te cynaderki]. Pomosty [Wrocław] 2009 t. 14 s. 179-182 (not., s. 287...) szczegóły 
671.proza: Maliszewski Karol: Sajgon [pow. fragm.:] O, Boże, dobrze, że tu tylko. Pomosty [Wrocław] 2008 t. 13 s. 69-71 (not., s. 231...) szczegóły 
672.proza: Maliszewski Karol: Sennik pozorny. Strony 1997 nr 5/6 s. 69-70  szczegóły 
673.proza: Maliszewski Karol: (Sny z pogranicza). Borussia 2000 nr 22 s. 138-141 (z not. s. 324...) szczegóły 
674.proza: Maliszewski Karol: Stral. Nowy Nurt 1996 nr 13 s. 8-9 (z not....) szczegóły 
675.proza: Maliszewski Karol: Strych. Stronica Śnieżnicka 1999 nr 1 s. 19-23  szczegóły 
676.proza: Maliszewski Karol: Strych. Pomysł 2002 nr 1 s. 172-177  szczegóły 
677.proza: Maliszewski Karol: Strychy. Topos 1998 nr 1/2 s. 44-46  szczegóły 
678.proza: Maliszewski Karol: Suka z pleksi. Red 2007 nr 1 s. 86-87 (z not....) szczegóły 
679.proza: Maliszewski Karol: Śmierć nauczycielki. Odra 1994 nr 10 s. 82-83  szczegóły 
680.proza: Maliszewski Karol: Tak wiele musiałem tłumaczyć.... Cegła 2012 nr 23 s. 5-6 (z not. o autorze...) szczegóły 
681.proza: Maliszewski Karol: "Trwa wysyłanie używając Kazik". Studium 2000 nr 6/1 (1999/2000) s. 25-30 (z not. na s. 225...) szczegóły 
682.proza: Maliszewski Karol: Tunele (fragment większej całości). Opcje 2001 nr 3/4 s. 4-7 (z not. o aut....) szczegóły 
683.proza: Maliszewski Karol: Ulicami miasteczka [z tego cyklu:] Epitafium. Akant 1999 nr 11 s. 17  szczegóły 
684.proza: Maliszewski Karol: Ulicami miasteczka [z tego cyklu:] Głęboki dzwon. Akant 1999 nr 10 s. 21  szczegóły 
685.proza: Maliszewski Karol: Ulicami miasteczka [z tego cyklu:] Głupcy z kosmosu. Akant 1999 nr 4 s. 4  szczegóły 
686.proza: Maliszewski Karol: Ulicami miasteczka [z tego cyklu:] Hejnał. Akant 1999 nr 10 s. 21  szczegóły 
687.proza: Maliszewski Karol: Ulicami miasteczka [z tego cyklu:] Legenda pogranicza. Akant 1999 nr 6 s. 16  szczegóły 
688.proza: Maliszewski Karol: Ulicami miasteczka [z tego cyklu:] Niedzielne łowy. Akant 2000 nr 2 s. 6  szczegóły 
689.proza: Maliszewski Karol: Ulicami miasteczka [z tego cyklu:] Śmierć nauczycielki. Akant 1999 nr 3 s. 1  szczegóły 
690.proza: Maliszewski Karol: Umierająca panna młoda. Lampa 2007 nr 6 s. 21-23 (z notą biogr. i fot....) szczegóły 
691.proza: Maliszewski Karol: W dniu, w którym odkryłem Amerykę. Pro Arte 2008 nr 26 s. 37  szczegóły 
692.proza: Maliszewski Karol: Wędrując. Twórczość 1996 nr 3 s. 23-34  szczegóły 
693.proza: Maliszewski Karol: Wielgucki, pierwsza próba. Fa-Art 1997 nr 4 s. 35-39  szczegóły 
694.proza: Maliszewski Karol: Wrocław. Dojeżdżanie. Pracownia 2002 nr 29 s. 19-20  szczegóły 
695.proza: Maliszewski Karol: Wyprawa do miasteczka. Notatnik sudecki. Borussia 1997 nr 14 s. 30-40 (z fragm. tekstów wierszy...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
696.tekst paraliteracki: Maliszewski Karol: Chwila nad wierszem. Pracownia 1995 nr 14/15 s. 47-48  szczegóły 
697.tekst paraliteracki: Maliszewski Karol: Listy z Nowej Rudy (3) [z tego cyklu:] Notatki brzeskie. Pracownia 1996 nr 16 s. 47-48  szczegóły 
698.tekst paraliteracki: Maliszewski Karol: Oczy psa na dworcu.... Pracownia 1995 nr 14/15 s. 117-118  szczegóły 
699.tekst paraliteracki: Maliszewski Karol: Porozmawiajmy o kryteriach. Pracownia 1995 nr 14/15 s. 55  szczegóły 
700.tekst paraliteracki: Maliszewski Karol: Rzecz dla mnie, jako poety, najważniejsza?. Topos 2002 nr 3 s. 98-100 (o własnych ispiracjach twórczych i własnej poezji; z notą o autorze, s...) szczegóły 
701.tekst paraliteracki: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 1, 3-4, 6-9 (cykl recenzji ks....) szczegóły 
702.tekst paraliteracki: Maliszewski Karol: Wspominać, dziękować. Pomosty [Wrocław] 2011 t. 16 s. 12-14 (z fot....) szczegóły 
703.tekst paraliteracki: Maliszewski Karol: [Wypowiedź]. Fronda 1998 nr 11/12 s. 217-218 (wypowiedź w ankiecie redakcyjnej "Religia & literatura" dot. wagi i ro...) szczegóły 
  Malukow-Danecki Jakub
704.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Przypadłości Tomaszka Gołąbka. Wysokie Obcasy 2000 nr 28 s. 40 (not....) szczegóły 
705.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 6 s. 136-137  szczegóły 
  Mansztajn Jakobe
706.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Dodatek Literacki 2010 nr 5 s. 20  szczegóły 
  Marcinkiewicz Paweł
707.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 9 s. 130-131  szczegóły 
708.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W stronę metafizycznego zachwytu. Pracownia 1997 nr 19 s. 49-50  szczegóły 
  Markiewicz Jarosław
709.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Zarys boskiego cienia". Fa-Art 1996 nr 4 s. 74-75  szczegóły 
  Matuszkiewicz Antoni
710.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Rezerwat poezji. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 189-190  szczegóły 
711.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Liosty z Nowej Rudy [z tego cyklu:] Wyraźnie widzieć tylko miłość. Pracownia 1996 nr 16 s. 50-51  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Odra 1994 nr 4 s. 107  szczegóły 
712.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Listy z Nowej Rudy (3) [z tego cyklu:] Wyraźnie widzieć tylko miłość. Pracownia 1996 nr 16 s. 50-51  szczegóły 
713.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Pokój i nieśmiertelność. Pomosty [Wrocław] 2001 t. 4/5 (1999/2000) s. 212-214  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 12 s. 118-119 (not....) szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Wszystko pływa. Opcje 2000 nr 4 s. 74-75  szczegóły 
714.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Pokój i nieśmiertelność. Pomosty [Wrocław] 2001 t. 4/5 (1999/2000) s. 212-214  szczegóły 
  Matusz Sławomir
715.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 12 s. 118-119 (nota...) szczegóły 
716.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2003 nr 11 s. 99-100  szczegóły 
  Matywiecki Piotr
717.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Poeta i sacrum. Odra 1996 nr 4 s. 108-109  szczegóły 
718.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 9 s. 130-131  szczegóły 
  Maur Piotr
719.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2002 nr 12 s. 107-108  szczegóły 
720.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Piotr Maur czyli piekielne drwiny. Topos 1997 nr 3 s. 98-99  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
721.artykuł: Maliszewski Karol: Maur, seryjne pogawędki. Studium 2001 nr 4 s. 14-15 (z not. o Piotrze Maurze i Karolu Maliszewskim na s. 205...) szczegóły 
  Melanowski Mateusz
722.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 6 s. 108-109 (nota...) szczegóły 
  Melanowski Tobiasz
723.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2003 nr 2 s. 119-120 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
724.artykuł: Maliszewski Karol: Studium pisania poezji. Dziennik Portowy 2002 nr 5 s. 12-14 (nt. twórczości; z fot....) szczegóły 
  Melecki Maciej
725.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Niebezpiecznie blisko rozpaczy. Fa-Art 1996 nr 3 s. 85-86  szczegóły 
726.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Mieszka w Mikołowie". Opcje 2002 nr 4/5 s. 100-101  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2002 nr 4 s. 111-112 (nota...) szczegóły 
727.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Listy z Nowej Rudy (3) [z tego cyklu:] Odpowiedzialność, bezpretensjonalność, Melecki. Pracownia 1996 nr 16 s. 55-57  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Odpowiedzialność, bezpretensjonalność, Melecki. Nowy Nurt 1996 nr 4 s. 7  szczegóły 
  Michalik Grzegorz
728.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2002 nr 7/8 s. 118-119  szczegóły 
  Michałowski Piotr
729.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 3 s. 127 (nota...) szczegóły 
  Michnowsky Jewhen Danyłło
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
730.artykuł: Maliszewski Karol: Asocjacjonizm samotność trudny rytm. Nowy Nurt 1995 nr 24 s. 9  szczegóły 
  Mielhorski Robert
731.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Tyle jeszcze do napisania. Nowy Nurt 1994 nr 6 s. 12  szczegóły 
  Mikołajewski Jarosław
732.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Grepsy żywych, mowa umarłych. Topos 2003 nr 4/5 s. 246-247 (z notą o autorze recenzji, s. 261...) szczegóły 
733.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Elementarność. Notatki z przedsionka. Topos 1999 nr 2/3 s. 129  szczegóły 
  Miłobędzka Krystyna
734.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Rzeczy do wypowiedzenia i nie. Pomosty [Wrocław] 2004 t. 9 s. 277-279  szczegóły 
735.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Konieczność mówienia nowych. Topos 1995 nr 7/8 s. 65-66  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Pracownia 1995 nr 14/15 s. 114-115  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
736.wywiad: Maliszewski Karol: "Reszta jest wielokrotnie zapisywaną gęstwiną". Dziennik Portowy 2000 nr 1 s. 5-11 (z fot....) szczegóły 
737.wywiad: Maliszewski Karol: Reszta jest wielokrotnie zapisywaną gęstwiną. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 64-69  szczegóły 
  Mosiewicz Monika
738.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Dodatek Literacki 2009 nr 3 s. 20  szczegóły 
  Motyka Elżbieta
739.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 7/8 s. 123-124  szczegóły 
  Muszyński Bartosz
740.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 1 s. 125-126  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Napiórkowski Jacek
741.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 6 s. 136-137  szczegóły 
  Niemiec Maciej
742.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Pracownia 1995 nr 14/15 s. 118-119  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Wszystko jest na zewnątrz; co mam zrobić ze sobą?. Nowy Nurt 1995 nr 16 s. 11  szczegóły 
743.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Tak bardzo nieokreślone. Nowy Nurt 1996 nr 10 s. 11  szczegóły 
  Niewiadomski Andrzej
744.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Prawie do końca mógłbym opisać. Pracownia 1995 nr 14/15 s. 52-55  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
745.artykuł: Maliszewski Karol: Notatki krytyka. Undergrunt 2002 nr 6 s. 84-85 (fel.; z not. o autorze art. na s. 178...) szczegóły 
  Nowak Magdalena (ur. 1972)
746.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1996 nr 12 s. 126-127 (nota...) szczegóły 
  Nowakowska Klara
747.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Dziewczyna z ostrym profilem. Studium 2000 nr 2/3 s. 192-194 (z not. o Karolu Maliszewskim na s. 220...) szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 9 s. 124-125 (not....) szczegóły 
  Nowara Lesław
748.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 12 s. 118-119 (not....) szczegóły 
749.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Między charyzmną o O'Harą - Nowara. Opcje 1997 nr 1 s. 109  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Trzecie oko: pokolenie, które dojrzewa. Studium 1997 nr 7/8 s. 186-188 (z not. o Karolu Maliszewskim na s. 272...) szczegóły 
  Nowosielski Kazimierz
750.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Bolesna hojność przemijania". Topos 1997 nr 2 s. 91-92  szczegóły 
751.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: Próba pochylenia się nad wierszem Kazimierza Nowosielskiego. Topos 2001 nr 4/5 s. 41-43  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Olszański Grzegorz
752.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Listy z Nowej Rudy (3) [z tego cyklu:] Te niektóre fragmenty. Pracownia 1996 nr 16 s. 52-54  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Te niektóre fragmenty. Nowy Nurt 1996 nr 5 s. 14  szczegóły 
753.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Życiowe i śmiertelne. Res Publica Nowa 2003 nr 1 s. 96 (z not. o autorze artykułu...) szczegóły 
754.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Śmiertelnie błyskotliwy. Res Publica Nowa 2001 nr 8 s. 97-98  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Z życiowych problemów nieżyciowych facetów. Fa-Art 1999 nr 4 s. 75-76  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
755.wywiad: Maliszewski Karol: Każdy wiersz ma taki podmiot, na jaki sobie zasłużył. Studium 2003 nr 6/1 (2002/2003) s. 110-120 (m.in. nt. własnej twórczości, poezji i krytyki literackiej po 1989...) szczegóły 
  Owczarek Przemysław
756.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Dodatek Literacki 2010 nr 5 s. 20  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Paprotny Mirosław
757.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 7/8 s. 123-124  szczegóły 
  Pawlak Antoni
758.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Prekursorze Pawlak, telegram przyjęto!. Opcje 1999 nr 4 s. 76-78  szczegóły 
  Pawlak Piotr
759.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Gdy (...) księżyc zrzuca rozum na grzbiety dam". Fa-Art 1996 nr 4 s. 73-74  szczegóły 
760.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2003 nr 5 s. 117-118 (nota...) szczegóły 
  Pawlak Piotr Marian
761.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Z niczego kukiełki. Nowy Nurt 1996 nr 12 s. 7  szczegóły 
  Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
762.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Pociąg do literatury. Gazeta Wyborcza 2001 nr 93 s. 16-17  szczegóły 
  Pękala Marek
763.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 6 s. 136-137  szczegóły 
  Pióro Tadeusz (1960-)
764.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Dzień, w którym zachowałem się jak krytyk. Opcje 1997 nr 3 s. 116-117  szczegóły 
765.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Rozkład realiów; ręce w kieszeniach. Res Publica Nowa 2001 nr 6 s. 93-94  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
766.artykuł: Maliszewski Karol: Podmiot suwerenny za dychę. O poezji Tadeusza Pióry. Pracownia 2001 nr 25 (2) s. 91-94  szczegóły 
  Pluszka Adam
767.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2003 nr 5 s. 117-118 (not....) szczegóły 
768.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Śląskie rekolekcje ("Weźmie dziewczyna zegarek chłopaka"). Studium 2001 nr 1 s. 178-181 (z not. o Karolu Maliszewskim na s. 215...) szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 3 s. 128-129 (nota...) szczegóły 
  Plutowicz Jerzy
769.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 3 s. 128-129 (nota...) szczegóły 
  Podgórnik Marta
770.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Pierwsze zgrzyty w raju. Res Publica Nowa 2001 nr 3 s. 92-94  szczegóły 
771.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Wiersze z kluczem u szyi. Studium 1997 nr 9 s. 149-152 (z not. o Karolu Maliszewskim na s. 224...) szczegóły 
  Podsiadło Jacek
772.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Czuję się nieważny, więc mówię: szczęśliwy". Fraza 1995 nr 8 s. 169-170  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Pracownia 1995 nr 14/15 s. 116-117  szczegóły 
773.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Z ogródeczka zwykłych spraw. Nowy Nurt 1995 nr 5 s. 13  szczegóły 
774.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Poezja wpada czasem na chwilę. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 10 s. 76-77  szczegóły 
775.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Rzemień i kamyk (...) Mierzyć się ze światem. Opcje 1996 nr 4 s. 111-112  szczegóły 
776.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 6 s. 136-137  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Wysokie napięcie wierszy. Życie z Książkami 1999 nr z 17 II s. 1, 3 (rec. t. 2...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
777.artykuł: Maliszewski Karol: Cokolwiek jest, snuje swą opowieść. Opcje 1999 nr 2 s. 16-20 (charakterystyka twórczości jacka Podsiadły, z not. o Karolu Maliszewsk...) szczegóły 
778.artykuł: Maliszewski Karol: Niepoczytalne notatki - od nieufności do afirmacji. Nowy Nurt 1994 nr 10 s. 8-9  szczegóły 
  Popik Emma
779.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Topos 1996 nr 2 s. 84 (nota...) szczegóły 
  Prażmo Elżbieta Brygida
780.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 5 s. 113-114 (nota...) szczegóły 
781.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2003 nr 2 s. 119-120 (not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Raszka Helena
782.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Kiełkowanie imieniem. Odra 1999 nr 2 s. 105  szczegóły 
  Riesenkampf Jan
783.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 1 s. 125-126  szczegóły 
  Rodowska Krystyna
784.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Miłośći płomień wszystkich rzeczy. Topos 1996 nr 4 s. 103-104  szczegóły 
  Rossmanith Anna
785.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 9 s. 124-125 (nota...) szczegóły 
  Różański Wincenty
786.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Jakże dziś ładnie Witek opowiada". Topos 1998 nr 3 s. 136-137  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
787.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Robigus demon rdzy. Arkusz 2001 nr 9 s. 8-9  szczegóły 
788.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Wszystko wymiecione. Pro Arte 1999 nr 12 s. 36-37  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
789.artykuł: Maliszewski Karol: "I ciągle jeszcze gramy ten kabaret...". Nowy Nurt 1994 nr 7 s. 12 (reacja z uroczystości przyzn. przez rząd Dolnej Saksonii Śląskiej Nag...) szczegóły 
790.artykuł: Maliszewski Karol: Mój Różewicz. Arkusz 2003 nr 1 s. 6 (wprowadzenie do wieczoru autorskiego; Kłodzko, 10 XI 2002...) szczegóły 
791.artykuł: Maliszewski Karol: Zawsze Różewicz. Polityka 1999 nr 41 s. 47-48 (o poezji i jej przesłaniu...) szczegóły 
792.artykuł: Maliszewski Karol: Zawsze Różewicz. Pomosty [Wrocław] 2001 t. 4/5 (1999/2000) s. 16-20 (charakterystyka twórczości Tadeusza Różewicza...) szczegóły 
  Różycki Tomasz
793.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Zaufać melodii zaklinania.... Strony 2002 nr 2 s. 91-92  szczegóły 
794.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Fantastyczna powieść. Strony przewracają się same. Fa-Art 1999 nr 2 s. 61-62  szczegóły 
  Rusin Stefan
795.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Ballady ze snu. Pracownia 1997 nr 19 s. 50-51  szczegóły 
  Rybczyński Aleksander
796.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Powabna bielizna wolności". Topos 1995 nr 3/4 s. 57-58  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Pracownia 1995 nr 14/15 s. 120-121 (sprost. dot. redakcji tekstu: Sprostowania, Pracownia 1996 nr 1...) szczegóły 
  Rybicki Robert
797.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Świętość i schizofrenia. Plama 2003 nr 14 s. 69  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2003 nr 11 s. 99-100  szczegóły 
  Rybol Anna
798.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 7/8 s. 123-124  szczegóły 
  Rybowicz Jan
799.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Był - jest!. Sycyna 1996 nr 4 s. 17  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Ołówek w ręce losu. Nowy Nurt 1996 nr 3 s. 11  szczegóły 
  Rżany Rafał
800.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Listy z Nowej Rudy (3) [z ego cyklu:] Wtedy. Nic. Jeszcze. Pracownia 1996 nr 16 s. 48-49  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Wtedy. Nic. Jeszcze. Fraza 1996 nr 11/12 s. 231-233  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sarna Paweł
801.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2003 nr 5 s. 117-118 (nota...) szczegóły 
  Sarzyński Mikołaj
802.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 9 s. 124-125 (not....) szczegóły 
  Saul-Kawka Danuta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
803.artykuł: Maliszewski Karol: Listy z Nowej Rudy (4) [z tego cyklu:] Puste naczynie żyje najczyściej. Pracownia 1996 nr 17/18 s. 52-53 (o twórczości poetyckiej...) szczegóły 
  Sidorska-Ryczkowska Maria
804.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 3 s. 127 (not....) szczegóły 
  Siwczyk Krzysztof
805.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Z zakamarków codzienności. Gazeta Wyborcza 2001 nr 211 s. 19  szczegóły 
806.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Mam osiemnaście lat - wydaję książkę. Tytuł [Gdańsk] 1996 nr 1/2 s. 191-194  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 6 s. 108-109 (nota...) szczegóły 
  Słonimski Antoni
807.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Pociąg do literatury. Gazeta Wyborcza 2001 nr 93 s. 16-17  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
808.artykuł: Maliszewski Karol: Czy Słowacki żywym poetą jest?. Pomosty [Wrocław] 2009 t. 14 s. 22-28  szczegóły 
  Smolak Piotr
809.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 6 s. 108-109 (nota...) szczegóły 
  Sobol Agnieszka
810.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 6 s. 108-109 (nota...) szczegóły 
  Sommer Piotr
811.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Dał mi tam, gdzie mnie już nie ma. Opcje 2000 nr 1 s. 76-77  szczegóły 
  Sonnenberg Ewa
812.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Korytarz. Opcje 1997 nr 1 s. 110  szczegóły 
  Sosnowski Andrzej
813.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Mniej pięknych i trudnych zdań pod słynną melodią do snu". Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 101-103  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
814.artykuł: Maliszewski Karol: Precyzja chaosu (Na marginesie wierszy Andrzeja Sosnowskiego). Nowy Nurt 1995 nr 21 s. 1, 5-7  szczegóły 
815.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: Korea, ocieractwo, nieudana schadzka. Kresy 2002 nr 50 s. 143-145  szczegóły 
  Sośnicki Dariusz
816.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Dariusz Sośnicki: 55 wierszy. Pro Arte 1998 nr 9 s. 7-9 (dot. także tomiku "Ikarus"...) szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Dariusz Sośnicki: 55 wierszy. Pro Arte 1998 nr 9 s. 7-9 (dot. także tomiku "Marlewo"...) szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Mam się zasłonić?. Życie z Książkami 1998 nr z 26 XI s. 8  szczegóły 
817.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Sośnicki: wielokrotne symetrie. Dziennik Portowy 2002 nr 6 s. 86-95 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Symetrie wielokrotne - dwugłos o poezji Dariusza Sośnickiego. Czas Kultury 2002 nr 3 s. 112-113  szczegóły 
  Stasiuk Andrzej
818.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Wiersze "Pokalane roztargnieniem". Nowy Nurt 1994 nr 14 s. 7  szczegóły 
  Stecewicz Mirosław
819.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Nierecenzja z niewierszy. Napisał niekrytyk. Topos 1997 nr 1 s. 99-100  szczegóły 
  Stefko Jolanta
820.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Listy z Nowej Rudy. Pracownia 1997 nr 20 s. 69-71 (recenzja tomiku poetyckiego pozostającego w maszynopisie...) szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Nadal obca, zawsze niczyja. Opcje 1998 nr 2 s. 114-115  szczegóły 
821.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Listy z Nowej Rudy. Pracownia 1997 nr 20 s. 69-71 (recenzja tomiku poetyckiego pozostającego w maszynopisie...) szczegóły 
  Strugała Wojciech Izaak
822.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Szmaragdowe skrzydła" Strugały. Pomosty [Wrocław] 1996 [t.] 1 s. 168  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: "Szmaragdowe skrzydła" Strugały. Topos 1997 nr 2 s. 94-95  szczegóły 
  Strumyk Grzegorz
823.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Wszystko spowite zimnem. Gazeta Wyborcza 2000 nr 87 s. 15  szczegóły 
  Styczeń Janusz
824.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Czas poezji, poezja czasu. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 234-235  szczegóły 
825.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: To moje serce biegnie przez mrok. Nowy Nurt 1994 nr 17 s. 9  szczegóły 
  Suska Dariusz
826.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Nie stać na przeżycie. Studium 1998 nr 11/12 s. 191-194  szczegóły 
827.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Nie śmierć, ale jej przezwyciężenie". Opcje 2001 nr 1 s. 77  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Nie śmierć, ale jej przezwyciężenie. Undergrunt 2001 nr 3/4 s. 127-128  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 11 s. 123-124  szczegóły 
  Szczepaniak Czesław Mirosław
828.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1996 nr 12 s. 126-127 (nota...) szczegóły 
  Szczur Hieronim
829.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Życie Szczura jest uzależnione od wierszy". Kursywa 2001 Zwierzyniec  szczegóły 
  Szczygłowski Stefan
830.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2002 nr 1 s. 123-124 (nota...) szczegóły 
  Szydeł Paweł
831.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 12 s. 118-119 (nota...) szczegóły 
  Szymańska Adriana
832.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Miłujący mnie bez pamięci brak". Sycyna 1996 nr 24 s. 16  szczegóły 
  Szymborska Wisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
833.artykuł: Maliszewski Karol: Czytam Szymborską z pożółkłej książki.... Nowa Okolica Poetów 2003 nr 12/13 s. 51-54  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Ślefarski Waldemar
834.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Ślefarski, stany średnie. Undergrunt 2002 nr 5 s. 74-75  szczegóły 
  Śliwka Krzysztof
835.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 7/8 s. 123-124 (nota...) szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 7/8 s. 123-124  szczegóły 
836.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Pisanie wierszy to zajęcie dla idiotów". Fa-Art 1996 nr 3 s. 80-81  szczegóły 
837.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Życie cuchnie jak grafomański wiersz. Nowy Nurt 1994 nr 15 s. 7  szczegóły 
  Śliwonik Roman
838.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Na pół godziny przed śmiercią". Topos 1998 nr 3 s. 132-133  szczegóły 
  Śnieciński Marek
839.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 7/8 s. 122-123  szczegóły 
  Świetlicki Marcin
840.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Nie chcę być wasz. Gazeta Wyborcza 2001 nr 45 s. 14  szczegóły 
841.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Rzewne jaja". Czas Kultury 2003 nr 5 s. 104-105 (z not. o Karolu Maliszewskim na s. 152...) szczegóły 
842.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Siedem płci wiersza (Opowiadanie, czyli recenzja). Nowy Nurt 1995 nr 1 s. 13  szczegóły 
843.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: I tak dalej mniej więcej w tym stylu. Nowy Nurt 1996 nr 13 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
844.artykuł: Maliszewski Karol: Rytuały egzystencji rytuały języka. Nowy Nurt 1995 nr 18 s. 11-12  szczegóły 
845.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: Dystans wobec powinności. Polonistyka 2003 nr 1 s. 27-30 (dot. także młodej poezji lat 80. XX wieku...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Titkow Tomasz
846.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Kojtus intęruptus. Nowy Nurt 1995 nr 23 s. 13  szczegóły 
  Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz
847.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Podręcznie wyimaginowane światy. Nowy Nurt 1994 nr 18 s. 7 (sprost., Nowy Nurt 1995 nr 4 s. 2...) szczegóły 
  Tokarczuk Olga
848.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Święta Księga Sudetów. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 202-203  szczegóły 
849.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Bębnienie na pobudkę. Res Publica Nowa 2002 nr 4 s. 105-107  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
850.wywiad: Maliszewski Karol: Listy z Nowej Rudy (3) [z tego cyklu:] Taka pustka, w której wszystko może się zdarzyć. Pracownia 1996 nr 16 s. 49-50 (fragm. rozmowy z pisarką...) szczegóły 
851.wywiad: Maliszewski Karol: Mogę przestać pisać. Odra 1996 nr 4 s. 77-82 (z fot....) szczegóły 
852.wywiad: Maliszewski Karol: Najważniejsza jest opowieść. Nowy Nurt 1994 nr 16 s. 10-11  szczegóły 
  Tomicki Grzegorz
853.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 3 s. 127 (nota...) szczegóły 
854.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Przejęzyczanie na nasze. Pogranicza 2002 nr 1 s. 74-75  szczegóły 
855.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1999 nr 3 s. 127 (not....) szczegóły 
  Tryzna Tomek
856.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Sceny miłosne z Dolnego Śląska. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 65-67  szczegóły 
  Trznadel Jacek
857.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Sto podręcznych snów. Topos 1997 nr 4 s. 118-119  szczegóły 
  Tulik Jan
858.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Za bramą. Magazyn z Książkami 2001 nr 8 s. 36  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wabik Mateusz
859.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 6 s. 108-109 (nota...) szczegóły 
860.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2003 nr 5 s. 117-118 (not....) szczegóły 
  Waniek Henryk
861.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Z trzeciej Rzeczypospolitej do Trzeciej Rzeszy. Odra 2003 nr 9 s. 94-95  szczegóły 
  Waśkiewicz Andrzej Krzysztof
862.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Nigdy się nie wypłacisz pełnym głosem". Topos 1995 nr 7/8 s. 67  szczegóły 
  Wencel Wojciech
863.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Trzy zimy wracają do łask. Opcje 1997 nr 2 s. 114-115  szczegóły 
864.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Jest to poezja (i możliwe do pomyślenia implikacje). Topos 1995 nr 9/10 s. 61-62  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Pracownia 1995 nr 14/15 s. 125-126  szczegóły 
  Wieczorek Marcin
865.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2003 nr 7/8 s. 129-130 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
866.artykuł: Maliszewski Karol: "Napięcie drżące w szorstkim" (O wierszach Marcina Wieczorka). Nowy Nurt 1996 nr 6 s. 9  szczegóły 
  Wieczorek Milena
867.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Chwila doczesna, znaki wieczyste. Topos 1994 nr 7 s. 39-40  szczegóły 
868.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Trwanie obrazów. Pogranicza 2002 nr 3 s. 109-110  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2002 nr 4 s. 111-112 (nota...) szczegóły 
869.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 5 s. 113-114 (nota...) szczegóły 
  Wiedemann Adam
870.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Fragmenty bardzo sympatycznego psa. Dykcja 1997 nr 6 s. 176-178  szczegóły 
  Winiarski Jakub
871.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Obiektyw obserwacja, obraz. Odra 1997 nr 10 s. 133-134  szczegóły 
  Wiśniewski Radosław
872.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2003 nr 12 s. 110-111  szczegóły 
  Witkowski Michał (ur. 1975)
873.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Co czuły dzieci stanu wojennego.... Magazyn z Książkami 2001 nr 2 s. 40  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 3 s. 128-129 (nota...) szczegóły 
  Witkowski Przemysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
874.artykuł: Maliszewski Karol: Korespondencja seryjna. Witkowski (ale nie Michał). Cegła 2007 nr 8 s. 25 (charakterystyka poezji autora...) szczegóły 
  Wojaczek Rafał
875.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Wojaczek bodaj odrzucony. Gazeta Wyborcza 2000 nr 56 s. 12  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
876.artykuł: Maliszewski Karol: Status poety. Uwagi na marginesie. Arkadia 2002 nr 11/12 s. 9-11  szczegóły 
  Wojciechowski Marek (1959-)
877.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Cudze życie jak własne. Pegaz Lubuski 2007 nr 6 s. 15  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Pegaz Lubuski 2008 nr 2 s. 10  szczegóły 
878.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Pegaz Lubuski 2008 nr 2 s. 10  szczegóły 
  Wolny-Hamkało Agnieszka
879.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 9 s. 124-125 (not....) szczegóły 
880.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Kochać, kadrować, spamować. Dodatek Literacki 2008 nr 1 s. 17  szczegóły 
  Woźniczka Jarosław
881.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 9 s. 124-125 (not....) szczegóły 
  Wójcik-Khanchandani Dorota
882.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 5 s. 113-114  szczegóły 
  Wróblewski Grzegorz
883.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "murzynek grzesio pod dwójką mieszka". Topos 1996 nr 4 s. 1-6-107  szczegóły 
  Wyczółkowska Irena
884.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Wyczółkowska: zbliżyć najuważniej. Pomosty [Wrocław] 1996 [t.] 1 s. 166-167  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Wyczółkowska: zbliżyć najuważniej. Pracownia 1997 nr 19 s. 47-48  szczegóły 
885.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Z ogrodu do innego ogrodu. Opcje 1997 nr 4 s. 114-115  szczegóły 
886.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2001 nr 2 s. 121-123 (nota ...) szczegóły 
  Wyrwa-Krzyżański Tadeusz
887.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 2 s. 120-121 (nota...) szczegóły 
888.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 2 s. 120-121 (nota...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zacharewicz Tomasz
889.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2003 nr 7/8 s. 129-130 (nota...) szczegóły 
  Zadura Bohdan
890.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Przerwać płacz ten, pustkę, ciszę.... Topos 1995 nr 7/8 s. 66-67  szczegóły 
891.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Poemat, jego obce języki. Res Publica Nowa 2002 nr 9 s. 100  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
892.artykuł: Maliszewski Karol: Co to znaczy dzisiaj być polskim pisarzem?. Nowy Nurt 1995 nr 6 s. 1, 4-5 (z fot....) szczegóły 
  Zagajewski Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
893.artykuł: Maliszewski Karol: Podróż zimowa przez ziemię ognistą. Nowy Nurt 1995 nr 15 s. 1, 6, 13  szczegóły 
  Zalesiński Jarosław
894.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Wiersze i zdania czyli gnoza. Topos 1995 nr 3/4 s. 59-60  szczegóły 
  Zawada Filip
895.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Pierwsze spotkanie z Fil Zawa. Pracownia 1997 nr 19 s. 52-53  szczegóły 
  Zdanowicz Katarzyna Ewa
896.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1998 nr 10 s. 126-127 (not....) szczegóły 
897.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 1998 nr 10 s. 126-127 (not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żukowski Tadeusz
898.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Odra 1999 nr 2 s. 114-115  szczegóły 
899.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Kto pije z kielicha proroctw. Topos 1995 nr 3/4 s. 58-59  szczegóły 
  Żurakowski Bogusław
900.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Rozmowa we wnętrzu. Odra 1998 nr 2 s. 114-115  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
901.artykuł: Maliszewski Karol: Chwila Świetlista. Nowy Nurt 1994 nr 9 s. 7 (spraw. z wieczoru aut., 23.06 1994 Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocław...) szczegóły 
  Żurek Zdzisław Władysław
902.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: W oficynie. Odra 2000 nr 1 s. 125-126  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Festiwale, konferencje, kongresy, zjazdy (powszechna)
903.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maliszewski Karol: Okolicznościowe zwieranie szeregów. Gazeta Forteczna 1998 nr 3 s. 45  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Blatny Ivan
904.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Urodzajna gleba niejasnej świadomości. Nowy Nurt 1994 nr 11 s. 7  szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Hasła szczegółowe (słoweńska) / Antologie i zbiory (słoweńska)
905.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: "Vse je pesem" czyli istota przełomu. Studium 1996 nr 5 s. 165-168 (z not. o Karolu Maliszewskim na s. 194...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słoweńska / Hasła szczegółowe (słoweńska) / Hasła osobowe (słoweńska)
  Salamun Tomaz
906.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maliszewski Karol: Lekcja Salamuna. Czas Kultury 2002 nr 2 s. 108-109  szczegóły