PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Augustyniak Urszula: Koncepcje narodu i społeczeństwa w literaturze plebejskiej od końca XVI do końca XVII wieku. 1989 (Wstęp. Terminologia i przedmiot badań. Literatura plebejska jako źródł...) szczegóły 
recenzja: [Karpiński Andrzej] (AK): Acta Poloniae Historica 1992 t. 66 s. 197 (not....) szczegóły 
2.książka: Backvis Claude: Panorama de la poesie polonaise a l'age baroque. 1995  szczegóły 
recenzja: Borowski Andrzej: O "Panoramie polskiej poezji barokowej" Backvisa. Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 509-514  szczegóły 
recenzja: Głębicka Ewa Jolanta: Pamiętnik Literacki 1998 z. 2 s. 175-181  szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Kaludiusza Backvisa opus magnum. Barok 1997 nr 1 s. 169-174  szczegóły 
3.książka: Backvis Claude: Renesans i barok w Polsce. Studia o kulturze. 1993 (Od redakcji. - O niektórych podstawowych cechach poezji barokowej w Po...) szczegóły 
recenzja: Buszewiczowa Elwira: Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 671-672  szczegóły 
recenzja: Goliński Janusz K.: "Świeżość, żywość, pewna wesołość, odrobina dzikości". Ogród 1994 nr 1 s. 318-325  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 7 s. 55 (not....) szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Claude Backvis: Renesans i barok w Polsce. Studia o kulturze. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 40 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Barok 1994 nr 1 s. 156-157  szczegóły 
recenzja: (wob): Za pozwoleniem 1995 nr 14 s. 58, 59 (not....) szczegóły 
omówienie: Starnawski Jerzy: Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 672-673  szczegóły 
4.książka: Barok - sarmatyzm - psalmodia. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zakład Historii Nowożytnej. Toruń 22-23 września 1993. 1995 (Krzysztof Obremski: Słowo wstępne. - Jerzy Starnawski: Pliniusz polski...) szczegóły 
recenzja: Prejs Marek: Barok 1996 nr 1 s. 280-282  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 307-308 (not....) szczegóły 
5.książka: Barok w polskiej kulturze, literaturze i języku. Materiały z konferencji naukowej 25-29 sierpnia 1987 r. w Krakowie. Praca zbiorowa. 1992 (Stanisław Urbańczyk: Przedmowa. - Andrzej Borowski: Między Wschodem a ...) szczegóły 
recenzja: (mw.): Stylistyka 1993 nr 2 s. 303 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rytel Jadwiga: Barok 1994 nr 1 s. 164-165  szczegóły 
6.książka: Bąk Stanisław: Święte władczynie Kinga i Jadwiga w kaznodziejstwie polskim. 2003 (Wstęp. - I. Swięte Kinga i Jadwiga w kaznodziejstwie polskim. - II. P...) szczegóły 
7.książka: Benedyktyni tynieccy. Materiały z sesji naukowej, Wawel - Tyniec 13-15 października 1994. 1995 ([Zawiera m.in.:] Brygida Kuerbis: Aron Episcopus w rękopisie z VIII wi...) szczegóły 
recenzja: [Ożóg Krzysztof] K.O.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 188-189  szczegóły 
8.książka: Biolchev Bojan: Pahtjat na edno vahzrazhdane. Samobitnost i evropejski tradicii v poezijata na polskija renesans. 1992 (Slavjanite i renesansaht. Ranen renesans i kahcno srednovekovie v Pols...) szczegóły 
9.książka: Bochenek Krzysztof: Filozofia człowieka w kontekście piętnastowiecznych krakowskich dyskusji antropologicznych (ciało-dusza). 2008  szczegóły 
10.książka: Bogacz Teresa: Wiedza geograficzna o Śląsku w dobie odrodzenia. 1990 ([Na podstwawie renesansowych opisów geograficznych]....) szczegóły 
recenzja: Rott Dariusz: Kwartalnik Opolski 1993 nr 3 s. 151-155  szczegóły 
11.książka: Borek Piotr: Szlakami dawnej Ukrainy. Studia staropolskie. 2002 (Wstęp. I. Historiografowie i pamiętnikarze. Staropolskie kreacje ruski...) szczegóły 
recenzja: Leśniak Franciszek: Szlakami dawnej Ukrainy. Konspekt 2003 nr 14/15 s. 180-181  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Książki o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 344-345  szczegóły 
12.książka: Borek Piotr: Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja. 2001 (Wstęp. * I. O sylwiczności staropolskich pamiętników. 1. Małe formy sł...) szczegóły 
recenzja: Bigaj Anetta: Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2002 [nr] 7 (2001) s. 219-223  szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Ukraina w oczach diarystów i pamiętnikarzy. Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 122-123  szczegóły 
recenzja: Chymkowski Roman: W kręgu historii literatury. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 117 (nota...) szczegóły 
recenzja: Głażewski Jacek: Napis 2001 seria 7 s. 525-531  szczegóły 
recenzja: Grzeszczuk Michał W.: Z życia Towarzystwa Asystentów AP [Akademii Pedagogicznej w Krakowie]. Konspekt 2002 nr 12 s. 66 (nt. spotkania promocyjnego zorganizowanego w celu prezentacji książki;...) szczegóły 
recenzja: Grzeszczuk Michał W.: Z życia Towarzystwa Asystentów AP [Akademii Pedagogicznej]. Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 73 (nt. spotkania promocyjnego książki...) szczegóły 
recenzja: Kuran Michał: Ruch Literacki 2002 z. 1 s. 93-95  szczegóły 
recenzja: Leśniak Franciszek: Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Nowa Polszczyzna 2001 nr 5 s. 67-68  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Książki o Lwowie i Kresach Południowo-Wschodnich. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 344-345  szczegóły 
13.książka: Borowski Andrzej: Renesans. 1992 (Wstęp. - I. Odrodzenie - idea, pojęcie, okres: Dzieje idei Odrodzenia....) szczegóły 
recenzja: Walecki Wacław: Ruch Literacki 1993 z. 4 s. 504-506  szczegóły 
14.książka: Bystroń Jan Stanisław: Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII. 1993  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Klucz do naszej tradycji. Życie Warszawy 1994 nr 195 dod. s. 5  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Przez okulary Kitowicza. Gazeta o Książkach 1994 nr 6 s. 11  szczegóły 
recenzja: "Verbum Nobile" poleca. Verbum Nobile 1997 nr 1 (11) s. 37 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Obyczaje w dawnej Polsce. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Omnibus. Gazeta o Książkach 1994 nr 4 s. 9  szczegóły 
15.książka: Chrzanowski Tadeusz: Wędrówki po Sarmacji europejskiej. Eseje o sztuce i kulturze staropolskiej. 1988 ([Passim informacje o pisarzach epoki]....) szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Res Publica 1989 nr 3 s. 102-104  szczegóły 
recenzja: Florczak Zbigniew: Przegląd Katolicki 1989 nr 16 s. 6  szczegóły 
recenzja: Heyman Łukasz: Praszczury kultury. Tygodnik Powszechny 1990 nr 20 s. 10  szczegóły 
recenzja: Mazur Aneta: Znak 1989 nr 8 s. 87-92  szczegóły 
16.książka: Ciccarini Marina: Żart, inność, zbawienie. Studia z literatury i kultury polskiej. 2008  szczegóły 
17.książka: Conley Thomas M.: Byzantine culture in Renaissance and Baroque Poland. 1994 (Debating "receptions" and "traditions". Byzantine culture in Renaissan...) szczegóły 
18.książka: Cracovia litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie Renesansu. Księga zbiorowa Międzynarodowej Sesji Naukowej w czterechsetlecie zgonu Jana Kochanowskiego (W Krakowie, 10-13 października 1984 r.). 1991 ([Tadeusz Ulewicz] T.U.: [Wstęp]. - [Tadeusz Ulewicz] T.U.: Przygotowan...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 177-178 (not....) szczegóły 
recenzja: Głębicka Ewa J.: Ricerche Slavistiche 1992 t. 38 (1991) s. 388-394  szczegóły 
recenzja: Gruchała Janusz S.: Ruch Literacki 1992 z. 5 s. 555-558  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Cracovia litterarum. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 32-33 (z portretem Jana Kochanowskiego; malował Jan Matejko...) szczegóły 
recenzja: Weinberg Jerzy: Kraków Janowi Kochanowskiemu - jak zawsze najlepiej. Miscellanea Łódzkie 1993 nr 10 s.86-91  szczegóły 
19.książka: Czarliński Bonawentura, Giżycki Stefan: Książę Janusz Wiśniowiecki (1598-1636) w lubelskich kazaniach pogrzebowych. 2007  szczegóły 
20.książka: Czas i przestrzeń w kulturze średniowiecza. Materiały XIX Seminarium Mediewistycznego. 1994 ([Zawiera m.in.:] Hanna Wojtczak: Czas a ilość w "Benedicti Hesse de Cr...) szczegóły 
21.książka: Czerkawski Jan: Humanizm i scholastyka. Studia z dziejów kultury filozoficznej w Polsce w XVI i XVII wieku. 1992 (Jana z Trzciany koncepcja godności człowieka. Hannibal Rosseli i renes...) szczegóły 
22.książka: Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym. Konferencja naukowa. 1997 ([Materiały z sesji naukowej mediewistów, poświęconej badaniom nad czło...) szczegóły 
recenzja: Chmielewski Wojciech: Korzenie naszej tożsamości. Nowe Książki 1998 nr 5 s. 53-54  szczegóły 
23.książka: Człowiek wobec natury. Humanizm wobec nauk przyrodniczych. 2010  szczegóły 
24.książka: Czterechsetlecie Unii Brzeskiej. Zagadnienia języka religijnego. 1998 ([Zawiera materiały z konferencji "O języku religijnym III"; Kazimierz ...) szczegóły 
recenzja: Stec Wiesław: Unia brzeska i język. Białostockie Archiwum Językowe 2001 nr 1 s. 199-204  szczegóły 
recenzja: Wolnicz-Pawłowska Ewa: Prace Językoznawcze [Olsztyn] 2000 z. 2 s. 195-198  szczegóły 
25.książka: Czyż Antoni: Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. 1997 (Na wstępie. [Zawiera m.in.:] - I. Średniowieczna kultura symboliczna. ...) szczegóły 
recenzja: Cieszyńska Beata: Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 177-184  szczegóły 
recenzja: Goliński Janusz K.: Barok 1996 nr 2 s. 275-279  szczegóły 
recenzja: Obirek Stanisław: Uwiedziony przeszłością. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 11 s. 237-239  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 304-305 (not....) szczegóły 
26.książka: Darowski Roman: Studia z filozofii jezuitów w Polsce w XVII i XVIII wieku. 1998 (Przedmowa. * [Zawiera m. in.:] Filozofia moralna Wojciecha Sokołowskie...) szczegóły 
recenzja: Dec Ignacy: Wrocławski Przegląd Teologiczny 2001 nr 1 s. 175-176  szczegóły 
recenzja: Tyburski Roman: Ruch Filozoficzny 2001 t. 58 z. 2 s. 312-315  szczegóły 
27.książka: Deptuchowa Ewa: Odpowiedniki łacińskiego passivum w psałterzach staropolskich. 1985  szczegóły 
recenzja: Krążyńska Zdzisława: Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 144-146  szczegóły 
28.książka: Die altpolnischen Ortographien des 16. Jahrhunderts. Stanisław Zborowski, Jan Seklucjan, Stanisław Murzynowski, Jan Januszowski. 1983  szczegóły 
recenzja: Reczek Józef: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1989 t. 46 cz. 1 s. 107-112  szczegóły 
29.książka: Domański Juliusz, Ogonowski Zbigniew, Szczucki Lech: Zarys dziejów filozofii w Polsce (Wiek XIII-XVII). 1989 (Z. Ogonowski: Słowo wstępne. * Cz. 1: Wiek XIII-XV (aut.: J. Domański)...) szczegóły 
recenzja: Urban Wacław: Juliusz Domański, Zbigniew Ogonowski, Lech Szczucki: Zarys dziejów filozofii w Polsce. Wieki XIII-XVII. Kwartalnik Historyczny 1990 nr 1/2 s. 180-181  szczegóły 
30.książka: Dominikanie w środkowej Europie w XIII-XV wieku. Aktywność duszpasterska i kultura intelektualna. 2002 ([M.in. zawiera rozdziały:] Gerard Labuda: Nowe spojrzenia na źródła do...) szczegóły 
recenzja: Bukała Marcin: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 2003 nr 1 s. 83-85  szczegóły 
31.książka: Drelicharz Wojciech: Annalistyka małopolska XIII-XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych. 2003 (Wstęp. I. Tradycja rękopiśmienna roczników małopolskich. 1. Rękopis Ar...) szczegóły 
32.książka: Dubisz Stanisław: Język - historia - kultura. (Wykłady, studia, analizy). 2002 ([Zawiera m.in.:] Piśmiennictwo okresu staropolskiego jako wyraz rozwoj...) szczegóły 
recenzja: Nowowiejski Bogusław: Białostockie Archiwum Językowe 2002 nr 2 s. 239-242  szczegóły 
33.książka: Dybek Dariusz: Anioł w piśmiennictwie polskim XVII i XVIII wieku. 2012 (I. Wstęp. - II. Krótka historia angelologii przedbarokowej. - Anioły w...) szczegóły 
34.książka: Dziechcińska Hanna: Kultura literacka w Polsce XVI i XVII wieku. Zagadnienia wybrane. 1994 (Słowo wstępne. - Główne nurty kultury staropolskiej: pareneza, ludyzm,...) szczegóły 
recenzja: Głażewski Jacek: Napis 1997 seria 3 s. 200-203  szczegóły 
recenzja: Mazurkowa Bożena: Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 184-201  szczegóły 
recenzja: Woźniak Olga: Barok 1996 nr 1 s. 285-286  szczegóły 
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mijas Stanisław: Zabawy i Zabawki 1997 nr 1/2 s. 180-181  szczegóły 
36.książka: Dziechcińska Hanna: O staropolskich dziennikach podróży. 1991 (Słowo wstępne. - Podróż - jej miejsce w świadomości społecznej XVI-XVI...) szczegóły 
recenzja: Bogucka Maria: Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 154-157  szczegóły 
recenzja: Głębicka Ewa J.: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1993 t. 37 s. 132-134  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1992 nr 1 s. 195  szczegóły 
recenzja: Kaczyński Paweł: Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 235-239  szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mijas Stanisław: Zabawy i Zabawki 1997 nr 1/2 s. 182-183  szczegóły 
38.książka: Dziechcińska Hanna: Pamiętniki czasów saskich. Od sentymentalizmu do sensualizmu. 1999 (Słowo wstępne. Miejsce przekazu pamiętnikarskiego w kulturze dawnej Po...) szczegóły 
recenzja: Cieszyńska Beata: Barok 2000 nr 1 s. 292-294  szczegóły 
recenzja: Pliszka Marcin: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 237-244  szczegóły 
recenzja: Zygielski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2001 r. 12 s. 144 (not....) szczegóły 
39.książka: Dziechcińska Hanna: Sztuka przekonywania w kulturze polskiej trzech stuleci XVI-XVII-XVIII. 2010  szczegóły 
40.książka: Dzięcioł Alina: Książka jako symbol w kulturze polskiej XVII wieku. 1997 (Wstęp. I. Książka jako symbol w kulturze europejskiej. II. Książka - s...) szczegóły 
recenzja: Makowski Tomasz: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 208-209  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 5 s. 361 (not....) szczegóły 
41.książka: Ecclesia, cultura, potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana siostrze profesor Urszuli Borkowskiej. 2006 ([w ks. zb.:] Czesław Deptuła: Księdza kanonika Jana Długosz osobliwe s...) szczegóły 
42.książka: Epistolografia w dawnej Rzeczpospolitej T. 1 (Stulecia XV-XVII). 2011  szczegóły 
43.książka: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 1 Stulecia XV-XVII. 2011  szczegóły 
44.książka: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. 2 Stulecia XVIII-XIX. 2011  szczegóły 
45.książka: Erber Czesław: W kręgu autorów staropolskiej sztuki kulinarnej. (Stanisław Czerniecki i Wojciech Wincenty Wielądko - ich prace w księgozbiorach Kielecczyzny). 2005  szczegóły 
46.książka: Erotyzm w literaturze staropolskiej. Praca zbiorowa.  szczegóły 
47.książka: Ethos rycerski w historii, literaturze i kulturze. 2010 ([Zawiera m.in.:] Słowo wstępne. - Część I. Rycerz Zachodu. Katarzyna ...) szczegóły 
48.książka: Etos humanistyczny. 2010 (Piotr Urbański: Od redaktora. Etos humanistyczny - perspektywa europej...) szczegóły 
49.książka: Filologia e letteratura nei paesi slavi. Studi in onore di Sante Graciotti. 1990 ([Zawiera m.in.:] Leszek Moszyński: Greckie konstrukcje typu "pater emo...) szczegóły 
recenzja: Garzaniti Marcello: Revue des Etudes Slaves 1992 t. 64 z. 2 s. 337-339  szczegóły 
50.książka: Gałaj-Dempniak Renata: Propaganda wojenna w Rzeczypospolitej w świetle literatury staropolskiej w XVI-XVII wieku. 2008  szczegóły 
51.książka: Garcon Gabriel: La litterature polonaise du Moyen age. Des origines au XVeme siecle. 1997  szczegóły 
52.książka: Gnatjuk Oleksandra: Ukrajins'ka dukhovna barokkova pihsnja. 1994 ([W ks. liczne passim o liryce polskiego baroku]....) szczegóły 
53.książka: Godyń Jan: Studia historycznojęzykowe, edytorskie, kulturalnojęzykowe. 2009 ([Zawiera m.in.:] I. Studia historycznojęzykowe. Biblia a polszczyzna. ...) szczegóły 
54.książka: Golik-Prus Aleksandra: Różnorodność formuły "non omnis moriar" w łacińskich wpisach sztambuchowych przełomu XVI i XVII wieku. 2004 (Uwagi wstępne. - 1. "Alba amicorum" - narodziny i rozwój. 1.1. Poprzed...) szczegóły 
55.książka: Goliński Janusz K.: Peccata capitalia. Pisarze staropolscy o naturze ludzkiej i grzechu. 2002 (Wprowadzenie. - Część I. Człowiek, świat i grzech: 1. Idea grzechu - o...) szczegóły 
recenzja: Frankowska Beata: Urodzeni w plugastwie, mający umrzeć w ucisku. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 41  szczegóły 
recenzja: Skrzydło Jolanta: Barok 2003 nr 1 s. 195-196  szczegóły 
recenzja: Słowikowska Dorota: Ogród 2003 nr 1/2 s. 351-355 (z notą biograficzną recenzentki na s. 355...) szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2003 r. 14 s. 108 (not....) szczegóły 
56.książka: Graciotti Sante: Od Renesansu do Oświecenia. 1991 (T. 1. 400 s.
Od autora. - Polska a Europa: Patriotyzm i w...)
 szczegóły 
recenzja: Cebo Elżbieta: Owoc przeznaczenia. Trybuna 1991 nr 166 s. 5  szczegóły 
recenzja: Klimowicz Mieczysław: Odkrycia włoskiego komparatysty. Odra 1992 nr 9 s. 99-100  szczegóły 
recenzja: Klimowicz Mieczysław: Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 231-237  szczegóły 
recenzja: Libera Zdzisław: Kultura polska w oczach włoskiego uczonego. Nowe Książki 1991 nr 10 s. 49-52 (z fot. Sante Graciotti...) szczegóły 
recenzja: Litwornia Andrzej: AION - Slavistica 1993 [t.] 1 (1993) s. 415-421  szczegóły 
recenzja: Milewska Anna: Podzwonne dla filologii. Tygodnik Literacki 1991 nr 21 s. 15  szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Ricerche Slavistiche 1993 t. 39/40 (1992/1993) z. 2 s. 306-310  szczegóły 
recenzja: Żukowska Kazimiera: Co Polska winna i co dała Europie. Przegląd Powszechny 1992 nr 3 s. 485-487  szczegóły 
57.książka: Grzeszczuk Stanisław: Błazeńskie zwierciadło. Rzecz o humorystyce sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku. 1994 (I. Wprowadzenie. II. Poczet polskich "sowizdrzałów" [twórczość Jana Dz...) szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Aleksandra: Barok 1996 nr 1 s. 326  szczegóły 
58.książka: Grzeszczuk Stanisław: Materiały do studiowania literatury staropolskiej. 1986 (Cz. 2. 1986, 446 s....) szczegóły 
59.książka: Grzeszczuk Stanisław: Materiały do studiowania literatury staropolskiej. 1990 (Cz. 1. 1990, 404 s....) szczegóły 
60.książka: Grzeszczuk Stanisław: Między historią i bibliografią literatury staropolskiej. Studia. 1992 (Część I. Jan Kochanowski - od optymizmu do zwątpienia: "Czego chcesz o...) szczegóły 
61.książka: Grzeszczuk Stanisław: Staropolskie potomstwo Sowizdrzała. Plebejski humor literacki. 1990 (Wstęp. - Pokrewieństwa i analogie literackie. Poczet polskich "sowizdr...) szczegóły 
recenzja: Buszewiczowa Elwira: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 420-421  szczegóły 
recenzja: J.Ś.: Nowe Książki 1991 nr 6 s. 30  szczegóły 
62.książka: Grzęda Ewa: Będziesz z chlubą wskazywać synów twoich groby... Mitologizacja mogił bohaterów w literaturze i kulturze polskiej lat 1795-1863. 2011  szczegóły 
63.książka: Grzybowski Stanisław: Sarmatyzm. 1996 (Czas sarmatyzmu [m.in. nt. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego, Jana Andrzeja ...) szczegóły 
recenzja: Brynkus Józef: Perspektywy sarmatyzmu (Na marginesie książki "Sarmatyzm" Stanisława Grzybowskiego). x 2000 ([w ks. zb.:] Podróże po historii. Studia z dziejów kultury i polityki ...) szczegóły 
64.książka: Gumuła Urszula: Literatura polska na Śląsku w XVII wieku. Piotr Wachenius, Jan Malina, Maciej Gutthaeter-Dobracki. 1995 (Wstęp [nt. piśmiennictwa śląskiego doby staropolskiej]. - Piotr Wachen...) szczegóły 
recenzja: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Kwartalnik Opolski 1995 nr 3/4 s. 112-114  szczegóły 
recenzja: Janota Wojciech: Dawni autorzy śląscy. Śląsk 1996 nr 3 s. 79  szczegóły 
recenzja: Rott Dariusz: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1996 t. 40 s. 156-157  szczegóły 
recenzja: Rott Dariusz: Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 80-83  szczegóły 
65.książka: Harasimowicz Jan: Mors janua vitae. Śląskie epitafia i nagrobki wieku reformacji. 1992 ([M.in. rozdz.:] Treści ideowe śląskich epitafiów i nagrobków wieku ref...) szczegóły 
recenzja: Chrościcki Juliusz A.: Acta Poloniae Historica 1994 t. 70 s. 184-185  szczegóły 
66.książka: Hernas Czesław: Barok. 1998  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 358-359 (not....) szczegóły 
67.książka: Hernas Czesław: Barok. 1998  szczegóły 
68.książka: Hernas Czesław: Literatura baroku. 1995  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (notka...) szczegóły 
69.książka: Hojdis Bogdan, Kowalski Jacek, Meller Katarzyna: Literatura staropolska. 2009  szczegóły 
70.książka: Hopp Lajos: Az "antemurale" es "conformitas" humanista eszmeje a magyar-lengyel hagyomanyban. 1992 ([Tł. tyt.: Humanistyczne idee "antymurale" i "conformitas" we wspólnej...) szczegóły 
recenzja: Mest'an Antonin: Slavia 1994 z. 1 s. 101-102  szczegóły 
recenzja: Molnar Istvan D.: Slavica 1995 t. 27 s. 237-239  szczegóły 
71.książka: Hopp Lajos, Ślaski Jan: A magyar-lengyel multszemlet elozmenyei. Politikai es hagyomanyok Bathory Istvanig. 1992 ([Tł. tyt.: Węgiersko-polskie wydarzenia historyczne. Tradycje politycz...) szczegóły 
recenzja: Molnar Istvan D.: Slavica 1995 t. 27 s. 237-239  szczegóły 
72.książka: Filomata. Nr 408: Antyk w dobie polskiego baroku. 1992 (Piotr Pirecki: O antyku w środowisku zamojskim doby rozkwitu [mecenat ...) szczegóły 
73.książka: Il barocco in Polonia. Atti dei colloqui italo-polacchi 1992. 1995 (Janusz Pelc: Horyzonty wyobraźni w literaturze polskiego baroku [Wespa...) szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Barok 1996 nr 2 s. 247-251  szczegóły 
recenzja: Prejs Marek: Barokowe spotkania polsko-włoskie. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 142-145  szczegóły 
74.książka: Il rinascimento in Polonia. Atti dei colloqui italo-polacchi 1989-1992. 1994 ([Zawiera m.in.:] Janusz Pelc: Il classicismo rinascimentale di Jan Koc...) szczegóły 
75.książka: Inspiracje platońskie literatury staropolskiej. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Zespół Badań Literackich nad Historią Kultury Epok Dawnych Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, 14-15 października 1998 r. . 2000 ([Zawiera m.in. artykuły:] Alina Nowicka-Jeżowa: Słowo wstępne. - Marek...) szczegóły 
recenzja: Piskała Magdalena: Barok 2001 nr 1 s. 220-222  szczegóły 
recenzja: Szczot Monika: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 263  szczegóły 
76.książka: Istoriâ obsestvennoj i filosofskoj mysli v Belarusi. Rannee i razvitoe Vozroždenie. Hrestomatiâ. 2010 (M.in. nt. twórców: Mikołaj Hussowski, Filon Kmita-Czarnobylski, Szymon...) szczegóły 
77.książka: Jażdżewski Konstanty Klemens: Lubiąż. Losy i kultura umysłowa śląskiego opactwa cystersów. (1163-1642). 1993 ([Zawiera m.in.:] Duchowość [m.in. nt.: historiografii lubiąskiej: Enge...) szczegóły 
78.książka: Jezuicka ars historica. Prace ofiarowane Księdzu Profesorowi Ludwikowi Grzebieniowi SJ. 2001 ([Zawiera m.in.:] Janusz Byliński: ne studia Polaków w eopce staropolsk...) szczegóły 
79.książka: Jobert Ambroise: Od Lutra do Mohyły. Polska wobec kryzysu chrześcijaństwa 1517-1648. 1995 ([M.in. nt. poglądów Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Stanisława Hozjusza...) szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Niemieko-ruski bóg Polaków. Ex Libris 1995 nr 71 s. 17-18  szczegóły 
recenzja: Pelczar Roman: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1997 t. 67 s. 419-420  szczegóły 
recenzja: Treger Bronisław: Papiści, schizmatycy i kacerze. Trybuna 1994 nr 281 s. 19  szczegóły 
80.książka: Jung Dawid: Wierszopisowie Kłecka w latach 1590-1623. Przyczynki do historii kultury staropolskiej. 2012  szczegóły 
81.książka: Kadłubek Zbigniew, Rott Dariusz, Ryba Renata, Wilczek Piotr: Literatura staropolska. Średniowiecze - Renesans - Barok. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. 2002  szczegóły 
82.książka: Kalita Zdzisław: Człowiek i świat wartości. Aksjologia renesansowego humanizmu. 1993 ([Passim o literaturze polskiej]...) szczegóły 
recenzja: Kalita Z.: Ruch Filozoficzny 1994 t. 51 nr 3/4 s. 405-407  szczegóły 
83.książka: Karłowska-Kamzowa Alicja, Wetesko Leszek, Wiesiołowski Jacek: Średniowieczna książka rękopiśmienna jako dzieło sztuki. [Katalog wystawy, Gniezno 12 IX - 31 X 1991]. 1993  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 243 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mrozowicz Wojciech: Roczniki Biblioteczne 1994 r. 38 z. 1/2 s. 220-221  szczegóły 
84.książka: Karpiński Adam: Tekst staropolski. Studia i szkice o literaturze dawnej w rękopisach. 2003 (Od autora. Część I - Wiek rękopisów. O konsekwencjach "wieku rękopisó...) szczegóły 
85.książka: Kasprzak-Obrębska Halina, Starnawski Jerzy, Wichowa Maria: Pod cieniem Hippeum. Studia i materiały. 1995 (Jerzy Starnawski: Wstęp. * Spojrzenia na Zamość, na okolicę i na ród Z...) szczegóły 
86.książka: Kasprzak-Obrębska Halina: Polska i pisarze polscy w saskiej encyklopedii J. H. Zedlera. 1991 (Johann Heinrich Zedler i jego "Grosses Vollstaendiges Universal - Lexi...) szczegóły 
recenzja: Roszak Stanisław: Kwartalnik Historyczny 1995 nr 2 s. 139-141  szczegóły 
recenzja: Ulewicz Tadeusz: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 422-423  szczegóły 
87.książka: Kauer Elżbieta: Staropolski dyskurs. Studia i szkice. 2005  szczegóły 
88.książka: Kavaljouh Sjargejj: Geroihka - epihchnaja paezihja Belarusih i Lihtvy konca XVI st.. 1993 ([Dot. m.in. pisarzy dwujęzycznych - polsko-białoruskich i polsko-litew...) szczegóły 
89.książka: Kędelska Elżbieta: Studia nad łacińsko-polską leksykografią drugiej połowy XVI wieku. 1995  szczegóły 
recenzja: Rewers Renata: Slavia Occidentalis 1996 t. 53 (1996) s. 133-136  szczegóły 
90.książka: Klasztor w kulturze średniowiecznej Polski. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorg. w Dabrowie Niemodlińskiej w dniach 4-6 XI 1993 przez Instytut Historii WSP w Opolu i Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. 1995 ([Zawiera m.in.:] Klasztor a szkoła: Krzysztof Kaczmarek: Kariery zakon...) szczegóły 
91.książka: Klejnocki Jarosław: Literatura staropolska. 1989  szczegóły 
92.książka: Klemp Aleksander: Protestanci w dobrach prywatnych w Prusach Królewskich od drugiej połowy XVII do drugiej połowy XVIII wieku. 1994 ([M.in. o działalności literackiej i publicystycznej duchowieństwa prot...) szczegóły 
93.książka: Kleszczowa Krystyna: Verba dicendi w historii języka polskiego. Zmiany znaczeń. 1989 ([Oparte na przykładach polszczyzny XVI w.]....) szczegóły 
94.książka: Kolokwia polsko-włoskie. 1994 (T. 1: Między średniowieczem a renesansem. 1994, 171 s. Nullo Minissi: ...) szczegóły 
95.książka: Komasara Irena: Książka na dworach Wazów w Polsce. 1994 ([Wstęp]. - Dwory kulturalne Wazów w latach 1587-1668. Dwór i otoczeni...) szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1996 t. 73 s. 193-194 (not. w języku angielskim...) szczegóły 
recenzja: Krawczyk Antoni: Folia Bibliologica 2001 nr 44/45 (1996/1997) s. 115-117  szczegóły 
96.książka: Koncept w kulturze staropolskiej. (Kwiryna Ziemba: Zapowiedzi kultury konceptu w twórczości Jana Kochanow...) szczegóły 
97.książka: Korolko Mirosław: Seminarium Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego. Humaniści w kancelarii królewskiej Zygmunta Augusta. 1991 (Wstęp. Między akademią a kancelarią. Renesansowe ośrodki kultury human...) szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1993 t. 68 s. 162-163 (not....) szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Królewscy humaniści. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 18  szczegóły 
recenzja: Wyczański Andrzej: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1993 t. 37 s. 127-129  szczegóły 
98.książka: Kościelny Robert: Problem tolerancyjności kontrreformatorów w Rzeczypospolitej na przełomie XVI i XVII wieku. 1997 ([Zawiera m.in.:] Reformatorzy katoliccy wobec innowierców. 1. Wizerune...) szczegóły 
99.książka: Kotarska Jadwiga: Theatrum mundi. Ze studiów nad poezją staropolską. 1998 ("Jesteśmy jakby na grę persony ubrane..." Barokowe wersje toposu theat...) szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 1999 z. 3 s. 195-201  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 285 (not....) szczegóły 
100.książka: Kotarski Edmund: Dziedzictwo i tradycja. Szkice o literaturze staropolskiej. 1990 (Literatura staropolska: Wyłączne dziedzictwo czy także tradycja? Dialo...) szczegóły 
recenzja: [Karpiński Andrzej] (AK): Acta Poloniae Historica 1992 t. 66 s. 202 (not....) szczegóły 
recenzja: Rytel Jadwiga: Dziedzictwo i tradycja. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 140-144  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Z Gdańska do Europy. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 29-30  szczegóły 
101.książka: Kotarski Edmund: Gdańsk literacki (Do końca XVIII wieku). 1997 (Kazimierz Radowicz: Millenii causa... - Początki. U progu złotych czas...) szczegóły 
recenzja: Bachórz Józef: O nowej książce Edmunda Kotarskiego. Tytuł [Gdańsk] 1998 nr 2 s. 181-186  szczegóły 
102.książka: Kotarski Edmund: Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku. 1993 (I. Gdańsk. Miasto i literatura. II. Glaturatoria i funeralia. III. Vir...) szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1995 t. 72 s. 175-176 (not....) szczegóły 
recenzja: Goliński Janusz: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 204-209  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 7 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Nowak Zbigniew: Rocznik Gdański 1994 t. 54 z. 1 s. 204-208  szczegóły 
recenzja: Rudkowska Magdalena: Napis 1997 seria 3 s. 204-211  szczegóły 
recenzja: Smagowski Dariusz: Komunikaty Instytutu Bałtyckiego 1994 z. 43 s. 147-153  szczegóły 
103.książka: Kowzan Jacek: Quattuor hominum novissima. Dziej serii tematycznej czterech rzeczy ostatecznych w literaturze staropolskiej. 2003 (I. Dzieje kształtowania się pojęcia quattor novissima. Eschatologia bi...) szczegóły 
104.książka: Krajewska Monika: Integracja i dezintegracja państwa Piastów w kronikach polskich Marcina Kromera oraz Marcina i Joachima Bielskich. 2010  szczegóły 
105.książka: Kraków sarmacki. Materiały z sesji naukowej z okazji Dni Krakowa w roku 1989. 1992 ([Zawiera m.in.:] Stanisław Cynarski: Uwagi nad problematyką sarmatyzmu...) szczegóły 
106.książka: Krawczyk Antoni: Historiografia krytyczna. Formowanie się nowożytnej postawy naukowej w polskim piśmiennictwie historycznym XVII w.. 1994 ([Dot. m.in. pisarzy: Stefan Damalewicz, Jan Krzysztof Hartknoch, Stani...) szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 209 (nota...) szczegóły 
recenzja: P.D.: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 38 s. 167-168  szczegóły 
107.książka: Krzewińska Anna: Początki utopii w literaturze staropolskiej. 1994 (Europejski kontekst: Wytęskniony ideał i poroniony pomysł [m.in. o Tom...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1997 t. 75 s. 242 (notka w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Obremski Krzysztof: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 213-216  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 304 (not....) szczegóły 
recenzja: Wałaszewski Zbigniew: Barok 1995 nr 2 s. 271-274  szczegóły 
108.książka: Krzywy Roman: Od hodoeporikonu do eposu peregrynackiego. Studium z historii form literackich. 2001 ([Dot. staropolskich tekstów podróżniczych: polskich i łacińskich, będą...) szczegóły 
recenzja: Trębska Małgorzata: Barok 2003 nr 1 s. 197-199  szczegóły 
109.książka: Kuenstler-Langner Danuta: Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku. 1996  szczegóły 
recenzja: Magryś Roman: Marność nad marnościami i wszystko marność. Fraza 1998 nr 19/20 s. 147-149  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 306-307 (not....) szczegóły 
110.książka: Kuenstler-Langner Danuta: Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku. 1993 (Wstęp. - I. Vanitas - pole terminologiczne. II. Idea vanitas i jej tra...) szczegóły 
recenzja: Chemperek Dariusz: Barok 1995 nr 1 s. 181-182  szczegóły 
recenzja: Cieszyńska Beata: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 185-190  szczegóły 
recenzja: Ruch Literacki 1995 z. 2 s. 276-277  szczegóły 
111.książka: Kultura intelektualna w zakonach polskich w XVII i XVIII wieku. Materiały z sesji naukowej Katedry Historii Zakonów zorganizowanej 27 października 2005 roku. 2006  szczegóły 
112.książka: Kultura żywego słowa w dawnej Polsce. Praca zbiorowa. 1989 (Wstęp. - K. Dmitruk: Galaktyki kultury. - H. Dziechcińska: Gest w star...) szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 23 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Partyka Joanna: Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 362-366  szczegóły 
recenzja: Prejs Marek: Jak badać kulturę "żywego słowa"?. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6 s. 177-180  szczegóły 
113.książka: Kwilecka Irena: Studia nad staropolskimi przekładami Biblii. 2003 (Od autorki. - W zaciszu benedyktyńskiego klasztoru w Lubiniu. Najstars...) szczegóły 
114.książka: Lachmann Renate: Die Zerstoerung der schoenen Rede. Rhetorische Tradition und Konzepte des Poetischen. 1994 (m.in. zawiera artykuły na temat twórczości Macieja Sarbiewskiego i Dan...) szczegóły 
recenzja: Pospishil Ivo: Wiener Slavistisches Jahrbuch 1996 t. 4 (1995) s. 296-298  szczegóły 
115.książka: Le Baroque en Pologne et Europe. Colloque international, Paris, septembre 1988, organise par l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales. 1990 ([Materiały z konferencji "Le Baroque en Pologne et Europe", Paris, IX ...) szczegóły 
recenzja: Drews Peter: Revue de Litterature Comparee 1992 r. 66 nr 4 s. 467-468  szczegóły 
recenzja: Pałac Krzysztof: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 237-239  szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Barok 1994 nr 1 s. 161-162  szczegóły 
recenzja: Rutkowski Krzysztof: Barok tu i tam. Zeszyty Literackie 1991 z. 36 s. 145-146 (z not. o Krzysztofie Rutkowskim, s. 160...) szczegóły 
recenzja: Szturc Włodzimierz: Pamiętnik Literacki 1992 z. 3 s. 237-241  szczegóły 
recenzja: Szturc Włodzimierz: Revue des Etudes Slaves 1992 t. 64 z. 4 s. 777-781  szczegóły 
116.książka: Lektury polonistyczne. Średniowiecze, renesans, barok. 1993 (T. 2. 1993, 316 s. Od redakcji. - Ewa Ostrowska: "Posłuchajcie bracia ...) szczegóły 
117.książka: Lektury polonistyczne. Średniowiecze, renesans, barok. 1995 (T. 1. 1995, 319 s....) szczegóły 
118.książka: Lektury polonistyczne. Średniowiecze, renesans, barok. 1997 (T. 1. 1997, 319 s....) szczegóły 
119.książka: Lektury polonistyczne. Średniowiecze, renesans, barok. 1995 (T. 1. 1995, 319 s....) szczegóły 
120.książka: Lektury polonistyczne. Średniowiecze, renesans, barok. 1994 (T.1. 1994, 319 s....) szczegóły 
121.książka: Lektury polonistyczne. Średniowiecze, renesans, barok. 1992 (T. 1. 1992, 319 s.
Ewa Ostrowska: "Bogurodzica". - Stanis...)
 szczegóły 
122.książka: Lektury polonistyczne. Średniowiecze, renesans, barok. 1999 (T. 3....) szczegóły 
123.książka: Lenart Mirosław: Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.).  szczegóły 
124.książka: Lenart Mirosław: Spór duszy z ciałem i inne spory w literaturze staropolskiej na tle tradycji średniowiecznej. 2002 (Wstęp. - Część I. Duszy z ciałem odwieczny konflikt: 1. Sprór jako met...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 303-304 (nota...) szczegóły 
125.książka: Lengyelek és magyarok a XVI. századi Európában Balassi Bálint és Báthory István kora. Tanulmányok a 2004. április 27-28-án Krakkóban megrendezett nemzetközi konferencia anyagából. 2004  szczegóły 
126.książka: Lewański Ryszard Kazimierz: The role of the Reformation in the development of Polish culture. 1990  szczegóły 
127.książka: Libris satiari nequeo = Oto ksiąg jestem niesyty.  szczegóły 
128.książka: Lichański Jakub Zdzisław: Retoryki w Polsce. Studia o historii, nauczaniu i teorii w czasach I Rzeczypospolitej. 2003 (Wstęp czyli Myślenie o retoryce. I. Ramus - Retoryka i pedagogika - Tr...) szczegóły 
129.książka: Lipatov Aleksandr: Literatura v krugu shlakhetskojj demokratii. Pozdneje barokko, prosveshhenje, predromantizm. 1995  szczegóły 
recenzja: Grabska Elżbieta: Barok 1995 nr 2 s. 274-275  szczegóły 
130.książka: Listowne Polaków rozmowy. List łacińskojęzyczny jako dokument polskiej kultury XVI i XVII wieku. 1992 ([Zawiera materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. listu staropolskie...) szczegóły 
131.książka: Literatura dawna a współczesna humanistyka. 2010 (Krzysztof Obremski: Metodologia: efektywność a efektowność. - Tomasz ...) szczegóły 
132.książka: Literatura i instytucje w dawnej Polsce. Praca zbiorowa. 1994 ([Hanna Dziechcińska] H.D.: Słowo wstępne. - Krzysztof Dmitruk: Instytu...) szczegóły 
recenzja: Mazurkowa Bożena: Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 184-201  szczegóły 
recenzja: Woźniak Olga: Barok 1996 nr 1 s. 286-287  szczegóły 
133.książka: Literatura i kultura polska po "potopie". 1992 ([Zawiera materiały z konferecji nauk. pośw. problemom literatury i kul...) szczegóły 
recenzja: Stępień Paweł: Barok 1994 nr 1 s. 165-167  szczegóły 
recenzja: Stępień Paweł: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 231-238  szczegóły 
134.książka: Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce. Praca zbiorowa. 1993 ([Zawiera materiały z konferencji nauk. "Literatura i kultura późnego ś...) szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 162-170  szczegóły 
recenzja: [Gawlas Sławomir] S.G.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1996 t. 1 s. 144-145 (nota...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 12 s. 56 (not....) szczegóły 
135.książka: Literatura polska. 1989 (T. 1: Od średniowiecza do oświecenia. 456 s., [48] s. tabl.: faks., fo...) szczegóły 
recenzja: Nowe Książki 1990 nr 1 s. 42 (nota...) szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech Jerzy: Nowe Książki 1989 nr 8 s. 53-55  szczegóły 
sprostowanie: Podgórski Wojciech Jerzy: Nowe Książki 1989 nr 12 s. 44 (dot. błędów w druku we własnej recenzji druk. w nrze 8...) szczegóły 
136.książka: Literatura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej. 2007  szczegóły 
137.książka: Litwornia Andrzej: W Rzymie niezwyciężonym Rzym niezwyciężony. Spory o Wieczne Miasto (1575-1630). 2003 (1. Staropolskie spory o Rzym. Literatura peregrynacyjna. Dwie Lukrecje...) szczegóły 
recenzja: Sowula Grzegorz: Promocyjne słowo. Notes Wydawniczy 2004 nr 1 s. 10 (sprawozdanie z promocji książki w Warszawie...) szczegóły 
138.książka: Lizisowa Maria Teresa: Podstawowe terminy prawne w statutach staropolskich na tle słowiańskim. Studium semantyczne. 1995  szczegóły 
recenzja: (mw): Stylistyka 1996 nr 5 s. 457 (nota...) szczegóły 
139.książka: Ludzie, kontakty, kultura XVI-XVIII w. Prace ofiarowane Profesor Marii Boguckiej. 1997 ([Zawiera m.in.:] - Andrzej Wyczański: Szkic do sylwetki humanisty-pol...) szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1998 t. 78 s. 252 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Acta Poloniae Historica 1999 t. 79 s. 244-245 (not. w języku angielskim...) szczegóły 
140.książka: Łacińska poezja w dawnej Polsce. Praca zbiorowa. 1995 (Teresa Michałowska: Słowo od redakcji. - Teresa Michałowska: Galla Ano...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 338-339 (not....) szczegóły 
recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 88-89  szczegóły 
recenzja: Elżanowska Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 183-190  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Łacina, siostra polszczyzny. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 41-42  szczegóły 
141.książka: Łacińska proza naukowa. 2001 (Aleksander W. Mikołajczak: Wstęp. - Małgorzata Iwanek: Terminologia ka...) szczegóły 
recenzja: Szczot Monika: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 262-263  szczegóły 
142.książka: Maleszyński Dariusz Cezary: Człowiek w tekście. Formy istnienia według literatury staropolskiej. 2002  szczegóły 
143.książka: Maleszyński Dariusz Cezary: Człowiek w tekście. Formy istnienia według literatury staropolskiej. 2002 (Ludzie z mgły. Ja. Pszczoła - "archipoeta" (teoria mimesis w dawnej me...) szczegóły 
144.książka: Maleszyński Dariusz Cezary: Materia staropolska. Wstęp do badań. 2010  szczegóły 
145.książka: Malicki Jan: Legat wieku rycerskiego. Studia staropolskie. 1989 (Wstęp. - Czytając "Bogurodzicę". Gallus i jego dzieło [Anonim tzw. Gal...) szczegóły 
recenzja: J.Ś.: Nowe Książki 1990 nr 4 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1990 z. 5 s. 377 (not....) szczegóły 
146.książka: Malicki Jan: Pamięć i trwanie. Obrzeża staropolskiej kultury. 1995 (Najniebezpieczniejszy produkt intelektualnej chemii. Historia [wstęp]....) szczegóły 
recenzja: (dr): Śląsk 1996 nr 9 s. 72 (nota...) szczegóły 
147.książka: Maliszewski Kazimierz: W kręgu staropolskich wyobrażeń o świecie. 2006  szczegóły 
148.książka: Marek Edmond: La litterature polonaise de la Renaissance. 1997  szczegóły 
149.książka: Marek Edmond: La litterature polonaise des XVII et XVIIIemes siecles. Baroque et sarmatisme. 1998  szczegóły 
150.książka: Markowski Mieczysław: Dzieje Wydziału Teologii Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1397-1525. 1996 ([Zawiera m.in. rozdz.:] Mateusz z Krakowa. Henryk Bitterfeld z Brzegu....) szczegóły 
recenzja: Krause Feliks: Universitas Gedanensis 2001 nr 2 s. 159-162  szczegóły 
recenzja: [Ożóg Krzysztof] K.O.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 217 (nota...) szczegóły 
recenzja: Porębski Stanisław A.: Studia Philosophiae Christianae 1998 nr 1 s. 146-147  szczegóły 
151.książka: Matuszczyk Bożena: Regionalizmy polszczyzny literackiej drugiej połowy XVI wieku w świetle języka przekładów Biblii. Zagadnienie normy językowej. 1992 (Na materiale XVI-wiecznych przekładów Biblii: Biblii Leopolity, Biblii...) szczegóły 
recenzja: Kozaryn Dorota: Slavia Occidentalis 1997 t. 54 (1997) s. 138-142  szczegóły 
152.książka: Meller Katarzyna: "Noc przeszła, a dzień się przybliżył". Studia o polskim piśmiennictwie reformacyjnym XVI wieku. 2004 (I. Oratio pro re publica et rege. Marzenia i nadzieje. - 1. Nowy pols...) szczegóły 
153.książka: Meller Katarzyna: Słowa jak ziarna. Reformacyjne idee, książki, spory. 2012 (Słowo wstępne. I: Idee 1. "Chrystyjańska" humanitas braci polskich XVI...) szczegóły 
154.książka: Miązek Bonifacy: Polnische Literatur des Mittelaters und der Renaissance. 1993 (Einfuehrung: Die Anfaenge Polens. Die heidnischen Religionen der Slawe...) szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: The Polish Review 1994 t. 39 nr 2 s. 220-221  szczegóły 
recenzja: Kuczyński Krzysztof A.: Studia Historica Slavo-Germanica 1996 t. 20 (1995) s. 163-165  szczegóły 
recenzja: Rosner Edmund: O polskim średniowieczu i odrodzeniu po niemiecku. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1994 nr 2 s. 134-135  szczegóły 
recenzja: S.K.: Najdawniejsza polska literatura. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 250 s. 4  szczegóły 
155.książka: Michałowska Teresa: Średniowiecze. 1996  szczegóły 
recenzja: Bugajczyk Robert: Trybuna 1996 nr 196 s. 15 (nota...) szczegóły 
156.książka: Michałowska Teresa: Średniowiecze. 1997  szczegóły 
157.książka: Michałowska Teresa: Średniowiecze. 1997  szczegóły 
158.książka: Michałowska Teresa: Średniowiecze. 1995 (Od autora. Wstęp. - Piśmiennictwo łacińskie w Polsce do końca XII wiek...) szczegóły 
recenzja: Bajer Magdalena: Odkrywanie średniowiecza. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1996 nr 1 s. 9  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 197-198 (not....) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 19 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 19 (nota...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Wędrówki przez stulecia. Tygodnik Powszechny 1995 nr 26 s. 13  szczegóły 
recenzja: [Gawlas Sławomir] S.G.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1996 t. 1 s. 148 (nota...) szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1997 t. 75 s. 235-236 (notka w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Kowalski Waldemar: O "Średniowieczu" Teresy Michałowskiej. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 4 (1996/1997) s. 113-115  szczegóły 
recenzja: Kuncewicz Piotr: Dusza z ciała wyleciała. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 42 s. 17  szczegóły 
recenzja: Litwornia Andrzej: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 187-198  szczegóły 
recenzja: Manikowska Halina: Średniowiecze. Mówią Wieki 1995 nr 9 s. 27  szczegóły 
recenzja: Michałowska Teresa: Materia i konstrukacja. Tygodnik Powszechny 1996 nr 2 s. 12 (wyw. z autorką; rozm. Magdalena Bajer...) szczegóły 
recenzja: Potkowski Edward: Kwartalnik Historyczny 1997 nr 2 s. 115-118  szczegóły 
recenzja: Pysiak Jerzy: Średniowiecze literackie. Sycyna 1996 nr 2 s. 18  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 101-106  szczegóły 
recenzja: Włodarski Maciej: Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 106-109  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Podręcznik dla prymusów. Nowe Książki 1995 nr 10 s. 44  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Średniowiecze uporządkowane. Gazeta Wyborcza 1995 nr 180 s. 9  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Wielka historia literatury. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 31 s. 21  szczegóły 
159.książka: Miodońska Barbara: Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540. 1993  szczegóły 
160.książka: Miscellanea Historico-Archivistica. T. 3: Radziwiłłowie XVI-XVIII wieku: w kręgu polityki i kultury. 1989 ([M.in.:] J. Tazbir: Bracia polscy w służbie Radziwiłłów w XVII w. [m.i...) szczegóły 
recenzja: [Opaliński Edward] (EO): Acta Poloniae Historica 1992 t. 66 s. 205 (not....) szczegóły 
recenzja: Sienkiewicz Witold: Miscellanea Historico-Archivistica. Kwartalnik Historyczny 1990 nr 1/2 s. 186-189  szczegóły 
recenzja: Urbaniak Violetta: Archeion 1993 t. 92 s. 143-146  szczegóły 
161.książka: Munuscula linguistica. In honorem Alexandrae Cieślikowa oblata. 2006 ([Zawiera m.in.:] Kazimierz Rymut: Zamiast wstępu - słów kilka o Profes...) szczegóły 
162.książka: "Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej". Materiały z sesji, Kraków 7-10 XI 1991. 1993 (Od Wydawców. - Słowo wstępne JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. ...) szczegóły 
recenzja: Fałowski Adam: Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 125-127  szczegóły 
recenzja: Walecki Wacław: Książka o bardzo starych drukach. Znak 1994 nr 3 s. 144-145 (z not. o Wacławie Waleckim...) szczegóły 
163.książka: Nalepa Marek: "Płyną godziny pomiędzy nadzieją i bojaźnią czułą" Polityczne i egzystencjalne rany Polaków epoki porozbiorowej. Studia i teksty. 2010  szczegóły 
164.książka: Nastulczyk Tomasz, Oczko Piotr: Homoseksualność staropolska. Przyczynek do badań. 2012  szczegóły 
165.książka: Natoński Bronisław: Humanizm jezuicki i teologia pozytywno-kontrowersyjna od XVI do XVIII wieku. Nauczanie i piśmiennictwo. 2003 (Od wydawcy. - 1. Rozwój teologii pozytywno-kontrowersyjnej jako przedm...) szczegóły 
recenzja: Gajda Janusz: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003 r. 46 nr 3/4 s. 103-108  szczegóły 
166.książka: Natoński Bronisław: Jezuici a Uniwersytet Krakowski w XVI wieku. 2002 (Historia sporu szkoły jezuitów z Uniwersytetem Krakowskim...) szczegóły 
recenzja: Gajda Janusz: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 195-198  szczegóły 
167.książka: Nawrocki Witold: Barok. Wykłady o literaturze na Zachodzie i w Polsce. 1998 (Barok. 1. Nazwa. 2. Barok sarmacki. 3. Sztuka sarmackiego baroku. 4. P...) szczegóły 
168.książka: Nawrocki Witold: Renesans. Wykłady o literaturze na Zachodzie i w Polsce. 1998 (Renesans. Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Niccolo Machiavelli,...) szczegóły 
169.książka: Necessitas et ars. Studia staropolskie dedykowane profesorowi Januszowi Pelcowi. 1993 (T. 1. 1993, 157 s., portr.

[Zawiera m.in.:] Antoni Czyż, Ewa ...)
 szczegóły 
recenzja: Hanusiewicz Mirosława: Barok 1995 nr 2 (1994) s. 204-207  szczegóły 
recenzja: Kuenstler-Langner Danuta: Pamiętnik Literacki 1996 z. 1 s. 225-231  szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: Od baroku do "Baroku". Nowe Książki 1994 nr 12 s. 39-40  szczegóły 
170.książka: Niedźwiedź Jakub: Kultura literacka Wilna (1323-1655) Retoryczna organizacja miasta.  szczegóły 
171.książka: Nieznanowski Stefan: Studia i wizerunki. O poezji staropolskiej i jej badaczach. 1989 (Od autora. - Średniowieczna liryka religijna (Rekonesans badawczy). Ma...) szczegóły 
recenzja: J.Ś.: Nowe Książki 1990 nr 4 s. 45  szczegóły 
recenzja: Okoń Jan: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 366-367  szczegóły 
recenzja: Stanik Stanisław: Słowo Powszechne 1989 nr 147 s. 6  szczegóły 
172.książka: Nowicka-Jeżowa Alina: Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej. 1992 (Słowo wstępne. Człowiek wobec kresu. - Piśmiennictwo teologiczno-duszp...) szczegóły 
recenzja: A.W.: Przegląd Historyczny 1992 t. 83 z. 4 s. 793-794  szczegóły 
recenzja: Świątkiewicz Rafał: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 567-570  szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Sarmaci i śmierć. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 28  szczegóły 
recenzja: Włodarski Maciej: Barok 1994 nr 1 s. 159-161  szczegóły 
173.książka: Nurt religijny w literaturze polskiego średniowiecza i renesansu. 1994 (. Red.: Stefan Nieznanowski, Janusz Pelc. 1994, 411 s. Słowo wstępne. ...) szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 223 (nota...) szczegóły 
174.książka: Obremski Krzysztof: Literatura staropolska czytana współczesną humanistyką. Przymiarki metodologiczne. 2012 (Wstęp: varietas et unum? - Rękopiśmienna poezja wizualna Greków a ?dru...) szczegóły 
175.książka: Ocieczek Renarda: Studia o dawnej książce. 2002 (Rama utworu i rama literacko-wydawnicza książki [w piśmiennictwie star...) szczegóły 
recenzja: Okoń Jan: Ruch Literacki 2003 z. 6 s. 649-653  szczegóły 
176.książka: Od "Lamentu świętokrzystkiego" do "Adona". Włoskie studia o literaturze staropolskiej. 1995 (Teresa Michałowska: Od Redakcji. - Pietro Marchesani: Przegląd włoskic...) szczegóły 
recenzja: Borek Piotr: Ruch Literacki 1996 z. 6 s. 754-756  szczegóły 
recenzja: Otwinowska Barbara: Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 193-199  szczegóły 
recenzja: Rytel Jadwiga: Barok 1995 nr 2 s. 284-289  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Włosi o literaturze staropolskiej. Rzeczpospolita 1995 nr 286 s. 26  szczegóły 
177.książka: Odmiany polszczyzny XVII wieku. 1992 (I. Odmiany narodowe i terytorialne: Halina Wiśniewska: Sytuacja języka...) szczegóły 
recenzja: (mw): Stylistyka 1993 nr 2 s. 305-306  szczegóły 
178.książka: Ogonowski Zbigniew: Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej. 1999  szczegóły 
179.książka: Ogonowski Zbigniew: Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej. 1992 (Nad pismami A.M. Fredry w obronie "liberum veto". Filozofia polityczna...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 257-258  szczegóły 
180.książka: Ostaszewska Danuta: Postać w literaturze. Wizerunek staropolski. Obrazy - konwencje - stereotypy. 2001 ([Dot. konwencji opisów postaci pięknych i brzydkich w literaturze star...) szczegóły 
recenzja: Hawrysz Magdalena: Poradnik Językowy 2003 z. 7 s. 65-69  szczegóły 
recenzja: Magryś Roman: Ramy.... Fraza 2002 nr 3 s. 282-284  szczegóły 
181.książka: Otorowski Michał: Konspiracjonizm polski. Zapoznana tradycja. 2006 (Konspiracjonizm polski jako problem pozorny. - "Moja prawda" - samotna...) szczegóły 
182.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Radzimiński Andrzej: Roczniki Historyczne = Historical Annals 1991 r. 57 s. 176-178  szczegóły 
183.książka: Panuś Kazimierz: Kaznodziejstwo w katedrze krakowskiej. Cz. 1. Od początków do czasów rozbiorów.. 1995 (Wprowadzenie. - Okres średniowiecza: Okres średniowiecza przed powstan...) szczegóły 
recenzja: Siwek Gerard: Homo Dei 1995 nr 4 s. 69-75  szczegóły 
184.książka: Partyka Joanna: Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej. 1995 (Słowo wstępne. - O zjawisku rękopiśmienności w kulturze staropolskiej....) szczegóły 
recenzja: Augustyniak Urszula: Barok 1997 nr 1 s. 192-196  szczegóły 
recenzja: Bem-Wiśniewska Ewa: Napis 1998 seria 4 s. 193-197  szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1997 t. 76 s. 246 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 358 (not....) szczegóły 
recenzja: Roszak Stanisław: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 138-141  szczegóły 
185.książka: Partyka Joanna: "Żona wyćwiczona". Kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku. 2004 (Słowo wstępne. Prawda i legenda o pisarkach staropolskich. Ewa i Matka...) szczegóły 
186.książka: Pelc Janusz: Barok - epoka przeciwieństw. 1993 (I. Przełom wieków XVI i XVII. Perspektywy polskie i europejskie. II. D...) szczegóły 
recenzja: Bogucka Maria: Acta Poloniae Historica 1994 t. 70 s. 185-187  szczegóły 
recenzja: Borowska Magdalena: Tradycja literacka a współczesność (Rozważania na temat "wyobraźni barokowej"). Sztuka i Filozofia 1994 nr 8 s. 263-267  szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Ricerche Slavistiche 1994 t. 41 s. 374-380  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 9 s. 55 (not....) szczegóły 
recenzja: Karpiński Adam: Barok - epoka przeciwieństw. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 4 s. 167-171  szczegóły 
recenzja: Karpiński Adam: Na drodze do syntezy. Ogród 1994 nr 1 s. 326-332  szczegóły 
recenzja: Nowak Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 181-185  szczegóły 
recenzja: Obiedzińska Teresa: Barok 1995 nr 2 (1994) s. 177-183  szczegóły 
recenzja: Petru Eduard: Slavia 1995 z. 3 s. 324-236  szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: Od baroku do "Baroku". Nowe Książki 1994 nr 12 s. 39-40  szczegóły 
recenzja: Stępień Paweł: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 175-181  szczegóły 
recenzja: Włodarski Maciej: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 358-360  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 123-124  szczegóły 
187.książka: Pelc Janusz: Literatura renesansu w Polsce. 1994 (Wprowadzenie do problematyki. Renesans w Europie. Spojrzenie perspekty...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1994 z. 1 s. 175 (not....) szczegóły 
recenzja: Kotarski Edmund: Pamiętnik Literacki 1995 z. 4 s. 122-127  szczegóły 
recenzja: Nowak Zbigniew: Literatura renesansu w Polsce. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 159-163  szczegóły 
recenzja: Rytel Jadwiga: Nowa synteza literatury renesansowej. Ogród 1994 nr 4 s. 329-336 (z notą o Jadwidze Rytel...) szczegóły 
188.książka: Pelc Janusz: Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych. (Słowo wstępne. - I. Emblematyka oraz ikonologia. II. Renesansowa preem...) szczegóły 
recenzja: Karpiński Adam: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2003 t. 47 s. 207-215  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Emblematyka - wstęp do syntezy sztuk. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: (MB): Acta Poloniae Historica 2003 t. 88 s. 170-171 (nota w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Prejs Marek: W kręgu staropolskiej emblematyki. Barok 2003 nr 1 s. 183-185  szczegóły 
189.książka: Pfeiffer Bogusław: Caelum et regnum. Studia nad symboliką państwa i władzy w polskiej literaturze i sztuce XVI i XVII stulecia. 2002 (Wstęp. - 1. Regnum i Sacerdotium. Ideowe i prawno-polityczne aspekty p...) szczegóły 
190.książka: Pidłypczak-Majerowicz Maria: Bazylianie w Koronie i na Litwie. Szkoły i książki w działalności zakonu. 1986  szczegóły 
recenzja: Zabrovarniji Stepan: Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 235-240  szczegóły 
191.książka: Pięćsetna rocznica najstarszego druku cyrylskiego z krakowskiej oficyny Szwajpolta Fiola (1491). Materiały trzeciej Gdańskiej sesji Cyrylometodejskiej 17 I 1991. 1994 (Leszek Moszyński: Słowo wstępne. Problem Szwajpolta Fiola w nauce pols...) szczegóły 
192.książka: Pirecki Piotr: Polska komedia plebejska XVI i XVII wieku. Zarys monograficzny. 2008  szczegóły 
193.książka: Pirożyński Jan: Z dziejów obiegu informacji w Europie XVI wieku. Nowiny z Polski w kolekcji Jana Jakuba Wicka w Zurychu z lat 1560-1587. 1995 (Wstęp. - Z dziejów obiegu informacji w Europie XVI stulecia: "theatrum...) szczegóły 
recenzja: Bieńkowska Barbara: Obieg informacji w Europie XVI w.. Przegląd Biblioteczny 1996 z. 1 s. 67-69  szczegóły 
recenzja: Bogucka Maria: Acta Poloniae Historica 1996 t. 73 s. 161-162 (not. w języku angielskim...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 11 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Przegląd Historyczny 1995 t. 86 z. 3/4 s. 392-394  szczegóły 
recenzja: Wyczański Andrzej: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1996 t. 40 s. 145-146  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Konrad: Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 258-261  szczegóły 
194.książka: Pisarze staropolscy. 1991 (T.1. 1991. 621 s. Stanisław Grzeszczuk: Rodowód społeczny literatury s...) szczegóły 
recenzja: Elżanowska Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 230-235  szczegóły 
recenzja: Niewolak-Krzywda Anna: Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 275-277  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Sylwetki pisarzy staropolskich. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 19  szczegóły 
195.książka: Pisarze staropolscy. Sylwetki. 1997 (T. 2. Warszawa, 1997, 608 s....) szczegóły 
recenzja: Borek Piotr: Sylwetki pisarzy staropolskich. Nowa Polszczyzna 1998 nr 3 s. 65-67  szczegóły 
recenzja: JZL: Nowe Książki 1998 nr 2 s. 52 (nota...) szczegóły 
196.książka: Piśmiennictwo Czech i Polski w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej. 2006  szczegóły 
197.książka: Piśmiennictwo sakralne w dziejach Polski do końca XVIII wieku na tle powszechnym. 2012 ([Zawiera m.in.:] Edward Gigilewicz: Zakres i znaczenie terminu "sakral...) szczegóły 
198.książka: Platt Dobrosława: Kazania pogrzebowe z przełomu XVI i XVII wieku. Z dziejów prozy staropolskiej. 1992 (Uwagi wstępne. Od św. Augustyna do Stanisława Sokołowskiego. Teoretycz...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1994 t. 70 s. 199 (not....) szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1995 t. 72 s. 177 (not....) szczegóły 
recenzja: Urban Wacław: Kwartalnik Historyczny 1993 nr 3 s. 120-121  szczegóły 
recenzja: Włodarski Maciej: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 562-564  szczegóły 
199.książka: Pluta Feliks: Studia językoznawcze: historia języka, dialektologia, onomastyka. 2001 ([Zawiera m.in.:] Właściwości językowe pieśni "Krolowa polska na Iasnog...) szczegóły 
200.książka: Płachcińska Krystyna: Obraz kultury retorycznej społeczeństwa szlacheckiego na podstawie mów sejmowych z lat 1556-1564. 2004 (Wstęp. - I. Przegląd badanego materiału oratorskiego. 1. Źródła tekstu...) szczegóły 
201.książka: Prejs Marek: Egzotyzm w literaturze staropolskiej. Wybrane problemy. 1999 (Wstęp. Wszystkie drogi prowadzą na Wschód. "Tedy na paszą oczu pełni i...) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Barok 1999 nr 2 s. 236-237  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 254-255  szczegóły 
202.książka: Prejs Marek: Staropolskie kręgi inspiracji. Studia o literaturze. 2004 (Zamiast wstępu. Tradycje gotyckie w literaturze polskiego baroku. Prze...) szczegóły 
203.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Juzhnoslovenske teme u zborniku "Prekursorzy słowiańskiego językoznawstwa porównawczego (do końca XVIII wieku). Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1993 t. 43 s. 211-213  szczegóły 
recenzja: Pisarek Larysa: Nowe Książki 1989 nr 5 s. 52-53  szczegóły 
204.książka: Problemy edytorskie literatur słowiańskich. 1991 (
T. 1. 1991, 264 s., rys. [Zawiera referaty wygł. na konf. naukowej...)
 szczegóły 
205.książka: Przywecka-Samecka Maria: Dzieje drukarstwa muzycznego w Polsce do końca XVIII wieku. 1993 ([W ks. passim o wyd. utworów pisarzy doby staropolskiej, m.in. Jana Ko...) szczegóły 
206.książka: Radyszewśkyj Rostysław: Poezja polskojęzyczna na Ukrainie w XVII wieku. 1996  szczegóły 
recenzja: Głażewski Jacek: Barok 1997 nr 2 s. 190-192  szczegóły 
207.książka: Raubo Grzegorz: Kalendarze, kurioza i rzeczy ostateczne. Z zagadnień literatury popularnej w dawnej Polsce. 2011  szczegóły 
208.książka: Rećko Janusz: W kręgu poezji nagrobkowej polskiego baroku. 1994 (Wstęp. - Epitafium epigramatyczne w zbiorach i cyklach żałobnych [dot....) szczegóły 
209.książka: Religijność literatury polskiego baroku. 1995 (Jadwiga Sokołowska: Od renesansu do baroku. Swoistość przełomu barokow...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 359-360 (not....) szczegóły 
210.książka: Rok Bogdan: Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej. 1995 ([M.in. w literaturze]...) szczegóły 
recenzja: Bogucka Maria: Acta Poloniae Historica 1997 t. 75 s. 217-218 (nota w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Kauer-Bugajna Elżbieta: Barok 1997 nr 1 s. 190-192  szczegóły 
recenzja: Wyrobisz Andrzej: Przegląd Historyczny 1996 t. 87 z. 2 s. 670-674  szczegóły 
211.książka: Roszak Stanisław: Środowisko intelektualne i artystyczne Warszawy w połowie XVIII w. Między kulturą sarmatyzmu i oświecenia. 1997 (Wstęp. I. Kultura sarmacka w połowie XVIII wieku. II. Ośrodki kulturot...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1999 t. 80 s. 248-249 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Badyna Piotr: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 2000 nr 1 s. 132-136  szczegóły 
212.książka: Rott Dariusz, Sadło Renata, Wilczek Piotr: Literatura staropolska. Średniowiecze - Renesans - Barok. Informator bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. 1994  szczegóły 
213.książka: Rott Dariusz, Ryba Renata, Wilczek Piotr: Literatura staropolska. Średniowiecze - Renesans - Barok. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. 1998  szczegóły 
214.książka: Rott Dariusz, Ryba Renata, Wilczek Piotr: Literatura staropolska. Średniowiecze - Renesans - Barok. Przewodnik bibliograficzny dla studentów filologii polskiej. 2000  szczegóły 
215.książka: Rozprawy z dziejów XVIII wieku. Z dziejów komunikacji socjalnej epoki nowożytnej. 1993 ([Materiały z sesji "Komunikacja socjalna elit oświeconych w epoce nowo...) szczegóły 
216.książka: Różycki Edward: Książka polska i księgozbiory we Lwowie w epoce renesansu i baroku. 1994 (Lwów, jego społeczeństwo, oświata i kultura [o drukarniach lwowskich]....) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1996 nr 1 s. 34 (not....) szczegóły 
217.książka: Rysiewicz Adam: Zagadnienia retoryki w analizie poezji polskiej przełomu XVI i XVII wieku. 1990 (Wstęp. - Retoryka a poezja - wprowadzenie do retorycznej analizy poezj...) szczegóły 
recenzja: Hanusiewicz Mirosława: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 3/4 s. 154-157  szczegóły 
recenzja: Hanusiewicz Mirosława: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 3/4 s. 154-157  szczegóły 
recenzja: Stępień Paweł: Pamiętnik Literacki 1992 z. 2 s. 231-235  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Nowe Książki 1991 nr 7 s. 37 (nota...) szczegóły 
218.książka: Rytel Jadwiga: Studia z dziejów prozy staropolskiej. 1990 (Kierunki i tendencje w badaniach nad prozą staropolską. Z problematyki...) szczegóły 
219.książka: Rytel Jadwiga: Studia z dziejów prozy staropolskiej. 1993 (Kierunki i tendencje w badaniach nad prozą staropolską. Z problematyki...) szczegóły 
220.książka: Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin. 2007 (Andrzej Borowski: Humanista. Tabula gratulatoria. - Bibliografia prac ...) szczegóły 
221.książka: Sajkowski Alojzy: Opowieści misjonarzy, konkwistadorów, pielgrzymów i innych świata ciekawych. 1991 (Na szlakach podbojów Dżyngis-chana: Nazajutrz po Legnicy. ...I później...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 185 (not....) szczegóły 
222.książka: Sajkowski Alojzy: Śladami studiów dawnych Wielkopolan. Lubranscianum, Bolonia, Padwa. 1990 (Dot. pisarzy: Klemens Janicki, Jan Lubrański, Krzysztof Opaliński, Łuk...) szczegóły 
223.książka: Sarmackie theatrum. 5 Między księgami. 2012 (Renarda Ocieczek: "...ksiąg z ręki nie wypuszczaj" - staropolska dyrek...) szczegóły 
224.książka: Sarmackie theatrum. 6 Między tekstami. 2012  szczegóły 
225.książka: Sarmackie theatrum. Materiały z konferencji naukowej, Katowice 9-11 grudnia 1998 roku. 1, Wartości i słowa. 2001 (Słowo wstępne. - Część I. Janusz Pelc: Dylematy staropolskiego sarmaty...) szczegóły 
recenzja: Piskała Magdalena: Barok 2001 nr 2 s. 156-158  szczegóły 
omówienie: Kaliszewski Wojciech: Napis 2002 seria 8 s. 183-187  szczegóły 
226.książka: Sarnowska-Giefing Irena: Od onimu do gatunku tekstu. Nazewnictwo w satyrze polskiej do 1820 roku. 2003 (1. Uwagi wstępne: 1.1. Satyra - nazwa gatunkowa. 1.2. Gatunkowy wymiar...) szczegóły 
recenzja: Cieślikowa Aleksandra: Onomastica 2003 r. 48 s. 255-259  szczegóły 
227.książka: Sawicka-Jurek Jolanta: Sarmackie desideria. Studia o literaturze staropolskiej. 2012  szczegóły 
228.książka: Scripta manent. Świadomość twórcza pisarzy epok dawnych. Praca zbiorowa. 2007  szczegóły 
229.książka: Segel Harold B.: Renaissance culture in Poland. The rise of humanism 1470-1543. 1989 ([Ded.:] In memoriam laudemque Victoris Weintraub hic liber dedicatur. ...) szczegóły 
recenzja: Fiszman Samuel: Slavic and East European Journal 1990 t. 34 z. 4 s. 552-554  szczegóły 
recenzja: Gruchała Janusz S.: Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 107-108  szczegóły 
recenzja: Sokoloski Richard: Slavic Review 1991 t. 50 nr 4 s. 1051  szczegóły 
recenzja: Stone Gerald, West Stephanie: Die Welt der Slaven 1992 r. 37 s. 381-386  szczegóły 
recenzja: Urban William: The Slavonic and East European Review 1991 t. 69 nr 1 s. 156-157  szczegóły 
230.książka: Seminaria staropolskie. Literatura w kontekstach kiulturowych. Praca zbiorowa. 1997 ([Zawiera m.in.:] Marta Marianna Talarek: Polska średniowieczna pieśń m...) szczegóły 
231.książka: Siatkowski Janusz: Czesko-polskie kontakty językowe. 1996 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. - Z prac nad wpływami czeskimi na polszczyznę ...) szczegóły 
232.książka: Skwara Marek: "Miejsca wspólne" polskiej poezji i sztuki funeralnej XVI i początku XVII wieku. 1994 (Wprowadzenie. - Śmierć - dawniej i dzisiaj. O antycznej teorii "miejsc...) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Topos i jego badania. Pogranicza 1995 nr 2/3 s. 129-131  szczegóły 
233.książka: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze, renesans, barok. 1998  szczegóły 
234.książka: Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze, renesans, barok. 1998  szczegóły 
235.książka: Słownik literatury staropolskiej (Średniowiecze, Renesans, Barok). 1990 ([Hasła:] Adresat literacki. Afekty. Aforyzm. Akrostych. Alegoria. Anag...) szczegóły 
recenzja: Adamczyk Maria: Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 229-233  szczegóły 
recenzja: Jarczykowa Mariola: Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 651-655  szczegóły 
nawiązanie: Ulewicz Tadeusz: Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 655-656  szczegóły 
recenzja: Nikolaev Sergejj, Nikolaeva E.: Slavjanovedenie 1992 nr 6 s. 110-111  szczegóły 
recenzja: Sobotkova Marie: Slavia 1993 z. 1 s. 97  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 208-229  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Słownik literatury staropolskiej. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 17-19  szczegóły 
236.książka: Smolińska Agnieszka: Społeczeństwo polskie w kazaniach jezuickich przełomu XVII i XVIII wieku. 2005  szczegóły 
237.książka: Starnawski Jerzy: Drogi rozwojowe hagiografii polskiej i łacińskiej w wiekach średnich. 1993 ([O hagiografii polskiej i łacińskiej od X w., na przykładzie roczników...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 85-86  szczegóły 
recenzja: [Gawlas Sławomir] S.G.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1996 t. 1 s. 160 (nota...) szczegóły 
238.książka: Starnawski Jerzy: Odrodzenie. Czasy, ludzie, książki. 1991 (I. "Jesień średniowiecza": 1. Dwie glosy do dziejów inkunabulistyki po...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 84-85  szczegóły 
recenzja: Ulewicz Tadeusz: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 398-400  szczegóły 
239.książka: Starnawski Jerzy: W świecie barokowym. 1992 (Barok. - Ze studiów nad Sarbiewskim: O korespondencji poety z biskupem...) szczegóły 
240.książka: Starnawski Jerzy: Zarys dziejów literatury staropolskiej. 1993 (I. Średniowiecze. II. Renesans. III. Barok....) szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: Ścieżki Starnawskiego. Nowe Książki 1993 nr 12 s. 34-35  szczegóły 
241.książka: Staropolska kultura rękopisu. 1990 (Słowo wstępne. - Krzysztof Mrowcewicz: Drukarz w wirydarzu Czyli co pi...) szczegóły 
recenzja: Głębicka Ewa J.: Staropolski "drugi obieg". Potop 1991 nr 10/11 s. 14  szczegóły 
recenzja: Nowicka-Jeżowa Alina: Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 241-248  szczegóły 
242.książka: Staropolskie kompendia wiedzy. 2009 (Joanna Partyka, Iwona M. Dacka-Górzyńska: Słowo wstępne. - Jan Okoń: K...) szczegóły 
243.książka: Staropolskie teksty i konteksty. 1997 (Jan Malicki: Interpretacja i nadinterpretacja w dawnej historiografii ...) szczegóły 
244.książka: Staropolskie teksty i konteksty. Studia. 1994 (Jan Malicki: Wstęp. - Eliza Małek: Dzieje poznania Jana Kochanowskiego...) szczegóły 
245.książka: Staropolskie teksty i konteksty. Studia. 1989 (J. Malicki: Mit początku narodu a świadomość etniczna (Szesnastowieczn...) szczegóły 
246.książka: Staropolskie teksty i konteksty. Studia. T. 4. 2003  szczegóły 
247.książka: Staropolskie teksty i konteksty. Studia. T. 6. 2006 (Zamiast wstępu. - Ilona Cieślik-Grela: Podróż Człowieka-Każdego ku śm...) szczegóły 
248.książka: Staropolskie teksty i konteksty. T. 5. 2004 (Dariusz Rott: "Diariusz więzienia moskiewskiego, miast i miejsc" Adama...) szczegóły 
249.książka: Stradomski Jan: Spory o "wiarę grecką" w dawnej Rzeczypospolitej. 2003 (Wstęp. I. Słynni dysputanci - konfrontacja modeli chrzeiścijaństwa wsc...) szczegóły 
250.książka: Studia historycznojęzykowe. 1994 ([Zawiera m.in.:] Zdzisława Krążyńska, Marian Kucała: Słowo wstępne. - ...) szczegóły 
251.książka: Studia rhetorica. 2011  szczegóły 
252.książka: Szelińska Wacława: Książka Erazma z Rotterdamu w środowisku krakowskim w XVI wieku. 1990  szczegóły 
recenzja: Kiedroń Stefan: Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia 1994 nr 7 (1640) s. 329-331  szczegóły 
recenzja: Maleczyńska Kazimiera: Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 356-357  szczegóły 
recenzja: Okoń Jan: Ruch Literacki 1991 z. 6 s. 735-736  szczegóły 
253.książka: Szelińska Wacława: Ślązacy w Uniwersytecie Krakowskim w XV i XVI wieku w świetle ich książek i księgozbiorów. 1998 ([Nt. wkładu Ślązaków studiujących na Uniwersytecie Krakowskim w XV i X...) szczegóły 
recenzja: Janota Wojciech: Glossy górnośląskie: Ślązacy i księgi. Śląsk 1998 nr 10 s. 87 (nota...) szczegóły 
recenzja: [Mrozowicz Wojciech] W.M.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1999 t. 4 s. 278 (nota...) szczegóły 
recenzja: Trojnar Andrzej: Kwartalnik Opolski 1998 nr 3/4 s. 147-150  szczegóły 
recenzja: W.M.: Studia Źródłoznawcze 2001 t. 39 s. 216  szczegóły 
254.książka: Szkice o dawnej książce i literaturze. 1989 (M. Jurczykowa: Zabawa z czytelnikiem w wierszach D. Naborowskiego. - ...) szczegóły 
recenzja: J.Ś.: Nowe Książki 1990 nr 2/3 s. 44  szczegóły 
255.książka: Szostakowski Józef: Literatura staropolska (średniowiecze, renesans, barok) Zarys historii literatury z zagadnieniami seminaryjnymi. 2007  szczegóły 
256.książka: Ślaski Jan: Wokół literatury włoskiej, węgierskiej i polskiej w epoce Renesansu. Szkice komparatystyczne. 1991  szczegóły 
recenzja: Eile Stanisław: The Slavonic and East European Review 1992 t. 70 nr 2 s. 333-334  szczegóły 
recenzja: Fiszman Samuel: Slavic and East European Journal 1995 t. 39 z. 1 s. 148-149  szczegóły 
recenzja: Litwornia Andrzej: Europa Orientalis 1995 t. 14 nr 1 s. 373-377  szczegóły 
recenzja: Mest'an Antonin: Slavia 1992 z. 2 s. 216-217  szczegóły 
recenzja: Molnar Istvan D.: Slavica 1995 t. 27 s. 237-239  szczegóły 
recenzja: Snopek Jerzy: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1993 t. 37 s. 120-122  szczegóły 
recenzja: Ulewicz Tadeusz: Ruch Literacki 1992 z. 1/2 s. 125-126  szczegóły 
257.książka: Ślaski Jan: Wokół literatury włoskiej, węgierskiej i polskiej w epoce renesansu. Szkice komparatystyczne. 1990  szczegóły 
recenzja: Okoń Jan: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 365-366  szczegóły 
258.książka: Ślękowa Ludwika: Muza domowa. Okolicznościowa poezja rodzinna czasów renesansu i baroku. 1991 (Wstęp. Rodzina i poczucie więzi rodzinnej [nt. kronik rodzinnych]. Wi...) szczegóły 
recenzja: Goliński Janusz K.: Staropolskie pomniki życia rodzinnego. Ogród 1993 nr 1/4 s. 314-320 (z not. o Januszu K. Golińskim...) szczegóły 
recenzja: Litwornia Andrzej: Ricerche Slavistiche 1994 t. 41 s. 370-374  szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: Poezja pro domo sua. Nowe Książki 1992 nr 12 s. 43  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 146-147  szczegóły 
259.książka: Środowisko intelektualne i artystyczne Warszawy w połowie XVIII w. Między kulturą sarmatyzmu i oświecenia. 1998  szczegóły 
260.książka: Targosz Karolina: Korzenie i kształty teatru do 1500 roku w perspektywie Krakowa. 1995 (Wstęp. - Prateatr. Pogańskie dramatyzacje obrzędowe i ich dziedzictwo....) szczegóły 
261.książka: Tazbir Janusz: Państwo bez stosów i inne szkice. 2000 ([Zawiera liczne passim dot. literatury okresu staropolskiego]....) szczegóły 
262.książka: Tazbir Janusz: Studia nad kulturą staropolską. 2001 (Różnowiercy a kult maryjny. Kult św. Izydora w XVII i XVIII w. Obraz h...) szczegóły 
263.książka: Tekst sakralny. Tekst inspirowany liturgią. 1997 ([Materiały z konferencji naukowej "Literatura a liturgia. Tekst sakral...) szczegóły 
264.książka: Teusz Leszek: Mesjady polskie XVII stulecia. "Bolesna Muza nie Parnasu Góry, ale Golgoty". (I: Wprowadzenie. - II: Prezentacja mesjad XVII stulecia autorstwa: Wal...) szczegóły 
recenzja: (MB): Acta Poloniae Historica 2003 t. 88 s. 172 (nota w jęz. angielskim...) szczegóły 
265.książka: The lost world of the "Sarmatians". Custom as the regulator of Polish social life in early modern times. 1996  szczegóły 
recenzja: Lubamersky Lynn: The Polish Review 1997 t. 42 nr 2 s. 252-254  szczegóły 
266.książka: Topolska Maria Barbara: Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku. 1984  szczegóły 
recenzja: Mironowicz Antoni: Studia Podlaskie 1991 nr 3 s. 251-255  szczegóły 
recenzja: Stec Wiesław: O książce i czytelniku w dawnej Polsce. Polonistyka 1991 nr 7 s. 466-470  szczegóły 
267.książka: Topolska Maria Barbara: Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku. 1984  szczegóły 
recenzja: Rutkowski Marek: Rocznik Białostocki 1991 t. 17 s. 415-417  szczegóły 
268.książka: Tożsamość i odmienność. 2011 (Na temat okcydentalizacji i orientalizacji w kulturze Rzeczypospolitej...) szczegóły 
269.książka: Traduzione e rielaborazione nelle letterature di Polonia, Ucraina e Russia XVI-XVIII secolo. 1999 (Giovanna Brogi Bercoff: Introduction. * [Zawiera m.in.:] Jadwiga Zięta...) szczegóły 
270.książka: Tryumfy i porażki. Studia z dziejów kultury polskiej XVI-XVIII w.. 1989 (M. Bogucka: Przedmowa. - J. Tazbir: Procesy polonizacyjne w szlachecki...) szczegóły 
271.książka: Ulewicz Tadeusz: Sarmacja. Studium z problematyki słowiańskiej XV i XVI w. ; Zagadnienie sarmatyzmu w kulturze i literaturze polskiej. (Problematyka ogólna i zarys historyczny) = Sarmatia. A study in fifteenth-and sixteenth-century slavonic issues ; Sarmatianism in polish culture and literature. A general and historical outline.  szczegóły 
272.książka: Uniwersalizm i regionalizm w kronikarstwie Europy Środkowo-Wschodniej. Średniowiecze - początek czasów nowożytnych. 1996 ([Zawiera teksty referatów z seminarium historyków, poświęconego zagadn...) szczegóły 
273.książka: Urbański Piotr: Natura i łaska w poezji polskiego baroku. Okres potrydencki. Studia o tekstach. 1997 (Wprowadzenie. "Hymny" Jana Dantyszka - próba interpretacji. Mikołaja S...) szczegóły 
recenzja: Brodzka-Wald Alina: Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 211-214  szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Barok 1996 nr 2 s. 285-289  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 360-361 (not....) szczegóły 
recenzja: Stępień Paweł: Pamiętnik Literacki 1998 z. 4 s. 203-211  szczegóły 
recenzja: Śnieżko Dariusz: "Powstań, Panie i rozsądź sprawę swoją". Pogranicza 1996 nr 4 s. 95-99  szczegóły 
274.książka: Viribus unitis. Księga poświęcona Profesor Monice Gruchmanowej w 75-lecie urodzin. 1998 ([Zawiera m.in.:] Wojciech Ryszard Rzepka: O staropolskim madrygale mił...) szczegóły 
recenzja: Deptuchowa Ewa: Polonica [Kraków] 2000 t. 20 s. 333-337  szczegóły 
recenzja: Święcicka Małgorzata: Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 123-126  szczegóły 
275.książka: W kręgu Kaliope. Epika w dawnej literaturze polskiej i jej konteksty. Prace ofiarowane profesor Ludwice Ślękowej. 2010 (Od redakcji. - Epika dawna. Ludwika Ślękowa: "Potrzeba" i łowy. Wokół ...) szczegóły 
276.książka: Wanicowa Zofia: Ignota, dubia, reperta. Czytać i rozumieć staropolszczyznę. 2009  szczegóły 
recenzja: Mazurkiewicz Roman: Polonica [Kraków] 2012 t. 32 s. 260-263  szczegóły 
277.książka: Wich Urszula: Poeta ludens. Problemy komunikacji literackiej i społecznej XIV-XVIII wieku. 2011  szczegóły 
recenzja: AK: Czytanie Literatury 2012 nr 1 s. 410 (not....) szczegóły 
278.książka: Wielgus Stanisław: Średniowieczna literatura biblijna w języku polskim. 1991 (Wstęp. - Średniowieczne tłumaczenia na język polski tekstów biblijnych...) szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia nad piśmiennictwem biblijnym. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 23-24 (z fot. Stanisława Wielgusa...) szczegóły 
279.książka: Wielgus Stanisław: Średniowieczna łacińskojęzyczna biblistyka polska. 1992 (Rozdz. I. Średniowieczni bibliści z Uniwersytetu Krakowskiego piszący ...) szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia Mediewistyczne 1994 t. 31 s. 137-139  szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Studia nad piśmiennictwem biblijnym. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 23-24 (z fot. Stanisława Wielgusa...) szczegóły 
recenzja: [Ożóg Krzysztof] K.O.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 247 (nota...) szczegóły 
280.książka: Wielgus Stanisław: Z badań nad średniowieczem. 1995 (Wprowadzenie. - O micie "ciemnego" średniowiecza i "światłej" nowożytn...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 199 (not....) szczegóły 
recenzja: Kropidłowski Zdzisław: Universitas Gedanensis 1995 nr 13 s. 180-184  szczegóły 
recenzja: Michalczyk Jadwiga: Średniowiecze: mity i teraźniejszość. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1995 nr 4 s. 25  szczegóły 
recenzja: Michalczyk Jadwiga: Z naszej półki. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1995 nr 6 s. 17  szczegóły 
recenzja: Przegląd Filozoficzny 1995 nr 4 s. 245-246 (nota...) szczegóły 
recenzja: [Wiszewski Przemysław] P.W.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 247 (nota...) szczegóły 
recenzja: Z badań nad średniowieczem. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 207 s. 4 (nota...) szczegóły 
281.książka: Wilczek Piotr: Dyskurs, przekład, interpretacja. Literatura staropolska i jej trwanie we współczesnej kulturze. 2001 (Wstęp. Dialog z tradycją: Kochanowski. Dialog masek. "Treny" Jana Koch...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 9/10 s. 130 (nota...) szczegóły 
recenzja: Głażewski Jacek: Barok 2001 nr 2 s. 143-148  szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Dialog z tradycją potrzebny od zaraz. Nowe Książki 2001 nr 11 s. 28  szczegóły 
recenzja: Magryś Roman: Wittgenstein i staropolszczyzna. Fraza 2001 nr 4 s. 281-283  szczegóły 
recenzja: Wierzbicka Agnieszka: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 244-249  szczegóły 
282.książka: Wilczek Piotr: Polonice et Latine. Studia o literaturze staropolskiej. 2007  szczegóły 
283.książka: Wilczek Piotr: Spory o Biblię w literaturze Renesansu i Reformacji. Wybrane problemy. 1995 (Wstęp. - Biblia i Reformacja: "Tylko ": Reformacja. Biblistyczn...) szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1996 nr 7 s. 72 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Nowe Książki 1996 nr 7 s. 52-53 (nota...) szczegóły 
284.książka: Wilkoń Aleksander: Arcydzieła liryki staropolskiej. 2005  szczegóły 
285.książka: Wiśniewska Halina: Kulturalna polszczyzna XVII wieku. Na przykładzie Zamościa. 1994 (Sytuacja języka polskiego w XVII wieku. Socjolingwistyczny charakter p...) szczegóły 
recenzja: Karpluk Maria: Język Polski [Kraków] 1996 r. 76 nr 4/5 s. 383-386  szczegóły 
recenzja: Lech-Jabłońska Bożena: Bibliotekarz Lubelski 1995 nr 126 s. 44  szczegóły 
recenzja: Rewers Renata: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 187-191  szczegóły 
recenzja: Stylistyka 1996 nr 5 s. 467-468 (nota...) szczegóły 
286.książka: Witczak Tadeusz: Literatura Średniowiecza. 1990  szczegóły 
recenzja: Elżanowska Małgorzata: Wokół "Literatury średniowiecza" Tadeusza Witczaka. Ogród 1991 nr 1 s. 220-225  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Literatura Średniowiecza. Nowe Książki 1991 nr 10 s. 48-49  szczegóły 
287.książka: Witczak Tadeusz: Literatura średniowiecza. 1997  szczegóły 
288.książka: Włodarski Maciej: Barokowa poezja epicedialna. Analizy. 1993 (Wstęp. I. Daniel Naborowski - "Lacrumae [...] in obitum reverendi viri...) szczegóły 
recenzja: Cieszyńska Beata: "I przeszłość wróci ideą, nie powróci sobą". Ogród 1994 nr 1 s. 339-343 (z not. o Beacie Cieszyńskiej...) szczegóły 
recenzja: Ressel Ewa: Barok 1995 nr 1 s. 184-186  szczegóły 
recenzja: Świątkiewicz Rafał: Ruch Literacki 1995 z. 1 s. 109-112  szczegóły 
289.książka: Wojciechowski Leszek: Drzewo przenajszlachetniejsze. Problematyka Drzewa Krzyża w chrześcijaństwie zachodnim (IV - połowa XVII wieku). Od legend do kontrowersji wyznaniowych i piśmiennictwa specjalistycznego.. 2003 ([Dot. m.in. legend religijnych, pism autorskich i anonimowych. Zawiera...) szczegóły 
recenzja: Bujak Grzegorz: Przegląd bibliograficzny. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2003 t. 80 s. 432 (not....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 147 (nota...) szczegóły 
290.książka: Wojtowicz Witold: Między literaturą a kulturą. Studia o "literaturze mieszczańskiej" przełomu XVI i XVII wieku. 2010  szczegóły 
291.książka: Wokół Kochanowskiego i jego czasów. Materiały sesji naukowej poświęconej kulturze literackiej Małopolski w dobie renesansu, Kielce, 10-11 października 1992. 1994 (Literatura: Tadeusz Ulewicz: Sto lat badań filologicznych nad łacińską...) szczegóły 
292.książka: Woronczak Jerzy: Studia o literaturze średniowiecza i renesansu. 1993 (Gatunki literackie reprezentowane w łacińskiej chrześcijańskiej litera...) szczegóły 
recenzja: Elżanowska Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 107-110  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Jerzy Woronczak: Studia o literaturze średniowiecza i renesansu. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 31 (nota...) szczegóły 
293.książka: Wronicz Jadwiga: Słownictwo pisarzy cieszyńskich XVIII wieku. 1992 ([Na podst. utworów: "Wierność Bogu y Cesarzowi, czasu powietrza Morowe...) szczegóły 
recenzja: Zajda Aleksander: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 3 s. 225-227  szczegóły 
294.książka: "Wszystko tu najdzie, co wy macie w głowie": świat prozy staropolskiej.  szczegóły 
295.książka: Wyobraźnia średniowieczna. Praca zbiorowa. 1996 (Średniowiecze wyobraźni: Zdzisław Kuksewicz: Wyobraźnia jako władza du...) szczegóły 
recenzja: [Gawlas Sławomir] S.G.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 249 (nota...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 301-302 (not....) szczegóły 
recenzja: Wieczorek Szymon: Kwartalnik Historyczny 1999 nr 1 s. 77-81  szczegóły 
296.książka: Z badań nad dawną książką. Studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin. 1991 (T. 1. 1991. 289 s., faks., fot., portr. (Prace Działu Zbiorów Specjaln...) szczegóły 
recenzja: Bieńkowska Barbara: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1996 t. 40 s. 127-128  szczegóły 
recenzja: Bieńkowska Barbara: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1996 t. 40 s. 127-128  szczegóły 
recenzja: MIM: Nowe Książki 1993 nr 1 s. 13  szczegóły 
297.książka: Z badań nad dawną książką. Studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin. 1991 (T. 2. 1993, s. 297-703, il., faks., nuty, portr. (Prace Działu Zbiorów...) szczegóły 
recenzja: Migoń Krzysztof: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1994 t. 38 s. 146-148 (dot. t. 1. i 2....) szczegóły 
recenzja: Pirożyński Jan: Rocznik Biblioteki Narodowej 1997 t. 30/31 (1994/1995) s. 317-320  szczegóły 
298.książka: Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa. Przekroje i zbliżenia.  szczegóły 
299.książka: Ziomek Jerzy: Renesans. 1995  szczegóły 
300.książka: Ziomek Jerzy: Renesans. 1997  szczegóły 
301.książka: Ziomek Jerzy: Renesans. 1998  szczegóły 
302.książka: Ziomek Jerzy: Renesans. 1995  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 10 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Polski renesans. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 11 s. 21  szczegóły 
303.książka: Zmierzch kultury staropolskiej. Ciągłość i kryzysy (wieki XVII-XIX). 1997  szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1999 t. 80 s. 251 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1998 t. 78 s. 257 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Kwapiszewska Elżbieta: Barok 1997 nr 2 s. 179-182  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 312-313 (not....) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 308-309 (not....) szczegóły 
304.książka: Żurawska Jolanta: Między Gryzeldą a Grażyną. Studia i szkice polsko-włoskie. 2002 (I. Studia staropolskie. Średniowieczne konotacje pierwszych znanych "G...) szczegóły 
recenzja: Bąk Magdalena: Obcojęzyczne przekłady "Pana Tadeusza". Postscriptum 2002 nr 4 s. 169-172  szczegóły 
recenzja: Buchwald-Pelcowa Paulina, Pelc Janusz: Barok 2003 nr 1 s. 190-191  szczegóły 
recenzja: Salwa Piotr: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2003 t. 47 s. 224-226  szczegóły 
recenzja: Walecki Wacław: Ruch Literacki 2003 z. 2 s. 224-225  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
305.artykuł: Ankieta "Baroku". Odpowiedzi uczonych z Włoch. Barok 1995 nr 2 s. 191-203 (ankieta nt. stanu badań nad barokiem w Polsce i na świecie; wypow.: Gi...) szczegóły 
306.artykuł: Ankieta "Baroku". Barok 1996 nr 1 s. 193-206 (ankieta nt. stanu badań nad barokiem w Polsce i na świecie; wypowiedzi...) szczegóły 
307.artykuł: Ankieta "Baroku". Barok 1998 nr 1 s. 221-224 (ankieta nt. stanu badań nad barokiem w Polsce i na świecie; wypow.: An...) szczegóły 
308.artykuł: Ankieta "Baroku". Barok 1996 nr 2 s. 177-186 (ankieta nt. stanu badań nad barokiem w Polsce i na świecie; wypowiedzi...) szczegóły 
309.artykuł: Axer Jerzy: Szesnastowieczne źródło historyczne jako tekst literacki. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 63-69  szczegóły 
310.artykuł: Babik Zbigniew: Nieznany słownikarzom piętnastowieczny fragment poetycki. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 3 s. 165-173  szczegóły 
311.artykuł: Backvis Claude: Poezja polska w epoce baroku. Barok 1997 nr 2 s. 11-22  szczegóły 
312.artykuł: Banasiowa Teresa: Staropolskie lamentacje na przewrotność fortuny (Literacka geneza i wstępne fazy rozwoju formy gatunkowej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Staropolskie Teksty i Konteksty 1997 nr 3 (1654) s. 56-74  szczegóły 
313.artykuł: Bańkowski Andrzej: "Świeboda", "swoboda", "śleboda", "słoboda". Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 1-11 (w tekstach staropolskich...) szczegóły 
314.artykuł: Bańkowski Andrzej: Toponimy ziemi krakowskiej w zapiskach sądowych z lat 1394-1397. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 83-91  szczegóły 
315.artykuł: Barankiewicz Anna: W zwierciadle języka... Frazy performatywne i konstatujące w staropolskich tekstach apokryficznych. Poradnik Językowy 2003 z. 10 s. 12-25  szczegóły 
316.artykuł: Bąbel Jerzy: Wyklęci i wygnani. Bracia polscy. Goniec Świętokrzyski 2002 nr 4 s. 3 (m. in. nt. twórców związanych lub polemizujących z braćmi polskimi...) szczegóły 
317.artykuł: Belcarzowa Elżbieta, Leńczuk Mariusz: Św. Pawła "Hymn o miłości" w średniowiecznych ułomkach polskiej szaty językowej (Projekt konkordacji staropolskich przekładów Biblii). Polonica [Kraków] 2003 t. 22/23 s. 391-400  szczegóły 
318.artykuł: Bendziński Andrzej: Biblioteki klasztorne w Lądzie - historia i współczesność. Biblioteka 1998 nr 2 s. 35-39  szczegóły 
319.artykuł: Bernatowicz Tadeusz: "Idea Princips Christiani" w emblematyce około roku 1600 (Z badań nad recepcją tacytyzmu w Polsce). Barok 1996 nr 1 s. 91-112  szczegóły 
320.artykuł: Bieniarzówna Janina: Kraków pod wpływami reformacji. x 1994 ([W ks. zb.:] Dzieje Krakowa. T. 2: Kraków w wiekach XVI-XVIII. Kraków ...) szczegóły 
321.artykuł: Bieniarzówna Janina: Pod Wawelem nie zamilkły jeszcze muzy. Nauka na rozdrożu. x 1994 ([W ks. zb.:] Dzieje Krakowa. T. 2: Kraków w wiekach XVI-XVIII. Kraków ...) szczegóły 
322.artykuł: Bieniarzówna Janina: Stare i nowe w kulturze i nauce. x 1994 ([W ks. zb.:] Dzieje Krakowa. T. 2: Kraków w wiekach XVI-XVIII. Kraków ...) szczegóły 
323.artykuł: Bieńkowska Danuta, Umińska-Tytoń Elżbieta: Polszczyzna Biblii gdańskiej na tle XVI-wiecznych przekładów biblijnych. Polszczyzna Regionalna Pomorza 1994 t. 6 s. 7-15  szczegóły 
324.artykuł: Bieńkowska Danuta, Umińska-Tytoń Elżbieta: Warianty sufiksalne w staropolskich i renesansowych przekładach Psałterza. Poradnik Językowy 1994 z. 5/6 s. 41-48  szczegóły 
325.artykuł: Bieńkowski Tadeusz: Aspekty edukacji staropolskiej (Stanowe modele życia i wzory osobowe). Rozprawy z Dziejów Oświaty 2002 t. 41 s. 7-29  szczegóły 
326.artykuł: Bieńkowski Tadeusz: Z prac nad syntezą dziejów edukacji w okresie staropolskim. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1991 t. 34 s. 3-14  szczegóły 
327.artykuł: Bobowski Kazimierz: Postawa ksień trzebnickich wobec reformacji. x 1994 ([W ks. zb.:] Ludzie Kościoła katolickiego na Ziemi Śląskiej. Zbiór stu...) szczegóły 
328.artykuł: Bogomolova Natal'ja: Liricheskoje "Ja" v pol'skojj barochnojj i simbolistskojj poezii. x 1995 ([W ks. zb.:] Chelovek v kontekste kul'tury. Slavjanskijj mir. Moskva 1...) szczegóły 
329.artykuł: Bogucka Maria: Eschatologiczny świat sarmatów. Tygodnik Powszechny 1991 nr 14 s. 7 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
330.artykuł: Bogucka Maria: Polish writer's reception of time in the 16th and 17th centuries. x 1994 ([W ks. zb.:] Beitraege der polnischen Stipendiaten der Herzog August B...) szczegóły 
331.artykuł: Bolek Anna: Staropolskie "Psałterze" u Słowian Wschodnich. Studia Slawistyczne 2002 nr 3 s. 21-26  szczegóły 
332.artykuł: Bolz Bogdan: Tradycja tekstowa "Liber officiorum" dla króla Mieszka II. Studia Źródłoznawcze 1990 t. 31 s. 37-56  szczegóły 
333.artykuł: Borejszo Maria: Glosa językoznawcy do dziejów polskich kolęd. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 79-96 (dot. różnic między tekstami trzynastu polskich kolęd udokumentowanych ...) szczegóły 
334.artykuł: Borejszo Maria: Staropolskie nazwy miesięcy. Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 19-32  szczegóły 
335.artykuł: Borejszo Maria: Staropolskie ubiory w oczach dawnych Polaków i cudzoziemców. Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 21-52 (m.in. u Galla Anonima i Jana Długosza...) szczegóły 
336.artykuł: Borek Piotr: Literatura staropolska w Internecie. Konspekt 2001 nr 7 s. 73-76 (nt. serwisu naukowo-edukacyjnego Staropolska On-line; dot. także Bibli...) szczegóły 
337.artykuł: Borkowska Małgorzata: Łatanie pamięci (Czyli rzecz o klasztornym kronikarstwie retrospektywnym). Znak 1995 nr 5 s. 103-110 (z not. o Małgorzacie Borkowskiej...) szczegóły 
338.artykuł: Borkowska Urszula: Królewna Jadwiga i jej "Książeczka do spowiedzi". Roczniki Humanistyczne 1991 t. 35 (1987) z. 2 s. 83-99 (omów. rękopisu...) szczegóły 
339.artykuł: Borkowski Andrzej (Ihumen): Dzieje drukarni Poczajowskiej. x 2001 ([w ks. zb.:] Klasztory i kultura krajów słowiańskich. Red. Wanda Stępn...) szczegóły 
340.artykuł: Borowski Andrzej: Czy pisarze ulegali modom? O modzie w kulturze literackiej doby renesansu i baroku. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 3 s. 69-71  szczegóły 
341.artykuł: Borowski Andrzej: Literatura, teatr i muzyka w Polsce XVII wieku. x 1994 ([W ks. zb.:] Sztuka XVII wieku w Polsce. Materiały Sesji Stowarzyszeni...) szczegóły 
342.artykuł: Borowski Andrzej: Pomiędzy "Germanią" a "Scytią", czyli jeszcze o micie "Porwanej Europy". Ruch Literacki 1992 z. 5 s. 451-460 (oddziaływanie mitu o porwanej Europie na lit. staropolską...) szczegóły 
343.artykuł: Borowski Andrzej: Sarmatyzm - świadomość narodowa i świadomość europejska. x 1997 (W ks.: Polska i Węgry w kulturze i cywilizacji europejskiej. Red. nauk...) szczegóły 
344.artykuł: Borowski Andrzej: Tendencje metodologiczne w najnowszych badaniach nad literaturą staropolską. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 78-83  szczegóły 
345.artykuł: Bratkowski Stefan: Jakiej przeszłości Polacy potrzebują?. Gazeta Wyborcza 1991 nr 297 s. 12-14 (staropolska myśl polityczna, głównie na przykładzie pism Stanisława ze...) szczegóły 
346.artykuł: Brogi-Bercoff Giovanna: Studia włoskie o kulturze i literaturze Polski średniowiecznej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1990 t. 15 s. 69-83  szczegóły 
347.artykuł: Brożek Mieczysław: Ambicje improwizatorskie poetów polsko-łacińskich XVI wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 21 (dot. m.in.pisarzy: Jan Dantyszek, Paweł z Krosna Piotr Roizjusz; stres...) szczegóły 
348.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Dzieła drukowane i dzieła pozostające w rękopisach a problem cenzury w literaturze polskiego baroku. x 1992 ([W ks. zb.:] Il barocco in Polonia. Atti dei colloqui italo-polacchi. ...) szczegóły 
349.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Edytorstwo tekstów dawnej okolicznościowej literatury politycznej. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
350.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Godzisław Baszko i "Anecdota" czyli edytorskie nieporozumienia dwóch Józefów, Jabłonowskiego i Załuskiego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 41-51  szczegóły 
351.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina, Pelc Janusz: Kontynuacje i nowatorstwo w kulturze pierwszej Rzeczypospolitej. Myśli na początek nowego tysiąclecia, część druga. Barok 2003 nr 2 s. 153-176 (cz. 1. wyłącznie autorstwa Janusza Pelca...) szczegóły 
352.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: "Ku pożytkowi i wygodzie publicznej". Drukarnie w Rzeczypospolitej za panowania Wettinów. Barok 1998 nr 1 s. 87-105  szczegóły 
353.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: La presenza del Medio Evo nei libri a stampa polacchi del Seicento. Ricerche Slavistiche 1991 t. 37 (1990) s. 133-144 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
354.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Literatura a książka w okresie renesansu i baroku. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 50 (1987) s. 110-125  szczegóły 
355.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Losy edytorskie arcydzieł włoskich w polskim baroku. Barok 1995 nr 2 s. 65-86  szczegóły 
356.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: "Papierowe wojny" i problemy cenzury w Polsce XVII wieku. Barok 1994 nr 1 s. 71-87  szczegóły 
357.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina, Pelc Janusz: Rola jezuitów w kształtowaniu się związków emblematyki polskiej z emblematyką niderlandzką. Barok 2003 nr 2 s. 9-19  szczegóły 
358.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: The typology of Polish emblem books in the 16th-18th centuries. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 92-99  szczegóły 
359.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Toruńskie epizody cenzury. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1995 nr 9 (1525) s. 124-135 (w XVI-XVII w....) szczegóły 
360.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Typologia polskich książek emblematycznych. Barok 1996 nr 1 s. 59-75  szczegóły 
361.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Zapomniany epizod z dziejów cenzury w Krakowie w XVII w.. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1996 r. 46 nr 1/2 s. 215-223  szczegóły 
362.artykuł: Budzisz Andrzej: Epigramat łaciński w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku (Studium analityczne). Summarium 1992 r. 14/15 (1985/1986) s. 73-76 (próba oceny literackiej polsko-łacińskiej twórczości poetów pierwszej ...) szczegóły 
363.artykuł: Budziszewska Wanda: Z "diabelskiego" słownictwa. Etnolingwistyka 2001 [t.] 13 s. 227-230 (dot. uwarunkowań występowania słowa "Szeroki", "Szeroka", "szerocy" na...) szczegóły 
364.artykuł: Budzyński Józef: Barokowy dramat franciszkański na Śląsku XVIII wieku. Śląskie Miscellanea 1994 t. 7 s. 29-49 (nt. dramatów wystawianych w teatrach szkolnych...) szczegóły 
365.artykuł: Budzyński Józef: Echa horacjańskie w poezji średniowiecznej. Filomata 1991 nr 403 s. 275-281  szczegóły 
366.artykuł: Budzyński Józef: Horacjanizm w dobie renesansu w Polsce. Filomata 1991 nr 405 s. 405-412  szczegóły 
367.artykuł: Budzyński Józef: Oryginalne osiągnięcia twórcze łacińskich poetów średniowiecznych. Filomata 1991 nr 403 s. 250-262  szczegóły 
368.artykuł: Budzyński Józef: Rola łaciny w kulturze dawnego Śląska. (Zarys problematyki). Śląskie Miscellanea 1998 t. 11 s. 21-33  szczegóły 
369.artykuł: Budzyński Józef: "Utopia" Tomasza Morusa oraz typy utopijnych motywów literackich na Śląsku w XVII i XVIII w.. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 26-34  szczegóły 
370.artykuł: Bukowski Kazimierz: Niekatolickie przekłady Biblii na język polski. Universitas Gedanensis 1992 nr 8 s. 45-53 (m.in. nt. Biblii brzeskiej, Biblii arian...) szczegóły 
371.artykuł: Burda Bogumiła: Z dziejów więzi edukacyjnych na pograniczu śląsko-wielkopolsko-brandenburskim w okresie wczesnonowożytnym (XVI-XVIII w.). Rocznik Lubuski 1997 t. 23 cz. 1 s. 83-89  szczegóły 
372.artykuł: Bury Anna: Średniowiecze a współczesność. Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 13 s. 5 (nt. moralnych wzorców osobowych epoki; na przykładach literackich...) szczegóły 
373.artykuł: Buszewiczowa Elwira: Przestrzeń symboliczna a igraszki czasu. Z badań nad topiką miasta w literaturze Renesansu. Ruch Literacki 1992 z. 5 s. 461-469  szczegóły 
374.artykuł: Bylina Stanisław: Magia, czary i kultura ludowa w Polsce XV i XVI w.. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1990 t. 35 s. 39-52  szczegóły 
375.artykuł: Bylina Stanisław: The church and folk culture in late Medieval Poland. Acta Poloniae Historica 1993 t. 68 s. 27-42 (m.in. w świetle kazań średniowiecznych, tekstów Stanisława ze Skarbimi...) szczegóły 
376.artykuł: Cessak Beata Anna: Użytkownicy książki filozoficznej w późnorenesansowym Lublinie. Folia Bibliologica 1990 r. 34/35 (1986/1987) s. 19-27  szczegóły 
377.artykuł: Cetwiński Marek: Bohater polskiej legendy heraldycznej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 106 (1471) s. 41-52  szczegóły 
378.artykuł: Cetwiński Marek: "Najokrutniejszy miesiąc" - czas i przestrzeń w legendzie legnickiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 98 (1362) s. 77-92  szczegóły 
379.artykuł: Cetwiński Marek: "Tatarzyn zacnego rodu i wielkiego serca". Wątki tatarskie w polskich legendach heraldycznych. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Zeszyty Historyczne 1998 z. 5 s. 81-93 (m.in. Bartosz Paprocki...) szczegóły 
380.artykuł: Cetwiński Marek: Ze studiów nad historiografią Wrocławia XVI/XVII wieku. x 1999 ([W ks. zb.:] Międzynarodowa konferencja naukowa na temat "Znaczenie o...) szczegóły 
381.artykuł: Chemperek Dariusz: Wyznaniowy profil piśmiennictwa polskich protestantów doby staropolskiej. O metodach badań literatury różnowierczej. x 2001 ([W ks. zb.:] U schyłku tysiąclecia. Księga pamiątkowa z okazji sześćdz...) szczegóły 
382.artykuł: Chmiel Jerzy: Biblia Slavica. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 4 s. 313-314 (wykaz tytułów reedycji słowiańskich przekładów Biblii, ukazujących się...) szczegóły 
383.artykuł: Chojnacki Józef: O zabytkach rękopiśmiennych języka polskiego z Pyzdr z końca XVI w.. Sprawozdanie Wydziału Filologiczno-Filozoficznego 1994 nr 107 cz. 2 (1991/1993) s. 183-191 (z facs....) szczegóły 
384.artykuł: Chynczewska-Hennel Teresa: Od Unii Brzeskiej do Unii Hadziackiej - dzieje porażki czy szansy?. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 105-117 (m.in. nt. literatury religijno-polemicznej...) szczegóły 
385.artykuł: Ciccarini Marina: Z zagadek edytorskich literatury staropolskiej - "Facecje polskie" z XVII wieku. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 147-173 (analiza porównawcza 16 wydań "Facecyae polskie ebo żartowne a trefne p...) szczegóły 
386.artykuł: Ciechanowiecki Andrzej Stanisław: Główne punkty działalności kulturalnej. x 1994 ([W ks.:] Andrzej Stanisław Ciechanowiecki: Nieśwież. Międzynarodowy oś...) szczegóły 
387.artykuł: Cieński Marcin: Les institutions dans la culture litteraire du XVIIIe siecle (Deux exemples: La Pologne et L'Allemagne). Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1991 nr 38 (1321) s. 73-84 (instytucje w kulturze literackiej XVIII w. w Polsce i Niemczech; refer...) szczegóły 
388.artykuł: Cieszyńska Beata: Topos życia - wędrówki w staropolskich alegoriach edukacyjnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1995 z. 16 (38) s. 29-48  szczegóły 
389.artykuł: Cieślik-Grela Ilona: Motyw śmierci w moralitetach. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Staropolskie Teksty i Konteksty 2003 nr 2159 s. 92-107 (dot. utworów pochodzących z XV-XVII w....) szczegóły 
390.artykuł: Cybulski Marek: Formy nawiązania i zakończenia kontaktu w dawnej polszczyźnie (W XVI-XVIII wieku). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 29-35 (na przykładach literackich...) szczegóły 
391.artykuł: Cybulski Marek: O formułach przysięgi w dobie średniopolskiej. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 2001 t. 46 s. 23-46 (m.in. na przykładach literackich, dot. okresu XVI- XVIII w.,...) szczegóły 
392.artykuł: Cynarski Stanisław: The ideology of sarmatism in Poland (16th-18th centuries). Polish Western Affairs = La Pologne et les Affaires Occidentales 1992 t. 33 nr 2 s. 25-43  szczegóły 
393.artykuł: Cynarski Stanisław: Zum Reformationmodell in der polnischen Literatur des 16. Jahrhunderts. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1994 z. 113 (1145) s. 59-67  szczegóły 
394.artykuł: Cytowska Maria: Obraz Polski w poezji łacińskiej XVI wieku. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1993 t. 37 s. 59-68  szczegóły 
395.artykuł: Czamańska Ilona: Skanderbeg - symbol rycerza chrześcijańskiego w społeczeństwie staropolskim. Balcanica Posnaniensia 1999 [t.] 9/10 s. 153-165 (nt. popularności postaci Skanderbega w literaturze polskiej od XVI do ...) szczegóły 
396.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: Z dziejów upowszechniania książki polskiej na Ukrainie. Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 339-350 (m.in. o dorobku wydawniczym karmelitańskiej Drukarni Fortecy Najświęts...) szczegóły 
397.artykuł: Czerkawski Jan: Hermetyzm w Polsce w XVI wieku. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 37/38 (1989/1990) z. 1 s. 153-168 (recepcja hermetyzmu, zakres znajomości pism hermetycznych i ich wpływ ...) szczegóły 
398.artykuł: Czyż Antoni: Barok niezniszczalny. Znak 1995 nr 7 s. 105-110 (z not. o Antonim Czyżu...) szczegóły 
399.artykuł: Czyż Antoni: Bycie w tekstach dawnych. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 3-18 (refleksje o pracy nad tekstami staropolskimi...) szczegóły 
400.artykuł: Czyż Antoni: Poezja pasyjna polskiego średniowiecza. Polonistyka 1995 nr 10 s. 662-666  szczegóły 
401.artykuł: Czyż Antoni: Polski barok niesarmacki. Ogród 1994 nr 4 s. 131-143 (z not. o aut. i fot....) szczegóły 
402.artykuł: Czyż Antoni: W sprawie nowej syntezy literatury dawnej. Ogród 1994 nr 3 s. 303-309 (wypow. w dyskusji "Czy potrzebna jest nowa synteza literatury staropol...) szczegóły 
403.artykuł: Danowska Ewa: "Konkurując o dożywotnią przyjaźń" (O intercyzach mieszczan w epoce staropolskiej). Kraków 2008 nr 6 s. 72-73 (m.in. w twórczości: Jan Mrowiński Płoczywłos, Adam Władysławiusz, Fran...) szczegóły 
404.artykuł: Danowska Ewa: Rodzicielskie kłopoty w staropolskich testamentach. Kraków 2009 nr 7/8 s. 62-63  szczegóły 
405.artykuł: Danowska Ewa: Staropolska tolerancja. Kraków 2009 nr 6 s. 64-65 (Jan Brożek, Stanisław ze Skarbimierza, Paweł Włodkowic...) szczegóły 
406.artykuł: Darasz Zdzisław: Barok polski i słoweński w ujęciu porównawczym. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 260-261 (streszcz. ref....) szczegóły 
407.artykuł: Daszkiewicz Piotr: Przyrodnicy Pierwszej Rzeczyposplitej. Kultura [Paryż] 1994 nr 10 s. 90-95  szczegóły 
408.artykuł: Decyk Wanda: Kształtowanie się świadomości językowej w XVI wieku. Poradnik Językowy 1997 z. 9 s. 11-21 (nt. dbałości o polszczyznę od chwili pojawienia się druku...) szczegóły 
409.artykuł: Decyk Wanda: Kto stawia nogi?. Prace Filologiczne 2001 t. 46 s. 147-152 (dot. występowania i znaczenia w staropolskich tekstach m.in. literacki...) szczegóły 
410.artykuł: Dedecius Karl: Głosy Europy. Tygodnik Powszechny 1990 nr 31 s. 7 (kontakty polskich i niemieckich humanistów i przenikanie się obu kultu...) szczegóły 
411.artykuł: Deneka Jerzy: Słowo o Firlejach. Lubartów i Ziemia Lubartowska 1993 [t. 12] s. 13-32 (m.in. o mecenacie literackim rodziny; dot. Mikołaja Firleja, Jana Firl...) szczegóły 
412.artykuł: Deptuła Czesław: Przyczyny oraz etapy kryzysu monarchii i Kościoła pierwszych Piastów w oczach polskich dziejopisarzy średniowiecznych. Summarium 1997 r. 22/23 (1993/1994) s. 141-149 (dot. kronik Galla Anonima, Wincentego Kadłubka oraz utworów Wincentego...) szczegóły 
413.artykuł: Deptuła Czesław: W kręgu starych i nowych refleksji nad genezą i symboliką herbów szlachty polskiej (Znaki - mit - historia). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 35 (1992) nr 1/2 s. 3-31 (szerzej o legendzie herbowej...) szczegóły 
414.artykuł: Derwich Marek: Najważniejsza góra Lechitów. Ikar 1995 nr 12 s. 33-35 (relacje na temat Łysogór i Łyśca w twórczości autorów: Jan Długosz, We...) szczegóły 
415.artykuł: Drabina Jan: Studia Historyczne 1998 z. 4 s. 605-606 (rec. ks.: Die Anfaenge des Schrifttums in Oberschlesien bis zum Fruehh...) szczegóły 
416.artykuł: Drewnowski Jerzy (ur. 1941): The moral education of youth in fifteenth-century Cracow University sermons. Organon 1991 nr 24 (1988) s. 139-146 (na podst. pism m.in. Franciszka z Brzegu, Jana z Ludziska, Mikołaja...) szczegóły 
417.artykuł: Drozdowski Marian: Poznań nowożytny (Oświata i nauka). x 1994 ([W ks. zb.:] Wielka księga miasta Poznania. Poznań 1994 s. 65-70...) szczegóły 
418.artykuł: Dubisz Stanisław: Piśmiennictwo okresu staropolskiego jako wyraz rozwoju kultury intelektualnej. x nr s. ([w ks.:] Stanisław Dubisz: Język - historia - kultura. (Wykłady, studi...) szczegóły 
419.artykuł: Dubisz Stanisław: Słownictwo obyczaju religijnego. x nr s. ([w ks.:] Stanisław Dubisz: Język - historia - kultura. (Wykłady, studi...) szczegóły 
420.artykuł: Dubisz Stanisław: Wielkie teksty staropolskiej liryki religijnej. x nr s. ([w ks.:] Stanisław Dubisz: Język - historia - kultura. (Wykłady, studi...) szczegóły 
421.artykuł: Dubois Claude-Gilbert: Renesans, Manieryzm, Barok (Refleksje wokół pewnego sposobu tworzenia). Barok 1995 nr 1 s. 11-23  szczegóły 
422.artykuł: Dulian Renata: Żywot błogosławionej Kingi. Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 209-216 (także nt. hagiografii...) szczegóły 
423.artykuł: Dyl Janusz: Najstarsze wydrukowane w Polsce katolickie księgi liturgiczne. Roczniki Teologiczne 2002 t. 49 z. 4 s. 17-50 (działalność drukarska m.in.: Jan Haller, Marek Szarfenberg, Florian Un...) szczegóły 
424.artykuł: Dyl Janusz: Pierwsze krakowskie drukowane dzieła teologiczne obcych i rodzimych polemistów antyprotestanckich. Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z. 4 s. 67-95 (dot. m.in. autorów: św. Wincenty z Lerynu, Jan Eck, Tomasz de Vio Caj...) szczegóły 
425.artykuł: Dyl-Sac Janusz: Książki hagiograficzne wydrukowane w Polsce do połowy XVI w.. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1989 nr 71 s. 187-212  szczegóły 
426.artykuł: Dziechcińska Hanna: Le Voyage - imprime et en manuscrit. Literary Studies in Poland. Etudes Litteraires en Pologne 1990 t. 22 s. 17-30 (o relacjach podróżniczych w lit. baroku; także o dziejach tekstów...) szczegóły 
427.artykuł: Dziechcińska Hanna: Miejsce przekazu pamiętnikarskiego w kulturze dawnej Polski. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 3-14  szczegóły 
428.artykuł: Falińska Maria: Mit sakralny a świadomość narodowa szlachty polskiej w XVII wieku. Gniezno 1995 t. 4 s. 63-86 (m.in. w twórczości: Wespazjana Kochowskiego, Herakliusza Lubomirskiego...) szczegóły 
429.artykuł: Frątczak Anna: Socynianizm wobec państwa. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 2 s. 222-239 (nt. staropolskiej publicystyki społeczno-politycznej; dot. autorów: Gr...) szczegóły 
430.artykuł: Fros Henryk: Nasza hagiografia średniowieczna. Stan i potrzeby badań. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 34 (1986) z. 2 s. 163-172  szczegóły 
431.artykuł: Fulińska Agnieszka: Barokowa phantasia: między teorią psychologiczną a obrazem poetyckim. Ogród 1991 nr 4 s. 109-124  szczegóły 
432.artykuł: Gaj Beata: De neolatinis poetis Silesiis, qui etiam arte rhetorica eminuerunt. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Scripta Classica 2004 t. 1 (2206) s. 94-102 (dot. m.in. Anioła Ślązaka; ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
433.artykuł: Gansiniec Ryszard: Wkład czołowych przedstawicieli ziemi śląskiej w kształtowanie się myśli poznawczej i literatury polskiego Odrodzenia. Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 10-33 (obszernie nt. działalności uczonych śląskich w Akademii Krakowskiej...) szczegóły 
434.artykuł: Garbusińska Danuta: "Niewieście rządy" w świetle satyry i pism politycznych z czasów Jana Sobieskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1992 nr 102 (1418) s. 75-81 ( ...) szczegóły 
435.artykuł: Gavriljuk Jurihjj: Krakihvs'ka drukarnja Shvajjpol'ta Fiholja. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 10-11  szczegóły 
436.artykuł: Gawłowska Wanda: Polskie przekłady powieści o Aleksandrze Wielkim w XVI wieku. Studia Źródłoznawcze 1990 t. 32/33 s. 143-152 (dot. przekł. Leonarda z Bończy z 1510 i anonimowego przekł. z 1550...) szczegóły 
437.artykuł: Gębarowicz Mieczysław: Kultura umysłowa Lwowa w dobie renesansu. Lwów i Kresy 1995 nr 77 s. 18-23  szczegóły 
438.artykuł: Glomski Jaqueline: Kraków i "ars versificandi". Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 451-463 (nt. podręczników wersyfikacji z okresu renesansu...) szczegóły 
439.artykuł: Gładkiewicz Ryszard, Gładkiewicz Westyna: Z dziejów tradycji piastowskiej na Śląsku (Sprawa syna Bolka II świdnickiego w nowożytnej historiografii śląskiej). Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1990 nr 74 (1100) s. 73-86 (głównie dotyczy piśmiennictwa XVI-XVIII w....) szczegóły 
440.artykuł: Głażewski Jacek: Aluzoryczność. Problematyka komentarza w edycjach krytycznych literatury okolicznościowej i popularnej. Barok 2003 nr 1 s. 141-152  szczegóły 
441.artykuł: Godyń Jan: Retoryka w pieśni pasyjnej Władysława z Gielniowa, "Psałterzu Floriańskim" i "Kazaniach tzw. Świętokrzyskich". Ruch Literacki 1996 z. 6 s. 669-683  szczegóły 
442.artykuł: Golik-Prus Aleksandra: Dedykacje z Alba Amicorum przełomu wieków XVI i XVII w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej jako źródło biograficzne. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1999 r. 49 nr 1/2 s. 137-141  szczegóły 
443.artykuł: Golik-Prus Aleksandra: Kobiece wpisy sztambuchowe w Polsce XVI - XVII wieku. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1998 r. 48 nr 1/2 s. 13-21  szczegóły 
444.artykuł: Golik-Prus Aleksandra: Poezja figuratywna na kartach sztambuchów z przełomu wieku XVI i XVII. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2000 t. 44 s. 101-106  szczegóły 
445.artykuł: Goliński Janusz K.: "De se ipso ad posteritatem". Kallimacha, Dantyszka i Janickiego autobiografie kreowane. Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 3-24  szczegóły 
446.artykuł: Goliński Janusz K.: Peccata capitalia. Pisarze staropolscy o naturze ludzkiej i grzechu. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 69-86 (dot. motywu grzechów głównych (śmiertelnych) w literaturze staropolski...) szczegóły 
447.artykuł: Goliński Janusz K.: Scire meos casus... poetów polsko-łacińskich autobiografie kreowane. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Polska 1996 z. 17 (40) s. 5-30 (dot. m.in. Klemensa Janickiego, Filipa Kallimacha, Jana Dantyszka...) szczegóły 
448.artykuł: Goliński Janusz K.: Trzy wizerunki miasta. O architekturze w piśmiennictwie dawnym. x nr s. ([w ks. zb.:] Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie....) szczegóły 
449.artykuł: Gomori George: Polish authors in Ben Jonson Library. The Polish Review 1993 t. 38 nr 2 s. 187-190 (nt. książek polskich autorów z XVII-wiecznego księgozbioru Bena Jonson...) szczegóły 
450.artykuł: Gomori George: Polish scholars in Elizabethan Combridge. The Polish Review 1996 t. 41 nr 3 s. 335-336 (nazwiska polskie na listach studentów University of Cambridge w latach...) szczegóły 
451.artykuł: Gomori George: Polscy autorzy w księgozbiorze Bena Jonsona. Ruch Literacki 1994 z. 1/2 s. 111-114 (nt. utworów: Stanisława Krzysztanowicza "Examen catholicum edici Angli...) szczegóły 
452.artykuł: Gorzkowski Albert: Qui legit, intelligat. Refleksje o retorycznych modelach lektury w kulturze i literaturze dawnej. Pamiętnik Literacki 2003 z. 1 s. 5-24  szczegóły 
453.artykuł: Gorzkowski Albert: Ruch Literacki 1999 z. 1 s. 99-101  szczegóły 
454.artykuł: Gostyńska Dorota: Koncept jako zasada barokowej twórczości poetyckiej. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 50-55 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
455.artykuł: Greszczuk Barbara, Kułakowska Małgorzata: Frazeologia demoniczna w utworach religijnych do XVII wieku. Problemy Frazeologii Europejskiej 1997 t. 2 s. 253-262  szczegóły 
456.artykuł: Gruchała Janusz S.: "Książki z chuci prawej pisane", czyli o dochodach pisarzy staropolskich. Literatura i pieniądze. Dekada Literacka 1992 nr 18 s. 1, 5  szczegóły 
457.artykuł: Grzesik Ryszard: Drzwi Gnieźnieńskie a hagiografia świętego Wojciecha. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1992 nr 109 (1991) s. 73-75 (streszcz. ref....) szczegóły 
458.artykuł: Grzesik Ryszard: Literackie wzorce ikonografii Drzwi Gnieźnieńskich. Studia Źródłoznawcze 1997 t. 36 s. 1-7  szczegóły 
459.artykuł: Grzesik Ryszard: Rola miast i wsi w hagiografii św. Wojciecha. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1990 nr 107 (1989/1990) s. 8-10 (dot. żywotów św. Wojciecha autorstwa Jana Kanapariusza, Brunona z Kwer...) szczegóły 
460.artykuł: Grzeszewski Jan: Ze stanu badań nad księgozbiorami cysterskimi w Polsce. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 z. 2/3 (328) s. 331-347  szczegóły 
461.artykuł: Grzędzicka Beata: Drukarstwo warszawskie XVIII wieku. Piotr Dufour. Nad Odrą 1995 nr 2 s. 11-12, nr 3 s. 7-8 s. 11-12 (nt. działalnośći wydawniczej...) szczegóły 
462.artykuł: Grzybowski Stanisław: Historians and their rulers: from the middle ages to the englightenment. x 1995 ([W ks.:] Society and culture Poland in Europe. Studies in social and c...) szczegóły 
463.artykuł: Grzybowski Stanisław: Opinie szlachty polskiej o antyhabsburskich powstaniach na Węgrzech. x 1997 (W ks.: Polska i Węgry w kulturze i cywilizacji europejskiej. Red. nauk...) szczegóły 
464.artykuł: Gwioździk Jolanta: Przekaz wizualny w staropolskiej komunikacji społecznej lwowskich benedyktynek. Zarys problematyki. x ([W ks. zb.:] Wspólnota pamięci. Studia z dziejów kultury ziem wschodni...) szczegóły 
465.artykuł: Gwioździk Jolanta: Staropolskie książki dedykowane benedyktynkom łacińskim we Lwowie. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1993 nr 7 (1389) s. 53-63 (z fragm. listów dedykacyjnych z XVII i XVIII w....) szczegóły 
466.artykuł: Gwóźdź Stefania: O czym i jak pisali do siebie nasi zakochani przodkowie - czyli w kręgu tematyki listów miłosnych baroku. Kwartalnik Opolski 1992 nr 3/4 s. 73-79  szczegóły 
467.artykuł: Hadaczek Bolesław: Kresy pokojowe w literaturze staropolskiej. Kresy 2002 nr 49 s. 240-248 (szerzej nt. twórcz. następujących autorów: Grzegorz Czuj, Mikołaj Huss...) szczegóły 
468.artykuł: Hadaczek Bolesław: Kresy wojenne w literaturze staropolskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2003 nr 14 (356) s. 23-49 (dot. twórczości literackiej i historiografii...) szczegóły 
469.artykuł: Hadrych Zbigniew: Kazania jako źródło informacji o świętych i epoce. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1997 t. 67 s. 383-412 (dot. m.in. kazań Piotra Skargi, Fabiana Birkowskiego, Szymona Starowol...) szczegóły 
470.artykuł: Halski Czesław: Stare pieśni religijne. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 89 s. 3 (nt. staropolskich pieśni wielkopostnych...) szczegóły 
471.artykuł: Hannick Christian: Theologische und kirchliche Komponente in der slavischen Barock - Dichtung. x 1993 ([W ks. zb.:] Slavistische Studien zum XI. Internationalen Slavistenkon...) szczegóły 
472.artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Does Polish "Metaphysical poetry" exist?. The Polish Review 1996 t. 41 nr 4 s. 435-447 (dot. twórczości poetów polskiego baroku...) szczegóły 
473.artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Wobec tajemnicy słowa (XVI-wieczne pytania o wartość poznawczą i estetyczną "przyrodzonej" mowy). Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 105-117  szczegóły 
474.artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Wyobraźnia i erudycja w karmelitańskich pieśniach i Miłości Bożej. Barok 1998 nr 1 s. 191-201 (nt. późnobarokowej liryki pieśniowej tworzonej w żeńskich klasztorach ...) szczegóły 
475.artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Zmysłowy świat wyobraźni religijnej poetów "sarmackich". Znak 1995 nr 7 s. 24-37 (z not. o aut....) szczegóły 
476.artykuł: Haptaś Krzysztof: Dzieła polskich autorów w bibliotekach parafialnych archidiakonatu sądeckiego w końcu XVI wieku. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2003 t. 80 49-56 (m.in.: Marcin Białobrzeski, Jan Długosz, Stanisław Hozjusz, Walenty Ku...) szczegóły 
477.artykuł: Hernas Czesław: Dziedzictwa i analogie. Znak 1995 nr 7 s. 85-89 (nt. polskiego baroku i jego dziedzictwie w następnych epokach; z not. ...) szczegóły 
478.artykuł: Hillar Marian: Poland's contribution to the reformation: Socinians and their ideas on religious freedom. The Polish Review 1993 t. 38 nr 4 s. 447-468  szczegóły 
479.artykuł: Hnatiuk Aleksandra: Metamorfozy polemistów unijnych. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 164-168 (dotyczy twórczości autorów: Melecjusz Smotrycki, Kasjan Sakowicz, Kyry...) szczegóły 
480.artykuł: Hniatiuk Aleksandra: Polsko-ukraińskie pogranicze w literaturze renesansu i baroku. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 137-140  szczegóły 
481.artykuł: Hojdis Bogdan: Amor Mariae (Szkic o średniowiecznej projekcji etyki w estetykę). W drodze 1993 nr 12 s. 52-60  szczegóły 
482.artykuł: Hunczak Taras: Unia Brzeska 1596: polityka i religia. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 66-75 (m.in. nt. literatury religijno-polemicznej...) szczegóły 
483.artykuł: Ilnicki Leszek: Lwowskie jabłuszka i inne frukta. Kresy 1993 nr 16 s. 224-246 (nt. XVII- i XVIII-wiecznych kazań Wojciecha Czarnockiego, Mikołaja Pop...) szczegóły 
484.artykuł: Ilnicki Leszek: Miejmy na siebie baczenie. Kresy 1993 nr 15 s. 225-226 (nt. XVII- i XVIII-wiecznych kazań Michał Orłowskiego i Franciszka Kowa...) szczegóły 
485.artykuł: Jakson Waldemar: Człowiek wobec śmierci w XVII-XVIII w. Poradniki dobrego umierania. Bibliotekarz Lubelski 1993 nr 124 s. 18-29  szczegóły 
486.artykuł: Janicki Marek: Pochówki i pamięć poległych (XIV-XVII w.). Napis 2001 seria 7 s. 57-77 (nt. staropolskich dzieł historycznych, tekstów literackich, napisów na...) szczegóły 
487.artykuł: Janowska Aleksandra: O pewnej staropolskiej funkcji czasownikowego przedrostka na-. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1991 nr 19 (1178) s. 60-66 (na podstawie przykładów zaczerpniętych ze "Słownika staropolskiego", "...) szczegóły 
488.artykuł: Jarczykowa Mariola: Problemy autorstwa dokumentów z kancelarii Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1994 nr 8 (1464) s. 57-67 (dot. także tekstów literackich - pamiętników, diariuszy, publicystyki...) szczegóły 
489.artykuł: Jarczykowa Mariola: Zainteresowania czytelnicze Radziwiłłów birżańskich w pierwszej połowie XVII wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1535 s. 7-20  szczegóły 
490.artykuł: Jazdon Artur: Najstarsze drukowane kalendarze poznańskie. Kronika Miasta Poznania 2000 nr 4 s. 205-220 (dot. okoliczności wydawania kalendarzy, ich zawartości i struktury...) szczegóły 
491.artykuł: Jedynak Stanisław: Ideał pokoju w staropolskiej myśli społecznej i politycznej. Problemy 1991 nr 11/12 s. 2-6  szczegóły 
492.artykuł: Juda Maria: Fraktura druków polskich XVI-XVIII wieku = The Fraktur of Polish Printed Publications in the 16th - 18th Centuries. Res Historica 2002 z. 13 s. 125-135  szczegóły 
493.artykuł: Juda Maria: Karta tytułowa staropolskiej książki drukowanej. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2002 t. 46 s. 67-77  szczegóły 
494.artykuł: Judkowiak Barbara: Władysław Warneńczyk bohaterem dramatu polskiego XVII i XVIII wieku. Balcanica Posnaniensia 1997 [t.] 8 s. 185-198  szczegóły 
495.artykuł: Jurecka-Klimek Magdalena: Formy czasownika i ich funkcja stylistyczna w średniowiecznych pieśniach maryjnych. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Językoznawstwo 1996 z. 3 s. 73-85  szczegóły 
496.artykuł: Kaczmarek Marian: Rzeczywistość ziemska na planie Boskiej Opatrzności (o paraboliczności barokowej epiki). Strony 1995 nr 6 s. 39-42 (wstęp: Jan Neuberg: Profesora Mariana Kaczmarka ogląd baroku, s. 38...) szczegóły 
497.artykuł: Kaczmarek Marian: Świat jako niewyczerpany zbiór znaków. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1994 z. 32 s. 89-94 (nt. alegorii w poezji baroku...) szczegóły 
498.artykuł: Kaczor Katarzyna: Męka Chrystusa w rękopiśmiennej poezji karmelitańskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 27-40 (problematyka pasyjna w rękopiśmiennych tekstach zakonnic z przełomu XV...) szczegóły 
499.artykuł: Kadłubek Zbigniew: Mnemozyne i śląskie tkanie. Śląsk 1999 nr 6 s. 48-50 (literatura starośląska jako przykład litertury koncydentialnej...) szczegóły 
500.artykuł: Kadłubek Zbigniew: Śląsko-wielkopolskie sąsiedztwo literackie w XVII w.. Przyjaciel Ludu 1999 z. 3/4 s. 19-28 (na przykładzie Leszna...) szczegóły 
501.artykuł: Kałkowska Anna: Mówiona staropolszczyzna w zwierciadle listów. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 77-85 (dot. listów z XVI i XVII wieku...) szczegóły 
502.artykuł: Kamieniecki Jan: Staropolskie parafrazy psalmu 51. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34 (1741) s. 29-44  szczegóły 
503.artykuł: Kamieniecki Jan: Staropolskie parafrazy psalmu 51. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34 (1741) s. 29-44  szczegóły 
504.artykuł: Kamieniecki Jan: Staropolskie przekłady Księgi Rut jako przykład tłumaczenia Biblii. Colloquium Salutis 1994 t. 25 s. 323-338 (dot. Biblii Brzeskiej, Biblii Gdańskiej, Biblii królowej Zofii, Biblii...) szczegóły 
505.artykuł: Karłowska-Kamzowa Alicja: Wizja Kościoła w dekoracjach późnośredniowiecznych modlitewników w Polsce (na tle europejskim). Studia Warmińskie 1997 t. 34 (1997) s. 31-37  szczegóły 
506.artykuł: Karpiński Adam: O konsekwencjach "wieku rękopisów". Rekonstruowanie epoki. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 5-21 (konsekwencje tzw. "kultury rękopisu" w literaturze polskiego baroku dl...) szczegóły 
507.artykuł: Karpluk Maria: Do wpływu czeskiego na epistolografię staropolską. Prace Filologiczne 1999 t. 44 s. 269-274  szczegóły 
508.artykuł: Karpluk Maria: Nad staropolskim słownictwem chrześcijańskim. x 1997 ([W ks. zb.:] Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy. Pod red. H...) szczegóły 
509.artykuł: Karpluk Maria: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1994 t. 49 cz. 1 s. 92-97 ([rec. ks.:] Studia slavica mediaevalia et humanistica. Riccardo Picchi...) szczegóły 
510.artykuł: Karpluk Maria: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1991 t. 47 cz. 1 s. 104-109 ([rec. ks.: ]Peter Loderecker: Dictionarium septem diversarum linguarum...) szczegóły 
511.artykuł: Karpluk Maria: Sukcesy i porażki filologii staropolskiej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2009 t. 72 (2008) s. 15-18 (streszczenie referatu...) szczegóły 
512.artykuł: Kaśków Robert: Zainteresowanie językiem hebrajskim w XVI wieku w Polsce. x 1994 ([W ks. zb:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku. Pod r...) szczegóły 
513.artykuł: Kavaljouh Sjargejj: Paehtychnyja tvory uh vihlenskihkh staradrykakh XVI st.. x 1998 ([W ks. zb.:] Belarusihka = Albaruthenica. [T.] 9. Mihnsk 1998 s. 193-1...) szczegóły 
514.artykuł: Kazańczuk Mariusz: Na tropie autora "Historyj świeżych i niezwyczajnych". Dwa jezuickie rękopisy z epoki saskiej. Pamiętnik Literacki 1991 z. 3 s. 195-203 (omówienie rękopiśmiennych zbiorów opowieści moralno-religijnych: "Powi...) szczegóły 
515.artykuł: Kazańczuk Mariusz: Popularne opowieści kościelne w piśmiennictwie epoki saskiej. Literatura Ludowa 1992 nr 3 s. 17-29  szczegóły 
516.artykuł: Kazańczuk Mariusz: Staropolskie herbarze. Herby - historia - religia. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 37-57  szczegóły 
517.artykuł: Kazańczuk Mariusz: W kręgu piekła barokowego. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 23-46 (obrazy piekła w m.in. literaturze europejskiej i kazaniach staropolski...) szczegóły 
518.artykuł: Kądziela Łukasz: Sarmatyzm. Wiedza i Człowiek 1996 nr 5 s. 37-41 (nt. wieloznaczności terminu, historiografii i kulturze sarmackiej; pas...) szczegóły 
519.artykuł: Kiedroń Stefan: Poolse studenten in Leiden in de 16de en 17de eeuw. x 1992 ([W ks. zb.:] Studia neerlandica et germanica. Red. Stanisław Prędota....) szczegóły 
520.artykuł: Kisiel Marian: Milcząca przeszłość. Studio 1992 t. 1 s. 120-123  szczegóły 
521.artykuł: Klimkowski Ireneusz: Polskie przekłady "Psałterza". Studia Warmińskie 1997 t. 33 (1996) s. 5-41 (XIV-XX w....) szczegóły 
522.artykuł: Kliś Zdzisław: Motyw żłobu w scenie Bożego Narodzenia w pelplińskim Graduale L 13. Studia Pelplińskie 1996 t. 23 (1992) s. 283-301  szczegóły 
523.artykuł: Knapiński Ryszard: Nieznana odyseja płockich zabytków. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 4 s. 41-55 (m.in. o wojennych i powojennych losach "Biblii płockiej"...) szczegóły 
524.artykuł: Kneip Heinz: Der textimmanente Adressat und seine Determinanten in der polnischen Dichtung des Spaetbarocks. x 1991 ([W ks. zb.:] Festschrift fuer Erwin Wedel zum 65. Geburtstag. Muenchen...) szczegóły 
525.artykuł: Koehler Krzysztof: Gdzie jest Polska?. Debata 1994 nr 2 s. 94-99 (sarmatyzm literatury barokowej, m.in. dot. Wacława Potockiego...) szczegóły 
526.artykuł: Kolak Wacław: Kultura umysłowa mieszczaństwa krakowskiego w epoce renesansu i źródła do jej badania. Krakowski Rocznik Archiwalny 1995 t. 1 s. 13-19  szczegóły 
527.artykuł: Korniłłowicz Norbert: Literatura barokowa i mit solarny. Barok 1998 nr 2 s. 101-108  szczegóły 
528.artykuł: Korniłłowicz Norbert: Narcyz i narcyzm w poezji staropolskiej. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 57-68  szczegóły 
529.artykuł: Korytko Andrzej: Kilka uwag na temat pamiętników okresu "potopu" szwedzkiego. Echa Przeszłości 2000 t. 1 s. 63-72 (mi.in. problemy z ustaleniem autorstwa pamiętników, czasu ich powstani...) szczegóły 
530.artykuł: Korytko Andrzej: Pamiętnik - próba definicji. Z badań nad pamiętnikami ze szczególnym uwzględnieniem pamiętnikarstwa okresu wojny polsko-szwedzkiej 1655-1660. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne 1997 z. 1 s. 42-57  szczegóły 
531.artykuł: Kosman Janina: W świecie staropolskich kalendarzy. Bibliotekarz Zachodniopomorski 1989 nr 4 s. 44-50 (obszerniej o kalendarzach politycznych....) szczegóły 
532.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Remarques sur les rapports entre la litterature et les institutions dans la periode des Lumiers polonaises. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1991 nr 38 (1321) s. 61-71 (ref. wygł. na kolokwium francusko-polskim pt.: Litterature et institut...) szczegóły 
533.artykuł: Kosyl Czesław: Dualne formy czasownikowe w polszczyźnie XVI-XVII wieku. Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 51-77 (w utworach anonimowych oraz pisarzy, m.in.: Biernat z Lublina, Jan z ...) szczegóły 
534.artykuł: Kosyl Czesław: Nazwy osobowe w sielankach staropolskich. Onomastica 1991 r. 36 s. 177-202  szczegóły 
535.artykuł: Kościelny Robert: Pacyfizm i tolerancja wyznaniowa braci polskich w świetle wypowiedzi ich przywódców. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Studia Historyczne 1995 nr 8 (140) s. 25-36 (dot. m.in. Marcina Czechowica, Jana Niemojewskiego...) szczegóły 
536.artykuł: Kośka Małgorzata: Kolekcjoner i wydawca. Problemy edytorstwa źródeł średniowiecznych w korespondencji Aleksandra Przezdzieckiego z Augustem Bielowskim. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 99-109  szczegóły 
537.artykuł: Kotarska Jadwiga: "Ad caelestem adspirat patriam". Problem dualizmu natury ludzkiej w poezji polskiego baroku. Ogród 1993 nr 3/4 s. 97-119 (z notą o aut. i fot....) szczegóły 
538.artykuł: Kotarska Jadwiga: "Przeczysta duszo w krysztale zamknięta". Invocatio animae w poezji staropolskiej. Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 93-100  szczegóły 
539.artykuł: Kotarski Edmund: In honorem Magistratus Gedanensis. Z dziejów gdańskiej poezji okolicznościowej. Libri Gedanenses 1993 t. 10 s. 17-33  szczegóły 
540.artykuł: Kotarski Edmund: Instytucje komunikacji literackiej w siedemnastowiecznym Gdańsku. Komunikaty Instytutu Bałtyckiego 1991 z. 40 (1988-1991) s. 27-52 (nt. różnych form mecenatu, rozwoju oficyn wydawniczych, życia teatraln...) szczegóły 
541.artykuł: Kotarski Edmund: Literackie portrety gdańszczanek dawnych wieków. Pomerania 2008 nr 2 s. 20-21  szczegóły 
542.artykuł: Kotarski Edmund: Morze Sarmatów. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 25-36 (sarmacka wizja morza, m.in. w utworach autorów: Marcin Borzymowski, Ja...) szczegóły 
543.artykuł: Kotarski Edmund: O gdańskiej poezji rodzinnej XVIII wieku. Napis 1995 seria 2 s. 19-52 (dot. poezji okolicznościowej XVII-XVIII w.; gł. gatunków: genetliakon,...) szczegóły 
544.artykuł: Kotarski Edmund: Od Zygmunta III Wazy do Jana III Sobieskiego. Z dziejów gdańskiej poezji okolicznościowej. Rocznik Gdański 1991 t. 50 z. 1 (1990) s. 155-176  szczegóły 
545.artykuł: Kotarski Edmund: Siedemnastowieczne pochwały Gdańska. Rocznik Gdański 1992 t. 52 z. 1/2 s. 5-19 (m.in. w utworach: Krzysztofa Behra, Jana Mikołaja Webera i Dawida Fryd...) szczegóły 
546.artykuł: Kot Stanisław: U podstaw polskiej kultury jako kultury wiejskiej (Urok wsi i życia ziemiańskiego w poezji staropolskiej). Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 17-33  szczegóły 
547.artykuł: Kowalewski Krzysztof: Początki legendy o braciach eponimach w czeskiej i polskiej tradycji historiograficznej oraz jej funkcje ideowe. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 139-155  szczegóły 
548.artykuł: Kowalska Alina: Polszczyzna literacka na Śląsku w dobie średniopolskiej. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 429-435  szczegóły 
549.artykuł: Kowalska Alina: Przyczynek do ewolucji form jest zabit, jest zabito, są zabity. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1991 nr 19 (1178) s. 100-107 (na materiale zaczerpniętym z Biblii królowej Zofii i Biblii w tłumacze...) szczegóły 
550.artykuł: Kowalski Jacek: Urok staropolszczyzny. Znak 1997 nr 5 s. 120-122 (z not. o aut....) szczegóły 
551.artykuł: Kowalski Krzysztof: Obłapiać Jadwigę. Plus Minus 2001 nr 23 s. D6 (felieton na temat motywu błazna w literaturze staropolskiej...) szczegóły 
552.artykuł: Kozaryn Dorota: Szesnastowieczne biblizmy leksykalne (Kilka uwag ogólnych). x 1995 ([W ks.:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. T. 2...) szczegóły 
553.artykuł: Koziara Stanisław: Rodzime brzmienia dawidowej muzy (Z dziejów obecności "Psałterza" w języku polskim). Znak 1995 nr 12 s. 93-108 (z not. o Stanisławie Koziarze...) szczegóły 
554.artykuł: Krakowski Jacek: Za króla Sasa. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 9 s. 14 (m.in. nt. "Opisu obyczajów za panowania Augusta III" Jędrzeja Kitowicz...) szczegóły 
555.artykuł: Kras Paweł: Inkwizycja papieska w walce z husytyzmem na ziemiach polskich. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 27-49 (w świetle dokumentów epoki...) szczegóły 
556.artykuł: Krassowski Maciej: Barok: problemy i nurty. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 48 s. 13  szczegóły 
557.artykuł: Krassowski Maciej: Młodość i zmierzch renesansu. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 6 s. 14  szczegóły 
558.artykuł: Krassowski Maciej: Optymizm renesansowy i afirmacja życia. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 42 s. 13  szczegóły 
559.artykuł: Krassowski Maciej: Renesansowe harmonie i dysonanse. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 47 s. 13  szczegóły 
560.artykuł: Kreja Bogusław: Szesnastowieczne pozdrowienia typu pomaga Bóg 'witaj' i podobne (Z historii polskich form salutatywnych). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 272-282 (na przykładach z literatury...) szczegóły 
561.artykuł: Kroczak Jerzy: Cudowność i prognostyki w polskich pamiętnikach XVII wieku. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 115-130  szczegóły 
562.artykuł: Król Ryszard: Epitafia zacne, swawolne i złośliwe. Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr 26 X s. 11  szczegóły 
563.artykuł: Krzemiński Jan Michał: Gdańsk biblioteką sławny (... Annie Świderskiej). Libri Gedanenses 1993 t. 10 s. 9-15 (początki XVII-wiecznej Biblioteki Gdańskiej, związki z nią pisarzy: An...) szczegóły 
564.artykuł: Krzysztofik Małgorzata: Kulturotwórcza rola Biblii w dobie staropolskiej na tle dziedzictwa europejskiego. Kieleckie Studia Teologiczne 2004 t. 3 s. 367-379 (od średniowiecza do baroku...) szczegóły 
565.artykuł: Krzyżaniakowa Jadwiga: Poglądy polskich kronikarzy średniowiecznych na Niemcy i stosunki polsko-niemieckie. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 114 (1554) s. 15-72  szczegóły 
566.artykuł: Kucała Marian: Spójnikowe i podobne wskaźniki nawiązania w staropolszczyźnie i w gwarach. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 7 s. 99-106  szczegóły 
567.artykuł: Kuczyńska Marzanna: Inovercy i vostochnoslavjanskaja kul'tura XVI-XVII vekov v Rechi Pospolitojj. x 2000 ([w czasopiśmie:] Vihsnik L'vihvs'kogo Unihversitetu (L'vihv) 20...) szczegóły 
568.artykuł: Kuczyński Stefan Krzysztof: Historiografia i literatura Mazowsza w późniejszym średniowieczu. Notatki Płockie 1990 nr 1/2 s. 3-5  szczegóły 
569.artykuł: Kuenstler-Langner Danuta: Barokowy labirynt śmierci (O poezji marności i jej tradycjach). Metafora 1992 nr 4 (1991/1992) s. 67-74  szczegóły 
570.artykuł: Kuenstler-Langner Danuta: Idea "vanitas", jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 75-79 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
571.artykuł: Kuerbis Brygida: Slavisch, lateinisch und griechisch. An der Schwelle der lateinischen Schriftkultur in Polen. x 1991 ([w czasopiśmie:] Mittellateinisches Jahrbuch (Stuttgart) 1991 t...) szczegóły 
572.artykuł: Kupchins'kijj Oleg: Ukrajins'ka cerkva ih pitannja ukrajins'koji (rus'koji) narodno-rozmovniji movi u drugihjj polovinih XVI-XVII stolihttjakh. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 202-218 (m.in. nt. piśmiennictwa...) szczegóły 
573.artykuł: Kuraszkiewicz Władysław: Zmiany redakcyjne w tekstach staropolskich. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 37-48 (dot. tekstów w rękopisach: roty sądowe kościańskie z l. 1416-1425, "Ps...) szczegóły 
574.artykuł: Kwak Jan: Język nabożeństw w miastach górnośląskich w dobie reformacji i kontrreformacji. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
575.artykuł: Kwiek Magdalena: Hetman Jan Tarnowski w utworach pochwalnych XVI wieku. Ruch Literacki 1997 z. 6 s. 799-813 (m.in. w utworach: Klemensa Janickiego, Andrzeja Krzyckiego, Andrzeja ...) szczegóły 
576.artykuł: Kwilecka Irena: Niektóre osobliwości leksykalne pochodzenia biblijnego i ich funkcjonowanie we współczesnej polszczyźnie. x 1992 ([W ks. zb.:] Procesy rozwojowe w językach słowiańskich. Pod red. Jadwi...) szczegóły 
577.artykuł: Kwilecka Irena: Reedycje najstarszych słowiańskich przekładów Biblii w niemieckiej serii wydawnicznej "Biblia Slavica". Slavia Occidentalis 1992 t. 48/49 (1991/1992) s. 127-144 (dot. Biblii Leopolity (z 1561) i Biblii kutnohorskiej (z 1489)...) szczegóły 
578.artykuł: Kwilecka Irena: Rola przekładów biblijnych w rozwoju języka polskiego od średniowiecza do renesansu. Sprawozdanie Wydziału Filologiczno-Filozoficznego 1994 nr 107 cz. 2 (1991/1993) s. 27-42  szczegóły 
579.artykuł: Kwilecka Irena: Staropolskie przekłady Biblii jako czynniki sprawcze zmian językowych. x 1994 ([W ks. zb.:] Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych. Warszawa 1994...) szczegóły 
580.artykuł: Kwilecka Irena: Średniowieczna Biblia czeska a staropolskie przekłady biblijne (zarys problematyki badawczej). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 73-82  szczegóły 
581.artykuł: Labuda Gerard: Św. Wojciech w literaturze i legendzie średniowiecznej. x 1997 ([w ks.:] Święty Wojciech w polskiej tradycji historiograficznej. Warsz...) szczegóły 
582.artykuł: Labuda Gerard: Święty Wojciech w Krakowie. Przegląd Tomistyczny 1997 t. 6/7 s. 15-24 (próba ustalenia miejsc pobytu św. Wojciecha na terenie Polski na przyk...) szczegóły 
583.artykuł: Lachendro Jan W.: Renesansowe sesje w Oświęcimiu. Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 589-592 (omówienie sesji zorganizowanych w Oświęcimiu w latach 1977, 1984, 1985...) szczegóły 
584.artykuł: Latawiec Piotr: Pamiętnikarze z czasów panowania Augusta III Sasa. Saeculum Christianum 1994 nr 1 s. 109-124 (m.in. Wacław Boreyko, Józef Boskovic, Antoni Sebastian Dembowski, Wojc...) szczegóły 
585.artykuł: Lec Zdzisław: Książki z okresu od XV do XVIII wieku dotyczące historii i polityki w księgozbiorze jezuitów świdnickich. Rocznik Świdnicki 1998 t. 25 (1997) s. 33-44  szczegóły 
586.artykuł: Leszczyńska-Pieniak Eliza: Literaci na dworze Zamoyskiego. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2005 nr 1/2 s. 108-110 (m.in.: Piotr Ciekliński, Reinhold Heidenstein, Sebastian Fabian Klonow...) szczegóły 
587.artykuł: Lewinson Jacek: Niepowściągliwość jurnych i wszetecznych. Słownik uciech staropolskich. Gazeta. Magazyn 2001 nr 47 s. 18-21 (m.in.: Jan Kochanowski, Jan Andrzej Morsztyn, Adam Naruszewicz, Mikoła...) szczegóły 
588.artykuł: Lichański Jakub Z.: Brunsbergica Pallas. Na marginesie historii bibliotek i nauki w dobie Renesansu. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1997 nr 41 s. 111-122 (nt. dziedzin reprezentowanych w bibliotekach renesansowych na przykład...) szczegóły 
589.artykuł: Lichański Jakub Z.: Polskie badania retoryczne w XVI wieku. Tradycja i innowacja. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1993 t. 37 s. 69-78  szczegóły 
590.artykuł: Lipski Andrzej: Sarmatyzm i słowiańszczyzna w kulturze polskiej XVI i pierwszej połowy XVII wieku. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 5 s. 17-29 (z odwołaniami do literatury...) szczegóły 
591.artykuł: Lisowski Tomasz, Migdał Jolanta: Bohemizmy wśród leksemów osobliwych staropolskich psałterzy. x 1995 ([W ks.:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. T. 2...) szczegóły 
592.artykuł: Lisowski Tomasz, Migdał Jolanta: Żywotnośc słownictwa osobliwego staropolskich psałterzy w XVI wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1998 t. 5 s. 73-82  szczegóły 
593.artykuł: Litwornia Andrzej: Dante w kulturze staropolskiej. Stulecie XV-XVI. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 167-208  szczegóły 
594.artykuł: Lizisowa Maria Teresa: Język statutów litewskich w aspekcie kulturowym. Acta Baltico-Slavica 1999 t. 24 s. 229-238  szczegóły 
595.artykuł: Lizisowa Maria Teresa: Sąd, sądzić i sędzia w staropolskich tekstach prawnych (Rozważania etymologiczne). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1991 z. 6 (137) s. 7-24  szczegóły 
596.artykuł: Łempicki Stanisław: Humanizm. Filomata 1991 nr 405 s. 363-376 (z notą Jerzego Starnawskiego o Stanisławie Łempickim...) szczegóły 
597.artykuł: Łeńska-Bąk Katarzyna: Smak i uroda stołu. Literatura Ludowa 2003 nr 4/5 s. 51-63 (m.in. nt.opisów jedzenia, potraw w literaturze staropolskiej...) szczegóły 
598.artykuł: Łosowski Janusz: Dokument i księga wpisów społecznościach małych miast okresu satropolskiego. Problem funkcji. Res Historica 1998 z. 3 s. 151-164 (nt. ksiąg miejskich i ich zawartości na przykładzie analizy zawartych...) szczegóły 
599.artykuł: Łukarska Beata: Teologia średniowiecznych pieśni maryjnych (Rekonesans badawczy). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Staropolskie Teksty i Konteksty 1997 nr 3 (1654) s. 22-45  szczegóły 
600.artykuł: Łużny Ryszard: Polnische Kultur des 16. Jahrhunderts und polnisch-ostslawische Beziehungen. x 1980 ([W ks. zb.]: Fragen der polnischen Kultur im 16. Jahrhundert. Vortraeg...) szczegóły 
601.artykuł: Maciejewski Janusz: Zasady edycji okolicznościowej literatury politycznej XVIII wieku. Napis 1997 seria 3 s. 185-192  szczegóły 
602.artykuł: Magnuszewski Józef: Wokół epiki rycerskiej w słowiańskim średniowieczu. Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 25-40  szczegóły 
603.artykuł: Malarczyk Jan: Il ruolo de passato nel pensiero politico del Rinascimento (N. Machiavelli, U. von Hutten, A. Frycz Modrzewski). Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1995 t. 39 s. 69-78  szczegóły 
604.artykuł: Maleszyński Dariusz Cezary: "Der du von der Pforte noch einmal zurueckgekehrt bist" (Antropologie der Grenzsituationen in der altpolnischen Literatur). x 1990 ([w czasopiśmie:] Russian Literature, Croatian and Serbian, Czech an...) szczegóły 
605.artykuł: Malicki Jan: Dzieje literatury starośląskiej wczoraj i dziś. x 1991 ([W ks. zb.:] Stan i potrzeby badań ślązkoznawczych nad językiem, piśmi...) szczegóły 
606.artykuł: Malicki Jan: Interpretacja i nadinterpretacja w dawnej historiografii polskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Staropolskie Teksty i Konteksty 1997 nr 3 (1654) s. 9-21 (głównie na p[rzykładzie kronik Wincentego Kadłubka i Galla Anonima...) szczegóły 
607.artykuł: Malicki Jan: Mity etnogenetyczne w kulturze polskiej średniowiecza i renesansu. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
608.artykuł: Malicki Jan: Renesansowa kultura literacka mieszczan śląskich. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1992 nr 32 s. 298-314  szczegóły 
609.artykuł: Maliszewski Kazimierz: Zakony katolickie w Toruniu w okresie potrydenckim jako ośrodki religijności i kultury. Studia Pelplińskie 1990 t. 18 (1987) s. 33-57 (m.in. nt. działaln. literackiej na terenie zakonów w XVII i XVIII w....) szczegóły 
610.artykuł: Małecki Jan Marian: Ogniska kultury humanistycznej. x 1994 ([W ks. zb.:] Dzieje Krakowa. T. 2: Kraków w wiekach XVI-XVIII. Kraków ...) szczegóły 
611.artykuł: Małecki Jan Marian: Złoty wiek drukarstwa. x 1994 ([W ks. zb.:] Dzieje Krakowa. T. 2: Kraków w wiekach XVI-XVIII. Kraków ...) szczegóły 
612.artykuł: Marinelli Luigi: Dwie Psyche polskiego baroku (L. Apulejusz, E. Udine, G.B. Marino, Anonim tłumacz "L'Adone" i J.A. Morsztyn). Ricerche Slavistiche 1992 t. 38 (1991) s. 177-200  szczegóły 
613.artykuł: Marinelli Luigi: Il Barocco letterario in Polonia. x 1996 ([W ks. zb.:] Il Barocco letterario nei paesi slavi. [Red.] Giovanna Br...) szczegóły 
omówienie: Picchio Riccardo: AION - Slavistica 1999 [t.] 4 (1996) s. 369-377  szczegóły 
614.artykuł: Markowski Mieczysław: Bóg a determinizm kosmiczny w polskich dziełach astrologicznych doby przedkopernikańskiej. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 125-145  szczegóły 
615.artykuł: Markowski Mieczysław: Charakterystyka polskiego piśmiennictwa astrologicznego epoki przedkopernikańskiej. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1992 t. 36 s. 75-87  szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1993 t. 68 s. 159  szczegóły 
616.artykuł: Markowski Mieczysław: Platon i Arystoteles w nauce średniowiecznej. Filomata 1991 nr 403 s. 211-223 (m.in. u polskich uczonych XIII i XIV wieku...) szczegóły 
617.artykuł: Markowski Mieczysław: Stanowisko średniowiecznych przedstawicieli Uniwersytetu Krakowskiego wobec astrologii. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1999 r. 49 nr 1/2 s. 95-102 (m.in: Benedykt Hesse, Jan z Głogowa, Stanisław ze Skarbimierza, Toma...) szczegóły 
618.artykuł: Markowski Mieczysław: Źródła i badania dziejów filozofii średniowiecznej w Polsce. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 89-109  szczegóły 
619.artykuł: Matuszczyk Bożena: W sprawie XVI-wiecznej normy polskiego języka literackiego na przykładzie kontynuantów grupy źr'. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1991) z. 6 s. 31-41 (głównie na materiale XVI-wiecznych przekładów Biblii...) szczegóły 
620.artykuł: Mazurkowa Bożena: Przypisy i adnotacje w drukach polskich doby Oświecenia. Rozpoznanie problemu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1993 nr 6 (1339) s. 73-86  szczegóły 
621.artykuł: Mączak Antoni: "Quod servitus si hoc est clientela?" clientelistic consciousness in renaisssance Poland. x 1994 ([W ks. zb.:] Beitraege der polnischen Stipendiaten der Herzog August B...) szczegóły 
622.artykuł: Meller Katarzyna: "Zakaż czytać Ewanjeliej, [...] bo najwięcej szkodzą" - czyli "Rada niektórych biskupów". Z dziejów mistyfikacji w piśmiennictwie różnowierczym. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 71-94  szczegóły 
623.artykuł: Meller Katarzyna: Żywe obrazy. Teatralność kultu religijnego w ujęciu szesnastowiecznego piśmiennictwa innowierczego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 19-44  szczegóły 
624.artykuł: Melnyk Marek: Zagadnienia soteriologiczne widziane w świetle projektu unii Konstantego Ostrogskiego. x 1998 ([W ks. zb.:] Katolickie unie kościelne w Europie Środkowej i Wschodnie...) szczegóły 
625.artykuł: Michalski Konstanty: Prądy filozoficzno-teologiczne na Uniwesytecie Jagiellońskim w pierwszej dobie jego istnienia. x 1997 ([W ks. :] Konstanty Michalski: Filozofia wieków średnich. Kraków 1997,...) szczegóły 
626.artykuł: Michałowska Anna: Drzwi Gnieźnieńskie - zabytek i arcydzieło. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 11 s. 14  szczegóły 
627.artykuł: Mielczarski Cyprian: Tradycje antyczne w humanistycznych traktatach pedagogicznych. Filomata 1991 nr 405 s. 391 (m.in. w traktatach Szymona Marycjusza i Andrzeja Frycza Modrzewskiego...) szczegóły 
628.artykuł: Mikołajczak Aleksander Wojciech: Gnieźnieńskie sekwencje o św. Wojciechu. Gniezno 1995 t. 4 s. 21-62 (nt. poezji liturgicznej Gniezna do XVI w. i sekwencji o św. Wojciechu:...) szczegóły 
629.artykuł: Mikołajczak Aleksander Wojciech: Latiitas polska. Polonistyka 1999 nr 8 s. 483-488 (staropolskie pismiennictwo polskie w jęz. łacińskim...) szczegóły 
630.artykuł: Mincer Franciszek: Kultura, nauka i szkolnictwo w latach 1466-1772. x 1991 ([W ks. zb.:] Historia Bydgoszczy. T. 1: Do roku 1920. Warszawa, Poznań...) szczegóły 
631.artykuł: Minissi Nullo: "Późny Barok" między chronologią a stylistyką. Barok 1995 nr 2 s. 21-27  szczegóły 
632.artykuł: Miodek Jan: Pierwsze, najstarsze, najwspanialsze. Wiedza i Życie 1994 nr 8 s. 47 (nt. najstarszych zapisanych zdań w języku polskim; fel....) szczegóły 
633.artykuł: Misiurek Jerzy: Polemiki polskich teologów katolickich XVI i XVII wieku z socynianizmem. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 2 s. 95-103 (dot. teologów kręgu Stanisława Hozjusza...) szczegóły 
634.artykuł: Mokrzecki Lech: Protestantym a kultura umysłowa i mentalność mieszkańców Prus Królewskich w XVI-XVII wieku. Res Historica 2000 z. 10 s. 105-118  szczegóły 
635.artykuł: Mokrzecki Lech: Wojny polsko-kozackie w dziejopisarstwie gdańskim XVII i XVIII wieku. Rocznik Gdański 1996 t. 56 z. 2 s. 5-15 (m.in. w utworach Joachima Pastoriusa, Jana Schultza-Szuleckiego i Gotf...) szczegóły 
636.artykuł: Moskałyk Jarosław: Wpływ Unii Brzeskiej na rozwój wschodniej katolicko-unickiej myśli teologicznej w XVII wieku. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 169-181 (nt. piśmiennictwa polemicznego...) szczegóły 
637.artykuł: Moszyński Leszek: Sposoby tłumaczenia hebrajskich miar w renesansowych przekładach "Biblii". (Od Leopolity do "Biblii Gdańskiej"). x 1995 ([W ks. zb.:] Język polski - historia i współczesność. Materiały z sesj...) szczegóły 
638.artykuł: Myśliwski Grzegorz: Zjawiska "cudowne" w pisarstwie średniowiecznym (XII-początek XIII w.). Przegląd Historyczny 1990 t. 81 z. 1/2 s. 405-422  szczegóły 
639.artykuł: Nastalska Joanna: "Miracula" Janowskie z lat 1645-1814. Roczniki Humanistyczne 1997 t. 45 z. 2 s. 95-158  szczegóły 
640.artykuł: Nodzyńska Ewa: Polonica XVI-wieczne w zbiorach Biblioteki Głównej WSP w Zielonej Górze. Nad Odrą 1994 nr 9/10 s. 9-11 (m.in. nt. biblii Leopolity, biblii Jakuba Wujka, "Martyrologium Romanu...) szczegóły 
641.artykuł: Nowak Katarzyna: Staropolskie widzenie Wschodu. Próba typologii. x 2000 ([W ks. zb.:] Orient w kulturze polskiej. Materiały z sesji jubileuszow...) szczegóły 
642.artykuł: Nowak Lech: Katolickie książki z Polski w okresie rekatolizacji na Śląsku (teologia praktyczna). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1989 t. 18 (1985) s. 209-28 (literatura kaznodziejska i ascetyczno-dewocyjna na Śląsku XVI-XVIII w....) szczegóły 
643.artykuł: Nowak Zbigniew: Między barokiem a oświeceniem. x 1993 ([W ks. zb.:] Historia Gdańska. T. 3 cz. 1: 1655-1793. Gdańsk 1993 s. 2...) szczegóły 
644.artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: A propositio del Sarmatismo e della tradizione manoscritta nell Polonia del XVII secolo. Ricerche Slavistiche 1992 t. 38 (1991) s. 313-320  szczegóły 
645.artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: La tradizione medievale nei canti riflesivo-funebri del tardo barocco. Ricerche Slavistiche 1991 t. 37 (1990) s. 193-214  szczegóły 
646.artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: Orden bazilian i ego kyl'turno-prosvetitel'skaja dejatel'nost na ukrainsko-belorussko-litovskikh zemljakh Rechi Pospolitojj. x 1996 ([w czasopiśmie:] Slavjanovedenie (Moskva) 1996 [nr] 2 s. 33-47 ...) szczegóły 
647.artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: Udział bazylianów w kształtowaniu kultury chrześcijańskiej na wschodnich Kresach Rzeczypospolitej. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 240-251 (nt. piśmiennictwa, działalności wydawniczej i edukacyjnej bazylianów...) szczegóły 
648.artykuł: Obirek Henryk: Książka. x 1996 ([W ks. id:] Działalność kulturalna jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga ...) szczegóły 
649.artykuł: Obremski Krzysztof: Erotyka jako materia barokowego konceptu. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 169-173 (nt. sztuki poetyckiej polskiego baroku...) szczegóły 
650.artykuł: Obremski Krzysztof: Sarmacki mesjanizm. Ogród 1994 nr 4 s. 119-130 (z fot. Krzysztofa Obremskiego...) szczegóły 
651.artykuł: Obrębski Andrzej: Literatura łacińska w księgozbiorze biskupa płockiego i dyplomaty Piotra Dunin-Wolskiego. Filomata 1991 nr 405 s. 377-390  szczegóły 
652.artykuł: Ocieczek Renarda: Dawne aprobacje cenzorskie - ich znaczenie dla badań dziejów książki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 957 s. 101-122  szczegóły 
653.artykuł: Okoń Jan: O cyklu w literaturze staropolskiej. Ruch Literacki 1997 z. 4 s. 477-489  szczegóły 
654.artykuł: Okoń Jan: Św. Wojciech i "Bogurodzica" jako czynniki kształtowania polskiej świadomości narodowej (Do początków renesansu w Polsce). Ruch Literacki 1998 z. 6 s. 699-719  szczegóły 
655.artykuł: Okoń Longin Jan: Chełmscy pisarze w pierwszych wiekach Rzeczypospolitej (1505-1795). Egeria 2010 nr 2 (2010/2011) s. 7-12  szczegóły 
656.artykuł: Olejniczak Magdalena: "Z hagiografii Śląska". Rekonesans badawczy. Annales Silesiae 1998 t. 28 s. 103-108 (nt. średniowiecznych podań o św. Jacku i św. Jadwidze...) szczegóły 
657.artykuł: Orliński Piotr: Cysterskie księgi zmarłych na Pomorzu Gdańskim (XIII-XVII wiek). Sprawozdania Towarzystwa Naukowego w Toruniu 1997 t. 50 (1996) s. 46-52  szczegóły 
658.artykuł: Ostaszewska Danuta, Teodorowicz-Hellman Ewa: O wyrazie "kobieta" w języku polskim. Geneza i historia znaczenia. Acta Sueco-Polonica 2003 nr 10/11 (2001/2002) s. 121-129 (m.in. na podstawie staropolskich tekstów literackich; dot. m.in. twórc...) szczegóły 
659.artykuł: Otwinowska Barbara: O manierystycznej perswazji myśli nowe i nienowe. Ogród 1994 nr 3 s. 152-163 (z notą i fot. aut....) szczegóły 
660.artykuł: Ozorowski Edward: Stanisław Hozjusz pośród teologów polskich XVI wieku. Studia Warmińskie 1991 t. 20 (1983) s. 78-87  szczegóły 
661.artykuł: Ożóg Krzysztof: Intelektualiści w służbie Królestwa Polskiego w XIV-XV wieku. x 1995 ([W ks.:] Pamiętnik XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. T. 2. ...) szczegóły 
662.artykuł: Panasiuk Joanna: Echa średniowieczne w popularnych pasyjnych pieśniach kancjonałowych z przełomu XVII i XVIII wieku. Literatura Ludowa 2001 nr 3 s. 3-10  szczegóły 
663.artykuł: Panfil Tomasz: Przejawy wiary w Bożą pomoc w czasie wojny w literaturze i obyczaju staropolskim. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1997 r. 39 (1996) nr 3/4 s. 73-84  szczegóły 
664.artykuł: Panic Idzi: Z badań nad epigrafiką cieszyńską w dawnych wiekach (Uwagi na temat zabytkowych płytek z Góry Zamkowej w Cieszynie, zaopatrzonych w inskrypcje z czasów piastowskich). Watra 1998 (1998) s. 111-117  szczegóły 
665.artykuł: Partyka Joanna: Angielskie "commonplace books" a polskie sylwy. Z dziejów rękopisów domowych w Europie. Pamiętnik Literacki 1997 z. 2 s. 173-182  szczegóły 
666.artykuł: Partyka Joanna: Książka rękopiśmienna na dworze szlacheckim. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1994 t. 38 s. 79-89  szczegóły 
667.artykuł: Partyka Joanna: Kuchnia, szafy i obora. Codzienność pisana kobiecą ręką. Barok 1998 nr 2 s. 143-146 (nt. pamiętników, dzienników i sylw prowadzonych przez kobiety w XVII w...) szczegóły 
668.artykuł: Partyka Joanna: Zapiski "Dwornych pań i rządnych gospodyń". Mówią Wieki 1995 nr 4 s. 16-20 (o kobietach piszących m.in.: Zofia Bohowitynowa z Czartoryskich, Anna ...) szczegóły 
669.artykuł: Pelc Janusz: Barok polski wśród baroków innych krajów Europy. Barok 1995 nr 2 s. 29-46  szczegóły 
670.artykuł: Pelc Janusz: Barok w polskiej literaturze. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 33-49  szczegóły 
671.artykuł: Pelc Janusz: Cenzura i autocenzura w literaturze polskiej XVI i XVII wieku. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1993 r. 54 (1991) s. 120-121  szczegóły 
672.artykuł: Pelc Janusz: Cenzura i autocnzura w literaturze polskiej doby renesansu i baroku. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 127-140  szczegóły 
673.artykuł: Pelc Janusz: Dynamika rozwoju literatury polskiej od XIV do połowy XVIII wieku w kontekście dziejów literatur słowiańskich. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 3-16  szczegóły 
674.artykuł: Pelc Janusz: Europejskość literatury polskiej doby renesansu i baroku. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1993 t. 37 s. 47-58  szczegóły 
675.artykuł: Pelc Janusz: Gli orizzonti dell'immaginazione del barocco polacco. Ricerche Slavistiche 1993 t. 39/40 (1992/1993) z. 2 s. 167-191  szczegóły 
676.artykuł: Pelc Janusz: Kontynuacje i nowatorstwo w kulturze pierwszej Rzeczypospolitej. Myśli na początek nowego tysiąclecia. Barok 2002 nr 1/2 s. 147-1 68  szczegóły 
677.artykuł: Pelc Janusz: Literatura polska czasów saskich. Oczekiwania - możliwości - spełnienia. Barok 1998 nr 1 s. 59-85  szczegóły 
678.artykuł: Pelc Janusz: Na początku był Porębowicz - 100 lat badań literatury baroku w Polsce. Barok 1994 nr 1 s. 7-28  szczegóły 
679.artykuł: Pelc Janusz: Problemy badań literatury okolicznościowej Rzeczypospolitej szlacheckiej. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1990 t. 35 s. 91-106  szczegóły 
680.artykuł: Pelc Janusz: "Rycerz" - "Pasterz" - "Ziemianin". Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 111-119 (bohaterowie utworów pisarzy: Jan Kochanowski, Stanisław Herakliusz Lub...) szczegóły 
681.artykuł: Pelc Janusz: Teoria edytorstwa w konfrontacji z praktyką. Podstawy krytycznego wydania w teorii oraz w praktyce edytorów literackich tekstów polskich z XVI i XVII wieku. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 23-33  szczegóły 
682.artykuł: Pelc Janusz: The Europeanness and Polishness of the Polish Renaissance. Dialectics and Humanism 1990 t. 17 nr 2 s. 65-78  szczegóły 
683.artykuł: Pelc Janusz: Widnokręgi świata i wszechświata w literaturze polskiego baroku. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 3 s. 59-77 (szerzej o twórcz. Zbigniewa Morsztyna i Stanisława Herakliusza Lubomir...) szczegóły 
684.artykuł: Pelc Janusz: Wybór podstawy tekstu wydania a problem wariantów w edytorstwie utworów staropolskich (od średniowiecza do XVIII wieku). x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
685.artykuł: Pelczar Roman: Obraz szkolnictwa parafialnego w literaturze sowizdrzalskiej z XVI i XVII wieku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Historia 1998 z. 7 s. 109-118  szczegóły 
686.artykuł: Pfeiffer Bogusław: Galerie i pałace. Kategoria "ekphrasis" w utworach staropolskich. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 61-78 (dot. opisów architektury w utworach z XVII i XVIII w., m.in. Samuela T...) szczegóły 
687.artykuł: Pfeiffer Bogusław: "Muza prostych rymów". Topika skromności w utworach staropolskich. Napis 2002 seria 8 s. 15-24 (dot. motywu skromnego poety w utworach poetów: Elżbieta Drużbacka, Wes...) szczegóły 
688.artykuł: Pfeiffer Bogusław: "Staropolski krój" i tron królewski. Wizerunek panującego w XVII-wiecznej ikonografii i poezji politycznej. Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 87-104  szczegóły 
689.artykuł: Pieczonka Izabela: Średniowieczny kult św. Wojciecha. Drogi rozprzestrzeniania i rozwoju. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
690.artykuł: Pieśni Mikołaja Reja. Głos Ludu 1997 nr 3 s. 1 (not. o powrocie do zbiorów Książnicy Cieszyńskiej po renowacji księgi ...) szczegóły 
691.artykuł: Pihan Alicja: Z dziejów kształtowania się norm polszczyzny literackiej XVII wieku w zakresie leksyki. x 1992 ([W ks. zb.:] Procesy rozwojowe w językach słowiańskich. Pod red. Jadwi...) szczegóły 
692.artykuł: Pihan Alicja: Z zagadnień literackiej polszczyzny północnokresowej XVII wieku. x 1992 ([W ks. zb.:] Słowiańskie pogranicza językowe. Zbiór studiów pod red. K...) szczegóły 
693.artykuł: Pihan-Kijasowa Alicja: Rutenizmy pierwszego polskiego "Opisu Petersburga" z 1720 roku. Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 225-235  szczegóły 
694.artykuł: Pikulik Jerzy: Polskie sekwencje w graduałach tynieckich z XV wieku. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 7 s. 55-67  szczegóły 
695.artykuł: Pirecki Piotr: Z problematyki przestrzeni w komedii plebejskiej XVI i XVII w.. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 25-42  szczegóły 
696.artykuł: Piwińska Marta: Tradycja "złota" czy "papuzia"? Romantycy o polskiej poezji renesansowej. Kresy 1994 nr 17 s. 17-31 (recepcja...) szczegóły 
697.artykuł: Plezia Marian: Polski łacinnik na Syberii u schyłku XVII w.. Meander 1994 nr 1/2 s. 95-101 (sylwetka Jana Andrzeja Białobockiego i jego działaność jako tłumacza p...) szczegóły 
698.artykuł: Plisiecki Piotr: Itinerarium króla Władysława Łokietka (1320-1333). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 2 s. 33-114 (opis podróży Władysława Łokietka na podstawie kronik, roczników, kalen...) szczegóły 
699.artykuł: Podbielkowski Zbigniew: O ziołach i o mocy ich. Wiedza i Człowiek 1994 nr 9 s. 10-13 (omów. polskich renesansowych zielników ; z faks....) szczegóły 
700.artykuł: Podlaszewska Krystyna: Biblioteka klasztoru kanoników regularnych w Jasienicy koło Szczecina na przełomie XV/XVI wieku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1996 z. 1 ( 306) s. 45-70  szczegóły 
701.artykuł: Podlaszewska Krystyna: Prywatne biblioteki mieszczan elbląskich w XVI i w pierwszej połowie XVII wieku. Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich = Studien zu Polnischen Bibliotheken und Bestaenden 1993 t. 5 s. 47-69  szczegóły 
702.artykuł: Polok Władysław: Reformacja a kultura polska. Signa Temporis 1992 z. 1 s. 133-142 (m.in. nt. wpływu reformacji na lit. polską...) szczegóły 
703.artykuł: Polonia Włoska 1997 nr 1 s. 12 (not. o wykładzie Jerzego Starnawskiego nt. średniowiecznej literatury ...) szczegóły 
704.artykuł: Popielas-Szultka Barbara: Falsyfikat Gottlieba Samuela Pristafa dla klasztoru w Bukowie z datą 5 XI 1263 r.. Rocznik Gdański 1992 t. 52 z. 1/2 s. 199-219 (nt. autentyczności dokumentu Świętopełka z 5 XI 1263 r....) szczegóły 
705.artykuł: Popławska Halina: O refleksji egzystencjalnej w autobiografii staropolskiej. Napis 1998 seria 4 s. 7-18  szczegóły 
706.artykuł: Potkowski Edward: Monarsze dary książkowe w polskim średniowieczu - pogrunwaldzkie dary Jagiełły. x 1993 ([W ks.:] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feli...) szczegóły 
707.artykuł: Powierski Jan: Ruś w opiniach najwcześniejszych polskich kronikarzy. x 1993 ([W ks. zb.:] Polacy o Ukraińcach, Ukraińcy o Polakach. Pod red. Tadeu...) szczegóły 
708.artykuł: Prejs Marek: Ciągłość i kryzys epoki staropolskiej w literaturze późnego baroku. x 1997 ([W ks.:] Zmierzch kultury staropolskiej. Ciągłość i kryzysy (Wieki XVI...) szczegóły 
709.artykuł: Prejs Marek: O inspiracjach włoskiego manieryzmu w kulturze polskiego baroku. Barok 1995 nr 2 s. 47-63  szczegóły 
710.artykuł: Prejs Marek: Tradycje gotyckie w literaturze polskiego baroku. Przegląd problematyki. Barok 1998 nr 1 s. 175-190 (m.in. nt. utworów: Kaspra Miaskowskiego, Elżbiety Drużbackiej, Józefa ...) szczegóły 
711.artykuł: Przybyszewska-Jarmińska Barbara: O jedność w różnorodności. Cztery religijne koncerty rondowe Marcina Mielczewskiego. Muzyka 1997 nr 3 s. 5-25 (m.in. nt. warstwy tekstowej koncertów; zawiera Aneks: Oryginalne tekst...) szczegóły 
712.artykuł: Przyklenk Joanna: Rola wierszowanych segmentów tekstowych w kronikach doby staropolskiej. Tekst i Dyskurs = Text und Diskurs 2008 z. 1 s. 71-86 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
713.artykuł: Pyrz Michał: W kręgu białej magii, czyli staropolskie czary miłosne. Koło Historii 2002 z. 6 (2001/2002) s. 71-75 (w świetle źródeł epoki...) szczegóły 
714.artykuł: Rabiega Anna: Jak europejska wspólnota ducha przejawiała się w piśmiennictwie staropolskim?. Warsztaty Polonistyczne 2000 nr 3 s. 80-83  szczegóły 
715.artykuł: Radoń Sławomir: Stosunek do braci polskich w XVI i XVII wieku. Obraz zboru w pismiennictwie antyariańskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica 1994 z. 27 (1131) s. 33-47 (dot. m.in. aut.: Mikołaj Cichowski, Stanisław Grodzicki, Grzegorz z Wa...) szczegóły 
716.artykuł: Radyszewski Rostysław: Polskojęzyczna barokowa poezja na Ukrainie. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 1 s. 70-71 (streszcz. ref....) szczegóły 
717.artykuł: Radzilowski Paul: Poland never defeated: the diplomatic uses of legend in the 15th century. The Polish Review 2005 t. 51 nr 2 s. 173-187 (m.in. dot. tekstów autorów: Jan Długosz, Jan z Dąbrówki, Wincenty Kadł...) szczegóły 
718.artykuł: Rajman Jerzy: Utrata władzy przez książąt wrocławskich nad ziemią raciborską i opolską na przełomie XII i XIII wieku. Studia Historyczne 1998 z. 3 s. 325-340 (w świetle "Kroniki polskiej" Wincentego Kadłubka i "Kroniki wielkopols...) szczegóły 
719.artykuł: Rejter Artur: Ewolucja sposobów wyrażania spójności tekstu w sielankach polskich XVI-XVIII wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1996 nr 24 (1577) s. 89-99 (dot. twórcz. Jana Kochanowskiego, Szymona Szymonowica, Szymona Zimorow...) szczegóły 
720.artykuł: Rejter Artur: Metatekst w staropolskiej literaturze apokryficznej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2004 t. 12 s. 113-122  szczegóły 
721.artykuł: Rejter Artur: Polska facecja prozatorska XVI-XVIII w. Styl - gatunek - komizm. Stylistyka 2001 nr 10 s. 383-401  szczegóły 
722.artykuł: Rewers Renata: Wygasanie słownictwa staropolskiego w szesnastowiecznym piśmiennictwie religijnym. Slavia Occidentalis 1995 t. 52 (1995) s. 97-119  szczegóły 
723.artykuł: Rola Zygmunt: Złota Bulla wcale nie jest złota. Trybuna 1993 nr 165 s. 5-6 (nt. bulli papieża Innocentego III zwanej Złotą Bullą Języka Polskiego ...) szczegóły 
724.artykuł: Romaniuk Zbigniew: Odkrycie zaginionej kroniki bernardynów z Tykocina. Białostocczyzna 2001 nr 3/4 s. 93-97 (z aneksem zawierającym fragment utworu...) szczegóły 
725.artykuł: Rothe Hans: "Biblia Slavica". Geneza, założenia, realizacja programu. x ([W ks. zb.:] Biblie staropolskie. Red. nauk. Irena Kwilecka. Poznań 20...) szczegóły 
726.artykuł: Rothe Hans: What is the meaning of "Rossijski" and "Rossija" in the Polish and Russian Conception of State in the 17th Century?. Ricerche Slavistiche 1991 t. 37 (1990) s. 111-122 (dot. lit.; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
727.artykuł: Rott Dariusz, Sadło Renata: Staropolski twórca w poszukiwaniu sponsora. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1993 nr 12 s. 12  szczegóły 
728.artykuł: Rott Dariusz: Uczyć geografii. Forum Akademickie 2000 nr 2 s. 36-37 (nt. dzieł z pogranicza geografii i literatury w kulturze dawnej Polski...) szczegóły 
729.artykuł: Rożek Michał: Bibones et comedones. Kraków [Magazyn] 1990 nr 2 s. 32-33 (o obyczajach biesiadnych na dworze Zygmunta I Starego, m.in. o literat...) szczegóły 
730.artykuł: Różycki Edward: Kultura książki we Lwowie w epoce baroku. Wybrane zagadnienia. x 1994 ([W ks. zb.:] Sztuka XVII wieku w Polsce. Materiały Sesji Stowarzyszeni...) szczegóły 
731.artykuł: Rudnicki Bogdan: Wojskowa myśl wychowawcza w okresie staropolskim. Cz. III. Koncepcje wychowania w szkole rycerskiej. Kultura i Edukacja 1997 nr 1/2 s. 98-106 (m.in. dot. koncepcji Szymona Konarskiego, Hugo Kołłątaja...) szczegóły 
732.artykuł: Rudnicki Bogdan: Wojskowa myśl wychowawcza w okresie staropolskim (X w. - XVII w.) - cz. 1-2. Kultura i Edukacja 1996 nr 3 s. 65-73 nr 4 s. 89-92 (na przykładzie piśmiennictwa staropolskiego...) szczegóły 
733.artykuł: Ryś Grzegorz: Chrześcijańska ideologia władzy w Polsce w XIV-XV w.. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1991 t. 76 s. 45-80 (na podstawie pism m.in. Galla Anonima i Jana Długosza, także Tomasza z...) szczegóły 
734.artykuł: Ryś Grzegorz: Dwa oblicza polskiej religijności ludowej w średniowieczu. Saeculum Christianum 1996 nr 1 s. 33-48 (m.in. na podstawie miraculorów, związanych z kultem popularnych święty...) szczegóły 
735.artykuł: Rytel Jadwiga: Z problemów barokowej groteski. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 39-45 (dot. groteski sowizdrzalskiej...) szczegóły 
736.artykuł: Rzepka Wojciech Ryszard, Wydra Wiesław: Bernardyński zespół tekstów katechizacyjnych z początku XVI wieku. Slavia Occidentalis 1990 t. 44 (1987) s. 125-130 (z tekstami w transliteracji i transkrypcji...) szczegóły 
737.artykuł: Rzepka Wojciech Ryszard, Wydra Wiesław: Nowsze źródła i opracowania języka staropolskiego. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 51-65 (rekapitulacja osiągnięć filologii staropolskiej w okresie powojennym...) szczegóły 
738.artykuł: Sajkowski Alojzy: Radziwiłłów w podróży edukacyjnej na Zachód "przystanek czeski" (1604). Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 95-100 (z fragm. listu Felicjana Mossalskiego z 16 III 1604...) szczegóły 
739.artykuł: Salmonowicz Stanisław: Kultura umysłowa Torunia w dobie renesansu, reformacji i wczesnego baroku. x 1994 ([W ks. zb.:] W czasach renesansu, reformacji i wczesnego baroku. Toruń...) szczegóły 
740.artykuł: Samsonowicz Henryk: "Historia opowiadana" w polskim średniowieczu. Przegląd Historyczny 1992 t. 83 z. 3 s. 389-404 (także o piśmiennictwie kronikarskim...) szczegóły 
741.artykuł: Samsonowicz Henryk: Narrative history in medieval Poland. x 1995 ([W ks.:] Society and culture Poland in Europe. Studies in social and c...) szczegóły 
742.artykuł: Samsonowicz Henryk: Tematyka piśmiennictwa polskiego w późnym średniowieczu. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 129-35  szczegóły 
743.artykuł: Sarmatyzm a barok - porządkowanie pojęć (Dyskusja). Ogród 1994 nr 4 s. 48-107 (wypow.: Urszula Augustyniak, Maria Bogucka, Andrzej Borowski, Andrzej ...) szczegóły 
744.artykuł: Sarnowska-Giefing Irena: Onomastyka w paszkwilach XVIII w.. x 1995 ([W ks.:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. T. 2...) szczegóły 
745.artykuł: Sarnowska-Temeriusz Elżbieta: Prawo do cudowności. Z dziejów renesansowej i barokowej myśli o poezji. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
746.artykuł: Senderska Joanna: O pewnym rodzaju inwersji w polskiej poezji barokowej. Polonica [Kraków] 1997 t. 18 s. 183-189  szczegóły 
747.artykuł: Siek Antoni: Rytm czasu i symbolika świąt w cyzjojanach polskich. Sendomiria 1999 z. 1 s. 19-39  szczegóły 
748.artykuł: Siekierska Krystyna: Barwy staropolskiej przyrody. x 1992 ([W ks. zb.:] Studia historycznojęzykowe i dialektologiczne. Kraków 199...) szczegóły 
749.artykuł: Siemieńczuk Albina: Kultura tradycyjna i wierzenia w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle polskich kronik XVI w. (Tezy). x 1994 ([W ks. zb.:] Naród i religia. materiały z sesji naukowej. Pod red. Tad...) szczegóły 
750.artykuł: Siwczyńska Agata: Interwencje i działania świętych w najstarszych kronikach polskich i czeskich. Historia 1996 r. 3/4 s. 7-44  szczegóły 
751.artykuł: Skiełczyński Zbigniew: Superekslibrisy z Biblioteki Kapitulnej w Łowiczu. Studia Theologica Varsaviensia 1990 nr 1 s. 243-259 (m.in. dot. pisarzy: Stanisław Hozjusz, Marcin Kwiatkowski, Andrzej Lip...) szczegóły 
752.artykuł: Skubalanka Teresa: O kilku problemach gramatyczno-stylistycznych literatury staropolskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 145-58 (głównie na podst. tekstów w antologii pieśni religijnych oraz w "Chres...) szczegóły 
753.artykuł: Skwara Marek, Skwara Marta: Melancholia - głupota - pycha - szaleństwo. O motywach polskiej literatury XVII wieku. Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 35-65  szczegóły 
754.artykuł: Słowiński Jan: Littera antiqua w polskiej średniowiecznej terminologii pisarskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1992 t. 45 (1990) s. 289-302  szczegóły 
755.artykuł: Słowiński Jan: Pismo humanistyczne w kręgu piętnastowiecznej Akademii Krakowskiej. Studia Źródłoznawcze 1994 t. 35 s. 101-116  szczegóły 
756.artykuł: Smołucha Janusz: Między Warną a Mohaczem. Zagrożenie tureckie w Polsce w świetle wybranych traktatów. Studia Historyczne 1995 z. 4 s. 459-478 (dot. aut.: Jakub z Dębna, Jan Łaski, Filip Kallimach, Konstanty z Ostr...) szczegóły 
757.artykuł: Smosarski Józef: Staropolski dialog o Bożym Narodzeniu. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 12 s. 301-313 (omówienie tekstów dramaturgii bożonarodzeniowej z XVI i XVII w....) szczegóły 
758.artykuł: Sokolski Jacek: Medieval Latin poetry in seventeenth century Poland. Ricerche Slavistiche 1991 t. 37 (1990) s. 237-247 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
759.artykuł: Sokólska Urszula: Rutenizmy leksykalne w siedemnastowiecznych pamiętnikach kresów północno-wschodnich. Białostocczyzna 1993 nr 1 s. 19-26  szczegóły 
760.artykuł: Sokólska Urszula: Uwagi o siedemnastowiecznej koniugacji (na materiale północnokresowej prozy pamiętnikarskiej). Białostocczyzna 1997 nr 1 s. 64-78  szczegóły 
761.artykuł: Sołtan Andrzej: Warszawskie peregrynacje akademickie od XV do połowy XVII w.. Rocznik Warszawski 1994 t. 23 (1993) s. 187-210  szczegóły 
762.artykuł: Sondel Janusz: Biskupi krakowscy jako kanclerze i opiekunowie Akademii Krakowskiej. x ([w ks.:] Janusz Sondej: Zawsze wierny. Uniwersytet Jagielloński a Kośc...) szczegóły 
763.artykuł: Starnawska Maria: Dzieła autorów starożytnych w bibliotekach zakonów krzyżowych w Polsce. Filomata 1991 nr 403 s. 193-202  szczegóły 
764.artykuł: Starnawski Jerzy: Elementy antyczne w uniwersytecie średniowiecznym. Filomata 1991 nr 403 s. 203-210  szczegóły 
765.artykuł: Starnawski Jerzy: Henryk Kowalewicz - badacz średniowiecznej poezji łacińskiej w Polsce. Filomata 1991 nr 403 s. 282-286  szczegóły 
766.artykuł: Starnawski Jerzy: Kilka uwag o oddziaływaniu Salustiusza na dawnych pisarzy polskich. Kochanowski i inni. Miscellanea Łódzkie 1990 nr 9 s. 22-28  szczegóły 
767.artykuł: Starnawski Jerzy: Najdawniejszy obraz poezji polsko-łacińskiej. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 303-309 (nt. rozprawy Józefa Franciszka Ksawerego Molińskiego "Kurzgefasste Dar...) szczegóły 
768.artykuł: Starnawski Jerzy: O naukowych i szkolnych wydaniach dzieł poetów i prozaików łacińskich dawnej Polski. Filomata 1991 nr 406 s. 467-492  szczegóły 
769.artykuł: Starnawski Jerzy: Od tekstu anonimowego do tekstów. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 17-23 (dot. głównie pisarzy okresu średniowiecza, m.in. Galla Anonima, Jana O...) szczegóły 
770.artykuł: Starnawski Jerzy: Rozwój dziejopisarstwa w starożytnym Rzymie i łacińskiego dziejopisarstwa w średniowiecznej Polsce. Filomata 1991 nr 403 s. 237-249  szczegóły 
771.artykuł: Starnawski Jerzy: Zarys dziejów dialogu w piśmiennictwie polskim średniowiecznym, renesansowym i reformacyjnym. Roczniki Humanistyczne 1991 t. 34 (1986) z. 1 s. 137-177  szczegóły 
772.artykuł: Staropolska. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 1 s. 19-43 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
773.artykuł: Staropolszczyzna. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 1/2 s. 16-31 (inf. o pracach naukowych znajdujących się w druku lub w opracowaniu...) szczegóły 
774.artykuł: Stawecka Krystyna: Poezja średniowieczna i nowołacińska w Polsce jako wyraz kultury chrześcijańskiej. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 32 (1984) z. 3 s. 95-109  szczegóły 
775.artykuł: Stec Wiesław: Retoryka a staropolska literatura antyjezuicka. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 131-145  szczegóły 
776.artykuł: Stefaniak Piotr: Błogosławiona Eufemia Piastówna OP (1299-1359) w świetle trzech najstarszych żywotów oraz źródeł a także literatury. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2009 t. 111 s. 159-191 (postać Eufemii Piastówny w świetle "Kroniki" Jana Długosza, "Chronica ...) szczegóły 
777.artykuł: Stefanova Rozka: Slovenski razsvetljenec Martin Kuralt v lvovski dobi. Slavisticna Revija 1990 r. 38 nr 2 s. 81-99 (nt. życia literackiego we Lwowie w l. 1785-1809; także nt. działalnośc...) szczegóły 
778.artykuł: Stradomski Jan: Atoskie przestrogi - autorytet Świętej Góry w służbie przeciwników unii brzeskiej. x 2001 ([w ks. zb.:] Klasztory i kultura krajów słowiańskich. Red. Wanda Stępn...) szczegóły 
779.artykuł: Stradomski Jan: Ekskluzywizm wyznaniowy w świetle kontrowersji wokół chrztu Słowian w literaturze polemicznej I Rzeczypospolitej. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
780.artykuł: Stradomski Jan: Problem etnogenezy i chrystianizacji Słowian w historiografii i polemice wyznaniowej I Rzeczypospolitej. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 99-172 (m.in. w opinii następujących osób: Marcin Bielski, Jan Długosz, Jan Du...) szczegóły 
781.artykuł: Stróżyk Paweł: Zapomniany wiersz na herb Poznania z XVIII wieku. Roczniki Historyczne = Historical Annals 2010 r. 76 s. 277-282 (nt. siedmiu wierszy na herb Poznania z l. 1580-1729, szerzej nt. utwou...) szczegóły 
782.artykuł: Strzebońska Anna: Szesnastowieczne kalendarze krakowskie. x 1999 ([W ks. zb.:] Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiar...) szczegóły 
783.artykuł: Strzelecki Ryszard: Ku chrześcijańskiej "Arcadii" - człowiek wobec rzeczywistości widzialnej i niewidzialnej w polskiej poezji wczesnego baroku. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1994 z. 2 s. 7-27  szczegóły 
784.artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1993 nr 1 s. 127-128 (omów. zawartości czasopisma Ricerche Slavistiche 1990 t. 37 zawi...) szczegóły 
785.artykuł: Suszko Henryk: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 48 (977) s. 117-118 ([rec. ks.:] N.P. Kowalskij, J.A. Mycyk: Analiz archiwnych istocznikow ...) szczegóły 
786.artykuł: Swieżawski Stefan: La morale politique de la Pologne des Jagellons. Organon 1991 nr 24 (1988) s. 5-19 (na podst. pism m.in. Wincentego Kadłubka, Stanisława Orzechowskiego, J...) szczegóły 
787.artykuł: Syty Jan: Oznaczanie czasu w średniowiecznych źródłach narracyjnych. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 33 (1985) z. 2 s. 5-45 (m.in. dot. "Rocznika kapituły krakowskiej", "Kalendarza krakowskiego"...) szczegóły 
788.artykuł: Szagun Dorota: Formy atrybutywne w polskiej regule św. Klary. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2012 t. 23 s. 197-212  szczegóły 
789.artykuł: Szczeglacka-Pawłowska Ewa: "Idę po spolszczenie mojego instynktu". Colloquia Litteraria 2009 nr 1 s. 5-6 (nt. potrzeby badań literatury staropolskiej...) szczegóły 
790.artykuł: Szczepański Janusz: [Pięćset pięćdziesiąt] 550 lat Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku. Mówią Wieki 1991 nr 11 s. 40-45 (nt. roli Pułtuska jako ośrodka kultury i nauki w połowie XVI w.; m.in....) szczegóły 
791.artykuł: Szczucki Lech: Amerykańskie wydanie historii polskiej reformacji. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 2 s. 133-135 (rec. ks.: Stanisław Lubieniecki: History of the Polish reformation and...) szczegóły 
792.artykuł: Szczucki Lech: Humanizm włoski i kultura polska. Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 1 s. 37-47 (nt. powiązań humanizmu włoskiego i kultury polskiej w okresie od połow...) szczegóły 
793.artykuł: Szczygieł Ryszard: The Image of Lublin in Polish Renaissance Literature. Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 91-99  szczegóły 
794.artykuł: Szelińska Wacława: Leopolici w polskiej kulturze naukowej XV-XVI wieku. x 1993 ([W ks.:] Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feli...) szczegóły 
795.artykuł: Szelińska Wacława: Logika i etyka uczonego. Konspekt 1999 nr 1 s. 26-30 (wywiad; m.in. nt. sylwetki średniowiecznego uczonego oraz nt. not czyt...) szczegóły 
796.artykuł: Szubtarski Marian: 400-lecie Akademii Zamojskiej. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 44 s. 9 (nt. panowanych uroczystości w Zamościu w 1994 r....) szczegóły 
797.artykuł: Szweykowska Anna: Dwie kompozycje okolicznościowe Annibale Orgas, Virgilio Mazzocchi. Muzyka 1992 nr 1 s. 53-58 (dot. dwóch tekstów XVII-wiecznych utworów muzycznych - anonimowego: Od...) szczegóły 
798.artykuł: Szymańska Kamila: Aktywność wydawnicza śmigielskiego środowiska luterańskiego w XVII i XVIII wieku. Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 2012 t. 13 (2009-2012) s. 25-51  szczegóły 
799.artykuł: Szymczak Jan: Epigrafika staropolska w rejonie Kutna. Rocznik Łódzki 1991 t. 39 (1989) s. 9-26 (XV-XVIII w....) szczegóły 
800.artykuł: Szymczak Jan: Staropolska epigrafika Polski centralnej w świetle badań w latach 1976-1994. x nr s. ([w ks. zb.:] Drogą historii. Studia ofiarowane profesorowi Józefowi Sz...) szczegóły 
801.artykuł: Ślaski Jan: Literatura staropolska. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 288-328 (omów. krytyczne prac z literatury staropolskiej wyd. w roku 1983...) szczegóły 
802.artykuł: Ślaski Jan: Literatura staropolska. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 245-293 (omów. krytyczne prac nt. literatury staropolskiej wyd. w roku 1984...) szczegóły 
803.artykuł: Ślaski Jan: Roberto Bellarmino e la letteratura dell ete della controriforma in Polonia. x 1990 ([W ks. zb.:] Bellarmino e la controriforma. Atti del simposio internaz...) szczegóły 
804.artykuł: Ślękowa Ludwika: Altpolnische Hochzeitscarmina im rituellen Kontext. x ([w ks.:] Hochzeit als ritus und casus. Zu interkulturellen und multime...) szczegóły 
805.artykuł: Ślękowa Ludwika: Wiersze uświetniające narodziny potomka. Ze studiów nad poezją okolicznościowo-rodzinną renesansu i baroku. Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 3-20  szczegóły 
806.artykuł: Świderska Urszula: Wizerunek Niemców w średniowiecznej Polsce (na podstawie wybranych źródeł). Studia Zachodnie 1998 nr 3 s. 15-20 (na podstawie kronik Galla Anonima i Wincentego Kadłubka oraz anonimowy...) szczegóły 
807.artykuł: Święcki Cezary K.: Mityczni bogowie natury w literaturze staropolskiej. Pamiętnik Literacki 2003 z. 4 s. 193-209  szczegóły 
808.artykuł: Tadeusiewicz Hanna: Tradycje antyczne w książce i bibliotece średniowiecza. Filomata 1991 nr 403 s. 184-193 (dot. głównie rękopisów...) szczegóły 
809.artykuł: Taras Barbara: Pytania retoryczne w zabytkach języka polskiego. Poradnik Językowy 1996 z. 9 s. 31-40 (m.in.w Biblii szaroszpatackiej, "Rozmyślaniu przemyskim", "Biblii Król...) szczegóły 
810.artykuł: Targosz Karolina: Z książką w ręku - lektury kobiet i książki o kobietach. x 1997 ([w ks.:] Karolina Targosz: Sawantki w Polsce XVII w. Aspiracje intelek...) szczegóły 
811.artykuł: Targosz Karolina: Z piórem w ręku - od listu do autobiografii. x 1997 ([w ks.:] Karolina Targosz: Sawantki w Polsce XVII w. Aspiracje intelek...) szczegóły 
812.artykuł: Targosz Katarzyna: Les monuments medievaux chez les voyageurs polonais. Ricerche Slavistiche 1991 t. 37 (1990) s. 145-166 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
813.artykuł: Tazbir Janusz: Barok wciąż żywy. Znak 1995 nr 7 s. 90-99 (z not. o Januszu Tazbirze...) szczegóły 
814.artykuł: Tazbir Janusz: Cienie na renesansowym słońcu. Znak 1997 nr 5 s. 53-59 (nt. myśli filozoficznej i historycznej odrodzenia; z not. o aut....) szczegóły 
815.artykuł: Tazbir Janusz: Echa odkrycia Ameryki w literaturze staropolskiej. Mówią Wieki 1993 nr 1 s. 12-18  szczegóły 
816.artykuł: Tazbir Janusz: Handschriftlich ueberlieferte Literatur in Polen und Russland. x 1988 ([W ks. zb.:] Ars philologica Slavica. Festschrift fuer Heinrich Kunstm...) szczegóły 
817.artykuł: Tazbir Janusz: La Republica nobiliaria polaca frente a America. Opiniones y contactos. Estudios Latinoamericanos 1990 t. 13 s. 61-141 (obraz Ameryki (Nowego Świata) w literaturze staropolskiej; szerzej o "...) szczegóły 
818.artykuł: Tazbir Janusz: Le Moyen Age vu des historiens polonais de l'age du Baroque. Ricerche Slavistiche 1991 t. 37 (1990) s. 93-109 (na przykł. lit.; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
819.artykuł: Tazbir Janusz: Literatura polskiego baroku o znaczeniu map. x 1992 (m.in. w pracach Jana Mączyńskiego i Wojciecha Bystrzonowskiego. [W ks....) szczegóły 
820.artykuł: Tazbir Janusz: Od Królewca do... Kantogradu. Gazeta Wyborcza 2002 nr 221 s. 16-17 (nt. korzystania z mecenatu Prus Książęcych m.in. przez: Andrzej Frycz ...) szczegóły 
821.artykuł: Tazbir Janusz: Odwaga ukarana (Cenzura rosyjska w literaturze polskiej XVII wieku). Polityka 1990 nr 32 s. 14  szczegóły 
822.artykuł: Tazbir Janusz: Polski barok wobec średniowiecza. Między wzorcem a naganą. Analecta 1992 z. 1 s. 7-27  szczegóły 
823.artykuł: Tazbir Janusz: Przyczyny banicji arian z Polski. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 2/3 s. 13-24  szczegóły 
polemika: Kościelny Robert: Wokół problemu wgnania braci polskich. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 1 s. 95-103  szczegóły 
polemika: Tazbir Janusz: A jednak i magiczne myślenie. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 1 s. 105-107  szczegóły 
824.artykuł: Tazbir Janusz: Sarmaci i alkohol. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 1 s. 93-104 (także w literaturze, m.in. w utworach Jana Kochanowskiego, Ignacego Kr...) szczegóły 
825.artykuł: Tazbir Janusz: Sarmaci o Abisynii: stereotypy i wiedza. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1997 t. 41 s. 89-110 (m.in. w utworach Wacława Potockiego, Piotra Skargi, Marcina Bielskiego...) szczegóły 
826.artykuł: Tazbir Janusz: Staropolski antyklerykalizm. Kwartalnik Historyczny 2002 nr 3 s. 13-22 (m.in.: Sebastian Klonowic, Krzysztof Opaliński, Stanisław Orzechowski,...) szczegóły 
827.artykuł: Tazbir Janusz: Stosunek do zwierząt w literaturze staropolskiej. Studia Polonistyczne 1992 t. 18/19 (1990/1991) s. 209-218 (m.in. w twórcz. Tomasza Bielawskiego, Mikołaja Reja, Sebastiana Klonow...) szczegóły 
828.artykuł: Tomassucci Giovanna: L'"Ars bene moriendi" de Jan Januszowski. Une interpretation baroque d'un traite religieux italien du XVIe siecle. Ricerche Slavistiche 1991 t. 37 (1990) s. 173-191  szczegóły 
829.artykuł: Topolska Maria Barbara: Drukowana książka polska w kulturze Wielkiego Księstwa Litewskiego na przełomie Renesansu i Baroku (1553-1654). Lituano-Slavica Posnaniensia 1995 t. 6 (1994) s. 83-107  szczegóły 
830.artykuł: Torój Elżbieta: Mecenat kulturalny mieszczaństwa lubelskiego w wiekach XVI i XVII. Gdańskie Zeszyty Humanistyczne 1992 nr 32 s. 315-350 (m.in. przykłady mecenatu literackiego...) szczegóły 
831.artykuł: Torój Elżbieta: Z dziejów lubelskiego księgarstwa w XVII wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 8 s. 141-63  szczegóły 
832.artykuł: Turek-Kwiatkowska Lucyna: Kultura umysłowa na Pomorzu Zachodnim od XVI do XVIII wieku. x 1994 ([W ks. zb.:] Polska i Pomorze Zachodnie w XVI-XVIII wieku. Szczecin 19...) szczegóły 
833.artykuł: Tymiakin Leszek: O formułach w XVII-wiecznym testamencie przemyskim. Rocznik Przemyski 1990 t. 27 s. 141-145 (wyniki analizy aktów notarialnych w archiwach przemyskich...) szczegóły 
834.artykuł: Ukrajinihka y Krakovih: Krakihvs'ka drukarnja Shvajpol'ta Fiholja. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1993 t. 3 s. 13-14  szczegóły 
835.artykuł: Ulewicz Tadeusz: "Droga rzymska" Polaków. Czasy najdawniejsze. Miscellanea Łódzkie 1994 nr 11 s. 37-49 (historia Polski w staropolskich kronikach...) szczegóły 
836.artykuł: Ulewicz Tadeusz: "Jaktor", czyli o kłopotach językowych z poezją polskiego renesansu. Ruch Literacki 1995 z. 2 s. 237-241  szczegóły 
837.artykuł: Ulewicz Tadeusz: O najstarszych i późniejszych zapożyczeniach językowych w Polsce. Glosa historycznokulturalna. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 19-26  szczegóły 
838.artykuł: Ulewicz Tadeusz: Przed przyjściem Kallimacha (Pierwsze zwiastuny humanizmu w złotej jesieni polskiego średniowiecza). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1595 s. 59-74  szczegóły 
839.artykuł: Ulewicz Tadeusz: Sprawa najdawniejszych rękopisów średniowiecznych w Polsce i kataklizm tatarski wieku XIII. Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 676-687  szczegóły 
840.artykuł: Ulewicz Tadeusz: Sprawa najdawniejszych rękopisów średniowiecznych w Polsce i kataklizm tatarski wieku XIII. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1991 t. 55 (1991) s. 11-12 (związek najazdów tatarskich na Polskę z zaginięciem dokumentów rękopiś...) szczegóły 
841.artykuł: Urban Wacław: Lux in tenebris lucet, czyli proboszczowie zebrzydowscy w dobie panegiryzmu. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1994 t. 29/30 s. 3-13 (nt. życia i twórczości: Gabriela Profeckiego, Mateusza Kolendowicza, M...) szczegóły 
842.artykuł: Urban Wacław: Potrzeby badawcze w zakresie kultury polskiego Odrodzenia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 24-25 (streszcz. ref....) szczegóły 
843.artykuł: Urban Wacław: Wolnomyślicielskie tradycje. Dziś 1997 nr 11 s. 62-69 (dot. m.in. pisarzy odrodzeniowych...) szczegóły 
844.artykuł: Urbańczyk Stanisław: "Wielbić", "wieliczyć" i inne bohemizmy staropolskie. Slavia 1992 z. 4 s. 479-484  szczegóły 
845.artykuł: Uszkałow Łeonid: Historyczne losy Ukrainy w interpretacji teologów katolickich okresu potrydenckiego. x 1998 ([W ks. zb.:] Katolickie unie kościelne w Europie Środkowej i Wschodnie...) szczegóły 
846.artykuł: Vintr Josef: Altpolnische Glossen des XIV. Jahrhunderts in einer Handschrift des oesterreichischen Stifts Melk. Wiener Slavistisches Jahrbuch 1996 t. 41 (1995) s. 221-225  szczegóły 
847.artykuł: Walczak Bogdan: Geneza polskiego języka literackiego. Teksty Drugie 1994 nr 3 s. 35-47  szczegóły 
848.artykuł: Walczak Bogdan: Jeszcze w sprawie genezy polskiego języka literackiego. x 1996 ([w ks.:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. T. 3...) szczegóły 
849.artykuł: Walczak Bogdan: L'origine du polonais litteraire sous un jour nouveau. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 1992 t. 1 s. 161-170 (kształtowanie się polskiego języka literackiego na podstawie analizy t...) szczegóły 
850.artykuł: Walczak Bogdan: Przyczynki (bardzo drobne) do problematyki staropolskich nazw i określeń kierunków i stron świata. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 611-617 (na materiale staropolskich pamiętników, słowników i przekładów Biblii...) szczegóły 
851.artykuł: Walczak Bogdan: Staropolski dowcip onimistyczny. Prace Filologiczne 1992 t. 37 s. 281-293  szczegóły 
852.artykuł: Walczak Bogdan: Wielkopolskie źródła polskiego języka literackiego [fragm.]. Przegląd Wielkopolski 1995 nr 3/4 s. 53-60  szczegóły 
853.artykuł: Walczy Łukasz: Kraków w drugiej połowie XV wieku. Wartości kulturowe. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 146-149 (streszcz. referatu...) szczegóły 
854.artykuł: Walecki Wacław: Aus der Geschichte des altpolnischen Dramas III (Das erste polnische Werk des neuzeitlichen Theaters). Wiener Slavistisches Jahrbuch 1989 t. 35 s. 212-216 (nt. tłumaczenia dramatu Jakoba Lochersa "Iudicium Paridis de pomo aure...) szczegóły 
855.artykuł: Walecki Wacław: Ruch Literacki 2002 z. 3 s. 316-320 (rec. zbiorcza 6 tomów przekładów Biblii na jęz. polski w serii "Biblia...) szczegóły 
856.artykuł: Wasilewski Tadeusz: Factum świętego Stanisława w świetle roczników polskich. Kwartalnik Historyczny 1989 nr 3/4 s. 15 (m.in. w pismach Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, Jana Długosza...) szczegóły 
857.artykuł: Wędzki Andrzej: Poznań do schyłku wieków średnich (Kultura umysłowa). x 1994 ([W ks. zb.:] Wielka księga miasta Poznania. Poznań 1994 s. 31-33...) szczegóły 
858.artykuł: Wichary Gertruda: Sprzeczności istnienia. O liryce baroku. Warsztaty Polonistyczne 1994 nr 1 s. 8-19  szczegóły 
859.artykuł: Wicher Andrzej: In pursuit of the "real difference": a study of the medieval roots of national identity. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1996 nr 1521 s. 104-117 (porównanie polskich i angielskich tekstów późnośredniowiecznych i rene...) szczegóły 
860.artykuł: Wichowa Maria: Echa autobiografii Owidiusza u poetów polsko-łacińskich wieku XVI. Filomata 1991 nr 405 s. 412-428 (dot. elegii 10 z IV księgi "Żalów" Owidiusza...) szczegóły 
861.artykuł: Wichowa Maria: Kierunki recepcji "Metamorfoz" Owidiusza w literaturze staropolskiej. Meander 1989 nr 1/2 s. 31-51 (dot. przekładów Jakuba Żebrowskiego (1636) i Waleriana Otwinowskiego...) szczegóły 
862.artykuł: Wielgus Stanisław: O micie "ciemnego" średniowiecza i "światłej" nowożytności polemicznie. Dydaktyka Literatury 1997 t. 17 s. 5-33  szczegóły 
863.artykuł: Wiesiołowski Jacek: Pieśni i podania o Ludgardzie. Z dziejów literatury okolicznościowej. x 1991 ([W ks. zb.:] Kultura średniowieczna i staropolska. Warszawa 1991 s. 49...) szczegóły 
864.artykuł: Więczkowski Przemysław: Średniowiecze - okres upadku czy rozwoju literatury?. Scriptores Scholarum 1993 nr 1 s. 39-41  szczegóły 
865.artykuł: Wilczek Monika: "Bo miłość jest w sobie wielmi dziwna..." - szkic o starych polskich listach miłosnych. Ponadto 1998 nr 2 s. 37-40  szczegóły 
866.artykuł: Wilczek Piotr: Najnowsze tendencje w badaniach nad literaturą staropolską. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska 2007 nr 5 s. 21-14  szczegóły 
867.artykuł: Wilczek Piotr: Pisarze łacińscy w dawnej Polsce - rekonesans. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Civitas Mentis 2005 t. 1 (2324) s. 110-127 (z Aneksem zawierającym listę 126 pisarzy łacińskich tworzących w Polsc...) szczegóły 
868.artykuł: Wilczek Piotr: "Święta filologia" w oczach świeckiego filologa. Ogród 1993 nr 1/4 s. 321-324 (omów. art. Davida A. Fricka nt. polskich przekładów Biblii doby starop...) szczegóły 
869.artykuł: Wilk Katarzyna: Kilka słów Imć Denhoffa Dindery o grzeczności. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 233-235 (dot. kopii listu "imci kasztelana konarskiego Denhoffa Dindery do syno...) szczegóły 
870.artykuł: Wilk Marcin: Camp w literaturze staropolskiej. x 2008 ([w ks. zb.:] CAMPania. Zjawisko campu we współczesnej kulturze. Pod re...) szczegóły 
871.artykuł: Wilkoń Aleksander: Kategorie stylistyczne w poezji barokowej. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1998 t. 41 z. 1/2 s. 119-132  szczegóły 
872.artykuł: Wiszewski Przemysław: Życie zakonne w oczach elity intelektualnej Śląska średniowiecznego i nowożytnego. Przemiany pewnego motywu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 2003 nr 163 (2512) s. 183-216 (w świetle kronik i dzieł historiograficznych od 2. połowy XIII do XVII...) szczegóły 
873.artykuł: Wiślicz Tomasz: An Insulting Gesture from 17th-and 18th -Century Rural Poland. Acta Poloniae Historica 1998 t. 77 s. 99-110 (komunikacja poprzez gest m.in. w literaturze: Mikołaj Rej...) szczegóły 
874.artykuł: Wiśniewska Halina: Wpływ ośrodków kultury Zamościa na sprawność wypowiadania się jego mieszkańców w XVII wieku. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1992 z. 7 (152) s. 23-36 (dot. Akademii Zamojskiej wraz z podlegającymi jej biblioteką i drukarn...) szczegóły 
875.artykuł: Wiśniewska Halina: "(Złota) wolność" w utworach barokowych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 12/13 (1994/1995) s. 117-130  szczegóły 
876.artykuł: Witczak Tadeusz: Z historii teatru i dramatu staropolskiego w Poznaniu. Kronika Miasta Poznania 2000 nr 3 s. 7-16  szczegóły 
877.artykuł: Witkowska-Zaremba Elżbieta: Traktaty muzyczne z rękopisu BOZ 61 Biblioteki Narodowej w Warszawie. Muzyka 1992 nr 4 s. 61-73 (dot. trzech anonimowych tekstów z XV w.; z faks. manuskryptu...) szczegóły 
nawiązanie: Klimecka Grażyna: Nieznane źródło do historii kultury XV wieku. Próba określenia proweniencji i identyfikacji autora. Muzyka 1992 nr 4 s. 75-86 (hipoteza o domniemanym autorstwie traktatów Stanisława Ciołka...) szczegóły 
nawiązanie: Klimecka Grażyna: Formularz Pawła z Gostynina. x 1997 ([w ks.:] Grażyna Klimecka: Formularz ciechanowski. Z historii tworzeni...) szczegóły 
878.artykuł: Witusik Adam Andrzej: Korespondencja jeńców cecorskich. Rocznik Lubelski 1991 r. 29/30 s. 109-112  szczegóły 
879.artykuł: Włodek Zofia: Eklezjologia krakowska w XV wieku. Studia Warmińskie 1997 t. 34 (1997) s. 29-30 (na podstawie kazań Stanisława ze Skarbimierza, tekstu dysputy o Koście...) szczegóły 
880.artykuł: Wojakowski Józef: Staropolskie drukarstwo w językach obcych a zagadnienie zaspokajania potrzeb grup etnicznych. x 1996 ([W ks. zb.:] Dziedzictwo kulturowe. Informacja, mniejszości etniczne. ...) szczegóły 
881.artykuł: Wojakowski Józef: Tytulatura druków staropolskich. Opuscula Polonica et Russica 1997 [t.] 5 s. 5-12  szczegóły 
882.artykuł: Wojciechowski Leszek: Najstarsze przedstawienia partykuły Drzewa Krzyża św. przechowywanej w klasztorze dominikanów w Lublinie (Pamięci profesora Edwarda Zwolskiego). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 175-183 (kult relikwi w XVI-XVII w.; m.in. świadectwa spisane przez Jana Długos...) szczegóły 
883.artykuł: Wojtak Maria: Obraz historycznych socjolektów w facecjonistyce staropolskiej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 2001 t. 26 (2022) s. 257-268 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
884.artykuł: Wojtowicz Witold: Konstruowanie literatury mieszczańskiej. Kilka uwag o koncepcji Stanisława Grzeszczuka. Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 68-91 (dot. wyodrębnienia i charakterystyki nurtu literatury mieszczańskiej (...) szczegóły 
885.artykuł: Wojtylak Marek: O skutkach, mocy i dzielności ziół. Poradnik zielarski (3). Masovia Mater 1997 nr 1 s. 7 (m.in. opis poradnika "Wiadomość ciekawa, każdemu wielce pożyteczna, o ...) szczegóły 
886.artykuł: Wolnik Franciszek: Diecezjalne i zakonne "Libri Ordinarii" źródłem badania średniowiecznej liturgi śląskiej. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1998 t. 18 s. 189-211 (dot. śląskich rękopisów liturgicznych od XIII do XVI w....) szczegóły 
887.artykuł: Wołoszyn Jacek: Stosunek szlachty województwa lubelskiego do Kościoła katolickiego w latach 1648-1696 w świetle laudów sejmikowych. Res Historica 2000 z. 10 s. 97-103  szczegóły 
888.artykuł: Wróblewska Agnieszka: Rywalizacja polsko-węgierska o wpływy na Rusi Halicko-Włodzimierskiej w polskich kronikach przeddługoszowych. Gryfita 1995 nr 6 s. 2-3 (na przykładzie kronik: Wincentego Kadłubka, Dzierzwy (Mierzwy), Wielko...) szczegóły 
889.artykuł: Wyczański Andrzej: Kwartalnik Historyczny 2002 nr 3 s. 191-193 ([rec. ks.:] Janusz Tazbir: La culture polonaise des XVI et XVII siecle...) szczegóły 
890.artykuł: Wyczański Andrzej: Publikacje zagraniczne polskich pisarzy w XVI wieku (Propozycja badań). x 1992 (W ks. zb.: Balticum. Studia z dziejów polityki, gospodarki i kultury X...) szczegóły 
891.artykuł: Wyderka Bogusław: Składniowo-stylistyczna charakterystyka języka poezji renesansu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1996 nr 24 (1577) s. 78-87  szczegóły 
892.artykuł: Wyderka Bogusław: Szyk składników grup nominalnych w XVII-wiecznej prozie retorycznej. Cz. I. Grupy dwuskładnikowe. Cz. II. Rozbudowane grupy nominalne. Poradnik Językowy 1990 z. 1 s. 33-43, z. 2 s. 93-104  szczegóły 
893.artykuł: Wyrobisz Andrzej: Mieszczanie w opinii staropolskich literatów. Przegląd Historyczny 1991 t. 82 z. 1 s. 51-78  szczegóły 
894.artykuł: Wyrobisz Andrzej: Patterns of the Family and Woman in Old Poland. Acta Poloniae Historica 1995 t. 71 s. 69-82  szczegóły 
895.artykuł: Wyrobisz Andrzej: Staropolskie wzorce rodziny i kobiety - żony i matki. Przegląd Historyczny 1992 t. 83 z. 3 s. 405-421  szczegóły 
896.artykuł: x nr s.  szczegóły 
897.artykuł: Zagożdżon Joanna: Senniki staropolskie. Kwartalnik Opolski 2001 nr 2/3 s. 3-11  szczegóły 
898.artykuł: Zahajkiewicz Marek T.: Źródła i badania dziejów średniowiecznej liturgii w Polsce. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 67-88 (dot. średniowiecznych ksiąg liturgicznych, przepisów prawnych dot. lit...) szczegóły 
899.artykuł: Zdaniukiewicz Alojzy Adam: O powstaniu i rozwoju języka polskiego na kresach wschodnich - polemicznie. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
900.artykuł: Zdziechiewicz Alicja: Obraz kobiety w staropolskich popularnych poradnikach medycznych. Napis 2003 seria 9 s. 5-30 (m.in. dot. tekstów aut.: Andrzej Glaber, Łukasz Gołębiowski, Marcin z ...) szczegóły 
901.artykuł: Zielińska Elżbieta: Rękopisy w zbiorach Biblioteki Elbląskiej. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 2001 nr 1/2 s. 35-39 (dot. m.in. rękopisów z wieków XVI-XVIII autorów związanych z Elblągiem...) szczegóły 
902.artykuł: Zielonka Zbigniew: "Dusza z ciała wyleciała...". Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 85-92 (dot. wariantów pieśni "Dusza z ciała wyleciała" z moralitetu "Skarga u...) szczegóły 
903.artykuł: Zientara Włodzimierz: Rocznik Gdański 1995 t. 55 z. 2 s. 123-125 ([rec. ks.:] Polnische Drucke und Polonica 1501-1700. Katalog der Herzo...) szczegóły 
904.artykuł: Zierhoffer Karol, Zierhofferowa Zofia: Nazewnictwo zachodnioeuropejskie w piśmiennictwie i języku polskim (od czasów najdawniejszych do końca XV w.). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1993 z. 27 s. 363-373  szczegóły 
905.artykuł: Ziomek Jerzy: Polska literatura i europejska Reformacja. Jednota 1993 nr 3 s. 14-16, nr 4 s. 15-17 (literatura polska XVI w. w kontekście Reformacji...) szczegóły 
906.artykuł: Związek Jan: Z dziejów kaznodziejstwa katolickiego w Polsce na przełomie XVI i XVII wieku. Analecta Cracoviensia 1991 t. 23 s. 427-466  szczegóły 
907.artykuł: Zyglewski Zbigniew: Jan Lubrański, biskup poznański - humanista, mecenas kultury i nauki. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Historyczne 1994 nr 4 s. 69-100  szczegóły 
908.artykuł: Żbikowska-Migoń Anna: Refleksje o lekturze na łamach śląskich czasopism oświeceniowych. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1994 r. 44 nr 1/2 s. 165-176  szczegóły 
909.artykuł: Żerek-Kleszcz Hanna: The Death of a Child in Old Polish Culture. Acta Poloniae Historica 1999 t. 79 s. 5-22 (m.in.: Jan Kochanowski, Stanisław Morsztyn, Daniel Naborowski, Wacław ...) szczegóły 
910.artykuł: Żerelik Rościsław: Zmiany w śląskiej kulturze rękopiśmiennej w XIII wieku. x 1998 ([W ks. zb.:] Kultura średniowiecznego Śląska i Czech. "Rewolucja" XIII...) szczegóły 
911.artykuł: Żołądź Dorota: Polacy z Korony i Litwy na studiach w Dillingen (1564-1624). Studia Historica Slavo-Germanica 1992 t. 17 (1988/1990) s. 3-21 (dot. jezuickiej Academiae Hieronymianae Dillingen (1564)...) szczegóły 
912.artykuł: Żołądź-Strzelczyk Dorota: The Upbringing of Children in the Light of Old Polish Pedagogical Theory. Acta Poloniae Historica 1999 t. 79 s. 23-36 (m.in.: Andrzej Frycz-Modrzewski, Łukasz Górnicki, Jan Ostroróg, Mikoła...) szczegóły 
913.artykuł: Żukowska Kazimiera: Portrety pisarzy dawnych (II). Ogród 1994 nr 4 s. 144-152 (cz. 1. w 1992; dot. pisarzy: Marcin Bielski, Biernat z Lublina, Mikoła...) szczegóły 
914.artykuł: Żukowska Kazimiera: Portrety pisarzy dawnych (Notatki z lektury). Ogród 1992 nr 3/4 s. 185-201 (nt. pisarzy: Andrzej Gałka z Dobczyna, Filip Kallimach, Jan Dantyszek,...) szczegóły 
915.artykuł: Żuliński Leszek: Barokowe królestwo poezji. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 7 s. 14  szczegóły 
916.artykuł: Żurkowa Renata: Handel książką Żydów krakowskich w pierwszej połowie XVII w.. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1990 r. 35 s. 5-37  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
917.impreza: "Ars scribendi. O sztuce pisania w średniowiecznej Polsce" - wystawa.  szczegóły 
artykuł: Ars scribendi. Panorama Wielkopolskiej Kultury 2008 nr 45 s. 15 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Wetesko Leszek: O sztuce pisania w średniowecznej Polsce. Panorama Wielkopolskiej Kultury 2008 nr 45 s. 16-17  szczegóły 
918.impreza: Colloquia Mediaevalia - ogólnopolskie sympozjum naukowe (1987).  szczegóły 
artykuł: Szram Mariusz: Colloquia mediaevalia 1987. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 111-120 (spraw....) szczegóły 
919.impreza: Colloquia Mediaevalia - ogólnopolskie sympozjum naukowe (1989).  szczegóły 
artykuł: Borzyszkowski Marian: II Colloquia mediaevalia 1989. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 121-122 (spraw....) szczegóły 
920.impreza: Colloquia Mediaevalia (1995; edycja V pod hasłem: "Koncepcja Kościoła w polskim średniowieczu").  szczegóły 
artykuł: Borzyszkowski Marian: [Piąte] V Colloquia Mediaevalia - Olsztyn 23 IX 1995 r.. Studia Warmińskie 1997 t. 34 (1997) s. 7-8 (sprawozdanie...) szczegóły 
921.impreza: Colloquia Mediaevalia (1997; edycja VI pod hasłem: "Święta kobieta").  szczegóły 
artykuł: Borzyszkowski Marian: [Szóste] Colloquia Mediaevalia w Olsztynie 13 IX 1997 "Święta kobieta". Studia Warmińskie 1998 t. 35 cz. 1 s. 7-11 (program sesji; sprawozdanie z wygłoszonych referatów...) szczegóły 
artykuł: Markowski Mieczysław: VI Colloquia Mediaevalia, Olsztyn 13 IX 1997. Acta Mediaevalia 1999 t. 12 s. 478-480 (spraw....) szczegóły 
922.impreza: "Der Text und seine Spielarten im polnischen Barock - Concetto, Trope und Wortbildung" - międzynarodowa konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Kauer-Bugajna Elżbieta: Der Text und seine Spielarten im polnischen Barock - Concetto, Trope und Wortbildung, Poczdam, 24-26 listopada 1995. Barok 1996 nr 1 s. 336-337  szczegóły 
923.impreza: "Druki i drukarnie Kalisza XVII-XX w." - wystawa (1996).  szczegóły 
artykuł: M.R.: Druki i drukarmie XVII - XX w.. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 23 dod. s. 3 (omówienie...) szczegóły 
924.impreza: "Druki jezuickie" - wystawa (1995).  szczegóły 
artykuł: Pawłowiczowa Weronika: Katalog wystawy "Druki jezuickie" zorganizowanej dnia 10 maja 1995 roku w Oddziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej. x 1997 ([W ks. zb.:] Jesuitica. Kolokwium naukowe z okazji 400. rocznicy urodz...) szczegóły 
925.impreza: "Duchowość polskiego średniowiecza" - sesja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Hanakówna Lidia: Sprawozdanie z sesji naukowej na temat: Duchowość polskiego średniowiecza. Saeculum Christianum 1996 nr 1 s. 247-251  szczegóły 
926.impreza: "Dzieje, kultura artystyczna i umysłowa polskich cystersów od średniowiecza do końca XVIII wieku" - ogólnopolska sesja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Dobosz Józef: III ogólnopolska sesja naukowa poświęcona dziejom, kulturze artystycznej i umysłowej cystersów w Polsce (Poznań 27-30 IX 1993). Studia Historyczne 1994 z. 3 s. 447-449 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wielgosz Zbigniew: Trzecie Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe poświęcone historii, kulturze artystycznej i umysłowej polskich cystersów od średniowiecza do XVIII wieku. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1994 t. 81 s. 361-366  szczegóły 
artykuł: Kaczmarek Krzysztof: Kwartalnik Historyczny 1994 nr 2 s. 112-113  szczegóły 
927.impreza: "Emblem Studies. The State of the Art" - międzynarodowa konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Kiedroń Stefan: Emblem Studies. The State of the Art. Nauka 1996 nr 2 s. 230-231 (sprawozdanie...) szczegóły 
928.impreza: "Felix saeculum Cracoviae - Krakowscy święci XV wieku" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Prokop Krzysztof Rafał: "Felix saeculum Cracoviae - Krakowscy święci XV wieku" - sesja naukowa (Kraków, 24 IV 1997). Studia Historyczne 1998 z. 1 s. 139-140  szczegóły 
929.impreza: "Fragen der polnischen Kultur im 18. Jahrhundert. Vom Barock zu Aufklaerung" - deutsch-polnische Polonistenkonferenz (1991).  szczegóły 
artykuł: Kośny Witold: Dritte deutsch-polnische Polonistenkonferenz zu "Fragen der polnischen Kultur im 18. Jahrhundert. Vom Barock zu Aufklaerung". Zeitschrift fuer Slawistik 1991 t. 36 nr 4 s. 607-608  szczegóły 
930.impreza: "Hungarica w Krakowie. XV -XVI wiek - wystawa (2000).  szczegóły 
artykuł: Pagacz-Moczarska Rita: Hungarica w Krakowie. Forum Akademickie 2000 nr 12 s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: RPM: Hungarika w Krakowie. Alma Mater 2001 nr 27 (2000/2001) s. 48-49  szczegóły 
931.impreza: Il barocco in Polonia (1992).  szczegóły 
artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Barok 1994 nr 1 s. 151-152 (spraw....) szczegóły 
932.impreza: "Iluminowane rękopisy i inkunabuły ze zbiorów Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku" - wystawa (1991).  szczegóły 
artykuł: Kowalewska Agnieszka: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku prezentuje wystawy. Zdarzenia Muzealne 1992 nr 5 s. 45  szczegóły 
933.impreza: "Jeszcze raz barok" - międzynarodowa konferencja (1994).  szczegóły 
artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina, Pelc Janusz: Barok 1995 nr 1 s. 230-231 (spraw....) szczegóły 
934.impreza: Kolokwium mediewistyczne dedykowane Profesorowi Stanisławowi Urbańczykowi (1993).  szczegóły 
artykuł: Deptuchowa Ewa, Szelachowska-Winiarzowa Ludwika, Wanicowa Zofia: Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 1/2 s. 142-149 (spraw....) szczegóły 
935.impreza: "Koncept w kulturze staropolskiej" - konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2003 nr 5 s. 13 (not....) szczegóły 
artykuł: Skrzydło Jolanta: Barok 2003 nr 2 s. 250-252 (sprawozdanie...) szczegóły 
936.impreza: "Kultura baroku i jej tradycje" - sympozjum naukowe (1991).  szczegóły 
artykuł: Mazurkowa Bożena: Kolokwium polsko-włoskie (15-17 V 1991 r.). Ruch Literacki 1992 z. 1/2 s. 160-161  szczegóły 
937.impreza: "Kultura i literatura polska 'po potopie'" - konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Rytel Jadwiga: Sprawozdanie z konferencji "Kultura i literatura polska ". Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 185-188  szczegóły 
938.impreza: "La percezione del medioevo nell'epoca del barocco: Polonia, Ukraine, Russia" - konferencja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: Barok 1994 nr 1 s. 151 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1993 nr 1 s. 127-128 (omów. zawartości czasopisma Ricerche Slavistiche 1990 t. 37 zawi...) szczegóły 
939.impreza: "List łacińskojęzyczny jako dokument kultury polskiej XVI i XVII wieku" - ogólnopolska konferencja (1991).  szczegóły 
artykuł: Wichowa Maria: Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 s. 151-153  szczegóły 
940.impreza: "Literatura barokowa w kręgu idei" - konferencja (1993).  szczegóły 
artykuł: Rytel Jadwiga: Sprawozdanie z konferencji naukowej w Kazimierzu "Literatura barokowa w kręgu idei". Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 155-158  szczegóły 
artykuł: Goliński Janusz K.: Barok 1995 nr 2 (1994) s. 219-222 (spraw....) szczegóły 
941.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Partyka Joanna: La litterature et culture du bas Moyen Age en Pologne. Acta Poloniae Historica 1990 t. 62 s. 303-305  szczegóły 
942.impreza: "Łzy w kulturze staropolskiej" - konferencja z cyklu Kolokwia Staropolskie (2001).  szczegóły 
artykuł: Bieńkowska Agnieszka: Lament staropolski. Forum Akademickie 2001 nr 11 s. 11 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Brzózka Radosław: Łzy w kulturze.... Nasz Dziennik 2001 nr 230 s. 8 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 5 s. 25-26 (nota...) szczegóły 
recenzja: Czechowicz Agnieszka: Barok 2001 nr 2 s. 174-177  szczegóły 
943.impreza: "Między >>Psałterzem Dawidowym<< (1579) a >>Gofredem<< (1618) - koteksty intelektualne" - konferencja z cyklu Kolokwia Staropolskie (1998).  szczegóły 
artykuł: Krzywy Roman: Barok 1999 nr 1 s. 252-254  szczegóły 
recenzja: Lasocińska Estera: Barok 1998 nr 2 s. 239-240  szczegóły 
944.impreza: "Między średniowieczem a renesansem" - sympozjum naukowe (1993).  szczegóły 
artykuł: Rott Dariusz: "Między średniowieczem a renesansem". Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1993 nr 9 s. 4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Lichański Jakub Z.: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1994 t. 38 s. 155-156 (spraw....) szczegóły 
945.impreza: Międzynarodowe sympozjum poświęcone retoryce i poetyce polskich tesktów barokowych (1995).  szczegóły 
artykuł: Kauer-Bugajna Elżbieta: Der Text und seine Spielarten im polnischen Barock - Concetto, Trope und Wortbildung, Poczdam, 24-26 listopada 1995. Barok 1996 nr 1 s. 336-337  szczegóły 
946.impreza: "Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej" - międzynarodowa sesja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Gil Dorota: Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej. Ruch Literacki 1992 z. 1/2 s. 157-160  szczegóły 
artykuł: Gil Dorota: Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej. Ruch Literacki 1992 z. 1/2 s. 157-160  szczegóły 
artykuł: Pidłypczak-Majerowicz Maria: Sprawozdanie z międzynarodowej sesji naukowej. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 303-305  szczegóły 
artykuł: Pidłypczak-Majerowicz Maria: Sprawozdanie z międzynarodowej sesji naukowej. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 303-305  szczegóły 
947.impreza: "Nauczanie w Polsce średniowiecznej i wczesnośredniowiecznej" - ogólnopolska konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Wojciechowska Beata: Nauczanie w Polsce średniowiecznej i wczesnonowożytnej. Kieleckie Studia Historyczne 1996 t. 14 s. 311-313 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Bracha Krzysztof: Szkoła w dawnych wiekach. Ikar 1995 nr 9 s. 8  szczegóły 
artykuł: Bylina Stanisław: Kwartalnik Historyczny 1995 nr 3/4 s. 313-314  szczegóły 
948.impreza: "Neostoicyzm w literaturze i kulturze staropolskiej" - sesja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Urbański Piotr: Barok 1997 nr 2 s. 235-237  szczegóły 
949.impreza: "Od Potockiego do Konarskiego" - konferencja z cyklu Kolokwia Staropolskie (1999).  szczegóły 
artykuł: Pawlak Wiesław: Barok 1999 nr 2 s. 253-255 (sprawozdanie...) szczegóły 
950.impreza: "Pielgrzymki w kulturze średniowiecznej Europy" - Seminarium Mediewistyczne (1992).  szczegóły 
artykuł: Biuletyn Historii Sztuki 1993 r. 55 nr 1 s. 138-139 (not....) szczegóły 
951.impreza: "Pisarki epok dawnych" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Pietrzyk Paweł: Barok 1997 nr 1 s. 219-221 (omówienie...) szczegóły 
952.impreza: "Polska a świat zachodni na przełomie średniowiecza i nowożytności" - sesja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowski Stefan: Sprawozdanie z sesji naukowej "Polska a świat zachodni na przełomie średniowiecza i nowożytności". Rocznik Lubuski 1992 t. 17 s. 237-238  szczegóły 
953.impreza: Polsko-niemiecka konferencja naukowa poświęcona kulturze polskiej XVIII wieku (1991).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowski Mieczysław: Sprawozdanie z konferencji polsko-niemieckiej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 201-202  szczegóły 
954.impreza: "Problemy edytorstwa literatury staropolskiej wieku XVII" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Okoń Jan: Siedemnastowieczne problemy edytorstwa. Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 179-181  szczegóły 
955.impreza: "Rękopisy i inkunabuły cystersów pelplińskich" - wystawa z okazji 900-lecia zakonu cystersów i 70-lecia istenienia Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie (1998).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 80 (not....) szczegóły 
artykuł: Ubertowska Aleksandra: Szlachetne piękno inkunabułu. Dziewięć wieków cystersów. Gazeta Wyborcza 1998 nr 163 s. 11 (spraw....) szczegóły 
956.impreza: "Rękopiśmienna poezja klasztorów żeńskich XVII-XVIII wieku" - konferencja z cyklu Kolokwia Staropolskie (1997).  szczegóły 
artykuł: Lasocińska Estera: Barok 1997 nr 2 s. 234-235 (omówienie...) szczegóły 
957.impreza: "Sarmatyzm - Barok - Psalmodia" - ogólnopolska sesja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Maliszewski Kazimierz: Sarmatyzm - Barok - Psalmodia. Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 11 s. 15  szczegóły 
artykuł: Szczęsny Stanisław: W Toruniu o baroku, "Psalmodii", sarmatyzmie i książkach. Ogród 1994 nr 1 s. 344-353 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Obremski Krzysztof: Barok 1995 nr 2 (1994) s. 216-217 (spraw....) szczegóły 
958.impreza: Seminarium poświęcone życiu Literackiemu Małopolski w czasach odrodzenia w ramach IV Czarnoleskich Dni Kultury Renesansu (1989).  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Radomski 1989 nr 26 s. 3 (not....) szczegóły 
959.impreza: Sesja czesko-polska (1998).  szczegóły 
artykuł: Krzywy Roman: Barok 1999 nr 1 s. 243-244 (sprawozdanie...) szczegóły 
960.impreza: "Staropolska kultura rękopisu" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Bogucka Maria: La culture de manuscrit dans l'ancienne Pologne. Acta Poloniae Historica 1990 t. 62 s. 303-304  szczegóły 
artykuł: Kazańczuk Mariusz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 122-130  szczegóły 
961.impreza: Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne (2000).  szczegóły 
artykuł: Górak Artur: Studia Źródłoznawcze 2001 t. 39 s. 227-228 (sprawozdanie...) szczegóły 
962.impreza: "Śmiech w kulturze staropolskiej" - konferencja z cyklu Kolokwia Staropolskie (2000).  szczegóły 
artykuł: PM: Z uśmiechem o śmiechu?. Nasz Dziennik 2000 nr 238 s. 8 (not. o referatach...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 6 s. 6 (nota...) szczegóły 
artykuł: Gurowska Anna: Barok 2000 nr 2 s. 272-274  szczegóły 
963.impreza: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Obrady polonistów. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 3 s. 31 (not....) szczegóły 
artykuł: Hanusiewicz Mirosława: "Średniowiecze - barok - romantyzm. Kręgi tradycji literackiej". Sesja naukowa zorganizowana przez Koło Polonistów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Lublin, 16-18 kwietnia 1996). Barok 1996 nr 2 s. 303-304  szczegóły 
964.impreza: "Średniowieczna wyobraźnia" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Wiślicz Tomasz: Kwartalnik Historyczny 1995 nr 2 s. 154-156  szczegóły 
965.impreza: "Świat biskupa Jana Lubrańskiego" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Wilczyński Leszek: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Świat biskupa Jana Lubrańskiego" zorganizowanej w dniach 18-20 lutego 1999 roku w auli Jana Lubrańskiego w Poznaniu. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 397-402  szczegóły 
966.impreza: "Trzej poeci późnego baroku: Wespazjan Kochowski, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Wacław Potocki" - konferencja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Gostyńska Dorota: "Trzej poeci późnego baroku: Wespazjan Kochowski, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Wacław Potocki" (Warszawa, 26-27 października 1989 r.). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 176-184 (spraw....) szczegóły 
967.impreza: "Viridaria Minervae Septennia" (Siedmiolecie Ogrodów Minerwy) - sesja naukowa z okazji siedmiolecia istnienia Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu (1998).  szczegóły 
artykuł: Kadłubek Zbigniew: Siedmiolecie ogrodów Minerwy. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1999 nr 4 (60) s. 11 (sprawozdanie...) szczegóły 
968.impreza: Warszawa drukowana. XVI-XVIII w. - wystawa (1992).  szczegóły 
artykuł: Nowoszewski Roman: Rocznik Warszawski 1994 t. 23 (1993) s. 295-297  szczegóły 
969.impreza: "Wielkopolska w kulturze średniowiecznej Europy" - wystawa (1992).  szczegóły 
artykuł: Nowy Świat 1992 nr 246 s. 9  szczegóły 
970.impreza: "Wielojęzyczność literacka na Ukrainie, w Polsce i w Rosji pomiędzy XVI i XVIII wiekiem" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Wielojęzyczność literacka na Ukrainie, w Polsce i w Rosji pomiędzy XVI i XVIII wiekiem. Polonia Włoska 1996 nr 0 s. 9 (nota...) szczegóły 
971.impreza: Wśród poetów barokowych. Spotkanie czytelników - sesja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Czyż Antoni, Lis Renata: Czytać barok. Spotkanie warszawskie. Ogród 1991 nr 3 s. 175-179 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Czyż Antoni, Lis Renata: "Wśród poetów barokowych. Spotkanie czytelników". Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 175-177  szczegóły 
972.impreza: "Wyobraźnia epok dawnych: obrazy - tematy - idee" - konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: Czyż Antoni: Barok 1997 nr 2 s. 218-220 (omówienie...) szczegóły 
973.impreza: "Z ducha Tassa. Literatura polska zrodzona z inspiracji twórczości Torquata Tassa" - konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Barłowska Maria: "Z ducha Tassa". Literatura polska zrodzona z inspiracji twórczości Torquata Tassa (Konferencja w Katowicach, 11-13 grudnia 1995). Barok 1996 nr 1 s. 337-339  szczegóły 
974.impreza: "Zmierzch kultury staropolskiej. Ciągłość i kryzys (XVII-XIX w.)" - kolokwium (1995).  szczegóły 
artykuł: Szymczak Barbara: Kwartalnik Historyczny 1995 nr 3/4 s. 314-316  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
975.książka o filmie: Cybulski Marek: Staropolskie przekłady psałterza. 1996 (Wprowadzenie. 1. Pierwszy przekład staropolski: "Psałterz Floriański"....) szczegóły