PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Analiza działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy oraz bibliotek powiatowych z powiatów: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego (pozostających pod nadzorem merytorycznym WiMBP w Bydgoszczy). Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 1 s. 3-34 (m.in. nt. zbiorów bibliotecznych, działalności wydawniczej, informacyj...) szczegóły 
2.artykuł: Biblioteki publiczne w powiatach: budgoskim, inowrocławskim, mogileńskim, nakielskim, sępoleńskim, świeckim, tucholskim, żnińskim w 2001 roku. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 1 s. 6-36 (m.in. nt. rozwoju bibliotek w regionie, zbiorów bibliotecznych, wskaźn...) szczegóły 
3.artykuł: Kempa Andrzej: Losy księgozbiorów prywatnych. Bibliotekarz 2003 nr 7/8 s. 42-43 (nt. sytuacji zbiorów bibliofilskich w Polsce...) szczegóły 
4.artykuł: Sieć bibliotek województwa bydgoskiego wlatach1975-1998. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 1 s. 20-46 (m.in. nt. stanu czytelnictwa i zbiorów bibliotecznych oraz dorobku org...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Szocki Józef: Domowy świat książek. Wybrane księgozbiory polskie w XIX wieku. 2000 (Od autora. - Księgozbiór Józefa Szujskiego (1835-1883). Zbiory Jana Ka...) szczegóły 
recenzja: Bibliotekarz 2001 nr 3 s. 29 (notka...) szczegóły 
recenzja: Ergetowski Ryszard: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2002 nr 4 s. 93-97  szczegóły 
recenzja: Kosętka Halina: Z historii księgozbiorów polskich XIX wieku. Konspekt 2001 nr 5 (2000/2001) s. 100-102  szczegóły 
recenzja: Kubów Stefan: Bibliotekarz 2001 nr 5 s. 29-30  szczegóły 
recenzja: Notkowski Andrzej: Losy książek, losy ludzi. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 34-35  szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 3 s. 580-582  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Dirsyte Rima: Polonica w zbiorach rekopisów Litewskiej Biblioteki Narodowej w Wilnie. Krakowski Rocznik Archiwalny 1997 [t.] 3 s. 174-178 (m.in. o polonikach literackich XVI-XX w....) szczegóły 
7.artykuł: Mężyński Andrzej: Wielkoziemiańskie biblioteki publiczne w Polsce w latach 1772-1918. Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 211-242 (nt. gromadzenia zbiorów...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Drelicharz Wojciech: Annalistyka małopolska XIII-XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych. 2003 (Wstęp. I. Tradycja rękopiśmienna roczników małopolskich. 1. Rękopis Ar...) szczegóły 
9.książka: Pirożyński Jan: Z dziejów obiegu informacji w Europie XVI wieku. Nowiny z Polski w kolekcji Jana Jakuba Wicka w Zurychu z lat 1560-1587. 1995 (Wstęp. - Z dziejów obiegu informacji w Europie XVI stulecia: "theatrum...) szczegóły 
recenzja: Bieńkowska Barbara: Obieg informacji w Europie XVI w.. Przegląd Biblioteczny 1996 z. 1 s. 67-69  szczegóły 
recenzja: Bogucka Maria: Acta Poloniae Historica 1996 t. 73 s. 161-162 (not. w języku angielskim...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 11 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Przegląd Historyczny 1995 t. 86 z. 3/4 s. 392-394  szczegóły 
recenzja: Wyczański Andrzej: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1996 t. 40 s. 145-146  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Konrad: Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 258-261  szczegóły 
10.książka: Pluta Feliks: Studia językoznawcze: historia języka, dialektologia, onomastyka. 2001 ([Zawiera m.in.:] Właściwości językowe pieśni "Krolowa polska na Iasnog...) szczegóły 
11.książka: Różycki Edward: Książka polska i księgozbiory we Lwowie w epoce renesansu i baroku. 1994 (Lwów, jego społeczeństwo, oświata i kultura [o drukarniach lwowskich]....) szczegóły 
12.książka: Z badań nad dawną książką. Studia ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin. 1991 (T. 1. 1991. 289 s., faks., fot., portr. (Prace Działu Zbiorów Specjaln...) szczegóły 
recenzja: Bieńkowska Barbara: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1996 t. 40 s. 127-128  szczegóły 
recenzja: Bieńkowska Barbara: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1996 t. 40 s. 127-128  szczegóły 
recenzja: MIM: Nowe Książki 1993 nr 1 s. 13  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Haptaś Krzysztof: Dzieła polskich autorów w bibliotekach parafialnych archidiakonatu sądeckiego w końcu XVI wieku. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2003 t. 80 49-56 (m.in.: Marcin Białobrzeski, Jan Długosz, Stanisław Hozjusz, Walenty Ku...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
14.impreza: "Świat biskupa Jana Lubrańskiego" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Wilczyński Leszek: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Świat biskupa Jana Lubrańskiego" zorganizowanej w dniach 18-20 lutego 1999 roku w auli Jana Lubrańskiego w Poznaniu. Poznańskie Studia Teologiczne 2001 t. 10 s. 397-402  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Skrzyniarz Ryszard: Zbiory kazań w polskich księgozbiorach okresu średniowiecza. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1998 t. 70 s. 247-260 (m.in.: Marcin Polak, Peregryn z Opola...) szczegóły 
16.artykuł: Soszyński Jacek: Between the Middle Ages and the Renaissance: The Wilanów manuscript reconsidered. Mediaevalia Philosophica Polonorum 2001 t. 34 s. 199-206 (nt. zawartości Kodeksu wilanowskiego i roli Michała z Kleparza w powst...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
17.książka: Jurkiewicz Wojciech: Korespondencja elit Polski stanisławowskiej. Analiza wybranych kręgów korespondencyjnych. 1992 (Wstęp. - Ważniejsze zbiory korespondencji polskiej z epoki stanisławow...) szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1994 t. 69 s. 177 (not....) szczegóły 
recenzja: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Kwartalnik Historyczny 1994 nr 4 s. 138-139  szczegóły 
recenzja: Roszak Stanisław: Acta Poloniae Historica 1996 t. 73 s. 170-172 (w języku angielskim...) szczegóły 
recenzja: Roszak Stanisław: Przegląd Historyczny 1994 t. 85 z. 4 s. 495-498  szczegóły 
18.książka: Pluta Feliks: Studia językoznawcze: historia języka, dialektologia, onomastyka. 2001 ([Zawiera m.in.:] Właściwości językowe pieśni "Krolowa polska na Iasnog...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Kozłowski Jan: Biblioteka Załuskich w dwunastu odsłonach. Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 17-56 (nt. powstania, działalności i zbiorów Biblioteki Załuskich...) szczegóły 
20.artykuł: Marcinkowski Piotr: Biblioteki wielkopolskie w XVIII wieku. Biblioteka 2003 nr 7 s. 9-26 (dot. funkcjonowania i zasobów wielkopolskich bibliotek szkolnych, klas...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2002 nr 1 s. 74 (not. o przekazaniu rękopisów trzech wieszczów w depozyt Książnicy Pomo...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Książka polska na Śląsku w latach 1922-1945. Zarys problematyki. 1994 ([Zawiera m.in.:] Maria Pawłowiczowa: "Nieznany kraj" Zofii Kossak w sł...) szczegóły 
recenzja: Jurgała-Jureczka Joanna: Polska książka na Śląsku. Śląsk 1996 nr 7 s. 70  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
23.książka: Łopieńska Barbara N.: Książki i ludzie. Rozmowy Barbary N. Łopieńskiej. 1998 (wywiady nt. prywatnych księgozbiorów m.in. z pisarzami i ludźmi teatru...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Ostatni Mohikanie. Trybuna 1998 nr 245 s. 14  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Przeczytać przed przeprowadzką. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Hołownia Szymon: Ludzie wśród książek. Książki. Gazeta 1998 nr 6 s. 10  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Zapachy bibliotek. Polityka 1999 nr 3 s. 50  szczegóły 
polemika: "Zapach bibliotek". Polityka 1999 nr 9 s. 71 (list do redakcji; autorstwo nieujawnione...) szczegóły 
recenzja: P. Odmiejski: Pim pong. Res Publica Nowa 1999 nr 1/2 s. 114-115  szczegóły 
recenzja: Prokop Anna: Bibliotekarz 1999 nr 5 s. 29  szczegóły 
recenzja: Twój Styl 1998 nr 6 s. 292 (notka...) szczegóły 
recenzja: Zapert Tomasz Zbigniew: Lenin w przedpokoju. Życie 1998 nr 133 s. 11  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: Coś dla snobów i bibliofilów. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1998 nr 30 s. 12  szczegóły 
24.książka: Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999. 2001 ([Dot. rewizji miejsca literatury emigracyjnej po przełomie 1989 roku. ...) szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2001 nr 9 s. 64 (nota...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Odchodzi w przeszłość podział na piśmiennictwo krajowe i emigracyjne. Rzecz o Książkach 2001 nr 8 s. E7  szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: Aspekty emigracji. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 32  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
25.książka: Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999. 2001 ([Dot. rewizji miejsca literatury emigracyjnej po przełomie 1989 roku. ...) szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2001 nr 9 s. 64 (nota...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Odchodzi w przeszłość podział na piśmiennictwo krajowe i emigracyjne. Rzecz o Książkach 2001 nr 8 s. E7  szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: Aspekty emigracji. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 32  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Katowice (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Lubina-Cipińska Danuta: Wielka Silesianka. Śląsk 2002 nr 11 s. 80-81 (dot. obchodów 80-lecia Biblioteki Śląskiej w Katowicach; m.in. nt. his...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Staszów (woj. świętokrzyskie) (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Zarębski M.: [Dziesięć] 10 lat STK. Goniec Staszowski 1991 nr 4 s. 4 (artykuł m.in. nt. pozycji wydanych przez Staszowskie Towarzystwo Kultu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Walukiewicz Alina: Zestawienie Bibliograficzne regionaliów /II półrocze 1999r./. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 105-109 (dot. Wojewódzkiej i Miejskiej Bilioteki Publicznej w Bydgoszczy...) szczegóły 
29.artykuł: Walukiewicz Alina: Zestawienie Bibliograficzne regionaliów za 2000 r.. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 82-86 (dot. Wojewódzkiej i Miejskiej Bilioteki Publicznej w Bydgoszczy...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    książki (alfabet autorów)
30.książka: Archiwum Książąt Wołogoskich w zasobach Archiwum Państwowego w Szczecinie i Landesarchiv Greifswald. Konkordancja = Herzoglich Wolgaster Archiv im Staatsarchiv Stettin und Landesarchiv Greifswald. Konkordanz des Bestandes. 2005  szczegóły 
31.książka: Archiwum Opozycji. Kolekcja "Solidarność - narodziny ruchu", czasopisma niezależne 1976-1990, książki wydane poza cenzurą 1976-1990. 2006  szczegóły 
32.książka: Babnis Maria, Czyżak Bogdan: Katalog czytelni Towarzystwa "Ogniwo" w Gdańsku. Przyczynek do dziejów książki w zaborze pruskim. 1991  szczegóły 
33.książka: Badania księgozbiorów Radziwiłów. Materiały z międzynarodowej sesji, Olsztyn, 6-7 października 1994 r.. 1995 (Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew: Wstęp. - Mariola Jarczykowa: Radziwiłło...) szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1998 t. 78 s. 249 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1996 z. 2/3 s. 212 (notka...) szczegóły 
34.książka: Berascejskiâ knigazbory. Materyâly mižnarodnaj navukova-praktyčnaj kanferencyi "Berascejskiâ knigazbory: prablemy i perspektyvy dasledavannâ", Brest, 30-31 kastryčnika 2008 g.. 2010  szczegóły 
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzemiński Jan Michał: Do biblioteki Stanisława Augusta uzupełnienia i uściślenia. Libri Gedanenses 1993 t. 10 s. 141-148  szczegóły 
36.książka: Biblioteka Tomasza Maruszewskiego członka Kuźnicy Kołłątajowskiej. 1991  szczegóły 
37.książka: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie w latach 1945-1980. 1998 ([m.in. zawiera działy: Anna Romańska: Kształtowanie zbiorów Biblioteki...) szczegóły 
recenzja: Kempa Andrzej: Bibliotekarz 2001 nr 5 s. 27-28  szczegóły 
38.książka: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. 2003 ([Rozdział omawiający zasób Archiwum Diecezjalnego w Płocku oprac. ksią...) szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 2004 nr 6 s. 29 (not....) szczegóły 
39.książka: Biblioteki i archiwa kościelne na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Zarys problematyki. 2005  szczegóły 
40.książka: Biblioteki na wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej. Informator. 1998 (Opracowali: Hanna Łaskarzewska, Urszula Paszkiewicz, Janusz Szymański,...) szczegóły 
recenzja: Maleczyńska Kazimiera: Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 124-126  szczegóły 
recenzja: Mierzejewski Andrzej: Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 238-240  szczegóły 
recenzja: Zbudniewek Janusz: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2000 t. 73 s. 485-488  szczegóły 
41.książka: Bibliotheca Senatus Gedanensis 1596-1996. Dzieje i zbiory. Praca zbiorowa. 1998  szczegóły 
42.książka: Bieńkowska Barbara, Chamerska Halina: Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce. 1992  szczegóły 
recenzja: Kowalewska Jadwiga Teresa: Roczniki Biblioteczne 1995 r. 39 z. 1/2 s. 171-174  szczegóły 
recenzja: Krawczyk Antoni: Folia Bibliologica 1995 r. 38/39 (1990/1991) s. 151-153  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Dzieje książki i bibliotek w Polsce. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 48-49  szczegóły 
43.książka: Bieńkowska Barbara, Maruszak Elżbieta, Puchalski Jacek: Współczesne księgozbiory polskie za granicą. Informator. 1. Polskie i polonijne księgozbiory instytucji. 2009  szczegóły 
44.książka: Biliński Lucjan: Biblioteki publiczne końca XX wieku. 2001 ([M.in. zawiera:] Zbiory bibliotek publicznych. - Aneksy: Kolekcje hist...) szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Poradnik Bibliotekarza 2001 nr 9 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Promocja książki Lucjana Bilińskiego. Poradnik Bibliotekarza 2001 nr 10 s. 23-25 (Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy, 5 IX 2001...) szczegóły 
recenzja: Gawroński Andrzej: Z czym w XXI wiek?. Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 4 s. 16-19  szczegóły 
recenzja: Mazur Stanisława: Bibliotekarz 2002 nr 1 s. 22-23  szczegóły 
45.książka: Biliński Lucjan: Polonika w zbiorach bibliotecznych w Wielkiej Brytanii. Informator. 1997  szczegóły 
46.książka: Błażejewicz Olena: Dzieje Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. 1871-1915. 1990  szczegóły 
recenzja: Kowalewska Jadwiga: Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 219-221  szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa, Pietrulewicz Danuta: Bibliotekarz 1992 nr 2 s. 34  szczegóły 
47.książka: Bocheńska-Chojecka Magdalena, Pisarski Grzegorz, Szmidt Jadwiga, Wrede Maria: Przewodnik po zespołach rękopisów Biblioteki Polskiej POSK w Londynie. 2006  szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2007 nr 4 s. 30-31 (not....) szczegóły 
48.książka: Bohonos Maria, Spandowski Michał, Szandorowska Eliza: Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur = Inkunabuły w bibliotekach polskich - centralny katalog. 1994 (T. [2]: Addenda, indices. XXX, 617 , [7] s., VIII k. tabl.: il., faks....) szczegóły 
recenzja: Spandowski Michał: The Second Volume of "Incunabula quae in Bibliothecis poloniae asservantur". Polish Libraries Today 1995 t. 3 s. 117-119  szczegóły 
49.książka: Brylska-Szmidt Edyta, Krasińska Izabela: Biblioteka i czytelnia Sklepu Ubogich w Radomiu w latach 1848-1871. 2008  szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2008 nr 12 s. 24-25 (not....) szczegóły 
50.książka: Buła Janina: Katalog kalendarzy polskich od XVI do XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Czartoryskich. 1994  szczegóły 
recenzja: Chodubski Andrzej: Archeion 1996 t. 96 s. 209-212  szczegóły 
recenzja: Ciepłowski Stanisław: Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 265-269  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1995 nr 2 s. 36 (nota...) szczegóły 
51.książka: Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. 2008 (
Vol. 9 Numeros continens A 1354 usque AD 1430....)
 szczegóły 
52.książka: Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur = Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej. 2000 (
[Oprac.] Maria Kowalczyk. [Rada redakcyjna] Paweł Czartoryski. [Op...)
 szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2001 z. 1/2 s. 141-145 (nota...) szczegóły 
53.książka: Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur = Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej. 1996 ([Oprac.:] Maria Kowalczyk. [Rada redakcyjna:] Paweł Czartoryski. [Opis...) szczegóły 
recenzja: [Mrozowicz Wojciech] W.M.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1997 t. 2 s. 192-193 (nota...) szczegóły 
54.książka: Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur = Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej. 1993 ([Oprac.:] Maria Kowalczyk, Anna Kozłowska, Mieczysław Markowski, Zofia...) szczegóły 
recenzja: [Mrozowicz Wojciech] W.M.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1996 t. 1 s. 130-131 (nota...) szczegóły 
55.książka: Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur = Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej. 1980 (
T. 4: Sygnatury 564-667, 1989, XVII, 535 s....)
 szczegóły 
56.książka: Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur. Indices voluminum I-V = Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej. 1997  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 4 s. 453 (not....) szczegóły 
57.książka: Catalogus codicum medii aevi manuscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis asservantur signa 6055-6124 comprehendens. (Codices Milichiani, vol. 1) = Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu obejmujący kodeksy 6055-6124 : (rękopisy dawnej Biblioteki J. G. Milicha w Zgorzelcu. T. 1).. 1998  szczegóły 
recenzja: [Derwich Marek] M.D.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2000 t. 5 s. 336  szczegóły 
58.książka: Catalogus librorum saeculi XVI qui in Bibliotheca Iagellonica Cracoviensi asservantur. BJ 16. (
T. 7, Sieben -Ż....)
 szczegóły 
59.książka: Catalogus librorum saeculi XVI qui in Bibliotheca Iagellonica Cracoviensi asservantur. BJ 16. (
T. 8, Register....)
 szczegóły 
60.książka: Chwalewik Edward: Zbiory polskie. Archiwa, bibljoteki, gabinety, galerje, muzea i inne zbiory pamiątek przeszłości w ojczyźnie i na obczyźnie w porządku alfabetycznym według miejscowości ułożone = Collections polonaises. Archives, bibliotheques, cabinets, galeries, musees et autres collections des monuments du passe en Pologne et a l'etranger decrites dans l'ordre alphabetique des lieux. 1991 (T. 1: A-M. 1991, IX, 490 s. T. 2: N-Ż. 1991, 559 s. Przedr. fotooffs.,...) szczegóły 
61.książka: Cisek Janusz: Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce i jego zbiory. 1997 ([Zawiera m.in. opis zespołów: Archiwum Ogólnego, tu m.in. materiały do...) szczegóły 
recenzja: T.S.: Instytut Piłsudskiego w Ameryce. Rzeczpospolita 1998 nr 1 s. 21  szczegóły 
62.książka: Cubrzyńska-Leonarczyk Maria: Katalog druków supraskich. 1996  szczegóły 
recenzja: Ossowski Kazimierz: Wiek Oświecenia 1998 nr 12 s. 321-322  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1996 z. 2/3 s. 213 (notka...) szczegóły 
63.książka: Czapski Andrzej: Zabytkowy księgozbiór w Topoli Królewskiej. 1986  szczegóły 
recenzja: Szymczakowa Alicja: Rocznik Łódzki 1990 t. 38 (1988) s. 303-304  szczegóły 
64.książka: Czech Lidia: Katalog starych druków w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. 1996  szczegóły 
recenzja: Stare druki w Bibliotece UŚ [Uniwersytetu Śląskiego]. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 41 s. 9 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 1 s. 150 (not....) szczegóły 
65.książka: Czekaj-Wiśniewska Beata, Gwara Małgorzata, Lewnau Magdalena: Jednodniówki w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej. Katalog. 2005  szczegóły 
66.książka: Czerwień Henryk: Druki Jasnogórskiej Oficyny w latach 1693-1863 =Erzeugnisse der Druckerei Jasna Góra in Częstochowa in den Jahren 1693-1863. 2006  szczegóły 
67.książka: Daszkiewicz Anna: Informator o zbiorach literatury emigracyjnej dostępnych w Bibliotece. 1994  szczegóły 
68.książka: Dawne biblie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Rękopisy, stare druki. (wystawa zorganizowana z okazji 350-lecia Colloquium Charitativum, Toruń 13-27. 10. 1995). 1995  szczegóły 
69.książka: Derkowska-Kostkowska Bogna, Warmijak Szczepan: Gotycka rzeźba pomorska i starodruki z XV wieku ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego i Biblioteki Diecezjalnej w Pelplinie. 1992  szczegóły 
70.książka: Długosz Emilia: Starodruki w Archiwum Państwowym w Przemyślu. 1993  szczegóły 
71.książka: Drelicharz Wojciech: Annalistyka małopolska XIII-XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych. 2003 (Wstęp. I. Tradycja rękopiśmienna roczników małopolskich. 1. Rękopis Ar...) szczegóły 
72.książka: Druki polskie z oficyny Kornów i Zygmunta Schlettera we Wrocławiu w zbiorach Biblioteki Śląskiej. 2003  szczegóły 
73.książka: Dziok-Strelnik Irena: Bibliografia starych druków lubelskich 1630-1800. 1997  szczegóły 
74.książka: Eder Maciej, Westin Berg Elisabeth: "The Polonica Collection" from Skokloster Castle. 2008  szczegóły 
75.książka: Gołębiewska Dorota: Stare druki w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu. Informator. 1998  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 4 s. 371-372 (notka...) szczegóły 
76.książka: Gołuszka Małgorzata, Malicki Marian: Polnische Drucke und Polonica 1501-1700. Katalog der Herzog August Bibliothek Wolfenbuettel. 1994 ([T.] 1, 1601-1700, 1994, XXXIII, 287 s.: faks. [T.] 2, 1601-1700, 1994...) szczegóły 
77.książka: Gołuszka Małgorzata, Malicki Marian: Polnische Drucke und Polonica 1501-1700. Katalog der Herzog August Bibliothek Wolfenbuettel. 1992 (T. 1, 1501-1600, cz. 1 (A - I), 1992, 265 s.; cz. 2 (M - Z), 1992, 344...) szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1996 t. 40 s. 112-115  szczegóły 
recenzja: Mieczkowska Halina: Rocznik Biblioteki Narodowej 1997 t. 30/31 (1994/1995) s. 344-350  szczegóły 
78.książka: Górska Barbara, Tyszkowski Wiesław: Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 1991 (Polonica wieku XII.
T. 1: A-C. 1991, IX, 398 s., [16] s. faks....)
 szczegóły 
79.książka: Górska Barbara, Tyszkowski Wiesław: Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. 1991 ([1] Polonica wieku XVII.
T. 2. D - H. 1992, 284 s., [12] s. faks...)
 szczegóły 
recenzja: Zychowiczowa Maria: Rocznik Biblioteki Narodowej 1997 t. 30/31 (1994/1995) s. 363-366  szczegóły 
80.książka: Graczyk Waldemar, Marszalska Jolanta M.: Księgi rękopiśmienne i stare druki w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Z dziejów kultury polskich bibliotek kościelnych w dawnych wiekach. 2010  szczegóły 
artykuł: Nasza Przeszłość = Notre Passe 2011 t. 115/116 s. 648-651 (fragm. wstępu do ks....) szczegóły 
81.książka: Gwioździk Jolanta: Biblioteka panien benedyktynek łacińskich we Lwowie (XVI-XVIII wiek). 2001  szczegóły 
recenzja: Ergetowski Ryszard: Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 342-345  szczegóły 
recenzja: Marszalska Jolanta M.: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2003 t. 80 s. 407-408  szczegóły 
recenzja: Pietrzkiewicz Iwona: Nasza Przeszłość = Notre Passe 2004 t. 101 s. 475-477  szczegóły 
recenzja: Skrzyniarz Ryszard: Przegląd bibliograficzny. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2003 t. 79 s. 480 (not....) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2002 z. 1/2 s. 134 (notka...) szczegóły 
82.książka: Gwioździk Jolanta, Różycki Edward: Druki XVI wieku w zbiorach Biblioteki Katedralnej we Lwowie. 2008  szczegóły 
83.książka: Gwioździk Jolanta: Księgozbiór benedyktynek lwowskich klasztoru pw. Wszystkich Świętych. Katalog starych druków. 2004  szczegóły 
84.książka: Hinz Janusz: Bibliografia toruńskich druków szkolnych tzw. Thorunensii scholasticae w zbiorach dawnej Biblioteki Gimnazjum Akademickiego w Toruniu obecnie Książnicy Miejskiej w Toruniu. 2001  szczegóły 
85.książka: Historia książki na terenach pogranicza i jej rola w kształtowaniu społeczeństw wielokulturowych. Materiały z polsko-niemieckiej konferencji bibliotekarzy, Zielona Góra, 21-22 kwietnia 2005 = Zur Geschichte des Buches in der Grenzregion und dessen Rolle in der Bildung der multikulturellen Gesellschaften. Materialien aus der deutsch-polnischen Konferenz der Bibliothekaren und Bibliothekarinnen, Zielona Góra, den 21-22 April 2005. 2005  szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 2006 nr 3 s. 27 (not....) szczegóły 
86.książka: Idźkowska Barbara: Katalog czasopism i wydawnictw zbiorowych bibliotek Olsztyna. 1975-1987. 1991 (
Cz. 1: A-M. 1991, 242 s.
Cz. 2: N-Ż. 1991, 229 s....)
 szczegóły 
87.książka: Inwentarz archiwum benedyktynek w Staniątkach. 2003  szczegóły 
88.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. 2008 (
Nr 11001 - 11434: Archiwum Domowe Pawlikowskich. Cz. 1....)
 szczegóły 
89.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Cz. 1, nr 10001-11000. Nr 10001-10500 = Inventarium librorum manuscriptorum Bibliothecae Iagellonicae. Codices 10001-11000. P., Codices 10001-10500. 1997  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 2/3 s. 215 (notka...) szczegóły 
90.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Nr 10001-11000. Cz. 2, nr 10501-11000 = Inventarium librorum manuscriptorum Bibliothecae Iagellonicae. Codices 10001-11000. P. 2, Codicies 10501-11000. 2002  szczegóły 
91.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Kórnickiej. 1993 (
Z. 5: Sygn. 12001-13000. Oprac. Stanisław Kostka Potocki, 1993, 43...)
 szczegóły 
92.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Kórnickiej. 2001 (
Z. 6, Pamiętniki robotników. Sygn. BK 13001 - BK 13499. Oprac.: Ja...)
 szczegóły 
93.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu. Rękopisy nr 432-545. 1986  szczegóły 
recenzja: Muszyńska Krystyna: Rocznik Biblioteki Narodowej 1990 t. 21/22 (1985/1986) s. 412-414  szczegóły 
94.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. (Sygn. 1-1950). 2008  szczegóły 
95.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 1992 (
T. 12. Rękopisy 16221-16500. Pod red. Dobrosławy Platt. Oprac. i p...)
 szczegóły 
96.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 1989 (
T. 11. Rękopisy 15961-16220. Pod red. Krystyny Korzon. Oprac. i pr...)
 szczegóły 
97.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 1997 (
T. 15: Rękopisy 17051-17260. Oprac. i przygot. do druku: Maciej Ma...)
 szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd Biblioteczny 1997 z. 4 s. 453 (not....) szczegóły 
98.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 1995 (
T. 14: Rękopisy 16801-17050. Archiwum Marii i Jerzego Kuncewiczów....)
 szczegóły 
99.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 1993 (
T. 13. Rękopisy 16501-16800. Oprac i przygot. do druku Łucja Częśc...)
 szczegóły 
100.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 2000 (
T. 17. Rękopisy 17709-17945. Oprac. i przygot. do druku Hanna Kule...)
 szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2001 z. 1/2 s. 141-145 (nota...) szczegóły 
101.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 1998 (
T. 16. Rękopisy 17261-17708: Archiwum Stanisława Vincenza. Oprac i...)
 szczegóły 
recenzja: Hernas Czesław: Z dawnej Huculszczyzny. Literatura Ludowa 1999 nr 2 s. 80-81  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 4 s. 371-372 (notka...) szczegóły 
102.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 2003 (
T. 18, Rękopisy 17946-18299. Oprac. i przygot. do druku Hanna Kule...)
 szczegóły 
103.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 2008 (
T. 19. Rękopisy 18300-18630....)
 szczegóły 
recenzja: Chamera-Nowak Agnieszka: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2010 t. 4 s. 264-268  szczegóły 
104.książka: Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja: Druki cyrylickie z oficyn Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII wieku. 2003  szczegóły 
recenzja: Bibliotekarz 2004 nr 7/8 s. 46 (not....) szczegóły 
recenzja: (ep): Wiadomości Uniwersyteckie UWM 2003 nr 11 s. 26 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2003 z. 3 s. 297-302 (notka...) szczegóły 
105.książka: Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja, Obłąk Jan, Wojtkowski Julian: Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie. 2007  szczegóły 
106.książka: Jelonek-Litewka Krystyna: Inwentarz akt Towarzystwa Strzeleckiego (Bractwa Kurkowego) w Krakowie z lat 1591-1939 (1964-2004). 2005  szczegóły 
107.książka: Józefowiczówna Maria: Inwentarz archiwum księcia Józefa Poniatowskiego i Marii Teresy Tyszkiewiczowej z lat 1516, 1647-1843. 1987  szczegóły 
recenzja: Kallas Marian: Archeion 1991 t. 89 s. 141-143  szczegóły 
108.książka: Juda Maria, Teodorowicz-Hellman Ewa: Polonika w bibliotece katedralnej w Strängnäs = The polonica in the Library of Strängnäs Cathedral. 2011  szczegóły 
omówienie: Maruszak Elżbieta: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2012 t. 6 s. 329-330  szczegóły 
109.książka: Jurczak Jan: Pomorzana w bibliotekach województwa koszalińskiego i słupskiego. 1989 (
T. 1. Druki zwarte do 1944 r....)
 szczegóły 
110.książka: Jurczak Jan: Pomorzana w bibliotekach województwa koszalińskiego i słupskiego. 1993 (
T. 2: Druki zwarte 1945-1980. Oprac. Jan Jurczak, Teresa Matejko. ...)
 szczegóły 
111.książka: Kaczorowski Wojciech: Polskie druki bibliofilskie. Broszury i druki ulotne. 1996  szczegóły 
recenzja: Odrowąż-Pieniążek Teresa: Roczniki Biblioteczne 1996 r. 40 z. 1/2 s. 183-185  szczegóły 
112.książka: Kamolowa Danuta, Sieniatecka Teresa: Manuscript collections in libraries and museums in Poland. 2007  szczegóły 
113.książka: Kamolowa Danuta: Pamiętniki i relacje w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej. 1998  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1998 nr 10 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Makowski Tomasz: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 211-212  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 2/3 s. 215 (notka...) szczegóły 
recenzja: Zygmunt Mirosława: Zajrzeć do "Kamolowej".... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1999 nr 3 s. 51-52  szczegóły 
114.książka: Kamolowa Danuta: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce = Manuscript collections in libraries and museums in Poland. 2003  szczegóły 
recenzja: Milewicz Anna, Wrede Maria: Najnowsze prace Zakładu Rękopisów BN. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2004 nr 1 s. 17-19  szczegóły 
115.książka: Katalog biblioteki pozostałej po ś.p. Janie Stężyńskim Bandtkie radcy stanu członku Komisji Rządowej Sprawiedliwości. 2000  szczegóły 
116.książka: Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. (
T. 3: C-E....)
 szczegóły 
117.książka: Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie = Catalogue of the XVI century printed books from the collections of the Warsaw University Library. 1998 (T. 2 cz. 1, B: Babrius - Biblia, 1998, 459 s.
T. 2 cz. 2, B: Bibli...)
 szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 4 s. 372 (notka...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 4 s. 372 (notka...) szczegóły 
118.książka: Katalog druków zwartych drugiego obiegu wydawniczego 1976-1990 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. 2001  szczegóły 
recenzja: Opaska Janusz: Publikacje o Opozycji. Karta 2002 nr 35 s. 148  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2002 z. 1/2 s. 132 (notka...) szczegóły 
119.książka: Katalog druków zwartych wydanych w Polsce poza cenzurą w latach 1976-1990 w zbiorach Ośrodka Karta. 1999  szczegóły 
120.książka: Katalog fondu ridkisnih vidan' naukovoi biblioteki Ternopil's'kogo nacional'nogo pedagogičnogo universitetu imeni Volodimira Gnatuka. 84 Hudožnâ literatura Pol'si. Bibliogr. pokažč. Č. 1: A-M (1800-1939 rr.). 2010  szczegóły 
121.książka: Katalog inkunabułów Biblioteki Opactwa OO. Cystersów w Szczyrzycu. 2002  szczegóły 
recenzja: Bibliotekarz 2003 nr 3 s. 27-28 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dybiec Julian: Rocznik Sądecki 2003 t. 31 s. 255-256  szczegóły 
recenzja: Skrzyniarz Ryszard: Przegląd bibliograficzny. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2003 t. 79 s. 478-479 (not....) szczegóły 
122.książka: Katalog mikrofilmów Biblioteki Uniwersyteckiej. 1990 (Cz. 1: Druki nowsze XIX-XX wiek, 40 s....) szczegóły 
123.książka: Katalog mikrofilmów i fotokopii poloniców z archiwów zagranicznych. Z. 6. 1987  szczegóły 
recenzja: Kubiczek Barbara: Archeion 1991 t. 89 s. 145-146  szczegóły 
124.książka: Katalog mikrofilmów i fotokopii poloników z archiwaliów zagranicznych. 1997 (Z. 10. 1997, 75 s....) szczegóły 
recenzja: Tandecki Janusz: Archeion 1998 t. 99 s. 239-240  szczegóły 
125.książka: Katalog poloników XVI wieku Biblioteki Jagiellońskiej = Catalogus librorum Polonicorum saeculi XVI qui in Bibliotheca Iagellonica asservantur. 1992 (T. 3: Indeksy. 1995, 383 s. Oprac. Małgorzata Gołuszka [et al.]....) szczegóły 
126.książka: Katalog poloników XVI wieku Biblioteki Jagiellońskiej=Catalogus librorum polonicorum saeculi XVI quae in Bibliotheca Iagellonica asservantur. 1992 (T. 1. A - Ł. 1992, 432 s., [50] s. faks. (Varia/Uniwersytet Jagiellońs...) szczegóły 
recenzja: Mieczkowska Halina: Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 255-262 (recenzja dotyczy wydania tomów 1-3 wydanych w latach 1992-1995...) szczegóły 
recenzja: Okoń Jan: Na marginesie jagiellońskich cimeliów. Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 643-649  szczegóły 
127.książka: Katalog poloników XVI wieku Biblioteki Jagiellońskiej=Catalogus librorum polonicorum saeculi XVI qui in Bibliotheca Iagellonica asservantur. 1992 (T. 2: M-Ż. Oprac.: Małgorzata Gołuszka [et al.]. 1994, 363 s., 50 s. f...) szczegóły 
128.książka: Katalog polskich wydawnictw ciagłych wydanych do 1945 roku, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. 1989 (T. 3: L-Q. Oprac. Ewelina Kowalowa, Halina Kozak, Alicja Spaleniak. Re...) szczegóły 
129.książka: Katalog polskich wydawnictw ciągłych wydawanych do 1945 roku, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. 1989 (T. 2: E - K. 1990, 243 s. Red. t. Małgorzata Frydrychowicz-Kowanek, H...) szczegóły 
130.książka: Katalog polskich wydawnictw ciągłych wydawanych do 1945 roku, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. 1989 (T. 1: A-D. Oprac. A-C Małgorzata Frydrychowicz-Kowanek, D- Jan Kalinow...) szczegóły 
131.książka: Katalog rękopisów. 1955 (T. 12. Rękopisy XIX i XX wieku: sygn. 9401-9800. 1993, 344 s. Pod red...) szczegóły 
132.książka: Katalog rękopisów. Biblioteka Narodowa. 1991 (Seria 3: Zbiory Biblioteki Ordynacji Zamojskiej.
T. 2: Rękopisy o...)
 szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Katalog "przeszłości zaklętej w rękopisy". Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 25  szczegóły 
133.książka: Katalog rękopisów. Biblioteka Narodowa. 1997 (T. 13: Rękopisy z końca XVIII wieku - połowy XX wieku. Sygn. 9801-1020...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 4 s. 453 (not....) szczegóły 
134.książka: Katalog rękopisów. Biblioteka Narodowa. 2003 ([Seria 1], T. 14, Rękopisy XIX i XX wieku: sygnatury 10201-10600, 2003...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2003 z. 3 s. 297-302 (notka...) szczegóły 
135.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie. Sygnatury 2001-2300. 1999  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1999 z. 4 s. 333 (not....) szczegóły 
136.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. 1978 (Uzupełnienie do t. I-IV: sygnatury 1-4258. 1988, 257 s....) szczegóły 
recenzja: Długokęcki Wiesław: Rocznik Gdański 1993 t. 53 z. 1 s. 207-208  szczegóły 
recenzja: G.L.: Studia Źródłoznawcze 1993 t. 34 s. 120-121 (not....) szczegóły 
recenzja: Pszczółkowska Z. Lidia: Rocznik Gdański 1991 t. 50 z. 1 (1990) s. 279-281  szczegóły 
137.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. 2007 (
[4] Sygnatury MS 6124-6321. Spuścizna Jerzego Afanasjewa....)
 szczegóły 
138.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk [2]. Sygnatury MS 5412-MS 5873. 1999  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2000 r. 68 z. 1/2 s. 102-106  szczegóły 
139.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie. Sygnatury 5214-5319. 2001  szczegóły 
140.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie. Sygnatury 5320-5441. 2007  szczegóły 
141.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. 2008 (
Sygnatury 6551-6880....)
 szczegóły 
142.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. 2007 (
[T.14], sygnatury 11500 - 11970....)
 szczegóły 
143.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. 2001 (
[T. 13]. Sygnatury 4887-5587. Oprac. Ewa Danowska [et al.] 2001, X...)
 szczegóły 
144.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 1995 ([T. 10]: Sygnatury 4677-4715, 1995, XVIII, 232 s....) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1996 z. 2/3 s. 214 (notka...) szczegóły 
145.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 1999 (
[T. 13] Sygnatury 6195-6550, 1999, XII, 185 s....)
 szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2001 z. 1/2 s. 141-145 (nota...) szczegóły 
146.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 1998 (
[T. 12] Sygnatury 4716-4796, 1998, XIV, 92 s....)
 szczegóły 
147.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 1996 (
[T. 11:] Sygnatury 4797-4886, 1996, VI, 156 s....)
 szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1996 z. 4 s. 373 (notka...) szczegóły 
148.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 1991 (
[T.] 9: Sygnatury 6001-6194, 1991, 252 s. Oprac.: Józef Dużyk, Bog...)
 szczegóły 
149.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu. 1990 (
T. 5: Instytucja "Czci i Chleba": nr 664-755....)
 szczegóły 
recenzja: Kądziela Paweł: Nowe Książki 1991 nr 8 s. 79 (nota...) szczegóły 
150.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu. 2006 (
T. 8. Archiwum administracyjne Towarzystwa Literackiego, Wydziału ...)
 szczegóły 
151.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu. 1996 (
T. 6: Archiwum Czartoryskich - Hotel Lambert: sygnatury 760-1135. ...)
 szczegóły 
recenzja: Wrede Maria: Rękopisy Biblioteki Polskiej w Paryżu coraz bardziej dostępne dla naukowców. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1997 nr 2 s. 38-40  szczegóły 
recenzja: Wyrwa Tadeusz: Nowe katalogi rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu. Kultura [Paryż] 1997 nr 3 s. 159-162 (dot. t. 6 i 7...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1996 z. 2/3 s. 214 (notka...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1996 z. 4 s. 373 (notka...) szczegóły 
recenzja: Zieliński Andrzej: Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 280-289  szczegóły 
152.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu. 1995 (
T. 1. Rękopisy nr 1-431....)
 szczegóły 
153.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu. 1994 (
T. 2. Rękopisy nr 432-545....)
 szczegóły 
154.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie = Catalogue des manuscrits de la Bibliotheque de l'Universite de Varsovie. 1990 (T. 4 nr 1341-1646. Oprac. Helena Kozerska, Wanda Stummer, Maria Tyszko...) szczegóły 
155.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie = Catalogue of manuscripts in the Warsaw University Library. 1998 (T. 7: Nr 2053-2295. Oprac. Maria Tyszkowa. 1998, VI, 156 s.
T. 8: ...)
 szczegóły 
156.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie = Catalogue of manuscripts in the Warsaw University Library. 1963 (T. 6: Nr 1838-2052. Oprac. Joanna Borysiak. 1994, 192 s....) szczegóły 
157.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie = Catalogue of manuscripts in the Warsaw University Library. 1963 (T. 5: nr 1647-1837. Oprac.: Joanna Borysiak, Ewa Piskurewicz, Maria Ty...) szczegóły 
158.książka: Katalog rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. 1997 (
T. 3. Sygnatury 1001-1520. Dramat polski XX w. 1997, XI, 371 s., [...)
 szczegóły 
159.książka: Katalog rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. 2005  szczegóły 
160.książka: Katalog rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. 2002 (
T. 2, Sygnatury 501-1000. Poezja polska XX w. 2002, X, 420 s., [16...)
 szczegóły 
161.książka: Katalog rękopisów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. 1996 (
T. 1. Sygnatury 1-500: Literatura polska XIX w. - Mickiewicziana. ...)
 szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 1 s. 150 (not....) szczegóły 
162.książka: Katalog rękopisów obejmujących sygnatury 62268-6790. Dawny zbiór Biblioteki J.G. Milicha w Zgorzelcu. Rękopisy nowożytne. 1990  szczegóły 
163.książka: Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII wiek = Catalogus codicum manuscriptorum saec. XVI-XVIII Bibliothecae Cornicensis. 1992 (T. 5. Literaria=Litteraria. Oprac. Andrzej Mężyński, Krystyna Nizio. R...) szczegóły 
recenzja: Muszyńska Krystyna: Rocznik Biblioteki Narodowej 1997 t. 30/31 (1994/1995) s. 320-322  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Halina: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1994 z. 1/2 s. 138-141  szczegóły 
164.książka: Katalog rękopisów średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu obejmujący kodeksy 6055-6124: rękopisy dawnej Biblioteki J.G. Milicha w Zgorzelcu. T. 1 = Catalogus codicum medii aevi manuscriptorum qui in Bibliotheca Universitatis Wratislaviensis asservantur signa 6055-6124 comprehendens: Codices Milichiani, vol. 1. 1998  szczegóły 
recenzja: Kubów Stefan: Nowe publikacje Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Przegląd Biblioteczny 1999 z. 3 s. 195-198  szczegóły 
recenzja: Soszyński Jacek: Kwartalnik Historyczny 1999 nr 3 s. 89-91  szczegóły 
165.książka: Katalog rękopisów teatralnych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. 1990  szczegóły 
recenzja: Marciniak Ryszard: Katalog rękopisów. Przegląd Biblioteczny 1991 z. 1 s. 69-72  szczegóły 
166.książka: Katalog rękopisów teatralnych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Teatr Nowy w Poznaniu 1973-1989 (dyrekcja Izabelli Cywińskiej). 2006  szczegóły 
167.książka: Katalog starych druków biblioteki Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie. 2010  szczegóły 
168.książka: Katalog starych druków Książnicy Pomorskiej. Pomeranica XVI i XVII wieku. 2003  szczegóły 
recenzja: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 6 s. 129-139 (m.in. not. o promocji książki w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie 18 X...) szczegóły 
169.książka: Katalog starych druków Muzeum Okręgowego w Lesznie. 2001  szczegóły 
170.książka: Katalog starych druków Sądeckiej Biblioteki Publicznej w Nowym Sączu. Polonica XVI-XVIII w.. 2001  szczegóły 
171.książka: Katalog średniowiecznych rękopisów Książnicy Cieszyńskiej. 2003  szczegóły 
172.książka: Katalog wydawnictw ciągłych na mikrofiszach. Zbiory Oddziału OINPAN w Poznaniu za lata 1974-1991. 1992  szczegóły 
173.książka: Katalog zbiorów śląskich. 1993 (Cz. 4. Oprac. Maria Gębczak, Danuta Kobiałko, Mirosława Koćwin....) szczegóły 
174.książka: Katalogi i kartoteki Biblioteki Narodowej. Informator. 1987  szczegóły 
recenzja: Figiel Martyna, Jasińska Maria: Bibliotekarz 1989 nr 7/8 s. 32-33  szczegóły 
175.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bar-Święch Irena: Przegląd Biblioteczny 1989 z. 4 s. 348-352  szczegóły 
recenzja: Korolko Mirosław: Kierunki 1989 nr 10 s. 12  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Świat Książki 1989 nr 9 s. 36  szczegóły 
recenzja: Łaskarzewska Hanna: Przegląd Biblioteczny 1989 z. 3 s. 272-275  szczegóły 
recenzja: Marciniak Ryszard: Przegląd Biblioteczny 1989 z. 4 s. 345-348  szczegóły 
recenzja: Pirożyński Jan, Urban Wacław: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1990 t. 35 s. 180-182  szczegóły 
recenzja: Ślaska Katarzyna: Bibliotekarz 1991 nr 1 s. 34-36  szczegóły 
recenzja: Tondel Janusz: Rocznik Biblioteki Narodowej 1997 t. 30/31 (1994/1995) s. 322-330  szczegóły 
176.książka: Kawecka-Gryczowa Alodia, Spandowski Michał: Katalog starych druków Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy. Inkunabuły. 2005  szczegóły 
177.książka: Klubiński Włodzimierz: Katalog Biblioteki Narodowej za lata 1979-1996 oraz spis tomów według kolejności numerów. Za lata 1919-1996. 1997  szczegóły 
178.książka: Kłossowski Andrzej: Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zbiory i działalność. 1990  szczegóły 
recenzja: Pidłypczak-Majerowicz Maria: Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 215-216  szczegóły 
recenzja: Tchórzewska-Kabata Halina: Bibliotekarz 1991 nr 5 s. 33-35  szczegóły 
179.książka: Kłossowski Andrzej: [Biblioteka Narodowa w Warszawie. Zbiory i działalność] The National Library in Warsaw. Collections and programmes. 1991  szczegóły 
180.książka: Kłossowski Andrzej: Bibliotheque Nationale de Varsovie. Collections et activite. 1992  szczegóły 
181.książka: Kłossowski Andrzej: Die National Bibliothek in Warschau. Ihre Sammlungen und Taetigkeit. 1994  szczegóły 
182.książka: Kłossowski Andrzej: Nacional'naja Biblioteka v Varshave. Fondy i dejatel'nost. 1994  szczegóły 
183.książka: Kocójowa Maria: Przewodnik po zbiorach rękopisów w Wilnie. 1993  szczegóły 
recenzja: M.D.: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 230 (notka...) szczegóły 
184.książka: Kolak Wacław: Katalog archiwum OO. Karmelitów w Krakowie "Na Piasku" 1398-1945. 1997  szczegóły 
185.książka: Komender Teresa: Katalog druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie = Catalogue of the XV and XVI century printed books from the collections of the Warsaw University Library. 1994 (T. 1 cz. 1: XV w., 1994, 208 s.: faks., fot. T. 1 cz. 2: XVI w.: A, 19...) szczegóły 
186.książka: Konieczna Jadwiga: Kultura książki polskiej w Łodzi przemysłowej (1820-1918). 2005  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2006 nr 2 s. 35 (not....) szczegóły 
187.książka: Korpus Ochrony Pogranicza. Jednodniówki w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej. 2006  szczegóły 
188.książka: Kosiński Rafał: Inwentarz rękopisów Muzeum w Żywcu. 2008  szczegóły 
189.książka: Kowalski Krzysztof Maciej: Księgozbiory parafialne archidiakonatu pomorskiego w XVI-XVIII w. Studium z dziejów kultury intelektualnej Prus Królewskich. 1993  szczegóły 
recenzja: Nowak Zbigniew: Księgozbiory parafialne archidiakonatu pomorskiego XVI-XVIII wieku. D'Oriana 1996 nr 3 s. 50-53  szczegóły 
190.książka: Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki. T. 7. 2005  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2005 nr 7/8 s. 40 (not....) szczegóły 
recenzja: Nowe książki. Cracovia Leopolis 2006 nr 1 s. 62 (nota...) szczegóły 
191.książka: Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. T. 3. 1996 ([M.in. zawiera rozdziały:] Józef Szocki: Lwowskie księgozbiory history...) szczegóły 
recenzja: Miś M.: Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 345-347  szczegóły 
recenzja: Notkowski Andrzej: Polskie media - dawno, niedawno, dziś. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 42-44  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1996 z. 2/3 s. 213 (notka...) szczegóły 
192.książka: Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku. T. 9 cz. 2. 2009  szczegóły 
recenzja: Nowe książki. Cracovia Leopolis 2010 nr 3 s. 55  szczegóły 
193.książka: Krause Friedhilde: Katalog biblioteki Wilhelma Feldmana zakupionej w latach 1916/1917 przez Bibliotekę Królewską w Berlinie. 2010  szczegóły 
194.książka: Książka na Starym Mieście na przełomie XVIII i XIX wieku. 2003 (Janina Jagielska: Otwarcie. * Józef Wojakowski: Biblioteki i zbiory pr...) szczegóły 
195.książka: Księgozbiór Gimnazjum im. Anny Jagiellonki w zbiorach Książnicy Pedagogicznej im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu. Katalog. 2008  szczegóły 
196.książka: Księgozbiór wielkopolskiego magnata Andrzeja Opalińskiego (1540-1593). 2011  szczegóły 
recenzja: Kamler Anna: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2011 t. 5 s. 313-321  szczegóły 
recenzja: Pomianowska Violetta: Bibliotekarz 2012 nr 1 s. 29-30 (not....) szczegóły 
197.książka: Kuczyńska Marzanna: Południowosłowiańska poezja liturgiczna w zbiorach bibliotek polskich. 2003  szczegóły 
198.książka: Kurewicz Regina: Katalog rękopisów Ośrodka Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego. 1996 (
T. 1: Sygnatury DL/1 - DL/139 Archiwum Oddziału Poznańskiego Związ...)
 szczegóły 
199.książka: Kurewicz Regina: Katalog rękopisów Ośrodka Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego. 2002 (
T. 2, Sygnatury DL/140 - DL/244, 2002, 98 s., [23] s. tabl.: faks....)
 szczegóły 
200.książka: Larendowicz Zbigniew: Biblioteka klasztoru ojców Bernardynów w Leżajsku. 2007  szczegóły 
recenzja: Przybysz Marzena: Bibliotekarz 2008 nr 11 s. 33 (not....) szczegóły 
201.książka: Lechowski Piotr: Biblioteki Krakowa w okresie okupacji niemieckiej 1939-1945. 1999 ([Straty w zbiorach bibliotecznych instytucji krakowskich w latach 1939...) szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2000 nr 9 s. 26 (not....) szczegóły 
202.książka: Lewkowicz Mieczysław: Polonica w duńskich bibliotekach ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Biblioteki Królewskiej w Kopenhadze = Polonica i danske biblioteker med saerligt hensyn til Det Kongelige Biblioteks samlinger. 1986  szczegóły 
203.książka: Libri separati. Inspiracje do badań nad starodrukami polskimi w bibliotekach Rosji, Białorusi, Ukrainy i Litwy.  szczegóły 
204.książka: Librorum amatori. Księga pamiątkowa ofiarowana ks. Czesławowi Michalunio SJ na 50-lecie ofiarnej pracy w Bibliotece Filozoficznej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. 2004 ([M.in. zawiera:] Ludwik Grzebień: Biblioteki jezuickie w Krakowie od X...) szczegóły 
205.książka: Librowski Stanisław: Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. 1994 (
T. 1: Lata 1232-1550, 1994, 286 s....)
 szczegóły 
206.książka: Librowski Stanisław: Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. 1995 (
T. 2: Lata 1551-1760. 1995, 295 s....)
 szczegóły 
207.książka: Librowski Stanisław: Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Dokumenty samoistne. 1997 (
T. 6: Lata 1856-1974, uzupełnienie z lat 1467-1799, kopie zwykłe z...)
 szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 2/3 s. 290-292  szczegóły 
recenzja: Skrzyniarz Ryszard: Przegląd bibliograficzny. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1998 t. 70 s. 409 (notka...) szczegóły 
208.książka: Librowski Stanisław: Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Dokumenty samoistne. 1996 (
T. 4, Lata 1359-1757. 1996, 320 s....)
 szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 1996 t. 127 z. 3 s. 474-476  szczegóły 
omówienie: Skrzyniarz Ryszard: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1997 t. 67 s. 430 (not....) szczegóły 
209.książka: Librowski Stanisław: Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Dokumenty samoistne. 1996 (
T. 5, Lata 1638-1855. 1996, 320 s....)
 szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 1 s. 144-146  szczegóły 
recenzja: Skrzyniarz Ryszard: Przegląd bibliograficzny. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1998 t. 69 s. 461 (not....) szczegóły 
210.książka: Librowski Stanisław: Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Dokumenty samoistne. 1999 (
T. 7. Indeksy do tomów 1-6, 1999, 408 s....)
 szczegóły 
211.książka: Librowski Stanisław: Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Dokumenty samoistne. 1995 (
T. 3, Lata 1416-1770. 1995, 331 s....)
 szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 1996 t. 126 z. 2 s. 303-305  szczegóły 
recenzja: Skrzyniarz Ryszard: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1996 t. 66 s. 548-549  szczegóły 
212.książka: Librowski Stanisław: Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Dział II - dokumenty w kopiariuszach. 2000 (
T. 3, Kopiariusz i częściowo formularz wikariuszy gen[eralnych] i ...)
 szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 3 s. 552-553  szczegóły 
213.książka: Librowski Stanisław: Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Dział II - dokumenty w kopiariuszach. 1999 (
T. 2, Kopiariusz gospodarczy [Macieja] Drzewickiego. 1999, 63 s....)
 szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 1 s. 181-183  szczegóły 
214.książka: Librowski Stanisław: Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Dział II - dokumenty w kopiariuszach. 2000 (
T. 4, Kopiariusz kan. P[iotra] Piotrkowskiego z 1551 roku. 2000, 1...)
 szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 1 s. 192-184 (dot. t. 5: Kopiariusz ogólny...) szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 135 z. 2/3 s. 360-361  szczegóły 
215.książka: Librowski Stanisław: Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Dział II - dokumenty w kopiariuszach. 2001 (
T. 6, Kopiariusz ogólny, wykonany w trzecim ćwierćwieczu XVI wieku...)
 szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 2 s. 393-394 (dot. t. 6: Kopiariusz ogólny, wykonany w trzecim ćwierćwieczu XVI wiek...) szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 2002 t. 138 z. 1 s. 217-219 (dot. tomu 9...) szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 137 z. 2/3 s. 367-368 (dot. t. 8: Kopiariusze gospodarcze z XVI-XVII wieku...) szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 137 z. 1 s. 169171 (dot. t. 7: Kopiariusz ogólny, zwany królewskim...) szczegóły 
216.książka: Librowski Stanisław: Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Dział II - dokumenty w kopiariuszach. 2002 (
T. 10. Kopiariusz gospodarczy z przełomu XVII-XVIII wieku. 2002, 2...)
 szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 2002 t. 139 z. 2/3 s. 404-405 (dot. tomu 11...) szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 2002 t. 138 z. 3 s. 640-642 (dot. tomu 10...) szczegóły 
217.książka: Librowski Stanisław: Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Dział II - dokumenty w kopiariuszach. 2000 (
T. 5, Kopiariusz ogólny, wykonany w drugiej połowie XVI wieku. 200...)
 szczegóły 
218.książka: Librowski Stanisław: Inwentarz realny dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku. Dział II - dokumenty w kopiariuszach. 1999 (
T. 1, Kopiariusz ogólny [Macieja] Drzewickiego. 1999, 66 s....)
 szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 1 s. 180-181  szczegóły 
219.książka: L'vivs'ka nacional'na naukova biblioteka Ukraini imeni V. Stefanika. Istoriâ i sučasnist' Dopovidi ta povidomlennâ Mižnarodnoi naukovoi konferencii, L'viv, 28-30 žovtnâ 2010 r.. 2010  szczegóły 
220.książka: L'vivs'ka nacional'na naukova biblioteka Ukraini imeni V. Stefanika. Peremisennâ i vtrati fondiv. T. 1,$nzb 1939-1945 :.$pirnik dokumentiv i materialiv. 2010  szczegóły 
221.książka: Łobozek Marcin Maksymilian: Archiwum i Biblioteka Bonifratrów w Cieszynie. Rozprawa doktorska. 1995  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1996 nr 7/8 s. 45 (not....) szczegóły 
222.książka: Łopieńska Barbara N.: Książki i ludzie. Rozmowy Barbary N. Łopieńskiej. 1998 (wywiady nt. prywatnych księgozbiorów m.in. z pisarzami i ludźmi teatru...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Ostatni Mohikanie. Trybuna 1998 nr 245 s. 14  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Przeczytać przed przeprowadzką. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Hołownia Szymon: Ludzie wśród książek. Książki. Gazeta 1998 nr 6 s. 10  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Zapachy bibliotek. Polityka 1999 nr 3 s. 50  szczegóły 
polemika: "Zapach bibliotek". Polityka 1999 nr 9 s. 71 (list do redakcji; autorstwo nieujawnione...) szczegóły 
recenzja: P. Odmiejski: Pim pong. Res Publica Nowa 1999 nr 1/2 s. 114-115  szczegóły 
recenzja: Prokop Anna: Bibliotekarz 1999 nr 5 s. 29  szczegóły 
recenzja: Twój Styl 1998 nr 6 s. 292 (notka...) szczegóły 
recenzja: Zapert Tomasz Zbigniew: Lenin w przedpokoju. Życie 1998 nr 133 s. 11  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: Coś dla snobów i bibliofilów. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1998 nr 30 s. 12  szczegóły 
223.książka: Majkowski Grzegorz, Makowska Aneta: Źródła do dziejów języka polskiego w rękopiśmiennych zbiorach Jasnej Góry. 2011  szczegóły 
recenzja: Pomianowska Violetta: Bibliotekarz 2012 nr 4 s. 30 (not....) szczegóły 
224.książka: Maleczyńska Kazimiera: Z dziejów księgozbiorów mieszczańskich w Polsce 1506-1572. 1991  szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1993 t. 68 s. 163 (not....) szczegóły 
recenzja: Juda Maria: Folia Bibliologica 1995 r. 38/39 (1990/1991) s. 157-159  szczegóły 
225.książka: Maresz Barbara, Roszkowska Teresa: Kolekcja Romana Chrząstowskiego w zbiorach Biblioteki Śląskiej w Katowicach. 2000  szczegóły 
226.książka: Maresz Barbara: Ze Lwowa do Katowic. Przedwojenne księgozbiory lwowskie i kresowe w Bibliotece Śląskiej. 2002 (m.in. zbiory: Oswald Balzer, Ludwik Bernacki...) szczegóły 
recenzja: Bohomolec Maria Klara, Suchanek Irena: Cracovia Leopolis 2003 nr 3 s. 47-48 (z not. o B. Maresz...) szczegóły 
recenzja: bsz: Śląsk 2003 nr 3 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2002 z. 3 s. 262 (notka...) szczegóły 
227.książka: Marszalska Jolanta Małgorzata: Biblioteka opactwa Cystersów w Szczyrzycu do końca XIX stulecia. Dziedzictwo wieków. 2007  szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 2007 nr 12 s. 30 (not....) szczegóły 
228.książka: Marszalska Jolanta: Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. 1997  szczegóły 
recenzja: Longosz Stanisław: Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 587-591  szczegóły 
recenzja: Tadeusiewicz Hanna: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1998 nr 2 s. 180-182  szczegóły 
recenzja: W.M.: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 230-231  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 2/3 s. 216 (notka...) szczegóły 
229.książka: Marszalska Jolanta: Najcenniejsze zabytki piśmiennictwa w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. 1999  szczegóły 
230.książka: Matelski Dariusz: Losy polskich dóbr kultury w Rosji i ZSRR. Próby restytucji. Archiwa - księgozbiory - dzieła sztuki - pomniki. 2003  szczegóły 
recenzja: Buchowski Krzysztof: Biuletyn Historii Pogranicza 2003 nr 4 s. 110-113  szczegóły 
recenzja: Pest Czesław: Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2003 t. 4 s. 142-152  szczegóły 
231.książka: Matuszczak Marzena: Katalog książek beletrystycznych sprzed 1945 w zbiorach WiMBP [Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. T. Mikulskiego we Wrocławiu]. 1998  szczegóły 
232.książka: Matwijów Maciej: Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945-1948. 1996 ([Nt. zbiorów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych Lwowa, m.in.: Z...) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1997 nr 9 s. 32-33 (not....) szczegóły 
recenzja: Smolana Krzysztof: Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 233-237  szczegóły 
recenzja: (SSŁ): Jeszcze o wydawnictwach z 1996 r.. Cracovia Leopolis 1997 [nr] 4 s. 43-44  szczegóły 
omówienie: Michałowski Janusz Maciej: Muzealnictwo 1997 [t.] 39 s. 126-132  szczegóły 
233.książka: Moskal Tomasz: Biblioteki parafialne w archidiakonacie sandomierskim w XVIII w. 2005  szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2005 nr 9 s. 31 (not....) szczegóły 
234.książka: Mrozowicz Wojciech: Mittelalterliche Handschriften oberschlesischer Autoren in der Universitaetsbibliothek Breslau/Wrocław. 2000  szczegóły 
recenzja: Kadłubek Zbigniew: Odczytywanie rękopisów. Śląsk 2001 nr 8 s. 75  szczegóły 
recenzja: Pobóg-Lenartowicz Anna: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 2002 nr 2 s. 273-274  szczegóły 
235.książka: Nad złoto droższe. Skarby Biblioteki Narodowej. 2000  szczegóły 
recenzja: Friedrich Karin: Roczniki Biblioteczne 2000 nr 4 s. 49-50  szczegóły 
recenzja: Grużewska Anna: Gall Anonim na własność. Polityka 2001 nr 23 s. 57  szczegóły 
recenzja: Guzek Andrzej K.: Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 402-406  szczegóły 
recenzja: Kozłowski Jan: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2000 nr 3 s. 62-63  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Konrad: Roczniki Biblioteczne 2001 r. 45 s. 302-305  szczegóły 
236.książka: Nir Roman: Katalog Archiwum Polonii w Orchard Lake. T. 1. 1996  szczegóły 
recenzja: Amski Karol: Archiwa Orchard Lake. Archiwum Emigracji 1998 z. 1 s. 237-239  szczegóły 
recenzja: Kopiec Jan: Przewodnik po Archiwum Polonii Amerykańskiej w Orchard Lake. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1998 t. 89 s. 513-517  szczegóły 
recenzja: K.R.: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 128 z. 1 s. 150-151  szczegóły 
omówienie: Skrzyniarz Ryszard: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1997 t. 67 s. 429  szczegóły 
237.książka: Nir Roman: Katalog Archiwum Polonii w Orchard Lake. T. 2, [Katalog Archiwum ks. profesora Franciszka Bolka]. 1998  szczegóły 
238.książka: Nir Roman: Katalog Kolekcji dr Edwarda i Lody Różańskich w Orchard Lake. T. 1. 1997  szczegóły 
recenzja: Kopiec Jan: Przewodnik po Archiwum Polonii Amerykańskiej w Orchard Lake. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1998 t. 89 s. 512-517  szczegóły 
239.książka: Nir Roman: Katalog kolekcji dr Edwarda i Lody Różańskich w Orchard Lake. Vol. 1. 1997  szczegóły 
recenzja: Amski Karol: Archiwa w Orchard Lake. Archiwum Emigracji 1998 z. 1 s. 237-239  szczegóły 
240.książka: Nir Roman: Katalog Polonii w Orchard Lake. T. 3 [Polskie zbiory archiwalne w Stanach Zjednoczonych. Przewodnik]. 1999  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 2 s. 392  szczegóły 
241.książka: Ochmańska Aleksandra, Spaleniak Alicja, Zakrzewska-Nikiporczyk Barbara: Libretta operowe w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Katalog. 1995  szczegóły 
242.książka: Ociepa Jolanta: Katalog inkunabułów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. 1999  szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 160 (notka...) szczegóły 
243.książka: Ogierman Leonard: Drukarze i nakładcy jasnogórskich inkunabułów. 2005  szczegóły 
244.książka: Olczak-Kardas Monika: Księgozbiory bibliotek wiejskich w województwie warszawskim w latach 1918-1939. 2007  szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2008 nr 1 s. 25 (not....) szczegóły 
245.książka: Owczarek-Cichowska Alina: Inwentarz Biblioteki Kapitulnej w Łowiczu z XVIII wieku. 1993  szczegóły 
246.książka: Owczarek-Cichowska Alina: Katalog Łowickiej Czytelni z 1862/1863 roku. 1993  szczegóły 
247.książka: Ożóg Jan: Katalog poloników XIV wieku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 1991 (T. 1: Katalog. Cz. 2: L-Z. 1991, 391, [12] s., faks....) szczegóły 
248.książka: Ożóg Jan: Katalog poloników XVI wieku Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 1991 (T. 2: Indeksy. 1991, 148 s....) szczegóły 
recenzja: Malicki Marian: Rocznik Biblioteki Narodowej 1997 t. 30/31 (1994/1995) s. 350-355  szczegóły 
249.książka: Ożóg Jan: Zarys historii Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. 1995 (Wstęp. * 1. Biblioteka Państwowa i Uniwersytecka we Wrocławiu [histori...) szczegóły 
250.książka: Pałczyńska Regina: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu 1921-1996. 1996 ([m.in. nt. zbiorów]...) szczegóły 
recenzja: Kosmanowa Bogumiła: Bibliotekarz Zamojski 1996 nr 4 s. 29-30  szczegóły 
251.książka: Paszkiewicz Urszula: Bibliografia inwentarzy i katalogów księgozbiorów polskich i założonych w Polsce do 1939 roku. 1990 (Cz. 1: Księgozbiory instytucjonalne w układzie topograficznym. 286 s. ...) szczegóły 
recenzja: Cubrzyńska-Leonarczyk Maria: Rocznik Biblioteki Narodowej 1993 t. 26 (1990) s. 257-263  szczegóły 
recenzja: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1990 r. 35 nr 4 s. 643-645  szczegóły 
252.książka: Paszkiewicz Urszula: Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczpospolitej do 1939 roku. Suplement 1. 2000  szczegóły 
recenzja: Słodkowska Elżbieta: Roczniki Biblioteczne 2001 r. 45 s. 305-311  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2001 r. 68 (2000) z. 4 s. 334-339  szczegóły 
253.książka: Paszkiewicz Urszula: Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej do 1939 roku. 2006  szczegóły 
254.książka: Paszkiewicz Urszula: Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej. Spis za lata 1510-1939. 1998  szczegóły 
recenzja: Łukowski Stefan S.: Cracovia Leopolis 1999 nr 2 s. 53 (not....) szczegóły 
recenzja: Maleczyńska Kazimiera: Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 121-123  szczegóły 
recenzja: Sikorska-Kulesza Jolanta: Studia Źródłoznawcze 2001 t. 39 s. 205-206  szczegóły 
recenzja: Słodkowska Elżbieta: Roczniki Biblioteczne 2001 r. 45 s. 305-311  szczegóły 
recenzja: Wrede Maria: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1999 nr 1 s. 39-40  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 4 s. 371 (notka...) szczegóły 
255.książka: Paszkiewicz Urszula: Rękopiśmienne inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej. Spis za lata 1553-1939. 1996  szczegóły 
recenzja: K.R.: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 128 z. 2 s. 319 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mierzejewski Andrzej: Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 344-345  szczegóły 
recenzja: Słodkowska Elżbieta: Roczniki Biblioteczne 2001 r. 45 s. 305-311  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1996 z. 4 s. 372 (notka...) szczegóły 
256.książka: Pergaminy Archiwum Kapituły Katedralnej Sandomierskiej. 2002  szczegóły 
257.książka: Piasecka-Szczerbińska Edyta: Bibliotheca Brodzkiana. Zbiory Eugeniusza Brodzkiego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. 1996  szczegóły 
258.książka: Pidłypczak-Majerowicz Maria: Biblioteki i bibliotekarstwo zakonne na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej w XVII -XVIII wieku. 1996  szczegóły 
recenzja: Pietrzkiewicz Iwona: Bibliotekarz 1997 nr 12 s. 26-27  szczegóły 
omówienie: Skrzyniarz Ryszard: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1997 t. 67 s. 429-430  szczegóły 
259.książka: Pienio Zdzisław: Biblioteka OO. [Ojców] Kapucynów w Prudniku. Rozprawa doktorska. 1990 (M.in. zb. lit. pięknej...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 301  szczegóły 
260.książka: Pietrzkiewicz Iwona: Biblioteka kanoników regularnych w Krakowie w XV i XVI wieku. 2003  szczegóły 
recenzja: Broda Michał: Nasza Przeszłość = Notre Passe 2006 t. 106 s. 349-355  szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 2004 nr 5 s. 28 (not....) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2004 z. 4 (2003) s. 433-436 (notka...) szczegóły 
261.książka: Pilch Józef: Polskie pierwodruki cieszyńskie. 1990  szczegóły 
recenzja: Zahradnik Stanisław: Polskie pierwodruki cieszyńskie. Zwrot 1991 nr 2 s. 67  szczegóły 
262.książka: Pirożyński Jan: Księżna brunszwicka Zofia Jagiellonka (1522-1575) i jej biblioteka. Studium z dziejów kultury. 1986  szczegóły 
263.książka: Platt Dobrosława: Emblematy w ossolińskich zbiorach druków i rękopisów XVI-XVIII wieku. Katalog wystawy. 1995  szczegóły 
recenzja: Kiedroń Stefan: Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia 1996 nr 9 (1893) s. 107-108 (rec. w języku angielskim...) szczegóły 
264.książka: Podralski Jerzy: Archiwum książąt szczecińskich. 1991  szczegóły 
265.książka: Polonica from The Bodleian's pre-1920. Catalogue. 1993  szczegóły 
recenzja: Supruniuk Anna: Książki polskie na Zachodzie. Archiwum Emigracji 1998 z. 1 s. 227-229  szczegóły 
266.książka: Polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego. 2008 (
T. 5, Russia....)
 szczegóły 
267.książka: Polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego. 2006 (
T. 3, Germania....)
 szczegóły 
268.książka: Polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego. 2002 (
T. 1, Polonia, 2002, 430 s....)
 szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Studia Źródłoznawcze 2003 t. 41 s. 159-160  szczegóły 
269.książka: Polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego. 2008 (
T. 4, Varia....)
 szczegóły 
270.książka: Polonica w Archiwum Rzymskim Towarzystwa Jezusowego. 2003 (
T. 2, Lituania, 2003, 372 s....)
 szczegóły 
271.książka: Polonica w średniowiecznych rękopisach łacińskich Herzog August Bibliothek w Wolfenbuettel. 2004  szczegóły 
recenzja: Ożóg Krzysztof: Roczniki Historyczne = Historical Annals 2006 r. 72 s. 206-208  szczegóły 
272.książka: Polonika w zbiorach Archiwum Narodowego Szwecji (Riksarkivet) Skoklostersamlingen. 2006  szczegóły 
273.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kulikowski Mark: Polish American Studies 1990 t. 47 nr 1 s. 90-1  szczegóły 
274.książka: Polonika zagraniczne w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Informator. 1998  szczegóły 
recenzja: Kubów Stefan: Nowe publikacje Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Przegląd Biblioteczny 1999 z. 3 s. 195-198  szczegóły 
275.książka: Polonika ze zbiorów zamku Skokloster. Katalog. 2008  szczegóły 
276.książka: Polska cała. Katalog starych książek, map, rycin XV-XIX wieku Polski dotyczących w zbiorach Muzeum Polskiego w Rapperswilu z kolekcji Romana Umiastowskiego. 1991  szczegóły 
277.książka: Polska pisząca w średniowieczu. Kopiści i kolofony rękopisów średniowiecznych ze zbiorów polskich. 1993 (T. 1: Biblioteki Warszawy....) szczegóły 
recenzja: Mrozowicz Wojciech: Roczniki Biblioteczne 1994 r. 38 z. 1/2 s. 219  szczegóły 
recenzja: Soszyński Jacek: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 1 s. 186-188  szczegóły 
278.książka: Polskie druki i polonica do roku 1820 w zbiorach Biblioteki Muzeum Okręgowego w Rzeszowie. 2000  szczegóły 
279.książka: Poronika katarogu. 2010  szczegóły 
280.książka: Pozihovs'ka Svitlana, Požihovs'kij Oleksandr: Starodruki Reči Pospolitoi XVI-XVIII st.st. U zibrannâh Muzeu knigi ta drukarstva m. Ostroga i Volins'kogo kraeznavčogo muzeu. Katalog. 2005  szczegóły 
281.książka: Przewodnik po zespołach rękopisów Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu. 2000  szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Nowe Książki 2001 nr 6 s. 28 (nota...) szczegóły 
recenzja: Śladkowski Wiesław: Przegląd Polonijny 2002 z. 2 s. 98-100  szczegóły 
recenzja: Wyrwa Tadeusz: Przewodnik po zespołach rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu. Zeszyty Historyczne [Paryż] 2001 z. 138 s. 218-221  szczegóły 
282.książka: Przywara Agnieszka: Starodruki w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Zarys problematyki. 2012  szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2012 nr 12 s. 41 (not....) szczegóły 
283.książka: Rare polonica in the New York Public Library. Books of the 15-th - 18 th. 2001  szczegóły 
omówienie: Czapnik Marianna: Stare książki w nowym katalogu (Komunikat naukowy). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 nr 2000/2001 z. 95/96 s. 193-198 (fragm. wstępu...) szczegóły 
284.książka: Rolak Grażyna, Tyszkowski Wiesław: Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVII. 1997 (
T. 9. Indeksy. 1997, 199 s....)
 szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 2/3 s. 215 (notka...) szczegóły 
285.książka: Różycki Edward: Alembekowie i ich księgozbiory. Z dziejów kultury umysłowej mieszczaństwa lwowskiego okresu renesansu i baroku. 2001  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2001 z. 4 s. 372-376 (nota...) szczegóły 
286.książka: Rymsza-Zalewska Danuta: Archiwum Stefana Dembego. 2004  szczegóły 
287.książka: Samocka-Lipińska Marta: Inwentarz księgozbioru dawnej biblioteki ewangelickiego kościoła zamkowego, obecnie kościoła parafialnego pw. św. Jana Ewangelisty w Oleśnicy. 2001  szczegóły 
288.książka: Sekulski Jerzy: Książka w Elblągu do roku 1772. 1990 (M.in. księgozbiór: Tomasza Rotusa, Andrzeja Neandra, Jana Jakuba Marti...) szczegóły 
recenzja: Dekański Dariusz Aleksander: Rocznik Elbląski 1993 t. 13 s. 201-203  szczegóły 
289.książka: Siedemnastowieczne druki okolicznościowe w zbiorach Biblioteki Paradyskiej = Gelegenheitsdrucke aus dem 17. Jahrhundert in den Bestaenden der Bibliothek des Kloster Paradies. 2002  szczegóły 
artykuł: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2002 nr 4 s. 92 (not. o promocji książki w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, 3 XII 200...) szczegóły 
290.książka: Siess-Krzyszkowski Stanisław, Velikodnaâ Irina: Polskie książki i rękopisy w zbiorach Biblioteki Naukowej Państwowego Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Moskwie: [katalog].  szczegóły 
291.książka: Skoczek-Kulpa Renata: Katalog starych druków Muzeum w Chorzowie. 1998  szczegóły 
recenzja: Chorzowskie starodruki. Śląsk 1998 nr 6 s. 83 (nota...) szczegóły 
292.książka: Skrzypkowska Joanna: Polskie kalendarze XIX-wieczne w zbiorach Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy Biblioteki Głównej. 1998  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1999 z. 3 s. 200 (not....) szczegóły 
293.książka: Skura Adam: Starodruki cenne księgozbioru Biblioteki Głównej Papieskiego Fakultetu Teologicznego i Metropolitarnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. 1993  szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Jan: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1994 t. 63 s. 483-484  szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Jan: Wrocławski Przegląd Teologiczny 1994 nr 2 s. 110-111  szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 1994 nr 10 s. 29-30  szczegóły 
294.książka: Słodkowska Elżbieta: Biblioteki w Królestwie Polskim 1815-1830. 1996 ([m.in. nt. zbiorów]...) szczegóły 
recenzja: K.R.: Ateneum Kapłańskie 1997 t. 129 z. 2/3 s. 304-305 (nota...) szczegóły 
recenzja: Maleczyńska Kazimiera: Roczniki Biblioteczne 1997 r. 41 z. 1/2 s. 194-198  szczegóły 
recenzja: Ptaszyk Marian: Biblioteki w Królestwie Polskim. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 2/3 s. 279-281  szczegóły 
295.książka: Sobranie pol'skih staropečatnyh knig v slavânskom fonde BAN. 2005 ([dot. księgozbioru Radziwiłów z Nieświeża]...) szczegóły 
recenzja: Kempa Andrzej: Bibliotekarz 2006 nr 5 s. 25-26  szczegóły 
296.książka: Sobranie pol'skih staropečatnyh knig v slavânskom fonde BAN. 2005 ([dot. księgozbioru Radziwiłłów z Nieświeża]...) szczegóły 
recenzja: Kempa Andrzej: Bibliotekarz 2006 nr 5 s. 25-26  szczegóły 
297.książka: Sokół Zofia: Dzieje bibliotek w Białymstoku (od XVII wieku do 1939 roku). 1999  szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2000 nr 1 s. 31 (not....) szczegóły 
recenzja: Milewski Jan Jerzy: Dzieje bibliotek w Białymstoku. Gryfita 2000 nr 22 s. 70  szczegóły 
recenzja: Roszkowski Przemysław: Białostockie dzieje. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 134-135  szczegóły 
298.książka: Spuścizna Stanisława Leszczyńskiego w zbiorach Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy. 2007 (Charakterystyka ofiarowanego Bibliotece Publicznej księgozbioru Stanis...) szczegóły 
recenzja: Przybysz Marzena: Bibliotekarz 2008 nr 11 s. 33-34 (not....) szczegóły 
299.książka: Stare druki lubelskie 1630-1800 Wystawa na 530. rocznicę utworzenia województwa lubelskiego : [katalog]. 2005  szczegóły 
300.książka: Stare druki w zbiorach Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Katalog. 1999  szczegóły 
301.książka: Staszków Antonina: Archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne Górnego Śląska w latach 1939-1945 Sumariusz tematyczny do zespołów w Archiwum Państwowym w Katowicach, Staatsarchiv Kattowitz (Archiwum Państwowe w Katowicach) (1931) 1939-1945, Archivberatungsstelle Oberschlesien Kattowitz (Górnośląski Urząd Porad Archiwalnych w Katowicach) (1935) 1942-1945. 2007  szczegóły 
302.książka: Stelmaszczyk Elżbieta: Katalog starych druków Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Polonica XVI wieku. 1991  szczegóły 
recenzja: Mieczkowska Halina: Katalog starych druków. Przegląd Biblioteczny 1992 z. 1/4 s. 88-94  szczegóły 
303.książka: Stępniak Władysław: Archiwalia polskie w zbiorach Instytutu Hoovera Uniwersytetu Stanforda. 1997  szczegóły 
304.książka: Stoś Jarosław: Starodruki Paradyża. Katalog starodruków seminaryjnej biblioteki w Paradyżu. 2001  szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 2002 t. 138 z. 1 s. 226-228  szczegóły 
305.książka: Strutyńska Maria: Cymelia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Rękopisy, stare druki. Wystawa zorganizowana z okazji jubileuszu 50-lecia UMK w dniach 19-24.02.1995. 1995  szczegóły 
306.książka: Strutyńska Maria: Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. 1995  szczegóły 
307.książka: Szady Joanna: Księgozbiory parafialne w prepozyturze wiślickiej w II połowie XVIII wieku.  szczegóły 
308.książka: Szanser Irena: Rękopisy z Archiwum Radziwiłłów jako zabytek języka polskiego oraz źródło badań historycznych, obyczajowych i genealogicznych. W wypisach. 2006  szczegóły 
309.książka: Szelińska Wacława, Tomaszewicz Janina: Katalog dokumentów pergaminowych Biblioteki Czartoryskich w Krakowie = Catalogus diplomatum pergameneorum Bibliothecea Czartoryscianae Cracoviensis. 1991 (
Cz. 2: Dokumenty z lat 1506-1828 = Diplomata inde ab anno MDVI usq...)
 szczegóły 
310.książka: Szelong Krzysztof: Cieszyn Historical Library. 1995  szczegóły 
311.książka: Szelong Krzysztof: Haus des Teschner Buches. 1995 (Die Buechersammlung von Józef Ignacy Kraszewski...) szczegóły 
312.książka: Szelong Krzysztof: Książnica Cieszyńska. 1995 (m.in. księgozbiór Józefa Ignacego Kraszewskiego...) szczegóły 
313.książka: Szocki Józef: Domowy świat książek. Wybrane księgozbiory polskie w XIX wieku. 2000 (Od autora. - Księgozbiór Józefa Szujskiego (1835-1883). Zbiory Jana Ka...) szczegóły 
recenzja: Bibliotekarz 2001 nr 3 s. 29 (notka...) szczegóły 
recenzja: Ergetowski Ryszard: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2002 nr 4 s. 93-97  szczegóły 
recenzja: Kosętka Halina: Z historii księgozbiorów polskich XIX wieku. Konspekt 2001 nr 5 (2000/2001) s. 100-102  szczegóły 
recenzja: Kubów Stefan: Bibliotekarz 2001 nr 5 s. 29-30  szczegóły 
recenzja: Notkowski Andrzej: Losy książek, losy ludzi. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 34-35  szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 3 s. 580-582  szczegóły 
314.książka: Szocki Józef: Księgozbiory domowe w Galicji wschodniej (1772-1918). 2001  szczegóły 
recenzja: Ergetowski Ryszard: O księgozbiorach w Galicji wschodniej. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 329-332  szczegóły 
recenzja: Kempa Andrzej: Historia księgozbiorów domowych. Przegląd Biblioteczny 2002 z. 4 s. 362-366  szczegóły 
recenzja: (TK): Cracovia Leopolis 2003 nr 1 s. 60-61 (nota...) szczegóły 
315.książka: Szorc Alojzy: Kolegium jezuickie w Braniewie i jego księgozbiór 1565-1626. 1998  szczegóły 
recenzja: Rapacka Irena: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1999 nr 2 s. 277-280  szczegóły 
316.książka: Szwarcówna Wanda: Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. 1998 (Cz. 5, sygnatury 2227-2388....) szczegóły 
317.książka: Szymański Adam: Bibliotheca Antiqua. Pomnik renesansowej kultury śląskiej. 2008  szczegóły 
318.książka: Tchórzewska-Kabata Halina: Pod znakiem światła. Biblioteka Ordynacji Krasińskich 1844-1944. 2010  szczegóły 
recenzja: Chamera-Nowak Agnieszka: Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2011 t. 5 s. 321-327  szczegóły 
omówienie: Działalność wydawnicza. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej 2011 (za rok 2010) s. 120-131 (m.in. nt. książki...) szczegóły 
319.książka: The catalogue of the book collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala. 2007 (
Vol. 3, Indexes = Katalog księgozbioru Kolegium Jezuitów w Braniew...)
 szczegóły 
320.książka: The catalogue of the book collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala = Katalog księgozbioru Kolegium Jezuitów w Braniewie zachowanego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali. 2007 (
Vol. 2, The 16 th and 17 th century books = Katalog księgozbioru K...)
 szczegóły 
artykuł: Wydarzenia, wystawy, promocje. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej 2009 (za rok 2008) s. 131-147 (m.in. nota nt. spotkania promocyjnego publikacji zorganizowanego przez...) szczegóły 
321.książka: The catalogue of the book collection of the Jesuit College in Braniewo held in the University Library in Uppsala. Vol. 1. Introduction, manuscripts, incunabula. 2007 (
Vol. 1. Introduction, manuscripts, incunabula = Katalog księgozbio...)
 szczegóły 
322.książka: Tokarska Anna: Biblioteki polskie na Górnym Śląsku w XIX wieku. 1997 ([M.in. rozdział:] Inwentarze i zawartość księgozbiorów [dotyczy księgo...) szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 1998 nr 7/8 s. 43 (not....) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 4 s. 451 (not....) szczegóły 
recenzja: Zeprzałka Hanna: Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 175-178  szczegóły 
omówienie: Sękowski Roman: Zapiski bibliologiczne. Śląsk Opolski 2000 nr 2 s. 74-77  szczegóły 
323.książka: Tomaszewicz Janina: Katalog dokumentów pergaminowych Muzeum Narodowego w Krakowie. 1992  szczegóły 
recenzja: A.Gąs.: Studia Źródłoznawcze 1994 t. 35 s. 141-142 (not....) szczegóły 
324.książka: Tondel Janusz: Biblioteka Zamkowa (1529-1568) księcia Albrechta Pruskiego w Królewcu. 1992  szczegóły 
recenzja: Maleczyńska Kazimiera: Roczniki Biblioteczne 1995 r. 39 z. 1/2 s. 167-169  szczegóły 
recenzja: Małłek Janusz: Rocznik Biblioteki Narodowej 1997 t. 30/31 (1994/1995) s. 360-363  szczegóły 
recenzja: Nowak Zbigniew: Biblioteka zamkowa księcia Albrechta Pruskiego w Królewcu. D'Oriana 1994 nr 1 s. 26-31  szczegóły 
325.książka: Tondel Janusz: Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. 2007  szczegóły 
326.książka: Tondel Janusz: Katalog Poloników Kammerbibliothek i Nova Bibliotheca księcia Albrechta Pruskiego zachowanych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. 1991  szczegóły 
recenzja: Jarosz-Rapacka Irena: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1994 nr 1 s. 88-90  szczegóły 
327.książka: Tondel Janusz: Książka w dawnym Królewcu Pruskim. 2001 ([Zawiera m. in. rozdziały:] Modlitewnik księcia Albrechta. Królewiecki...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 2003 t. 87 s. 192 (nota w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Strutyńska Maria: O książce w dawnym Królewcu. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2002 nr 1 s. 53-61  szczegóły 
polemika: Tondel Janusz: W odpowiedzi Marii Strutyńskiej. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2002 nr 1 s. 62-70 (z odp. Marii Strutyńskiej: Profesorowi Januszowi Tondelowi w odpowiedz...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2002 z. 4 s. 368 (notka...) szczegóły 
328.książka: Tondel Janusz: Srebrna Biblioteka księcia Albrechta Pruskiego i jego żony Anny Marii. 1994  szczegóły 
329.książka: Torój Elżbieta: Inwentarze książek lubelskich introligatorów z pierwszej połowy XVII wieku. 2000  szczegóły 
330.książka: Torój Elżbieta: Inwentarze księgozbiorów mieszczan lubelskich z lat 1591-1678. 1997  szczegóły 
recenzja: Dymmel Anna: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 207-208  szczegóły 
recenzja: Piersiak Tadeusz: Barok 1998 nr 2 s. 221-224  szczegóły 
331.książka: Tradycja tomistyczna w zbiorach Biblioteki Studium OO. Dominikanów w Krakowie. Katalog druków XV-XVIII w. 2008  szczegóły 
332.książka: Tyszkowski Wiesław: Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 1991 (Polonica wieku XVII. T. 7: S, 1995, [4], 286 s., 10 s. faks....) szczegóły 
333.książka: Tyszkowski Wiesław: Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 1991 (Polonika wieku XVII. T. 3: I-K. 1993, 331 s....) szczegóły 
334.książka: Tyszkowski Wiesław: Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica XVII w.. 1994 (T. 4: L - N, 1994, 306 s....) szczegóły 
335.książka: Tyszkowski Wiesław: Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica XVII w.. 1995 (T. 6: R, 1995, 130 s....) szczegóły 
336.książka: Tyszkowski Wiesław: Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. 1991 (Polonica wieku XVII. T. 5: O-Q. 1994, 284 s., 10 s. tabl.: faks., mapa...) szczegóły 
337.książka: Tyszkowski Wiesław: Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. 1991 (Polonica wieku XVII. T. 8: T-Z. 1996, 337 s....) szczegóły 
338.książka: Uroda starych ksiąg. 2005  szczegóły 
339.książka: W obronie niepodległości. Jednodniówki poświęcone wojnie polsko-rosyjskiej 1919-1920 w zbiorach Centralnej Biblioteki Wojskowej. 2006  szczegóły 
340.książka: Walczak Wojciech: Archiwalia mińskiego, wileńskiego i supraskiego konsystorza unickiego znajdujące się w Lietuvos valstybes istorijos archyvas (Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym) w Wilnie. 2008  szczegóły 
341.książka: Witkowski Wiesław: Katalog starodruków cyrylickich Muzeum Zamku w Łańcucie. Dział Sztuki Cerkiewnej. 1994  szczegóły 
recenzja: Fałowski Adam: Slavia Orientalis 1995 nr 3 s. 449-450  szczegóły 
342.książka: Wojakowski Józef: Księgozbiory Eustachego Kajetana Sapiehy (1797-1860) i Wacława Seweryna Rzewuskiego (1785-1831). 1996  szczegóły 
343.książka: Wojtylak Marek: Zbiory biblioteczne Władysława Tarczyńskiego w Łowiczu. 1993  szczegóły 
344.książka: Woźniakowa Maria: Staropolska dokumentacja sejmowa w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych. 1999  szczegóły 
345.książka: Wrede Maria: Rękopisy Biblioteki Narodowej. 1989  szczegóły 
346.książka: Wrede Maria: Rękopisy Biblioteki Narodowej. 1989  szczegóły 
347.książka: Wydra Wiesław: Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. 2002  szczegóły 
recenzja: Marciniak Ryszard: Katalog inkunabułów. Przegląd Biblioteczny 2004 z. 4 (2003) s. 427-430  szczegóły 
348.książka: Z dziejów archiwów, książek i bibliotek na Pomorzu i Mazowszu Północnym. Praca zbiorowa. 2005  szczegóły 
349.książka: Zachciał Iwona: Biblioteki polskie w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939). 2000 ([Fragment rozdziału pracy doktorskiej pt. "Książka polska w Wolnym Mie...) szczegóły 
350.książka: Zawadzka Krystyna: Biblioteki klasztorne dominikanów na Śląsku (1239-1810). 1999  szczegóły 
recenzja: Bukała Marcin: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 2001 nr 1 s.113-115  szczegóły 
recenzja: (M.D.): Quaestiones Medii Aevi Novae 2002 t. 7 s. 345  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 106 (nota...) szczegóły 
351.książka: Zbiory i prace polonijne Biblioteki Jagiellońskiej oraz wybranych bibliotek instytutowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Informator. 1997  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 2/3 s. 284 (not....) szczegóły 
352.książka: Zbiory i prace polonijne Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Informator. 1994 ([Aut. oprac.:] Alicja Dolata, Kazimierz Ewicz, Dorota Gołębiewska, Krz...) szczegóły 
353.książka: Zbiory i prace polonijne Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi. Informator. 2000  szczegóły 
354.książka: Zbiory i prace polonijne Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Informator. 1995  szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 1995 nr 9 s. 38  szczegóły 
355.książka: Zbiory i prace polonijne Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Informator. Cz. 1. 1993 (Cz. 1. Oprac. Janusz Albin. Aut. rozdz.: Janusz Albin, Ryszard Grabało...) szczegóły 
356.książka: Zbiory polonijne Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i wybranych bibliotek instytutowych Uniwersytetu Warszawskiego. Informator. 1999 ([Aut. opracowań:] Paweł Brzeski [et al.]...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1999 z. 3 s. 199 (not....) szczegóły 
357.książka: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce. Indeks. 2003  szczegóły 
358.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chamerska Halina: Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 2 s. 410-414  szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Nowe Książki 1990 nr 1 s. 39  szczegóły 
recenzja: Hollender Henryk: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1989 r. 34 nr 2 s. 377-380  szczegóły 
recenzja: Jasińska-Jędrosz Elżbieta: Przegląd Biblioteczny 1989 z. 4 s. 360-361  szczegóły 
recenzja: Kądziela Łukasz: Res Publica 1989 nr 2 s. 157  szczegóły 
recenzja: Marciniak Ryszard: Przegląd Biblioteczny 1989 z. 2 s. 159-162  szczegóły 
recenzja: Sznee Wacław: Pośród manuskryptów z nicią Ariadny w ręku. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1990 nr 3/4 (1988) s. 30-32  szczegóły 
recenzja: [Szwarc Andrzej] (AS): Acta Poloniae Historica 1992 t. 65 s. 277 (not....) szczegóły 
recenzja: Zielińska Teresa: Archeion 1992 t. 90 s. 117-121  szczegóły 
recenzja: Zieliński Andrzej: A guide to manuscript collections. Polish Libraries Today 1993 t. 2 s. 95-101  szczegóły 
359.książka: Zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Bibliotece Elbląskiej 24 listopada 2006 r.. 2006  szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2007 nr 6 s. 25-26 (not....) szczegóły 
360.książka: Zbiory zabytkowe w bibliotekach publicznych. Materiały z konferencji, Opole, 5-6 listpada 1998. 1998 ([M.in. rozdziały: Lucjan Biliński: Zbiory historyczne i regionalne w b...) szczegóły 
361.książka: Zychowicz Maria: Centralny katalog starych druków w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Informator. 1995  szczegóły 
recenzja: Buchwald-Pelcowa Paulina: Informator o centralnym katalogu dawnej książki w Polsce. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1996 nr 2 s. 39-41  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
362.impreza: "Biblioteka Załuskich. Corona urbis et orbis" - wystawa z okazji 265. rocznicy otwarcia Biblioteki Załuskich w Warszawie (1998).  szczegóły 
artykuł: Biblioteka Załuskich. Corona urbis et orbis. Rzeczpospolita 1998 nr 54 s. 25 (nota...) szczegóły 
artykuł: Biblioteka Załuskich. Rzeczpospolita 1998 nr 60 s. 30 (nota...) szczegóły 
artykuł: Biblioteka Załuskich. Rzeczpospolita 1998 nr 66 s. 27 (nota...) szczegóły 
artykuł: Dmitruk Krzysztof M.: Biblioteka Załuskich - między sacrum i profanum historii. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1998 nr 1/2 s. 55-57  szczegóły 
artykuł: Imańska Iwona: Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 188-191  szczegóły 
artykuł: Jarmulowicz Anna: Biblioteka braci Załuskich = Załuski brothers library. Polish Culture 1998 nr 2 s. 15 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
artykuł: Łukawy Jędrzej: Biblioteka Rzeczpospolitej (Wystawa w Bibliotece Narodowej w Warszawie). Sycyna 1998 nr 4 s. 2  szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Książnica Narodowa. Tygodnik Powszechny 1998 nr 10 s. 12  szczegóły 
artykuł: Markiewicz Ewa: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1998 nr 1/2 s. 5 (not....) szczegóły 
artykuł: Nowak Marcin: Książnica Rzeczypospolitej. Gazeta Wyborcza 1998 nr 47 s. 10  szczegóły 
artykuł: Pawlak Wojciech: Królewski tort urodzinowy. Notes Wydawniczy 1998 nr 5 s. 46-49 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Rękopisy z Biblioteki Załuskich. Rzeczpospolita 1998 nr 78 s. 29 (nota...) szczegóły 
artykuł: Stanik Stanisław: 250-lecie Biblioteki Załuskich. Prekursorka Biblioteki Narodowej. Myśl Polska 1998 nr 15/16 s. 13 (dotyczy również historii Biblioteki Załuskich...) szczegóły 
artykuł: Stańczyk Tomasz: Biblioteka Rzeczypospolitej Załuskich zwana. Rzeczpospolita 1998 nr 46 s. 24  szczegóły 
artykuł: Tchórzewska-Kabata Halina: Biblioteczne rocznice. Kilka wspomnień z uroczystości jubileuszowych Biblioteki Załuskich i Biblioteki Narodowej. Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 11-16  szczegóły 
artykuł: Tchórzewska-Kabata Halina: "Biblioteka Załuskich. Corona urbis et orbis" (250 lat Biblioteki Załuskich, Biblioteka Narodowa. 24 lutego - 24 kwietnia 1998). Rocznik Warszawski 1999 t. 28 s. 333-342  szczegóły 
artykuł: Tchórzewska-Kabata Halina: "Corona urbis et orbis... Przerwany scenariusz. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1997 nr 4 s. 13-15 (przygotowania do jubileuszowej wystawy...) szczegóły 
artykuł: Tchórzewska-Kabata Halina: Pierwsza, wielka, publiczna... (Oświeceniowe jubileusze w Bibliotece Narodowej). Nowe Książki 1998 nr 2 s. 75 (omówienie...) szczegóły 
363.impreza: "Biblioteki Książąt Pomorza Zachodniego" - wystawa (1995).  szczegóły 
artykuł: EKI: Biblioteka Książąt Pomorza Zachodniego. Rzeczpospolita 1995 nr 157 s. 27  szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1995 nr 8 s. 73 (nota o otwarciu wystawy...) szczegóły 
364.impreza: "Cymelia w zbiorach Biblioteki Miejskiej" - Ogólnopolska Konferencja Poligrafów (2002).  szczegóły 
artykuł: Działalność kulturalno-oświatowa w bibliotekach publicznych powiatu: bydgoskiego, inowrocławskiego, mogileńskiego, nakielskiego, sępoleńskiego, świeckiego, tucholskiego, żnińskiego. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 2 s. 51 (nota o konferencji i towarzyszącej jej wystawie w Galerii Miejskiej w ...) szczegóły 
365.impreza: "Cymelia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Anra: Zabytkowe książki i czasopisma. Nasz Dziennik 2002 nr 82 s. 9 (nota...) szczegóły 
366.impreza: "Dar dla Narodu. Skarby Biblioteki Wilanowskiej" - wystawa z okazji 75-lecia Biblioteki Narodowej (2003).  szczegóły 
artykuł: Fijałkowski Wojciech: Skarby Biblioteki Wilanowskiej. Wystawa w Pałacu Rzeczypospolitej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2003 nr 2 s. 22-25 (sprawozdanie z wystawy...) szczegóły 
artykuł: Giełda. Przegląd 2003 nr 16 s. 11 (not. nt. zorganizowania wystawy przez Michała Jagiełłę...) szczegóły 
artykuł: Rok Jubileuszowy Biblioteki Narodowej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2003 nr 4 s. 8-16 (m.in. sprawozdanie z wystawy; oprac. Małgorzata Józefaciuk...) szczegóły 
artykuł: Skarby Biblioteki Wilanowskiej. Przegląd 2003 nr 15 s. 71 (nota; zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2003 nr 2 s. 57-59 (m.in. nota nt. wystawy; oprac. Helena Kamińska...) szczegóły 
artykuł: Działalność promocyjna i wystawiennicza. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej 2004 (za rok 2003) s. 81-91 (m.in. nota nt. wystawy...) szczegóły 
367.impreza: "Dokumenty życia społecznego" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Radomski 2001 nr 3 s. 57 (nota...) szczegóły 
artykuł: Michalska Ilona, Prawda Dorota: Dokumenty życia społecznego - ogólnopolska konferencja we Wrocławiu, 26-27.09.2001 r.. Bibliotekarz Radomski 2001 nr 3 s. 20-23 (spraw....) szczegóły 
368.impreza: "Dziedzictwo wydawnicze Częstochowy" - wystawa starodruków oraz XIX i XX-wiecznych druków (2003).  szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 31 X s. 3 (nota; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
369.impreza: "Historia książki na terenach pogranicza i jej rola w kształtowaniu społeczeństw wielokulturowych" - polsko-niemiecka konferencja naukowa (2005).  szczegóły 
artykuł: Lipińska Alicja: Konferencja nt. "Historia książki na terenach pogranicza i jej rola w kształtowaniu społeczeństw wielokulturowych". Bibliotekarz 2005 nr 12 s. 27-28 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Lipińska Alicja: Konferencja nt. "Historia książki na terenach pogranicza i jej rola w kształtowaniu społeczeństw wielokulturowych". Bibliotekarz 2005 nr 9 s. 25-27 (spraw....) szczegóły 
370.impreza: "Kamienie milowe polskiej świadomości" - wystawa dokumentów piśmienniczych (2002).  szczegóły 
artykuł: Skomro Marian: Trzy pożytki z jednej wystawy. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 2 s. 24-25 (sprawozdanie...) szczegóły 
371.impreza: "Książka wolnomularska XVIII i XIX wieku" - wystawa (1996).  szczegóły 
artykuł: Karpowicz Andrzej: Przegląd Biblioteczny 1996 z. 4 s. 361-363 (sprawozdanie...) szczegóły 
372.impreza: "Lublin a książka" - ogólnopolska sesja naukowa (2002). (dot. m.in. lubelskich zbiorów bibliotecznych raz ruchu wydawniczego...) szczegóły 
artykuł: Kronika za 2002 r.. Bibliotekarz Lubelski 2002 r. 45 s. 94 (not.; oprac. Jerzy Gajewski...) szczegóły 
artykuł: Lublin a książka. Przegląd Biblioteczny 2002 z. 3 s. 278 (nota...) szczegóły 
książka: Lublin a książka. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z okazji 50-lecia Wydziału Humanistycznego UMCS i 95-lecia Biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie. 2004  szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 2005 nr 6 s. 26 (not....) szczegóły 
373.impreza: "Mówią poprzez wieków ciszę..." - wystawa starodruków z Muzeum Okręgowego w Wałbrzychu (2000).  szczegóły 
artykuł: Czarnik Jacek, Tyws Andrzej: Mówią poprzez wieków ciszę.... Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 4 s. 25-26 (sprawozdanie...) szczegóły 
374.impreza: "Od Biblii Leopolity do Konstytucji 3 maja" - wystawa polskich starodruków (2003).  szczegóły 
artykuł: Trześniowska Alicja: Egzemplarz "Konstytucji 3 Maja" i inne starodruki. Nasz Dziennik 2003 nr 295 s. 8 (nota; z fot....) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 10 X s. 3 (nota sprawozdawcza; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
375.impreza: "Piękne - Rzadkie - Cenne. Druki XVII wieku" -wystawa (2000).  szczegóły 
artykuł: Osiński Dawid Maria: Barok 2001 nr 1 s. 251-256  szczegóły 
376.impreza: "Skarby kultury polskiej ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu" - wystawa (2004).  szczegóły 
artykuł: Grabowska Alina: Skarby kultury. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2004 nr 20 s. 2 (spraw. z otwarcia wystawy w Muzeum Literatury w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Siomkajło Alina: Przed wznowieniem działalności Biblioteki Polskiej w Paryżu. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 134 s. 7  szczegóły 
377.impreza: "Skarby Zamościa. Starodruki Biblioteki Diecezjalnej" - spotkanie szkoleniowe (2010).  szczegóły 
artykuł: Sawicka-Łaba Marta: Spotkanie nauczycieli i bibliotekarzy w Bibliotece Diecezjalnej w Zamościu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2010 nr 3 s. 123 (spraw....) szczegóły 
378.impreza: Wystawa obiektów ze zbiorów specjalnych Biblioteki Narodowej (1998).  szczegóły 
artykuł: Piber Andrzej: Polonistyka 1989 nr 1 s. 73-75 ([spraw.]...) szczegóły 
379.impreza: Wystawa zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu (2004).  szczegóły 
artykuł: (bd), (pap): Z Paryża do Warszawy. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 108 s. 7  szczegóły 
380.impreza: "Z Biblioteką do Unii Europejskiej" - wystawa zbiorów Biblioteki Narodowej odnoszących się do idei zjednoczonej Europy (2003).  szczegóły 
artykuł: Kamińska Anna Dorota: Z Biblioteką do Unii Europejskiej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2003 nr 1 s. 6-8 (sprawozdanie z wystawy...) szczegóły 
artykuł: Rok Jubileuszowy Biblioteki Narodowej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2003 nr 4 s. 8-16 (m.in. sprawozdanie z wystawy; oprac. Małgorzata Józefaciuk...) szczegóły 
artykuł: Stefańczyk Elżbieta: Z Biblioteką do Unii Europejskiej. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 5 s. 23-24 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2003 nr 1 s. 62-63 (m.in. not. o wystawie; oprac. Helena Kamińska...) szczegóły 
artykuł: Z biblioteką do Unii Europejskiej. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 4 s. 35 (nota...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 21 III s. 3 (m.in. nota nt. wystawy; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
381.impreza: "Zbiory książek, druków i muzykaliów. Wczoraj, dziś, jutro" - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Sokół Zofia: Bibliotekarz 2001 nr 1 s. 21-22 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
382.artykuł: (AB): Książki i srebra dla Jagiellonki. Nauka i Przyszłość 1998 nr 1 s. 9 (nota nt. aukcji książek podpisanej przez darczyńców Biblioteki Jagiell...) szczegóły 
383.artykuł: Adamczyk Kazimierz: Zbiory bernardynów bydgoskich w Bibliotece Kórnickiej PAN. Przegląd Bydgoski 1996 r. 7 s. 104-110  szczegóły 
384.artykuł: ad: Polonika w bibliotece nowojorskiej. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 11 V s. 5 (nota o wzbogaceniu zbiorów Nowojorskiej Biblioteki Publicznej o polski...) szczegóły 
385.artykuł: Ajewski Konrad: Zbiory ikonograficzne Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w Warszawie. Rocznik Biblioteki Narodowej 1994 t. 29 (1993) s. 33-58  szczegóły 
386.artykuł: Ajewski Konrad: Zbiory Pałacu Błękitnego, Biblioteki i Muzeum Ordynacji Zamojskiej w Warszawie. Muzealnictwo 1997 [t.] 39 s. 31-45 (m.in. nt. zbiorów bibliotecznych i ich losów w czasie II wojny światow...) szczegóły 
387.artykuł: A.KW.: Starodruki powracają do Biblioteki Elbląskiej. Rzeczpospolita 2001 nr 243 s. A10 (nota o przeniesieniu księgozbioru zdeponowanego w Bibliotece Uniwersyt...) szczegóły 
388.artykuł: A.KW.: Uratowane wspomnienia. Rzeczpospolita 2002 nr 220 s. A12 (nt. przeniesienia zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa do Ar...) szczegóły 
389.artykuł: (al.): Polska Biblioteka Internetowa www.pbi.edu.pl. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 2 s. 23 (nt. rozpoczęcia działalności Polskiej Biblioteki Naukowej w Bibliotec...) szczegóły 
390.artykuł: Andrejew Adolf: Einsiedlowie i ich księgozbiór. Roczniki Biblioteczne 1996 r. 40 z. 1/2 s. 23-40 (nt. zbiorów Biblioteki Zamkowej w Rybarzowicach...) szczegóły 
391.artykuł: Andrejew Adolf: Kaspar Schwenckfeldt i jego księgozbiór. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 115-138 (m.in. polonika...) szczegóły 
392.artykuł: Andrejew Adolf: Polonica w księgozbiorze Einsiedlów. Rocznik Jeleniogórski 2002 t. 34 s. 95-108  szczegóły 
393.artykuł: Andrysiak Ewa: Bibliofile i ich księgozbiory w XIX i pierwsziej połowie XX w.. x 2002 ([w ks.:] Ewa Andrysiak. Ruch bibliofilski w Kaliszu. Historia i współc...) szczegóły 
394.artykuł: Andrysiak Ewa: Katalogi i bibliografie kaliskie. Narodziny nowej serii. Rocznik Kaliski 1993 t. 23 (1991) s. 173-180 (założeniem cyklu jest prezentacja zbiorów biblioteki, dorobku twórczeg...) szczegóły 
395.artykuł: Andrzejewski Jerzy: Zbiory specjalne w bibliotekach Łodzi. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1992 z. 3 s. 135-141  szczegóły 
396.artykuł: Antonienko I.E., Hiscowa Lubow Z.: Znaczenie archiwaliów Radziwiłłów, przechowywanych w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum Ukrainy w Kijowie, dla rekonstrukcji Archiwum Radziwiłłów. Miscellanea Historico-Archivistica 1997 t. 7 s. 99-105 (nt. zawartości literackiej archiwum...) szczegóły 
397.artykuł: Apiecionek Czesław: Kolacja dla króla Sobieskiego. Rzeczpospolita 2002 nr 44 s. D3 (dot. działalności antykwariatów i kolekcjonerów książek, także literat...) szczegóły 
398.artykuł: Archiwum Emigracji w Toruniu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 100 s. 1, 8 (nt. zbiorów; z fot....) szczegóły 
399.artykuł: Archiwum Jana Kotta dla UMK. Głos Uczelni [Toruń] 2002 nr 1 s. 20 (dot. m.in. przekazania archiwum na rzecz Archiwum Emigracji Biblioteki...) szczegóły 
400.artykuł: Archiwum Pawlikowskich dla Jagiellonki. Rzeczpospolita 2001 nr 173 s. A9 (nota o przekazaniu archiwum...) szczegóły 
401.artykuł: A.S.P.: Inkunabuł odnaleziony w muzeum. Rzeczpospolita 2001 nr 273 s. A11 (not. o odnalezieniu w Muzeum na Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej ksi...) szczegóły 
402.artykuł: A.S.: Promocja "Archiwum Emigracji" w Londynie. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 10 s. 18 (not....) szczegóły 
403.artykuł: Babicz Marek: Stare druki biblioteki Wyższgo Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2003 t. 80 s. 17-27  szczegóły 
404.artykuł: Babnis Maria: Źródła drukowane do dziejów Gdańska XIX i pierwszego dwudziestolecia XX wieku w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. Rocznik Gdański 1990 t. 48 z. 2 (1988) s. 61-68 (nt. zbiorów, m.in. teatr., czas. i pam....) szczegóły 
405.artykuł: Babnis Maria: Życie kulturalne Gdańska w czasach zaboru pruskiego (1793-1919) Książka (2). Gdański Rocznik Kulturalny 1999 t. 18 s. 22-39 (nt. księgozbiorów bibliotek Gdańska: Gdańskiej Biblioteki Miejskiej, S...) szczegóły 
406.artykuł: Babnis Maria: Życie kulturalne Gdańska w czasach zaboru pruskiego (1793-1919). Książka (3). Gdański Rocznik Kulturalny 2000 t. 19 s. 9-24 (nt. księgozbiorów prywatnych; szerzej o zbiorach Krzysztofa Celestyna ...) szczegóły 
407.artykuł: Baczyński Marcin: Bojkot wydawców? (Egzemplarz obowiązkowy). Gazeta Wyborcza 1997 nr 71 s. 13 (nt. ustawy ministra kultury i sztuki dot. egzemplarza obowiązkowego w ...) szczegóły 
408.artykuł: Bairasauskaite Tamara: Spuścizna rękopiśmienna orientalisty Antoniego Muchlińskiego (1808-1877). Białostocczyzna 2001 nr 1/2 s. 37-45  szczegóły 
409.artykuł: Barański Andrzej: Perły korony ordynackiej. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2010 nr 1 s. 95-98 (dot. losów zbiorów Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w Warszawie...) szczegóły 
410.artykuł: Batorowska Hanna: Spuścizna po Zofii i Zdzisławie Jachimeckich i jej wartość dla badań nad kulturą Krakowa pierwszej połowy XX wieku. x 1999 ([W ks. zb.:] Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w...) szczegóły 
411.artykuł: Bazarnik Katarzyna: Archiwum Emigracji - Pierwsze spotkanie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 242 s. 5 (nt. spotkania zorganizowanego przez Polską Fundację Kulturalną i redak...) szczegóły 
412.artykuł: Bąkowska Ewa: Biblioteka Narodowa w Bernie. Instytucja ze 100-letnią tradycją. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1996 r. 46 nr 1/2 s. 267-275 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
413.artykuł: (beb): Głos Wielkopolski 1989 nr 131 s. 8 (nt. kradzieży, m.in. XVI-wiecznej Ewangelii...) szczegóły 
414.artykuł: Bejnar-Bejnarowicz Barbara: Cimelia Działu Zasadniczego Biblioteki na Koszykowej. Bibliotekarz 1997 nr 12 s. 25-26 (m.in. bogaty wybór pierwodruków polskich romantyków...) szczegóły 
415.artykuł: Białe kruki = Rare books. Polish Culture 2000 nr 1 s. 14-15, nr 2 s. 23 (nt. wzbogacenia zbiorów biblioteki o 12 inkunabułów; tekst równoległy ...) szczegóły 
416.artykuł: Białe kruki = Rare books. Polish Culture 2000 nr 1 s. 14-15, nr 2 s. 23 (nt. wzbogacenia zbiorów biblioteki o 12 inkunabułów; tekst równoległy ...) szczegóły 
417.artykuł: Biblioteka bernardynów. Promocje Pomorskie 1994 nr 7/8 s. 42 (nt. cennego księgozbioru (XV w.) należącego niegdyś do klasztoru berna...) szczegóły 
418.artykuł: Biblioteka Narodowa Józefa Piłsudskiego. Sprawozdanie Juliana Pulikowskiego z czerwca 1940 roku. Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 81-106  szczegóły 
419.artykuł: Biblioteka Narodowa szuka sponsora. Rzeczpospolita 2002 nr 18 s. A9 (dot. transakcji zakupu rękopisów "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza i "S...) szczegóły 
420.artykuł: Biblioteka ZRP. Romano Atmo 2008 nr 4 s. 26-27 (nt. zawartości księgozbioru Związku Romów Polskich w Szczecinku...) szczegóły 
421.artykuł: Biernat Andrzej: Sprawozdanie z pobytu naukowego w Paryżu w dn. 15 IX 1989 - 14 X 1989 w ramach stypendium im. Jana Brzękowskiego. Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu = Actes de la Societe Historique et Litteraire Polonaise 1991 t. 1 s. 251-55  szczegóły 
422.artykuł: Bieruta Jolanta: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego = Das wissenschaftliche Forschungszentrum "Wojciech Kętrzyński". Biuletyn = Bulletin [Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie = Deutsches Historisches Institut Warschau] 2003 nr 10 s. 48-53, 100-106 (tekst równoległy w jęz. polskim i niemieckim; dot. m.in. biblioteki oś...) szczegóły 
423.artykuł: Biliński Lucjan: Kolekcje historyczne i literackie w zbiorach bibliotek publicznych. Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 7/8 wkł.  szczegóły 
424.artykuł: B.M.: Białe kruki dla Jagiellonki. Rzeczpospolita 2003 nr 244 s. A15 (nota nt. zbiorów przekazanych Bibliotece Jagiellońskiej przez Juliusza...) szczegóły 
425.artykuł: Bodzioch Beata, Jasiński Tomasz, Pawlak Ireneusz: Druki i rękopisy muzyczno-liturgiczne od XVI -XIX wieku w Archiwum Archidiecezjalnym w Gnieźnie - katalog. Studia Gnesnensia 1997 t. 11 s. 373-392  szczegóły 
426.artykuł: Bończa-Szabłowski Jan: Świadectwo pięknego życia. Rzeczpospolita 2003 nr 300 s. A15 (nt. archiwum zbiorów literackich Dory Kacnelson; zawiera wypowiedzi au...) szczegóły 
427.artykuł: Borawska Teresa, Rietz Henryk: Losy biblioteki klasztornej kartuzów kaszubskich na tle dziejów kartuzji Paradisi Beatae Mariae. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1993 r. 43 nr 1/2 s. 15-35 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
428.artykuł: Borowski Eugeniusz: Ogólna informacja o zasobie rękopisów i druków Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 4 s. 130-139  szczegóły 
429.artykuł: Boruc Alicja: Katalogi księgarskie i wydawnicze drugiej połowy XIX wieku jako źródło informacji o książce. Wiek XIX 2012 t. 5 s. 561-575  szczegóły 
430.artykuł: Brewiarz wrócił. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 47 s. 3 (notka nt. przekazania Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu XV-wiecz...) szczegóły 
431.artykuł: Bron Michał jr: Polonica Biblioteki Noblowskiej. Budowa księgozbioru w latach 1901-1910. Acta Sueco-Polonica 2000 nr 8/9 (1999/2000) s. 33-48 (polskie nabytki Biblioteki Noblowskiej Akademii Szwedzkiej w latach 19...) szczegóły 
432.artykuł: Bron Michał: Uppsalskie polonica. Mówią Wieki 1995 nr 3 s. 21-23 (nt. zbiorów polskich w bibliotece Uniwersytetu Uppsalskiego...) szczegóły 
433.artykuł: Brzostowski Zbigniew Ignacy: Proweniencja inkunabułów i starodruków Józefa Flawiusza w Bibliotece Gdańskiej PAN. Wydania greckie i łacińskie. Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 2 s. 179-184  szczegóły 
434.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Inkunabuły i stare druki z Biblioteki Ordynacji Zamojskiej w Bibliotece Narodowej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1999 nr 2 s. 15-17  szczegóły 
435.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina: Od "Prognostyku na rok 1501" do dokumentu sporów sądowych Wereszczaków z Mickiewiczami. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 1 s. 17-21 (nt. zbiorów Biblioteki Wilanowskiej...) szczegóły 
436.artykuł: Budzyński Wiesław: Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 61 s. 3 (dot. zbiorów Biblioteki Ossolineum we Lwowie...) szczegóły 
437.artykuł: Budzyński Wiesław: Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 68 s. 3 (losy zbiorów Ossolineum we Lwowie...) szczegóły 
438.artykuł: Bugajewska Halina: Biblioteka klasztorna oo. Paulinów w Leśnej Podlaskiej (Zarys dziejów do 1939 r.). Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 3-17 (także o zasobach i inwentarzach...) szczegóły 
439.artykuł: Bułhak Henryk: Miscellanea bibliographica. Druki krakowskie XVI w. Florian Ungler. Hieronim Wietor. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1999 r. 49 nr 1/2 s. 127-135  szczegóły 
440.artykuł: Bułhak Henryk: Miscellanea bibliographica. Druki krakowskie XVI w. Florian Ungler. Maciej Szarfenberg. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1998 r. 48 nr 1/2 s. 5-11  szczegóły 
441.artykuł: Bułhak Henryk: Miscellanea bibliographica. Druki krakowskie XVI w. Kasper Hochfeder. Jan Haller. Florian Ungler. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1996 r. 46 nr 1/2 s. 37-45  szczegóły 
442.artykuł: Bułhak Henryk: Miscellanea bibliographica. Druki krakowskie XVI wieku: Wolfgang Lern, Jan Haller. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1997 r. 47 nr 1/2 s. 31-39 (z reprodukcjami z fotokopii...) szczegóły 
443.artykuł: Bylinowa Elżbieta: Z dziejów biblioteki kanoników regularnych lateraneńskich w Mstowie: druki XVI wieku w BUW. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2009 t. 3 s. 55-64 (nt. fragmentu księgozbioru po kanonikach regularnych laterańskich z Ms...) szczegóły 
444.artykuł: Chankowski Stanisław: Nabytki Archiwum PAN w 1988 roku. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1989 r. 34 nr 4 s. 967-977  szczegóły 
445.artykuł: Chmielewski Grzegorz: Z dziejów bibliotek ludowych na pograniczu zachodnim. Rocznik Lubuski 1999 t. 25 s. 205-217 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
446.artykuł: Chmielewski Grzegorz: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida jako książnica regionalna. Rocznik Lubuski 1998 t. 24 cz. 2 s. 55-67 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
447.artykuł: Chodyński Antoni Romuald: Przekazy źródłowe o nauce i bibliotekach, mecenacie i kolekcjach osiemnastowiecznych w Gdańsku. Rocznik Gdański 1992 t. 52 z. 1/2 s. 91-99 (m.in. o katalogach i inwentarzach...) szczegóły 
448.artykuł: Chorążyczewski Waldemar: Zbiór kopiariuszy Andrzeja Opalińskiego. Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich = Studien zu Polnischen Bibliotheken und Bestaenden 1994 t. 6 s. 7-29  szczegóły 
449.artykuł: Cieński Andrzej: Pamiętniki w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Kwartalnik Opolski 2002 nr 2/3 s. 112-122  szczegóły 
450.artykuł: Ciesielski Zenon: Grabieże dóbr kulturalnych w Polsce przez Szwedów w XVI i początkach XVIII wieku. Zapiski Historyczne 2003 t. 68 z. 2 s. 97-108 (dot. m.in. zbiorów bibliotek...) szczegóły 
451.artykuł: Cubrzyńska-Leonarczyk Maria: Kanonik warszawski Jan Chociszewski (1572-1617) i jego księgozbiór. Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 177-195  szczegóły 
452.artykuł: Czaja Stefan: O korzyściach i kłopotach, które stwarzają poniemieckie zbiory przemieszczone w Bibliotece UMK w Toruniu. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 1 s. 41-48 (historia ukształtowania się zbiorów Biblioteki UMK...) szczegóły 
453.artykuł: Czajka Barbara: O piractwie, druku pośpiesznym i biskupie Krasickim czyli o zbiorze konstytucji sejmowych w Bibliotece Kapitulnej w Łowiczu. x 2000 ([w ks. zb.:] Listy bibliofilskie. Materiały z działalności Łódzkiego T...) szczegóły 
454.artykuł: Czajkowski Franciszek: Piętnaście lat działalności Ośrodka Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 2 s. 3-13 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
455.artykuł: Czapelska Aleksandra: Publikacje Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2012 t. 6 s. 259-264 (obszernie nt. Repozytorium Cyfrowym Instututów Naukowych (RCIN), współ...) szczegóły 
456.artykuł: CZAR: Lektury w sieci. Gazeta Wyborcza 2002 nr 300 s. 14 (not. o inauguracji działalności Polskiej Biblioteki Internetowej (www....) szczegóły 
457.artykuł: Czyżak Dominika: Katalog czasopism elektronicznych. Na stronach internetowych Biblioteki Uniwersyteckiej. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 2 s. 25 (nt. bazy czasopism elektronicznych na stronach internetowych Bibliotek...) szczegóły 
458.artykuł: IRE, DAJ: Jagiellonka okradziona. Gazeta Wyborcza 1999 nr 155 s. 1 (nota o kradzieży starodruków z Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie...) szczegóły 
459.artykuł: Dalczyńska Maria, Danczowska Halina: Księgozbiór Leopolda Meyeta w zbiorach Biblioteki im. Łopacińskiego. Bibliotekarz Lubelski 2001 r. 44 s. 38-46 (sylwetka Leopolda Meyeta - wydawcy, bibliofila, literata oraz omówieni...) szczegóły 
460.artykuł: Danel Małgorzata: Biblioteka Czytelni Ludowej w Cieszynie. Pamiętnik Cieszyński 1995 t. 10 s. 25-46 (w latach 1861-1922...) szczegóły 
461.artykuł: Danilewicz Zielińska Maria: Drogi Redaktorze. Kultura [Paryż] 1993 nr 3 s. 165-166 (list do red. nt. przeniesienia zbirów z Pałacu Rzeczypospolitej do bud...) szczegóły 
462.artykuł: Dańko Ireneusz: Białe kruki w sądzie. UJ pozwał dom aukcyjny Reiss & Sohn. Gazeta Wyborcza 2001 nr 147 s. 10 (dot. wystawienia na aukcjach w Niemczech średniowiecznych ksiąg skrad...) szczegóły 
463.artykuł: Dańko Ireneusz: Sprzedaż Plautusa wstrzymana. Krakowska prokuratura wstrzymała aukcję w Londynie. Gazeta Wyborcza 2001 nr 141 s. 6 (dot. aukcji inkunabułu "Comediae" Plautusa z 1472 r., skradzionego z B...) szczegóły 
464.artykuł: Dańko Ireneusz, Rubinowicz Anna: Wracają starodruki. Gazeta Wyborcza 2000 nr 116 s. 6 (nt. skradzionych w Bibliotece Jagiellońskiej starodruków...) szczegóły 
465.artykuł: Dąbek Wacław: Skarby ze śmietników. Rzeczpospolita 2003 nr 67 s. D3 (wywiad z bibliofilem nt. jego zbiorów i metod ich nabywania; rozm Janu...) szczegóły 
466.artykuł: Dąbrowska-Burkhardt Jarochna: Polonica in der Schul- und Kirchenbibliothek in Sorau 18. Jahrhundert. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 2000 [z.] 15 (50) s. 23-31  szczegóły 
467.artykuł: Dąbrowski Adam Grzegorz: Źródła do dziejów organizacji i działalności Ministerstwa Sztuki i Kultury w latach 1918-1922 w zasobie Archiwum Akt Nowych. Teki Archiwalne 2000 t. 4 (26) s. 193-202 (omówienie zasobu akt, m.in. dot. zagadnień literackich...) szczegóły 
468.artykuł: Dąbrowski Janusz: Wykaz diariuszy sejmowych (1649-1668) z okresu panowania Jana II Kazimierza Wazy. Studia Historyczne 1996 z. 3 s. 373-393  szczegóły 
469.artykuł: Dąbrowski Maciej: Zbiory specjalne w Pałacu Rzeczypospolitej. Biuletyn MKiS 1999 nr 3 s. 4-5 (nt. zbiorów specjalnych w Pałacu Rzypospolitej - siedzibie Biblioteki ...) szczegóły 
470.artykuł: Debarbat Suzanne, Levy Jacques: Avant, avec, apres Copernic... Quelques beaux ouvrages de la Bibliotheque de l'Observatoire de Paris. Organon 1998 nr 26/27 (1997/1998) s. 79-104 (m.in.: Galilei Galileo, Jan Heweliusz, Mikołaj Kopernik, Ptolemeusz...) szczegóły 
471.artykuł: Dec Renata: Folklorystyczne i literackie zbiory Stanisława Wallisa w Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2000 t. 12 (1872) s. 86-94  szczegóły 
472.artykuł: Dembowska Maria: "Akcja pruszkowska". Ratowanie zbiorów bibliotecznych po Powstaniu Warszawskim. Fakty i ludzie. Przegląd Biblioteczny 1995 z. 1 s. 5-14  szczegóły 
473.artykuł: Dembski Janusz: Biblioteka Raczyńskich (1829-1989). Nurt [Poznań] 1989 nr 5 s. 14 (m.in. zbiory rkps...) szczegóły 
474.artykuł: Dęboróg-Bylczyński Maciej: Księgarze i czytelnie lwowskie w latach autonomii galicyjskiej. Cracovia Leopolis 2007 nr 4 s. 29, 36-37 (rys historyczny...) szczegóły 
475.artykuł: Dębowska Maria: Archiwa kościoła katolickiego w Polsce. Biuletyn = Bulletin [Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie = Deutsches Historisches Institut Warschau] 1997 [nr] 3 s. 36-50 (nt. zasobów archiwów kościelnych w Polsce, m.in. Archiwum Archidiecezj...) szczegóły 
476.artykuł: Djakow Władimir: Polonica w Państwowym Archiwum Obwodu Orenburskiego (do 1862 r.). Przegląd Wschodni 1993 t. 3 z. 2 (1994) s. 233-250  szczegóły 
477.artykuł: Długosz Józef: Nowe możliwości badań proweniencyjnych starych druków. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 2001 z. 12 s. 175-183 (dotyczy opublikowanego katalogu starych druków XVII w. znajdujących si...) szczegóły 
478.artykuł: Długosz Józef: Ossoliński zbiór rękopiśmiennych dedykacji autorskich i proweniencyjnych. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1999 z. 10 s. 243-250 (m.in. o dedykacjach pisarzy: Wacław Bliziński, Julian Ursyn Niemcewicz...) szczegóły 
479.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2001 nr 11 s. E2 (not. o skazaniu przez sąd w Krakowie oskarżonego o kradzież starodrukó...) szczegóły 
480.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2002 nr 9 s. D2 (not. nt. przekazania Bibliotece Jagiellońskiej ponad 1800 starodruków ...) szczegóły 
481.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 1 s. D2 (not. dot. inauguracji Polskiej Biblioteki Internetowej przez Komitet B...) szczegóły 
482.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2002 nr 8 s. D2 (not. dot. zwrócenia Bibliotece Jagiellońskiej siedemnastu skradzionyc...) szczegóły 
483.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2002 nr 2 s. E2 (dot. m.in. różnic między liczbą publikowanych w Polsce wydawnictw a li...) szczegóły 
484.artykuł: Dobryńczuk Jolanta: Księgozbiór Pawła Szymańskiego odziedziczony przez unickie seminarium w Chełmie. Rocznik Chełmski 1995 t. 1 s. 341-347  szczegóły 
485.artykuł: Dokąd zmierza "Quo vadis". Newsweek. Polska 2002 nr 4 s. 2 (dot. planów zakupu rękopisu powieści Henryka Sienkiewicza przez Biblio...) szczegóły 
486.artykuł: Dokumenty wtórne w Bibliotece Narodowej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 1 s. 7-17 (wypowiedzi kustoszy różnych kategorii zbiorów nt. rodzajów katalogów i...) szczegóły 
487.artykuł: Domaszewicz Michał: Libretta sprzed trzech wieków. Bibliotekarz Radomski 2002 nr 4 s. 3-5 (nt. odnalezienia w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu ...) szczegóły 
488.artykuł: Dróżdż Andrzej: Tajemnice ksiegozbioru Iwana Groźnego. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2001 z. 1 s. 35-60 (z indeksem księgozbioru...) szczegóły 
489.artykuł: Dubowik-Bełka Ewa: Polonica wśród starodruków Biblioteki Uniwersyteckiej w Tubindze. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Bibliologiczne 1994 z. 7 s. 47-69  szczegóły 
490.artykuł: Dunin Janusz: Moje trzy grosze. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 74 (m.in. o polskich zbiorach piśmiennictwa na Ukrainie, szerzej o zbiorac...) szczegóły 
491.artykuł: Dusińska Halina: Księgozbiór Stanisława Konopki. Roczniki Biblioteczne 1995 r. 39 z. 1/2 s. 107-129 (m.in. prace, tłumaczenia, publikacje nielekarskie lekarzy polskich i o...) szczegóły 
492.artykuł: Dużyk Józef: W Toruniu. Twórczość 2001 nr 8 s. 149-151 (nt. archiwum Wiadomości przekazanego Bibliotece Uniwersytetu Mi...) szczegóły 
493.artykuł: Dwornicka Irena: Dzieje i zawartość biblioteki parafialnej żywieckiej. Karta Groni 1989 nr 15 s. 35-42  szczegóły 
494.artykuł: Dwornik Bożena: Czytelnia polska i francuska Aleksandra Wojciecha Fusieckiego (1841-1849). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 41-58 (nt. zawartości księgozbioru A.W. Fusieckiego...) szczegóły 
495.artykuł: Dybaś Bogusław: Toruńskie zbiory archiwalne, biblioteczne i muzealne jako warsztat pracy historyka = Die Thorner archivalischen, bibliothekarischen und musealen Sammlungen als Werkstatt des Historikiers. Biuletyn = Bulletin [Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie = Deutsches Historisches Institut Warschau] 1998 nr 4 s. 53-68 (omówienie zawartości zbiorów literackich Wojewódzkiej Biblioteki Publi...) szczegóły 
496.artykuł: Dyl Janusz: Katalog druków teologicznych wytłoczonych w oficynach polskich w latach 1475-1550. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2002 t. 76 (2001) s. 7-99  szczegóły 
497.artykuł: Dyl Janusz: Polonica teologiczne XVI wieku w Bibliotece Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Mublinie. x nr s. ([w ks zb.:] Historia świadectwem czasów. Księdzu profesorowi Markowi T...) szczegóły 
498.artykuł: Dymmel Anna: Książka wśród mieszkańców Lublina w latach 1810-1863. Zarys problematyki badawczej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2008 t. 17 (2580) s. 101-115  szczegóły 
499.artykuł: Dymmel Anna: Księgozbiory prywatne ziemiaństwa lubelskiego w połowie XIX wieku (W świetle akt notarialnych Serafina Konwickiego) = private Book Collections of the Landed Gentry in the Lublin Region in the Mid-Nineteenth Century (in the Light of Notarial Deeds of Serafin Konwicki). Res Historica 2002 z. 13 s. 243-255 (nt. inwentarzy majątków ziemiaństwa z wyszczególnieniem księgozbiorów ...) szczegóły 
500.artykuł: Dymmel Anna: Księgozbiór domowy notariusza lubelskiego Ksawerego Chełmickiego w świetle inwentarza z 1848 roku. x nr s. ([w ks. zb.:] Drogą historii. Studia ofiarowane profesorowi Józefowi Sz...) szczegóły 
501.artykuł: Dziuba Agnieszka: Katalogi Działu Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Bibliotekarz Lubelski 1996 nr 127 s. 48-55 (m.in. nt. zbioru rękopisów i starodruków...) szczegóły 
502.artykuł: Dziuba Agnieszka: Pierwodruki XVI-wiecznych kronik polskich w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Bibliotekarz Lubelski 1997 r. 42 nr 128 s. 24-30  szczegóły 
503.artykuł: EŁKA: Galileusz wraca do Polski. Starodruk dla rektora. Życie 2000 nr 282 s. 5 (nota nt. odzyskania przez Bibliotekę Jagiellońską w Krakowie dzieła Ga...) szczegóły 
504.artykuł: Englert Juliusz L.: Archiwum Emigracji - Pierwsze spotkanie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 242 s. 5 (nt. spotkania zorganizowanego przez Polską Fundację Kulturalną i redak...) szczegóły 
505.artykuł: Ergetowski Ryszard: Rokokowa Biblioteka w St. Peter w Schwarzwaldzie. Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 63-85 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
506.artykuł: Krokoszyńska Małgorzata, (ert): Polska Biblioteka Internetowa. Forum Akademickie 2003 nr 1 s. 10 (dot. uruchomienia Polskiej Biblioteki Internetowej...) szczegóły 
507.artykuł: E.S.: Biblioteka w służbie emigracji. Zwrot 2001 nr 1 s. 22 (nt. Archiwum Jana Kowalika w Bibliotece Towarzystwa Chrystusowego w Po...) szczegóły 
508.artykuł: fep: Początki filmoteki barokowej. Odra 1992 nr 7/8 s. 108-109 (nt. proj. sfilmowania zabytków barokowych znajdujących się w Bibliotec...) szczegóły 
509.artykuł: Fercz Julian: Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 150-155 ([rec. ks.:] Alfred Rueffler: Die Stadtbibliothek Breslau im Spiegel de...) szczegóły 
510.artykuł: Flanczewska Sabina Barbara: Polonika XVI w. w zbiorach Biblioteki Głównej UMCS. Biuletyn Biblioteki UMCS [Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie] 1989 r. 32/33 (1984/1985) s. 95-138  szczegóły 
511.artykuł: Franas-Mirowska Urszula: Niektóre aspekty działalności i funkcjonowania bibliotek naukowych w świetle czasopiśmiennictwa fachowego z lat 1944-1949. Piotrkowskie Studia Pedagogiczne 2001 t. 9 s. 233-246 (m.in. nt. działalności wydawniczej bibliotek naukowych obejmujących ze...) szczegóły 
512.artykuł: Gardyś Jolanta: Biblioteka Kasyna Gostyńskiego. Przyjaciel Ludu 1995 z. 5/6 (1994) s. 28-31 (omów. zawartości katalogu książek towarzystwa Kasyno Gostyńskie (1835-...) szczegóły 
513.artykuł: Gill-Tarnowska Dorota: Badania wpływu marketingu na wykorzystanie zbiorów Biblioteki Filologii Polskiej i Słowiańskiej [Uniwersytetu Szczecińskiego]. Bibliotekarz Zachodniopomorski 2002 nr 1 s. 34-41  szczegóły 
514.artykuł: Glińska Anna: Przyczynek do dziejów poezji karmelitańskiej. Charakterystyka i wybrane wiersze z rękopisu o sygn. 3643 I ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Barok 1998 nr 2 s. 185-194  szczegóły 
515.artykuł: Glogier Marek: Świetność i zmierzch przeworskiego księgozbioru Lubomirskich (W kontekście inicjatywy dokumentacyjnej Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1998 z. 9 (194) s. 187-193  szczegóły 
516.artykuł: Głowacka-Helak Małgorzata: Działalność Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu nad zagospodarowaniem księgozbiorów porzuconych i opuszczonych. Lata 1947-50. Biblioteka 2003 nr 7 s. 69-78  szczegóły 
517.artykuł: Głowacka-Helak Małgorzata: Rewindykacja księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu oraz zabezpieczenie zbiorów porzuconych i opuszczonych w latach 1945-1946 na terenie Wielkopolski i Ziem Odzyskanych. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 271-290  szczegóły 
518.artykuł: Głowacka Małgorzata: Polonizacja księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1919-1920. Biblioteka 2002 nr 6 s. 87-96  szczegóły 
519.artykuł: Głowicka Zofia: Dokumenty życia społecznego w zbiorach Biblioteki Narodowej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 1 s. 3-6  szczegóły 
520.artykuł: Głowicka Zofia: Dokumenty życia społecznego z Biblioteki Krasińskich. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 4 s. 49-53  szczegóły 
521.artykuł: Główka Dariusz: Księgozbiory duchowieństwa płockiego w XVIII w.. Kwartalnik Historyczny 1995 nr 2 s. 15-26  szczegóły 
522.artykuł: Gmerek Katarzyna: Od celtofilii do celtologii. Zbiory celtyckie Biblioteki Uniwersyteckiej UAM [Uniwersytetu Adama Mickiewicza]. Biblioteka 2001 nr 5 s. 78-89  szczegóły 
523.artykuł: Gmiterek Wiesława: Starodruki zamojskie w zbiorach Biblioteki Głównej UMSC w Lublinie. Folia Bibliologica 1995 r. 38/39 (1990/1991) s. 117-122  szczegóły 
524.artykuł: Gojniczek Wacław: Biblioteka zamkowa w Grodźcu. Zarys dziejów i zawartość. Pamiętnik Cieszyński 1996 t. 11 s. 26-35  szczegóły 
525.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Nieobecne bestsellery. W Bibliotece Narodowej brakuje książek. Rzeczpospolita 2002 nr 19 s. A9 (dot. realizacji w praktyce ustawowego obowiązku przekazywania tzw. "eg...) szczegóły 
526.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Polska klasyka w Internecie. Rzeczpospolita 2002 nr 275 s. A11 (nt. projektu stworzenia Polskiej Biblioteki Internetowej...) szczegóły 
nawiązanie: Saloni Zygmunt: "Polska klasyka w Internecie". Rzeczpospolita 2002 nr 280 s. A14 (list do redakcji wyrażający nadzieję na włączenie Słownika Języka Pols...) szczegóły 
527.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Skazane na degradację. Rzeczpospolita 2002 nr 62 s. A11 (dot. kondycji finansowej wydawanych przez Bibliotekę Narodową, na zlec...) szczegóły 
528.artykuł: Gołuszka Małgorzata: Dar Sanguszków. Alma Mater 2002 nr 44 s. 42-43 (o przekazaniu w depozyt darów rękopisów i starodruków bibliotek rodzin...) szczegóły 
529.artykuł: Gonczarowa Wiktoria: Katalog manuskryptów chorału łacińskiego w zbiorach lwowskich. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1994 t. 63 s. 131-211 (reprodukcje tekstów, s. 212-218...) szczegóły 
530.artykuł: Gonet Krzysztof: Biblioteka Księży Misjonarzy u św. Krzyża w Warszawie. Zarys problematyki. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1996 t. 86 s. 71-110 (dot. biblioteki działającej w okresie Oświecenia...) szczegóły 
531.artykuł: Gorczyca Anna: Książki z błota (Krasiccy żądają zwrotu swojego majątku). Gazeta Wyborcza 1993 nr 24 s. 2 (dot. 2486 woluminów z rodzinnej biblioteki znajdujących się w Muzeum H...) szczegóły 
532.artykuł: Góra Barbara: Książka w kulturze pelplińskiego konwentu cystersów (1276-1823) w świetle zachowanej kroniki klasztornej i księgozbioru. Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 2 s. 105-123  szczegóły 
533.artykuł: Górski Rafał L.: Średniowieczne rękopisy autorów klasycznych w bibliotekach krakowskich. Filomata 1994 nr 423/424 s. 316-324  szczegóły 
534.artykuł: Grabania Anna Maria: Skradzione skarby Biblioteki Jagiellońskiej. Dziennik Polski [Londyn] 2005 nr 218 s. 7 (dot. kradzieży zbiorów biblioteki w 1999 i 2004 roku...) szczegóły 
535.artykuł: Grabowski Janusz: Kolekcja Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu. Archeion 1997 t. 97 s. 99-109 (o znajdującej się w kolekcji spuściźnie m.in. po najwybitniejszych pol...) szczegóły 
536.artykuł: Graczyk Waldemar: Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku - przeszłość i teraźniejszość. Bibliotekarz Płocki 2000 nr 1 s. 3-5 (m.in. nt. księgozbioru...) szczegóły 
537.artykuł: Graczyk Waldemar: Księgozbiór Kapituły Katedralnej w Płocku w XVI i XVII wieku. Studia Płockie 1999 t. 27 s. 193-200  szczegóły 
538.artykuł: Grala Jolanta: Kolekcja Michała Marczaka w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych. Miscellanea Historico-Archivistica 1994 t. 4 s. 223-232  szczegóły 
539.artykuł: Graszewska-Karolak Wanda: Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w roku akademickim 1989/90. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1992 r. 42 nr 1/2 s. 217-238 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
540.artykuł: Graszewska-Karolak Wanda: Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w roku akademickim 1990/91. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1993 r. 43 nr 1/2 s. 229-248 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
541.artykuł: Graszewska-Karolak Wanda: Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w roku akademickim 1993/94. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1994 r. 45 (1995) nr 1/2 s. 265-285 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
542.artykuł: Graszewska-Karolak Wanda, Zwiercan Marian: Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w roku akademickim 1994/1995. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1996 r. 46 nr 1/2 s. 347-363 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
543.artykuł: Gruszka Agnieszka: Książnica Cieszyńska. Śląsk 2001 nr 6 s. 78 (nt. historycznych zbiorów biblioteki i planów ich udostępniania w opar...) szczegóły 
544.artykuł: Grzeszczuk Stanisław, Hombek Danuta: Katalog ksiąg i komedii znajdujących się u Piotra Dufour z roku 1784 - niespodzianki bibliograficzne. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1996 r. 46 nr 1/2 s. 225-240  szczegóły 
545.artykuł: Grzybowska Elżbieta: Biblioteka Narodowa w Warszawie. Nasza Rota 2004 nr 2/3 s. 65-67 (dot. historii instytucji...) szczegóły 
546.artykuł: Gumuła Urszula: O księgozbiorze Lubomirskich z Niezdowa i Sanguszków z Gumnisk w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Książnica Śląska 1993 t. 24 (1988/1993) s. 59-86  szczegóły 
547.artykuł: Guźniczak Irena: Zbiory Gabinetu Śląsko-Łużyckiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 7/8 s. 25-26 (nt. zbiorów silesiaków i lusatików oddziału Biblioteki Uniwersyteckiej...) szczegóły 
548.artykuł: Gwioździk Jolanta: Dzieje księgozbioru panien cysterek z Kimbarówki. x nr s. ([w ks. zb.:] Cysterki w dziejach i kulturze ziem polskich, dawnej Rzec...) szczegóły 
549.artykuł: Gwioździk Jolanta: Dzieje księgozbioru słonimskich benedyktynek w okresie staropolskim. Nowa Biblioteka = New Library 2001 nr 1 s. 28-37 (m.in. na podstawie spisów ksiąg zachowanych w aktach wizytacyjnych kow...) szczegóły 
550.artykuł: Gwioździk Jolanta: Rękopisy panien benedyktynek łacińskich w zbiorach Biblioteki im. W. Stefanyka we Lwowie. x 1996 ([W ks.:] Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. Kr...) szczegóły 
551.artykuł: H. T. K.: Biblioteka Ordynacji Krasińskich 1844-1944. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 4 s. 3-7 (kalendarium zawierające m.in. wiadomości dot. zbiorów...) szczegóły 
552.artykuł: Haptaś Krzysztof: Dzieła polskich autorów w bibliotekach parafialnych archidiakonatu sądeckiego w końcu XVI wieku. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2003 t. 80 49-56 (m.in.: Marcin Białobrzeski, Jan Długosz, Stanisław Hozjusz, Walenty Ku...) szczegóły 
553.artykuł: Herdzin Beata, Orliński Piotr: Inwentarz ksiąg Macieja Graetscha burmistrza toruńskiego. Folia Toruniensia 2000 nr 1 s. 53-57  szczegóły 
554.artykuł: Hinz Janusz: Grudziądzkie podziemne wydawnictwa ciągłe z lat 1976-1990 w zbiorach Biblioteki Miejskiej im. Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu oraz w uzupełnieniu do Polskiej Bibliografii Narodowej. Rocznik Grudziądzki 2003 t. 15 s. 243-248  szczegóły 
555.artykuł: Hłyń Maria: Rękopiśmienne nabytki literackie Biblioteki Kórnickiej z lat 1984-1987. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 187-192  szczegóły 
556.artykuł: Hodas Dominika: Dar od Sanguszków. Księgozbiory polskiej magnaterii w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Nasz Dziennik 2002 nr 160 s. 4 (dot. przekazania bibliotece starodruków i rękopisów przez Pawła i Klau...) szczegóły 
557.artykuł: Imańska Iwona: Jeszcze raz o księgozbiorze Jana Ernesta Seilera, bibliofila z Gdańska z przełomu XVII i XVIII wieku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 2000 z. 4 (340) s. 191-224  szczegóły 
558.artykuł: Imańska Iwona: Wśród bibliofilów elbląskich z połowy VIII wieku. Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich = Studien zu Polnischen Bibliotheken und Bestaenden 1991 t. 1 s. 19-28  szczegóły 
559.artykuł: Imańska Iwona: Wypożyczalnia książek i księgarnia Fryderyka Bogusława Lehmanna w Toruniu. Folia Toruniensia 2003 nr 2/3 (2002) s. 31-44 (m.in. nt. zbiorów wypożyczalni...) szczegóły 
560.artykuł: Inwentarze zespołów archiwalnych ogłoszone w numerach 1-37 "Biuetynu Archiwum PAN" (układ chronologiczny). Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 1997 nr 38 s. 140-148 (układ alfabetyczny s. 149-152...) szczegóły 
561.artykuł: IRE: Oni zwlekają. Sprawa starodruków. Gazeta Wyborcza 2001 nr 148 s. 10 (dot. znajdujących się w Niemczech średniowiecznych ksiąg skradzionych...) szczegóły 
562.artykuł: J. SAD.: Proces o starodruki. Rzeczpospolita 2001 nr 109 s. A15 (o pozwie wytoczonym antykwariatowi Reiss und Sohn z powodu posiadania ...) szczegóły 
563.artykuł: Jabłonka Agnieszka: Średniowieczne rękopisy z Biblioteki Krasińskich. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 4 s. 35-39  szczegóły 
564.artykuł: Jagiełło Michał: Skarbnica wiedzy. Sycyna 1999 nr 5 s. 1, 3-4 (z dyrektorem Biblioteki Narodowe jm.in. nt. zbiorów rozmawia Mirosław ...) szczegóły 
565.artykuł: Jakimiak Katarzyna: Henryk Gierszyński jako kolekcjoner. Rocznik Biblioteki Narodowej 1998 t. 32 (1996) s. 327-334 (nt. księgozbioru...) szczegóły 
566.artykuł: Janeczek Zdzisław: Księgozbiory siemianowickie w latach 1956-1990. x 1999 ([w ks. zb.:] Książka na Śląsku w latach 1956-1989. Zarys problematyki....) szczegóły 
567.artykuł: Janik Beata: Inkunabuły z Biblioteki oo. Reformatorów w Bieczu. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1997 r. 47 nr 1/2 s. 21-29  szczegóły 
568.artykuł: Janik Beata: Zbiory biblioteki oo. Reformatów w Bieczu wyrazem kultury umysłowej Ziemi Bieckiej. Universitas 1995 nr 14/15 s. 79-81  szczegóły 
569.artykuł: Janik Beata: Zbiory biblioteki oo. Reformatów w Bieczu wyrazem kultury umysłowej Ziemi Bieckiej. Universitas 1995 nr 14/15 s. 50-57  szczegóły 
570.artykuł: Jankowski Rafał: Archiwum Radziwiłłów z Nieświeża od 1838 r. do XX w.. Miscellanea Historico-Archivistica 2001 t. 13 s. 131-168  szczegóły 
571.artykuł: Jankowski Rafał: Burzliwe losy Archiwum Radziwiłłów z Nieświeża od XV do 1838 r.. Miscellanea Historico-Archivistica 2000 t. 11 s. 35-68  szczegóły 
572.artykuł: Jarczykowa Mariola: O "chowaniu", "uwożeniu" i "pomoknięciu" bibliotek Radziwiłłów (Z problemów ochrony książek w pierwszej połowie XVII wieku). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1997 nr 10 (1618) s. 120-128  szczegóły 
573.artykuł: Jarosz Beata, Mudło Barbara: Zabytkowe książki w bibliotece szkolnej. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 10 s. 23-24 (dot. szkolnej wystawy starodruków ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej ...) szczegóły 
574.artykuł: Jaroszewicz-Pieresławcew Zoja: Druki cyrylickie w księgozbiorze Tyszkiewiczów. x s. ([W ks. zb.:] Wspólnota pamięci. Studia z dziejów kultury ziem wschodni...) szczegóły 
575.artykuł: Jasjulevich L., Kekelija A.: Pol'skie staropechatnye knigi v vil'njusskikh bibliotekakh: XVI vek (opisanie izdanijj XVI veka, vyshedshikh iz tipografijj Velikogo knjazhestva Litovskogo). Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 1997 t. 2 s. 264-328 (katalog za lata 1559-1600...) szczegóły 
576.artykuł: Jaworski Krzysztof: Sprawozdanie z pobytu na stypendium im. Stanisława Lama w Bibliotece Polskiej w Paryżu w 1996 roku. Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu = Actes de la Societe Historique et Litteraire Polonaise 2000 t. 5 s. 358 (dot. opracowania archiwum Związku Zawodowego Korespondentów Polskich w...) szczegóły 
577.artykuł: Jazdon Andrzej: Teatralna kolekcja. Biblioteka 2001 nr 5 s. 90-108 (dot. kolekcji sztuk teatralnych wbędących własnością Mariana Lenka zak...) szczegóły 
578.artykuł: Jazdon Artur: Biblioteka Uniwersytecka w latach 1996-2002. Życie Uniwersyteckie 2002 nr 5-6 s. 14 (nt. przeobrażeń w bibliotece i jej zbiorów...) szczegóły 
579.artykuł: Jazdon Artur: Nieznane dziewiętnastowieczne druki wielkopolskie w inwentarzu Deutsche Staatsbibliothek w Berlinie. Studia Polonistyczne 1994 t. 20 (1992) s. 59-79  szczegóły 
580.artykuł: Jażdżewski Konstanty Kl.: Stare druki ze śląskich klasztorów cysterskich w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Roczniki Biblioteczne 1989 r. 32 (1988) z. 1 s. 129-137  szczegóły 
581.artykuł: J.B.-S.: Księga zostanie w Polsce. Rzeczpospolita 2002 nr 170 s. A9 (nt. przekazania przez Barbarę Piasecką-Johnson manuskryptu "Księgi pra...) szczegóły 
582.artykuł: (J.Ch.): Archiwum Stefana Dembego w Bibliotece Narodowej. Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 7/8 s. 45 (not....) szczegóły 
583.artykuł: (JK): Wydarzenia - Polska. Wprost 2001 nr 27 s. 102 (nota nt. przekazania Bibliotece Narodowej księgozbioru Instytutu Polsk...) szczegóły 
584.artykuł: Jotkiałło Halina: "Nad złoto droższe". Magazyn Wileński 2001 nr 4 s. 15 (nt. zabytków rękopiśmienniczych Biblioteki Narodowej w Warszawie...) szczegóły 
585.artykuł: JR: Galileusz wraca do Polski. Skradzione starodruki. Życie 2000 nr 278 s. 10 (nt. odzyskania przez Bibliotekę Jagiellońską w Krakowie dzieła Galileu...) szczegóły 
586.artykuł: J.SAD.: [siedemset] 700 tek archiwaliów. Rzeczpospolita 2001 nr 154 s. A8 (o przekazaniu zbioru archiwaliów rodziny Pawlikowskich do Biblioteki J...) szczegóły 
587.artykuł: Judek Cecylia: Rękopisy nie płoną. Sekretne archiwum w Książnicy Pomorskiej. Pogranicza 1995 nr [1] s. 62-66 (nt. zbiorów Oddziału Rękopisów pełniącego bazę bazę Muzeum Literackieg...) szczegóły 
588.artykuł: Juzwenko Adolf: Nasz Uniwersytet [Wrocław] 1992 nr 6 s. 14 (wywiad z dyr. Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocła...) szczegóły 
589.artykuł: Juzwenko Adolf: O zbiorach Ossolińskich. Zwrot 1990 nr 67 s. 3 (wyw. z dyr. Biblioteki Zakładu Narodowego Ossolińskich we Wrocławiu; r...) szczegóły 
590.artykuł: Juzwenko Adolf: Ossolineum - próby powrotu do korzeni. Strych Kulturalny 1994 z. 4 s. 64-71 (m.in. nt. statusu prawnego Ossolineum po 1945 oraz o Towarzystwie Przy...) szczegóły 
591.artykuł: Juzwenko Adolf: Ossolińczycy czekają na fundację. Odra 1994 nr 5 s. 112-113 (wyw. z dyrektorem Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich; rozm...) szczegóły 
592.artykuł: Juzwenko Adolf: Res aeterna. Tygodnik Powszechny 1994 nr 48 s. 14 (wyw. z dyrektorem Ossolineum nt. zbiorów bibliotecznych i sprawy resty...) szczegóły 
593.artykuł: Juzwenko Adolf: Rozdarte dziedzictwo. Rzeczpospolita 1991 nr 43 s. 4 (wyw. z dyr. Biblioteki Zakładu Narodowego Ossolińskich we Wrocławiu; r...) szczegóły 
594.artykuł: Kabata Aleksandra: Druki ulotne XIX wieku w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2002 r. 47 s. 255-284  szczegóły 
595.artykuł: Kachur Irina, Kolosov'ska Ol'ga: Doslihdzhennja ihstorichnikh kolekcihjj starodrukihv u L'vihvcihs'kihjj naukovihjj biblihotecih im. V. Stefanika NAN Ukrajini. Stan ih perspektivi. x 1999 ([W ks. zb.:] Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w...) szczegóły 
596.artykuł: Kachur Irina: Francuz'ka renesansna kniga y zbihrkakh XIX-XX st. u Skhihdnihjj Galichinih. x 1999 ([W ks. zb.:] Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w...) szczegóły 
597.artykuł: Kaczanowska Wanda: Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego posiada już 70 inkunabułów. Notatki Płockie 1994 nr 4 s. 16-19  szczegóły 
598.artykuł: Kaczanowska Wanda: Kolekcja starych Biblii (XV - XVIII w.) w zbiorach Biblioteki im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego. Notatki Płockie 1994 nr 3 s. 17-20  szczegóły 
599.artykuł: Kaczanowska Wanda: Najstarsze drukowane Biblie w zbiorach Biblioteki im. Zielińskich TNP (XV - XVIII w.). Notatki Płockie 1992 nr 3 s. 8-14  szczegóły 
600.artykuł: Kaczanowska Wanda: [Pięć] 5 nowych inkunabułów w Bibliotece im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego zakupionych w 1995 roku. Notatki Płockie 1995 nr 4 s. 16-18 (z fot....) szczegóły 
601.artykuł: Kaczanowska Wanda: Zabytkowy charakter Biblioteki im. Zielińskich TNP [Towarzystwa Naukowego Płockiego]. Notatki Płockie 1993 nr 3 s. 9-12 (omów. zawartości zbiorów...) szczegóły 
602.artykuł: Kadulska Irena: Dzieje zbiorów bibliotecznych Akademii Połockiej na Kresach Wschodnich (1812-1820). Rocznik Gdański 2001 t. 61 z. 2 s. 71-94  szczegóły 
603.artykuł: Kalczyńska Maria: Starodruki Śląskie w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. E. Smołki w Opolu. Bibliotekarz 1989 nr 4/5 s. 17-22  szczegóły 
604.artykuł: Kalczyńska Maria: "Zbiory i Prace Polonijne Bibliotek Polskich". Informatory książkowe Biblioteki Narodowej. Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego 1996 r. 3 s. 49-51 (omówienie publikacji za lata 1982-1995...) szczegóły 
605.artykuł: Kaletowa Lena: Gazeta Robotnicza 1989 nr 255 s. 1, 6-7 (dot. przewiezienia księgozbiorów polskich bibliotek, klasztorów, księg...) szczegóły 
606.artykuł: Kaletowa Lena: Gazeta Robotnicza 1989 nr 261 s. 1, 6-7 (dot. zbiorów Ossolineum we Lwowie...) szczegóły 
607.artykuł: Kaletowa Lena: Sprawa dla wnuka? (W wyniku likwidacji lwowskiego Ossolineum utraciliśmy dwie trzecie tamtejszych zbiorów). Przegląd Tygodniowy 1989 nr 18 s. 12  szczegóły 
608.artykuł: Kalicki Włodzimierz, Szejnert Małgorzata: Kup Polsce białego kruka. Gazeta Wyborcza 2000 nr 106 s. 17 (nt. kupna przez Gazetę Wyborczą starodruków dla Biblioteki Naro...) szczegóły 
609.artykuł: Kalicki Włodzimierz: Polowanie na białe kruki. Gazeta Wyborcza 1999 nr 230 s. 4 (nt. starodruków i inkunabułów XV i XVII w. skradzionych z Biblioteki ...) szczegóły 
610.artykuł: KALIF: Ściana honorów. Biblioteka nagradza przyjaciół. Gazeta Wyborcza 2002 nr 107 s. 8 (nt. cennych pamiątek po pisarzach, rękopisów, starodruków ofiarowanych...) szczegóły 
611.artykuł: Kałudzka Anna: Cymelia konspiracyjne 1939-1945. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 4 s. 35-37  szczegóły 
612.artykuł: Kałudzka Anna: Kolekcja druków zwartych nowszych ze zbiorów BOK. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 4 s. 20-26 (dot. Biblioteki Ordynacji Krasińskich...) szczegóły 
613.artykuł: Kantorosinski Zbigniew: Polish Collection at the Library of Congress. [Dwa] 2 B = Two B 1994 nr 3/4 s. 98-99  szczegóły 
614.artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 3 VIII s. 3 (nota o przekazaniu archiwum rodziny Pawlikowskich Bibliotece Jagielloń...) szczegóły 
615.artykuł: Karkucińska Wanda: The Library in Kórnik. Polish Libraries Today 1995 t. 3 s. 19-23  szczegóły 
616.artykuł: Karpowicz Andrzej: Polonica z zbiorach masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Ars Regia 1993 r. 2 nr 2 (3) s. 139-141 (bibliografia; dot. druków od XVII w. do XX wieku...) szczegóły 
617.artykuł: Karpuk Waldemar: Biblioteka marianów w Puszczy Korabiewskiej (Mariańskiej). Na podstawie inwentarza z 1845 roku. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1998 t. 69 s. 171-398  szczegóły 
618.artykuł: Karpuk Waldemar: Nieznana Biblia z biblioteki Zygmunta Augusta. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1996 t. 65 s. 351-356 (z fot....) szczegóły 
619.artykuł: Karpuk Waldemar: Nieznany egzemplarz "Biblii" z biblioteki Zygmunta Augusta. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 1 s. 127-129 (w zbiorach Biblioteki Księży Marianów w Lublinie...) szczegóły 
620.artykuł: Kaszyński Stanisław: The Libraries of Cracow. Polish Libraries Today 1997 t. 4 s. 19-26 (m.in. nt. zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Czartoryskich...) szczegóły 
621.artykuł: Katalog Biblioteki Królewskiego Korpusu Kadetów w Warszawie, oprac. w 1769 r. przez Ph. Th. de Tannay. ([W ks.:] J. Wojakowski: Biblioteka Królewskiego Korpusu Kadetów w Wars...) szczegóły 
622.artykuł: Kaźmierczak Ewa: Druki rzadkie i cenne w Oddziale Starych Druków BU. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 5 s. 24-25 (dot. Bblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego...) szczegóły 
623.artykuł: Kempa Andrzej: Dziwne przygody londyńskiego antykwariusza. Bibliotekarz 2002 nr 11 s. 30-31 (m.in. nt. zbiorów poloników antykwariusza Michała Woynicza...) szczegóły 
624.artykuł: Kempa Andrzej: Losy księgozbiorów prywatnych. Bibliotekarz 2003 nr 7/8 s. 42-43 (nt. sytuacji zbiorów bibliofilskich w Polsce...) szczegóły 
625.artykuł: Kempa Andrzej: Losy pewnej książki. Bibliotekarz 2003 nr 3 s. 29-30 (nota nt. księgozbioru Tomasza Maruszewskiego...) szczegóły 
626.artykuł: Kempa Andrzej: Zapomniany darczyńca. Bibliotekarz 2003 nr 10 s. 32-33 (nt. historii zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Józefa i Andr...) szczegóły 
627.artykuł: Kieraciński Piotr: Archiwum Potockich. Forum Akademickie 2001 nr 1 s. 7 (o przekazaniu do Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie fragmentu A...) szczegóły 
628.artykuł: (KIESZ): Sutra od Dalajlamy. Buddyjskie zbiory. Trybuna 2002 nr 302 dod. s. II (dot. księgozbioru pism buddyjskich przy Książnicy Pomorskiej w Szczeci...) szczegóły 
629.artykuł: Kiwilszo Joanna: Średniowieczna biblioteka klasztoru Kanoników Regularnych w Czerwińsku. Rocznik Biblioteki Narodowej 1991 t. 23/24 (1987/1988) s. 229-254  szczegóły 
630.artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 13 s. 2 (not. o przekazaniu druków z XIX i początku XX w. (głównie literatury...) szczegóły 
631.artykuł: Kledzik Maciej: Książnica Wychodźstwa Polskiego. Rzeczpospolita 1995 nr 177 s. 21 (nt. zbiorów emigracyjnych Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w...) szczegóły 
632.artykuł: Klejn Zbigniew: Mazowieckie Studia Humanistyczne 1998 r. 4 nr 2 s. 215-218 ([rec. ks.:] Narodna Biblioteka "Sv. sv. Kiril i Metodijj", Polski Inst...) szczegóły 
633.artykuł: K.M.: Dar dla Muzeum Literatury. Rzeczpospolita 2002 nr 281 s. A9 (not. o przekazaniu korespondencji Klausa Staemmlera oraz listów Marii ...) szczegóły 
634.artykuł: Knajdek Danuta: Organizacja i zbiory bibliotek gimnazjów państwowych w Bydgoszczy w okresie międzywojennym. Kronika Bydgoska 1991 nr 11 (1989) s. 63-84  szczegóły 
635.artykuł: Kobalja Marina, Kortua Nazi, Woś Elżbieta: Polonica w zbiorach Muzeum Historyczno-Etnograficznego w Zugdidi [Gruzja]. Pro Georgia 1992 [z.] 2 s. 65  szczegóły 
636.artykuł: Kobus Justyna: Żaglowiec pamięci narodowej. Wprost 2003 nr 10 s. 96 (nt. zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie...) szczegóły 
637.artykuł: Kobzdaj Eugeniusz: Archiwalia śląskie przekazane Archiwum Państwowemu we Wrocławiu z NRD. Archeion 1989 t. 84 (1988) s. 157-165  szczegóły 
638.artykuł: Kochańska Barbara: Starodruki krakowskie w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Kronika Bydgoska 1998 t. 19 (1997) s. 382-392  szczegóły 
639.artykuł: Kolasa Władysław M., Kowalewski Wojciech: Małopolska Biblioteka Cyfrowa - regionalne repozytorium informacji o kulturze. Notes Biblioteczny 2007 nr 2 s. 87-92 (nt. koncepcji i zawartości Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej; zawiera m...) szczegóły 
640.artykuł: Kołodzińska Ewa: Zarys dziejów księgozbioru Augusta Cieszkowskiego. Biblioteka 2001 nr 5 s. 17-43  szczegóły 
641.artykuł: Komorowski Paweł: Archiwum Pijarów w Krakowie. Analecta 1994 z. 2 s. 109-122  szczegóły 
642.artykuł: Konopka Maria: Biblioteka Stowarzyszenia rękodzielników lwowskich "Gwiazda" - jej organizacja i zbiory. x 1998 ([W ks. zb.:] Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Pod red. Henryka W....) szczegóły 
643.artykuł: Kopiński Krzysztof: Biblioteka Archiwum Państwowego w Toruniu. Rocznik Toruński 2002 t. 29 s. 227-234 (m.in. nt. zbioru starodruków...) szczegóły 
644.artykuł: Kopiński Krzysztof: Stare druki w bibliotece Archiwum Państwowego w Toruniu. Folia Toruniensia 2003 nr 2/3 (2002) s. 133-175 (spis z komentarzem...) szczegóły 
645.artykuł: Koprukowniak Albin: Biblioteka Włodzimierza księcia Światopełka Czetwertyńskiego w Milanowie. x nr s. ([w ks. zb.:] Drogą historii. Studia ofiarowane profesorowi Józefowi Sz...) szczegóły 
646.artykuł: Korzeniowska Wiesława: Z kwerendy za silesiakami w archiwach i bibliotekach Londynu i Oxfordu. Studia Śląskie 1992 t. 51 s. 333-339  szczegóły 
647.artykuł: Kosecka Jolanta, Wcześny Wiesław: Sądecka Biblioteka Publiczna imienia Józefa Szujskiego. Almanach Muszyny 2002 [r. 12] s. 144-151 (historia biblioteki z omówieniem księgozbioru, w tym księgozbioru Józe...) szczegóły 
648.artykuł: Kossobudzka-Orłowska Wanda: Biblioteka Załuskich w mass mediach. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1997 nr 4 s. 16-17  szczegóły 
649.artykuł: Kostkiewicz-Górska Grażyna: Książki o Gorzowie i o gorzowianach w Zbiorach Regionalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (nabytki od września 2001 do sierpnia 2002). Lamus 2002 nr 1 s. 20-21 (omówienie zbioru z bibliografią...) szczegóły 
650.artykuł: Kostkiewicz-Górska Grażyna: Publikacje poświęcone Łemkom i Łemkowszczyźnie w zbiorach regionalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.. Lamus 2002 nr 1 s. 59-61 (omówienie zbioru z bibliografią...) szczegóły 
651.artykuł: Kostkiewicz-Górska Grażyna: Zbiory regionalne Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.. Trakt 2004 nr 25 s. 70  szczegóły 
652.artykuł: Kościański Witold K.: Gazeta Poznańska 1989 nr 105 s. 9 (o starodrukach i zb. rękopisów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu...) szczegóły 
653.artykuł: Kościelniak Irena: Piśmiennictwo o tematyce śląskiej w zbiorach Biblioteki Muzeum w Gliwicach wydane do 1945 roku. Rocznik Muzeum w Gliwicach 2003 t. 18 s. 243-314 (zawiera m.in. wykaz literatury pięknej, pamiętników i opracowań dotycz...) szczegóły 
654.artykuł: Kotyńska Edyta: Prezentujemy zbiory BU. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 1 s. 29 (dot. zbioru Oddziału Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu...) szczegóły 
655.artykuł: Kowalewska Jadwiga Teresa: Księgozbiór kanoników regularnych we Wrocławiu. Litteraria [Wrocław] 2001 [t.] 32 s. 11-26 (dot. biblioteki klasztornwj kanoników regularnych wg reguły św. August...) szczegóły 
656.artykuł: Kowalska Grażyna: Druki kaliskie VII i XVIII wieczne znajdujące się w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2002 nr 1 s. 42-47  szczegóły 
657.artykuł: Kowkiel Lilia: Materiały do dziejów księgozbiorów prywatnych na Grodzieńszczyźnie w I połowie XIX wieku w archiwach, bibliotekach i muzeach Białorusi, Litwy i Polski. Białostocczyzna 2000 nr 1 s. 21-32  szczegóły 
658.artykuł: Kozicka-Boguniowska Halina: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w 1995 r.. Przegląd Biblioteczny 1996 z. 1 s. 79-85 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
659.artykuł: Kozłowski Jan: Biblioteka Załuskich w dwunastu odsłonach. Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 17-56 (nt. powstania, działalności i zbiorów Biblioteki Załuskich...) szczegóły 
660.artykuł: Kozłowski Kazimierz: Wokół dziejów archiwów polskich w latach 1944-2000. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Studia Historyczne 2000 nr 13 (298) s. 69-80  szczegóły 
661.artykuł: Koźmiński Jarosław: Toruńskie Archiwum Emigracji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 180 s. 5 (nt. gromadzenia i opracowywania archiwum polskiej emigracji z Wielkiej...) szczegóły 
polemika: Jagodziński Zdzisław: Nie całkiem tak. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 191 s. 2  szczegóły 
polemika: Koźmiński Jarosław: Emigracyjne archiwa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 197 s. 5  szczegóły 
662.artykuł: Krajewska Maria: Biblioteka Izabeli i Jana K. Branickich w Białymstoku. Studia Teologiczne 1989 t. 7 s. 201-224 (w XVIII w....) szczegóły 
663.artykuł: Krajewski Jan: Zbiory Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej w Toruniu. Bibliotekarz 1999 nr 7/8 s. 22-25  szczegóły 
664.artykuł: Krakowiecka-Górecka Danuta: Toruńskie inskrypcje kościelne do końca XVIII wieku. Rocznik Toruński 1990 t. 19 s. 271-318  szczegóły 
665.artykuł: Krasińska Izabela: Biblioteki parafialne w diecezji sandomierskiej w początkach XX wieku (w świetle aktualnych badań). Studia Sandomierskie 2003 t. 10 s. 64-69  szczegóły 
666.artykuł: Kratochwil Zofia: Inwentarze dóbr szlacheckich Szczytna, Dąbrowy i Drzonowa (Szonowa-Szonówka) w powiecie człuchowskim z XVIII wieku. Rocznik Gdański 1992 t. 52 z. 1/2 s. 231-262  szczegóły 
667.artykuł: Krawczykowska Irena: Biblioteka Narodowa - "Książnica ojczysta". Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 136 s. 8 (dzieje i zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie...) szczegóły 
668.artykuł: Kruszewska Teresa: Biblioteka Publiczna w Białymstoku przed odzyskaniem niepodległości w 1919 r.. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 64-84 (m.in. nt. zbiorów biblioteki...) szczegóły 
669.artykuł: Kruszewska Teresa: Miejska Biblioteka Publiczna w Białymstoku w okresie międzywojennym. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 76-88 (m.in. nt. zbiorów biblioteki w latach 1920-1934...) szczegóły 
670.artykuł: Krysiak Ewa: Polskie sieciowe czasopisma elektroniczne - wykaz źródeł. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 1 s. 24 (m.in. o przystąpieniu do opracowania źródeł elektronicznych w Bibliote...) szczegóły 
671.artykuł: Krzywicki Stanisław: Doświadczenia Książnicy Pomorskiej ze współpracy z bibliotekami niemieckimi. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 1 s. 89-93 (historia powstania i formowania się zbiorów Książnicy Pomorskiej...) szczegóły 
672.artykuł: Książek Iwona: Fragment księgozbioru Konstancji Małachowskiej-Biernackiej w zbiorze starych druków WiMBP [Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki] w Łodzi. Rocznik Książnicy Miejskiej w Łodzi 1998 s. 22-32  szczegóły 
673.artykuł: Księgozbiór Smogorzewskiego. Biblioteka Analiz 2000 nr 19 s. 7 (not. o przekazaniu Bibliotece Śląskiej w Katowicach księgozbioru Kazim...) szczegóły 
674.artykuł: Kubów Stefan: Irlandia w Bibliotece Śląskiej. Bibliotekarz 2001 nr 7/8 s. 33-34 ("irlandica" w zbiorach Biblioteki Śląskiej...) szczegóły 
675.artykuł: Kucharska Jolanta B.: "Sibi et amicis" - biblioteki i archiwa dworskie na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej. x nr s. ([w ks.:] Dwór polski. Zjawisko historyczne i kulturowe. Materiały VIII...) szczegóły 
676.artykuł: Kuciel Maciej: Skradzione czy znalezione na strychu. Rzeczpospolita 2001 nr 124 s. C1 (o odnalezieniu 34 starodruków skradzionych z Biblioteki Jagiellońskiej...) szczegóły 
677.artykuł: Kuciel Maciej: Warunkowy powrót starodruków. Rzeczpospolita 2001 nr 260 s. A8 (decyzja prokuratury we Frankfurcie nt. starodruków skradzionych z Bibl...) szczegóły 
678.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Berlińskie polonica. Kronika [UŁ Łódź] 1994 nr 3 s. 7 (o polonicach Biblioteki Narodowej w Berlinie, zgromadzonych przez kier...) szczegóły 
679.artykuł: Kulecka Alicja: Nabytki Archiwum PAN w 1997 r.. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1998 nr 2 s. 131-135 (dotyczy archiwum w Warszawie...) szczegóły 
680.artykuł: Kulecka Alicja: Nabytki Archiwum PAN w 1999 r.. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2000 r. 45 nr 2 s. 89-97 (dot. archiwum w Warszawie, Krakowie i Poznaniu...) szczegóły 
681.artykuł: Kulecka Alicja: Nabytki Archiwum PAN w 2000 r.. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 2 s. 141-145 (dot. archiwaliów m.in. Fryderyka Jarosy'ego i Jana Wiktora znajdującyc...) szczegóły 
682.artykuł: Kulecka Alicja, Zamojska Dorota: Nabytki Archiwum PAN w latach 1993-1994. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 2 s. 113-122 (dot. archiwum w Warszawie, Krakowie i Poznaniu...) szczegóły 
683.artykuł: Kulecka Alicja: Nabytki Archiwum PAN w latach 1994-1995. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1996 nr 3/4 s. 217-224 (dot. przekazania archiwom w Warszawie, Krakowie i Poznaniu spuścizny u...) szczegóły 
684.artykuł: Kulecka Alicja: Spuścizny uczonych jako materiał źródłowy do historii nauki. Analecta 1995 z. 1 s. 147-173  szczegóły 
685.artykuł: Kulesza Hanna: Nabytki działu rękopisów Biblioteki Ossolineum w latach 1989-1994. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1995 z. 6 s. 131-155 (z inwentarzem nabytków...) szczegóły 
686.artykuł: Kulesza Hanna: Nabytki działu rękopisów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1995-1998. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 2000 z. 11 s. 227-248  szczegóły 
687.artykuł: Kumor Bożena: Księgozbiór dawnego Archiwum Miejskiego we Wrocławiu (Stadtarchiv Breslau). Roczniki Biblioteczne 1997 r. 41 z. 1/2 s. 115-123 (m.in. publikacje autorów polskich...) szczegóły 
688.artykuł: Kumor Bożena: Starodruki o tematyce śląskiej w bibliotece Archiwum Państwowego we Wrocławiu. Roczniki Biblioteczne 2003 r. 47 s. 169-200 (dot. m.in. starodruków z XVII i XVIII w. o tematyce literackiej; zawie...) szczegóły 
689.artykuł: Kunicka Anna: Zbiory rękopiśmienne Walentego Fiałka w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Folia Toruniensia 2003 nr 2/3 (2002) s. 45-59 (m.in. nt. zbiorów literackich i literaturoznawczych...) szczegóły 
690.artykuł: Kurek Ryszard: "Habent sua fata libelli". Początki Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Ełckiej. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 89-92 (m.in. nt. zbiorów bibliotecznych...) szczegóły 
691.artykuł: Kustusz Gaudenty A.: Biblioteka klasztorna reformatów w Wejherowie. Rocznik Gdański 1998 t. 58 z. 2 s. 73-85  szczegóły 
692.artykuł: Kuźma Elżbieta: Zbiory Biblioteki Głównej UMCS jako warsztat pracy humanisty. Folia Bibliologica 1998 r. 42/43 (1994/1995) s. 105-113  szczegóły 
693.artykuł: Kwerendarz: Archiwum Emigracji. Przegląd Polityczny 1997 nr 40/41 s. 154-155 (omówienie zawartości 6 tomów serii "Archiwum Emigracji", zawierających...) szczegóły 
694.artykuł: Kwiatkowska Izabella, Kwiatkowski Dariusz: Polonica w zbiorach petersburskiego Oddziału Archiwum Rosyjskiej Akademii Nauk - rekonesans badawczy. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 2001 nr 42 s. 89-92 (m.in. nt. materiałów polskich uczonych, m.in.: Aleksander Brueckner, J...) szczegóły 
695.artykuł: Kwiatkowska Magdalena: Księgozbiór Józefa Maciejowskiego - epizod kultury epoki przedlistopadowej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1999 z. 9 s. 47-62 (m.in. zbiór literatury pięknej...) szczegóły 
696.artykuł: Kwiatkowska Magdalena: Z dziejów biblioteki szkoły pijarskiej w Piotrkowie Trybunalskim 1675-1833 (1864). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1991 z. 2 s. 75-96 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
697.artykuł: Kwiatkowska Wiesława: Średniowieczna biblioteka klasztoru franciszkanów w Toruniu. Folia Toruniensia 2000 nr 1 s. 9-30 (próba rekonstrukcji księgozbioru z lat 1239-1559...) szczegóły 
698.artykuł: Kwiecień Agnieszka: Historia wyrzucona na makulaturę. Rzeczpospolita 2002 nr 219 s. A9 (nt. zbiorów Towarzystwa Przyjaciół Pamiętnikarstwa, które w wyniku złe...) szczegóły 
699.artykuł: Kwiecień Agnieszka: Łatwy łup. Rzeczpospolita 2002 nr 170 s. A9 (m.in. nt. kradzieży starodruków i fragmentu zwoju Tory z XVIII wieku z...) szczegóły 
700.artykuł: Labuda Gerard: Biblioteka ordynacji Myszkowskich-Wielopolskich w Chrobrzu w latach wojny 1939-1945. x nr s. ([w ks. zb.:] Na obrzeżach polityki. Praca zbiorowa. Cz. 6. Pod red. Ma...) szczegóły 
701.artykuł: Lademann Mirosław: Biblioteka klasztoru oo. reformatów w Wejherowie. Studia Pelplińskie 1998 t. 27 s. 203-250 (omówienie katalogu biblioteki...) szczegóły 
702.artykuł: Lamberti Maria: Elektroniczne źródła informacji naukowej w Bibliotece Uniwersyteckiej. Życie Uniwersyteckie 2002 nr 7-8 s. 31-32 (dot. m.in. dostępu do baz danych oraz zbiorów bibliotecznych...) szczegóły 
703.artykuł: Lech-Jabłońska Bożena: Biblioteka Lubelskiego Domu Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Bibliotekarz Lubelski 1993 nr 124 s. 40-47 (dot. XVIII-XIX w....) szczegóły 
704.artykuł: Lechowski Piotr: Straty księgozbiorów polskich w Małopolsce w czasie II wojny światowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 1993 z. 1 (1105) s. 249  szczegóły 
705.artykuł: Lec Zdzisław: Biblioteka. x 2001 ([w ks.:] Jezuici w Legnicy (1689-1776). Wrocław 2001, s. 203-212 [doty...) szczegóły 
706.artykuł: Lewandowska Irena: Zbiory Oddziału Bibliologicznego i Czytelnia Zbiorów Specjalnych. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 7/8 s. 26 (nt. historycznej i współczesnej części zbiorów oddziału Biblioteki Uni...) szczegóły 
707.artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: Bibliotheca Nationis Polonae na Uniwersytecie Padewskim [cz. 1]. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1994 r. 45 (1995) nr 1/2 s. 63-80  szczegóły 
708.artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: Bibliotheca Nationis Polonae na Uniwersytecie Padewskim (cz. 2). Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1996 r. 46 nr 1/2 s. 143-214  szczegóły 
709.artykuł: Lewy Maria: Prezentacja XIX-wiecznych zbiorów I Czytelni Naukowej na Targówku. Bibliotekarz 1999 nr 9 s. 23-24  szczegóły 
710.artykuł: Libera Zdzisław: Symbol ciagłości i trwałości kultury polskiej. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 78-79 (rola Biblioteki Narodowej w życiu publicznym kraju; także o działalnoś...) szczegóły 
711.artykuł: Lichański Jakub Z.: Biblioteka Collegium Societatis Iesu w Braniewie. Próba charakterystyki. Studia Warmińskie 1995 t. 27 (1990) s. 309-316 (omów. zbiorów; z aneksem, s. 317-323...) szczegóły 
712.artykuł: Lichański Jakub Zdzisław: Średniowieczne rękopisy astrologiczne w zbiorach Biblioteki Narodowej. Rocznik Biblioteki Narodowej 1993 t. 26 (1990) s. 5-24  szczegóły 
713.artykuł: Lichański Jakub Z.: Katalog Biblioteki Kolegium Societatis Iesu w Braniewie. Sprawozdanie z prac. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1989 nr 3/4 (1987) s. 15-21  szczegóły 
714.artykuł: Lichański Jakub Z.: Pierwsza nie tylko z mocy ustawy (Rozmowa z prof. Jakubem Z. Lichańskim dyrektorem Biblioteki Narodowej). Nowe Książki 1998 nr 2 s. 78-79 (nt. działalności Biblioteki Narodowej w Warszawie; rozm. Irena Janowsk...) szczegóły 
715.artykuł: Likowska Ewa: Narodowa książnica. Przegląd 2003 nr 9 s. 43-44 (m.in. nt. zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie...) szczegóły 
716.artykuł: Lindenau-Langner Maria: Bydgostiana pracowni regionalnej. Bibliografia i historiografia: druki polskie. Bibliotekarz Bydgoski 1995 nr 2 s. 24-42 (omów. kolekcji działu zbiorów regionalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Bi...) szczegóły 
717.artykuł: Lindenau-Langner Maria: Dawna książka francuska w zbiorach Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Kronika Bydgoska 1999 t. 20 (1998) s. 277-282  szczegóły 
718.artykuł: Lindenau-Langner Maria: Historia kolekcji starych druków Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Kronika Bydgoska 1997 t. 18 (1996) s. 192-196  szczegóły 
719.artykuł: Lipińska Alicja: Ciekawsze śląskie starodruki w Dziale Zbiorów Specjalnych WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze. Pro Libris 2002 nr 2 s. 96-99 (dot. znajdujących się w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki P...) szczegóły 
720.artykuł: Lis Andrzej: Dziedzictwo (Co możemy odzyskać z ZSRR?). Trybuna 1990 nr 36 s. 6 (nt. zbiorów Ossolińskich przejętych przez Ukraińską Akademię Nauk Lwow...) szczegóły 
721.artykuł: Literatura polska w Kaiser-Wilhelm-Bibliothek. Biblioteka 2002 nr 6 s. 57-59 (artykuł anonimowych autorów niemieckich publikowany w "Posener Zeitung...) szczegóły 
722.artykuł: Litwin Barbara: Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w 2001 roku. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 2003 r. 52 (2002) nr 1/2 s. 221-245 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
723.artykuł: Litwin Barbara, Zwiercan Marian: Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w roku akademickim 1995/1996. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1997 r. 47 nr 1/2 s. 157-174 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
724.artykuł: Litwin Barbara, Zwiercan Marian: Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w roku akademickim 1996/1997. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1997 r. 47 nr 1/2 s. 175-193 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
725.artykuł: Litwin Barbara: Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w roku akademickim 1997/1998. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1998 r. 48 nr 1/2 s. 263-282 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
726.artykuł: Litwin Barbara: Działalność Biblioteki Jagiellońskiej w roku akademickim 1998/1999. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1999 r. 49 nr 1/2 s. 259-282 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
727.artykuł: Lubina-Cipińska Danuta: Wielka Silesianka. Śląsk 2002 nr 11 s. 80-81 (dot. obchodów 80-lecia Biblioteki Śląskiej w Katowicach; m.in. nt. his...) szczegóły 
728.artykuł: (ŁAN): Dowody patriotyzmu Sanguszków. "Jagiellonka" pozyskała cenny księgozbiór. Trybuna 2002 nr 160 dod. s. 1 (dot. przejęcia od rodu Sanguszków kolekcji m. in. inkunabułów, starodr...) szczegóły 
729.artykuł: (ŁAN): "Dziady" z Internetu. Powstaje wirtualna biblioteka. Trybuna 2002 nr 275 dod. s. 3 (dot. Polskiej Biblioteki Internetowej, m.in. obecnych w jej katalogu d...) szczegóły 
730.artykuł: Łaskarzewska Hanna: Dzieje wędrówek biblioteki ostatniego polskiego króla. Warszawa-Krzemieniec-Kijów. Rocznik Warszawski 1997 t. 26 (1996) s. 27-46 (także o zasobie biblioteki...) szczegóły 
731.artykuł: Łaskarzewska Hanna: Księgozbiór króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Kijowie. Historia, stan obecny, rejestracja. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1996 nr 2 s. 7-12  szczegóły 
732.artykuł: Łaskarzewska Hanna: Ma grande bibliotheque du Chateau. Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 219-228 (nt. zbiorów biblioteki w Zamku Królewskim w Warszawie gromadzonej prze...) szczegóły 
733.artykuł: Łaskarzewska Hanna: Starania o zwroty polskich zbiorów bibliotecznych z Kijowa i Petersburga w świetle niepublikowanych dokumentów dotyczących realizacji ustaleń traktatu ryskiego. Ze spuścizny Stanisława Lisowskiego. Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 39-66  szczegóły 
734.artykuł: Łatak Kazimierz: Biblioteka kanoników regularnych laterańskich w Krakowie do końca XVI wieku. Echa Przeszłości 2002 t. 3 s. 27-47 (nt. historii i zawartości treściowej biblioteki...) szczegóły 
735.artykuł: Łatak Kazimierz: Nieznane dokumenty pergaminowe do dziejów starostwa łukowskiego. Echa Przeszłości 2003 t. 4 s. 215-219 (dot. XVI-wiecznych zbiorów Marka Jastrzębskiego; zawiera teksty dokume...) szczegóły 
736.artykuł: Łatak Kazimierz: XVI-wieczne księgi zakazane w bibliotece kanoników regularnych laterańskich w Krakowie. Echa Przeszłości 2003 t. 4 s. 7-14  szczegóły 
737.artykuł: Ł.G.: Startuje biblioteka internetowa. Rzeczpospolita 2002 nr 294 s. A9 (not. o otwarciu Polskiej Biblioteki Internetowej dostępnej na stronie ...) szczegóły 
738.artykuł: Ł.G.: [Sto trzydzieści] 130 książek na początek. Rzeczpospolita 2002 nr 299 s. A15 (not. o otwarciu Polskiej Biblioteki Internetowej dostępnej na stronie ...) szczegóły 
739.artykuł: Łuczak Andrzej Krzysztof: Elzewiry z mojej półki. x 2000 ([w ks. zb.:] Listy bibliofilskie. Materiały z działalności Łódzkiego T...) szczegóły 
740.artykuł: Maciejewski Jacek: Dwa nieznane oryginały pergaminowe królów polskiech z pierwszej połowy XIV wieku. Ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Kronika Bydgoska 1998 t. 19 (1997) s. 379-381  szczegóły 
741.artykuł: Mahrburg Ewa: Kolekcja katalogów ze zbiorów BOK. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 4 s. 53-55 (dot. Biblioteki Ordynacji Krasińskich...) szczegóły 
742.artykuł: Mahrburg Ewa: Zbiór bibliologicznych dokumentów życia społecznego. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 1 s. 8-10  szczegóły 
743.artykuł: Majchrzak Jerzy Piotr: Nadodrze 1989 nr 7 s. 8 (nt. zbioru polskich książek w żarskiej bibliotece gimnazjalnej...) szczegóły 
744.artykuł: Majkowski Edmund: Materjały do dziejów bibljoteki Zygmunta Augusta. Książki Zygmunta Augusta przechowywane w Bibljotece Archidiecezjalnej w Poznaniu. Kronika Miasta Poznania 2003 nr 1 s. 333-346  szczegóły 
745.artykuł: Makowski Tomasz: [Dziewięć] 9 milionów książek. Przegląd Polski = Polish Review 2011 nr z 3 VI s. 3 (wywiad z dyrektorem Biblioteki Narodowej nt. jej historii i zbiorów; r...) szczegóły 
746.artykuł: Makowski Tomasz: Mikołaj z Jadownik - przyczynek do religiności chłopskiej. Saeculum Christianum 1996 nr 1 s. 57-64 (charakterystyka XV-wiecznego księgozbioru księdza Mikołaja Dobrki z Ja...) szczegóły 
747.artykuł: Makowski Tomasz: Rękopisy dominikańskie w zbiorach Biblioteki Narodowej. Przegląd Tomistyczny 2003 t. 9 s. 175-184  szczegóły 
748.artykuł: Maleczyńska Kazimiera: Szczątki księgozbioru biskupa wrocławskiego Andrzeja Jerina i kanonika wrocławskiego Bartłomieja Jerina z XVI w. zachowane w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 187-191  szczegóły 
749.artykuł: Maleczyńska Kazimiera: Z dziejów księgozbiorów w miastach dolnosląskich doby renesansu. Dolny Śląsk 2001 t. 9 s. 131-139  szczegóły 
750.artykuł: Malicka Ewa: Archiwum Domowe Pawlikowskich - w Bibliotece Jagellońskiej. Wierchy 2002 r. 67 (2001) s. 214-216 (losy archiwum, omówienie zawartości zbiorów...) szczegóły 
751.artykuł: Malicki Marian: O katalogu druków XV i XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie kilka uwag. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1996 r. 46 nr 1/2 s. 333-345  szczegóły 
752.artykuł: Małczuk Magdalena: Zbiór Ignacego Kapicy Milewskiego - "Kapicjana". Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2011 t. 5 s. 229-244  szczegóły 
753.artykuł: Małek Ariusz: Organizacja biblioteki Kamery w Białymstoku. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 39-42 (m.in. nt. zbiorów urzędu Kamera...) szczegóły 
754.artykuł: Mandziuk Józef: Biblia w księgozbiorach śląskiego duchowieństwa diecezjalnego w XVII w.. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 2001 nr 4 s. 515-530  szczegóły 
755.artykuł: Mandziuk Józef: Książka patrystyczna w księgozbiorach śląskiego duchowieństwa diecezjalnego w XVII w.. Roczniki Biblioteczne 1989 r. 32 z. 1 (1988) s. 163-182  szczegóły 
756.artykuł: Mandziuk Józef: Zbiory kazań w bibliotekach śląskiego duchowieństwa diecezjalnego w XVII wieku. Saeculum Christianum 2003 nr 1 s. 53-80 (m.in. nt. literatury kaznodziejskiej...) szczegóły 
757.artykuł: Marcinkowski Piotr: Biblioteki wielkopolskie w XVIII wieku. Biblioteka 2003 nr 7 s. 9-26 (dot. funkcjonowania i zasobów wielkopolskich bibliotek szkolnych, klas...) szczegóły 
758.artykuł: Market Hanna: Odnaleziony księgozbiór. Spotkania z Zabytkami 1998 nr 7 s. 115-16 (nt. ewidencji księgozbioru biblioteki króla Stanisława Augusta zwanego...) szczegóły 
759.artykuł: Markiewicz Grażyna: Dział Informacyjno-Biblioteczny WiMBP w Zamościu ośrodkiem wiedzy o regionie. Bibliotekarz Zamojski 1997 [nr] 1 s. 6-9 (omówienie kolekcji zbiorów regionalnych działu...) szczegóły 
760.artykuł: Markiewicz Grażyna: Zbiory regionalne Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamościu. Bibliotekarz Lubelski 2002 r. 45 s. 72-76 (spis zbiorów regionalnych biblioteki...) szczegóły 
761.artykuł: Markiewicz Grażyna: Zbiory regionalne Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamościu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 144-147  szczegóły 
762.artykuł: Markiewicz Grażyna: Zbiory specjalne Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamościu. Bibliotekarz Lubelski 2002 r. 45 s. 68-71 (spis zbiorów specjalnych biblioteki...) szczegóły 
763.artykuł: Marosz Magdalena: Zbiór Jana Augustyna z lat 1794-1934 w Archiwum Państwowym w Krakowie. Krakowski Rocznik Archiwalny 1996 t. 2 s. 48-57 (nt. materiałów dot. m.in. Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zy...) szczegóły 
764.artykuł: Marszalska Jolanta M.: Biblioteka opactwa Benedyktynów w Tyńcu w świetle jej inwentarzy. Roczniki Biblioteczne 1997 r. 41 z. 1/2 s. 29-42  szczegóły 
765.artykuł: Marszalska Jolanta M.: Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Opactwa oo. Cystersów w Szczyrzycu. Zarys problematyki. Rocznik Sądecki 2002 t. 30 s. 139-156  szczegóły 
766.artykuł: Marszalska Jolanta M.: Piętnastowieczny księgozbiór Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2003 t. 80 s. 179-202  szczegóły 
767.artykuł: Marszalska Jolanta M.: Szkic do dziejów bibliotek rodowych książąt Lubartowiczów-Sanguszków: biblioteka podhorecka, sławucka i gumniska. Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 33-54 (m.in. nt. zbiorów literatury pięknej...) szczegóły 
768.artykuł: Marszalska Jolanta M.: XVI-wieczne cimelia Miejskiej Biblioteki Publicznej i ich autorzy w Tarnowie. Tarniny 1998 nr 6 s. 25-29 (m.in.: Joachim Bielski, Jan Długosz, Marcin Kromer, Jan Łaski, Bartosz...) szczegóły 
769.artykuł: Marszalska Jolanta M.: Zarys dziejów Biblioteki Parafialnej w Czchowie. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1998 t. 69 s. 399-405 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
770.artykuł: Marszalska Jolanta: Inkunabuły tynieckie w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1995 t. 64 s. 565-577  szczegóły 
771.artykuł: Matczak Małgorzata: Bohemica w zbiorach sekcji rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Roczniki Biblioteczne 1995 r. 39 z. 1/2 s. 139-142  szczegóły 
772.artykuł: Matejko Teresa: Regionalia w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej. Bibliotekarz Zachodniopomorski 2002 nr 2/3 s. 26-33 (m.in. dot. kartoteki "Literaci Pomorza Środkowego"...) szczegóły 
773.artykuł: Matelski Dariusz: Ewakuacja i straty dóbr kultury zachodniej i centralnej Polski w 1939 roku. Zapiski Historyczne 2003 t. 68 z. 1 s. 59-78 (dot. m.in. zbiorów bibliotek...) szczegóły 
774.artykuł: Matelski Dariusz: Poszukiwania polskich dóbr kultury w okresie zaborów. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 2 s. 29-44 (nt. poszukiwań poloników w bibliotekach Szwecji, Turcji oraz Bibliotec...) szczegóły 
775.artykuł: Matelski Dariusz: Straty dóbr kultury w wojnach Rzeczypospolitej z Rosją w XVII-XVIII wieku. Nowe Kontrasty 2002 nr 11 s. 8-14 (m.in. nt. wywiezienia zbiorów Biblioteki Załuskich w XVIII wieku...) szczegóły 
776.artykuł: Matelski Dariusz: Zabiegi o restytucję poloników z RFN. Przegląd Bydgoski 2003 r. 14 s. 31-48 (m.in. Biblia Płocka...) szczegóły 
777.artykuł: Materiały pamiętnikarskie w zbiorach Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1989 nr 1/4 s. 151-154  szczegóły 
778.artykuł: Matwijów Maciej: Ewakuacja zbiorów polskich ze Lwowa w 1944 r.. Rocznik Lwowski 1996 r. 1995/1996 s. 31-46 (m.in.: zbiory Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Bibliote...) szczegóły 
779.artykuł: Matwijów Maciej: Lwów 1914-1945 w rękopisach Ossolineum. Rocznik Lwowski 1994 r. 1993/1994 s. 95-108 (m.in. materiały dot. życia lit., teatralnego, radia...) szczegóły 
780.artykuł: Matwijów Maciej: Rola profesora Gębarowicza w ratowaniu polskich dóbr kulturalnych we Lwowie. Semper Fidelis 1994 nr 2 s. 8-12 (dot. wywiezienia do Krakowa, a potem Wrocławia w 1945 zbiorów Zakładu ...) szczegóły 
781.artykuł: Matwijów Maciej: Zbiory rękopiśmienne Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie w latach 1939-1946. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1999 z. 10 s. 211-241 (m.in. rękopisy pisarzy polskich...) szczegóły 
artykuł: Kulczycka-Saloni Janina: Wydawnictwo "Powstanie styczniowe. Materiały i dokumenty" w oczach historyka literatury. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 51/52 (1988/1989) s. 52-54 (nt. serii Zakładu Narodowego im. Ossolińskich: Powstanie styczniowe. M...) szczegóły 
782.artykuł: Mazur Jan: Prace w zasobie rękopisów Biblioteki Narodowej w latach 1939-1945 (ochrona, zabezpieczenie i działalność informacyjno-naukowa). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s. 57-74  szczegóły 
783.artykuł: Mazurski Krzysztof R.: Katalog alter Lusatica in polnischen Bibliotheken. Letopis [Reihe B - Geschichte] 1990 nr 37 s. 46-66  szczegóły 
784.artykuł: Mączyński Ryszard: Warszawskie biblioteki księży pijarów. Rocznik Historii Sztuki 1998 t. 23 (1997) s. 91-139  szczegóły 
785.artykuł: M.B.: Kolejne inkunabuły wróciły. Rzeczpospolita 2002 nr 173 s. A9 (not. nt. powrotu do Biblioteki Jagiellońskiej skradzionych inkunabułów...) szczegóły 
786.artykuł: M.D.: Studia Źródłoznawcze 2001 t. 39 s. 209-210 ([rec. ks.:] Rudolf Gamper, Gaby Knoch-Mund, Marlis Staehl: Katalog der...) szczegóły 
787.artykuł: M.D.: Studia Źródłoznawcze 2001 t. 39 s. 213 ([rec. ks.:] T. Webber, A.G. Watson: The Libraries of the Augustinian C...) szczegóły 
788.artykuł: Mężyński Andrzej: Wielkoziemiańskie biblioteki publiczne w Polsce w latach 1772-1918. Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 211-242 (nt. gromadzenia zbiorów...) szczegóły 
789.artykuł: Michalik Barbara, Nowik Małgorzata: Do przekatalogowania z autopsji.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 4 s. 27-30 (dot. zbioru czasopism z kolekcji Biblioteki Ordynacji Krasińskich...) szczegóły 
790.artykuł: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 2002 nr 1 s. 73-74 (nota nt. wzbogacenia zbiorów Książnicy Pomorskiej o listy do Eliasza R...) szczegóły 
791.artykuł: Mikulewicz Irena: Książka - ambasador kultury. Kurier Wileński 2002 nr 28 s. 3 (dot. przekazania Bibliotece Publicznej im. Adama Mickiewicza w Wilnie ...) szczegóły 
792.artykuł: Milewicz Anna: Archiwum Rodziny Micińskich. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 4 s. 38-39 ( spuścizna rękopiśmienna Bolesława Micińskiego, materiały związane z ż...) szczegóły 
793.artykuł: Milewicz Anna: "Bielany nad Tamizą". Bibliotekarz 2002 nr 2 s. 16-18 (dot. zbiorów rękopiśmiennych w domu zakonnym Fawley Court w Wielkiej B...) szczegóły 
794.artykuł: Milewicz Anna: Bielany nad Tamizą. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 2 s. 39 (nt. zbiorów polonijnych przechowywanych w Muzeum księży marianów w Faw...) szczegóły 
795.artykuł: Miliszkiewicz Janusz: Nazwisko to najlepsza lokata. Rzeczpospolita 2002 nr 38 s. D3 (dot. popularności książek z dedykacjami u bibliofilów i kolekcjonerów...) szczegóły 
796.artykuł: Miliszkiewicz Janusz: Z Wilanowa pod młotek. Rzeczpospolita 2003 nr 282 s. D3 (nt. zabytkowych polskich zbiorów wystawionych na aukcje...) szczegóły 
797.artykuł: Mincer Franciszek: Biblioteka bernardynów bydgoskich i jej ofiarodawcy. Kronika Bydgoska 1991 nr 11 (1989) s. 221-234  szczegóły 
798.artykuł: Mironowicz Antoni: Tożsamość i tolerancja w rozumieniu prawosławnych zakonników supraskich w XVI wieku. Roczniki Teologiczne 1998 z. 1/2 s. 283-293 (nt. zasobów biblioteki klasztornej w Supraślu...) szczegóły 
799.artykuł: Morawska Elżbieta, Prokop Marek P.: Katalog archiwum Gierszyńskich ze zbioru THL. Część I: Papiery Henryka Gierszyńskiego. Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu = Actes de la Societe Historique et Litteraire Polonaise 1991 t. 1 s. 193-242  szczegóły 
800.artykuł: Mrozowicz Wojciech: Materiały rękopiśmienne dotyczące św. Jadwigi w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. x 1995 ([W ks. zb.:] Księga Jadwiżańska. Międzynarodowe sympozjum naukowe Świę...) szczegóły 
801.artykuł: Mrozowicz Wojciech: O katalogach biblioteki franciszkanów zgorzeleckich w średniowieczu. Roczniki Biblioteczne 2001 r. 45 s. 167-197  szczegóły 
802.artykuł: Mrugasiewicz Izabela: Spuścizny w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Poznański Rocznik Archiwalno-Historyczny 2002 r. 8/9 (2001/2002) s. 225-234 (dot. spuścizny osób, m.in.: Kazimierz Bieroński, Hipolit Gaspar Józef ...) szczegóły 
803.artykuł: Murawiec Wieslaw: Księgozbiory krakowskie zakonu Braci Mniejszych - bernardynów i reformatów - w świetle not proweniencyjnych w XVI-XVIII w.. Folia Historica Cracoviensia 1994 t. 2 s. 41-59  szczegóły 
804.artykuł: Murawiec Wiesław Franciszek: Początki biblioteki konwentu krakowskiego pod wezwaniem św. Bernardyna ze Sieny. Folia Historica Cracoviensia 2000 t. 7 s. 93-111 (m.in. nt. księgozbioru klasztornego...) szczegóły 
805.artykuł: Murzynowska Danuta, Potęga Joanna: Prasa tajna z okresu powstania styczniowego. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 4 s. 32-35 (nt. kolekcji tajnych czasopisn z lat 1861-1864 m.in.: Kosynier,...) szczegóły 
806.artykuł: Musiał Małgorzata: Biblioteka klasztorna w Supraślu. Bibliotekarz 2005 nr 7/8 s. 18-22 (dot. zbiorów...) szczegóły 
807.artykuł: Muszkowski Krzysztof: Inter alia [z tego cyklu:] Silva rerum. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2008 nr 4 s. 11 (fel. nt. działalności Archiwum Emigracji...) szczegóły 
808.artykuł: Myk Sławomir: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 2 s. 48-52 (o starodrukach bibl. Muzeum Okręgowego w Zamościu...) szczegóły 
809.artykuł: Nabytki Archiwum PAN w 1997 r.. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 1998 nr 39 s. 125-126 (dot. spuścizny uczonych polskich m.in.: Adam Kleczkowski, Tadeusz Lewi...) szczegóły 
810.artykuł: Narodowa na Targach. Wprost 2003 nr 39 s. 96 (nota m.in. nt. zbiorów zgromadzonych w Pałacu Krasińskich - siedzibie ...) szczegóły 
811.artykuł: Niedziela Maurycy Lucjan: Charakterystyka biblioteki klasztoru dominikanów w Borku Starym w XVII i XVIII wieku. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1996 nr 1/3 s. 197-203 (opis zasobu bibliotecznego na podstawie zachowanego katalogu i inwenta...) szczegóły 
812.artykuł: Nierzwicki Krzysztof: Inkunabuły biblioteki kartuskiego klasztoru "Raj Maryi" na Kaszubach. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 z. 2/3 (328) s. 349-400 (z katalogiem inkunabułów biblioteki Kartuzji Kaszubskiej...) szczegóły 
813.artykuł: Nierzwicki Krzysztof: Księgozbiór kartuskiego klasztoru Sante Crucis prope Berezam w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 2000 z. 4 (340) s. 67-101  szczegóły 
814.artykuł: Nierzwicki Krzysztof: Pozostałości biblioteki biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego w zbiorach Książnicy WSD [Wyższego Seminarium Duchownego] w Pelplinie. Studia Pelplińskie 1997 t. 26 s. 79-103 (z "Katalogiem starych druków z dawnego księgozbioru biskupa Stanisława...) szczegóły 
815.artykuł: Niewczas Teresa: Biblioteka Parafialna w Iłży. Radostowa 1999 nr 10 s. 13, 45 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
816.artykuł: Niezborała Jolanta: Historia i zbiory wybranych archiwów i bibliotek miasta Poznania = Geschichte und Bestaende ausgewaehlter Archive und Bibliotheken der Stadt Posen. Biuletyn = Bulletin [Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie = Deutsches Historisches Institut Warschau] 2001 nr 8 s. 39-55, 92-109  szczegóły 
817.artykuł: Nir Roman: Archiwa, Biblioteki i Muzea Polonii w Orchard Lake. x ([w ks. zb.:] Polacy w cywilizacjach świata. Biografie emigrantów - por...) szczegóły 
818.artykuł: Nir Roman: Polskie zbiory archiwalne w Stanach Zjednoczonych. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1996 t. 65 s. 289-347 (dotyczy m.in. archiwów literackich...) szczegóły 
819.artykuł: Nowak Janusz: Erwin Redel. Antykwariusz przeworski i jego penetracje bibliotek klasztornych 1871-1876. Przyczynek do dziejów "książkołapstwa" w Galicji. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1997 t. 88 s. 329-352  szczegóły 
820.artykuł: Nowak Janusz: Współpraca Akademii Umiejętności z Zarządem Zbiorów Czartoryskich w Krakowie w latach 1874-1894. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1991 t. 36 s. 61-74  szczegóły 
821.artykuł: Nowak Janusz: Zakupy rękopisów i starych druków u kamedułów na Bielanach koło Krakowa dla Biblioteki Jagiellońskiej i Biblioteki Sieniawskiej Czartoryskich w latach 1866-1877. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1999 r. 49 nr 1/2 s. 197-206  szczegóły 
822.artykuł: Nowak-Jeziorański Jan: Biblioteka Pruska i Ossolineum. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1999 nr 4 s. 1 (stanowisko w sprawie dalszych losu zbiorów Ossolineum pozostających na...) szczegóły 
823.artykuł: Nowak-Jeziorański Jan: Kultura polityczna. Wprost 1999 nr 2 s. 30-31 (nt. prób odzyskania zbiorów Biblioteki Ossolineum we Lwowie...) szczegóły 
824.artykuł: Nowakowska Małgorzata: Biblioteka Wilanowska. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 4 s. 21-22 (nt. zbiorów...) szczegóły 
825.artykuł: Nowak Zbigniew: Bibliotheca Senatus Gedanensis 1596-1996. Przegląd Biblioteczny 1996 z. 1 s. 13-26 (nt. zbiorów Biblioteki Gdańskiej...) szczegóły 
826.artykuł: Nowak Zbigniew: Cztery wieki Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk (1596-1996). Bibliotekarz 1996 nr 4 s. 3-7 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
827.artykuł: Nowak Zbigniew: Encomium Bibliothecae Gedanensis (Na jubileusz 400-lecia Biblioteki Gdańskiej). Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1997 t. 41 s. 123-129  szczegóły 
828.artykuł: Nowak Zbigniew: The Gdańsk Library of the Polish Academy of Sciences. Polish Libraries Today 1997 t. 4 s. 15-18 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
829.artykuł: Nowicka Agnieszka: Wśród archiwów Wrocławia. Życie Uniwersyteckie 2002 nr 3-4 s. 45 (m.in. nt. wrocławskich zbiorów bibliotecznych...) szczegóły 
830.artykuł: Ochmańska Aleksandra: Księgozbiór i zainteresowania bibliofilskie biskupa Jana Lubrańskiego. Biblioteka 2001 nr 5 s. 7-16  szczegóły 
831.artykuł: Ociepa Jolanta: Biblioteka bernardyńska. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2003 nr 2 s. 38-42 (opis zbioru biblioteki bernardyńskiej w Bydgoszczy...) szczegóły 
832.artykuł: Odra 2003 nr 3 s. 123 (not. o 75-leciu Biblioteki Narodowej w Warszawie...) szczegóły 
833.artykuł: Olechnowicz Leokadia: Archiwa rodowe i osobiste w Litewskim Państwowym Archiwum Historycznym. Miscellanea Historico-Archivistica 1998 t. 9 s. 151-159 (m.in.: Eliza Orzeszkowa, Tomasz Zan...) szczegóły 
834.artykuł: Olszański Leszek: Legalne inkunabuły. Książęcy podarunek dla Biblioteki Jagiellońskiej. Gazeta Wyborcza 2002 nr 160 s. 6 (nt. przekazania przez księcia Paula Sanguszkę księgozbioru Sanguszków ...) szczegóły 
835.artykuł: Olszewski Mieczysław: Badania proweniencyjne nad książkami Augustyna Mirysa z Biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 3-17  szczegóły 
836.artykuł: Olszewski Mieczysław: Inwentarz Biblioteki Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Białymstoku z 1820 roku. Studia Teologiczne 1989 t. 7 s. 137-200  szczegóły 
837.artykuł: Orzeł Małgorzata: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - symbol lwowskiej tradycji we Wrocławiu. x nr s. ([w ks.:] Wrocław-Lwów, Lwów-Wrocław. Historia i współczesność. Red. Da...) szczegóły 
838.artykuł: Osiecka Teresa: Wydawnictwa emigracyjne i bezdebitowe w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1992 t. 45 s. 87-89  szczegóły 
839.artykuł: Oszczyk Mariola: Materiały archiwalne w zbiorach Biblioteki Głównej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Archeion 1989 t. 84 (1988) s. 167-175  szczegóły 
840.artykuł: Pałczyńska Regina: Starodruki w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamościu. Bibliotekarz Zamojski 1997 [nr] 1 s. 14-18  szczegóły 
841.artykuł: Pałczyńska Regina: Starodruki w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamościu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 26-29  szczegóły 
842.artykuł: Pałka Marek: Zbiory Śląskiej Biblioteki Filmowej. Kino 2000 nr 12 s. 53-54 (nt. zbiorów poświęconych zagadnieniom filmowym z kolekcji nieżyjącego ...) szczegóły 
843.artykuł: Pałyga Artur: Grał przed nami Paderewski!. Akademia 2003 nr 4 s. 6 (m.in. nt. zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie...) szczegóły 
844.artykuł: (pap): Biblioteka PAN przestanie istnieć. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 59 s. 7 (nota m.in. nt. zbiorów biblioteki...) szczegóły 
845.artykuł: Pasztaleniec-Jarzyńska Joanna: Tradycje i nowe zadania (Rozmowa z Joanną Pasztelaniec-Jarzyńską wicedyrektorem i sekretarzem naukowym Biblioteki Narodowej. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 77-78 (m.in. o pozostałościach zbiorów Biblioteki Załuskich, przechowywanych ...) szczegóły 
846.artykuł: Pawlik Krzysztof: Biblioteki w Nysie w latach 1810-1939. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 195-228 (m.in. dot. zbiorów...) szczegóły 
847.artykuł: Pawlikowska Wioletta: Księgozbiory prywatne w Wielkim Księstwie Litewskim XVI stulecia. Postulaty metodyczne w rozpoznaniu problemu. Nasze Historie 2007 t. 8 (2003/2004) s. 7-15  szczegóły 
848.artykuł: Pawłowiczowa Maria: Księgozbiory prywatne na Śląsku Cieszyńskim w latach 1740-1920. Roczniki Biblioteczne 1989 r. 32 (1988) z. 1 s. 207-224  szczegóły 
849.artykuł: Pawłowska Anna: Materiały do zagadnień etnograficznych w zasobie Archiwum Państwowego w Lublinie. Archeion 1992 t. 90 s. 47-53 (m.in. nt. zbiorów tekstów ludowych i ruchu teatralnego...) szczegóły 
850.artykuł: (PD): Najbielszy z Białych Kruków. Biblioteka Analiz 2004 nr 12 s. 28 (not. o przekazaniu Bibliotece Narodowej w Warszawie faksymille Biblii ...) szczegóły 
851.artykuł: Pelczar Wojciech: Polonica w bibliotece Harolda Washingtona w Chicago. Przegląd Polonijny 2002 z. 3 s. 131-133  szczegóły 
852.artykuł: Penkalla Ewa: Dykcjonarze, wokabularze i inne słowniki XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN. Libri Gedanenses 2003 t. 19/20 (2001/2002) s. 5-20  szczegóły 
853.artykuł: Penkalla Ewa: Literatura dla ludu w zbiorach Biblioteki Gdańskiej Akademii Nauk. Libri Gedanenses 2001 t. 17/18 (1998/2000) s. 148-164  szczegóły 
854.artykuł: Pezda Janusz: Sprawozdanie z pracy w archiwum Towarzystwa Historyczno-Literackiego od 14 X 1989 do 15 XII 1989 w ramach Stypendium im. S. Lama. Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu = Actes de la Societe Historique et Litteraire Polonaise 1991 t. 1 s. 257-258 (nt. porządkowania archiwum Czartoryskich...) szczegóły 
855.artykuł: Pędziwół Aureliusz M.: Prywatne muzeum. Wprost 2003 nr 33 s. 106 (nt. zbiorów rękopisów polskich pisarzy należących do Tomasza Niewodnic...) szczegóły 
856.artykuł: Pękala Piotr: Zbiory slawistyczne i wschodnioeuropejskie Biblioteki Uniwersytetu w Toronto. Bibliotekarz 1989 nr 3 s. 18-19  szczegóły 
857.artykuł: Pidłypczak-Majerowicz Maria: Katalogi bibliotek zakonnych na Białorusi we współczesnych zbiorach rękopiśmiennych. x ([W ks. zb.:] Wspólnota pamięci. Studia z dziejów kultury ziem wschodni...) szczegóły 
858.artykuł: Pidłypczak-Majerowicz Maria: Księgozbiory zakonne w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1999 z. 10 s. 281-294  szczegóły 
859.artykuł: Pidłypczak-Majerowicz Maria: Źródła do dziejów bibliotek zakonnych w zbiorach archiwalnych i bibliotecznych w Wilnie i Lwowie. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1997 t. 51 (1996) s. 19-21 (komunikat...) szczegóły 
860.artykuł: Pietrzkiewicz Iwona: Biblioteki klasztorów słonimskich w świetle zachowanych inwentarzy. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2004 t. 101 s. 463-474  szczegóły 
861.artykuł: Pietrzkiewicz Iwona: Księgozbiory konwentów i szkół kanoników regularnych laterańskich na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nasza Przeszłość = Notre Passe 1999 t. 92 s. 485-497  szczegóły 
862.artykuł: Pietrzyk Zdzisław: Powrót Ptolemeusza i Bessariona. Alma Mater 2002 nr 44 s. 41-42 (z listą dzieł skradzionych ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej...) szczegóły 
863.artykuł: Pilarczyk Franciszek: Nieznany inwentarz XVI-wiecznej biblioteki kościelnej w Lubsku. Studia Zachodnie 1996 nr 2 s. 31-34  szczegóły 
864.artykuł: Pilarczyk Franciszek: Szesnastowieczna biblioteka w Sulechowie. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1996 z. 9 (42) s. 105-110 (o zasobie ksiąg w bibliotece na podstawie zachowanego fragm. inwentarz...) szczegóły 
865.artykuł: Piotrowicz Grażyna: Aktualności, ogłoszenia, ciekawostki. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 1 s. 25-27 (m.in. nt. zbioru starodruków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu...) szczegóły 
866.artykuł: Piotrowska Ewa, Zając Renata: Bazy danych Biblioteki Narodowej. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 83-85 (dot. baz danych dostępnych na stronie internetowej, zawierających info...) szczegóły 
867.artykuł: Piotrowska Ewa, Zając Renata: Centralne katalogi bibliotek udostępniane na stronach WWW. Konspekt 2002 nr 11 s. 80-82  szczegóły 
868.artykuł: Piotrowska Ewa, Zając Renata: Projekt EIFL Direct. Konspekt 2002 nr 12 s. 60-61 (dot. dostępu do elektronicznych baz danych, w tym baz oferujących publ...) szczegóły 
869.artykuł: Pirożyński Jan: Biblioteka księcia Augusta w Wolfenbuettel. Przeszłość - teraźniejszość - perspektywy. Roczniki Biblioteczne 1996 r. 40 z. 1/2 s. 3-22  szczegóły 
870.artykuł: Pirożyński Jan: Druki spod prasy Gutenberga w Bibliotece Jagiellońskiej. Alma Mater 2002 nr 43 s. 22-24  szczegóły 
871.artykuł: Pirożyński Jan: Dwa rzadkie polonika cyrylickie ze zbiorów Biblioteki Księcia Augusta w Wolfenbuettel. Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 57-62  szczegóły 
872.artykuł: Pirożyński Jan: Kilka nieznanych lub mało znanych batorianów ze zbiorów Centralnej Biblioteki w Zurychu. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 83-103 (dot. zbioru, który zgromadził Jan Jakub Wick...) szczegóły 
873.artykuł: Pirożyński Jan: Roczniki Biblioteczne 1997 r. 41 z. 1/2 s. 183-185 ([rec. ks.:] Martin Germann: Die reformierte Stiftsbibliothek am Grossm...) szczegóły 
874.artykuł: Pirożyński Jan: Spór o spuściznę księżnej brunszwickiej Zofii Jagiellonki (1575-1672). Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1993 r. 43 nr 1/2 s. 65-90  szczegóły 
875.artykuł: Pirożyński Jan: Współpraca Biblioteki Księcia Augusta w Wolfenbuettel z Biblioteką Jagiellońską i innymi polskimi instytucjami naukowymi. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 1 s. 79-87  szczegóły 
876.artykuł: P.K.: Powrót Biblii Żydowskiej. Kurier Wileński 2002 nr 21 s. 1-2 (nt. zwrócenia przez Narodową Bibliotekę Martynasa Mazvydasa 309 zbioró...) szczegóły 
877.artykuł: Platt Dobrosława: Archiwa emigracyjne w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. x 1999 ([W ks.:] Materiały XXI Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bib...) szczegóły 
878.artykuł: Platt Julian: Biblioteka Stanisława Augusta na Zamku Warszawskim (Komunikat). Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1992 t. 45 s. 75-77  szczegóły 
879.artykuł: Płowens Małgorzata: Biblioteka klasztorna cystersów w Obrze. x 1999 ([W ks.:] Nie tylko Beatrycze - niebieska i ziemska misja cystersów na ...) szczegóły 
880.artykuł: Polska Biblioteka Internetowa. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 1 s. 32 (not. o inauguracji działalności Polskiej Biblioteki Internetowej (www....) szczegóły 
881.artykuł: Potkowski Edward: "Liber beneficiorum" kartuzji darłowskiej. Książka i kultura piśmienna Pomorza Zachodniego. x 2000 ([w ks. zb.:] Aetas media, aetas moderna. Studia ofiarowane profesorowi...) szczegóły 
882.artykuł: Potocki Marek: Rękopis znaleziony niedaleko Saragossy. Rzeczpospolita 2002 nr 26 s. D1 (wywiad z bibliofilem i kolekcjonerem m.in. nt rynku antykwarycznego li...) szczegóły 
883.artykuł: Prinke Rafał T.: "Ars quam chemiam vocant". Starodruki alchemiczne w zbiorach Biblioteki Kórnickiej. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 2003 z. 26 s. 1610198  szczegóły 
884.artykuł: Proksa Michał: Archiwum Zamku Leskiego Krasickich. Miscellanea Historico-Archivistica 1998 t. 9 s. 91-100 (m.in. zbiór rękopisów Ignacego Krasickiego...) szczegóły 
885.artykuł: Pronobis-Bobowska Małgorzata: Kopie - pomysł na udostępnianie i ochronę zbiorów na przykładzie "Liber Catenatus" ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 2003 z. 26 s. 219-224  szczegóły 
886.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 14 VIII s. 13 (nota z okazji 250. rocznicy otwarcia w Warszawie Biblioteki Rzeczyposp...) szczegóły 
887.artykuł: Przybylska Jolanta: Biblioteka Księcia Augusta w Wolfenbuettel. Poradnik Bibliotekarza 1996 nr 7/8 s. 20-23 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
888.artykuł: Przybyszewski Kazimierz: Archiwalia w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich = Studien zu Polnischen Bibliotheken und Bestaenden 1992 t. 2 s. 77-97  szczegóły 
889.artykuł: Pszczółkowska Lidia Z.: Litteraria wśród nabytków rękopiśmiennych Biblioteki Gdańskiej PAN. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 182-187  szczegóły 
890.artykuł: Pszczółkowska Z. Lidia: Rękopisy w zbiorach Biblioteki Gdańskiej. D'Oriana 1996 nr 3 s. 5-17 (dot. XVI-XX w....) szczegóły 
891.artykuł: Rachuba Andrzej: Archiwum Sapiehów - ich losy i stan obecny. Miscellanea Historico-Archivistica 1998 t. 9 s. 101-108 (m.in. zbiór rękopisów Juliana Ursyna Niemcewicza...) szczegóły 
892.artykuł: Radwan Łukasz: Gutenberg współczesny. Wprost 2002 nr 48 s. 122 (dot. wykonania faksymile egzemplarza Biblii Gutenberga znajdującej się...) szczegóły 
893.artykuł: Rakoczy Agnieszka: Księgozbiory Kazimierza M. Smogorzewskiego oraz Lidii i Adama Ciołkoszów. Tydzień [Londyn, 1989-2000] 1999 nr 36 s. 15 (nt. zbiorów emigracyjnych przekazanych polskim bibliotekom...) szczegóły 
894.artykuł: Rakowicz Grażyna: Archiwum Emigracji (W Bibliotece Głównej UMK). Rzeczpospolita 1997 nr 193 s. 29 (omówienie m.in. archiwaliów Wacława Iwaniuka...) szczegóły 
895.artykuł: Rakowicz Grażyna: Jak wydobyte resztki Atlantydy. Pięć lat Archiwum Emigracji Biblioteki UMK w Toruniu. Rzeczpospolita 2001 nr 96 s. A10 (omówienie zbioru...) szczegóły 
896.artykuł: Rakowicz Grażyna: Londyńskie "Wiadomości" w Toruniu. Rzeczpospolita 1995 nr 113 s. 6 (nt. zbiorów emigracyjnych Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu; m.in. ...) szczegóły 
897.artykuł: Ratajczak Łukasz: Książka w sieci. Witryny internetowe bibliotek. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 2 s. 33-34 (m.in. dot. internetowych katalogów i zbiorów Polskiej Biblioteki Inter...) szczegóły 
898.artykuł: Rausz Monika, Strzebońska Anna: Polonika w Oddziale Książki Rzadkiej Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego (RPUH). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 275-286 (dot. m.in. literatury pięknej...) szczegóły 
899.artykuł: Rączka Zofia: Biblioteka TMZŻ. Karta Groni 2004 nr 23 s. 36-37 (nt. zbiorów Biblioteki Towarzystwa Miłośników Ziemi Żywieckiej; zawier...) szczegóły 
900.artykuł: Roeskau-Rydel Isabel: Archiwa krakowskie i zbiory rękopisów w bibliotekach Krakowa. Biuletyn = Bulletin [Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie = Deutsches Historisches Institut Warschau] 1996 nr 2 s. 35-51 (dot. zbiorów Archiwów: Państwowego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Pols...) szczegóły 
901.artykuł: Rogowski Wiesław: Co polskie, to do Polski.... Nowe Kontrasty 1996 nr 8 s. 24-25 (nt. prób odzyskania polskich zbiorów Biblioteki Ossolińskich we Lwowie...) szczegóły 
902.artykuł: Rondomańska Zenona: Kancjonały i śpiewniki z katalogu biblioteki Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2000 nr 4 s. 629-640  szczegóły 
903.artykuł: Rosińska Grażyna: Krakowski księgozbiór Mikołaja Kopernika w kodeksach "Copernicana 4" i "Copernicana 6" Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali = The Library Completed by Copernicus in Cracow. Codices Uppsalienses Copernicana 4 and Copernicana 6. Res Historica 2002 z. 13 s. 105-123  szczegóły 
904.artykuł: Rozynkowski Waldemar: Księbozbiór parafii dekanatu chełmżyńskiego w świetle najstarszej wizytacji z 1641 roku. Folia Toruniensia 2003 nr 2/3 (2002) s. 177-181  szczegóły 
905.artykuł: Różalska Elżbieta: Książki o specjalnym statusie w zbiorach Biblioteki Głównej. Dialog Akademicki 2004 nr 9 s. 20-21  szczegóły 
906.artykuł: Różycki Edward: Biblioteki na Podolu w XVI-XX wieku. Wybrane zagadnienia z dziejów polskiej kultury książki. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2000 t. 12 (1872) s. 45-65 (z Aneksem zawierającym wykaz księgozbiorów ziemiańskich na Podolu w X...) szczegóły 
907.artykuł: Różycki Edward: Inwentarz książek kuśnierza Wojciecha Charajowicza ze Lwowa z początku XVII wieku. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 267-278  szczegóły 
908.artykuł: Różycki Edward: Inwentarz książek lwowianina Ludwika Waleriana Alembeka z 1704 roku. Roczniki Biblioteczne 1996 r. 40 z. 1/2 s. 109-138  szczegóły 
909.artykuł: Różycki Edward: Inwentarz księgarni Andrzeja Dobrzyca we Lwowie z 1674 r.. Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 63-81  szczegóły 
910.artykuł: Różycki Edward: Inwentarz księgozbioru mieszczańskiej rodziny ze Lwowa z 1648 r. Przyczynek do historii cen książek. Roczniki Biblioteczne 1997 r. 41 z. 1/2 s. 153-166  szczegóły 
911.artykuł: Różycki Edward: Inwentarze rękopiśmienne bibliotek oraz inne materiały dotyczące dziejów polskiej książki na kresach dawnej Rzeczypospolitej. Roczniki Biblioteczne 1995 r. 39 z. 1/2 s. 143-149  szczegóły 
912.artykuł: Różycki Edward: Kilka nie znanych dzieł z biblioteki Szymona Szymonowica. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1996 r. 46 nr 1/2 s. 77-81  szczegóły 
913.artykuł: Różycki Edward: Księgozbiory i ich użytkownicy we Lwowie w epoce renesansu. x 1995 ([W ks. zb.:] Lwów - miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów L...) szczegóły 
914.artykuł: Różycki Edward: Z dziejów książki i kultury polskiej na Bracławszczyźnie w XIX-XX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2008 t. 17 (2580) s. 125-143 (biblioteki i księgozbiory oraz ich zawartość - szkolne, zakonne, mies...) szczegóły 
915.artykuł: Rulka Kazimierz: Dwa wileńskie księgozbiory inteligenckie z XX w. w Bibliotece Seminarium Duchownego we Włocławku. Studia Włocławskie 2001 t. 4 s. 365-384  szczegóły 
916.artykuł: Rulka Kazimierz: O bibliotekach na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej. Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 2 s. 384-385 (omówienie bibliografii katalogów bibliotek na ziemiach wschodnich...) szczegóły 
917.artykuł: Rulka Kazimierz: Personalne księgozbiory historyczne w Bibliotece Seminaryjnej we Włocławku. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1996 t. 65 s. 357-389  szczegóły 
918.artykuł: Rulka Kazimierz: Personalne księgozbiory historyczne XVI- 1 poł. XIX w. w Bibliotece Seminaryjnej we Włocławku. Ateneum Kapłańskie 1996 t. 127 z. 3 s. 424-443  szczegóły 
919.artykuł: Rulka Kazimierz: Superekslibrisy w zbiorach Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku. Studia Włocławskie 2003 t. 6 s. 527-557 (XVI-XIX w....) szczegóły 
920.artykuł: Rusnok Anna: Biblioteka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie. Pamiętnik Cieszyński 1996 t. 11 s. 43-52  szczegóły 
921.artykuł: Rusztyn Zofia: Inwentarz generalnego zasobu archiwalnego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Wiedniu (1848-1891). Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1996 t. 66 s. 11-206 (zawiera m.in. wykaz poezji i sztuk teatralnych przechowywanych w archi...) szczegóły 
922.artykuł: Rymsza-Zalewska Danuta: Archiwum Stefana Dembego. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2000 nr 1/2 s. 14-15  szczegóły 
923.artykuł: Rymsza-Zalewska Danuta: Wycinki prasowe. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 1 s. 18-19 (m.in. nt. zbiorów wycinków prasowych w Bibliotece Narodowej...) szczegóły 
924.artykuł: (RZ): Odkupiona księga. Trybuna 2002 nr 301 dod. s. 13 (dot. zakupu księgi inwentarzowej biblioteki pałacyku myśliwskiego w Ju...) szczegóły 
925.artykuł: Sadecki Jerzy, Turska Ewa: Licytacja unieważniona. Rzeczpospolita 2001 nr 141 s. A10 (dot. kradzieży egzemplarza starodruku "Komedii" Plautusa z 1492 roku z...) szczegóły 
926.artykuł: Samocka Marta: Oddział Starych Druków i jego zbiory. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 5 s. 24 (nt. starodruków i inkunabułów w Bbliotece Uniwersytetu Wrocławskiego...) szczegóły 
927.artykuł: Sawicka Stanisława: Cenne rękopisy iluminowane w przedwojennych zbiorach Biblioteki Narodowej. Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 107-146  szczegóły 
928.artykuł: s.g.: Dawnych wspomnień czar... Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 109 s. 10 (m.in. nt. zbiorów filmowych i książkowych Biblioteki Instytutu Kultury...) szczegóły 
929.artykuł: Sieć bibliotek województwa bydgoskiego wlatach1975-1998. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 1 s. 20-46 (m.in. nt. stanu czytelnictwa i zbiorów bibliotecznych oraz dorobku org...) szczegóły 
930.artykuł: Siemieńczuk Albina: Nie znane Estreicherowi wydania kronik poloskich z XV-XVIII wieku w zbiorach Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Grodnie. x 1996 ([W ks. zb.:] Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od śred...) szczegóły 
931.artykuł: Sieńczak Aleksandra: Biblioteka Bernardynów radomskich w świetle inwentarza z 1865 roku. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2002 t. 76 (2001) s. 269-284  szczegóły 
932.artykuł: Sieradzka Danuta: Przyczynek do dziejów biblioteki magistrackiej na terenie Katowic w dwudziestoleciu międzywojennym. Śląskie Miscellanea 1996 t. 8 s. 60-68 (nt. wydanego w 1928 r. "Katalogu biblioteki magistrackiej miasta Katow...) szczegóły 
933.artykuł: Sieradzki Paweł: Biblioteka Sieniawska książąt Czartoryskich. Rocznik 2002 t. 14 (2000/2002) s. 85-93 (dot. historii biblioteki...) szczegóły 
934.artykuł: Sikorski Dariusz: Studia Źródłoznawcze 2001 t. 39 s. 173-175 ([rec. ks.:] Bernhard Bischoff: Katalog der festlaendischen Handschrift...) szczegóły 
935.artykuł: Siomkajło Alina: Kolekcja hrabiego Grabowskiego w British Library. x 1999 ([W ks.:] Materiały XXI Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bib...) szczegóły 
936.artykuł: Skała Stanisław: Księgozbiór Jana Lubrańskiego, biskupa poznańskiego, w świetle akt Kapituły Poznańskiej. Meander 1992 nr 11/12 s. 641-651  szczegóły 
937.artykuł: Skrzyniarz Ryszard: Zbiory kazań w polskich księgozbiorach okresu średniowiecza. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1998 t. 70 s. 247-260 (m.in.: Marcin Polak, Peregryn z Opola...) szczegóły 
938.artykuł: (S.K.): [Siedemdziesiąta piąta] 75. rocznica Biblioteki Narodowej. Gazeta Petersburska 2003 nr 2 s. 16 (rys historyczny...) szczegóły 
939.artykuł: Sladewski Jacek: New home for literature. The Warsaw Voice 1991 nr 32 s. 11 (nt. nowego budynku Biblioteki Narodowej we Warszawie...) szczegóły 
940.artykuł: Sławiński Adam: Fundament kultury narodowej. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 1 s. 8-9 (nt.działalności Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruni...) szczegóły 
941.artykuł: Sławiński Adam: Jest takie miejsce - czyli 10 lat Archiwum Emigracji w Toruniu. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2004 nr 40 s. 11 (z fot....) szczegóły 
942.artykuł: Sławiński Zbigniew: Zbiory bibliotek polskich towarzystw naukowych w latach 1918-1939. Bibliotekarz 1991 nr 10 s. 17-20  szczegóły 
943.artykuł: Słodkowska Elżbieta: Biblioteka domowa Józefa Truszkowskiego (1799-1876). x 1997 ([W ks. zb.:] Instytucje - publiczność - sytuacje lektury. Studia z his...) szczegóły 
944.artykuł: Smolana Krzysztof: Polskie kolekcje archiwalne w Ameryce Łacińskiej. Archeion 1998 t. 99 s. 167-182 (m.in.: Andrzej Bobkowski, Jan Lechoń...) szczegóły 
945.artykuł: Smolarz Jan: Zbiory specjalne Biblioteki im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Bibliotekarz Lubelski 2000 r. 43 s. 75-104 (m.in. dot. rękopisów pisarzy polskich...) szczegóły 
946.artykuł: Sordylowa Barbara: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i jej działalność naukoznawcza. Zagadnienia Naukoznawstwa 2001 z. 3/4 s. 535-536 (m.in. nt. zbiorów i działalności wydawniczej biblioteki...) szczegóły 
947.artykuł: Spandowski Michał, Szyller Sławomir: Katalog over skrifter fran jesuiternas bibliotek i Braniewo. Acta Sueco-Polonica 1998 nr 6 (1997) s. 161-167  szczegóły 
948.artykuł: Spandowski Michał: "Kup Polsce białego kruka". Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2000 nr 1/2 s. 3 (Inkunabuły ofiarowane Bibliotece Narodowej dzięki akcji zorganizowanej...) szczegóły 
949.artykuł: Spandowski Michał: Nowe odkrycia inkunabulistyczne w Uppsali. Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 11-115 (nt. druków z XV wieku...) szczegóły 
950.artykuł: Spilling Herrard: Średniowieczne rękopisy w zbiorach nowożytnych. Kodeksy z Rein w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 227-234  szczegóły 
951.artykuł: Spodenkiewicz Paweł: Księgozbiory na granicy epok. Res Publica 1991 nr 7/8 s. 143-146 (nt. księgozbioru Biblioteteki Uniwersyteckiej w Łodzi...) szczegóły 
952.artykuł: Spóz Andrzej: Biblioteka Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 3 s. 55-57 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
953.artykuł: Sroka Albin: Biblioteka starodruków Klasztoru Franciszkanów Reformatów w Jarosławiu. Rocznik 1994 t. 12 (1986/1993) s. 139-144  szczegóły 
954.artykuł: (sta): 175 lat Biblioteki Raczyńskich. Panorama Wielkopolskiej Kultury 2004 nr 8 s. 19 (z okazji jubileuszu...) szczegóły 
955.artykuł: Stańczyk Tomasz: Rozdzielone dziedzictwo. Plus Minus 1993 nr 33 s. 8 (nt. części zbiorów Biblioteki Ossolineum, która pozostaje we Lwowie...) szczegóły 
956.artykuł: Stański Piotr Marek: Prywatne zbiory biblioteczne Lwowa i Krakowa. Cracovia Leopolis 2005 nr 2 s. 6-9 (historia lwowskich książnic: Biblioteki Ossolińskich, Baworovianum, pr...) szczegóły 
957.artykuł: Starnawski Jerzy: Biblioteka Uniwersytecka KUL jako warsztat pracy naukowej historyka literatury polskiej. x 1992 ([W ks. zb.:] Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wybrane zagadnienia z dzi...) szczegóły 
958.artykuł: Starnawski Jerzy: Dwa inwentarze biblioteki franciszkanów inowrocławskich z lat 1669 i 1702. x 2000 ([w ks.:] Jerzy Starnawski: Ludzie książki. Częstochowa 2000, s. 33-60...) szczegóły 
959.artykuł: Starnawski Jerzy: Materiały dotyczące Stanisława i Marii Leszczyńskich w zbiorach francuskich. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1989 z. 2 s. 91-102  szczegóły 
960.artykuł: Starnawski Jerzy: O ośmiu polonikach rękopiśmiennych Biblioteki Królewskiej w Kopenhadze. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 175-185  szczegóły 
961.artykuł: Starnawski Jerzy: Polonica rękopiśmienne madryckiej Biblioteca Nacional. Roczniki Biblioteczne 1996 r. 40 z. 1/2 s. 139-147  szczegóły 
962.artykuł: Starnawski Jerzy: Polonica rękopiśmienne w rzymskiej Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana. Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 225-235  szczegóły 
963.artykuł: Starnawski Jerzy: Polonica w wielkim księgozbiorze znakomitego historyka francuskiego z przełomu XVI i XVII wieku. x 2000 ([w ks.:] Jerzy Starnawski: Ludzie książki. Częstochowa 2000, s. 5-18 [...) szczegóły 
964.artykuł: Starnawski Jerzy: Polonica w wielkim księgozbiorze znakomitego historyka francuskiego z przełomu XVI i XVII w.. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 319-335 (dot. księgozbioru Jacquesa-Auguste'a de Thou...) szczegóły 
965.artykuł: Stec Elżbieta: Zbiory regionalne. Ikar 1995 nr 6 s. 38-39 (w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach...) szczegóły 
966.artykuł: Stelmach Roman: Polonika i silesiaka w archiwum w Brnie. Archeion 1993 t. 92 s. 143-146 (nt. znajdujących się w Archiwum Państwowego w Brnie silesiaków i polon...) szczegóły 
967.artykuł: Stelmaszyk Natasza: Das "Karl Dedecius Archiv" in der Bibliothek des Collegium Polonicum in Słubice an der Oder. Orbis Linguarum 2003 t. 23 s. 251-254  szczegóły 
968.artykuł: Stogowska Anna: Spuścizna Władysława Smoleńskiego w zbiorach Biblioteki im. Zielińskich w Płocku. Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich = Studien zu Polnischen Bibliotheken und Bestaenden 1992 t. 4 s. 29-42 (m.in. zb. lit....) szczegóły 
969.artykuł: Stolnicka Elżbieta: Zbiory regionalne "pomeranika" w Bibliotece Głównej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Dialog Akademicki 2004 nr 9 s. 22  szczegóły 
970.artykuł: Stoś Jarosław: Katalog starodruków biblioteki seminaryjnej w Paradyżu. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 2001 t. 75 s. 261-396  szczegóły 
971.artykuł: Strutyńska Maria: Książki króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w Kijowie. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 1 s. 16  szczegóły 
972.artykuł: Strutyńska Maria: Stare druki proweniencji gdańskiej w zbiorach Biblioteki UMK w Toruniu. Libri Gedanenses 1997 t. 13/14 (1995/1996) s. 219-222  szczegóły 
973.artykuł: Strzembosz Tomasz: Jan Strzembosz (1545-1606). His Manuscript and Collection of Books. Organon 1998 nr 26/27(1997/1998) s. 105-129  szczegóły 
974.artykuł: Sułecki Szymon: Biblioteka Karmelitów w Krakowie na Piasku w świetle najstarszego inwentarza. Krakowski Rocznik Archiwalny 2003 t. 9 s. 201-216 (z aneksem zawierającym wykaz ksiąg: Tekst źródłowy: Inwentarz bibliote...) szczegóły 
975.artykuł: Sułek Anna: Eklibris i superekslibris XVIII w. w zbiorach Biblioteki Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Bibliotekarz Lubelski 1996 nr 127 s. 27-34  szczegóły 
976.artykuł: Sułek Anna: Ekslibris i superekslibris XVIII w. w zbiorach Biblioteki Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Bibliotekarz Lubelski 1996 nr 127 s. 27-34 (pochodzenie księgozbioru Biblioteki Metropolitalnego Seminarium Duchow...) szczegóły 
977.artykuł: Supruniuk Anna, Supruniuk Mirosław A.: O Muzeum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Głos Uczelni [Toruń] 2001 nr 9 s. 3, 8-9 (nt. planowanego utworzenia Muzeum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; m.i...) szczegóły 
978.artykuł: Supruniuk Mirosław A.: Archiwum Emigracji. W Bibliotece Uniwersyteckiej UMK. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 9 s. 18-19 (nt. zawartości zbiorów...) szczegóły 
979.artykuł: Supruniuk Mirosław A.: Archiwum Emigracji w Toruniu. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 6 IX s. 6-7 (omówienie zbiorów...) szczegóły 
980.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Apel "Archiwum Emigracji". Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 9 s. 22 (dotyczy wsparcia finansowego działań toruńskiego "Archiwum Emigracji"...) szczegóły 
981.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Archiwa i kolekcje emigracyjne w Polsce. Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 158-172 (wykaz z omówieniem zbiorów...) szczegóły 
sprostowanie: Dużyk Józef: [List]. Kultura [Paryż] 1998 nr 10 s. 159 (do red. z uzupełnieniem informacji zawartych w wykazie...) szczegóły 
982.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Zbiory i prace). Acta Sueco-Polonica 2003 nr 10/11 (2001/2002) s. 241-253  szczegóły 
983.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Archiwum Emigracji w Toruniu. Forum Akademickie 1998 nr 9 s. 48-49  szczegóły 
984.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Archiwum emigracji. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 17 IV s. 14 (nt. zbiorów i działalności powstałego przy Bibliotece Uniwersytetu Mik...) szczegóły 
985.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Badania nad kulturą emigracji polskiej - casus archiwum emigracji (zbiory i prace). Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 30-56 (o zasobach Archiwum Emigracji Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu ora...) szczegóły 
nawiązanie: Garliński Józef: Konieczny komentarz. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2001 t. 26 s. 57-59  szczegóły 
986.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Instytucje prowadzące badania nad emigracją i Polonią w Toruniu: ich zbiory i prace. Archiwum Emigracji 1998 z. 1 s. 249-271 (dot. także literatury emigracyjnej...) szczegóły 
987.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Jest takie miejsce - czyli o Archiwum Emigracji w Toruniu. List Oceaniczny 2003 nr 12 s. 3-4 (nt. zbiorów i działalności powstałego przy Bibliotece Uniwersytetu Mik...) szczegóły 
988.artykuł: Supruniuk Mirosław A.: Polskie duchy. Gazeta Wyborcza 2001 nr 277 s. 16 (wyw. z kierownikiem Archiwum Emigracji Biblioteki UMK w Toruniu; rozm....) szczegóły 
nawiązanie: Archiwum Emigracji w Toruniu (Pamięć i obalanie mitów). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 285 s. 1 (omów. wywiadu...) szczegóły 
sprostowanie: Kozłowska Nina: Muzeum w Rapperswilu prostuje. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 302 s. 5 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Archiwum Emigracji w Toruniu (Pamięć i obalanie mitów). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 285 s. 1 (omów. wywiadu...) szczegóły 
989.artykuł: Supruniuk Mirosław A.: The Archives of Emigration in the University Library in Toruń: Its Collections and Works. The Polish Review 1998 t. 43 nr 2 s. 207-218  szczegóły 
990.artykuł: Supruniuk Mirosław A.: Żuławski i muzem uniwersyteckie. Głos Uczelni [Toruń] 2002 nr 4 s. 23 (dot. m.in. zbiorów Archiwum Emigracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopern...) szczegóły 
991.artykuł: Surwiło Jerzy: Biblioteka im. Wróblewskich w Wilnie (W rocznicę poświęcenia). Magazyn Wileński 1990 17 9, 17-8  szczegóły 
992.artykuł: Szacki Józef: Księgozbiór Wiktora Baworowskiego - lwowskiego kolekcjonera i fundatora biblioteki. x 1998 ([W ks. zb.:] Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura. Pod red. Henryka W....) szczegóły 
993.artykuł: Szajko Urszula: Biblioteka księcia Filipa II. Bibliotekarz Zachodniopomorski 1993 nr 1/2 s. 19-24 (o zbiorach w bibliotece zamkowej w Szczecinie w XVII w....) szczegóły 
994.artykuł: Szajko Urszula: Losy biblioteki książąt szczecińsko-pomorskich po śmierci księcia Bogusława XIV. Bibliotekarz Zachodniopomorski 1993 nr 3/4 s. 16-17  szczegóły 
995.artykuł: Szczęsnowicz Małgorzata: Wydawnictwa informacyjne w księgozbiorze Czytelni Bibliograficznej. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 1999 nr 1 s. 47-54 (dot. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy...) szczegóły 
996.artykuł: Szelong Krzysztof: Książnica Cieszyńska. Poradnik Bibliotekarza 1996 nr 5 s. 3-6 (m.in. księgozbiór Józefa Ignacego Kraszewskiego...) szczegóły 
997.artykuł: Szelong Krzysztof: Ze skarbca Książnicy Cieszyńskiej (cz. I-III). Zwrot 1995 nr 1 s. 38-42, nr 2 s. 18-21, nr 3 s. 38-42 (zbiory i działaln....) szczegóły 
998.artykuł: Szepieniec Jolanta: Beinecke i jej polskie perły. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 26 IV s. 6-7 (m.in. nt. zbiorów dotyczących polskich pisarzy w The Beinecke Rare Boo...) szczegóły 
999.artykuł: Sznee Wacław: Nabytki roku 1993. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1994 nr 3/4 (1993) s. 25-26 (dot. zbiorów Biblioteki Narodowej...) szczegóły 
1000.artykuł: Szocki Józef: Charakterystyka księgozbioru domowego Józefa Przyborowskiego ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów księgoznawczych i literackich. Roczniki Biblioteczne 1994 r. 38 z. 1/2 s. 123-135  szczegóły 
1001.artykuł: Szocki Józef: Książka antyczna w księgozbiorze domowym Józefa Przyborowskiego (1823-1896). Meander 1992 nr 7/8 s. 433-437  szczegóły 
1002.artykuł: Szocki Józef: Książki o tematyce antycznej w księgozbiorze domowym J. Szujskiego (1835-1883). Meander 1990 nr 2/3 s. 105-120  szczegóły 
1003.artykuł: Szocki Józef: Księgozbiory domowe ziemian, inteligencji i chłopów w okresie zaborów. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1998 z. 9 (194) s. 11-18 (dot. księgozbiorów m.in. Wiktora Baworowskieg, Józefa Szujskiego, Józe...) szczegóły 
1004.artykuł: Szocki Józef: Księgozbiór domowy Jana Kantego Podoleckiego (1800-1855). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1996 z. 8 (178) s. 9-25  szczegóły 
1005.artykuł: Szocki Józef: Literatura i opracowania o tematyce antycznej w księgozbiorze Jana Kantego Podoleckiego (1800-1855). Meander 1993 nr 11/12 s. 565-571 (omów. spisu książek z działu rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego i...) szczegóły 
1006.artykuł: Szocki Józef: Lwowskie księgozbiory historyczne, głównie domowe (w okresie zaborów). x 1996 ([W ks.:] Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. Kr...) szczegóły 
1007.artykuł: Szocki Józef: Zbiory literackie i językoznawcze Józefa Przyborowskiego (1823-1896). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 6 s. 75-87  szczegóły 
1008.artykuł: Szot Adam: Druki białostockich drukarni z okresu Prus Nowowschodnich. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 40-57 (zawiera spis druków z XVIII i XIX wieku z drukarni Jana Jakuba Daniela...) szczegóły 
1009.artykuł: Szowkowyj Dmytro: Dzieje i zawartość dokumentów z Zespołu Potockich przechowywanego w Centralnym Państwowym Archiwum Historcznym Ukrainy w Kijowie (Zespół 49, inw. 1, 2, 3). Miscellanea Historico-Archivistica 1997 t. 8 s. 105-111 (m.in. nt. zawartości literackiej zbioru...) szczegóły 
1010.artykuł: Szperna Tadeusz: Świat książek Michała Rawity-Witanowskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1997 z. 7 s. 27-50 (dot. losów księgozbioru Michała Rowity-Witanowskiego...) szczegóły 
1011.artykuł: Szumił Halina I.: Zbiory patrystyczne w Czytelni Teologicznej Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 1013-1027  szczegóły 
1012.artykuł: Szumski Jerzy: Księgozbiory domowe ziemiaństwa Suwalszczyzny w świetle notarialnych "inwentarzy pozostałości" z lat 1814-1858. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 43-50  szczegóły 
1013.artykuł: Szyller Sławomir: Centralny katalog rękopisów średniowiecznych. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2012 t. 6 s. 201-204 (nt. potrzeby utworzenia w Polsce centralnego rejestru rękopisów średni...) szczegóły 
1014.artykuł: Szymanek Andrzej: Klasztor oo. dominikanów w Wysokim Kole i jego inwentarz z lat 1742-1744. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1998 z. 2/4 s. 93-115  szczegóły 
1015.artykuł: Szymańska Kamila: Biblioteka Muzeum Okregowego w Lesznie. Poradnik Bibliotekarza 1993 nr 10 s. 34-36 (omów. zb.; m.in. druki oficyn leszczyńskich XIX i początku XX wieku...) szczegóły 
1016.artykuł: Szymurowa Krystyna: Padereviana w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2001 r. 46 s. 499-504 (m.in. listy Ignacego Jana Paderewskiego...) szczegóły 
1017.artykuł: Świat Książki 1989 nr 12 s. 40 (not. o przekazaniu przez Min. Spraw. Zagr. dla BN zb. pol. druków z XI...) szczegóły 
1018.artykuł: Śliwa Leszek: Modelowo z arystokracją. Forum Akademickie 2002 nr 9/10 s. 19 (nt. przekazania zbiorów rodziny Sanguszków na Bibliotece Jagiellońskie...) szczegóły 
1019.artykuł: Świerszcz Agnieszka: Archiwum Karla Dedeciusa w Słubicach. Życie Uniwersyteckie 2002 nr 10 s. 12-13 (artykuł nt. utworzenia archiwum; z not. o autorze...) szczegóły 
1020.artykuł: Teodorowicz-Hellman Ewa: O liście podpisanym "ręką własną" Mikołaja Reja z Nagłowic, czyli o nie zbadanych zbiorach polskich w Riksarkivet w Sztokholmie. Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 1/2 s. 107-114 (nt. poloników w Archiwum Państwa Szwedzkiego w Sztokholmie...) szczegóły 
1021.artykuł: Terlecki Tymon: Archiwum literatury emigracyjnej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 2010 t. 40 s. 11-20 (art. postulujący utworzenie Archiwum Literatury Emigracyjnej w sytuacj...) szczegóły 
1022.artykuł: Tygodnik Powszechny 1999 nr 43 s. 1, nr 43 [właśc. 44] s. 1 (noty dot. kradzieży starodruków z Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie...) szczegóły 
1023.artykuł: Tygodnik Powszechny 1999 nr 29 s. 1 (nota o kradzieży starodruków z Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie...) szczegóły 
1024.artykuł: Tomasik Marta: [Dziewiętnastowieczna] XIX-wieczna literatura popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Bibliotekarz Lubelski 2003 r. 46 s. 97-122 (dot. także literatury pięknej i periodyków dla dzieci i młodzieży...) szczegóły 
1025.artykuł: Tomczak Salezy Bogumił: Biblioteka bernardynów w Poznaniu od początku fundacji do XVII w.. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1991 t. 4 s. 317-332 (próba odtworzenia dziejów i charakterystyki biblioteki bernardynów w P...) szczegóły 
1026.artykuł: Tondel Janusz: Biblioteka Księcia Augusta w Wolfenbuettel. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 10 s. 16-17  szczegóły 
1027.artykuł: Tondel Janusz: Collectio Regia. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 6 s. 21 (z dziejów biblioteki Stanisława Augusta Poniatowskiego...) szczegóły 
1028.artykuł: Tondel Janusz: Książę Albrecht Pruski jako fundator i opiekun Nowej Biblioteki w Królewcu. Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich = Studien zu Polnischen Bibliotheken und Bestaenden 1992 t. 4 s. 7-16  szczegóły 
1029.artykuł: Tondel Janusz: Nova Bibliotheca w Królewcu w latach rządów księcia Albrechta Pruskiego. Jej charakter i znaczenie. Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich = Studien zu Polnischen Bibliotheken und Bestaenden 1992 t. 3 s. 7-16  szczegóły 
1030.artykuł: Tondel Janusz: Rękopiśmienne katalogi królewieckiej biblioteki zamkowej z lat 1540-1548 autorstwa Feliksa Koeniga Polyphema. Ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich = Studien zu Polnischen Bibliotheken und Bestaenden 1991 t. 1 s.7-18  szczegóły 
1031.artykuł: Tondel Janusz: Srebrna biblioteka księcia Albrechta Hohenzollern-Ansbach oraz jego żony księżnej Anny Marii i jej losy. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1989 z. 22 (185) s. 7-48 (omów. zbiorów biblioteki królewieckiej, której część znajduje się obec...) szczegóły 
1032.artykuł: Tondel Janusz: Srebrna Biblioteka. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 2 s. 12-13 (omów. fragmentu kolekcji bibliofilskiej z epoki renesansu znajdującej ...) szczegóły 
1033.artykuł: Tondel Janusz: Stan badań i źródła do historii biblioteki zamkowej księcia Albrechta Pruskiego (1529-1568). Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich = Studien zu Polnischen Bibliotheken und Bestaenden 1993 t. 5 s. 17-30  szczegóły 
1034.artykuł: Tondel Janusz: Udostępnianie w Nova Bibliotheca w Królewcu w czasach rządów księcia Albrechta Pruskiego. Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 27-59 (działalność biblioteki, zbiory, katalogi i czytelnictwo...) szczegóły 
1035.artykuł: Torój Elżbieta: Inwentarz księgozbioru Piotra Kliszewskiego lekarza lubelskiego z pierwszej połowy XVII wieku. Folia Bibliologica 1995 r. 38/39 (1990/1991) s. 123-129 (z inwentarzem ksiąg, s. 130-143...) szczegóły 
1036.artykuł: Torój Elżbieta: Inwentarze książek mieszczan lubelskich z pierwszej połowy XVIII wieku. Folia Bibliologica 2001 r. 44/45 (1996/1997) s. 7-29  szczegóły 
1037.artykuł: T.S.: Cenny stary druk dla Biblioteki Narodowej. Rzeczpospolita 2002 nr 16 s. A12 (nota o przekazaniu druku "Historico-politicus sive questiones historic...) szczegóły 
1038.artykuł: Tyszkowski Wiesław: Fragment Biblioteki Edwarda Chrzanowskiego z Moroczyna w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica 2003 nr 3/4 s. 12  szczegóły 
1039.artykuł: Tyszkowski Wiesław: Kolekcja poloników XVII w. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu - próba charakterystyki. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1999 z. 10 s. 275-279 (m.in. autorstwa pisarzy polskich...) szczegóły 
1040.artykuł: Tyszkowski Wiesław: Z problematyki badań proweniencyjnych. Fragment Biblioteki ks. Lubomirskich w Przeworsku w zbiorach starych druków Ossolineum. Komunikat. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 2001 z. 12 s. 185-187 (wykaz druków z XVI wieku...) szczegóły 
1041.artykuł: Ucrainica. Cracovia Leopolis 2011 nr 4 s. 52 (nt. niszczejących zbiorów Ossolineum we Lwowie oraz zapowiedzi ich eks...) szczegóły 
1042.artykuł: Walukiewicz Alina: Zestawienie Bibliograficzne regionaliów /II półrocze 1999r./. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 105-109 (dot. Wojewódzkiej i Miejskiej Bilioteki Publicznej w Bydgoszczy...) szczegóły 
1043.artykuł: Walukiewicz Alina: Zestawienie Bibliograficzne regionaliów za 2000 r.. Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2001 nr 2 s. 82-86 (dot. Wojewódzkiej i Miejskiej Bilioteki Publicznej w Bydgoszczy...) szczegóły 
1044.artykuł: Warda Kazimierz: Druki krakowskie, lwowskie i wileńskie w zbiorach Biblioteki Cesarskiego Uniwersytetu im. Świętego Włdzimierza w Kijowie. Kieleckie Studia Bibliologiczne 2000 t. 5 s. 9-27 (dzieje zbiorów...) szczegóły 
1045.artykuł: Wasilewska Jolanta: Księgozbiór Moszyńskich w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL. Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 157-166  szczegóły 
1046.artykuł: Wawrzyński Mirosław: Pierwsza biblioteka (250 rocznica powstania Biblioteki Publicznej braci Załuskich). Magazyn Literacki 1997 nr 3/4 s. 62-65  szczegóły 
1047.artykuł: Wcześny Marek: Zabytki OO. Cystersów ze Szczyrzyca. Almanach Sądecki 2007 nr 1/2 s. 12-18  szczegóły 
1048.artykuł: Wenta Jarosław: Księgi polskiej kancelarii koronnej i książęcej szczecińskiej w bibliotekach Lueneburga, Hanoveru i Giessen z biblioteki Oxenstiernów. Studia Źródłoznawcze 2002 t. 40 s. 95-105  szczegóły 
1049.artykuł: Węglerska Aleksandra: Stulecie bydgoskiej książnicy. Bibliotekarz 2003 nr 9 s. 19-23 (m.in. nt. historii zbiorów Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy...) szczegóły 
1050.artykuł: Węglerska Aleksandra: Zagraniczna literatura fantastycznonaukowa w zbiorach WiMBP. Zestawienie bibliograficzne (Wybór). Bibliotekarz Bydgoski 1995 nr 2 s. 81-94  szczegóły 
1051.artykuł: Wiadomości.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 4 s. 66 (nota o zawarciu umowy darowizny między Biblioteką Narodową a Fundacją ...) szczegóły 
1052.artykuł: Wiadomości.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 3 s. 59 (nota o przekazaniu druku "Historico-politicus sive questiones historic...) szczegóły 
1053.artykuł: Wiadomości.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 1 s. 59 (nota o przekazaniu do zbiorów Biblioteki Narodowej rękopisów: "Quo vad...) szczegóły 
1054.artykuł: Wiadomości.... Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 3 s. 58 (nota o przekazaniu do zbiorów Archiwum Państwowego w Opolu "Księgi pra...) szczegóły 
1055.artykuł: Wiencek Izabela: Stare druki - o potrzebie portalu informacyjnego i ogólnopolskiej bazy proweniencji. Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2012 t. 6 s. 219-242 (propozycja utworzenia portalu z ogólnopolską bazą informacji nt. stary...) szczegóły 
1056.artykuł: Wilczyńska Maria: Ciekawsze nabytki Biblioteki Głównej UMCS w zakresie zbiorów specjalnych w latach 1988-1989. Folia Bibliologica 1993 r. 36/37 (1988/1989) s. 133-136  szczegóły 
1057.artykuł: Wilmański Jerzy: Łódzkie cymelia i białe kruki. Trybuna 1997 nr 127 s. 13 (nt. zbiorów specjalnych Biblioteki Miejskiej im. Józefa Piłsudskiego w...) szczegóły 
1058.artykuł: Wiśniewska Jolanta: Zagubiony księgozbiór. Rocznik Elbląski 1993 t. 13 suplement s. [5] (dot. elbląskiego księgozbioru i tzw. "depozytu toruńskiego"...) szczegóły 
1059.artykuł: Witek Władysław Marian: Zbiory poloników w bibliotece Instytutu Niemiecko-Polskiego w Darmstadt. Sprawozdanie z podróży naukowej. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1998 t. 3 s. 151-153  szczegóły 
1060.artykuł: Witkowska Aleksandra: Pauliniana w Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, w Lublinie. Roczniki Humanistyczne 1991 t. 35 (1987) z. 2 s. 165-173  szczegóły 
1061.artykuł: Wituska Ewa: Mikrofilmy chronią zbiory. Przegląd 2002 nr 23 s. 54 (nt. opracowania i zmikrofilmowania zabytków piśmiennictwa ze zbiorów p...) szczegóły 
1062.artykuł: WK: Galileusz wrócił do Krakowa. Życie 2000 nr 283 s. 7 (nota nt. przekazania skradzionego Bibliotece Jagiellońskiej dzieła Gal...) szczegóły 
1063.artykuł: Włodek Marzena: Informacja o nabytkach i działalności Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności oraz pracach nad inwentarzem zespołu akt PAU z lat 1872-1989 (za okres od czerwca 2000 do czerwca 2001 roku). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 272-273  szczegóły 
1064.artykuł: Wojakowski Józef: Biblioteka Rzeczypospolitej Załuskich Zwana. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 76 (historia, z okazji 250. rocznicy powstania...) szczegóły 
1065.artykuł: Wojciechowski Witold: Stare druki Biblioteki Mogielnickiej Starzeńskich i księgozbioru Muzeum Pokuckiego w Kołomyi w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Książnica Śląska 1994 t. 25 (1988/1994) s. 27-53  szczegóły 
1066.artykuł: Wojtylak Marek: Zbiory biblioteczne Władysława Tarczyńskiego w Łowiczu. Siódma Prowincja 1999 nr 3/4 s. 11-14 (m.in. dot. literatury...) szczegóły 
1067.artykuł: Wolniewicz Tomasz: KaRo - Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich. Bibliotekarz 2002 nr 3 s. 2-6 (opis działania katalogu...) szczegóły 
1068.artykuł: Wolski Jan: Fundacja Archivum Helveto-Polonicum. Archiwum Emigracji 1999 z. 2 s. 261-262 (nt. powołania w Fryburgu Fundacji "Archiwum Polsko-Szwajcarskiego"; z ...) szczegóły 
1069.artykuł: Woronczak Jan Paweł: Biblia w "zbiorach zabezpieczonych" Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 7/8 s. 26-28 (omówienie zbioru druków Biblii znajdujących się w bibliotece...) szczegóły 
1070.artykuł: Wójcik Monika: Proweniencje starych druków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 1998 nr 21 (2053) s. 79-93  szczegóły 
1071.artykuł: Wrede Maria: Rękopisy ze zbioru Załuskich w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1997 nr 4 s. 31-35  szczegóły 
1072.artykuł: W.S.: Ciekawostki. Wurman 2002 nr 2 s. 13 (m.in. nt. księgozbioru Adama Stanisława Grabowskiego...) szczegóły 
1073.artykuł: Wyspa 2008 nr 3 s. 161-162 (not. nt. zaprezentowania przez Bibliotekę Jagiellońską dwóch pierwszyc...) szczegóły 
1074.artykuł: Wyglenda Ewa: Zbiory Biblioteki Instytutu Śląskiego w Opolu. Śląsk Opolski 1992 nr 2 s. 29-33  szczegóły 
1075.artykuł: Wypustek Katarzyna: Wprost 2001 nr 6 s. 48-49 (dot. działań mających na celu utworzenie wirtualnych archiwów, które o...) szczegóły 
1076.artykuł: Wyszomirska Krystyna: Rękopiśmienne dedykacje autorskie ze zbiorów starodruków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu. Folia Toruniensia 2000 nr 1 s. 31-51 (wykaz...) szczegóły 
1077.artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 27 XII s. 2, 11 (m.in. not. o otwarciu Polskiej Biblioteki Internetowej dostępnej na st...) szczegóły 
1078.artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 22 II s. 3, 9 (m.in. not. nt. dot. zakupienia przez Bibliotekę Narodową w Warszawie r...) szczegóły 
1079.artykuł: Zagartowska Danuta: Bibliotekarz. Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej 1996 z. 24 s. 9-38 (nt. prac Zygmunta Celichowskiego nad uporządkowaniem księgozbioru Jana...) szczegóły 
1080.artykuł: Zając Paweł: Dorobek kulturalny cystersów obrzańskich przy końcu XVIII w. oraz cysterskie archiwalia, rękopisy i druki zachowane w klasztorze w Obrze. Ecclesia 2012 t. 7 s. 83-104  szczegóły 
1081.artykuł: Zajączkowska Barbara: Druki nyskie w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej. Książnica Śląska 1993 t. 24 (1988/1993) s. 26-58  szczegóły 
1082.artykuł: Zajączkowska Urszula: Starodruki i druki śląskie w zbiorach Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu. Opolski Rocznik Muzealny 1989 t. 9 s. 35-68 (wykaz...) szczegóły 
1083.artykuł: Zamojska Dorota: Materiały do dziejów nauki polskiej w zbiorach wileńskich. Rekonesans badawczy. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 1996 nr 37 s. 3-17 (nt. zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego obejmujących m.in. mat...) szczegóły 
1084.artykuł: Zamojska Dorota: Nabytki Archiwum PAN w 2001 r.. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2002 nr 2 s. 123-126 (dot. przekazania archiwom w Warszawie, Poznaniu i Krakowie materiałów ...) szczegóły 
1085.artykuł: Zamojska Dorota: Nabytki Archiwum PAN w roku 2003. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2004 nr 2 s. 133-138  szczegóły 
1086.artykuł: Zamojska Dorota: Nabytki Archiwum PAN w roku 2004. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2005 nr 2 s. 231-234 (dot. m.in. pamiętników Jana Rzepeckiego i spuścizny Jadwigi Czachowski...) szczegóły 
1087.artykuł: Zamorski Krzysztof: "Berlinka" - stan zachowania kolekcji i dostępność dla czytelników. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 1 s. 25-35 (charakterystyka zbiorów Pruskiej Biblioteki Państwowej przechowywanej ...) szczegóły 
1088.artykuł: Zamoyska Dorota: Nabytki Archiwum PAN w 2002 r[.]. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2003 nr 1/2 s. 161-164 (dot. materiałów spuścizny m.in. Jadwigi Braun-Domańskiej, Benedykta Dy...) szczegóły 
1089.artykuł: Zarębski M.: [Dziesięć] 10 lat STK. Goniec Staszowski 1991 nr 4 s. 4 (artykuł m.in. nt. pozycji wydanych przez Staszowskie Towarzystwo Kultu...) szczegóły 
1090.artykuł: Zarzębski Tadeusz: Biblioteka Rzeczypospolitej Załuskich zwana. Fakty z dziejów. Rocznik Biblioteki Narodowej 1994 t. 27/28 (1991/1992) s. 45-62  szczegóły 
1091.artykuł: Zarzębski Tadeusz: Biblioteka Załuskich. Arcana 1997 nr 6 s. 18-34 (z portr. Józefa Andrzeja Załuskiego...) szczegóły 
1092.artykuł: Zawadzki Jarosław: Zarys historii Archiwum Potockich z Łańcuta. Miscellanea Historico-Archivistica 1997 t. 8 s. 25-33 (m.in. nt. zawartości literackiej Zbioru Stanisława Przyłęckiego włączo...) szczegóły 
1093.artykuł: Zbiory rodu Pawlikowskich. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 238 s. 8 (nota o otwarciu wystawy archiwalnych zbiorów rodu Pawlikowskich w Bibl...) szczegóły 
1094.artykuł: Zeprzałka Hanna: Księgozbiory biblioteki Gimnazjum Polskiego w Cieszynie w latach 1895-1939 (Wybrane zagadnienia). Watra 1997 (1997) s. 71-78  szczegóły 
1095.artykuł: Zgorzelski Czesław: Materiały do historii Archiwum Filomatów (w tej części, która znajduje się w Bibliotece KUL-u). Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1999 nr 12/13 s. 237-245  szczegóły 
1096.artykuł: Zielińska Elżbieta: Zbiory regionalne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce. Zeszyty Naukowe [Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe] 1996 r. 10 s. 287-291  szczegóły 
1097.artykuł: Zielińska-Klimkiewicz Zofia: Księgozbiór Bartoszewiczów - przeszłość i teraźniejszość. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1998 z. 8 s. 63-98  szczegóły 
1098.artykuł: Zienowicz-Zagałowa Maria Janina: Archiwum Filomatów w Wilnie. Mój udział w przewożeniu go do PRL. Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1999 nr 12/13 s. 247-262  szczegóły 
1099.artykuł: Ziętkiewicz-Kotz Joanna: Un psautier-livre d'heures enlumine francais du XIII siecle dans la Bibliotheque Czartoryski de Cracovie (ms. 3466). Folia Historiae Artium [Seria Nowa] 2002 nr 7 (2001) s. 17-48 (nt. dekoracji iluminatorskiej łacińsko-francuskiego psałterza-godzinek...) szczegóły 
1100.artykuł: Zimnoch Katarzyna: Znaki proweniencyjne na starych drukach supraskich. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 6 s. 18-35 (zawiera część "Zestawienie starych druków supraskich, przechowywanych ...) szczegóły 
1101.artykuł: Ziółkowska Ewa: Amor patriae nostra lex. Nasza Rota 2004 nr 2/3 s. 63-64 (dot. historii Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Warszawie...) szczegóły 
1102.artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 79 s. 200 (not. o pokazie części księgozbioru nieświeskiej ordynacji Radziwiłłów ...) szczegóły 
1103.artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 77 s. 198 (not. przekazaniu archiwum Pawlickich zawierającego zbiory literackie B...) szczegóły 
1104.artykuł: Zyska Ewa: Rękopisy oświeceniowe w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Książnica Śląska 1998 t. 26 (1995/1997) s. 81-91  szczegóły 
1105.artykuł: Żaboklicki Krzysztof: Księgozbiór Stacji Naukowej PAN w Rzymie. Przegląd Biblioteczny 1994 z. 1/2 s. 109-111  szczegóły 
1106.artykuł: Żerek-Kleszcz Hanka: Inwentarz księgozbioru [Aleksandry i Józefa] Zajączków w Opatówku z 1826 r.. Rocznik Kaliski 2003 t. 29 s. 139-165  szczegóły 
1107.artykuł: Żerek-Kleszcz Hanka: Perły kasztelanki. Inwentarz majątkowy Zofii z Poniatowskich. x 2002 ([w ks. zb.:] Niebiem i sercem okryta. Studia historyczne dedykowanie d...) szczegóły 
1108.artykuł: Żmigrodzki Zbigniew: Biblioteka majoratu Schaffgotschów w Cieplicach 1716-1952 = Die Schaffgotsch-Majoratsbibliothek in Warmbrunn 1716-1952. Zeszyty Edukacji Kulturalnej = Hefte fuer Kulturbildung 1999 nr 22 s. 42-51 (tekst równoległy w jęz. polskim i niemieckim; m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
1109.artykuł: Żmigrodzki Zbigniew: Biblioteka Śląska w Katowicach i jej działalność bibliograficzna = Die Schlesische Bibliothek zu Kattowitz und ihre bibliographische Taetigkeit. Zeszyty Edukacji Kulturalnej = Hefte fuer Kulturbildung 1999 nr 24 s. 28-39 (tekst równoległy w jęz. polskim i niemieckim...) szczegóły 
1110.artykuł: Żmigrodzki Zbigniew: Biblioteka Uniwersytecka w Królewcu (1544-1945) z perspektywy czasu. Roczniki Biblioteczne 2001 r. 45 s. 91-104 (m.in. nt. zbiorów...) szczegóły 
1111.artykuł: Żółtaniecki Ryszard: Miłośnikom Biblioteki POSK-u. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 101 s. 8 (dot. najważniejszych polskich zbiorów i bibliotek od XVIII w.; m.in. n...) szczegóły 
1112.artykuł: Żurkowa Renata: Księgarnia Adama Krypuszowica. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 r. 34 s. 41-60 (analiza zasobu księgarskiego księgarni Adama Krypuszowica działającej ...) szczegóły 
1113.artykuł: Żurkowa Renata: Losy biblioteki humanisty krakowskiego Anzelma Ephoryna. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 r. 37 s. 5-10  szczegóły 
1114.artykuł: Żurkowa Renata: Stare druki z księgozbioru Cypriana Walewskiego w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2001 r. 46 s. 105-130 (publikacje z lat 1698-1763...) szczegóły 
1115.artykuł: Żurkowa Renata: Stare druki z księgozbioru Cypriana Walewskiego w Bibliotece PAN w Krakowie. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 r. 44 s. 45-59  szczegóły 
1116.artykuł: Żurkowa Renata: Stare druki z księgozbioru Cypriana Walewskiego w Bibliotece PAN w Krakowie. Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie 2000 r. 45 s. 417-447  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
1117.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2001 nr 10 s. 28 (notka...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1118.impreza: "Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku" - ogólnopolska konferencja naukowa (2001). (obrady m.in. w sekcjach dotyczących problemów czasopiśmiennictwa, a ta...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1119.artykuł: Murzynowska Danuta, Potęga Joanna: Prasa tajna z okresu powstania styczniowego. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 4 s. 32-35 (nt. kolekcji tajnych czasopisn z lat 1861-1864 m.in.: Kosynier,...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
1120.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2001 nr 10 s. 28 (notka...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1121.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Skazane na degradację. Rzeczpospolita 2002 nr 62 s. A11 (dot. kondycji finansowej wydawanych przez Bibliotekę Narodową, na zlec...) szczegóły 
1122.artykuł: Krysiak Ewa: Polskie sieciowe czasopisma elektroniczne - wykaz źródeł. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2002 nr 1 s. 24 (m.in. o przystąpieniu do opracowania źródeł elektronicznych w Bibliote...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1123.artykuł: Kubrak Andrzej: Polskie placówki kultury w Chicago. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 7/8 s. 15-16 (dot. polskojęzycznych i polonijnych zbiorów Muzeum Polskiego w Chicago...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
    książki (alfabet autorów)
1124.książka: Książka na Starym Mieście na przełomie XVIII i XIX wieku. 2003 (Janina Jagielska: Otwarcie. * Józef Wojakowski: Biblioteki i zbiory pr...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1125.impreza: "Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku" - ogólnopolska konferencja naukowa (2001). (obrady m.in. w sekcjach dotyczących problemów czasopiśmiennictwa, a ta...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1126.artykuł: Dęboróg-Bylczyński Maciej: Księgarze i czytelnie lwowskie w latach autonomii galicyjskiej. Cracovia Leopolis 2007 nr 4 s. 29, 36-37 (rys historyczny...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Niezależny ruch wydawniczy
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1127.artykuł: Stefańczyk Elżbieta: Wydawnictwa drugiego obiegu w BN [Bibliotece Narodowej]. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 3 s. 38-40  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Wykazy prac (organizacja nauki o literaturze)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1128.artykuł: Ellwart Barbara, Makowiec Elżbieta: Bibliografia prac magisterskich napisanych w Zakładzie Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego w latach 1960-1986. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Prace Językoznawcze 1989 z. 14 (1988) s. 61-73  szczegóły 
1129.artykuł: Prace habilitacyjne. x ([W ks. zb.:] Katalog rozpraw doktorskich i habilitacyjnych 1945-1985. ...) szczegóły 
1130.artykuł: Wykaz prac habilitacyjnych i doktorskich. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 1-16 (dane dotyczące całego kraju, w roku akademickim 1987/88...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Biblioteka Polska w Paryżu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1131.artykuł: Byczkowska Zofia: Druki ulotne Biblioteki Polskiej w Paryżu. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 1 s. 11-13  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Polski Instytut Naukowy w Ameryce
    książki (alfabet autorów)
1132.książka: Polski Instytut Naukowy w Ameryce. Przewodnik po zbiorach archiwalnych. 2004  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Artomiusz Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1133.artykuł: Wyszomirska Krystyna: Księgozbiór Piotra Artomiusza zachowany w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Folia Toruniensia 2003 nr 2/3 (2002) s. 7-29  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bańkowski Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1134.artykuł: Chodkowska Anita: Materiały Piotra Bańkowskiego (1885-1976) (III-217). Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 2008 nr 49 s. 13-101 (w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie...) szczegóły 
  Benzelstierna-Engeström Wawrzyniec
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1135.artykuł: Błażczak Małgorzata: Materiały Wawrzyńca Benzelstierny-Egestroma (1829-1910) (P.III-10). Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 2012 nr 53 s. 90-95 (w Archiwum Polskiej Akademii Nauk Oddział w Poznaniu; z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chałubiński Tytus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1136.artykuł: Dobrzyński Tomasz, Słojkowska Katarzyna: Materiały Tytusa Chałubińskiego (1820-1889) (63). Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 2010 nr 51 s. 12-19 (w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; z fot....) szczegóły 
  Ciołkoszowa Lidia
1137.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uljasz Adrian: Bibliotekarz 2008 nr 5 s. 36-37  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dobosz Andrzej
1138.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Luter Andrzej: Miasteczko w kosmosie. Gazeta Wyborcza 2001 nr 141 s. 12  szczegóły 
  Dunin-Wolski Paweł
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1139.książka o twórcy: Obrębski Andrzej: Volsciana. Katalog renesansowego księgozbioru Piotra Dunin-Wolskiego, biskupa płockiego = Volsciana. Catalogo de la bilioteca renacentista de Piotr Dunin-Wolski, obispo de Płock. 1999  szczegóły 
  Dybowski Benedykt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1140.artykuł: Arvaniti Joanna, Gass Izabela, Krajewska Hanna: Materiały Benedykta Dybowskiego (1833-1930) (III-327). Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 2009 nr 50 s. 12-29 (w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Elzenberg Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1141.artykuł: Chodkowska Anita, Dymnicka-Wołoszyńska Hanna, Mizinkowski Józef, Stasiak Jolanta: Materiały Henryka Elzenberga 1887-1967 (III-181). Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 2004 nr 45 s. 16-57 (w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; z fot. Henryka Elzenber...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Górski Konrad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1142.artykuł: Nemere-Czachowska Kinga: Bogata spuścizna. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 4 s. 11 (właścicielem księgozbioru i archiwum profesora jest Towarzystwo Naukow...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1143.książka o twórcy: Archiwum Zbigniewa Herberta. Inwentarz. 2008  szczegóły 
  Hozjusz Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1144.książka o twórcy: Wojtyska Henryk Damian: Rejestr korespondencji Stanisława Hozjusza biskupa warmińskiego (1560-1563). 2003 ([Katalog listów Hozjusza i adresowanych do Hozjusza]....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kajka Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1145.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Świat Książki 1989 nr 11 s. 39 (nt. księgozbioru Michała Kajki znajdującym się w Ośrodku Badań Nauk. i...) szczegóły 
  Kopernik Mikołaj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1146.artykuł: (as): Książka o książce Kopernika. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 223 s. 7 (nt. historii wydań dzieł twórcy zbadanej przez Owena Gingericha...) szczegóły 
  Kott Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1147.artykuł: Kieraciński Piotr: Kott w Archiwum Emigracji. Forum Akademickie 2002 nr 2 s. 11 (dot. zapisania w testamencie literackiego, naukowego i prywatnego arch...) szczegóły 
1148.artykuł: Krasnodębska Joanna: Jan Kott w Archiwum Emigracji. Głos Uczelni [Toruń] 2002 nr 5 s. 20 (dot. m.in. zbiorów z Archiwum Emigracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernik...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1149.zgon: Archiwum Jana Kotta dla UMK. Głos Uczelni [Toruń] 2002 nr 1 s. 20 (zmarł: 22 XII 2002; not.; dot. także przekazania archiwum Kotta na rze...) szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    kult (alfabet autorów)
1150.kult: Zahel Dorota: Historia zbiorów Muzeum Biograficznego Ignacego Krasickiego w Dubiecku. Kresy Południowo-Wschodnie 2003 z. 1 s. 219-223  szczegóły 
  Krasiński Adam Stanisław
    korespondencja (alfabet autorów)
1151.korespondencja: Falniowska-Gradowska Alicja: Listy biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego do Urszuli z Morsztynów Dembińskiej. Krakowski Rocznik Archiwalny 2003 t. 9 s. 237-236 (zawiera listy Adama Stanisława Krasińskiego Urszuli Dembińskiej (2 z 1...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Linde Samuel Bogumił
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1152.artykuł: Kempa Andrzej: Lindego wrażenia z pobytu na Łysej Górze. Bibliotekarz 2002 nr 1 s. 26-27 (m.in. nt. zbiorów biblioteki klasztoru benedyktynów na Łysej Górze...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1153.omówienie: Popławska Lucyna: Mikołaja Dzikowskiego "Katalog atlasów Biblioteki Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Joachima Lelewela oraz map Polski (Wilno, nakładem Biblioteki USB, 1935-1939). Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 2012 nr 53 s. 145-173  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Markiewicz Henryk
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1154.książka o twórcy: Zbiory Henryka Markiewicza w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. 2009  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1155.artykuł: Kamolowa Danuta: Zniszczone rękopiśmienne mickiewicziana ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1998 nr 4 s. 8-10  szczegóły 
1156.artykuł: Wąsowska Elżbieta: Nieznane pieśni solowe do słów Adama Mickiewicza ze zbiorów Biblioteki Narodowej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1998 nr 4 s. 15-18  szczegóły 
  Mikulski Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1157.artykuł: Choroś Alicja: Dedykacje rękopiśmienne w księgozbiorze Tadeusza Mikulskiego w Bibliotece Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 2000 z. 11 s. 203-216 (dedykacje m.in.: Tadeusz Borowski, Maria Dąbrowska, Konstanty Ildefons...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1158.artykuł: Fedyna Halina: Pierwodruki pism Norwida w zbiorach Biblioteki Narodowej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 3 s. 8-10  szczegóły 
1159.artykuł: Gomulicki Juliusz Wiktor: Norwidiana Biblioteki Narodowej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 3 s. 3-6 (wyw. z okazji 180. rocznicy urodzin poety i 150. rocznicy ukazania się...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Olizar Gustaw
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1160.artykuł: Sawicka Franciszka: Rękopisy Gustawa Olizara w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Opisy katalogowe. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1995 z. 6 s. 119-130  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Parczewski Alfons
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1161.artykuł: Andrysiak Ewa: Księgozbiór Alfonsa Parczewskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2001 z. 10 s. 57-75  szczegóły 
  Potocki Paweł
1162.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Starodruk do biblioteki. Kurier Wileński 2002 nr 184 s. 4 (nota nt. odnalezienia starodruku i przekazania go Bibliotece Narodowej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1163.artykuł: Aleksiński Jan: Fragment Reymontowskiego księgozbioru z Kołaczkowa (?) w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biblioteka 2000 nr 4 s. 26-33 (dot. okoliczności przekazania księgozbioru pisarza Bibliotece Uniwersy...) szczegóły 
1164.artykuł: Jagielska Maria: Reymontiana wśród nowych nabytków Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Przyczynek do historii włoskiej kolekcji pamiątek po Reymoncie zgromadzonych przez panie z rodziny Niemierów. Biblioteka 2000 nr 4 s. 9-18 (m.in. autografy 8 listów i 9 kartek pocztowych do Salomei Niemiery i j...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1165.artykuł: Lipowicz Anna: Henryk Sienkiewicz w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy (bibliografia przedmiotowa w wyborze). Bibliotekarz Kujawsko-Pomorski 2000 nr 2 s. 75-89  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1166.artykuł: Kubicka-Czekaj Barbara: Zestawienie prac o Juliuszu Słowackim w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu. Efekty kwerend. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Pedagogika 2001 z. 8/10 (1999/2001) s. 897-906  szczegóły 
  Staff Leopold
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1167.książka o twórcy: Januszewski Tadeusz, Pukaczewska Anita, Szubert Piotr, Tchórzewska-Kabata Halina: Katalog kolekcji Leopolda Staffa. 1993 (Janusz Odrowąż-Pieniążek: [Wstęp]. - Rękopisy. Biblioteka [książki nal...) szczegóły 
  Szersznik Leopold Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1168.artykuł: Szelong Krzysztof: Proces ewidencji i opracowania bibliotecznych zbiorów ks. Leopolda Jana Szersznika. Zarys historyczny. Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 87-134  szczegóły 
  Szujski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1169.artykuł: Szocki Józef: Książka historyczna w księgozbiorze domowym Józefa Szujskiego (1835-1883). Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 101-112  szczegóły 
1170.artykuł: Szocki Józef: Księgozbiór domowy Józefa Szujskiego (w świetle sporządzonych jego ręką katalogów). Cz. I. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1989 r. 39 nr 1/2 s. 101-119  szczegóły 
1171.artykuł: Szocki Józef: Księgozbiór domowy Józefa Szujskiego (w świetle sporządzonych jego ręką katalogów). Cz. II. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1990 r. 40 nr 1/2 s. 33-123  szczegóły 
1172.artykuł: Wcześny Wiesław: Księgozbiór Józefa Szujskiego w zbiorach WBP w Nowym Sączu. Almanach Sądecki 1995 nr 2 s. 45-63  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Terlecki Tymon
    imprezy (alfabet tytułów)
1173.impreza: "Tymon Terlecki - etos emigranta" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
  Themerson Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1174.artykuł: Konopelska Wiesława: Archiwum Themersonów. Śląsk 2003 nr 1 s. 82 (dot. przeniesienia archwium pisarza i jego żony z Londynu do Wydziału ...) szczegóły 
1175.artykuł: Nowacki Dariusz: Wyspa skarbów. Gazeta Wyborcza 2002 nr 274 s. 17 (nt. powstania Archiwum Franciszki i Stefana Themersonów przy Uniwersyt...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Witwicki Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1176.artykuł: Milewski Grzegorz: Materiały Władysława Witwickiego (1878-1948) (III-249). Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 2004 nr 45 s. 59-73 (w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie; z fot. Władysława Witwi...) szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1177.artykuł: Wyspiański czeka na sponsora. Wprost 2003 nr 25 s. 97 (nt. zbiorów listów pisarza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Historia literatury (austriacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1178.artykuł: Roland Martin: Iluminowane manuskrypty w Internecie. Inwentarz rękopisów opactwa cystersów w Stams w Tyrolu (Austria). Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2012 t. 6 s. 189-200  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1179.artykuł: Ziętkiewicz-Kotz Joanna: Un psautier-livre d'heures enlumine francais du XIII siecle dans la Bibliotheque Czartoryski de Cracovie (ms. 3466). Folia Historiae Artium [Seria Nowa] 2002 nr 7 (2001) s. 17-48 (nt. dekoracji iluminatorskiej łacińsko-francuskiego psałterza-godzinek...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1180.artykuł: P.K.: Powrót Biblii Żydowskiej. Kurier Wileński 2002 nr 21 s. 1-2 (nt. zwrócenia przez Narodową Bibliotekę Martynasa Mazvydasa 309 zbioró...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Część ogólna (łużycka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1181.artykuł: Mazurski Krzysztof R.: Starodruczne lusatica w Kaliszu [w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej]. Letopis Instituta za Serbski Ludospyt [Rjad D - kultura a wumełstwo] 1989 nr 4 s. 44-45  szczegóły 
Literatury obce / Literatura mołdawska / Część ogólna (mołdawska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1182.artykuł: Maroń Jerzy: Archeion 1992 t. 90 s. 95-96 (rec. ks.: Patricia Grimsted: Archives and manuscript repositories in t...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1183.artykuł: Rusztyn Zofia: Inwentarz generalnego zasobu archiwalnego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Wiedniu (1848-1891). Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1996 t. 66 s. 11-206 (zawiera m.in. wykaz poezji i sztuk teatralnych przechowywanych w archi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Nitschmann Heinrich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1184.artykuł: Starnawski Jerzy: Fragment polskiego księgozbioru Heinricha Nitschmanna. x 2000 ([w ks.:] Jerzy Starnawski: Ludzie książki. Częstochowa 2000, s. 128-12...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Historia literatury (nowohebrajska)
    imprezy (alfabet tytułów)
1185.impreza: "Judaica w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu" - wystawa (1999).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Kazimiera: Judaica i biblie. Forum Akademickie 1999 nr 1 s. 11  szczegóły 
artykuł: Kronika. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 10 s. 5-7 (m.in. not. nt. wystawy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1186.artykuł: Sławiński Zbigniew: Biblioteka 2002 nr 6 s. 177-179 (rec. ks.: I.V. Barke, I.M. Polonskaja, Viktor V. Fedorov: Svodnyjj kat...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1187.artykuł: Maroń Jerzy: Archeion 1992 t. 90 s. 95-96 (rec. ks.: Patricia Grimsted: Archives and manuscript repositories in t...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Hasła szczegółowe (węgierska) / Hasła osobowe (węgierska)
  Zabler Iacobus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1188.artykuł: Milewska Joanna: Książki z kolekcji Jakuba Zablera (1670-1753) w zbiorach Biblioteki UMK w Toruniu. Rocznik Toruński 1999 t. 26 s. 71-89  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Historia literatury (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1189.artykuł: Domaszewicz Michał: Libretta sprzed trzech wieków. Bibliotekarz Radomski 2002 nr 4 s. 3-5 (nt. odnalezienia w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Zagadnienia specjalne (włoska)
    książki (alfabet autorów)
1190.książka: Dróżdż Andrzej: Książki i rewolucja. Ks. Antonio Marini - neapolitański jakobin i jego biblioteka. 2004 ([M.in. nt. księgozbioru Antonio Mariniego]....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Tomasz z Akwinu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1191.artykuł: Borzyszkowski Marian: Pisma św. Tomasza z Akwinu w bibliotekach Pomorza, Powiśla i Warmii. Studia Pelplińskie 1998 t. 27 s. 339-349 (analiza popularności pism św. Tomasza na podstawie badania księgozbior...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Część ogólna (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1192.artykuł: Mieczkowski Alfred: Literatura włoska dla dzieci w zbiorach Muzeum Książki Dziecięcej. Poezja i Dziecko 2003 nr 4 s. 101-104  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    imprezy (alfabet tytułów)
1193.impreza: "Judaica w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu" - wystawa (1999).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Kazimiera: Judaica i biblie. Forum Akademickie 1999 nr 1 s. 11  szczegóły 
artykuł: Kronika. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 10 s. 5-7 (m.in. not. nt. wystawy...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Dokumentacja teatru
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1194.artykuł: Odra 1990 nr 5 s. 112 (not. o problemach lokalowych ośrodka dokumentacji "Cricoteka" w Krakow...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1890-1914
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1195.artykuł: Pietrzak Agata: "Przyjdź Gościu Luby..." Zaproszenia do "Zielonego Balonika". Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 1 s. 37-40 (nt. kolekcji zaproszeń na spektakle przygotowywane przez zespół kabare...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    książki (alfabet autorów)
1196.książka: Napiontkowa Maria: Teatr polskiego października. 2012  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Historia filmu (do roku 1939)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1197.artykuł: Józefaciuk Małgorzata: "Powróćmy jak za dawnych lat..." Przedwojenne programy kinowe. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 1 s. 46-48 (nt. kolekcji programów kinowych w zbiorach Biblioteki Narodowej; z rep...) szczegóły