PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Balcerzan Edward: Dzieła, języki, tradycje. 2006 ([Zawiera:] Profesorowi Januszowi Sławińskiemu na siedemdziesiąte urodz...) szczegóły 
2.książka: Bromboszcz Roman: Estetyka zakłóceń. 2010 ([Dot. wzajemnej relacji informacji i szumów w literaturze, muzyce i pl...) szczegóły 
3.książka: Gołąb Mariusz: Ukryte ogrody, nieobecne przestrzenie. Literackie i kulturowe metafory współczesności.  szczegóły 
recenzja: AB: Czytanie Literatury 2012 nr 1 s. 398-399 (not....) szczegóły 
4.książka: Juszczak Wiesław: Wędrówka do źródeł. 2009  szczegóły 
5.książka: Kasperski Edward: Kategorie komparatystyki. 2010  szczegóły 
6.książka: Literatura i wiedza. 2006 ( Włodzimierz Bolecki: Niebezpieczne związki (zamiast wstępu). * Danuta...) szczegóły 
7.książka: Markowski Michał Paweł: Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza. 1999 ([O relacji między rzeczami a ich znakami (reprezentacjami) w filozofii...) szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Rzeczy i obrazy. Więź 2001 nr 1 s. 182-186  szczegóły 
recenzja: Kołacka Daria: Ikony i idole. Sztuka i Filozofia 2001 nr 20 s. 189-194  szczegóły 
recenzja: Nowak Marcin: Stare po nowemu. Gazeta Wyborcza 2000 nr 101 s. 16  szczegóły 
recenzja: Rudaś-Grodzka Monika: Świat jako gra. Res Publica Nowa 2000 nr 10 s. 76-81  szczegóły 
recenzja: Sowa Jan: Pragnienie obecności obecność Markowskiego. Ha!art 2000 nr 2/3 s. 115  szczegóły 
recenzja: Szumlewicz Katarzyna: Między ikoną i idolem. Twórczość 2000 nr 12 s. 117-119  szczegóły 
8.książka: Miniatura i mikrologia literacka. T. 1. 2000 ( Próba teorii: Aleksander Nawarecki: Mikrologia, genologia, miniatura ...) szczegóły 
recenzja: Nawarecki Aleksander: O co nam chodzi. Fa-Art 2001 nr 2 s. 26-29  szczegóły 
recenzja: Peter Monika: Czy diabeł tkwi w szczegółach? Krytycznie o "Miniaturze i mikrologii literackiej". Postscriptum 2003 nr 1/2 s. 133-137 (z notą o Monice Peter...) szczegóły 
9.książka: Myśl wędrująca. Księga pamiątkowa dla Tadeusza Sławka. 2006  szczegóły 
10.książka: Posługiwanie się znakami. 1991 ([Ded.:] Pamięci Janusza Lalewicza. - Od Redakcji. - Stefan Żółkiewski:...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Kiereś Henryk: Problem definicji sztuki. Roczniki Filozoficzne 2000 t. 47 (1999) z. 2 s. 169-177  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
12.impreza: "Problematyka tekstu głosowo interpretowanego" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Lange Katarzyna, Tański Paweł: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Problematyka tekstu głosowo interpretowanego". Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 115-117  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Higgins Dick: Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne eseje. 2000 (Od autora. Tłumaczył Piotr Rypson. * Nowoczesność od czasu postmoderni...) szczegóły 
recenzja: Zamorska-Przyłuska Ewa: Zetknięcie słów, obrazów i terytoriów. Studium 2001 nr 4 s. 177-179 (z not. o Ewie Zamorskiej-Przyłuskiej na s. 206...) szczegóły 
14.książka: Literackie obrazy nieobecności. 2005 ([Dot. zagadnień zw. z wielością sensów, rozchwianiem iluzji obecności ...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
15.książka: Komparatystyka. Między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. 2010 ([Dot. uwarunkowań i perspektyw współczesnej komparatystyki polskiej z ...) szczegóły 
16.książka: Wysłouch Seweryna: Literatura i semiotyka. 2001 (I. Literatura i semiotyka [dot. dziejów i pograniczy semiotycznej inte...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Elżbieta: Pewniki wiersza i hipotezy wersologii. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 95-104  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Dąbrówka Andrzej: Kategoria teatralności w mediewistyce (projekt badań interdyscyplinarnych). Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 54-59 (dot. zjawisk obrazowania interakcyjnego w kulturze średniowiecznej w r...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    książki (alfabet autorów)
18.książka: Książek Andrzej: Sztuka przeciw Sztuce. Z teorii awangardy XX wieku. 2001  szczegóły 
19.książka: Książek Andrzej: Sztuka przeciw Sztuce. Z teorii awangardy XX wieku. 2000 ([Historia formacji artystycznej oraz dzieje pojęć awangardy i sztuki z...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    książki (alfabet autorów)
20.książka: Bromboszcz Roman: Estetyka zakłóceń. 2010 ([Dot. wzajemnej relacji informacji i szumów w literaturze, muzyce i pl...) szczegóły 
21.książka: Witczyk Henryk: "Pokorny wołał i Pan go wysłuchał" (Ps 34,7a). Model komunikacji diafanicznej w psalmach. 1997 ([Przedstawienie "wołania" jako aktu należącego do procesu komunikowani...) szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 171-173  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Mika Bogumiła: Zagadnienia literackie. x (miejsce cytatu w literaturze i związane z tym refleksje teoretyczno-hi...) szczegóły 
23.artykuł: Pietrasik Zdzisław: Język krytyki artystycznej. x 2000 ([W ks. zb.:] Język w mediach masowych. Pod red. Jerzego Bralczyka i Ka...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Głowiński Michał: Poetyka i okolice. 1992 ([Michał Głowiński] M.G.: Od Autora. - Od metod zewnętrznych i wewnętrz...) szczegóły 
25.książka: Między tekstami. Intertekstualność jako problem poetyki historycznej. 1992 (Janusz Sławiński: Słowo na wstępie. * Cz. I: Ryszard Nycz: Intertekstu...) szczegóły 
26.książka: Uspienski Boris: Poetyka kompozycji. Struktura tekstu artystycznego i typologia form kompozycji. 1997 (Wprowadzenie: "Punkt widzenia" jako problem kompozycji [problem widzen...) szczegóły 
recenzja: Stępień Tomasz: Semiotyka i kompozycja. Śląsk 1999 nr 3 s. 72  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Dawno temu w Tartu. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 62-63  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Godlewicz-Adamiec Joanna: "Obraz" - próba zdefiniowania pojęcia i wyjaśnienia zjawiska. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 281-295 (dot. znaczenia terminu m.in. w literaturoznawstwie...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Białostocki Jan: Czy historykowi sztuki wolno być literatem?. Spotkania z Zabytkami 1990 nr 1 s. 2-4 (nt. posługiwania się przez historyków sztuki językiem literatury w pra...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Wersologia
    książki (alfabet autorów)
29.książka: Sadowski Witold: Wiersz wolny jako tekst graficzny. (Wprowadzenie. - Analiza: Rozdział I. Wiersz wolny wobec sztuk plastycz...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
30.książka: Od psalmu i hymnu do songu i "liedu". Zagadnienia genologiczne. Rodzaj - gatunek - utwór. 1998 ([Materiały z sesji "Od psalmu i hymnu do songu i "liedu", Kraków, 7-8 ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Ruch Literacki 2000 z. 5 s. 611-615 (rec. ks.: Recits de vies medias. [Red.] Philippe Lejeune. Paris 1999...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Baśń
    książki (alfabet autorów)
32.książka: Baśnie nasze współczesne. 2005 (Słowo wstępne. * Ryszard Waksmund: Młodopolska baśń dramatyczna. Od ba...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Dziennik
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Manicka Anna: Przedmioty nie kłamią. Sztuka diarystyczna jako specyficzna odmiana portretu. Studia Litteraria Polono-Slavica 2002 t. 7 s. 115-123  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Ekfraza
    książki (alfabet autorów)
34.książka: Grodecka Aneta: Wiersze o obrazach. Studium z dziejów ekfrazy. 2009  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Emblemat
    książki (alfabet autorów)
35.książka: Pelc Janusz: Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych. (Słowo wstępne. - I. Emblematyka oraz ikonologia. II. Renesansowa preem...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Gazela
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Osthoff Wolfgang: Franz Schubert i gatunek poetycki "gazel". Muzyka i Liryka 2000 t. 9 s. 71-78  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Horror
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Gemra Anna: Horror - zarys problematyki. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1999 nr 8 (2158) s. 105-124 (o wyznacznikach i definicji gatunku; dot. literatury, filmu i innych s...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komiks
    książki (alfabet autorów)
38.książka: Szyłak Jerzy: Komiks - świat przerysowany. 1998  szczegóły 
recenzja: Błażejewski Michał: Komiks - świat przerysowany. Autograf 1998 nr 6 s. 34  szczegóły 
recenzja: Bolińska Marta: Prze(d)stawiony świat komiksu. Język Polski w Gimnazjum 2003 nr 2 (2003/2004) s. 101-103  szczegóły 
recenzja: Szczepaniak Grzegorz: Świat narysowany. Nowa Fantastyka 1999 nr 2 s. 71  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Duralska Aleksandra: Przenikanie komiksu i fotografii w "Przybyszu" Shauna Tana. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 66-68 (z notą o aut....) szczegóły 
40.artykuł: Jankowski Jakub: W którą stronę? Komiks na ścianach i nie tylko. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 48-51 (dot. relacji między sztuką nowoczesną a komiksem; z notą o aut....) szczegóły 
41.artykuł: Miszczak-Lachman Magdalena: Świat (l)imitowany. Między komiksem a literaturą. Kultura Popularna 2002 nr 1 s. 133-139 (dot. m.in. związków komiksu i literatury w ujęciu teoretycznym...) szczegóły 
42.artykuł: Rzewuski Jerzy: Stulecie komiksowych herosów. Plus Minus 2003 nr 29 s. A10 (popularność komiksu w Stanach Zjednoczonych, ewolucja gatunku, jego fi...) szczegóły 
43.artykuł: Sitkiewicz Paweł: Trudne dobrego początki. Komiks i film na przełomie XIX i XX wieku. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 72-77 (z notą o aut....) szczegóły 
44.artykuł: Szeliga Beata: Batmania - komiks, kino, literatura. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 103-120  szczegóły 
45.artykuł: Szyłak Jerzy: Druga strona literatury. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 5 s. 76-77 (dot. badań nad komiksem z perspektywy literaturoznawczej...) szczegóły 
46.artykuł: Szyłak Jerzy: Spotkanie z komiksem. x 2001 ([w ks. zb.:] Spotkania nie tylko literackie. Warszawa 2001, s. 191-208...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Opowiadanie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Bamburowicz Wenanty: Stagnacja krótkich form a malarstwo. Arcana 2000 nr 4 s. 87-98 (opowiadanie jako elementarna forma literacka; cechy wspólne malarstwa ...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Panegiryk
    książki (alfabet autorów)
48.książka: Bednarska Jadwiga: Z dziejów polskiej ilustracji panegirycznej pierwszej połowy XVII wieku. [Cz. 1:] Motywy i tematy antyczne w polskiej panegirycznej ilustracji książkowej. Studium z zakresu ikonografii sztuki nowożytnej. 1994  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Pieśń
    książki (alfabet autorów)
49.książka: Forma i ekspresja w liryce wokalnej 1808-1909. Interpretacje. Materiały sesji naukowej. 1989 (M. Piotrowska: L. van Beethoven: Cztery wersje pieśni "Sehnsucht" do s...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Chyła-Szypułowa Irena: Kulturowo-obyczajowy rodowód polskiej pieśni szkolnej i jej funkcje kształcąco-wychowawcze. Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej 2000 t. 2 s. 11-28 (m.in. o tematyce przekazu słownego pieśni szkolnej jako wyznaczniku ga...) szczegóły 
51.artykuł: Tomaszewski Mieczysław: Lyrische Situation im Lied der Romantik. Muzyka i Liryka 2000 t. 9 s. 255-271 (charaktertsyuczne cechy pieśni romantycznej; ze streszcz. w języku pol...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Piosenka (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
52.książka: Traczyk Michał: Poezja w piosence. Od Tuwima do Świetlickiego. 2009 (Zamiast wstępu. Poezja śpiewana - problemy genologiczne i terminologic...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Czubała Henryk: Piosenka - siostra Hita co na topie. Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 121 (m. in. nt. miejsca piosenki jako gatunku popularnego w kulturze...) szczegóły 
54.artykuł: Pułka Leszek: Czasoprzestrzeń awanturnicza w piosenkach polskiego hip hopu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 189-201 (m.in. o piosekach zespołu Kaliber 44; z licznymi fragmentami piosenek...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
55.książka: Poezja konkretna a (i inne) różne dziedziny sztuki. V Ogólnopolska Sesja Teoretyczno-Krytyczna. Sławków, 24-25 listopada 1990 r.. 1990 (Grzegorz Dziamski: Trzy spojrzenia na poezję konkretną (II). - Marek Ł...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
56.artykuł: Kott Jan: Poezja i grafika. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 7 II s. 4, 15  szczegóły 
57.artykuł: Michałowski Piotr: "Cisza", miejsca niedookreślenia i graniczne stany słowa (Z doświadczeń poezji konkretnej). Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 47-67 (zmieniona wersja referatu wygłoszonego na konferencji "Inspiracje Inga...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
58.impreza: "Poezja konkretna a (i inne) dziedziny sztuki" - ogólnopolska sesja (1990).  szczegóły 
artykuł: Odra 1991 nr 2 s. 111 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja wizualna
    książki (alfabet autorów)
59.książka: Dawidek-Gryglicka Małgorzata: Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku. 2012  szczegóły 
60.książka: Rypson Piotr: Obraz słowa. Historia poezji wizualnej. 1989 (Wstęp. - Od piktogramu do literatury wizualnej. Magia Pisma i mistyka ...) szczegóły 
recenzja: Carpenter Bogdana: Slavic and East European Journal 1990 t. 34 z. 4 s. 522-523  szczegóły 
recenzja: Cichowicz Stanisław: Litera i obraz. Odra 1991 nr 3 s. 101-102  szczegóły 
recenzja: Makarewicz Zbigniew: Poezjograficzne paradoksy publikacyjne. Że 1990 nr 9/10 s. 74-76  szczegóły 
recenzja: Waniek Henryk: Korzenie poezji wizualnej. Twórczość 1990 nr 10 s. 133-134  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
61.artykuł: Acta Poloniae Historica 1991 t. 63/64 s. 262 (not. w jęz. francuskim nt. artykułu Piotra Rypsona: Gdańska poezja wiz...) szczegóły 
62.artykuł: Bator Andrzej: Językowe dzieło sztuki jako obraz niewidzialnego. x 2003 ([w ks. zb.:] Ikony niewidzialnego. Red. Marek Lis, Zbigniew W. Solski....) szczegóły 
63.artykuł: Mueller Joanna: Mapa do Kratylandii. Sennik pokładowy. LiteRacje 2004 nr 1 s. 29-37 (esej dot. konkretności, ikoniczności i wizualności w poezji; m.in. kal...) szczegóły 
64.artykuł: Rypson Piotr: Barok 1996 nr 1 s. 303-304 ([rec. ks.:] Peter M. Daly, Mary V. Silcox: The English emblem. Bibliog...) szczegóły 
65.artykuł: Rypson Piotr: Barok 1996 nr 1 s. 303-304 ([rec. ks.:] Peter M. Daly, Mary V. Silcox: The modern critical recepti...) szczegóły 
66.artykuł: Rypson Piotr: Homo quadratus in labyrintho. The cubus poem. x 1994 ([W ks. zb.:] Beitraege der polnischen Stipendiaten der Herzog August B...) szczegóły 
67.artykuł: Rypson Piotr: Labiryntowe diagramy literowe (Sabinie Solf). Meander 1998 nr 2 s. 183-204 (nt. starożytnych początków wiersza labiryntowego i kontynuacji w epoce...) szczegóły 
68.artykuł: Rypson Piotr: Poezja wizualna i poezja emblematyczna. Barok 1996 nr 1 s. 77-87  szczegóły 
69.artykuł: Rypson Piotr: Recepcja starożytnej i średniowiecznej poezji wizualnej w epoce Renesansu i wczesnego Baroku. Meander 1992 nr 11/12 s. 583-605 (dot. recepcji twórcz. Hrabana Maura (780-856) i jego "Liber de laudibu...) szczegóły 
70.artykuł: Szczap Jacek: Słowo i przestrzeń. Wiedza i Życie 2004 nr 10 s. 24 (nt. poezji wizualnej...) szczegóły 
71.artykuł: Wilczek Piotr: Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 407-415 ([rec. ks.:] Dick Higgins: Pattern poetry. Guide to an unknown literatu...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
72.impreza: International emblem conference (1996).  szczegóły 
artykuł: Rypson Piotr: Barok 1996 nr 2 s. 312-316  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Reportaż
    książki (alfabet autorów)
73.książka: Siewior Kinga: Odkrywcy i turyści na afrykańskim szlaku. Fotografia w polskim reportażu podróżniczym XX wieku.  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
74.książka: Bałus Wojciech: Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki. 1996 (Od Autora. * I. Świat a melancholia. 1. Sformułowanie problemu [m.in. ...) szczegóły 
recenzja: Kubale Anna: Melancholia mówi o istocie świata. Tytuł [Gdańsk] 1997 nr 2 s. 112-117  szczegóły 
recenzja: Myjak Anna S.: Melancholia świata. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 41-42  szczegóły 
recenzja: Rosińska Zofia: Żywioł saturniczny. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 149-159  szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: W krainie melancholii. Życie 1996 nr 31 s. 5  szczegóły 
75.książka: Kuczyńska Alicja: Piękny stan melancholii. Filozofia niedosytu i sztuka. 1999 ([Dot. melancholii "twórczej", jako źródła stymulującego twórczość arty...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
76.artykuł: Krasoń Katarzyna: Kinestetyczna konkretyzacja tekstu poetyckiego - szansa na wsparcie dziecka czy zagrożenie. x 2003 ([w ks. zb.:] Dziecko i sztuka. Recepcja, edukacja, wsparcie, terapia. ...) szczegóły 
77.artykuł: Roguska Agnieszka: Słuchając muzyki końca XX wieku. Pogranicza 2001 nr 1 s. 91-96 (szkic nt. powstawania wielu form i gatunków wychodzących naprzeciw nie...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    książki (alfabet autorów)
78.książka: Kulturní translace = Kulturelle Translationen = Translacje kulturowe. Příspěvky z mezinárodní studentské konference InterFaces VII v červnu 2009 v Praze. 2010 ([Zawiera m.in.: ] Anja Bethke: Aktionsarten als Übersetzungsproblem in...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
79.książka o twórcy: Übersetzungsprozesse in Wort und Musik. Zu den Möglichkeiten dichterischer Translation und musikalischer Untermalung zweier Balladen von Friedrich Schiller. 2010  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
80.książka: Apokalipsa koszalińska. 1996 ([Album obrazów poświęconych tematyce biblijnej]....) szczegóły 
81.książka: Ars in artibus. Recepcja sztuk plastycznych w literaturze, muzyce i filmie. Materiały ogólnopolskiej konferencji studentów i doktorantów, Wojnowice, 22-24 marca 2007. 2008  szczegóły 
82.książka: Au carrefour des lettres et des arts du naturalisme au symbolisme. Actes du colloque organise par le Centre de Civilisation Polonaise de l'Universite Paris-Sorbonne (Paris-IV) et par le Centre parisien de l'Academie Polonaise des Sciences avec la concours de l'Universite de Varsovie; Paris, les 19 et 20 octobre 1999. 2000 (Avant propos. * Autour du naturalisme et de l'impressionnisme. Danuta ...) szczegóły 
83.książka: Bałus Wojciech: Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki. 1996 (Od Autora. * I. Świat a melancholia. 1. Sformułowanie problemu [m.in. ...) szczegóły 
recenzja: Kubale Anna: Melancholia mówi o istocie świata. Tytuł [Gdańsk] 1997 nr 2 s. 112-117  szczegóły 
recenzja: Myjak Anna S.: Melancholia świata. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 41-42  szczegóły 
recenzja: Rosińska Zofia: Żywioł saturniczny. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 149-159  szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: W krainie melancholii. Życie 1996 nr 31 s. 5  szczegóły 
84.książka: Basara-Lipiec Eugenia: Arcydzieło. Teoria i rzeczywistość. 1997 (Wstęp. Zarys historii pojęcia arcydzieła. Arcydzieło jako wartość i mi...) szczegóły 
recenzja: Kostyrko Teresa: Współczesny status sztuki i jej arcydzieł. Kultura Współczesna 1998 nr 2/3 s. 165-168  szczegóły 
recenzja: Nijakowski Lech M.: Jak odpowiednie dać rzeczy słowo.... Res Humana 1999 nr 3 s. 39-40  szczegóły 
85.książka: Beard Mary, Henderson John: Kultura antyczna. 1997 ([Interpretacja kamiennego fryzu z V w. p.n.e. ze świątyni Apollina w s...) szczegóły 
recenzja: (pik): W nieskończoność.... Forum Akademickie 1998 nr 1 s. 46  szczegóły 
recenzja: T.B.: Antyk i buddyzm. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 17 s. 4 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wipszycka Ewa: Małe jest piękne czyli chwała Prószyńskiemu i S-ce. Mówią Wieki 1998 nr 2 s. 47-48  szczegóły 
86.książka: Bednarska Jadwiga: Z dziejów polskiej ilustracji panegirycznej pierwszej połowy XVII wieku. [Cz. 1:] Motywy i tematy antyczne w polskiej panegirycznej ilustracji książkowej. Studium z zakresu ikonografii sztuki nowożytnej. 1994  szczegóły 
87.książka: Biłas-Pleszak Ewa: Język a muzyka. Lingwistyczne aspekty związków intersemiotycznych. 2005  szczegóły 
88.książka: Bogdan Izabela: Niemiecka pieśń polifoniczna w XVI-wiecznym Królewcu. ([Analiza muzykologiczna; dot. m.in. wpływu tekstów pieśni, szczególnie...) szczegóły 
89.książka: Bois Jean-Pierre: Historia starości. Od Montaigne'a do pierwszych emerytur. 1996 ([Kontynuacja pracy Georgesa Minois pod tym samym tytułem; zawiera:] Pr...) szczegóły 
recenzja: Środa Magdalena: Czy warto być Dorianem Grayem?. Nowe Książki 1996 nr 12 s. 50-51  szczegóły 
90.książka: Calmeyer Peter: Matamorfozy irańskie. 1997 ([M.in. o problemie zmiany i nowej interpretacji pomników, płaskorzeźb,...) szczegóły 
recenzja: Kur Stanisław: Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 341-342  szczegóły 
91.książka: Castaldo Gino: Ziemia obiecana. Kultura rocka 1954-1994. 1997 (Wstęp. 1. Ziemia Obiecana. 2. Sztuka czy przemysł? 3. Wielkie laborato...) szczegóły 
recenzja: Dekundy Andrzej: Nie spełniona obietnica. Znak 1998 nr 11 s. 175-180  szczegóły 
92.książka: Choińska Bogna: Sztuka jako wartość wobec kryzysu kultury europejskiej. (Poglądy estetyczne Herberta, Olędzkiej-Frybesowej i Czapskiego). 2009  szczegóły 
93.książka: Chopin w kulturze polskiej. 2009 ([Materiały z sympozjum, Wrocław, 13-14 IX 2007]....) szczegóły 
recenzja: Miziołek Jerzy: Muzyka 2010 nr 3 s. 140-149  szczegóły 
recenzja: Muzyka 2010 nr 2 s. 159 (nota...) szczegóły 
94.książka: Chyła-Szypułowa Irena: Muzyka w poezji wieszczów. 2000 (Wstęp. * Podstawy estetyczne romantycznej syntezy sztuk. - Muzyczny ro...) szczegóły 
95.książka: Cieślak Robert: Poezja wobec kryzysu władzy wzroku. Studia o słowie, obrazie i percepcji. 2006  szczegóły 
96.książka: Cormack Robin: Malowanie duszy. Ikony, maski pośmiertne i całuny. 1999  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Okno nieba. Książki. Gazeta 2000 nr 2 s. 8  szczegóły 
recenzja: Trzeciak Przemysław: Dekonstrukcja ikony?. Nowe Książki 2000 nr 3 s. 34-35  szczegóły 
97.książka: Cortesi Paola, Popova Olga, Smirnova Engelina: Ikony. 1998  szczegóły 
recenzja: H.B.: Nowe Książki 1999 nr 3 s. 34-35 (nota...) szczegóły 
98.książka: Czas i wyobraźnia. Studia nad plastyczną i literacką interpretacją dziejów. 1995 (Małgorzata Kitowska-Łysiak, Elżbieta Wolicka; Przedmowa. * Cz. I. Międ...) szczegóły 
recenzja: Lameński Lechosław: Malarstwo a literatura - wspólne miejsce w historii. Ethos 1996 nr 3/4 s. 271-274  szczegóły 
99.książka: Czermińska Małgorzata: Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry. 2005 ([Dot. topiki opisów katedry w utworach polskich autorów nowoczesnych w...) szczegóły 
100.książka: De Rynck Patrick: Jak czytać opowieści biblijne i mitologiczne w sztuce. Rozwiązywanie zagadek dawnych mistrzów - od Giotta do Goi. ([Postaci biblijne i mitologiczne jako temat dzieł malarskich -ks. zawi...) szczegóły 
101.książka: Degl'Innocenti Martina, Marinone Stella: Biblia w historiach i obrazach.  szczegóły 
102.książka: Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich. Księga dedykowana pamięci profesora Ryszarda Łużnego. 2002 ([Materiały konferencji naukowej "Dialog sztuk w literaturze rosyjskiej...) szczegóły 
recenzja: Rybińska Katarzyna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 126 (2575) s. 147-150  szczegóły 
103.książka: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja w literaturze. 2002 ([Zawiera m.in.:] Kultura - ikonosfera - literatura: wzajemne relacje: ...) szczegóły 
recenzja: Śniecikowska Beata: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2003 t. 46 s. 264-270  szczegóły 
104.książka: Dziadek Adam: Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. 2011  szczegóły 
105.książka: Dziadek Adam: Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. 2004 (Wprowadzenie: Typologie, typologie... O relacjach inaczej. Uobecnienie...) szczegóły 
106.książka: Dziemidok Bohdan: Sztuka, emocje, wartości. 1992 (Wstęp. - Część pierwsza: Spór o estetyczną naturę sztuki. O artystyczn...) szczegóły 
recenzja: Szkołut Tadeusz: Sztuka i wartości estetyczne. Akcent 1993 nr 1/2 s. 222-225  szczegóły 
107.książka: Dźwięk, słowo, obraz, myśl. Rozmowy artystów, teoretyków i krytyków sztuki w Muzeum im. A. J. Iwaszkiewiczów w Stawisku. O związkach między sztukami, inspiracjach, stosunku do tradycji, kryzysie recepcji współczesnej twórczości artystycznej mówią: W. Borowski, T. Burek, K. Dębski, H.M. Górecki, A. Hausbrandt, J. Kalina, K. Knittel, Z. Krauze, J. Krenz, J. Łukosz, W. Malinowski, T. Nyczek, B. Pociej, Z. Rosińska-Zielińska, J.M. Rymkiewicz, R. Stanisławski, P. Szymański, H. Waniek, J. Wójcik. 1997 (Alicja Matracka-Kościelny: Wprowadzenie. - Tadeusz Kaczyński: [Wstęp]....) szczegóły 
108.książka: Eco Umberto: Sztuka i piękno w średniowieczu. 1994 (Wstęp. - Średniowieczna wrażliwość estetyczna. Piękno jako jedno z tra...) szczegóły 
recenzja: Borowska Magdalena: Umberto jeszcze raz o średniowieczu. Sztuka i Filozofia 1995 nr 10 s. 188-193  szczegóły 
recenzja: Doda Agnieszka: Coraz jaśniejsze średniowiecze. Życie i Myśl 1997 nr 1 s. 82-83  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 2 s. 55 (nota...) szczegóły 
recenzja: Korona Jan: Imiona piękna. Nowe Książki 1995 nr 4 s. 22  szczegóły 
recenzja: Mazurczak Małgorzata Urszula: Sztuka czasów wiary. Znak 1995 nr 8 s. 120-125 (z not. o Małgorzacie Urszuli Mazurczak...) szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Twarze średniowiecza. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 16 s. 17  szczegóły 
recenzja: Paź Bogusław: Piękno średniowiecza. Dykcja 1996 nr 3/4 s. 126-133  szczegóły 
recenzja: Soliński Wojciech: Nasz człowiek w średniowieczu. Odra 1995 nr 5 s. 109-110  szczegóły 
recenzja: Tokarczuk Olga: Dlaczego średniowiecze?. Ex Libris 1995 nr 82 s. 2  szczegóły 
recenzja: Wieczorkiewicz Anna: Świetliste piękno. Społeczeństwo Otwarte 1995 nr 3 s. 43-45  szczegóły 
recenzja: Wieczorkiewicz Anna: Umberto Eco - dwie opowieści o średniowieczu. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 3 s. 198-201 (także o powieści Umberta Eco "Imię róży"....) szczegóły 
recenzja: Zarembina Jolanta: Jeż w piwnicy. Plus Minus 1994 nr 51 s. 2  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Dziesięć wieków w worku. Gazeta o Książkach 1995 nr 2 s. 5  szczegóły 
109.książka: Eco Umberto: Sztuka i piękno w średniowieczu. 1997 (Wstęp. - Średniowieczna wrażliwość estetyczna. Piękno jako jedno z tra...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 2 s. 61 (nota...) szczegóły 
110.książka: Eksteins Modris: Święto wiosny. Wielka wojna i narodziny nowego wieku. 1998 (Wstęp. * Święto wiosny. Prolog: Wenecja. * Akt I. Paryż: Wizja [balet ...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Wielka Wojna: orgia i rozpad. Dialog [Warszawa] 1998 nr 1 s. 94-104  szczegóły 
111.książka: Encyklopedia ekspresjonizmu. 1996 ([Zawiera:] Lionel Richard: Ruch ekspresjonistyczny. - Wolf Dieter Dube...) szczegóły 
112.książka: Encyklopedia symbolizmu. 1992 (Joanna Guze: Od tłumacza. - Jean Cassou: Duch symbolizmu. - Georges Pi...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Encyklopedia i duch czasu. Nowe Książki 1993 nr 5 s. 23-24  szczegóły 
113.książka: Evdokimov Paul: Sztuka ikony teologia piękna. 1999  szczegóły 
114.książka: Florenski Paweł: Ikonostas i inne szkice. 1997  szczegóły 
recenzja: Romaniuk Radosław: Świadek niewidzialnej strony. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 34  szczegóły 
115.książka: Grela Małgorzata: Pieśni Franciszka Maklakiewicza. Zagadnienia wykonawcze w aspekcie analizy literackiej na przykładzie wybranych pieśni Franciszka Maklakiewicza.  szczegóły 
116.książka: Grodecka Aneta: Wiersze o obrazach. Studium z dziejów ekfrazy. 2009  szczegóły 
117.książka: Hall James: Leksykon symboli sztuki Wschodu i Zachodu. 1997 (O symbolach w sztuce [wstęp]. * [Część słownikowa - hasła zgrupowane w...) szczegóły 
118.książka: Hejmej Andrzej: Muzyczność dzieła literackiego. 2012  szczegóły 
119.książka: Hejmej Andrzej: Muzyczność dzieła literackiego. 2000  szczegóły 
120.książka: Hejmej Andrzej: Muzyczność dzieła literackiego. 2000 (Wprowadzenie: Perspektywa badań muzyki w literaturze. Muzyczność - muz...) szczegóły 
recenzja: Dziadek Adam: Literatura - Muzyka. Nowe propozycje badawcze. Teksty Drugie 2002 nr 1/2 s. 163-169  szczegóły 
recenzja: Gołębiewska-Bijak Maria: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 941-944 (z not. o autorce na s. 1043...) szczegóły 
recenzja: (NK): Książki 2001 nr 10 s. 70 (nota...) szczegóły 
recenzja: Publikacje nadesłane. Książki. Muzyka 2006 nr 4 s. 133-134 (nota...) szczegóły 
121.książka: Hejmej Andrzej: Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej.  szczegóły 
122.książka: Higgins Dick: Nowoczesność od czasu postmodernizmu oraz inne eseje. 2000 (Od autora. Tłumaczył Piotr Rypson. * Nowoczesność od czasu postmoderni...) szczegóły 
recenzja: Zamorska-Przyłuska Ewa: Zetknięcie słów, obrazów i terytoriów. Studium 2001 nr 4 s. 177-179 (z not. o Ewie Zamorskiej-Przyłuskiej na s. 206...) szczegóły 
123.książka: Hojdis Bogdan: O współistnieniu słów i obrazów w kulturze polskiego średniowiecza. 2000 (Wstęp: 1. Wprowadzenie. 2. Słowo i obraz w badanich polskich mediewist...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 253-254  szczegóły 
124.książka: Hopfinger Maryla: W laboratorium sztuki XX wieku. O roli słowa i obrazu. 1993 (Wprowadzenie. - Część I. Przełom abstrakcjonistyczny. Kubizm: Układ od...) szczegóły 
recenzja: Hendrykowska Małgorzata: O roli słowa i obrazu. Zeszyty Literackie 1995 nr 51 s. 150-151 (z not. o Małgorzacie Hendrykowskiej na s. 159...) szczegóły 
recenzja: R.B.: Trybuna 1993 nr 273 s. 7  szczegóły 
recenzja: Rodak Paweł: Prywatne laboratorium. Ex Libris 1994 nr 54 s. 8  szczegóły 
recenzja: Sienkiewicz Barbara: Obraz i słowo. Res Publica Nowa 1994 nr 10 s. 76-77  szczegóły 
recenzja: Skrok Zdzisław: Co się stało ze sztuką w XX wieku. Nowe Książki 1993 nr 12 s. 19 (z fot. Maryli Hopfinger...) szczegóły 
125.książka: Idee, słowa, obrazy. 1993 (Arkadiusz Morawiec: Konstrukcja i znaczenie przestrzeni w "Procesie" F...) szczegóły 
126.książka: Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich. 2002 ([Zawiera materiały z konferencji naukowej; Kudowa-Zdrój, 29 XI - 2 XII...) szczegóły 
127.książka: In the space of arts. Interdisciplinarity, idenity and (post)modernity. 2004 ([Eseje dot. pogranicza sztuk i opisu poszczególnych sztuk z perspektyw...) szczegóły 
128.książka: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy. Materiały z konferencji 11-14 maja 1999 r. [Część II]. 2000 ([M.in zawiera:] Anna M. Komornicka: Inspiracje biblijne w "Listach" św...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 120-121  szczegóły 
129.książka: Inspiracje w muzyce XX wieku: filozoficzno-literackie, religijne, folklorem. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej, 1-3 października 1993, Podkowa Leśna. 1993 (Tadeusz Kaczyński, Alicja Matracka-Kościelny: Wstęp. - Bohdan Pociej: ...) szczegóły 
130.książka: Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie). (Słowo od redakcji. * I. Wokół intersemiotyczności: Stanisław Balbus: I...) szczegóły 
131.książka: Teksty Drugie 2000 nr 4 [63]: Literatura i inne sztuki. 2000 ([Numer monograficzny; poszczególne artykuły odnotowano w odpowiednich ...) szczegóły 
132.książka: Jamie James: Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku wszechświata. 1996 (Od Autora. Wstęp. I. Wielki Temat [początek wszechświata]. II. Mistrz ...) szczegóły 
recenzja: Bugajczyk Robert: Trybuna 1996 nr 138 s. 19 (nota...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 11/12 s. 110 (nota...) szczegóły 
recenzja: Leszczyńska Alicja: Muzyka a wszechświat - od Pitagorasa do Stockhausena. Ruch Muzyczny 1997 nr 9 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Wiedemann Adam: "Sporo pseudopitagorejskich nonsensów". Znak 1997 nr 5 s. 176-181 (z not. o aut....) szczegóły 
polemika: Poźniak Piotr: O "Muzyce sfer" jeszcze słów kilkoro. Znak 1997 nr 5 s. 181-183 (z not. o aut....) szczegóły 
polemika: Wiedemann Adam: O pewnym błędzie i niepewnym elemencie. Znak 1997 nr 170-171  szczegóły 
133.książka: Janicka-Krzywda Urszula: Patron, atrybut, symbol. 1993 ([M.in. zawiera wykaz atrybutów świętych i błogosławionych, ich patrona...) szczegóły 
134.książka: Jastrzębowska Elżbieta: Bild und Wort. Das Marienleben und die Kindheit Jesu in der christlichen Kunst vom 4. bis 8. Jh. und ihre apokryphen Quellen. 1992  szczegóły 
recenzja: Sadurska Anna: Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 486-489  szczegóły 
135.książka: Jazykova Irina K.: Świat ikony. 1998  szczegóły 
136.książka: Jerozolima w kulturze europejskiej = Jerusalem in European culture. 1997 ([Zawiera materiały z konferencji zorganizowanej w Instytucie Sztuki Po...) szczegóły 
recenzja: Friedrich Jacek: Studia Judaica 1998 [r. 1] nr 1 s. 110-113  szczegóły 
recenzja: Kaczyński Andrzej: Miasto dwuwymiarowe. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 23 [właśc. 22] s. 3  szczegóły 
137.książka: Jorasz Urszula: Słuchając czyli Kontredans akustyki ze sztuką. 2010  szczegóły 
138.książka: Kluszczyński Ryszard Waldemar: Awangarda. Rozważania teoretyczne. 1997 (Wstęp. 1. Kłopoty z definicją. 2. Inspiracje ze strony rosyjskiej szko...) szczegóły 
139.książka: Kobielus Stanisław: Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza. 1997 (Wstęp. * Cz. I. Bóg i człowiek w średniowiecznym Universum: 1. ...) szczegóły 
recenzja: Bernat Anna: Ziemski adres Raju. Życie z Książkami 1998 z 28 I s. 5  szczegóły 
recenzja: [Mrozowicz Wojciech] W.M.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1999 t. 4 s. 242 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: W średniowiecznym Raju. Nowe Książki 1998 nr 3 s. 20  szczegóły 
140.książka: Kolago Lech: Musikalische Formen und Strukturen in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. 1997 ([Powinowacto struktur językowych i muzycznych w poezji i prozie na prz...) szczegóły 
recenzja: Hilscher Eberhard: Verzauberungen durch Wort- und Tonkunst. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1998 nr 3 s. 125-126  szczegóły 
recenzja: Musiał Łukasz: Orbis Linguarum 1999 t. 11 s. 273-274  szczegóły 
recenzja: Papiór Jan: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 22 s. 733-738  szczegóły 
recenzja: Pszczółkowski Tomasz G.: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1998 t. 16 s. 393-397  szczegóły 
141.książka: Kolago Lech: Musikalische Formen und Strukturen in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts (Rozprawa habilitacyjna). 1994  szczegóły 
142.książka: Kolarzowa Romana: Przekroczyć estetykę. Tragiczność jako kategoria transgresyjna w poezji i muzyce początku XX wieku. 2000 (Wstęp. - Wprowadzenie. - I. Przedautonomicznie, przedestetycznie, prze...) szczegóły 
143.książka: Komparatystyka dzisiaj. T. 2, Interpretacje. 2011  szczegóły 
144.książka: Korespondencja sztuk. Nowy Targ 2001-2004. 2004  szczegóły 
145.książka: Kowalczykowa Alina: Obraz a literatura - oczami polonisty. Objaśnienia. 1999 ([Na okładce tyt.: Arcydzieła malarstwa]...) szczegóły 
146.książka: Kowalski Jacek: Rymowane zamki. Tematy architektoniczne w literaturze starofrancuskiej drugiej połowy XII wieku. 2001 (Wstęp. "Visibilia et invisibilia" czyli pomiędzy wyobraźnią a rzeczywi...) szczegóły 
recenzja: (jwol): Notes Wydawniczy 2003 nr 1 s. 70-71 (nota...) szczegóły 
147.książka: Krawczyk Jarosław: Jan Matejko. Mistrz legendy św. Stanisława. 1998  szczegóły 
recenzja: Deptuła Bogusław: Polskie porachunki. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 44  szczegóły 
recenzja: Kosiewski Piotr: Malarz narodowej pokuty. Kresy 2000 nr 42/43 s. 216-218  szczegóły 
recenzja: Res Publica Nowa 1999 nr 1/2 s. 109 (nota...) szczegóły 
recenzja: Res Publica Nowa 1998 nr 12 s. 71 (nota...) szczegóły 
148.książka: Krawczyk Jarosław: Matejko i historia. 1990  szczegóły 
149.książka: Krawiecka Ewa: Jasna ciemnego świata pochodnia. Z dziejów kultu świętej Marii Magdaleny. 1997 (Maciej Szczepaniak: Przedmowa. * Rozdz. 1. Maria Magdalena w Nowym Tes...) szczegóły 
150.książka: Książek Andrzej: Sztuka przeciw Sztuce. Z teorii awangardy XX wieku. 2000 ([Historia formacji artystycznej oraz dzieje pojęć awangardy i sztuki z...) szczegóły 
151.książka: Książek Andrzej: Sztuka przeciw Sztuce. Z teorii awangardy XX wieku. 2001  szczegóły 
152.książka: Kubicki Roman: Interpretacja a poznanie. Studium z filozofii sztuki. 1991 ([Dot. m.in. dzieła literackiego; rozdz.:] Wstęp. - Kreacyjna moc pozna...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Grzegorz: Sztuka interpretacji. Sztuka i Filozofia 1992 t. 5 s. 112-216  szczegóły 
153.książka: Kubicki Roman: Zmierzch sztuki. Narodziny ponowoczesnej jednostki?. 1995 (Wstęp. * Rozdz. I. Prolegomena do krytyki rozumu szalonego [m.in. post...) szczegóły 
recenzja: Jamroziakowa Anna: Twórczy bezkres filozoficznej świadomości podmiotowej. Kultura Współczesna 1997 nr 1 s. 103-106  szczegóły 
recenzja: Lejman Anna: Historia ponowoczesności w zarysie - nowa książka o postmodernizmie. Philosophon Agora 1999 s. 110-116  szczegóły 
recenzja: Trybuś Krzysztof: Chciało się klaskać i gwizdać podczas lektury. Gazeta Malarzy i Poetów 1996 nr 3 s. 19  szczegóły 
recenzja: Ziemiński Ireneusz: Postmodernizm czyli szaleństwo rozumu. Ethos 1997 nr 4 s. 278-283  szczegóły 
154.książka: Kultura i sztuka w służbie Eucharystii. Materiały sympozjum zorganizowanego w Opolu i Kamieniu Śląskim (5-6.03.1997) przez Katedrę Liturgiki i Hagiografii oraz Zakłady Muzyki Kościelnej i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. 1997 (Wprowadzenie. * [M.in. zawiera rozprawy:] Jerzy Szymik: Kulturotwórcza...) szczegóły 
155.książka: Kurczab Henryk: Pogranicza sztuk i konteksty literatury pięknej. 2001 (Wstęp. * I. Pogranicza i korespondencje sztuk: 1. Zagadnienia przekład...) szczegóły 
recenzja: Cyniak Eugeniusz: O książce Henryka Kurczaba "Pogranicza sztuk i konteksty literatury pięknej". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 465-468  szczegóły 
recenzja: Kaniewski Jerzy: Integrowanie kultury. Polonistyka 2002 nr 8 s. 501-503  szczegóły 
recenzja: Kula Edward: Książka niezbędna w pracy polonisty. x 2002 ([w ks.:] Literatura i jej okolice w dydaktyce języka polskiego. Pod re...) szczegóły 
recenzja: Nowa Polszczyzna 2001 nr 5 s. 69 (not....) szczegóły 
recenzja: Pasterska Jolanta: O pograniczach sztuki i literatury. Język Polski w Gimnazjum 2002 nr 1 (2002/2003) s. 95-97  szczegóły 
recenzja: Smużniak Karol: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2002 t. 2 s. 157-159  szczegóły 
156.książka: Kurowicki Jan: Kultura jako źródło piękna. Wprowadzenie. 1997 (Od Autora. * Rozdz. I. Piękno jako "rzecz trudna". 1. Kłopot Sokratesa...) szczegóły 
recenzja: Sapeńko Roman: Źródło piękna. Komunikaty 1997 nr 5 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Trojanowska Ewa D.: Afrodyta zmienia pościel, czyli o kłopotach z pięknem. Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 14 s. 205-209  szczegóły 
157.książka: Kurylewicz Gabriela: Dzieło sztuki i jego brak - krytyka ironii jako zasady w sztuce. 1996 (Wstęp. - Prolog. - Platon [rozdział zawiera szkice:] Sokrates uprawiaj...) szczegóły 
158.książka: Kuryluk Ewa: Wiedeńska Apokalipsa. Eseje o kulturze austriackiej XX wieku. 1999 (Do Czytelników "Wiedeńskiej apokalipsy" [Ewa Kuryluk: Wiedeńska apokal...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 11/12 s. 20 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lektor: W klimacie apokalipsy. Tygodnik Powszechny 1999 nr 42 s. 13  szczegóły 
recenzja: M: Odra 2000 nr 1 s. 124  szczegóły 
recenzja: Paźniewski Włodzimierz: Przypadek szaleństwa najwyższej klasy. Przegląd Polityczny 2000 nr 44 s. 151-153  szczegóły 
recenzja: Trzeciak Przemysław: Inna twarz Wiednia. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Wiedeń nadal aktualny. Gazeta. Magazyn 1999 nr 37 s. 39  szczegóły 
159.książka: La fortune de Frederic Chopin. Communications presentees a Dijon, 18 mars 1994. 1995 ([Zawiera materiały z konferencji poświęconej stosunkom francusko-polsk...) szczegóły 
recenzja: Eigeldinger Jean-Jacques: La fortune de Frederic Chopin, 2. Rocznik Chopinowski 1998 r. 22/23 (1996/1997) s. 547-551  szczegóły 
160.książka: Leinwand Aleksandra J.: Sztuka w służbie utopii. O funkcjach politycznych i propagandowych sztuk plastycznych w Rosji Radzieckiej lat 1917-1922. 1998  szczegóły 
recenzja: Romaniuk Radosław: Soc-art. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 26-27  szczegóły 
161.książka: Lipka Krzysztof: Słyszalny krajobraz. Szkice o powiązaniach muzyki i literatury. Od Abélarda do Rilkego. 2005  szczegóły 
162.książka: Literackie obrazy nieobecności. 2005 ([Dot. zagadnień zw. z wielością sensów, rozchwianiem iluzji obecności ...) szczegóły 
163.książka: Literatura a liturgia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej, Łódź 14-17 maja 1996. 1998 (Jan Okoń: Wprowadzenie. - Od Redakcji. * I. W kręgu Biblii i liturgii....) szczegóły 
recenzja: Kowalska Hanna: Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 107-108  szczegóły 
164.książka: Literatura a malarstwo - malarstwo a literatura. 2009  szczegóły 
165.książka: Malej Izabella: Impresjonizm w literaturze rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia. 1997 (Rozdział I. Impresjonizm w kulturze rosyjskiej (malarstwo, literatura)...) szczegóły 
recenzja: Bielniak Nel: Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 2 s. 116-118  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Anna Maria: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 233-236  szczegóły 
recenzja: Matecka Małgorzata: Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 168-170  szczegóły 
166.książka: Markowski Michał Paweł: Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza. 1999 ([O relacji między rzeczami a ich znakami (reprezentacjami) w filozofii...) szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Rzeczy i obrazy. Więź 2001 nr 1 s. 182-186  szczegóły 
recenzja: Kołacka Daria: Ikony i idole. Sztuka i Filozofia 2001 nr 20 s. 189-194  szczegóły 
recenzja: Nowak Marcin: Stare po nowemu. Gazeta Wyborcza 2000 nr 101 s. 16  szczegóły 
recenzja: Rudaś-Grodzka Monika: Świat jako gra. Res Publica Nowa 2000 nr 10 s. 76-81  szczegóły 
recenzja: Sowa Jan: Pragnienie obecności obecność Markowskiego. Ha!art 2000 nr 2/3 s. 115  szczegóły 
recenzja: Szumlewicz Katarzyna: Między ikoną i idolem. Twórczość 2000 nr 12 s. 117-119  szczegóły 
167.książka: Maśliński Antoni: Humanizm w sztuce. Antyk i człowiek. 1993 (I. Porządki w architekturze jako wyraz humanizmu. II. Łuk Triumfalny w...) szczegóły 
168.książka: Melbechowska-Luty Aleksandra: Nokturny. Widoki nocy w malarstwie. 1999  szczegóły 
recenzja: Trzeciak Przemysław: Obrazy nocy. Nowe Książki 1999 nr 8 s. 19  szczegóły 
169.książka: Merleau-Ponty Maurice: Oko i umysł. Szkice o malarstwie. 1996  szczegóły 
recenzja: Markowski Michał Paweł: Zagadka widzialności. Znak 1997 nr 7 s. 148-155 (z not. o aut....) szczegóły 
170.książka: Między językiem a wizualnością. Książka zbiorowa. 2008  szczegóły 
171.książka: Morze w kulturze starożytnych Greków i Rzymian. Praca zbiorowa. 1995 ([Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie k. Opola pr...) szczegóły 
172.książka: Muzyka w literaturze. Antologia polskich studiów powojennych. (Wstęp. * I. Perspektywy badań literackich: Pomiędzy heretyczną a eklek...) szczegóły 
recenzja: Pociej Bohdan: Muzyka w gąszczu literatury. Nowe Książki 2002 nr 11 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Publikacje nadesłane. Książki. Muzyka 2006 nr 4 s. 134 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tański Paweł: Studia Bobolanum 2003 nr 2 s. 185-189  szczegóły 
173.książka: Niewęgłowski Wiesław Al.: Anioły. 2003 ([Postacie aniołów w Starym i Nowym Testamencie, także motyw anioła w l...) szczegóły 
174.książka: Nowakowski Radosław: Traktat kartkograficzny czyli rzecz o liberaturze.  szczegóły 
recenzja: Fajfer Zenon: Nie(o)pisanie liberatury. Ha!art 2003 nr 2 s. 9-10  szczegóły 
175.książka: Nowicka Maria: Twarze antyku. Z dziejów portretu w Grecji i w Rzymie. 2000 ([Historia portretu antycznego, jego wzorców i ich przekształceń, od ep...) szczegóły 
recenzja: Pałczyńska Joanna: Eos 2001 t. 88 z. 2 s. 391-393  szczegóły 
recenzja: Trzeciak Przemysław: Antyku portret własny. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 31  szczegóły 
176.książka: Od Joyce'a do liberatury. Szkice o architekturze słowa. ( Katarzyna Bazarnik: Dlaczego od Joyce'a do liberatury (zamiast wstępu...) szczegóły 
recenzja: Łuba Arkadiusz: Joyce i liberatura. Portret 2003 nr 15 s. 151-153  szczegóły 
recenzja: Momro Jakub: Skóra tekstu. Ha!art 2003 nr 2 s. 97 (z not. o autorze art....) szczegóły 
recenzja: Or.: Odra 2003 nr 9 s. 101-102  szczegóły 
177.książka: Od literatury do opery i z powrotem. Studia nad estetyką teatru operowego.  szczegóły 
recenzja: Muzyka 2011 nr 4 s. 143-144 (nota...) szczegóły 
178.książka: Od psalmu i hymnu do songu i "liedu". Zagadnienia genologiczne. Rodzaj - gatunek - utwór. 1998 ([Materiały z sesji "Od psalmu i hymnu do songu i "liedu", Kraków, 7-8 ...) szczegóły 
179.książka: Okoń Waldemar: Alegorie narodowe. Studia z dziejów sztuki polskiej XIX wieku. 1992 (Studia nad dziewiętnastowiecznymi słowami i dziełami "z kluczem" odnos...) szczegóły 
recenzja: Kitowska-Łysiak Małgorzata: Alegorie narodowe. Znak 1993 nr 12 s. 142-148 (z not. o Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak...) szczegóły 
180.książka: Okoń Waldemar: Sztuki siostrzane. Malarstwo a literatura w Polsce w drugiej połowie XIX wieku. Wybrane zagadnienia. 1992 ([Omówienie wątków i tematów literackich oraz gatunków epok romantyzmu ...) szczegóły 
recenzja: Grygiel Elżbieta: Pokrewieństwo sztuki słowa i obrazu. Nowe Książki 1993 nr 12 s. 17-18  szczegóły 
181.książka: Okoń Waldemar: Wtajemniczenia. Studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku. 1996 ([M.in. zawiera rozdziały:] Ikonografia Tadeusza Kościuszki - wybrane z...) szczegóły 
recenzja: J.P.: Nowe Książki 1996 nr 11 s. 56 (nota...) szczegóły 
182.książka: Panini Giotgio P.: Mitologia. Atlas. 1996 ([Przewodnik po mitologii greckiej, rzymskiej, egipskiej oraz Bliskiego...) szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Nowe Książki 1997 nr 4 s. 31 (nota...) szczegóły 
183.książka: Passeron Rene: Encyklopedia surrealizmu. 1993 (Wstęp. Rys historyczny. Surrealizm w malarstwie. Droga automatyzmu. Dr...) szczegóły 
184.książka: Pater Walter: Renesans. Rozważania o sztuce i poezji. 1998 (Przedmowa [z 1873 r.] * [Szkice o sztuce i poezji:] Dwie dawne francus...) szczegóły 
recenzja: Olszewska Marta: Impresjonizm i renesans. Śląsk 1999 nr 12 s. 73  szczegóły 
185.książka: Pestka Dariusz: The ultimate expressiveness in literature and other arts - from the post-romantic to the postmodernist. 2008  szczegóły 
186.książka: Pieśń polska. Rekonesans. Odrębności i pokrewieństwa. Inspiracje i echa. 2002 ([Referaty wygłoszone na międzynarodowym sympozjum "Pieśń polska - reko...) szczegóły 
187.książka: Pikulik Jerzy: Święty Wojciech w polskiej muzyce średniowiecznej. 1996 ([M.in. zawiera zapisy nutowe utworów liturgiczno-muzycznych transkrybo...) szczegóły 
recenzja: Siciarek Michał: Przegląd Tomistyczny 2000 t. 8 s. 475-478  szczegóły 
188.książka: Piwkowski Włodzimierz: Arkadia Heleny Radziwiłłowej. Studium historyczne = Arkadia of Helena Radziwiłł. A historical study. 1999  szczegóły 
recenzja: Szafrańska Małgorzata: Starożytna Arkadia na Mazowszu. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 62-63  szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 82 (podp. Redakcja...) szczegóły 
189.książka: Poezja konkretna a (i inne) różne dziedziny sztuki. V Ogólnopolska Sesja Teoretyczno-Krytyczna. Sławków, 24-25 listopada 1990 r.. 1990 (Grzegorz Dziamski: Trzy spojrzenia na poezję konkretną (II). - Marek Ł...) szczegóły 
190.książka: Pogranicza sztuk plastycznych. Materiały z sesji naukowej Studenckiego Koła Naukowego Historyków Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego, Kutno 15 IV 2002. 2002 ([Zawiera m.in.:] Katarzyna Stankiewicz: Poetycki dialog z [Witoldem] W...) szczegóły 
191.książka: Polański Tomasz: Oriental art in Greek imperial literature. 1998  szczegóły 
192.książka: Pomian Krzysztof: Zbieracze i osobliwości. Paryż - Wenecja XVI-XVIII wiek. 1996 (Wstęp. * I. Kolekcja: między światem widzialnym a niewidzialnym. [1]. ...) szczegóły 
recenzja: Markowski Michał Paweł: Kolekcja: między autonomią i reprezentacją. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 89-103  szczegóły 
recenzja: Wieczorkiewicz Anna: Kolekcja - klucz do świata znaczeń. Społeczeństwo Otwarte 1997 nr 6 s. 47-49  szczegóły 
193.książka: Porebska-Quasnik Dominika: "Cours, Exposés, Articles". Vol. 6. 2011 ([Dot. m.in. inspiracji XIX-wieczną literaturą polską w muzyce]...) szczegóły 
194.książka: Prawda i twórczość. 1998 ([Zawiera:] Mateusz Kapustka: Wprowadzenie. * Maria Reut: Pytanie o pr...) szczegóły 
195.książka: Praz Mario: Mnemosyne. Rzecz o powinowactwie literatury i sztuk plastycznych. 2006  szczegóły 
196.książka: Puchalska Iwona: Sztuka adaptacji. Literatura romantyczna w operze dziewiętnastowiecznej.  szczegóły 
197.książka: Ravasi Gianfranco: Przykazania w Piśmie Świętym i w sztuce. 2003 ([Dekalog w malarstwie, filmie i literaturze]....) szczegóły 
198.książka: Ripa Cesare: Ikonologia. 1998  szczegóły 
recenzja: Karpiński Adam: Ripa w pigułce. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 75-82  szczegóły 
recenzja: Pieńkos Andrzej: Księga z zamierzchłych czasów. Znak 1999 nr 8 s. 169-172  szczegóły 
recenzja: Tomczuk Jacek: Ikony wyobraźni. Życie z Książkami 1998 nr z 17 IX s. 7  szczegóły 
recenzja: Trzeciak Przemysław: Niema poezja obrazów. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 67  szczegóły 
199.książka: Ruchome granice literatury. W kregu teorii kulturowej. 2009 ( Seweryna Wysłouch: Ruchome granice literatury [wstęp]. * Część I. Lit...) szczegóły 
200.książka: Rychlewski Marcin: Literatura i sztuka nowoczesna. Problemy, sylwetki, interpretacje. 2011  szczegóły 
201.książka: Rypson Piotr: Obraz słowa. Historia poezji wizualnej. 1989 (Wstęp. - Od piktogramu do literatury wizualnej. Magia Pisma i mistyka ...) szczegóły 
recenzja: Carpenter Bogdana: Slavic and East European Journal 1990 t. 34 z. 4 s. 522-523  szczegóły 
recenzja: Cichowicz Stanisław: Litera i obraz. Odra 1991 nr 3 s. 101-102  szczegóły 
recenzja: Makarewicz Zbigniew: Poezjograficzne paradoksy publikacyjne. Że 1990 nr 9/10 s. 74-76  szczegóły 
recenzja: Waniek Henryk: Korzenie poezji wizualnej. Twórczość 1990 nr 10 s. 133-134  szczegóły 
202.książka: Sellier Philippe: Biblia w kulturze Zachodu. 2012  szczegóły 
203.książka: Semantyka milczenia. Zbiór studiów. 1999 ([Zawiera materiały z konferencji naukowej "Semantyka milczenia", Warsz...) szczegóły 
204.książka: Siemaszko Piotr: Świat obrazu - obraz świata. Przestrzenie pograniczne w pisarstwie G. Herlinga-Grudzińskiego, Z. Herberta i J. Czapskiego. 2000 (Wstęp. W stronę światła (O Gustawie Herlingu-Grudzińskim). W stronę id...) szczegóły 
recenzja: Zygielski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2001 r. 12 s. 150 (not....) szczegóły 
205.książka: Sienkiewicz Barbara: Między rewelacją a repetycją. Od Przybosia do Herberta. 1999 (I.: Zamiast wstępu. Irzykowski - krytyk Lessinga. "Prawda widzenia" S...) szczegóły 
recenzja: Balcerzan Edward: Pamiętajcie o obrazach. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 85-91  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Linie modernizmu. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 279  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: W poszukiwaniu wieloryba. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 1 s. 33-34  szczegóły 
recenzja: Sobieska Anna: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 239-245  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 236-239  szczegóły 
206.książka: Siewior Kinga: Odkrywcy i turyści na afrykańskim szlaku. Fotografia w polskim reportażu podróżniczym XX wieku.  szczegóły 
207.książka: Simon Marcel: Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I-IV w.. 1992  szczegóły 
208.książka: Słoma Renata: Sybille. 2000 ( Krystyna Moisan-Jabłońska: Słowo wstępne. * 1. Sybille w starożytnośc...) szczegóły 
209.książka: Słowo do oglądania. 2004 ([Tom pokonferencyjny dot. wizualnej roli sfery znaków językowych w kon...) szczegóły 
210.książka: Sokalska Małgorzata: Opera a dramat romantyczny. Mickiewicz, Krasiński, Słowacki.  szczegóły 
211.książka: Stanisław Hiszpański - malarz osobliwy. 2000 ([Materiały o życiu i twórczości malarza i ilustratora Stanisława Hiszp...) szczegóły 
recenzja: Witkowski Kamil: Magazyn Literacki 2001 nr 1 s. 70 (nota...) szczegóły 
212.książka: Starowieyski Marek: Tradycje biblijne. Biblia w kulturze europejskiej.  szczegóły 
recenzja: Baran Grzegorz M.: Roczniki Kulturoznawcze = Annales des Études Culturelles = Annals of Cultural Studies 2011 t. 2 s. 153-159  szczegóły 
213.książka: Studia z początków ikonografii chrześcijańskiej. 1998 (Theodor Klausen: Rozważania nad powstawaniem sztuki wczesnochrześcijań...) szczegóły 
214.książka: Sygocki Witold: Słowo i obraz. Przenikanie znaczeń. Georgia O'Keeffe. 2000 ([Książka zawiera: zarys historii artystycznych wydań literatury piękne...) szczegóły 
recenzja: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2000 r. 45 nr 3/4 s. 276 (nota...) szczegóły 
recenzja: Shallcross Bożena: The Polish Review 2006 t. 51 nr 2 s. 242-243  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: Słowo i obraz. Twórczość 2003 nr 2/3 s. 265-267  szczegóły 
215.książka: Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła do Soboru Trydenckiego. 1997 ([Materiały z interdyscyplinarnego sympozjum na temat "Symbol Apostolsk...) szczegóły 
216.książka: Sympozja kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa. [T. 1]. 1998 (T. 1. Domus, Ecclesia, Aedes - powstanie świątyni chrześcijańskiej. Lu...) szczegóły 
217.książka: Szkołut Tadeusz: Ponadestetyczny sens sztuki. Stanowiska i spory teoretyczne w estetyce rosyjskiej lat 1917-1934. 1997 (Wstęp: Estetyka uwikłana w ideologię. * Rozdział I. Aleksander Bogdano...) szczegóły 
recenzja: Dobieszewski Janusz: Radzieckie dyskusje estetyczne z lat dwudziestych. Sztuka i Filozofia 1999 nr 17 s. 175-183  szczegóły 
recenzja: Morawski Stefan: Czas twórczych nadziei i swobody ograniczonej. Akcent 1997 nr 3 s. 139-141  szczegóły 
polemika: Szkołut Tadeusz: Sztuka i władza. Porewolucyjne kolizje awangardy z polityką. Anthropos 1999 zb. 1 s. 111-120  szczegóły 
streszczenie: Anthropos 1999 zb. 1 s. 193-198  szczegóły 
218.książka: Sztuka i edukacja w epoce ponowoczesnej. 1995 ([M.in. zawiera:] Barbara Smoczyńska: Gender i płeć w sztuce feministyc...) szczegóły 
recenzja: Arcimowicz Krzysztof: Test 1996 nr 2 s. 146-151  szczegóły 
recenzja: Kapusta Andrzej: Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 225-227  szczegóły 
219.książka: Szyłak Jerzy: Komiks - świat przerysowany. 1998  szczegóły 
recenzja: Błażejewski Michał: Komiks - świat przerysowany. Autograf 1998 nr 6 s. 34  szczegóły 
recenzja: Bolińska Marta: Prze(d)stawiony świat komiksu. Język Polski w Gimnazjum 2003 nr 2 (2003/2004) s. 101-103  szczegóły 
recenzja: Szczepaniak Grzegorz: Świat narysowany. Nowa Fantastyka 1999 nr 2 s. 71  szczegóły 
220.książka: Ślósarska Joanna: Mistyczne i archetypiczne obrazy kosmosu. 1994 (Wprowadzenie: Sposoby przedstawiania treści mistycznych i archetypiczn...) szczegóły 
221.książka: Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki. 2005 (Małgorzata Dawidek Gryglicka: Od redaktora. * I.: Zenon Fajfer: Libera...) szczegóły 
222.książka: Tomaszewski Mieczysław: Muzyka w dialogu ze słowem. Próby, szkice, interpretacje. 2003 ([Zawiera m.in.:] Muzyka w dialogu ze słowem i gestem: Don Juan według ...) szczegóły 
223.książka: Totenmesse. Modernism in the culture of Northern and Central Europe. 1996 ([Materiały z konferencji pt. "Totenmesse", Warszawa 25-27 X 1995; org....) szczegóły 
recenzja: Baer Joachim T.: Three publications on Polish culture. The Polish Review 1996 t. 41 nr 3 s. 351-357  szczegóły 
recenzja: Faryna-Paszkiewicz Hanna: Jeszcze raz Totenmesse. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 24  szczegóły 
224.książka: Trachtenberg Joshua: Diabeł i Żydzi. Średniowieczna koncepcja Żyda a współczesny antysemityzm. 1997 ([Dedykacja:] Pamięci Jacoba Manna (1888-1940). * J.T.: Przedmowa. Wstę...) szczegóły 
recenzja: Kochanowska Ewa: Żydowskie konszachty z diabłem. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 1/2 s. 20  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Żydzi z Panem Bogiem w tle. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 49-50  szczegóły 
recenzja: Węgrzynek Hanna: Wizerunek zbyt diabelski. Midrasz 1998 nr 1 s. 50  szczegóły 
polemika: Stiller Robert: Midrasz 2001 nr 5 s. 3 (list do redakcji...) szczegóły 
225.książka: Tresidder Jack: Słownik symboli. 2001  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2002 nr 2 s. 57 (nota...) szczegóły 
recenzja: (PD): Książki 2001 nr 7 s. 64 (not....) szczegóły 
226.książka: Trubieckoj Eugeniusz: Kolorowa kontemplacja. Trzy szkice o ikonie ruskiej. 1998  szczegóły 
recenzja: Romaniuk Radosław: Estetyka i eschatologia. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 33-34  szczegóły 
227.książka: Trzciński Andrzej: Symbole i obrazy. Treści symboliczne przedstawień na nagrobkach żydowskich w Polsce. 1997  szczegóły 
228.książka: Tyszecka-Grygorowicz Elżbieta: Muzyka w prozie narracyjnej Marcela Prousta, Thomasa Manna i Jarosława Iwaszkiewicza. 1995 ([Zawiera:] Problemy muzyczności utworu literackiego. - [I.] Rola muzyk...) szczegóły 
recenzja: Paprocki Witold: O muzyczności dzieła literackiego. Ruch Muzyczny 1998 nr 11 s. 36-37  szczegóły 
229.książka: Uspienski Boris: Poetyka kompozycji. Struktura tekstu artystycznego i typologia form kompozycji. 1997 (Wprowadzenie: "Punkt widzenia" jako problem kompozycji [problem widzen...) szczegóły 
recenzja: Stępień Tomasz: Semiotyka i kompozycja. Śląsk 1999 nr 3 s. 72  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Dawno temu w Tartu. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 62-63  szczegóły 
230.książka: Uspienski Leonid: Teologia ikony. 1993  szczegóły 
recenzja: Andrusiewicz Andrzej: Polska i Jej Wschodni Sąsiedzi 1997 [t. 1] s. 288-289  szczegóły 
231.książka: Ut pictura poesis.  szczegóły 
232.książka: Widacka Hanna: Historia Amora i Psyche w rzymskim cyklu graficznym. 1998 ([Nt. cyklu XVI-wiecznych miedziorytów włoskich, ilustrujących dzieło A...) szczegóły 
233.książka: Wieczorek Ryszard J.: Ut cantus consonet verbis. Związki muzyki ze słowem we włoskiej refleksji muzycznej XVI wieku. 1995 (Przedmowa. Cz. I. Muzyka i poetyka. 1. Wprowadzenie. 2. Topos poety-mu...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 339 (notka...) szczegóły 
recenzja: Zwolińska Elżbieta: Muzyka 2001 nr 1 s. 138-140  szczegóły 
234.książka: Włodarski Maciej: Obraz i słowo. O powiązaniach w sztuce i literaturze XV-XVI wieku na przykładzie "ars moriendi". 1991 (na przykładzie edycji dzieł autorów: Mateusz z Krakowa, Jan Januszowsk...) szczegóły 
recenzja: (MD): Acta Poloniae Historica 1994 t. 69 s. 175 (not....) szczegóły 
recenzja: Skwara Marek: Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 172-176  szczegóły 
recenzja: Ulewicz Tadeusz: Ruch Literacki 1992 z. 1/2 s. 126  szczegóły 
235.książka: Woronow Ilona: Romantyczna idea korespondencji sztuk. Stendhal, Hoffmann, Baudelaire, Norwid.  szczegóły 
236.książka: Współczesna myśl estetyczna. Wybór tekstów. 1993 (Ryszard Różanowski: Wprowadzenie. - [Zawiera fragmenty wypowiedzi arty...) szczegóły 
237.książka: Wypych-Gawrońska Anna: Literatura w operze. Adaptacje dramatyczno-muzyczne utworów literackich w Polsce do 1918 roku. 2005  szczegóły 
238.książka: Wysłouch Seweryna: Literatura a sztuki wizualne. 1994 (Wstęp. I. W perspektywie semiotyki: 1. Metasemiotyka Algirdasa J. Grei...) szczegóły 
recenzja: Chrudzimska Katarzyna: Semiotyczna wędrówka po peryferiach. Nowe Książki 1994 nr 10 s. 46  szczegóły 
recenzja: Grygiel Elżbieta: Ex Libris 1994 nr 52 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Spotkania słów i obrazów. Gazeta Malarzy i Poetów 1994 nr 3 s. 16  szczegóły 
recenzja: Kitowska-Łysiak Małgorzata: Zamglony pejzaż semiotyczny. Kresy 1995 nr 22 s. 164-167  szczegóły 
recenzja: Kuźma Erazm: Spór z Seweryną Wysłouch w górnych rejonach abstrakcji. Polonistyka 1995 nr 5 s. 364-366  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: O swoistości i pokrewieństwach sztuk. Opcje 1994 nr 3 s. 119-120  szczegóły 
recenzja: Sienkiewicz Barbara: Pamiętnik Literacki 1995 z. 2 s. 214-220  szczegóły 
recenzja: Wielopolski Wojciech: Przeciw złudom. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1994 t. 1 s. 167-173  szczegóły 
239.książka: Wysłouch Seweryna: Literatura i semiotyka. 2001 (I. Literatura i semiotyka [dot. dziejów i pograniczy semiotycznej inte...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Elżbieta: Pewniki wiersza i hipotezy wersologii. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 95-104  szczegóły 
240.książka: Wyzwolenia Grobu Chrystusa w Jerozolimie. 900-lecie 14 lipca 1099 - 14 lipca 1999. 1999 ([Na okładce tytuł:] Wyzwolenie Jerozolimy. * [Zawiera teksty referatów...) szczegóły 
241.książka: Z pogranicza literatury i sztuk. 1996 ([Zawiera szkice autorstwa pracowników Zakładu Literatury Polskiej Roma...) szczegóły 
recenzja: Kur Elżbieta M.: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 43 (2000) nr 1/2 s. 70-76  szczegóły 
242.książka: Zalewska-Lorkiewicz Katarzyna: Książę Ciemności. O średniowiecznych wyobrażeniach szatana. 1996 (Wstęp. Pojęcie zła w religiach starożytnych. Szatan - upadły anioł Boż...) szczegóły 
243.książka: Zalewski Cezary: Pragnienie, poznanie, przemijanie. Fotograficzne reprezentacje w literaturze polskiej.  szczegóły 
244.książka: Zanker Paul: August i potęga obrazów. 1999  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 1 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: Ruciński Sebastian: Eos 1999 t. 86 z. 2 s. 377-379  szczegóły 
245.książka: Zbliżenia: literatura, historia, obraz, mit.... 1998 (Słowo wstępne. * Jacek Bocheński: Nurkowanie [m.in. o pisaniu książki ...) szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Ze szkolnej biblioteki humanisty (Pochwała "Zbliżeń"). Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 4 (1998/1999) s. 103-106  szczegóły 
246.książka: Ziemia Święta w rzeczywistości i legendzie średniowiecza. Materiały XVI Seminarium Mediewistycznego = The Holy Land in medieval reality and legend. 1996 (Jacek Wiesiołowski: Ziemia Święta w rzeczywistości i legendzie średnio...) szczegóły 
recenzja: [Żurek Adam] A.Ż.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1999 t. 4 s.291 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
247.artykuł: Albert Claudia: Audprengen der klassischen Traditionen - Hanns Eislers Hoelderlin- und Anakreon- Fragmente. Kwartalnik Neofilologiczny 1995 t. 42 (1995) z. 2 s. 181-194 (fragmenty twórczości Friedricha Hoelderlina i Anakreonta w muzyce Hann...) szczegóły 
248.artykuł: Albrecht Małgorzata: The Scholastic Thought of Saint Thomas Aquinas and the Rise of the Isorhythmic Technique in the Middle Ages. Folio 1998 nr 2 s. 65-70  szczegóły 
249.artykuł: Antoniewicz-Durczak Daria: Die Aesthetik des Wortes und die Aesthetik des Bildes. Poznań Literary Papers 1996 t. 2 s. 93-113 (różnice w sposobach ekspresji literatury i ekspresji obrazu filmowego ...) szczegóły 
250.artykuł: Acta Poloniae Historica 1991 t. 63/64 s. 262 (not. w jęz. francuskim nt. artykułu Piotra Rypsona: Gdańska poezja wiz...) szczegóły 
251.artykuł: Appel Włodzimierz: Eos 1989 t. 77 s. 337-338 ([rec. ks.:] H. Krauss, E. Uthermann: Was Bilder erzaehlen. Die klassis...) szczegóły 
252.artykuł: Baczewska Anna: Kolorowy świat SF. Życie Warszawy 1990 nr 183 s. 5 (rec. albumu pt."Sztuka Science Fiction", Warszawa 1990, zawierającego ...) szczegóły 
253.artykuł: Bajda Justyna: Młodopolscy krytycy o kolorze w malarstwie. Litteraria [Wrocław] 1995 t. 26 s. 57-95 (z fragm. tekstów krytyków: Adolf Basler, Cezary Jellenta, Henryk Struv...) szczegóły 
254.artykuł: Baluch Alicja: Gry fabularne. Guliwer 2000 nr 1 s. 5-8 (o relacjach między RPG [Role-Playing Game] a literaturą...) szczegóły 
sprostowanie: Baluch Alicja: Uzupełnienie. Guliwer 2000 nr 3 s. 89 (uzupełnienie pominiętych źródeł bibliograficznych...) szczegóły 
255.artykuł: Banfield Stephen: English song. Muzyka i Liryka 1999 t. 8 s. 111-120 (relacje muzyki i literatury, od XVII do XX w.; ze streszczeniem w języ...) szczegóły 
256.artykuł: Baranowa Anna: Wagner, "Gesamtkunstwerk" i moderniści. W kręgu utopii języka uniwersalnego. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 46 (1998) z. 4 s. 89-121 (nt. Wagnerowskiej koncepcji dzieła totalnego "Gesamtkunstwerk", jej od...) szczegóły 
257.artykuł: Baranowski Tomasz: Wątki modernistyczne w pieśniach Mieczysława Karłowicza. Muzyka 2009 nr 3/4 s. 45-63 (muzyczne interpretacje wierszy poetów polskich XIX i początku XX w. - ...) szczegóły 
258.artykuł: Barthes Roland: Muzyka, głos, język. Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 5-9  szczegóły 
259.artykuł: Basiak Edyta: From the Son of Man to Superstar. The Gospel in a Musical Version. Folio 1998 nr 2 s. 43-49  szczegóły 
260.artykuł: Bator Andrzej: Językowe dzieło sztuki jako obraz niewidzialnego. x 2003 ([w ks. zb.:] Ikony niewidzialnego. Red. Marek Lis, Zbigniew W. Solski....) szczegóły 
261.artykuł: Baudelaire Charles: O istocie śmiechu (I ogólniej o komiczności w sztukach plastycznych). Literatura na Świecie 1999 nr 10/11 s. 170-189  szczegóły 
262.artykuł: Bauman Zygmunt: O sztuce, śmierci i demokracji i o tym, jak się one do siebie mają. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 199-216 (esej...) szczegóły 
263.artykuł: Bazarnik Katarzyna, Fajfer Zenon: Kłócimy się tylko o Joyce'a. Ha!art 2003 nr 2 s. 80-89 (wywiad nt. działalności teatralnej grupy "Zenkasi"; szerzej o spektakl...) szczegóły 
264.artykuł: Bednarek Justyna: Kobiety na czarno i czerwono - czyli metafory męskiej przemocy. Res Publica Nowa 1998 nr 9 s. 45-48 (wizerunki kobiet na wazach greckich z VI w p.n.e.; z not. o Justynie B...) szczegóły 
265.artykuł: Benthem Jaap van: Jak skomponować motet ku czci Dziewicy. Josquin des Prez i jego motet "Illibata Dei virgo nutrix". Muzyka 2007 nr 3 s. 4-30 (relacja tekstu i muzyki w motecie Josquina des Prez, z fragm. tekstu, ...) szczegóły 
266.artykuł: Bernhard Michael: Lexicon musicum Latinum a badania nad muzyką średniowiecza. Muzyka 1999 nr 3 s. 117-131 (nt. średniowiecznych traktatów muzykologicznych, także o dziele "De in...) szczegóły 
267.artykuł: Bettini Maurizio: Miłość do posągów. Kresy 1997 nr 30 s. 5-13 (esej nt. przedstawień miłości człowieka do posągu w literaturze grecki...) szczegóły 
268.artykuł: Białostocki Jan: Duerer and his critics 1500-1971 [fragm.:] The "melancholy" and "knight" in the romantic vision. Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 1992 t. 35 (1991) s. 245-272 (m.in. motyw malarstwa Albrechta Duerera w literaturze....) szczegóły 
269.artykuł: Bielas Katarzyna: W stronę Petersburga. Gazeta. Magazyn 1997 nr 35 s. 22-23 (nt. realizacji przez Piotra Dumałę animowanego filmu na podstawie "Zbr...) szczegóły 
270.artykuł: Bielska-Krawczyk Joanna: Ilustracja - kulturowa przestrzeń spotkania literatury i malarstwa (Kilka słów o twórczości ilustratorskiej Jana Lebensteina). Roczniki Kulturoznawcze = Annales des Études Culturelles = Annals of Cultural Studies 2010 t. 1 s. 248-259  szczegóły 
271.artykuł: Bilica Krzysztof: Polszczyzna i Chopin. Opcje 1999 nr 5 s. 42-46 (o języku i warstwie tekstowej pieśni Fryderyka Chopina; z not. o aut....) szczegóły 
272.artykuł: Biłas Ewa: Muzyka, poetyka i stylistyka. Nazwy muzyczne w tytułach wierszy młodopolskich i ich wpływ na językową organizację tekstu. Poradnik Językowy 2000 z. 4-6 (na przykładzie twórczości: Wacława Rolicz-Liedera i Marii Grossek-Kory...) szczegóły 
273.artykuł: Błażejewski Michał: Muzyka, literatura, emocje i znaczenie. Autograf 2002 nr 2 s. 4-8 (m.in.: Jarosław Iwaszkiewicz, Helena Mniszek...) szczegóły 
274.artykuł: Bobilewicz Grażyna: Klod Debjussi i russkaja khudozhestvennaja kul'tura rubezha XIX-XX stoletijj. Studia Litteraria Polono-Slavica 2000 [t.] 5 s. 207-217 (m.in. nt. związków twórczości muzycznej Claude'a Debussy z poezją rosy...) szczegóły 
275.artykuł: Bobilewicz Grażyna: "Kniga khudozhnika" kak intermedial'nyjj diskurs. Poznańskie Studia Slawistyczne 2012 nr 2 s. 41-69 (z notą o Grażynie Boblilewicz s. 439-440...) szczegóły 
276.artykuł: Bobilewicz Grażyna: Pol' Gogen v russkojj kul'ture rubezha XIX/XX vekov. Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 247-256 (dot. także literatury, głównie Michaiła Kuzmina...) szczegóły 
277.artykuł: Bobowski Sławomir: Dobra literatura - dobre kino. Kilka uwag o Volkerze Schloendorfie. Dykcja 1997 nr 6 s. 155-162 (nt. dzieł literackich adaptowanych na potrzeby filmów Volkera Schloend...) szczegóły 
278.artykuł: Bobrik Marinja: Trapeza mezhdu mirom zhivykh i mirom mertvykh: "nekrodipnon" i "Tajnaja vecherja". x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
279.artykuł: Bogdan Mirosław: La beaute de forme et de convenance en architecture du sacrum catholique. Polonia Sacra 1999 nr 5 s. 47-64 (m.in. o wielkiej teorii piękna, stworzonej przez starożytnych; ze stre...) szczegóły 
280.artykuł: Borkowska Grażyna: Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 241-243 (omówienie artykułu: Jonathan Bordo: Picture and witness at the site of...) szczegóły 
281.artykuł: Borkowski Andrzej Maria: Malarstwo i poezja według APA. Dziennik Polski [Londyn] 2004 nr 278 s. 7 (dot. wystawy dzieł sztuki inspirowanych poezją, zorganizowanej w ramac...) szczegóły 
282.artykuł: Borowiecka Ewa: O ideach swoistości i autonomii sztuki. Anthropos 1999 zb. 1 s. 83-89 (nt. miejsca sztuki wśród innych dyscyplin, m.in. kultury...) szczegóły 
283.artykuł: Borowiecka Ewa: Wartości formalne w dziele sztuki. x 1999 ([W ks. zb.:] Wartości i antywartości w kontekście przeobrażeń kultury ...) szczegóły 
284.artykuł: Boruch Wojciech: Propaganda polityczna na monetach cesarza Galby (Wybrane aspekty). x 1996 ([W ks. zb.:] Studia classica et byzantina Alexandro Krawczuk oblata. R...) szczegóły 
285.artykuł: Boruta Tadeusz: Malując Boga - nie Boga malujemy. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
286.artykuł: Brach-Czaina Jolanta: Neo-brutalism (Polish art in the eighties). Polish Art Studies 1990 t. 11 s. 121-133 (analiza polskiego malarstwa współczesnego oraz rzeźby ilustrowana poez...) szczegóły 
287.artykuł: Bryl Mariusz: Między wspólnotą inspiracji a odrębnością tradycji. Niemiecko- i anglojęzyczna historia sztuki u progu trzech ostatnich dekad. Rocznik Historii Sztuki 1999 t. 24 s. 217-262 (nt. wpływu literaturoznawstwa na współczesną historię sztuki...) szczegóły 
288.artykuł: Buda Szymon: Role Playing Game. Wyobraźnia nieskrępowana. Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 277-296  szczegóły 
289.artykuł: Bulas Ryszarda: Przejście przez Morze Czerwone w cyklu mozaikowym Bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie (Analiza struktury przekazu treści w dziele plastycznym). Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 33-40  szczegóły 
290.artykuł: Chaciński Bartłomiej: Skandynawowie czują Tolkiena. Nowa Fantastyka 1997 nr 1 s. 59 (nt. muzyki inspirowanej powieściami Johna Ronalda Reuela Tolkiena: "Wł...) szczegóły 
291.artykuł: Chaciński Bartłomiej: Space rock - dźwiękowy atak. Nowa Fantastyka 1996 nr 1 s. 62-66 (nt. inspiracji muzyki rockowej literaturą SF; z fragm. tekstów piosene...) szczegóły 
nawiązanie: Szyda Wojciech: Nie tylko space rock. Nowa Fantastyka 1996 nr 7 s. 78 (z odpowiedzią Bartłomieja Chacińskiego...) szczegóły 
292.artykuł: Chłopecki Andrzej: Jak muzyka wzwodzi? Kilka intuicji o orgazmotwórczym charakterze sztuki dźwięków. Res Publica Nowa 2003 nr 6 s. 32-34 (nt. wyrażania świata w szczególny sposób przez muzykę...) szczegóły 
293.artykuł: Chmielewski Wojciech: Chrystus w grobie. W drodze 2000 nr 4 s. 75-80 (dot. m.in. obecności obrazu Hansa Holbeina Młodszego w prozie Fiodora ...) szczegóły 
294.artykuł: Chromiec Elżbieta: Słowo a obraz na karcie pocztowej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze 1992 nr 3 (975) s. 124-136 (nt. odniesień słowa i obrazu jako zjawiska literacko-plastycznego na k...) szczegóły 
295.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 1 s. 167-168 ([rec. ks.:] A walk in the Garden. Biblical, iconographical and literar...) szczegóły 
296.artykuł: Chrzanowski Tadeusz: Ut poesis pictura erit. Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 317-333 (nt. oddziaływania obrazu na literaturę...) szczegóły 
297.artykuł: Chyła-Szypułowa Irena: Związki literatury i muzyki w romantyzmie. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kregu historii i dydak...) szczegóły 
298.artykuł: Cieślak Mateusz: Poetyka murów. Opcje 1994 nr 1 s. 113-115 (nt. graffiti, poetyka haseł; z not. o aut....) szczegóły 
299.artykuł: Cieślar Mieczysław: Teologiczne aspekty Słowa śpiewanego. Rocznik Teologiczny 2002 z. 1 s. 199-202  szczegóły 
300.artykuł: Cieślik Krzysztof: Muzyka i literatura. Z historii kultury rosyjskiej XIX i początku XX wieku. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 1/2 s. 51-60  szczegóły 
301.artykuł: CoDwieGłowyToNieJedna: Opera tragica. O narodzinach dramatu muzycznego z ducha tragedii. Rita Baum 2002 nr 5 s. 102-106 (nt. związków sztuki operowej z tragedią antyczną...) szczegóły 
302.artykuł: Cuber Marta: Rozmówki polsko-niepolskie. Ha!art 2003 nr 2 s. 94 (dot. prototypowego wydania liberackiego projektu "Oka-leczenie" Katarz...) szczegóły 
303.artykuł: Cukrowska Krystyna: Co łączy sztukę słowa ze sztukami wizualnymi. Parnasik 2004 nr 43 s. 31-32  szczegóły 
304.artykuł: Czekanowska Anna: Instrumenty analizy literackiej a interpretacja słowiańskiej pieśni ludowej. Muzyka 1993 nr 3/4 s. 3-14 (nt. korzystania w muzykologii z metod i wzorów wypracowanych przez fil...) szczegóły 
305.artykuł: Czerniak-Drożdżowicz Marzenna: Celto-Indian parallels in art. x 2000 ([w ks. zb.:] Collectanea Celto-Asiatica Cracoviensia. Red. Jadwiga Pst...) szczegóły 
306.artykuł: Czyżewski Krzysztof: The Temptation of a Poet. Krasnogruda 1998 nr 8 s. 228-230 (motywy orfickie m.in. w twórczości Rainera Marii Rilkiego, Mariny Cwie...) szczegóły 
307.artykuł: Dahlig Piotr: Z badań nad relacjami i związkami polsko-ukraińskimi w muzyce ludowej i kulturze muzycznej. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 351-372 (m.in. dot. pieśni obrzędowych...) szczegóły 
308.artykuł: Daniec Jadwiga I.: Man, Flora and Fauna in the Bronze Door of the Gniezno Cathedral in Poland. The Polish Review 1997 t. 42 nr 1 s. 3-27  szczegóły 
309.artykuł: Danielkiewicz Marek: Namiętności. Ciało. Akcent 2000 nr 1/2 s. 297-298 (esej dot. cielesności we współczesnej sztuce i literaturze...) szczegóły 
310.artykuł: Dawidowicz Olga: Gdy pisarzem jest grupa, a pisaniem gra RPG jako model grupowej twórczości literackiej. Przegląd Humanistyczny 2001 nr 1 s. 79-93  szczegóły 
311.artykuł: Dawidowicz Olga: Miejsce gier fabularnych w kulturze i literaturze. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 317-325 (m.in. na przykładzie fragmentu pamiętnika Emily Bronte...) szczegóły 
312.artykuł: Dawidowicz Olga: Role playing games a literatura współczesna. x 2001 ([w ks. zb.:] Praktyki opowiadania. Red. Bogdan Owczarek, Zofia Mitosek...) szczegóły 
313.artykuł: Dąbkowska Michalina, Mierzecki Roman: Treści alegorycznych ilustracji alchemicznych XVII w.. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1992 r. 37 nr 2 s. 13-32  szczegóły 
314.artykuł: Dąbkowska-Zydroń Jolanta: Status dokumentacji we współczesnej komunikacji artystycznej. Kultura Współczesna 1999 nr 4 s. 36-42  szczegóły 
315.artykuł: Dąbrowska Magdalena: Motywy muzyczne w charakterystyce "czułego" bohatera rosyjskich opowieści sentymentalnych. Studia Rossica 1998 [t.] 6 s. 7-18 (z przełomu XVIII i XIX w....) szczegóły 
316.artykuł: Dąbrowski Piotr: Mistyka Franciszka Siedleckiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 2002 z. 33 s. 281-301 (dot. m.in. wypowiedzi Franciszka Siedleckiego nt. syntezy sztuk, inspi...) szczegóły 
317.artykuł: Delovski Vlatko: Foltin i Klod "levi-skroz" (Ischituvajne na poezijjata vo muzikata na "Foltin"). Poznańskie Studia Slawistyczne 2012 nr 2 s. 95-117 (z notą o Vlatku Delovskim s. 440...) szczegóły 
318.artykuł: Deluga Waldemar: Z pogranicza sztuki i literatury - XVII-wieczne ulotki z kręgu Ławry Peczerskiej. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 70-76 (nt. artystycznego ilustrowania dzieł poetyckich wydawanych w formie te...) szczegóły 
319.artykuł: Depta Henryk: O wartości wychowawczej sztuki uwagi polemiczne, przekorne i (częściowo) bluźniercze. Kultura i Edukacja 1994 nr 1 s. 63-75 (dot. również literatury...) szczegóły 
320.artykuł: Dernes-Sarnowska Małgorzata: Między sztuką i metafizyką. Interpretacja ikon w świetle filozofii Plotyna. x 1999 ([W ks. zb.:] Od Platona do współczesności. Zbiór rozpraw. Pod red. Ste...) szczegóły 
321.artykuł: Dębicki Jacek: Średniowieczny epos Aleksandra Wielkiego i "Privilegium slavicum" a sztuka polska. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1991 nr 108 (1991) s. 87-93 (streszcz. referatu...) szczegóły 
322.artykuł: Dinkla Soke: The Art of Narrative - Towards the Floating Work of Art. Art Inquiry 2001 t. 3 s. 29-46 (nt. narracji w literaturze i filmie oraz mediach elektronicznych; ze s...) szczegóły 
323.artykuł: Dobrzeniecki Tadeusz: Hagia Maria-Theotokos w sztuce wczesnochrześcijańskiej (zagadnienia wybrane). x 1997 ([W ks. zb.:] Maryja w tajemnicy Chrystusa. Pod red. Stanisława Celesty...) szczegóły 
324.artykuł: Drzewucki Janusz: Zgoda na świat, filozofia kaca i szachy. Galicja 2000 nr 2 s. 24-25 (obraz "Burza" Giorgione'a jako inspiracja twórcza Zbigniewa Herberta i...) szczegóły 
325.artykuł: Dubois Claude-Gilbert: Wyobraźnia barokowa. Nieco wytycznych, wprowadzających w świat upojeń i iluzji, skomponowanych przemyślnie przez barok. Ogród 1994 nr 1 s. 278-287  szczegóły 
326.artykuł: Dudek Andrzej: Slavia Orientalis 1992 nr 4 s. 138-139 ([rec ks.:] Karl Kantor: Tysjacheglazyjj Argus. Iskustvo i kul'tura. Is...) szczegóły 
327.artykuł: Dunin Janusz: Karta pocztowa - perspektywa księgoznawcza i literacka. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Kulturoznawcze 1992 nr 3 (975) s. 137-151 (nt. literackiego charakteru, literackich tekstów i tematyki literackie...) szczegóły 
328.artykuł: Dunin Janusz: Okładka i obwoluta jako komunikat. Wprowadzenie do problematyki. Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 2003 nr 24 (2560) s. 81-90 (m.in. dot. okładek i obwolut książek literackich; z reprodukcjami...) szczegóły 
329.artykuł: Duralska Aleksandra: Wspólne drogi komiksu i filmu w przedwojennej Polsce. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 4 s. 72-74  szczegóły 
330.artykuł: Dziadek Adam: Obraz jako interpretant. Na przykładzie polskiej poezji współczesnej. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 127-148 (dot. wierszy Zbigniewa Herberta, Aleksandra Wata, Stanisława Grochowia...) szczegóły 
331.artykuł: Dziadul Paweł: Słowo - obraz paradygmatyczny - ikona. O intersemiotyczności w słowiańskiej kulturze prawosławnego średniowiecza. Poznańskie Studia Slawistyczne 2012 nr 2 s. 135-154 (m.in. w piśmiennictwie; z notą o Pawle Dziadulu s. 440-441...) szczegóły 
332.artykuł: Dziergwa Roman: Literatura a film - problemy adaptacji filmowej dzieł literackich na przykładzie ekranizacji powieści Ericha Marii Remarka. Scripta Neophilologica Posnaniensia 1999 t. 1 s. 127-137 (m.in. o współpracy pisarza w procesie ekranizacji jego powieści...) szczegóły 
333.artykuł: Ekiert Janusz: Filozofia ekstazy. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 51 s. 14 (nt. przenikania wyobraźni literackiej i muzycznej przy tworzeniu "Kró...) szczegóły 
334.artykuł: Ekiert Janusz: I Koncert skrzypcowy. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 5 s. 14 (wpływ m.in. poezji Tadeusza Micińskiego na wyobraźnię artystyczną Karo...) szczegóły 
335.artykuł: Ekiert Janusz: Straszny dwór. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 42 s. 15 (związki literatury i muzyki na przykładzie "Pana Tadeusza" Adama Micki...) szczegóły 
336.artykuł: Elwich Beata: Metis - Zeus - Athena. Reality - the artist - his work. Art Inquiry 2000 t. 2 s. 211-222 (interpretacja orfickiego mitu o Metydzie jako transformacja artystyczn...) szczegóły 
337.artykuł: Faryno Jerzy: O paradigme "portret - akt - natjurmort" i ee semiotike. Studia Litteraria Polono-Slavica 2002 t. 7 s. 13-74 (m.in. o malarskiej kategorii martwej natury w literaturze; ze streszcz...) szczegóły 
338.artykuł: Fazan Jarosław: Poezja i kontemplacja. Wstęp i zarys problemu. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 57-63 (nt. konsekwencji przejmowania przez literaturę i sztukę niektórych asp...) szczegóły 
339.artykuł: Felman Dorota: Wyzuć kulturę z kultury. Jeana Dubuffeta zmagania ze słowem i materią. Literatura na Świecie 2002 nr 10/12 s. 395-406 (m.in. o związkach literatury z malarstwem z okazji retrospektywnej wys...) szczegóły 
340.artykuł: Fila Barbara: Związki między tekstem a ikonografią "Miracles de Nostre Dame" (Cuda Maryjne) Gautiera de Coinci. Analiza porównawcza "Cudu o mnichu, którego Matka Boża wybawiła z mocy diabła" (De un moigne que Nostre Dame delivra dou Dyable) oraz miniatur ilustrujących tekst w kilku rękopisach "Miracles" Gautiera de Coinci. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1992 nr 109 (1991) s. 99-109 (streszcz. referatu...) szczegóły 
341.artykuł: Filipiak Marian: Kultura narodowa a procesy globalizacji. Anthropos 1999 zb. 1 s. 55-62 (m.in. nt. literatury jako jednego z elementów kanonu kultury polskiej...) szczegóły 
342.artykuł: Folejewski Zbigniew: Some problems of semantics in painting and in poetry: Maiakowskii, Pasternak and the Italian manifesto of futurist painting. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1995 t. 38 z. 1/2 s. 57-65 (niektóre problemy semantyczne malarstwa i poezji: Włodzimierz Majakows...) szczegóły 
343.artykuł: Forajter Wacław: Zamknięte w camera obscura. Śląsk 1999 nr 11 s. 54-57 (szkic pośw. antologii fotografii Williama A. Ewinga pt. "Ciało" w kont...) szczegóły 
344.artykuł: Frąckiewicz Waldemar: Religijne malarstwo medytacyjne. Analiza dwóch dzieł. Przegląd Religioznawczy 1999 nr 1 s. 139-147 (analiza indyjskiego XVIII-wiecznego symbolu absolutu "Hiranyagarbha" (...) szczegóły 
345.artykuł: Fulińska Agnieszka, Janicki Jakub T.: Wstęp do analizy strukturalnej gier fabularnych. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 150-157  szczegóły 
346.artykuł: Gabryś Jerzy: "Ave Maria" w polskiej pieśni solowej XIX w. Przyczynek do badań nad związkami słowa i muzyki. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 7 s. 239-250  szczegóły 
347.artykuł: Garbacz Kamil: Trzeba odróżnić rocka chrześcijańskiego od reszty. Nasz Dziennik 2001 nr 238 s. 12 (nt. muzycznych zespołów rockowych (np. Pneuma", "2Tm23"), wykonujących...) szczegóły 
polemika: Dąbrowski Marek: Zgadzam się na roka. Nasz Dziennik 2001 nr 244 s. 12  szczegóły 
polemika: Grzybek Iza: Rock z ludzką twarzą. Nasz Dziennik 2001 nr 244 s. 12  szczegóły 
polemika: Kotlarz Jan: Jak to jest z tym rockiem?. Nasz Dziennik 2001 nr 250 s. 12  szczegóły 
polemika: Michalak Krzysztof: Rock - dobro czy zło? (Cz. I-II). Nasz Dziennik 2001 nr 244 s. 12; nr 250 s. 12  szczegóły 
polemika: Niewalda Marcin: Nie uważam rocka z miecz Goliata. Nasz Dziennik 2001 nr 244 s. 12  szczegóły 
polemika: Sychowicz Andrzej: Nieststy, rock i chrześcijaństwo nawzajem się wykluczają. Nasz Dziennik 2001 nr 244 s. 12  szczegóły 
348.artykuł: Gawarecka Anna: Intersemiotyczność. Poznańskie Studia Slawistyczne 2012 nr 2 s. 16-18 (nt. odwołań do innych sztuk w literaturze; z notą o Annie Gawareckiej ...) szczegóły 
349.artykuł: Gemra Anna: Horror - zarys problematyki. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1999 nr 8 (2158) s. 105-124 (o wyznacznikach i definicji gatunku; dot. literatury, filmu i innych s...) szczegóły 
350.artykuł: Georgieva Cvetana: Muzykal'naja tema v literature bolgarskogo avangarda. Studia Litteraria Polono-Slavica 2000 [t.] 5 s. 219-228 (ze streszczeniem w jęz. polskim, nota o Cwietanie Georgiewej s. 526...) szczegóły 
351.artykuł: Geyer Helen: Zwischen Traum und Alptraum: Beobachtungen an Benjamin Brittens Liederzyklus "Nocturne" op. 60. Res Facta Nova 2003 [nr] 6 s. 203-210 (nt. cyklu pieśni skomponowanego przez Benjamina Brittena do utworów na...) szczegóły 
352.artykuł: Gintowt-Juchniewicz Magdalena: Poemat jak malowidło. Enigma 2001 nr 27 (2000/2001) s. 12-13 (nt. zbliżenia poezji i sztuki m.in.: Arystoteles, Wiliam Blake, Wassil...) szczegóły 
353.artykuł: Gintowt-Juchniewicz Magdalena: Sfinks, anioł i Salome. Wizerunki kobiety w sztuce symbolizmu. Enigma 2000 nr 26 (1999/2000) s. 16-18 (wizerunki kobiety w obrazach malarzy z kręgu Prerafaelitów m.in. Dante...) szczegóły 
354.artykuł: Główka Jan: Kalendarium 1999. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 132 (not. o wykładzie Danuty Krawczyk "Problem literackości w malarstwie"; ...) szczegóły 
355.artykuł: Główka Jan: Kalendarium 1999. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 131 (not. o wykładzie Danuty Krawczyk "Związki literatury z malarstwem"; Ki...) szczegóły 
356.artykuł: Główka Jan: Kalendarium 1999. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 133 (not. o wykładzie Danuty Krawczyk "Problem korespodencji sztuk: literat...) szczegóły 
357.artykuł: Głuchowska Lidia: Sztuki przedstawiające i literatura. Ich odmienny byt materialny i wspólna funkcja perswazyjna. x 1999 ([W ks. zb.:] Sztuka i obraz sztuki. Obrazowanie wizualne a literatura ...) szczegóły 
358.artykuł: Godlewicz-Adamiec Joanna: Średniowieczna teoria obrazu na Wschodzie i Zachodzie. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 243-251 (szerzej o teoriach Jana z Damaszku i Grzegorza Wielkiego...) szczegóły 
359.artykuł: Godlewicz-Adamiec Joanna: Zjawisko pierwotności i wtórności w relacji obraz-słowo w epoce średniowiecza. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 253-262  szczegóły 
360.artykuł: Godlewicz Joanna: Der zeitliche Aspekt der Literatur und Musik als Grundlage der Aehnlichkeiten zwischen den beiden Kuensten. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 199-206 (dot. aspektu czasowego jako płaszczyzny porównania literatury i sztuki...) szczegóły 
361.artykuł: Gołębiowski Marek: Sight and sound. The problems of screen adaptation of Broadway musical. Acta Philologica 1992 t. 20 s. 99-114  szczegóły 
362.artykuł: Gołębiowski Marek: Words into tones: Adaptation of prose for musical stage. Acta Philologica 1990 t. 18 s. 39-56  szczegóły 
363.artykuł: Gołębniak Antoni: Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 1-3/4 (cykl grafik inspirowanych Biblią, z koment. autora...) szczegóły 
364.artykuł: Gorzkowski Albert: "Ut pictura verba..." Zagadnienia unaocznienia w retoryce starożytnej i wczesnonowożytnej. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 37-59  szczegóły 
365.artykuł: Górska Anna: Arystoteles nad popiersiem Homera, czyli jak Stagiryta wspomaga malarzy w obronie sztuki przed Pllatonem. Meander 2000 nr 4 s. 349-358 (interpretacja obrazu Rembrandta" Arystoteles kontemplujący popiersie H...) szczegóły 
366.artykuł: Grella-Możejko Piotr: Słowem - muzyka!. Studium 2003 nr 2 s. 159-172 (wyw. dot. m.in. teoretycznych aspektów związków literatury i muzyki; r...) szczegóły 
367.artykuł: Grodziński Eugeniusz: Muzyka - malarstwo - literatura piękna. Człowiek i Światopogląd 1989 nr 4 s. 80-88 (nurty w XX w....) szczegóły 
368.artykuł: Grynkiewicz Marek: Muzyczność literatury w ujęciu językoznawczym. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1991 z. 6 (137) s. 155-166  szczegóły 
369.artykuł: Grzesik Ryszard: Literackie wzorce ikonografii Drzwi Gnieźnieńskich. Studia Źródłoznawcze 1997 t. 36 s. 1-7  szczegóły 
370.artykuł: Grzeszczuk-Brendel Hanna: Antyk modernistyczny. Motywy antyczne w malarstwie przełomu XIX i XX wieku. Nowy Filomata 1999 nr 1 s. 51-68 (w malarstwie europejskim...) szczegóły 
371.artykuł: Grzybkowska Teresa: Gdańska "la joie de la cour". x 1993 ([w ks. zb.:] Munera litteraria Richardo von Weizsaecker a philologis e...) szczegóły 
372.artykuł: Grzywka Katarzyna, Kolago Lech: Der polnische Beitrag zur Methodologie der Erforschung der Beziehungen zwischen Literatur und Musik. Studia Germanica Gedanensia 1998 [nr] 6 s. 137-155  szczegóły 
373.artykuł: Gucwa Marian: Kalendarium 2000. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 139 (not. o wykładzie Danuty Krawczyk "Poezja w malarstwie"; Kielce, 5 III ...) szczegóły 
374.artykuł: Gucwa Marian: Kalendarium 2001. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 144 (not. o wykładzie Danuty Krawczyk "Integracja sztuk: muzyki i plastyki"...) szczegóły 
375.artykuł: Gumińska Irena: Wybrane baśnie Hansa Christiana Andersena w przeżyciach, pracach malarskich i wypowiedziach dzieci. Wychowanie w Przedszkolu 1989 nr 2 s. 97-104  szczegóły 
376.artykuł: Halikowska-Smith Teresa: Smok w tradycji wietnamskiej. Albo albo 2000 nr 3 s. 105-109  szczegóły 
377.artykuł: Harasymowicz Sława: Sukces nigdy nie był celem. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2009 nr 27 s. 1, 5 (wyw. z ilustratorką mieszkającą w Wielkiej Brytanii nt. jej drogi arty...) szczegóły 
378.artykuł: Hausbrandt Andrzej: Teatr i medycyna. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2001 t. 55 s. 131-142 (terapeutyczna rola teatru; medycyna i medycy w teatrze: Tadeusz Boy-Że...) szczegóły 
379.artykuł: Heintze Horst: Bedichtete Music: zum Verhaeltnis von Marino und Monteverdi. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 41 (1738) s. 113-119  szczegóły 
380.artykuł: Hejmej Andrzej: Konsekwencje sporu o (nie)muzyczność literatury. (Wokół "Muzyki w dziele literackim" Tadeusza Szulca). Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 63-77  szczegóły 
381.artykuł: Hejmej Andrzej: Muzyka w literaturze. (Perspektywy współczesnych badań). Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 28-36  szczegóły 
382.artykuł: Hejmej Andrzej: Partytura literacka. Przedmiot badań komparatystyki interdyscyplinarnej. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 34-46 (z not. o autorze na s. 217...) szczegóły 
383.artykuł: Hejmej Andrzej: Stereotyp(y) muzyki w literaturze. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 35-48 (nt. problemu muzycznego nacechowania tekstu literackiego i towarzysząc...) szczegóły 
384.artykuł: Hejmej Andrzej: U jednej z granic literatury (Uwagi o "muzycznych" uwikłaniach). Ruch Literacki 1998 z. 2 s. 217-234  szczegóły 
385.artykuł: Helman Alicja: Literatura i film. Nowy etap partnerstwa. Dialog [Warszawa] 2004 nr 1 s. 5-15 (m.in. nt. technik opowiadania w filmie., nt. przekładu literatury na f...) szczegóły 
386.artykuł: Herniczek Ewa: O sztuce iluminacji ksiąg. Nowe Książki 2000 nr 2 s. 74-75 ([rec. ks.:] Jonathan J.G. Alexander: Medieval illuminators and their m...) szczegóły 
387.artykuł: Hinz Edward: Motywy maryjne w muzyce polskiego średniowiecza. Studia Pelplińskie 1996 t. 23 (1992) s. 245-251  szczegóły 
388.artykuł: Hipotezy na temat fascynacji kultury europejskiej portretem Mony Lisy Leonarda da Vinci - dyskusja. Philosophon Agora 1999 s. 117-128 ([wypowiedzi studentów filozofii, uczestników seminarium "Kulturoznawst...) szczegóły 
389.artykuł: Hopfinger Maryla: Literatura w kulturze audiowizualnej. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 98-113  szczegóły 
390.artykuł: Hurnikowa Elżbieta: Związki poezji Młodej Polski z malarstwem. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 57-74  szczegóły 
391.artykuł: Huzarska-Szumiec Magda: Septuaginta. Sycyna 1998 nr 17 s. 16 (nt. koncertu dominikańskiego "Septuaginta", opracowanego według wskazó...) szczegóły 
392.artykuł: Ignaczak Magdalena, Jasiński Robert: Związki słowa i obrazu w malarstwie i rzeźbie amerykańskich hiperrealistów. x 1999 ([W ks. zb.:] Sztuka i obraz sztuki. Obrazowanie wizualne a literatura ...) szczegóły 
393.artykuł: Iwanowski Szymon: The"'end of art" and the prospects od art: the categories of tyhe beautiful and the sublime. Art Inquiry 2000 t. 2 s. 187-209 (m.in. o nieprzydatności kategorii piękna i wzniosłości we współczesnyc...) szczegóły 
394.artykuł: Iwaszkiewicz-Wronikowska Bożena: Najstarsza ikonografia Maryjna - Madonna z Dzieciątkiem w rzymskim malarstwie katakumbowym. x 1997 ([W ks. zb.:] Maryja w tajemnicy Chrystusa. Pod red. Stanisława Celesty...) szczegóły 
395.artykuł: Jabłoński Maciej, Poprawski Marcin: (Prze)moc metafory. Res Facta Nova 2003 [nr] 6 s. 297-319 (dot. teorii metafory, szczególnie związków wyrażeń metaforycznych z do...) szczegóły 
396.artykuł: Jabłoński Michał: Sztuka i tradycja. Fraza 1996 nr 11/12 s. 155-161 (nt. odniesień współczesnej sztuki, także literatury, do tradycji...) szczegóły 
397.artykuł: Jadacki Jacek J.: "Musica beata" (Koncert polskiej muzyki religijnej). x 2001 ([w ks. zb.:] U progu trzeciego tysiąclecia. Człowiek - nauka - wiara. ...) szczegóły 
398.artykuł: Jagla Jowita: Moribund i Anima - średniowieczny teatr umierania. Albo albo 2000 nr 3 s. 73-82 (śmierć i umieranie w literaturze i sztuce średniowiecznej...) szczegóły 
399.artykuł: Jakobson Roman: O realizmie w sztuce. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 185-  szczegóły 
400.artykuł: Jakubowska Bogna: Motywy z księgi "Genesis" na kapitelu w malborskim Wielkim Refektarzu. Rocznik Historii Sztuki 1990 t. 18 s. 5-30  szczegóły 
401.artykuł: Janik Ireneusz: Samotne piękno względności. Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 142-145 (nt. problemu natchnienia w dziełach sztuki...) szczegóły 
402.artykuł: Jankowicz Grzegorz: Ha!art 2003 nr 2 s. 92 (dot. prototypowego wydania liberackiego projektu "Oka-leczenie" Katarz...) szczegóły 
403.artykuł: Jankowicz Grzegorz: Intermedia (Między poezją a muzyką). Ha!art 2001 nr 2 s. 55-56  szczegóły 
404.artykuł: Jankowski Jakub: W którą stronę? Komiks na ścianach i nie tylko. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 48-51 (dot. relacji między sztuką nowoczesną a komiksem; z notą o aut....) szczegóły 
405.artykuł: Janssens Marcel: Notities over het Italie-beeld in de Nederlandse literatuur van 20ste eeuw. x 1992 ([W ks. zb.:] Studia neerlandica et germanica. Red. Stanisław Prędota....) szczegóły 
406.artykuł: Janusewicz Ludmiła: Osieki. Arkona 1998 nr 1 s. 24-26 (nt. historii plenerów artystycznych w Osiekach pod Koszalinem odbywają...) szczegóły 
407.artykuł: Jarniewicz Jerzy, Kwiatkowska Alina: Interfaces, influences, interactions: art and poetry in the 20th century. Art Inquiry 1999 t. 1 s. 36-54 (m.in. o próbach zacierania granic między obrazem i utworem poetyckim; ...) szczegóły 
408.artykuł: Jastrzębowska Elżbieta: Deux sarcophages d'enfants aux catacombes de Novatien a Roma. Byzantina et Slavica Cracoviensia 1991 t. 1 s. 35-44  szczegóły 
409.artykuł: Jastrzębowska Elżbieta: Mozaiki łuku triunfalnego w bazylice Santa Maria Magiore w Rzymie. x 1997 ([W ks. zb.:] Maryja w tajemnicy Chrystusa. Pod red. Stanisława Celesty...) szczegóły 
410.artykuł: JAW: Kamerą i piórem. Polityka 2003 nr 5 s. 19 (nota spraw. ze spotkania "Czy literatura może uratować polskie kino?",...) szczegóły 
411.artykuł: Jay Martin: Returning the gaze: the American response to the French critique of ocularcentrism. Dialogue and Universalism 1996 nr 3 s. 53-68 (różne szkoły badań sztuk wizualnych (m.in. strukturalizm, postmoderniz...) szczegóły 
412.artykuł: Jelonek Tomasz: Menora w historii Izraela. x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
413.artykuł: Jeziński Marek: The Utopian Dream about Freedom and Paradise: Neo-anarchism and the American Psychodelic Music of the Sixties. British and American Studies in Toruń 2001 [t.] 3 s. 219-233  szczegóły 
414.artykuł: Jędrychowska Maria: Dlaczego sztukę słowa można i trzeba kojarzyć z innymi sztukami. Ojczyzna Polszczyzna 1992 nr 3 s. 1-10  szczegóły 
415.artykuł: Jędrzejczyk Olgierd: Malarstwo Jana Matejki i literatura. Ojczyzna Polszczyzna 1993 nr 4 s. 43-46 (wzajemne związki twórczości Jana Matejki z literaturą....) szczegóły 
416.artykuł: Jordan Janusz: Nowe cykle. Nowe Książki 1995 nr 12 s. 11-12 (nt. nowych cykli Jana Lebensteina ilustrujących Biblię i poezję...) szczegóły 
417.artykuł: Jutrzenka-Trzebiabowska Izabela: Inspiracje muzyką w literaturze. Hybryda 2008 nr 12 s. 53-55  szczegóły 
418.artykuł: Kajewski Piotr: "Pisma obrazkowe". Odra 1998 nr 3 s. 105-106 (poezja a malarstwo na przykładzie twórczości Cypriana Kamila Norwida, ...) szczegóły 
419.artykuł: Kamińska Dorota: Obrazy ragamala w indyjskim malarstwie miniaturowym XV-XIX w.. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 69-84 (nt. koegzystencji muzyki, poezji i malarstwa w obrazach ragamala z Rad...) szczegóły 
420.artykuł: Kapelański Maksymilian: Strojenie instrumentów metodologicznych: ku analizie interdyscyplinarnego tekstu o pejzażu dźwiękowym. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 37-56  szczegóły 
421.artykuł: Kapłon Andrzej: Herbert Lindenberger, L'Opera lirica. Musa bizzarra e altera. Pamiętnik Teatralny 1990 z. 1/2 s. 165-170 (rec ks. Herberta Lindenberga (wyd. Bologna 1987) pośw. omów. zagadnień...) szczegóły 
422.artykuł: Kapsova Eva: Sakralne motivy v sucasnom slovenskom vytvarnom umeni (Vyrazova charakteistika). x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
423.artykuł: Karkut Dorota: O muzyczności prozy powieściowej, czyli związki muzyki z literaturą przełomu XIX wieku. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 24-29  szczegóły 
424.artykuł: Karkut Dorota: O trudnej sztuce percepcji dzieł literackich i malarskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2002 z. 1 s. 40-52  szczegóły 
425.artykuł: Karłowska-Kamzowa Alicja: Książka także do oglądania (Ze studiów nad drukowanymi modlitewnikami paryskimi przełomu wieku XV/XVI). Res Historica 1998 z. 3 s. 113-122  szczegóły 
426.artykuł: Karłowska-Kamzowa Alicja: Święty Wojciech - Szafarz Korony Królestwa czy patron Kościoła w Polsce. Studia Pelplińskie 1996 t. 25 s. 17-24 (nt. wyobrażeń św. Wojciecha w Polsce...) szczegóły 
427.artykuł: Karłowska-Kamzowa Alicja: Wizja Kościoła w dekoracjach późnośredniowiecznych modlitewników w Polsce (na tle europejskim). Studia Warmińskie 1997 t. 34 (1997) s. 31-37  szczegóły 
428.artykuł: Karwowski Lech: Polowanie na smoki, czyli czego nie widać. Pogranicza 1996 nr 4 wkł. (przestrzeń poetycka a sztuka...) szczegóły 
429.artykuł: Kaźmierczak Janusz: The Image of the United States of America and of the United Kingdom in Polish Posters of the 1940s and the 1950s. Polish Anglosaxon Studies 2003 t. 10/11 s. 37-61 (z licznymi reprodukcjami plakatów...) szczegóły 
430.artykuł: Kędzierski Ryszard Marek: Poezja elektroniczna. Sztuka Osobowa 2003 nr 96 s. 3-4 (rozważania o poezji elektronicznej (muzycznej) rozumianej jako zapis s...) szczegóły 
431.artykuł: Kędziora Tomasz: Książka w twórczości malarzy i architektów europejskich w XVIII i XIX wieku. Opuscula Polonica et Russica 1999 [t.] 6 s. 126-132 (m.in. nt. inspiracji artystów twórczością literacką...) szczegóły 
432.artykuł: Khittl Christoph: Musik - Mythos -Sprache. Annaehrungen an das Werk von Claude Levi-Strauss aus musikpaedagogischer Sicht. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1998 t. 15 s. 65-83  szczegóły 
433.artykuł: Kielgrzymski Marek Maganiusz, Machałowska Anna Rachela: Czy sztuka jest do zabawienia koniecznie potrzebna?. Pobocza 1998 nr 3 s. 19-21 (refleksje na temat powinowactwa sztuk...) szczegóły 
434.artykuł: Kiersnowski Ryszard: Legenda a wyobrażenie na monetach. Res Historica 1998 z. 3 s. 131-140 (m.in. wyobrażenie i inskrypcja na monecie jako nosniki informacji od c...) szczegóły 
435.artykuł: Kisiel Marian: Starty i falstarty: Obraz i wiersz. Śląsk 1998 nr 11 s. 72 (dzieło plastyczne jako inspiracja wiersza...) szczegóły 
436.artykuł: Kiślak Elżbieta: Melancholia sybirska. Motywy anhelliczne w obrazach Jacka Malczewskiego. Przegląd Wschodni 1991 t. 1 z. 2 s. 339-358 (fascynacje poematem Juliusza Słowackiego "Anhelli"...) szczegóły 
437.artykuł: Klejnowski-Różycki Dariusz: Dogmatyka w ikonie. Propozycja wykładu teologii w postmodernistycznych czasach. Ateneum Kapłańskie 2002 t. 139 z. 1 s. 81-93 (m.in. ikona jako obrazowy nośnik orędzia Ewangelii...) szczegóły 
438.artykuł: Klimaszewski Artur: Powiew wirtualności. Nowa Fantastyka 1998 nr 11 s. 74-75 (nt. związków gier fabularnych RPG z literaturą i teatrem...) szczegóły 
439.artykuł: Klimczyk Barbara: Nurty narodowowyzwoleńcze w malarstwie polskim w XIX i na początku XX wieku. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Historia 1998 z. 34 s. 105-122 (nt. wzajemnych wpływów, inspiracji i powiązań twórczości artystów mala...) szczegóły 
440.artykuł: Klimowicz Tadeusz: Z profilu i "en face" (Z problematyki komunikacji literackiej). Dykcja 1997 nr 6 s. 141-155 (analiza portretów fotograficznych twórców rosyjskich od l. 60. XIX w. ...) szczegóły 
441.artykuł: Klimowicz Tadeusz: Z profilu i "en face" (Z problematyki komunikacji literackiej). Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 81-100 (literatura a fotografia...) szczegóły 
442.artykuł: Kloch Zbigniew: Słowa i obrazy (Kilka uwag o związkach i zależnościach). Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 183-208  szczegóły 
443.artykuł: Kłoczkowski Piotr: Profesor i syreny. Zeszyty Literackie 2002 nr 77 s. 59-60 (esej nt. związków muzyki i literatury w działalności - zwłaszcza trans...) szczegóły 
444.artykuł: Kłosiński Krzysztof: Mówić o muzyce. Opcje 2002 nr 2 s. 112-113 (felieton nt. niektórych relacji między muzyką a poezją, szczególnie w ...) szczegóły 
445.artykuł: Kłosiński Krzysztof: Signifuance. Wstęp do pism Rolanda Barthes'a o muzyce. Pamiętnik Literacki 1999 z. 2 s. 11-26  szczegóły 
446.artykuł: Knapiński Ryszard: "Scribere, qui curat vir sacra figurat". O symbolice wizerunku skryby. Res Historica 1998 z. 3 s. 123-130 (tradycja przepisywania tekstów od czasów starożytnych i wizerunek skry...) szczegóły 
447.artykuł: Kobielus Stanisław: Krzyż jako Wieża strażnicza Kościoła - Winnicy. Saeculum Christianum 1996 nr 2 s. 117-128 (alegoryczny temat krzyża jako wieży strażniczej w ikonografii wczesnoc...) szczegóły 
448.artykuł: Kocur Mirosław: Muzyka w antycznym teatrze greckim. Meander 1999 nr 3 s. 233-255 (próba rekonstrukcji muzyki greckich dramatów w świetle zachowanych dok...) szczegóły 
449.artykuł: Kokot Joanna: Między muzyką a literaturą. Superorganizacja piosenki "The road goes ever on" J.R.R. Tolkiena i D. Swanna. Litteraria [Wrocław] 1989 nr 21 s. 139-163  szczegóły 
450.artykuł: Kolago Lech: Die Oper "Die Schwarze Maske" von Gerhart Hautmann und Krzysztof Penderecki. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1993 t. 7 s. 157-191 (nt. związku dzieła muzycznego z tekstem literackim...) szczegóły 
451.artykuł: Kolarzowski Jerzy J.: Ezoteryczne tradycje muzyczne a świat współczesny. Albo albo 1998 nr 2 s. 130-139 (m.in. muzyka jako dusza świata; także o traktatach o muzyce...) szczegóły 
452.artykuł: Kolbuszewski Jacek: O romantycznym stylu słuchania muzyki. Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 129-146 (m.in. korespondencja sztuk jako poszukiwanie literackiego, plastyczneg...) szczegóły 
453.artykuł: Kolendo Jerzy: Inskrypcje w architekturze rzymskiej. Meander 2000 nr 4 s. 301-311 (analiza epigraficzna paremii łacińskich umieszczonych na kolumnadzie g...) szczegóły 
454.artykuł: Kolendo Katarzyna: Polski Horatius Cocles, Mucius Scaevola i Marcus Curtius. O ikonografii sarkofagu Piotra Opalińskiego z kościoła w Sierakowie. Meander 1998 nr 4 s. 403-417  szczegóły 
455.artykuł: Komorowska Małgorzata: Liryka wokalna Władysława Żeleńskiego i jego uczniów - od romantyzmu ku dekadencji. Muzyka 2009 nr 3/4 s. 65-99 (pieśni Władysława Żeleńskiego do słów poezji polskiej, m.in. Adama Mic...) szczegóły 
456.artykuł: Komza Małgorzata: Portret autora w książce - jego typy i funkcje. Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 1998 nr 21 (2053) s. 115-130  szczegóły 
457.artykuł: Komza Małgorzata: Powieści ilustrowane fotografiami. Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 2003 nr 24 (2560) s. 49-66 (z reprodukcjami fot....) szczegóły 
458.artykuł: Konczei Scilla: Taniec jako multimedialny przekaz poetycki. x 1997 ([W ks. zb.:] Taniec, rytuał i muzyka. Pod red. Ludwika Bielawskiego i ...) szczegóły 
459.artykuł: Kopania Kamil: Między cielesnością a świadomością. Błędna droga sztuki współczesnej. Archeus 2003 t. 4 s. 75-91 (z odwołaniami do wykładu C.P. Snowa : Dwie kultury...) szczegóły 
460.artykuł: Kornicka-Konecka Beata: O ilustrowaniu literatury. Bez Porównania 2005 [nr 2] s. 63-65 (wyw. z graficzką; rozm. Klementyna Glińska...) szczegóły 
461.artykuł: Korpanty Katarzyna: Zagadnienie tekstu słownego i jego muzyczna interpretacja w ujęciu niemieckich teoretyków muzyki epoki baroku. Muzyka 2012 nr 1 s. 53-72 (z not. o K. Korpanty...) szczegóły 
462.artykuł: Kowalczykowa Alina: Romantyczne - nie-romantyczne?. Kresy 2006 nr 68 s. 19-27 (rysunkowe autoportrety twórców okresu romantyzmu jako przyczynek do wi...) szczegóły 
463.artykuł: Kozieł Andrzej: "Dusza chrześcijańska" w obrazie. Michael Willmann, Johannes Scheffler i "Krzeszowski modlitewnik pasyjny". x 1999 ([W ks. zb.:] Sztuka i obraz sztuki. Obrazowanie wizualne a literatura ...) szczegóły 
464.artykuł: Krajewska Anna: "Zna się jedno życie - własne". Arkusz 1999 nr 10 s. 1-3 (tekst literacki i jego sceniczna realizacja...) szczegóły 
465.artykuł: Kramiszewska Aneta: Objawienie czy wizja? Obrazowanie wizji mistycznych - ich semiotyka w teologii i historii sztuki. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 43 (2000) nr 3/4 s. 19-38 (na podstawie badań ikonografii wizji mistycznych w polskiej sztuce bar...) szczegóły 
466.artykuł: Krasicki Jan: Dziedzictwo. Strony 1997 nr 1/2 s. 19-21 (wypowiedź na wersnisażu wystawy fotograficznej Tadeusza Parceja pt. Dz...) szczegóły 
467.artykuł: Krasoń Katarzyna: Kinestetyczna konkretyzacja tekstu poetyckiego - szansa na wsparcie dziecka czy zagrożenie. x 2003 ([w ks. zb.:] Dziecko i sztuka. Recepcja, edukacja, wsparcie, terapia. ...) szczegóły 
468.artykuł: Kreft Lev: Sztuka w okresie przechodzenia od polityki do kultury. Kultura Współczesna 1998 nr 1 s. 52-60  szczegóły 
469.artykuł: Król Marcin: Ani sztuka, ani rozrywka. Res Publica Nowa 1998 nr 12 s. 9-12 (szkic; m.in. o mechnizmach wpływających na powstawanie określonych dzi...) szczegóły 
470.artykuł: Kruszelnicki Zygmunt: Wizje sztuki średniowiecznej w literaturze polskiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 1991 z. 17 (226) s. 125-147  szczegóły 
471.artykuł: Kubicki Roman: Aesthetic Consent to Death. Introduction to the Philosophy of Photography. Art Inquiry 2001 t. 3 s. 167-184 (m.in. obraz fotograficzny jako swoista przysięga; ze streszczeniem w j...) szczegóły 
472.artykuł: Kubicki Roman: Love: The Global Dimension of Atopic Aestetics. Art Inquiry 2002 t. 4 s. 19-35 (nt. nowej estetyki opartej na modelu "innego człowieka" (atopos) i glo...) szczegóły 
473.artykuł: Kucharska-Babula Agata: Związki literatury z muzyką w okresie romantyzmu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2002 z. 1 s. 91-104  szczegóły 
474.artykuł: Kuc Monika: Zaprzyjaźniać kolorami. Ilustracje Danuty Konwickiej. Gazeta Wyborcza 2002 nr 106 s. 15 (nt. twórczości Danuty Konwickiej, ilustratorki książek dla dzieci i d...) szczegóły 
475.artykuł: Kuczyńska-Koschany Katarzyna: Pieta - pogańska macocha?. Polonistyka 2002 nr 8 s. 457-461 (dot. m.in. wiersza "Fragment wazy greckiej" Zbigniewa Herberta...) szczegóły 
476.artykuł: Kuehlwein Wolfgang: Celtic influence on old English rhetoric - a case study of the interface between diachronic contrastive rhetoric and history of art. Studia Anglica Posnaniensia 1998 t. 33 s. 213-243  szczegóły 
477.artykuł: Kurczab Henryk: Literatura romantyczna a inne dziedziny sztuki. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
478.artykuł: Kurczyna Krzysztof: Nagość i erotyzm w lteraturze, kinie i malarstwie sf. Pomysł 2005 nr 1 (7) s. 30-35  szczegóły 
479.artykuł: Kuryluk Ewa: Od śmierci jako sztuki do sztuki śmierci. Uwagi o tym, co łączy sztukę ze śmiercią. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 169-181  szczegóły 
480.artykuł: Kwaśnik Dominika: Tajemniczy język lejtmotywów (Studia nad operą "Manru" Paderewskiego). Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1998 nr 3 s. 25-43 (dot. muzyki i tekstu libretta opery...) szczegóły 
481.artykuł: Kwiatkowska Alina: Between the metaphoric and the metonymic pole: the modes of modern art. Art Inquiry 2000 t. 2 s. 153-165 (m.in. o wykorzystaniu metafory i metonimii we współczesnej sztuce; ze ...) szczegóły 
482.artykuł: Kwiatkowska-Frejlich Lidia: Nauka "O stopniach pokory" Bernarda z Clairvaux jako literackie źródło ikonografii zespołu obrazów w prezbiterium kościoła w Gościkowie-Paradyżu. Studia Paradyskie 1999 t. 9 s. 141-151  szczegóły 
483.artykuł: Labus-Szałańska Anita: Tak i nie. Śląsk 1989 nr 13/14 s. 72-73 (wspomnienie o ilustratorze i autorze plakatów teatralnych Gerardzie La...) szczegóły 
484.artykuł: Lameński Lechosław: "Chrystus w grobie" Tomasza Oskara Sosnowskiego. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
485.artykuł: Lewandowska-Tarasiuk Ewa: Słowa, obrazy, dźwięki [z tego cyklu:] Bo sztuka jest nieśmiertelna.... Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2010 nr 22 s. 2 (relacje między literaturą a innymi sztukami...) szczegóły 
486.artykuł: Lewandowska-Tarasiuk Ewa: Słowa, obrazy, dźwięki [z tego cyklu:] Myśleć obrazami.... Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2011 nr 26 s. 2 (literatura polska inspirowana obrazami - dot. twórczości Juliusza Słow...) szczegóły 
487.artykuł: Lewandowska-Tarasiuk Ewa: Słowa, obrazy, dźwięki [z tego cyklu:] Sztuka i upadek kultury Zachodu. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2010 nr 6 s. 2 (muzyka a literatura...) szczegóły 
488.artykuł: Lewicki Arkadiusz: "Zagubiona autostrada" a wyobraźnia postmodernistyczna. Dykcja 1999 nr 11/12 s. 261-270 (m.in. nt. analogii w filmie Davida Lyncha "Zagubiona autostrada" do tw...) szczegóły 
489.artykuł: Lipatow Aleksandr Władimirowicz: Obraz Polki i Polaków w sztuce radzieckiej (Twórczość sterowana i stereotypy ideologiczne). Teksty Drugie 1997 nr 5 s. 25-39  szczegóły 
490.artykuł: Lisecki Wiesław: Die Ballade von Frederic Chopin - literarische oder musikalische Inspirationen?. x 1990 ([W ks. zb.:] The International Musicological Symposium "Chopin and Rom...) szczegóły 
491.artykuł: Lisecki Wiesław: Logos - rhytmos - harmonia. Krótka opowieść o długich uszach. Monochord 1993 t. 1 s. 13-16 (grecka poezja liryczna jako połączenie słowa i muzyki...) szczegóły 
492.artykuł: Lisecki Wiesław: Musica humana. Wiedza i Życie 1991 nr 9 s. 66-71 (nt. boecjuszowskiej koncepcji muzyki opartej na harmonijnym obrazie ws...) szczegóły 
493.artykuł: Lisecki Wiesław: Musica instrumentalis. Wiedza i Życie 1991 nr 12 s. 66-71 (nt. boecjuszowskiej koncepcji muzyki opartej na harmonijnym obrazie ws...) szczegóły 
494.artykuł: Lisecki Wiesław: Musica mundana. Wiedza i Życie 1991 nr 7 s. 50-54 (nt. boecjuszowskiej koncepcji muzyki opartej na harmonijnym obrazie ws...) szczegóły 
495.artykuł: Lisecki Wiesław: O muzach, dziwnej kuźni i skórze Marsjasza. Wiedza i Życie 1991 nr 4 s. 48-53 (nt. boecjuszowskiej koncepcji muzyki opartej na harmonijnym obrazie ws...) szczegóły 
496.artykuł: Lubaszewska Antonina: "W daguerotyp raczej pióro zamieniam". Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 165-183 (nt. relacji literatura-fotografia m.in. w powieści "Widnokrąg" Wiesław...) szczegóły 
497.artykuł: Lubos-Kozieł Joanna: Biografistyka malarzy religijnych XIX wieku - między tradycją żywotów świętych a ideałem romantycznego artysty. x 1999 ([W ks. zb.:] Sztuka i obraz sztuki. Obrazowanie wizualne a literatura ...) szczegóły 
498.artykuł: Ludorowski Lech: Muzyczne aspekty dzieła literackiego. Język Polski w Szkole Średniej 1991 z. 3/4 (1991/1992) s. 49-58  szczegóły 
499.artykuł: Ludwisiak Małgorzata: Arkadia Heleny Radziwiłłowej - zagadnienia śmierci w XVIII-wiecznym ogrodzie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 2003 z. 77 s. 35-62 (ogród arkadyjski jako ilustracja pewnych idei literackich i filozoficz...) szczegóły 
500.artykuł: Łamasz Aleksandra: Historia widziana oczami Antoniego Uniechowskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 2003 nr 24 (2560) s. 123-140 (nt. twórczości ilustratorskiej; z reprodukcjami ilustracji...) szczegóły 
501.artykuł: Łapin Iwan: Literaturnye kontrapunkty "Vstrechi kul'tur" - podkhody k sopostavleniju. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 107-114 (wzajemne oddziaływanie kultury, sztuki, literatury na przykładzie twór...) szczegóły 
502.artykuł: Łomnicka-Żakowska Ewa: Przejawy romantyzmu w malarstwie i grafice przed rokiem 1830 w Warszawie. Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 165-183 (m.in. nt. ilustracji do książek; referat wygłoszony na sympozjum "Naro...) szczegóły 
503.artykuł: Łopuszański Piotr: Psychologia głębi a kultura. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 12 s. 56-64 (wpływ poglądów Zygmunta Freuda, Carla Gustawa Junga i Mircea Eliadego...) szczegóły 
504.artykuł: Łuszczewska Marzena: Antyk sentymentalny i antyk romantyczny w ogrodzie Anny Potockiej Dunin-Wasowiczowej w Jabłonnie. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 240-249  szczegóły 
505.artykuł: Maciejewicz Dorota: Mitologia [Karola] Szymanowskiego. Res Publica Nowa 1999 nr 10 s. 37-38  szczegóły 
506.artykuł: Maciejewicz Dorota: Muzyczna awangarda i lęk. Res Publica Nowa 1998 nr 10 s. 11-15 (m.in. w twórczości Johna Cage'a...) szczegóły 
507.artykuł: Mackiewicz Antoni: Artur Grottger i proza o tematyce powstańczej. Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 54-65 (m.in.: Eliza Orzeszkowa, Stefan Żeromski...) szczegóły 
508.artykuł: Magala Sławomir: Sztuka a ryzyko moralne. Odra 1996 nr 5 s. 52-60 (sięganie przez twórców po nowe środki artystyczne celem osiągnięcia su...) szczegóły 
509.artykuł: Majda Tadeusz: The Celts, The Scythians, and the Turks. Parallels in the visual arts and literature. x 2000 ([w ks. zb.:] Collectanea Celto-Asiatica Cracoviensia. Red. Jadwiga Pst...) szczegóły 
510.artykuł: Maliszewski Julian: Muzyka w liryce romantycznej. Sprawozdania [Opole] 1990 nr 22 (1987/1990) s. 5-8 (streszcz. referatu...) szczegóły 
511.artykuł: Małkowska Monika: Historie bez słów (Ilustracje Janusza Stannego). Rzeczpospolita 1996 nr 28 s. 29 (nt. wystawy ilustracji Janusza Stannego w Akademii Sztuk Pięknych w Wa...) szczegóły 
512.artykuł: Manicka Anna: Przedmioty nie kłamią. Sztuka diarystyczna jako specyficzna odmiana portretu. Studia Litteraria Polono-Slavica 2002 t. 7 s. 115-123  szczegóły 
513.artykuł: Marczewska Agata: Ikonografia hathorycka na Cyprze. Meander 1999 nr 1 s. 79-93 (motywy ikonograficzne związane z egipską boginią Hathor na zabytkach s...) szczegóły 
514.artykuł: Marecki Piotr: Avant-pop po polsku albo Avant/po/p/olsku. Ha!art 2002 nr 4 s. 124-126 (najnowsza literatura a mieszanie różnych gatunków sztuki, łączenie róż...) szczegóły 
515.artykuł: Markowski Michał Paweł: Słownik filozoficzny [z tego cyklu:] Ciało (nowoczesne). Res Publica Nowa 2002 nr 9 s. 86-88 (m.in. o opozycji ciało naturalne i ciało uduchowione w poezji Baudelai...) szczegóły 
516.artykuł: Markowski Michał Paweł: Słownik filozoficzny [z tego cyklu:] Rzeźba. Res Publica Nowa 2002 nr 5 s. 88-89 (m.in. o wariantach rozwoju rzeźby jako dzieła sztuki...) szczegóły 
517.artykuł: Matecka Małgorzata: O wzajemnym przenikaniu się sztuk w filozoficzno-ekspresjonistycznej twórczości Aleksandra Skriabina. Slavia Orientalis 1997 nr 3 s. 421-432 (nt. idei syntezy sztuk - korespondencji dźwięku ze słowem poetyckim i ...) szczegóły 
518.artykuł: Matecka Małgorzata: Piotr Czajkowski a literatura rosyjska. Slavia Orientalis 2002 nr 4 s. 527-544 (dot. m.in. wpływów literatury na twórczość Czajkowskiego; dot. m.in. a...) szczegóły 
519.artykuł: Materska Dominika, Popiołek Ewa: Strach przed czytaniem. Nowa Fantastyka 1997 nr 9 s. 65 (nt. zasad funkcjonowania gier fabularnych RPG; felieton...) szczegóły 
polemika: Jarczyk Magdalena: Nowa Fantastyka 1998 nr 2 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
520.artykuł: Matracka-Kościelny Alicja: Dźwięk - Słowo - Obraz - Myśl. Spotkania interdyscyplinarne w Stawisku. Ruch Muzyczny 1996 nr 26 s. 18-19 (nt. cyklu spotkań artystów różnych dziedzin w Muzeum in. Anny i Jarosł...) szczegóły 
521.artykuł: Matracka-Kościelny Alicja: Dźwięk - Słowo - Obraz - Myśl (Spotkanie w Stawisku). Podkowiański Magazyn Kulturalny 1996 nr 4 s. 4-5 (sprawozdanie z cyklu spotkań z artystami poświęconych problemom twórcz...) szczegóły 
522.artykuł: Matracka-Kościelny Alicja: Poezja polskich romantyków w pieśniach od Moniuszki do Góreckiego. Muzyka i Liryka 2000 t. 9 s. 175-192 (dot. twórczości następujących kompozytorów: Stanisław Moniuszko, Fryde...) szczegóły 
523.artykuł: Maurin Krzysztof: Mythos Muzy. Ezoteryczny sens recepcji dzieł sztuki. Albo albo 2002 nr 2 s. 9-12 (m.in. dot. opowiadania Franza Kafki" Przed prawem"...) szczegóły 
524.artykuł: Mazurczak Malgorzata U.: Człowiek wobec Boga w sztuce średniowiecznej. Ethos 1997 nr 4 s. 195-210 (dot. także literatury...) szczegóły 
525.artykuł: Mazurczak Urszula: Aniołowie w obrazie pierwszego dnia stworzenia w "Biblii Czerwińskiej". Z kręgu ikonografii Genesis w sztuce średniowiecznej. Acta Mediaevalia 2000 t. 13 s. 53-74  szczegóły 
526.artykuł: Mazurczak Urszula: Antyczny portret poety-retora w sztuce średniowiecznej na podstawie wybranych wizerunków bizantyńskich ewangelistów. x 1994 ([W ks. zb.:] Klasycyzm i klasycyzmy. Materiały Sesji Stowarzyszenia Hi...) szczegóły 
527.artykuł: Mazurczak Urszula: Rodzaje i funkcje retoryki w plastyce średniowiecznej. Cz. I - okres tzw. "renesansu" IV i V w.. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1992 nr 109 (1991) s. 151-157 (streszcz. referatu...) szczegóły 
528.artykuł: Mazurkiewicz Roman: Mariologia i Joannologia ikony Deesis. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 213-219 (w artykule m.in. refleksje Sergiusza Bułgakowa nt. deesis...) szczegóły 
529.artykuł: Mądry Alina: Muzyka w afekcie. Słów kilka o muzycznej teorii afektów do połowy XVIII wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 229-347  szczegóły 
530.artykuł: Mencwel Andrzej: Monet jako arcywzór. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 153-158 (esej o wpływie idei twórczej Claude'a Moneta na kulturę...) szczegóły 
531.artykuł: Michalska Magdalena: Papierowy film. Wydawnictwa coraz częściej uzależniają swoje publikacje od repertuaru kinowego. Gazeta Wyborcza 2002 nr 147 s. 13 (nt. wpływu najbardziej kasowych filmów na ożywienie rynku wydawniczego...) szczegóły 
532.artykuł: Michalska-Suchanek Mirosława: Literatura a muzyka. W oczekiwaniu na modernistyczną syntezę. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze 1998 nr 19 (1703) s. 7-23 (różne aspekty muzyczności w dziełach literackich, głównie na przykładz...) szczegóły 
533.artykuł: Michałowska Anna: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1999 nr 1 s. 79-80 ([rec. ks.:] Heinz Schreckenberg: Die Juden in der Kunst Europas. Ein h...) szczegóły 
534.artykuł: Michałowski Piotr: "Cisza", miejsca niedookreślenia i graniczne stany słowa (Z doświadczeń poezji konkretnej). Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 47-67 (zmieniona wersja referatu wygłoszonego na konferencji "Inspiracje Inga...) szczegóły 
535.artykuł: Mikocki Tomasz: Personifikationen und Allegorien auf roemischen Muenzen der Kaiserzeit und deren figuerliche Rezeption in der privaten Sphaere. Ein Beitrag zur kaiserzeitlichen Propagierung ethischer Normen. Acta Universitatis Wratislaviensis. Antiquitas 1997 nr 22 (1874) s. 101-114 (personifikacje i alegorie na monetach rzymskich oraz ich recepcja w sz...) szczegóły 
536.artykuł: Mirkowicz Tomasz: Oka-leczenie (fragment e-maila). Ha!art 2003 nr 2 s. 89 (dot. prototypowego wydania liberackiego projektu "Oka-leczenie" Katarz...) szczegóły 
537.artykuł: Misiak Anna Maja: Orbis Linguarum 2000 t. 16 s. 230-231 ([rec. ks.:] Jahrhundert der Frauen. Vom Impressionismus zur Gegenwart....) szczegóły 
538.artykuł: Miszczak-Lachman Magdalena: Świat (l)imitowany. Między komiksem a literaturą. Kultura Popularna 2002 nr 1 s. 133-139 (dot. m.in. związków komiksu i literatury w ujęciu teoretycznym...) szczegóły 
539.artykuł: Miziołek Jerzy: "Sąd Salomona", "Legenda o zmarłym królu" i "Historia Tuzji": trzy obrazy Alvise Donatiego z początku XVI wieku. Rocznik Historii Sztuki 1999 t. 24 s. 5-46 (z reprodukcjami obrazów...) szczegóły 
540.artykuł: Mongini Maria Adelaide: Il ruolo dell'immagine nei due codici del "Libellus de Suplemento Legende Prolixe Virginis Beate Catherine de Senis". Roczniki Humanistyczne 1998 t. 45 (1997) z. 4 s. 179-205 (analiza rysunków brata Tomasza Antoniego ze Sieny zwanego Caffarinim w...) szczegóły 
541.artykuł: Moryciński Grzegorz: Sztuka a mistyka. Albo albo 1998 nr 3 s. 81-84 (nt. kreacji rzeczywistości nadprzyrodzonej m.in. w twórczości William ...) szczegóły 
542.artykuł: (M.S.): Muzyka 1992 nr 4 s. 123-125 ([rec. ks.:] Muzyka i liryka. T. 3: Wiersz i jego pieśniowe interpretac...) szczegóły 
543.artykuł: Mucha Bogusław: Inspiracje nowotestamentowe w malarstwie rosyjskim pierwszej połowy XIX wieku. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 119-134 (analiza malarstwa przestawicieli Akademii Sztuki w Sankt Petersburgu: ...) szczegóły 
544.artykuł: Mueller Joanna: Mapa do Kratylandii. Sennik pokładowy. LiteRacje 2004 nr 1 s. 29-37 (esej dot. konkretności, ikoniczności i wizualności w poezji; m.in. kal...) szczegóły 
545.artykuł: Musiał Elżbieta: Inspiracje, muzy i płonące żyrafy. Autograf 2007 nr 6 s. 21-22 (czerpanie inspiracji malarskich z poezji i literackich przedstawień wi...) szczegóły 
546.artykuł: MZ: Dlaczego potrzebujemy sztuki i z nią obcujemy?. Skafander 2009 nr 1 s. 17-19 (nt. związków malarstwa i literatury na przykładzie opow. Jarosława Iwa...) szczegóły 
547.artykuł: Nahajowski Marek: Kategoria melancholii w pieśniach Johna Dowlanda. Muzyka 2007 nr 2 s. 37-60 (znaczenie tekstów w pieśniach J. Dowlanda, komponowanych do wierszy ni...) szczegóły 
548.artykuł: Najdek Kamila: Słowo i obraz. Studium z fenomenologii obrazu literackiego. Sztuka i Filozofia 2001 nr 20 s. 87-110 (literatura a sztuki wizulane, głównie nt. dzieł plastycznych ilustrują...) szczegóły 
549.artykuł: Nasiłowska Anna: Vlepki. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 4-6 (o vlepce jako formie słowno-plastycznej...) szczegóły 
550.artykuł: Nowak Barbara: Wizerunki świętej Jadwigi królowej powstałe do końca XVIII wieku jako świadectwo kultu jej osoby. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
551.artykuł: Nowakowski Andrzej: Poezja w galerii malarstwa. Rekonesans. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1990 t. 27 s. 177-186  szczegóły 
552.artykuł: Nowicki Paweł: Orbis Linguarum 2000 t. 16 s. 228-229 ([rec. ks.:] "Ein Schauplatz herber Angst". Wahrnehmung und Darstellung...) szczegóły 
553.artykuł: Ociepa Roman: Literatura a fenomen RPG [role-playing game]. Nowa Fantastyka 1998 nr 6 s. 66-67 (porównanie fabuły i narracji w literaturze pięknej z tworzeniem improw...) szczegóły 
polemika: Żółtowska Iwona: Żywe słowo!. Nowa Fantastyka 1998 nr 6 s. 67  szczegóły 
554.artykuł: Okoń Waldemar: Malarstwo a literatura - problemy badawcze (Wprowadzenie do dyskusji). x 1999 ([W ks. zb.:] Sztuka i obraz sztuki. Obrazowanie wizualne a literatura ...) szczegóły 
555.artykuł: Olech Joanna: Król ilustratorów. W setną rocznicę urodzin Jana Marcina Szancera. Tygodnik Powszechny 2002 nr 50 s. 21 (życie i twórczość Jana Marcina Szancera...) szczegóły 
556.artykuł: Oleszek Bartłomiej: Komiks w teatrze. Od Janusza Christy do Keijiego Nakazway. Zeszyty Komiksowe 2012 nr 13 s. 124-127 (dot. wpływu komiksu na inscenizacje teatralne oraz teatralnych adapacj...) szczegóły 
557.artykuł: Olędzka-Frybesowa Aleksandra: Pochwała codzienności. Twórczość 1999 nr 10 s. 138-142 (omówienie albumu "Eloge du cotidien. Essai Sur la Peinture Hollandaise...) szczegóły 
558.artykuł: Olędzka-Frybesowa Aleksandra: Psalmy w ikonografii Wschodu i Zachodu. Przegląd Powszechny 1998 nr 2 s. 199-210  szczegóły 
559.artykuł: Olkusz Wiesław: Integracja obrazu ze słowem. W kręgu refleksji Marii Ilnickiej o typograficznej sztuce książek dla dzieci. Litteraria [Wrocław] 2000 nr 31 s. 35-52 (m.in. XIX-wieczna krytyka literacka literatury dla dzici i młodzieży...) szczegóły 
560.artykuł: Opuchlik Agnieszka: Człowiek naznaczony. Enigma 2005 nr 29 (2004/2005) s. 12-13 (sztuka jest dla artysty cierpieniem: John Maxwell Coetzee, Michel Fouc...) szczegóły 
561.artykuł: Osęka Andrzej: Wszystko da się powiedzieć. x 2000 ([w ks. zb.:] Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości. M...) szczegóły 
562.artykuł: Ostromęcki Jakub: Fantastyczny heavy metal (I-III). Nowa Fantastyka 2002 nr 8-10 (dot. m.in. związków muzyki heavymetalowej z literacką fantastyką...) szczegóły 
polemika: Fantastyczny metal (5). Nowa Fantastyka 2003 nr 2 s. 2 (listy do redakcji; aut.: Aleksander Myćka, Grzegorz Świtek...) szczegóły 
nawiązanie: Ostromęcki Jakub: Fantastyczny metal (6). Nowa Fantastyka 2003 nr 4 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
sprostowanie: Ostromęcki Jakub: Fantastyczny metal (4). Nowa Fantastyka 2002 nr 12 s. 2 (dot. błędu rzeczowego w cyklu artykułów autora; list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Pągowski Marcin: Fantastyczny metal (7). Nowa Fantastyka 2003 nr 6 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
563.artykuł: Ostrowski Janusz A.: Personifikacja rzek w sztuce antycznej. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 41-49  szczegóły 
564.artykuł: Ostrowski Janusz A.: "Simulacra gentium et fluminum". Propagandowe aspekty sztuki rzymskiej. x 1996 ([W ks. zb.:] Studia classica et byzantina Alexandro Krawczuk oblata. R...) szczegóły 
565.artykuł: Paczowski Bohdan: "Dom natury, dom jako druga natura i świat bezdomny". Res Publica Nowa 1997 nr 7/8 s. 70-79 (m.in. idea człowieka wypędzonego z domu natury i współczesnego nowocze...) szczegóły 
566.artykuł: Paczowski Bohdan: Kultura, życie, pieniądz. Res Publica Nowa 1998 nr 12 s. 4-7 (szkic; m.in. o roli literatury w kulturze...) szczegóły 
567.artykuł: Paczowski Bohdan: Ogrody oświecenia i romantyczny krajobraz. Res Publica Nowa 1999 nr 1/2 s. 4-9 (ogrody jako dzieła sztuki XVIII w. Francji w oczach i odczuciach artys...) szczegóły 
568.artykuł: Paczowski Bohdan: "Potomkowie Per Gynta". Res Publica Nowa 1997 nr 4 s. 49-52 (formy poszukiwania autentyczności w literaturze i sztuce...) szczegóły 
569.artykuł: Pakuła Martyna: Co zostało z Romantyzmu? O obrazie epoki romantyzmu we współczesnej kulturze popularnej. Tekstualia 2007 nr 2(9) s. 91-100  szczegóły 
570.artykuł: Panagl Oswald: Die Welt der Antike im Opernschaffen von Richard Strauss (Fuer Dietrich Fischer-Diskau zum 28. Mai 1995). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1998 t. 16 s. 59-71 (nt. roli Hugona von Hofmannstahla, Josepha Gregora i Stefana Zweiga w ...) szczegóły 
571.artykuł: Papierkowska Anna: Polskie nagrobki dziecięce w dobie renesansu. Ethos 1996 nr 3/4 s. 248-251 (m.in. wpływ "Trenów" Jana Kochanowskiego na rzeźbę nagrobną XVI wieku...) szczegóły 
572.artykuł: Patyra Jowita: Zagadnienie średniowiecznej narracji obrazowej (Wybrane stanowiska badawcze). Roczniki Humanistyczne 2000 t. 47 (1999) z. 4 specjalny s. 71-84 (nt. pokrewieństwa literatury i sztuk plastycznych...) szczegóły 
573.artykuł: Pawlas-Kos Jadwiga: Nie znamy horyzontu, który by nas nie wołał. Temat cygański w malarstwie polskim XIX w.. Dialog = Pheniben 1997 nr 2/3 s. 67-73  szczegóły 
574.artykuł: Pecela Kamil: Why does it hurt when I pee?. Red 2006 nr 1 s. 10-11 (nt. związków literatury i rocka; z not. i fot. autora...) szczegóły 
575.artykuł: Pękala Teresa: Awangardyzm - pozytywna wartość sztuki. x 1999 ([W ks. zb.:] Wartości i antywartości w kontekście przeobrażeń kultury ...) szczegóły 
576.artykuł: Pfeiffer Bogusław: Galerie i pałace. Kategoria "ekphrasis" w utworach staropolskich. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 61-78 (dot. opisów architektury w utworach z XVII i XVIII w., m.in. Samuela T...) szczegóły 
577.artykuł: Pietrasik Zdzisław: Język krytyki artystycznej. x 2000 ([W ks. zb.:] Język w mediach masowych. Pod red. Jerzego Bralczyka i Ka...) szczegóły 
578.artykuł: Piłat Robert: Muzyka i powinność. Res Publica Nowa 1997 nr 4 s. 25-28  szczegóły 
579.artykuł: Piotr Szczepanik śpiewa Herberta. Nowa kaseta artysty. Życie 1999 nr 22 s. 6 (nt. interpretacji wierszy m.in. Osipa Mandelsztama, Krzysztofa Kamila ...) szczegóły 
580.artykuł: Pisarski Mariusz: Ha!art 2003 nr 2 s. 93 (dot. prototypowego wydania liberackiego projektu "Oka-leczenie" Katarz...) szczegóły 
581.artykuł: Pisarski Mariusz: Liberatura (L). Ha!art 2003 nr 2 s. 7 (dot. możliwych relacji między liberaturą i hiperfikcją (hipertekstami)...) szczegóły 
582.artykuł: Pistone Daniele: De la chanson a la melodie: mutations et constantes dans l'histoire de quelque genres vocaux francais. Muzyka i Liryka 1999 t. 8 s. 41-52 (powiązania muzyki i poezji w pieśniach - od średniowiecza do współczes...) szczegóły 
583.artykuł: Pluta Władysław: Jestem rzecznikiem czytelnika (Z profesorem Władysławem Plutą rozmawia Małgorzata Borczak). Nowe Książki 2000 nr 8 s. 4-7 (nt. sztuki graficznej wspomaganej techniką elektroniczną w edytorstwie...) szczegóły 
584.artykuł: Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 243-245 (omówienie artykułu: Eugene Y. Wang: The winking owl: visual effect and...) szczegóły 
585.artykuł: Pochodaj Andrzej: Między Mickiewiczem a Słowackim - "Machabeusze" Wojciecha Kornelego Stattlera. x 1999 ([W ks. zb.:] Sztuka i obraz sztuki. Obrazowanie wizualne a literatura ...) szczegóły 
586.artykuł: Pociej Bohdan: Co się stało z muzyką w naszym stuleciu?. Ethos 1997 nr 4 s. 21-32  szczegóły 
587.artykuł: Pociej Bohdan: Muzyka w poezji. Ruch Muzyczny 1993 nr 4 s. 3  szczegóły 
588.artykuł: Pociej Bohdan: Parę uwag, myśli, spostrzeżeń.... Arcana 1995 nr 1 s. 130-135 (m.in. nt. walorów muzycznych literatury, odpowiedzialności publicznej ...) szczegóły 
589.artykuł: Pociej Bohdan: Poezja i muzyka. Sycyna 1998 nr 17 s. 4 (m.in. o poezji Jana Strządały...) szczegóły 
590.artykuł: Pociej Bohdan: Zygmunt Krauze i dziwne piękno jego muzyki. Sycyna 1998 nr 21 s. 4 (m.in. o poezji w muzyce...) szczegóły 
591.artykuł: Polaczek Janusz: Kościuszko - historia - mit - sztuka. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Historia 1997 z. 6 s. 107-120 (nt. malarstwa okresu Polski porozbiorowej jako cykle tematów - stereot...) szczegóły 
592.artykuł: Polaczek Janusz: "Machabeusz" - portret Kościuszki z szablą. Przyczynek do dziejów kościuszkowskiej propagandy plastycznej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Historia 1999 z. 8 s. 73-87  szczegóły 
593.artykuł: Polaczek Janusz: Polska ikonografia Napoleona. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Historia 1998 z. 7 s. 57-72 (polska ikonografia napoleońska nawiązująca do wzorów francuskich, insp...) szczegóły 
594.artykuł: Polaczek Janusz: Sztuka jako forma propagandy patriotycznej w powstaniu kościuszkowskim. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Historia 2001 z. 9 s. 130-144 (m.in. o portretach Tadeusza Kościuszki i z napisami pod rycinami, powi...) szczegóły 
595.artykuł: Polański Tomasz: Between Snobbery and Alienation: Oriental Art description in the Greek Imperial Literature - a Mirror of East-West Relations. Prace Komisji Filologii Klasycznej 1997 nr 25 s. 71-88  szczegóły 
596.artykuł: Polański Tomasz: The Persian Warriors in the Poecile Marathon Painting. x 2001 ([w ks. zb.:] Freedom and democracy in Greek literature. Essays in hono...) szczegóły 
597.artykuł: Polony Leszek: Muzyka i słowo. Dekada Literacka 1991 nr 16 s. 1-2  szczegóły 
598.artykuł: Porębski Mieczysław: Górni i durni. Teksty Drugie 1996 nr 2/3 s. 92-101 (m.in. dotyczy malarstwa Tadeusza Brzozowskiego...) szczegóły 
599.artykuł: Pospiech Wojciech: Między poezją a muzyką. Akant 2002 nr 6 s. 23 (nt. związku poezji i muzyki w librettach...) szczegóły 
600.artykuł: Przerembska Violetta: Korelacje między tekstem biblijnym a jego wielogłosowym opracowaniem w muzyce dawnej. Łódzkie Studia Teologiczne 1999 t. 8 s. 343-363  szczegóły 
601.artykuł: Przychodzki Lech - Lele: O obrazach Ryszarda Tomczyka. Autograf 2006 nr 1 s. 30 (związki z literaturą...) szczegóły 
602.artykuł: Publikacje nadesłane. Książki. Muzyka 2006 nr 4 s. 3-26 (rec. ks.: Susan Youens: Schubert's poets and the making of lieder. Cam...) szczegóły 
603.artykuł: Pytel Jan Kanty: Księga Apokalipsy świętego Jana w sztuce (Wybrane przykłady). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
604.artykuł: Quo vadis opero? = Quo vadis, opera?. Polish Culture 2000 nr 2 s. 48-49 (nt. inspirowanej literaturą twórczości operowej Bernadetty Matuszczak;...) szczegóły 
605.artykuł: Rabsztyn Andrzej: L'esthetique de la lettre dans le roman et dans la peinture du XVIIIe siecle ou la representation de la scene de lecture et d'ecriture. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Romanica Silesiana 2008 t. 3 (2675) s. 40-48 (malarstwo XVIII-wieczne inspirowane motywami literackimi...) szczegóły 
606.artykuł: Radoszewski Roman: Niemen zapamiętany.... Śląsk 1996 nr 12 s. 56-58 (m.in. nt. skomponowanych do wierszy polskich poetów piosenek Czesława ...) szczegóły 
607.artykuł: Rainer Hans: Kandinsky, Husserl, zen. Przegląd Religioznawczy 1997 nr 4 s. 31-41 (paralele pomiędzy fenemenologią Husserla, malarstwem Kandinsky'ego i e...) szczegóły 
608.artykuł: Rakowicz Grażyna: Ilustracje Józefa Wilkonia (We włocławskiej Galerii Sztuki Współczesnej). Rzeczpospolita 1996 nr 15 s. 26 (nt. wystawy ilustracji książkowych i opracowań graficznych Józefa Wilk...) szczegóły 
609.artykuł: Ravasi Gianfranco: Biblia - "wielka księga" sztuki. Communio 1996 nr 6 s. 16-28 (inspirujący wpływ Biblii na różne dziedziny sztuki...) szczegóły 
610.artykuł: Reale Giovanni: Utrata poczucia formy. Platon i ontologiczny wymiar piękna. Ethos 1997 nr 4 s. 55-66 (m.in. o utracie formy w literaturze, sztukach pięknych i muzyce...) szczegóły 
611.artykuł: Rejniak Agnieszka: The Sense of Historicity and the Sense of History - the Place of Tradition in Modern Conceptions of Art. Art Inquiry 2001 t. 3 s. 135-153 (rozumienie historii i tradycji w koncepcjach awangardowych w literatur...) szczegóły 
612.artykuł: Rodziński Stanisław: Matejko - relikwia czy żywa wartość. x 2000 ([recepcja malarstwa Jana Matejki w wypowiedziach m.in. Jana Lechonia, ...) szczegóły 
613.artykuł: Rodziński Stanisław: Problemy współczesnej kultury. Promieniowanie "sacrum" - terapia czy nadzieja?. x 2000 ([w ks. zb.:] Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości. M...) szczegóły 
614.artykuł: Rodziński Stanisław: Sztuka - droga do prawdy czy targowisko próżności?. Ethos 1997 nr 4 s. 133-139 (m.in. o bezmyślnym zerwaniu z tradycją w malarstwie i poezji...) szczegóły 
615.artykuł: Rogólski Piotr P.: "Trójca" Andrieja Rublowa - alternatywna percepcja ikony. Albo albo 2001 nr 4 (2000) s. 74-85  szczegóły 
616.artykuł: Roscher Wolfgang: Europa als religioese und kuenstlerische Herausforderung. (Angst und Anfang in Aisthesisbund Poiesis zur Jahrtausendwende. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1999 t. 17 s. 7-15  szczegóły 
617.artykuł: Roscher Wolfgang: Schoenheit und Wahrheit an den Wenden der Kultur. Zur Frage nach Sinnlichkeit und Sinn einer Kunst von morgen. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1998 t. 16 s. 47-58 (m.in. nt. związków muzyki i literatury...) szczegóły 
618.artykuł: Roscher Wolfgang: Zur Suche nach Sinn durch die Sinne der Kunst. (Ueber das Hoeren, Sehen, Neigen). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1999 t. 17 s. 25-33  szczegóły 
619.artykuł: Różycka Bryzek Anna: Miracoulous flight on clouds in Byzantine iconography: Antique imagery transformated. Byzantina et Slavica Cracoviensia 1991 t. 1 s. 169-182  szczegóły 
620.artykuł: Rychlewska Elżbieta Ewa: Ogród jako znak kultury oświecenia. Polonistyka 2002 nr 8 s. 462-467 (dot. m.in. literatury...) szczegóły 
621.artykuł: Rypson Piotr: Barok 1996 nr 1 s. 303-304 ([rec. ks.:] Peter M. Daly, Mary V. Silcox: The English emblem. Bibliog...) szczegóły 
622.artykuł: Rypson Piotr: Barok 1996 nr 1 s. 303-304 ([rec. ks.:] Peter M. Daly, Mary V. Silcox: The modern critical recepti...) szczegóły 
623.artykuł: Rypson Piotr: Homo quadratus in labyrintho. The cubus poem. x 1994 ([W ks. zb.:] Beitraege der polnischen Stipendiaten der Herzog August B...) szczegóły 
624.artykuł: Rypson Piotr: Labiryntowe diagramy literowe (Sabinie Solf). Meander 1998 nr 2 s. 183-204 (nt. starożytnych początków wiersza labiryntowego i kontynuacji w epoce...) szczegóły 
625.artykuł: Rypson Piotr: Poezja wizualna i poezja emblematyczna. Barok 1996 nr 1 s. 77-87  szczegóły 
626.artykuł: Rypson Piotr: Recepcja starożytnej i średniowiecznej poezji wizualnej w epoce Renesansu i wczesnego Baroku. Meander 1992 nr 11/12 s. 583-605 (dot. recepcji twórcz. Hrabana Maura (780-856) i jego "Liber de laudibu...) szczegóły 
627.artykuł: Rzewuski Jerzy: Stulecie komiksowych herosów. Plus Minus 2003 nr 29 s. A10 (popularność komiksu w Stanach Zjednoczonych, ewolucja gatunku, jego fi...) szczegóły 
628.artykuł: Rżany Rafał: Zatrzymać światło. Kilka uwag na marginesach starych fotografii. Nowa Okolica Poetów 2002 nr 10 s. 195-199 (także w kontekście literatury, np. jako medium zachowywania przeszłośc...) szczegóły 
629.artykuł: Sajkiewicz Violetta: Anioły, diablice i Córy Albionu. Opcje 2000 nr 2/3 s. 43-49 (twórczość plastyczna Williama Blake'a i Dante Gabriela Rossettiego a l...) szczegóły 
630.artykuł: Schmid Bernhold: Między słowem a muzyką w twórczości Orlanda di Lasso. Muzyka 2005 nr 2 s. 3-16  szczegóły 
631.artykuł: Schwarcz Chava Eva: Der kreative Ausdruck in Wort und Bild - malende Dichter. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1998 t. 15 s. 201-209 (nt. pisarzy-malarzy, m.in.: Wiliama Blake'a. Johanna Wolfganga Goetheg...) szczegóły 
632.artykuł: Sętowski Tomasz: Tomasz Sętowski (Rozbudzić wyobraźnię). Nowa Fantastyka 1999 nr 6 s. 17-24 (wywiad z artystą - plastykiem nt. literackich inspiracji własnej twórc...) szczegóły 
633.artykuł: Siarkiewicz Elżbieta: La "Piedra del Sol" y la relectura de los mitos cosmogonicos. Estudios Latinoamericanos 1999 t. 19 s. 87-100 (nt. Piedra del Sol - kamiennego kalendarza azteckimi z XV wieku, pokry...) szczegóły 
634.artykuł: Sitkiewicz Paweł: Trudne dobrego początki. Komiks i film na przełomie XIX i XX wieku. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 72-77 (z notą o aut....) szczegóły 
635.artykuł: Siwek Ryszard: Symboliczne uwarunkowania literackości. Sztuka i Filozofia 1990 [nr] 3 s. 147-158 (nt. artystycznego statusu tekstu literackiego...) szczegóły 
636.artykuł: Skowronek Stefan: Inskrypcje i przedstawienia na przypisywanych Herodowi monetach srebrnych i złotych. x 1996 ([W ks. zb.:] Studia classica et byzantina Alexandro Krawczuk oblata. R...) szczegóły 
637.artykuł: Skrukwa Agata: Ikonografia etnograficzna w zbiorach Oskara Kolberga. Lud 1993 t. 76 s. 47-58  szczegóły 
638.artykuł: Skwara Ewa: Muzyczny "Król Edyp". Opera-oratorium "Król Edyp" Strawińskiego a grecki oryginał. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 1997 t. 11 s. 135-140  szczegóły 
639.artykuł: Slemneva Inna: Zvukovaja simvolika poehzii. Studia Wschodniosłowiańskie 2001 t. 1 s. 73-86  szczegóły 
640.artykuł: Słowa, obrazy, dźwięki [z tego cyklu:] Myśleć obrazami.... Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2011 nr 26 s. 2 (literatura polska inspirowana obrazami - dot. twórczości Juliusza Słow...) szczegóły 
641.artykuł: Słowikowska Alicja: Liberatura, książka totalna, unikaty, obiekty.... Ha!art 2003 nr 2 s. 22-23 (wywiad (mejlowy) m.in. nt. książki artystycznej i liberatury; rozm. Pi...) szczegóły 
642.artykuł: Smeyers Katharina, Smeyers Maurits: Un livre de prieres flamand en Pologne (Le Ms. 2943 de la Collection Czartoryski au Musee Narodowe a Cracovie). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 45 (1997) z. 4 s. 117-138 (dot. miniatur zdobiących modlitewnik; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
643.artykuł: Sobczykowa Joanna: Tytuły utworów muzycznych nazywające pozamuzyczne cechy utworu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1989 nr 6 (1017) s. 68-82 (m.in. nt. tytułów muzycznych o proweniencji literackiej...) szczegóły 
644.artykuł: Soboń Jolanta: Maja Berezowska jako ilustrator książki. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2003 z. 11(2002) s. 87-114 (prezentacja ilustrowanych przez Maję Berezowską dzieł pisarzy m.in.: G...) szczegóły 
645.artykuł: Sołtysiak Arkadiusz: Tauroctonium. Nowy Filomata 1998 nr 2 s. 137-152 (nt. marmurowej rzeźby rzymskiej przedstawiającej zabicie byka przez he...) szczegóły 
646.artykuł: Sołtysik Marek: We własnej osobie. Sycyna 1998 nr 7 s. 1, 17 (autoportret jako uwiecznienie fragmentu życia artysty; na przykładzie ...) szczegóły 
647.artykuł: Soroka Ewa: Biuletyn Historii Sztuki 1997 r. 59 nr 3/4 s. 265-266 (nt. prezentacji rękopisu Psałterza Utrechckiego na wystawie "Psałterz...) szczegóły 
648.artykuł: Spieker Sven: "Żywe archiwa": pamięć publiczna, zaszczepianie treści, kontekst (Libera, Haacke, Wodiczko). Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 7-27 (O zaszczepianiu treści obiektów pamięci publicznej. Zawiera fotografie...) szczegóły 
649.artykuł: Sprutta Justyna: Od kontemplacji piękna do kontemplacji Boga. Współczesny człowiek w relacji do ikony "Archeiropoietes". Ateneum Kapłańskie 2002 t. 139 z. 1 s. 94-102 (m.in. o teologicznym wymiarze sztuki ikonicznej...) szczegóły 
650.artykuł: Stanek Łukasz, Winskowski Piotr: Idea szklanego domu i przemiany dekonstrukcji w architekturze lat 90.. x 1999 ([W ks. zb.:] Przestrzeń, filozofia i architektura. osiem rozmów o pozn...) szczegóły 
651.artykuł: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Malarz poetą? Poeta malarzem?. Gazeta Malarzy i Poetów 2002 nr 4 s. 2 (dot. związków malarstwa z poezją; m.in. nt. czasopism malarzy i poetów...) szczegóły 
652.artykuł: Suma po fantastyce. Nowa Fantastyka 1999 nr 4 s. 73-76 (relacja ze spotkania we Wrocławiu pt. "Rola i wizja nauki w fantastyce...) szczegóły 
653.artykuł: Suwalska Dorota: Nagin się nie nagina. Wyspa 2007 nr 2 s. 116-117 (nt. twórczości ilustracyjnej Piotra Nagina...) szczegóły 
654.artykuł: Symotiuk Stefan: Wartości i czas w "Pannach dworskich" Velasqueza - krytyczna paralela do rozważań M. Foucaulta. x 1999 ([W ks. zb.:] Wartości i antywartości w kontekście przeobrażeń kultury ...) szczegóły 
655.artykuł: Szczap Jacek: Słowo i przestrzeń. Wiedza i Życie 2004 nr 10 s. 24 (nt. poezji wizualnej...) szczegóły 
656.artykuł: Szeliga Beata: Batmania - komiks, kino, literatura. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 103-120  szczegóły 
657.artykuł: Szewczyk Grażyna Barbara: Protestanckie wyznanie wiary w śpiewanych tekstach religijnych. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
658.artykuł: Szkołut Tadeusz: Nowość jako wartość artystyczna. x 1999 ([W ks. zb.:] Wartości i antywartości w kontekście przeobrażeń kultury ...) szczegóły 
659.artykuł: Szmurło Zbigniew Tomasz: Z recenzji Zbigniewa Tomasza Szmurło. Autograf 2006 nr 1 s. 30 (literacko-symboliczne obrazy Ryszarda Tomczyka...) szczegóły 
660.artykuł: Szopa Grażyna: Pojęcia związane z syntezą sztuk. Definicje i wstępne rozpoznanie problemu. x 2002 ([w ks. zb.:] Tożsamość i rozdwojenie. Rekonesans. Materiały V Sesji Na...) szczegóły 
661.artykuł: Sztabiński Grzegorz: Cytat i gra. Problemy postmodernizmu w sztukach plastycznych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1998 z. 8 s. 135-146  szczegóły 
662.artykuł: Szubert-Olszewska Alicja: Dwie wizje Apokalipsy. Powściągliwość i Praca 2003 nr 11 s. 24 (ilustracje Jana Lebensteina i Hanny Haskiej do Apokalipsy św. Jana...) szczegóły 
663.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: To jest całe moje życie. Midrasz 2001 nr 5 s. 20-22 (dot. autobiograficznej powieści graficznej Charlotty Salomon "Leben Od...) szczegóły 
664.artykuł: Szwarcman Dorota: Mahler i Schoenberg: od i do. Midrasz 2002 nr 7-8 s. 17 (m. in. nt. dzieł literackich będących dla Schoenberga inspiracją podcz...) szczegóły 
665.artykuł: Szyłak Jerzy: Druga strona literatury. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 5 s. 76-77 (dot. badań nad komiksem z perspektywy literaturoznawczej...) szczegóły 
666.artykuł: Ślósarska Joanna: Funkcja struktur poetyckich i malarskich w świetle współczesnej analityki przedstawienia. Sztuka i Filozofia 1993 nr 7 s. 149-160  szczegóły 
667.artykuł: Ślósarska Joanna: Kreacja punktu widzenia w obrazach Michaiła Wrubla. Studia Słowianoznawcze 2000 t. 1 s. 231-242 (nt. wykorzystania motywów literackich w twórczości malarskiej...) szczegóły 
668.artykuł: Ślósarska Joanna: Ostateczność chwili w miniaturach perskich. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 225-230 (nt. ścisłych powiązań sztuki ilustracji irańskiej miniatury z wizjami ...) szczegóły 
669.artykuł: Tenczyńska Anna: "Gdzie kończy się muzyka" w literaturze?. Muzyka 2012 nr 1 s. 73-95 (relacje muzyki i litertury; z not. o A. Tenczyńskiej...) szczegóły 
670.artykuł: Tokarczyk Alicja: Refleksja muzyczna w starożytnej Grecji. Meander 1989 nr 7/12 s. 353-359  szczegóły 
671.artykuł: Tomaszczuk Agnieszka: O vlepce, vlepkarzu i zrywaczu. Kultura Popularna 2003 nr 2 s. 95-103 (dot. zjawiska vlepki jako formy słowno-wizualnej; z not. o autorce art...) szczegóły 
672.artykuł: Tomicka Małgorzata: Entre la peinture et la litterature (Quelques reflexions sur le contexte litteraire de l'oeuvre de Theophile-Alexandre Steinlen, peintre suisse (1859-1923). Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1991 nr 34 (1175) s. 39-46  szczegóły 
673.artykuł: Trzciński Andrzej: Symbolika światła na nagrobkach żydowskich w dawnej Rzeczypospolitej. x 1995 ([W ks. zb.:] Symbol w kulturze. Pod red. Gerarda Głuchowskiego. Lublin...) szczegóły 
674.artykuł: Trzciński Andrzej: Zachowane wystroje malarskie bożnic w Polsce. Studia Judaica 2001 nr 1/2 s. 67-95 (nt. malwideł ściennych; m.in. inskrypcje i przedstawienia figuratywne ...) szczegóły 
675.artykuł: Trzeciakowski Wiesław: Życie wewnętrzne Caspara D. Friedricha. Teksty Drugie 1995 nr 6 s. 157-164  szczegóły 
676.artykuł: Urbańska Ewa: Sztuka - termin zbyt pojemny (Literatura, muzyka, plastyka - siostry, dalekie krewne czy antagonistki?). Forum Humanistów 2000 nr 4 s. 86-90  szczegóły 
677.artykuł: Uszyński Witold: Test edukacyjny. Polonistyka 2002 nr 5 s. 301-305 (zawiera przykładowe ćwiczenia...) szczegóły 
678.artykuł: Wakar Jacek: Niech płoną arcydzieła. Życie 1998 nr 281 s. 10 (o relacji realizacji filmowych i teatralnych z literackim oryginałem...) szczegóły 
679.artykuł: Waligóra Wanda: Ilustracje na medal. Express Wieczorny 1989 nr 243 s. 3 (nota o przyznaniu Grand Prix na Międzynarodowym Biennale Ilustracji "B...) szczegóły 
680.artykuł: Waniek Henryk: Czy poecie wolno malować?. Sycyna 1996 nr 21 s. 7 (m.in. o współczesnych poetach polskich malujących obrazy...) szczegóły 
681.artykuł: Waniek Henryk: Marzenie i tworzenie. Charaktery 2001 nr 6 s. 42-43 (nt. tworznia dzieł sztuki i ich interpretacji...) szczegóły 
682.artykuł: Wantuch Wiesława: Korespondencja sztuk czy sztuka korespondencji?. Polonistyka 2002 nr 8 s. 479-486 (dot. podręczników i programów nauczania z cyklu "To lubię!" w klasach ...) szczegóły 
683.artykuł: Warsiński Piotr: Locus amoenus Christi et phoenicis (Ze studiów nad wizerunkiem feniksa w literaturze i sztuce średniowiecznej). Vox Patrum 1995 t. 20/23 (1991/1992) s. 125-137  szczegóły 
684.artykuł: Wieczorek Ryszard J.: Muzyka 1992 nr 1 s. 90-98 ([rec. ks.:] Don Harran: Word - tone relations in musical thought. From...) szczegóły 
685.artykuł: Wieczorek Ryszard J.: Vox - gestus - musica. Z badań nad tradycją retoryczną w średniowiecznej i renesansowej teorii muzyki. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1992 nr 109 (1991) s. 19-26 (muzyka a mowa oratorska; streszcz. referatu...) szczegóły 
686.artykuł: Wieczorkiewicz Anna: Kariera florenckiej Wenus. Res Publica Nowa 1998 nr 9 s. 39-44 (z not. o Annie Wieczorkiewicz...) szczegóły 
687.artykuł: Wilczek Piotr: Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 407-415 ([rec. ks.:] Dick Higgins: Pattern poetry. Guide to an unknown literatu...) szczegóły 
688.artykuł: Wilmański Tomasz: Poetyckie konwersje. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 1 s. 28-29 (rec. wystawy poezji konkretnej Mariusza Olszewskiego "konwersje /nie-c...) szczegóły 
689.artykuł: Winiarczyk Marek: Eos 1999 t. 86 z. 1 s. 171-177 ([rec. ks.:] Folkert T. van Straten: Hiera kala. Images of Animal sacri...) szczegóły 
690.artykuł: Wojtczak Ziemowit: Motywy narodowe w tkance literackiej i muzycznej "Strasznego dworu" Stanisława Moniuszki. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia 2001 t. 1 s. 227-238  szczegóły 
691.artykuł: Wójtowicz Agata: Humanista w ogrodzie sztuk. Polonistyka 1999 nr 6 s. 357-361 (kategoria piękna w literaturze; piękno i brzydota w literaturze i ich ...) szczegóły 
692.artykuł: Wójtowicz Ewa: Copy Art czyli każda kopia jest oryginałem. Ha!art 2003 nr 2 s. 24-26 (dot. artystycznego wykorzystania ksero, m.in. w poezji wizualnej; z no...) szczegóły 
693.artykuł: Wróblewska Danuta: Malarstwo i książka (O ilustracjach Józefa Wilkonia). Editor 1990 t. 3 s. 179-87  szczegóły 
694.artykuł: Wsi spokojna. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1997 nr 42 s. 19 (nt. obrazu Józefa Chełmońskiego "Bociany"...) szczegóły 
695.artykuł: Wydra Maria: Portret pyta, portret odpowiada?. Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 4 s. 49-52 (funkcja ilustracji wobec tekstu literackiego...) szczegóły 
696.artykuł: Wysłouch Seweryna: Integracja dyscyplin zdradą literatury?. Nowa Polszczyzna 1999 nr 5 s. 31-35  szczegóły 
697.artykuł: Wysłouch Seweryna: O "wzajemnym oświetlaniu się sztuk" - raz jeszcze. Polonistyka 2002 nr 8 s. 452-457  szczegóły 
698.artykuł: Wysłouch Seweryna: W poszukiwaniu jedności. Polonistyka 1994 nr 10 s. 585-591 (nt. integracji sztuk...) szczegóły 
699.artykuł: Zaborowska Magdalena J.: Pałac Kultury i Nauki - widok z Ameryki. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 51-60 (dyskurs odczytany z budowli (architekstury) - Pałac Kultury i Nauki w ...) szczegóły 
700.artykuł: Zaleski Marek: Pokusa fundamentalizmu. Charaktery 1997 nr 5 s. 32-33 (nt. plakatów filmowych...) szczegóły 
701.artykuł: Zalewska Katarzyna: Świat rozległy i obcy. O średniowiecznych wyobrażeniach krain egzotycznych. Rocznik Historii Sztuki 1998 t. 23 (1997) s. 57-90  szczegóły 
omówienie: [Jurkowlaniec Grażyna] G.J.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1999 t. 4 s. 288  szczegóły 
702.artykuł: Zalewski Bogdan: Na początku było ; [!]. Ha!art 2003 nr 2 s. 90-91 (dot. prototypowego wydania liberackiego projektu "Oka-leczenie" Katarz...) szczegóły 
703.artykuł: Zarzycka Edyta: Kultura ikoną Królestwa Bożego. Refleksje wpokół teologii piękna Paula Evdokimova. Ateneum Kapłańskie 2002 t. 139 z. 1 s. 67-80  szczegóły 
704.artykuł: Zawadzki Andrzej: Mimika i mimetyka, czyli o naśladowaniu inaczej: mim i pantomima w nowoczesnej świadomości literackiej. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 109-126 (dot. przedstawień mimiki, pantomimy i tańca w liryce modernistycznej C...) szczegóły 
705.artykuł: Zdybicka Zofia: Religia a sztuka. Dydaktyka Literatury 1999 t. 19 s. 9-17 (m.in. nt. ścisłego związku literatury, poezji ze sferą sacrum...) szczegóły 
706.artykuł: Ziętkiewicz-Kotz Joanna: Iluminowany modlitewnik francuski z wieku XIII w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie (ms. 3466) - wybrane zagadnienia. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2001 t. 64 (2000) s. 136-139 (m.in. analiza iluminacji towarzyszących tekstom psalmów i godzinek...) szczegóły 
707.artykuł: Ziontek Artur: Książki Chaczyka. Kresy 2008 nr 76 s. 230-234 (nt. twórczości ilustratorskiej Marka Chaczyka...) szczegóły 
708.artykuł: Złotorowicz Adam: Literatura grozy w muzyce rockowej i metalowej. Pomysł 2002 nr 1 s. 126-130 (nt. inspiracji muzyki rockowej i metalowej literaturą m.in.: Charles P...) szczegóły 
709.artykuł: Zoła Antoni: Struktury harmoniczne w towarzyszeniu organowym do polskich pieśni religijnych - próba charakterystyki języka harmonicznego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 109-117  szczegóły 
710.artykuł: (zs): Zabytek i literatura. Spotkania z Zabytkami 1998 nr 2 s. 8 (nt. związków między pamięcią, literaturą i zabytkiem na przykładzie fr...) szczegóły 
711.artykuł: Zvonareva Lola: Mifologizacija roli musora v graficheskom karnavale Mikhaila Shemjakina. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 4 s. 437-444 (nt. bliskich związków twórczości artystycznej Michaiła Szemiakina z li...) szczegóły 
712.artykuł: Żelazna Jolanta: Prawda dzieła sztuki (Na marginesie "Źródła dzieła sztuki" M. Heideggera). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filozofia 1993 z. 15 (264) s. 107-121 (dot. także dzieła literackiego...) szczegóły 
713.artykuł: Żuchowski Jakub: James Joyce versus Koziołek Matołek albo Święty Franciszek kontra Tarzan (O związkach liberatury i sztuki komiksu). Ha!art 2007 nr 27 s. 148-154  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
714.impreza: "900-lecie zdobycia Jerozolimy przez I krucjatę" - sesja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Kucharczyk Grzegorz: Kwartalnik Historyczny 1999 nr 4 s. 155 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
715.impreza: "Au carefour des lettres et des arts, du naturalisme au symbolisme = Na pograniczu literatury i sztuk. Od naturalizmu do symbolizmu" - międzynarodowa sesja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Dziurzyński Dariusz: Przegląd Humanistyczny 2001 nr 1 s. 133-136  szczegóły 
716.impreza: "Conditio humana" a sztuka współczesna - seminarium estetyczne (1989).  szczegóły 
artykuł: Fiut Ignacy Stanisław: Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 9 s. 145-147  szczegóły 
717.impreza: "Dialog sztuk w literaturze rosyjskiej" - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Mossór Magdalena: Konferencja naukowa na temat "Dialog sztuk w literaturze rosyjskiej, zorganizowana przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 4 s. 107-109 (sprawozdanie...) szczegóły 
718.impreza: "Dzwięk, słowo, obraz. Teatr muzyczny między naukami" - konferencja naukowa (2006).  szczegóły 
artykuł: Sympozja. Muzyka 2009 nr 1 s. 128-129 (spraw., wykaz referatów...) szczegóły 
719.impreza: "Dźwięk - Słowo - Obraz - Myśl" - cykl spotkań poświęconych relacjom między muzyką, literaturą, plastyką, filozofią (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Matracka-Kościelny Alicja: Dźwięk - Słowo - Obraz -Myśl. Zdarzenia Muzealne 1998 nr 18 s. 28-29 (omówienie cyklu; szerzej o imprezach zorganizowanych w 1996...) szczegóły 
720.impreza: "Ekfrasis" v russkojj literature" - mezhdunarodnaja konferencija (1998).  szczegóły 
artykuł: Mnikh Roman: Slavia Orientalis 1999 nr 2 s. 327-329 (sprawozdanie...) szczegóły 
721.impreza: "Ilustracje do dzieł literatury polskiej" - wystawa rysunków Romana Pieńkowskiego (1998).  szczegóły 
artykuł: Bajkowska Hanna: Literatura w ilustracji. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 92 (nota...) szczegóły 
722.impreza: "Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich" - konferencja naukowa (2001). (m.in.: nad rolą symboliki manus dei w kronice Thietmara zastanawiał si...) szczegóły 
artykuł: Pandura Mariusz: Kronika. Studia Źródłoznawcze 2002 t. 40 s. 273-274  szczegóły 
723.impreza: "Inspiracje w muzyce XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Kirkiłło-Stacewicz Anna: Inspiracje w muzyce. Ruch Muzyczny 1993 nr 24 s. 3  szczegóły 
artykuł: Długosz Leszek: Pocztylion ze Stawiska. Arka 1993 nr 47 s. 139-141 (spraw....) szczegóły 
724.impreza: International emblem conference (1996).  szczegóły 
artykuł: Rypson Piotr: Barok 1996 nr 2 s. 312-316  szczegóły 
725.impreza: "Książka ilustrowana w procesie komunikacji społecznej" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Ladorucki Jacek: Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 301-303 (sprawozdanie...) szczegóły 
726.impreza: "Księga, most, skała, gwiazda" - ogólnopolska wystawa sztuki towarzysząca Międzynarodowemu Festiwalowi Muzyki Sakralnej "Gaude Mater" (1999).  szczegóły 
artykuł: Ratusiński Władysław: Bezpieczny port, skała, popisy szmaragdowych królów i młody Salwador Dali. Aleje 3 1999 nr 21 s. 4-5 (omówienie...) szczegóły 
727.impreza: "Mowa jako muzyka - muzyka jako mowa" - festiwal poezji fonetycznej "Bobeobi" (1996).  szczegóły 
artykuł: LGL: Bobeobi - festiwal poezji fonetycznej. Odra 1996 nr 7/8 s. 130 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Dykcja 1996 nr 2 s. 122-123 (nota spraw....) szczegóły 
728.impreza: "Muzyczność w dramacie i teatrze" - konferencja naukowa (2006).  szczegóły 
artykuł: Cymerman Jarosław, Kondrasiuk Grzegorz: O muzyczności. Kresy 2006 nr 68 s. 239-240 (spraw....) szczegóły 
729.impreza: "Nowa pieśń łużycka" - Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski poświęcony twórczości Mato Kosyka (2000). (zadanie: napisanie pieśni na mezzosopran lub baryton do tekstu jednego...) szczegóły 
artykuł: Leszczyński Rafał: Młody łódzki kompozytor nagrodzony w Chociebużu. Zeszyty Łużyckie 2002 t. 34 s. 151-152 (spraw., laureaci...) szczegóły 
730.impreza: "Obrazy do Ksiąg Genezis" - wystawa prac malarskich Jana Lebensteina (1997).  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 155 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
731.impreza: "Obrazy modlitwą malowane" - wystawa ikon (2000).  szczegóły 
artykuł: Kowalska Monika: Tajemnica ikony. Przez Czerń 2000 nr 3 s. 105-106  szczegóły 
732.impreza: "Personifikacje i konkretyzacje w literaturze i kulturze" - sesja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: ako: Dykcja 1996 nr 1 s. 91 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
733.impreza: "Pieśń artystyczna narodów Europy" - międzynarodowa sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Program / Progranne. Muzyka i Liryka 1999 t. 8 s. 255-258  szczegóły 
734.impreza: "Pieśń w twórczości Karola Szymanowskiego i jego współczesnych" - międzynarodowe sympozjum (1997).  szczegóły 
artykuł: Muzyka 1997 nr 3 s. 153-154 (nota spraw. z programem wystąpień...) szczegóły 
735.impreza: "Poezja konkretna a (i inne) dziedziny sztuki" - ogólnopolska sesja (1990).  szczegóły 
artykuł: Odra 1991 nr 2 s. 111 (not....) szczegóły 
736.impreza: "Pozaepickie formy fantastyki" - seminarium (1998).  szczegóły 
artykuł: (mp): Seminarium w Katowicach. Nowa Fantastyka 1998 nr 12 s. 73 (sprawozdanie; nota...) szczegóły 
737.impreza: "Problemy teoretyczne związków literatur i sztuk Orientu i Zachodu" - międzyuczelniana konferencja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: [Dziekan Marek M.] M.M.D.: Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 123 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1991 nr 1/2 (1990) s. 174 (not. inf....) szczegóły 
738.impreza: "Semiotyka środków łączności. Mówienie - pisanie - poczta - telegraf - telefon - e-mail w praktyce i w sztuce/literaturze" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Faryno Jerzy: Semiotyka środków łączności. Mówienie - pisanie - poczta - telegraf - telefon - e-mail w praktyce i w sztuce/literaturze. Studia Litteraria Polono-Slavica 2000 [t.] 5 s. 519-521 (problematyka konferencji...) szczegóły 
739.impreza: "Sława i zapomnienie" - konferencja naukowa (2004).  szczegóły 
740.impreza: "Słowo i muzyka" - konferencja naukowa (2007).  szczegóły 
artykuł: Konferencja naukowa doktorantów "Słowo i muzyka" w Instytucie Muzykologii UJ. Muzyka 2007 nr 3 s. 169-170 (nota spraw., wykaz referatów...) szczegóły 
741.impreza: "Statek w Biblii" - wystawa (1998).  szczegóły 
artykuł: Ciemiński Ryszard: Statek w Biblii (Wystawa w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku). Sycyna 1998 nr 11 s. 2  szczegóły 
artykuł: Ubertowska Aleksandra: Statki, arki, łodzie. W kręgu biblijnej marynistyki. Gazeta Wyborcza 1998 nr 128 s. 16 (spraw....) szczegóły 
742.impreza: "Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła w pierwszym tysiącleciu" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Wielgus Stanisław: Credo - konstytucją wiary katolickiej (Przemówienie Rektora KUL na otwarcie sympozjum "Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła pierwszego tysiąclecia"). Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 9  szczegóły 
artykuł: Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła pierwszego tysiąclecia. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 9 (spraw....) szczegóły 
743.impreza: "Świat litery" - wystawa (2003). (wystawa prac uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu ...) szczegóły 
artykuł: Gnyp Elżbieta: Niezwykłe piękno litery. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2004 nr 1/2 s. 146-148  szczegóły 
744.impreza: "Święty Wojciech w ikonografii i piśmiennictwie" - wystawa (1997).  szczegóły 
artykuł: Bończa-Szabłowski Jan: Z wiosłem i pastorałem. Rzeczpospolita 1997 nr 96 s. 25 (sprawozdanie z wystawy...) szczegóły 
745.impreza: "Topos narodowy w muzyce polskiej pierwszej połowy XIX wieku" - Miedzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna (2006).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Sympozja. Muzyka 2006 nr 4 s. 149-150 (nota spraw. z sesji pośw. m.in. relacjom muzyki i tekstu...) szczegóły 
746.impreza: "Totenmesse - Modernism in the Art of Northern an Central Europe" - międzynarodowe sympozjum (1995).  szczegóły 
artykuł: Brodal Jan: Om europeisk och skandinavisk modernism i Warszawa. Acta Sueco-Polonica 1996 nr 4 (1995) s. 179-181  szczegóły 
747.impreza: "Wiersz i jego pieśniowe interpretacje" - sesja naukowa (1986).  szczegóły 
artykuł: Muzyka i Liryka 1991 t. 3 s. 159-160 (program sesji...) szczegóły 
748.impreza: "Wokół znaku. Polska poezja konkretna i sztuka konceptualna" - wystawa (2001).  szczegóły 
artykuł: D.L.C.: Gra skojarzeń. Rzeczpospolita 2001 nr 189 s. A8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wokól znaku. Śląsk 2001 nr 9 s. 83 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 17 VIII s. 3 (notka...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
749.książka: Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich. 2002 ([Zawiera materiały z konferencji naukowej; Kudowa-Zdrój, 29 XI - 2 XII...) szczegóły 
750.książka: Kuczyńska Alicja: Piękny stan melancholii. Filozofia niedosytu i sztuka. 1999 ([Dot. melancholii "twórczej", jako źródła stymulującego twórczość arty...) szczegóły 
751.książka: Literatura i wiedza. 2006 ( Włodzimierz Bolecki: Niebezpieczne związki (zamiast wstępu). * Danuta...) szczegóły 
752.książka: Ruchome granice literatury. W kregu teorii kulturowej. 2009 ( Seweryna Wysłouch: Ruchome granice literatury [wstęp]. * Część I. Lit...) szczegóły 
753.książka: Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła do Soboru Trydenckiego. 1997 ([Materiały z interdyscyplinarnego sympozjum na temat "Symbol Apostolsk...) szczegóły 
754.książka: Sztuka i edukacja w epoce ponowoczesnej. 1995 ([M.in. zawiera:] Barbara Smoczyńska: Gender i płeć w sztuce feministyc...) szczegóły 
recenzja: Arcimowicz Krzysztof: Test 1996 nr 2 s. 146-151  szczegóły 
recenzja: Kapusta Andrzej: Sztuka i Filozofia 1997 [nr] 13 s. 225-227  szczegóły 
755.książka: Zbliżenia: literatura, historia, obraz, mit.... 1998 (Słowo wstępne. * Jacek Bocheński: Nurkowanie [m.in. o pisaniu książki ...) szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Ze szkolnej biblioteki humanisty (Pochwała "Zbliżeń"). Język Polski w Szkole Średniej 1999 z. 4 (1998/1999) s. 103-106  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
756.artykuł: Metelski Arkadiusz: Wizualność w antropologii - pomiędzy obiektywizmem a subiektywizmem przekazu. Barbarzyńca 2002 nr 7/8 s. 82-88  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
757.impreza: "Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła w pierwszym tysiącleciu" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Wielgus Stanisław: Credo - konstytucją wiary katolickiej (Przemówienie Rektora KUL na otwarcie sympozjum "Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła pierwszego tysiąclecia"). Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 9  szczegóły 
artykuł: Symbol Apostolski w nauczaniu i sztuce Kościoła pierwszego tysiąclecia. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1996 nr 1 s. 9 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    książki (alfabet autorów)
758.książka: Bodzioch-Bryła Bogusława: Ku ciału post-ludzkiemu... Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości. 2011 ([Dot. kategorii cielesności post-ludzkiej, medialnych i nowomedialnych...) szczegóły 
759.książka: Tekst-tura. Wokół nowych form tekstu literackiego i tekstu jako dzieła sztuki. 2005 (Małgorzata Dawidek Gryglicka: Od redaktora. * I.: Zenon Fajfer: Libera...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
760.artykuł: Grzegorzak Arkadiusz: @W sieci @ W sieci @. Nowa Fantastyka 2002 nr 8 s. 65 (dot. stron www: ekranizacji powieści "Solaris" Stanisława Lema w reż. ...) szczegóły 
761.artykuł: Pisarski Mariusz: Liberatura (L). Ha!art 2003 nr 2 s. 7 (dot. możliwych relacji między liberaturą i hiperfikcją (hipertekstami)...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
762.książka: Chopin w kulturze polskiej. 2009 ([Materiały z sympozjum, Wrocław, 13-14 IX 2007]....) szczegóły 
recenzja: Miziołek Jerzy: Muzyka 2010 nr 3 s. 140-149  szczegóły 
recenzja: Muzyka 2010 nr 2 s. 159 (nota...) szczegóły 
763.książka: Delaperriere Maria: Polskie awangardy a poezja europejska. Studium wyobraźni poetyckiej. 2004 (Słowo od tłumacza. - Wprowadzenie. Modernizm i awangardyzm. Hegemonia ...) szczegóły 
764.książka: [Drugie] II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 1991 ([Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama M...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 85 (1671) s. 112-113  szczegóły 
765.książka: Jezus Chrystus - ikona kultury. ([Postać Jezusa Chrystusa w wieloaspektowym ujęciu - charakterystyka wy...) szczegóły 
766.książka: Komparatystyka. Między Mickiewiczem a dniem dzisiejszym. 2010 ([Dot. uwarunkowań i perspektyw współczesnej komparatystyki polskiej z ...) szczegóły 
767.książka: Literatura i sztuka drugiej połowy XIX wieku. Światopoglądy, postawy, tradycje. (Stanisław Fita: Słowo wstępne. - Literatura a inne sztuki. Zofia Mocar...) szczegóły 
768.książka: Miniatura i mikrologia literacka. T. 1. 2000 ( Próba teorii: Aleksander Nawarecki: Mikrologia, genologia, miniatura ...) szczegóły 
recenzja: Nawarecki Aleksander: O co nam chodzi. Fa-Art 2001 nr 2 s. 26-29  szczegóły 
recenzja: Peter Monika: Czy diabeł tkwi w szczegółach? Krytycznie o "Miniaturze i mikrologii literackiej". Postscriptum 2003 nr 1/2 s. 133-137 (z notą o Monice Peter...) szczegóły 
769.książka: Nowicka Elżbieta: Omamienie, cudowność, afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć. 2003 (Uwagi wstępne. * I. Drama czarodziejska. Gry teatralne i filozoficzne:...) szczegóły 
770.książka: Okoń Waldemar: Stygnąca planeta. Polska krytyka artystyczna wobec malarstwa historycznego i historii. 2002 ([Dot. rozumienia historii i dzieł o charakerze historycznym w krytyce ...) szczegóły 
771.książka: Pieśń polska. Rekonesans. Odrębności i pokrewieństwa. Inspiracje i echa. 2002 ([Referaty wygłoszone na międzynarodowym sympozjum "Pieśń polska - reko...) szczegóły 
772.książka: Rychlewski Marcin: Literatura i sztuka nowoczesna. Problemy, sylwetki, interpretacje. 2011  szczegóły 
773.książka: Wypych-Gawrońska Anna: Literatura w operze. Adaptacje dramatyczno-muzyczne utworów literackich w Polsce do 1918 roku. 2005  szczegóły 
774.książka: Z pogranicza literatury i sztuk. 1996 ([Zawiera szkice autorstwa pracowników Zakładu Literatury Polskiej Roma...) szczegóły 
recenzja: Kur Elżbieta M.: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 43 (2000) nr 1/2 s. 70-76  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
775.impreza: "Stasys - 20 lat z plakatem" - wystawa prac Stasysa Eidrigeviciusa (2002). (zawiera m.in. prace inspirowane dziełami literackimi m.in. Czesława Mi...) szczegóły 
artykuł: Małkowska Monika: Walka na nosy. Rzeczpospolita 2002 nr 55 s. A11 (zapowiedź oraz prezentacja prac artysty; nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
776.artykuł: Tomaszewski Mieczysław: Das Antlitz und das Schicksal des polnischen Liedes in der Zeit der Romantik. Muzyka i Liryka 1999 t. 8 s. 215-233 (dot. lat 1795-1918; ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
777.książka: Ostaszewska Danuta: Postać w literaturze. Wizerunek staropolski. Obrazy - konwencje - stereotypy. 2001 ([Dot. konwencji opisów postaci pięknych i brzydkich w literaturze star...) szczegóły 
778.książka: Pelc Janusz: Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych. (Słowo wstępne. - I. Emblematyka oraz ikonologia. II. Renesansowa preem...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
779.artykuł: Grzesik Ryszard: Literackie wzorce ikonografii Drzwi Gnieźnieńskich. Studia Źródłoznawcze 1997 t. 36 s. 1-7  szczegóły 
780.artykuł: Gwioździk Jolanta: Przekaz wizualny w staropolskiej komunikacji społecznej lwowskich benedyktynek. Zarys problematyki. x ([W ks. zb.:] Wspólnota pamięci. Studia z dziejów kultury ziem wschodni...) szczegóły 
781.artykuł: Karłowska-Kamzowa Alicja: Wizja Kościoła w dekoracjach późnośredniowiecznych modlitewników w Polsce (na tle europejskim). Studia Warmińskie 1997 t. 34 (1997) s. 31-37  szczegóły 
782.artykuł: Pfeiffer Bogusław: Galerie i pałace. Kategoria "ekphrasis" w utworach staropolskich. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 61-78 (dot. opisów architektury w utworach z XVII i XVIII w., m.in. Samuela T...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    książki (alfabet autorów)
783.książka: Hojdis Bogdan: O współistnieniu słów i obrazów w kulturze polskiego średniowiecza. 2000 (Wstęp: 1. Wprowadzenie. 2. Słowo i obraz w badanich polskich mediewist...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 253-254  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
784.książka: Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu. 2012 (Dariusz Seweryn: "Nic tylko śpiewają i rysują...". Wprowadzenie. - Tom...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
785.artykuł: Rychlewska Elżbieta Ewa: Ogród jako znak kultury oświecenia. Polonistyka 2002 nr 8 s. 462-467 (dot. m.in. literatury...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
786.książka: Chyła-Szypułowa Irena: Muzyka w poezji wieszczów. 2000 (Wstęp. * Podstawy estetyczne romantycznej syntezy sztuk. - Muzyczny ro...) szczegóły 
787.książka: Kochanowska Ewa: Romantyczna literatura wobec nauki. "Henryk Ofterdingen" Novalisa i "Genesis z Ducha" Słowackiego. 2002 (Wprowadzenie. - I. Literatura romantyczna wobec nauki. II. Nauki matem...) szczegóły 
788.książka: Powinowactwa sztuk w kulturze oświecenia i romantyzmu. 2012 (Dariusz Seweryn: "Nic tylko śpiewają i rysują...". Wprowadzenie. - Tom...) szczegóły 
789.książka: Sokalska Małgorzata: Opera a dramat romantyczny. Mickiewicz, Krasiński, Słowacki.  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
790.artykuł: Chyła-Szypułowa Irena: Związki literatury i muzyki w romantyzmie. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kregu historii i dydak...) szczegóły 
791.artykuł: Goldberg Halina: Chopin in Literary Salons and Warsaw's Romantic Awakening. The Polish Review 2000 t. 45 z. 1 s. 53-64 (m.in. wpływ atmosfery salonów literackich Warszawy i Puław oraz poezji...) szczegóły 
792.artykuł: Kolbuszewski Jacek: O romantycznym stylu słuchania muzyki. Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 129-146 (m.in. korespondencja sztuk jako poszukiwanie literackiego, plastyczneg...) szczegóły 
793.artykuł: Kowalczykowa Alina: Romantyczne stylizacje autoportretu. Kilka uwag. Prace Polonistyczne 2003 seria 58 s. 11-18  szczegóły 
794.artykuł: Kucharska-Babula Agata: Związki literatury z muzyką w okresie romantyzmu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2002 z. 1 s. 91-104  szczegóły 
795.artykuł: Kurczab Henryk: Literatura romantyczna a inne dziedziny sztuki. x 2001 ([W ks. zb.:] Od romantyzmu do współczesności. W kręgu historii i dydak...) szczegóły 
796.artykuł: Łomnicka-Żakowska Ewa: Przejawy romantyzmu w malarstwie i grafice przed rokiem 1830 w Warszawie. Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 165-183 (m.in. nt. ilustracji do książek; referat wygłoszony na sympozjum "Naro...) szczegóły 
797.artykuł: Matracka-Kościelny Alicja: Poezja polskich romantyków w pieśniach od Moniuszki do Góreckiego. Muzyka i Liryka 2000 t. 9 s. 175-192 (dot. twórczości następujących kompozytorów: Stanisław Moniuszko, Fryde...) szczegóły 
798.artykuł: Siwicka Dorota: Utopia muzyczna towiańczyków. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 116-121 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
799.artykuł: Sudolski Zbigniew: La poesie romantique polonaise et la musique de Chopin. x 1991 ([W ks. zb.:] Frederic Chopin et les lettres. Varsovie 1991 s. 51-64 [p...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    książki (alfabet autorów)
800.książka: Idee i obrazy religijne w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Studia i szkice. 1998 (Grzegorz Igliński: Wstęp. - Bożena Adamkowicz- Iglińska: Metempsychoz...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
801.artykuł: Bajda Justyna: Młodopolscy krytycy o kolorze w malarstwie. Litteraria [Wrocław] 1995 t. 26 s. 57-95 (z fragm. tekstów krytyków: Adolf Basler, Cezary Jellenta, Henryk Struv...) szczegóły 
802.artykuł: Biłas Ewa: Muzyka, poetyka i stylistyka. Nazwy muzyczne w tytułach wierszy młodopolskich i ich wpływ na językową organizację tekstu. Poradnik Językowy 2000 z. 4-6 (na przykładzie twórczości: Wacława Rolicz-Liedera i Marii Grossek-Kory...) szczegóły 
803.artykuł: Markiewicz Leon: Inspiracje religijne w muzyce Karola Szymanowskiego. Przegląd Powszechny 2003 nr 6 s. 459-473 (dot. m.in. muzyki do tekstów oryginalnych i przekładów Józefa Jankowsk...) szczegóły 
804.artykuł: Skotnicka Gertruda: Ogrody młodopolskie w ilustracjach książek dla dzieci i młodzieży. W kręgu książki 1990 nr 15 s. 11-20  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
805.książka: Delaperriere Maria: Pod znakiem antynomii. Studia i szkice o polskiej literaturze XX wieku. ([Dot. różnych form antynomiczności, paradoksalności, kontrastu i konfl...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
806.artykuł: Duralska Aleksandra: Wspólne drogi komiksu i filmu w przedwojennej Polsce. Zeszyty Komiksowe 2006 nr 4 s. 72-74  szczegóły 
807.artykuł: Markiewicz Leon: Inspiracje religijne w muzyce Karola Szymanowskiego. Przegląd Powszechny 2003 nr 6 s. 459-473 (dot. m.in. muzyki do tekstów oryginalnych i przekładów Józefa Jankowsk...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
808.książka: Balcerzan Edward: Dzieła, języki, tradycje. 2006 ([Zawiera:] Profesorowi Januszowi Sławińskiemu na siedemdziesiąte urodz...) szczegóły 
809.książka: Choińska Bogna: Sztuka jako wartość wobec kryzysu kultury europejskiej. (Poglądy estetyczne Herberta, Olędzkiej-Frybesowej i Czapskiego). 2009  szczegóły 
810.książka: Delaperriere Maria: Pod znakiem antynomii. Studia i szkice o polskiej literaturze XX wieku. ([Dot. różnych form antynomiczności, paradoksalności, kontrastu i konfl...) szczegóły 
811.książka: Siemaszko Piotr: Świat obrazu - obraz świata. Przestrzenie pograniczne w pisarstwie G. Herlinga-Grudzińskiego, Z. Herberta i J. Czapskiego. 2000 (Wstęp. W stronę światła (O Gustawie Herlingu-Grudzińskim). W stronę id...) szczegóły 
recenzja: Zygielski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2001 r. 12 s. 150 (not....) szczegóły 
812.książka: Słowo do oglądania. 2004 ([Tom pokonferencyjny dot. wizualnej roli sfery znaków językowych w kon...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
813.artykuł: Wysłouch Seweryna: Literatura współczesna na tle innych sztuk. Polonistyka 1992 nr 4 s. 195-210  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
814.książka: Błoński Jan: Wszystko co literackie. 2001 (Wśród poetów: Szkic portretu poety współczesnego [o poezji Tadeusza Ró...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 2002 nr 42 s. 53 (notka...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 164-165 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mikos Marek: Nieobojętność. Gazeta Wyborcza 2002 nr 20 s. 12 (z fot. Jana Błońskiego...) szczegóły 
815.książka: Cieślak Robert: Poezja wobec kryzysu władzy wzroku. Studia o słowie, obrazie i percepcji. 2006  szczegóły 
816.książka: Dawidek-Gryglicka Małgorzata: Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku. 2012  szczegóły 
817.książka: Dziadek Adam: Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. 2011  szczegóły 
818.książka: Dziadek Adam: Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej. 2004 (Wprowadzenie: Typologie, typologie... O relacjach inaczej. Uobecnienie...) szczegóły 
819.książka: Sienkiewicz Barbara: Między rewelacją a repetycją. Od Przybosia do Herberta. 1999 (I.: Zamiast wstępu. Irzykowski - krytyk Lessinga. "Prawda widzenia" S...) szczegóły 
recenzja: Balcerzan Edward: Pamiętajcie o obrazach. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 85-91  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Linie modernizmu. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 279  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: W poszukiwaniu wieloryba. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 1 s. 33-34  szczegóły 
recenzja: Sobieska Anna: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 239-245  szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 236-239  szczegóły 
820.książka: Sikora Jerzy: Londyńska grupa literacka "Merkuriusza" i "Kontynentów". 2000 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. - I. Dzieje i struktura grupy. II. Poglądy poz...) szczegóły 
recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Przegląd wydawniczy. Metafora 2001 nr 47/50 s. 288-290  szczegóły 
821.książka: Tarnowska Beata: Między światami. Problematyka bilingwizmu w literaturze. Dwujęzyczna twórczość poetów grupy "Kontynenty". 2004 (Od Autorki. Wstęp. Część I: Dwujęzyczność i literatura [dot. literatur...) szczegóły 
822.książka: Traczyk Michał: Poezja w piosence. Od Tuwima do Świetlickiego. 2009 (Zamiast wstępu. Poezja śpiewana - problemy genologiczne i terminologic...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
823.impreza: "Wokół znaku. Polska poezja konkretna i sztuka konceptualna" - wystawa (2001).  szczegóły 
artykuł: D.L.C.: Gra skojarzeń. Rzeczpospolita 2001 nr 189 s. A8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 17 VIII s. 3 (notka...) szczegóły 
artykuł: Wokól znaku. Śląsk 2001 nr 9 s. 83 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
824.artykuł: Dziadek Adam: Obraz jako interpretant. Na przykładzie polskiej poezji współczesnej. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 127-148 (dot. wierszy Zbigniewa Herberta, Aleksandra Wata, Stanisława Grochowia...) szczegóły 
825.artykuł: Waniek Henryk: Czy poecie wolno malować?. Sycyna 1996 nr 21 s. 7 (m.in. o współczesnych poetach polskich malujących obrazy...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Piosenka (literatura1945-1989. Poezja)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
826.artykuł: Feusette Krzysztof: Podziemie łagodności. Rzeczpospolita 2003 nr 11 s. A8 (dot. malejącej popularności piosenki poetyckiej w Polsce na przestrzen...) szczegóły 
827.artykuł: Wilgucka Małgorzata: O miłości. Analiza pojęcia w wybranych tekstach współczesnej młodzieżowej piosenki rockowej (1980-1987). Rocznik Przemyski 2001 t. 37 z. 2 s. 93-113  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
828.książka: Błoński Jan: Wszystko co literackie. 2001 (Wśród poetów: Szkic portretu poety współczesnego [o poezji Tadeusza Ró...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 2002 nr 42 s. 53 (notka...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 164-165 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mikos Marek: Nieobojętność. Gazeta Wyborcza 2002 nr 20 s. 12 (z fot. Jana Błońskiego...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
829.artykuł: Co zostało z Romantyzmu? O obrazie epoki romantyzmu we współczesnej kulturze popularnej. Tekstualia 2007 nr 2(9) s. 91-100  szczegóły 
830.artykuł: Pakuła Martyna: Co zostało z Romantyzmu? O obrazie epoki romantyzmu we współczesnej kulturze popularnej. Tekstualia 2007 nr 2(9) s. 91-100  szczegóły 
831.artykuł: Tomaszczuk Agnieszka: O vlepce, vlepkarzu i zrywaczu. Kultura Popularna 2003 nr 2 s. 95-103 (dot. zjawiska vlepki jako formy słowno-wizualnej; z not. o autorce art...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Krytyka (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
832.książka: Poezja nowa i najnowsza. Sytuacje. Interpretacje. Materiały pokonferencyjne.. 2003 ([Tom pokonferencyjny sesji: "Jesień poetów. Poezja nowa i najnowsza. S...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
833.książka: Bodzioch-Bryła Bogusława: Ku ciału post-ludzkiemu... Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów i nowej rzeczywistości. 2011 ([Dot. kategorii cielesności post-ludzkiej, medialnych i nowomedialnych...) szczegóły 
834.książka: Kulesza Piotr: Muzyczna i piśmiennicza twórczość antychrześcijańska w polskiej kulturze punk i jej krytyka. 2011  szczegóły 
835.książka: Poezja nowa i najnowsza. Sytuacje. Interpretacje. Materiały pokonferencyjne.. 2003 ([Tom pokonferencyjny sesji: "Jesień poetów. Poezja nowa i najnowsza. S...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
836.impreza: "Wernisaż słowa" - wernisaż poezji, malarstwa i grafiki (2001).  szczegóły 
artykuł: Białowąs Barbara: Na początku było słowo. Młodzi humaniści z Uniwersytetu Śląskiego organizują wernisaż poświęcony słowu. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 7(86) s. 28 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
837.artykuł: Feusette Krzysztof: Podziemie łagodności. Rzeczpospolita 2003 nr 11 s. A8 (dot. malejącej popularności piosenki poetyckiej w Polsce na przestrzen...) szczegóły 
838.artykuł: Gryglicka Małgorzata: O Słowie w Sztuce. Rita Baum 2003 nr 7 s. 100-104 (dotyczy poezji konkretnej oraz dzieł z pogranicza poezji konkretnej i ...) szczegóły 
839.artykuł: Musiał Elżbieta: Inspiracje, muzy i płonące żyrafy. Autograf 2007 nr 6 s. 21-22 (czerpanie inspiracji malarskich z poezji i literackich przedstawień wi...) szczegóły 
840.artykuł: Pułka Leszek: Czasoprzestrzeń awanturnicza w piosenkach polskiego hip hopu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 189-201 (m.in. o piosekach zespołu Kaliber 44; z licznymi fragmentami piosenek...) szczegóły 
841.artykuł: Rabizo-Birek Magdalena: Inspiracje plastyczne w poezji najnowszej (Na przykładzie Marca Chagalla). Fraza 1999 nr 1 s. 175-184 (m.in. dot. utworów autorów:Dariusz Bugalski, Ewa Elżbieta Nowakowska, ...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
842.konkurs: Konkurs Sztuki Nieprofesjonalnej im. Emilii Michalskiej (2002; edycja II). (od 23 do 29 IX 2002...) szczegóły 
artykuł: Zmagania z czasem. Śląsk 2002 nr 8 s. 84 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
843.impreza: "Pozaepickie formy fantastyki" - seminarium (1998).  szczegóły 
artykuł: (mp): Seminarium w Katowicach. Nowa Fantastyka 1998 nr 12 s. 73 (sprawozdanie; nota...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Gdańsk, Gdynia, Sopot (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
844.artykuł: Obrazy i wiersze. Autograf 2006 nr 6 s. 38 (nt. wernisaży malarstwa połączonego z prezentacją wierszy poetów m.in....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
845.artykuł: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Malarz poetą? Poeta malarzem?. Gazeta Malarzy i Poetów 2002 nr 4 s. 2 (dot. związków malarstwa z poezją; m.in. nt. czasopism malarzy i poetów...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
846.artykuł: Olkusz Wiesław: Integracja obrazu ze słowem. W kręgu refleksji Marii Ilnickiej o typograficznej sztuce książek dla dzieci. Litteraria [Wrocław] 2000 nr 31 s. 35-52 (m.in. XIX-wieczna krytyka literacka literatury dla dzici i młodzieży...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Ilustracje (literatura dla dzieci i młodzieży)
    imprezy (alfabet tytułów)
847.impreza: "Pro Bolonia" - ogólnopolska wystawa książki dla dzieci (2000).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
848.artykuł: Olech Joanna: Król ilustratorów. W setną rocznicę urodzin Jana Marcina Szancera. Tygodnik Powszechny 2002 nr 50 s. 21 (życie i twórczość Jana Marcina Szancera...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
849.książka: Grzywka-Kolago Katarzyna: "Była to bowiem czarodziejska muzyka...". Muzyka w polskiej i niemieckiej bajce ludowej. 2012  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
850.artykuł: Mączka Urszula: Czy Śpiewają Kaszubi?. Naji Goche 2002 nr 5 s. 17 (nt. roli pieśni w folklorze kaszubskim; dot. także tekstów...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura popularna
    książki (alfabet autorów)
851.książka: Kulesza Piotr: Muzyczna i piśmiennicza twórczość antychrześcijańska w polskiej kulturze punk i jej krytyka. 2011  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
852.artykuł: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Ilustracje w śląskim piśmiennictwie popularnym. Studia Śląskie 1997 nr 56 s. 201-212 (w XIX w....) szczegóły 
853.artykuł: Rychlewski Marcin: Popkultura - podkultura?.... Polonistyka 2002 nr 1 s. 3 (dot. m.in. związków literatury z muzyką rockową...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ogólne (tematy, motywy.)
    książki (alfabet autorów)
854.książka: Kulturní translace = Kulturelle Translationen = Translacje kulturowe. Příspěvky z mezinárodní studentské konference InterFaces VII v červnu 2009 v Praze. 2010 ([Zawiera m.in.: ] Anja Bethke: Aktionsarten als Übersetzungsproblem in...) szczegóły 
855.książka: Poszukiwanie sensów. Lekcja z czytania kultury. ([Zawiera m.in.:] Piotr Kowalski: Encyklopedia i palimpsest. - Jerzy Ja...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Baśniowość, fantastyka, tematyka legendarna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
856.książka: Baśnie nasze współczesne. 2005 (Słowo wstępne. * Ryszard Waksmund: Młodopolska baśń dramatyczna. Od ba...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Biblia, tematyka biblijna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
857.artykuł: Mikołajewski Jarosław: Gdzie jest Maria. Wysokie Obcasy 2003 nr 51 s. 18-24, 26, 28 (postać Marii matki Jezusa Chrystusa w literaturze i sztuce m.in.: Andr...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ciało (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
858.książka: Między słowem a ciałem. Materiały z IV sesji naukowej z cyklu "Świat jeden, ale nie jednolity", Bydgoszcz 24-26 października 2000 roku. 2001 (I. Wstęp: Lidia Wiśniewska: Między słowem a ciałem. * II. Słowo i ciał...) szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2002 r. 13 s. 141-142 (not....) szczegóły 
859.książka: Ostaszewska Danuta: Postać w literaturze. Wizerunek staropolski. Obrazy - konwencje - stereotypy. 2001 ([Dot. konwencji opisów postaci pięknych i brzydkich w literaturze star...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
860.artykuł: Forajter Wacław: Zamknięte w camera obscura. Śląsk 1999 nr 11 s. 54-57 (szkic pośw. antologii fotografii Williama A. Ewinga pt. "Ciało" w kont...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dzieła plastyczne, muzyka, taniec, teatr (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
861.książka: Ars in artibus. Recepcja sztuk plastycznych w literaturze, muzyce i filmie. Materiały ogólnopolskiej konferencji studentów i doktorantów, Wojnowice, 22-24 marca 2007. 2008  szczegóły 
862.książka: Czermińska Małgorzata: Gotyk i pisarze. Topika opisu katedry. 2005 ([Dot. topiki opisów katedry w utworach polskich autorów nowoczesnych w...) szczegóły 
863.książka: Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych. (1). 2012  szczegóły 
recenzja: AK: Czytanie Literatury 2012 nr 1 s. 401 (not....) szczegóły 
864.książka: Muzyka i muzyczność w literaturze od Młodej Polski do czasów najnowszych. (2). 2012  szczegóły 
recenzja: AK: Czytanie Literatury 2012 nr 1 s. 401 (not....) szczegóły 
865.książka: Pilch Anna: Formy wyobraźni. Poeci współcześni przed obrazami wielkich mistrzów.  szczegóły 
866.książka: Taniec i literatura. 2002 (Eugeniusz Czaplejewicz: Słowo wstępne. * 1. Taneczność poezji: Eugeniu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
867.artykuł: Dąbrowska Magdalena: Motywy muzyczne w charakterystyce "czułego" bohatera rosyjskich opowieści sentymentalnych. Studia Rossica 1998 [t.] 6 s. 7-18 (z przełomu XVIII i XIX w....) szczegóły 
868.artykuł: Zawadzki Andrzej: Mimika i mimetyka, czyli o naśladowaniu inaczej: mim i pantomima w nowoczesnej świadomości literackiej. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 109-126 (dot. przedstawień mimiki, pantomimy i tańca w liryce modernistycznej C...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
869.książka: Borowicz Sebastian, Hobot Joanna, Przybylska Renata: Stara rebeliantka. Studia nad semantyką obrazu. ([Dot. historii, sensów i rewolucyjnego potencjału figury starej lubież...) szczegóły 
870.książka: Witosz Bożena: Kobieta w literaturze. Tekstowe wizualizacje od fin de siecle'u do końca XX wieku. 2001 ([Dot. sposobów przedstawiania wyglądu postaci kobiecych. Zawiera:] Wpr...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Narodziny Wenus. Wysokie Obcasy 2002 nr 12 s. 38  szczegóły 
recenzja: Kita Małgorzata: Stylistyka 2002 nr 11 s. 571-576  szczegóły 
recenzja: Przymuszała Beata: Kobieto - jaki jest dzisiaj "jasny portret twój"?. Polonistyka 2002 nr 8 s. 503-506  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Od obrazu do rzeźby. Nowe Książki 2002 nr 10 s. 21  szczegóły 
recenzja: Zagajewska Magdalena: Portret kobiety. Śląsk 2002 nr 2 s. 74  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
871.artykuł: Wilgucka Małgorzata: O miłości. Analiza pojęcia w wybranych tekstach współczesnej młodzieżowej piosenki rockowej (1980-1987). Rocznik Przemyski 2001 t. 37 z. 2 s. 93-113  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
872.książka: Gołąb Mariusz: Ukryte ogrody, nieobecne przestrzenie. Literackie i kulturowe metafory współczesności.  szczegóły 
recenzja: AB: Czytanie Literatury 2012 nr 1 s. 398-399 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
873.książka: Okoń Waldemar: Alegorie narodowe. Studia z dziejów sztuki polskiej XIX wieku. 1992 (Studia nad dziewiętnastowiecznymi słowami i dziełami "z kluczem" odnos...) szczegóły 
recenzja: Kitowska-Łysiak Małgorzata: Alegorie narodowe. Znak 1993 nr 12 s. 142-148 (z not. o Małgorzacie Kitowskiej-Łysiak...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie fikcyjne, legendarne, literackie (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
874.książka: Słoma Renata: Sybille. 2000 ( Krystyna Moisan-Jabłońska: Słowo wstępne. * 1. Sybille w starożytnośc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
875.impreza: "Święty Wojciech w ikonografii i piśmiennictwie" - wystawa (1997).  szczegóły 
artykuł: Bończa-Szabłowski Jan: Z wiosłem i pastorałem. Rzeczpospolita 1997 nr 96 s. 25 (sprawozdanie z wystawy...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
876.artykuł: Kruszelnicki Zygmunt: Postać Wita Stwosza w literaturze i plastyce polskiej XIX i pierwszej połowy XX wieku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 2000 z. 31 (338) s. 119-158 (dot. relacji między wizerunkiem rzeźbiarza w plastyce i w utworach nas...) szczegóły 
877.artykuł: Poprzęcka Maria: Wąsaty demoniak. Mówią Wieki 1999 nr 4 s. 42-44 (postać Rejtana z obrazu Jana Matejki w literaturze m.in.: Julian Ursyn...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
878.książka: Kultura i sztuka w służbie Eucharystii. Materiały sympozjum zorganizowanego w Opolu i Kamieniu Śląskim (5-6.03.1997) przez Katedrę Liturgiki i Hagiografii oraz Zakłady Muzyki Kościelnej i Sztuki Sakralnej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu. 1997 (Wprowadzenie. * [M.in. zawiera rozprawy:] Jerzy Szymik: Kulturotwórcza...) szczegóły 
879.książka: Literatura a liturgia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej, Łódź 14-17 maja 1996. 1998 (Jan Okoń: Wprowadzenie. - Od Redakcji. * I. W kręgu Biblii i liturgii....) szczegóły 
recenzja: Kowalska Hanna: Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 107-108  szczegóły 
880.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 6 s. 6 (nota sprawozdawcza z promocji książki; Lublin, 25 X 2000...) szczegóły 
881.książka: Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej. Prace interdyscyplinarne. T. 2 cz. 1. 2001 ([M.in. zawiera rozprawy:] Lucyna Rożek: Świątynia a literatura. Słowo ...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: x ([w ks. zb.:] Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wiek...) szczegóły 
882.książka: Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej. Prace interdyscyplinarne. T. 2 cz. 2. 2001 ([M.in. zawiera rozprawy:] V.A. Pozdeev: Semiotika khrama v russkom fol...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 2002 nr 4 s. 614-616  szczegóły 
883.książka: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Uczta pod Wiszącą Skałą. Metafizyczność i nieokreśloność w sztuce (nie tylko) literackiej. 2011  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Starość (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
884.książka: Borowicz Sebastian, Hobot Joanna, Przybylska Renata: Stara rebeliantka. Studia nad semantyką obrazu. ([Dot. historii, sensów i rewolucyjnego potencjału figury starej lubież...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Polityka wydawnicza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
885.artykuł: Michalska Magdalena: Papierowy film. Wydawnictwa coraz częściej uzależniają swoje publikacje od repertuaru kinowego. Gazeta Wyborcza 2002 nr 147 s. 13 (nt. wpływu najbardziej kasowych filmów na ożywienie rynku wydawniczego...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
886.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tryzno Jadwiga, Tryzno Janusz Paweł: Najlepsze rzeczy zawsze powstawały na styku różnych dziedzin. Ha!art 2003 nr 2 s. 19-21 (wywiad z właścicielami oficyny m.in. nt. liberatury; rozm. Jakub Moder...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
887.książka: Literatura i jej okolice w dydaktyce języka polskiego. 2002 ([Zawiera m.in.:] Gertruda Wichary: Słowo wstępne. - Alicja Baluch: Czy...) szczegóły 
888.książka: Polonistyka zintegrowana. 2000 ([Dedykacja:] W czterdziestolecie pracy naukowej Profesorowi WSP [Wyższ...) szczegóły 
recenzja: Adamczykowa Zofia: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2001 t. 16 (1988) s. 151-156  szczegóły 
recenzja: Maćkowska Anna: Polonistyka zintegrowana. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 2 s. 103-110  szczegóły 
recenzja: Rosa Alicja: Polonistyka zintegrowana. Nowa Polszczyzna 2000 nr 5 s. 57-59  szczegóły 
recenzja: Smużniak Karol: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2002 t. 2 s. 157-159  szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Cząstka pracy wykonana. Polonistyka 2001 nr 8 s. 502-503  szczegóły 
889.książka: Wybrane zagadnienia edukacji polonistycznej. 2002 ([Zawiera m.in.:] Od redaktorów. - Zenon Uryga: Funkcje dydaktyki liter...) szczegóły 
recenzja: Herman Wilga: Poradnik Językowy 2003 z. 6 s. 67-69  szczegóły 
recenzja: Staszewska Krystyna: Edukacja polonistyczna w teorii i praktyce. Język Polski w Liceum 2003 nr 1 (2003/2004) s. 80-82  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
890.artykuł: Hejda Danuta: Teksty kultury w edukacji polonistycznej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2002 z. 1 s. 31-39 (nt. kształcenia kulturowego...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla nauczycieli
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
891.artykuł: Biała Alina: Vermeerowski wszechświat we współczesnej literaturze polskiej. Język Polski w Liceum 2006 nr 1 (2006/2007) s. 25-43  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
892.książka: Biała Alina: Literatura i malarstwo. 2009  szczegóły 
893.książka: Biała Alina: Literatura i muzyka.  szczegóły 
894.książka: Regiewicz Adam: Literackie bękarty. 1998 (Przedmowa. - Topos biblioteki w literaturze i kulturze. Funkcja marzeń...) szczegóły 
895.książka: Tomczyk-Maryon Marta: Jak czytać wiersze i oglądać obrazy?.  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    książki (alfabet autorów)
896.książka: Literatura i jej okolice w dydaktyce języka polskiego. 2002 ([Zawiera m.in.:] Gertruda Wichary: Słowo wstępne. - Alicja Baluch: Czy...) szczegóły 
897.książka: Polonistyka zintegrowana. 2000 ([Dedykacja:] W czterdziestolecie pracy naukowej Profesorowi WSP [Wyższ...) szczegóły 
recenzja: Adamczykowa Zofia: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego 2001 t. 16 (1988) s. 151-156  szczegóły 
recenzja: Maćkowska Anna: Polonistyka zintegrowana. Warsztaty Polonistyczne 2001 nr 2 s. 103-110  szczegóły 
recenzja: Rosa Alicja: Polonistyka zintegrowana. Nowa Polszczyzna 2000 nr 5 s. 57-59  szczegóły 
recenzja: Smużniak Karol: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2002 t. 2 s. 157-159  szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Cząstka pracy wykonana. Polonistyka 2001 nr 8 s. 502-503  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
898.artykuł: Chomiuk Aleksandra: Słowo i obraz. Dzieła plastyczne na lekcjach języka polskiego (propozycja metodyczna dla III klasy gimnazjum). Język Polski w Gimnazjum 2003 nr 4 (2002/2003) s. 26-31  szczegóły 
899.artykuł: Chudzik Dorota: Związek poezji z muzyką w utworach przełomu XIX i XX wieku. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 1 (1995/1996) s. 59-67  szczegóły 
900.artykuł: Dyduch Barbara: Wśród słów i obrazów, czyli o zdradzie wizerunków. Nowa Polszczyzna 2001 nr 2 s. 8-13 (fragment z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza zatytułowany "Obłoki" i o...) szczegóły 
901.artykuł: Gierszal Krzysztof: Czytanie obrazów. Jak tego uczyć i po co?. Język Polski w Gimnazjum 2002 nr 1 (2002/2003) s. 7-16  szczegóły 
902.artykuł: Mikołajczyk Iwona: Językowy obraz świata: impresjonizm i ekspresjonizm w literaturze polskiej. Polonistyka 1997 nr 10 s. 598-603  szczegóły 
903.artykuł: Pawliszak Leokadia: Lektura poezji i architektury. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 2 s. 17-19 (związki literatury z architekturą na lekcji języka polskiego w I klasi...) szczegóły 
904.artykuł: Przodo Krystyna: O malarstwie na języku polskim, czyli jak wprowadzamy uczniów gimnazjum w świat kultury. Język Polski w Gimnazjum 2002 nr 1 (2002/2003) s. 101-103  szczegóły 
905.artykuł: Szwast Andrzej: Dwie wizje człowieka i świata w kulturze XX wieku. Polonistyka 2003 nr 2 s. 101-107 (dot. literatury i malarstwa...) szczegóły 
906.artykuł: Wantuch Wiesława: Tajemnice szewczyka, czyli... śledząc symbole. Nowa Polszczyzna 2001 nr 2 s. 3-7 (analiza wiesza Bolesława Leśmiana "Szewczyk" a obraz Tadeusza Makowski...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
907.artykuł: Wantuch Wiesława: Korespondencja sztuk czy sztuka korespondencji?. Polonistyka 2002 nr 8 s. 479-486 (dot. podręczników i programów nauczania z cyklu "To lubię!" w klasach ...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Programy nauczania
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
908.artykuł: Wantuch Wiesława: Korespondencja sztuk czy sztuka korespondencji?. Polonistyka 2002 nr 8 s. 479-486 (dot. podręczników i programów nauczania z cyklu "To lubię!" w klasach ...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Środki audiowizualne na lekcjach języka polskiego
    książki (alfabet autorów)
909.książka: Kurczab Henryk: Pogranicza sztuk i konteksty literatury pięknej. 2001 (Wstęp. * I. Pogranicza i korespondencje sztuk: 1. Zagadnienia przekład...) szczegóły 
recenzja: Cyniak Eugeniusz: O książce Henryka Kurczaba "Pogranicza sztuk i konteksty literatury pięknej". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 465-468  szczegóły 
recenzja: Kaniewski Jerzy: Integrowanie kultury. Polonistyka 2002 nr 8 s. 501-503  szczegóły 
recenzja: Kula Edward: Książka niezbędna w pracy polonisty. x 2002 ([w ks.:] Literatura i jej okolice w dydaktyce języka polskiego. Pod re...) szczegóły 
recenzja: Nowa Polszczyzna 2001 nr 5 s. 69 (not....) szczegóły 
recenzja: Pasterska Jolanta: O pograniczach sztuki i literatury. Język Polski w Gimnazjum 2002 nr 1 (2002/2003) s. 95-97  szczegóły 
recenzja: Smużniak Karol: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2002 t. 2 s. 157-159  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
910.artykuł: Chyła-Szypułowa Irena: Kulturowo-obyczajowy rodowód polskiej pieśni szkolnej i jej funkcje kształcąco-wychowawcze. Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej 2000 t. 2 s. 11-28 (m.in. o tematyce przekazu słownego pieśni szkolnej jako wyznaczniku ga...) szczegóły 
911.artykuł: Stanisz Marek: Korespondencje sztuk w teorii i praktyce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2003 z. 2 s. 9-22 (dot. literatury i sztuk plastycznych, muzyki, filmu...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
912.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gajl Magdalena: Juliusz Łuciuk przed cudownym obrazem. Prawykonanie "Litanii do Matki Bożey Supraślskiey". Ruch Muzyczny 1999 nr 15 s. 18-20 (nt. skomponowania przez Juliusza Łuciuka muzyki do XVIII-wiecznej modl...) szczegóły 
913.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szpak Ścibor: Obraz szkarady. Wizerunek Śmierci z "Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią" na tle średniowiecznej ikonografii i tradycji literackiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2000 nr 38 (2239) s. 5-20  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczyński Krzysztof Kamil
    książki o twórcy (alfabet autorów)
914.książka o twórcy: Nad wierszami Baczyńskiego. Interpretacje, szkice i rozprawy. 1998 ([Zawiera artykuły opublikowane w wydaniu 1 oraz:] Gustaw Ostasz: Uwag...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
915.artykuł: Balowski Mieczysław: Pole semantyczne kolorów w twórczości K.K. Baczyńskiego (Cz. 1. Analiza statystyczno-językowa). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Językoznawstwo 1998 [z.] 17 s. 5-19  szczegóły 
916.artykuł: Wiśniewski Jerzy: Muzyczny rezonans w świecie. O niektórych funkcjach odniesień muzycznych w wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 121-148  szczegóły 
  Barańczak Stanisław
917.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koziński Lech: Zima Barańczaka. Ruch Muzyczny 1997 nr 9 s. 27 (nt. recitalu Jerzego Artysza, który wykonał cykl pieśni Franciszka Sch...) szczegóły 
  Bazarnik Katarzyna, Fajfer Zenon *
918.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Domienik Ireneusz: Ad liberatura (ze szkicownika starego ignoranta). Ha!art 2003 nr 2 s. 95-96 (dot. prototypowego wydania liberackiego projektu "Oka-leczenie" Katarz...) szczegóły 
  Białoszewski Miron
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
919.artykuł: Falkowski Stanisław: Muzyka sfer ziemskich (O niektórych funkcjach motywów muzycznych w poezji Białoszewskiego). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 57-63  szczegóły 
920.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Bojarska Katarzyna: Wydarzenia po wydarzeniu. Białoszewski, Richter, Spiegelman. 2012  szczegóły 
  Bogacz Szymon
921.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kletowski Piotr: Gry narracyjne czyli o niebezpiecznych związkach teatru i filmu raz jeszcze. Dialog [Warszawa] 2006 nr 7 s. 60-65 (filmowe cechy dramatu...) szczegóły 
  Bogucka-Krenz Katarzyna
    listy (alfabet tytułów)
922.listy: Krenz Katarzyna: Zbieranie iskier. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 3 s. 160-175 (zapis korespondencji e-mailowej z Janem Zielińskim nt. związków między...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
923.korespondencja: Zieliński Jan: Zbieranie iskier. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 3 s. 160-175 (zapis korespondencji e-mailowej z autorką nt. związków między poezją a...) szczegóły 
  Boy-Żeleński Tadeusz
924.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuchtówna Lidia: Scenograf w kościele. Spotkania z Zabytkami 1997 nr 6 s. 8-11 (dot. literackiej recepcji polichromii Karola Frycza w kościele w Szczu...) szczegóły 
  Bugalski Dariusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
925.artykuł: Rabizo-Birek Magdalena: Bolesna świadomość formy - inspiracje plastyczne w poezji Dariusza Bugalskiego. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 107-117  szczegóły 
  Busza Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
926.artykuł: Tarnowska Beata: Et in Arcadia Ego. Obraz i słowo w najnowszej poezji Andrzeja Buszy. Archiwum Emigracji 2003 z. 5/6 (2002/2003) s. 39-55  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Ciechowski Grzegorz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
927.artykuł: Cieślak Jacek: Czarna flaga. Rzeczpospolita 2002 nr 72 s. A11 (recenzja płyty zespołu "Republika" z tekstami Ciechowskiego; nota...) szczegóły 
  Czeczot Jan
928.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Anna: Romantyczna ludowość pieśni solowych Stanisława Moniuszki do słów Jana Czeczota. Muzyka i Liryka 2000 t. 9 s. 165-172  szczegóły 
929.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Anna: "Wędrowna ptaszyna" Stanisława Moniuszki. Muzyka i Liryka 1999 t. 8 s. 235-242 (nt. pieśni skomponowanej przez Stanisława Moniuszkę do słów Jana Czecz...) szczegóły 
  Czerniawski Adam
930.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziadek Adam: Problem ekphrasis - dwa "Widoki Delft" (Adam Czerniawski i Adam Zagajewski). Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 141-151  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Długosz Leszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
931.książka twórcy: Długosz Leszek: Na rynku usiąść w Kazimierzu... [Wiersze]. 2004  szczegóły 
932.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pociej Bohdan: Muzyka jako źródło zasilające poezję. Ruch Muzyczny 1996 nr 3 s. 12-14  szczegóły 
  Dróżdż Stanisław
933.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Małkowska Monika: To, czego nie ma. Rzeczpospolita 2002 nr 62 s. A11 (zapowiedź wystawy; o łączeniu przez artystę poezji i sztuk plastycznyc...) szczegóły 
  Dybowski Janusz Teodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
934.artykuł: Grala Hieronim: W matejkowskich dekoracjach?. Mówią Wieki 1999 nr 1 s. 41-43 (powieści historyczne Janusza Teodora Dybowskiego m.in.: "Błazen stareg...) szczegóły 
  Dygasiński Adolf
935.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kulpińska Katarzyna: Antoni Gawiński - ilustrator "Godów życia" Adolfa Dygasińskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 2002 z. 33 s. 251-279 (dot. cyklu ilustracji do drugiego wydania powieści; z reprodukcjami il...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Feliński Alojzy
936.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bilica Krzysztof: "Boże, coś Polskę" Felińskiego-Kaszewskiego. Inspiracje i echa. Muzyka i Liryka 2002 t. 10 s. 197-221 (hist. pieśni skoponowanej przez Jana Nepomucena Kaszewskiego do słów A...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gałczyński Konstanty Ildefons
    książki o twórcy (alfabet autorów)
937.książka o twórcy: Żurawska Jolanta: Gałczyński i muzyka. Od struktury melicznej, poprzez libretta - do kompozytorskiej inspiracji. 2009  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
938.artykuł: Wójtowicz Ewa: Gałczyński według Kisielewskiego. Muzyka i Liryka 2002 t. 10 s. 139-161 (nt. pieśni skomponowanych przez Stefana Kisielewskiego do wierszy Gałc...) szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    książki o twórcy (alfabet autorów)
939.książka o twórcy: Millati Piotr: Gombrowicz wobec sztuki. (Wybrane zagadnienia). ([Poglądy Witolda Gombrowicza na muzykę, malarstwo, poezję; szerzej o A...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
940.impreza: "Gombrowicz (i inne sztuki)" - sesja naukowa (2004).  szczegóły 
  Górnicki Łukasz
941.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skowron Zbigniew: La musica nel "Cortigiano polacco" di Łukasz Górnicki: un confronto con l'opera di Castiglione. Res Facta Nova 2003 [nr] 6 s. 91-101 (nt. przeniesienia wątków muzycznych obecnych we włoskim oryginale utwo...) szczegóły 
  Grabowski Ambroży
942.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pencakowski Paweł: Dekoracja malarska w salonie pałacu hrabiów Mieroszewskich przy ulicy Sławkowskiej w Krakowie: Literackie podstawy cyklu. Rocznik Krakowski 2002 t. 68 s. 143-170 (fragm. art. pośw. literackim inspiracjom autora dekoracji ściennych pa...) szczegóły 
  Grechuta Marek
    imprezy (alfabet tytułów)
943.impreza: "Marek Grechuta - poezja śpiewana w ilustracji" - wystawa prac uczestników XXV Międzynarodowego Pleneru Ilustratorów (2010).  szczegóły 
  Gretkowska Manuela
944.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Piaszczyński Piotr: Amok. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2011 nr 26 s. 8  szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
945.książka o twórcy: Łukasiewicz Jacek: Grochowiak i obrazy. 2002 ([Analiza utworów inspirowanych obrazami obrazami Petera Bruegla ("Dull...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
946.artykuł: Dworakowska-Marinow Dominika, Gajak-Toczek Małgorzata: Czytając Herberta. Poezja autora "Rovigo" w świetle sztuk plastycznych i muzyki. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia 2010 [z.] 1 s. 198-206  szczegóły 
947.artykuł: Shallcross Bożena: Zbigniewa Herberta podróż do zachwytu. Teksty Drugie 2000 nr 3 s. 61-78 (o epifanii i tajemnicy w esejach o sztuce...) szczegóły 
948.artykuł: Smolińska-Byczuk Marta: Malarze holenderscy XVII wieku w oczach Herberta. Holandia Herberta jako metafora. LiteRacje 2006 nr 3/4 (12/13) s. 69-87 (dot. esejów i szkicownika poety; z reprodukcjami szkiców Zbigniewa Her...) szczegóły 
949.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hrckova Nad'a: Vertonung polnischer Poeten in der zeitgenoessischen slowakischen Musik. Muzyka i Liryka 2002 t. 10 s. 375-388 (nt. jednej pieśni z cyklu "Vocalizes" Juraja Benesa skomponowanej do ...) szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
950.artykuł: Dębska Aleksandra: Zatrzymanie chwili. Herlinga-Grudzińskiego fascynacja Vermeerem. Śląsk 2002 nr 8 s. 58-61  szczegóły 
951.artykuł: Pietrzak Anna: Sztuka patrzenia - wybrane teksty o malarstwie w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Przegląd Powszechny 2001 nr 2 s. 211-217  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iwaszkiewicz Jarosław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
952.książka o twórcy: Miejsce Iwaszkiewicza. W setną rocznicę urodzin. Materiały z konferencji naukowej, 20-22 lutego 1994 roku. 1994 (Zbigniew Jarosiński: Słowo wstępne. - Andrzej Zawada: Iwaszkiewicz w p...) szczegóły 
recenzja: Jentys Maria: Za wrotami Oriona. Sycyna 1995 nr 10 s. 18  szczegóły 
953.książka o twórcy: Tyszecka-Grygorowicz Elżbieta: Muzyka w prozie narracyjnej Marcela Prousta, Thomasa Manna i Jarosława Iwaszkiewicza. 1995 ([Zawiera m.in.:] Problemy muzyczności utworu literackiego. - Rola muzy...) szczegóły 
recenzja: Paprocki Witold: O muzyczności dzieła literackiego. Ruch Muzyczny 1998 nr 11 s. 36-37  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
954.artykuł: Kobus Justyna: Sezon na Iwaszkiewicza. Wprost 2001 nr 7 s. 106 (nt. ekranizacji utworów pisarza...) szczegóły 
955.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tenczyńska Anna: Trzy "Pieśni dla zmarłego kompozytora". Kontrafaktura Jarosława Iwaszkiewicza. Muzyka 2009 nr 3/4 s. 205-217 (nt. trzech wierszy cyklu - nr 65, 66 i 67 - stanowiących nowe teksty ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaczmarski Jacek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
956.artykuł: Gajda Krzysztof: Między piosenką a arcydziełem. Polonistyka 2003 nr 5 s. 260-265 (dot. malarskich inspiracji w piosenkach Jacka Kaczmarskiego...) szczegóły 
nawiązanie: [W.W.]: Jak wykorzystać Kaczmarskiego?. Polonistyka 2003 nr 5 s. 267-269 (scenariusz lekcji...) szczegóły 
957.artykuł: Iwicki Piotr: Bard jak wino. Nowa płyta. Gazeta Wyborcza 2002 nr 129 s. 2 (nota o wydaniu nowej płyty Jacka kaczmarskiego "Mimochodem"...) szczegóły 
  Kallimach Filip
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
958.artykuł: Mazurczak Urszula: Philippus Callimachus experiens - vir doctissimus. W poszukiwaniu genezy portretu z epitafium Filippo Buonaccorsiego w kościele oo. Dominikanów w Krakowie. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 4 s. 67-94  szczegóły 
  Kamiński Aleksander (1903-1978)
959.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Pamięć w sztuce zaklęta". Aneks Trybuny 2002 nr 219 s. B (m. in. nt. rysunków Edwarda Burkego, autora ilustracji do konspiracyjn...) szczegóły 
  Kasprowicz Jan
960.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chłopecki Andrzej: "Jestem i płaczę". Hymn Jana Kasprowicza według Karola Szymanowskiego. Muzyka i Liryka 1999 t. 8 s. 243-253  szczegóły 
961.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pociej Bohdan: Modus religijności młodopolslkiej w "Hymnach" [Karola] Szymanowskiego do słów Kasprowicza. Muzyka i Liryka 2002 t. 10 s. 115-121  szczegóły 
  Kawiński Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
962.wiersz: Kawiński Wojciech: Claude Lorraine: Zaślubiny Izaaka i Rebeki. Kresy 2005 nr 61/62 s. 70  szczegóły 
  Kofta Jonasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
963.artykuł: Iwicki Piotr: Pamiętajmy o Jonaszu. Gazeta Wyborcza 2002 nr 130 s. 14 (rec. sześciopłytowego albumu piosenek do tekstów Jonasza Kofty: "Kofta...) szczegóły 
  Konopnicka Maria
964.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Leszczyńska-Pieniak Eliza: Konopnicka w ilustracjach. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2010 nr 4 s. 53-54  szczegóły 
  Korczak Janusz
    imprezy (alfabet tytułów)
965.impreza: "Korczak i jego dzieło" - wystawa prac polskich ilustratorów twórczości Janusza Korczaka (2007).  szczegóły 
  Koterski Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
966.artykuł: Woźniak Maciej: Świat Marka Koterskiego. Analiza sposobów kreacji świata przedstawionego w dramatach "Życie wewnętrzne" i "Dzień świra" oraz ich realizacjach filmowych. Las Rzeczy 2012 nr 1(10) s. 61-71  szczegóły 
  Kowalski Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
967.artykuł: Olkusz Wiesław: Pełnoprawny partner słowa. Szkic o roli muzyki w słuchowiskach Kazimierza Kowalskiego. Sprawozdania [Opole] 1992 nr 23 (1991) s. 45-53  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
968.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wypych-Gawrońska Anna: Syndrom końca wieku w librettach oper polskich przełomu XIX i XX wieku na przykładzie operowych adaptacji utworów romantycznych. Muzyka 2009 nr 3/4 s. 119-133 ("Chata za wsią" Józefa Ignacego Kraszewskiego jako podstawa libretta o...) szczegóły 
  Kurczab Henryk
    książki o twórcy (alfabet autorów)
969.książka o twórcy: Bibliografia prac Henryka Kurczaba 1969-2010.  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lechoń Jan
970.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Leszczyński Marcin: "Jacek Malczewski" Jana Lechonia na tle malarstwa Malczewskiego. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2003 z. 59 (363) s. 37-53  szczegóły 
  Lem Stanisław
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
971.tekst paraliteracki: Lem Stanisław: Pod powierzchnią oceanu. Po amerykańskiej premierze "Solaris". Tygodnik Powszechny 2002 nr 51/52 s. 19 (nt. amerykańskiej ekranizacji "Solaris" w reż. Stevena Soderbergha...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
972.artykuł: Lem sfilmowany. Rzeczpospolita 2002 nr 276 s. A9 (lista filmów powstałych w oparciu o twórczość autora...) szczegóły 
973.artykuł: Ziemkiewicz Rafał A.: Konsekwencje cyrografu. Rzeczpospolita 2002 nr 276 s. A2 (wypowiedź nt. możliwości zekranizowania twórczości autora...) szczegóły 
974.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: BW: Na ekranie za pół roku. Stanisław Lem trafi do Hollywood. Gazeta Wyborcza 2002 nr 150 s. 2 (nt. ekranizacji powieści przez Stevena Soderbergha...) szczegóły 
artykuł: Piotrowska Anita: Mikrokosmos. "Solaris" Stevena Soderbergha wchodzi na polskie ekrany. Tygodnik Powszechny 2003 nr 7 s. 20 (porównanie pierwowzoru literackiego z filmową adaptacją...) szczegóły 
  Leśmian Bolesław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
975.książka o twórcy: Poetyki Leśmiana. Leśmian i inni. 2002 (Eugeniusz Czaplejewicz: Słowo wstępne. * I. Poetyka w masce: Krystyna ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
976.impreza: "Dziejba leśna" II Zamojskie Biennale Sztuki inspirowane poezją Bolesława Leśmiana - wystawa (2009).  szczegóły 
artykuł: Gnyp Elżbieta: "Dziejba leśna" II Zamojskie Biennale Sztuki inspirowane poezją Bolesława Leśmiana. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2009 nr 3 s. 39-43 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kondraciuk Piotr: Wędrówki po "Dziejbie leśnej". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2009 nr 3 s. 79-80  szczegóły 
977.impreza: "Malinowy chruśniak" - wystawa I Zamojskiego Biennale Sztuki inspirowanego poezją Bolesława Leśmiana (2007).  szczegóły 
artykuł: Gnyp Elżbieta: Malinowy chruśniak. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2007 nr 4 s. 87-92 (sprawozdanie...) szczegóły 
978.impreza: "Napój cienisty" III Zamojskie Leśmianowe Biennale Sztuki - wystawa (2011).  szczegóły 
artykuł: Gnyp Elżbieta: Napój cienisty. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2011 nr 3 s. 64-68 (sprawozdanie...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
979.kult: Poezja Leśmiana w malarstwie. Życie Warszawy 1990 287 7 (nota o wystawie obrazów Wiesławy Kwiatkowskiej w Muzeum Mazowieckim w ...) szczegóły 
980.kult: Tyburski Jerzy: Poezja Leśmiana w oczach młodych artystów. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2007 nr 4 s. 96-97 (nt. konkursu plastycznego "Inspiracje poezją Bolesława Leśmina" zorg. ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Malczewski Antoni
981.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śniedziewski Piotr: W świecie melancholii. O "Marii" A. Malczewskiego i obrazach C.D. [Caspara Davida] Friedricha. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 149-159 (odczytanie utworu w kontekście twórczości malarza; z not. o autorze na...) szczegóły 
artykuł: Wypych-Gawrońska Anna: Syndrom końca wieku w librettach oper polskich przełomu XIX i XX wieku na przykładzie operowych adaptacji utworów romantycznych. Muzyka 2009 nr 3/4 s. 119-133 ("Chata za wsią" Józefa Ignacego Kraszewskiego jako podstawa libretta o...) szczegóły 
  Miciński Tadeusz
982.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gmys Marcin: Karola Szymanowskiego muzyka sfer. Projekt analizy semantycznej III Symfonii "Pieśń o nocy". Res Facta Nova 2003 [nr] 6 s. 175-195 (dot. kompozycji do słów utworu, będącego parafrazą gazeli Mewlany Dżal...) szczegóły 
artykuł: Skalmowski Wojciech: "Pesn' o nochi" Karola Shimanovskogo. Novaja Pol'sha 2002 nr 7/8 s. 91-95 (m.in. nt. tekstu III symfonii "Pieśń o nocy" Karola Szymanowskiego...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
983.książka twórcy: Mickiewicz Adam: Pieśni solowe do słów Adama Mickiewicza. [Partytura]. 1998 ([Zbiór ośmiu pieśni do słów Adama Mickiewicza; kompozytorzy: Witold Fr...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
984.artykuł: Czerkaszyna-Hubarenko Maryna: Poezje Adama Mickiewicza w twórczości kompozytorów ukraińskich. Muzyka i Liryka 2002 t. 10 s. 363-372  szczegóły 
985.artykuł: Iwaniuk Monika: Władysław Niewiarowicz. Znad Wilii 1999 nr 14 s. 3 (m.in. nt. znajomości Adama Mickiewicza z Władysławem Niewiarowiczem, t...) szczegóły 
986.artykuł: Kański Józef: W Łodzi przypomniano "Konrada Wallenroda". Ruch Muzyczny 1998 nr 16 s. 32-33 (rec. opery Władysława Żeleńskiego "Konrad Wallenrod", Teatr Wielki w Ł...) szczegóły 
987.artykuł: Kański Józef: "Widma" w Narodowym. Ruch Muzyczny 1997 nr 2 s. 26-27 (rec. kantaty Stanisława Moniuszki pt. "Widma" według "Dziadów" Adama...) szczegóły 
988.artykuł: Konopelska Wiesława: Mickiewiczowi na urodziny. Śląsk 1998 nr 12 s. 66 (rec. kantaty Stanisława Moniuszki pt. "Widma" według "Dziadów" Adama...) szczegóły 
989.artykuł: Kostka Violetta: Pieśni Ignacego Jana Paderewskiego do słów Adama Mickiewicza. Muzyka i Liryka 2002 t. 10 s. 81-89 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
990.artykuł: Loos Helmut: Carl Loewes Balladen nach Texten von Adam Mickiewicz. Muzyka i Liryka 2002 t. 10 s. 351-362 (nt. siedmiu ballad Carla Loewe skomponnowanych do wierszy Mickiewicza;...) szczegóły 
991.artykuł: Markiewicz Leon: Mickiewicz a muzyka. Śląsk 1998 nr 12 s. 28-30 (o kontaktach Mickiewicza z Marią Szymanowską i Fryderykiem Chopinem o...) szczegóły 
992.artykuł: Matracka-Kościelny Alicja: Mickiewicz, muzyczność poezji i pieśń polska. Muzyka i Liryka 1994 t. 4 s. 141-154 (poezja Mickiewicza jako podstawy warstwy słownej utworu wokalnego...) szczegóły 
993.artykuł: Mika Bogumiła: Opera dla intelektualistów. Ruch Muzyczny 1998 nr 25 s. 29-31 (rec. kantaty Stanisława Moniuszki pt. "Widma" według "Dziadów" Adama...) szczegóły 
994.artykuł: Rudziński Witold: "Dziady" - "Widma". Tygiel Kultury 1998 nr 11/12 s. 93-96 (nt. muzyki Stanisława Moniuszki napisanej do utworów Adama Mickiewicza...) szczegóły 
995.artykuł: Sułek Andrzej: Ruch Muzyczny 1999 nr 4 s. 40-41 (rec. płyty "Muzyka i Mickiewicz", zawierającej muzykę inspirowaną poez...) szczegóły 
996.artykuł: Szczepańska-Lange Elżbieta: Adam Mickiewicz w pieśni. Ruch Muzyczny 2000 nr 13 s. 42 (rec. płyty CD zawierającej pieśni skomponowane przez polskich kompozyt...) szczegóły 
997.artykuł: Zieliński Jan: Prologomena do wirtualnego muzeum romantycznego poety. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 79-107 (dot. m.in. elementów krytyki i teorii sztuki w pismach Mickiewicza ora...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
998.impreza: Ilustracje do "Pana Tadeusza" i "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza - wystawa (1998).  szczegóły 
999.impreza: "My z Niego wszyscy" - plener malarski, którego tematem był Adam Mickiewicz i jego krajobraz ojczysty oraz poplenerowa wystawa (1998).  szczegóły 
1000.impreza: "Słowo i Obraz. Ilustracje do "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza" - wystawa (2005).  szczegóły 
1001.impreza: "Słowo i obraz. Ilustracje do "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza ze zbiorów Muzem Literatury" - wystawa (1998).  szczegóły 
artykuł: P.Sz.: Oglądanie "Pana Tadeusza". Nowe Książki 1998 nr 7 s. 1 (omówienie eksponatów pezentowanych na wystawie...) szczegóły 
1002.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Matracka-Kościelny Alicja: "Świtezianka" Mickiewicza w pieśniach M. Szymanowskiej, Moniuszki i Rimskiego-Korsakowa. Muzyka i Liryka 1991 t. 3 s. 116-124 (z nut....) szczegóły 
1003.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowik Wojciech: "Moja pieszczotka" Fryderyka Chopina do tekstu Adama Mickiewicza. Inspiracje, kreacje, poetyka. Muzyka i Liryka 2002 t. 10 s. 39-52  szczegóły 
1004.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Baranowski Tomasz: Wątek Mickiewiczowski w II Symfonii Gustava Mahlera. Muzyka 2003 nr 1 s. 55-59 (nt. inspiracji Gustava Mahlera "Dziadami" Mickiewicza w I części II sy...) szczegóły 
1005.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Domański Michał: "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza natchnieniem malarzy polskich. Rota 1998 nr 2/3 s. 21-25 (z fot. Michała Domańskiego...) szczegóły 
artykuł: Dudzińska Violetta: "Pan Tadeusz" ilustrowany. Śląsk 1998 nr 12 s. 32-33 (nt. ilustracji do "Pana Tadeusza"...) szczegóły 
artykuł: Gajecka Jolanta: Tadeusz i Telimena jak żywi. Przegląd Tygodniowy 1999 nr 51 s. 11 (o tworzeniu przez Mariana Murka w Górsku (woj. wielkopolskie) cyklu p...) szczegóły 
artykuł: Horodecka Anna: Poloneza czas zacząć. Płomyczek 1999 nr 9 s. 6-7 (nt. ilustracji do "Pana Tadeusza" autorstwa Michała Elwiro Andriollego...) szczegóły 
artykuł: Iwańska Elżbieta: Mickiewicz zbłądził pod zamknięte powieki. Korespondencja własna z Warszawy. Znad Wilii 1999 nr 5 s. 6 (nt. ilustracji niewidomwgo Jarosława Słumińskiego do "Pana Tadeusza" o...) szczegóły 
artykuł: Zwierzyński Leszek: Raj ziemski. Mickiewicz i Bosch. x 1992 ([W ks. zb.:] Kultura polska. Współczesność wobec tradycji. Katowice 19...) szczegóły 
1006.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wysłouch Seweryna: O malarskości "Sonetów krymskich". x 2001 ([w ks.:] Seweryna Wysłouch: Literatura i semiotyka. Warszawa 2001 s. 9...) szczegóły 
1007.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tuchowski Andrzej: W kręgu ballady romantycznej: "Świtezianka" Mickiewicza jako źródło inspiracji w twórczości Chopina i Moniuszki. Muzyka i Liryka 2000 t. 9 s. 147-163 (dot. Ballady F-Dur Fryderyka Chopina i pieśni "Świtezianka" Stanisława...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1008.kult: Gmys Marcin: Pod znakiem Mickiewicza. Ruch Muzyczny 1998 nr 25 s. 18-20 (m.in. rec. spektaklu-koncertu "Salon Pana Adama" (Mickiewicz w pieśni ...) szczegóły 
1009.kult: Kościukiewicz Michał: Dziwny koncert. Ruch Muzyczny 1999 nr 4 s. 17 (rec. koncertu zorg. przez Filharmonię Wrocławską w 200. roczn. urodzin...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
1010.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mieczkowski Romuald: Rysunki Andrzeja Strumiłły do ostatnich wierszy Czesława Miłosza. Znad Wilii 2011 nr 4 s. 120-132 (zawiera il. A. Strumiłły...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1011.artykuł: Czajkowska Agnieszka: Galeria Miłosza. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2011 z. 12 s. 63-73 (zwrot ku malarstwu w poezji Czesława Miłosza...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1012.impreza: "Adam Mickiewicz w muzyce" - spotkanie (2005).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1013.książka twórcy: Norwid Cyprian Kamil: O muzyce. 1997 (Władysław Stróżewski: Wstęp. - 1. Zakres muzycznych zainteresowań Norw...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1014.artykuł: Lewandowska-Tarasiuk Ewa: Słowa, obrazy, dźwięki [z tego cyklu:] Poezja i muzyka ciszy. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2010 nr 4 s. 2 (muzyka i muzyczność w poezji Norwida...) szczegóły 
1015.artykuł: Melbechowska-Luty Aleksandra: Sztukmistrz. Kilka uwag o symbiozie sztuk w twórczości Cypriana Norwida. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 43-57 (zawiera reprodukcje rysunków: "Lucyfer? Szatan?", "Hamlet", "Głowa Dan...) szczegóły 
1016.artykuł: Pniewski Dariusz: Norwidowska ironia i "poważna karykatura". Między grafiką a literaturą. x 2002 ([w ks. zb.:] Z ducha biblioteki. Literatura w interpretacji intertekst...) szczegóły 
1017.artykuł: Pniewski Dariusz: Obecność malarstwa barokowego w wybranych utworach Cypriana Norwida. Zeszyty Naukowe WSHE [Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku] 2003 t. 13 s. 85-100  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1018.kult: Niemen Czesław: Niezmienna inspiracja. Rzeczpospolita 2001 nr 228 s. A10 (wyw. z Czesławem Niemenem nt. koncertu "Pieśń od ziemi naszej", podcza...) szczegóły 
  Nowakowski Radosław
1019.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marecki Piotr: Rashomon do potęgi entej. O hipertekstowej i hasarapańskiej opowieści "Koniec świata według Emeryka". Ha!art 2003 nr 2 s. 3-6 (wywiad nt. działalności Radosława Nowakowskiego w dziedzinie liberatur...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Osiecka Agnieszka
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1020.artykuł: (WOS): Osiecka inaczej. Trybuna 2002 nr 293 s. 13 (nt. spektaklu Jerzego Satanowskiego "Ostatnie bolero" na podstawie tek...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Padurra Tomasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1021.artykuł: Hnatiw Tamara: Tomasz Padurra - polsko-ukraiński bard XIX wieku. Muzyka i Liryka 2002 t. 10 s. 313-322 (o poetycko-pieśniarskiej twórczości Tomasza Padurry...) szczegóły 
  Pilch Jerzy
    wywiady (alfabet autorów)
1022.wywiad: Hollender Barbara: Dobrze jest wiedzieć, jak to się robi. Rzeczpospolita 2002 nr 45 s. A10 (nt. filmowych zainteresowań i doświadczeń, m.in. jako scenarzysty...) szczegóły 
  Poniedzielski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1023.artykuł: Szubartowicz Przemysław: Pilnujmy marzeń. Aneks Trybuny 2002 nr 226 s. B (rec. płyty "13 łatwych utworów tanecznych"; m.in. nt. tekstów...) szczegóły 
  Potocki Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1024.artykuł: Bobrowska Jadwiga Romana: Wacław Potocki o tańcach włoskich, francuskich i hiszpańskich w XVII-wiecznej Polsce. Muzyka 2002 nr 2 s. 85-95  szczegóły 
  Przyboś Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1025.artykuł: Sienkiewicz Barbara: Strzemiński, Przyboś i konstruktywizm. Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 47-66  szczegóły 
1026.artykuł: Urbaniakowa Irena: Julian Przyboś i Władysław Strzemiński w grupie "A.R.". W świetle postulatu korespondencji sztuk. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 67-74  szczegóły 
1027.artykuł: Urbaniakowa Irena: Poetyka J. Przybosia wobec teorii sztuki W. Strzemińskiego. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 126-131 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
  Przybylski Ryszard
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1028.książka twórcy: Przybylski Ryszard: Homilie na Ewangelię dzieciństwa. [Eseje]. 2007 ([Analiza dzieł malarskich przedstawiających opisane w Nowym Testamenci...) szczegóły 
  Przybyszewski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1029.artykuł: Burzacka Irena: Kunstnerisk dialog. Om maleriet skrik av E. Munch og romanen skrik av S.P.. (Edda (Oslo) s. 3-? [IBZ]...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
1030.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gawroński Ludwik: Opera "Chłopi" według Reymonta. Akcent 2000 nr 4 s. 153-157 (dot. opery z muzyką Eugeniusza Walkiewicza do libretta Jana Sroki; z p...) szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1031.książka o twórcy: Cieślak Robert: Oko poety. Poezja Tadeusza Różewicza wobec sztuk wizualnych. 1999 (I. Spotkanie z obrazem. - II. W kręgu teorii malarskiej. - III. Dialog...) szczegóły 
recenzja: Ubertowska Aleksandra: Między biblioteką a ikonosferą. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 118-122  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1032.artykuł: Hrckova Nad'a: Vertonung polnischer Poeten in der zeitgenoessischen slowakischen Musik. Muzyka i Liryka 2002 t. 10 s. 375-388 (nt. utworu muzycznego "De profundis" Romana Bergera skomponowanego do ...) szczegóły 
1033.artykuł: Krauze Zygmunt: Po siedmiu latach. Zygmunt Krauze rozmawia z Ewą Gajkowską. Ruch Muzyczny 2002 nr 13 s. 8-10 (m.in. nt. skomponowania przez Zygmunta Krauzego pięciu pieśni do słów ...) szczegóły 
1034.artykuł: Ławniczak Agata: "I piękno dotknęło mnie". Gazeta Malarzy i Poetów 2003 nr 4 s. 26-27 (dot. interpretacji malarstwa Francisa Bacona w wierszach i wypowiedzia...) szczegóły 
1035.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cieślak Robert: Tadeusza Różewicza dialog ze sztuką. Kresy 1998 nr 36 s. 123-132  szczegóły 
1036.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grabowska Katarzyna: Przemieniony Rawenną. Różewicza poetycka kontemplacja światła. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 131-140  szczegóły 
  Rybałko Alicja
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1037.artykuł: Jotkiałło Halina: Poezja Alicji Rybałko jest dobra dla muzyki. Magazyn Wileński 2005 nr 12 s. 29 (nt. przedstawienia poetycko-muzycznego, złożonego z wierszy A. Rybałko...) szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
    wywiady (alfabet autorów)
1038.wywiad: Pociej Bohdan: Rozmowa Pocieja z Rymkiewiczem w Milanówku. Podkowiański Magazyn Kulturalny 1999 nr 1 s. 24-31 (głównie nt. związków muzyki i poezji oraz muzyczności w poezji; z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sapkowski Andrzej
1039.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zostań Wiedźminem! Andrzej Sapkowski. Newsweek. Polska 2001 nr 1 s. 110 (nt. adaptacji filmowej oraz grze komputerowej na podstawie cyklu opowi...) szczegóły 
  Schulz Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1040.artykuł: Wojciechowski Aleksander: Za sto dolarów.... Rzeczpospolita 2001 nr 134 s. A6 (także o pozaliterackiej twórczości i oddziaływaniach pisarza...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1041.impreza: "Obszary wyobraźni" - spotkanie artystyczne (1996). (prezentacja twórczości Brunona Schulza odmiennymi środkami artystyczny...) szczegóły 
1042.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Meniok Wiera: "Oto jest historia pewnej wiosny..." Drohobycz w fotografii Wojciecha Walkiewicza. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2012 nr 10 s. 32-33  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1043.artykuł: Okoń Waldemar: Henryk Sienkiewicz, obrazy i "Quo vadis". Roczniki Humanistyczne 1999 t. 46 (1998) z. 4 s. 5-39 (nt. związków pisarstwa Henryka Sienkiewicza z malarstwem...) szczegóły 
1044.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczepanek Zbigniew: Goniec Świętokrzyski 2002 nr 1 dod. s. 2-4 (fotogramy z opisami prezentujące kolekcję akwarel autora stworzonych n...) szczegóły 
nawiązanie: Wiadomości z regionu. Goniec Świętokrzyski 2002 nr 2 s. 2 (nt. publicznej prezentacji numeru Gońca Świętokrzyskiego z wkł...) szczegóły 
1045.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kosętka Halina: "Quo vadis?" Henryka Sienkiewicza w adaptacjach muzycznych. x 1999 ([w ks. zb.:] Z uczniem pośrodku. Podmiotowa dydaktyka literatury, języ...) szczegóły 
artykuł: MB: Rockowy Sienkiewicz. Gazeta Wyborcza 1997 nr 180 s. 13 (nota o musicalowej adaptacji powieści przygotowanej przez Jaime Chavar...) szczegóły 
książka o utworze: Barbary Ptak wizje plastyczne powieści "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza. 2002 (Marek Palka: [Wstęp]. - Jan Malicki: O Ligiach, Tacycie i Sienkiewiczu...) szczegóły 
ikonografia: Dekada Literacka 2001 nr 11/12 (passim ilustracje do powieści aut. Piotra Stachiewicza...) szczegóły 
1046.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczepanek Zbigniew: Goniec Świętokrzyski 2002 nr 1 dod. s. 2-3 (fotogramy z opisami prezentujące kolekcję akwarel autora stworzonych n...) szczegóły 
nawiązanie: Wiadomości z regionu. Goniec Świętokrzyski 2002 nr 2 s. 2 (nt. publicznej prezentacji numeru Gońca Świętokrzyskiego z wkł...) szczegóły 
  Skarga Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1047.artykuł: Samek Jan: Pamiątki i zabytki związane z księdzem Piotrem Skargą. Folia Historica Cracoviensia 1996 t. 3 s. 317-323 (nt. portretów Piotra Skargi i dzieł sztuki związanych z jego postacią...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1048.kult: Panuś Kazimierz: Skarga w malarskiej wizji Matejki. Homo Dei 1994 nr 2 s. 87-92 (dot. "Kazania Skargi" Jana Matejki...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1049.książka o twórcy: Krysowski Olaf: Słońc ogromnych kręgi... Malarskie inspiracje Słowackiego. 2002 (Dzieło jako obraz [Wstęp]. * I: Ikonosfera Słowackiego. II: Ojcostwo -...) szczegóły 
1050.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sosnowska Danuta: Słowa i obrazy, czyli Juliusz Słowacki o sztukach plastycznych. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 102-106  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1051.artykuł: Krysowski Olaf: Chrystus solarny w lirykach genezyjskich Słowackiego. Ikonograficzne źródła symboliki. Prace Polonistyczne 1997 seria 52 s. 191-212  szczegóły 
1052.artykuł: Kudelska Dorota: Veronese i czas przeszły Słowackiego. Prace Polonistyczne 1997 seria 52 s. 99-122  szczegóły 
1053.artykuł: Kuziak Michał: Juliusz Słowacki w kręgu wczesnoromantycznej filozofii egzystencji. O antropologii muzycznej w twórczości poety. Pamiętnik Literacki 2001 z. 3 s. 43-64  szczegóły 
1054.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komorowska Małgorzata: Opera radiowa rediviva, czyli "Balladyna" Macieja Małeckiego. Ruch Muzyczny 2000 nr 2 s. 27-28 (recenzja opery Macieja Małeckiego skomponowanej na podstawie "Balladyn...) szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Smak malin nad Wilią. "Balladyna" Polskiego Radia Bis na Litwie. Rzeczpospolita 2001 nr 211 s. A10 (nt. emisji w Wilnie opery radiowej opartej na utworze poety z muzyką M...) szczegóły 
1055.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zieliński Jan: Prologomena do wirtualnego muzeum romantycznego poety. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 79-107 (dot. m.in. utworu jako dramatu ekfrastycznego...) szczegóły 
1056.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Timoszewicz Jerzy: Mazepa, Schumann i Słowacki. Ruch Muzyczny 2000 nr 10 s. 24-27 (nt. niezrealizowanego zamiaru skomponowania przez Roberta Schumanna o...) szczegóły 
  Stachura Edward
    kult (alfabet autorów)
1057.kult: Urbańska Beata: Wystawiennictwo Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławsku w latach 2000-2001. Rocznik Muzealny [Włocławek] 2002 t. 9 s. 205-222 (dot. wystawy malarstwa Krzysztofa Wiśniewskiego, zorganizowanej w dnia...) szczegóły 
  Staff Leopold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1058.artykuł: M.S.: Soyka dla Polic. Rzeczpospolita 2002 nr 101 s. A11 (nt. płyty "Soyka śpiewa Staffa dla Polic" Stanisława Soyki zawierające...) szczegóły 
  Szymanowski Karol
1059.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dąbrowski Bartosz: Scena fantazji i żałoba. Figury wyobraźni młodego Szymanowskiego. Muzyka 2009 nr 3/4 s. 135-161 (dot. młodzieńczego utworu poetyckiego Karola Szymanowskiego, także nt....) szczegóły 
  Szymborska Wisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1060.artykuł: Czermińska Małgorzata: Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 230-242 (z not. o autorce art. na s. 384-385...) szczegóły 
1061.artykuł: Skolimowski Jacek: Garbarek czyta Szymborską. Przekrój 2004 nr 45/46 s. 103 (recenzja płyty Jana Garbarka "In praise of dreams" inspirowanej poezją...) szczegóły 
1062.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borucki Tadeusz: O związkach poezji Wisławy Szymborskiej z malarstwem. Rosyjski przekład "Kobiet Rubensa". Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica 2011 [z.] 4 s. 22-29  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tetmajer Kazimierz Przerwa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1063.artykuł: Chechlińska Zofia: Pieśni Żeleńskiego do słów Tetmajera. Muzyka i Liryka 2002 t. 10 s. 69-79 (nt. dziewięciu pieśni skomponowanych przez Władysława Żeleńskiego do w...) szczegóły 
1064.artykuł: Łopata Andrzej: Motyw Eros i Thanatos w poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera i w malarstwie Jacka Malczewskiego. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 2 (1997/1998) s. 30-38  szczegóły 
1065.artykuł: Nowak Anna: Liryki Tetmajera w pieśni postmodernistycznej i młodopolskiej. Muzyka i Liryka 1994 t. 4 s. 155-175  szczegóły 
1066.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Anna: "Pamiętam ciche, jasne, złote dnie" Tetmajera w pieśniach Karłowicza, Friemanna i in.. Muzyka i Liryka 1991 t. 3 s. 145-156 (z nut....) szczegóły 
  Towiański Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1067.artykuł: Grzybkowska Teresa: Stattler i Towiański - hermetyzm zobrazowany. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 4 s. 315-322 (obraz "Machabeusze" Kornelisa Stattlera jako plastyczne wyrażenie pogl...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Ujejski Kornel
1068.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Ut poesis pictura - o interpretacji Jana Styki "Chorału" Kornela Ujejskiego. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 43 z. 4 s. 104-118 (ilustracje Jana Styki jako przykład interpretacji plastycznej utworu l...) szczegóły 
  Urbański Aureli
1069.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zieziula Grzegorz: W kręgu weryzmu i "Literaturoper": "Wyrok" Zygmunta Noskowskiego (1906). Muzyka 2009 nr 3/4 s. 101-118 (opera "Wyrok" Zygmunta Noskowskiego jako adaptacja dramatu A. Urbański...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1070.książka o twórcy: Stanisław Vincenz - humanista XX wieku. 2002 ((Pamięci Profesora Ryszarda Łużnego wytrawnego oraz wiernego czytelnik...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wat Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1071.artykuł: Baniecka Ewa: O analogiach - malarstwo Jana Lebensteina a poezja Aleksandra Wata. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 3 s. 93-101  szczegóły 
  Wężyk Franciszek
1072.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pencakowski Paweł: Dekoracja malarska w salonie pałacu hrabiów Mieroszewskich przy ulicy Sławkowskiej w Krakowie: Literackie podstawy cyklu. Rocznik Krakowski 2002 t. 68 s. 143-170 (fragm. art. pośw. literackim inspiracjom autora dekoracji ściennych pa...) szczegóły 
  Wiedemann Adam
1073.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skrabek Dawid: Transgresja sensu: "Cięgi" Adama Wiedemanna i muzyka. Kresy 2007 nr 69/70 s. 91-97  szczegóły 
  Wierzyński Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1074.artykuł: Walczak Marian: Tadeusza Kulisiewicza i Andrzeja Niekrasza kaliski ślad na ziemi. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1999 nr 4 s. 127-146 (dot. m.in. wypowiedzi twórcy nt. drzeworytów Tadeusza Kulisiewicza...) szczegóły 
  Wilkoń Aleksander
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1075.książka o twórcy: Spotkanie. Księga jubileuszowa dla Profesora Aleksandra Wilkonia. 2005 ([Zawiera m.in.:] Małgorzata Kita, Bożena Witosz: Słowo wstępne. - Zdzi...) szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1076.artykuł: Bałus Wojciech: Witkacy: obraz i istnienie. x 2002 ([w ks.:] Wojciech Bałus: Figury losu. Kraków 2002 s. 178-188 [dot. teo...) szczegóły 
1077.artykuł: Sokół Lech: Muzyka jako sztuka czysta. Pozycja muzyki w estetyce Stanisława Ignacego Witkiewicza. Rekonesans. Muzyka 2009 nr 3/4 s. 245-263  szczegóły 
  Wojtyła Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1078.artykuł: Jończyk Alicja: Jan Paweł II w utworach muzycznych. Ruch Muzyczny 1999 nr 11 s. 10-11 (o utworach muzycznych powstałych na kanwie twórczości papieża Jana Paw...) szczegóły 
1079.artykuł: Poezje Karola Wojtyły. Ruch Muzyczny 2000 nr 7 s. 37 (nota o wydaniu płyty "Wielka Pani" zawierającej wiersze Karola Wojtyły...) szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1080.artykuł: Czerni Krystyna: Witraż "Apollo" Stanisława Wyspiańskiego dla Domu Lekarskiego w Krakowie. Folia Historiae Artium 1993 t. 29 s. 129-149 (z odwołaniami do twórczości literackiej Wyspiańskiego...) szczegóły 
1081.artykuł: Januszewicz Maria: "Niebios Królowo święta...". O kulcie Maryjnym w życiu, plastyce i początkach twórczości literacko-teatralnej Stanisława Wyspiańskiego. Nad Odrą 2012 nr 3/5 s. 32-41  szczegóły 
1082.artykuł: Nowakowska-Sito Katarzyna: "Apollo - system Kopernika". Studium o witrażu Wyspiańskiego. Folia Historiae Artium 1993 t. 29 s. 151-167 (z odwołaniami do twórczości literackiej Wyspiańskiego...) szczegóły 
1083.artykuł: Nowakowska-Sito Katarzyna: Homer i archeologia. Stanisława Wyspiańskiego ilustracje do "Iliady" (1896-1898). Rocznik Historii Sztuki 1996 t. 22 s. 155-190  szczegóły 
1084.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Erhardt Ludwik: Mame, tekel w Alei Solidarności. Ruch Muzyczny 2001 nr 24 s. 32-33 (rec. opery "Balthasar" Zygmunta Krauzego powstałej na kanwie "Daniela"...) szczegóły 
artykuł: Krauze Zygmunt: Verdi jest niedościgniony. Ruch Muzyczny 2001 nr 20 s. 8-10 (wyw. nt. pracy nad operą "Balthasar" opartej na dramacie Wyspiańskiego...) szczegóły 
1085.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szubartowicz Przemysław: Smutna magia. Trybuna 2003 nr 213 s. 13 (dot. wydania płyty kompaktowej z sześcioma kompozycjami do słów utworu...) szczegóły 
1086.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borysiuk Katarzyna: "Melancholia" siostrą "Wesela". Do źródeł 2004 z. 2 s. 103-112 (dot. związków obrazu Jacka Malczewskiego "Melancholia" z dramatem Stan...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1087.kult: Polony Leszek: Serce moje gram. Zygmunta Koniecznego opowieść o Wyspiańskim. Ruch Muzyczny 2003 nr 13 s. 8-9 (nt. kantaty Zygmunta Koniecznego "Serce moje gram" skomponowanej ku cz...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zagajewski Adam
1088.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dziadek Adam: Problem ekphrasis - dwa "Widoki Delft" (Adam Czerniawski i Adam Zagajewski). Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 141-151  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żuławski Jerzy
1089.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wypych-Gawrońska Anna: "Eros i Psyche" - utwór dramatyczny w dziele operowym. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 69-78  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
1090.książka: Au carrefour des lettres et des arts du naturalisme au symbolisme. Actes du colloque organise par le Centre de Civilisation Polonaise de l'Universite Paris-Sorbonne (Paris-IV) et par le Centre parisien de l'Academie Polonaise des Sciences avec la concours de l'Universite de Varsovie; Paris, les 19 et 20 octobre 1999. 2000 (Avant propos. * Autour du naturalisme et de l'impressionnisme. Danuta ...) szczegóły 
1091.książka: Delaperriere Maria: Polskie awangardy a poezja europejska. Studium wyobraźni poetyckiej. 2004 (Słowo od tłumacza. - Wprowadzenie. Modernizm i awangardyzm. Hegemonia ...) szczegóły 
1092.książka: Encyklopedia ekspresjonizmu. 1996 ([Zawiera:] Lionel Richard: Ruch ekspresjonistyczny. - Wolf Dieter Dube...) szczegóły 
1093.książka: Encyklopedia symbolizmu. 1992 (Joanna Guze: Od tłumacza. - Jean Cassou: Duch symbolizmu. - Georges Pi...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Encyklopedia i duch czasu. Nowe Książki 1993 nr 5 s. 23-24  szczegóły 
1094.książka: Inspiracje biblijne. 2007 (Wprowadzenie. - Roman Bogacz, Katarzyna Ligas: Biblijny aspekt spotkan...) szczegóły 
1095.książka: Komparatystyka dzisiaj. T. 2, Interpretacje. 2011  szczegóły 
1096.książka: Myśl wędrująca. Księga pamiątkowa dla Tadeusza Sławka. 2006  szczegóły 
1097.książka: Passeron Rene: Encyklopedia surrealizmu. 1993 (Wstęp. Rys historyczny. Surrealizm w malarstwie. Droga automatyzmu. Dr...) szczegóły 
1098.książka: Przestrzenie intermedialności. Adaptacje literatury niemieckojęzycznej. 2012 (Kalina Kuczyńska, Magdalena Saryusz-Wolska: Niemieckojęzyczne obsesje ...) szczegóły 
1099.książka: Simon Marcel: Cywilizacja wczesnego chrześcijaństwa I-IV w.. 1992  szczegóły 
1100.książka: Totenmesse. Modernism in the culture of Northern and Central Europe. 1996 ([Materiały z konferencji pt. "Totenmesse", Warszawa 25-27 X 1995; org....) szczegóły 
recenzja: Baer Joachim T.: Three publications on Polish culture. The Polish Review 1996 t. 41 nr 3 s. 351-357  szczegóły 
recenzja: Faryna-Paszkiewicz Hanna: Jeszcze raz Totenmesse. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 24  szczegóły 
1101.książka: Tresidder Jack: Słownik symboli. 2001  szczegóły 
recenzja: (Ł): Książki 2002 nr 2 s. 57 (nota...) szczegóły 
recenzja: (PD): Książki 2001 nr 7 s. 64 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1102.artykuł: Dziadul Paweł: Słowo - obraz paradygmatyczny - ikona. O intersemiotyczności w słowiańskiej kulturze prawosławnego średniowiecza. Poznańskie Studia Slawistyczne 2012 nr 2 s. 135-154 (m.in. w piśmiennictwie; z notą o Pawle Dziadulu s. 440-441...) szczegóły 
1103.artykuł: Godlewicz-Adamiec Joanna: Średniowieczna teoria obrazu na Wschodzie i Zachodzie. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 243-251 (szerzej o teoriach Jana z Damaszku i Grzegorza Wielkiego...) szczegóły 
1104.artykuł: Godlewicz-Adamiec Joanna: Zjawisko pierwotności i wtórności w relacji obraz-słowo w epoce średniowiecza. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 253-262  szczegóły 
1105.artykuł: Janik Ireneusz: Samotne piękno względności. Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 142-145 (nt. problemu natchnienia w dziełach sztuki...) szczegóły 
1106.artykuł: Kębłowska-Ławniczak Ewa: Acta Universitatis Wratislaviensis. Anglica Wratislaviensia 2001 nr 36 (2268) s. 179-184 ([rec. ks.:] Jack J. Spector: Surrealist Art an Writing, 1919/39...) szczegóły 
1107.artykuł: Kobielus Stanisław: Instrumentarium Boga jako Najwyższego Muzyka (Starożytność i Średniowiecze). Folia Historiae Artium 2001 t. 5/6 s. 7-24 (temat muzyki w pismach starożytnych i średniowiecznych...) szczegóły 
1108.artykuł: Kwestorowska Anita: Kult absurdu. Trybuna 2002 nr 257 s. 9 (dot. wystawy sztuki surrealistycznej, prezentującej m.in. dzieła twórc...) szczegóły 
1109.artykuł: Mądry Alina: Muzyka w afekcie. Słów kilka o muzycznej teorii afektów do połowy XVIII wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 229-347  szczegóły 
1110.artykuł: Walczak Marek: Cykle hagiograficzne w sztuce średniowiecznej do początku wieku XIII. Zarys problematyki. Folia Historiae Artium [Seria Nowa] 2001 t. 5/6 s. 119-138 (Dzieje Apostolskie oraz żywoty świętych w sztukach plastycznych - głów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
1111.książka: In the space of arts. Interdisciplinarity, idenity and (post)modernity. 2004 ([Eseje dot. pogranicza sztuk i opisu poszczególnych sztuk z perspektyw...) szczegóły 
1112.książka: Kolago Lech: Musikalische Formen und Strukturen in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. 1997 ([Powinowacto struktur językowych i muzycznych w poezji i prozie na prz...) szczegóły 
recenzja: Hilscher Eberhard: Verzauberungen durch Wort- und Tonkunst. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1998 nr 3 s. 125-126  szczegóły 
recenzja: Musiał Łukasz: Orbis Linguarum 1999 t. 11 s. 273-274  szczegóły 
recenzja: Papiór Jan: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 22 s. 733-738  szczegóły 
recenzja: Pszczółkowski Tomasz G.: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1998 t. 16 s. 393-397  szczegóły 
1113.książka: Kolago Lech: Musikalische Formen und Strukturen in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts (Rozprawa habilitacyjna). 1994  szczegóły 
1114.książka: Przestrzenie intermedialności. Adaptacje literatury niemieckojęzycznej. 2012 (Kalina Kuczyńska, Magdalena Saryusz-Wolska: Niemieckojęzyczne obsesje ...) szczegóły 
1115.książka: Wittlin Józef: Orfeusz w piekle XX wieku. 2000 (Przedmowa. * [Zawiera m.in.:] Wojna, pokój i dusza poety [m.in. nt. wo...) szczegóły 
recenzja: Drabik Grażyna: Pochwała miłości. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 19 X s. 5, 11  szczegóły 
nawiązanie: Zieliński Jan: Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 2 XI s. 9 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Gawliński Stanisław: Hardy imperatyw. Tygiel Kultury 2003 nr 1/3 s. 204-206  szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Autoportret Orfeusza. Więź 2001 nr 5 s. 177-181  szczegóły 
recenzja: (kl): Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 118 (nota...) szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Plotki na poziomie. Polityka 2001 nr 16 s. 54 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kubisiowska Katarzyna: Kronika złudzeń. Polityka 2001 nr 16 s. 54  szczegóły 
recenzja: Lektor: Józef Wittlin, w ćwierćwiecze śmierci. Tygodnik Powszechny 2001 nr 9 s. 13 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Miłosz Czesław: Mój Wittlin. Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 74-76  szczegóły 
recenzja: M.: Odra 2001 nr 11 s. 123  szczegóły 
recenzja: Nowosielski Kazimierz: Żarliwość i uczciwość. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Okłot Michał: Piekło, słowa i tamaryszki. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 16 VIII s. 10  szczegóły 
recenzja: P.D.: Magazyn Literacki 2001 nr 4 s. 36 (nota...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2001 nr 51 s. 164 (nota...) szczegóły 
artykuł: Hartwig Julia: Miejsce przy oknie [z tego cyklu:] Wygnanie. Więź 2001 nr 7 s. 195-198 (fel. nt. wrażeń z lektury Józefa Wittlina; także wspomnienia autorki o...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1116.impreza: International Conference on History and Theory of the Picturebook - konferencja (2011).  szczegóły 
artykuł: Cackowska Małgorzata: Ten fenomenalny picturebook.... Ryms 2012 nr 16 (2011/2012) s. 24-25 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1117.artykuł: Pestka Dariusz: The Romantic Heritage and the Concept of the Post-Romantic in Literature and Music. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 2003 z. 6 s. 103-119 (dot. istoty romantyzmu i inspiracji romantycznych w późniejszych utwor...) szczegóły 
1118.artykuł: Roscher Wolfgang: "Wem lausch ich und wen hoer ich?" Zur Homer-Rezption in poetisch-musikalischen und philosophisch-theologischen Zeugnissen. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 63-70 (na przykładach utworów autorów: Osip Mandelsztam, Franz Kafka, Rose Au...) szczegóły 
1119.artykuł: Sotomayor Eduardo E. Parilla: Multiperspectividad y montaje: territorio comun del cine y la novela. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Romanica Silesiana 2008 t. 3 (2675) s. 104-109 (techniki filmowe wykorzystywane w dziełach współczesnych pisarzy połud...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Literatura science-fiction i fantasy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1120.artykuł: Ostromęcki Jakub: Fantastyczny heavy metal (I-III). Nowa Fantastyka 2002 nr 8-10 (dot. m.in. związków muzyki heavymetalowej z literacką fantastyką...) szczegóły 
polemika: Fantastyczny metal (5). Nowa Fantastyka 2003 nr 2 s. 2 (listy do redakcji; aut.: Aleksander Myćka, Grzegorz Świtek...) szczegóły 
nawiązanie: Ostromęcki Jakub: Fantastyczny metal (6). Nowa Fantastyka 2003 nr 4 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
sprostowanie: Ostromęcki Jakub: Fantastyczny metal (4). Nowa Fantastyka 2002 nr 12 s. 2 (dot. błędu rzeczowego w cyklu artykułów autora; list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Pągowski Marcin: Fantastyczny metal (7). Nowa Fantastyka 2003 nr 6 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
1121.książka: Oracki Tadeusz: Blaski i cienie sztokholmskich laurów. Wokół literackich Nagród Nobla 1901-2000. 2003 (Część I: - Literacka Nagroda Nobla 1901-2000: Wykaz laureatów literack...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Festiwale, konferencje, kongresy, zjazdy (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
1122.impreza: "Imago narrat. Obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich" - konferencja naukowa (2001). (m.in.: nad rolą symboliki manus dei w kronice Thietmara zastanawiał si...) szczegóły 
artykuł: Pandura Mariusz: Kronika. Studia Źródłoznawcze 2002 t. 40 s. 273-274  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
1123.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bugajczyk Robert: Trybuna 1996 nr 267 s. 19 (nota...) szczegóły 
1124.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niesiołowski Łukasz: Gabinet figur woskowych. Mówią Wieki 1998 nr 6 s. 51-52  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
1125.książka: Bois Jean-Pierre: Historia starości. Od Montaigne'a do pierwszych emerytur. 1996 ([Kontynuacja pracy Georgesa Minois pod tym samym tytułem; zawiera:] Pr...) szczegóły 
recenzja: Środa Magdalena: Czy warto być Dorianem Grayem?. Nowe Książki 1996 nr 12 s. 50-51  szczegóły 
1126.książka: Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich. 2003 ([Zawiera m.in.:] Duchowość i literatura: - Katarzyna Zawilska: Wybrane...) szczegóły 
1127.książka: Dwudziestowieczna ikonosfera w literaturach europejskich. Wizualizacja w literaturze. 2002 ([Zawiera m.in.:] Kultura - ikonosfera - literatura: wzajemne relacje: ...) szczegóły 
recenzja: Śniecikowska Beata: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2003 t. 46 s. 264-270  szczegóły 
1128.książka: Hall James: Leksykon symboli sztuki Wschodu i Zachodu. 1997 (O symbolach w sztuce [wstęp]. * [Część słownikowa - hasła zgrupowane w...) szczegóły 
1129.książka: Inspiracje chrześcijańskie w kulturze Europy. Materiały z konferencji 11-14 maja 1999 r. [Część II]. 2000 ([M.in zawiera:] Anna M. Komornicka: Inspiracje biblijne w "Listach" św...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 120-121  szczegóły 
1130.książka: Jerozolima w kulturze europejskiej = Jerusalem in European culture. 1997 ([Zawiera materiały z konferencji zorganizowanej w Instytucie Sztuki Po...) szczegóły 
recenzja: Friedrich Jacek: Studia Judaica 1998 [r. 1] nr 1 s. 110-113  szczegóły 
recenzja: Kaczyński Andrzej: Miasto dwuwymiarowe. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 23 [właśc. 22] s. 3  szczegóły 
1131.książka: Kobielus Stanisław: Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza. 1997 (Wstęp. * Cz. I. Bóg i człowiek w średniowiecznym Universum: 1. ...) szczegóły 
recenzja: Bernat Anna: Ziemski adres Raju. Życie z Książkami 1998 z 28 I s. 5  szczegóły 
recenzja: [Mrozowicz Wojciech] W.M.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1999 t. 4 s. 242 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: W średniowiecznym Raju. Nowe Książki 1998 nr 3 s. 20  szczegóły 
1132.książka: Literatura a liturgia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej Łódź, 14-17 maja 1996. 1998 ([Zawiera teksty referatów:] I. W kręgu Biblii i liturgii: Jacek Salij:...) szczegóły 
recenzja: Borek Piotr: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 128-132  szczegóły 
recenzja: Kowalska Hanna: Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 107-108  szczegóły 
1133.książka: Morze w kulturze starożytnych Greków i Rzymian. Praca zbiorowa. 1995 ([Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w Turawie k. Opola pr...) szczegóły 
1134.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 6 s. 6 (nota sprawozdawcza z promocji książki; Lublin, 25 X 2000...) szczegóły 
1135.książka: Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej. Prace interdyscyplinarne. T. 2 cz. 1. 2001 ([M.in. zawiera rozprawy:] Lucyna Rożek: Świątynia a literatura. Słowo ...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: x ([w ks. zb.:] Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wiek...) szczegóły 
1136.książka: Obraz świątyni w kulturze i literaturze europejskiej. Prace interdyscyplinarne. T. 2 cz. 2. 2001 ([M.in. zawiera rozprawy:] V.A. Pozdeev: Semiotika khrama v russkom fol...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 2002 nr 4 s. 614-616  szczegóły 
1137.książka: Pawłowska-Jądrzyk Brygida: Uczta pod Wiszącą Skałą. Metafizyczność i nieokreśloność w sztuce (nie tylko) literackiej. 2011  szczegóły 
1138.książka: Poszukiwanie sensów. Lekcja z czytania kultury. ([Zawiera m.in.:] Piotr Kowalski: Encyklopedia i palimpsest. - Jerzy Ja...) szczegóły 
1139.książka: Saint-Hilaire Paul de: Tajemny świat labiryntów. 1994 ([Zawiera:] Cz. 1: Sekretne ścieżki labiryntu [m.in. o ukrytym kodzie "...) szczegóły 
1140.książka: Starobinski Jean: Czarodziejki. ([Dot. m.in. znaczenia opery w epokach, filozoficznej recepcji opery or...) szczegóły 
1141.książka: Starowieyski Marek: Tradycje biblijne. Biblia w kulturze europejskiej.  szczegóły 
recenzja: Baran Grzegorz M.: Roczniki Kulturoznawcze = Annales des Études Culturelles = Annals of Cultural Studies 2011 t. 2 s. 153-159  szczegóły 
1142.książka: Taniec i literatura. 2002 (Eugeniusz Czaplejewicz: Słowo wstępne. * 1. Taneczność poezji: Eugeniu...) szczegóły 
1143.książka: Trachtenberg Joshua: Diabeł i Żydzi. Średniowieczna koncepcja Żyda a współczesny antysemityzm. 1997 ([Dedykacja:] Pamięci Jacoba Manna (1888-1940). * J.T.: Przedmowa. Wstę...) szczegóły 
recenzja: Kochanowska Ewa: Żydowskie konszachty z diabłem. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 1/2 s. 20  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Żydzi z Panem Bogiem w tle. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 49-50  szczegóły 
recenzja: Węgrzynek Hanna: Wizerunek zbyt diabelski. Midrasz 1998 nr 1 s. 50  szczegóły 
polemika: Stiller Robert: Midrasz 2001 nr 5 s. 3 (list do redakcji...) szczegóły 
1144.książka: Zalewska-Lorkiewicz Katarzyna: Książę Ciemności. O średniowiecznych wyobrażeniach szatana. 1996 (Wstęp. Pojęcie zła w religiach starożytnych. Szatan - upadły anioł Boż...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1145.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 1 s. 167-168 ([rec. ks.:] A walk in the Garden. Biblical, iconographical and literar...) szczegóły 
1146.artykuł: Czyżewski Krzysztof: The Temptation of a Poet. Krasnogruda 1998 nr 8 s. 228-230 (motywy orfickie m.in. w twórczości Rainera Marii Rilkiego, Mariny Cwie...) szczegóły 
1147.artykuł: Kliś Zdzisław: Przedstawienia śmierci w średniowiecznych malowidłach ściennych w Europie Środkowej. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 627-653 (także nt. tekstów literackich...) szczegóły 
1148.artykuł: Knapiński Ryszard: "Scribere, qui curat vir sacra figurat". O symbolice wizerunku skryby. Res Historica 1998 z. 3 s. 123-130 (tradycja przepisywania tekstów od czasów starożytnych i wizerunek skry...) szczegóły 
1149.artykuł: Makarewicz Stanisław: Fresk Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w bazylice katedralnej w Sandomierzu. Zeszyty Sandomierskie 1999 nr 9 s. 44-50 (obszernie nt. tekstów hagiograficznych poświęconych okolicznościom śmi...) szczegóły 
1150.artykuł: Murawska Katarzyna: Turris Sapientiae. Rocznik Historii Sztuki 1992 t. 19 s. 65-100 (motyw wieży w literaturze i sztuce od późnego średniowiecza do czasów ...) szczegóły 
1151.artykuł: Roscher Wolfgang: "Wem lausch ich und wen hoer ich?" Zur Homer-Rezption in poetisch-musikalischen und philosophisch-theologischen Zeugnissen. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 63-70 (na przykładach utworów autorów: Osip Mandelsztam, Franz Kafka, Rose Au...) szczegóły 
1152.artykuł: Schwarzbauer Michaela: Zwischen Totenkult und Schoenheit. Polyaesthetische und kulturpaedagogische Anmerkungen. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 101-112 (dot. motywów śmierci i piękna na przykładzie prozy Christopha Ransmayr...) szczegóły 
1153.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: To jest całe moje życie. Midrasz 2001 nr 5 s. 20-22 (dot. autobiograficznej powieści graficznej Charlotty Salomon "Leben Od...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
    książki (alfabet tytułów)
1154.książka: Współczesna myśl estetyczna. Wybór tekstów. 1993 (Ryszard Różanowski: Wprowadzenie. - [Zawiera fragmenty wypowiedzi arty...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Historia literatury (amerykańska)
    książki (alfabet autorów)
1155.książka: Wącior Sławomir: Modernist mutations. The morphology of the imagist poem. Context, text, intertext. 2003 ([Dot. angielskiej i amerykańskiej grupy poetyckiej imagistów w latach ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Brown John Gracen
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1156.artykuł: Malecka Teresa: "Pięć pieśni na sopran i orkiestrę smyczkową" Zbigniewa Bujarskiego do słów Johna Gracena Browna. Muzyka i Liryka 2002 t. 10 s. 181-192 (z fragm. wierszy w oryg. i przekładzie T. Maleckiej, z nut....) szczegóły 
  Dick Philip K.
1157.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chełminiak Wiesław: Rok 2054. "Minority Report" - Spielberg kontratakuje. Wprost 2002 nr 26 s. 112-115 (nt. ekranizacji utworu Dicka; dot. także literackiego pierwowzoru; z n...) szczegóły 
  Ellison Harlan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1158.artykuł: Jacek Yerka. Pola snów. Nowa Fantastyka 2002 nr 5 s. 17-24 (dot. m.in. albumu "Mind Fields" malarza Jacka Yerki, do którego Elliso...) szczegóły 
  Foster Stephen Collins
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1159.artykuł: Kowal Roman: Stephen Collins Foster and his new American song. Muzyka i Liryka 1999 t. 8 s. 135-147 (dot. pieśni Stephena Collinsa Fostera, w których kompozytor jest też a...) szczegóły 
  Komunyakaa Yusef
    wywiady (alfabet autorów)
1160.wywiad: Kelly Robert: Jazz i poezja (Z Yusefem Komunyakaą i Williamem Matthewsem rozmawia Robert Kelly). Literatura na Świecie 2002 nr 4/6 s. 96-115 (rozmowa przeprowadzona w ramach spotkania "Southern Jazz and Poetry Ex...) szczegóły 
  Levin Ira
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1161.artykuł: Helman Alicja: Zamienię kobietę, którą kocham.... Dekada Literacka 1993 nr 7 s. 3 (dot. zekranizowanych pow. I. Levina: Pocałunek przed śmiercią, Żony z...) szczegóły 
  Stein Gertrude
1162.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kołacka Daria: Komponowanie miasta. Paryż a początki sztuki nowoczesnej. Kultura Współczesna 2001 nr 2/3 s. 126-143 (dot. związków między konstrukcją narracji a obrazem nowoczesnego Paryż...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura argentyńska / Historia literatury (argentyńska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1163.artykuł: Królikowska Karolina: Tango - opowieść o niespełnieniu. Rita Baum 2002 nr 5 s. 112-114 (art. ogólny nt. historii tanga, dotyczy także tekstów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura argentyńska / Hasła szczegółowe (argentyńska) / Hasła osobowe (argentyńska)
  Borges Jorge Luis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1164.artykuł: Bal Mieke: Antropometamorfoza: rozwidlające się ścieżki i kryształy w filozofii czasu Louise Bourgeois. Teksty Drugie 2003 nr 2/3 s. 314-329 (dot. inspiracji prozą autora w instalacjach Louise Bourgeois; z not. o...) szczegóły 
  Cortazar Julio
1165.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Misztal Katarzyna: Jan Sebastian Bach, Julio Cortazar. Partytura zemsty. Opowieść na instrumenty klawiszowe. LiteRacje 2004 nr 1 s. 22-27  szczegóły 
Literatury obce / Literatura australijska / Literatura współczesna (australijska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1166.artykuł: Duralska Aleksandra: Przenikanie komiksu i fotografii w "Przybyszu" Shauna Tana. Zeszyty Komiksowe 2010 nr 10 s. 66-68 (z notą o aut....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Historia literatury (austriacka)
    książki (alfabet autorów)
1167.książka: Kuryluk Ewa: Wiedeńska Apokalipsa. Eseje o kulturze austriackiej XX wieku. 1999 (Do Czytelników "Wiedeńskiej apokalipsy" [Ewa Kuryluk: Wiedeńska apokal...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 11/12 s. 20 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lektor: W klimacie apokalipsy. Tygodnik Powszechny 1999 nr 42 s. 13  szczegóły 
recenzja: M: Odra 2000 nr 1 s. 124  szczegóły 
recenzja: Paźniewski Włodzimierz: Przypadek szaleństwa najwyższej klasy. Przegląd Polityczny 2000 nr 44 s. 151-153  szczegóły 
recenzja: Trzeciak Przemysław: Inna twarz Wiednia. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Wiedeń nadal aktualny. Gazeta. Magazyn 1999 nr 37 s. 39  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1168.artykuł: Hurnikowa Elżbieta: Secesja w poezji austriackiej na przełomie XIX i XX wieku - "literarischer Jugendstil". Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1998 z. 7 s. 77-84  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Hofmannsthal Hugo von
1169.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Moździerz Marek: "Sześć monologów Jedermanna" Franka Martin. Musica de morte. 2011 ([Dot. kompozycji Franka Martina do monologów z dramatu]...) szczegóły 
  Jelinek Elfriede
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1170.artykuł: Treude Sabine: O ptakach, zającach i innych przytulnościach. Przeniesienie przestrzeni u Annetty Messager i Elfriede Jelinek. Katedra 2001 nr 2 s. 154-161 (dot. warstwy wizualnej i literackiej pierwszego rozdziału strony inter...) szczegóły 
  Rilke Rainer Maria
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1171.książka o twórcy: Bartczak Maciej: Raul Koczalski. Muzyczna interpretacja poezji Rainera Marii Rilkego na przykładzie pieśni op. 99 i op. 102. 2011  szczegóły 
1172.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szoka Marta: "Der Cornet" Rainera Marii Rilkego i Franka Martina - problem kwalifikacji gatunkowej. Muzyka i Liryka 2000 t. 9 s. 243-253  szczegóły 
  Weinhebers Josef
1173.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kolago Lech: Einige Bemerkungen zu Josef Weinhebers Gedicht "Variationen auf eine Hoelderlinische Ode", welches nach einem musikalischen Prinzip verfasst wurde. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1995 t. 11 s. 71-86  szczegóły 
Literatury obce / Literatura aztecka / Historia literatury (literatura aztecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1174.artykuł: Siarkiewicz Elżbieta: La "Piedra del Sol" y la relectura de los mitos cosmogonicos. Estudios Latinoamericanos 1999 t. 19 s. 87-100 (nt. Piedra del Sol - kamiennego kalendarza azteckimi z XV wieku, pokry...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    książki (alfabet autorów)
1175.książka: Od Joyce'a do liberatury. Szkice o architekturze słowa. ( Katarzyna Bazarnik: Dlaczego od Joyce'a do liberatury (zamiast wstępu...) szczegóły 
recenzja: Łuba Arkadiusz: Joyce i liberatura. Portret 2003 nr 15 s. 151-153  szczegóły 
recenzja: Momro Jakub: Skóra tekstu. Ha!art 2003 nr 2 s. 97 (z not. o autorze art....) szczegóły 
recenzja: Or.: Odra 2003 nr 9 s. 101-102  szczegóły 
1176.książka: Wącior Sławomir: Modernist mutations. The morphology of the imagist poem. Context, text, intertext. 2003 ([Dot. angielskiej i amerykańskiej grupy poetyckiej imagistów w latach ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1177.artykuł: Banfield Stephen: English song. Muzyka i Liryka 1999 t. 8 s. 111-120 (relacje muzyki i literatury, od XVII do XX w.; ze streszczeniem w języ...) szczegóły 
1178.artykuł: Majda Tadeusz: The Celts, The Scythians, and the Turks. Parallels in the visual arts and literature. x 2000 ([w ks. zb.:] Collectanea Celto-Asiatica Cracoviensia. Red. Jadwiga Pst...) szczegóły 
1179.artykuł: Pestka Dariusz: The Romantic Heritage and the Concept of the Post-Romantic in Literature and Music. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 2003 z. 6 s. 103-119 (dot. istoty romantyzmu i inspiracji romantycznych w późniejszych utwor...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Bacon Francis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1180.artykuł: Wyżyńska Edyta: Temat Ukrzyżowania w twórczości Francisa Bacona. Biuletyn Historii Sztuki 1989 r. 51 nr 3/4 s. 285-301  szczegóły 
  Blake William
1181.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grodź Iwona: Zaślubiny obrazu i słowa. Kresy 2005 nr 63 s. 214-220 (symbioza tekstu literackiego i szaty graficznej w poemacie, którego a...) szczegóły 
  Byron George Gordon Noel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1182.artykuł: Chrenkoff Magdalena: Liryka Byrona w pieśni XIX wieku. Muzyka i Liryka 1994 t. 4 s. 125-139  szczegóły 
  Carroll Lewis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1183.artykuł: Turska Ewa: Alicja w krainie czarów i na fotografii. Rzeczpospolita 2002 nr 24 s. A9 (dot. fotografii Alice Pleasance Liddell, pierwowzoru bohaterki "Alicji...) szczegóły 
1184.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fiorenza Antonino: Flamingoes and mustard, or Through the Looking-Glass and what Erik found there. Res Facta Nova 2003 [nr] 6 s. 277-286 (dot. związków muzyki Erika Satiego z utworem...) szczegóły 
  Conrad Joseph
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1185.artykuł: Borkowski Andrzej Maria: Conradowskie inspiracje. Autograf 2008 nr 1 s. 33 (obrazy Elżbiety Tęgowskiej rezultatem lektur Conrada...) szczegóły 
1186.artykuł: Helman Alicja: Conrad w świecie filmu. Con-teksty 1999 nr 2/3 s. 88-91 ([omów. ks.:] Conrad and film. Red. Gene M. Moore. Cambridge 1997...) szczegóły 
1187.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zmudziński Bogusław: Powrót do jądra ciemności. Nowa, "kanoniczna" wersja słynnego filmu Coppoli na polskich ekranach. Tygodnik Powszechny 2003 nr 32 s. 20 (nt. filmu "Czas Apokalipsy - powrót" Francisa Forda Coppoli inspirowan...) szczegóły 
  Dickens Charles
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1188.artykuł: Dickens w oku kamery. Tydzień Polski [Londyn, 2001-2015] 2012 nr 12 s. 2 (nota o odnalezieniu w Brytyjskim Archiwum Filmowym minutowy film z 190...) szczegóły 
  Fielding Helen
1189.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojnicka Joanna: Dziennik trzydziestolatki. Dekada Literacka 2001 nr 10/11 s. 116-119 (rec. angielsko-amerykańskiej ekranizacji filmowej powieści, reż. Sharo...) szczegóły 
  Rossetti Dante Gabriel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1190.artykuł: Gintowt-Juchniewicz Magdalena: Sfinks, anioł i Salome. Wizerunki kobiety w sztuce symbolizmu. Enigma 2000 nr 26 (1999/2000) s. 16-18 (m.in. powieść "Hand and Soul", w której zawarł swoje credo artystyczne...) szczegóły 
  Rowling Joanne K.
1191.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Harry Potter w świecie symboliki w architekturze" - wykład prof. Zbigniewa P. Pinińskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 4 s. 6-7 (streszczenie wykładu dotyczącego wpływu fascynacji utworem na kulturę ...) szczegóły 
artykuł: Kałużyński Zygmunt, Raczek Tomasz: Perły do lamusa? [z tego cyklu:] Banał na miotle. Wprost 2002 nr 5 s. 106 (dot. m.in. relacji ekranizacji z powieścią; rozmowa...) szczegóły 
polemika: Dzięciołowski Eugeniusz: Banał na miotle. Wprost 2002 nr 7 s. 17 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Pasternak Piotr: Banał na miotle. Wprost 2002 nr 10 s. 118 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Pietrzak Maria: Banał na miotle. Wprost 2002 nr 8 s. 16 (list do redakcji...) szczegóły 
artykuł: Śliwińska Teresa: Harry i psychika maluchów. Rzeczpospolita 2002 nr 42 s. A7 (dot. odbioru powieści i jej ekranizacji przez dzieci, w tym wpływu med...) szczegóły 
  Shakespeare William
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1192.książka o twórcy: On page and stage. Shakespeare in Polish and World culture. 2000 ([M.in. zawiera:] Krystyna Kujawińska-Courtney: Foreword * I. Renaissan...) szczegóły 
recenzja: Sokolyansky Mark G.: Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 49 z. 2 s. 198-200  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1193.artykuł: Rogozińska-Wickers Anna: Zakochany Szekspir. Rzeczpospolita 2002 nr 48 s. A8 (nt. koncertu Stanisława Soyki w Nowym Jorku, podczas którego muzyk wyk...) szczegóły 
sprostowanie: Rogozińska-Wickers Anna: Sprostowanie. Rzeczpospolita 2002 nr 51 s. A10 (not....) szczegóły 
1194.artykuł: Śmiałkowski Kamil: Otello superstar. Newsweek. Polska 2001 nr 13 s. 110-112 (nt. licznych ekranizacji filmowych sztuk Szekspira...) szczegóły 
1195.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Radkiewicz Małgorzata: Dramat i teatr. x ([w ks.:] Małgorzata Radkiewicz: Derek Jarman - portret indywidualisty....) szczegóły 
1196.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bernat Leszek: Nowe premiery w Opera National de Lyon. Ruch Muzyczny 2000 nr 7 s. 28-30 (m.in. nt. skomponowania przez Philippe'a Boesmansa opery na podstawie ...) szczegóły 
1197.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tański Paweł: Stanisław Sojka śpiewa sonety Szekspira. Undergrunt 2002 nr 8 s. 78-83 (omówienie płyty "Soyka sonety Shakespeare" Stanisława Sojki, pod kątem...) szczegóły 
1198.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Adamiecka-Sitek Agata: Kennetha Branagha taniec z Szekspirem. Teatr 2001 nr 10 s. 54-61 (analiza kolejnej filmowej adaptacji Kennetha Branagha dramatu Szekspir...) szczegóły 
artykuł: Sobolewski Tadeusz: Spodnie Kupida. Szekspirowski film Kennetha Branagha. Gazeta Wyborcza 2001 nr 182 s. 11 (nt. filmowej adaptacji sztuki...) szczegóły 
  Stoppard Tom
1199.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Uchman Jadwiga: Words and Images. Tom Stoppard's "After Magritte". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 1999 z. 3 s. 129-141  szczegóły 
  Tolkien John Ronald Reuel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1200.artykuł: Łukaszewicz Magdalena: Akwarelą i kopikiem. Newsweek. Polska 2002 nr 45 s. 98-102 (dot. ilustracji Katarzyny Chmiel do powieści Tolkiena...) szczegóły 
1201.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fiałkowski Tomasz: "Dwie wieże", dwie wizje. Tolkien w kinie: druga część "Władcy Pierścieni". Tygodnik Powszechny 2003 nr 7 s. 20 (porównanie pierwowzoru literackiego z filmową adaptacją pt. "Dwie wież...) szczegóły 
artykuł: Harry Potter od jutra w kinach. Rzeczpospolita 2002 nr 37 s. A10 (rubryka dot. premiery ekranizacji powieści, zawiera m.in. noty dot. tr...) szczegóły 
polemika: Celary Joanna: Wolę "Pierścień Nibelunga". Wprost 2002 nr 12 s. 16 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Lichański Jakub: Wolę "Pierścień Nibelunga". Wprost 2002 nr 12 s. 16 (list do redakcji...) szczegóły 
artykuł: O'Brien Michael: Przywracanie zmysłu cudowności. Christianitas 2002 nr 11/12 s. 300-305 (wyw. w związku z premierą pierwszej części adaptacji filmowej powieści...) szczegóły 
artykuł: Ziemkiewicz Paweł: Władca ekranu. Wprost 2002 nr 7 s. 101-104 (dot. ekranizacji powieści, także odbioru filmu przez miłośników cyklu ...) szczegóły 
  Tomasz Morus święty *
1202.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowzan Jacek: Od Boscha do Morusa, czyli między septem peccata capitalia a quattuor hominum novissima. Ogród 2003 nr 1/2 s. 109-127 (dot. motywu czterech rzeczy ostatecznych w utworze Tomasza Morusa i ma...) szczegóły 
  Wilde Oscar Fingal O'Flahertie Wills
1203.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojno-Owczarska Ewa: "Warum komponiere ich nicht gleich ohne weiteres <>". "Salome" Richarda Straussa jako pierwsza niemiecka opera literacka. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 277-285 (dot. adaptacji dramatu na użytek opery oraz recepcji dzieła Straussa; ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Historia literatury (bułgarska)
    książki (alfabet autorów)
1204.książka: [Drugie] II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 1991 ([Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama M...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 85 (1671) s. 112-113  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1205.artykuł: Adamek Dorota: Postać świętego Demetriusza. Rozwój jego kultu w średniowiecznej Bułgarii do końca XVI wieku, z uwzględnieniem źródeł ikonograficznych. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
1206.artykuł: Georgieva Cvetana: Muzykal'naja tema v literature bolgarskogo avangarda. Studia Litteraria Polono-Slavica 2000 [t.] 5 s. 219-228 (ze streszczeniem w jęz. polskim, nota o Cwietanie Georgiewej s. 526...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Literatura współczesna (chińska) / Życie literackie (chińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1207.artykuł: Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 243-245 (omówienie artykułu: Eugene Y. Wang: The winking owl: visual effect and...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Hasła szczegółowe (chińska) / Hasła osobowe (chińska)
  Yuan Tsen Ts'ai *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1208.artykuł: Nowak Anna: "Trzy poematy Yuan Tsen Ts'ai" Ludomira Michała Rogowskiego w nurcie pieśni orientalnej. Muzyka i Liryka 2002 t. 10 s. 291-299  szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Hasła szczegółowe (chorwacka) / Hasła osobowe (chorwacka)
  Kozarac Josip
1209.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bilić Anica: Usporedba "Slavonske sume" Josipa Kozarca i Adolfa Waldingera. Poznańskie Studia Slawistyczne 2012 nr 2 s. 19-40 (ze streszcz. w jęz. angielskim; z notą o Anicy Bilić s. 439...) szczegóły 
  Sever Josip
1210.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ruttar Anna: Tłumaczenie wiersza "klisej kise" Josipa Severa a zagadnienie muzyczności. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Przekłady Literatur Słowiańskich 2009 t. 1 cz. 1 (2645) s. 92-101 (problemy oddania muzyczności tekstu poetyckiego w przekładzie, na przy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1211.artykuł: Becker Peter: "...wovon das Herz ueberstroemt." Peter Ebens Lektion ueber dein Eigensinn der Musik. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 22 s. 21-24 (dot. skomponowanego przez Petra Ebena cyklu "Schleier und Traenen", kt...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura duńska / Literatura współczesna (duńska)
    książki (alfabet autorów)
1212.książka: Mrozewicz Anna Estera: Śladami ekfrazy. Duńscy pisarze współcześni wobec sztuk wizualnych. 2010  szczegóły 
Literatury obce / Literatura etiopska / Hasła szczegółowe (etiopska) / Utwory anonimowe (etiopska)
1213.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lur'e Vasilijj M.: Tri Ierusalima Lalibely. Interpretacija kompleksa cerkvejj Lalibely v svete dannykh ego "Zhitija". Warszawskie Studia Teologiczne 2000 t. 12 (1999) cz. II s. 117-140  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1214.artykuł: Karłowska-Kamzowa Alicja: Książka także do oglądania (Ze studiów nad drukowanymi modlitewnikami paryskimi przełomu wieku XV/XVI). Res Historica 1998 z. 3 s. 113-122  szczegóły 
1215.artykuł: Pistone Daniele: De la chanson a la melodie: mutations et constantes dans l'histoire de quelque genres vocaux francais. Muzyka i Liryka 1999 t. 8 s. 41-52 (powiązania muzyki i poezji w pieśniach - od średniowiecza do współczes...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1216.artykuł: Gadomska Katarzyna: Le gore: du cinema a la litterature. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Romanica Silesiana 2008 t. 3 (2675) s. 120-131 (filmy gore jako inspiracja literacka...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Zagadnienia specjalne (francuska) / Tematy, motywy (francuska)
    książki (alfabet autorów)
1217.książka: Kowalski Jacek: Rymowane zamki. Tematy architektoniczne w literaturze starofrancuskiej drugiej połowy XII wieku. 2001 (Wstęp. "Visibilia et invisibilia" czyli pomiędzy wyobraźnią a rzeczywi...) szczegóły 
recenzja: (jwol): Notes Wydawniczy 2003 nr 1 s. 70-71 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Beckett Samuel
1218.dotyczy innego zapisu:
-książka twórcy: Jazownik Monika: Wokół dramatu absurdu schizofrenią naznaczonego. "Cascando" Lidii Zielińskiej według Samuela Becketta. 2003 ([Interpretacja dzieła muzycznego jako przejawu kultury ponowoczesnej i...) szczegóły 
  Dumas Alexandre (syn)
1219.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Baricco Alessandro: "Traviata" obnażona. Anatomia opery. Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 187-189 (dot. Alphonsine Duplessis, pierwowzoru bohaterki powieści "Dama Kameli...) szczegóły 
  Foucault Michel
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1220.książka twórcy: Foucault Michel: To nie jest fajka. 1996 ([Zawiera eseje o malarstwie Rene Margitte'a:] I. Oto dwie fajki. II. Z...) szczegóły 
recenzja: Bakalarczyk Danuta: Odpowiednie dać rzeczy słowo?. Nowe Książki 1997 nr 7 s. 38-39  szczegóły 
  Hugo Victor-Marie
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1221.artykuł: Claudon Francis: Liszt et Hugo. Les possibilites de la melodie en langue francaise. Muzyka i Liryka 2000 t. 9 s. 117-127 (dot. muzyki Franciszka Liszta do sześciu poematów Victora Hugo; ze str...) szczegóły 
1222.artykuł: Gondowicz Jan: Usta mroku. Plus Minus 2002 nr 8 s. D2 (dot. m.in. postawy twórczej Hugo, również jego rysunków; m.in. w konte...) szczegóły 
  Jarry Alfred
1223.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sobolewska Justyna: Głosy i ludzie. Przekrój 2004 nr 2 s. 81 (m.in. nt. ilustracji Jana Młodożeńca do "Króla Ubu"...) szczegóły 
  Mallarme Stephane
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1224.artykuł: Kania Ireneusz: Verlaine-Mallarme-Debussy. Poezja a muzyka. Ruch Muzyczny 1994 nr 17 s. 1, 8  szczegóły 
  Marivaux Pierre de
1225.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokół Lech: Watteau, Mariveaux, fetes galantes, czyli co się może wydarzyć w ogrodzie?. Biuletyn Historii Sztuki 2001 nr 1/4 s. 125-137 (m.in. także o podobieństwach między twórczością Mariveaux i Watteaux...) szczegóły 
  Milosz Oscar Vladislas de Lubicz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1226.artykuł: (JK, TG): Muzyka słowem wspierana. Trybuna 2002 nr 226 s. 13 (nt. przedstawienia utworu muzycznego napisanego do cyklu poezji twórcy...) szczegóły 
  Musset Alfred de
1227.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polony Leszek: "Tristesse" - Vertonung des Textes von A. de Musset im Hinblick auf das Liederschaffen von Franz Liszt. Muzyka i Liryka 1999 t. 8 s. 199-207 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Proust Marcel
1228.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jokiel Irena: W stronę Elstira. O korespondencji sztuk na przykładzie "W poszukiwaniu straconego czasu" Marcela Prousta. Litteraria [Wrocław] 1989 t. 21 s. 72-86  szczegóły 
  Seuphor Michel
1229.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwietniewska Małgorzata: Arytmia rysunku. x 2000 ([w ks. zb.:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Zdzisława Kuksewicza....) szczegóły 
  Verlaine Paul Marie
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1230.artykuł: Kania Ireneusz: Verlaine-Mallarme-Debussy. Poezja a muzyka. Ruch Muzyczny 1994 nr 17 s. 1, 8  szczegóły 
1231.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chłopicka Regina: Claude Debussy - "Aquarelles" (P. Verlaine). Muzyka i Liryka 1999 t. 8 s. 53-58 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
1232.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chłopicka Regina: Claude Debussy - "Aquarelles" (P. Verlaine). Muzyka i Liryka 1999 t. 8 s. 53-58 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Romanos Melodos święty *
1233.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sowa Wojciech: Św. Romanos Melodos - "Hymnos Akathistos". Bizantyńska muzyka i poezja liturgiczna. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 323-342 (z fragmentami hymnu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1234.artykuł: Bettini Maurizio: Miłość do posągów. Kresy 1997 nr 30 s. 5-13 (esej nt. przedstawień miłości człowieka do posągu w literaturze grecki...) szczegóły 
1235.artykuł: Gorzkowski Albert: "Ut pictura verba..." Zagadnienia unaocznienia w retoryce starożytnej i wczesnonowożytnej. Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 37-59  szczegóły 
1236.artykuł: Lisecki Wiesław: Logos - rhytmos - harmonia. Krótka opowieść o długich uszach. Monochord 1993 t. 1 s. 13-16 (grecka poezja liryczna jako połączenie słowa i muzyki...) szczegóły 
1237.artykuł: Tokarczyk Alicja: Refleksja muzyczna w starożytnej Grecji. Meander 1989 nr 7/12 s. 353-359  szczegóły 
1238.artykuł: Wąsacz Jolanta Helena: Zabytki muzyki starożytnej. Koło Historii 2000 z. 5 s. 17-21 (m.in. dot. starożytnych traktatów muzycznych, tragedii greckich i poez...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1239.artykuł: Bugajski Jerzy, Rekucka-Bugajska Kinga: Sztuka brązownicza w starożytnej Grecji. Filomata 1990 nr 400 s. 458-476 (w utworach Pliniusza Starszego, Stabrona, Homera...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Grzegorz z Nazjanzu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1240.artykuł: Wiśniewska Karolina: Słowo i obraz. Związki między tekstem a miniaturami w paryskim kodeksie kazań św. Grzegorza z Nazjanzu (Paris.Bib.Nat.gr.510) na podstawie analizy wybranych przykładów. Rerum Artis 2007 nr 2 s. 29-52  szczegóły 
  Iosepos Flavios *
1241.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kalinowski Lech: Salomon i mądrość. Uwagi o ikonografii stworzenia świata w "Antiquitates Iudaicae" Józefa Flawiusza w Musee Conde w Chantilly. Folia Historiae Artium [Seria Nowa] 2001 nr 5/6 s. 43-58 (dot. rękopisu z trzeciej ćwierci XII w....) szczegóły 
  Sappho *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1242.artykuł: Poprzęcka Maria: Sleńdziński. Wysokie Obcasy 2001 nr 30 s. 31 (nt. rzeźby Safony Ludomira Sleńdzińskiego, z inf. biogr. nt. poetki...) szczegóły 
  Sophokles *
1243.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rudziński Zbigniew: Musiałem stworzyć cały teatr. Ruch Muzyczny 2001 nr 19 s. 28-29 (wyw. z kompozytorem i autorem libretta nt. jego nowej opery "Antygona"...) szczegóły 
artykuł: Schadewaldt Wolfgang: O "Antygonie" Carla Orffa. Ruch Muzyczny 2001 nr 19 s. 29-31 (interpretacja tragedii Sofoklesa przez Carla Orffa w jego operze "Anty...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
1244.książka: Inspiracje biblijne. 2007 (Wprowadzenie. - Roman Bogacz, Katarzyna Ligas: Biblijny aspekt spotkan...) szczegóły 
1245.książka: Jezus Chrystus - ikona kultury. ([Postać Jezusa Chrystusa w wieloaspektowym ujęciu - charakterystyka wy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1246.artykuł: Iwaszkiewicz-Wronikowska Bożena: Tajemnica wcielenia w najstarszej ikonografii chreścijańskiej. Vox Patrum 2001 nr 38/39 (2000) s. 393-400 (z fot....) szczegóły 
1247.artykuł: Mazurczak Urszula: Ikonografia wcielenia w sztuce wczesnoromańskiej i romańskiej na wybranych przykładach scen Bożego Narodzenia. Vox Patrum 2001 nr 38/39 (2000) s. 401-411 (z fot....) szczegóły 
1248.artykuł: Mikołajewski Jarosław: Gdzie jest Maria. Wysokie Obcasy 2003 nr 51 s. 18-24, 26, 28 (postać Marii matki Jezusa Chrystusa w literaturze i sztuce m.in.: Andr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokalipsa św. Jana
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1249.artykuł: Pytel Jan Kanty: Księga Apokalipsy świętego Jana w sztuce (Wybrane przykłady). x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
1250.artykuł: Szubert-Olszewska Alicja: Dwie wizje Apokalipsy. Powściągliwość i Praca 2003 nr 11 s. 24 (ilustracje Jana Lebensteina i Hanny Haskiej do Apokalipsy św. Jana...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Listy św. Pawła
    książki (alfabet autorów)
1251.książka: Kaczorowski Robert: Kultura. Biblia - Kościół - Warmia. 2004 ([Zawiera m.in.:] Muzyka w Biblii [znaczenie muzyki w świecie Starego i...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Apokryfy Nowego Testamentu (Opracowania)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1252.artykuł: Makarewicz Stanisław: Fresk Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w bazylice katedralnej w Sandomierzu. Zeszyty Sandomierskie 1999 nr 9 s. 44-50 (obszernie nt. tekstów hagiograficznych poświęconych okolicznościom śmi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
1253.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niesiołowski Łukasz: Gabinet figur woskowych. Mówią Wieki 1998 nr 6 s. 51-52  szczegóły 
1254.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bugajczyk Robert: Trybuna 1996 nr 267 s. 19 (nota...) szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
1255.książka: Degl'Innocenti Martina, Marinone Stella: Biblia w historiach i obrazach.  szczegóły 
1256.książka: Montagu Jeremy: Instrumenty muzyczne Biblii. 2006 ([Filologiczno-muzykologiczne studium instrumentów wzmiankowanych w kol...) szczegóły 
1257.książka: Niewęgłowski Wiesław Al.: Anioły. 2003 ([Postacie aniołów w Starym i Nowym Testamencie, także motyw anioła w l...) szczegóły 
1258.książka: Ravasi Gianfranco: Przykazania w Piśmie Świętym i w sztuce. 2003 ([Dekalog w malarstwie, filmie i literaturze]....) szczegóły 
1259.książka: Sellier Philippe: Biblia w kulturze Zachodu. 2012  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1260.artykuł: Maciejowska Agnieszka: Ilustracje do Biblii. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2008 nr 13/14 s. 16-17  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
    książki (alfabet autorów)
1261.książka: Kaczorowski Robert: Kultura. Biblia - Kościół - Warmia. 2004 ([Zawiera m.in.:] Muzyka w Biblii [znaczenie muzyki w świecie Starego i...) szczegóły 
1262.książka: Witczyk Henryk: "Pokorny wołał i Pan go wysłuchał" (Ps 34,7a). Model komunikacji diafanicznej w psalmach. 1997 ([Przedstawienie "wołania" jako aktu należącego do procesu komunikowani...) szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 171-173  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
1263.artykuł: Nowaczyk Zbigniew: Muzyka i instrumenty w Psalmach. Studium leksykograficzne. Z badań nad Biblią 2003 z. 6 s. 161-187  szczegóły 
1264.artykuł: Ostaszewska Ewa: Psalm 136 [137] "Super flumina Babylonis" i jego wybrane umuzycznienia z XVI-XVIII wieku. Muzyka i Liryka 1991 t. 3 s. 7-24 (z tekstem psalmu w tł. Czesława Miłosza, s. 8, oraz Aneksem zawierając...) szczegóły 
1265.artykuł: Olędzka-Frybesowa Aleksandra: Psalmy w ikonografii Wschodu i Zachodu. Przegląd Powszechny 1998 nr 2 s. 199-210  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Zagadnienia specjalne (hiszpańska) / Literatura ludowa (hiszpańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1266.artykuł: Miklaszewska Joanna: "Seguidilla murciana" Manuela de Falli jako przykład stylizacji folkloru w artystycznej muzyce hiszpańskiej. Muzyka i Liryka 1999 t. 8 s. 59-64 (z tekstem utworu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Cervantes Saavedra Miguel de
    imprezy (alfabet tytułów)
1267.impreza: "Don Kichot. Współczesna próba interpretacji" - wystawa z okazji 400. rocznicy publikacji "Don Kichota" (2005).  szczegóły 
artykuł: Paluch Janusz M.: Kronika kulturalna - jesień 2005. Kraków 2005 nr 11 s. 74 (not....) szczegóły 
1268.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tabisz Stanisław: Galernicy. Inspiracje Don Kichotem. Kraków 2005 nr 3 s. 68-69 (dot. wystawy "Don Kichot - współczesna próba interpretacji", Dominik R...) szczegóły 
  Saavedra Fajardo Diego de
1269.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rosiński Piotr: Obrazy emblematyczne w kościele Cystersów w Sulejowie. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 2 (2002) s. 413-425 (nt. emblematów z kościoła w Sulejowie zawierających sentencje z działa...) szczegóły 
  Teresa z Avili święta *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1270.książka o twórcy: Katarzyna z Sieny. Teresa z Avila. Mistrzynie świętości i prawdy. 1998 (Jerzy Misiurek: Wprowadzenie. * Joannes Paulus II: List apostolski do ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Zagadnienia specjalne (holenderska) / Tematy, motywy (holenderska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1271.artykuł: Janssens Marcel: Notities over het Italie-beeld in de Nederlandse literatuur van 20ste eeuw. x 1992 ([W ks. zb.:] Studia neerlandica et germanica. Red. Stanisław Prędota....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura islandzka / Hasła szczegółowe (islandzka) / Utwory anonimowe (islandzka)
1272.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hawryluk Jacek: Fascynująca przygoda. Ruch Muzyczny 1999 nr 25 s. 40-41 (z okazji wydania płyty zawierającej muzyczną rekonstrukcję "Eddy"; zaw...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kanadyjska / Hasła szczegółowe (kanadyjska) / Hasła osobowe (kanadyjska)
  Atwood Margaret
1273.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czarnowus Anna: Graceful pre-raphaelites and pre-raphaelite Grace: Victorian visual arts in Margaret Atwood's "Alias Grace". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Romanica Silesiana 2008 t. 3 (2675) s. 68-81  szczegóły 
1274.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jensen Eva Maria: "Opowieść Służebnicy" - nowa opera Poula Rudersa. Ruch Muzyczny 2000 nr 10 s. 18-21 (rec. opery skomponowanej przez Poula Rudersa do librtetta na podstawie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Utwory anonimowe (łacińska starożytna)
    artykuły (alfabet tytułów)
1275.artykuł: Kolendo Jerzy: Inskrypcje w architekturze rzymskiej. Meander 2000 nr 4 s. 301-311 (analiza epigraficzna paremii łacińskich umieszczonych na kolumnadzie g...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Ambroży święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1276.artykuł: Mazurczak Urszula Małgorzata: Ikonografia św. Ambrożego w sztuce europejskiej oraz polskiej (Wybór i typologia przedstawień). Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 257-272 (z reprodukcjami wizerunków św. Ambrożego...) szczegóły 
  Augustyn święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1277.artykuł: Rączkowski Witold: Św. Augustyn (13 XI 354-28 VIII 430) (Święty na każdy tydzień). Zorza 1989 nr 35 s. 7 (nt. przedstawień wizerunków św. Augustyna w sztuce...) szczegóły 
  Cicero Marcus Tullius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1278.artykuł: Kuczyńska Jadwiga: Cycero wzorem dla norymberskiej Rady?. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 4 s. 109-113 (nt. przedstawienia Cycerona na fresku z 1438 zdobiącym Salę Rady w Pał...) szczegóły 
  Hieronim ze Strydonu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1279.artykuł: Malczewska Dominika: Rola św. Hieronima w kulturze i sztuce chrześcijańskiej. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Historia literatury (łacińska średniowieczna)
1280.artykuł: Odoj Wojciech: Anonimowy sześciogłosowy motet "Ave rosa seeciosa" z rękopisu Chigi (Bibl. Vat., Ms.Chigi C. VIII 234) i jego dwie możliwe interpretacje (Profesorowi Piotrowi Poźniakowi). Muzyka 2012 nr 1 s. 17-41 (dot. motetu "Ave rosa speciosa" do słów Adama de Saint Victor; z tekst...) szczegóły 
1281.artykuł: Snoj Jurij: The concept of music in Jacobus of Liege's "Speculum musicae". Muzyka 2012 nr 1 s. 3-16 (z not. o J. Snoju; ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Utwory anonimowe (łacińska średniowieczna)
1282.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Helman Zofia: "Hymnus pro gratiarum actione" (Te Deum) Romana Palestra. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 7 s. 251-261 (nowe odczytanie starego tekstu przez kompozytora Romana Palestra...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Hasła osobowe (łacińska średniowieczna)
  Adam de Saint Victor *
1283.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Odoj Wojciech: Anonimowy sześciogłosowy motet "Ave rosa seeciosa" z rękopisu Chigi (Bibl. Vat., Ms.Chigi C. VIII 234) i jego dwie możliwe interpretacje (Profesorowi Piotrowi Poźniakowi). Muzyka 2012 nr 1 s. 17-41 (dot. motetu "Ave rosa speciosa" do słów Adama de Saint Victor; z tekst...) szczegóły 
  Piotr z Grudziądza *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1284.artykuł: Staehelin Martin: Uwagi o wzajemnych związkach biografii, twórczości i dokumentacji dzieł Piotra Wilhelmiego z Grudziądza. Muzyka 2004 nr 2 s. 9-56 (z aneksem zawierającym dwie pieśni Piotra z Grudziądza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Hasła szczegółowe (łużycka) / Hasła osobowe (łużycka)
  Kosyk Mato
    konkursy kultowe (alfabet tytułów)
1285.konkurs: "Nowa pieśń łużycka" - Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski poświęcony twórczości Mato Kosyka (2000). (zadanie: napisanie pieśni na mezzosopran lub baryton do tekstu jednego...) szczegóły 
artykuł: Leszczyński Rafał: Młody łódzki kompozytor nagrodzony w Chociebużu. Zeszyty Łużyckie 2002 t. 34 s. 151-152 (spraw., laureaci...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
1286.książka: Bogdan Izabela: Niemiecka pieśń polifoniczna w XVI-wiecznym Królewcu. ([Analiza muzykologiczna; dot. m.in. wpływu tekstów pieśni, szczególnie...) szczegóły 
1287.książka: Kochanowska Ewa: Romantyczna literatura wobec nauki. "Henryk Ofterdingen" Novalisa i "Genesis z Ducha" Słowackiego. 2002 (Wprowadzenie. - I. Literatura romantyczna wobec nauki. II. Nauki matem...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1288.artykuł: Becker Peter: "...wovon das Herz ueberstroemt." Peter Ebens Lektion ueber dein Eigensinn der Musik. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 22 s. 21-24 (dot. skomponowanego przez Petra Ebena cyklu "Schleier und Traenen", kt...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Utwory anonimowe (niemiecka)
1289.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kolago Lech: Das Gedicht "Der Polen Mai" eines unbekannten Verfassers in der Vertonung Annette von Droste Huelshoff. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 22 s. 129-147  szczegóły 
1290.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Denka Andrzej: Beschreibung fremdsprachlicher Leseprozesse am Beispiel der konkreten Poesie. Studia Germanica Posnaniensia 2000 [t.] 26 s. 183-197 (dot. czytania poezji konkretnej w języku obcym, z interpretacjami stud...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Literatura ludowa (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
1291.książka: Grzywka-Kolago Katarzyna: "Była to bowiem czarodziejska muzyka...". Muzyka w polskiej i niemieckiej bajce ludowej. 2012  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Benjamin Walter
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1292.artykuł: Gojowy Detlef: Wiza do dzieciństwa. Ruch Muzyczny 1997 nr 8 s. 32-33 (nt. opery kameralnej Ingomara Gruenauera "Podróż zimowa", której temat...) szczegóły 
  Brecht Bertolt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1293.artykuł: Walczak Marian: Tadeusza Kulisiewicza i Andrzeja Niekrasza kaliski ślad na ziemi. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1999 nr 4 s. 127-146 (dot. m.in. rysunków Tadeusza Kulisiewicza do dramatów twórcy...) szczegóły 
  Buechner Georg
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1294.artykuł: Wojno-Owczarska Ewa: Libretta operowe inspirowane twórczością dramatyczną Georga Buechnera. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 251-256 (dot. librett inspirowanych dramatami: "Woyzeck", "Leonce und Lena", "D...) szczegóły 
  Daumer Georg Friedrich
1295.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Oberc Anna: Johannes Brahms - pieśń "Es traeumte mir" op. 57 nr 3 do słów G.F. Daumera. Muzyka i Liryka 1999 t. 8 s. 91-97  szczegóły 
  Droste-Huelshoff Annette von
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1296.książka o twórcy: Kolago Lech: Die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff als Komponistin. Zum Wort-Ton-Verhältnis in ihrem lyrischmusikalischen Werk. 2012  szczegóły 
1297.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kolago Lech: Das Gedicht "Der kranke Aar" von Annette von Droste-Huelshoff in der Vertonung der Autorin. Zum Dialog zwischen sprachlichen und musikalischen Strukturen (Herrn Professor Dr. Alfred Behrmann gewidmet). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 24 s. 131-163  szczegóły 
  Eichendorff Joseph von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1298.artykuł: Andraschke Peter: Die Eichendorff-Vertonungen von Fanny Hensel. Muzyka i Liryka 2000 t. 9 s. 9-23 (z fragm. tekstów, z nutami, ze streszcz. w języku polskim, tł. Małgorz...) szczegóły 
1299.artykuł: Hugo Wolf und Joseph von Eichendorff. Einheit von Musik und Dichtkunst = Hugo Wolf i Joseph von Eichendorff. Jedność muzyki i poezji. Zeszyty Edukacji Kulturalnej = Hefte fuer Kulturbildung 2004 nr 43 s. 176-179 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim; dot. płyty Engelberta Ku...) szczegóły 
1300.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jasińska Danuta: "Mondnacht" Eichendorffa w pieśniach Schumanna i Brahmsa. Muzyka i Liryka 1991 t. 3 s. 137-143  szczegóły 
  Freiligrath Ferdinand
1301.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polony Leszek: Zwischen Liebestraum und Todesvision. Zwei Lieder von Franz Liszt nach F. Freiligraths Gedichten. Muzyka i Liryka 2000 t. 9 s. 111-116 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
1302.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polony Leszek: Zwischen Liebestraum und Todesvision. Zwei Lieder von Franz Liszt nach F. Freiligraths Gedichten. Muzyka i Liryka 2000 t. 9 s. 111-116 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Goethe Johann Wolfgang von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1303.artykuł: Lisecki Wiesław: Goethe i muzyczność jego wierszy. Muzyka i Liryka 1994 t. 4 s. 53-58  szczegóły 
1304.artykuł: Wojtczak Ziemowit: Johann Wolfgang Goethe i Franciszek Schubert - Lied a due - czyli o powstaniu niemieckiej pieśni romantycznej. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia 2003 t. 4 s. 179 (ze spisem pieśni Franza Schuberta do tekstów Johanna Wolfganga von Goe...) szczegóły 
1305.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kolago Lech: Fuerst Antoni Radziwills Vertonung des "Faust" von Goethe. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 122-138 (dot. muzyki do dramatu skomponowanej przez Antoniego Radziwiłła...) szczegóły 
artykuł: Kolago Lech: Zur Symbiose von Musik und Text in Anton Radziwills Vertonung des "Faust" von Goethe. Goethes Zusatzverse fuer diese Komposition. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 113-146  szczegóły 
artykuł: Szantruczek Tadeusz: Sceny z "Fausta" na estradzie poznańskiej. Ruch Muzyczny 2000 nr 21 s. 42-43 (m.in. nt. muzycznych adaptacji "Fausta" Antoniego Radziwiłła i Roberta...) szczegóły 
1306.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Feil Arnold: "Król olch" Goethego i [Franciszka] Schuberta. Muzyka i Liryka 1999 t. 8 s. 69-80  szczegóły 
artykuł: Hryszczyńska Helena: "Erlkoenig" Goethego w pieśniach Reichardta, Schuberta i Moniuszki. Muzyka i Liryka 1991 t. 3 s. 59-69  szczegóły 
1307.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tomaszewski Mieczysław: "Ueber allen Gipfeln ist Ruh" Goethego w pieśniach Zeltera, Schuberta, Schumanna i Liszta. Muzyka i Liryka 1991 t. 3 s. 83-102  szczegóły 
1308.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Piotrowska Maria: "Kennst du das Land" Goethego w pieśniach Schuberta i Wolfa. Muzyka i Liryka 1991 t. 3 s. 71-82  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1309.kult: Kański Józef: Goethe i Beethoven w Narodowej. Ruch Muzyczny 2000 nr 7 s. 21-22 (nt. wykonania w Filharmonii Narodowej w Warszawie "Egmonta" Ludwiga va...) szczegóły 
  Gottfried von Viterbo *
1310.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Secomska Krystyna: Historia Aleksandra Wielkiego w rękopisie sandomierskim z 1335 r.. Zeszyty Sandomierskie 1999 nr 9 s. 40-42 (nt. miniatur z rękopisu ze zbiorów Kapituły Katedralnej w Sandomierzu,...) szczegóły 
  Grass Guenter
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1311.książka o twórcy: Ciemiński Ryszard: Kaszubski werblista. Rzecz o Guenterze Grassie. 1999 (Część I: "I szukam ziemi Polaków" [dot. twórczości i życiu Grassa, w t...) szczegóły 
recenzja: E.S.: "Kaszubski werblista. Rzecz o Guenterze Grassie". Gdinsko Kleka 2000 nr 14 s. 7 (nota...) szczegóły 
recenzja: MOL: Piszę na stojąco. Gazeta Wyborcza 2000 nr 38 s. 11  szczegóły 
recenzja: Nawrocka Ewa (ur. 1942): Grass - brakujące ogniwo literatury polskiej. Przegląd Polityczny 2000 nr 43 s. 146-150  szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Kaszubski Rabelais. Nowe Książki 2000 nr 6 s. 55  szczegóły 
1312.książka o twórcy: Trzy eseje. ([Zawiera:] Guenter Grass: Zamki na piasku. Tł. Bolesław Fac. - Maria J...) szczegóły 
  Grimm Jacob Ludwik Karl, Grimm Wilhelm *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1313.artykuł: Błażejewski Michał: Baśnie braci Grimm i muzyka. Literatura Ludowa 2000 nr 4/5 s. 3-10 (dźwięki w baśniach braci Grimm...) szczegóły 
  Hauff Wilhelm
1314.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ploch Daniela: Zur Bearbeitung des romantisch-realistischen Kunstmaerchen von Wilhelm Hauff "Das kalte Herz" (1825) fuer den Rundfunk. Guenter Eich "Das kalte Herz. Ein Maerchenoper fuer den Rundfunk" (24.03.1935). Prace Germanistyczne = Germanistische Werkstatt 2011 [t.] 4 s. 265-283 (dot. intersemiotycznego przekładu utworu lirycznego na słuchowisko rad...) szczegóły 
  Heine Heinrich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1315.artykuł: Batorska Joanna: Pieśni Brahmsa według Heinego. Muzyka i Liryka 2000 t. 9 s. 49-57 (analiza sześciu pieśni Johannesa Brahmsa do tekstów Heinego...) szczegóły 
1316.artykuł: Ekiert Janusz: Rekord Heinego. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 11 s. 5 (wpływ twórczości Heinricha Heinego na muzykę...) szczegóły 
1317.artykuł: Gut Serge: Die "Heine-Lieder" von Franz Liszt. Muzyka i Liryka 2000 t. 9 s. 25-33 (nt. pieśni Liszta do siedmiu wierszy Heinego; ze streszcz. w języku po...) szczegóły 
1318.artykuł: Hryszczyńska Helena: Heine w pieśni polskiej. Muzyka i Liryka 2002 t. 10 s. 247-257  szczegóły 
1319.artykuł: Tomaszewski Mieczysław: Heine i jego muzyczny rezonans. Muzyka i Liryka 1994 t. 4 s. 103-122  szczegóły 
1320.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jost Peter: Mendelssohns Heine-Lieder im Vergleich mit Parallelvertonungen. Muzyka i Liryka 2000 t. 9 s. 35-47 (analiza wybranych pieśni do słów Heinego z tomu "Buch der Lider" skomp...) szczegóły 
artykuł: Kowal Roman: "Du bist wie eine Blume" Heinego w pieśniach Schumanna, Liszta i Wolfa. Muzyka i Liryka 1991 t. 3 s. 105-113  szczegóły 
1321.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hryszczyńska Helena: "Rybaczka" Heinego i jej muzyczne interpretacje. Muzyka i Liryka 2000 t. 9 s. 59-69 (dot. sześciu interpretacji kompozytorskich utworu Heinego: Franciszka...) szczegóły 
1322.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hryszczyńska Helena: "Sobowtór" [Franciszka] Schuberta do słów Heinego. Muzyka i Liryka 1999 t. 8 s. 81-89 (dot. wiersza "Sobowtór"...) szczegóły 
  Hildesheimer Wolfgang
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1323.artykuł: Nowak Marcin: Wolfgang Hildesheimers Kunst der Fuge. Studia Germanica Posnaniensia 2002 t. 27 s. 245-252  szczegóły 
1324.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kolago Lech: Die Toccata "Tynset" von Wolfgang Hildesheimer. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1993 t. 8 s. 33-71  szczegóły 
  Hoelderlin Friedrich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1325.artykuł: Piątek Katarzyna: Hoelderlin w pieśni XIX i XX wieku. Muzyka i Liryka 1994 t. 4 s. 69-78  szczegóły 
  Klopstock Friedrich Gottlieb
1326.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Oberc Anna: "Das Rosenband" Klopsctocka w pieśniach Schuberta i Straussa. Muzyka i Liryka 1991 t. 3 s. 48-58 (z nutami...) szczegóły 
  Kunze Reiner
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1327.książka o twórcy: "Mit dem Wort am Leben haengen..." Reiner Kunze zum 65. Geburtstag. 1998 (Geleitwort. * Tabula gratulatoria. * Marian Nakitsch: Reiner Kunze [wi...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1328.artykuł: Lorkowski Piotr W.: Muzyczne inspiracje i powinowactwa poezji Reinera Kunzego. Studia Germanica Gedanensia 2001 [nr] 9 s. 85-107  szczegóły 
1329.artykuł: Lorkowski Piotr Wiktor: Pośrodku obrazu. Sztuki plastyczne jako temat i inspiracja utworów Reinera Kunze. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 22 s. 209-237  szczegóły 
  Mann Thomas
    imprezy (alfabet tytułów)
1330.impreza: "Śmierć w Wenecji" Tomasza Manna, Benjamina Brittena i Luchino Viscontiego - dyskusja (2001).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 75 s. 168 (not. o dyskusji...) szczegóły 
1331.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Borkiewicz Agnieszka: Filmische Umsetzung der literarischen Erzaehlperspektive am Beispiel der Erzaehlung "Der Tod in Venedig" von Thomas Mann und ihrer Adaptation von Luchino Visconti. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 297-309  szczegóły 
  Mueller Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1332.artykuł: Hryszczyńska Helena: Wihelm Mueller - zapomniany poeta niezapomnianych pieśni. Muzyka i Liryka 1994 t. 4 s. 93-101  szczegóły 
1333.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Budde Elmar: Berlin und die "Schoene Muellerin". Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1999 t. 17 s. 59-70 (nt. wykorzystania tekstu przez scenę operową; z fragmentami tekstu...) szczegóły 
książka o utworze: Szmyt Krzysztof: Piękno "Pięknej młynarki". Związki słowno-muzyczne i problemy wykonawcze w cyklu pieśni Die schöne Müllerin Franza Schuberta. 2011  szczegóły 
1334.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jakubowicz Rafał: Der Winter kalt und wild. Kresy 2004 nr 57/58 s. 192-195 (pieśni Franciszka Schuberta do słów Wilhelma Muellera jako ilustracja ...) szczegóły 
artykuł: Koziński Lech: Zima Barańczaka. Ruch Muzyczny 1997 nr 9 s. 27 (nt. recitalu Jerzego Artysza, który wykonał cykl pieśni Franciszka Sch...) szczegóły 
  Nietzsche Friedrich Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1335.artykuł: Dankowska Jagna: Miejsce muzyki w filozofii Fryderyka Nietzschego. Estetyka i Krytyka 2001 nr 1 s. 21-46  szczegóły 
1336.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sallis John: Naśladownictwo Apolla. Teksty Drugie 2000 nr 4 s. 167-173 (o relacjach między sztuką a prawdą...) szczegóły 
  Rueckert Friedrich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1337.artykuł: Oberc Anna: Rueckert w pieśni. Muzyka i Liryka 1994 t. 4 s. 81-91  szczegóły 
  Schiller Friedrich
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1338.książka o twórcy: Übersetzungsprozesse in Wort und Musik. Zu den Möglichkeiten dichterischer Translation und musikalischer Untermalung zweier Balladen von Friedrich Schiller. 2010  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1339.artykuł: Piotrowska Maria: Schiller i muzyka w kręgu idealizmu wolności. Muzyka i Liryka 1994 t. 4 s. 59-68 (utwory muzyczne zainspirowane poezją Schillera...) szczegóły 
1340.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dubiski Stanisław: Mumia Fra Diego, szaleństwo Don Carlosa i intrygi księżnej Eboli. Ruch Muzyczny 2001 nr 3 s. 27-31 (porównanie wydarzeń historycznych i pierwowzorów postaci do historii o...) szczegóły 
1341.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bobiatyński Lech: De hymno "Ad Gaudium" Schilleri Beethovenique. Collectanea Philologica 2002 t. 4 s. 211-218  szczegóły 
  Sebald Winfried Georg Maximilian
1342.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lukas Katarzyna: Sprache - Gedächtnis - Architektur. Metonymische Präsenz und metaphorische Bedeutung im Roman "Austerlitz" von W.G. Sebald (2001). Zeitschrift des Verbandes Polnischer Germanisten 2012 z. 2 s. 205-227  szczegóły 
  Wieland Christoph Martin
1343.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Geyer Helen: Wielanda koncepcja "niemieckiego" singspielu: między tradycją a nowoczesnością (Na przykładzie "Alceste" w opracowaniu muzycznym Antona Schweitzera). Muzyka 2004 nr 1 s. 3-32  szczegóły 
Literatury obce / Literatura norweska / Hasła szczegółowe (norweska) / Hasła osobowe (norweska)
  Ibsen Henrik
1344.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrenkoff Magdalena: Edvard Grieg's "En svane" ("A swan") to H. Ibsen words. Muzyka i Liryka 1999 t. 8 s. 99-107 (z fragm. wiersza; ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
1345.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Panagl Oswald: Die Schauspielmusiken zu Henrik Ibsens "Das Fest auf Solhaug" und "Peer Gynt". Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 83-94 (dot. muzyki do dramatu skomponowanej przez Edwarda Griega i przez Hara...) szczegóły 
1346.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Panagl Oswald: Die Schauspielmusiken zu Henrik Ibsens "Das Fest auf Solhaug" und "Peer Gynt". Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 83-94 (dot. muzyki do dramatu skomponowanej przez Hansa Pfitznera i przez Hug...) szczegóły 
  Vaage Lars Amund
1347.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gołębiewska-Bijak Maria: Festina lente po norewsku - "Rubato" Larsa Amunda Vaagego w świetle najnowszych teorii komparatystycznych. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 26 s. 673-690 (szerzej o muzyczności; z not. o autorze na s. 1043...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Historia literatury (perska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1348.artykuł: Ślósarska Joanna: Ostateczność chwili w miniaturach perskich. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 225-230 (nt. ścisłych powiązań sztuki ilustracji irańskiej miniatury z wizjami ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura perska / Hasła szczegółowe (perska) / Hasła osobowe (perska)
  Hafiz Szamsuddin Muhammad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1349.artykuł: Tuchowski Andrzej: "Pieśni miłosne Hafiza" op. 24 w kontekście przemian stylu Karola Szymanowskiego. Muzyka i Liryka 2002 t. 10 s. 123-136 (z nut....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
1350.książka: Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich. Księga dedykowana pamięci profesora Ryszarda Łużnego. 2002 ([Materiały konferencji naukowej "Dialog sztuk w literaturze rosyjskiej...) szczegóły 
recenzja: Rybińska Katarzyna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2004 nr 126 (2575) s. 147-150  szczegóły 
1351.książka: Kultura bizantyjska - jej późniejsze słowiańskie wcielenia i kontynuacje. [Materiały Sekcji bizantyjsko-słowianoznawczej X Międzynarodowego Kongresu Naukowego Musica Antiqua Europae Orientalis]. 1988 ([Ded.:] Prof. R. Łużnemu w 60. rocznicę urodzin. * [Zawiera m.in.:] J....) szczegóły 
recenzja: Sudomir-Gordon Elżbieta: VIII Musica Antiqua Europae Orientalis. Kultura bizantyjska, jej późniejsze słowiańskie wcielenia i kontynuacje. Materiały Sekcji bizantyno-słowianoznawczej. Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 1/2 (1991) s. 37-42  szczegóły 
recenzja: Wołczuk Janina: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 69 (1296) s. 131-135  szczegóły 
1352.książka: Malej Izabella: Impresjonizm w literaturze rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia. 1997 (Rozdział I. Impresjonizm w kulturze rosyjskiej (malarstwo, literatura)...) szczegóły 
recenzja: Bielniak Nel: Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 2 s. 116-118  szczegóły 
recenzja: Dąbrowska Anna Maria: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 233-236  szczegóły 
recenzja: Matecka Małgorzata: Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 168-170  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1353.artykuł: Bobilewicz Grażyna: Klod Debjussi i russkaja khudozhestvennaja kul'tura rubezha XIX-XX stoletijj. Studia Litteraria Polono-Slavica 2000 [t.] 5 s. 207-217 (m.in. nt. związków twórczości muzycznej Claude'a Debussy z poezją rosy...) szczegóły 
1354.artykuł: Bobilewicz Grażyna: Pol' Gogen v russkojj kul'ture rubezha XIX/XX vekov. Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 247-256 (dot. także literatury, głównie Michaiła Kuzmina...) szczegóły 
1355.artykuł: Gildner Anna: Przyczynek do historii dialogu kultur w modernizmie europejskim. Slavia Orientalis 2000 nr 2 s. 207-215 (m.in. nt. działalności i twórczości artystycznej ugrupowania "Mir Isku...) szczegóły 
1356.artykuł: Matecka Małgorzata: Piotr Czajkowski a literatura rosyjska. Slavia Orientalis 2002 nr 4 s. 527-544 (dot. m.in. wpływów literatury na twórczość Czajkowskiego; dot. m.in. a...) szczegóły 
1357.artykuł: Mucha Bogusław: Arcydzieła malarstwa zachodnioeuropejskiego w opinii rosyjskich pisarzy-podróżników. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Rossica 1999 z. 1 s. 47-60 (m.in.: Iwan Chemincer, Fiodor Dostojewski, Denis Fonwizin, Mikołaj Kar...) szczegóły 
1358.artykuł: Mucha Bogusław: Literatura rosyjska epoki romantyzmu wobec innych dziedzin sztuki (Teatr i muzyka). Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 27-40  szczegóły 
1359.artykuł: Mucha Bogusław: Malarskie zainteresowania pisarzy rosyjskich doby romantyzmu (Z problematyki kontekstów artystycznych literatury rosyjskiej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 9-23  szczegóły 
1360.artykuł: Wiśniewski Grzegorz: O charakterze muzyki rosyjskiej. Autograf 2010 nr 1 s. 24-26 (twórczość literacka inspiracją dla rosyjskich kompozytorów m.in.: Mich...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Andreev Leonid
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1361.artykuł: Kotkiewicz Aurelia: Opowiadania Leonida Andriejewa a malarstwo ekspresjonistyczne. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Rusycystyczne 1999 z. 10 (199) s. 9-18  szczegóły 
  Belyjj Andrejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1362.artykuł: Ksicova Danuse: Izobrazitel'noe iskusstvo v tvorchestve Andreja Belogo. Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 2 s. 20-29 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Blok Aleksandr
1363.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malej Izabella: Tradycje renesansu włoskiego w poezji rosyjskiego Srebrnego Wieku. Madonny Aleksandra Błoka. Slavia Orientalis 2002 nr 4 s. 545-562 (dot. m.in wpływu renesansowych sztuk plastycznych na poetę...) szczegóły 
1364.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bilica Krzysztof: Wieszczy ptak Gamajun. Obraz Wasniecowa, wiersz Błoka, pieśń Szostakowicza. Twórczość 2002 nr 9 s. 62-86  szczegóły 
omówienie: Clavis: Muzyka w prasie. Ruch Muzyczny 2002 nr 20 s. 2  szczegóły 
nawiązanie: Bilica Krzysztof: Ruch Muzyczny 2002 nr 23 s. 4 (list do red....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1365.kult: Koziński Lech: Ruch Muzyczny 2003 nr 20 s. 44 (nt. cyklu pieśni "Siedem wierszy Aleksandra Błoka" skomponowanych prz...) szczegóły 
  Brodskijj Josif
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1366.artykuł: Madloch Joanna: Fotografia w poezji - poezja w fotografii (na przykładzie twórczości Josifa Brodskiego). Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 2 s. 60-68  szczegóły 
  Bulgakov Mikhail
1367.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maciuszkiewicz Roman: Mistrzowie i Małgorzata. Śląsk 1999 nr 10 s. 80 (nt. ilustracji do książki autorstwa Macieja Bieniasza i Karola Wieczor...) szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
1368.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Litvinchuk Olena: Bohater Dostojewskiego w "Lustrze kamery". "Łagodna" Fiodora Dostojewskiego i problemy ekranizacji. Las Rzeczy 2012 nr 1(10) s. 45-52  szczegóły 
  Garshin Vsevolod
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1369.artykuł: Bryś Grażyna: Koneksje literacko-malarskie na przykładzie twórczości Wsiewołoda Garszyna i Wasilija Wereszczagina. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1991 nr 62 (1197) s. 33-53  szczegóły 
  Kuzmin Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1370.artykuł: Bobilewicz Grażyna: Pol' Gogen v russkojj kul'ture rubezha XIX/XX vekov. Slavia Orientalis 2002 nr 2 s. 247-256 (dot. m.in. wpływu malarza na twórczość Kuzmina...) szczegóły 
  Prishvin Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1371.artykuł: Barański Zbigniew: Michał Priszwin a muzyka. Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 3 s. 37-44  szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1372.artykuł: Kaczmarczyk Katarzyna: Puszkin w pieśni polskiej. Muzyka i Liryka 2002 t. 10 s. 259-270  szczegóły 
1373.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Moda na Oniegina. Newsweek. Polska 2002 nr 17 s. 110 (dot. popularności "Eugeniusza Oniegina" Piotra Czajkowskiego wśród pol...) szczegóły 
1374.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malecka Teresa: "Nie poj, krasawica" Puszkina w pieśniach Glinki, Bałakirewa, Rimskiego-Korsakowa i Rachmaninowa. Muzyka i Liryka 1991 t. 3 s. 125-135  szczegóły 
  Rerikh Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1375.artykuł: Jakowlewa Jelena P.: Nikołaj Rerich i balet Igora Strawińskiego "Święto wiosny". Biuletyn Historii Sztuki 1998 r. 60 nr 1/2 s. 135-147  szczegóły 
  Sel'vinskijj Il'ja
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1376.artykuł: Barański Zbigniew: Ilja Selwiński a malarstwo. Slavia Orientalis 2001 nr 3 s. 415-429  szczegóły 
  Solzhenicyn Aleksandr
1377.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bernat Leszek: Sołżenicyn w operze. Opera National de Lyon. Ruch Muzyczny 2000 nr 2 s. 29-31 (nt. skomponowania przez Gilberta Amy opery na podstawie powieści...) szczegóły 
  Tarkovskijj Andrejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1378.artykuł: Horszczaruk Robert: Twórczość i warsztat Andrieja Tarkowskiego. Las Rzeczy 2012 nr 1(10) s. 37-44 (m.in. nt. adaptacji tekstów literackich...) szczegóły 
  Tolstojj Aleksejj Konstantinovich
1379.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Malecka Teresa: Tchaikovsky's "Ne ver', moy drug. Romance" op. 6/1, Lyrics by A.K. Tolstoy. Muzyka i Liryka 1999 t. 8 s. 157-165 (z tekstem utworu; ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Nastasijevic Momcilo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1380.artykuł: Różycki Norbert: Koncepcja słowa poetyckiego w publicystyce Momcila Nastasijevicia. Młoda Polonistyka 2002 r.5 (2001) s. 297-307 (m.in. np. roli muzyki w poetyckiej koncepcji poety...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Hasła szczegółowe (słowacka) / Hasła osobowe (słowacka)
  Kollar Jan
1381.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Voisine-Jechova Hana: Klasycystyczna i sentymentalna podróż do kraju sztuk pięknych. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Zeszyty Historyczne 2003 z. 7 s. 85-95  szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Historia literatury (starosłowiańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1382.artykuł: Gronowski Michał: Święty Wacław patron Czech. Zarys problematyki. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Historia literatury (szwedzka)
    książki (alfabet autorów)
1383.książka: Wasilewska-Chmura Magdalena: Musik, metafor, modernism. En linje i den svenska modernismens poetologiska reflexion. 1999  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Zagadnienia specjalne (szwedzka) / Tematy, motywy (szwedzka)
    książki (alfabet autorów)
1384.książka: Wasilewska-Chmura Magdalena: Musik, metafor, modernism. En linje i den svenska modernismens poetologiska reflexion. 1999  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Linquist Carl Jonas Love
1385.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dubiski Stanisław: "Una ballo in maschera" w realiach historycznych - Sztokholm A.D. 1792. Ruch Muzyczny 1999 nr 12 s. 37-39 (m.in. nt. powieści, która stała się kanwą libretta operowego do muzyki...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura turkmeńska / Hasła szczegółowe (turkmeńska) / Utwory anonimowe (turkmeńska)
1386.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Żerańska-Kominek Sławomira: The Tale of Crazy Harman. The Musician and the Concept of Music in the Turkmen Epic Tale, "Harman Dali". 1997 ([Dot. turkmeńskiej bajki "Harman Dali" oraz kwestii pomocnych do zrozu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1387.artykuł: Deluga Waldemar: Z pogranicza sztuki i literatury - XVII-wieczne ulotki z kręgu Ławry Peczerskiej. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 70-76 (nt. artystycznego ilustrowania dzieł poetyckich wydawanych w formie te...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Historia literatury (włoska)
1388.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gazda Grzegorz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 33 (1990) z. 2 s. 107-109  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Czas przyszły niedokonany. Opcje 1993 nr 1 s. 97-98  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Czas przyszły niedokonany. Postscriptum 1992 nr 3 s. 49-51  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1389.artykuł: Colombati Claudia: Il canto solo in Italia. Muzyka i Liryka 1999 t. 8 s. 11-32 (dzieje pieśni solowej we Włoszech od XIV w. do dziś oraz jej powiązani...) szczegóły 
1390.artykuł: Mongini Maria Adelaide: Il ruolo dell'immagine nei due codici del "Libellus de Suplemento Legende Prolixe Virginis Beate Catherine de Senis". Roczniki Humanistyczne 1998 t. 45 (1997) z. 4 s. 179-205 (analiza rysunków brata Tomasza Antoniego ze Sieny zwanego Caffarinim w...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Zagadnienia specjalne (włoska) / Tematy, motywy (włoska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1391.artykuł: Collisani Giuseppe: "Hic sunt leones": animali e musica nella Sicilia nel Cinque e Seicento. Res Facta Nova 2003 [nr] 6 s. 51-68 (nt. fauny w tekstach pieśni sycylijskich w XVI i XVII w....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Ariosto Ludovico
1392.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Płaszczewska Olga: Ruggiero libera Angelica (L. Ariosto, "Orlando Furioso", X) nelle realizzazioni di Ingres e Delacroix. Sulla traduzione intersemiotica. x 2000 (Przekład jako promocja literatury. Pod red. Marii Filipowicz-Rudek, Iz...) szczegóły 
  D'Annunzio Gabriele
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1393.artykuł: Inzerillo Giovanni: "Il barbaro e vinto." D'Annunzio contra Wagner. Dal sinfonismo tedesco alla musica del silenzio nei romanzi di Gabriele D'Annunzio. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie = Studi Polacco-Italiani di Toruń 2012 [t.] 8 s. 79-96 (dot. roli muzyki w prozie pisarza; szerzej o wpływie muzyki Richarda W...) szczegóły 
  Dante Alighieri *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1394.książka o twórcy: Dante Jerzego Panka = Dante According to Jerzy Panek = Jerzy Paneks Dante. 2002 ([Zawiera ilustracje drzeworytów poświęcone Dantemu i jego twórczości o...) szczegóły 
recenzja: Sabor Agnieszka: Portrety Piekła. "Dante" Jerzego Panka: monumentalne wydawnictwo Jana Fejkla. Tygodnik Powszechny 2003 nr 15 s. 22  szczegóły 
artykuł: Nowicka Justyna: Piekło to ja. Rzeczpospolita 2002 nr 263 s. A11  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1395.impreza: "Piekło według Dantego" - wystawa pasteli, rysunków i grafik Grzegorz Bednarskiego inspirowanych literackim dziełem Dantego (2006).  szczegóły 
artykuł: Tabisz Stanisław: Piekło według Bednarskiego. Kraków 2006 nr 7/8 s. 94-95 (z fot....) szczegóły 
1396.impreza: Wystawa ilustracji Sandro Botticellego do "Boskiej komedii" Dantego (2001).  szczegóły 
artykuł: Mikołajewski Jarosław: Krok w krok za Dantem. Gazeta. Magazyn 2001 nr 23 s. 24-25 (inf. w art....) szczegóły 
1397.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mikołajewski Jarosław: Krok w krok za Dantem. Gazeta. Magazyn 2001 nr 23 s. 24-25 (szkic nt. ilustracji Sandra Botticellego do "Boskiej komedii", z repro...) szczegóły 
  Marino Giambattista
1398.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Goliński Janusz K.: Flora w barokowych ogrodach zmysłów. Rzecz o "Adonie" i jego związkach z ikonografią. Barok 1997 nr 1 s. 43-57  szczegóły 
  Petrarca Francesco
1399.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wieczorek Ryszard: Sonet 164 "Or che'l ciel e ta terra" Petrarki w madrygale XVI wieku. Muzyka i Liryka 1991 t. 3 s. 25-47 (z nut....) szczegóły 
1400.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pokorska-Primus Małgorzata: Tradycja "Triumfów" Francesca Petrarki w grafice szkół północnych XVI wieku. Folia Historiae Artium [Seria Nowa] 2001 t. 5/6 s. 93-117 (recepcja "Triumfów" w grafice europejskiej...) szczegóły 
  Saracinelli Ferdinando
1401.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cusick Suzanne G.: O kobietach, muzyce i władzy: model z siedemnastowiecnej Florencji. Muzyka 2001 nr 2 s. 101-123 (nt. treści libretta Ferdinando Saracinellego do opery Franceski Caccin...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Literatura ludowa (włoska)
    książki (alfabet autorów)
1402.książka: Muszkalska Bożena: Traditionelle mehrstimmige Gesaenge der Sarden = The Traditional Sardinian multi-part singing. 1995 ([Opracowanie zawiera m. in. teksty pieśni w języku włoskim i niemiecki...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Utwory anonimowe (włoska)
    artykuły (alfabet tytułów)
1403.artykuł: Szweykowska Anna, Szweykowski Zygmunt: Czy Charon był pijakiem? "La morte d'Orfeo" (1619) Stefano Landiego na cenzurowanym. Muzyka 2012 nr 1 s. 43-52 (nt. dramma per musica "La morte d'Orfeo" (1619) Stefano Landiego do te...) szczegóły 
1404.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siemdaj Ewa: Giuseppe Verdi's "Stornello". Muzyka i Liryka 1999 t. 8 s. 33-40 (nt. pieśni Giuseppe Verdiego do stornella anonimowego autora; ze stres...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1405.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Kissin recytator. Midrasz 2010 nr 2 s. 9 (nt. płyty "Oif di klawiszn fun di jidysze poezje" zawierającej nagrani...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Literatura współczesna (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1406.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Kissin recytator. Midrasz 2010 nr 2 s. 9 (nt. płyty "Oif di klawiszn fun di jidysze poezje" zawierającej nagrani...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Utwory anonimowe (żydowska)
    artykuły (alfabet tytułów)
1407.artykuł: Chazdan Eugenia: Dwie piosenki za trzysta rubli. Bajki ze śpiewem ze zbioru Szmuela Lemana. Midrasz 2011 nr 3 s. 20-24  szczegóły 
1408.artykuł: Chazdan Eugenia: "Z żydowskiej poezji ludowej" - o cyklu pieśni Dymitra Szostakowicza. Midrasz 2011 nr 3 s. 25-29 (dot. m.in. tekstów pieśni...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Hasła osobowe (Indii)
  Rushdie Salman
1409.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rushdie w Bollywood?. Przekrój 2004 nr 5 s. 84 (nt. planów ekranizacji opowiadania Salmana Rushdiego; nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Kantor Tadeusz *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1410.artykuł: J.M.: Blisko Kantora. Rzeczpospolita 2002 nr 83 s. A9 (dot. m.in. inspiracji twórczością Kantora u Josefa Nadja, węgierskiego...) szczegóły 
  Kieślowski Krzysztof*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1411.artykuł: Łużyńska Jadwiga Anna: Muzyczny aspekt twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Ruch Muzyczny 1996 nr 4 s. 8-10  szczegóły 
  Wajda Andrzej*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1412.artykuł: Helman Alicja: Andrzeja Wajdy droga przez literaturę. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 6-7 (Andrzej Wajda jako adaptator literatury polskiej; z fot....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Inscenizacja, reżyseria
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1413.artykuł: Kletowski Piotr: Gry narracyjne czyli o niebezpiecznych związkach teatru i filmu raz jeszcze. Dialog [Warszawa] 2006 nr 7 s. 60-65 (korzystanie z technik filmowych w realizacji dzieł teatralnych przez r...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Sztuka aktorska / Wymowa sceniczna, recytacja
    imprezy (alfabet tytułów)
1414.impreza: "Problematyka tekstu głosowo interpretowanego" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Lange Katarzyna, Tański Paweł: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Problematyka tekstu głosowo interpretowanego". Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 115-117  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Socjologia teatru / Socjologia teatru (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1415.artykuł: Hausbrandt Andrzej: Teatr i medycyna. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 2001 t. 55 s. 131-142 (terapeutyczna rola teatru; medycyna i medycy w teatrze: Tadeusz Boy-Że...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
1416.książka: Komza Małgorzata: Żywe obrazy. Między sceną, obrazem i książką. 1995 (Wstęp. - I. Istota żywych obrazów. - II. Geneza i dzieje. - III. Twórc...) szczegóły 
1417.książka: Nowicka Elżbieta: Omamienie, cudowność, afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć. 2003 (Uwagi wstępne. * I. Drama czarodziejska. Gry teatralne i filozoficzne:...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr staropolski
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1418.artykuł: Dąbrówka Andrzej: Kategoria teatralności w mediewistyce (projekt badań interdyscyplinarnych). Litteraria Copernicana 2008 nr 2 (2) s. 54-59 (dot. zjawisk obrazowania interakcyjnego w kulturze średniowiecznej w r...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1831-1890
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1419.artykuł: Wypych-Gawrońska Anna: Muzyczno-dramatyczne adaptacje utworów Adama Mickiewicza w teatrze lwowskim do 1918 roku. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 1 s. 5-53 (nt. inscenizacji na scenach teatrów lwowskich czterech dzieł z librett...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1890-1914
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1420.artykuł: Wypych-Gawrońska Anna: Muzyczno-dramatyczne adaptacje utworów Adama Mickiewicza w teatrze lwowskim do 1918 roku. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 1 s. 5-53 (nt. inscenizacji na scenach teatrów lwowskich czterech dzieł z librett...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1421.artykuł: Rupikowa Irena: Inspiracje biblijne we współczesnym teatrze religijnym. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 42 z. 1 s. 49-64 (dot. inscenizacji wystaw. w l. 80-tych i 90-tych w rejonie śląsko-krak...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1422.artykuł: Bazarnik Katarzyna, Fajfer Zenon: Kłócimy się tylko o Joyce'a. Ha!art 2003 nr 2 s. 80-89 (wywiad nt. działalności teatralnej grupy "Zenkasi"; szerzej o spektakl...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia szczegółowe / Muzyka w teatrze
    imprezy (alfabet tytułów)
1423.impreza: "Muzyczność w dramacie i teatrze" - konferencja naukowa (2006).  szczegóły 
artykuł: Cymerman Jarosław, Kondrasiuk Grzegorz: O muzyczności. Kresy 2006 nr 68 s. 239-240 (spraw....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1424.artykuł: Kocur Mirosław: Muzyka w antycznym teatrze greckim. Meander 1999 nr 3 s. 233-255 (próba rekonstrukcji muzyki greckich dramatów w świetle zachowanych dok...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Materiały ogólne (Teatr obcy historia)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1425.artykuł: Panagl Oswald: "Orfeo cantante" - "Diva Medea". Griechischer Mythos im europaeischen Musiktheater. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 20 s. 69-81 (dot. inspiracji mitologicznych w europejskim teatrze muzycznym, zwłasz...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Materiały ogólne (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1426.artykuł: esz/pk: Nie filmujcie sztuk teatralnych!. Dialog [Warszawa] 1993 nr 4 s. 187-188 (krytyka filmowych przeróbek tekstów przeznaczonych na scenę teatralną;...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1427.książka: Kluszczyński Ryszard Waldemar: Awangarda. Rozważania teoretyczne. 1997 (Wstęp. 1. Kłopoty z definicją. 2. Inspiracje ze strony rosyjskiej szko...) szczegóły 
1428.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Helman Alicja: Obrazy na wolności. Kino 1999 nr 10 s. 2  szczegóły 
recenzja: Michałowska Marianna: (Multi)media i awangarda. Kultura Współczesna 1999 nr 1 s. 112-115  szczegóły 
recenzja: Zydorowicz Jacek: Jak artyści przestali się bać i pokochali maszynę. Gazeta Malarzy i Poetów 1999 nr 1 s. 24-25  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1429.artykuł: Kletowski Piotr: Gry narracyjne czyli o niebezpiecznych związkach teatru i filmu raz jeszcze. Dialog [Warszawa] 2006 nr 7 s. 60-65 (korzystanie z technik filmowych w realizacji dzieł teatralnych przez r...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Historia filmu (do roku 1939)
    książki (alfabet autorów)
1430.książka: Kino ma sto lat. Dekada po dekadzie. 1998 ([Materiały z konferencji naukowej, Łódź, 25-27 X 1996; zawiera m.in. r...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Scenariusz filmowy, adaptacja
1431.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śmiałkowski Kamil: Grunwald na wesoło. Newsweek. Polska 2001 nr 2 s. 105 (nt. realizacji dwóch komedii zainspirowanych "Krzyżakami" Henryka Sien...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1432.artykuł: Dolat Ewa: O wyższości słowa nad obrazem. Zbliżenia 1989 nr 33 s. 7 (literatura w filmie; szerzej o "Trędowatej" ; fel....) szczegóły 
1433.artykuł: Dziergwa Roman: Literatura a film - problemy adaptacji filmowej dzieł literackich na przykładzie ekranizacji powieści Ericha Marii Remarka. Scripta Neophilologica Posnaniensia 1999 t. 1 s. 127-137 (m.in. o współpracy pisarza w procesie ekranizacji jego powieści...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
1434.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kiślak Elżbieta: Prawda Miłosza, prawda Konwickiego. Litteraria Copernicana 2008 nr 1 (1) s. 132-145 (dot. prac Tadeusza Konwickiego nad filmową adaptacją z powieści Czesła...) szczegóły 
1435.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Leszczyński Robert: Dla dobra "Quo vadis". Gazeta Wyborcza 2001 nr 203 s. 5 (rec. płyty zawierającej muzykę Jana A.P. Kaczmarka do filmu...) szczegóły 
1436.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ciechowski Grzegorz: Rockman w Neverlandzie. Nowa Fantastyka 2000 nr 11 s. 20-22 (wywiad z autorem muzyki nt. inspiracji, rozm. Maciej Parowski i Bartek...) szczegóły 
artykuł: Kinowy "Wiedźmin". Nowa Fantastyka 2002 nr 2 s. 2 (rubryka listów do redakcji nt. ekranizacji cyklu powieści Sapkowskiego...) szczegóły 
1437.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kilar Wojciech: "Zemsta" w rytmie mazura. Muzyka do nowego filmu Wajdy. Gazeta Wyborcza 2002 nr 187 s. 2 (wypow. kompozytora muzyki do filmu; not. MM...) szczegóły 
recenzja: Tygielski Wojciech: Po obejrzeniu "Zemsty". Teatr 2002 nr 10/11 s. 8-10 (dramat Aleksandra Fredry w interpretacji Andrzeja Wajdy...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy obce / Adaptacje obce polskich utworów literackich (film)
1438.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jankowski Lech: Kresy 2004 nr 59 s. 153 (refleksje nt. tworzenia muzyki do filmu...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Audycje dokumentalne (radio; do 1996) / Cykle (radio; do 1996)
    audycje (alfabet tytułów)
1439.audycja radiowa: Muzyczne metamorfozy O związkach muzyki i literatury.  szczegóły