PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Balbus Stanisław: Intertekstualność a proces historycznoliteracki. 1990 (Przedmowa. Zamiast wstępu. - Stylizacja a problem intertekstualności. ...) szczegóły 
2.książka: Cysewski Kazimierz: Między historią badań literackich a teorią literatury. 2002 (Od autora: - I. Z zagadnień pozytywistycznej formacji literaturoznawcz...) szczegóły 
3.książka: Heistein Józef: Wprowadzenie do literaturoznawstwa porównawczego. Literatura awangardowa w świetle badań porównawczych. 1990  szczegóły 
4.książka: Orska Joanna: Przełom awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce. (Wstęp. - Część I. Problemy z pojęciem modernizmu: 1. Modernizm i postm...) szczegóły 
5.książka: Sławiński Janusz: Dzieło - język - tradycja. 1998 ([Wyd. 1: Warszawa 1974. Zawiera:] I. Synchronia i diachronia w procesi...) szczegóły 
6.książka: Szymutko Stefan: Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze i literaturoznawstwie. 1998 (Wstęp: Niewyrażalna i niedostępna rzeczywistość. * Problem rzeczywisto...) szczegóły 
recenzja: Brodzka-Wald Alina: Rzeczywistość jako zwątpienie. Pogranicza 2000 nr 3 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Juszczyk Andrzej: Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 227-234  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Poszukiwacze zaginionej rzeczywistości. Fa-Art 1999 nr 4 s. 76-83  szczegóły 
7.książka: Textos y contextos. Una ojeada en la teoria literaria mundial. 1986 ([T.] 2. [Red.] R. Acosta. Hawana 1989, 435 s. [M.in.:] H. Markiewicz: ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Dąbrowski Stanisław (1930-2007): Aleksandra N. Wiesiołowskiego "Wprowadzenie do poetyki historycznej" (Próba analizy i przemyślenia). Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Filologia Rosyjska 1990 z. 16 (1987) s. 15-37  szczegóły 
9.artykuł: Szymutko Stefan: Dzieło literackie jako wyzwanie dla teorii literatury. Fa-Art 2001 nr 3 s. 24-35  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Bieńczyk Marek: Klucz francuski. Kontrapunkt 2001 nr 3/4 s. 12 (dot. funkcjonowania pojęcia postmodernizmu w literaturoznawstwie i est...) szczegóły 
11.artykuł: Przybylski Ryszard K.: Drogi i bezdroża postmodernizmu. Polonistyka 1992 nr 1 s. 10-17 (postmodernizm jako kategoria stanu świadomości społecznej....) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
12.książka: Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa. 1992 ([Materiały z konferencji naukowej "Nowe problemy metodologiczne współc...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Bielecki Marian: Historia, dialog, literatura. Interakcyjna teoria procesu historycznoliterackiego. 2010  szczegóły 
14.książka: Książek Andrzej: Sztuka przeciw Sztuce. Z teorii awangardy XX wieku. 2001  szczegóły 
15.książka: Książek Andrzej: Sztuka przeciw Sztuce. Z teorii awangardy XX wieku. 2000 ([Historia formacji artystycznej oraz dzieje pojęć awangardy i sztuki z...) szczegóły 
16.książka: Misiewicz Janusz: Idee i struktury literatury XIX wieku. 1996 ([1]. Sytuacja ogólna [wiek XIX i przeobrażenia we wszystkich dziedzina...) szczegóły 
17.książka: Ogonowska Agnieszka: Tekst filmowy we współczesnym pejzażu kulturowym. 2004 (Wprowadzenie. Kilka uwag o współczesnych zjawiskach kulturowych. - Roz...) szczegóły 
18.książka: Sławiński Janusz: Próby teoretycznoliterackie. 2000 (Od autora. - I: Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literac...) szczegóły 
19.książka: Starnawski Jerzy: Z dziejów polskiej nauki o literaturze w wieku XIX i XX. Cztery studia. 1997 ([Zawiera rozprawy drukowane w latach wcześniejszych w różnych źródłach...) szczegóły 
20.książka: Szkołut Tadeusz: Awangarda, neoawangarda, postawangarda. 1999 (Słowo wstępne. * Pozaestetyczny sens sztuki: Estetyka Lwa Tołstoja, cz...) szczegóły 
recenzja: Bastrikin Anna: Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 2 s. 301-308  szczegóły 
recenzja: Dernes-Sarnowska Małgorzata: O awangardach XX wieku. Akcent 1999 nr 3/4 s. 202-203  szczegóły 
recenzja: Jedlewska Barbara: Edukacyjny potencjał awangardy. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio I: Philosophia - Sociologia 2000 t. 25 s. 320-324  szczegóły 
21.książka: Szymutko Stefan: Rzeczywistość jako zwątpienie w literaturze i literaturoznawstwie. 1998 (Wstęp: Niewyrażalna i niedostępna rzeczywistość. * Problem rzeczywisto...) szczegóły 
recenzja: Brodzka-Wald Alina: Rzeczywistość jako zwątpienie. Pogranicza 2000 nr 3 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Juszczyk Andrzej: Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 227-234  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Poszukiwacze zaginionej rzeczywistości. Fa-Art 1999 nr 4 s. 76-83  szczegóły 
22.książka: Wichrowski Marek: Spór o naturę procesu historycznego (Od Hebrajczyków do śmierci Fryderyka Nietzschego). 1995 ([Analiza paradygmatów historiozoficznych funkcjonujących od starożytno...) szczegóły 
23.książka: Wyka Kazimierz: Pokolenia literackie. 1989  szczegóły 
recenzja: Bauer Zbigniew: Krytyka jako twórczość. Kraków [Magazyn] 1991 nr 2 s. 39  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Awangardemizm. Gazeta Wyborcza 1998 nr 120 s. 24-26 (dyskusja nt. akademizmu i awangardy w sztuce współczesnej, m.in. dot. ...) szczegóły 
25.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Przymiarki "prądologiczne": modernizm vs. postmodernizm. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 206-215  szczegóły 
26.artykuł: Basara-Lipiec Eugenia: Wokół problemu zmienności w dziejach kultury. Lektura 1993 nr 4-10 s. 18-20 (dot. także literatury...) szczegóły 
27.artykuł: Bauman Zygmunt: Ponowoczesność, czyli o niemożliwości awangardy. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 171-179  szczegóły 
28.artykuł: Bieńczyk Marek: Klucz francuski. Kontrapunkt 2001 nr 3/4 s. 12 (dot. funkcjonowania pojęcia postmodernizmu w literaturoznawstwie i est...) szczegóły 
29.artykuł: Budrecki Lech: Asymilacja. Twórczość 1995 nr 4 s. 124-128 (nt. występowania w dziejach literatury procesów asymilacyjnych - przy...) szczegóły 
30.artykuł: Cieński Marcin: Prądy literackie jako jednostki opisu literatury XVIII wieku w Polsce i w Niemczech. x 1989 ([W ks. zb.:] W kręgu Oświecenia i teatru. Wrocław 1989 s. 237-252...) szczegóły 
31.artykuł: Czapliński Przemysław: Manifest literacki jako jednostka procesu historycznoliterackiego. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 57-72  szczegóły 
32.artykuł: Czapliński Przemysław: Obecna, nieusprawiedliwiona. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 115-127 (nt. stosunku awangardy do modernizmu m.in. na przykładzie wypowiedzi p...) szczegóły 
33.artykuł: Kasztenna Katarzyna: Moc i niemoc historii literatury. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 4-6 (m.in. o syntezie historycznoliterackiej i poglądach Jerzego Ziomka...) szczegóły 
34.artykuł: Kaźmierczak Marek, Mikołajczak Aleksander W.: Kategoria czasu w recepcji tekstów antycznych. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 91-104  szczegóły 
35.artykuł: Kiec Izolda: Rokowania z tradycją (W sprawie monografii historycznoliterackiej). Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 355-367  szczegóły 
36.artykuł: Książek Andrzej: Transawangarda: między zwątpieniem a nadzieją. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 40-53 (o końcu awangardy i transawangardzie w sztuce i literaturze po latach ...) szczegóły 
37.artykuł: Kuźma Erazm: Strona czynna i bierna procesu literackiego i artystycznego. Na przykładzie historii ekspresjonizmu. Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 123-141  szczegóły 
38.artykuł: Legeżyńska Anna: Konflikt pokoleń jako element współczesnego procesu historycznoliterackiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2003 t. 10 s. 53-69  szczegóły 
39.artykuł: Leshhak Oleg: Postmodernizm: ehpokha, filosovskaja mysl' ili napravlenie v iskusstve?. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 159-177 (na podst. streszcz. w jęz. polskim: Postmodernizm: epoka, myśl filozof...) szczegóły 
40.artykuł: Lipatov A.: Nachala pol'skojj predromanticheskojj prozy XVIII veka. (Ehvoljucija khudozhestvennogo myshlenija i vnutrizhanrovye izmenenija v kontekste nacional'nogo i obshheevropejjskogo literaturnogo processa). x 1991 ([W ks. zb.:] Razvitie prozaicheskikh zhanrov v literaturakh stran Cent...) szczegóły 
41.artykuł: Lipatow Aleksander: Piśmiennictwo - myśl teoretycznoliteracka - wspólne prawidłowości historii literatury. Zewnętrzne uwarunkowania zmian w sztuce słowa. Pamiętnik Literacki 1996 z. 2 s. 113-122 (m.in. o zahamowaniu procesu europeizacji literatury polskiej po II woj...) szczegóły 
42.artykuł: Markiewicz Henryk: Glosa o pojęciu "literatury współczesnej". Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 179-182  szczegóły 
43.artykuł: Markiewicz Henryk: Polska historiografia literacka wobec cenzury rosyjskiej. Pamiętnik Literacki 1996 z. 3 s. 155-176 (dot. piśmiennictwa naukowego z lat 1832-1915...) szczegóły 
44.artykuł: Możejko Edward: Modernizm literacki: niejasność terminu i dychotomia kierunku. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 26-45  szczegóły 
45.artykuł: Nowak Andrzej J.: Romantyzm a duch lucyferyzmu. Uwagi o estetyce w projekcie antropofanii. Estetyka i Krytyka 2001 nr 1 s. 99-120  szczegóły 
46.artykuł: Papiór Jan: Fundierung kulturwissenschaftlicher Forschungsdisziplinen. Teil 4 - Zum Problem der Periodisierungsmodelle. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 37-71 (dot. różnych koncepcji periodyzacji m.in. literatury...) szczegóły 
47.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Młodym być, i więcej nic.... Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 31 I s. 1, 5 (zjawisko pokoleniowej wspólnoty młodych pisarzy i ich wkraczania na ry...) szczegóły 
48.artykuł: Piotrowski Kazimierz: Awangarda w defensywie - o awangardyzacji aisthesis. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 19-39 (dot. współczesnych oraz historycznych teorii awangardy w sztuce i lite...) szczegóły 
49.artykuł: Pomian Krzysztof: Jak uprawiać historię kultury. Przegląd Historyczny 1995 t. 86 z. 1 s. 1-13 (propozycja badania historii kultury jako historii semioforów na przyk...) szczegóły 
50.artykuł: Porębski Mieczysław: Moderność, moderna, postmodernizm. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 17-25  szczegóły 
51.artykuł: Ritz German: Modernizm - postmodernizm. W Polsce, czyli Nigdzie. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 183-187  szczegóły 
52.artykuł: Russell Charles: Konflikt między awangardową wyobraźnią i praxis. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 165-173 (dot. relacji pisarzy i poetów awangardowych z narodowymi partiami komu...) szczegóły 
53.artykuł: Sauerland Karol: Reflexionen zur Periodisierung in der Literaturwissenschaft. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 1991 z. 13 (207) s. 89-97  szczegóły 
54.artykuł: Schmidt-Dengler Wendelin: Vom Staat der keiner war, zur Literatur, die keine ist. Zur Leidengeschichte der oesterreichischen Literaturgeschichte. Orbis Linguarum 1996 t. 5 s. 43-56  szczegóły 
55.artykuł: Sokoljanskijj Mark: Neoromantizm kak literaturnoe techenie. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 34 z. 1/2 s. 29-44 (na przykładzie literatury angielskiej...) szczegóły 
56.artykuł: Starnawski Jerzy: O najstarszej konstrukcji trzech poetów. Meander 2002 r. 57 nr 3/4 s. 365-370 (nt. konstrukcji trzech poetów w historii literatury polskiej (Mickiewi...) szczegóły 
57.artykuł: Starnawski Jerzy: Zagadnienie trzynastowiecznego renesansu w Polsce. Opuscula Polonica et Russica 1995 [t.] 3 s. 7-12 (nt. periodyzacji w ramach długotrwałych epok literackich....) szczegóły 
58.artykuł: Szkołut Tadeusz: Awangarda - neoawangarda - postawangarda. Akcent 1993 nr 4 s. 56-64  szczegóły 
59.artykuł: Szymutko Stefan: Dzieło literackie jako wyzwanie dla teorii literatury. Fa-Art 2001 nr 3 s. 24-35  szczegóły 
60.artykuł: Tjupa Valerijj: Dve modeli literaturnogo rjada. Slavia Orientalis 1995 nr 4 s. 515-525 (dot. koncepcji awangardowej i neotradycjonalistycznej procesu literack...) szczegóły 
61.artykuł: Turner Frederick: Kryzys w estetyce nowoczesnej. Dialog [Warszawa] 1992 nr 1/2 s. 182-189 (źródła destrukcji w nowoczesnej sztuce; również dot. lit....) szczegóły 
62.artykuł: Ulicka Danuta: Synteza "dla Europy". Przegląd Humanistyczny 2000 nr 6 s. 61-73 (refleksje o postrukturalistycznym kryzysie syntezy historycznoliterack...) szczegóły 
63.artykuł: Zeidler-Janiszewska Anna: Drugi oddech nowoczesności. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 7-16 (dot. koncepcji drugiej moderny - po postmodernizmie w szeroko rozumian...) szczegóły 
64.artykuł: Zieniewicz Andrzej: Awangarda - następnej nie będzie. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 19 s. 10  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
65.impreza: "Problemy procesu historycznoliterackiego" - ogólnopolska sesja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Lubelska Magdalena: "Problemy procesu historycznoliterackiego" (Warszawa, 6-8 marca 1990). Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 395-396 (spraw....) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
66.recenzja: Gawliński Stanisław: Ruch Literacki 1990 z. 1 s. 87-90  szczegóły 
67.recenzja: Łuszczykiewicz Piotr: Poezja 1989 nr 4 s. 106-107  szczegóły 
68.recenzja: Łuszczykiewicz Piotr: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 2 s. 175-178  szczegóły 
69.recenzja: Samulski Jerzy: Pamiętnik Literacki 1989 z. 2 s. 400-407  szczegóły 
70.recenzja: Świerkocki Maciej: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1989 t. 31 (1998) z. 2 s. 120-123  szczegóły 
71.recenzja: Wołosewicz Andrzej: Miesięcznik Literacki 1989 nr 4 s. 135-137  szczegóły 
72.recenzja: Żółkiewski Stefan: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 5 s. 163-167  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
73.książka: Balbus Stanisław: Intertekstualność a proces historycznoliteracki. 1990 (Przedmowa. Zamiast wstępu. - Stylizacja a problem intertekstualności. ...) szczegóły 
74.książka: Bloom Harold: Lęk przed wpływem. Teoria poezji. (Agata Bielik-Robson, Marcin Szuster: Od tłumaczy. * Strach przed konta...) szczegóły 
75.książka: Dąbrowska Elżbieta: Teksty w ruchu. Powroty baroku w polskiej poezji współczesnej. 2001 (Wprowadzenie. 1. Powtórzenie - innowacja - różnica semantyczna w liter...) szczegóły 
recenzja: Dobrzyńska Teresa: Powroty baroku. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 97-100 (z not. o autorce art. na s. 248...) szczegóły 
recenzja: Jokiel Irena: Kwartalnik Opolski 2003 nr 1 s. 125-127  szczegóły 
recenzja: Piętkowa Romualda: Stylistyka 2002 nr 11 s. 568-571  szczegóły 
76.książka: Sławiński Janusz: Dzieło - język - tradycja. 1998 ([Wyd. 1: Warszawa 1974. Zawiera:] I. Synchronia i diachronia w procesi...) szczegóły 
77.książka: Sławiński Janusz: Próby teoretycznoliterackie. 2000 (Od autora. - I: Analiza, interpretacja i wartościowanie dzieła literac...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
78.książka: Stepan Ludvik: Vyvoj zanroveho systemu polske literatury (od renesansu k postmodernizmu). 2000 ([Dot. przebudowy systemu formacji genologicznych: konstrukcji, wzajemn...) szczegóły 
recenzja: Hvisc Jozef: Kontakty 2003 nr 2 s. 76-80  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
79.artykuł: Lipatow Aleksander: Etos - powieść - uniwersalność kultury (Rosyjsko-polskie paralele typologiczne w kontekście ogólnoeuropejskim). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 37-50 (procesy adaptacji z literatury zachodnich wzorców kulturalnych i gatun...) szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    książki (alfabet autorów)
80.książka: Bloom Harold: Lęk przed wpływem. Teoria poezji. (Agata Bielik-Robson, Marcin Szuster: Od tłumaczy. * Strach przed konta...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
81.książka: Książek Andrzej: Sztuka przeciw Sztuce. Z teorii awangardy XX wieku. 2001  szczegóły 
82.książka: Książek Andrzej: Sztuka przeciw Sztuce. Z teorii awangardy XX wieku. 2000 ([Historia formacji artystycznej oraz dzieje pojęć awangardy i sztuki z...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
83.książka: Balcerzan Edward: O nowatorstwie. 2004 ([Dot. mających głębokie zakorzenienie w tradycji innowacji artystyczny...) szczegóły 
84.książka: Delaperriere Maria: Polskie awangardy a poezja europejska. Studium wyobraźni poetyckiej. 2004 (Słowo od tłumacza. - Wprowadzenie. Modernizm i awangardyzm. Hegemonia ...) szczegóły 
85.książka: Skrendo Andrzej: Poezja modernizmu. Interpretacje. (Część I. [objaśnienia i redefinicje kluczowych pojęć]: Modernizm. Inte...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
86.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 69 s. 3 (nota o wykładzie Józefa Bujnowskiego pt. "Trzy główne wzorce poezji aw...) szczegóły 
87.artykuł: Żółkiewski Stefan: Periodyzacja historii kultury literackiej w nowożytnym okresie dziejów Polski. Pamiętnik Literacki 1990 z. 4 s. 5-16  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
88.książka: W kręgu Oświecenia i teatru. Prace ofiarowane profesorowi Mieczysławowi Klimowiczowi w 70 rocznicę urodzin. 1989 (J. Tazbir: Paradoksy sarmackiego konserwatyzmu. - A.V. Lipatov: Prosve...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
89.artykuł: Śliwiński Marian: Paralelizm prądów klasycznych i romantycznych w syntezie historycznoliterackiej Juliana Krzyżanowskiego. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 185-197  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
90.książka: Winczer Pavol: Suvislosti v case a priestore. Basnicka avantgarda, jej prekonavanie a dedicstvo. (Cechy, Slovensko, Polsko). 2001 ([Dot. nowatorskich dążeń poetów czeskich, słowackich i polskich na tle...) szczegóły 
recenzja: Majerek Rafał: Ruch Literacki 2001 z. 4 s. 529-531  szczegóły 
recenzja: Pustkowski Henryk: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2002 t. 45 z. 1/2 s. 177-182  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
91.książka: Balcerzan Edward: O nowatorstwie. 2004 ([Dot. mających głębokie zakorzenienie w tradycji innowacji artystyczny...) szczegóły 
92.książka: Dąbrowska Elżbieta: Teksty w ruchu. Powroty baroku w polskiej poezji współczesnej. 2001 (Wprowadzenie. 1. Powtórzenie - innowacja - różnica semantyczna w liter...) szczegóły 
recenzja: Dobrzyńska Teresa: Powroty baroku. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 97-100 (z not. o autorce art. na s. 248...) szczegóły 
recenzja: Jokiel Irena: Kwartalnik Opolski 2003 nr 1 s. 125-127  szczegóły 
recenzja: Piętkowa Romualda: Stylistyka 2002 nr 11 s. 568-571  szczegóły 
93.książka: Lam Andrzej: Inne widzenie. Szkice o poezji polskiej i niemieckiej. 2001 (Prorocy minionego wieku: Awangarda w perspektywie postmodernistycznej ...) szczegóły 
recenzja: (TJŻ): Książki 2001 nr 10 s. 70-71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Przegląd Humanistyczny 2001 nr 5 s. 89-93  szczegóły 
94.książka: Skrendo Andrzej: Poezja modernizmu. Interpretacje. (Część I. [objaśnienia i redefinicje kluczowych pojęć]: Modernizm. Inte...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
95.książka: Starnawski Jerzy: Z dziejów polskiej nauki o literaturze w wieku XIX i XX. Cztery studia. 1997 ([Zawiera rozprawy drukowane w latach wcześniejszych w różnych źródłach...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chrzanowski Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
96.artykuł: Nowak Zbigniew J.: Sztuka pisarska Ignacego Chrzanowskiego w pięćdziesiątą rocznicę śmierci (1940-1990). Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 43-51  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
97.książka: Delaperriere Maria: Polskie awangardy a poezja europejska. Studium wyobraźni poetyckiej. 2004 (Słowo od tłumacza. - Wprowadzenie. Modernizm i awangardyzm. Hegemonia ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
98.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Literatura schyłku drugiego tysiąclecia. Przegląd Humanistyczny 1991 nr 1 s. 30-42 (Edukacja humanistyczna - problemy i propozycje [literatura zwyciężonyc...) szczegóły 
99.artykuł: Gumbrecht Hans Ulrich: Cascades de la modernisation. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2002 t. 45 nr 1/2 s. 17-36 (propozycja interpretacji, typologii i periodyzacji nowoczesności; ze s...) szczegóły 
100.artykuł: Piotrowski Kazimierz: Awangarda w defensywie - o awangardyzacji aisthesis. Kultura Współczesna 2000 nr 3 s. 19-39 (dot. współczesnych oraz historycznych teorii awangardy w sztuce i lite...) szczegóły 
101.artykuł: Russell Charles: Konflikt między awangardową wyobraźnią i praxis. Teksty Drugie 2001 nr 5 s. 165-173 (dot. relacji pisarzy i poetów awangardowych z narodowymi partiami komu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
102.artykuł: Gumbrecht Hans Ulrich: Cascades de la modernisation. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2002 t. 45 nr 1/2 s. 17-36 (propozycja interpretacji, typologii i periodyzacji nowoczesności; ze s...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Czasopiśmiennictwo (powszechna)
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Beekman Klaus D.: Die Zeitschrift "Avantgarde". Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 34 z. 1/2 s. 101-104 (omów. nrów 0-5/6 pisma AvantGarde poświęconemu zjawisku awangar...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Historia literatury (austriacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
104.artykuł: Schmidt-Dengler Wendelin: Vom Staat der keiner war, zur Literatur, die keine ist. Zur Leidengeschichte der oesterreichischen Literaturgeschichte. Orbis Linguarum 1996 t. 5 s. 43-56  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
105.artykuł: Koźbiał Jan: Anrufung der vierten Bluetezeit. Eine Glosse. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2000 t. 19 s. 397-400 (esej dot. koncepcji periodyzacji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Literatura współczesna (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
106.książka: Lam Andrzej: Inne widzenie. Szkice o poezji polskiej i niemieckiej. 2001 (Prorocy minionego wieku: Awangarda w perspektywie postmodernistycznej ...) szczegóły 
recenzja: (TJŻ): Książki 2001 nr 10 s. 70-71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Przegląd Humanistyczny 2001 nr 5 s. 89-93  szczegóły 
Literatury obce / Literatura portugalska / Hasła szczegółowe (portugalska) / Hasła osobowe (portugalska)
  Ferreira Vergilio
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
107.artykuł: Łukaszyk Ewa: Od przekładu do oryginału. O recepcji egzystencjalizmu francuskiego w Portugalii (Urbano Tavares Rodrigues i Vergilio Ferreira). x 2000 ([w ks. zb.:] Przekład jako promocja literatury. Pod red. Marii Filipow...) szczegóły 
  Rodrigues Urbano Tavares
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
108.artykuł: Łukaszyk Ewa: Od przekładu do oryginału. O recepcji egzystencjalizmu francuskiego w Portugalii (Urbano Tavares Rodrigues i Vergilio Ferreira). x 2000 ([w ks. zb.:] Przekład jako promocja literatury. Pod red. Marii Filipow...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
109.artykuł: Piotrowski Władysław: Próby reinterpretacji oficjalnego modelu rosyjskiego procesu historycznoliterackiego XX wieku. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1508 s. 99-107  szczegóły