PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Trybuna Ludu
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść kryminalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Wójcikiewicz Maria: Krótki kurs dziejów powieści kryminalnej (1-2). Trybuna Ludu 1990 nr 11 s. 4, nr 17 s. 5  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Goździk Helena: Trybuna Ludu 1989 nr 262 s. 5 (wywiad z pracownikiem księgarni nt. czytelnictwa młodz.; rozm. G. Ciec...) szczegóły 
3.artykuł: Kwiatek Jerzy: Trybuna Ludu 1989 nr 60 s. 7 (spraw. z posiedzenia zespołu do spraw wydawn. i upowszechniania książk...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (dk): Trybuna Ludu 1989 nr 6 s. 7  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (dk): Trybuna Ludu 1989 nr 54 s. 9  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (m): Trybuna Ludu 1989 nr 228 s. 6  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kosiński Ryszard: Trybuna Ludu 1989 nr 141 s. 7  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Koszewski Jerzy: Trybuna Ludu 1989 nr 240 s. 3 ([list do red. dot. m.in. twórcz. pisarzy w okresie stalinowskim]...) szczegóły 
9.artykuł: Lam Andrzej: Rewolucyjność zniewolona a literatura polska. Lata 1949-1954. Trybuna Ludu 1989 118 8  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Lis Andrzej: Debiuty, debiuty... Ożywienie w dramaturgii współczesnej. Trybuna Ludu 1989 nr 106 s. 7 (omów. debiutów dramaturgii pol. w sezonie teatr. 1988/89...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Trybuna Ludu 1989 153 8  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Misiorny Michał: Jak się wydają poeci?. Trybuna Ludu 1989 147 7 (fel...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: O kulturę ponad podziałami. Trybuna Ludu 1990 23 5 (stanowisko członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy oddz...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwiatek Jerzy: Trybuna Ludu 1989 nr 257 s. 7 (nt. działaln. filii w Kr....) szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ratunek dla kultury. Trybuna Ludu 1989 127 3 (nt. działaln....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Adamski Jerzy: O politykę kulturalną lewicy (1-2). Trybuna Ludu 1989 nr 280 s. 5 (286:5...) szczegóły 
17.artykuł: J.K.: Czy urynkowić kulturę?. Trybuna Ludu 1989 nr 252 s. 4 ([spraw. z posiedzenia Sejmowej Komisji Kult. i Środków Przekazu]...) szczegóły 
18.artykuł: Jurczyński Jerzy: Więź z Polonią. Trybuna Ludu 1989 66 6 (nt. współpr. kult. z Polonią m. in. w zakresie lit. i teatru...) szczegóły 
19.artykuł: Kiciński Wojciech: Nie siedźmy bezczynnie. Trybuna Ludu 1989 147 7 ([dot. sytuacji ekonomicznej kultury]...) szczegóły 
20.artykuł: Lis Andrzej: Fotografia czy plama?. Trybuna Ludu 1989 nr 216 s. 6 (omów. problemów kultury w raporcie "Stan państwa 7 września 1989" opra...) szczegóły 
21.artykuł: Lis Andrzej: Jaki program dla kultury? (1-2). Trybuna Ludu 1989 nr 48 s. 7 (54:8...) szczegóły 
22.artykuł: Lis Andrzej, Misiorny Michał: Kultura w warunkach kryzysu. Tezy do polityki kulturalnej w okresie przejściowym. Trybuna Ludu 1989 nr 252 s. 5  szczegóły 
23.artykuł: Lis Andrzej: Nad nowym raportem - "Katastrofa kultury" (1-4). Trybuna Ludu 1989 nr 228, 234, 240, 246 (oprac. przez J. Adamskiego i przedstawiony NRK...) szczegóły 
24.artykuł: Misiorny Michał: Książce jednak są potrzebne programy ochronne. Trybuna Ludu 1989 nr 292 s. 5  szczegóły 
25.artykuł: Misiorny Michał: Kultura jako pole reform (1-2). Trybuna Ludu 1989 nr 89 s. 6 (95:7...) szczegóły 
26.artykuł: Misiorny Michał: Niezależny artysta niezależna sztuka?. Trybuna Ludu 1989 139 3  szczegóły 
27.artykuł: Misiorny Michał: Państwo, artyści i same troski. Trybuna Ludu 1990 11 2 (spraw. z noworocznego spotkania władz państwowych z twórcami, Warszawa...) szczegóły 
28.artykuł: Misiorny Michał: W nowych realiach nowy program. Trybuna Ludu 1989 104 2 ([spraw. z obrad Komisji Kult. KC PZPR, Wwa, 3 V]...) szczegóły 
29.artykuł: O przyszłości polskiej kultury. Trybuna Ludu 1989 23 4 ([spraw. ze spotkania sekretarza KC PZPR M. Stępnia z przedstawicielami...) szczegóły 
30.artykuł: (ok): Sytuacja kultury nie jest zła. Trybuna Ludu 1989 nr 279 s. 3 ([spraw. z konf. prasowej min. kult. i szt. I. Cywińskiej]...) szczegóły 
31.artykuł: PRON o problemach polskiej kultury. Trybuna Ludu 1989 80 6 (spraw. z obrad Prezydium Kom. Kult. Rady Krajowej PRON pośw. planom ro...) szczegóły 
32.artykuł: Stanowisko Komisji Kultury KC PZPR. Trybuna Ludu 1989 nr 273 s. 3 ([oświadczenie z 21 XI; dot. m.in. ochrony twórcz., produkcji i rozpows...) szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 nr 138 s. 1  szczegóły 
34.artykuł: Trybuna Ludu 1989 140 4 ([spraw. z obrad Prezydium Komisji Kult. KC PZPR pośw. prawno-ekonomicz...) szczegóły 
35.artykuł: Zawiśliński Stanisław: Kultura - na afisz!. Trybuna Ludu 1989 nr 297 s. 7  szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 140 s. 11 (ogł....) szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 228 s. 11 (wyniki...) szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 228 s. 11 (wyniki...) szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 112 s. 9 (ogł....) szczegóły 
40.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 132 s. 7 (ogł....) szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 72 s. 7 (ogł....) szczegóły 
42.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 57 s. 8 (ogł....) szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 141 s. 10 (nagr....) szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 116 s. 11 (ogł....) szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 182 s. 7 (ogł....) szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 58 s. 2 (ogł....) szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 95 s. 6 (ogł....) szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 28 s. 7 (ogł....) szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 95 s. 7 (ogł....) szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 95 s. 7 (ogł....) szczegóły 
51.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 159 s. 7 (wyniki...) szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 18 s. 11 (wyniki...) szczegóły 
53.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 151 s. 5 (wyniki...) szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 192 s. 5 (ogł....) szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 54 s. 9 (ogł....) szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 36 s. 6 (ogł....) szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 282 s. 2 (nagr....) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 228 s. 6 (zapow....) szczegóły 
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Misiorny Michał] M.M.: Trybuna Ludu 1989 85 2 ([spraw.; z omów. przyjętej "Karty Kultury Polskiej" i "Oświadczenia" d...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 78 4 ([spraw.]...) szczegóły 
artykuł: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 79 3 ([spraw.]...) szczegóły 
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ciechomska Grażyna: Trybuna Ludu 1989 nr 234 s. 6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: (M.M.): Trybuna Ludu 1989 nr 209 s. 3 (nt. profilu imprezy i jej bojkotu przez część środowiska literackiego...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 226 s. 6 ([spraw. z inauguracji]...) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 101 5 ([spraw. z wręczenia nagr.]...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 99 5  szczegóły 
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 48 s. 4  szczegóły 
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 48 s. 9  szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ciechomska Grażyna: Trybuna Ludu 1989 nr 173 s. 1 ([omów.]...) szczegóły 
65.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 173 s. 3  szczegóły 
66.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 159 s. 7  szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 47 4 ([spraw. z wręczenia nagr.]...) szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 22 2, (28:7...) szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 112 5  szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 24 7 ([apel o zgłaszanie ks. do nagr.]...) szczegóły 
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 228 s. 11  szczegóły 
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 117 4  szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 143 1 ([spraw. z wręczenia]...) szczegóły 
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 19 s. 7 (spraw. z wręczenia nagrody...) szczegóły 
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 24 7  szczegóły 
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 60 1 ([apel o zgłaszanie kandydatur]...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 148 3  szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 101 1, 3  szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 48 1-2 ([apel o zgłaszanie kandydatur]...) szczegóły 
75.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1990 13 7 (laureaci...) szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 228 s. 6 (apel o nadsyłanie książek kandydujących do nagrody...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 274 s. 6  szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 170 s. 2  szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 201 s. 2  szczegóły 
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 66 2, (77:7...) szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Najlepsze dla dzieci. Trybuna Ludu 1990 5 6  szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 182 s. 5  szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 6 s. 2  szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 54 8 (not. o odmówieniu przyjęcia nagrody przez Juliana Stryjkowskiego...) szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1990 20 4  szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
85.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 70 1 ([spraw. z wręczenia odzn.]...) szczegóły 
86.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 21 s. 2  szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 6 s. 9  szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 209 s. 3  szczegóły 
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 209 s. 3  szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 260 s. 2  szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 209 s. 3  szczegóły 
92.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 164 s. 2  szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 227 s. 4  szczegóły 
Życie literackie / Plebiscyty, książki roku (życie literackie)
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 133 2  szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Akademia Literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
95.artykuł: (m.m.): A jednak - "Akademia Literatury". Trybuna Ludu 1989 nr 77 s. 4 (nt. prac związanych z redakcją statutu Akademii Literatury...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszeń Twórczych i Towarzystw Naukowych (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
96.artykuł: (db): Jak przeprowadzić kulturę przez najbliższe bardzo trudne lata. Trybuna Ludu 1989 nr 289 s. 6 (spraw. z konf. pras. Zarz. Kom. Porozumiewawczego Stowarzyszeń Twórczy...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury (życie literackie)
97.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwiatek Jerzy: Trybuna Ludu 1989 nr 79 s. 2 (spraw....) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
98.artykuł: (ab): Wojsko umawia się z pisarzami. Trybuna Ludu 1990 7 7 (nota o podp. umowy o współpr. z Głównym Zarz. Wychowawczym Wojska Pols...) szczegóły 
99.artykuł: Szczepański Jan Józef: Trybuna Ludu 1989 131 2 ([wyw. z prezesem; rozm. Z. Krzysztyniak]...) szczegóły 
100.artykuł: Trybuna Ludu 1989 139 7 (nota; dot. rejestracji Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Sądzie Wojewó...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Związek Literatów Polskich (zawieszony 1981) (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
101.artykuł: Minkowski Aleksander: A jak było, opowiem... Sprawy literackie i związkowe. Trybuna Ludu 1989 83 8 ([nt. okoliczności rozwiązania ZLP]...) szczegóły 
nawiązanie: Safjan Zbigniew: Trybuna Ludu 1989 95 6  szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Związek Literatów Polskich (powstały 1983) (życie literackie)
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 66 2 ([not. o wyborze nowego zarz. Koła Literatów ZSL przy ZLP; prezes - T. ...) szczegóły 
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwiatek Jerzy, Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 54 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 53 s. 1-2 (spraw. z inauguracji...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
104.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 193 s. 6 ([not. o podp. umowy o współpr. ze Związkiem Pisarzy Azerbejdżanu]...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Warszawa (życie literackie)
105.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (J.K.): ZLP przed zjazdem. Trybuna Ludu 1989 nr 21 s. 4 (nota o działalności...) szczegóły 
artykuł: Kwiatek Jerzy: Trybuna Ludu 1989 nr 25 s. 2 (spraw. z zebrania sprawozdawczo-wyborczego, 28 I 1989; prezes: Romuald...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
106.artykuł: Lenart Sebastian: Trybuna Ludu 1989 nr 54 s. 8 (wyw. nt. działalności Staromiejskiego Domu Kultury w zakresie populary...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Włocławek (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
107.artykuł: Badtke Marek: Motywacje do rozwoju kultury. Trybuna Ludu 1989 nr 42 s. 2 (spraw. z plenum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Ro...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
108.artykuł: Broniarek Zygmunt: Jesteśmy na szczycie świata. Trybuna Ludu 1989 nr 204 s. 7 (spraw. z XLI zjazdu Amer. Rady do Spraw Kult. Pol. w Filadelfii i wybo...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
109.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (dk): Trybuna Ludu 1989 nr 22 s. 6  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
110.recenzja: (m.m.): Trybuna Ludu 1989 60 7 ([nota]...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
111.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rudnicki Marek: Trybuna Ludu 1989 118 8  szczegóły 
112.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koźniewski Kazimierz: Nowo-stara Gazeta (przed) Wyborcza. Trybuna Ludu 1989 159 5 (nt. profilu...) szczegóły 
113.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Misiorny Michał: Z "Nurtem" w nurcie przemian. Trybuna Ludu 1990 23 6 (fel. z racji zawieszenia czasopisma...) szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.K.: Trybuna Ludu 1989 nr 216 s. 6 ([omów. zawartości nru 2 z 1989]...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
115.artykuł: Bardzińska Dorota: Czasopisma dziecięce walczą o przetrwanie. Trybuna Ludu 1990 8 7  szczegóły 
116.artykuł: Jagiełło Michał: Los czasopism środowisk artystycznych. Trybuna Ludu 1989 nr 299 s. 3 (wypow. wiceministra kult. i szt....) szczegóły 
117.artykuł: Tabkowski Sławomir: Trybuna Ludu 1989 nr 279 s. 7 (wyw. z prezesem RSW nt. likwidacji części tyt. czas.; rozm. M. Rudnick...) szczegóły 
polemika: Machejek Władysław: Trybuna Ludu 1989 nr 292 s. 3 (dot. gł. wypow. nt. ŻL...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 221 s. 6 ([not.]...) szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Zawiśliński Stanisław] (zaw): Trybuna Ludu 1989 nr 234 s. 6 ([spraw.]...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
120.artykuł: Biliński Bronisław: W domu Petrarki. Polonica włoskie. Trybuna Ludu 1989 42 7 ([nt. wpisów m.in. literatów pol. do księgi zwiedzających dom Petrarki ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
121.artykuł: Ciechomska Grażyna: Pozwólcie wybierać!. Trybuna Ludu 1989 123 5 ([nt. promocji współcz. lit. dziecięco-młodzieżowwej]...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Festiwale, sesje, wystawy (literatura dla dzieci i młodzieży)
122.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bardzińska Dorota: Trybuna Ludu 1989 141 6 ([spraw.]...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 119 4 ([zapow., z progr.]...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
123.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zagórska Bożena: Trybuna Ludu 1989 nr 66 s. 7  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
124.artykuł: (tst): Trybuna Ludu 1989 nr 252 s. 5 ([spraw. z zebrania Oddz. Wwskiego ZLP pośw. produkcji ks., X 1989]...) szczegóły 
125.artykuł: Ze znakiem PTWK. Trybuna Ludu 1989 nr 89 s. 7 ([nt. działaln. Pol. Tow. Wydawców Książek]...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Konferencje, zjazdy (wydawnictwa)
126.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 53 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
127.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Klatka Zygmunt: Trybuna Ludu 1989 nr 6 s. 1-2 (wywiad z red. naczelnym oddziału KAW w Rzeszowie nt. wydawania literat...) szczegóły 
128.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ciechomska Grażyna: Trybuna Ludu 1989 nr 6 s. 7 (nt. serii "Młodzi dorośli"...) szczegóły 
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (dk): Trybuna Ludu 1989 nr 262 s. 6 ([nota dot. wyd. lit. pięknej]...) szczegóły 
artykuł: [Misiorny Michał] M.M.: Nowości PIW. Trybuna Ludu 1989 103 5 ([nt. nowości wydawn. z zakresu lit. pięknej]...) szczegóły 
130.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Badtke Marek: Trybuna Ludu 1989 26 7 (nt. wyd. lit. pięknej...) szczegóły 
131.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (a.l.): W "Czytelniku" - nowości ze świata. Trybuna Ludu 1989 nr 170 s. 6 (nt. wydawania literatury pięknej...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 254 s. 2 (not. z okazji jubil. 45-lecia wydawn....) szczegóły 
132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (d.b.): Trybuna Ludu 1989 101 7 (nt. wyd. lit. pięknej; z wypow. red. nacz. W. Łyska...) szczegóły 
artykuł: Kwiatek Jerzy: Trybuna Ludu 1989 nr 6 s. 6 (nt. działalności wydawniczej w dziedzinie literatury pięknej...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (doktoraty h.c.)
133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (db): Trybuna Ludu 1989 nr 240 s. 5 (spraw. z uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Warszawski (doktoraty h.c.)
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (d.b.): Trybuna Ludu 1989 nr 103 s. 2 (spraw. z uroczystości nadania tytułu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe / Profesorowie nadzwyczajni
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
135.artykuł: Lista nowo mianowanych profesorów. Trybuna Ludu 1989 nr 264 s. 4 ([m.in.: U. Dąmbska-Prokop, H. Misterski, E. Stanula, T. Witczak]...) szczegóły 
136.artykuł: Lista nowo mianowanych profesorów. Trybuna Ludu 1989 nr 298 s. 6 ([m.in.: J. Danecki, I. Lewandowski, I. Maciejewska, T. Namowicz, S. Re...) szczegóły 
137.artykuł: Lista nowo mianowanych profesorów. Trybuna Ludu 1989 nr 158 s. 3 ([m.in.: M. Filipiak, T. Rott-Żebrowski]...) szczegóły 
138.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 101 s. 4 ([m.in.: A. Brodzka-Amsterdamska, H. Czajka, J. Rusek]...) szczegóły 
139.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 292 s. 2 ([m.in.: K. Sauerland, L.L. Suchanek]...) szczegóły 
140.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 277 s. 6 ([m.in. J. Arabski, E. Połczyńska]...) szczegóły 
141.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 121 s. 4 ([m.in.: B.K. Bogacki, A. Weinsberg-Wayda]...) szczegóły 
142.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 149 s. 2 ([m.in.: A. Cieński, J. Degler, W. Dobrzyński, M. Składanek, J. Ugniews...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe / Profesorowie zwyczajni
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
143.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 149 s. 2 ([m.in. A. Helman]...) szczegóły 
144.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 121 s. 4 ([m.in. M. Głowiński]...) szczegóły 
145.artykuł: Lista nowo mianowanych. Trybuna Ludu 1989 nr 277 s. 6 ([m.in.: A.S. Bogusławski, J. Czochralski]...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Francja (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
146.artykuł: Zagórska Bożena: Na ponumerowanych uniwersytetach. Polonistyka we Francji. Trybuna Ludu 1989 nr 300 s. 6  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I / Instytut Badań Literackich
147.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Język intelektualisty. Trybuna Ludu 1989 nr 250 s. 2  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. W. Roździeńskiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
148.artykuł: Zieliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 80 s. 7 ([nota o powstaniu; z wypow. sekretarza tow. J. Pietruchy]...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
149.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trybuna Ludu 1989 123 5  szczegóły 
150.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.K.: Trybuna Ludu 1989 nr 189 s. 4  szczegóły 
151.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Babiński Piotr: Trybuna Ludu 1989 nr 182 s. 8  szczegóły 
152.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kwiatek Jerzy: Trybuna Ludu 1989 nr 220 s. 4  szczegóły 
153.recenzja: (a.l.): Trybuna Ludu 1989 123 6 ([nota]...) szczegóły 
154.recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Trybuna Ludu 1989 nr 12 s. 7  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
155.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: A.L.: Trybuna Ludu 1989 nr 188 s. 8  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Babinicz Waldemar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
156.artykuł: Koźniewski Kazimierz: Trybuna Ludu 1989 98 3 (art. w 20. roczn. śmierci W.B....) szczegóły 
  Berwiński Ryszard Wincenty
157.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (dk): Trybuna Ludu 1989 147 8 ([nota]...) szczegóły 
  Białkowski Grzegorz
    zgon (alfabet autorów)
158.zgon: Trybuna Ludu 1989 153 5 (zmarł: 29 VI 1989...) szczegóły 
159.zgon: Trybuna Ludu 1989 153 11 (zmarł: 29 VI 1989...) szczegóły 
160.zgon: Trybuna Ludu 1989 155 6 (zmarł: 29 VI 1989...) szczegóły 
  Bień Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
161.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 292 s. 2 ([not. w 90. roczn. ur.]...) szczegóły 
  Boglar Krystyna
162.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Ciechomska Grażyna] G.C.: Trybuna Ludu 1989 nr 262 s. 6  szczegóły 
  Boy-Żeleński Tadeusz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
163.tekst paraliteracki: Boy-Żeleński Tadeusz: Największa zbrodnia prawa karnego. Trybuna Ludu 1989 106 11 ([art.]...) szczegóły 
  Brożek Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
164.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 158 s. 2 (not. o odnowieniu doktoratu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie...) szczegóły 
  Buczkowski Leopold
    zgon (alfabet autorów)
165.zgon: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 118 7 (zmarł: 1989...) szczegóły 
  Bystrzycka Zofia
166.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bardzińska Dorota: Trybuna Ludu 1989 nr 257 s. 7  szczegóły 
recenzja: Ciechomska Grażyna: Trybuna Ludu 1989 nr 257 s. 7  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
167.tekst paraliteracki: Bystrzycka Zofia: Miasto niewielkie - wtedy.... Trybuna Ludu 1989 176 7 ([art. nt. zw. z Przemyślem]...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
168.wywiad: Nowak Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 286 s. 5  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
169.recenzja: Ciechomska Grażyna: Trybuna Ludu 1989 112 9  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czechowicz Józef
170.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 226 s. 6 (not....) szczegóły 
  Czeszko Bohdan
    zgon (alfabet autorów)
171.zgon: Trybuna Ludu 1989 nr 3 s. 7  szczegóły 
  Czycz Stanisław
172.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (d.b.): Trybuna Ludu 1989 nr 83 s.  szczegóły 
173.recenzja: Koźniewski Kazimierz: Trybuna Ludu 1989 nr 27 s. 5  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
174.artykuł: Menes Zbigniew: Wizyta w domu wielkiej pisarki - M.D.. Trybuna Ludu 1989 nr 234 s. 11 (nt. związków M. Dąbrowskiej z Russowem...) szczegóły 
175.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 240 s. 6 (zapow....) szczegóły 
  Dobraczyński Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
176.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 35, 82, 191, 207 ([inf. o działaln. społ.-polit.]...) szczegóły 
  Drawicz Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
177.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 2 s. 2 (not. o przyznaniu A. Drawiczowi nagrody ufundowanej przez A. Ayckbourn...) szczegóły 
178.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 223 s. 2 (not. o wyborze A. Drawicza na stanowisko przewodniczącego Komitetu do ...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
179.recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Trybuna Ludu 1989 24 7  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fleszarowa-Muskat Stanisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
180.artykuł: Koźniewski Kazimierz: Optymizm. Trybuna Ludu 1989 146 3 ([fel. nt. popularności twórcz. S.F.-M.]...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
181.zgon: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 nr 234 s. 5 (zmarła: 1989...) szczegóły 
182.zgon: Trybuna Ludu 1989 nr 231 s. 2 (zmarła: 1989...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gałczyński Konstanty Ildefons
183.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Babiński Piotr: Trybuna Ludu 1989 141 7  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
184.artykuł: (bz): Gałczyński. Trybuna Ludu 1990 19 3 (nota z okazji 85. roczn. ur....) szczegóły 
  Gałuszka Józef Aleksander
185.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (dk): Trybuna Ludu 1989 147 8 ([nota]...) szczegóły 
  Goetel Ferdynand
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
186.artykuł: Oświadczenie polskiego Pen-Clubu. Trybuna Ludu 1989 nr 144 s. 2 ([dot. bezpodstawnych zarzutów wobec F.G. w zw. z działaln. w czasie II...) szczegóły 
nawiązanie: (m.): Trybuna Ludu 1989 nr 147 s. 7  szczegóły 
187.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 nr 182 s. 7  szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
188.artykuł: Trybuna Ludu 1989 94 10 ([not. o wiecz. pośw. twórcz. W.G. z udz. J. Jarzębskiego i A. Kurza, M...) szczegóły 
189.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: S.Sz.: Trybuna Ludu 1989 nr 238 s. 6 (spraw....) szczegóły 
190.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 221 s. 6 (not....) szczegóły 
  Grabski Stanisław
191.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kosiński Ryszard: Trybuna Ludu 1989 nr 252 s. 6  szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
192.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Babiński Piotr: Trybuna Ludu 1989 106 8  szczegóły 
  Groński Ryszard Marek
193.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: A.L.: Trybuna Ludu 1989 nr 222 s. 6  szczegóły 
  Gross Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
194.wiersz: Gross Jan: [Fraszka]. Trybuna Ludu 1989 140 11  szczegóły 
195.wiersz: Gross Jan: [Fraszka]. Trybuna Ludu 1989 146 5  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
196.recenzja: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 42 7  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
197.recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Trybuna Ludu 1989 77 9  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jarecki Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
198.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 2 s. 2 (not. o przyzn. A. Jareckiemu nagrody ufundowanej przez A. Ayckbourna i...) szczegóły 
  Jasienica Paweł
199.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Andrusiewicz Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 164 s. 5  szczegóły 
recenzja: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 50 2  szczegóły 
  Jaworski Wit
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
200.tekst paraliteracki: Jaworski Wit: [Wypowiedź]. Trybuna Ludu 1989 106 5 ([podczas dyskusji na II Krajowej Konferencji Delegatów PZPR]...) szczegóły 
  Jesionowski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
201.artykuł: (m.m.): Trybuna Ludu 1989 nr 260 s. 2 ([nota z okazji 70. roczn. ur.]...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaltenbergh Lew
    zgon (alfabet autorów)
202.zgon: Trybuna Ludu 1989 58 2 (zmarł: 1989...) szczegóły 
  Kantor Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
203.artykuł: Trybuna Ludu 1989 59 10 ([not. o przyzn. T.K. Orderu Szt. i Lit. przez Min. Kultury Francji]...) szczegóły 
204.artykuł: Zagórska Bożena: Trybuna Ludu 1989 95 6 ([zapis spotkania aut. w Kr., IV 1989]...) szczegóły 
  Kąkolewski Krzysztof
205.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (m): Trybuna Ludu 1989 nr 192 s. 6 (nota...) szczegóły 
  Kisielewski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
206.artykuł: Pawłowska Anna: Pochwała Kisiela. Trybuna Ludu 1989 157 5 (fel. nt. poglądów polit. S.K....) szczegóły 
207.artykuł: W opinii Kisiela. Trybuna Ludu 1990 2 6 (omów. fel. politycznego wygłoszonego przez autora w Radiu "Wolna Europ...) szczegóły 
  Klimowicz Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
208.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 292 s. 2 ([not. z okazji 70. roczn. ur.]...) szczegóły 
  Konopacka Halina
    wiersze (alfabet tytułów)
209.wiersz: Konopacka Halina: Podróże. Trybuna Ludu 1989 6 12  szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
210.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 nr 188 s. 7  szczegóły 
  Koprowski Jan
    proza (alfabet tytułów)
211.proza: Koprowski Jan: Ziemia bliska i daleka. Trybuna Ludu 1989 192 5  szczegóły 
  Korczak Janusz
212.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Ciechomska Grażyna] G.C.: Trybuna Ludu 1989 nr 300 s. 6  szczegóły 
213.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Ciechomska Grażyna] G.C.: Trybuna Ludu 1989 nr 300 s. 6  szczegóły 
  Korfanty Wojciech
    kult (alfabet autorów)
214.kult: Trybuna Ludu 1989 68 2 ([not. o zarejestrowaniu Stow. Przyj. W.K. w Kat.]...) szczegóły 
  Kosiński Ryszard
    proza (alfabet tytułów)
215.proza: Kosiński Ryszard: Księgarnia w J.. Trybuna Ludu 1989 nr 112 s. 9  szczegóły 
  Koźniewski Kazimierz
    proza (alfabet tytułów)
216.proza: Koźniewski Kazimierz: Dom trzech urodzin. Trybuna Ludu 1989 188 7  szczegóły 
217.proza: Koźniewski Kazimierz: Myślę inaczej. Trybuna Ludu 1989 nr 3, 27, 40, 63, 74, 86, (98, 109, 116, 124, 138, 146, 146, 158, 165, 168, 173, 179, 207, 213, 2...) szczegóły 
218.proza: Koźniewski Kazimierz: Myślę inaczej. Trybuna Ludu 1990 nr 4, 5, 8, 20 (cykl fel....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
219.artykuł: (M.M.): Trybuna Ludu 1989 nr 174 s. 3 (nota z okazji 70. rocznicy urodzin...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
220.wywiad: Bardzińska Dorota: Trybuna Ludu 1989 nr 182 s. 8  szczegóły 
221.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maślankiewicz Andrzej: Szopka Koźniewskiego. Trybuna Ludu 1990 9 3 (polem. z fel. opubl. w numerze 298...) szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
222.artykuł: Trybuna Ludu 1989 48 7 ([not. w 130. roczn. ur.]...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
223.kult: (włd): Trybuna Ludu 1989 156 7 (spraw. z odsłonięcia w Opinogórze pomnika Z.K. dłuta M. Weltera...) szczegóły 
  Kubiak Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
224.artykuł: Trybuna Ludu 1989 118 7 ([not. o przyzn. Z.K. włoskiej nagr. Premio Canaletto za zasługi w prop...) szczegóły 
  Kuncewiczowa Maria
    zgon (alfabet autorów)
225.zgon: Trybuna Ludu 1989 nr 167 s. 2 (zmarła: 1989...) szczegóły 
226.zgon: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 176 s. 7  szczegóły 
  Kuśmierek Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
227.artykuł: Szczuka Stefan: Tworzenie prawdy. Trybuna Ludu 1990 18 2 (polem. z wypow. Józefa Kuśmierka wygłoszoną w audycji "Sygnały Dnia" w...) szczegóły 
  Kuśniewicz Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
228.artykuł: Misiorny Michał: Jubileusz A.K.. Trybuna Ludu 1989 nr 279 s. 5 ([art. z okazji 85. roczn. ur.]...) szczegóły 
229.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 18 s. 3 (nota o wyborze A. Kuśniewicza do Akademii Goncourtów...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
230.recenzja: A.L.: Trybuna Ludu 1989 nr 12 s. 7 (nota...) szczegóły 
231.recenzja: Jaworski Marek: Trybuna Ludu 1989 23 5  szczegóły 
232.recenzja: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 60 7  szczegóły 
233.recenzja: (m.m.): Trybuna Ludu 1989 72 7  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lam Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
234.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 298 s. 2 (not. w 60. roczn. ur....) szczegóły 
  Lebioda Dariusz Tomasz
    wywiady (alfabet autorów)
235.wywiad: Ciechomska Grażyna: Trybuna Ludu 1989 nr 204 s. 5  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
236.recenzja: [Ciechomska Grażyna] G.C.: Trybuna Ludu 1989 118 8  szczegóły 
237.recenzja: [Ciechomska Grażyna] G.C.: Trybuna Ludu 1989 118 8  szczegóły 
238.recenzja: Rudnicki Marek: Trybuna Ludu 1989 60 7  szczegóły 
239.recenzja: [Zawiśliński Stanisław] (zaw): Trybuna Ludu 1989 36 7  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łanowski Zygmunt
    zgon (alfabet autorów)
240.zgon: Trybuna Ludu 1989 nr 207 s. 2 (zmarł: 1989...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
241.recenzja: Kwiatek Jerzy: Trybuna Ludu 1989 30 7  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mazowiecki Tadeusz
242.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bielecki Jerzy: Trybuna Ludu 1989 nr 285 s. 3  szczegóły 
  Melkowski Stefan
243.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lebioda Dariusz Tomasz: Trybuna Ludu 1989 nr 83 s. 9  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
244.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zagórska Bożena: Trybuna Ludu 1989 nr 252 s. 5 ([spraw. z wernisażu z udz. T, Niewodniczańskiego w Muzeum Literatury i...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
245.kult: 190. rocznica urodzin Mickiewicza - uroczystości w Kijowie. Trybuna Ludu 1989 nr 11 s. 9 (not....) szczegóły 
246.kult: Karasewicz Sabina: Plany stają się faktem. Trybuna Ludu 1989 66 7 ([nt. projektów budowy w Nowogródku muzeum A.M.]...) szczegóły 
247.kult: Trybuna Ludu 1989 nr 260 s. 2 ([not. o kradzieży obrazów z Muzeum im. A.M. w Śmiełowie]...) szczegóły 
248.kult: Zawiśliński Stanisław: Mickiewicz żąda czynu. Trybuna Ludu 1989 nr 239 s. 5 (art. nt. konieczności remontu Muzeum A. Mickiewicza w Stambule...) szczegóły 
  Milczewski-Bruno Ryszard
249.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (db): Trybuna Ludu 1989 nr 274 s. 6  szczegóły 
  Milenuszkin Walenty Zygmunt
    zgon (alfabet autorów)
250.zgon: [Zawiśliński Stanisław] ZW: Trybuna Ludu 1989 nr 263 s. 4 (zmarł: 12 XI 1989...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
251.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Broniarek Zygmunt: Czesław Miłosz o Polsce. Trybuna Ludu 1990 nr 13 s. 5 (omów. art....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
252.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 53 s. 11 (omów. wywiadu druk. Literatunaja Gazeta nr?...) szczegóły 
  Minkowski Aleksander
    proza (alfabet tytułów)
253.proza: Minkowski Aleksander: Chwila przed zaśnięciem. Trybuna Ludu 1989 nr 12, 18, 36, 42, 54, 66, 76, 112, 129, (153, 176, 198, 204, 222 [cykl fel.]...) szczegóły 
  Misiorny Michał
    proza (alfabet tytułów)
254.proza: Misiorny Michał: Notes. Trybuna Ludu 1989 nr 6, 12, 18, 30, 36, 48, 66, (72, 77, 83, 112, 118, 123, 141, 147, 153, 159, 165, 170, 182, 188, 210...) szczegóły 
  Morawski Zdzisław
255.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (m.m.): Trybuna Ludu 1989 nr 72 s. 7 (nota...) szczegóły 
  Mrożek Sławomir
256.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 274 s. 5 ([zapow.; z wypow. J. Opalskiego]...) szczegóły 
  Musiał Grzegorz
257.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 297 s. 5  szczegóły 
258.recenzja: (dk): Trybuna Ludu 1989 24 7 ([nota]...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Osmańczyk Edmund Jan
    zgon (alfabet autorów)
259.zgon: Trybuna Ludu 1989 nr 233 s. 2 (zmarł: 4 X 1989...) szczegóły 
  Ozga Michalski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
260.artykuł: Trybuna Ludu 1989 58 2 ([nota w 70. roczn. ur.]...) szczegóły 
  Ożogowska Hanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
261.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 170 s. 2 (not. z okazji 85. rocznicy urodzin...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
262.recenzja: (db): Trybuna Ludu 1989 66 7 ([nota]...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pankowski Marian
263.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (m.m.): Trybuna Ludu 1989 nr 141 s. 7  szczegóły 
  Podkowiński Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
264.artykuł: [Zawiśliński Stanisław] (zaw): Trybuna Ludu 1989 116 3 (nota z okazji 80. roczn. ur....) szczegóły 
  Pol Wincenty
265.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trybuna Ludu 1989 141 7  szczegóły 
  Porębski Mieczysław
266.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (dk): Trybuna Ludu 1989 nr 297 s. 6  szczegóły 
  Pruszyński Ksawery
267.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Milanowski Włodzimierz: Trybuna Ludu 1989 nr 158 s. 5  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
268.kult: Trybuna Ludu 1989 nr 36 s. 2 (not. o zatwierdzeniu przez min. kult. i szt. statutu Wieczystej Fundac...) szczegóły 
  Pruszyński Mieczysław
    kult (alfabet autorów)
269.kult: Trybuna Ludu 1989 nr 36 s. 2 (not. o zatwierdzeniu przez ministerstwo kultury i sztuki statutu Wiecz...) szczegóły 
  Przybyszewska Stanisława
270.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Broniarek Zygmunt: Trybuna Ludu 1989 nr 243 s. 5  szczegóły 
  Puzyna Konstanty
271.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (m): Trybuna Ludu 1989 147 8 ([nota]...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
272.zgon: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 201 s. 7 (zmarł: 1989...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reich Zbigniew
273.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (za): Trybuna Ludu 1989 nr 274 s. 6  szczegóły 
  Roszko Janusz
274.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (m.m.): Trybuna Ludu 1989 nr 222 s. 6  szczegóły 
  Roździeński Walenty
    kult (alfabet autorów)
275.kult: Zieliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 80 s. 7 ([nota o powstaniu Górnośląskiego Tow. Przyj. Nauk im. W.R. w Kat.]...) szczegóły 
  Rusinek Michał (1904-2001)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
276.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 229 s. 7 (not. w 85. rocznicę urodzin...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Safjan Zbigniew
277.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (m): Trybuna Ludu 1989 nr 188 s. 8  szczegóły 
  Sandauer Artur
    zgon (alfabet autorów)
278.zgon: [Misiorny Michał] M.M.: Trybuna Ludu 1989 nr 166 s. 2 (zmarł: 1989...) szczegóły 
279.zgon: Trybuna Ludu 1989 nr 171 s. 5 (zmarł: 1989...) szczegóły 
  Schiller Leon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
280.artykuł: Trybuna Ludu 1989 73 2 ([not. w 35. roczn. śmierci L.Sch.]...) szczegóły 
  Schulz Bruno
281.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (a.l.): Trybuna Ludu 1989 123 6 (nota...) szczegóły 
282.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 73 2 ([spraw. ; z wypow. dyr. muzeum J. Odrowąża-Pieniążka]...) szczegóły 
  Siekierski Albin
    zgon (alfabet autorów)
283.zgon: Trybuna Ludu 1989 53 2 (zmarł: 28 II 1989...) szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    kult (alfabet autorów)
284.kult: (ceg): Trzy fundacje I. Mosia. Trybuna Ludu 1989 nr 270 s. 7 ([nt. eksponatów Muzeum Literackiego H.S. w Pozn. i fundacji I. Mosia...) szczegóły 
  Sokołowski Mirosław
285.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ciechomska Grażyna: Trybuna Ludu 1989 nr 292 s. 5  szczegóły 
  Srokowski Stanisław
286.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kwiatek Jerzy: Trybuna Ludu 1989 48 8  szczegóły 
  Staszic Stanisław
    kult (alfabet autorów)
287.kult: Trybuna Ludu 1989 119 4 ([not. o nadaniu im. S.S. Szk. Podst. nr 2 w Tarnobrzegu]...) szczegóły 
  Stępień Marian
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
288.tekst paraliteracki: Stępień Marian: Aspiracje kulturalne nie są luksusem. Trybuna Ludu 1989 268 5 ([art.]...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
289.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 167 s. 6 (not....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
290.wywiad: Kedaj Waldemar: Trybuna Ludu 1989 75 5  szczegóły 
  Szczypiorski Andrzej
291.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (Kąk.): Trybuna Ludu 1989 nr 254 s. 3 ([fel.]...) szczegóły 
292.dotyczy innego zapisu:
-polemika: R.D.: Naiwność czy gorzej?. Trybuna Ludu 1989 nr 228 s. 3  szczegóły 
293.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Witkowski Andrzej: Andrzej Szczypiorski wyrównuje. Trybuna Ludu 1989 nr 289 s. 3  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
294.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 3 s. 6 (not. o przyznaniu A. Szczypiorskiemu austriackiej Nagrody Państwowej w...) szczegóły 
  Szulc Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
295.wiersz: Szulc Jerzy: [Fraszka]. Trybuna Ludu 1989 146 5  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
296.recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Trybuna Ludu 1989 89 7  szczegóły 
297.recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Udany debiut. Trybuna Ludu 1989 72 7  szczegóły 
298.recenzja: [Misiorny Michał] M.M.: Trybuna Ludu 1989 nr 12 s. 6  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Śliwiak Tadeusz
299.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Babiński Piotr: Trybuna Ludu 1989 nr 72 s. 7  szczegóły 
300.recenzja: (db.): Trybuna Ludu 1989 60 7  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tomaszewska Marta
    wywiady (alfabet autorów)
301.wywiad: Ciechomska Grażyna: Trybuna Ludu 1989 30 6  szczegóły 
  Tomaszewski Kazimierz
302.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: A.L.: Trybuna Ludu 1989 nr 188 s. 8  szczegóły 
303.recenzja: [Ciechomska Grażyna] G.C.: Trybuna Ludu 1989 24 7 ([nota]...) szczegóły 
304.recenzja: Z.S.: Trybuna Ludu 1989 nr 11 s. 5  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Urbańczyk Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
305.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 158 s. 2 (not. o odnowieniu doktoratu Uniwersytetu Jagiellońskiego...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
306.recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Trybuna Ludu 1989 89 7  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wieczerska Janina
307.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Ciechomska Grażyna] G.C.: Trybuna Ludu 1989 nr 192 s. 6  szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
308.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 294 s. 6 ([spraw.]...) szczegóły 
  Wittlin Jerzy
    zgon (alfabet autorów)
309.zgon: Trybuna Ludu 1989 nr 249 s. 5 (zmarł: 1989...) szczegóły 
310.zgon: Trybuna Ludu 1989 nr 251 s. 2 (zmarł: 1989...) szczegóły 
311.zgon: Trybuna Ludu 1989 nr 248 s. 4 (zmarł: 1989...) szczegóły 
  Wittlin Tadeusz
312.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (dk): Trybuna Ludu 1989 nr 182 s. 8 (nota...) szczegóły 
  Woroszylski Wiktor
313.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 201 s. 2  szczegóły 
  Woysznis-Terlikowska Grażyna
    zgon (alfabet autorów)
314.zgon: Koźniewski Kazimierz: Grażyna z BOS-u (Wspomnienie o pisarce). Trybuna Ludu 1990 5 6 (zmarła: 16 VIII 1989...) szczegóły 
  Wybicki Józef
315.dotyczy innego zapisu:
-kult: (mb): Trybuna Ludu 1989 nr 230 s. 7 (spraw. z ogólnopolskiego sejmiku szkół noszących imię J. Wybickiego; R...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
316.kult: (mb): Trybuna Ludu 1989 nr 230 s. 7 (spraw. z ogólnopolskiego sejmiku szkół noszących imię J. Wybickiego; R...) szczegóły 
  Wyka Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
317.artykuł: (Waj.): Przywrócenie legitymacji partyjnej J.W.. Trybuna Ludu 1989 91 2 ([nota spraw., Wwa, 17 IV]...) szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
318.artykuł: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 13 s. 5 ( z okazji 120. rocznicy urodzin S. Wyspiańskiego...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
319.recenzja: Rudnicki Marek: Trybuna Ludu 1989 nr 100 s. 7  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zającówna Janina
    wywiady (alfabet autorów)
320.wywiad: Ciechomska Grażyna: Trybuna Ludu 1989 147 7  szczegóły 
  Zanussi Krzysztof
    wywiady (alfabet autorów)
321.wywiad: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 66 6  szczegóły 
polemika: Koźniewski Kazimierz: Szablon. Trybuna Ludu 1989 86 4  szczegóły 
  Zawistowski Władysław
322.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: A.L.: Trybuna Ludu 1989 nr 192 s. 6  szczegóły 
  Zimniak Andrzej
323.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (d.b.): Trybuna Ludu 1989 89 7  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żegota Euzebiusz
    wiersze (alfabet tytułów)
324.wiersz: Żegota Euzebiusz: [Fraszka]. Trybuna Ludu 1989 146 5  szczegóły 
  Żeromski Stefan
325.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Lobman Jerzy: Jak kto rozumie porozumienie?. Trybuna Ludu 1989 nr 5 s. 3  szczegóły 
polemika: Lobman Jerzy: Zza pleców Żeromskiego. Trybuna Ludu 1989 nr 24 s. 2  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
326.artykuł: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 nr 300 s. 6 ([rec. ks.:] Harenbergs Lexikon der Weltliteratur. T. 1-5. Dortmund 198...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Festiwale, konferencje, kongresy, zjazdy (powszechna)
327.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 113 s. 4; nr 118 s. 8 (not.; z inf. o wyborze prezesa Rene Tavarniera...) szczegóły 
328.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Treger Bronisław: Trybuna Ludu 1989 nr 112 s. 8 ([omów. udz. pol. poetów; na podst. spraw. z imprezy, druk. Sonntag (Be...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Nagrody międzynarodowe (powszechna)
329.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 245 s. 5  szczegóły 
330.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Schoeller W.F.: Trybuna Ludu 1989 nr 297 s. 7 (dot. dyskusji związanej z przyznawaniem nagrody od 1901; oprac. (m.m.)...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Asimov Isaac
331.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (db): Trybuna Ludu 1989 nr 274 s. 6  szczegóły 
  Kosinski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
332.artykuł: Broniarek Zygmunt: J. Kosiński jedzie do Warszawy. Trybuna Ludu 1989 nr 83 s. 11 (nota przed przyjazdem J. Kosińskiego do Polski....) szczegóły 
333.artykuł: Jerzy Kosiński Zakończył wizytę w Polsce. Trybuna Ludu 1989 nr 98 s. 4 (spraw. z pobytu pisarza w Polsce....) szczegóły 
  Malamud Bernard
334.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: D.T.L.: Trybuna Ludu 1989 nr 176 s. 8  szczegóły 
  McCarthy Mary Therese
    zgon (alfabet autorów)
335.zgon: Trybuna Ludu 1989 nr 257 s. 7 (not. o zgonie w 1989....) szczegóły 
  Stone Irving
    zgon (alfabet autorów)
336.zgon: Trybuna Ludu 1989 nr 200 s. 6 (not. o zgonie 26 VIII 1989....) szczegóły 
  Uris Leon
    wywiady (alfabet autorów)
337.wywiad: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 nr 257 s. 7 (wywiad z okazji pobytu w Polsce...) szczegóły 
polemika: Warneńska Monika: Trybuna Ludu 1989 nr 270 s. 6  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
338.recenzja: [Ciechomska Grażyna] G.C.: Trybuna Ludu 1989 nr 182 s. 8  szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Simmel Johannes Mario
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
339.artykuł: (dk): Trybuna Ludu 1989 nr 6 s. 6 (nota o pobycie w Polsce J.M. Simmla przybyłego na zaproszenie KAW...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
340.recenzja: [Ciechomska Grażyna] G.C.: Trybuna Ludu 1989 nr 42 s. 7 ([nota]...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura belgijska / Hasła szczegółowe (belgijska) / Hasła osobowe (belgijska)
  Simenon Georges
    zgon (alfabet autorów)
341.zgon: Moszczeński Janusz: Trybuna Ludu 1989 nr 209 s. 4  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Antologie i zbiory (brytyjska i irlandzka)
342.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (dk): Trybuna Ludu 1989 nr 72 s. 7 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Bidwell George Chandos
    zgon (alfabet autorów)
343.zgon: Trybuna Ludu 1989 nr 145 s. 2 (zmarł: 20 VI 1989; not....) szczegóły 
  Brookner Anita
344.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Trybuna Ludu 1989 nr 141 s. 7  szczegóły 
  Cleland John
345.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (dk): Trybuna Ludu 1989 nr 192 s. 6  szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Hasła szczegółowe (bułgarska) / Hasła osobowe (bułgarska)
  Karaslavov Slav Khristo
    wywiady (alfabet autorów)
346.wywiad: Klejn Zbigniew: Trybuna Ludu 1989 nr 118 s. 8  szczegóły 
  Radichkov Jordan
    proza (alfabet tytułów)
347.proza: Radichkov Jordan: Charakterystyka śmiechu. Trybuna Ludu 1989 6 7  szczegóły 
348.proza: Radichkov Jordan: Przyczynek do opisu człowieka. Trybuna Ludu 1989 6 7  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
349.wywiad: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 6 s. 7  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska) / Życie literackie (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
350.artykuł: Kuszewski Marian: Związek Pisarzy Czeskich dąży do likwidacji podziałów. Trybuna Ludu 1989 nr 66 s. 9 ([spraw. z konf. Zw. Pis. Czeskich, Praga, 14-15 III]...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Havel Vaclav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
351.artykuł: Sąd w Pradze rozpatrzył apelację w sprawie V.H.. Trybuna Ludu 1989 69 6 ([nota]...) szczegóły 
352.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 241 s. 6 ([not. o przyzn. V.H. nagr. pokojowej księgarzy zachodnioniemieckich na...) szczegóły 
353.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 46 s. 6 ([not. o wystosowaniu przez Prezydium Węgierskiego PEN-Clubu depeszy do...) szczegóły 
354.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 295 s. 5 ([not. o poparciu kandydatury V.H. na prezydenta Czechosłowacji przez c...) szczegóły 
355.artykuł: Trybuna Ludu 1989 45 9 ([not. o procesie polit. przeciwko V.H. w Pradze]...) szczegóły 
  Hrabal Bohumil
356.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (AS): Trybuna Ludu 1989 nr 238 s. 6 (spraw.; z wypow. wicedyrektora Czechosłowackiego Ośrodka Kultury i Inf...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska i słowacka / Literatura współczesna (czeska i słowacka) / Życie literackie (czeska i słowacka)
357.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 261 s. 7  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
358.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (m): Trybuna Ludu 1989 nr 72 s. 7 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Literatura współczesna (francuska) / Życie literackie (francuska) / Nagrody (francuska)
359.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 286 s. 6  szczegóły 
360.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 286 s. 6  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Apollinaire Guillaume
361.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Babiński Piotr: Trybuna Ludu 1989 nr 159 s. 7  szczegóły 
  Beckett Samuel
    zgon (alfabet autorów)
362.zgon: (m.m.): Trybuna Ludu 1989 nr 299 s. 2  szczegóły 
363.zgon: Trybuna Ludu 1989 nr 298 s. 7  szczegóły 
  Jarry Alfred
364.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Babiński Piotr: Trybuna Ludu 1989 nr 83 s. 9  szczegóły 
365.recenzja: (DK): Trybuna Ludu 1989 nr 95 s. 6 (nota...) szczegóły 
366.recenzja: Milanowski Włodzimierz: Trybuna Ludu 1989 nr 284 s. 6  szczegóły 
367.recenzja: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 nr 6 s. 7  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Literatura współczesna (hiszpańska) / Życie literackie (hiszpańska) / Nagrody (hiszpańska)
368.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 262 s. 6 (not. o przyznaniu S. Puertolasowi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Cela Camilo Jose
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
369.artykuł: Misiorny Michał: Nowy noblista - Cela. Trybuna Ludu 1989 nr 246 s. 5 (fel....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kirgiska / Hasła szczegółowe (kirgiska) / Hasła osobowe (kirgiska)
  Ajjtmatov Chingiz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
370.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 245 s. 5 ([not. o przyzn. Cz. A. nagr. ufundowanej przez amer. org. religijną - ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kolumbijska / Hasła szczegółowe (kolumbijska) / Hasła osobowe (kolumbijska)
  Garcia Marquez Gabriel
    ikonografie (alfabet autorów)
371.ikonografia: Trybuna Ludu 1989 129 8 ([karyk.; rys. D. Levin]...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kubańska / Hasła szczegółowe (kubańska) / Hasła osobowe (kubańska)
  Guillen Nicolas
    zgon (alfabet autorów)
372.zgon: Trybuna Ludu 1989 nr 169 s. 6 (not. o zgonie w 1989...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura meksykańska / Hasła szczegółowe (meksykańska) / Hasła osobowe (meksykańska)
  Paz Octavio
373.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Małek Ewa: Kto w Meksyku jest samotny?. Trybuna Ludu 1989 nr 210 s. 6 (fel. nt. książki w związku z przygotowaniem do wydania w Polsce...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Mann Thomas
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
374.artykuł: Podkowiński Marian: Trzy spotkania z Thomasem Mannem. Trybuna Ludu 1989 nr 20 s. 5 (wspomnienie dot. spotkania z Th. Mannem w 1947, 1949, 1955....) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
375.recenzja: Kiciński Wojciech: Trybuna Ludu 1989 nr 54 s. 9 (list do prezesa Czytelnika - Wacława Sadkowskiego dot. szaty edytorski...) szczegóły 
376.recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Trybuna Ludu 1989 nr 18 s. 8  szczegóły 
Literatury obce / Literatura peruwiańska / Hasła szczegółowe (peruwiańska) / Hasła osobowe (peruwiańska)
  Vargas Llosa Mario
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
377.artykuł: Pisarz chce być prezydentem. Trybuna Ludu 1989 nr 106 s. 7 ([not. biogr.]...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Literatura współczesna (radziecka) / Życie literackie (radziecka) / Związki i stowarzyszenia twórcze (radziecka)
378.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Markow zrezygnował ze stanowiska przewodniczącego Związku Pisarzy ZSRR. Trybuna Ludu 1989 nr 4 s. 6 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura radziecka / Zagadnienia specjalne (radziecka) / Czasopiśmiennictwo (radziecka)
379.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ciechomska Grażyna: Trybuna Ludu 1989 nr 204 s. 5 (omówienie zawartości nr 6 z 1989 poświęconego Annie Achmatowej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska) / Życie literackie (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
380.artykuł: List otwarty do polskich działaczy kultury. Trybuna Ludu 1989 nr 59 s. 2 ([dot. dewastacji pomnika żołnierzy radz. w Kr.; podp. D. Lichaczow, N....) szczegóły 
nawiązanie: Trybuna Ludu 1989 nr 60 s. 2 ([refleksje nt. listu m.in. aut.: K. Koźniewski, A. Minkowski, Z. Stobe...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Bulgakov Mikhail
381.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 268 s. 5  szczegóły 
  Kron Aleksandr
382.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (db): Trybuna Ludu 1989 nr 228 s. 6 (nota...) szczegóły 
  Ostrovskijj Aleksandr
383.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (A.L.): Trybuna Ludu 1989 nr 204 s. 5 (nota...) szczegóły 
  Pasternak Boris
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
384.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 287 s. 5 (not. o przekazaniu rodzinie zmarłego pisarza Medalu Nagrody Nobla przy...) szczegóły 
  Shatrov Mikhail
385.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Kraszewski Jerzy: Z kim i z czym polemizuje Szatrow. Trybuna Ludu 1989 nr 113 s. 6 (polem. z wypow. Szatrowa emitowaną w TVP 19 V 1989...) szczegóły 
  Solzhenicyn Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
386.artykuł: R.K.: Trybuna Ludu 1989 nr 198 s. 7 (fel. nt. twórczości...) szczegóły 
387.artykuł: Trybuna Ludu 1989 157 6 ([not. o anulowaniu przez Zw. Pis. ZSRR decyzji o usunięciu A.S. ze zwi...) szczegóły 
  Strugackijj Boris
    wywiady (alfabet autorów)
388.wywiad: Ciechomska Grażyna: Trybuna Ludu 1989 nr 188 s. 8  szczegóły 
  Zamjatin Evgenijj
389.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (m): Trybuna Ludu 1989 nr 198 s. 8  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Bulatovijc Miodrag
390.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 204 s. 6  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Bergman Ingmar Ernst
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
391.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 47 s. 6 (not. o przyzn. I.B. Nagr. im. Sonniga...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura Tajlandii / Hasła szczegółowe (Tajlandii) / Hasła osobowe (Tajlandii)
392.recenzja: (db): Trybuna Ludu 1989 153 8  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska) / Życie literackie (ukraińska)
393.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 240 s. 2 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 248 s. 2 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura węgierska / Hasła szczegółowe (węgierska) / Hasła osobowe (węgierska)
  Moldova Gyorgy
    wywiady (alfabet autorów)
394.wywiad: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 18 s. 8  szczegóły 
  Petofi Sandor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
395.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 173 s. 6 (not. o odnalezieniu grobu S. Petofiego na Syberii w Burgazin...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Magris Claudio
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
396.artykuł: Trybuna Ludu 1989 66 6 ([not. o pobycie w Wwie...) szczegóły 
  Sciascia Leonardo
    zgon (alfabet autorów)
397.zgon: Trybuna Ludu 1989 nr 270 s. 5 (zmarł: 1989...) szczegóły 
398.zgon: Trybuna Ludu 1989 nr 280 s. 6 (zmarł: 27 XI 1989...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Hasła szczegółowe (Afryki Subsaharyjskiej) / Hasła osobowe (Afryki Subsaharyjskiej)
399.recenzja: Orłowska Zdzisława: Trybuna Ludu 1989 nr 12 s. 7  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Hasła osobowe (Indii)
  Rushdie Salman
400.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Dzieje prywatne i historia. Trybuna Ludu 1990 23 6  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
401.artykuł: (dk): Trybuna Ludu 1989 nr 280 s. 6 ([nota biogr.]...) szczegóły 
402.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Shapiro Laura: Trybuna Ludu 1989 nr 50 s. 5  szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 54 6 (doniesienia prasowe dot. recepcji ks. w Bagdadzie, Brukseli, Delhi, Lo...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Nagrody (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
403.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 189 s. 3  szczegóły 
404.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 148 7 ([nota]...) szczegóły 
405.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 173 s. 3  szczegóły 
406.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 148 3  szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 101 1, 3  szczegóły 
407.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1990 13 7 (laureaci...) szczegóły 
408.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 170 s. 2  szczegóły 
409.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 138 s. 6  szczegóły 
410.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 36 s. 11  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Odznaczenia państwowe i społeczne (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
411.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 70 1 ([spraw. z wręczenia odzn.]...) szczegóły 
412.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 104 2  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne)
413.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (m.m.): Trybuna Ludu 1989 72 11 (spraw....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Ludzie teatru (Ogólne) / Związek Artystów Scen Polskich
414.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwiatek Jerzy: Trybuna Ludu 1989 nr 262 s. 5 ([spraw.]...) szczegóły 
artykuł: Kwiatek Jerzy: Trybuna Ludu 1989 nr 255 s. 6 ([spraw.; z inf. o wyborze A. Łapickiego na prezesa ZASP]...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 254 s. 2 ([not.]...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Benoit Ludwik
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
415.tekst paraliteracki: Benoit Ludwik: Trybuna Ludu 1989 77 8 ([list otwarty do uczestników "okrągłego stołu" dot. sytuacji kult. w Ł...) szczegóły 
  Borowski Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
416.artykuł: Lis Andrzej: Życie nie jest chłodne, jest bogatsze niż teatr. Trybuna Ludu 1990 23 6 (sylwetka aktora...) szczegóły 
  Brusikiewicz Kazimierz
    zgon (alfabet autorów)
417.zgon: (M.): Trybuna Ludu 1989 nr 4 s. 2  szczegóły 
418.zgon: Trybuna Ludu 1989 nr 9 s. 2  szczegóły 
  Budzisz-Krzyżanowska Teresa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
419.artykuł: Lis Andrzej: Aktorstwo czyli wojowanie. Trybuna Ludu 1989 118 7 ([sylwetka artyst.]...) szczegóły 
  Chronicki Adolf
    zgon (alfabet autorów)
420.zgon: (m): Trybuna Ludu 1989 nr 234 s. 6 (zmarł: 1989...) szczegóły 
  Cywińska Izabella*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
421.artykuł: Lis Andrzej: Pani dyrektor I.C.. Trybuna Ludu 1989 nr 6 s. 6 (sylwetka twórcza...) szczegóły 
422.artykuł: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 nr 220 s. 5 (art. biogr....) szczegóły 
  Dejmek Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
423.artykuł: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 18 s. 7 (sylwetka twórcza...) szczegóły 
424.artykuł: Trybuna Ludu 1989 116 4 ([not. w 65. roczn. ur.]...) szczegóły 
  Gajos Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
425.artykuł: Lis Andrzej: "Nie dałem się upchnąć w jakiś kąt...". Trybuna Ludu 1989 153 7 ([sylwetka artyst.]...) szczegóły 
  Gawlik Jan Paweł
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
426.artykuł: Trybuna Ludu 1989 104 2 ([not. z okazji 65. roczn. ur.]...) szczegóły 
  Hanuszkiewicz Adam*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
427.artykuł: Lis Andrzej: Gry stereotypów czyli teatr popularny. Trybuna Ludu 1989 129 7  szczegóły 
  Huebner Zygmunt*
    zgon (alfabet autorów)
428.zgon: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 nr 18 s. 7  szczegóły 
429.zgon: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 nr 12 s. 2  szczegóły 
430.zgon: Trybuna Ludu 1989 nr 16 s. 2 (zmarł: 1989...) szczegóły 
  Jarocki Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
431.artykuł: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 30 6 ([sylwetka twórcza]...) szczegóły 
  Kieślowski Krzysztof*
432.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Zawiśliński Stanisław] (ZAW): Trybuna Ludu 1989 nr 274 s. 5  szczegóły 
  Kossobudzka Halina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
433.artykuł: (mm): Trybuna Ludu 1989 nr 234 s. 4 (nota z okazji jubileuszu 50-lecia. debiutu scenicznego...) szczegóły 
  Kowalski Władysław*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
434.artykuł: Lis Andrzej: Intuicja i nieśmiałość. Trybuna Ludu 1989 nr 170 s. 6 (sylwetka artystyczna...) szczegóły 
  Lubaszenko Edward
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
435.artykuł: Lis Andrzej: Zgoda na siebie. Trybuna Ludu 1989 112 8 ([sylwetka artyst.]...) szczegóły 
  Łomnicki Tadeusz*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
436.artykuł: Lis Andrzej: Praca w sztukę zamieniona. Trybuna Ludu 1989 nr 300 s. 5 ([sylwetka artyst.]...) szczegóły 
  Machulski Jan*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
437.artykuł: (al.): Trybuna Ludu 1989 nr 280 s. 5 ([nota z okazji jubil. 35-lecia pracy artyst.]...) szczegóły 
  Mikołajska Halina
    zgon (alfabet autorów)
438.zgon: Kosiński Ryszard: Trybuna Ludu 1989 nr 240 s. 6 (zmarła: 1989...) szczegóły 
439.zgon: (m.m.): Trybuna Ludu 1989 146 11 (zmarła: 22 VI 1989...) szczegóły 
  Mikulski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
440.artykuł: Trybuna Ludu 1989 157 2 ([nota w 60. roczn. ur.]...) szczegóły 
  Mrożewski Zdzisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
441.artykuł: Trybuna Ludu 1989 119 4 ([not. w 80. roczn. ur.]...) szczegóły 
  Negri* Pola
442.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (m.): Trybuna Ludu 1989 nr 210 s. 6  szczegóły 
  Niwińska Zofia
    wywiady (alfabet autorów)
443.wywiad: Zagórska Bożena: Trybuna Ludu 1989 nr 297 s. 6  szczegóły 
  Polony Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
444.artykuł: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 42 6 ([sylwetka twórcza]...) szczegóły 
  Seniuk Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
445.artykuł: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 66 6 ([sylwetka twórcza]...) szczegóły 
  Solski Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
446.artykuł: [Zawiśliński Stanisław] (zaw): Geniusz sceny. Trybuna Ludu 1989 67 6 ([nota z okazji 135. roczn. ur. L.S.]...) szczegóły 
  Szajna Józef*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
447.artykuł: Lis Andrzej: "Próbuję zrozumieć, szukam nadziei". Trybuna Ludu 1989 nr 274 s. 5 ([sylwetka artyst.]...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
448.wywiad: Trybuna Ludu 1989 nr 51 s. 8 (nt. bieżących prac...) szczegóły 
  Śląska Aleksandra (1925-1989)
    zgon (alfabet autorów)
449.zgon: Kosiński Ryszard: Trybuna Ludu 1989 nr 240 s. 6 (zmarła: 1989...) szczegóły 
450.zgon: Trybuna Ludu 1989 nr 221 s. 7 (zmarła: 1989...) szczegóły 
451.zgon: Trybuna Ludu 1989 nr 220 s. 1 (zmarła: 18 IX 1989...) szczegóły 
  Toeplitz Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
452.artykuł: Misiorny Michał: Urodziny starszego pana. Trybuna Ludu 1989 nr 280 s. 5 ([fel. nt. dorobku nauk.]...) szczegóły 
453.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 276 s. 2 ([not. w 80. roczn. ur.]...) szczegóły 
  Trela Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
454.artykuł: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 77 7 ([sylwetka twórcza]...) szczegóły 
  Wajda Andrzej*
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
455.tekst paraliteracki: Wajda Andrzej: [Wypowiedź]. Trybuna Ludu 1989 8 2 ([nt. zamierzeń twórczych; oprac. (bz)]...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
456.artykuł: Szczuka Stefan: Dziennik z senatorem. Trybuna Ludu 1989 nr 237 s. 4 (polem. z wypowiedzią A. Wajdy w dzienniku TV w dn. 7 X 1989...) szczegóły 
457.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 176 s. 7 (not. o wyborze A. Wajdy do European Cinema Society...) szczegóły 
458.artykuł: Wiącek Tadeusz: Andrzej Wajda w roli Kalego. Trybuna Ludu 1989 nr 237 s. 4 (polemika z wypowiedzią A. Wajdy w dzienniku TV w dniu 7 X 1989...) szczegóły 
  Wichniarz Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
459.artykuł: Trybuna Ludu 1990 16 2 (not. o 75. roczn. ur....) szczegóły 
  Zapasiewicz Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
460.artykuł: Lis Andrzej: Na scenie zagrał właściwie wszystko. Trybuna Ludu 1989 nr 268 s. 6 ([sylwetka artyst.]...) szczegóły 
  Ziębiński Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
461.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 252 s. 5 (not. o mianowaniu A. Ziębińskiego dyrektorem departamentu teatru w Min...) szczegóły 
  Żuławski Andrzej*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
462.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 296 s. 5 ([not. o przyzn. A.Ż. nagr. spec. za reż. "Borysa Godunowa" na festiwal...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Teoria teatru (ogólne)
463.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 216 s. 6  szczegóły 
464.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (A.L.): Trybuna Ludu 1989 nr 204 s. 5  szczegóły 
465.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 223 s. 7  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Dokumentacja teatru
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
466.artykuł: Lis Andrzej: Dokumentacje i inspiracje. Trybuna Ludu 1989 nr 292 s. 6 (plany działalności Ośrodka Dokumentacji Teatru Laboratorium we Wrocław...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Konkursy recytatorskie
467.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 148 7 ([nota spraw.]...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Krytyka teatralna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
468.artykuł: Wilmański Jerzy: Recenzentów mamy wielu. Trybuna Ludu 1989 nr 159 s. 7 (felieton nt. poziomu współczesnej krytyki i reżyserii...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
469.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: A.L.: Trybuna Ludu 1989 nr 300 s. 6  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1939-1945
470.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: A.L.: Trybuna Ludu 1989 nr 246 s. 5  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
471.artykuł: Lis Andrzej: Nie było straconego czasu. Trybuna Ludu 1989 nr 210 s. 5 (nt. działalności teatrów polskich w latach II wojny...) szczegóły 
472.artykuł: Lis Andrzej: Teatr w "chwili osobliwej". Trybuna Ludu 1989 nr 198 s. 7 (omówienie repertuaru teatrów Warszawy 1-2 IX 1939...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
473.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: A.L.: Trybuna Ludu 1989 nr 274 s. 6  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
474.artykuł: Lis Andrzej: Przyszłość w tradycji zakotwiczona (Twarze polskiego teatru). Trybuna Ludu 1989 nr 165 s. 7  szczegóły 
475.artykuł: Lis Andrzej: Teatr: budynki - technika - ludzie. Trybuna Ludu 1989 nr 182 s. 8; nr 188 s. 8; nr 192 s. 6  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Białystok: Białostocki Teatr Lalek
    artykuły (alfabet autorów)
476.artykuł: [Ciechomska Grażyna] G.C.: Trybuna Ludu 1989 nr 234 s. 6 (nt. działalności w okresie powojennym Białostockiego Teatru Lalek w Bi...) szczegóły 
     Bielsko-Biała: Ośrodek Teatralny "Banialuka" im. J. Zitzmana - nie używać
    artykuły (alfabet autorów)
477.artykuł: Ciechomska Grażyna: Wakacyjne wojaże "Banialuki". Holandia. ZSRR. Jugosławia. Trybuna Ludu 1989 nr 182 s. 3 (plany wyst....) szczegóły 
     Bydgoszcz: Teatr Polski im. Hieronima Konieczki (do 2000: Teatr Polski)
    artykuły (alfabet autorów)
478.artykuł: Marczewski Andrzej Maria: Trybuna Ludu 1989 nr 234 s. 5 (wywiad nt. działaln. teatru; rozm. Marek Badtke...) szczegóły 
479.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Romanowski Ryszard: Trybuna Ludu 1989 147 11  szczegóły 
480.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 nr 286 s. 5  szczegóły 
481.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 94 5  szczegóły 
     Częstochowa: Teatr Dramatyczny im. A. Mickiewicza (do 1993: Państwowy Teatr Dramatyczny im. Adama Mickiewicza)
482.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 83 9  szczegóły 
     Gdańsk: Teatr "Wybrzeże"
483.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 nr 283 s. 3  szczegóły 
     Kielce: Teatr im. S. Żeromskiego
    artykuły (alfabet autorów)
484.artykuł: Wiącek Tadeusz: Ukraińskie tournee kieleckiego teatru. Trybuna Ludu 1989 nr 9 s. 7 (spraw. z wyst. teatru w Winnicy, Chmielniku, Żmirence, Kalinówce; w re...) szczegóły 
485.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 152 3  szczegóły 
     Kraków: Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej (do 2001: Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej)
    artykuły (alfabet autorów)
486.artykuł: (db): Sukces Starego Teatru. Trybuna Ludu 1989 nr 206 s. 1-2 ([spraw. z wyst. w ramach International Edinburgh Festival; w repert.: ...) szczegóły 
487.artykuł: Wczoraj Meksyk, jutro Antwerpia. Trybuna Ludu 1989 nr 262 s. 6 ([spraw. z wyst. w ramach festiwalu "Cervantino" w Meksyku; w repert. "...) szczegóły 
488.artykuł: Zagraniczne występy Starego Teatru. Trybuna Ludu 1989 155 2 ([nota o wyst. w Grecji i dalszych planach wyst. zagran.]...) szczegóły 
489.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (a.l.): Trybuna Ludu 1989 nr 159 s. 7 (nota...) szczegóły 
490.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 159 6  szczegóły 
     Kraków: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego
491.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stebnicka Marta: Trybuna Ludu 1989 nr 204 s. 6 (nt. przygot. wspólnie ze studentami Compagnie Espace Acteur w Paryżu...) szczegóły 
     Kraków: Teatr "Cricot 2"
492.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 74 2 (zapow....) szczegóły 
     Kraków: Teatr Ludowy
493.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gacek Krzysztof: Teatr to jest życie (Pewien spektakl w Nowej Hucie). Trybuna Ludu 1990 5 6  szczegóły 
     Poznań: Nieinstytucjonalny Teatr Zawodowy "Wierzbak"
494.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Orłowska Zdzisława: Trybuna Ludu 1989 nr 112 s. 9 (spraw z wyst. w Ostrołęce...) szczegóły 
     Poznań: Teatr Nowy im. T. Łomnickiego (do 2002: Teatr Nowy)
495.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 73 4  szczegóły 
496.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 280 s. 6  szczegóły 
     Poznań: Teatr Polski*
497.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 65 5  szczegóły 
     Radom: Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego*
    artykuły (alfabet autorów)
498.artykuł: Kobiałka Tadeusz: Trybuna Ludu 1989 60 11 ([wyw. z kier. technicznym nt. remontu teatru; rozm. J. Wiśniewski]...) szczegóły 
nawiązanie: Wiśniewski Jerzy: Trybuna Ludu 1989 138 7 ([z wypow. dyr. teatru Z. Wojdana]...) szczegóły 
     : Teatr polski. Kielce
    artykuły (alfabet autorów)
499.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 40 s. 3 (spraw. z wizyty sekretarza KC PZPR M. Stępnia pośw. budowie teatru w K...) szczegóły 
     Warszawa: Scena "Prezentacje"
500.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 nr 258 s. 4  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Komedia - Północne Centrum Sztuki (do 1990: Teatr Komedia; do 1994: Teatr Północny)
501.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 nr 211 s. 3  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Lalek "Guliwer"
502.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Ciechomska Grażyna] G.C.: Trybuna Ludu 1989 nr 296 s. 6  szczegóły 
     Warszawa: Teatr "Lalka"
503.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Ciechomska Grażyna] G.C.: Trybuna Ludu 1989 nr 294 s. 6  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Nowy**
504.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 98 4  szczegóły 
505.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lis Andrzej: Śledź, kremówka i piwo. Trybuna Ludu 1990 8 6  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Polski**
    artykuły (alfabet autorów)
506.artykuł: Dejmek Kazimierz: Trybuna Ludu 1989 nr 215 s. 4 (wywiad nt. wyst. w Moskwie i Leningradzie; rozm. Andrzej Lis...) szczegóły 
507.artykuł: Dębski Wiesław S.: Trybuna Ludu 1989 nr 219 s. 5 ([nota spraw. z wyst. w ZSRR]...) szczegóły 
508.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 184 s. 3  szczegóły 
509.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 nr 218 s. 4  szczegóły 
510.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 117 5  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Powszechny im. Z. Huebnera (do 1989: Teatr Powszechny)
    artykuły (alfabet autorów)
511.artykuł: (m.m.): A. Wajda szefem artystycznym teatru. Trybuna Ludu 1989 80 2 ([spraw. z konf. prasowej A. Wajdy]...) szczegóły 
sprostowanie: Oświadczenie rzecznika prasowego Ministerstwa Kultury i Sztuki. Trybuna Ludu 1989 84 2 ([podp. J. Nowicki]...) szczegóły 
sprostowanie: Rajca Brunon: Trybuna Ludu 1989 82 2  szczegóły 
512.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 83 9  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Studio im. St. I. Witkiewicza (d. Centrum Sztuki Studio im. S.I. Witkiewicza - Teatr. Galeria)
    artykuły (alfabet autorów)
513.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 268 s. 6 ([not. o wyst. we Lwowie; w repert.: J. Szajna: Replika]...) szczegóły 
514.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 nr 2 s. 2  szczegóły 
515.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 nr 47 s. 5  szczegóły 
516.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 277 s. 6  szczegóły 
     Warszawa: Teatr "Syrena"
517.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zagórska Bożena: Trybuna Ludu 1989 nr 268 s. 5  szczegóły 
     Warszawa: Teatr Współczesny*
518.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 295 s. 6  szczegóły 
519.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 146 3  szczegóły 
     Warszawa: TR Warszawa (do 2003: Teatr "Rozmaitości")
    artykuły (alfabet autorów)
520.artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 75 s. 2 ([not. o wyst. w USA i Kanadzie; w repert.: Z. Nowakowski: Gałązka rozm...) szczegóły 
     Wrocław: Teatr Współczesny im. E. Wiercińskiego
    artykuły (alfabet autorów)
521.artykuł: Prochyra Jan: Trybuna Ludu 1989 48 8 ([wyw. z dyr. z okazji jubil. 40-lecia działaln. teatru; rozm. Cz. Kuba...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
522.recenzja: Broniarek Zygmunt: Trybuna Ludu 1989 nr 50 s. 5  szczegóły 
523.polemika: Kosiński Ryszard: Trybuna Ludu 1989 36 7  szczegóły 
524.artykuł: Kwiatek Jerzy: Co dalej z teatrem grupy?. Trybuna Ludu 1989 nr 216 s. 5 (fel. nt. poglądów Konstantego Puzyny na teatr studencki...) szczegóły 
525.recenzja: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 51 8  szczegóły 
526.recenzja: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 3 s. 2  szczegóły 
527.recenzja: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 9 s. 4  szczegóły 
528.recenzja: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 17 s. 9  szczegóły 
529.recenzja: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 80 6  szczegóły 
530.recenzja: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 17 s. 9  szczegóły 
531.recenzja: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 27 5  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Festiwale, przeglądy teatralne
532.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 150 4 ([zapow.]...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 83 9 ([zapow.]...) szczegóły 
533.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 141 6 ([spraw.]...) szczegóły 
534.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 129 7 ([nota spraw.]...) szczegóły 
535.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 123 6 ([refleksje pofestiwalowe]...) szczegóły 
536.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 72 7 ([zaapow.]...) szczegóły 
537.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 137 7 ([zapow.]...) szczegóły 
538.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.K.: Trybuna Ludu 1989 nr 210 s. 6 (spraw. z przebiegu festiwalu...) szczegóły 
539.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 64 2 ([zapow.]...) szczegóły 
540.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Heller H.: Trybuna Ludu 1989 39 8 ([spraw.]...) szczegóły 
541.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 56 3 ([zapow.]...) szczegóły 
artykuł: Zatorski Ryszard: Trybuna Ludu 1989 80 7 ([art. przedfestiwalowy]...) szczegóły 
542.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (alz): Trybuna Ludu 1989 nr 163 s. 7 (zapow....) szczegóły 
543.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 243 s. 7 (zapow....) szczegóły 
544.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 89 2 ([zapow.]...) szczegóły 
545.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bardzińska Dorota: Trybuna Ludu 1989 77 8 ([spraw.]...) szczegóły 
546.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 20 3, (23:3, 27:4 [spraw. z przebiegu]...) szczegóły 
artykuł: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 36 6 ([refleksje pofestiwalowe]...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 8 s. 1-2 (zapow.; z programem...) szczegóły 
547.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 136 6 ([zapow.]...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Obce realizacje sceniczne polskiego dramatu / Realizacja poszczególnych sztuk (obce realizacje polskiego dramatu)
548.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 153 s. 8 ([Studio S; reż. M. Porubjak, M. Lasica]...) szczegóły 
549.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bardzińska Dorota: Trybuna Ludu 1989 nr 63 s. 4 ([Dramaticheskij Teatr im. Stanislavskogo; reż. M. Englert; wyst. w Wwi...) szczegóły 
550.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 111 s. 6 ([Teatr Studyjny; reż. S. Afanasjew; wystaw. w Ośr. Inf. i Kult. Pol. w...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Kontakty teatralne z zagranicą / Francja (kontakty teatralne)
     Marsylia: Theatre de La Criee
551.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 nr 282 s. 6  szczegóły 
     : Teatr obcy. Francja
    artykuły (alfabet autorów)
552.artykuł: (dk): Trybuna Ludu 1989 nr 54 s. 11 (not. o wyst. w Warszawie P. Dupoyet; w repert. monodramy: "Madame Guil...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Kontakty teatralne z zagranicą / Jugosławia (kontakty teatralne)
     Belgrad: Jugoslovensko Dramsko Pozorishte
553.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 230 s. 3  szczegóły 
554.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 230 s. 3  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Kontakty teatralne z zagranicą / Norwegia (kontakty teatralne)
     : Teatr obcy. Norwegia
555.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 72 s. 6  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Kontakty teatralne z zagranicą / Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (kontakty teatralne) / Rosja (ZSRR, kontakty teatralne)
     Leningrad: Teatr "Eksperyment"
556.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 33 s. 7  szczegóły 
557.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 33 s. 7  szczegóły 
558.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 33 s. 7  szczegóły 
559.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 33 s. 7  szczegóły 
     Moskwa: Dramaticheskij Teatr im. K. Stanislavskogo
560.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bardzińska Dorota: Trybuna Ludu 1989 nr 63 s. 4  szczegóły 
     Nowosybirsk: Krasnyj Fakiel
561.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 281 s. 3  szczegóły 
562.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lis Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 281 s. 3  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Historia do końca XIX w. (Teatr obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (Teatr obcy historia) / Stany Zjednoczone (Teatr obcy historia)
563.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (dk): Trybuna Ludu 1989 147 8 (nota...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Festiwale międzynarodowe (teatr współczesny obcy)
564.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ciechomska Grażyna: Trybuna Ludu 1989 nr 165 s. 8 (spraw. z przebiegu festiwalu w Warszawie...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Francja (teatr współczesny obcy)
565.recenzja: A.L.: Trybuna Ludu 1989 nr 18 s. 8  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Rosja (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
566.artykuł: Kwiatek Jerzy: Trybuna Ludu 1989 nr 246 s. 6 (nt. repert. teatrów Moskwy...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr obcy / Teatr współczesny (obcy) / Teatr w poszczególnych krajach (teatr współczesny obcy) / Włochy (teatr współczesny obcy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
567.artykuł: Czertok Horacio: Trybuna Ludu 1989 nr 176 s. 8 (wyw. z kierownikiem Teatro Nucleo w Ferrarze; rozm. Grażyna Ciechomska...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Film współczesny. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
568.artykuł: Misiorny Michał: Lipa w kinie. Trybuna Ludu 1989 nr 228 s. 5 (fel. nt. filmu autorskiego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Omówienie dorobku kinematografii polskiej po 1980 roku
569.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jurczyński Jerzy: Trybuna Ludu 1989 nr 12 s. 7  szczegóły 
570.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skoczylas Joanna: Trybuna Ludu 1989 nr 182 s. 7 ([XVI Międzynar. Fest. Film. w Moskwie]...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 41 s. 10 ([VII Międzynar. Fest. Film. w Teheranie]...) szczegóły 
artykuł: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 54 s. 9 ([XXXIX Internationale Filmfestspiele w Berlinie Zach.]...) szczegóły 
artykuł: [Zawiśliński Stanisław] (ZAW): Trybuna Ludu 1989 nr 159 s. 1 ([XVI Międzynar. Fest. Film. w Moskwie]...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
571.artykuł: Jurczyński Jerzy: Hity i katastrofy, ustawy i pieniądze. Co słychać w filmie polskim. Trybuna Ludu 1989 24 6 ([kinemat. pol. w 1988 i plany na 1989]...) szczegóły 
572.artykuł: Koźniewski Kazimierz: Trybuna Ludu 1989 nr 168 s. 3 (dot. m.in. filmów: "Krótki film o zabijaniu", "Krótki film o miłości",...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Organizacja kinematografii
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
573.artykuł: Bajdor Jerzy: Trybuna Ludu 1989 nr 1 s. 2 (wywiad z przewodniczącym Komitetu Kinematografii; rozm. Maciej Kusztel...) szczegóły 
574.artykuł: (db): Trybuna Ludu 1989 nr 230 s. 7 (nota spraw. z wręczenia J. Burskiemu nominacji na stanowisko przewodni...) szczegóły 
575.artykuł: (m.m.): Trybuna Ludu 1989 50 4 ([nt. oświadczenia prezesa SFP J. Majewskiego dot. przetrzymywania na p...) szczegóły 
576.artykuł: Stowarzyszenie Filmowców i Komitet Kinematografii o "półkownikach". Trybuna Ludu 1989 63 4 ([nota]...) szczegóły 
577.artykuł: Trybuna Ludu 1989 29 2 ([not. o spotkaniu sekretarza KC PZPR M. Stępnia z prezesem SFP - J. Ma...) szczegóły 
578.artykuł: Trybuna Ludu 1989 77 2 ([not. o spotkaniu sekretarza KC PZPR M. Stępnia z Prezydium SFP, Wwa, ...) szczegóły 
579.artykuł: Zawiśliński Stanisław: Kinematografia w potrzasku. Reforma to czy kosmetyka?. Trybuna Ludu 1989 123 5  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Twórczość poszczególnych zespołów i wytwórni / Zespoły Polskich Producentów Filmowych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
580.artykuł: [Zawiśliński Stanisław] (zaw): W kinematografii - jak w kinie. Trybuna Ludu 1989 nr 208 s. 1 (nt. sytuacji w środowisku filmowego po zlikwidowaniu ZPPF...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Film współczesny / Festiwale, przeglądy filmowe / W Polsce (festiwale, przeglądy filmowe)
581.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 216 s. 3 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 141 6 ([zapow.]...) szczegóły 
artykuł: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 217 s. 1-2; nr 218 s. 1-2 (spraw. z przebiegu festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 222 s. 6; nr 228 s. 5 (refleksje pofestiwalowe...) szczegóły 
artykuł: [Zawiśliński Stanisław] (zaw): Trybuna Ludu 1989 nr 203 s. 6 (zapow.; z programem...) szczegóły 
582.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krom Mirosław: Trybuna Ludu 1989 nr 208 s. 7 (spraw....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
583.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Leśnikowski Zbigniew: Trybuna Ludu 1989 nr 39 s. 9 ([nt. sukcesu filmu podczas XIX Międzynar. Fest. Filmów dla Dzieci w Be...) szczegóły 
584.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 17 s. 9  szczegóły 
585.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 213 s. 4  szczegóły 
586.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 234 s. 4  szczegóły 
587.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 228 s. 6 (not. o przyzn. filmowi nagrody "Srebrnej Muszli" na festiwalu filmowym...) szczegóły 
588.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 198 s. 8 ([not. o przyzn. Brązowego Lamparta na Międzynar. Fest. Film. w Locarno...) szczegóły 
recenzja: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 238 s. 3  szczegóły 
589.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 279 s. 5 ([not. o przyzn. nagr. "Srebrny Hugo" na XXV Międzynar. Fest. Film. w C...) szczegóły 
590.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 28 7  szczegóły 
591.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 13 s. 4  szczegóły 
592.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 17 s. 9  szczegóły 
593.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (M.M.): Trybuna Ludu 1989 nr 261 s. 3 ([gł. nt. roli G. Holoubka]...) szczegóły 
594.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 254 s. 6  szczegóły 
595.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 288 s. 6  szczegóły 
596.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ciechomska Grażyna: Trybuna Ludu 1989 29 7  szczegóły 
597.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 171 s. 4  szczegóły 
598.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 88 4  szczegóły 
599.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 274 s. 9 ([not. o przyzn. nagr. na Międzynar. Fest. Film. "Europa-Cinema'89" w V...) szczegóły 
recenzja: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 251 s. 4  szczegóły 
600.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawiśliński Stanisław: Gmatwanina. Trybuna Ludu 1990 18 7  szczegóły 
601.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 200 s. 7  szczegóły 
602.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 171 s. 4  szczegóły 
603.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 276 s. 5 ([not. o przyzn. Europejskiej Nagr. Film. "Felix"]...) szczegóły 
recenzja: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 256 s. 6  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy telewizyjne
604.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skoczylas Joanna: Trybuna Ludu 1989 51 10  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy dokumentalne
605.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Misiorny Michał: Trybuna Ludu 1989 nr 248 s. 4  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Historia radia
606.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J.K.: Trybuna Ludu 1989 nr 240 s. 6  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Repertuar (radio) / Słuchowiska, literatura piękna w radio (od 1992)
607.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.K.: Trybuna Ludu 1989 nr 176 s. 7 ([nota z okazji jubil. nadania słuchowiska]...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Telewizja / Zagadnienia ogólne (TV) / Teatr TV (omówienia, nie repertuar)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
608.artykuł: (dk): W Teatrze Telewizji. Trybuna Ludu 1989 nr 220 s. 5 (nt. kondycji Teatru TV...) szczegóły