PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Poradnik Językowy
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 38 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Pajdzińska Anna: Literatura a normy języka ogólnego. Poradnik Językowy 1993 z. 5 s. 249-254  szczegóły 
3.artykuł: Sławkowa Ewa: Wartość słowa w tekście artystycznym. Poradnik Językowy 1992 z. 7 s. 522-527  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 25 (not....) szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gadaczek Paweł: Poradnik Językowy 2001 z. 5 s. 65-69  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 49-50 (not....) szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 55 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Jagodzińska Joanna: Czy wypracowanie szkolne jest tekstem sztucznym. Poradnik Językowy 1997 z. 1 s. 68-72  szczegóły 
9.artykuł: Mamcarz Artur: Metodologia badań nad językiem nakłaniania. Zarys problematyki. Poradnik Językowy 1996 z. 10 s. 14-24 (m.in. nt. propagandy, perswazji i manipulacji...) szczegóły 
10.artykuł: Wojtak Maria: Literatura a potoczne zachowania językowe. Poradnik Językowy 1993 z. 5 s. 255-258  szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sieradzka-Mruk Agnieszka: Poradnik Językowy 2003 z. 7 s. 54-58 (sprawozdanie...) szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tomczak Katarzyna: Poradnik Językowy 1995 z. 1 s. 56-60 (sprawozdanie...) szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Artowicz Iwona, Rola Agnieszka: Sprawozdanie z 30. konferencji konwersatorium: Język a kultura. Poradnik Językowy 2003 z. 4 s. 51-56  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bondkowska Magdalena, Zawisławska Magdalena: Sprawozdanie z konferencji "Tekst - dyskurs - obraz świata" (Kazimierz, 7-9 listopada 1996 r.). Poradnik Językowy 1996 z. 10 s. 74-77 (ze spisem referatów w układzie tematycznym...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Kurowicki Jan: Kulturowe konteksty narracji reporterskiej. Poradnik Językowy 1995 z. 9/10 s. 54-63  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stąpor Izabela: Poradnik Językowy 2003 z. 10 s. 68-70  szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bogołębska Barbara: Poradnik Językowy 1996 z. 2 s. 55-57  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 35 (not....) szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rejter Artur: Poradnik Językowy 2002 z. 1 s. 72-75  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Przymuszała Lidia: Poradnik Językowy 1996 z. 9 s. 71-74  szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bańkowska Edyta: Poradnik Językowy 2002 z. 3 s. 61-63  szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bańkowska Edyta: Poradnik Językowy 1995 z. 5/6 s. 87-88  szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 49-50 (not....) szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czarnecka Katarzyna: Poradnik Językowy 1992 z. 9/10 (1991) s. 419-420  szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bańkowska Edyta: Poradnik Językowy 2000 z. 8 s. 82-83  szczegóły 
26.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojtak Maria: Poradnik Językowy 1992 z. 1 s. 74-76  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Bajerowa Irena: Cytaty obcojęzyczne w tekstach polskich jako ślady przeszłości. Poradnik Językowy 1992 z. 6 s. 412-420  szczegóły 
28.artykuł: Bugajski Marian, Wojciechowska Anna: Teoria językowego obrazu świata w badaniu idiolektu pisarza. Poradnik Językowy 1996 z. 3 s. 17-25  szczegóły 
29.artykuł: Choromańska Małgorzata: Żywe metafory w języku dzisiejszej prasy (cz. 1-2). Poradnik Językowy 2000 z. 2 s. 49-61; z. 3 s. 27-37  szczegóły 
30.artykuł: Dubisz Stanisław: Archaizacja w utworze literackim. Poradnik Językowy 1990 z. 8 s. 592-599  szczegóły 
31.artykuł: Mosiołek-Kłosińska Katarzyna: Metafora w tekście użytkowym - charakterystyka, próba oceny normatywnej. Poradnik Językowy 1997 z. 10 s. 1-23  szczegóły 
32.artykuł: Pajdzińska Anna: Frazeologizm jako podstawa obrazu poetyckiego. Poradnik Językowy 1992 z. 7/8 (1991) s. 267-275  szczegóły 
33.artykuł: Peisert Maria: Literatura tzw. postmodernizmu wobec normy językowej. Poradnik Językowy 1999 z. 8/9 s. 24-28 (na podstawie działalności literackiej "BruLionu", "Twórczości", "Dialo...) szczegóły 
34.artykuł: R.S.: Nowomowa. Poradnik Językowy 1996 z. 2 s. 58-64  szczegóły 
35.artykuł: R.S.: Wulgaryzmy w literaturze. Poradnik Językowy 1997 z. 6 s. 71-77  szczegóły 
36.artykuł: Termińska Kamilla: Metafora synestezyjna. Poradnik Językowy 1992 z. 3 s. 201-207  szczegóły 
37.artykuł: Zaśko-Zielińska Monika: Recenzja i jej norma gatunkowa. Poradnik Językowy 1999 z. 8/9 s. 96-107  szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rejter Artur: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Gatunki mowy i ich ewolucja". Poradnik Językowy 2000 z. 6 s. 61-65  szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fil Małgorzata: Sprawozdanie z konferencji "Język - Komunikacja - Społeczeństwo". Poradnik Językowy 2002 z. 7 s. 62-64  szczegóły 
40.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Anusiewicz Janusz: Poradnik Językowy 1994 z. 1/2 s. 65-66 (sprawozdanie...) szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hącia Agata: Sprawozdanie z IV Forum Kultury Słowa. Poradnik Językowy 2001 z. 10 s. 64-68  szczegóły 
42.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rybicka Halina: Poradnik Językowy 1989 z. 2 s. 126-128 (spraw., program...) szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Loewe Iwona: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Stylistyka a pragmatyka". Poradnik Językowy 2000 z. 10 s. 45-47  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
44.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sękowska Elżbieta: Poradnik Językowy 2003 z. 3 s. 60-63  szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ficek Ewa: Sprawozdanie z katowickiej konferencji naukowej: Tekst a gatunek. Poradnik Językowy 2003 z. 4 s. 45-51  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kazanie
46.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sarzyńska Dorota: Poradnik Językowy 1997 z. 7 s. 66-70  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Kolęda
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Borejszo Maria: O wariantywności tekstów polskich kolęd. Poradnik Językowy 1995 z. 8 s. 1-10  szczegóły 
48.artykuł: Borejszo Maria: Osobliwości językowe w polskich kolędach. Poradnik Językowy 1992 z. 9/10 s. 625-642  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Komedia
49.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Winiarska Izabela: Poradnik Językowy 1994 z. 4 s. 56-58  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Mowa powitalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Jarocińska Danuta: O relacjach nadawca - odbiorca w mowach powitalnych (Trzy wizyty Jana Pawła II w Polsce). Poradnik Językowy 1992 z. 5 s. 345-353  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Przysłowie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Kądzielawa Danuta, Rymarczyk Krystyna, Sadowska Maria, Ulatowska Hanna K.: Przysłowia jako teksty. Poradnik Językowy 2000 z. 7 s. 22-32  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Reportaż
52.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Loewe Iwona: Poradnik Językowy 2001 z. 4 s. 56-60  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Testament
53.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witosz Bożena: Poradnik Językowy 2000 z. 2 s. 67-69  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Kądzielawa Danuta, Kordys Jan, Sadowska Maria, Ulatowska Hanna K.: Przetwarzanie tekstu w afazji (na przykładzie bajek Ezopa). Poradnik Językowy 1992 z. 6 s. 432-436 (z wykorzystanymi w badaniach tekstami bajek Ezopa...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
55.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1996 z. 5/6 s. 71 (nota...) szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 42-43 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Biłas Ewa: Muzyka, poetyka i stylistyka. Nazwy muzyczne w tytułach wierszy młodopolskich i ich wpływ na językową organizację tekstu. Poradnik Językowy 2000 z. 4-6 (na przykładzie twórczości: Wacława Rolicz-Liedera i Marii Grossek-Kory...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
58.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 25 (not....) szczegóły 
59.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 47-48 (not....) szczegóły 
60.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 49 (not....) szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bryja Małgorzata: Poradnik Językowy 2001 z. 8 s. 61-64  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Borejszo Maria: Osobliwości językowe polskich pieśni adwentowych. Poradnik Językowy 1995 z. 7 s. 8-16  szczegóły 
63.artykuł: Kubacki Wacław: Mieszaniny językowe i literackie. Poradnik Językowy 1992 z. 2 s. 119-128  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
64.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1990 z. 5 s. 377 (not....) szczegóły 
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hawrysz Magdalena: Poradnik Językowy 2003 z. 7 s. 65-69  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
66.artykuł: Barankiewicz Anna: W zwierciadle języka... Frazy performatywne i konstatujące w staropolskich tekstach apokryficznych. Poradnik Językowy 2003 z. 10 s. 12-25  szczegóły 
67.artykuł: Bieńkowska Danuta, Umińska-Tytoń Elżbieta: Warianty sufiksalne w staropolskich i renesansowych przekładach Psałterza. Poradnik Językowy 1994 z. 5/6 s. 41-48  szczegóły 
68.artykuł: Decyk Wanda: Kształtowanie się świadomości językowej w XVI wieku. Poradnik Językowy 1997 z. 9 s. 11-21 (nt. dbałości o polszczyznę od chwili pojawienia się druku...) szczegóły 
69.artykuł: Taras Barbara: Pytania retoryczne w zabytkach języka polskiego. Poradnik Językowy 1996 z. 9 s. 31-40 (m.in.w Biblii szaroszpatackiej, "Rozmyślaniu przemyskim", "Biblii Król...) szczegóły 
70.artykuł: Wyderka Bogusław: Szyk składników grup nominalnych w XVII-wiecznej prozie retorycznej. Cz. I. Grupy dwuskładnikowe. Cz. II. Rozbudowane grupy nominalne. Poradnik Językowy 1990 z. 1 s. 33-43, z. 2 s. 93-104  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
71.artykuł: Szczaus Agnieszka: Funkcjonowanie słowotwórczych szeregów synonimicznych w świadomości językowej XVI-wiecznych pisarzy i leksykografów. Poradnik Językowy 2000 z. 10 s. 20-33  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
72.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 38 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
73.artykuł: Dubisz Stanisław: Modlitewno-religijne incipity utworów wierszowanych okresu konfederacji barskiej. Poradnik Językowy 1996 z. 9 s. 41-47  szczegóły 
74.artykuł: Majkowski Grzegorz: Paralelizm składniowy jako wskaźnik perswazji w prozie kaznodziejskiej (na materiale kazań okresu oświecenia). Poradnik Językowy 2002 z. 9 s. 39-52  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
75.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rejter Artur: Poradnik Językowy 2002 z. 1 s. 72-75  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
76.artykuł: Biłas Ewa: Muzyka, poetyka i stylistyka. Nazwy muzyczne w tytułach wierszy młodopolskich i ich wpływ na językową organizację tekstu. Poradnik Językowy 2000 z. 4-6 (na przykładzie twórczości: Wacława Rolicz-Liedera i Marii Grossek-Kory...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
77.artykuł: Ruszkowski Marek: Syntaktyczne ukształtowanie powieści popularnej (Na przykładzie literatury polskiej dwudziestolecia międzywojennego). Poradnik Językowy 1993 z. 3 s. 108-117  szczegóły 
78.artykuł: Ruszkowski Marek: Wypowiedzenia luźnie połączone w prozie polskiej (1918-1939). Poradnik Językowy 1996 z. 7 s. 53-58  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
79.artykuł: Głowacki Jerzy: Uwagi o języku w poezji hippisów. Poradnik Językowy 1990 z. 4 s. 280-285 (na podstawie utworów m.in. autorów: R. Bernadkiewicz, K. Biernacki, Z....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Piosenka (literatura1945-1989. Poezja)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
80.artykuł: Bugaj Agnieszka: Językowy obraz domu w piosence turystycznej. Poradnik Językowy 2001 z. 9 s. 18-33  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
81.artykuł: Piotrowicz Anna: Funkcje leksyki i frazeologii regionalnej we współczesnej prozie. (Na przykładzie twórczości pisarzy poznańskich). Poradnik Językowy 1990 z. 5 s. 337-346  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
82.artykuł: Długosz-Kurczabowa Krystyna, Kupiszewski Władysław, Majewska Małgorzata, Winiarska Izabela: Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1996. Poradnik Językowy 1997 z. 4 s. 24- (przegląd wydanych książek m.in. z zakresu teorii i historii literatury...) szczegóły 
83.artykuł: Kupiszewski Władysław, Winiarska Izabela: Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1995. Poradnik Językowy 1996 z. 5/6 s. 41-95 (przegląd wydanych książek m.in. z zakresu teorii i historii literatury...) szczegóły 
84.artykuł: Latusek Jadwiga: Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 2002. Poradnik Językowy 2003 z. 10 s. 79-88  szczegóły 
85.artykuł: Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1993. Poradnik Językowy 1994 z. 3 s. 38-84  szczegóły 
86.artykuł: Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 1994. Poradnik Językowy 1995 z. 5/6 s. 22-86  szczegóły 
87.artykuł: Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 2000. Poradnik Językowy 2001 z. 7 s. 23-59  szczegóły 
88.artykuł: Przegląd polskich prac językoznawczych ogłoszonych drukiem w roku 2001. Poradnik Językowy 2002 z. 10 s. 63-121  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki encyklopedyczne
89.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogowska Ewa: Poradnik Językowy 2003 z. 1 s. 58-63  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
90.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skarżyński Mirosław: Poradnik Językowy 1994 z. 10 s. 63-67  szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walczak Bogdan: Poradnik Językowy 1992 z. 4 s. 310-312  szczegóły 
92.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 20 (not....) szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bartwicka Halina, Mędelska Jolanta: Poradnik Językowy 1994 z. 8 s. 61-66  szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Polański Edward: Poradnik Językowy 2002 z. 4 s. 64-66  szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 23 (not....) szczegóły 
96.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skarżyński Mirosław: Poradnik Językowy 1995 z. 7 s. 75-80  szczegóły 
97.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Seretny Anna: Jak inny jest "Inny słownik języka polskiego"? O innym słowniku języka polskiego z perspektywy studenta obcojęzycznego. Poradnik Językowy 2003 z. 8 s. 67-71  szczegóły 
98.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 31 (not....) szczegóły 
99.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 34 (not....) szczegóły 
100.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żmigrodzki Piotr: Poradnik Językowy 2003 z. 2 s. 75-78  szczegóły 
101.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Seretny Anna: Poradnik Językowy 2001 z. 3 s. 50-58  szczegóły 
recenzja: Sękowska Elżbieta: Poradnik Językowy 2001 z. 3 s. 58-62  szczegóły 
102.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skarżyński Mirosław: Poradnik Językowy 1994 z. 1/2 s. 67-69  szczegóły 
103.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Świetlik Karol: Poradnik Językowy 1995 z. 7 s. 71-75  szczegóły 
104.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Drewniak Stanisław: Poradnik Językowy 2003 z. 6 s. 62-67  szczegóły 
105.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 43 (not....) szczegóły 
106.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 40 (not....) szczegóły 
107.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kita Małgorzata: Poradnik Językowy 2002 z. 8 s. 70-72  szczegóły 
recenzja: Piper Danuta: Poradnik Językowy 2001 z. 10 s. 77-79  szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 43 (not....) szczegóły 
109.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Saloni Zygmunt: Akord (o pewnym błędzie słownikowym). Poradnik Językowy 1995 z. 4 s. 55-58  szczegóły 
110.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zaśko-Zielińska Monika: Poradnik Językowy 1994 z. 7 s. 58-61  szczegóły 
111.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Klebanowska Barbara: Poradnik Językowy 1999 z. 2/3 s. 43-52  szczegóły 
112.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Borkowski Igor: Poradnik Językowy 1994 z. 4 s. 59-63  szczegóły 
113.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stąpor Izabela: Poradnik Językowy 2002 z. 7 s. 69-71  szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Polański Edward: Poradnik Językowy 2001 z. 4 s. 51-53  szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Horodyska Halina: Nieznani współpracownicy redakcyjni "Słownika języka polskiego" J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedźwiedzkiego. Poradnik Językowy 1989 z. 9/10 s. 656-661  szczegóły 
116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowakowska Alicja: Francuszczyzna, Francja i Francuzi w Słowniku Lindego. Poradnik Językowy 2001 z. 9 s. 1-10  szczegóły 
artykuł: Nowakowska Alicja: Frazeologia w "Słowniku języka polskiego" S.B. Lindego. Poradnik Językowy 1995 z. 8 s. 32-39  szczegóły 
artykuł: Nowakowska Alicja: Nazwy drzew w "Słowniku języka polskiego". Poradnik Językowy 1998 z. 6 s. 12-18  szczegóły 
117.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cechosz Iwona: Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Kultury Słowa Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Poradnik Językowy 1995 z. 3 s. 56-62 (spraw. z dyskusji nad trzema pierwszymi tomami słownika...) szczegóły 
artykuł: Waszakowa Krystyna: O najnowszym słowniku języka polskiego polemicznie. Poradnik Językowy 1995 z. 1 s. 26-37  szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mosiołek Katarzyna: Opracowanie niektórych haseł czasowników niewłaściwych w "Słowniku języka polskiego" pod redakcją M. Szymczaka. Poradnik Językowy 1990 z. 2 s. 105-111  szczegóły 
artykuł: Rudnicka Ewa: Sposoby opisu znaczeń i użyć przenośnych różnych jednostek leksykalnych w "Słowniku języka polskiego" pod red. M. Szymczaka. Poradnik Językowy 2001 z. 3 s. 2-18; z. 4 s. 5-21  szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartnicka Barbara: Udział słownictwa XIX-wiecznego w "Słowniku języka polskiego" pod redakcją Witolda Doroszewskiego. Poradnik Językowy 2000 z. 1 s. 18-23  szczegóły 
artykuł: List otwarty. Poradnik Językowy 2002 z. 5 s. 49-51 (list do Dyrekcji Wydawnictwa Naukowego PWN z apelem o wyrażenie zgody...) szczegóły 
polemika: Sobol Elżbieta: Odpowiedź PWN na list otwarty opublikowany w numerze 5/2002 "Poradnika Językowego". Poradnik Językowy 2002 z. 10 s. 61-62  szczegóły 
artykuł: Wołosz Robert: Errata do Indeksu a tergo do "Słownika języka polskiego" pod redakcją Witolda Doroszewskiego. Poradnik Językowy 1996 z. 3 s. 64-71  szczegóły 
120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Decyk Wanda: Poradnik Językowy 2003 z. 7 s. 62-65 (dotyczy t. 1 z. 1-4...) szczegóły 
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Horodyska Halina: Sesja Ramułtowska. Poradnik Językowy 1994 z. 8 s. 57-58 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
122.artykuł: Anusiewicz Janusz, Skawiński Jacek: Kilka uwag o potoczności. Z prac nad "Podręcznym słownikiem polszczyzny potocznej". Poradnik Językowy 1992 z. 3 s. 208-216 (zakończenie prac red. przewidziane na przełom 1993/1994...) szczegóły 
123.artykuł: Buethner-Zawadzka Małgorzata: Polska gwara wyścigowa. Poradnik Językowy 2000 z. 9 s. 37-45  szczegóły 
124.artykuł: Gruszczyński Włodzimierz: Polszczyzna w czterojęzycznym wokabularzu z 1705 r.. Poradnik Językowy 1995 z. 7 s. 17-33 (dot. słownika Liboriusa Depkina "Woerter-Buechlein. Wie Etzliche gebra...) szczegóły 
125.artykuł: Markowski Andrzej: Założenia "Słownika poprawnej polszczyzny dla młodzieży". Poradnik Językowy 1990 z. 3 s. 190-195 (słownik w opracowaniu...) szczegóły 
126.artykuł: Marszałek Marek, Mędelska Jolanta: Twórzmy słownik "polskiego języka radzieckiego". Poradnik Językowy 2000 z. 8 s. 39-49  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
127.recenzja: Mosiołek Katarzyna: Kilka uwag na temat trzytomowego "Słownika języka polskiego". Poradnik Językowy 1989 z. 8 s. 543-550  szczegóły 
128.recenzja: Mosiołek Katarzyna: Opracowanie haseł "winien" i "powinien" w Słowniku języka polskiego" pod red. Mieczysława Szymczaka. Poradnik Językowy 1992 z. 9/10 (1991) s. 382-384  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
129.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gadaczek Paweł: Poradnik Językowy 2001 z. 5 s. 65-69  szczegóły 
130.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karolczuk Agnieszka: Poradnik Językowy 1994 z. 1/2 s. 69-71 (omówienie zawartości t. 39/40 wyd. 1990/1992...) szczegóły 
131.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bogołębska Barbara: Orientacje stylistyczne ("Stylistyka", t. I-V). Poradnik Językowy 1997 z. 2 s. 62-64 (omówienie zawartości tomów I-V...) szczegóły 
132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Perczyńska Nina: Poradnik Językowy 1995 z. 3 s. 66-69 (omówienie 12 numerów wyd. w 1990-1995...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Tematy, motywy (literatura dla dzieci i młodzieży)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
133.artykuł: Kowalewska-Dąbrowska Jolanta: Niektóre problemy związane z interpretacją toposu "świat na opak" w wybranych utworach poetyckich dla dzieci. Poradnik Językowy 2000 z. 9 s. 5-18 (z tekstami analizowanych wierszy...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
134.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bielenin Karolina: Poradnik Językowy 2002 z. 1 s. 67-72  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Kaszuby (literatura regionalna)
135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Horodyska Halina: Kaszubska sesja wyjazdowa. Poradnik Językowy 1995 z. 8 s. 69-72 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Arkadia (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
136.artykuł: Rejter Artur: Topos Arkadii a językowy obraz świata w polskiej poezji wpółczesnej. Poradnik Językowy 2000 z. 8 s. 60-69  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Choroba, cierpienie, kalectwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
137.artykuł: Michalik Mirosław: Interteksty w organizacji dyskursu na temat cierpienia. Poradnik Językowy 1999 z. 5/6 s. 39-44 (na przykładzie utworów współczesnej literatury m.in.: Anna Kamieńska, ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ciało (tematy, motywy)
138.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hawrysz Magdalena: Poradnik Językowy 2003 z. 7 s. 65-69  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dom (tematy, motywy)
139.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Długosz Kazimierz: Poradnik Językowy 1995 z. 7 s. 64-66 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Granica (tematy, motywy)
140.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Adamiec Dorota, Bańkowska Edyta: Międzynarodowa konferencja naukowa "Granice i pogranicza - język i historia". Poradnik Językowy 1993 z. 5 s. 298-301 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
141.artykuł: Kamińska-Szmaj Irena: Stereotyp jako narzędzie propagandy. Poradnik Językowy 1992 z. 1 s. 15-26 (stereotyp Żyda; na materiale tekstów propagandowych prasy międzywojenn...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
142.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Saloni Zygmunt: Poradnik Językowy 1989 z. 3 s. 191 (list do redakcji dotyczący nagrody...) szczegóły 
143.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Porayski-Pomsta Józef: Poradnik Językowy 1989 z. 8 s. 567-569  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Francja (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
144.artykuł: Ożóg Kazimierz: Polonistyka na Zachodzie - Sekcja Polska Uniwersytetu Lille III. Poradnik Językowy 1994 z. 4 s. 49-55  szczegóły 
145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Miodunka Władysław: Pierwszy Kongres Polonistów Francuskich. Poradnik Językowy 2001 nr 8 s. 48-52 (sprawozdanie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
146.artykuł: Oświadczenie Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza w sprawie sytuacji w szkole, nauce i życiu zbiorowym. Poradnik Językowy 1999 z. 4 s. 39-40 (podp. Zarząd Główny Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
147.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Seroczyński Grzegorz: Poradnik Językowy 2000 z. 4 s. 69-71  szczegóły 
148.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stąpor Izabela: Poradnik Językowy 2003 z. 10 s. 68-70  szczegóły 
149.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Herman Wilga: Poradnik Językowy 2003 z. 6 s. 67-69  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Dydaktyka literatury polskiej za granicą
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
150.artykuł: Olszewska Maria: Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego w środowiskach polonijnych. Poradnik Językowy 1990 z. 4 s. 294-302  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
151.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 34 (not....) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
152.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grzesiak Danuta: Poradnik Językowy 2000 z. 10 s. 61-63  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Programy nauczania
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
153.artykuł: Mikołajczuk Agnieszka, Sękowska Elżbieta: Analiza i ocena wybranych programów nauczania języka polskiego w gimnazjum ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu kształcenia językowego. Poradnik Językowy 2000 z. 5 s. 19-38  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Rozkład materiałów
154.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 28-29 (not....) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
155.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Adamiec Dorota: Słownictwo polonijne na przykładzie "Pamiętników imigrantów polskich w Kanadzie" w edycji Benedykta Heydenkorna. Poradnik Językowy 1992 z. 2 s. 134-143  szczegóły 
156.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Decyk Wanda: Wyrazy rosyjskie we wspomnieniach zakluczonych (na podstawie książki "Polacy w Rosji mówią o sobie"). Poradnik Językowy 1994 z. 4 s. 23-32  szczegóły 
157.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bartnicka Barbara: Zapożyczenia rosyjskie w wojennych wspomnieniach dzieci polskich. Poradnik Językowy 1990 z. 8 s. 557-563  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
158.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Taras Barbara: Zdania pytajne w "Biblii królowej Zofii". Poradnik Językowy 1989 z. 3 s. 181-184  szczegóły 
159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartnicka Barbara: Słownictwo polskich XVI-wiecznych pieśni pasyjnych. Poradnik Językowy 1995 z. 2 s. 1-10  szczegóły 
160.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cybulski Marek: Z badań nad słowotwórstwem "Psałterza floriańskiego". Zagadnienie wpływów czeskich. Poradnik Językowy 1994 z. 5/6 s. 35-40  szczegóły 
161.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przyborska Aldona: Archaizmy w tekście "Rozmyślania przemyskiego". Poradnik Językowy 2000 z. 9 s. 29-36  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Abramowicz Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
162.artykuł: Joachimiak Joanna: Regionalizmy północnokresowe w utworach Władysława Abramowicza (Przyczynek do badań nad kulturalną polszczyzną wileńską w dwudziestoleciu międzywojennym). Poradnik Językowy 1996 z. 10 s. 40-56  szczegóły 
  Anusiewicz Janusz
    zgon (alfabet autorów)
163.zgon: Miodek Jan: Anusiewicz Janusz (19 V 1946 - 26 XII 2000). Poradnik Językowy 2001 z. 2 s. 1-3 (zmarł: 26 XII 2000; wspomn.; z fot. Janusza Anusiewicza...) szczegóły 
164.zgon: Wolny Maja: Wspomnienie o profesorze Januszu Anusiewiczu. Poradnik Językowy 2001 z. 2 s. 3 (zmarł: 26 XII 2000...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczyński Krzysztof Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
165.artykuł: Paziak Paweł: Funkcja semantyczna przymiotników na -awy w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poradnik Językowy 1998 z. 6 s. 52-59  szczegóły 
166.artykuł: Paziak Paweł: Od życia po śmierć - konotacje semantyczne serca w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poradnik Językowy 2003 z. 9 s. 58-68  szczegóły 
167.artykuł: Paziak Paweł: Ręka błogosławi i zabija - o konotacjach semantycznych ręki i dłoni w poezji K.K. Baczyńskiego. Poradnik Językowy 2002 z. 5 s. 38-45  szczegóły 
  Baudouin de Courtenay Jan Ignacy Niecisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
168.artykuł: Schuster-Sewc Heinz: Jan Baudouin de Courtanay jako przyjaciel i prorektor nauki łużyckiej. Poradnik Językowy 1989 z. 2 s. 83-89  szczegóły 
  Bielikowicz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
169.artykuł: Dubisz Stanisław: Stylizacja językowa w gawędach "Wincuka". Poradnik Językowy 1992 z. 9/10 (1991) s. 343-352  szczegóły 
  Brajerski Tadeusz
    zgon (alfabet autorów)
170.zgon: Gałecki Zygmunt: O profesorze Tadeuszu Brajerskim wspomnienie. Poradnik Językowy 1997 z. 7 s. 1-7 (zmarł: 24 VII 1997; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Brodziński Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
171.artykuł: Brzeziński Jerzy: Zjawiska leksykalne i stylistyczne w teorii i praktyce pisarskiej Kazimierza Brodzińskiego. Poradnik Językowy 1995 z. 4 s. 30-39  szczegóły 
  Bubak Józef
    zgon (alfabet autorów)
172.zgon: Cieślikowa Aleksandra: Wspomnienie o śp. Józefie Bubaku (22 I 1934 - 9 III 1999). Poradnik Językowy 2000 z. 2 s. 1-2 (zmarł: 9 III 1999...) szczegóły 
  Buttler Danuta
    zgon (alfabet autorów)
173.zgon: Poradnik Językowy 1991 z. 3/4 s. 69 (zmarła: 2 III 1991; nota od red....) szczegóły 
174.zgon: Profesor Danuta Buttler (1930-1991). Poradnik Językowy 1992 z. 7/8 (1991) s. 243-247 (zmarła: 2 III 1991; podp. Redakcja; z notą...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chludzińska-Świątecka Jadwiga
    zgon (alfabet autorów)
175.zgon: Długosz-Kurczabowa Krystyna: Wspomnienie o Jagodzie Chludzińskiej-Świąteckiej. Poradnik Językowy 2000 z. 10 s. 1-3 (zmarła: 30 VI 2000; z fot....) szczegóły 
  Chotomska Wanda
176.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalewska-Dąbrowska Jolanta: Sens i nonsens jako pochodna adynatoniczności w wierszu Wandy Chotomskiej "Za górami, za lasami". Poradnik Językowy 1994 z. 8 s. 50-56  szczegóły 
  Cienkowski Witold
    zgon (alfabet autorów)
177.zgon: Bartnicka Barbara: Profesor Witold Cienkowski nie żyje. Poradnik Językowy 1993 z. 4 s. 143-144 (zmarł: 29 III 1993...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dejna Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
178.artykuł: Gala Sławomir: 80-lecie profesora Karola Dejny. Poradnik Językowy 1992 z. 3 s. 161-166  szczegóły 
  Doroszewski Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
179.artykuł: Dubisz Stanisław: Witold Doroszewski - uczony i człowiek. Poradnik Językowy 2000 z. 1 s. 2-7  szczegóły 
180.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Walczak Bogdan: O metodzie analizy słowotwórczej Witolda Doroszewskiego. Poradnik Językowy 1995 z. 7 s. 1-7  szczegóły 
  Dubisz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
181.artykuł: Karaś Halina: Profesor Stanisław Dubisz - w trzydziestolecie pracy naukowej i dydaktycznej. Poradnik Językowy 2002 z. 7 s. 4-13 (z fot. Stanisława Dubisza na str. 3...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fangrat Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
182.artykuł: Liberek Jarosław: Żartobliwe innowacje frazeologiczne we fraszkach Tadeusza Fangrata. Poradnik Językowy 1992 z. 7/8 (1991) s. 276-282  szczegóły 
  Fredro Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
183.artykuł: Połowniak-Wawrzonek Dorota: Stałe związki frazeologiczne i przysłowia w dziełach Aleksandra Fredry. Poradnik Językowy 1993 z. 5 s. 259-273  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
184.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kupiszewski Paweł, Kupiszewski Władysław: Uwagi o języku dramatu Witolda Gombrowicza "Iwona księżniczka Burgunda". Poradnik Językowy 1992 z. 5/6 (1991) s. 225-233  szczegóły 
185.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wojtak Maria: Wielostylowość w utworze dramatycznym na przykładzie "Ślubu" Witolda Gombrowicza. Poradnik Językowy 1998 z. 1/2 s. 13-24  szczegóły 
  Górnicki Łukasz
186.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 37 (not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
187.artykuł: Berlińska Anna: Projekt ortograficzny Łukasza Górnickiego. Poradnik Językowy 1993 z. 4 s. 166-176 (nt. projektu reformy polskiej ortografii...) szczegóły 
  Grynberg Henryk
188.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Saloni Zygmunt: Jak to było ze słownikiem Doroszewskiego. Poradnik Językowy 2000 z. 10 s. 49-51  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herling-Grudziński Gustaw
189.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bata Aleksandra Julia: Poradnik Językowy 2002 z. 8 s. 68-70  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iwaszkiewicz Jarosław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
190.artykuł: Termińska Kamilla: Tematyzacja w wypowiedziach postrzeżeniowych. Na przykładach z prozy Jarosława Iwaszkiewicza. Poradnik Językowy 1990 z. 1 s. 9-18  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jaworski Michał
    zgon (alfabet autorów)
191.zgon: Porayski-Pomsta Józef: Wspomnienie o Michale Jaworskim. Poradnik Językowy 1996 z. 9 s. 1-3 (zmarł: 1996; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kisielewski Stefan
192.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kownacka Danuta: O nazwiskach, przezwiskach i wyzwiskach w "Dziennikach" Kisiela. Poradnik Językowy 2003 z. 1 s. 47-57  szczegóły 
  Kochanowski Jan
193.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 50 (not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
194.artykuł: Migdał Jolanta: Liczba podwójna u J.K.. Poradnik Językowy 1989 z. 7 s. 454-461  szczegóły 
  Konopnicka Maria
195.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rejter Artur: Jednorodność stylistyczna tekstu a problem złożoności gatunku mowy (Na przykładzie "Listów z podróży" Marii Konopnickiej). Poradnik Językowy 1996 z. 7 s. 59-67  szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
196.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wszeborowska Hanna: Stylizacja na język potoczny w powieści Tadeusza Konwickiego "Rzeka podziemna, podziemne ptaki". Poradnik Językowy 1997 z. 10 s. 57-68  szczegóły 
  Kosiakiewicz Wincenty
197.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michel Agnieszka: Słownictwo włókiennicze w "Ziemi obiecanej" Władysława Stanisława Reymonta i "Bawełnie" Wincentego Kosiakiewicza. Poradnik Językowy 1997 z. 1 s. 29-37  szczegóły 
  Kozarzewska Emilia
    zgon (alfabet autorów)
198.zgon: Grzegorczykowa Renata: Wspomnienie o docent Emilii Kozarzewskiej. Poradnik Językowy 1993 z. 1/2 s. 1-4 (zmarła: 29 XI 1992...) szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
199.artykuł: Lubaś Władysław: Retoryka buntu Ignacego Krasickiego. Poradnik Językowy 1992 z. 8 s. 562-575  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
200.artykuł: Pihan Alicja: Archaizmy językowe w utworach J.I. Kraszewskiego z lat 1838-1859. Poradnik Językowy 1992 z. 1 s. 1-14  szczegóły 
  Kreja Bogusław Józef
    zgon (alfabet autorów)
201.zgon: Kleszczowa Krystyna: Profesor doktor Bogusław Józef Kreja (17 marca 1931 - 26 grudnia 2002). Poradnik Językowy 2003 z. 2 s. 3-7 (zmarł: 26 XII 2002; wspomn.; z fot. profesora...) szczegóły 
202.zgon: Milewska Beata: Wspomnienie o profesorze Bogusławie Krei. Poradnik Językowy 2003 z. 2 s. 8-10 (zmarł: 26 XII 2002; wspomn....) szczegóły 
  Kupiszewski Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
203.artykuł: Siatkowski Janusz: Profesor Władysław Kupiszewski. W siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Poradnik Językowy 2000 z. 9 s. 1-4 (z fot. Władysława Kupiszewskiego...) szczegóły 
  Kurkowska Halina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
204.artykuł: Profesor Halina Kurkowska (1922-1983). Poradnik Językowy 2003 z. 7 s. 3 (not. z okazji 20. rocznicy śmierci...) szczegóły 
  Kurzowa Zofia
    zgon (alfabet autorów)
205.zgon: Skarżyński Mirosław: Wspomnienie o profesor Zofii Kurzowej (1931-2003). Poradnik Językowy 2003 z. 6 s. 3-8 (zmarła: 4 V 2003; wspomn., z fot. Zofii Kurzowej...) szczegóły 
  Kuziniewicz Dominik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
206.artykuł: Dubisz Stanisław: Stylizacja językowa w gawędach "Wincuka". Poradnik Językowy 1992 z. 9/10 (1991) s. 343-352  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lam Jan Paweł Ferdynand
207.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karaś Halina: Germanizmy leksykalne w "Kronikach lwowskich" Jana Lama. Poradnik Językowy 1989 z. 9/10 s. 639-648  szczegóły 
  Lem Stanisław
208.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mielczarek Julia: Budowa słowotwórcza i znaczenie nazw środków psychotropowych w opowiadaniu Stanisława Lema "Kongres futurologiczny". Poradnik Językowy 2003 z. 9 s. 44-57  szczegóły 
  Leopolita Jan
209.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1990 z. 5 s. 367 (not....) szczegóły 
  Leśmian Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
210.artykuł: Klimczak Małgorzata: Funkcja neologizmów w kreowaniu poetyckiego obrazu świata Bolesława Leśmiana. Poradnik Językowy 2001 z. 4 s. 42-48  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Maciejewski Jerzy
    zgon (alfabet autorów)
211.zgon: Szewczyk Łucja Maria: Docent doktor Jerzy Maciejewski (31 I 1923 - 8 III 1992). Poradnik Językowy 1992 z. 4 s. 243-245 (zmarł: 8 III 1992...) szczegóły 
  Mayenowa Maria Renata
    zgon (alfabet autorów)
212.zgon: Sambor Jadwiga: Poradnik Językowy 1989 z. 2 s. 78-82 (zmarła: 1988...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
213.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 37 (not....) szczegóły 
214.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zarębina Maria: "Bóstwem jesteś czy nimfą, duchem czy widzeniem?", czyli kobiety w "Panu Tadeuszu". Poradnik Językowy 1990 z. 5 s. 317-326  szczegóły 
recenzja: Kurzowa Zofia: Poradnik Językowy 2001 z. 10 s. 75-76  szczegóły 
  Mrożek Sławomir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
215.artykuł: Dorna Robert: O stylu kilku Mrożkowych chamów. Poradnik Językowy 1994 z. 8 s. 40-49  szczegóły 
216.artykuł: Dorna Robert: O stylu kilku Mrożkowych mędrków. Poradnik Językowy 1994 nr 7 s. 30-39  szczegóły 
  Myśliwski Wiesław
217.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1990 z. 5 s. 379 (not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nehring Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
218.artykuł: Bartnicka Barbara: Władysław Nehring (1830-1909) i jego uczniowie. Poradnik Językowy 1990 z. 2 s. 73-78  szczegóły 
  Nienacki Zbigniew
219.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walczak Bogdan: Osobliwe nazewnictwo powieści Zbigniewa Nienackiego "Dagome iudex". Poradnik Językowy 1990 z. 1 s. 19-32  szczegóły 
  Niziurski Edmund
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
220.artykuł: Szyszko Urszula: Porównania w metaforycznym opisywaniu ludzi przez dzieci i młodzież. Na podstawie utworów Edmunda Niziurskiego. Poradnik Językowy 2001 z. 3 s. 43-49  szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    wiersze (alfabet tytułów)
221.wiersz: Norwid Cyprian Kamil: Czy ten ptak kala gniazdo, co je kala.... Poradnik Językowy 1991 z. 3/4 s. 96  szczegóły 
222.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bajerowa Irena: Poradnik Językowy 1999 z. 2/3 s. 41-43  szczegóły 
223.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pajdzińska Anna: Poradnik Językowy 1995 z. 1 s .66-70  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
224.artykuł: Pawelec Radosław: Sztukmistrz Norwid i jego sztuka. Poradnik Językowy 1992 z. 5/6 (1991) s. 217-224  szczegóły 
225.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Puzynina Jadwiga: Semantyka i pragmatyka w analizie tekstu literackiego (Na materiale wiersza C. Norwida "Czy ten ptak kala gniazdo,co je kala..."). Poradnik Językowy 1991 z. 3/4 s. 96-102  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
226.recenzja: Kucała Marian: Poradnik Językowy 1990 z. 3 s. 223-228  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Ogórek Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
227.artykuł: Jochemczyk Mariusz: O mechanizmie ironii w felietonach Michała Ogórka. Poradnik Językowy 1997 z. 5 s. 32-41  szczegóły 
  Opec Baltazar
228.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Tomasz: Niektóre wyrazy rzadkie w dwóch wydaniach "Żywota Pana Jezu Krysta" Baltazara Opeca z 1522 roku. Poradnik Językowy 1990 z. 1 s. 48-57  szczegóły 
  Orkan Władysław
229.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sękowska Elżbieta: Poradnik Językowy 1998 z. 3 s. 48-51  szczegóły 
  Orzeszkowa Eliza
230.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 28 (not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pasek Jan Chryzostom
231.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kuraszkiewicz Władysław: O polszczyźnie "Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska. Poradnik Językowy 1989 z. 3 s. 141-158  szczegóły 
artykuł: Wojtak Maria: Grzeczność po staropolsku w świetle "Pamiętników" Jana Chryzostoma Paska. Poradnik Językowy 1989 z. 8 s. 528-533  szczegóły 
  Pilch Jerzy
232.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rejter Artur: Funkcje powtórzeń w powieści "Pod Mocnym Aniołem" Jerzego Pilcha. Poradnik Językowy 2002 z. 10 s. 3-12  szczegóły 
  Puzynina Jadwiga
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
233.artykuł: Chojak Jolanta, Nagórko Alicja: Profesor Jadwiga Puzynina. Podwójny jubileusz. Poradnik Językowy 1992 z. 5/6 (1991) s. 147-152 (z wykazem bibliogr.: Publikacje Profesor Jadwigi Puzyniny, s. 153-159...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
234.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Michel Agnieszka: Słownictwo włókiennicze w "Ziemi obiecanej" Władysława Stanisława Reymonta i "Bawełnie" Wincentego Kosiakiewicza. Poradnik Językowy 1997 z. 1 s. 29-  szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
235.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walczak Bogdan: Poradnik Językowy 1994 z. 7 s. 61-63  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
236.artykuł: Jankowska Joanna: Elementy stylu religijnego w poezji Tadeusza Różewicza. Poradnik Językowy 1999 z. 4 s. 1-10  szczegóły 
  Rybicka-Nowacka Halina
    zgon (alfabet autorów)
237.zgon: Dubisz Stanisław, Sinielnikoff Roxana: Wspomnienie o profesor Halinie Rybickiej-Nowackiej. Poradnik Językowy 1992 z. 5 s. 323-327 (zmarła: 11 V 1992...) szczegóły 
  Rzewuski Henryk
238.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sinielnikoff Roxana: Poradnik Językowy 1997 z. 7 s. 64-66  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
239.artykuł: Bartnicka Barbara: Archaizmy znaczeniowe w tekstach powieści Henryka Rzewuskiego. Poradnik Językowy 1994 z. 1/2 s. 1-23  szczegóły 
240.artykuł: Bartnicka Barbara: Dziewiętnastowieczne funkcje składniowe przypadków (Na materiale z utworów Henryka Rzewuskiego). Poradnik Językowy 1996 z. 9 s. 5-12  szczegóły 
241.artykuł: Bartnicka Barbara: Dziewiętnastowieczne nazwy osób w powieściach Henryka Rzewuskiego. Poradnik Językowy 1996 z. 3 s. 1-16; z. 4 s. 1-12  szczegóły 
242.artykuł: Bartnicka Barbara: Frazeologia w powieściach Henryka Rzewuskiego. Poradnik Językowy 1997 z. 8 s. 4-17, z. 9 s. 1-10  szczegóły 
243.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartnicka Barbara: Sposoby zwracania się do rozmówców w "Pamiątkach Soplicy" Henryka Rzewuskiego (Szkic z pragmatyki historycznej). Poradnik Językowy 1989 z. 5 s. 276-284  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Safarewicz Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
244.artykuł: Weinsberg Adam: Profesor Jan Safarewicz (W 85 rocznicę urodzin). Poradnik Językowy 1989 z. 8 s. 513-518  szczegóły 
  Samozwaniec Magdalena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
245.artykuł: Jarmolik Włodzimierz: Nazwy barw w powieściach autobiograficznych Magdaleny Samozwaniec. Poradnik Językowy 1993 z. 1/2 s. 37-46  szczegóły 
246.artykuł: Wojciechowska Anna: Obraz artystów w tekstach Magdaleny Samozwaniec. Poradnik Językowy 1997 z. 8 s. 30-42  szczegóły 
247.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ruszkowski Marek: Językowe wykładniki parodii (Na przykładzie powieści Magdaleny Samozwaniec "Na ustach grzechu"). Poradnik Językowy 1997 z. 7 s. 14-22  szczegóły 
  Satkiewicz Halina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
248.artykuł: Majkowska Grażyna: Poradnik Językowy 1989 z. 5 s. 270-255 (z okazji 35-lecia pracy naukowej...) szczegóły 
  Sęp-Szarzyński Mikołaj
249.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Płotczyk Agata: Poradnik Językowy 2002 z. 7 s. 67-69  szczegóły 
  Siatkowski Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
250.artykuł: Popowska-Taborska Hanna: O profesorze Januszu Siatkowskim - oficjalnie (i mniej oficjalnie). Poradnik Językowy 1999 z. 8/9 s. 1-5 (z fot. profesora...) szczegóły 
  Siciński Bogdan
    zgon (alfabet autorów)
251.zgon: Miodek Jan: Bogdan Siciński (16 XI 1931 - 22 I 2001). Poradnik Językowy 2001 z. 4 s. 1-4 (zmarł: 22 I 2001; wspomn.; z fot. Bogdana Sicińskiego...) szczegóły 
  Sieczkowski Andrzej Witold
    zgon (alfabet autorów)
252.zgon: Siatkowska Ewa: Profesor Andrzej Witold Sieczkowski (1913-1998). Poradnik Językowy 1998 z. 10 s. 1-5 (zmarł: 1998; wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Skorupka Stanisław
    zgon (alfabet autorów)
253.zgon: Kupiszewski Władysław: Poradnik Językowy 1989 z. 1 s. 1-6 (zmarł: 31 V 1988; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
254.zgon: Sieczkowski Andrzej: Poradnik Językowy 1989 z. 1 s. 7-17 (zmarł: 31 V 1988; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Słowacki Juliusz
255.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Paziak Paweł: Uwagi o semantyce nazw kolorów - bieli i czerwieni - w "Balladynie". Poradnik Językowy 1997 z. 2 s. 18-24  szczegóły 
  Sychta Bernard
256.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rogowska Ewa: IX Sympozjum Dialektologiczno-Onomastyczne "Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś". Poradnik Językowy 2003 z. 3 s. 51-54  szczegóły 
  Szlifersztejnowa Salomea
    zgon (alfabet autorów)
257.zgon: Pasoń Anna: Profesor Salomea Szlifersztejnowa (1912-1994). Poradnik Językowy 1994 z. 4 s. 1-3 (zmarła: 26 IV 1994...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Ścibor-Rylski Aleksander
258.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sadecka Magdalena: Konstrukcje potoczne (składnia, frazeologia) w dialogach "Człowiek z marmuru" według scenariusza Aleksandra Ścibor-Rylskiego. Poradnik Językowy 1999 z. 1 s. 44-54; z. 2/3 s. 25-33  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tetmajer Kazimierz Przerwa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
259.artykuł: Loewe Iwona: Konstrukcje analityczne wśród metafor (Struktura, semantyka, funkcja analityzmów w poezji K. Przerwy-Tetmajera). Poradnik Językowy 1996 z. 7 s. 42-52  szczegóły 
  Toeplitz Krzysztof Teodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
260.artykuł: Znamirowski Paweł: Metafory w felietonach prasowych Daniela Passenta i Krzysztofa Teodora Toeplitza. Poradnik Językowy 1992 z. 1 s. 38-46  szczegóły 
  Towiański Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
261.artykuł: Wierzchowska Joanna: Świat zamknięty w słowie - analiza jednej z wypowiedzi Andrzeja Towiańskiego. Poradnik Językowy 2003 z. 10 s. 26-32  szczegóły 
  Truchanowski Kazimierz
262.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ruszkowski Marek: Epigonizm czy twórcza kontynuacja? O stylu "Ulicy Wszystkich Świętych" Kazimierza Truchanowskiego. Poradnik Językowy 2002 z. 10 s. 13-20  szczegóły 
  Twardowski Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
263.artykuł: Kowalewska-Dąbrowska Jolanta: Gdy milczenie jest mową... - kilka uwag o pojęciu milczenia w języku potocznym i w poezji Jana Twardowskiego. Poradnik Językowy 2002 z. 9 s. 24-38  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
264.artykuł: Sinielnikoff Roxana: Język "Listów do 'Przyjaciół - pisarzy'" Juliana Tuwima. Poradnik Językowy 1992 z. 1 s. 27-37, z. 2 s. 106-118, z. 4 s. 290-300  szczegóły 
265.recenzja: Sinielnikoff Roxana: Język "Listów do przyjaciół - pisarzy" Juliana Tuwima. Poradnik Językowy 1992 z. 7/8 (1991) s. 258-266, nr 9/10 (1991) s. 353-360  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Ursinus Jan młodszy (1562-1613)
266.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jankowska Magdalena: Trzy ortografie polskie w "Methodicae grammaticae" J. Ursinusa (1592, 1619, 1698). Poradnik Językowy 1989 z. 1 s. 46-54  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Weinsberg-Wayda Adam
    zgon (alfabet autorów)
267.zgon: Sambor Jadwiga: Odszedł Profesor Adam Weinsberg-Wayda. Poradnik Językowy 1992 z. 2 s. 89 (zmarł: 8 II 1992; podp. także: Redakcja...) szczegóły 
268.zgon: Sambor Jadwiga: Wspomnienie o profesorze Adamie Weinsbergu (20 .07. 1918 - 08. 02. 1992). Poradnik Językowy 1992 z. 6 s. 403-411 (zmarł: 8 II 1992...) szczegóły 
  Węgier Janina
    zgon (alfabet autorów)
269.zgon: Ampel Teresa: Prof. dr hab. Janina Węgier (27 II 1927 - 7 I 2002). Poradnik Językowy 2002 z. 4 s. 3-5 (zmarła: 7 I 2002; wspomn....) szczegóły 
  Wierzchowski Józef
    zgon (alfabet autorów)
270.zgon: Maciejewska Alina: Profesor dr hab. Józef Wierzchowski. Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 1-7 (zmarł: 31 V 1999; wspomn.; z fot. profesora...) szczegóły 
  Wojtyła Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
271.artykuł: Zagórska Katarzyna: Od performatywności do aksjologii. O mocy i wartości słowa na przykładzie utworów poetyckich Karola Wojtyły. Poradnik Językowy 2002 z. 1 s. 18-28  szczegóły 
  Woronczak Jerzy
    zgon (alfabet autorów)
272.zgon: Miodek Jan: Prof. dr hab. Jerzy Woronczak (9 XI 1923 - 6 III 2003). Poradnik Językowy 2003 z. 5 s. 3-5 (zmarł: 6 III 2003; wspomn.; z fot. profesora...) szczegóły 
  Wójtowiczowa Janina
    zgon (alfabet autorów)
273.zgon: Kupiszewski Władysław: Janina Wójtowiczowa jako dialektolog. Poradnik Językowy 2000 z. 6 s. 5-6 (zmarła: 21 III 2000; wspomn....) szczegóły 
274.zgon: Puzynina Jadwiga: Wspomnienie o Jance Wójtowiczowej. Poradnik Językowy 2000 z. 6 s. 1-4 (zmarła: 21 III 2000; z fot. Janiny Wójtowiczowej...) szczegóły 
  Wujek Jakub
275.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 24-25 (not....) szczegóły 
276.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stąsiek Anna: Ekwiwalencja słowotwórcza - na przykładzie modernizacji tekstu Ewangelii św. Łukasza w wydaniach "Biblii" Jakuba Wujka. Poradnik Językowy 2003 z. 8 s. 50-62  szczegóły 
  Wybicki Józef
277.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczepankowska Irena: Konceptualizacja pojęcia prawo w dobie oświecenia. Na materiale "Listów patriotycznych" Józefa Wybickiego. Poradnik Językowy 2000 z. 2 s. 3-16  szczegóły 
  Wyspiański Stanisław
278.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bąba Stanisław: Poradnik Językowy 1989 z. 2 s. 129-130  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zamoyski Andrzej
279.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartnicka Barbara: Konstrukcje o charakterze stanowiącym w "Zbiorze praw sądowych" Andrzeja Zamoyskiego. Poradnik Językowy 1992 z. 3 s. 167-180  szczegóły 
  Zaręba Alfred
    zgon (alfabet autorów)
280.zgon: Oczkowa Barbara: Poradnik Językowy 1989 z. 2 s. 73-77 (zmarł: 19 II 1988; wspomnienie pośmiertne; z fot. Alfreda Zaręby...) szczegóły 
  Ziemianin Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
281.artykuł: Schabowska Maria: Słownictwo poetyckie Adama Ziemianina. Poradnik Językowy 1990 z. 5 s. 327-336  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
282.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruszkowski Marek: Poradnik Językowy 1992 z. 9/10 (1991) s. 413-415  szczegóły 
283.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kupiszewski Władysław: Neologizmy frazeologiczne w "Dziennikach" Stefana Żeromskiego. Poradnik Językowy 1990 z. 8 s. 615-618  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Conrad Joseph
284.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Adamowicz-Pośpiech Agnieszka: Nowe oblicze "Lorda Jima". Poradnik Językowy 2002 z. 8 s. 58-67  szczegóły 
  Joyce James
285.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczerbowski Tadeusz: Z problemów krytyki przekładu: "Ulisses" Jamesa Joyce'a. Poradnik Językowy 1995 z. 9/10 s. 64-72  szczegóły 
recenzja: Poradnik Językowy 1999 z. 10 s. 54 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
286.artykuł: Siatkowski Janusz: O leksykografii czeskiej. Poradnik Językowy 2000 z. 1 s. 24-37 (m.in. wierszowane słowniki Klareta (Bartłomieja z Chlumca), Geleniusa ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Besta Theodor
    zgon (alfabet autorów)
287.zgon: Balowski Mieczysław: Theodor Besta (5.02.1920-6.03.1996). Poradnik Językowy 1997 z. 8 s. 1-3 (zmarł: 6 III 1996; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Havel Vaclav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
288.artykuł: R.S.: Vaclav Havel w Hradcu Kralove. Poradnik Językowy 1991 z. 1/2 s. 62-65 (dot. poprawnej pisowni nazwiska Vaclava Hav(e)la w jęz. polskim...) szczegóły 
  Komensky Jan Amos
289.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gruszczyński Włodzimierz: Polski wstęp do "Orbis pictus" Komenskiego. Poradnik Językowy 2002 z. 7 s. 32-35  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Aristoteles *
290.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Winiarska Izabela: Ekonomika, ekonomia, ekonom w przydatku do dwojga ksiąg "Ekonomiki" Arystotelesowej Sebastiana Petrycego z Pilza. Poradnik Językowy 1996 z. 9 s. 20-30  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
291.artykuł: Marcinkiewicz Radosław: Polska eponimia biblijna. Babilon, Babilonia. Poradnik Językowy 2000 z. 2 s. 27-37  szczegóły 
292.artykuł: Nowakowska Alicja: Frazeologizmy biblijne z nazwami roślin w słownikach języka polskiego. Poradnik Językowy 1996 z. 10 s. 25-32  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Łukasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
293.artykuł: Stąsiek Anna: Ekwiwalencja słowotwórcza - na przykładzie modernizcji tekstu Ewangelii św. Łukasza w wydaniach "Biblii" Jakuba Wujka. Poradnik Językowy 2003 z. 8 s. 50-62  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
294.artykuł: Nowakowska Alicja: Frazeologizmy biblijne z nazwami roślin w słownikach języka polskiego. Poradnik Językowy 1996 z. 10 s. 25-32  szczegóły 
295.artykuł: Płotczyk Agata: Analiza leksykalno-semantyczna pierwszego przykazania Dekalogu. Poradnik Językowy 2003 z. 1 s. 34-46  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Druga Księga Kronik
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
296.artykuł: Jurkowski Marian: "Na początku było słowo" - z zagadnień przekładu tekstów biblijnych. Poradnik Językowy 1992 z. 5/6 (1991) s. 212-216  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Historia literatury (łużycka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
297.artykuł: Siatkowska Ewa: Poradnik Językowy 2003 z. 9 75-78 ([rec. ks.] Im Wettstreit der Werte. Sorbische Sprache, Kultur und Iden...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Bienek Horst
298.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sochacka Stanisława: Poradnik Językowy 1996 z. 2 s. 53-55  szczegóły 
  Olesch Reinhold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
299.artykuł: Siatkowski Janusz: Poradnik Językowy 1992 z. 9/10 s. 689-693  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teoria teatru / Sztuka aktorska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
300.artykuł: Pietrzak Małgorzata: Tworzenie i przetwarzanie słowa w teatrze. Poradnik Językowy 2002 z. 3 s. 56-60  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Scenariusz filmowy, adaptacja
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
301.artykuł: Kozłowski Aleksander: Zastosowanie ekranizacji literatury polskiej w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Poradnik Językowy 1991 z. 1/2 s. 47-53  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Radio współczesne (od 1945) / Radio współczesne (ogólne)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
302.artykuł: Boniecka Barbara: Tekst pisany w ustnej realizacji (na przykładzie radiowych audycji dla dzieci i młodzieży). Poradnik Językowy 2000 z. 4 s. 12-30  szczegóły