PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Dekada Literacka
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walas Teresa: Modernizm polski z perspektywy postmodernizmu. Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 14-15  szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 24 (dot. art. Mariusza Zawodniaka; not....) szczegóły 
3.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Markiewicz Henryk: Dekada Literacka 1994 nr 3 s. 12 (sprost. błędów w art.: Konstrukcja powieści w ujęciu krytyki angloamer...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Podraza-Kwiatkowska Maria: Literatura a poznanie czyli o wyrażaniu niewyrażalnego. Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 5-6 (sposoby przestawiania problematyki metafizycznej w literaturze; na prz...) szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sulikowski Andrzej: Współczesne sumienie pisarskie. Dekada Literacka 1992 nr 3 s. 2  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siwek Ryszard: Nowy Adorno. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 10  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ciupek Marcin: Postmodernistyczny bałagan. Dekada Literacka 1992 nr 20 s. 9  szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 14 (nota...) szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bernacki Marek: Modernizm a postmodernizm. Dekada Literacka 1994 nr 7 s. 8  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Wyprzedzić literaturę. Dekada Literacka 1994 nr 7 s. 7 (z notą wstępną podp. T.W., s. 6...) szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kosińska Agnieszka: Strategie wykluczenia. Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 64-67 (z not. o A. Kosińskiej...) szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 6/7 s. 20 (not....) szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walas Teresa: Język Filomeli. Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 114-119 (z not. o T. Walas...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Cartarescu Mircea: Pokolenie lat 80. w kontekście postmodernistycznym. Dekada Literacka 2000 nr 11 s. 16-17 (postmodernizm rumuński; z notą o aut....) szczegóły 
15.artykuł: Dwa końce wieku: podobieństwa i różnice. Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 1, 6-11 (dyskusja; wypow.: Bartłomiej Dobroczyński, Ryszard Nycz, Maria Podraza...) szczegóły 
16.artykuł: Kosińska Agnieszka: Oswajanie feminizmu albo czy ten diabeł może być zbawiony. Dekada Literacka 1998 nr 3 s. 4-7 (tematyka kobieca, feminizm a pisarstwo kobiet - głównie w polskiej lit...) szczegóły 
17.artykuł: Turaj-Kalińska Katarzyna: W cieniu rozrabiających dziewcząt. Dekada Literacka 1998 nr 3 s. 12-13 (sposoby przedstawiania dziewczynek i dziewcząt w literatura dla dzieci...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
18.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 23 (nota...) szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Danek Danuta: List do redakcji "Dekady Literackiej". Dekada Literacka 1992 nr 15/16 s. 14-15  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Kuricyn Wiaczesław: Baudrillacrum. Dekada Literacka 1999 nr 9/10 s. 13 (dekonstrukcja jako metoda interpetacji tekstu; z notą o autorze...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Fajfer Zenon: Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich. Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 8-9 (nowy punkt widzenia na podstawowe pojęcia w literaturoznawstwie - for...) szczegóły 
22.artykuł: Łebkowska Anna: Bezgranicza i pogranicza fikcji. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 98-102 (m.in. nt. zacierania się granic między tym co realne a tym co wirtualn...) szczegóły 
23.artykuł: Popiel Magdalena: O monumentalności uwag kilka. Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 64-75 (szkic o monumentalności jako kategorii estetycznej w sztuce, dot. m.in...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maciąg Włodzimierz: Czy erudycja nas duchowo ogranicza?. Dekada Literacka 1994 nr 7 s. 6 (z notą wstępną podp. T.W....) szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (notka...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Głowiński Michał: Marcowe gadanie [fragm.]. Dekada Literacka 1991 nr 19-21 (z notą...) szczegóły 
27.artykuł: Kechichian Patrick: Retoryka spekulatywna Pascala Quignarda. Dekada Literacka 1996 nr 6 s. 11 ([rec. ks.:] Pascal Quignard: Rhetorique speculative. Petits traites. P...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Autobiografia
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (notka...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Haiku
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Jasionowicz Stanisław: Lektura bez interpretacji? (Czytając wiersze haiku). Dekada Literacka 1992 nr 20 s. 4 (z tekstami utworów...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Jaccottet Philippe: Kroniki literackie. Dekada Literacka 1997 nr 5 s. 23 (szkic nt. sensu istnienia poezji i sposobu jej odczytywania...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
31.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ciupek Marcin: Powieść, czyli Europa. Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 9  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Debeljak Ales: Zuchwały hymn na cześć powieści. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 22-23 (esej nt. cech powieści postkolonialnej oraz braku odzwierciedlenia w s...) szczegóły 
33.artykuł: Debeljak Ales: Zuchwały hymn na cześć powieści. Dekada Literacka 2000 nr 1 s. 22-23 (cechy powieści postkolonialnej, także nt. braku odzwierciedlenia hist...) szczegóły 
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (notka...) szczegóły 
35.artykuł: Mrowczyk Ewa: O profesorach, seksie i czarnej magii. Dekada Literacka 1994 nr 10 s. 9 (nurt powieści uniwersyteckiej we współczesnej beletrystyce brytyjskiej...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Sylwa
36.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 19 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Sandauer Artur: O krytyce literackiej. Dekada Literacka 1992 nr 7 s. 6 (zadania krytyki literackiej, pwdr.: Nowy Dziennik 1939 nr 91...) szczegóły 
38.artykuł: Urbanowski Maciej: O krytyce literackiej i nacjonalizmie. Dekada Literacka 1993 nr 2-5  szczegóły 
Teoria literatury / Psychologia literatury
39.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nawrocki Michał: Pochwała melancholii, czyli o niczym, które boli. Dekada Literacka 1999 nr 7/8 s. 16  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Borowski Andrzej: Bestsellery staropolskie. 1. "Banialuki". 2. Facecje i gadki. Dekada Literacka 1992 nr 2 s. 1, 4, nr 7 s. 5, 8 (najbardziej poczytne utwory doby staropolskiej autorów polskich i obcy...) szczegóły 
41.artykuł: Ciupek Marcin: Sienkiewicz i stare panny. Co czytają studenci. Dekada Literacka 1993 nr 17 s. 10-11 (wyniki ankiety czytelniczej przeprowadzonej wśród studentów Uniwersyte...) szczegóły 
42.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: J.L.: Co nowego w prasie. Dekada Literacka 1993 nr 17 s. 2  szczegóły 
43.artykuł: Fortini Franco: O ekologię literatury. Dekada Literacka 1995 nr 9 s. 8 (uwarunkowania odbioru literatury przez czytelnika...) szczegóły 
44.artykuł: Lubaszewska Antonina: Pisarze o sobie - reklama czy ars poetica?. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 12-13 (nt. wywiadów prasowych udzielanych przez pisarzy...) szczegóły 
45.artykuł: Obirek Stanisław: Od literatury do teologii. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 52-55 (odpowiedź na pytanie redakcji Dekady Literackiej, w jakiej mier...) szczegóły 
46.artykuł: Pennac Daniel: Jak powieść. Dekada Literacka 2001 nr 3/4 s. 96-101 (szkic nt. spadku czytelnictwa wśród młodzieży; z not. o Danielu Pennac...) szczegóły 
47.artykuł: Wojciechowski Jacek: Kula i płot. Dekada Literacka 1991 nr 33 s. 9 (fel. nt. publiczności czytelniczej w Polsce...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
48.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Balbus Stanisław: Znaleźć dla niej nową mowę. Dekada Literacka 1993 nr 9 s. 1, 3-4  szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Markiewicz Henryk: Co się nie zmieściło w "Camerze"?. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 124-125  szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Markiewicz Henryk] hm: Camera obscura. Dekada Literacka 1999 nr 7/8 s. 23 (sprostowania błędnych informacji zawartych w książce...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Barańczak Stanisław: Z "Małej antologii przekładów - problemów". Dekada Literacka 1991 nr 30 s. 5 (nt. zagadnienia przekładu poetyckiego na przykładzie utworu św. Jana o...) szczegóły 
52.artykuł: Bukowski Piotr: Rajski język i grzech pierworodny. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 100-104 (rec. ks. zb. pośw. poglądom Waltera Benjamina na sztukę przekładu pt.:...) szczegóły 
53.artykuł: Karpińska Hanna: Pozostać tłumaczką.... Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 23 (dot. własnych przekładów literatury bułgarskiej...) szczegóły 
54.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (rob): Spotkanie tłumaczy. Dekada Literacka 1998 nr 6/7 s. 2 (spraw....) szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Warsztaty dla młodych tłumaczy. Dekada Literacka 1998 nr 6/7 s. 14 (ogł....) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
57.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 11/12 s. 20 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
58.artykuł: Polony Leszek: Muzyka i słowo. Dekada Literacka 1991 nr 16 s. 1-2  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
59.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 16-17 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
60.artykuł: Brzeziński Miłosz: Obsługa wiertaki ręcznej czyli o grach fabularnych okiem psychologii. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 44-48 (dot. gier RPG...) szczegóły 
61.artykuł: Fulińska Agnieszka, Majkowski Tomasz Z.: Dyskretny urok wyobraźni. Kilka uwag o naturze RPG wraz z krótkim przewodnikiem po grach wydanych w Polsce. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 34-43 (dot. gier fabularnych...) szczegóły 
62.artykuł: Jarczyk Małgorzata: Działanie słowami na sesjach RPG. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 28-33 (dot. gier fabularnych...) szczegóły 
63.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 104 (dot. Don Kichota - bohatera powieści Cervantesa...) szczegóły 
64.artykuł: Łebkowska Anna: Kariera "książki mówionej". Dekada Literacka 1993 nr 6 s. 1, 4 (nt. popularności książek stanowiących zapisy rozmów z pisarzami...) szczegóły 
65.artykuł: Majkowski Tomasz Z.: Gry fabularne a inne teksty kultury. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 17-27 (nt. powinowactwa gier RPG z literaturą i sztuką sceniczną...) szczegóły 
66.artykuł: Majkowski Tomasz Z., Sabat Maciej: Gry fabularne w pytaniach i odpowiedziach. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 7-11 (dot. budowy i fabuły gier RPG (Role Playing Games)...) szczegóły 
67.artykuł: Sabat Maciej: Krótka historia gier fabularnych. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 12-15 (dot. gier RPG (Role Playing Games)...) szczegóły 
68.artykuł: Walas Teresa: Dlaczego RPG?. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 2-5 (nt. gier fabularnych RPG (Role Paing Games) i ich związku z literaturą...) szczegóły 
69.artykuł: Wołodźko-Butkiewicz Alicja: Ciąg dalszy książki - Internet. Dekada Literacka 1999 nr 9/10 s. 22-23 (o literaturze w Internecie...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing)
70.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 19 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
71.artykuł: Lipska Ewa: Przygoda dla obu stron. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 66 (nt. Studium Literacko-Artystycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego będąc...) szczegóły 
Teoria literatury / Twórcze pisanie (Creative writing) / Poradnictwo literackie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
72.artykuł: Giełda talentów. Dekada Literacka 2003 nr 1/2-7/8  szczegóły 
73.artykuł: Giełda talentów. Dekada Literacka 2001 nr 9/10 s. 134-135, nr 11/12 s. 140-141  szczegóły 
74.artykuł: Giełda talentów. Dekada Literacka 2002 nr 1/2-9/10  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
75.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sabor Agnieszka: Chodzenie po literaturze. Dekada Literacka 1991 nr 23 s. 9  szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Smolka Iwona: Prawdy niemiłe. Dekada Literacka 1993 nr 17 s. 8  szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Eseistyka doświadczeń egzystencjalnych. Dekada Literacka 1993 nr 18 s. 9  szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bukowski Piotr: Literatura i dialog. Dekada Literacka 1996 nr 9 s. 11  szczegóły 
79.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzywicka Dorota: Nie dać się zdrowemu rozsądkowi. Dekada Literacka 1992 nr 13 s. 9  szczegóły 
80.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 7/8 s. 133 (nota...) szczegóły 
81.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 117 (dot. koment. Juliana Krzyżanowskiego do wydania "Dzieł polskich" Jana ...) szczegóły 
82.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 15  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 15  szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wróbel Józef: Milknący dialog. Dekada Literacka 1999 nr 3 s. 14-15  szczegóły 
84.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Balbus Stanisław: Zaproszenie do zabawy (literackiej). Dekada Literacka 1992 nr 17 s. 8-9  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Bestsellery i inne. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 17  szczegóły 
85.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walas Teresa: Czesław Miłosz jako historyk literatury polskiej. Dekada Literacka 1994 nr 11 s. 1, 8-10  szczegóły 
86.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 4/5 s. 20 (dot. szkicu Janusza Deglera; nota...) szczegóły 
polemika: Matuszewski Ryszard: List do redakcji. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 24 (dot. artykułu Janusza Deglera; list do red. dot....) szczegóły 
nawiązanie: Degler Janusz: Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 123 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Matuszewski Ryszard: Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 123-124 (list do red....) szczegóły 
87.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kosińska Agnieszka: Strategie wykluczenia. Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 64-67 (z not. o A. Kosińskiej...) szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Żurakowski Bogusław: Jaką całością jest słownik literatury?. Dekada Literacka 1993 nr 15 s. 8  szczegóły 
89.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 129 (nota...) szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-polemika: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 18-19 (nota...) szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 129 (not....) szczegóły 
92.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Wspólnota wielogłosowości. Dekada Literacka 1991 nr 24 s. 9  szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 28 (dot. fragmentów książki autorstwa Aliny Kowalczykowej i Gustawa Ostasz...) szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Markiewicz Henryk] hm: Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 135 (uwagi nt. doboru haseł; nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
95.artykuł: Markiewicz Henryk: Badacze literatury jako literaci. Dekada Literacka 1993 nr 20 s. 1, 4, 6 (od romantyzmu do współczesności...) szczegóły 
96.artykuł: Markiewicz Henryk: Krakowscy uczeni w satyrze i anegdocie. Dekada Literacka 1993 nr 16 s. 3-4  szczegóły 
97.artykuł: Markiewicz Henryk: Krakowskie tematy w powieści i noweli polskiej. Cz. 1. Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 78-90 (motyw Krakowa w literaturze okresu od romantyzmu do Młodej Polski...) szczegóły 
98.artykuł: Markiewicz Henryk: Krakowskie tematy w powieści i noweli polskiej. Cz. 2. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 70-79 (temat Krakowa w literaturze okresu od dwudziestolecia międzywojennego ...) szczegóły 
99.artykuł: Markiewicz Henryk: O polskich mistyfikacjach literackich. Dekada Literacka 1994 nr 8 s. 5, 11 (od oświecenia do współczesności...) szczegóły 
100.artykuł: Walas Teresa: W pułapce sławy, czyli o polskich noblistach i kulturze masowej. Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 1, 4-7 (reakcje społeczeństwa polskiego na przyznanie Nagród Nobla Henrykowi ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
101.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (notka...) szczegóły 
102.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 19 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 19 (nota...) szczegóły 
103.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 9/10 s. 130 (nota...) szczegóły 
104.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 10 s. 19 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
105.artykuł: Gruchała Janusz S.: "Książki z chuci prawej pisane", czyli o dochodach pisarzy staropolskich. Literatura i pieniądze. Dekada Literacka 1992 nr 18 s. 1, 5  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
106.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (kl): Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 119 (nota...) szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 132 (nota; dot. hasła "Konfederacja barska"...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
107.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 16 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
108.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (notka...) szczegóły 
109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kosińska A.: Z romantycznej biblioteczki. Dekada Literacka 1994 nr 14/15 s. 2 (nt. współczesnych metodologii badań literatury romantycznej (szerzej n...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
110.artykuł: Kosińska A.: Z romantycznej biblioteczki. Dekada Literacka 1994 nr 14/15 s. 2 (nt. współczesnych metodologii badań literatury romantycznej (szerzej n...) szczegóły 
111.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 17  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 17  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
112.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walas Teresa: Modernizm polski z perspektywy postmodernizmu. Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 14-15  szczegóły 
113.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 23 (nota...) szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Młoda Polska - jedność przeciwieństw. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 66-71 (z not. o A. Czabanowskiej-Wróbel...) szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowakowski Andrzej: Śpiewnik ocalony. Dekada Literacka 1991 nr 13 s. 6  szczegóły 
116.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (notka...) szczegóły 
117.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: Młoda Polska w Krakowie - po stu latach. Dekada Literacka 1994 nr 18/19 s. 2  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
118.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 24 (not....) szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Prokop-Janiec Eugenia: Kwiatkowski: dialektyka dwudziestolecia. Dekada Literacka 1992 nr 2 s. 3  szczegóły 
120.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarzębski Jerzy: Dramat podmiotu. Dekada Literacka 1993 nr 14 s. 1, 4  szczegóły 
121.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wróbel Józef: Żydowska Atlantyda. Dekada Literacka 1993 nr 5 s. 8  szczegóły 
122.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 23 (not....) szczegóły 
123.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 19 (not....) szczegóły 
124.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Miłosz Czesław: Coś ze "Starej szuflady". Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 3-4 (dot. rozdziału o Stanisławie Brzozowskim, z not. o Cz. Miłoszu...) szczegóły 
125.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 2 (not....) szczegóły 
126.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] hm: Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 134 (nota...) szczegóły 
127.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Kozela Robert: Dekada Literacka 2003 nr 1/2 s. 121-122  szczegóły 
128.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 28 (nota...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Balcerzan Edward: Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 24  szczegóły 
130.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1996 nr 7/8 s. 14 (not....) szczegóły 
131.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszek Szaruga o swojej książce (Autoprezentacja). Dekada Literacka 1991 nr 20 s. 6  szczegóły 
132.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 23 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
133.artykuł: Balcerzan Edward: Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 24  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
134.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 13 (not....) szczegóły 
135.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 5/6 s. 123 (nota...) szczegóły 
136.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wyka Marta: Stan grafomanii i śmierć intelektu. Dekada Literacka 1991 nr 7 s. 6  szczegóły 
137.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2002 nr 5/6 s. 125 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2002 nr 7/8 s. 137 (nota...) szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 5/6 s. 123  szczegóły 
138.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 10 (not....) szczegóły 
139.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 24 (not....) szczegóły 
140.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maciąg Włodzimierz: Kłopoty ze scaleniem. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 9, 11  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Krytycznoliteracka autobiografia. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 8, 10  szczegóły 
141.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 23 (not....) szczegóły 
142.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 24 (not....) szczegóły 
recenzja: Stabro Stanisław: Kłopot z tożsamością. Dekada Literacka 2000 nr 4/5 s. 16-17  szczegóły 
143.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kornhauser Julian: Literatura na telefon. Dekada Literacka 1993 nr 9 s. 8  szczegóły 
144.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbanowski Maciej: W dzisiejszej "kuźni bluźnierstw". Dekada Literacka 1992 nr 19 s. 9  szczegóły 
145.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Nowości zwiędły kwiat. Dekada Literacka 1997 nr 6/7 s. 9-11  szczegóły 
146.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wyka Marta: Światło w mroku. Dekada Literacka 1993 nr 19 s. 1, 5 (z portr. i z fot....) szczegóły 
147.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 19 (not....) szczegóły 
148.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 122 (nota...) szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 134 (not....) szczegóły 
149.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 9/10 s. 123 (sprostowanie zamieszczonych w książce informacji...) szczegóły 
150.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cunnelly Janina L.: Przeszłość całkiem bliska. Dekada Literacka 1991 nr 31 s. 8  szczegóły 
151.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 18 (nota...) szczegóły 
152.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Elektorowicz Leszek] (el): Camera Obscura. Dekada Literacka 1991 nr 27 s. 11  szczegóły 
polemika: Balbus Stanisław: Byt i niebyt w "Literackiej Galicji" (Eine kleine Polemik). Dekada Literacka 1991 nr 34 s. 2, 11  szczegóły 
polemika: [Elektorowicz Leszek] (el): Camera Obscura. Dekada Literacka 1991 nr 31 s. 12  szczegóły 
polemika: Elektorowicz Leszek: "Promotorowi" w odpowiedzi. Dekada Literacka 1991 nr 34 s. 2, 10  szczegóły 
polemika: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera Obscura. Dekada Literacka 1991 nr 30 s. 12  szczegóły 
153.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fazan Jarosław: Zmysł udziału czyli dystans krytyka. Dekada Literacka 1993 nr 18 s. 8  szczegóły 
154.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarzębski Jerzy: Dramat podmiotu. Dekada Literacka 1993 nr 14 s. 1, 4  szczegóły 
155.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Markiewicz Henryk: Do Redakcji "Dekady Literackiej". Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 134 (list do red., dot. dedykacji ks. prof. Markiewiczowi...) szczegóły 
156.dotyczy innego zapisu:
-polemika: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 7/8 s. 133 (dot. art. Stefana Szymutki...) szczegóły 
157.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogatko Bogdan: Ryzyko wyrozumiałości. Dekada Literacka 1995 nr 8 s. 12  szczegóły 
158.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wyka Marta: Tekst, autor, postać. Dekada Literacka 1994 nr 14/15 s. 5  szczegóły 
159.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pluta Janusz Julian: Literatura i Historia. Dekada Literacka 1993 nr 3 s. 9  szczegóły 
160.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Jastrun Tomasz: Uroki inkwizycji. Dekada Literacka 1994 nr 6 s. 3, 9-10  szczegóły 
polemika: Urbankowski Bohdan: Dno komplikacjonizmu. Dekada Literacka 1994 nr 10 s. 11  szczegóły 
polemika: Jastrun Tomasz: Dekada Literacka 1994 nr 10 s. 11  szczegóły 
161.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kornhauser Julian: Epoka kłamstwa. Dekada Literacka 1993 nr 5 s. 9  szczegóły 
162.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbanowski Maciej: Krytyk w czasie przeszłym. Dekada Literacka 1992 nr 10 s. 8  szczegóły 
163.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 140 (nota...) szczegóły 
164.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ligęza Wojciech: Literatura obowiązków obowiązki wobec literatury. Dekada Literacka 1993 nr 3 s. 8  szczegóły 
165.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: O ryzyko interpretacji. Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 14-15  szczegóły 
166.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 4 s. 19 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
167.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Czy literatura jest luksusem?. Dekada Literacka 1992 nr 24/1 s. 6  szczegóły 
168.artykuł: Delaperriere Maria: W poszukiwaniu Europy. Część I: Kompleksy i peregrynacje. Część II: Powrót do źródeł. Dekada Literacka 1990 nr 2 s. 1, 4-5, nr 3 s. 1, 4 (tradycja europejska w literaturze polskiej...) szczegóły 
169.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Szaruga Leszek: Irytacja. Dekada Literacka 1994 nr 12/13 s. 2-3  szczegóły 
170.artykuł: Elektorowicz Leszek: Druga inwazja kiczu. Dekada Literacka 1991 nr 24 s. 12, 11  szczegóły 
171.artykuł: Głowiński Michał: Upadła formacja. Dekada Literacka 1991 nr 33 s. 1, 10-11 (nt. lit. socrealizmu...) szczegóły 
172.artykuł: Górniak Agnieszka: Co dalej z polskością?. Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 5-7, 11 (problem polskości w twórczości Witolda Gombrowicza, Sławomira Mrożka, ...) szczegóły 
173.artykuł: J.L.: Co nowego w prasie. Dekada Literacka 1994 nr 7 s. 2 (dot. "Listu 34"...) szczegóły 
174.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Kołodziejczyk Ewa: Koniec lat osiemdziesiątych. W odpowiedzi na nie rozpisaną ankietę "NaGłosu". Dekada Literacka 1998 nr 8/9 s. 18-19  szczegóły 
175.artykuł: Maciąg Włodzimierz: O bezradności umysłu w obliczu cudu. Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 1, 4 (nt. braku odzwierciedlenia w literaturze, zwłaszcza w twórczości młody...) szczegóły 
polemika: Koehler Krzysztof: O bezradności umysłu. Dekada Literacka 1993 nr 3 s. 4  szczegóły 
polemika: Wyka Marta: Na straconych pozycjach. Dekada Literacka 1993 nr 6 s. 12  szczegóły 
polemika: Niemojewska Maria: O wolność dla polskich pisarzy. Dekada Literacka 1993 nr 3 s. 4  szczegóły 
176.artykuł: Nasiłowska Anna: Kilka haseł z encyklopedii Literatura polska Wydawnictwa Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa 2010 [!]. Dekada Literacka 2003 nr 1/2 s. 88-90 (hasła autorów: Jerzy Andrzejewski, Tadeusz Borowski, Jerzy Giedroyc, Z...) szczegóły 
177.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 17  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 17  szczegóły 
178.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Chrzan: Obalanie postumentów. Dekada Literacka 1993 nr 9 s. 12  szczegóły 
179.artykuł: Pisarze w wehikule czasu. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 1, 10-11, 15 (dyskusja; wypow.: Czesław Miłosz, Ewa Lipska, Stefan Chwin, Stanisław ...) szczegóły 
180.artykuł: Salamon Joanna: Ja i mój rodowód. Dekada Literacka 1994 nr 18/19 s. 10-11 (ref. wygł. na konferencji "Szansa otwarcia czy groźba izolacji?", Krak...) szczegóły 
181.artykuł: Szaruga Leszek: "Sprawa" awangardy. Dekada Literacka 1992 nr 9 s. 1, 5  szczegóły 
182.artykuł: W obliczu wolności. Dyskusja o literaturze współczesnej. Dekada Literacka 1993 nr 18 s. 1-2 (wypow.: Tomasz Burek, Julian Kornhauser, Włodzimierz Maciąg, Bronisław...) szczegóły 
polemika: Niemojewska Maria: Czy sztuka ma zadania. Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 6  szczegóły 
polemika: Maciąg Włodzimierz: Czy sztuka ma zadania. Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 6  szczegóły 
183.artykuł: Wyka Marta: Fasada i tyły. Dekada Literacka 1991 nr 15 s. 8 (fel....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
184.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] hm: Camera obscura. Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 19  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
185.artykuł: Browarny Wojciech: O sytuacji recenzji i jej autora w piśmie literackim. Dekada Literacka 1997 nr 6/7 s. 8-9  szczegóły 
186.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Młoda krytyka - egotyczna i bezradna. Dekada Literacka 1992 nr 18 s. 1, 4  szczegóły 
187.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Walas Teresa: Autoportret krytyka z siecią w tle. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 16  szczegóły 
188.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Walas Teresa: Autoportret krytyka z siecią w tle. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 16  szczegóły 
189.artykuł: Walas Teresa: Autoportret krytyka z siecią w tle. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 16 (omów. nru 7 czasopisma Znak 1998 pośw. w dużej części krytyce l...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
190.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fazan Jarosław: Jerzego Kwiatkowskiego klucze do poetów XX wieku. Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 8  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Świat jako poezja. Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 9  szczegóły 
191.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 13 (not....) szczegóły 
192.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Balbus Stanisław: Reduta Mariana Stali. Dekada Literacka 1991 nr 35 s. 8  szczegóły 
193.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Smolka Iwona: Mariana Stali rozmowa z Miłoszem. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 15  szczegóły 
artykuł: Stala Marian: Punkt odniesienia. Dekada Literacka 1998 nr 3 s. 3-4 (wyw. nt. książki; rozm. Hieronim Szczur, z fot. M. Stali...) szczegóły 
194.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Leszek Szaruga o swojej książce (Autoprezentacja). Dekada Literacka 1991 nr 20 s. 6  szczegóły 
195.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Elektorowicz Leszek: Rozmowy poetów. Dekada Literacka 1991 nr 1 s. 6  szczegóły 
196.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 24 (not....) szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 24 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
197.artykuł: Balbus Stanisław: Poetyckie przełomy i poszukiwania. Dekada Literacka 1991 nr 10 s. 5  szczegóły 
198.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Wyka Marta: Nowa Res Publica. Dekada Literacka 1993 nr 15 s. 2  szczegóły 
199.artykuł: Karwala Marek: Głos z Litwy (O poezji Polaków na Wileńszczyźnie). Dekada Literacka 1992 nr 3 s. 1, 4-5 (sprost.aut., nr 7 s. 12...) szczegóły 
200.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Wyka Marta: Oryginał i kopia. Dekada Literacka 1991 nr 10 s. 8  szczegóły 
201.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Wyka Kazimierz, Wyka Marta: Nowa Res Publica. Dekada Literacka 1993 nr 15 s. 2  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Poezja młodych (literatura 1945-1989. Poezja)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
202.artykuł: Szaruga Leszek: Młodzi zrozpaczeni. Dekada Literacka 1992 nr 15/16 s. 1, 4 (głównie nt. twórczości poetów publikujących w Brulionie...) szczegóły 
polemika: Niemojewska Maria: O wolność dla polskich pisarzy. Dekada Literacka 1993 nr 3 s. 4  szczegóły 
polemika: Urbanowski Maciej: Zabawa w młodych i starych. Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 4  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
203.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 4 s. 19 (not....) szczegóły 
204.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 19 (nota...) szczegóły 
205.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fiut Aleksander: W Polsce czyli.... Dekada Literacka 1993 nr 5 s. 1, 4  szczegóły 
206.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogatko Bogdan: Koniec karnawału, czyli o młodej prozie w porządku alfabetycznym. Dekada Literacka 1999 nr 2 . 14  szczegóły 
207.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 19 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
208.artykuł: Szewc Piotr: Proza, którą czytałem. Dekada Literacka 1992 nr 24/1 s. 10-11 (nt. utworów pisarzy: Andrzej Kuśniewicz, Czesław Miłosz, Włodzimierz P...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura faktu, reportaż (literatura 1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
209.artykuł: Janczak Natasza: Pamiętniki pisarzy: prywatność czy literatura (Piszą licealiści). Dekada Literacka 1991 nr 21 s. 4-5 (z not....) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
210.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 5/6 s. 123 (nota...) szczegóły 
211.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2002 nr 5/6 s. 125 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2002 nr 7/8 s. 137 (nota...) szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 5/6 s. 123  szczegóły 
212.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 109 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
213.artykuł: Biedrzycki Krzysztof: [Dziesięć] 10 literackich zabobonów lat dziewięćdziesiątych. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 10-11  szczegóły 
214.artykuł: Być pisarzem polskim w Niemczech. Dekada Literacka 2002 nr 5/6 s. 74-83 (ankieta redakcji Dekady Literackiej nt. "Co znaczy być pisarzem...) szczegóły 
215.artykuł: Walas Teresa: Zmierzch paradygmatu - i co dalej?. Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 50-73 (nt.twierdzenia Marii Janion o zmierzchu paradygmatu romantycznego we w...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Krytyka (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
216.artykuł: Ostaszewski Robert: Opis (nowych obyczajów). Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 126-129 (nt. stosowanej w ostatnich latach praktyki agresywnych ataków pisarzy ...) szczegóły 
217.artykuł: Prokop Jan: Krytyk na wieży Babel. Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 42-45 (z fot. Jana Prokopa...) szczegóły 
218.artykuł: Rogatko Bogdan: Proza lat dziewięćdziesiątych w zwierciadle krytyki. Dekada Literacka 2001 nr 9/10 s. 68-77 (z not. o B. Rogatce...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
219.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Smolka Iwona: Mariana Stali rozmowa z Miłoszem. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 15  szczegóły 
artykuł: Stala Marian: Punkt odniesienia. Dekada Literacka 1998 nr 3 s. 3-4 (wyw. nt. książki; rozm. Hieronim Szczur, z fot. M. Stali...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
220.artykuł: Balbus Stanisław: Poetyckie przełomy i poszukiwania. Dekada Literacka 1991 nr 10 s. 5  szczegóły 
221.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Wyka Marta: Nowa Res Publica. Dekada Literacka 1993 nr 15 s. 2  szczegóły 
222.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Wyka Kazimierz, Wyka Marta: Nowa Res Publica. Dekada Literacka 1993 nr 15 s. 2  szczegóły 
223.artykuł: Ostaszewski Robert: Poezja dla kolegów z klasy?. Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 3-7 (z not. o autorze...) szczegóły 
224.artykuł: Piskor Stanisław: Przyboś zawstydza. Dekada Literacka 2001 nr 7/8 s. 86-91 (nowatorstwo twórczości Juliana Przybosia jako reakcja na nowe wyzwania...) szczegóły 
225.artykuł: Sulikowski Rafał: Religijne horyzonty współczesnej poezji polskiej: Zarębianka [Zofia], Wencel [Wojciech], Pasierb [Janusz]. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 23-27 (z not. o R. Sulikowskim...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
226.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 134 (not....) szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Wzniosłe prozy. Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 96-102  szczegóły 
227.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kwiecień Katarzyna: Dylematy rewindykacji, czyli Kobieta czytająca dzisiaj. Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 57-60  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
228.artykuł: Dekada Literacka 2001 nr 9/10 s. 9-17 (ankieta Redakcji Dekady Literackiej skierowana do prozaików uro...) szczegóły 
229.artykuł: Lubaszewska Antonina: Pisarze o sobie - reklama czy ars poetica?. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 12-13 (nt. wywiadów prasowych udzielanych przez pisarzy...) szczegóły 
230.artykuł: Matuszek Gabriela: Erotyka i polityka czyli o prozie polskiej i niemieckiej ostatnich lat. Dekada Literacka 2002 nr 5/6 s. 40-53 (m.in. nt. twórczości Pawła Huelle, Stefana Chwina, Antoniego Libery, G...) szczegóły 
231.artykuł: Ostaszewski Robert: Chłopcy z tamtych lat, czyli na obrzeżach targowiska. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 6-7 (proza lat 90....) szczegóły 
232.artykuł: Ostaszewski Robert: Niszowcy i swobodne elektrony. Najkrótszy przewodnik po najmłodszej prozie. Dekada Literacka 2001 nr 9/10 s. 5-8 (z not. o R. Ostaszewskim...) szczegóły 
233.artykuł: Ostaszewski Robert: Zapiski krótkowidza. Inne spojrzenie na prozę po roku 1989. Dekada Literacka 1999 nr 11/12 s. 6-8  szczegóły 
234.artykuł: Rogatko Bogdan: Proza lat dziewięćdziesiątych w zwierciadle krytyki. Dekada Literacka 2001 nr 9/10 s. 68-77 (z not. o B. Rogatce...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
235.artykuł: Dukaj Jacek: SF po Lemie. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 42-49 (z not. o J. Dukaju...) szczegóły 
236.artykuł: Świech Andrzej: Tania prawda o cyberpunku. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 56-59 (nt. literatury cyberpunkowej w literaturze amerykańskiej i polskiej, s...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
237.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogatko Bogdan: Testament marca. Dekada Literacka 1991 nr 19 s. 6  szczegóły 
238.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniakowski Jacek: Koszyk i sieć. Dekada Literacka 1991 nr 24 s. 2 (przemów. wygł. z okazji otwarcia, 29 V 1991...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
239.artykuł: Traciewicz Kazimierz: Literacka "konspira" czyli jak nie dałem się złapać bezpiece. Dekada Literacka 1991 nr 8 s. 8 (nt. okoliczności ogólnopolskiego konspiracyjnego spotkania pisarzy w P...) szczegóły 
240.artykuł: Walas Teresa: Kultura polska po komunizmie (Zaproszenie do dyskusji). Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 6-7, 12  szczegóły 
241.artykuł: Walas Teresa: Polish culture after communism: an introduction to a discussion. Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 20-22  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Kroniki wydarzeń kulturalnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
242.artykuł: Varia. Dekada Literacka 1992 nr 1, 4, 5, 13, 17, 18  szczegóły 
243.artykuł: Varia. Dekada Literacka 1993 nr 5, 6, 7, 10, 11, 19  szczegóły 
244.artykuł: Varia. Dekada Literacka 1991 nr 26, 28, 30, 34  szczegóły 
245.artykuł: (Zbig.): Notatnik dyletanta. Dekada Literacka 1992 nr 21-23 s.  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
246.artykuł: Braun Andrzej: Ja i cenzura. Dekada Literacka 1995 nr 10 s. 6 (wspomn....) szczegóły 
247.artykuł: Hen Józef: Cenzor, mój czytelnik. Dekada Literacka 1995 nr 8 s. 5 (wspomn....) szczegóły 
248.artykuł: Hobot Joanna: Cenzor jako odbiorca i autor. Na przykładzie poezji Wojaczka i Barańczaka. Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 8-9 (z fot. Stanisława Barańczaka...) szczegóły 
249.artykuł: Lem Stanisław: Pułapka niedoskonała. Rozmowa ze Stanisławem Lemem. Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 1, 8-9 (wyw. nt. doświadczeń Stanisława Lema z cenzurą; rozm. Teresa Walas; z ...) szczegóły 
250.artykuł: Szczepański Jan Józef: Czujne oko wychowawcy. Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 1, 8-9 (nt. własnych problemów z cenzurą...) szczegóły 
251.artykuł: Szczepański Jan Józef: The teacher's vigilant eye (Literature and censorship). Dekada Literacka 1997 October [nr specjalny] s. 10 (z not....) szczegóły 
252.artykuł: Szymańska-Matuszewska Irena: O kompromisach wydawców. Dekada Literacka 1995 nr 7 s. 3, 7 (wyw. z redaktorką w wydawnictwach "Czytelnik" i Państwowy Instytut Wyd...) szczegóły 
253.artykuł: Terlecki Władysław: Oblicza cenzury. Dekada Literacka 1995 nr 6 s. 1, 5 (wyw., rozm. Teresa Walas...) szczegóły 
254.artykuł: Woźniakowski Jacek: My i oni. Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 3-5 (wyw. z dyrektorem Społecznego Instytutu Wydawniczego "Znak" nt. pracy ...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
255.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fundacja Stefana Batorego. Dekada Literacka 1993 nr 12/13 s. 13 (program Fundacji, z listą członków Rady Fundacji, m.in.: Jerzy Turowic...) szczegóły 
256.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fazon Katarzyna: Literatura a siła uogólnienia. Dekada Literacka 1992 nr 13 s. 2  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
257.artykuł: Lohman Jerzy: Smutek wolności. Dekada Literacka 1991 nr 8 s. 1, 4 (nt. sytuacji kultury w obliczu przemian...) szczegóły 
polemika: Biernacki Andrzej: "Liberte, liberte, cherie". Dekada Literacka 1991 nr 13 s. 4-5  szczegóły 
polemika: Elektorowicz Leszek: Radość niewoli. Dekada Literacka 1991 nr 10 s. 1, 7  szczegóły 
258.artykuł: Lohman Jerzy: Szmer z kąta. Dekada Literacka 1991 nr 14 s. 4 (problematyka kulturalna w prasie współcz. i w prasie z l. 1956/1957; z...) szczegóły 
259.artykuł: O konieczności przemyślanych działań w sferze kultury [fragm.:] Kultura polska AD 1991 - zagrożenia i szanse. Dekada Literacka 1991 nr 8 s. 1-2 (memoriał przygot. przez Komisję Kultury Komitetu Obywatelskiego przy L...) szczegóły 
260.artykuł: Odojewski Włodzimierz: Na skraju katastrofy. Dekada Literacka 1991 nr 34 s. 3  szczegóły 
261.artykuł: Rogatko Bogdan: Duszenie człowieka. Dekada Literacka 1991 nr 29 s. 12 (fel....) szczegóły 
262.artykuł: Terlecki Władysław: Rozmowa o polityce kulturalnej i innych ważnych sprawach. Dekada Literacka 1998 nr 8/9 s. 3-4 (wyw., rozm. Teresa Walas; z fot. W. Terleckiego...) szczegóły 
263.artykuł: Wyka Marta: Felieton na początek sezonu. Dekada Literacka 1992 nr 18 s. 12  szczegóły 
polemika: Niemojewska Maria: O wolność dla polskich pisarzy. Dekada Literacka 1993 nr 3 s. 4  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Prawo autorskie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
264.artykuł: Rogatko Bogdan: Nowe prawo autorskie. Dekada Literacka 1992 nr 10 s. 11 (zawiera fragm. rozdz. IV: Czas trwania autorskich praw majątkowych...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Sprawy bytowe i zawodowe literatów
265.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 134-135  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Udział literatów w życiu politycznym i społecznym
266.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogatko Bogdan: Testament marca. Dekada Literacka 1991 nr 19 s. 6  szczegóły 
267.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 9/10 s. 123 (sprostowanie zamieszczonych w książce informacji...) szczegóły 
268.dotyczy innego zapisu:
-polemika: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 128 (dot. fraszki Juliana Tuwima o Janie Nepomucenie Millerze...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
269.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 1 s. 16 (ogłoszenie...) szczegóły 
270.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1994 nr 5 s. 2 (nota...) szczegóły 
271.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: II Ogólnopolski Konkursa Jednego Wiersza pn. "Kiedy Ty mówisz Odra". Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 22 (ogł....) szczegóły 
272.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1991 nr 30 s. 10 (inf. o ustanowieniu nagrody dla polskich poetów...) szczegóły 
artykuł: Nagrody im. Georga Trakla. Dekada Literacka 1991 nr 36 s. 9 (nota o przyznaniu; laureaci...) szczegóły 
273.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1992 nr 24/1 s. 13 (apel o zgłaszanie kandydatur...) szczegóły 
artykuł: (zb): Literacka Nagroda Georga Trakla 1992. Dekada Literacka 1993 nr 7 s. 5  szczegóły 
274.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1994 nr 8 s. 7  szczegóły 
275.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 13 (zawiera wiersze nagrodzonych laureatek: Pauliny Bisztygi i Anny Piwkow...) szczegóły 
276.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 7/8 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 10 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
277.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 2 (ogł....) szczegóły 
278.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 7/8 s. 2 (ogł....) szczegóły 
279.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 8 s. 13 (ogł....) szczegóły 
280.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 1 s. 2  szczegóły 
281.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 26 (ogł....) szczegóły 
282.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1994 nr 14/15 s. 2  szczegóły 
283.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1997 nr 6/7 s. 23 (ogł....) szczegóły 
284.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1997 nr 6/7 s. 23 (ogł....) szczegóły 
285.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1991 nr 21 s. 6 (ogł....) szczegóły 
286.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs Poetycki im. Józefa Baki SJ. Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 2 (ogł....) szczegóły 
287.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 2 (wyniki...) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 2 (ogł....) szczegóły 
288.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1993 nr 19 s. 8  szczegóły 
289.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 2 (lista laureatów...) szczegóły 
290.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 10 s. 2 (ogł....) szczegóły 
291.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: VIII Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego. Dekada Literacka 1998 nr 7/8 s. 23 (ogł....) szczegóły 
292.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: X Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
293.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 1 s. 2  szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1994 nr 14/15 s. 2  szczegóły 
294.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1999 nr 3 s. 15 (ogł....) szczegóły 
295.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1991 nr 33 s. 11 (ogł.; zgł. do 31 III 1992...) szczegóły 
296.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Dekada Literacka 1993 nr 6 s. 12  szczegóły 
297.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1997 nr 5 s. 2 (ogł....) szczegóły 
298.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1994 nr 14/15 s. 2  szczegóły 
299.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1992 nr 14 s. 12 (ogł....) szczegóły 
300.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1994 nr 3 s. 2  szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1994 nr 5 s. 2 (nota...) szczegóły 
301.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 3 (laureaci...) szczegóły 
302.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 2 (ogł....) szczegóły 
303.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 10 s. 2 (lista laureatów...) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 2 (ogł....) szczegóły 
304.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: XIV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. J.I. Kraszewskiego. Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 2 (ogł....) szczegóły 
305.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1992 nr 14 s. 2 (zapow....) szczegóły 
306.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 2 (regulamin kolejnej edycji konkursu...) szczegóły 
307.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1992 nr 18 s. 2 (ogł....) szczegóły 
308.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1993 nr 20 s. 8  szczegóły 
309.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1997 nr 6/7 s. 23 (ogł....) szczegóły 
310.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: XV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Mieczysława Stryjewskiego w Lęborku. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 2 (ogł....) szczegóły 
311.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1998 nr 3 s. 2 (ogł....) szczegóły 
312.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 2 (ogł....) szczegóły 
313.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1994 nr 10 s. 2  szczegóły 
314.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 2 (ogł....) szczegóły 
315.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 2 (nota zawierająca listę laureatów...) szczegóły 
316.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 2000 nr 4/5 s. 2 (ogłoszenie...) szczegóły 
317.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1991 nr 14 s. 5 (ogł....) szczegóły 
318.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1998 nr 7/8 s. 23 (ogł....) szczegóły 
319.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 9 s. 2 (ogł....) szczegóły 
320.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 2 (ogł....) szczegóły 
321.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 2 (ogł....) szczegóły 
322.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1992 nr 15/16 s. 2  szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1992 nr 9 s. 2 (ogł....) szczegóły 
323.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 2 (ogł....) szczegóły 
324.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 2 (ogł....) szczegóły 
325.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs Poetycki o Laur Kosmicznego Koperka. Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 2 (ogł....) szczegóły 
326.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1997 nr 6/7 s. 23 (laureaci, nota...) szczegóły 
327.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 10 s. 2 (ogł....) szczegóły 
328.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 7/8 s. 2 (ogł....) szczegóły 
329.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1992 nr 15/16 s. 2 (ogł....) szczegóły 
330.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1997 nr 4 s. 19 (lista laureatów; nota...) szczegóły 
331.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1991 nr 31 s. 9 (ogł., zgł. do 10 XI 1991...) szczegóły 
332.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1994 nr 16/17 s. 16  szczegóły 
333.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 7/8 s. 19 (lista nagród...) szczegóły 
334.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1992 nr 2 s. 12  szczegóły 
335.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: XVI Turniej Poetycki o "Pierścień Kingi". Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 2 (ogł....) szczegóły 
336.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1991 nr 25 s. 2 (ogł.; zgł. do 1 X...) szczegóły 
337.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 18 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
338.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 2  szczegóły 
339.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 2 (nota spraw. z wręczenia nagród...) szczegóły 
340.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: II Konkurs Poetycki o Złote Cygaro Wilhelma. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 22 (ogł....) szczegóły 
    ogólne materiały o konkursach (alfabet autorów)
341.artykuł: Nawrocki Michał: Puszki z nagrodami. Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 4-6, 13 (ocena książek nagrodzonych w ostatnim czasie w konkursach literackich...) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
342.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biernacka Edyta: Witkacy - portret zwielokrotniony (przez innych) czyli notatki z Tygodnia Witkacego - Kraków - 15-21 czerwca 1992. Dekada Literacka 1992 nr 15/16 s. 14-15 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Poskuta Diana: Teatr - Schulz. Dekada Literacka 1992 nr 15/16 s. 15 (spraw. z przeglądu spektakli teatralnych inspirowanych prozą Brunona S...) szczegóły 
artykuł: Ruda Małgorzata: Nie chcę iść do Europy. Europejski Miesiąc Kultury. Dekada Literacka 1992 nr 17 s. 10-11  szczegóły 
343.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kl): Varia. Dekada Literacka 1993 nr 19 s. 2 (nota...) szczegóły 
344.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maciąg Włodzimierz: Zjazd młodych pisarzy. Dekada Literacka 1991 nr 16 s. 2  szczegóły 
artykuł: Wyka Marta: Młodzi pisarze. Dekada Literacka 1991 nr 17 s. 8  szczegóły 
345.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: tw: Spotkania Poetów Wschodu i Zachodu. Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 5 (spraw....) szczegóły 
346.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Krzysztof: "Cuda zdarzają się tym, którzy wierzą". Dekada Literacka 1991 nr 18 s. 1-2  szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
347.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Protokół z posiedzenia jury profesjonalnego Konkursu Fundacji "Świat Dziecka" na Dziecięcy Bestseller Roku 1995. Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 2 (lista laureatów...) szczegóły 
348.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Informacja o Laureatach Nagród Honorowych krakowskiej Filii Fundacji Kultury Polskiej za rok 1996. Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 2 (komunikat...) szczegóły 
349.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Regulamin dorocznych nagród Krakowskiej Filii Fundacji Kultury Polskiej za wybitne dokonania artystyczne i kulturalne. Dekada Literacka 1991 nr 16 s. 7 (o ustanowieniu...) szczegóły 
350.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Andruszko Ewa: Śladami Goncourtów. Dekada Literacka 2001 nr 3/4 s. 4-7 (nt. idei przyznawania polskiej nagrody...) szczegóły 
351.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1997 nr 4 s. 19 (ogł....) szczegóły 
352.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1991 nr 28 s. 5 (inf. o przyzn....) szczegóły 
353.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1991 nr 24 s. 4 (laureaci...) szczegóły 
354.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wyka Marta: Spotkanie z Herbertem. Dekada Literacka 1994 nr 1 s. 2 (fotorep. z wręczenia nagrody w mieszkaniu Zbigniewa Herberta...) szczegóły 
355.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 2000 nr 4/5 s. 2 (nota...) szczegóły 
356.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1991 nr 28 s. 5 (laureat...) szczegóły 
357.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1991 nr 28 s. 5 (inf. o przyzn....) szczegóły 
358.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (zb): Dekada Literacka 1992 nr 6 s. 3  szczegóły 
359.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1992 nr 4 s. 2  szczegóły 
360.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagroda im. Ludwika Frydego. Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 2 (ogł....) szczegóły 
361.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagroda im. Ludwika Frydego. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 2 (ogł....) szczegóły 
362.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1994 nr 8 s. 2  szczegóły 
363.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 2  szczegóły 
364.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fundacja Literacka im. Natalii Gall. Dekada Literacka 1991 nr 34 s. 3 (laureaci; także o nagr....) szczegóły 
365.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 9/10 s. (not. o nieobecności Jarosława Marka Rymkiewicza na wręczeniu nagrody...) szczegóły 
366.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1993 nr 5 s. 2  szczegóły 
367.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1991 nr 28 s. 5 (not. inf. o przyzn....) szczegóły 
368.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1993 nr 4 s. 5  szczegóły 
369.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 9 s. 2 (laureaci...) szczegóły 
370.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zasady przyznawania Nagrody im. Arkadego Fiedlera. Dekada Literacka 1996 nr 9 s. 2 (regulamin i ogł. konkursu...) szczegóły 
371.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lisowski Krzysztof: Paszport do wieczności. Dekada Literacka 1994 nr 3 s. 12  szczegóły 
372.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 137 (gratulacje Redakcji Dekady Literackiej dla laureatów...) szczegóły 
373.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 7/8 s. 18 (o ustanowieniu nagrody, z regulaminem...) szczegóły 
374.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kl): II Warszawskie Spotkania z Dobrą Książką. Dekada Literacka 1993 nr 9 s. 2  szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
375.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 2 (nota zawierająca listę laureatów i uzasadnienie werdyktu...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Polski PEN Club (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
376.artykuł: Apel Polskiego PEN Clubu. Dekada Literacka 1991 nr 28 s. 10 (o przeciwdziałanie nacjonalistycznym skrajnościom, nietolerancji i bez...) szczegóły 
377.artykuł: Dekada Literacka 1991 nr 28 s. 5 (not. nt. wyborów nowych władz i zarządu, 23 I 1991...) szczegóły 
378.artykuł: Dekada Literacka 1991 nr 28 s. 5 (not. nt. działaln. Klubu (wieczory i spotkania autorskie) w pierwszym ...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (życie literackie)
379.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Maciąg Włodzimierz: Pisarzu, cura te ipsum. Dekada Literacka 1993 nr 10 s. 12 (art. przed zjazdem...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
380.artykuł: List Prezydium ZG Stowarzyszenia Pisarzy Polskich do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jana Olszewskiego. Dekada Literacka 1992 nr 9 s. 2 (podp.: Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich...) szczegóły 
381.artykuł: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich protestuje i przypomina. Dekada Literacka 1993 nr 14 s. 2 (polemika z wypow. Piotra Kuncewicza w TVP, 3 VI 1993, podp. Zarząd Gł...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kraków (życie literackie)
382.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
383.artykuł: Elektorowicz Leszek: Poza "ZLePem". Dekada Literacka 1990 nr 2 s. 5 (nt. nieoficjalnej działalności w l. 1983-1988 zawieszonego w 1981 ZLP...) szczegóły 
384.artykuł: Morawiec Elżbieta: Nowy Orwell czyli gry i zabawy rajców miejskich. Dekada Literacka 1991 nr 26 s. 2 (nt. zmiany nazw ulic w Krakowie...) szczegóły 
polemika: Elektorowicz Leszek: Nazwy ulic, historia, rozsądek. Dekada Literacka 1991 nr 28 s. 2 (sprost.: Leszek Elektorowicz, nr 29 s. 12...) szczegóły 
nawiązanie: Markiewicz Henryk: Dekada Literacka 1991 nr 30 s. 10 (list do red....) szczegóły 
385.artykuł: Purchla Jacek: Krakowski Dom Kultury. Dekada Literacka 1991 nr 26 s. 3 (wyw., rozm. Zbigniew Baran...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Poznań (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
386.artykuł: Korczak Jerzy: Z pozycji 17 południka. Dekada Literacka 1991 nr 25 s. 11 (fel....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
387.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Kolekcjonerzy przypadkowych adresów. Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 54-56  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
388.artykuł: Iwaniuk Wacław: Szeptem z Toronto. Dekada Literacka 1992 nr 14 s. 2  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Konkursy (życie literackie polskie za granicą)
389.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1992 nr 9 s. 2 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1992 nr 20 s. 2  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Nagrody (życie literackie polskie za granicą)
390.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1994 nr 3 s. 2 (not....) szczegóły 
391.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody Fundacji Kościelskich. Dekada Literacka 1991 nr 34 s. 3 (laureaci...) szczegóły 
392.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (af): Nagroda Kościelskich 1993. Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 2  szczegóły 
393.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: XXX-lecie Fundacji im. Kościelskich. Dekada Literacka 1991 nr 8 s. 8 (nt. powołania i działaln....) szczegóły 
394.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1991 nr 26 s. 5 (inf. o ustanowieniu...) szczegóły 
395.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagroda "Wiadomości" po raz ostatni. Dekada Literacka 1991 nr 31 s. 2 (laureat; także nt. przebiegu głosowania i hist. nagrody; oprac. K.L....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
396.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jurkszus-Tomaszewska Jadwiga: Niedoceniona literatura emigracji. Dekada Literacka 1991 nr 35 s. 2, 6  szczegóły 
polemika: Dybciak Krzysztof: Najpierw czytać, potem pisać. Dekada Literacka 1992 nr 2 s. 2  szczegóły 
recenzja: Wróbel Józef: Inna literatura w szkole. Dekada Literacka 1991 nr 15 s. 6  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
397.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Korzeniowski Tomasz: Doceniając to co jest. Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 68-69 (z not. o T. Korzeniowskim...) szczegóły 
398.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: ER: Varia. Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 2  szczegóły 
399.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 16 (notka...) szczegóły 
400.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1994 nr 7 s. 2, nr 11 s. 2 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki encyklopedyczne
401.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 15 (nota...) szczegóły 
402.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] hm: Camera obscura. Dekada Literacka 1999 nr 3 s. 15  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
403.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 23 (not....) szczegóły 
404.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 23 (not....) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 6 s. 15 (not....) szczegóły 
405.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 24 (nota...) szczegóły 
406.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 15, nr 3 s. 23 (not....) szczegóły 
407.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 23 (not....) szczegóły 
408.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 13 (not....) szczegóły 
409.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] hm: Camera obscura. Dekada Literacka 1999 nr 7/8 s. 23 (sprostowania dot. autorstwa "O królewnie Pizdolinie"...) szczegóły 
410.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 6 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 23 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
411.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura [z tego cyklu:] Pomieszanie z poplątaniem. Dekada Literacka 1995 nr 8 s. 2  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
412.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (KL): Varia. Dekada Literacka 1992 nr 1 s.12 (nota...) szczegóły 
artykuł: Ostatni "Arkusz". Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 136 (informacja od redakcji pisma o jego zawieszeniu...) szczegóły 
413.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kosińska Agnieszka: "BruLion" czyli kto uwolni niedźwiedzie. Dekada Literacka 1995 nr 7 s. 2 (omów. numeru 2 z 1995...) szczegóły 
artykuł: (Zb): Brulion. Kraków - Warszawa. Dekada Literacka 1993 nr 12/13 s. 17 (historia i profil czasopisma...) szczegóły 
414.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jodlińska Agnieszka: "Czas Kultury". Dekada Literacka 1994 nr 9 s. 2 (omów. zawartości nru 1 z 1994 r....) szczegóły 
415.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 1 s. 2 (inf. Wydawcy - Krakowskiej Fundacji Kultury nt. zmiany zasad wydawania...) szczegóły 
artykuł: Dwie wiadomości. Dekada Literacka 1994 nr 16/17 s. 2 (podp.: Od Redakcji...) szczegóły 
artykuł: Libera Antoni: Dekada Literacka 1993 nr 5 s. 2 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Matuszek Gabriela: Od Redakcji. Dekada Literacka 2002 nr 5/6 s. 3 (art. wstępny do numeru 5/6 pośw. literaturze niemieckiej...) szczegóły 
artykuł: Pacześniak Jakub: Słowo wstępne. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 2-3 (art. wstępny do numeru 9/10 pośw. literaturze czeskiej...) szczegóły 
artykuł: Prokop Jan: Dekada Literacka 1994 nr 3 s. 12 (not....) szczegóły 
artykuł: Suinen Philippe: Wspólnota Francuska Walonii i Brukseli. Dekada Literacka 1999 nr 1 s. 2 (tekst Komisarza Generalnego do Spraw Międzynarodowych Wspólnoty Francu...) szczegóły 
artykuł: Wyka Marta: Więcej igrzysk. Dekada Literacka 1993 nr 11 s. 12 (fel....) szczegóły 
artykuł: Zygmunt Mariusz: Dekada Literacka 1991 nr 13 s. 7 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Nowy wydawca "Dekady Literackiej". Dekada Literacka 1992 nr 21 s. 2  szczegóły 
416.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.L.: Co nowego w prasie?. Dekada Literacka 1992 nr 19 s. 2 (omów. nr. 8 z 1992...) szczegóły 
417.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kosińska Agnieszka: Didaskalia. Dekada Literacka 1994 nr 16/17 s. 16 (nt. profilu nowego czasopisma...) szczegóły 
418.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (KL): Varia. Dekada Literacka 1992 nr 1 s.12 (nota...) szczegóły 
419.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1997 nr 4 s. 19 (nota o profilu pisma...) szczegóły 
420.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kl): Dekada Literacka 1994 nr 5 s. 2 (not....) szczegóły 
421.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fulińska Agnieszka: "Jak z nut". Raz w miesiącu. Dekada Literacka 1993 nr 4 s. 2 (omów. nr 12...) szczegóły 
artykuł: Jodlińska Agnieszka: Kresy. Raz w miesiącu. Dekada Literacka 1994 nr 2 s. 2 (obszernie nt. nru 16 z 1993...) szczegóły 
422.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Franaszek Andrzej: Nowe pismo artystyczne. Dekada Literacka 1994 nr 5 s. 2 (profil pisma, omów. numeru "zerowego"...) szczegóły 
artykuł: (kl): Dekada Literacka 1994 nr 2 s. 2 (nt. nr 0 z 1993, nota...) szczegóły 
423.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Franaszek Andrzej: Nowa "Literatura na Świecie". Dekada Literacka 1994 nr 7 s. 2 (omów. nru 1/2 1994...) szczegóły 
artykuł: Kropiwiec Urszula: Po boomie - latynoamerykańska "Literatura na Świecie". Dekada Literacka 1995 nr 10 s. 2 (omów. nru 5/6 z 1996...) szczegóły 
424.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fulińska Agnieszka: Pan Bóg stworzył Kafkę i Schulza. Dekada Literacka 1992 nr 24/1 s. 2 (omów. nr 7 za 1992, pośw. głównie twórcz. Brunona Schulza...) szczegóły 
artykuł: Bukowski Piotr: Zbliżenia kontrolowane, czyli o rockowym "NaGłosie" polemicznie. Dekada Literacka 1995 nr 6 s. 6, 7 (nt. numeru 18/19 z 1995...) szczegóły 
425.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Drawicz i inni (Kolejny numer "Nowych Książek"). Dekada Literacka 1991 nr 12 s. 5 (omów. zawartości numeru 1. z 1991; nota...) szczegóły 
artykuł: J.L.: Co nowego w prasie?. Dekada Literacka 1992 nr 19 s. 2 (omów. nr 7/8 z 1992...) szczegóły 
artykuł: Wierczyński Marek: Okiem pedanta. Dekada Literacka 1994 nr 16/17 s. 16 (nt. nru 6 z 1994; sprost. : Wisława Szymborska, nr 18/19 s. 16...) szczegóły 
426.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.L.: Co nowego w prasie?. Dekada Literacka 1992 nr 20 s. 2 (omów. nr 9 z 1992...) szczegóły 
427.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.L.: Co nowego w prasie?. Dekada Literacka 1992 nr 22 s. 2 (omów. nr. 43 z 1992...) szczegóły 
428.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozela Robert: Dekada Literacka 2003 nr 1/2 s. 122-123 (omówienie nru 14 z 2002...) szczegóły 
429.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (Zbig.): Notatnik dyletanta. Dekada Literacka 1992 nr 21 s. 10 (nt. reaktywowania pisma pod zmienionym tytułem: Res Publica Nowa szczegóły 
430.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.L.: Co nowego w prasie?. Dekada Literacka 1991 nr 19 s. 2 (m.in. omów. profilu nowego pisma...) szczegóły 
431.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rogatko Bogdan: "Teksty Drugie": granice współczesności. Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 2 (przegląd zawrtości numeru 4 z 1996...) szczegóły 
432.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fulińska Agnieszka: Raz w miesiącu. Dekada Literacka 1992 nr 22 s. 2 (omów. zawartości nr 9 i 10 z 1992...) szczegóły 
artykuł: Kozela Robert: Dekada Literacka 2003 nr 1/2 s.121 (omówienie zawartości nru 11/12 z 2002...) szczegóły 
artykuł: Wyka Marta: [Pięćdziesiąt] 50 lat "Twórczości". Dekada Literacka 1995 nr 7 s. 2 (omów. jubileuszowego numeru 7/8 z 1995...) szczegóły 
433.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1992 nr 24/1 s. 2 (życzenia dla Jerzego Turowicza z okazji 80. rocznicy urodzin od red. <...) szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1999 nr 1 s. 2 (nekrolog redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego Jerzego Tu...) szczegóły 
434.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jodlińska Agnieszka: "Tytuł". Dekada Literacka 1993 nr 19 s. 1 (nt. profilu czasopisma...) szczegóły 
435.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fulińska Agnieszka: Marzenia i rzeczywistość. Raz w miesiącu. Dekada Literacka 1993 nr 6 s. 2 (omów. zawartości nru 3...) szczegóły 
polemika: Dopart Bogusław: Dekada Literacka 1993 nr 10 s. 2  szczegóły 
polemika: Fulińska Agnieszka: Dekada Literacka 1993 nr 10 s. 2  szczegóły 
436.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fulińska Agnieszka: To co najtrudniejsze. Dekada Literacka 1993 nr 17 s. 2 (przegląd zawartości numerów 42, 43 z 1993...) szczegóły 
artykuł: Notatnik dyletanta. Dekada Literacka 1992 nr 7 s. 10 (nota nt. 40., jubileuszowego numeru czas., z okazji 10-lecia istnienia...) szczegóły 
artykuł: (Zbig.): Notatnik dyletanta. Dekada Literacka 1992 nr 22 s. 10 (nota nt. 40., jubileuszowego numeru czasopisma, z okazji 10-lecia istn...) szczegóły 
artykuł: (Zb): Zeszyty Literackie. Paryż - Warszawa. Dekada Literacka 1993 nr 12/13 s. 16-17 (historia i profil czasopisma...) szczegóły 
437.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fulińska Agnieszka: Znaki kultury europejskiej. Raz w miesiącu. Dekada Literacka 1993 nr 2 s. 2 (przegląd zawartości czas. za r. 1992 w zakresie tematyki kulturalnej...) szczegóły 
438.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Co nam zostało z tych lat.... Dekada Literacka 1991 nr 9 s. 8 (fragm. oświadczenia Spółdzielni Dziennikarskiej "Nowe Życie Literackie...) szczegóły 
artykuł: "Nowe Życie Literackie" i stare praktyki. Dekada Literacka 1991 nr 12 s. 2 (dot. ataków Życia Literackiego na Dekadę Literacką; podp...) szczegóły 
439.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kosińska Agnieszka: Czas końca, czas początku. Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 20  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
440.artykuł: Bodnar Izabella: Marna kondycja czasopism literackich. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 2  szczegóły 
441.artykuł: Fulińska Agnieszka: Raz w miesiącu. Dekada Literacka 1993 nr 2, 4, 6, 10, 15, 17, 19 (przegląd zawartości czasopism kulturalnych; w nrze 15 aut. : Marta Wyk...) szczegóły 
442.artykuł: J.L.: Co nowego w prasie?. Dekada Literacka 1993 nr 2, 4-7, 9-11, 14, 16-22/23 (omów. wybranych art. prasowych; noty ...) szczegóły 
443.artykuł: J.L.: Co nowego w prasie?. Dekada Literacka 1991 nr 22-36 (cykl fel.; w numerze 26. i 27 podp. K.L....) szczegóły 
444.artykuł: J.L.: Co nowego w prasie?. Dekada Literacka 1992 nr 37[1]-10, 13-24/1 (omów. wybranych art. prasowych; noty ...) szczegóły 
445.artykuł: J.L.: Co nowego w prasie. Dekada Literacka 1994 nr 1-3, 5-14/15 (omów. wybranych art. prasowych; noty ...) szczegóły 
446.artykuł: Jodlińska Agnieszka: Raz w miesiącu. Dekada Literacka 1994 nr 2 s. 2 (przegląd zawartości czasopism kulturalnych...) szczegóły 
447.artykuł: Kozela Robert: Przegląd prasy. Dekada Literacka 1999 nr 2-7/8, 11/12 (omów. wybranych art. prasowych; noty...) szczegóły 
sprostowanie: Lisowski Krzysztof: Camera obscura. Dekada Literacka 1999 nr 3 s. 15 (dot. nru 3...) szczegóły 
448.artykuł: Kozela Robert: Przegląd prasy. Dekada Literacka 1998 nr 1/2-8/9, 11-12 (omów. wybranych art. prasowych; noty...) szczegóły 
449.artykuł: Kozela Robert: Przegląd prasy. Dekada Literacka 2001 nr 1/2-11/12 (omów. wybranych art. prasowych, noty...) szczegóły 
450.artykuł: Kozela Robert: Przegląd prasy. Dekada Literacka 2002 nr 1/2-9/10 (omów. wybranych art. prasowych, noty...) szczegóły 
451.artykuł: Kozela Roman: Co czytać - przegląd prasy literackiej. Dekada Literacka 1997 nr 2/3-4, 6/7, 10/11 (omów. wybranych art. prasowych; noty; tyt. w nrze 6/7, 10/11: Przegląd...) szczegóły 
452.artykuł: Przegląd prasy. Dekada Literacka 2000 nr 2/3-4/5, 12 (omów. wybranych art. prasowych, noty; nr 2/3-4/5 oprac. Robert Kozela,...) szczegóły 
453.artykuł: Szaruga Leszek: Młodzi zrozpaczeni. Dekada Literacka 1992 nr 15/16 s. 1, 4 (głównie nt. twórczości poetów publikujących w Brulionie...) szczegóły 
polemika: Niemojewska Maria: O wolność dla polskich pisarzy. Dekada Literacka 1993 nr 3 s. 4  szczegóły 
polemika: Urbanowski Maciej: Zabawa w młodych i starych. Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 4  szczegóły 
454.artykuł: Wyka Marta: Felieton o zakładaniu pisma. Dekada Literacka 1990 nr 1 s. 8  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
455.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kl): Varia. Dekada Literacka 1993 nr 10 s. 2 (not. inf....) szczegóły 
456.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rogatko Bogdan: Dom "Kultury". Początek i koniec...(?). Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 6-7 (nt. zawieszenia pisma w związku ze śmiercią Jerzego Giedroycia...) szczegóły 
artykuł: Rogatko Bogdan: Kultura co to jest?. Dekada Literacka 1993 nr 14 s. 2 (omów. zawartości numeru 4 z 1993...) szczegóły 
artykuł: Rogatko Bogdan: Ostatnia "Kultura" z Herlingiem-Grudzińskim. Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 2 (omów. zawartości nr 1/2 z 1996; obszernie o zakończeniu współpracy G...) szczegóły 
457.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kl): Varia. Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 2 (nt. profilu nowego dodatku literackiego do czasopisma Gazeta...) szczegóły 
458.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kossowska Stefania: O "Wiadomościach Literackich" i nie tylko.... Dekada Literacka 1991 nr 1 s. 1-4 (wyw.; rozm. Krzysztof Lisowski; z not....) szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1991 nr 9 s. 8 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
459.artykuł: Lami Marlis: Lipsk literacki. Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 2 (spraw. z poświęconych głównie literaturze polskiej Targów Książki w Li...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Austria (kontakty z zagranicą)
460.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: E.S.: Wiedeńskie slavica. Dekada Literacka 1993 nr 12/13 s. 27  szczegóły 
461.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fazon Katarzyna: Literatura a siła uogólnienia. Dekada Literacka 1992 nr 13 s. 2  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
462.artykuł: Polonica. Dekada Literacka 1991 nr 30 s. 10 (not. inf. o ukazaniu się numeru czasopisma Lichtungen (Graz) po...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Estonia (kontakty z zagranicą)
463.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Głombiowska Małgorzata: Dekada Literacka 2003 nr 9/10 s. 1 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
464.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bukowski Piotr: Literatura i dialog. Dekada Literacka 1996 nr 9 s. 11  szczegóły 
465.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bingen Dieter: Literatura, gospodarka i polityka. Dekada Literacka 1999 nr 7/8 s. 17-18 (wyw. z dyrektorem Niemieckiego Instytutu Kultury Polskiej w Dramstadt;...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
466.artykuł: Być pisarzem polskim w Niemczech. Dekada Literacka 2002 nr 5/6 s. 74-83 (ankieta redakcji Dekady Literackiej nt. "Co znaczy być pisarzem...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rumunia (kontakty z zagranicą)
467.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Geambasu Constantin: O recepcji i nie tylko. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 100-102  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
468.artykuł: Geambasu Constantin: Literatura polska w Rumunii. Dekada Literacka 2000 nr 11 s. 22-23 (nt. zainteresowań literaturą polską w Rumunii - dot. przekładów litera...) szczegóły 
469.artykuł: Porawska Joanna: Współpraca kulturalna polsko-rumuńska widziana z Krakowa. Dekada Literacka 2000 nr 11 s. 23-24  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
470.artykuł: Rzeźwicka Barbara: Słodycz melancholii. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 104-106 (spraw. z wieczoru pośw. polskim poetom współczesnym, Nowy Jork, 13 III...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Wielka Brytania (kontakty z zagranicą)
471.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gomori George: List z Anglii. Dekada Literacka 1992 nr 3 s. 11 (spraw. z festiwalu pośw. m.in. prezentacji literatury polskiej, z udzi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
472.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzybowski Stanisław: Sarmaci a jedność Europy. Dekada Literacka 1992 nr 2 s. 2  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
473.artykuł: Esposito Salvatore: O Włoskim Instytucie Kultury w Krakowie. Dekada Literacka 1995 nr 9 s. 2 (wyw. z zastępcą dyrektora Instytutu; rozm. Monika Gurgul...) szczegóły 
474.artykuł: Schweiwiller Vanni: Moja przygoda z Polską. Dekada Literacka 1997 nr 4 s. 3 (wyw. z włoskim wydawcą, zajmującym się wydawaniem i popularyzacją lite...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży
475.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 104 (sprostowanie informacji dot. Agnieszki Osieckiej...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
476.artykuł: Turaj-Kalińska Katarzyna: W cieniu rozrabiających dziewcząt. Dekada Literacka 1998 nr 3 s. 12-13 (sposoby przedstawiania dziewczynek i dziewcząt w literatura dla dzieci...) szczegóły 
477.artykuł: Wojciechowski Jacek: Telewizyjne dzieci. Dekada Literacka 1991 nr 21 s. 2 (fel....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
478.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walas Teresa: (Auto)portret ukrytego pokolenia. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 84-91  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Antyczna tematyka, mitologia (tematy, motywy)
479.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Artysta, twórca, pisarz, uczony (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
480.artykuł: Prokop Jan: Europa czy zaścianek?. Dekada Literacka 1991 nr 11 s. 5 (z not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ciało (tematy, motywy)
481.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 129 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dziecko, dzieciństwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
482.artykuł: Czabanowska-Wróbel Anna: Dziecko czyli niewinność zagrożona. Dekada Literacka 1991 nr 23 s. 7, 10  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Dzieła plastyczne, muzyka, taniec, teatr (tematy, motywy)
483.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 116 (nota; dot. Zbigniewa Uniłowskiego...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
484.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walas Teresa: Język Filomeli. Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 114-119 (z not. o T. Walas...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
485.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 2 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
486.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 8 s. 12 (not....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Mężczyzna, chłopak (tematy, motywy)
487.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kwiecień Katarzyna: Dylematy rewindykacji, czyli Kobieta czytająca dzisiaj. Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 57-60  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasta i regiony Polski (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
488.artykuł: Ligęza Wojciech: Mieszkańcy miasta popiołów. Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 6-7 (topos polskich miast w liryce wojennej i powojennej emigracji...) szczegóły 
489.artykuł: Markiewicz Henryk: Krakowskie tematy w powieści i noweli polskiej. Cz. 1. Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 78-90 (motyw Krakowa w literaturze okresu od romantyzmu do Młodej Polski...) szczegóły 
490.artykuł: Markiewicz Henryk: Krakowskie tematy w powieści i noweli polskiej. Cz. 2. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 70-79 (temat Krakowa w literaturze okresu od dwudziestolecia międzywojennego ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miasto (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
491.artykuł: Baluch Jacek: Praga polskich poetów. Dekada Literacka 1992 nr 14 s. 12 (Praga w wierszach polskich poetów współcz....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
492.artykuł: Wyka Marta: Letnie igraszki. Dekada Literacka 1991 nr 27 s. 12  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pielgrzymka, pielgrzym, podróż, podróżny, wędrówka, wędrowiec (tematy, motywy)
493.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozicka Dorota: Kulturowy fałsz i melancholia antropologa. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 74-77  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie fikcyjne, legendarne, literackie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
494.artykuł: Suszka Cecylia: Po stronie Minotaura. Dekada Literacka 1996 nr 7/8 s. 6-7 (motyw Minotaura w literaturze polskiej i powszechnej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
495.artykuł: Sulikowski Rafał: Religijne horyzonty współczesnej poezji polskiej: Zarębianka [Zofia], Wencel [Wojciech], Pasierb [Janusz]. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 23-27 (z not. o R. Sulikowskim...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Starość (tematy, motywy)
496.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hanczakowski Michał: Pomiędzy baśnią a esejem. Dekada Literacka 1998 nr 8/9 s. 20  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa II, okupacja (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
497.artykuł: Gawliński Stanisław: Finały Września (I-II). Dekada Literacka 1991 nr 29 s. 5, 7, nr 30 s. 6-7 (17 IX 1939 w powieściach autorów: Stefan Kisielewski ("Sprzysiężenie")...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zdrada (tematy, motywy)
498.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbanowski Maciej: Zdrajca - nasz bliźni?. Dekada Literacka 1993 nr 14 s. 8  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
499.artykuł: 12. Krajowe Targi Książki i Harry Potter. Dekada Literacka 2001 nr 9/10 s. 139 (nota spraw. z Targów, które odbyły się w Warszawie, 20-23 IX 2001...) szczegóły 
500.artykuł: 47 Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Dekada Literacka 2002 nr 5/6 s. 126-127 (spraw. z 47. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie...) szczegóły 
501.artykuł: Apel w obronie książki. Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 2 (nota nt. apelu pisarzy do rządu RP w sprawie projektu opodatkowania wy...) szczegóły 
502.artykuł: kl: [Czterdzieste czwarte] 44. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 2 (spraw....) szczegóły 
503.artykuł: kl: [Czterdzieste trzecie] 43 Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
504.artykuł: Lisowski Krzysztof: O 42. Międzynarodowych Targach Książki. Dekada Literacka 1997 nr 6/7 s. 2 (sprawozdanie z 42. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie z udzia...) szczegóły 
505.artykuł: Lisowski Krzysztof: Warszawskie Targi Książki '96. Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 2  szczegóły 
506.artykuł: Stabro Stanisław: Nabici w wydawcę. Dekada Literacka 1994 nr 5 s. 4, 11 (nt. nieuczciwych zachowań firm wydawniczych wobec autorów...) szczegóły 
507.artykuł: Zarzycka Justyna: Fantstyczne niechlujstwo. Dekada Literacka 1992 nr 10 s. 2 (nt. niskiego poziomu edytorskiego współcz. wydawnictw, szerzej nt. wyd...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Konferencje, zjazdy (wydawnictwa)
508.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kl): Varia. Dekada Literacka 1993 nr 19 s. 2 (nota...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Polityka wydawnicza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
509.artykuł: Wojdowski Bogdan: Chaos na rynku książek (Raport Błońskiego). Dekada Literacka 1991 nr 15 s. 1, 4 (omów. raportu Jana Błońskiego o sytuacji na krajowym rynku wydawniczym...) szczegóły 
510.artykuł: Zych M.: Rok książki. Dekada Literacka 1990 nr 3 s. 5 (wobec przemian polit. i gospodarczych w Polsce...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
511.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rogatko Bogdan: Państwowy Instytut Wydawniczny czyli jak handlować dobrą książką. Dekada Literacka 1992 nr 24/1 s. 12  szczegóły 
512.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 1/2 s. 118 (dot. autorstwa utworu "Z pamiętnika młodej mężatki" Gabrieli Zapolskie...) szczegóły 
513.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: A.K.: Krótka historia pewnego wydawnictwa. Dekada Literacka 1994 nr 11 s. 2  szczegóły 
artykuł: Chrzanowski Andrzej: Z raportu rocznego 1996. Dekada Literacka 1997 nr 6/7 s. 24  szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 2 (not. o jubileuszu 50-lecia...) szczegóły 
artykuł: Rogatko Bogdan: Gdy przestaje się być monopolistą. Dekada Literacka 1993 nr 7 s. 4-5  szczegóły 
514.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Prokop-Janiec Eugenia: Biblioteka Pisarzy Żydowskich - po raz trzeci. Dekada Literacka 1991 nr 27 s. 8-9 (omów. serii klasyki literatury jidisz...) szczegóły 
515.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: br: Kraków naukowy i artystyczny w Wydawnictwie Literackim. Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 114-115 (sprawozdanie z happeningu z okazji jubileuszu 50-lecia wydawnictwa z u...) szczegóły 
artykuł: Markiewicz Henryk: Na czterdziestolecie Wydawnictwa Literackiego. Dekada Literacka 1994 nr 1 s. 10 (przemówienie wygłoszone na uroczystości 40-lecia powstania wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Wydawnictwo Literackie. Dekada Literacka 1994 nr 18/19 s. 2 (zapowiedzi wydawnicze...) szczegóły 
516.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rogatko Bogdan: Państwowe Wydawnictwo Naukowe po prywatyzacji. Dekada Literacka 1992 nr 22 s. 5  szczegóły 
517.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (kl): Varia. Dekada Literacka 1993 nr 19 s. 2 (nota...) szczegóły 
518.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zorza liryczna. Dekada Literacka 1992 nr 21 s. 1o (nota zapow....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
519.artykuł: Lisowski Krzysztof: Warszawskie Targi Książki czyli Wharton. Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 2 (ekspozycja wydawnictw państwowych na 40. Międzynarodowych Targach Ksią...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (doktoraty h.c.)
520.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Markiewicz Henryk: Laudacja Tadeusza Różewicza. Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 1, 9 (tekst laudacji...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Wrocławski (doktoraty h.c.)
521.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grabiński Tomasz: Vaclav Havel doktorem h.c.. Dekada Literacka 1993 nr 2 s. 11 (not....) szczegóły 
522.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1991 nr 33 s. 1 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
523.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 2 (laureat...) szczegóły 
524.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: Wyka i czas. Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 9-13 (przemów. z okazji otrzymania nagrody; z fot. z urocz. wręczenia...) szczegóły 
artykuł: Markiewicz Henryk: Laudacja wygłoszona podczas wręczenia prof. Marii Janion Nagrody im. Kazimierza Wyki. Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 5-7 (z fot....) szczegóły 
525.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dekada Literacka 2003 nr 1/2 okł. (gratulacje dla laureata...) szczegóły 
526.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krótka historia Nagrody im. Kazimierza Wyki. Dekada Literacka 1991 nr 9 s. 3 (podp.: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich Oddział w Krakowie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
527.artykuł: Biedrzycki Krzysztof: Amerykańskie wyzwanie. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 107-110 (wspomn. nt. prowadzenia w 2001 zajęć z literatury polskiej i filmu pol...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Kraków (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
528.artykuł: Dekada Literacka 1997 nr 4-6/7 (noty o naborze do Studium Literacko-Artystycznego działającego przy In...) szczegóły 
529.artykuł: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór na dwuletnie Studium Literacko-Artystyczne. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 2 (komunikat o naborze do Studium Literacko-Artystycznego działającego pr...) szczegóły 
530.artykuł: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór na dwuletnie Studium Literacko-Artystyczne. Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 2, nr 8/9 s. 2 (nota o naborze do Studium Literacko-Artystycznego działającego przy In...) szczegóły 
531.artykuł: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór na dwuletnie Studium Literacko-Artystyczne. Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 2 (komunikat o naborze do Studium Literacko-Artystycznego działającego pr...) szczegóły 
532.artykuł: Kosińska Agnieszka: Studium. Dekada Literacka 1995 nr 10 s. 2 (dot. powstałego przy Uniwersytecie Jagiellońskim Studium Literacko-Art...) szczegóły 
533.artykuł: Studium. Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 2 (nota o naborze do Studium Literacko-Artystycznego działającego przy Un...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Uniwersytet Wileński
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
534.artykuł: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego. Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 27 (cele i zasady działalności założenego 18 VII 1997 Towarzystwa...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
535.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jurkszus-Tomaszewska Jadwiga: Niedoceniona literatura emigracji. Dekada Literacka 1991 nr 35 s. 2, 6  szczegóły 
polemika: Dybciak Krzysztof: Najpierw czytać, potem pisać. Dekada Literacka 1992 nr 2 s. 2  szczegóły 
recenzja: Wróbel Józef: Inna literatura w szkole. Dekada Literacka 1991 nr 15 s. 6  szczegóły 
536.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1993 nr 9 s. 11 (nota...) szczegóły 
537.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wróbel Józef: Inna literatura w szkole. Dekada Literacka 1991 nr 15 s. 6  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1991 nr 9 s. 8 (nota...) szczegóły 
538.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Majda Jan: O poezji współczesnej w szkole. Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 15  szczegóły 
539.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 18 (nota...) szczegóły 
540.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 10 s. 19 (not....) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
541.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1994 nr 9 s. 2 (nota...) szczegóły 
542.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1994 nr 1 s. 11 (not....) szczegóły 
543.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1994 nr 1 s. 11 (not....) szczegóły 
544.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 17 (not....) szczegóły 
545.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1994 nr 1 s. 11 (not....) szczegóły 
546.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 15 (not....) szczegóły 
547.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1994 nr 1 s. 11 (not....) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
548.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Balcerzan Edward: Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 24  szczegóły 
549.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrząstowska Bożena: Humanistyka szkolna w potrzasku. Spory. Dekada Literacka 1993 nr 2 s. 5 (odp. na głosy krytyczne wobec podręcznika...) szczegóły 
polemika: Matuszewski Ryszard: Nie staję do konkurencji. Polemika. Dekada Literacka 1993 nr 6 s. 11  szczegóły 
550.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 15 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
551.artykuł: A.K.: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne proponują. Dekada Literacka 1994 nr 16/17 s. 2 (przegląd podręczników do literatury dla szkół średnich...) szczegóły 
552.artykuł: Mazurkiewicz Roman: Edukacja literacka w szkole. Dekada Literacka 1991 nr 36 s. 10-11 (nt. sytuacji na rynku podręczników do nauczania literatury polskiej...) szczegóły 
553.artykuł: Żeby łatwo mówić o trudnym. Dekada Literacka 1999 nr 11/12 s. 3-5, 9 (dyskusja nt. podręczników do literatury; wypow.: Andrzej Borowski, Sta...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Programy nauczania
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
554.artykuł: Uryga Zenon: Stara i nowa literatura - w starej i nowej szkole. Dekada Literacka 1991 nr 7 s. 1-2 (wyw., rozm. Józef Wróbel...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Sesje konferencje (dydaktyka literatury)
555.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nawrot Beata: Literatura w szkole - wartości i manipulacje. Dekada Literacka 1993 nr 3 s. 10  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach wyższych (dydaktyka literatury)
556.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 20 (nota...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
557.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Do czego służy antologia?. Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 60-64 (z not. o R. Ostaszewskim...) szczegóły 
558.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 132 (not....) szczegóły 
559.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 118 (nota...) szczegóły 
560.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 7/8 s. 18 (not....) szczegóły 
561.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (kl): Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 120 (nota...) szczegóły 
562.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 2 (not....) szczegóły 
563.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 13 (not....) szczegóły 
564.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 12 s. 27 (nota...) szczegóły 
565.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 4 s. 19 (not....) szczegóły 
566.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Prokop-Janiec Eugenia: "Kontury". Dekada Literacka 1991 nr 1 s. 6  szczegóły 
567.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozioł Andrzej: "Kontury". Dekada Literacka 1993 nr 9 s. 2 (także nt. dwóch poprzednich almanachów "Konturów" wyd. w latach 1988 i...) szczegóły 
568.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Korczak Jerzy: Kontury. Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 2-3  szczegóły 
569.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kosińska Agnieszka: Pożytki z lekcji pisania. Dekada Literacka 1998 nr 6/7 s. 16-17  szczegóły 
570.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 16 (not....) szczegóły 
571.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 20 (not....) szczegóły 
572.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 15 (not....) szczegóły 
573.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbanowski Maciej: Poezja na rozdrożu. Dekada Literacka 1992 nr 37 [1] s. 9  szczegóły 
574.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowakowski Andrzej: Śpiewnik ocalony. Dekada Literacka 1991 nr 13 s. 6  szczegóły 
575.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 October [nr specjalny] s. 23 (nota w języku angielskim...) szczegóły 
576.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siwek Ryszard: Łagry w szkole. Dekada Literacka 1991 nr 31 s. 9  szczegóły 
    Artykuły o antologiach (alfabet autorów)
577.artykuł: Ogólnopolski almanach poetycki młodych 1990-1992. Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 12 (apel Spółdzielni Wydawniczej "Anagram" do twórców o nadsyłanie swoich ...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
578.wiersz: Mojej starej miłości. Dekada Literacka 1991 nr 15 s. 8  szczegóły 
579.wiersz: Podsłuchane w redakcji dnia 1 kwietnia. Dekada Literacka 1994 nr 6 s. 12 (fraszki pośw. redaktorom i współpracownikom Dekady Literackiej...) szczegóły 
580.wiersz: Przechodzień. Dekada Literacka 1991 nr 31 s. 12 (podp. Hauser; z not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Abrahamowicz Danuta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
581.artykuł: Rogatko Bogdan: Dasza. Wspomnienie o Danucie Abrahamowicz (1937-1995). Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 2  szczegóły 
  Abramow-Newerly Jarosław
582.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Recydywistka: Czytadła. Dekada Literacka 1991 nr 11 s. 6  szczegóły 
  Adamczak Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
583.wiersz: Adamczak Robert: Bilet w jedną stronę. Dekada Literacka 1992 nr 5 s. 5 (podp. błędnie Robert Adamczyk...) szczegóły 
584.wiersz: Adamczak Robert: Burza przemieszcza się.... Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 9 (proza poet., z not....) szczegóły 
585.wiersz: Adamczak Robert: Gładzę blat stołu.... Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 8 (proza poet....) szczegóły 
586.wiersz: Adamczak Robert: Romeo i Julia. Dekada Literacka 1992 nr 5 s. 5 (podp. błędnie Robert Adamczyk...) szczegóły 
587.wiersz: Adamczak Robert: Spotkanie z zaproszonym na lekcję.... Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 8 (proza poet....) szczegóły 
588.wiersz: Adamczak Robert: Turyści przesuwają się.... Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 8 (proza poet....) szczegóły 
589.wiersz: Adamczak Robert: Wtedy kiedy noc.... Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 9 (proza poet., z not....) szczegóły 
590.wiersz: Adamczak Robert: Z zamkniętego pokoju.... Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 9 (proza poet., z not....) szczegóły 
591.wiersz: Adamczak Robert: Ze smutku uszyty.... Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 9 (proza poet., z not....) szczegóły 
  Adamski Jan
592.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zarębianka Zofia: Moralitet z Kresami w tle. Dekada Literacka 1994 nr 14/15 s. 13  szczegóły 
593.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 17 (not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
594.proza: Adamski Jan: W zbożu. Dekada Literacka 1992 nr 5 s. 10  szczegóły 
595.proza: Adamski Jan: Wizyta. Dekada Literacka 1991 nr 32 s. 11 (gwarą...) szczegóły 
  Andruniów Agata
    wiersze (alfabet tytułów)
596.wiersz: Andruniów Agata: Przebudzenie. Dekada Literacka 1992 nr 7 s. 12 (z not. o aut.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Andrzejewski Bogumił Witalis
597.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lisowski Krzysztof: Obsesje słowne, afrosłowiańskie pieśni.... Dekada Literacka 2000 nr 4/5 s. 17  szczegóły 
  Andrzejewski Jerzy
598.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maciąg Włodzimierz: Materiały do dwu biografii. Dekada Literacka 1992 nr 24/1 s. 10  szczegóły 
599.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 4 s. 19 (not....) szczegóły 
  Ankiewicz Dżamila, Gliński Robert *
600.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozela Robert: Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 122-123  szczegóły 
  Antolski Zdzisław
    wiersze (alfabet tytułów)
601.wiersz: Antolski Zdzisław: Biały sad. Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 4  szczegóły 
602.wiersz: Antolski Zdzisław: Gołąb na parapecie. Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 4  szczegóły 
603.wiersz: Antolski Zdzisław: Wosk. Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 4  szczegóły 
  Augustyn Adam
    proza (alfabet tytułów)
604.proza: Augustyn Adam: Koty. Dekada Literacka 1998 nr 3 s. 10-11  szczegóły 
605.proza: Augustyn Adam: Pogrzeb starej panny. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 14-15  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczyński Krzysztof Kamil
606.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maciąg Włodzimierz: Baczyński pomnikowy i żywy. Dekada Literacka 1994 nr 16/17 s. 5  szczegóły 
  Balbus Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
607.wiersz: Balbus Stanisław: Limeryk jubileuszowy. Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 20  szczegóły 
608.wiersz: Balbus Stanisław: Wisława Szymborska: Być i nie mieć. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 39 (z not....) szczegóły 
  Balcerzan Edward
    wiersze (alfabet tytułów)
609.wiersz: Balcerzan Edward: Grosz (Wisławie Szymborskiej). Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 48-49 (z not....) szczegóły 
  Balińska Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
610.wiersz: Balińska Joanna: Pokój. Dekada Literacka 1993 nr 2 s. 12 (z not. o aut., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
611.wiersz: Balińska Joanna: Tuebingen. Dekada Literacka 1993 nr 2 s. 12 (z not. o aut., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Baluch Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
612.wiersz: Baluch Jacek: Dylemat o jajku i kurze. Dekada Literacka 1993 nr 12/13 s. 28  szczegóły 
613.wiersz: Baluch Jacek: Na powrót inkwizytora. Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 17  szczegóły 
614.wiersz: Baluch Jacek: Niepróżnujące próżnowanie (Henryka Markiewicza "Zabawom literackim"). Dekada Literacka 1993 nr 16 s. 12  szczegóły 
  Baran Józef
615.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 3/4 s. 118 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
616.wiersz: Baran Józef: Ballada. Przed Pierwszą Komunią. Dekada Literacka 1991 nr 20 s. 1 (z not....) szczegóły 
617.wiersz: Baran Józef: Kobieta czeka na swego kolumba. Dekada Literacka 1994 nr 8 s. 5  szczegóły 
618.wiersz: Baran Józef: Starzy Szwedzi na Drottningholm. Dekada Literacka 1994 nr 8 s. 5  szczegóły 
  Baranowska Małgorzata
619.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 20 (not....) szczegóły 
  Barańczak Stanisław
620.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Siła kochania. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 9-10 (z fot....) szczegóły 
621.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fazan Jarosław: Dwa autoportrety z końca XX wieku. Dekada Literacka 1995 nr 6 s. 3-5 (z fot....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
622.wiersz: Barańczak Stanisław: Pozdrowienia z Hong-Kongu.... Dekada Literacka 1993 nr 5 s. 12  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
623.artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 2 (not. o spotkaniu autorskim, Kraków, VI 1995...) szczegóły 
624.artykuł: Kornhauser Julian: Instytucja: Barańczak. Dekada Literacka 1993 nr 3 s. 8-9 (nt. ks.: Zwierzęca zajadłość, Biografioły, Zwierzę słucha zwierzeń. Ma...) szczegóły 
polemika: Mrowczyk Ewa: Coś w rodzaju dżungli. Polemika. Dekada Literacka 1993 nr 6 s. 11  szczegóły 
625.artykuł: Wierczyński Marek: Dwaj prekursorzy Stanisawa Barańczaka. Przyczynek filologiczny. Dekada Literacka 1995 nr 8 s. 15 (słoń jako bohater humorystycznych wierszy - nt. trawestacji wiersza Ma...) szczegóły 
  Barbur Eli
626.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Korzeniowski Tomasz: Księga kronik. Dekada Literacka 1999 nr 4 s. 13-14  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
627.wywiad: Korzeniowski Tomasz: Polak zakamuflowany. Dekada Literacka 1999 nr 4 s. 3-4 (z fot....) szczegóły 
  Bart Andrzej
628.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 24 (not....) szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Narracyjny ekspres (z dopłatą na Eurocity). Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 21-22  szczegóły 
  Baryła Mariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
629.wiersz: Baryła Mariusz: Ci mężczyźni. Dekada Literacka 1993 nr 12/13 s. 14 (z not....) szczegóły 
630.wiersz: Baryła Mariusz: Czarna kartka. Dekada Literacka 1993 nr 12/13 s. 14 (z not....) szczegóły 
631.wiersz: Baryła Mariusz: Czas karmienia szczurów. Dekada Literacka 1993 nr 7 s. 5 (z not....) szczegóły 
632.wiersz: Baryła Mariusz: Jesteśmy przecież nieśmiertelni. Dekada Literacka 1998 nr 3 s. 7  szczegóły 
633.wiersz: Baryła Mariusz: Kiedy prowadzę samochód (Z Brechta). Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 5  szczegóły 
634.wiersz: Baryła Mariusz: Krzysztof Komeda. Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 5  szczegóły 
635.wiersz: Baryła Mariusz: Lipiec 1882. Vincent van Gogh oczekuje na swoją kobietę i jej dziecko. Dekada Literacka 1993 nr 12/13 s. 14 (z not....) szczegóły 
636.wiersz: Baryła Mariusz: Listopad 1916. Andre Gide prosi Elisabeth van Rysselberghe aby dała mu dziecko. Dekada Literacka 1993 nr 12/13 s. 15 (z not....) szczegóły 
637.wiersz: Baryła Mariusz: Mężczyzna oglądający obrazy Marka Żuławskiego w poznańskim BWA. Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 5  szczegóły 
638.wiersz: Baryła Mariusz: Oglądanie brylantów. Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 1  szczegóły 
639.wiersz: Baryła Mariusz: Ojcze mój który nie wiem gdzie jesteś. Dekada Literacka 1998 nr 3 s. 7  szczegóły 
640.wiersz: Baryła Mariusz: Okna. Dekada Literacka 1994 nr 7 s. 5  szczegóły 
641.wiersz: Baryła Mariusz: Powiem wam wszystko oprócz prawdy. Dekada Literacka 1998 nr 3 s. 7  szczegóły 
642.wiersz: Baryła Mariusz: Sierpień 1910. Gustav Mahler w Lejdzie spotyka się z Zygmuntem Freudem. Dekada Literacka 1993 nr 12/13 s. 15 (z not....) szczegóły 
643.wiersz: Baryła Mariusz: Sonet. Dekada Literacka 1993 nr 12/13 s. 15 (z not....) szczegóły 
  Basara Eugenia
644.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 12 (not....) szczegóły 
  Baterowicz Marek
    wiersze (alfabet tytułów)
645.wiersz: Baterowicz Marek: O, słuchaj bracie.... Dekada Literacka 1992 nr 21 s. 4  szczegóły 
  Bau Józef
    proza (alfabet tytułów)
646.proza: Bau Józef: Czas zbezszczeszczenia [fragm.]. Dekada Literacka 1991 nr 14-16 (z notą...) szczegóły 
  Baumann Karolina
    wiersze (alfabet tytułów)
647.wiersz: Baumann Karolina: Dla mojej przyjaciółki. Dekada Literacka 1991 nr 27 s. 12 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
648.wiersz: Baumann Karolina: Pożegnanie szkoły. Dekada Literacka 1991 nr 27 s. 12 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Bączkowska Irena
649.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 12 (not....) szczegóły 
  Bednarski Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
650.artykuł: Trzeciakowski Wiesław: Młodopolski gimnazjalista ze skrzydłami anioła. Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 11 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Bednarski Tadeusz Zygmunt
651.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 20 (nota...) szczegóły 
  Bednarz Mieczysław
652.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zarębianka Zofia: O wierszach ojca Mieczysława Bednarza SJ. Dekada Literacka 1991 nr 18 s. 6  szczegóły 
  Benka Urszula Małgorzata
653.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sola Barbara: Zielone łzy w kosmicznej pustce. Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 12  szczegóły 
  Berberyusz Ewa
654.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kossowska Stefania: Anders spieszony. Dekada Literacka 1993 nr 9 s. 8-9  szczegóły 
  Będkowska Alicja
    wiersze (alfabet tytułów)
655.wiersz: Będkowska Alicja: Odpowiedź. Dekada Literacka 1992 nr 8 s. 12 (z not. o aut.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Białoszewski Miron
656.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bukowski Piotr: Miron Białoszewski: od siebie, do siebie. Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 10  szczegóły 
657.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 9 s. 10 (nota...) szczegóły 
658.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 17 (nota...) szczegóły 
  Biculewicz Kazimierz
    wiersze (alfabet tytułów)
659.wiersz: Biculewicz Kazimierz: Obywatel świata. Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 8  szczegóły 
660.wiersz: Biculewicz Kazimierz: Zaczarowany dywanik. Dekada Literacka 1991 nr 12 s. 1 (z not....) szczegóły 
  Biedak Aleksander
    wiersze (alfabet tytułów)
661.wiersz: Biedak Aleksander: Spojrzenie przez ocean na przełomie roku 1990/91. Dekada Literacka 1991 nr 11 s. 8 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Biedrzycki Miłosz
662.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fazan Jarosław: Podróż bez morału. Dekada Literacka 1994 nr 12/13 s. 12-13  szczegóły 
663.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fazan Jarosław: Podróż bez morału. Dekada Literacka 1994 nr 12/13 s. 12-13  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
664.wiersz: Biedrzycki Miłosz L.: [Sto dwie] 102 uwagi o dwóch miastach. Dekada Literacka 1999 nr 7/8 s. 12  szczegóły 
  Bielobradek Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
665.wiersz: Bielobradek Joanna: Europa, Europa... (Wacławowi Iwaniukowi). Dekada Literacka 1991 nr 29 s. 7 (z not....) szczegóły 
666.wiersz: Bielobradek Joanna: Impresje. Dekada Literacka 1991 nr 29 s. 7 (z not....) szczegóły 
  Bieńczyk Marek
667.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Wszyscyśmy z jednych Tworek. Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 19-20  szczegóły 
  Bieńkowska Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
668.artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 2 (not. o wygłoszeniu cyklu wykładów, Kraków, IV-V 1995...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
669.wywiad: Walas Teresa: Biografia i życie. Dekada Literacka 1992 nr 7 s. 3, 11 (z not. o E. Bieńkowskiej...) szczegóły 
  Bieńkowski Dawid
670.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Katalog win i przewin. Dekada Literacka 2003 nr 9/10 s. 107-110  szczegóły 
  Bieńkowski Zbigniew
    zgon (alfabet autorów)
671.zgon: Dekada Literacka 1994 nr 5 s. 2 (zmarł: 23 II 1994...) szczegóły 
  Biskup Eugeniusz
    proza (alfabet tytułów)
672.proza: Biskup Eugeniusz: Zuzanna w okresie rozbiorów. Dekada Literacka 1991 nr 34 s. 6-7  szczegóły 
  Bisztyga Paulina
    wiersze (alfabet tytułów)
673.wiersz: Bisztyga Paulina: Cholera nie nazywaj mnie mrokiem.... Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 13 (z notą...) szczegóły 
674.wiersz: Bisztyga Paulina: Kantylena na okolice (2). Dekada Literacka 1995 nr 7 s. 1  szczegóły 
675.wiersz: Bisztyga Paulina: Laleczki stawiają kroczki.... Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 13 (z notą...) szczegóły 
676.wiersz: Bisztyga Paulina: Mojej siostrze Sabinie. Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 13 (z notą...) szczegóły 
  Błoński Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
677.artykuł: Jarzębski Jerzy: Za co kochamy Jana Błońskiego. Dekada Literacka 1991 nr 10 s. 4 (przemów. wygł. na UJ z okazji jubil. 60-lecia prof. Jana Błońskiego; s...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
678.ikonografia: Dekada Literacka 1990 nr 5 s. 8 (karykatura, rys. Andrzej Zaręba...) szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
679.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Polit Jakub: Szkice piórkiem - po latach. Dekada Literacka 1996 nr 9 s. 11  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
680.listy: Bobkowski Andrzej: List Andrzeja Bobkowskiego do Kazimierza Wierzyńskiego. Dekada Literacka 1993 nr 15 s. 3 (z 1961; z fot. K. Wierzyńskiego...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
681.tekst paraliteracki: Bobkowski Andrzej: Andrzej Bobkowski do Kazimierza Wyki. Dekada Literacka 1993 nr 5 s. 7 (list z 1947...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
682.artykuł: Nowakowski Andrzej: Żyć, po prostu żyć. Przypomnienie Andrzeja Bobkowskiego. Dekada Literacka 1992 nr 37 [1] s. 1, 10 (z fot....) szczegóły 
683.artykuł: Stwora Jacek: O Andrzeju Bobkowskim. Dekada Literacka 1992 nr 9 s. 3 (wyw.; rozm. Maciej Urbanowski...) szczegóły 
684.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Urbanowski Maciej: Szkice piórkiem - autentyk czy powieść?. Dekada Literacka 1993 nr 15 s. 4, 11 (z fot....) szczegóły 
  Bocheński Jacek
685.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbanowski Maciej: Stan wojenny według Bocheńskiego. Dekada Literacka 1991 nr 13 s. 6  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
686.proza: Bocheński Jacek: Materia i duch. Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 3 (Książki dzieciństwa; wspomn....) szczegóły 
  Bodziony Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
687.wiersz: Bodziony Jerzy: Gruba krecha. Dekada Literacka 1991 nr 6 s. 8 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Bojarska Anna
688.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walas Teresa: Romans z wyższych sfer lewicowych. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 10  szczegóły 
689.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fazan Katarzyna: Biedny "król życia". Dekada Literacka 1993 nr 10 s. 9  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
690.proza: Bojarska Anna: Śnieg, krew, zbroja. Dekada Literacka 1992 nr 15/16 s. 1, 5 (Książki dzieciństwa; wspomn....) szczegóły 
  Boksa Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
691.wiersz: Boksa Magdalena: Ogłoszenie. Dekada Literacka 1991 nr 17 s. 8 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
692.wiersz: Boksa Magdalena: Rozmowa. Dekada Literacka 1991 nr 17 s. 8 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Bolecka Anna
    proza (alfabet tytułów)
693.proza: Bolecka Anna: Kochany Franz [fragm. pow.]. Dekada Literacka 1999 nr 4 s. 1, 6-7  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
694.wywiad: Kosińska Agnieszka: Jestem inna. Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 3, 12-13 (w rozmowie bral udział także Andrzej Stasiuk; z fot....) szczegóły 
  Bonowicz Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
695.wiersz: Bonowicz Wojciech: Opowiadanie noworoczne. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 13  szczegóły 
  Borowski Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
696.wiersz: Borowski Adam: Pieśń. Dekada Literacka 1995 nr 6 s. 11 (z not....) szczegóły 
697.wiersz: Borowski Adam: Śpiew. Dekada Literacka 1995 nr 6 s. 11 (z not....) szczegóły 
  Borowski Tadeusz
698.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 24 (not....) szczegóły 
  Borwicz Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
699.artykuł: Loew Ryszard: Czytanie Borwicza. Dekada Literacka 1994 nr 2 s. 3-4 (nt. życia i twórcz., obszernie o pracy: Ecrits des condamnes a mort so...) szczegóły 
  Boy-Żeleński Tadeusz
700.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] hm: Camera obscura. Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 19  szczegóły 
701.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 137 (nota...) szczegóły 
  Brach-Czaina Jolanta
702.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Głowiński Michał: Lizanie i głębsze znaczenia. Dekada Literacka 2003 nr 9/10 s. 114-118  szczegóły 
703.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymańska Beata: Problem zła i ścierka do podłogi. Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 17-18  szczegóły 
  Brandys Kazimierz
704.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 12 (not....) szczegóły 
recenzja: Rogatko Bogdan: Symetria i ład. Dekada Literacka 1995 nr 7 s. 12  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
705.zgon: Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 2 (zmarł: 11 III 2000; nekrolog...) szczegóły 
706.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 28 (dot. nru z 20/21 XI; not....) szczegóły 
  Brandys Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
707.artykuł: Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 2 (życzenia redakcji Dekady Literackie z okazji 85. rocznicy urodz...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
708.zgon: Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 2 (zmarł: 20 XI 1998; nekrolog...) szczegóły 
  Braun Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
709.wiersz: Braun Andrzej: Psie Pole [pow., fragm.:] Lekcja niemieckiego. Dekada Literacka 1996 nr 9 s. 8-9  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
710.proza: Braun Andrzej: Jak wściekłe psy... [fragm.:] Stefan. Dekada Literacka 1993 nr 15 s. 6-7  szczegóły 
711.proza: Braun Andrzej: Jak wściekłe psy... (Fragment powieści). Dekada Literacka 1991 nr 28 s. 6-7  szczegóły 
712.proza: Braun Andrzej: Świat książek. Dekada Literacka 1992 nr 14 s. 1, 11 (Książki dzieciństwa; wspomn....) szczegóły 
  Broda Marzena
    wiersze (alfabet tytułów)
713.wiersz: Broda Marzena: Dom z czerwonej cegły. Dekada Literacka 1990 nr 3 s. 1  szczegóły 
714.wiersz: Broda Marzena: Między czymś, co nazywam.... Dekada Literacka 1990 nr 3 s. 1  szczegóły 
715.wiersz: Broda Marzena: Motyl. Dekada Literacka 1990 nr 3 s. 1 (z not....) szczegóły 
  Brunne Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
716.wiersz: Brunne Robert: Dwa miejsca. Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 17  szczegóły 
717.wiersz: Brunne Robert: Środa. Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 17  szczegóły 
  Brzechwa Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
718.wiersz: Brzechwa Jan: Do Jana Lechonia. Dekada Literacka 1992 nr 2 s. 10  szczegóły 
719.wiersz: Brzechwa Jan: Pan wojnę zna z widzenia.... Dekada Literacka 1992 nr 2 s. 10  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
720.artykuł: Nicieja Stanisław Sławomir: Polemika Hemara z Brzechwą. Dekada Literacka 1992 nr 2 s. 10 (dot. polemiki na łamach czas. Szpilki w 1946 wywołanej wierszem...) szczegóły 
  Brzoska Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
721.wiersz: Brzoska Wojciech: Na wszelki wypadek. Dekada Literacka 2001 nr 7/8 s. 39 (z not....) szczegóły 
722.wiersz: Brzoska Wojciech: Nic z Tego. Dekada Literacka 2001 nr 7/8 s. 39 (z not....) szczegóły 
  Brzozowski Stanisław
723.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 28 (not....) szczegóły 
  Budzińska Bożena Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
724.wiersz: Budzińska Bożena: Noc XV. Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 13  szczegóły 
725.wiersz: Budzińska Bożena: Odwieczne tematy. Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 13  szczegóły 
  Budzyńska Małgorzata
726.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obsura. Dekada Literacka 2003 nr 9/10 s. 123 (nota; błędnie podano nazwisko autorki książki: Małgorzata Budrzyńska...) szczegóły 
727.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 9/10 s. 123 (nota; błędnie podano nazwisko autorki książki: Małgorzata Budrzyńska...) szczegóły 
  Buechner Stefan
    proza (alfabet tytułów)
728.proza: Buechner Stefan: Pierwszy lot. Dekada Literacka 1993 nr 20 s. 6-7  szczegóły 
  Bujańska Maria
729.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 23 (nota...) szczegóły 
730.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 135 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
731.wiersz: Bujańska Maria: Erotyk 1 (Jestem w tobie...). Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 25  szczegóły 
732.wiersz: Bujańska Maria: Erotyk 2 (Jestem z Tobą...). Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 25  szczegóły 
733.wiersz: Bujańska Maria: Erotyk 3 (Jesteś już daleko...). Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 25  szczegóły 
734.wiersz: Bujańska Maria: Małe kłamstwo. Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 12  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
735.proza: Bujańska Maria: Kleszcze [fragm.]. Dekada Literacka 1991 nr 7 s. 4 (z not....) szczegóły 
736.proza: Bujańska Maria: Kleszcze (II). Dekada Literacka 1992 nr 5 s. 10  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
737.zgon: Dekada Literacka 1999 nr 7/8 s. 2 (zmarła: 5 IX 1999; nekrolog...) szczegóły 
  Bujnicki Teodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
738.artykuł: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 127 (not. dot. daty zgonu...) szczegóły 
  Bujnowski Józef
739.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mrowczyk Ewa: Jeszcze jeden powrót. Dekada Literacka 1994 nr 3 s. 9  szczegóły 
  Bulanowski Marek Oktawian
    wiersze (alfabet tytułów)
740.wiersz: Bulanowski Oktawian: Nasycenie. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 11  szczegóły 
741.wiersz: Bulanowski Marek Oktawian: Okruchy nieba. Dekada Literacka 1998 nr 3 s. 13  szczegóły 
742.wiersz: Bulanowski Marek Oktawian: Z kotem na kolanach. Dekada Literacka 1998 nr 3 s. 13  szczegóły 
743.wiersz: Bulanowski Oktawian: Zaproszenie. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 11  szczegóły 
744.wiersz: Bulanowski Oktawian: Zmącony widok. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 11  szczegóły 
  Bulsza Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
745.wiersz: Bulsza Piotr: Noc i dzień. Dekada Literacka 1993 nr 4 s. 12 (z not. o aut., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Buryła Wacław
    wiersze (alfabet tytułów)
746.wiersz: Buryła Wacław: Miłość jest jedynym wierszem. Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 11 (z notą...) szczegóły 
747.wiersz: Buryła Wacław: Nie płacz po miłości. Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 11 (z not....) szczegóły 
748.wiersz: Buryła Wacław: O Bogu. Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 11 (z not....) szczegóły 
749.wiersz: Buryła Wacław: Po ra czterdziesty pierwszy. Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 11 (z not....) szczegóły 
  Burzyńska Anna
750.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Pojedynek na paradoksy z postmodernizmem. Dekada Literacka 1998 nr 3 s. 14  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
751.proza: Burzyńska Anna: Fabulant. Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 10-13  szczegóły 
  Bystrzyński Maciej
    wiersze (alfabet tytułów)
752.wiersz: Bystrzyński Maciej: Cyngiel i upust. Dekada Literacka 1992 nr 37 [1] s. 12 (z not.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
753.wiersz: Bystrzyński Maciej: Dobranocka dla napromienionych dzieci. Dekada Literacka 1992 nr 37 [1] s. 12 (z not.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
754.wiersz: Bystrzyński Maciej: Pragnienie. Dekada Literacka 1992 nr 37 [1] s. 12 (z not.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chciuk Andrzej
755.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gawliński Stanisław: Emigracyjne rozrachunki ze stalinizmem po 1956 r. (cz. III). Andrzej Chciuk: "Towarzysze z Bezpieczeństwa. Powieść, daj Boże, historyczna" Londyn 1970. Dekada Literacka 1992 nr 14 s. 10-11  szczegóły 
  Chmielewska Joanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
756.artykuł: Mrowczyk Ewa: Całe zdanie czytelnika. O kryminałach Joanny Chmielewskiej. Dekada Literacka 1995 nr 10 s. 13  szczegóły 
  Chojnowski Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
757.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Domostwo. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 51  szczegóły 
758.wiersz: Chojnowski Zbigniew: Opuścić klęskę. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 51  szczegóły 
  Chomerska Michalina
    wiersze (alfabet tytułów)
759.wiersz: Chomerska Michalina: Chińczycy mówią.... Dekada Literacka 1993 nr 18 s. 12 (z not. autobiogr. , w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Chorabik Marek
760.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: List z południa. Dekada Literacka 1997 nr 4 s. 12  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 4 s. 19 (not....) szczegóły 
  Choromański Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
761.wiersz: Choromański Michał: Gdy moja żona gasła cicho. Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 21 (z notą Elżbiety Zechenter-Spławińskiej i Zofii Dziechciaruk; sprost. b...) szczegóły 
762.wiersz: Choromański Michał: Ja ladon'ju prikryl tvoju smugluju grud' = Położyłem dziś dłoń na twą pierś, smagłą pierś. Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 21 (tekst równoległy rosyjski i polski; z notą Elżbiety Zechenter-Spławińs...) szczegóły 
763.wiersz: Choromański Michał: Na stół stawiając bukiet róż (Brat i siostra). Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 21 (z notą Elżbiety Zechenter-Spławińskiej i Zofii Dziechciaruk...) szczegóły 
764.wiersz: Choromański Michał: Razocharovanie = Rozczarowanie. Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 21 (tekst równoległy rosyjski i polski; z notą Elżbiety Zechenter-Spławińs...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
765.artykuł: Kosińska Agnieszka: Literatura choromaniaków. Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 20 (charakterystyka twórczości; z portr. Choromańskiego, rys. Stanisław Ig...) szczegóły 
  Chrzanowski Tadeusz
766.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 134 (nota...) szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2001 nr 7/8 s. 137 (nota...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
767.proza: Chrzanowski Tadeusz: Kraków jako taki i co z tego wynika. Dekada Literacka 1991 nr 23 s. 1-2 (fel....) szczegóły 
768.proza: Chrzanowski Tadeusz: Paryskie Vanitasy. Dekada Literacka 1991 nr 14 s. 5  szczegóły 
  Chwin Stefan
769.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maciąg Włodzimierz: Źródła wierności. Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 12  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
770.wywiad: Malatyńska Maria: O rzeczach i sztuce. Dekada Literacka 2001 nr 7/8 s. 12-21 (z fot.; z not. S. Chwinie i M. Malatyńskiej...) szczegóły 
  Chwistek Leon
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
771.tekst paraliteracki: Chwistek Leon: Myśli na karnawał. Dekada Literacka 1991 nr 11 s. 7  szczegóły 
  Chwistek Marcin
    proza (alfabet tytułów)
772.proza: Chwistek Marcin: Sto minut każdej nocy. Dekada Literacka 1993 nr 4 s. 6-7  szczegóły 
  Cielesz Piotr
773.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 135 (nota...) szczegóły 
774.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lisowski Krzysztof: Źródła poezji. Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 19  szczegóły 
  Cieński Marcin
    proza (alfabet tytułów)
775.proza: Cieński Marcin: Tajemnica Różanego Ogrodu. Dekada Literacka 1991 nr 23 s. 6 (z not....) szczegóły 
  Cieplak Jarosław Aleksander
    wiersze (alfabet tytułów)
776.wiersz: Cieplak Jarosław Aleksander: Ewangelia miasta. Dekada Literacka 1993 nr 6 s. 12 (z not. o aut., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Curyło Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
777.wiersz: Curyło Jan: Najłatwiej przyjaźnić się z .... Dekada Literacka 1991 nr 21 s. 8 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
778.wiersz: Curyło Jan: Najmocniej pachną stare.... Dekada Literacka 1991 nr 21 s. 8 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Cybulska Maja Elżbieta
779.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 8 (not5...) szczegóły 
  Czałczyńska Barbara
    proza (alfabet tytułów)
780.proza: Czałczyńska Barbara: Inżynier T.. Dekada Literacka 1991 nr 20 s. 3  szczegóły 
781.proza: Czałczyńska Barbara: Mój pierwszy autorski wieczór. Dekada Literacka 1992 nr 2 s. 7  szczegóły 
782.proza: Czałczyńska Barbara: Odwiedziny. Dekada Literacka 1991 nr 17 s. 3  szczegóły 
783.proza: Czałczyńska Barbara: Pan J. opowiada. Dekada Literacka 1993 nr 11 s. 6  szczegóły 
784.proza: Czałczyńska Barbara: Pan Wydra. Dekada Literacka 1991 nr 10 s. 3  szczegóły 
785.proza: Czałczyńska Barbara: Pani Schreiberowa. Dekada Literacka 1990 nr 4 s. 7  szczegóły 
786.proza: Czałczyńska Barbara: Początek zakończenie. Dekada Literacka 1993 nr 11 s. 7  szczegóły 
787.proza: Czałczyńska Barbara: Posada. Dekada Literacka 1992 nr 15/16 s. 10  szczegóły 
788.proza: Czałczyńska Barbara: Rodaczka. Dekada Literacka 1992 nr 21 s. 6-7  szczegóły 
789.proza: Czałczyńska Barbara: Rynek Główny rok 1945. Dekada Literacka 1994 nr 5 s. 6  szczegóły 
790.proza: Czałczyńska Barbara: Rzeczy. Dekada Literacka 1991 nr 31 s. 6  szczegóły 
791.proza: Czałczyńska Barbara: Skarb. Dekada Literacka 1991 nr 31 s. 6  szczegóły 
792.proza: Czałczyńska Barbara: Szafa. Dekada Literacka 1993 nr 21 s. 6  szczegóły 
  Czapski Józef
793.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sabor Agnieszka: "... i pisze się procent od kontemplacji". Dekada Literacka 1991 nr 31 s. 8  szczegóły 
794.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 16 (not....) szczegóły 
recenzja: Rogatko Bogdan: Józef Czapski - artysta nieznany. Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 13 (z portr. Tadeusza Różewicza, rys. Aleksander Pieniek...) szczegóły 
795.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 17 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
796.artykuł: Baranowa Anna: Czapski - artysta spełniony. Dekada Literacka 1993 nr 3 s. 2 (z fot....) szczegóły 
797.artykuł: Rodziński Stanisław: Z Czapskim w Maisons-Laffitte. Dekada Literacka 1992 nr 24/1 s. 7 (biogr., z okazji otrzymania nominacji na Honorowego Profesora Akademii...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
798.ikonografia: Dekada Literacka 1991 nr 23 s. 12 (karyk.; rys. Andrzej Zaręba...) szczegóły 
799.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Solewski Rafał: Uspokojenie. Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 16  szczegóły 
  Czaykowski Bogdan
800.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ligęza Wojciech: Katastrofy i epifanie. O poezji Bogdana Czaykowskiego. Dekada Literacka 1992 nr8 s. 1, 5  szczegóły 
  Czernecki Roman
801.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 6/7 s. 16 (nota...) szczegóły 
  Czerniawski Adam
802.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dąbrowski Tadeusz: Książka, o której należy milczeć. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 78-80  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
803.artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 2 (not. o spotkaniu autorskim, Kraków, V 1995...) szczegóły 
804.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ligęza Wojciech: "Widok Delft": literatura i trwanie. Dekada Literacka 1997 nr 6/7 s. 19-20  szczegóły 
  Czycz Stanisław
805.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 20 (not....) szczegóły 
806.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 129 (nota...) szczegóły 
807.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 3 s. 20 (not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
808.artykuł: Kurdziel Bronisław: W literaturę uchwyceni. Dekada Literacka 1997 nr 4 s. 8-9 (wyw., rozm. Krzysztof Lisowski; fragm. ks.: Stanisław Czycz Mistrz Cie...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
809.zgon: Lisowski Krzysztof: Stanisław Czycz (1929-1996). Dekada Literacka 1996 nr 7/8 s. 4 (zmarł: 1996; wspomn. pośm....) szczegóły 
810.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Tobolewski Marek: Czytanie (nie)Czycza. Dekada Literacka 1999 nr 7/8 s. 8-9 (z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ć
  Ćwikliński Krzysztof
811.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dłuski Stanisław: Nazywanie bólu. Dekada Literacka 1993 nr 21 s. 9  szczegóły 
  Ćwiora Antoni
    wiersze (alfabet tytułów)
812.wiersz: Ćwiora Antoni: Popiwkowe tango. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 12 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Danilewicz-Zielińska Maria
813.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 7 s. 13 (not....) szczegóły 
  Dawidejt Tadeusz
814.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 17 (not....) szczegóły 
  Dąbrowska Maria
815.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 24 (not....) szczegóły 
  Dąbrowski Stanisław (1930-2007)
816.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 15 (not....) szczegóły 
  Dąbrowski Tadeusz (ur. 1979)
    wiersze (alfabet tytułów)
817.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Erotyk do włosów Agnieszki (dla Simone Weil). Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 9 (z not....) szczegóły 
818.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Id. Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 9 (z not....) szczegóły 
819.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Modlitwa (plik roboczy). Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 10 (z not., s. 9...) szczegóły 
820.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Niewidomi. Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 10 (z not., s. 9...) szczegóły 
821.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Rozdzielczość. Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 11 (z not., s. 9...) szczegóły 
822.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Traktat zoologiczny (społecznie zaangażowany). Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 12 (z not., s. 9...) szczegóły 
823.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Wiara. Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 10 (z not., s. 9...) szczegóły 
824.wiersz: Dąbrowski Tadeusz: Wyprawa po pieluchy. Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 13 (z not., s. 9...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
825.ikonografia: Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 8 (fot....) szczegóły 
  Dembosz Jacek
826.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Turaj-Kalińska Katarzyna: Cała wsztecz. Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 15, 19  szczegóły 
  Dichter Wilhelm
827.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siwor Dorota: Ucieczka z lodowego pałacu. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 22-23  szczegóły 
  Długosz Leszek
    wiersze (alfabet tytułów)
828.wiersz: Długosz Leszek: Leci leci, czyli spotkanie z Bursą. Dekada Literacka 1998 nr 8/9 s.15 (z fot. Andrzeja Bursy z szynem...) szczegóły 
829.wiersz: Długosz Leszek: Piękne zaświaty czyli spotkanie z panią Otwinowską. Dekada Literacka 1999 nr 11/12 s. 27  szczegóły 
830.wiersz: Długosz Leszek: Tamto okno (Pamięci Edyty z Mertlików Gałuszkowej-Sicińskiej). Dekada Literacka 1993 nr 10 s. 10 (z fot. Edyty Sicińskiej i not. o niej...) szczegóły 
  Dłuska Maria
    zgon (alfabet autorów)
831.zgon: Balbus Stanisław: Pani Profesor. Dekada Literacka 1992 nr8 s. 2 (zmarła: 30 III 1992; z fot....) szczegóły 
  Dłuski Stanisław
832.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 13 (not....) szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Piękny dom Stanisława Dłuskiego. Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 12  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
833.wiersz: Dłuski Stanisław: Oda do "ja" lirycznego, czyli wydrążonego naczynia. Dekada Literacka 1996 nr 10 s. 1  szczegóły 
  Dobosz Andrzej
834.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (kl): Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 119 (nota...) szczegóły 
835.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fik Marta: Portret inteligenta. Dekada Literacka 1994 nr 5 s. 1, 10 (z fot....) szczegóły 
  Dobreńko Grażyna
836.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 7 s. 13 (not....) szczegóły 
837.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 10 s. 18 (not....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
838.wiersz: Dobreńko-Falecka Grażyna: Z czwartego piętra. Dekada Literacka 1991 nr 27 s. 4  szczegóły 
  Dobrowolski Ryszard
839.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozela Robert: Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 121  szczegóły 
  Dróżdż Stanisław
840.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Potocka Marianna: Tekst w postaci słowa. Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 107-111 (spraw. z wystawy prezentującej twórczość poetycko-wizualną Stanisława ...) szczegóły 
  Dunin Kinga
841.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 17 (not....) szczegóły 
  Dutka Agnieszka
    proza (alfabet tytułów)
842.proza: Dutka Agnieszka: Basy Pani K.. Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 10-12  szczegóły 
843.proza: Dutka Agnieszka: Herr Flik. Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 10-12  szczegóły 
844.proza: Dutka Agnieszka: O otwieraniu i nieotwieraniu. Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 8-9 (z not....) szczegóły 
845.proza: Dutka Agnieszka: Opowiadanie o nadwrażliwym człowieku. Dekada Literacka 1992 nr 3 s. 6-7  szczegóły 
846.proza: Dutka Agnieszka: Wojna. Dekada Literacka 1999 nr 11/12 s. 14-15  szczegóły 
  Dymny Wiesław
    wiersze (alfabet tytułów)
847.wiersz: Dymny Wiesław: Mam w nosie. Dekada Literacka 1992 nr 11/12 s. 24  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
848.kult: Dekada Literacka 1991 nr 13 s. 8 (not. spraw. z imprez pośw. pamięci Wiesława Dymnego w Szczecinie, 1991...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Ego Walter
    proza (alfabet tytułów)
849.proza: Ego Walter: Tata. Dekada Literacka 1995 nr 6 s. 8-9  szczegóły 
  Elektorowicz Leszek
850.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zarębianka Zofia: W pułapce Niewiadomego. Dekada Literacka 1994 nr 1 s. 8  szczegóły 
851.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kornhauser Julian: Spoiwo i kres. Dekada Literacka 1994 nr 6 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
852.wiersz: Elektorowicz Leszek: Koniec roku. Dekada Literacka 1992 nr 24/1 s. 6  szczegóły 
853.wiersz: Elektorowicz Leszek: Sucha woda. Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 11  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
854.proza: Elektorowicz Leszek: Czy nowomowa zniknęła?. Dekada Literacka 1990 nr 3 s. 2 (fel....) szczegóły 
855.proza: Elektorowicz Leszek: Kąsania Rzplitej. Dekada Literacka 1991 nr 19 s. 8 (fel....) szczegóły 
856.proza: Elektorowicz Leszek: Nieosiągalna. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 7-8  szczegóły 
857.proza: Elektorowicz Leszek: Ściagany. Dekada Literacka 1992 nr 18 s. 7  szczegóły 
858.proza: Elektorowicz Leszek: Świąteczne refleksje. Dekada Literacka 1990 nr 4 s. 1 (fel....) szczegóły 
859.proza: Elektorowicz Leszek: Trzy razy Nie. Dekada Literacka 1991 nr 17 s. 2 (fel....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
860.tekst paraliteracki: Elektorowicz Leszek: Amnezja i eter. Dekada Literacka 1992 nr 5 s. 12  szczegóły 
861.tekst paraliteracki: [Elektorowicz Leszek] (el): Camera obscura. Dekada Literacka 1991 nr 9, 12, 14, 16, 20, 26-27, 31, 32, (rubryka not. koment., podp. (el), (le)...) szczegóły 
862.tekst paraliteracki: Elektorowicz Leszek: Między pielgrzymkami. Dekada Literacka 1991 nr 27 s. 11  szczegóły 
863.tekst paraliteracki: Elektorowicz Leszek: Muzyczysko i Pavarotti. Dekada Literacka 1993 nr 16 s. 12  szczegóły 
864.tekst paraliteracki: Elektorowicz Leszek: Sposoby na Europę. Dekada Literacka 1992 nr 13 s. 12  szczegóły 
865.tekst paraliteracki: Elektorowicz Leszek: Szkoła kultury intelektualnej. Dekada Literacka 1991 nr 30 s. 8 (rec. ks....) szczegóły 
866.tekst paraliteracki: Elektorowicz Leszek: Tragedia dzieci na Ukrainie. Dekada Literacka 1991 nr 7 s. 1-3  szczegóły 
  Esden-Tempski Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
867.proza: Esden-Tempski Stanisław: Kundel [pow., fragm.:] Elsynor. Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 10-12  szczegóły 
  Estreicher Karol (1906-1984)
868.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Markiewicz Henryk] (hm): Co się nie zmieściło w "Camerze". Dekada Literacka 2002 nr 7/8 s. 133-134  szczegóły 
869.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Markiewicz Henryk] (hm): Co się nie zmieściło w "Camerze". Dekada Literacka 2002 nr 7/8 s. 133-134  szczegóły 
870.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 127 (nota o błędach w odczytaniu tekstu...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
871.artykuł: Rożek Michał: Krakowianin z krwi i kości (W 85. rocznicę urodzin Profesora Karola Estreichera <1906-1984>). Dekada Literacka 1991 nr 17 s. 4  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fajfer Zenon
    wiersze (alfabet tytułów)
872.wiersz: Fajfer Zenon: Limeryk nekrofila czyli o tajemniczym liście w butelce wykopanym przezeń podczas rutynowych a wielce frapujących czynności. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 36-37 (z not....) szczegóły 
  Falecki Lesław
    wiersze (alfabet tytułów)
873.wiersz: Falecki Lesław: Kiedy kropla rosy.... Dekada Literacka 1991 nr 27 s. 4  szczegóły 
  Feusette Tymon
874.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 7/8 s. 139 (nota...) szczegóły 
  Fik Marta
    zgon (alfabet autorów)
875.zgon: Dekada Literacka 1995 nr 10 s. 2 (zmarła: 11 XII 1995...) szczegóły 
  Filipiak Izabela
876.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kosińska Agnieszka: Absolutna pamięć pewnego pokolenia. Dekada Literacka 1995 nr 6 s. 12  szczegóły 
877.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ciupek Marcin: Kobieta w Nowym Jorku. Dekada Literacka 1993 nr 15 s. 9  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
878.wywiad: Kosińska Agnieszka: Niech się stanie sztuczność. Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 3, 10-12 (z fot....) szczegóły 
  Filipowicz Kornel
879.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 7 s. 13 (not....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
880.wiersz: Filipowicz Kornel: Dzieciństwo. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 7 (z notą...) szczegóły 
881.wiersz: Filipowicz Kornel: Krzak gorejący. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 7 (z notą...) szczegóły 
882.wiersz: Filipowicz Kornel: Piosenka czeska. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 7 (z notą...) szczegóły 
883.wiersz: Filipowicz Kornel: Starzy żołnierze. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 7 (z notą...) szczegóły 
884.wiersz: Filipowicz Kornel: W złą pogodę. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 7 (z notą...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
885.proza: Filipowicz Kornel: Powojnne lata Grupy Krakowskiej. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 3-5 (wspomn.; z fot....) szczegóły 
886.proza: Filipowicz Kornel: Powrót. Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 31-48 (z notą wstępną o utworze, z not. o K. Filipowiczu...) szczegóły 
887.proza: Filipowicz Kornel: Zazdrość. Dekada Literacka 1990 nr 1 s. 1, 4-5 (z not....) szczegóły 
888.proza: Filipowicz Kornel: Zazdrość. Dekada Literacka 1995 nr 1 s. 8-10 (z notą...) szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
889.listy: Filipowicz Kornel: [Listy]. Dekada Literacka 2000 nr 4/5 s. 7-8, 12-13 (adresaci: Karl Dedecius (5 z l. 1966-67, 1973, 1977), Tadeusz Różewicz...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
890.artykuł: Balbus Stanisław: Poetycki testament prozaika. Dekada Literacka 1992 nr 19 s. 1, 3 (z fot....) szczegóły 
891.artykuł: Chrzanowski Tadeusz: Wspomnienie o Kornelu. Dekada Literacka 1990 nr 4 s. 2  szczegóły 
892.artykuł: Czarniecki Stanisław: Spotkania. Dekada Literacka 2000 nr 4/5 s. 6 (wspomn. z okazji 10. rocznicy śmierci...) szczegóły 
893.artykuł: Dedecius Karl: Dekada Literacka 2000 nr 4/5 s. 7 (wspomn. z okazji 10. rocznicy śmierci...) szczegóły 
894.artykuł: Dekada Literacka 2000 nr 4/5 s. 5 (biogram...) szczegóły 
895.artykuł: Dutka Agnieszka: Co u Pana słychać?. Dekada Literacka 1992 nr 6 s. 7, 11 (wspomn....) szczegóły 
896.artykuł: Filipowicz Aleksander: Czy warto mieć sławnych rodziców? Wspomnienie o wycieczkach kajakowych po Wiśle. Dekada Literacka 2000 nr 4/5 s. 10-11 (z fot., z faks. listów Kornela Filipowicza i Marii Jaremy...) szczegóły 
897.artykuł: Lipska Ewa: Kornel. Dekada Literacka 2000 nr 4/5 s. 5 (wspomn.; z fot., z kolażem Ewy Lipskiej...) szczegóły 
898.artykuł: Maciąg Włodzimierz: Tajemnice metonimii. Wokół opowiadań Kornela Filipowicza. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 8-9 (szerzej nt. opowiadania "Egzekucja w zoo"...) szczegóły 
899.artykuł: Rogatko Bogdan: "Pismo". Dekada Literacka 2000 nr 4/5 s. 6 (wspomn. nt. współpracy z Miesięcznikiem Małopolskim, z okazji 1...) szczegóły 
900.artykuł: Szczepański Jan Józef: Kornel. Dekada Literacka 2000 nr 4/5 s. 1 (wspomnienie w 10. rocznicę śmierci; z fot....) szczegóły 
901.artykuł: Trzupek Jan: Ryby w rzece. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 6 (wspomn. m.in. nt. Kornela Filipowicza i jego żony Marii Jaremy...) szczegóły 
902.artykuł: Vogler Henryk: Do zobaczenia się, Kornelu. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 80-83 (wspomnienie; z not. o H. Voglerze...) szczegóły 
903.artykuł: Walas Teresa: O Kornelu Filipowiczu. Dekada Literacka 1990 nr 1 s. 5 (z fot....) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
904.korespondencja: Kornel Filipowicz w korespondencji. Dekada Literacka 2000 nr 4/5 s. 7-8, 12-13 (listy do Kornela Filipowicza, nadawcy: Karl Dedecius (z 1988), Stanisł...) szczegóły 
  Filippi Paulina
    wiersze (alfabet tytułów)
905.wiersz: Filippi Paulina: Wytchnienie. Dekada Literacka 1999 nr 4 s. 19 (z not., w rubryce: Hyde Park...) szczegóły 
  Fink Ida
906.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 120 (nota...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
907.proza: Fink Ida: Ptaki. Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 10  szczegóły 
  Flacht Urszula
    proza (alfabet tytułów)
908.proza: Flacht Urszula: Być takim ptaszkiem.... Dekada Literacka 1991 nr 15 s. 8 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Flaszen Ludwik
    proza (alfabet tytułów)
909.proza: Flaszen Ludwik: Księga (Fragmenty). Dekada Literacka 1997 nr 8/9 s. 19  szczegóły 
910.proza: Flaszen Ludwik: Zaklęte w wieprze. Dekada Literacka 1997 nr 8/9 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
911.artykuł: Goślicki Jan: Rozpacz zorganizowana (2) Ludovicus Triumphalis. Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 1, 6-7 (szerzej nt. "Cyrografu"; z fot....) szczegóły 
912.artykuł: Sola Barbara: Flaszen! Flaszen!. Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 19 (relacja ze spotkań Ludwika Flaszena z publicznością we Wrocławiu, IV 1...) szczegóły 
913.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cyrograf '97: avec humilite. Dekada Literacka 1997 nr 4 s. 4-5  szczegóły 
artykuł: Le Bihan Adrien: Nostalgiczna księga przeczuć. Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 1, 2, 6, 7, 8 (przedmowa do francuskiej edycji "Cyrografu"...) szczegóły 
  Florek Stefan Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
914.wiersz: Florek Stefan Andrzej: Anatomische Vorlesung von doktor Joan Deijman. Dekada Literacka 1993 nr 19 s. 4 (z not....) szczegóły 
915.wiersz: Florek Stefan Andrzej: Kolacja. Dekada Literacka 1993 nr 19 s. 4  szczegóły 
916.wiersz: Florek Stefan Andrzej: Ofiara. Dekada Literacka 1993 nr 19 s. 4  szczegóły 
917.wiersz: Florek Stefan Andrzej: Zagłada małego miasteczka. Dekada Literacka 1993 nr 19 s. 4  szczegóły 
  Foks Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
918.wiersz: Foks Darek: Sonet drogi. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 13  szczegóły 
  Frajlich Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
919.wiersz: Frajlich Anna: Ciągle i wciąż. Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 6  szczegóły 
920.wiersz: Frajlich Anna: Eurydyki list odnaleziony. Dekada Literacka 1994 nr 18/19 s. 6  szczegóły 
921.wiersz: Frajlich Anna: Miarka czasu. Dekada Literacka 1994 nr 18/19 s. 6  szczegóły 
922.wiersz: Frajlich Anna: Rozmyślania przy klimakterium. Dekada Literacka 1994 nr 18/19 s. 6  szczegóły 
923.wiersz: Frajlich Anna: Tu jestem. Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 6  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
924.proza: Frajlich Anna: Z nowojorskiej perspektywy. Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 11 (dziennik...) szczegóły 
925.proza: Frajlich Anna: Z nowojorskiej perspektywy. Dekada Literacka 1995 nr 7 s. 11, nr 8 s. 11 (dziennik...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
926.artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 2 (not. o spotkaniu autorskim, Kraków, V 1995...) szczegóły 
  Fredro Aleksander
927.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 135 (nota...) szczegóły 
  Frołow Sylwia
    proza (alfabet tytułów)
928.proza: Frołow Sylwia: Karnisz. Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 13  szczegóły 
  Fronczek Zbigniew Włodzimierz
    proza (alfabet tytułów)
929.proza: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Lepsze u nas w Kołomyi. Dekada Literacka 1995 nr 7 s. 10  szczegóły 
930.proza: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Leśmian mój i wasz, czyli o wyższości butów nad kapeluszem. Dekada Literacka 2002 nr 7/8 s. 82-87 (esej, szerzej o Bolesławie Leśmianie; z not. o Z.W. Fronczku...) szczegóły 
  Fryckowski Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
931.wiersz: Fryckowski Jerzy: Moja ulica. Dekada Literacka 1993 nr 17 s. 12 (z not. o aut., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Fulińska Agnieszka
    proza (alfabet tytułów)
932.proza: Fulińska Agnieszka: Dalszych ciągów czar. Dekada Literacka 1992 nr 10 s. 9 (fel....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gaiński Waldemar Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
933.wiersz: Gaiński Waldemar M.: Może jesteś tą kobietą. Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 4 (z notą...) szczegóły 
934.wiersz: Gaiński Waldemar M.: Nieśmiertelni (Bogdanowi Lachowiczowi). Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 4 (z notą...) szczegóły 
935.wiersz: Gaiński Waldemar M.: Wszystko. Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 4 (z notą...) szczegóły 
  Gałczyński Konstanty Ildefons
936.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 10 (not....) szczegóły 
937.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wyka Marta: Bestsellery i inne. Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 13  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
938.artykuł: Wyka Marta: Wjazd na wielorybie, albo Gałczyński dziś. Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 108-111  szczegóły 
  Garbaczewska-Pawlikowska Zofia
939.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 7/8 s. 18 (not....) szczegóły 
940.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 10 s. 19 (not....) szczegóły 
941.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 6 s. 13 (not....) szczegóły 
942.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 24 (not....) szczegóły 
943.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 136 (not....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
944.wiersz: Garbaczewska-Pawlikowska Zofia: Monety nie wiem dlaczego.... Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 20 (z not., w rubryce: Hyde Park Czytelników...) szczegóły 
945.wiersz: Garbaczewska-Pawlikowska Zofia: Święto. Dekada Literacka 1994 nr 2 s. 12 (z notą o aut.; w rubryce: Hyde Park Czytelników...) szczegóły 
  Gardela Zofia
    wiersze (alfabet tytułów)
946.wiersz: Gardela Zofia: Rzucona. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 69  szczegóły 
  Garliński Józef
947.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Korczak Jerzy: Świat ocalonej pamięci. Dekada Literacka 1994 nr 8 s. 8  szczegóły 
  Gaszyński Konstanty
    wiersze (alfabet tytułów)
948.wiersz: Gaszyński Konstanty: Gość Czeczeńca. Dekada Literacka 1995 nr 1 s. 11  szczegóły 
  Gąsiorowski Krzysztof
949.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 136 (not....) szczegóły 
  Gebhardt Agata
    wiersze (alfabet tytułów)
950.wiersz: Gebhardt Agata: Niewygodna już troszkę.... Dekada Literacka 1992 nr 5 s. 12 (z not.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
951.wiersz: Gebhardt Agata: Statystycznie rzecz ujmując.... Dekada Literacka 1992 nr 5 s. 12 (z not.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
952.wiersz: Gebhardt Agata: Tej chwili już nie ma.... Dekada Literacka 1992 nr 5 s. 12 (z not.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Geisler Robert
    wiersze (alfabet tytułów)
953.wiersz: Geisler Robert: Daję, abyś Ty mi dał.... Dekada Literacka 1993 nr 3 s. 12 (z not. o aut., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Gibas Jarosław
954.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Zabłąkani w Tekstolandii, albo jak bardzo martwy jest Abraham Freundendlich. Dekada Literacka 1998 nr 6/7 s. 17  szczegóły 
  Giedroyc Jerzy
955.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogatko Bogdan: Redaktor. Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 12  szczegóły 
956.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 134 (dot. art. Renaty Gorczyńskiej; not....) szczegóły 
polemika: Gorczyńska Renata: List wyjaśniający do autora rubryki "Camera obscura". Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 135 (list do red.; z odp. Henryka Markiewicza, podp. (HM)...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
957.artykuł: Prokop Jan: Zrozumieć pobratymców. Dekada Literacka 1993 nr 12/13 s. 8-9 (z fot....) szczegóły 
958.artykuł: Rogatko Bogdan: Rola nie skończona. Dekada Literacka 1991 nr 31 s. 12 (fel....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
959.zgon: Rogatko Bogdan: Koniec epoki. Jerzy Giedroyc 1906-2000. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 2 (zmarł: 14 IX 2000; z fragm. listów Jerzego Giedroycia do Bogdana Rogat...) szczegóły 
  Gizella Jerzy
960.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 130 (nota...) szczegóły 
961.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 3/4 s. 118 (nota...) szczegóły 
962.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 24 (not....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
963.wiersz: Gizella Jerzy: Granica. Dekada Literacka 1992 nr 5 s. 5 (z notą...) szczegóły 
964.wiersz: Gizella Jerzy: Idy marcowe. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 52 (z not....) szczegóły 
965.wiersz: Gizella Jerzy: Nieudana wycieczka na Florydę. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 53 (z not....) szczegóły 
966.wiersz: Gizella Jerzy: Pastylka jodu. Dekada Literacka 1992 nr 5 s. 5 (z notą...) szczegóły 
967.wiersz: Gizella Jerzy: Po zachodzie. Dekada Literacka 1992 nr 5 s. 5 (z notą...) szczegóły 
968.wiersz: Gizella Jerzy: Postęp podstępu. Dekada Literacka 2001 nr 7/8 s. 25 (z not....) szczegóły 
969.wiersz: Gizella Jerzy: Potrząsanie kwiatem nowości. Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 11 (z not....) szczegóły 
970.wiersz: Gizella Jerzy: Prostopadłościan. Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 7  szczegóły 
971.wiersz: Gizella Jerzy: Weterani wojny trojańskiej. Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 11 (z not....) szczegóły 
972.wiersz: Gizella Jerzy: Żywot przecięty na dwa tysiąclecia. Dekada Literacka 2001 nr 7/8 s. 24  szczegóły 
  Glikson Paweł
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
973.artykuł: Loew Ryszard: Ażeby nie był zapomniany. Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 8-9 (biogr. i twórczość...) szczegóły 
  Głębski Jacek
974.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nawrocki Michał: Puszki z nagrodami. Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 4-6, 13  szczegóły 
  Głowiński Michał
    proza (alfabet tytułów)
975.proza: Głowiński Michał: Burza. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 52-57  szczegóły 
976.proza: Głowiński Michał: Książki, których nie czytałem za młodu. Dekada Literacka 1997 nr 6/7 s. 5, 7 (wspomn....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
977.tekst paraliteracki: Głowiński Michał: Kilka zdań o końcu wieku. Dekada Literacka 1997 nr 10/11 1  szczegóły 
978.tekst paraliteracki: Głowiński Michał: Mój Kraków. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 58-65 (tekst przemów. wygł. podczas wręczenia nagrody im. K. Wyki; z not o au...) szczegóły 
  Goerke Natasza
979.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Nadgryzione ciasteczko. Dekada Literacka 2002 nr 5/6 s. 98-99 (z not. o R. Ostaszewskim...) szczegóły 
980.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bukowski Piotr: Klucz do przestrzeni. Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 12  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Innej puenty nie będzie. Dekada Literacka 1994 nr 16/17 s. 12  szczegóły 
  Gombrowicz Witold
981.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 105 (nota...) szczegóły 
982.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 16 (notka...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
983.proza: Gombrowicz Witold: Dziennik z Rio Ceballos. Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 1  szczegóły 
984.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ligęza Wojciech: Drzewo filozofii. Dekada Literacka 1991 nr 29 s. 9  szczegóły 
985.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 15 (not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
986.artykuł: Florin Magnus, Frostenson Katarina: Dialog w ośmiu aktach. Dekada Literacka 1999 nr 4 s. 8-9 (dwugłos zawierający refleksje nt. twórczości, głównie dramaturgicznej,...) szczegóły 
987.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kosińska Agnieszka: On, Gombrowicz. Dekada Literacka 1991 nr 27 s. 10 (omów....) szczegóły 
988.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bodegard Anders: Plucie. Dekada Literacka 1993 nr 8 s. 12 (fel. nt. pracy nad przekładem "Dziennika"...) szczegóły 
989.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalczykowa Alina: Gombrowiczowska wersja romantycznego buntownika. Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 4  szczegóły 
  Gorczyńska Renata
    proza (alfabet tytułów)
990.proza: Gorczyńska Renata: Kamień. Dekada Literacka 1993 nr 14 s. 6  szczegóły 
  Górdziałek-Miozga Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
991.wiersz: Górdziałek-Miozga Joanna: Tak długo cię nie ma.... Dekada Literacka 1992 nr 3 s. 12 (z not.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
992.wiersz: Górdziałek-Miozga Joanna: Zła żona. Dekada Literacka 1992 nr 3 s. 12 (z not.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Górecka Ania
    wiersze (alfabet tytułów)
993.wiersz: Górecka Ania: Tren do ukochanej. Dekada Literacka 1992 nr 10 s. 12 (z not. o aut.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
994.wiersz: Górecka Ania: Zwierzenia córki Hioba. Dekada Literacka 1992 nr 10 s. 12 (z not. o aut.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Górnicka Izabela
995.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 16 (notka...) szczegóły 
  Górzański Jerzy
996.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 6/7 s. 17 (nota...) szczegóły 
997.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 129 (not....) szczegóły 
  Grabowski Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
998.wiersz: Grabowski Paweł: Dentysta. Dekada Literacka 1993 nr 4 s. 6  szczegóły 
999.wiersz: Grabowski Paweł: Kompetencje. Dekada Literacka 1993 nr 4 s. 6  szczegóły 
1000.wiersz: Grabowski Paweł: W domu społecznej nie-opieki.... Dekada Literacka 1993 nr 4 s. 6  szczegóły 
  Grabski Władysław
1001.dotyczy innego zapisu:
-polemika: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 106  szczegóły 
  Greń Zygmunt
1002.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maciąg Włodzimierz: Miłość wielka i przeklęta. Dekada Literacka 1993 nr 5 s. 8  szczegóły 
  Gretka Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1003.wiersz: Gretka Krzysztof: Mój kapral. Dekada Literacka 1992 nr 20 s. 12 (z not. o aut.; w rubryce: Hyde Park Czytelników...) szczegóły 
  Gretkowska Manuela
1004.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kosińska Agnieszka: Rytm czyli powinność. Dekada Literacka 1994 nr 18/19 s. 13  szczegóły 
1005.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nelicki Aleksander: To jest młoda pisarka. Dekada Literacka 1991 nr 28 s. 9  szczegóły 
1006.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Rzucone w kąt karty tarota, albo w kulturowym ciuchlandzie. Dekada Literacka 1999 nr 4 s. 16  szczegóły 
1007.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 135 (not....) szczegóły 
recenzja: Kozicka Dorota: Dojrzewanie Albertynki. Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 110-113 (z not. o D. Kozickiej...) szczegóły 
1008.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ciupek Marcin: W tym szleńnstwie jest metoda?. Dekada Literacka 1994 nr 1 s. 9  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1009.proza: Gretkowska Manuela: Samica Buddy. Dekada Literacka 1992 nr 24/1 s. 8-9  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1010.wywiad: Kosińska Agnieszka: Nie ma słów. Dekada Literacka 1995 nr 1 s. 3, 10 (z fot....) szczegóły 
  Grochola Katarzyna
1011.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kosińska Agnieszka: Co ludzie czytają. Polska Bridget Jones. Dekada Literacka 2001 nr 10/11 s. 102-105 (z not. o A. Kosińskiej...) szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
1012.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 10 (not....) szczegóły 
  Gross Natan
1013.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wysiecka Joanna: Śladami Natana Mędrca i Franciszka z Asyżu. Dekada Literacka 1992 nr 5 s. 8  szczegóły 
  Grundkowski Jerzy
    proza (alfabet tytułów)
1014.proza: Grundkowski Jerzy: Bestia, moja łajf i ja. Dekada Literacka 1994 nr 7 s. 5  szczegóły 
  Grupiński Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
1015.wiersz: Grupiński Jerzy: List z oknem. Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 4  szczegóły 
1016.wiersz: Grupiński Jerzy: Wiersz z pamięci. Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 4  szczegóły 
1017.wiersz: Grupiński Jerzy: Zaklęcie. Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 4  szczegóły 
  Grydzewski Mieczysław
1018.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ligęza Wojciech: Listy do redaktora. Dekada Literacka 1991 nr 19 s. 6  szczegóły 
  Grygiel Magda
    wiersze (alfabet tytułów)
1019.wiersz: Grygiel Magda: Samotne godziny. Dekada Literacka 1993 nr 7 s. 12 (z not. o aut., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
1020.wiersz: Grygiel Magda: To był cudowny mglisty poranek.... Dekada Literacka 1992 nr 19 s. 12 (z not. o aut.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Grynberg Henryk
1021.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 10 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Rozpamiętywanie. Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 12  szczegóły 
1022.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Misiak Iwona: Otwarte drzwi. Dekada Literacka 1991 nr 7 s. 7 (nota...) szczegóły 
1023.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wysiecka Joanna: Oczami świadka i emigranta. Dekada Literacka 1993 nr 2 s. 9  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1024.wiersz: Grynberg Henryk: Mała improwizacja. Dekada Literacka 1992 nr 6 s. 5  szczegóły 
1025.wiersz: Grynberg Henryk: Nietykalne. Dekada Literacka 1994 nr 18.19 s. 1  szczegóły 
1026.wiersz: Grynberg Henryk: Żyłem w ogrodzie. Dekada Literacka 1994 nr 18/19 s. 4  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1027.proza: Grynberg Henryk: Książki dzieciństwa, którego nie miałem. Dekada Literacka 1992 nr 13 s. 1 (Książki dzieciństwa; wspomn....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1028.wywiad: Wyka Marta: W trzech krajach jednocześnie.... Dekada Literacka 1992 nr 14 s. 3  szczegóły 
  Grzebalski Mariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1029.wiersz: Grzebalski Mariusz: Świadectwo. Dekada Literacka 1991 nr 29 s. 12 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Grzesiak Katarzyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1030.wiersz: Grzesiak Katarzyna: Zacieram ślady [z teago cyklu:] Oszalałeś księżycu.... Dekada Literacka 1993 nr 20 s. 12 (z not. biogr., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Guzy Piotr
1031.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Prokop-Janiec Eugenia: Requiem dla katyńskiej wdowy. Dekada Literacka 1991 nr 14 s. 6  szczegóły 
1032.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gawliński Stanisław: Emigracyjne rozrachunki ze stalinizmem po 1956 r. (cz. II). Piotr Guzy: "Krótki żywot bohatera pozytywnego" (1966). Dekada Literacka 1992 nr 13 s. 4  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Habzda Beata
    wiersze (alfabet tytułów)
1033.wiersz: Habzda Beata: Pora sjesty.... Dekada Literacka 1991 nr 36 s. 12 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
1034.wiersz: Habzda Beata: Przesypuję przez palce ziarenka piasku.... Dekada Literacka 1991 nr 36 s. 12 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Hadasz Krystian
1035.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 118 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1036.wiersz: Hadasz Krystian: Mała niedziela. Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 8  szczegóły 
1037.wiersz: Hadasz Krystian: Octavio Paz. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 12  szczegóły 
1038.wiersz: Hadasz Krystian: Telewizor. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 12  szczegóły 
  Hanczakowski Michał
    wiersze (alfabet tytułów)
1039.wiersz: Hanczakowski Michał: Rozdzielenie. Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 17  szczegóły 
  Harasymowicz Jerzy
1040.dotyczy innego zapisu:
-polemika: J.L.: Co nowego w prasie. Dekada Literacka 1993 nr 10 s. 2  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1041.wywiad: Lisowski Krzysztof: Skąd wyszedłem, tam wróciłem. Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 3-4 (z fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1042.zgon: Dekada Literacka 1999 nr 7/8 s. 2 (zmarł: 21 VIII 1999; nekrolog...) szczegóły 
  Hartman Stanisław
1043.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sabor Agnieszka: Gdy przyjdzie żyć nie w swoich czasach. Dekada Literacka 1999 nr 3 s. 6-7  szczegóły 
  Hartwig Julia
1044.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 105 (nota...) szczegóły 
1045.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kornhauser Julian: Radość patrzenia. Dekada Literacka 1993 nr 2 s. 8  szczegóły 
1046.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 15 (notka...) szczegóły 
1047.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Biedrzycki Krzysztof: Samotność w ogrodzie świata. Dekada Literacka 1999 nr 11/12 s. 10 (z fot....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1048.wiersz: Hartwig Julia: Hesitating over a young poet's book. Dekada Literacka 1997 October [nr specjalny] s. 4 (z not....) szczegóły 
1049.wiersz: Hartwig Julia: Próba. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 12  szczegóły 
1050.wiersz: Hartwig Julia: Spokrewnieni. Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 11  szczegóły 
1051.wiersz: Hartwig Julia: Spotkania. Dekada Literacka 1991 nr 36 s. 9  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1052.proza: Hartwig Julia: Grzeczne lektury. Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 5 (Książki dzieciństwa; wspomn....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1053.artykuł: Dekada Literacka 2001 nr 7/8 okł. (życzenia urodzinowe od redakcji Dekady Literackiej...) szczegóły 
1054.artykuł: Franaszek Andrzej: "Czasem czuję niechęć do własnych wierszy". Dekada Literacka 1993 nr 3 s. 2 (spraw. ze spotk. promocyjngo ks. J. Hartwig "Czułość" (Kraków, 16 XII ...) szczegóły 
  Haupt Zygmunt
1055.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kulik Dariusz: Mozaiki Seurata. Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 19  szczegóły 
  Helbig Brigitta (Brygida)
1056.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kosińska Agnieszka: Przerżnąć drzewo piłą. Dekada Literacka 2002 nr 5/6 s. 118-120 (z not. o A. Kosińskiej...) szczegóły 
  Hemar Marian
    wiersze (alfabet tytułów)
1057.wiersz: Hemar Marian: Panie Poeto, co w kraju Traugutta.... Dekada Literacka 1992 nr 2 s. 10  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1058.artykuł: Nicieja Stanisław Sławomir: Polemika Hemara z Brzechwą. Dekada Literacka 1992 nr 2 s. 10 (dot. polemiki na łamach czas. Szpilki w 1946 wywołanej wierszem...) szczegóły 
  Hen Józef
1059.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbanowski Maciej: Twarze marca. Dekada Literacka 1991 nr 14 s. 6  szczegóły 
1060.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 116 (nota...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1061.proza: Hen Józef: Z księgi drugiej. Dekada Literacka 1991 nr 29 s. 6-7  szczegóły 
  Herbert Zbigniew
1062.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 15 (nota...) szczegóły 
1063.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 135 (not....) szczegóły 
1064.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Fantomy [z tego cyklu:] Przerwy podróżne: Z Herbertem na Krecie. Dekada Literacka 2001 nr 9/10 s. 123-125  szczegóły 
1065.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 24 (not....) szczegóły 
1066.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wyka Marta: Wokół "Martwej natury z wędzidłem". Dekada Literacka 1994 nr 8 s. 5  szczegóły 
1067.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fazan Jarosław: Utopia Pana Cogito. Dekada Literacka 1994 nr 8 s. 4-5 (z fot....) szczegóły 
1068.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: ap: Herbert w Hiszpanii. Dekada Literacka 1993 nr 15 s. 2  szczegóły 
1069.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kornhauser Julian: Zrudziałe cierpienie. Dekada Literacka 1992 nr 13 s. 8  szczegóły 
1070.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 15 (not....) szczegóły 
1071.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 136 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kozicka Dorota: Słowa Herberta. Słowa o Herbercie. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 94-97 (z not. o D. Kozickiej...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1072.wiersz: Herbert Zbigniew: Colantonio - s. Gierolamo e il leone (Karolowi Dedeciusowi z niezłomną przyjaźnią). Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 9  szczegóły 
1073.wiersz: Herbert Zbigniew: Dwaj prorocy - próba głosu. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 1  szczegóły 
1074.wiersz: Herbert Zbigniew: Mitteleuropa. Dekada Literacka 1991 nr 29 s. 1  szczegóły 
1075.wiersz: Herbert Zbigniew: Prayer of Pan Cogito - traveller. Dekada Literacka 1997 October [nr specjalny] s. 5 (z not....) szczegóły 
1076.wiersz: Herbert Zbigniew: Prośba. Dekada Literacka 1991 nr 24 s. 3  szczegóły 
1077.wiersz: Herbert Zbigniew: Spacer Dinozaurów (Janowi Adamskiemu). Dekada Literacka 1991 nr 29 s. 1  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1078.listy: Herbert Zbigniew: [List]. Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 9 (do Karla Dedeciusa z 1994; z koment. K. Dedeciusa; zawiera także faks....) szczegóły 
1079.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 134 (nota...) szczegóły 
1080.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 131 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kozicka Dorota: Słowa Herberta. Słowa o Herbercie. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 94-97 (z not. o D. Kozickiej...) szczegóły 
1081.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 14 (not....) szczegóły 
1082.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 15 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1083.artykuł: Ligęza Wojciech: Przeciw rozpaczy. Dekada Literacka 1992 nr 24/1 s. 3, 6 (esej...) szczegóły 
1084.artykuł: Szaruga Leszek: Dzieło zamknięte. Dekada Literacka 1998 nr 8/9 s. 1, 10-11 (szkic o poezji Zbigniewa Herberta, z fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1085.wywiad: Herbert dla "Newsweeka". Dekada Literacka 1991 nr 30 s. 10 (fragm., wg Newsweek (Nowy Jork) 1991 z 19 VIII; oprac. (el); z ...) szczegóły 
1086.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Prokop Jan: "Prośba" Herberta. Dekada Literacka 1991 nr 24 s. 3  szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
1087.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fazan Jarosław: Najbardziej nieprawdopodobna historia miłosna. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 20  szczegóły 
1088.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 24 (not....) szczegóły 
1089.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 19 (not....) szczegóły 
1090.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 24 (not....) szczegóły 
1091.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 20 (not....) szczegóły 
1092.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gładyś Justyna: Powrót do Burmy. Dekada Literacka 1999 nr 11/12 s. 18-19  szczegóły 
1093.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 16 (notka...) szczegóły 
1094.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gładyś Justyna: W hołdzie Herlingowi-Grudzińskiemu. Dekada Literacka 1999 nr 7/8 s. 18-19 (z fot....) szczegóły 
1095.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Woźniak Monika: Inne światło Herlinga-Grudzińskiego. Dekada Literacka 1996 nr 7/8 s. 15 (z portr., collage Aleksander Pieniek...) szczegóły 
1096.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ciupek Marcin: O krytyce wyrafinowanej. Dekada Literacka 1991 nr 30 s. 9  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1097.artykuł: Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 1 (życzenia Redakcji Dekady LIterackiej z okazji 80-lecia urodzin p...) szczegóły 
1098.artykuł: Jarzębski Jerzy, Wyka Marta: Herling - współczesny tradycjonalista. Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 3-4 (zapis rozmowy przeprowadzonej przez Marcina Barana...) szczegóły 
1099.artykuł: Rogatko Bogdan: Między wieżą a wulkanem. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego monolog o sobie samym. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 1, 8-10 (szkic o twórczości; z fot....) szczegóły 
1100.artykuł: Wyskiel Wojciech: Księga Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 1, 4-5, 9 (z not....) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1101.ikonografia: Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 12 (karyk.; rys. Andrzej Zaręba...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1102.wywiad: Bolecki Włodzimierz: Rozmowy w Neapolu [ks., fragm.:] Czarodziejki i czarownice. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 3, 18-19 (zapis rozmowy nt. opowiadania "Suor Strega"; z fot....) szczegóły 
1103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wyka Marta: Prawda, zmyślenie, kompozycja. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 12  szczegóły 
  Hertz Paweł
    zgon (alfabet autorów)
1104.zgon: Dekada Literacka 2001 nr 3/4 s. 122 (zmarł: 13 V 2001; nekrolog...) szczegóły 
  Hłasko Marek
1105.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ciupek Marcin: Hłasko: między autentyzmem a autokreacją. Dekada Literacka 1992 nr 8 s. 8  szczegóły 
  Hoeft Dariusz
1106.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 8/9 s. 21 (not....) szczegóły 
  Honet Roman
    wiersze (alfabet tytułów)
1107.wiersz: Honet Roman: Rozwinięcie. Dekada Literacka 1994 nr 10 s. 12 (z not. biogr. , w rubryce: Hyde Park Czytelników...) szczegóły 
  Hordyński Jerzy
1108.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 8/9 s. 21 (not....) szczegóły 
1109.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 12 (not....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1110.wiersz: Hordyński Jerzy: Festyn. Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 7  szczegóły 
1111.wiersz: Hordyński Jerzy: Kwiecień. Dekada Literacka 1998 nr 6/7 s. 2 (z fot....) szczegóły 
1112.wiersz: Hordyński Jerzy: Na jubileusz księdza Jakuba Wujka. Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 1  szczegóły 
1113.wiersz: Hordyński Jerzy: Nadzieja. Dekada Literacka 1998 nr 6/7 s. 2 (z fot....) szczegóły 
1114.wiersz: Hordyński Jerzy: Niepewność. Dekada Literacka 1993 nr 20 s. 1  szczegóły 
1115.wiersz: Hordyński Jerzy: Niepewność. Dekada Literacka 1993 nr 20 s. 1  szczegóły 
1116.wiersz: Hordyński Jerzy: Porównanie. Dekada Literacka 1993 nr 20 s. 1  szczegóły 
1117.wiersz: Hordyński Jerzy: Porównanie. Dekada Literacka 1993 nr 20 s. 1  szczegóły 
1118.wiersz: Hordyński Jerzy: Przezorność. Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 13  szczegóły 
1119.wiersz: Hordyński Jerzy: Pytania. Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 7  szczegóły 
1120.wiersz: Hordyński Jerzy: Sabaudia. Dekada Literacka 1998 nr 6/7 s. 2 (z fot....) szczegóły 
1121.wiersz: Hordyński Jerzy: Semper fidelis. Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 13  szczegóły 
1122.wiersz: Hordyński Jerzy: W poszukiwaniu tematu. Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 13  szczegóły 
1123.wiersz: Hordyński Jerzy: Wizja. Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 7  szczegóły 
1124.wiersz: Hordyński Jerzy: Wizyta. Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 1  szczegóły 
1125.wiersz: Hordyński Jerzy: Wspomnienie. Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 13  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1126.wywiad: Lisowski Krzysztof: Istnieć jak najdłużej w wymiarze tutejszym. Dekada Literacka 1995 nr 8 s. 3, 6 (z notą i fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1127.zgon: Lisowski Krzysztof: Jerzy Hordyński (1919-1998). Dekada Literacka 1998 nr 6/7 s. 2 (zmarł: 14 VI 1998; biogr., z fot., s. 3...) szczegóły 
  Hrynacz Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
1128.wiersz: Hrynacz Tomasz: Bez końca. Dekada Literacka 2001 nr 7/8 s. 111 (z not. o aut....) szczegóły 
1129.wiersz: Hrynacz Tomasz: Stado. Dekada Literacka 2001 nr 7/8 s. 111 (z not. o aut....) szczegóły 
  Huelle Paweł
1130.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Momro Jakub: Zakładnik radykalnej nostalgii. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 76-80 (z not. o J. Momro...) szczegóły 
1131.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zarzycka Justyna: Odbicia minionego czasu. Dekada Literacka 1992 nr 3 s. 8  szczegóły 
1132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowacki Dariusz: Miłość jest ślepa, a jej laska nebeska. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 88-95 (esej nt. stosunku Pawła Huellego do twórczości Bogumila Hrabala oraz n...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Ibek-Pasowicz Artur
    wiersze (alfabet tytułów)
1133.wiersz: Ibek-Pasowicz Artur: (Alfa Mi). Dekada Literacka 1992 nr 5 s. 5  szczegóły 
  Ilińska-Moseley Zofia
    wiersze (alfabet tytułów)
1134.wiersz: Ilińska-Moseley Zofia: The refugee. Dekada Literacka 1991 nr 18 s. 1 (z not....) szczegóły 
  Iniewicz Grzegorz
    wiersze (alfabet tytułów)
1135.wiersz: Iniewicz Grzegorz: Proszę o miłość.... Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 70  szczegóły 
1136.wiersz: Iniewicz Grzegorz: Twoja szczoteczka do zębów.... Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 70  szczegóły 
  Irzykowski Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1137.artykuł: Matuszewski Ryszard: O Karolu Irzykowskim i klubie "S" - bardzo osobiście. Dekada Literacka 1994 nr 9 s. 1, 4  szczegóły 
1138.artykuł: Skalmowski Wojciech: Irzykowski: myśl jako czyn. Dekada Literacka 1994 nr 9 s. 5  szczegóły 
  Iwaniuk Wacław
1139.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dłuski Stanisław: Obłąkanie Iwaniuka. Dekada Literacka 1992 nr 18 s. 9  szczegóły 
1140.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 15 (not....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1141.wiersz: Iwaniuk Wacław: Bezkrólewie. Dekada Literacka 1990 nr 4 s. 1 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1142.proza: Iwaniuk Wacław: Szeptem z Toronto. Dekada Literacka 1991 nr 25 s. 2, nr 36 s. 2 (fel....) szczegóły 
1143.proza: Iwaniuk Wacław: Szeptem z Toronto. Dekada Literacka 1991 nr 16 s. 4-5  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1144.tekst paraliteracki: Iwaniuk Wacław: Dekada Literacka 1991 nr 23 s. 12 (wypow. w ankiecie: Kto co czyta?...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1145.wywiad: Lisowski Krzysztof: O poezji, malarstwie, emigracji (Czyli druga rozmowa z Wacławem Iwaniukiem). Dekada Literacka 1991 nr 27 s. 3 (z not....) szczegóły 
  Iwańczuk Emil
    proza (alfabet tytułów)
1146.proza: Iwańczuk Emil: Wodne dziewczęta. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 13-14, 16  szczegóły 
  Iwaszkiewicz Jarosław
1147.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 23-24 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kozicka Dorota: Dwa skrzydła rzeczywistości. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 22  szczegóły 
1148.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maciąg Włodzimierz: Listy młodych, Jarosława i Anny Iwaszkiewiczów. Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 12-13 (z fot....) szczegóły 
1149.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maciąg Włodzimierz: Materiały do dwu biografii. Dekada Literacka 1992 nr 24/1 s. 10  szczegóły 
1150.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: "Twórczość" o Iwaszkiewiczu. Dekada Literacka 1994 nr 6 s. 2  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1151.artykuł: Burek Tomasz: Czy nie szkoda Iwaszkiewicza na stos?. Dekada Literacka 1993 nr 10 s. 1 (z fot....) szczegóły 
1152.artykuł: Maciąg Włodzimierz: Odpowiednie słowa, odpowiednie miary. Dekada Literacka 1993 nr 10 s. 6-7 (z fot....) szczegóły 
1153.artykuł: Ritz German: Przeżyć wiek obcując z pięknem. Dekada Literacka 1993 nr 10 s. 4-5 (z fot. J. Iwaszkiewicza z Arturem Rubinsteinem...) szczegóły 
1154.artykuł: Sienkiewicz Marian: Demoralizator. Dekada Literacka 1993 nr 10 s. 6-7 (nt. przyjaźni z Leszkiem Herdegenem...) szczegóły 
1155.artykuł: Skalmowski Wojciech: O twórczości Iwaszkiewicza - raz jeszcze. Dekada Literacka 1993 nr 10 s. 6  szczegóły 
1156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dedecius Karl: Polak w pejzażu Europy: Jarosław Iwaszkiewicz. Dekada Literacka 1993 nr 10 s. 4-5  szczegóły 
  Iwaszkiewiczowa Anna
1157.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 4/5 s. 20 (nota...) szczegóły 
1158.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maciąg Włodzimierz: Listy młodych, Jarosława i Anny Iwaszkiewiczów. Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 12-13 (z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jackowski Aleksander
1159.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 18-19 (sprost., nota...) szczegóły 
  Jaglarz Dariusz
    proza (alfabet tytułów)
1160.proza: Jaglarz Dariusz: Głód. Dekada Literacka 1999 nr 7/8 s. 13  szczegóły 
1161.proza: Jaglarz Dariusz: Naznaczeni. Dekada Literacka 1999 nr 7/8 s. 13  szczegóły 
1162.proza: Jaglarz Dariusz: Nils z Vadvik. Dekada Literacka 1999 nr 7/8 s. 13  szczegóły 
  Jakimczuk Mikołaj
    wiersze (alfabet tytułów)
1163.wiersz: Jakimczuk Mikołaj: Na wiecu. Dekada Literacka 1991 nr 9 s. 8 (z not. w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
1164.wiersz: Jakimczuk Mikołaj: Strzał. Dekada Literacka 1991 nr 9 s. 8 (z not. w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Jakubowska Aleksandra
1165.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zarzycka Justyna: Zwyczajny bestseller. Dekada Literacka 1991 nr 29 s. 8-9  szczegóły 
  Jakubowska-Fijałkowska Genowefa
1166.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 16 (notka...) szczegóły 
1167.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lisowski Krzysztof: Życie na brudno. Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 15  szczegóły 
  Jałowiecki Mieczysław
1168.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 16 (not....) szczegóły 
  Janicka Elżbieta
    wiersze (alfabet tytułów)
1169.wiersz: Janicka Elżbieta: Dziewięćsił. Dekada Literacka 1991 nr 7 s. 8 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
1170.wiersz: Janicka Elżbieta: Na miejskim cmentarzu. Dekada Literacka 1991 nr 33 s. 12 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Janion Maria
1171.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wyka Marta: Projekcje Marii Janion. Dekada Literacka 1996 nr 9 s. 6-7  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1172.artykuł: Walas Teresa: Zmierzch paradygmatu - i co dalej?. Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 50-73 (nawiązanie do poglądów Marii Janion prezentowanych w jej ks. i art. (...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1173.ikonografia: Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 8 (fot., z not....) szczegóły 
  Janko Anna
1174.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 15 (not....) szczegóły 
  Jarecki Walenty
    wiersze (alfabet tytułów)
1175.wiersz: Jarecki Walenty: Jest wiosna. Dekada Literacka 1992 nr 15/16 s. 16 (z not. o aut.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Jarmułowicz Wiesław
    wiersze (alfabet tytułów)
1176.wiersz: Jarmułowicz Wiesław: Bóg podczerwieni.... Dekada Literacka 1992 nr 6 s. 12 (z not.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
1177.wiersz: Jarmułowicz Wiesław: Inwazja. Dekada Literacka 1992 nr 6 s. 12 (z not.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
1178.wiersz: Jarmułowicz Wiesław: Świątek.... Dekada Literacka 1992 nr 6 s. 12 (z not.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
1179.wiersz: Jarmułowicz Wiesław: Znaki na mokrym piasku.... Dekada Literacka 1992 nr 6 s. 12 (z not.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Jarniewicz Jerzy
1180.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kornhauser Julian: Nowy głos: Jarniewicz. Dekada Literacka 1993 nr 21 s. 9  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1181.wiersz: Jarniewicz Jerzy: Virgo. Dekada Literacka 1999 nr 3 s. 4  szczegóły 
1182.wiersz: Jarniewicz Jerzy: Zdrada. Dekada Literacka 1999 nr 3 s. 4  szczegóły 
  Jasicki Aleksander
1183.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 7/8 s. 18 (not....) szczegóły 
  Jasienica Paweł
1184.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Markiewicz Henryk: Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 28 (not....) szczegóły 
1185.dotyczy innego zapisu:
-polemika: J.L.: Co nowego w prasie. Dekada Literacka 1991 nr 23 s. 10  szczegóły 
  Jastrun Mieczysław
1186.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stabro Stanisław: Nad "Dziennikiem" Mieczysława Jastruna. Dekada Literacka 1991 nr 10 s. 6  szczegóły 
  Jastrun Tomasz
1187.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 8 s. 12 (not....) szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Czytajcie Jastruna. Dekada Literacka 1995 nr 10 s. 15  szczegóły 
1188.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walas Teresa: Tracheotomia. Dekada Literacka 1993 nr 18 s. 2-3, 11  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1189.wiersz: Jastrun Tomasz: Minione. Dekada Literacka 1994 nr 10 s. 5  szczegóły 
1190.wiersz: Jastrun Tomasz: Niespotkanie. Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 11  szczegóły 
1191.wiersz: Jastrun Tomasz: We mgle. Dekada Literacka 1994 nr 10 s. 5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1192.proza: Jastrun Tomasz: Urodziny. Dekada Literacka 2002 nr 7/8 s. 61-69 (z not. o aut....) szczegóły 
1193.proza: Jastrun Tomasz: W bitewnym kurzu książek. Dekada Literacka 1993 nr 16 s. 2-3 (Książki dzieciństwa; wspomn....) szczegóły 
  Jaworski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1194.wiersz: Jaworski Krzysztof: Taka jaką cię zapamiętałem. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 12  szczegóły 
  Jewczyński Maciej
    wiersze (alfabet tytułów)
1195.wiersz: Jewczyński Maciej: Kiedy wyliżemy nasze ciała.... Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 71  szczegóły 
1196.wiersz: Jewczyński Maciej: Odwrót. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 71  szczegóły 
  Jurewicz Aleksander
1197.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lisowski Krzysztof: "Słowami Utraty witam cię, miasteczko...". Dekada Literacka 1991 nr 12 s. 6  szczegóły 
  Jurkowska Maja
1198.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 24 (not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1199.proza: Jurkowska Maja: Kolekcja. Dekada Literacka 1995 nr 10 s. 8-12  szczegóły 
  Jurkszus-Tomaszewska Jadwiga
1200.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Prokop-Janiec Eugenia: Podróżopisarstwo emigracyjne. Dekada Literacka 1991 nr 22 s. 11  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1201.wywiad: Lisowski Krzysztof: Literackie Toronto. Dekada Literacka 1992 nr 37 [1] s. 3, 6 (wyw. z udziałem Adama Tomaszewskiego; z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaczmarek Lechosław
1202.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 135 (nota...) szczegóły 
  Kaczmarzyk Marek M.
    wiersze (alfabet tytułów)
1203.wiersz: Kaczmarzyk M.: Nietolerancja. Dekada Literacka 1992 nr 4 s. 12 (z not.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
1204.wiersz: Kaczmarzyk M.: Obłoki są najbardziej niezależne.... Dekada Literacka 1992 nr 4 s. 12 (z not.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Kaczyński Michał
1205.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 12 (not....) szczegóły 
  Kalbarczyk Adam
1206.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Absolutna bariera. Dekada Literacka 1993 nr 16 s. 8  szczegóły 
  Kalicki Rajmund
1207.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (kl): Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 118-119 (nota...) szczegóły 
  Kalinin Andrzej
1208.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogatko Bogdan: Kalinin w szkole. Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 26  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1209.proza: Kalinin Andrzej: Herod zwany królem. Dekada Literacka 1995 nr 10 s. 1, 16  szczegóły 
1210.proza: Kalinin Andrzej: Ze sztambucha starego komucha. Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 10-12  szczegóły 
  Kalinka Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1211.wiersz: Kalinka Jan: Czy to retoryka?. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 17  szczegóły 
1212.wiersz: Kalinka Jan: [Dziewiętnaście] 19 słów. Dekada Literacka 1995 nr 6 s. 15 (w rubryce: Hyde Park Czytelników; z not....) szczegóły 
1213.wiersz: Kalinka Jan: Prawie kudłata myśl. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 17  szczegóły 
1214.wiersz: Kalinka Jan: Ścięte drzewko. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 17  szczegóły 
  Kaliszewski Andrzej
1215.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 15 (not....) szczegóły 
  Kamiński Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1216.wiersz: Kamiński Jarosław: Całopalenie. Dekada Literacka 1999 nr 3 s. 20 (z not. biogr. , w rubryce: Hyde Park...) szczegóły 
  Kamiński Miłosz
    wiersze (alfabet tytułów)
1217.wiersz: Kamiński Miłosz: Skosztowawszy ciszę twego ciała.... Dekada Literacka 1994 nr 7 s. 9 (z not. biogr. , w rubryce: Hyde Park Czytelników...) szczegóły 
  Kanclerz Andrzej
1218.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bednarczyk Ryszard: Seksualne gawędy. Dekada Literacka 1999 nr 1 s. 69  szczegóły 
  Kania Ireneusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1219.wiersz: Kania Ireneusz: Fraszka na "Dekadę". Dekada Literacka 1994 nr 2 s. 12  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1220.artykuł: Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 2 (gratulacje redakcji Dekady Literackie z okazji otrzymania Nagro...) szczegóły 
  Kantor Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
1221.wiersz: Kantor Joanna: Piszę do ciebie list.... Dekada Literacka 1994 nr 3 s. 12 (z notą o aut.; w rubryce: Hyde Park Czytelników...) szczegóły 
  Kantorowski Igor
    wiersze (alfabet tytułów)
1222.wiersz: Kantorowski Igor: Bez powodu. Dekada Literacka 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
1223.wiersz: Kantorowski Igor: Lato. Dekada Literacka 1996 nr 9 s. 12  szczegóły 
1224.wiersz: Kantorowski Igor: Pomału. Dekada Literacka 1996 nr 9 s. 12  szczegóły 
1225.wiersz: Kantorowski Igor: Rodowód. Dekada Literacka 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
1226.wiersz: Kantorowski Igor: Wyznanie. Dekada Literacka 1995 nr 1 s. 8  szczegóły 
  Kantor Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1227.wiersz: Kantor Tadeusz: Ja realny. Dekada Literacka 1990 nr 5 s. 3 (z notą...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1228.artykuł: Baranowa Anna: "Realizm spotęgowany" i co dalej?. Dekada Literacka 1996 nr 10 s. 15-16 (o sztuce malarskiej Tadeusza Kantora...) szczegóły 
  Kapuścińska Salomea
1229.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Franaszek Andrzej: Poszukiwanie sensu. Dekada Literacka 1993 nr 21 s. 8-9  szczegóły 
  Kapuściński Ryszard
1230.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Hanczakowski Michał: Nike honoris causa. Dekada Literacka 1999 nr 11/12 s. 17  szczegóły 
1231.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paźniewski Włodzimierz: Rosja przychodzi sama. Dekada Literacka 1993 nr 17 s. 12  szczegóły 
recenzja: Pluta Janusz Julian: Spotkania z Imperium. Dekada Literacka 1994 nr 9 s. 8  szczegóły 
1232.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 16 (nota...) szczegóły 
1233.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 24 (dot. fragmentu "Lapidarium" opublikowanego na łamach Magazynu Gazet...) szczegóły 
  Karasek Krzysztof
1234.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stabro Stanisław: "Lekcja poezji". Dekada Literacka 1991 nr 12 s. 6  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1235.wiersz: Karasek Krzysztof: Bestia. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 14  szczegóły 
1236.wiersz: Karasek Krzysztof: Wiek żelaza. Dekada Literacka 1994 nr 1 s. 6  szczegóły 
  Karpiński Maciej
1237.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozela Robert: Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 132 (omówienie...) szczegóły 
  Karpiński Wojciech
1238.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 13 (not....) szczegóły 
  Karski Gabriel
    listy (alfabet tytułów)
1239.listy: Karski Gabriel: [List]. Dekada Literacka 2000 nr 4/5 s. 13 (do Kornela Filipowicza (z 1969)...) szczegóły 
  Kasper Jan
1240.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 4 s. 19 (not....) szczegóły 
  Kasprów Ania
    wiersze (alfabet tytułów)
1241.wiersz: Kasprów Ania: Nadzieja. Dekada Literacka 1991 nr 24 s. 12 (z listem do red., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Kawałko Marian Janusz
1242.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 1 s. 13 (notka...) szczegóły 
  Kawiński Wojciech
1243.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 10 s. 14 (nota...) szczegóły 
  Kaźmierczak Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
1244.wiersz: Kaźmierczak Agnieszka: Mam prawie dwadzieścia lat.... Dekada Literacka 1992 nr 2 s. 12 (z not.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
1245.wiersz: Kaźmierczak Agnieszka: Moja siostra. Dekada Literacka 1992 nr 2 s. 12 (z not.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Kern Ludwik Jerzy
1246.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 17 (nota...) szczegóły 
1247.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kozela Robert: Przepis na dobrą muzę, czyli jak zrobić wiersz. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 16  szczegóły 
  Kiczek Karina
    wiersze (alfabet tytułów)
1248.wiersz: Kiczek Karina: Mgła. Dekada Literacka 1993 nr 15 s. 12 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Kierc Bogusław
1249.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 4 s. 19 (not....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1250.wiersz: Kierc Bogusław: Biedronka. Dekada Literacka 1996 nr 7/8 s. 5  szczegóły 
1251.wiersz: Kierc Bogusław: Środek świata. Dekada Literacka 1996 nr 7/8 s. 5  szczegóły 
1252.wiersz: Kierc Bogusław: Wieczorne dzwony. Dekada Literacka 1996 nr 7/8 s. 5  szczegóły 
  Kijonka Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1253.wiersz: Kijonka Tadeusz: Do Itaki. Dekada Literacka 1992 nr 24/1 s. 4  szczegóły 
1254.wiersz: Kijonka Tadeusz: Jordan. Dekada Literacka 1992 nr 24/1 s. 4  szczegóły 
1255.wiersz: Kijonka Tadeusz: Zbieg. Dekada Literacka 1992 nr 24/1 s. 4  szczegóły 
  Kijowski Andrzej
1256.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 15 (not....) szczegóły 
1257.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 3 s. 20 (nota...) szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1258.listy: Kijowski Andrzej: [List]. Dekada Literacka 2000 nr 4/5 s. 5 (do Kornela Filipowicza (z 1959)...) szczegóły 
  Kisielewski Stefan
1259.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wyka Marta: O "Dziennikach" Stefana Kisielewskiego. Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 8-9  szczegóły 
1260.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wierczyński Marek: Na bakier z faktami. Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1261.artykuł: Dekada Literacka 1990 nr 2 s. 8 (karykatura, rys. Andrzej Zaręba...) szczegóły 
1262.artykuł: Terakowska Dorota: Telewizja, Kisiel i prezydent. Dekada Literacka 1991 nr 10 s. 8 (fel....) szczegóły 
  Kmak Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
1263.wiersz: Kmak Małgorzata: O zachodzie słońca. Dekada Literacka 1994 nr 12/13 s. 16 (z not. biogr.; w rubryce: Hyde Park Czytelników...) szczegóły 
1264.wiersz: Kmak Małgorzata: Stary dom. Dekada Literacka 1994 nr 12/13 s. 16 (z not. biogr.; w rubryce: Hyde Park Czytelników...) szczegóły 
  Koehler Krzysztof
1265.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbanowski Maciej: Młodzi idą!. Dekada Literacka 1991 nr 24 s. 8-9  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1266.wiersz: Koehler Krzysztof: Leszno, Paryż, New York. Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 13  szczegóły 
1267.wiersz: Koehler Krzysztof: Wiersz rocznicowy. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 13  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1268.wywiad: Michajłów Adam: Poeta - słowo wyjałowione. Dekada Literacka 1991 nr 15 s. 5  szczegóły 
  Kofta Krystyna, Domagalik Małgorzata *
1269.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 4 s. 19 (not....) szczegóły 
  Kolenda Maria
    proza (alfabet tytułów)
1270.proza: Kolenda Maria: "Podróż na Litwę" [fragm. opow.]. Dekada Literacka 1992 nr 19 s. 6-7  szczegóły 
  Kołakowski Leszek
1271.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wójcik Anna: Hitchcock filozofów. Dekada Literacka 1992 nr 2 s. 9  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1272.proza: Kołakowski Leszek: Udręczenie. Dekada Literacka 1994 nr 6 s. 1, 3 (szkic...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1273.tekst paraliteracki: Kołakowski Leszek: Lezek Kołakowski o posttotalitaryzmie. Dekada Literacka 1991 nr 33 s. 2  szczegóły 
1274.tekst paraliteracki: Kołakowski Leszek: Pochwała wygnania. Dekada Literacka 1992 nr 6 s. 1, 5 (sprost. błędów druk., nr 7 s. 12...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1275.ikonografia: Dekada Literacka 1991 nr 16 s. 8 (karyk., rys. Andrzej Zaręba...) szczegóły 
  Komaiszko Leokadia
    wiersze (alfabet tytułów)
1276.wiersz: Komaiszko Leokadia: Idę jak okamgnienie.... Dekada Literacka 1992 nr 3 s. 5 (z not....) szczegóły 
  Koman Dorota
1277.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 17 (not....) szczegóły 
1278.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 134 (not....) szczegóły 
1279.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 15 (not....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1280.wiersz: Koman Dorota: Epifania. Dekada Literacka 1994 nr 5 s. 7  szczegóły 
1281.wiersz: Koman Dorota: Prezerwatywa. Dekada Literacka 1994 nr 5 s. 7  szczegóły 
1282.wiersz: Koman Dorota: Slow-fox. Dekada Literacka 1994 nr 5 s. 7  szczegóły 
1283.wiersz: Koman Dorota: Wojna domowa. Dekada Literacka 1994 nr 5 s. 7  szczegóły 
1284.wiersz: Koman Dorota: Wyprawa na szczyt. Dekada Literacka 1994 nr 5 s. 7  szczegóły 
  Komar Michał
1285.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zarzycka Justyna: O uczciwości. Dekada Literacka 1994 nr 5 s. 4  szczegóły 
  Komornicka Maria
1286.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Powrót Komornickiej. Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 1, 10-11  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1287.artykuł: Podraza-Kwiatkowska Maria: Wolna, sama, niczyja (O Marii Komornickiej). Dekada Literacka 1996 nr 10 s. 12-13 (wyw., rozm. Agnieszka Kosińska...) szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
1288.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walas Teresa: Koniec żartów?. Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 6-7 (z fot., collage: Aleksander Pieniek...) szczegóły 
1289.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 135 (nota...) szczegóły 
1290.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maciąg Włodzimierz: Wilno, rok 1944. Dekada Literacka 1991 nr 29 s. 8  szczegóły 
1291.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maciąg Włodzimierz: Konwicki contra Tyrmand czyli o autentyczności "Dziennika 1954". Dekada Literacka 1993 nr 9 s. 5 (podp. błędnie: Kazimierz Maciąg...) szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Teatr Konwickiego. Dekada Literacka 1992 nr 4 s. 5  szczegóły 
  Kopaliński Władysław
1292.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Brasławska Anna: "Żyjemy w stuleciu...". Dekada Literacka 1999 nr 4 s. 20  szczegóły 
recenzja: Szczypiorski Andrzej: Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 20  szczegóły 
  Korczak Jerzy
1293.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Najwer Ewa: Przemilczana konspiracja. Dekada Literacka 1991 nr 28 s. 9  szczegóły 
1294.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maciąg Włodzimierz: Jan Karski - krzyk w próżni świata. Dekada Literacka 1993 nr 10 s. 8-9  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1295.proza: Korczak Jerzy: 120 godzin w Moskwie. Dekada Literacka 1994 nr 1 s. 12 (relacja m.in ze spotk. autorskiego w Moskwie, listopad 1993...) szczegóły 
1296.proza: Korczak Jerzy: Misja ostatniej nadziei [fragm.]. Dekada Literacka 1992 nr 13-15  szczegóły 
  Kornhauser Julian
1297.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Biedrzycki Krzysztof: Do rzeczy, do czasu. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 84-89  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 129-130 (nota...) szczegóły 
1298.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lisowski Krzysztof: Sytuacje, przedmioty, obrazy. Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 16  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1299.wiersz: Kornhauser Julian: Powrót. Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 12  szczegóły 
1300.wiersz: Kornhauser Julian: Walls. Dekada Literacka 1997 October [nr specjalny] s. 5 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1301.proza: Kornhauser Julian: Samo dzieciństwo jest lekturą. Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 5 (Książki dzieciństwa; wspomn....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1302.tekst paraliteracki: Kornhauser Julian: Do Stevana Tonticia w Sarajewie. Dekada Literacka 1993 nr 12/13 s. 9  szczegóły 
1303.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (z.b.): Varia. Dekada Literacka 1992 nr 5 s. 12 (nota...) szczegóły 
  Korusiewicz Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
1304.wiersz: Korusiewicz Maria: Sen o Troi - dla Kasi. Dekada Literacka 1998 nr 8/9 s. 5 (z notą o aut....) szczegóły 
1305.wiersz: Korusiewicz Maria: Śmierć Szymona de Montfort (1265). Wnioski z bitwy pod Evesham. Dekada Literacka 1998 nr 8/9 s. 5 (z notą o aut....) szczegóły 
1306.wiersz: Korusiewicz Maria: Wieczorem u podnóża góry. Dekada Literacka 1998 nr 8/9 s. 5 (z notą o aut....) szczegóły 
  Koryl Janusz
1307.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 7 s. 13 (not....) szczegóły 
1308.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zarębianka Zofia: Powtórka z katastrofizmu. Dekada Literacka 1993 nr 10 s. 8  szczegóły 
  Kossakowski Marcin
    wiersze (alfabet tytułów)
1309.wiersz: Kossakowski Marcin: Wiesz bo płacząca.... Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 67  szczegóły 
  Kosson Grzegorz
    wiersze (alfabet tytułów)
1310.wiersz: Kosson Grzegorz: [Haiku]. Dekada Literacka 1993 nr 10 s. 12 (z not. o aut., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Kossowska Stefania
1311.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 1 s. 12 (nota...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1312.tekst paraliteracki: Kossowska Stefania: Dekada Literacka 1991 nr 16 s. 8 (wypow. w ankiecie: Kto co czyta?...) szczegóły 
  Kosut Agata
    wiersze (alfabet tytułów)
1313.wiersz: Kosut Agata: Nie spoglądaj na ludzi.... Dekada Literacka 1997 nr 6/7 s. 18 (z not....) szczegóły 
1314.wiersz: Kosut Agata: Wzruszamy Go.... Dekada Literacka 1997 nr 6/7 s. 18 (z not....) szczegóły 
  Kott Jan
1315.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 1 s. 12 (nota...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1316.proza: Kott Jan: Najwcześniejsze rymy. Dekada Literacka 1992 nr 19 s. 4 (Książki dzieciństwa; wspomn....) szczegóły 
1317.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 28 (not....) szczegóły 
1318.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 134 (nota...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1319.zgon: Markiewicz Henryk: Nad grobem Jana Kotta. Dekada Literacka 2002 nr 7/8 s. 130-131 (zmarł: 23 XII 2001; wspomn., z fot., z not. o H. Markiewiczu...) szczegóły 
  Kowalewska Hanna
1320.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nawrocki Michał: Puszki z nagrodami. Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 4-6, 13  szczegóły 
  Kowalewski Krzysztof (ur. 1972)
    wiersze (alfabet tytułów)
1321.wiersz: Kowalewski Krzysztof (ur. 1972): Wiersz miłosny dla Marcina Świetlickiego. Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 83 (z not. o aut....) szczegóły 
  Kowalewski Włodzimierz
1322.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 17 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 17 (not....) szczegóły 
  Kowalik Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1323.artykuł: Lazar Helena: "Czyste, komunistyczne oblicze..." (Reportaż). Dekada Literacka 1991 nr 19 s. 1, 4 (m.in. o uczestnictwie Jana Kowalika w "Spotkaniu Wspólnoty Okręgowej Z...) szczegóły 
  Kowalska Justyna
    wiersze (alfabet tytułów)
1324.wiersz: Kowalska Justyna: Jolka 2. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 68  szczegóły 
1325.wiersz: Kowalska Justyna: Jolka 20 - naczynko stołowe. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 68  szczegóły 
1326.wiersz: Kowalska Justyna: Jolka 5. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 68  szczegóły 
  Kowel Witold
    wiersze (alfabet tytułów)
1327.wiersz: Kowel Witold: Rok 1914. Dekada Literacka 1991 nr 34 s. 12 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Kozioł Urszula
1328.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lisowski Krzysztof: Bolesny kolec naszej urzekającej epoki. Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 14  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1329.wiersz: Kozioł Urszula: Alarum. Dekada Literacka 1997 October [nr specjalny] s. 6 (z not....) szczegóły 
1330.wiersz: Kozioł Urszula: O śnie. Dekada Literacka 1996 nr 7/8 s. 1  szczegóły 
1331.wiersz: Kozioł Urszula: Ta róża.... Dekada Literacka 1994 nr 6 s. 1  szczegóły 
1332.wiersz: Kozioł Urszula: W polu wielorakich figur. Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 10  szczegóły 
1333.wiersz: Kozioł Urszula: Z Bretanii. Dekada Literacka 1996 nr 7/8 s. 1  szczegóły 
  Koźbiał Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
1334.wiersz: Koźbiał Małgorzata: Piosenka. Dekada Literacka 1992 nr 8 s. 12 (z not. o aut.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
1335.wiersz: Koźbiał Małgorzata: To są drzwi.... Dekada Literacka 1992 nr 8 s. 12 (z not. o aut.; w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Krakowiecki Anatol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1336.artykuł: Stefanowski Roman: Anatol Krakowiecki - krakowski kołymiak. Wspomnienia. Dekada Literacka 1993 nr 3 s. 3, 10 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
  Krall Hanna
1337.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogatko Bogdan: Ostatni wschodnioeuropejscy Żydzi. Dekada Literacka 1995 nr 10 s. 15  szczegóły 
1338.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Korzeniowski Tomasz: Pod maską minoderii. Dekada Literacka 1999 nr 7/8 s. 16-17  szczegóły 
polemika: Krynicki Ryszard: Dekada Literacka 1999 nr 11/12 s. 28 (list do red....) szczegóły 
polemika: Korzeniowski Tomasz: Dekada Literacka 1999 nr 11/12 s. 28 (list do red....) szczegóły 
polemika: Walas Teresa: Dekada Literacka 1999 nr 11/12 s. 28 (odpowiedź w imieniu redakcji redakcji...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1339.artykuł: Maciąg Włodzimierz: Trywialne uwagi o książkach Hanny Krall. Dekada Literacka 1991 nr 8 s. 4-5  szczegóły 
  Krasicki Jerzy
1340.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zarębianka Zofia: Apokryf, hagiografia, parabola?. Dekada Literacka 1993 nr 19 s. 9  szczegóły 
  Krasiński Janusz
    proza (alfabet tytułów)
1341.proza: Krasiński Janusz: Na stracenie [fragm.:] Już niedługo. Dekada Literacka 1991 nr 9 s. 3 (z not....) szczegóły 
1342.proza: Krasiński Janusz: Na stracenie [pow., fragm.:] Czerwony Piłat. Dekada Literacka 1990 nr 5 s. 3-6 (z not....) szczegóły 
1343.proza: Krasiński Janusz: Niemoc [pow., fragm.:] Wraca Krystyna. Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 12-13, 16  szczegóły 
1344.proza: Krasiński Janusz: W kieracie [fragm.]. Dekada Literacka 1991 nr 8 s. 3 (z not.; tyt. od red....) szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
1345.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 27 (nota...) szczegóły 
  Krawczyk Jarosław
    proza (alfabet tytułów)
1346.proza: Krawczyk Jarosław: Osiedlowy administrator snów. Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 8-11  szczegóły 
  Krężołek-Paluch Barbara
    wiersze (alfabet tytułów)
1347.wiersz: Paluch Barbara: Złudzenie. Dekada Literacka 1991 nr 19 s. 8 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Królikowski Bohdan
1348.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 104 (sprost. dot. szarży kawalerii...) szczegóły 
  Krupiński Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
1349.wiersz: Krupiński Józef: Odpoczynek z Białą Topolą. Dekada Literacka 1992 nr 15/16 s. 4  szczegóły 
1350.wiersz: Krupiński Józef: Pęknięte Naczynia Mowy. Dekada Literacka 1992 nr 15/16 s. 4  szczegóły 
1351.wiersz: Krupiński Józef: Z krowami polskiej poezji. Dekada Literacka 1992 nr 15/16 s. 4  szczegóły 
  Krupkowski Teodor
1352.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 15 (not....) szczegóły 
  Kruszyński Zbigniew
1353.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nawrocki Michał: W mętnych wodach egzystencji i na grząskim gruncie semantyki. Dekada Literacka 1999 nr 11/12 s. 19-20  szczegóły 
1354.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nawrocki Michał: Poetycka proza historii. Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 14  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1355.proza: Kruszyński Zbigniew: Szkice historyczne. Dekada Literacka 1995 nr 8 s. 1, 8-10  szczegóły 
  Krynicki Ryszard
    wiersze (alfabet tytułów)
1356.wiersz: Krynicki Ryszard: Rose. Dekada Literacka 1997 October [nr specjalny] s. 7 (z not....) szczegóły 
  Kubacki Wacław
    zgon (alfabet autorów)
1357.zgon: Dekada Literacka 1993 nr 3 s. 2 (zmarł: 16 XII 1992...) szczegóły 
  Kubiak Zygmunt
1358.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 139 (nota...) szczegóły 
  Kucharek Dorota
    proza (alfabet tytułów)
1359.proza: Kucharek Dorota: Rue Desespoir. Dekada Literacka 1994 nr 5 s. 5  szczegóły 
1360.proza: Kucharek Dorota: Wspomnienie. Dekada Literacka 1994 nr 5 s. 5  szczegóły 
  Kuczok Wojciech
1361.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawiec Arkadiusz: Powieść antyedukacyjna albo "Gnój". Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 58-62  szczegóły 
  Kudasik Maciej
    wiersze (alfabet tytułów)
1362.wiersz: Kudasik Maciej: Kiedy, jak zawsze pod wieczór.... Dekada Literacka 1992 nr 5 s. 5  szczegóły 
  Kudliński Tadeusz
    proza (alfabet tytułów)
1363.proza: Kudliński Tadeusz: Starość nie radość [fragm.]. Dekada Literacka 1991 nr 12 s. 1, 4, nr 13 s. 2 s. 2 (z not....) szczegóły 
  Kulicka Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
1364.wiersz: Kulicka Agnieszka: Zapomniałeś obiektywnie.... Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 69  szczegóły 
  Kulikowski Wiesław
1365.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lisowski Krzysztof: Między poezją a prozą. Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 15  szczegóły 
1366.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lisowski Krzysztof: Jaka nieobecność jest jeszcze możliwa. Dekada Literacka 1995 nr 7 s. 13  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1367.wiersz: Kulikowski Wiesław: Drugi świat dawnych obrazów. Dekada Literacka 1994 nr 11 s. 1  szczegóły 
1368.wiersz: Kulikowski Wiesław: Kobiety niosące bazie. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 11  szczegóły 
1369.wiersz: Kulikowski Wiesław: Kraina pagórków. Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 5 (z notą...) szczegóły 
1370.wiersz: Kulikowski Wiesław: Lekarstwo z podróży. Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 5 (z notą...) szczegóły 
1371.wiersz: Kulikowski Wiesław: Muzyczne łąki. Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 5 (z notą...) szczegóły 
1372.wiersz: Kulikowski Wiesław: Podróż. Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 5 (z notą...) szczegóły 
1373.wiersz: Kulikowski Wiesław: Spłowiali żniwiarze. Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 5 (z notą...) szczegóły 
1374.wiersz: Kulikowski Wiesław: Wiosna pstrąga. Dekada Literacka 1994 nr 1 s. 6  szczegóły 
  Kurek Jalu
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1375.tekst paraliteracki: Kurek Jalu: Dwie kobiety. O Wandzie Wasilewskiej epizod prawdziwy. Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 9 (wspomn. dot. spotkania na dworcu we Lwowie transportu polskich oficeró...) szczegóły 
  Kuroń Jacek
1376.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 8 s. 12 (not....) szczegóły 
  Kurylak Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
1377.wiersz: Kurylak Józef: Krzesło dla Norwida (Arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi). Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 8  szczegóły 
1378.wiersz: Kurylak Józef: Nekrolog (Januszowi Krasińskiemu). Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 8  szczegóły 
1379.wiersz: Kurylak Józef: Noc. Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 8  szczegóły 
1380.wiersz: Kurylak Józef: Szpital. Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 8  szczegóły 
  Kuryluk Ewa
1381.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 12 (nota...) szczegóły 
  Kuś Mira
1382.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 135 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1383.wiersz: Kuś Mira: Drzewo. Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 4  szczegóły 
1384.wiersz: Kuś Mira: Kiść akacji. Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 4  szczegóły 
1385.wiersz: Kuś Mira: Wiejski cmentarz. Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 4  szczegóły 
  Kuśniewicz Andrzej
    zgon (alfabet autorów)
1386.zgon: Dekada Literacka 1993 nr 11 s. 2 (zmarł: 15 V 1993...) szczegóły 
  Kwiatkowska Halina
1387.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 5/6 s. 122  szczegóły 
  Kwiatkowski Tadeusz
1388.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Recydywistka: Czytadła. Dekada Literacka 1990 nr 5 s. 7  szczegóły 
1389.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 13 (not....) szczegóły 
  Kwietniewska Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1390.wiersz: Kwietniewska Anna: Byliśmy dziećmi.... Dekada Literacka 1994 nr 11 s. 4  szczegóły 
1391.wiersz: Kwietniewska Anna: Kielich i chleb.... Dekada Literacka 1994 nr 11 s. 4  szczegóły 
1392.wiersz: Kwietniewska Anna: Kocham cię jak kocha się deszcz.... Dekada Literacka 1994 nr 11 s. 4  szczegóły 
1393.wiersz: Kwietniewska Anna: Moje Betlejem.... Dekada Literacka 1994 nr 11 s. 4  szczegóły 
1394.wiersz: Kwietniewska Anna: Mózg wyje jak morze.... Dekada Literacka 1994 nr 11 s. 4  szczegóły 
1395.wiersz: Kwietniewska Anna: Nieobecni jak dzieci.... Dekada Literacka 1994 nr 11 s. 4  szczegóły 
1396.wiersz: Kwietniewska Anna: W drewnianym ubraniu.... Dekada Literacka 1994 nr 11 s. 4  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lassota Alina
    wiersze (alfabet tytułów)
1397.wiersz: Lassota Alina: Na Antokol. Dekada Literacka 1992 nr 3 s. 4 (z not....) szczegóły 
  Latawiec Bogusława
1398.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Biedrzycki Krzysztof: Naprawdę. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 80-83 (z not. o K. Biedrzyckim...) szczegóły 
1399.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 16 (notka...) szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Gest każdy osobno?. Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 15  szczegóły 
1400.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Mowa ze światła. Dekada Literacka 1992 nr 13 s. 8  szczegóły 
1401.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lisowski Krzysztof: Wspólnota koncertowania. Dekada Literacka 1999 nr 11/12 s. 20  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1402.wiersz: Latawiec Bogusława: Pokusa. Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 12  szczegóły 
1403.wiersz: Latawiec Bogusława: Polszczyzna potrójna. Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 7  szczegóły 
1404.wiersz: Latawiec Bogusława: Znikanie. Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 7  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1405.proza: Latawiec Bogusława: Krecia działalność. Dekada Literacka 1991 nr 35 s. 6  szczegóły 
1406.proza: Latawiec Bogusława: Pięcioletni. Dekada Literacka 1991 nr 35 s. 6  szczegóły 
1407.proza: Latawiec Bogusława: Trwoga. Dekada Literacka 1991 nr 35 s. 6  szczegóły 
1408.proza: Latawiec Bogusława: Wilczy dół. Dekada Literacka 1991 nr 35 s. 6  szczegóły 
  Lebioda Dariusz Tomasz
1409.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 135 (nota...) szczegóły 
  Lechoń Jan
1410.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogatko Bogdan: Dlaczego dziennik?. Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 9  szczegóły 
polemika: Adamczyk Janusz: Dekada Literacka 1994 nr 3 s. 12 (list do red....) szczegóły 
  Lec Stanisław Jerzy
1411.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Aforyzm neologiczny. Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 14, 19  szczegóły 
1412.dotyczy innego zapisu:
-polemika: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 127-128  szczegóły 
  Legutko Ryszard
1413.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbanowski Maciej: Pod prąd. Dekada Literacka 1993 nr 17 s. 9  szczegóły 
  Lekka Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
1414.wiersz: Lekka Małgorzata: Powrót taty. Dekada Literacka 1991 nr 8 s. 8 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Lem Stanisław
1415.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 140 (nota...) szczegóły 
1416.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 24 (not....) szczegóły 
1417.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 15 (nota...) szczegóły 
1418.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarzębski Jerzy: Rozum "Tajemnicy chińskiego pokoju". Dekada Literacka 1996 nr 9 s. 3-4 (tekst wygłoszony z okazji promocji książki...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1419.proza: Lem Stanisław: Lektury dzieciństwa. Dekada Literacka 1992 nr 11/12 s. 11, 14 (wspomn....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1420.artykuł: Dekada Literacka 1996 nr 9 s. 3 (gratulacje redakcji Dekady Literackiej z okazji 75. roczn. urod...) szczegóły 
1421.artykuł: Dekada Literacka 2001 nr 9/10 s. 1 (życzenia urodzinowe od red. Dekady Literackiej...) szczegóły 
1422.artykuł: Duszenko Konstantin: Stanisław Lem po rosyjsku. Dekada Literacka 1993 nr 7 s. 2 (nota nt. planów wydania 10-tomowej edycji "Dzieł wszystkich" S. Lema w...) szczegóły 
1423.artykuł: Jarzębski Jerzy: Lem i świat po 11 września. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 20-29 (z not. o J. Jarzębskim...) szczegóły 
1424.artykuł: Nagroda im. Franza Kafki - dla Stanisława Lema. Dekada Literacka 1991 nr 19 s. 7 (nota biogr. z okazji przyzn. pisarzowi austriackiej nagr. im. Franza K...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1425.ikonografia: Dekada Literacka 1991 nr 21 s. 8 (karyk., rys. Wacław Klag...) szczegóły 
1426.ikonografia: Dekada Literacka 2001 nr 9/10 okł. (fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1427.wywiad: Fulińska Agnieszka: Postępy hochsztaplerki. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 10-18 (z not. o aut., z fot....) szczegóły 
1428.dotyczy innego zapisu:
-polemika: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 106  szczegóły 
1429.wywiad: Walas Teresa: The imperfect trap (Literature and censorship). Dekada Literacka 1997 October [nr specjalny] s. 14-15  szczegóły 
  Lenkiewicz Stefan
    proza (alfabet tytułów)
1430.proza: Lenkiewicz Stefan: W kamieniołomie. Dekada Literacka 1994 nr 8 s. 7  szczegóły 
  Leszczyński Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
1431.wiersz: Leszczyński Jerzy: [Fraszki]. Dekada Literacka 1991 nr 23 s. 12  szczegóły 
1432.wiersz: Leszczyński Jerzy: Fraszki na marginesie. Dekada Literacka 1991 nr 20 s. 8  szczegóły 
  Leśmian Bolesław
1433.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 135 (nota...) szczegóły 
1434.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 23 (not....) szczegóły 
1435.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wojda Dorota: Rymkiewicz encyklopedia "Tego nie ma na świecie"?. Dekada Literacka 2003 nr 1/2 s. 98-103  szczegóły 
1436.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 15 (not....) szczegóły 
1437.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 16 (not....) szczegóły 
  Libera Antoni
1438.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nawrocki Michał: Puszki z nagrodami. Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 4-6, 13  szczegóły 
  Ligęza Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
1439.wiersz: Ligęza Wojciech: Rzeka. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 22 (z not....) szczegóły 
  Lipska Ewa
1440.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 19 (not....) szczegóły 
1441.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Biedrzycki Krzysztof: Naciśnij enter. Dekada Literacka 2001 nr 9/10 s. 80-85 (z not. o K. Biedrzyckim...) szczegóły 
1442.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 1 s. 13 (notka...) szczegóły 
1443.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: Salamon Joanna: Ewa Lipska Anno Domini 1999. Dekada Literacka 1999 nr 4 s. 12-13 (z fragm. rozm. Ewy Lipskiej z Krzysztofem Lisowskim...) szczegóły 
1444.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 10 (not....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1445.wiersz: Lipska Ewa: Fakty. Dekada Literacka 1993 nr 16 s. 1  szczegóły 
1446.wiersz: Lipska Ewa: Sekwens. Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 1  szczegóły 
1447.wiersz: Lipska Ewa: Stół rodzinny. Dekada Literacka 1991 nr 13 s. 4 (z fragm. interpretacji wiersza przez uczniów, uczestników Olimpiady li...) szczegóły 
1448.wiersz: Lipska Ewa: The wall. Dekada Literacka 1997 October [nr specjalny] s. 6 (z not....) szczegóły 
1449.wiersz: Lipska Ewa: Wspólnicy zielonego wiatraczka. Dekada Literacka 1993 nr 16 s. 1  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1450.tekst paraliteracki: Lipska Ewa: Nietzsche twierdził, że "artysta nie znosi rzeczywistości".... Dekada Literacka 1992 nr 11/12 s. 2  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1451.artykuł: Ewa Lipska - dyplomatką. Dekada Literacka 1991 nr 10 s. 5 (nota od red. inf. o objęciu przez Ewę Lipską stanowiska drugiego sekre...) szczegóły 
1452.artykuł: Wyka Marta: Język nad przepaścią. Dekada Literacka 1998 nr 3 s. 1, 8-9 (nt. poezji Ewy Lipskiej, szerzej o tomiku "Ludzie dla początkujących";...) szczegóły 
1453.artykuł: Wyka Marta: "Pewny jest jedynie cień w rogu pokoju..." (O nowych wierszach Ewy Lipskiej). Dekada Literacka 1991 nr 31 s. 1-2 (sprost., nr 32 s. 2...) szczegóły 
  Lipska Lidia
1454.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 15 (not....) szczegóły 
  Lipski Jan Józef
    ikonografie (alfabet autorów)
1455.ikonografia: Dekada Literacka 1990 nr 4 s. 8 (karykatura, rys. Andrzej Zaręba...) szczegóły 
  Lisak Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
1456.wiersz: Lisak Agnieszka: [Aforyzmy]. Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 20 (z not., w rubryce: Hyde Park Czytelników...) szczegóły 
1457.wiersz: Lisak Agnieszka: Oto jestem.... Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 21  szczegóły 
1458.wiersz: Lisak Agnieszka: Prawdziwa niewinność. Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 4 (z not....) szczegóły 
1459.wiersz: Lisak Agnieszka: Przyszłość. Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 4 (z not....) szczegóły 
1460.wiersz: Lisak Agnieszka: Wiosna. Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 21  szczegóły 
1461.wiersz: Lisak Agnieszka: Znudzeni kochankowie. Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 4 (z not....) szczegóły 
  Liskowacki Artur Daniel
1462.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kunz Tomasz: Sztuka powieści. Dekada Literacka 2001 nr 9/10 s. 87-92 (z not. o T. Kunzu...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1463.wiersz: Liskowacki Artur D.: Stary poeta nie może.... Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 89  szczegóły 
  Lisowski Krzysztof
1464.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 16 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kantorowski Igor: Przechodzenie przez rzekę. Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 12  szczegóły 
1465.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2002 nr 5/6 s. 124 (nota...) szczegóły 
1466.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 10 (not....) szczegóły 
1467.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kornhauser Julian: Znak więzi. Dekada Literacka 1993 nr 7 s. 9  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1468.wiersz: Lisowski Krzysztof: Codziennie pająk linoskoczek.... Dekada Literacka 1996 nr 10 s. 2  szczegóły 
1469.wiersz: Lisowski Krzysztof: Lato 1906 roku. Dekada Literacka 1992 nr 17 s. 1  szczegóły 
1470.wiersz: Lisowski Krzysztof: List drugi; śniony. Dekada Literacka 1994 nr 5 s. 1  szczegóły 
1471.wiersz: Lisowski Krzysztof: List dwudziesty drugi; siódma wersja naszego kota. Dekada Literacka 1994 nr 12/13 s. 8  szczegóły 
1472.wiersz: Lisowski Krzysztof: List dwudziesty pierwszy; czerwcowy. Dekada Literacka 1994 nr 12/13 s. 8  szczegóły 
1473.wiersz: Lisowski Krzysztof: List dziewiętnasty; z innego hotelu. Dekada Literacka 1994 nr 12/13 s. 8  szczegóły 
1474.wiersz: Lisowski Krzysztof: Nie tak. Dekada Literacka 1991 nr 27 s. 1  szczegóły 
1475.wiersz: Lisowski Krzysztof: Niż nad Wenecją. Dekada Literacka 2003 nr 1/2 s. 92  szczegóły 
1476.wiersz: Lisowski Krzysztof: O Stasiu - wynalazcy. Dekada Literacka 1993 nr 11 s. 12  szczegóły 
1477.wiersz: Lisowski Krzysztof: Pierwsze słowa. Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 7  szczegóły 
1478.wiersz: Lisowski Krzysztof: Poeci tego lata. Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 5  szczegóły 
1479.wiersz: Lisowski Krzysztof: Portret z podróży. Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 7  szczegóły 
1480.wiersz: Lisowski Krzysztof: Powrót barbarzyńców (Józkowi Kurylakowi). Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 13  szczegóły 
1481.wiersz: Lisowski Krzysztof: Przed wieczorem. Dekada Literacka 2001 nr 7/8 s. 22  szczegóły 
1482.wiersz: Lisowski Krzysztof: Przed Wigilią. Dekada Literacka 1991 nr 36 s. 1  szczegóły 
1483.wiersz: Lisowski Krzysztof: Przyjadą zobaczyć poetę. Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 4  szczegóły 
1484.wiersz: Lisowski Krzysztof: Przytulanka dla Artura. Dekada Literacka 2001 nr 7/8 s. 23 (z not....) szczegóły 
1485.wiersz: Lisowski Krzysztof: Rekolekcje kwietniowe. Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 4  szczegóły 
1486.wiersz: Lisowski Krzysztof: Rentier. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 10  szczegóły 
1487.wiersz: Lisowski Krzysztof: Requiem Mozarta. Dekada Literacka 2003 nr 1/2 s. 93  szczegóły 
1488.wiersz: Lisowski Krzysztof: Rip van Winkle. Dekada Literacka 1995 nr 10 s. 5  szczegóły 
1489.wiersz: Lisowski Krzysztof: Sny ptaków. Dekada Literacka 2001 nr 7/8 s. 22-23  szczegóły 
1490.wiersz: Lisowski Krzysztof: Światło wiosenne. Dekada Literacka 1998 nr 3 s. 1  szczegóły 
1491.wiersz: Lisowski Krzysztof: W pociągu do Przemyśla. Dekada Literacka 1991 nr 10 s. 1 (z not....) szczegóły 
1492.wiersz: Lisowski Krzysztof: W sobotę (poza domem). Dekada Literacka 2003 nr 1/2 s. 92  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1493.proza: Lisowski Krzysztof: Ja, mniejszość. Dekada Literacka 1991 nr 36 s. 12 (fel....) szczegóły 
1494.proza: Lisowski Krzysztof: Jak rozpoznawać wariatów i jak z nimi postępować. Dekada Literacka 1994 nr 7 s. 12  szczegóły 
1495.proza: Lisowski Krzysztof: Królowie wszystkiego wokoło. Dekada Literacka 1991 nr 33 s. 12 (fel....) szczegóły 
1496.proza: Lisowski Krzysztof: Moje lektury '93. Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 6 (fel....) szczegóły 
1497.proza: Lisowski Krzysztof: Nowe czasy. Dekada Literacka 1992 nr 4 s. 12 (fel....) szczegóły 
1498.proza: Lisowski Krzysztof: Opozycja. Dekada Literacka 1993 nr 18 s. 12 (fel....) szczegóły 
1499.proza: Lisowski Krzysztof: Praska wiosna '96. Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 18  szczegóły 
1500.proza: Lisowski Krzysztof: Proces. Humoreska. Dekada Literacka 1993 nr 17 s. 12  szczegóły 
1501.proza: Lisowski Krzysztof: Spec od niepodległości. Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 12  szczegóły 
1502.proza: Lisowski Krzysztof: Zbieranie jabłek. Dekada Literacka 1993 nr 21 s. 12 (fel....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1503.tekst paraliteracki: Lisowski Krzysztof: Polskie Campo Santo. Dekada Literacka 1991 nr 11 s. 6  szczegóły 
1504.tekst paraliteracki: Lisowski Krzysztof: Wspaniały niezależny. O malarstwie Zbigniewa Kowalewskiego. Dekada Literacka 1998 nr 3 s. 18  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1505.artykuł: Drzewucki Janusz: Szukając najpotrzebniejszych słów. Dekada Literacka 1996 nr 3 s. 4 (o poezji Krzysztofa Lisowskiego; z fot....) szczegóły 
  Lizakowski Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
1506.wiersz: Lizakowski Adam: List Dziesiąty. Dekada Literacka 1993 nr 14 s. 5 (z notą...) szczegóły 
1507.wiersz: Lizakowski Adam: List Szósty. Dekada Literacka 1993 nr 14 s. 5 (z notą...) szczegóły 
1508.wiersz: Lizakowski Adam: List Trzeci. Dekada Literacka 1993 nr 14 s. 5 (z notą...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1509.artykuł: (kl): Varia. Dekada Literacka 1993 nr 10 s. 2 (nota o wieczorze aut. w Krakowie, 20 IV 1993...) szczegóły 
  Loew Ryszard
1510.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Heydel Magda: Takich sklepów jest kilka w Krakowie. Dekada Literacka 1994 nr 5 s. 8  szczegóły 
  Lohmann Jan
1511.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Komorowski Adam: Niezawisłość wrażliwości. Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 16  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łobodowski Józef
1512.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 17 (sprost. dot. błędu językowego, nota...) szczegóły 
  Łotocka Maria
    wiersze (alfabet tytułów)
1513.wiersz: Łotocka Maria: Wilno (Czesławowi Miłoszowi). Dekada Literacka 1992 nr 3 s. 1 (z not....) szczegóły 
  Łubieński Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
1514.wiersz: Łubieński Tomasz: Biegnę zielonym szlakiem.... Dekada Literacka 2002 nr 7/8 s. 70 (z not....) szczegóły 
1515.wiersz: Łubieński Tomasz: Cytryny pomarańcze morele.... Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 50  szczegóły 
1516.wiersz: Łubieński Tomasz: Magnificat. Dekada Literacka 1994 nr 7 s. 1  szczegóły 
1517.wiersz: Łubieński Tomasz: Oda do wolności. Dekada Literacka 1996 nr 9 s. 7  szczegóły 
1518.wiersz: Łubieński Tomasz: Pisane w maju. Dekada Literacka 1995 nr 6 s. 1  szczegóły 
1519.wiersz: Łubieński Tomasz: Poniewczasie. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 50  szczegóły 
1520.wiersz: Łubieński Tomasz: Przypowieść. Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 49  szczegóły 
1521.wiersz: Łubieński Tomasz: Scherzando. Dekada Literacka 1996 nr 9 s. 7  szczegóły 
1522.wiersz: Łubieński Tomasz: Sonet adwentowy. Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 1  szczegóły 
1523.wiersz: Łubieński Tomasz: Starsza pani wysiada.... Dekada Literacka 1992 nr 37 [1] s. 1  szczegóły 
1524.wiersz: Łubieński Tomasz: [Tysiąc osiemset sześćdziesiąt trzy] 1863-1993. Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 1  szczegóły 
1525.wiersz: Łubieński Tomasz: Z tobą tylko z tobą.... Dekada Literacka 2000 nr 4/5 s. 4  szczegóły 
  Łukasiewicz Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
1526.wiersz: Łukasiewicz Jacek: Polowanie na lwy. Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 13  szczegóły 
1527.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Franaszek Andrzej: Poszukiwanie sensu. Dekada Literacka 1993 nr 21 s. 8-9  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1528.proza: Łukasiewicz Jacek: Z lotu dzikiej gęsi. Dekada Literacka 1992 nr 17 s. 5 (Książki dzieciństwa; wspomn....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1529.tekst paraliteracki: Łukasiewicz Jacek: Dekada Literacka 1991 nr 10 s. 5 (wypow. w ankiecie: Kto co czyta?...) szczegóły 
  Łukaszewicz Michał
1530.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 20 (not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1531.proza: Łukaszewicz Michał: Czas niewolnika zabija. Dekada Literacka 1993 nr 21 s. 6  szczegóły 
  Łysiak Waldemar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1532.artykuł: Polit Jakub: Fenomen - Waldemar Łysiak. Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 6-7 (o twórczości...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Machej Zbigniew
1533.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rosset Francois: Na jakim brzegu?. Dekada Literacka 1993 nr 12/13 s. 19  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1534.wiersz: Machej Zbigniew: Kalwa. Dekada Literacka 1993 nr 12/13 s. 19  szczegóły 
1535.wiersz: Machej Zbigniew: Przed zaćmieniem. Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 11  szczegóły 
  Machnicki Mieczysław
1536.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 139 (not....) szczegóły 
1537.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 109 (nota...) szczegóły 
  Maciąg Włodzimierz
    proza (alfabet tytułów)
1538.proza: Maciąg Włodzimierz: Chamstwo i ludzie wytworni. Dekada Literacka 1994 nr 9 s. 12 (fel....) szczegóły 
1539.proza: Maciąg Włodzimierz: Dziwne narzekania demokratów. Dekada Literacka 1993 nr 5 s. 12 (fel....) szczegóły 
1540.proza: Maciąg Włodzimierz: Gorycze wielkie i małe. Dekada Literacka 1993 nr 3 s. 12 (fel....) szczegóły 
1541.proza: Maciąg Włodzimierz: Klucze i wytrychy. Dekada Literacka 1995 nr 1 s. 16 (fel....) szczegóły 
1542.proza: Maciąg Włodzimierz: Klucze i wytrychy. Dekada Literacka 1995 nr 1 s. 16 (fel....) szczegóły 
1543.proza: Maciąg Włodzimierz: Słodkie kłamstwa o nas samych. Dekada Literacka 1994 nr 11 s. 12  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1544.tekst paraliteracki: Maciąg Włodzimierz: Co się zmienia w naszych umysłach?. Dekada Literacka 1994 nr 10 s. 4-5  szczegóły 
1545.tekst paraliteracki: Maciąg Włodzimierz: Mała ojczyzna i kondycja ludzka. Dekada Literacka 2002 nr 7/8 s. 32-35 (z not....) szczegóły 
  Maciejewski Stefan
1546.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Wejście do rzeki dzieciństwa. Dekada Literacka 1991 nr 28 s. 8  szczegóły 
  Maciuszkiewicz Roman
    proza (alfabet tytułów)
1547.proza: Maciuszkiewicz Roman: Pamięć. Dekada Literacka 2002 nr 7/8 s. 72-81 (z not....) szczegóły 
  Mackiewicz Józef
1548.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 134 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1549.artykuł: Odojewski Włodzimierz: Dla dobra literatury - proszę...!. Dekada Literacka 1993 nr 10 s. 3-4  szczegóły 
1550.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Odojewski Włodzimierz: Dla dobra literatury - proszę...!. Dekada Literacka 1993 nr 10 s. 3-4  szczegóły 
  Mackiewicz Stanisław
1551.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lohman Jerzy: Ofiara koniunktury. Dekada Literacka 1991 nr 1 s. 7  szczegóły 
  Maj Bronisław
1552.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieślak-Sokołowski Tomasz: Prawdziwie świetna poezja. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 69-73  szczegóły 
1553.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lisowski Krzysztof: Vis comica Stanisława Maja. Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 10  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1554.wiersz: Maj Bronisław: Genesis. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 70  szczegóły 
1555.wiersz: Maj Bronisław: Piosenka o płatku śniegu. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 69  szczegóły 
1556.wiersz: Maj Bronisław: This city died.... Dekada Literacka 1997 October [nr specjalny] s. 7 (z not....) szczegóły 
  Majka Urszula
    wiersze (alfabet tytułów)
1557.wiersz: Majka Urszula: Chciałabym móc żyć z tobą.... Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 16  szczegóły 
1558.wiersz: Majka Urszula: Droga redakcjo.... Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 16  szczegóły 
1559.wiersz: Majka Urszula: Wreszcie wróciłam do Krakowa.... Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 16  szczegóły 
1560.wiersz: Majka Urszula: Życie po (spo)życiu. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 16  szczegóły 
  Makowiecka Gabriela
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1561.artykuł: Sawicki Piotr: "Hiszpańskie lata" Pani Gabrieli. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 115-118 (wspomnienie; z fot....) szczegóły 
  Maleńczuk Maciej
1562.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 9/10 s. 123 (sprostowanie informacji dot. Tadeusza Boya-Żeleńskiego...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1563.wiersz: Maleńczuk Maciej: Józef Kania. Dekada Literacka 1991 nr 32 s. 4  szczegóły 
1564.wiersz: Maleńczuk Maciej: Luty 1989. Dekada Literacka 1991 nr 32 s. 4  szczegóły 
1565.wiersz: Maleńczuk Maciej: OTO. Dekada Literacka 1991 nr 32 s. 4  szczegóły 
1566.wiersz: Maleńczuk Maciej: Postacie. Dekada Literacka 1991 nr 32 s. 4  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1567.wywiad: Terakowska Dorota: Poeta ulicy: Maciej Maleńczuk. Dekada Literacka 1991 nr 32 s. 4 (z notą...) szczegóły 
  Maliszewski Karol
1568.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sola Barbara: Maliszewski: być tutaj. Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 26  szczegóły 
1569.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 27 (not....) szczegóły 
  Malzahn Miłka
    proza (alfabet tytułów)
1570.proza: Malzahn Miłka: Spacer [fragm.]. Dekada Literacka 2001 nr 9/10 s. 54-63 (z not o aut., z fot....) szczegóły 
  Małachowski Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1571.artykuł: Dekada Literacka 1990 nr 3 s. 8 (karykatura, rys. Andrzej Zaręba...) szczegóły 
  Mamoń Agata
    wiersze (alfabet tytułów)
1572.wiersz: Mamoń Agata: Widok z okna. Dekada Literacka 1992 nr13 s. 4  szczegóły 
  Mańczyk Łukasz
    wiersze (alfabet tytułów)
1573.wiersz: Mańczyk Łukasz: Prowadź mnie.... Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 135  szczegóły 
  Marciniak Jerzy
    proza (alfabet tytułów)
1574.proza: Marciniak Jerzy: Po drodze. Dekada Literacka 1993 nr 19 s. 6-7  szczegóły 
  Marczyk Marek
    proza (alfabet tytułów)
1575.proza: Marczyk Marek: My. Dekada Literacka 1994 nr 12/13 s. 9-11  szczegóły 
  Marjańska Ludmiła
1576.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lisowski Krzysztof: Poetka łagodności. Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 15  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1577.wiersz: Marjańska Ludmiła: Godzina Piotrowa. Dekada Literacka 1994 nr 16/17 s. 1  szczegóły 
1578.wiersz: Marjańska Ludmiła: Jeden ze snów. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 11  szczegóły 
1579.wiersz: Marjańska Ludmiła: Ogród w zimie. Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 1  szczegóły 
1580.wiersz: Marjańska Ludmiła: Po przeczytaniu gazety. Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 5  szczegóły 
1581.wiersz: Marjańska Ludmiła: To samo imię. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 11  szczegóły 
1582.wiersz: Marjańska Ludmiła: Wody. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 11  szczegóły 
  Markiewicz Henryk
    wiersze (alfabet tytułów)
1583.wiersz: Markiewicz Henryk: Pamflet na "Rymowanki" i jego refutacja. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 24 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1584.proza: Markiewicz Henryk: Moja biblioteka. Dekada Literacka 1992 nr 7 s. 1, 10 (Książki dzieciństwa; wspomn....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1585.tekst paraliteracki: [Markiewicz Henryk] (hm): Auto-camera obscura. Dekada Literacka 1995 nr 6, 7 (rubryka not koment. i polem.; podp. (hm)...) szczegóły 
1586.tekst paraliteracki: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1998 nr 3-5, 11-12 (rubryka not polemicznych, sprostowań i komentarzy, podp. (hm); noty cz...) szczegóły 
1587.tekst paraliteracki: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 2/3-9/10, 12 (rubryka not polemicznych, sprostowań i komentarzy, podp. hm; noty częś...) szczegóły 
1588.tekst paraliteracki: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1996 nr 1-5, 7/8-9 (rubryka not polemicznych, sprostowań i komentarzy, podp. (hm); noty cz...) szczegóły 
1589.tekst paraliteracki: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1991 nr 5, 8, 10, 13, 14-15, 17, 19-20, 22-24 ,26, 27, 30, 33-35 (rubryka not. koment., podp. (hm), (HM)...) szczegóły 
1590.tekst paraliteracki: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1992 nr 2, 3, 5, 8-10, 12-14, 17, 19-23 (rubryka not. koment., podp. (hm)...) szczegóły 
1591.tekst paraliteracki: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1993 nr 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14, 16-21 (rubryka not. koment., podp. (hm)...) szczegóły 
1592.tekst paraliteracki: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1995 nr 3, 4, 6, 7, 8, 10 (rubryka not koment. i polem., podp. (hm); w nrze 3 bez podpisu...) szczegóły 
1593.tekst paraliteracki: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1994 nr 1-3, 5, 6, 11-14/15 (rubryka not koment. i polem., podp. (hm)...) szczegóły 
1594.tekst paraliteracki: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1997 nr 1-2/3, 6/7, 10/11 (rubryka not polemicznych, sprostowań i komentarzy, podp. (hm); noty cz...) szczegóły 
1595.tekst paraliteracki: [Markiewicz Henryk] hm: Camera obscura. Dekada Literacka 1999 nr 3-7/8, 11/12 (rubryka not polemicznych, sprostowań i komentarzy, podp. hm; noty częś...) szczegóły 
1596.tekst paraliteracki: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 1/2-9/10 (rubryka not polemicznych, sprostowań i komentarzy, podp. hm; noty częś...) szczegóły 
1597.tekst paraliteracki: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 1/2-9/10 (rubryka not polemicznych, sprostowań i komentarzy, podp. hm; noty częś...) szczegóły 
1598.tekst paraliteracki: Markiewicz Henryk: Camera obscura. Dekada Literacka 2001 nr 1/2-7/8, 11/12 (rubryka not polemicznych, sprostowań i komentarzy, podp. hm; noty częś...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1599.artykuł: Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 2 (życzenia od red. Dekady Literackiej...) szczegóły 
1600.artykuł: Dekada Literacka 2002 nr 9/10 okł. (życzenia Redakcji Dekady Literackiej z okazji 80-lecia urodzin ...) szczegóły 
1601.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Latawiec Bogusława: Fizjologia neologizmu. Dekada Literacka 1993 nr 7 s. 2 (dot. tytułu ks. B. Latawiec "Powidok"...) szczegóły 
sprostowanie: Pomianowski Jerzy: Dekada Literacka 2001 nr 3/4 s. 117 (dot. nr 12 z 2000, list do red.; z odp. (hm), s. 117...) szczegóły 
  Maśnik Krystyna
    proza (alfabet tytułów)
1602.proza: Maśnik Krystyna: Amfilada [fragm.]. Dekada Literacka 2001 nr 7/8 s. 40-57 (z not....) szczegóły 
  Matuszkiewicz Antoni
1603.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Franaszek Andrzej: Poszukiwanie sensu. Dekada Literacka 1993 nr 21 s. 8-9  szczegóły 
  Matwin Zdzisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1604.wiersz: Matwin Zdzisław: Prowincja moja. Dekada Literacka 1994 nr 9 s. 12 (z not. biogr. , w rubryce: Hyde Park Czytelników...) szczegóły 
  Matywiecki Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1605.wiersz: Matywiecki Piotr: Ballada o szczerym mieście. Dekada Literacka 2003 nr 1/2 s. 94-95  szczegóły 
1606.wiersz: Matywiecki Piotr: Metro. Dekada Literacka 2003 nr 1/2 s. 95  szczegóły 
1607.wiersz: Matywiecki Piotr: Miałem dojechać autobusem.... Dekada Literacka 2003 nr 1/2 s. 96  szczegóły 
  Maur Piotr
1608.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Musialik Rafał: Pęknięte ścianki. Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 14  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1609.wiersz: Maur Piotr: Dzikie króliki szamoczą się.... Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 14 (z notą...) szczegóły 
1610.wiersz: Maur Piotr: Limeryki. Dekada Literacka 1993 nr 12/13 s. 28  szczegóły 
1611.wiersz: Maur Piotr: Opustoszała jest w niedzielne południe nasza ulica.... Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 14 (z notą...) szczegóły 
1612.wiersz: Maur Piotr: Tuż przed świtem.... Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 14 (z notą...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1613.proza: Maur Piotr: Po tej stronie globu. Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 11 (z not....) szczegóły 
1614.proza: Maur Piotr: Pośmiertny żywot Marii. Dekada Literacka 1995 nr 7 s. 10  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1615.wywiad: Kosińska Agnieszka: Platon, blondynki i Inter Mediolan. Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 15  szczegóły 
  Mazurkiewicz Marta
1616.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 20 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1617.wiersz: Mazurkiewicz Marta: Udomowienie. Dekada Literacka 1992 nr 5 s. 5  szczegóły 
  Mażul Henryk
    wiersze (alfabet tytułów)
1618.wiersz: Mażul Henryk: Kompleks lustra. Dekada Literacka 1992 nr 3 s. 4 (z not....) szczegóły 
1619.wiersz: Mażul Henryk: Na klęczkach bym ku Polsce.... Dekada Literacka 1992 nr 3 s. 4 (z not....) szczegóły 
1620.wiersz: Mażul Henryk: Oprawca. Dekada Literacka 1992 nr 3 s. 4 (z not....) szczegóły 
  Melecki Maciej
1621.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 13 (not....) szczegóły 
recenzja: Wiedemann Adam: Harmonielehre. Dekada Literacka 1996 nr 7/8 s. 18  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1622.wiersz: Melecki Maciej: Czarna skrzynka. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 117  szczegóły 
  Mętrak Krzysztof
1623.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 20 (nota...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1624.zgon: Dekada Literacka 1993 nr 15 s. 2 (zmarł: 4 VIII 1993...) szczegóły 
  Michajłów Adam
1625.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Korwin-Piotrowska Dorota: Poezja, która umie się dziwić. Dekada Literacka 1992 nr 3 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1626.wiersz: Michajłów Adam: Judasz. Dekada Literacka 1991 nr 9 s. 2  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1627.artykuł: Pacławski Waldemar: Jak możliwa jest poezja?. Dekada Literacka 1991 nr 9 s. 2 (protokół z wieczoru autorskiego, 23 XI 1990 w siedzibie SPP w Krakowie...) szczegóły 
  Michalak Jarosław
1628.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Franaszek Andrzej: Poszukiwanie sensu. Dekada Literacka 1993 nr 21 s. 8-9  szczegóły 
  Michalczyk Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
1629.wiersz: Michalczyk Paweł: Kot. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 13  szczegóły 
  Michałowski Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1630.wiersz: Michałowski Piotr: Powietrze. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 50-51 (z not....) szczegóły 
  Michno Remigiusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1631.wiersz: Michno Remigiusz: [Haiku]. Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 12 (z not. o aut.; w rubryce: Hyde Park Czytelników...) szczegóły 
  Miciński Bolesław
1632.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wyka Marta: Dialog na ruinach. Dekada Literacka 1995 nr 10 s. 7  szczegóły 
  Miciński Tadeusz
1633.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: ...Iskra nad mrokiem. Dekada Literacka 1997 nr 4 s. 6-7 (z fot. i rysunkowym portretm Tadeusza Micińskiego autorstwa Stanisława...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
1634.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 24 (not....) szczegóły 
1635.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kuziak Michał: Dwie opowieści o Mickiewiczu. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 18  szczegóły 
1636.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sugiera Małgorzata: Rymkiewicza model do składania. Dekada Literacka 1991 nr 8 s. 6  szczegóły 
1637.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 19 (sprost., nota...) szczegóły 
1638.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] hm: Camera obscura. Dekada Literacka 1999 nr 3 s. 15 (sprost. dot. inf. zawartych w szkicu Jacka Trznadla "Tajemnicza przyro...) szczegóły 
1639.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: W sprawie sikania do akwarium. Dekada Literacka 1991 nr 36 s. 8  szczegóły 
1640.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 16 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kuziak Michał: Dwie opowieści o Mickiewiczu. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 18  szczegóły 
1641.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Walas Teresa: Widmo salonu. Dekada Literacka 1992 nr 9 s. 12  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1642.artykuł: Rutkowski Krzysztof: Stos dla Adama albo kacerze i kapłani [fragm. ks.:] Hieronim Kajsiewicz ostrzega przed Rutkowskim. Dekada Literacka 1994 nr 14/15 s. 1, 14  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1643.ikonografia: Dekada Literacka 1992 nr 9 s. 12 (karyk., rys. Aleksandra Pieńka...) szczegóły 
1644.dotyczy innego zapisu:
-polemika: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 19  szczegóły 
artykuł: Wielkie czytanie czyli "Pan Tadeusz" na CD. Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 23 (nt. wydania albumu płyt kompaktowych z nagraniem "Pana Tadeusza"...) szczegóły 
1645.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karasek Krzysztof: Pochwała błędu. Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 6-7 (głównie nt. "Stepów akermańskich"; z portr. A. Mickiewicza techniką co...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1646.kult: Wester Ellen Sofia: Mickiewiczowskie święto. Dekada Literacka 1993 nr 8 s. 9 (tekst z 1899 dot. obchodów 100. roczn. ur. A. Mickiewicza; z notą od t...) szczegóły 
  Mieczkowski Romuald
    wiersze (alfabet tytułów)
1647.wiersz: Mieczkowski Romuald: Ból Cmentarza Rossa. Dekada Literacka 1992 nr 3 s. 4 (z not....) szczegóły 
  Międzyrzecki Artur
1648.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fazan Jarosław: Paradoksy Artura Międzyrzeckiego. Dekada Literacka 1993 nr 7 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1649.wiersz: Międzyrzecki Artur: Ze snu. Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 10  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1650.artykuł: Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 2 (życzenia od red. Dekady Literackiej...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1651.zgon: Dekada Literacka 1996 nr 10 s. 2 (zmarł: 2 VIII 1996...) szczegóły 
  Mikołajewski Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1652.wiersz: Mikołajewski Jarosław: Białe noce. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 12  szczegóły 
1653.wiersz: Mikołajewski Jarosław: Eternita animale. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 12  szczegóły 
1654.wiersz: Mikołajewski Jarosław: Materac. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 12  szczegóły 
1655.wiersz: Mikołajewski Jarosław: W wigilię chrztu. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 12  szczegóły 
1656.wiersz: Mikołajewski Jarosław: Wiersz sentymentalny. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 12  szczegóły 
1657.wiersz: Mikołajewski Jarosław: Wujek Staszek. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 12  szczegóły 
  Mikulski Wiesław Janusz
1658.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 23 (not....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1659.wiersz: Mikulski Wiesław Janusz: To wiatr tylko.... Dekada Literacka 1993 nr 9 s. 12 (z not. o aut., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Mikurda Jakub
    wiersze (alfabet tytułów)
1660.wiersz: Mikurda Kuba: Dożynki średniowieczne. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 72  szczegóły 
1661.wiersz: Mikurda Kuba: Ikaria (prywatnie). Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 72  szczegóły 
1662.wiersz: Mikurda Kuba: Przyjazd. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 72  szczegóły 
1663.wiersz: Mikurda Kuba: Rozbici. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 73  szczegóły 
1664.wiersz: Mikurda Kuba: Samotność. Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 72  szczegóły 
  Milewski Waldemar
    wiersze (alfabet tytułów)
1665.wiersz: Milewski Waldemar: Margines. Dekada Literacka 1992 nr 22 s. 12 (z not. o aut.; w rubryce: Hyde Park Czytelników...) szczegóły 
  Miłobędzka Krystyna
1666.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Wobec. Dekada Literacka 1992 nr 18 s. 8  szczegóły 
1667.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 8 s. 12 (not....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1668.wiersz: Miłobędzka Krystyna: Z czego zrobić gwiazdkę.... Dekada Literacka 1998 nr 12 s. 13  szczegóły 
  Miłosz Czesław
1669.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 4 s. 19 (not....) szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 27  szczegóły 
1670.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Okolice znane i nieznane. Dekada Literacka 1992 nr 6 s. 8  szczegóły 
1671.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 3 s. 20 (not....) szczegóły 
1672.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 5 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Legendy nowoczesności. Dekada Literacka 1996 nr 7/8 s. 1, 8-9 (z fot., collage Aleksander Pieniek...) szczegóły 
1673.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kossowska Stefania: "Kultura" od środka. Dekada Literacka 1992 nr 20 s. 5, 8  szczegóły 
1674.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walas Teresa: Radość rozmawiania. Dekada Literacka 1992 nr 4 s. 9  szczegóły 
1675.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Fazan Jarosław: Dwa autoportrety z końca XX wieku. Dekada Literacka 1995 nr 6 s. 3-5 (z fot....) szczegóły 
1676.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 October [nr specjalny] s. 23 (nota w języku angielskim...) szczegóły 
1677.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 October [nr specjalny] s. 23 (nota w języku angielskim...) szczegóły 
1678.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 11/12 s. 20 (nota...) szczegóły 
1679.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lubelska Magdalena: Piękny osiemdziesięcioletni. Dekada Literacka 1991 nr 25 s. 8  szczegóły 
1680.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Walas Teresa: Dom wyobraźni. Dekada Literacka 1992 nr 11/12 s. 23  szczegóły 
1681.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Łuk życia. Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 3-4  szczegóły 
1682.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 8/9 s. 24 (not....) szczegóły 
1683.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 7/8 s. 138 (nota...) szczegóły 
1684.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Romanowski Andrzej: Ostatni, co tak poloneza wodzi. Dekada Literacka 1999 nr 11/12 s. 1, 11 (z fot....) szczegóły 
1685.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 17 (nota nt. komentarzy wydawniczych do książki...) szczegóły 
recenzja: Matuszewski Ryszard: Historia dla zaawansowanych. Listy Miłosza i do Miłosza. Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 1, 3-5  szczegóły 
recenzja: Rusinek Michał: Historia dla zaawansowanych. Listy Miłosza i do Miłosza. Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 1, 3, 5  szczegóły 
1686.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 4 s. 19 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1687.wiersz: Miłosz Czesław: A road-side dog [z tego cyklu:] A road-side dog. Dekada Literacka 1997 October [nr specjalny] s. 11  szczegóły 
1688.wiersz: Miłosz Czesław: A road-side dog [z tego cyklu:] Pelicans. Dekada Literacka 1997 October [nr specjalny] s. 11  szczegóły 
1689.wiersz: Miłosz Czesław: A road-side dog [z tego cyklu:] Tropics. Dekada Literacka 1997 October [nr specjalny] s. 11  szczegóły 
1690.wiersz: Miłosz Czesław: A road-side dog [z tego cyklu:] Yokimura. Dekada Literacka 1997 October [nr specjalny] s. 11  szczegóły 
1691.wiersz: Miłosz Czesław: America. Dekada Literacka 1997 October [nr specjalny] s. 4 (z not....) szczegóły 
1692.wiersz: Miłosz Czesław: Do pani profesor w obronie honoru kota i nie tylko (Z okazji artykułu "Przeciw okrucieństwu" Marii Podrazy-Kwiatkowskiej). Dekada Literacka 1994 nr 3 s. 1  szczegóły 
1693.wiersz: Miłosz Czesław: Powrót do Krakowa w roku 1880. Dekada Literacka 1993 nr 21 s. 2 (z fot....) szczegóły 
1694.wiersz: Miłosz Czesław: Rozbieranie Justyny. Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 10  szczegóły 
1695.wiersz: Miłosz Czesław: Wspominając Wandę. Dekada Literacka 1992 nr 11/12 s. 10 (pośw. Wandzie Telakowskiej...) szczegóły 
1696.wiersz: Miłosz Czesław: Wspominając Wandę. Dekada Literacka 1992 nr 13 s. 5 (pośw. Wandzie Telakowskiej...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1697.proza: Miłosz Czesław: O podróżach w czasie. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 3-9 (esej; z not. o aut....) szczegóły 
1698.proza: Miłosz Czesław: Wypisy z ksiąg użytecznych Czesława Miłosza. Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 2-3 (fragm. utworów Czesława Miłosza...) szczegóły 
1699.proza: Miłosz Czesław: "Źródła moich niektórych późniejszych fascynacji...". Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 1 (wspomn. nt. lektur dziciństwa, oprac. przez autora na podstawie rozm. ...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1700.tekst paraliteracki: Miłosz Czesław: O rubryce "narodowość". Dekada Literacka 1994 nr 10 s. 1, 3 (z fot....) szczegóły 
1701.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 19 (nota...) szczegóły 
1702.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 7/8 s. 138 (nota...) szczegóły 
1703.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 10 (not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1704.artykuł: Balbus Stanisław: Miłosz w Krakowie. Dekada Literacka 1990 nr 4 s. 3 (o wizytach Miłosza w Krakowie...) szczegóły 
1705.artykuł: Dekada Literacka 2002 nr 7/8 okł. (kondolencje Redakcji Dekady Literackiej z powodu śmierci Carol ...) szczegóły 
1706.artykuł: Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 1 (życzenia Redakcji Dekady Literackiej z okazji 90-lecia urodzin ...) szczegóły 
1707.artykuł: Dekada Literacka 1991 nr 13 s. 8 (not. inf. o nadaniu Czesławowi Miłoszowi tytułu honorowego mieszkańca ...) szczegóły 
1708.artykuł: Fiut Aleksander: "Pan Tadeusz" [Adama Mickiewicza] przez Miłosza na nowo odczytany. Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 1, 6-7 (odczytanie "Pana Tadeusza" przez Czesława Miłosza jako badacza literat...) szczegóły 
1709.artykuł: Fiut Aleksander: Pod koniec epoki. Dekada Literacka 1991 nr 25 s. 1, 4-5  szczegóły 
1710.artykuł: Levine Madeline G.: "Abecadło" i trzecia powieść Miłosza, jak dotąd nie napisana. Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 4-5 (dot. "Abecadła", "Roku myśliwego", "Zniewolonego umysłu", "Rodzinnej E...) szczegóły 
1711.artykuł: Prokop Jan: Miłosz o Litwie. Dekada Literacka 1991 nr 9 s. 1, 4  szczegóły 
1712.artykuł: (tw): Czesław Miłosz Honorowym Obywatelem Miasta Krakowa. Dekada Literacka 1993 nr 21 s. 2 (spraw. z urocz., 6 XI 1993; z fot....) szczegóły 
1713.artykuł: Wyka Marta: Podróż sentymentalna. Dekada Literacka 2001 nr 7/8 s. 3-11 (zapiski z podóży po Litwie śladami miejsc związanych z Czesławem Miłos...) szczegóły 
1714.artykuł: Zach Joanna: Religijność poety i problem języka. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 13-18 (z fragm. wierszy; z not. o J. Zach...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1715.ikonografia: Dekada Literacka 1991 nr 25 s. 12 (karyk.; rys. Andrzej Zaręba...) szczegóły 
1716.ikonografia: Dekada Literacka 1991 nr 8 s. 8 (karyk.; rys. Andrzej Zaręba...) szczegóły 
1717.ikonografia: Dekada Literacka 2001 nr 5/6 okł. (fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1718.wywiad: Kosińska Agnieszka: From East and West. Dekada Literacka 1997 nr specjalny s. 1, 17  szczegóły 
1719.wywiad: Walas Teresa: Poezja i religia. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 2-11 (z fot., z not....) szczegóły 
1720.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 5/6 s. 122 (ustalenie personaliów bohaterki wiersza; nota...) szczegóły 
1721.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jarzębski Jerzy: Dotknięcie świata. Dekada Literacka 1991 nr 17 s. 6 (z fragm. tekstu...) szczegóły 
1722.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Markiewicz Henryk] hm: Camera obscura. Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 23 (nt. znaczenia słowa "zniewolony" w tytule książki; nota...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
1723.korespondencja: Mycielski Zygmunt: Listy Zygmunta Mycielskiego do Czesława Miłosza. Dekada Literacka 1998 nr 8/9 s. 16-17 (4 listy Zygmunta Mycielskiego do Czesława Miłosza: z 1970, 1979, 1983,...) szczegóły 
  Mioduszewska Aldona
    wiersze (alfabet tytułów)
1724.wiersz: Mioduszewska Aldona: Migrena. Dekada Literacka 1991 nr 35 s. 12 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
1725.wiersz: Mioduszewska Aldona: Poezja. Dekada Literacka 1991 nr 35 s. 12 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
1726.wiersz: Mioduszewska Aldona: Wiesz moje usta.... Dekada Literacka 1991 nr 35 s. 12 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Mirkowicz Tomasz
1727.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 10 (not....) szczegóły 
  Misiak Iwona
    proza (alfabet tytułów)
1728.proza: Misiak Iwona: Śmierć Aleksego. Dekada Literacka 1991 nr 21 s. 3  szczegóły 
  Młyński Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1729.wiersz: Młyński Andrzej: Spacer po lesie. Dekada Literacka 1993 nr 14 s. 12 (z not. autobiogr. , w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Moczulski Leszek Aleksander
1730.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 140 (nota...) szczegóły 
1731.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bernacki Marek: Od wierszy "zwykłych" do "charytatywnych". O poezji Leszka Aleksandra Moczulskiego, po lekturze tomu "70 widoków w drodze do Wenecji". Dekada Literacka 1992 nr 2 s. 8  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1732.wiersz: [Moczulski Leszek Aleksander] L.A.M.: Dedykacja: telefon. Dekada Literacka 1990 nr 1 s. 1 (podp. nazwiskiem i kryptonimem...) szczegóły 
  Mondral Camilla
1733.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 19 (not....) szczegóły 
  Morton Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
1734.wiersz: Morton Stanisław: Pierwsze, wiosenne łzy.... Dekada Literacka 1991 nr 20 s. 8 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Mosiewicz Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
1735.wiersz: Mosiewicz Magdalena: Rozmówki hebrajskie. Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 9 (z not....) szczegóły 
  Mossakowski Paweł
    proza (alfabet tytułów)
1736.proza: Mossakowski Paweł: Wiatr od wschodu. Dekada Literacka 1992 nr 21 s. 6-7  szczegóły 
  Moszalak Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
1737.wiersz: Moszalak Paweł: Według ogrodnika. Dekada Literacka 1995 nr 1 s. 16 (z not. biogr., w rubryce: Hyde Park Czytelników...) szczegóły 
  Mroczkowska Małgorzata
1738.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kozela Robert: Dekada Literacka 2003 nr 1/2 s. 122-123  szczegóły 
  Mrożek Sławomir
1739.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 105 (nota dot. zamieszczonej w książce rozmowy Jerzego Koeniga ze Sławomire...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1740.tekst paraliteracki: Mrożek Sławomir: Jaworzno. Dekada Literacka 1997 October [nr specjalny] s. 12-13  szczegóły 
1741.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: kl: Sztukmistrz z Borzęcina. Dekada Literacka 1995 nr 10 s. 2  szczegóły 
1742.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 19 (not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1743.artykuł: Dekada Literacka 1993 nr 9 s. 2 (not. o pobycie w Paryżu i udziale w 13. Paryskim Salonie Książki, VI 1...) szczegóły 
  Musiał Grzegorz
1744.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2001 nr 9/10 s. 129 (nota...) szczegóły 
  Muszer Rafał
    wiersze (alfabet tytułów)
1745.wiersz: Muszer Rafał: Dzień po końcu świata. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 13  szczegóły 
  Myszkowski Krzysztof
1746.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maciąg Włodzimierz: Religijny - czy tylko estetyczny wymiar życia. Dekada Literacka 1993 nr 4 s. 8  szczegóły 
  Myśliwski Wiesław
1747.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Epopeja spełnionej nostalgii. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 1, 4-5 (z fot. W. Myśliwskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naganowski Egon
1748.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Korczak Jerzy: Wędrówka w przeszłość. Dekada Literacka 1993 nr 4 s. 9  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1749.artykuł: Czernecka-Giełdzik Teresa Irena: Naganowski i Szczypiorski na spotkaniach w Niemczech. Nagrody, anegdoty, referaty. Dekada Literacka 1998 nr 8/9 s. 22-23 (spraw. z pobytu w Niemczech w związku z odbiorem nagrody "Tłumacza rok...) szczegóły 
  Nałkowska Zofia
1750.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 28 (not....) szczegóły 
1751.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 105 (dot. znajomości przez pisarkę prozy Marcela Prousta...) szczegóły 
1752.dotyczy innego zapisu:
-polemika: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 134 (nota...) szczegóły 
polemika: Matuszewski Ryszard: To nie metodologia.... Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 125 (nota...) szczegóły 
polemika: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 9/10 s. 135 (nota...) szczegóły 
  Nasiłowska Anna
1753.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ostaszewski Robert: Chcę być w ciąży. Dekada Literacka 2002 nr 7/8 s. 92-95 (z not. o M. Witkowskim...) szczegóły 
  Nawrocki Michał
    proza (alfabet tytułów)
1754.proza: Nawrocki Michał: Metafizyczny mrówkojad [fragm.]. Dekada Literacka 2001 nr 9/10 s. 18-29 (z not o aut., z fot....) szczegóły 
1755.proza: Nawrocki Michał: Toast. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 12-14  szczegóły 
  Nazim Janusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1756.wiersz: Nazim Janusz: Spokój. Dekada Literacka 1991 nr 7 s. 8 (z not., w rubryce: Hyde Park czytelników...) szczegóły 
  Neuger Leonard
    wiersze (alfabet tytułów)
1757.wiersz: Neuger Leonard: Niewielkie słówko: "Może". Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 23 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1758.artykuł: Dekada Literacka 1995 nr 3 s. 2 (not. o pobycie w Polsce...) szczegóły 
  Newerly Igor
1759.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 24 (not....) szczegóły 
  Nicieja Stanisław Sławomir
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1760.tekst paraliteracki: Nicieja Stanisław Sławomir: [Wypowiedź]. Dekada Literacka 1991 nr 10 s. 6 (w ankiecie: Kto co czyta?...) szczegóły 
  Niemczuk Jerzy
1761.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowakowski Andrzej: Stan wojenny i miss Piggy. Dekada Literacka 1991 nr 8 s. 6  szczegóły 
  Niemiec Maciej
1762.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Franaszek Andrzej: Stać się światłem. Dekada Literacka 1995 nr 6 s. 13  szczegóły 
1763.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 7/8 s. 18 (not....) szczegóły 
recenzja: Fazan Jarosław: Paryska "Kraina wód" Macieja Niemca. Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 15  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1764.wiersz: Niemiec Maciej: Kropelko, słona i słodka.... Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 7  szczegóły 
1765.wiersz: Niemiec Maciej: Tancerka małej śmierci. Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 7  szczegóły 
1766.wiersz: Niemiec Maciej: W obcym języku miłości. Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 7  szczegóły 
1767.wiersz: Niemiec Maciej: Za piękni, by naprawdę kochać.... Dekada Literacka 1996 nr 11/12 s. 7  szczegóły 
  Niemojowska Maria
    wywiady (alfabet autorów)
1768.wywiad: Walas Teresa: Prawda jest najważniejszą sprawą w życiu. Dekada Literacka 1991 nr 35 s. 3, 10 (z not....) szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
1769.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 118 (nota...) szczegóły 
  Nowak-Jeziorański Jan
    proza (alfabet tytułów)
1770.proza: Nowak Jan: O książkach mego dzieciństwa. Dekada Literacka 1992 nr 19 s. 4 (Książki dzieciństwa; wspomn....) szczegóły 
  Nowak Kinga
    wiersze (alfabet tytułów)
1771.wiersz: Nowak Kinga: Jestem Izoldą.... Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 19 (z not., w rubryce: Hyde Park...) szczegóły 
  Nowakowski Marek
1772.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Uniłowski Krzysztof: Kreteńczyk polski. Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 104-110 (z not. o K. Uniłowskim...) szczegóły 
1773.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogatko Bogdan: Marzenia o fabule. Dekada Literacka 1991 nr 7 s. 6  szczegóły 
1774.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogatko Bogdan: Marzenia o fabule. Dekada Literacka 1991 nr 7 s. 6  szczegóły 
1775.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nawrocki Michał: Bazary Karaczi, burdele Karaczi. Dekada Literacka 1999 nr 4 s. 14-15  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1776.proza: Nowakowski Marek: Opowieści z północnych mórz. Dekada Literacka 1996 nr 2 s. 4 (Książki dzieciństwa; wspomn....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1777.wywiad: Ostaszewski Robert: Pieszczochy losu i solista. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 2-3 (z fot....) szczegóły 
  Nowakowski Tadeusz
1778.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbanowski Maciej: "Obóz Wszystkich Świętych" po latach. Dekada Literacka 1990 nr 4 s. 6  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1779.wywiad: Bodnar Izabella: Polak: wieczny rycerz z La Manchy. Dekada Literacka 1991 nr 17 s. 1, 5 (z notą...) szczegóły 
  Nowakowski Zygmunt (1891-1963)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1780.artykuł: Nicieja Stanisław Sławomir: Zygmunt Nowakowski - Rejtan emigracji. Dekada Literacka 1992 nr 14 s. 1, 4 (biogr.; z portr., rys. Irena Ludwig...) szczegóły 
  Nowak Tadeusz
1781.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siwor Dorota: W lustrze pamięci. O ostatnich utworach Tadeusza Nowaka. Dekada Literacka 1999 nr 11/12 s. 16  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1782.wiersz: Nowak Tadeusz: Pieśń o innym świecie. Dekada Literacka 1991 nr 24 s. 1 (z notą...) szczegóły 
1783.wiersz: Nowak Tadeusz: Pieśń o trawiastym i o rzecznym śnie. Dekada Literacka 1991 nr 24 s. 1 (z notą...) szczegóły 
1784.wiersz: Nowak Tadeusz: Pieśń z pisanej trawy. Dekada Literacka 1991 nr 32 s. 7  szczegóły 
1785.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukasiewicz Jacek: Nowak mistyczny. Dekada Literacka 1992 nr 20 s. 8  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1786.artykuł: Balbus Stanisław: Groteska, mitotwórstwo i "rzeczy mistyczność". Dekada Literacka 1991 nr 24 s. 1, 10 (z not....) szczegóły 
1787.art