PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Kultura [Paryż]
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Orłoś Kazimierz: "Tydzień polonistów" w Lublinie. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 171-172 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 214 (tytuły referatów...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 131 (not. o otwarciu...) szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Gruzy Wieży Babel. Kultura [Paryż] 1995 nr 3 s. 151-154 ([rec. ks.:] Umberto Eco: La recherche de la langue parfaite dans la cu...) szczegóły 
3.artykuł: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: "Postmodernizm": ostatnia hucpa XX wieku. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 132-139 (rec. ks.: Alan Sokal, Jean Bricmont: Impostures Intellectuelles. Paris...) szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
4.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 217 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Rokoszowa Jolanta: Polski pidgin. Kultura [Paryż] 1994 nr 4 s. 72-78 (nt. posługiwania się pseudoangielszczyzną w języku polskim...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
6.recenzja: Szaruga Leszek: Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 108-113  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Szaruga Leszek: Być pisarzem. Kultura [Paryż] 1999 nr 5 s. 123-128 (miejsce pisarza i literatury w Polsce po zmianie ustrojowej...) szczegóły 
8.artykuł: Żurek Sławomir J.: Czytelnicy bez przesady. Ankieta "Kultury" i "Scriptores Scholarum". Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 39-64 (omówienie wyników ankiety "Stan czytelnictwa maturzystów w polskiej sz...) szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śmieja Florian: Dwa spotkania. Kultura [Paryż] 1997 nr 10 s. 131- (spraw....) szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 12 s. 155 (not....) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
11.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 155 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bolecki Włodzimierz: Pochwała filologii. Kultura [Paryż] 1994 nr 5 s. 127-130  szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Danilewicz Zielińska Maria: Gorące popioły. Kultura [Paryż] 1996 nr 12 s. 144-149  szczegóły 
recenzja: [Giedroyc Jerzy] REDAKTOR: Notatki Redaktora. Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 131-134  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Baran Zbigniew: Portrety mistrzów. Kultura [Paryż] 1996 nr 12 s. 151-152  szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 147 (not. przekazaniu nakładu książki na przemiał przez wydawn. Czytelnik; ...) szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pomian Grażyna: Chłopofobie i chłopomanie. Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2 s. 189-194  szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Superlatyw bez pokrycia. Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 124-127  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 220 (not. o otwarciu wystawy; 22 VI 1998...) szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: (M.J.): Życie literackie Wilna 1831-1941. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 154-155  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Daszkiewicz Piotr: Przyrodnicy Pierwszej Rzeczyposplitej. Kultura [Paryż] 1994 nr 10 s. 90-95  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobosz Andrzej: O podróżach. Kultura [Paryż] 1990 nr 9 s. 118-129  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 153 (not. o odczycie Zofii Trojanowiczowej "Sybir romantyków - mity i rzecz...) szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bujnicki Tadeusz: "Wileńskie konteksty romantyczne" - międzynarodowa konferencja naukowa na Uniwersytecie Wileńskim. Kultura [Paryż] 1995 nr 4 s. 133-135 (spraw....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Florczak Zbigniew] Pelikan: Przebudzenie wileńskie 1905-1915. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 167-174  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Po łebkach. Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 151-153  szczegóły 
26.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Wierzbicki Zbigniew T.: "Wypominki" do wypomnienia. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 146-147  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Borkowicz Jacek, Hernik-Spalińska Jagoda: Powrót "Śród Literackich". Kultura [Paryż] 1992 nr 7/8 s. 185-188  szczegóły 
28.artykuł: Hernik Jagoda: Wileńskie środy literackie. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 169-179 (o "Środach Literackich" org. przez Związek Zawodowy Literatów w Wilnie...) szczegóły 
artykuł: Borkowicz Jacek, Hernik-Spalińska Jagoda: Powrót "Śród Literackich". Kultura [Paryż] 1992 nr 7/8 s. 185-188  szczegóły 
29.artykuł: Mencwel Andrzej: Wobec Rosji - splot czy gwałt?. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 23-35 (nt. kulturalnych i ideowych postaw wobec Rosji w literaturze polskiej;...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
30.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Machniewicz Jacek K.: Szanowny Panie Redaktorze!. Kultura [Paryż] 1991 nr 1/2 s. 215 (list do red.; sprost. inf. na s. 391...) szczegóły 
31.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wandycz Piotr: Szkoda. Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 131-136  szczegóły 
recenzja: Zieliński Artur: Materii wielkie pomieszanie. Kultura [Paryż] 1994 nr 7/8 s. 180-184  szczegóły 
polemika: Pytasz Marek: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 157-158 (list do red....) szczegóły 
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czerniawski Adam: Przeciw godności. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s.207-210  szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Danilewicz Zielińska Maria: Rozdroże. Kultura [Paryż] 1997 nr 5 s. 140-145  szczegóły 
nawiązanie: Danilewicz Zielińska Maria: Literatura "ratunkowa". Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 121-124  szczegóły 
34.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 216 (not.; m.in. referat wygłosiła Jadwiga Czachowska...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frajlich-Zając Anna: Polki w literaturze amerykańskiej. Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 157-163  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
36.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Literaturoznawczy horror. Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 166-168  szczegóły 
sprostowanie: Dąbrowski Mieczysław: [List]. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 222-223 (do red.; odpowiedź na zarzuty recenzenta - Leszka Szarugi; z odpowiedz...) szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Czy inteligent jeszcze istnieje?. Kultura [Paryż] 1997 nr 12 s. 129-133  szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Adamiec Marek: PIN - jaki był, jest i będzie. Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 101-107  szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Godlewski Grzegorz: Portrety autoportrecistów. Kultura [Paryż] 1996 nr 12 s. 116-125  szczegóły 
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Danilewicz Zielińska Maria: Odsłanianie kurtyny (Uwagi o "Literaturze złej chwili dziejowej" Janusza Kryszaka). Kultura [Paryż] 1996 nr 11 s. 141-147  szczegóły 
41.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wandycz Piotr: Szkoda. Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 131-136  szczegóły 
recenzja: Zieliński Artur: Materii wielkie pomieszanie. Kultura [Paryż] 1994 nr 7/8 s. 180-184  szczegóły 
polemika: Pytasz Marek: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 157-158 (list do red....) szczegóły 
42.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wandycz Piotr: Szkoda. Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 131-136  szczegóły 
43.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: "Wallenrodów sto tysięcy...". Kultura [Paryż] 1996 nr 4 s. 140-142  szczegóły 
44.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Wierzbicki Zbigniew T.: "Wypominki" do wypomnienia. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 146-147  szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Bezpośredniość. Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 149-152  szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kossowska Stefania: "Zagubieni romantycy" i inni. Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 125-128  szczegóły 
47.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bilans emigracji. Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 127-128 (program kolokwium...) szczegóły 
artykuł: Friszke Andrzej: Konferencja w Lipsku. Kultura [Paryż] 1999 nr 5 s. 108-112 (spraw....) szczegóły 
48.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 212-213 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
49.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koss Agata: Tydzień Polonistów na KUL-u. Kultura [Paryż] 1991 nr 1/2 s. 168-172 (spraw....) szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 220 (not. o otwarciu wystawy; 22 VI 1998...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Adamiec Marek: Literatura polska lat 80-tych. Wstępne rozpoznania, oczywiste wątpliwości, wątpliwe oczywistości. Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s.101-123  szczegóły 
polemika: Klejnocki Jarosław: Szanowny Panie Redaktorze!. Kultura [Paryż] 1991 nr 11 s. 139-141 (list do red....) szczegóły 
52.artykuł: Bereś Stanisław: Trzy oddechy literatury emigracyjnej (Marii Danilewicz Zielińskiej). Kultura [Paryż] 1990 nr 1/2 s. 142-58 (próba systematyzacji lit. emigracyjnej; sprost.:Kultura (Paryż)...) szczegóły 
polemika: Bereś Stanisław: Odpowiadam na zarzuty. Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 142-144  szczegóły 
polemika: Klejnocki Jarosław: "Trzy oddechy literatury emigracyjnej" - krytyka. Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 141-142  szczegóły 
53.artykuł: Chrzanowski Tadeusz: Interarmizm i modyzm. Kultura [Paryż] 1991 nr 12 s. 119-127 (nt. charakteru literatury polskiej...) szczegóły 
54.artykuł: Danilewicz-Zielińska Maria: Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2 s. 148-157 (wywiad nt. literatury polskiej na emigracji, także w l. 1939-1945; roz...) szczegóły 
polemika: Mirewicz Jerzy: Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 171-172 (dot. oceny ZPP...) szczegóły 
55.artykuł: Mencwel Andrzej: Czego Polacy potrzebują?. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 167-185 ([wstęp do książki:] Andrzej Mencwel: Przedwiośnie czy potop. Studium ...) szczegóły 
56.artykuł: Mencwel Andrzej: Wobec Rosji - splot czy gwałt?. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 23-35 (nt. kulturalnych i ideowych postaw wobec Rosji w literaturze polskiej;...) szczegóły 
57.artykuł: Możejko Edward: O literaturze emigracyjnej i nadmiarze krytyki. Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 126-129  szczegóły 
polemika: Czerniawski Adam: Drogi Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 140-141 (list do red....) szczegóły 
polemika: Możejko Edward: Wielce Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1993 nr 3 s. 169-171 (list do red.; odp. na polemikę Adama Czerniawskiego...) szczegóły 
58.artykuł: Pisarze niedocenieni - pisarze przecenieni. Ankieta "Kultury". Kultura [Paryż] 1993 nr 7/8 s. 14-46 ([Wypowiedzi:] Stanisław Barańczak, Tadeusz Chabrowski, Adam Czerniawsk...) szczegóły 
polemika: Durlik Andrzej: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1993 nr 11 s. 158 (list do red.; dot. komentarza do ankiety autorstwa Bogdana Czaykowskie...) szczegóły 
59.artykuł: Pisarze niedocenieni - pisarze przecenieni. Ankieta "Kultury". Kultura [Paryż] 1992 nr 7/8 s. 153-183 ([Wypowiedzi:] Henryk Bereza, Jan Błoński, Anna Bojarska, Grażyna Borko...) szczegóły 
sprostowanie: Burek Tomasz: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 153 (dot. własnej wypowiedzi w ankiecie; list do red....) szczegóły 
60.artykuł: Supruniuk Anna, Supruniuk Mirosław A.: Pisarze emigracyjni w pracach doktorskich i magisterskich w Polsce. Kultura [Paryż] 1994 nr 7/8 s. 101-112 (na podstawie ankiety rozesłanej do szkół wyższych...) szczegóły 
61.artykuł: Szaruga Leszek: "Inaczej, niżeście to sobie wyobrażali"?. Kultura [Paryż] 1999 nr 5 s. 23-28 (nt. niedostatku literackiej refleksji dotyczącej życia publicznego w p...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
62.polemika: Czabański Krzysztof: Kultura [Paryż] 1989 nr 4 s. 133-137  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Dramat (1945-1989)
63.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: B.H.: Gorzka prawda. Kultura [Paryż] 1995 nr 4 s. 146-147  szczegóły 
64.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 151 (not....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
65.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: "Rzeczpospolita Pułaska". Kultura [Paryż] 1995 nr 11 s. 137-142  szczegóły 
66.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Kultura [Paryż] 1989 nr 10 s. 145-146  szczegóły 
67.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Pożytki płynące ze szperania w gazetach. Kultura [Paryż] 1993 nr 4 s. 141-143  szczegóły 
68.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Brak zmysłu formy. Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 144-147  szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czerniawski Adam: Przeciw godności. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s.207-210  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Bierezin Jacek: Nowa Fala powraca do morza. Kultura [Paryż] 1993 nr 5 s. 111-115 (wypow. nawiązująca do artykułów nt. Nowej Fali w czas. NaGłos 1...) szczegóły 
71.artykuł: Szaruga Leszek: Chaotyczne uwagi o poezji lat ostatnich. Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 144-150  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Poezja młodych (literatura 1945-1989. Poezja)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
72.artykuł: Szaruga Leszek: Zwyczajny katastrofizm (Debiuty początku lat dziewięćdziesiątych). Kultura [Paryż] 1994 nr 3 s. 127-133  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jarzębski Jerzy: Tożsamość polska w zwierciadle prozy. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 165-168 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 1/2 s. 172-173 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 4 s. 147 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
74.artykuł: Szaruga Leszek: Rekonstrukcja rzeczywistości. Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 10-19 (odbicie polskiej rzeczywistości w prozie po 1989...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
75.artykuł: Frajlich Anna: "Wietrzne miasto" pod znakiem manifestu. Kultura [Paryż] 1993 nr 4 s. 144-146 (nt. polskiej Grupy Poetyckiej "Niezapłacony Rent" w Chicago oraz o jej...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
76.artykuł: Przeszłość ocenia się myśląc o przyszłości. [Dyskusja]. Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 3-23 (autoryzowany zapis dyskusji odbytej 26 X 1993 w studiu Radia Wolna Eur...) szczegóły 
nawiązanie: [Florczak Zbigniew] Pelikan: Przemalowywanie portretu. Kultura [Paryż] 1995 nr 3 s. 11-25  szczegóły 
polemika: Nowicki Jacek: Jedyna prawda. Kultura [Paryż] 1995 nr 7/8 s. 45-49  szczegóły 
polemika: Kleszczyński Józef: Wielce Szanowny i Drogi Panie. Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 143-144 (list do red....) szczegóły 
77.artykuł: Stypendium im. Benedykta Heydenkorna. Kultura [Paryż] 1994 nr 9 s. 174-175 (zawiadomienienie o inauguracji stypendium "The Benedykt Heydenkorn Vis...) szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Sieradzki Jacek: Przewodnicy pilnie poszukiwani. Kultura [Paryż] 1996 nr 11 s. 6-18  szczegóły 
79.artykuł: Walas Teresa: Kulura polska po komunizmie (Zaproszenie do dyskusji). Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s.168-182 (przedruk z Dekada Literacka 1996 nr 4...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Kroniki wydarzeń kulturalnych
80.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Biernacki Andrzej: Na marginesach "Kultury polskiej po Jałcie". Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 169-179  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
81.artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód - emigracja. Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2-12 (m.in. noty o życiu literackim i teatralnym...) szczegóły 
82.artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2, 3, 4, 7/8  szczegóły 
83.artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2, 4-12 (m.in. noty o życiu literackim i teatralnym...) szczegóły 
84.artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2-12 (m.in. noty o życiu literackim i teatralnym...) szczegóły 
85.artykuł: [Kronika] Wydarzenia miesiąca. Kultura [Paryż] 1995 nr 1/2-12 (m.in. noty o życiu literackim i teatralnym...) szczegóły 
86.artykuł: [Kronika] Wydarzenia miesiąca. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2-12 (m.in. noty o życiu literackim i teatralnym...) szczegóły 
87.artykuł: [Kronika] Wydarzenia miesiąca. Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2-12 (m.in. noty o życiu literackim i teatralnym...) szczegóły 
88.artykuł: [Kronika] Wydarzenia miesiąca. Kultura [Paryż] 1996 nr 1/2-12 (m.in. noty o życiu literackim i teatralnym...) szczegóły 
89.artykuł: Kronika. Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2-12 (m.in. noty o życiu literackim i teatralnym...) szczegóły 
90.artykuł: Kronika. Kultura [Paryż] 1991 nr 1/2-12 (m.in. noty o życiu literackim i teatralnym...) szczegóły 
91.artykuł: Kronika. Kultura [Paryż] 1989 nr 26-28 (m.in. noty o życiu literackim i teatralnym...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Cenzura
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
92.artykuł: Tomaszkiewicz Jan A.: Wolność słowa w III RP. Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 134-135  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
93.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: O Polsce w Niemczech. Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 130-132 ([sprost. błędu druk.:] Kultura 1994 nr 4 s. 159....) szczegóły 
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Giełżyński Wojciech: Fundacje, pożyteczne grzesznice. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 202-208  szczegóły 
95.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Giełżyński Wojciech: Fundacje, pożyteczne grzesznice. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 202-208  szczegóły 
polemika: Grabowska Alina: Jeszcze o Fundacji. Kultura [Paryż] 1993 nr 5 s. 138-141  szczegóły 
artykuł: Grabowska Alina: Nomenklaturowy mutant. Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 119-126  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
96.artykuł: Borejsza Jerzy W.: Wielka niemoc albo promocja. Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 3-11 (m.in. porównanie wyników działania polskiej polityki kulturalnej oraz ...) szczegóły 
nawiązanie: Szaruga Leszek: Faceci z antenkami. Kultura [Paryż] 1997 nr 12 s. 123-128  szczegóły 
97.artykuł: Działalność kulturalna na Rosję. Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 111-112 (nt. umowy zawartej między Polska a Rosją (1996) w sprawie wydawania po...) szczegóły 
98.artykuł: List otwarty. Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 107-108 ([List 22 intelektualistów i pisarzy z listopada 1992 skierowany do Pre...) szczegóły 
99.artykuł: Szaruga Leszek: Kultura ty, polska kultura.... Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 24-29 (sytuacja literatury po 1989 r. w momencie zachwiania struktur samej ku...) szczegóły 
100.artykuł: Witkowski Kamil: Kultura lokalna. Kultura [Paryż] 1991 nr 13 s. 17 (nt. obrad działaczy kulturalnych z całej Polski (Tarnów 23-24.02.1991)...) szczegóły 
101.artykuł: Zakrzewski Andrzej: Z Andrzejem Zakrzewskim, ministrem kultury i sztuki rozmawia Teresa Torańska. Kultura [Paryż] 1999 nr 6 s. 75-87 (nt. planów działania nowego ministra kultury...) szczegóły 
sprostowanie: Sulik Bolesław: Kultura [Paryż] 1999 nr 9 s. 174 (list do red....) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Udział literatów w życiu politycznym i społecznym
102.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ziółkowska-Boehm Aleksandra: Kultura [Paryż] 1995 nr 1/2 s. 222 (dot. Melchiora Wańkowicza; list do red....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
103.artykuł: Apel w rocznicę "Operacji Wisła". Kultura [Paryż] 1997 nr 3 s. 3-5 (apel do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o sprawiedliwą ocenę wydarzenia...) szczegóły 
polemika: Karnkowski Kazimierz: Uwagi o artykułach Kultury. Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 151-153  szczegóły 
104.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 7/8 s. 208 (not. o zgromadzeniu się przedstawicieli związków twórczych i środowisk...) szczegóły 
105.artykuł: [Oświadczenie]. Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 219 (oświadczenie pracowników Rozgłośni Radia Wolna Europa dementujące info...) szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
106.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkursy "Brulionu". Kultura [Paryż] 1993 nr 5 s. 115 (ogł....) szczegóły 
107.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkursy "Brulionu". Kultura [Paryż] 1993 nr 5 s. 115-116 (ogł....) szczegóły 
108.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 10 s. 149 (wykaz laureatów...) szczegóły 
109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: II Konkurs na polską powieść. Kultura [Paryż] 1997 nr 10 s. 122 (ogłoszenie...) szczegóły 
110.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 10 s. 158 (wykaz laureatów...) szczegóły 
artykuł: Wydawnictwo "Znak" zaprasza do udziału w konkursie na powieść lub zbiór opowiadań. Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 183 (ogł. konkursu...) szczegóły 
111.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs na powieść lub zbiór opowiadań. Druga edycja. Kultura [Paryż] 1999 nr 6 s. 154 (ogł....) szczegóły 
112.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konkurs na sztukę. Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 142-143 (ogł. konkursu...) szczegóły 
113.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koraszewski Andrzej: Finał Konkursu Pamięci Polsko-Żydowskiej w Płońsku. Kultura [Paryż] 1999 nr 10 s. 94-96 (historia konkursu i omówienie nagrodzonych prac...) szczegóły 
polemika: Michniewicz Marian: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 2000 nr 3 s. 171-172 (list do redakcji; m.in. wskazujący na błędy merytoryczne w artykule An...) szczegóły 
polemika: Koraszewski Andrzej: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 2000 nr 3 s. 172-173 (odpowiedź na polemikę; list do redakcji...) szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ogólnopolski konkurs literacki "Krzyż - Drzewo Kwitnące". Kultura [Paryż] 1999 nr 9 s. 165 (ogł....) szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 3 s. 166 (wykaz laureatów...) szczegóły 
116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 215 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
117.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 146 (not....) szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 166 (ogł....) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
119.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kajdański Jarosław: Żaba po krakowsku. Kultura [Paryż] 2000 nr 9 s. 38-48  szczegóły 
120.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowakowski Marek: Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 155-160 (przemówienie...) szczegóły 
artykuł: Szymkiewicz Jarosław: Świadectwo obecności. Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 107-111 (spraw....) szczegóły 
121.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Śmieja Florian: Dwa spotkania. Kultura [Paryż] 1997 nr 10 s. 131-134 (omów....) szczegóły 
122.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 220 (nota...) szczegóły 
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 154 (not....) szczegóły 
Życie literackie / Nagrody (życie literackie)
124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 11 s. 125 (not....) szczegóły 
125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 11 s. 125 (nota o ustanowieniu nagrody...) szczegóły 
126.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 4 s. 145  szczegóły 
127.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 5 s. 152 (not....) szczegóły 
128.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 151 (wykaz nagr....) szczegóły 
129.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 7/8 s. 213  szczegóły 
130.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 107 (wykaz laureatów...) szczegóły 
131.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 175 (wykaz laureatów...) szczegóły 
132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 7/8 s. 213 (wykaz laureatów...) szczegóły 
133.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 152 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
134.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 175 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
135.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 107 (not. o przyzn....) szczegóły 
136.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 10 s. 151 (wykaz nagr....) szczegóły 
137.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 6 s. 153 (wykaz lauratów...) szczegóły 
138.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody Literatury na Świecie za rok 1995. Kultura [Paryż] 1996 nr 6 s. 131 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
139.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 118  szczegóły 
140.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 3 s. 137 (not. o przyzn....) szczegóły 
141.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1996 nr 12 s. 138 (not....) szczegóły 
142.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 9 s. 153  szczegóły 
143.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 152 (not. o laureatach...) szczegóły 
144.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 110 (not. o przyzn. Zbigniewowi Makowskiemu...) szczegóły 
145.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 147 (not. o przyzn....) szczegóły 
146.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 5 s. 149 (not. o przyznaniu nagrody Stanisławowi Lemowi za całokszałt twórczości...) szczegóły 
147.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 151 (not. o przyznaniu nagrody Tadeuszowi Różewiczowi za całokształt twórcz...) szczegóły 
148.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 147 (not. o przyzn....) szczegóły 
149.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 154 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
150.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 6 s. 150 (not. o uryczystości wręczenia nagrody Janowi Karskiemu; Warszawa 17 V ...) szczegóły 
151.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 141  szczegóły 
152.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 110 (not. o przyzn. nagr. dla najlepszego dziennikarza - Aleksandrowi Małac...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 4 s. 155 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
153.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 107 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
154.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 5 s. 149 (not....) szczegóły 
155.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 148 (wykaz laureatów...) szczegóły 
156.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 220 (not....) szczegóły 
157.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 9 s. 153  szczegóły 
158.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 214 (not. o przyzn....) szczegóły 
159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 155 (not....) szczegóły 
160.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Laureaci Nagrody im. św. Brata Alberta za 1993 r.. Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 219 (wykaz...) szczegóły 
161.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2 s. 216  szczegóły 
162.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 201 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
163.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 3 s. 138 (not. o przyzn....) szczegóły 
164.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 3 s. 158-159 (not. o przyzn....) szczegóły 
165.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 3 s. 166 (not....) szczegóły 
166.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagroda "Odry" 1995. Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 133  szczegóły 
167.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 132 (not....) szczegóły 
168.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 132 (not....) szczegóły 
169.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagroda "Przeglądu Wschodniego". Kultura [Paryż] 2000 nr 3 s. 135 (nota o laureatach...) szczegóły 
170.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 151 (wykaz nagr....) szczegóły 
171.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1996 nr 12 s. 138 (not....) szczegóły 
172.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 12 s. 137 (laureaci...) szczegóły 
173.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 11 s. 125 (not....) szczegóły 
174.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 6 s. 152 (not. o przyzn....) szczegóły 
175.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 3 s. 159 (not. o przyzn....) szczegóły 
176.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 152  szczegóły 
177.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 154 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
178.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: m.d.z.: Nagroda literacka im. Zygmunta Hertza - Tadeusz Różewicz. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 198-199 (m.in. polemika z werdyktem jury nagrody "Nike" przyznającym nagrodę St...) szczegóły 
179.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2 s. 213  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 162  szczegóły 
180.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 159 (laureaci za rok 1989...) szczegóły 
181.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 110 (laureaci...) szczegóły 
182.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 151 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
183.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 9 s. 166 (not. ...) szczegóły 
184.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 141  szczegóły 
185.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 9 s. 153  szczegóły 
186.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 152 (not. o laureatach...) szczegóły 
187.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1996 nr 12 s. 139 (not....) szczegóły 
188.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 217 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
189.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 154 (not. o uroczystym wręczeniu nagrody Bolesławowi Taborskiemu w Domu Lit...) szczegóły 
190.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 163 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 141  szczegóły 
191.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 3 s. 159 (not. o przyzn....) szczegóły 
192.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 156 (not....) szczegóły 
193.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 6 s. 154 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1997 nr 3 s. 148 (laureat...) szczegóły 
artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1997 nr 3 s. 148 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
194.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 131 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
195.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 214 (wykaz nagr....) szczegóły 
196.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 146-148 (wykaz laureatów wraz z komentarzem do przyznanych nagród...) szczegóły 
artykuł: nagrody. Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2 s. 183 (wykaz laureatów...) szczegóły 
197.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 131 (laureaci...) szczegóły 
198.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 107 (not. o przyzn....) szczegóły 
199.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 3 s. 138 (not. o przyzn....) szczegóły 
200.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 4 s. 155 (not....) szczegóły 
201.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 146 (laureaci...) szczegóły 
202.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 12 s. 133 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 142 (not. o przekazaniu nagr. przez Jerzego Giedroycia na potrzeby interna...) szczegóły 
203.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 11 s. 150 (laureaci...) szczegóły 
204.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 147 (not. o przyzn....) szczegóły 
205.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 110 (laureaci...) szczegóły 
206.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 4 s. 154 (laureaci...) szczegóły 
207.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 213 (not. o przyzn....) szczegóły 
208.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 7/8 s. 213 (not....) szczegóły 
209.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 11 s. 125 (not....) szczegóły 
210.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 11 s. 125 (not....) szczegóły 
211.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 200 (wykaz laureatów...) szczegóły 
212.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 12 s. 154 (not. o przyznaniu nagrody Karolowi Lesmanowi...) szczegóły 
213.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 131 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
214.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 142  szczegóły 
215.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 5 s. 150 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
216.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 108 (not. o przyzn....) szczegóły 
217.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 5 s. 152 (wykaz laureatów...) szczegóły 
218.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 6 s. 152 (not. o przyznaniu nagrody Jerzemu Giedroyciowi za całokształt działaln...) szczegóły 
artykuł: Złote Berło 2000. Kultura [Paryż] 2000 nr 3 s. 134 (m.in. not. o przyznaniu w 1999 r. nagrody Jerzemu Giedroyciowi...) szczegóły 
    ogólne materiały o nagrodach (alfabet autorów)
219.artykuł: Pruszyński Mieczysław: Nagrody prywatnego mecenatu. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 175-183 (omówienie nagród zainicjowanych przez Mieczysława Pruszyńskiego: Nagro...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
220.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 201 (laureaci...) szczegóły 
221.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 162 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
222.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2 s. 213 (nota o laureatach za 1987...) szczegóły 
Życie literackie / Odznaczenia państwowe, ... (życie literackie)
223.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 11 s. 154 (odznaczeni...) szczegóły 
224.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 9 s. 166 (not. o przyznaniu wyróżnienia Sokratowi Janowiczowi...) szczegóły 
225.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 7/8 s. 214-215 (not....) szczegóły 
226.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 9 s. 168 (not. o dekoracji orderem Józefa Czapskiego przez ambasadora RP Jerzego...) szczegóły 
227.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 5 s. 149 (not.; 5 IV 1995...) szczegóły 
228.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 5 s. 153 (not. o odznaczeniu; 31 III 1998...) szczegóły 
229.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 6 s. 151 (not....) szczegóły 
230.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 11 s. 157 (not. o odznaczeniu Bolesława Wierzbiańskiego; 28 X 1999...) szczegóły 
231.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 7/8 s. 210 (Maria Danilewicz Zielińska...) szczegóły 
232.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 154 (not....) szczegóły 
233.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 3 s. 164- (not. o wręczeniu odznaczenia przez konsula RP w Monachium...) szczegóły 
234.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 12 s. 156 (not. o uroczystości udekorowania Heleny Stachovej w Instytucie Polskim...) szczegóły 
235.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 6 s. 156 (not. o odznaczeniu; 26 V 1999...) szczegóły 
236.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 5 s. 116 (not. o odznaczeniu Henryka Bereski...) szczegóły 
237.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 130 (not. o odznaczeniu Danuty Mostwin z okazji 40-lecia pracy pisarskiej...) szczegóły 
238.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 10 s. 156 (not. o przyznaniu tytułu Jerzemu Ficowskiemu...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Polski PEN Club (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
239.artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 154 (not. o spotkanu panelowym pt. "Kultura w mediach politycznych"; udział...) szczegóły 
240.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 155 (not. o udziale J. Bocheńskiego i A. Brauna w imieniu Polskiego PEN-Clu...) szczegóły 
241.artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 4 s. 144 (not. nt. ogólnego zebrania wyborczego w Warszawie 23.01.1991 i wyborze...) szczegóły 
242.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 147 (not. o przyjęciu nowych członków na zebraniu ogólnym 24.02.1992: Józef...) szczegóły 
243.artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 5 s. 149 (not. o wyborze nowych władz, ponownie został prezesem Artur Międzyrzec...) szczegóły 
244.artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 5 s. 156 (not. o wyborze Jacka Bocheńskiego na prezesa (wcześniej był wiceprezes...) szczegóły 
245.artykuł: Kowalczykowa Alina: Działalność PEN Clubu na wschodzie. Kultura [Paryż] 1994 nr 10 s. 99-103 (wykaz ważniejszych konferencji i innych imprez organizowanych przez Po...) szczegóły 
246.artykuł: Oświadczenie Polskiego PEN Clubu. Kultura [Paryż] 1995 nr 9 s. 108 (w sprawie antysemickich wypowiedzi proboszcza parafii św. Brygidy w Gd...) szczegóły 
247.artykuł: Oświadczenie Polskiego PEN Clubu. Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 151 (z dnia 9 IV 1996; protest przeciw wydaniu zezwolenia władz wojewódzkic...) szczegóły 
248.artykuł: Oświadczenie Polskiego PEN Clubu. Kultura [Paryż] 1995 nr 9 s. 108 (w sprawie antysemickich wypowiedzi proboszcza parafii św. Brygidy w Gd...) szczegóły 
249.artykuł: [Oświadczenie Zarządu Polskiego PEN Clubu]. Kultura [Paryż] 1994 nr 5 s. 152 (wyrazy ubolewanie z powodu wstrzymania się od głosu polskiej delegacji...) szczegóły 
250.artykuł: Wyjaśnienie PEN Clubu. Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 174-175 (sprost. wiadomości nt. PEN Clubu podczas stanu wojennego podanej w ...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Stowarzyszenie Pisarzy Polskich (życie literackie)
251.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zebranie niezależnych literatów. Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 104-105 (not.; z tekstem przyjętego Oświadczenia...) szczegóły 
252.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 214 (nota o wyborze nowych władz: prezes - Marian Grześczak; wiceprezesi - ...) szczegóły 
253.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 7/8 s. 211  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
254.artykuł: [Giedroyc Jerzy] REDAKTOR: Notatki Redaktora. Kultura [Paryż] 2000 nr 9 s. 158 (not. o dramatycznej sytuacji finansowej Stowarzyszenia...) szczegóły 
255.artykuł: Protest Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Kultura [Paryż] 1993 nr 9 s. 130-131 (z dnia 8 VI 1993; dot. wypow. Piotra Kuncewicza w programie telewizyjn...) szczegóły 
256.artykuł: Szaruga Leszek: Związek Zawodowy Literatów Polskich. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 151-154 (dot. okresu przedwojennego, powojennego i współczesności...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Związek Literatów Polskich (powstały 1983) (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
257.artykuł: Szaruga Leszek: Związek Zawodowy Literatów Polskich. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 151-154 (dot. okresu przedwojennego, powojennego i współczesności...) szczegóły 
Życie literackie / Związki i stowarzyszenia twórcze (ogólnopolskie) (życie literackie) / Związek Polskich Autorów i Kompozytorów (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
258.artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 199 (not. o przyznaniu honorowego członkostwa z okazko 80-lecia ZAiKS pisar...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Białystok (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
259.artykuł: Wnuk Mieczysław: Wielkie Miasto Białystok. Kultura [Paryż] 1998 nr 9 s. 104-112 (omówienie wydarzeń kulturalnych lata 1998 w Białymstoku...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Gdańsk, Gdynia, Sopot (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
260.artykuł: Kupper Eugeniusz: Kronika gdańska. Kultura [Paryż] 1998 nr 5 s. 128-135 (omówienie wydarzeń kulturalnych w 1997...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Kłodzko (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
261.artykuł: Berdychowska Bogumiła: Niezwykłe czasopismo. Kultura [Paryż] 1996 nr 11 s. 120-124 (nt. miesięcznika wydawanego od 1989 r. Ziemia Kłodzka. Wydawni...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Olsztyn (życie literackie)
262.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Trąba Robert: Otwarty regionalizm (Rozmowa z Robertem Trąbą). Kultura [Paryż] 1996 nr 9 s. 102-109 (wywiad z jednym z założycieli Stowarzyszenia nt. działaności; rozm. Ba...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Sejny (życie literackie)
263.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czyżewski Krzysztof: Głos Innego (Z perspektywy pogranicza). Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 87-97 (o sytuacji kulturalnej na pograniczu polsko-litewskim...) szczegóły 
artykuł: Czyżewski Krzysztof: Jechać do Gdańska, Stanisławowa... (Z perspektywy pogranicza). Kultura [Paryż] 1997 nr 5 s. 62-63 (o zmieniającym się stosunku do dziedzictwa kulturowego m.in. w Gdańsku...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Toruń (życie literackie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
264.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Małe, prowincjonalne miasto na T.. Kultura [Paryż] 1996 nr 9 s. 97-101 (omów. ogólnopolskich imprez literackich, teatralnych i filmowych odby...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Warszawa (życie literackie)
265.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 219 (not....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Ogólne (życie literackie polskie za granicą)
266.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Halikowska-Smith Teresa: Czytelnictwo polskie na emigracji. Kultura [Paryż] 1997 nr 5 s. 132-134  szczegóły 
267.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wandycz Piotr: Szkoda. Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 131-136  szczegóły 
268.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karkowski Czesław: Koniec nagród Fundacji Jurzykowskiego. Kultura [Paryż] 1998 nr 10 s. 104-108 (nt. przyczyn likwidacji nagród i programie działania Fundacji; z biogr...) szczegóły 
269.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 147 (o przyzn. stypendiów następującym osobom: Marek Gubański, Danuta Płyga...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 1/2 s. 176 (regulamin składania podań o przyznanie stypendium...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 156 (ogł. o możliwości ubiegania się o stypendium na rok 1993...) szczegóły 
artykuł: Komisja Fundacji Stypendialnej im. Stanisława Lama. Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 184 (komunikat o terminie nadsyłania podań na 1998 (15 XII 1997)...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Stanislawa Lama. Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 130 (ogł. o możliwości ubiegania się o stypendium na rok 1997...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Stanisława Lama. Kultura [Paryż] 1994 nr 9 s. 175 (ogłoszenie o terminie i warunkach składania podań o stypendia na konty...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Fundacji im. Stanislawa Lama. Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 191-192 (ogłoszenie o możliwości ubiegania się o stypendium na rok 1999 dla osó...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Fundacji im. Stanisława Lama. Kultura [Paryż] 1999 nr 6 s. 155 (inf. o terminie nadsyłania podań o stypendia na 2000 r. dla osób specj...) szczegóły 
270.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komunikat Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej [za lata 1992-1993]. Kultura [Paryż] 1994 nr 4 s. 134  szczegóły 
artykuł: Komunikat Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej. Kultura [Paryż] 1995 nr 10 s. 138 (dot. nadsyłania podań o stypendia zagraniczne na 1996 r.; termin nadsy...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej. Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 126-129 (dokonania funduszu w 1997 oraz apel o wsparcie finansowe...) szczegóły 
artykuł: Komunikat o stypendiach Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga (Warszawa) i Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej (Paryż). Kultura [Paryż] 1999 nr 10 s. 155 (dot. przyjmowania podań o stypendium Funduszu na 2000 podp. sekretarz ...) szczegóły 
artykuł: Komunikat o stypendiach Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga (Warszawa) i Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej (Paryż). Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 143-144 (dot. przyjmowania podań o stypendium Funduszu na 2001 podp. sekretarz ...) szczegóły 
artykuł: Komunikat o stypendiach Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga (Warszawa) i Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej (Paryż). Kultura [Paryż] 1999 nr 4 s. 136 (dot. przyjmowania podań o stypendium Funduszu na 2000 podp. sekretarz ...) szczegóły 
artykuł: Komunikat o stypendiach Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga (Warszawa) i Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej (Paryż). Kultura [Paryż] 1998 nr 10 s. 120-121 (dot. przyjmowania podań o stypendium Funduszu na 1999; podp. sekretarz...) szczegóły 
artykuł: Komunikat o stypendiach Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga (Warszawa) i Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej (Paryż). Kultura [Paryż] 1999 nr 10 s. 155 (dot. przyjmowania podań o stypendium Funduszu na 2000 podp. sekretarz ...) szczegóły 
artykuł: Komunikat o stypendiach Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga (Warszawa) i Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej. Kultura [Paryż] 1997 nr 12 s. 136 (dot. przyjmowania podań o stypendium Funduszu na 1998; podp. sekretarz...) szczegóły 
artykuł: Sikora Wojciech: Komunikat Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej. Kultura [Paryż] 1996 nr 4 s. 128-129 (dot. przyjmowania podań o stypendium Funduszu...) szczegóły 
artykuł: Sikora Wojciech: Sprawozdanie Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej za lata 1990-1991. Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 141-142  szczegóły 
artykuł: Sikora Wojciech: Sprawozdanie Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej za rok 1996. Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 148-149  szczegóły 
artykuł: Sprawozdanie Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej za lata 1987-1989. Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 77-78  szczegóły 
271.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 156 (ogł. o możliwości ubiegania się o stypendium na rok 1993...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Jana i Suzanne Brzękowskich. Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 129-130 (ogłoszenie o akcji stypendialnej Funduszu na rok 1997...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Jana i Suzanne Brzękowskich. Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 192 (ogłoszenie o akcji stypendialnej Funduszu na rok 1999...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Fundacji Stypendialnej im. Jana i Suzanne Brzękowskich. Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 144 (ogłoszenie o akcji stypendialnej Funduszu na rok 1998...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Komisji Stypendialnej Fundacji im. Jana i Suzanne Brzękowskich. Kultura [Paryż] 1999 nr 9 s. 164-165 (informacja o terminie nadsyłania podań o stypendia na 2000 r....) szczegóły 
artykuł: Komunikat. Kultura [Paryż] 1993 nr 11 s. 31 (zawiadomionie o stypendiach przyznawanych w 1994 r.; podp. Tadeusz Dom...) szczegóły 
artykuł: Komunikat. Kultura [Paryż] 1994 nr 10 s. 103-104 (komunikat o warunkach ubiegania się o stypendia na 1995 r.; podp. Tade...) szczegóły 
272.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Komunikat Polcul Foundation. Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 149-151 (wykaz wyróżnionych przez Fundację w 1997...) szczegóły 
273.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 166 (not. o 25-leciu pracy wydawnictwa...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 170 (not. o nowym zarządzie Powierników Polskiej Fundacji Kulturalnej w Lon...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 1/2 s. 216 (not. o rezygnacji Lucjana Kindleina ze stanowiska dyrektora naczelnego...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 10 s. 153 (nota nt. przystąpienia do przedruków najpopularniejszych książek wydan...) szczegóły 
artykuł: Strzelecki Jakub: Kronika londyńska. Kultura [Paryż] 1995 nr 3 s. 167-168 (not. o rezygnacji Lucjana Kindleina ze stanowiska dyrektora naczelnego...) szczegóły 
274.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wasiak-Taylor Regina: "Cud nad Tamizą". Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 129-131  szczegóły 
275.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 7/8 s. 210 (not....) szczegóły 
276.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 152 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
277.artykuł: B.H.: Kronika kanadyjska. Kultura [Paryż] 1998 nr 9 s. 218-219 (m.in. wydarzenia kulturalne...) szczegóły 
278.artykuł: Borkowicz Jacek, Hernik-Spalińska Jagoda: Powrót "Śród Literackich". Kultura [Paryż] 1992 nr 7/8 s. 185-188 (nt. "Środy literackiej" zorg. po 53 latach w Wilnie w tzw. "celi Konra...) szczegóły 
279.artykuł: Draguła Augustyn: Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Paryżu. Kultura [Paryż] 1990 nr 11 s. 119-120 (program imprezy org. w Paryżu przez Klub Inteligencji Katolickiej i Po...) szczegóły 
280.artykuł: Frajlich Anna: "Wietrzne miasto" pod znakiem manifestu. Kultura [Paryż] 1993 nr 4 s. 144-146 (nt. polskiej Grupy Poetyckiej "Niezapłacony Rent" w Chicago oraz o jej...) szczegóły 
281.artykuł: Grot-Kwaśniewski Jerzy: Kronika australijska i nowozelandzka. Kultura [Paryż] 1996 nr 11 s. 154-156 (m.in. noty o polonijnych wydarzeniach literackich i teatralnych...) szczegóły 
282.artykuł: Grot-Kwaśniewski Jerzy: Kronika australijska i nowozelandzka. Kultura [Paryż] 1995 nr 5, 12 (m.in. noty o polonijnych wydarzeniach literackich i teatralnych...) szczegóły 
283.artykuł: Grot-Kwaśniewski Jerzy: Kronika australijska i nowozelandzka. Kultura [Paryż] 1994 nr 6 s. 151-153 (m.in. noty o polonijnych wydarzeniach literackich i teatralnych...) szczegóły 
284.artykuł: Grot-Kwaśniewski Jerzy: Kronika australijska i nowozelandzka. Kultura [Paryż] 1993 nr 7/8 s. 214-218 (m.in. noty o polonijnych wydarzeniach literackich i teatralnych...) szczegóły 
285.artykuł: Grot-Kwaśniewski Jerzy: Kronika australijska i nowozelandzka. Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 133-136 (m.in. noty o polonijnych wydarzeniach literackich i teatralnych...) szczegóły 
286.artykuł: Grot-Kwaśniewski Jerzy: Kronika australijska i nowozelandzka. Kultura [Paryż] 1992 nr 7/8 s. 212-215 (m.in. noty o polonijnych wydarzeniach literackich i teatralnych...) szczegóły 
287.artykuł: Grot-Kwaśniewski Jerzy: Kronika australijska. Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 156-158 (m.in. noty o polonijnych wydarzeniach literackich i teatralnych...) szczegóły 
288.artykuł: Grot-Kwaśniewski Jerzy: Kronika australijska. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 215-218 (m.in. noty o polonijnych wydarzeniach literackich i teatralnych...) szczegóły 
289.artykuł: Grot-Kwaśniewski Jerzy: Kronika australijska. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 154-156 (m.in. noty o polonijnych wydarzeniach literackich i teatralnych...) szczegóły 
290.artykuł: Imprezy Klubu im. J. Mieroszewskiego (jesień 1989-jesień 1990). Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 79-81  szczegóły 
291.artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 9 s. 168 (not. o jubileuszu 90-lecia urodzin redaktora naczelnego emigracyjnych ...) szczegóły 
292.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 7/8 s. 210-211 (nota o działaln. i składzie osobowym Niezależnej Fundacji Popierania K...) szczegóły 
293.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 163 (not. nt. wieczoru poetyckiego pt. "Jesteśmy" grupy KRAK w Gallery 1880...) szczegóły 
294.artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s. 158 (not. o działaln. Stow. Polek w Szwecji, które wspólnie z Tow. Przyjaci...) szczegóły 
295.artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 11 s. 155 (not. o powstaniu w Berlinie (1 VII 1994) polsko-niemieckiej grupy lite...) szczegóły 
296.artykuł: Komunikat w sprawie stypendiów im. S. Lama na rok 1989. Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2 s. 167 (komunikat Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu o przyjmowaniu...) szczegóły 
297.artykuł: Kronika białoruska. Kultura [Paryż] 2000 nr 6 s. 116 (m.in. wydarzenia kulturalne...) szczegóły 
298.artykuł: Kronika białoruska. Kultura [Paryż] 1999 nr 3, 4, 5, 7/8, 10 (m.in. wydarzenia kulturalne...) szczegóły 
299.artykuł: Strzelecki Jakub: Kronika londyńska. Kultura [Paryż] 1995 nr 3, 6-9 (m.in. noty o życiu literackim i teatralnym...) szczegóły 
polemika: Miziniak Helena: szanowny panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1995 nr 9 s. 173 (list do red.; dot. nru 6...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Festiwale, konferencje ... (życie literackie polskie za granicą)
300.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie Londyn 1995. Kultura [Paryż] 1994 nr 7/8 s. 152-153 (zapow. oraz Plan prac kongresowych...) szczegóły 
artykuł: Quidnunc: Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie. Kultura [Paryż] 1995 nr 10 s. 134-138 (spraw....) szczegóły 
polemika: Gąsiewicz Zbigniew: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 140 (list do red....) szczegóły 
sprostowanie: Taylor Nina: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1995 nr 10 s. 145 (list do red....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Konkursy (życie literackie polskie za granicą)
301.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 116 (ogł....) szczegóły 
302.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 152 (ogł....) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Nagrody (życie literackie polskie za granicą)
303.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 166 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
304.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 141  szczegóły 
305.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 3 s. 138 (not. o przyzn....) szczegóły 
306.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 4 s. 155-156 (wykaz laureatów...) szczegóły 
307.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 3 s. 160-161 (wykaz laureatów...) szczegóły 
308.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 4 s. 154-155 (wykaz laureatów za 1993 r....) szczegóły 
309.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 4 s. 151-152 (wykaz nagr....) szczegóły 
310.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 103 (lista laureatów...) szczegóły 
311.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 12 s. 138-139 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1997 nr 3 s. 148 (laureaci; [sprostowanie:] Kultura 1997 nr 5 s. 2 [dot. nazwiska...) szczegóły 
312.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 131-132 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
313.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 198-199 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
314.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 12 s. 132  szczegóły 
315.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 4 s. 133  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 118-119  szczegóły 
316.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 11 s. 145  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 216 (not. o przyzn....) szczegóły 
317.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wydarzenia miesiąca. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 210-211 (not....) szczegóły 
318.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 152 (wykaz nagr....) szczegóły 
319.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1996 nr 12 s. 138 (not....) szczegóły 
320.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 154 (laureaci...) szczegóły 
321.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 200 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
322.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kronika] Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 213-214 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
323.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 215 (skład zarządu Fundacji na l. 1993/94...) szczegóły 
324.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 163  szczegóły 
325.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 163 (not....) szczegóły 
326.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 109 (komunikat o przyzn....) szczegóły 
327.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 156 (nota o przyzn....) szczegóły 
328.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 1/2 s. 216-217 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
329.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kronika kanadyjska. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 223 (nota o laureatach...) szczegóły 
330.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 165 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
331.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 1/2 s. 215 (not....) szczegóły 
332.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 110 (not. o ufundowaniu nagr....) szczegóły 
333.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 6 s. 153 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
334.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 6 s. 155 (not. o przyznaniu; 13 V 1995...) szczegóły 
335.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 215 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
336.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 5 s. 152 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
337.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 130 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
338.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 9 s. 141 (not. o zmianie wysokości nagrody...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 7/8 s. 212  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 142 (not. o przekazaniu kwot na fundusz nagr. przez Czesława Miłosza i Rena...) szczegóły 
artykuł: Vujicijc Petar: Kultura [Paryż] 1990 nr 9 s. 141 (list nt. nieprzyjęcia nagrody...) szczegóły 
339.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 5 s. 127-128 (wykaz laureatów...) szczegóły 
340.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 10 s. 152 (not. o postanowieniu jury nagrody, że z dniem 18.05.1991 nagroda przes...) szczegóły 
341.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 154 (not. o przyzn....) szczegóły 
342.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 7/8 s. 212  szczegóły 
343.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 10 s. 120 (ogł....) szczegóły 
344.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagroda pisarska im. Murdzeńskiego. Kultura [Paryż] 1999 nr 6 s. 153 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
345.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 108 (not. o przyzn....) szczegóły 
346.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 215 (not....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 175 (not....) szczegóły 
347.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 7/8 s. 210 (not. o przyzn....) szczegóły 
348.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 202 (laureaci...) szczegóły 
349.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 7/8 s. 213  szczegóły 
350.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 11 s. 143 (not....) szczegóły 
351.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 133 (not....) szczegóły 
352.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 155 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
353.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody Polculu. Kultura [Paryż] 1994 nr 9 s. 176 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
354.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 11 s. 127-128 (lista wyróżnionych...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Polcul Foundation. Kultura [Paryż] 1995 nr 4 s. 142-143 (lista wyróżnionych...) szczegóły 
355.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Polcul Foundation. Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 143144 (lista wyróżnionych osób...) szczegóły 
artykuł: Komunikat Polcul Foundation. Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 149-151 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
356.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wyróżnienia Polcul Foundation. Kultura [Paryż] 1998 nr 4 s. 150; nr 9 s. 147-148 (lista nagrodzonych...) szczegóły 
357.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wyróżnienia POLCUL Foundation. Kultura [Paryż] 1999 nr 9 s. 162-163 (komunikat z posiedzenia z 25 VII 1999...) szczegóły 
artykuł: Wyróżnienie Polcul Foundation. Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 129-130 (komunikat o wyróżnieniach z dnia 15 II 1999...) szczegóły 
358.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wyróżnienia Polcul Foundation. Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 145-146 (wykaz wyróżnionych...) szczegóły 
artykuł: Wyróżnienie Polcul Foundation. Kultura [Paryż] 2000 nr 9 s. 154-156 (wykaz wyróżnionych...) szczegóły 
359.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2 s. 168-170 (laureaci...) szczegóły 
360.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 1/2 s. 177-180  szczegóły 
361.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody "Kultury" za r. 1990. Kultura [Paryż] 1991 nr 1/2 s. 150-152 (wykaz; sylwetki laureatów...) szczegóły 
362.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody "Kultury" za r. 1991. Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 193-195 (sylwetki laureatów: Tadeusza Wyrwy i Włodzimierza Boleckiego...) szczegóły 
363.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Herling-Grudziński Gustaw: Nagroda literacka im. Zygmunta Hertza: Stefania Kossowska (Nagrody "Kultury" za r. 1992). Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 142-143 (sylwetka laureatki...) szczegóły 
artykuł: Pomian Krzysztof: Nagroda publicystyczna im. Juliusza Mieroszewskiego: Karol Modzelewski (Nagrody "Kultury" za r. 1992). Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 141-142 (sylwetka laureata...) szczegóły 
artykuł: Scherer Olga: Nagroda przyjaźni i współpracy: Wojciech Sikora (Nagrody "Kultury" za r. 1992). Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 144 (sylwetka laureata...) szczegóły 
364.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hertz Zofia: Nagrody "Kultury" za r. 1993: Nagroda Przyjaźni i Współpracy: Kazimierz Romanowicz. Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 176-178 (sylwetka laureata...) szczegóły 
artykuł: Pomian Krzysztof: Nagrody "Kultury" za r. 1993: Nagroda publicystyczna im. Juliusza Mieroszewskiego: Krzysztof Wolicki. Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 172-174 (sylwetka laureata...) szczegóły 
artykuł: Szaruga Leszek: Nagrody "Kultury" za r. 1993: Nagroda literacka im. Zygmunta Hertza: Adam Zagajewski. Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 175-176 (sylwetka laureata...) szczegóły 
365.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Friszke Andrzej: Nagrody "Kultury" za 1995 rok: Nagroda publicystyczna im. Juliusza Mieroszewskiego: Andrzej Paczkowski. Kultura [Paryż] 1996 nr 1/2 s. 188-189 (uzasadnienie przyznania nagrody...) szczegóły 
artykuł: Hertz Zofia: Nagrody "Kultury" za 1995 rok: Nagroda przyjaźni i współpracy: Jacek Krawczyk. Kultura [Paryż] 1996 nr 1/2 s. 190 (uzasadnienie przyznania nagrody...) szczegóły 
artykuł: Kossowska Stefania: Nagrody "Kultury" za 1995 rok: Nagroda literacka im. Zygmunta Hertza: Tymon Terlecki. Kultura [Paryż] 1996 nr 1/2 s. 186-188 (uzasadnienie przyznania nagrody...) szczegóły 
366.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Berdychowska Bogumiła: "Ziemia Kłodzka" - redaktor Adam Kwas (Nagrody "Kultury" za 1996 rok). Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2 s. 184-185  szczegóły 
artykuł: Szaruga Leszek: "Borussia" - redaktor Kazimierz Brakoniecki, "Krasnogruda" - redaktor Krzysztof Czyżewski (Nagrody "Kultury" za 1996 rok). Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2 s. 186-188  szczegóły 
367.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: m.d.z.: Nagroda literacka im. Zygmunta Hertza - Tadeusz Różewicz. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 198-199  szczegóły 
artykuł: Nagroda Przyjaźni i Współpracy - Grażyna Pomian. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 200 (not....) szczegóły 
artykuł: Nagroda publicystyczna im. Juliusza Mieroszewskiego - Andrzej Koraszewski. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 199 (not....) szczegóły 
     (alfabet tytułów)
368.recenzja: Bolecki Włodzimierz: Książka dla nagrody. Kultura [Paryż] 1994 nr 4 s. 105-112  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
369.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 7/8 s. 182 (not. o odmowie utworzenia sekcji polskiej przy oddziale ostrawskim Zwi...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Grupa Poetycka "Krak" w Los Angeles (życie literackie polskie za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
370.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 202 (not. o wieczorze literackim w Los Angeles...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Związki kulturalne i stowarzyszenia twórcze (życie literackie polskie za granicą) / Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Wielkiej Brytanii (życie literackie polskie za granicą)
371.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Kossowska Stefania: Ratowanie Wiadomości. Kultura [Paryż] 1996 nr 1/2 s. 211-214  szczegóły 
polemika: Jagodziński Zdzisław: Prawda jest inna. Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 143-148  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
372.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 154 (nota spraw. z walnego zebrania; Londyn, 7 V 1989; m.in. o wyborze J. G...) szczegóły 
373.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 215 (not. o walnym zebraniu 24 XI 1991 na którym dokonano zmian w ststucie ...) szczegóły 
374.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 133 (not. o Walnym Zebraniu, Londyn 7 XI 1992 i ponownym wyborze prezesa - ...) szczegóły 
375.artykuł: Krzemieniecka Danuta: Kultura [Paryż] 1989 nr 12 s. 158 (list do red. z fragm. uchwały ZPP z 1957 r. nt. publikowania przez czł...) szczegóły 
376.artykuł: Quidnunc: Ciury. Kultura [Paryż] 1996 nr 1/2 s. 117-119 (nt. obchodów w Londynie 50-lecia Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
377.artykuł: Danilewicz Zielińska Maria: Wiadomości bibliograficzne. Kultura [Paryż] 1994 nr 11 s. 128-132 (m.in. o przedsięwzięciach wydawniczych Jadwigi Czachowskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
378.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Nowa bibliografia wydawnictw podziemnych. Kultura [Paryż] 1992 nr 5 s. 142-143  szczegóły 
379.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jurkszus-Tomaszewska Jadwiga: Pisarze nadal nieobecni. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 203-206  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Pisanie o emigracji. Kultura [Paryż] 1991 nr 5 s. 142-146  szczegóły 
nawiązanie: Garliński Józef: Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 220 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Piasecki Paweł: Polska na wygnaniu. Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s. 131-135  szczegóły 
380.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kandziora Jerzy: Głos w sprawie "Polskiej Bibliografii Literackiej". Kultura [Paryż] 1994 nr 5 s. 144-146  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
381.artykuł: Dobosz Andrzej: O bibliografii. Kultura [Paryż] 1990 nr 10 s. 131-137 (m.in. nt. prac Jana Kowalika...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
382.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wyrwa Tadeusz: Nowe katalogi rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu. Kultura [Paryż] 1997 nr 3 s. 159-162 (dot. t. 6 i 7...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
383.artykuł: Danilewicz Zielińska Maria: Drogi Redaktorze. Kultura [Paryż] 1993 nr 3 s. 165-166 (list do red. nt. przeniesienia zbirów z Pałacu Rzeczypospolitej do bud...) szczegóły 
384.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Archiwa i kolekcje emigracyjne w Polsce. Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 158-172 (wykaz z omówieniem zbiorów...) szczegóły 
sprostowanie: Dużyk Józef: [List]. Kultura [Paryż] 1998 nr 10 s. 159 (do red. z uzupełnieniem informacji zawartych w wykazie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
385.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jurkszus-Tomaszewska Jadwiga: Cenne opracowanie. Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 141-144  szczegóły 
386.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wyrwa Tadeusz: [List do redakcji]. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 222-223 (w sprawie druku w leksykonie haseł swojego autorstwa...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
387.artykuł: Dobosz Henryk: O słownikach biografcznych. Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 131-141  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki encyklopedyczne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
388.artykuł: Dybciak Krzysztof, Kudelski Zdzisław: Komunikat o pracach nad słownikiem emigracyjnej kultury. Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 136 (komunikat przewodniczącego i sekretarz Komitetu Redakcyjnego o stanie ...) szczegóły 
389.artykuł: Fox, Kabejun, Epte, Ego, Kto się bawi w chowanego?. Kultura [Paryż] 1991 nr 3 s. 136-137 (prośba o nadsyłanie inf. o pseudonimach autorskich do opracowywanego p...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
390.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kossowska Stefania, Pietrkiewicz Jerzy: O "Prosto z Mostu". Rozmawiają Stefania Kossowska i Jerzy Pietrkiewicz. Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 89-  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
391.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Biernacki Andrzej: "Akcent" - dwunastolatek. Kultura [Paryż] 1992 nr 9 s. 153-156 (nt. spotkania pt. Kultura ponad podziałami - z okazji 12-lecia istnien...) szczegóły 
392.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Hernandez-Paluch Maria de: Kultura [Paryż] 1989 nr 7/8 s. 216-217 (list do red. byłej redaktorki pisma nt. jego powstania i późniejszej e...) szczegóły 
393.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szaruga Leszek: Bunt w butonierce. Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s. 141-143 (nt. poziomu czas....) szczegóły 
394.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dobosz Andrzej: Prośba o opamiętanie. Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 157-160 (omówienie zawartości numeru 1. z 1993...) szczegóły 
395.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szaruga Leszek: Niemieckie wydanie "Dekady Literackiej". Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 96-97 (omów. zawartości numeru nr 12/13 z 1993 wyd. w jęz. niemieckim...) szczegóły 
sprostowanie: Baran Zbigniew: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1994 nr 5 s. 157 (list do red....) szczegóły 
396.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2 s. 208 (not. o zawieszeniu Ex Librisa - dodatku do Życia Warszawy szczegóły 
397.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Saj Andrzej: Pismo artystyczne "Format" (Rozmowa z Andrzejem Sajem). Kultura [Paryż] 1996 nr 12 s. 125-128 (wyw. z założycielem pisma; rozm. Renata Głowacka...) szczegóły 
398.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grześczak Marian: Oświadczenie Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Kultura [Paryż] 1998 nr 9 s. 152 (oświadczenie prezesa Zarządu Głównego SPP zaświadczające, że redaktor ...) szczegóły 
polemika: Czerniawski Adam: Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 172 (list do redakcji...) szczegóły 
399.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dużyk Józef: Nowe pismo Krakowa. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 186-188 (dot. wydawanego od XI 1992 miesięcznika: Kraków. Miesięcznik ogólnopol...) szczegóły 
400.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 3 s. 164 (not. o powołaniu nowego red. naczelnego miesięcznika - Lidii Wójcik w ...) szczegóły 
401.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 213 (not. o zaprzestaniu wydawania pisma przez Wydawnictwo "Kurpisz"...) szczegóły 
402.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Węgrzyniak Rafał: Poznański Przegląd Teatralny. Kultura [Paryż] 1993 nr 4 s. 138-141 (omów....) szczegóły 
403.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: List otwarty do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Kazimierza Michała Ujazdowskiego. Kultura [Paryż] 2000 nr 5 s. 157 (prośba o przywrócenie dotacji na wydawanie kwartalnika; list do redakc...) szczegóły 
404.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kupper Eugeniusz: Ruch teatralny. Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 155-157 (ocena pisma od momentu powstania oraz omówienie zawartości numeru 38 z...) szczegóły 
405.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 3 s. 163 (not. o powołaniu nowego red. naczelnego - Adama Wieczorka na konferenc...) szczegóły 
406.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Magala Sławomir: Przeciw zbowidrzeniu. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 172-173  szczegóły 
polemika: Nasielski Adam: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 144-145 (list do red....) szczegóły 
407.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 11 s. 147 (not. dot. wznowieniu pisma od 1990 r....) szczegóły 
408.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rodak Paweł: Notatki po jubileuszu (50 lat Twórczości). Kultura [Paryż] 1996 nr 4 s. 119-127  szczegóły 
409.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaleda Algis: Mozaika litewskiej świadomości kulturalnej. Kultura [Paryż] 2000 nr 5 s. 114-117 (omówienie zawartości numeru 10/12 z 1999, poświęconego Litwie...) szczegóły 
410.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 169 (not. o powołaniu nowego redaktora naczelnego - Adama Bonieckiego...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 156 (not. o przyznaniu Nagrody Madame de Stael przez niemieckie radio "Deut...) szczegóły 
artykuł: W.S.: 80-te urodziny Jerzego Turowicza. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 174-176  szczegóły 
411.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chrzanowski Tadeusz: Gdańskie tytuły. Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 133-135 (nt. czas....) szczegóły 
412.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Heydenkorn Benedykt: Ważna publikacja ukraińska. Kultura [Paryż] 1991 nr 3 s. 150-153 (omów. zawartości nr 1 z 1989 r....) szczegóły 
413.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 5 s. 153 (not. o zaprzestaniu wydawania tygodnika z powodu trudności finansowych...) szczegóły 
414.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 148 (not. o jubileuszu 35 lat istnienia i wyd. 100. numeru; 29.04.1992...) szczegóły 
415.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Baran Zbigniew: 50-lecie miesięcznika Znak. Kultura [Paryż] 1996 nr 6 s. 124-125  szczegóły 
416.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rodak Paweł: Sympozjum Redaktorów Pism Literackich. Kultura [Paryż] 1995 nr 6 s. 136-140 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
417.artykuł: Borejsza Jerzy W.: Wielka niemoc albo promocja. Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 3-11 (m.in. porównanie wyników działania polskiej polityki kulturalnej oraz ...) szczegóły 
nawiązanie: Szaruga Leszek: Faceci z antenkami. Kultura [Paryż] 1997 nr 12 s. 123-128  szczegóły 
418.artykuł: Bryłowski Jan, Doktór Jan, Domagalska Stanisława, Skalski Ernest: [List do Redakcji]. Kultura [Paryż] 1991 nr 5 s. 156-157 (dot. zaprzestania wydawania czasopisma...) szczegóły 
419.artykuł: Dobosz Andrzej: Trudności czytania po polsku. Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 132-134 (dot. czas.: Fraza, Opcje, ...) szczegóły 
nawiązanie: Dłuski Stanisław: Szanowny i Drogi Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1994 nr 3 s. 171 (list do red.; dot. czasopisma Fraza...) szczegóły 
420.artykuł: Fedorowicz Andrzej: [List do Redakcji]. Kultura [Paryż] 1991 nr 5 s. 156-157 (dot. sprzętu poligraficznego Przeglądu Wiadomości Agencyjnych...) szczegóły 
421.artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 11 s. 151 (nt. odczytu Jadwigi Puzyniny nt. "Zmiana systemu a zmiana języka" wyg...) szczegóły 
422.artykuł: Szaruga Leszek: O prasie literackiej po 1989. Kultura [Paryż] 1995 nr 4 s. 136-142 (przegląd problematyki...) szczegóły 
423.artykuł: Szaruga Leszek: Upadek prasy tygodniowej. Kultura [Paryż] 1995 nr 3 s. 96-98 (m.in. dot. tygodników: Dekada Literacka, Przegląd Literacki...) szczegóły 
424.artykuł: Ziemięcka Zofia: Czytając prasę. Kultura [Paryż] 1991 nr 1/2 s. 185-189 (m.in. omów. zawatości Kwartalnika Historii Prasy Polskiej 1990 nr 3/4...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
425.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Danilewicz Zielińska Maria: Akta Towarzystwa Hist.-Literackiego w Paryżu. Kultura [Paryż] 1991 nr 10 s. 149-152 (omów. zawartości t. 1 wyd. Paryż 1991 pod. red. Marka P. Prokopa...) szczegóły 
artykuł: Danilewicz Zielińska Maria: Odsłanianie przeszłości (Z prac Biblioteki Polskiej w Paryżu). Kultura [Paryż] 1994 nr 4 s. 112-116 (omów. zawartości t. II. Red. Marek P. Prokop. Paryż 1993....) szczegóły 
426.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cywińska Krystyna: Dekonfitura w publicystyce. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 90-92 (nt. bieżących problemów czas....) szczegóły 
artykuł: Habielski Rafał: 60 lat "Dziennika Polskiego". Kultura [Paryż] 2000 nr 10 s. 216-223 (historia czasopisma od 1940...) szczegóły 
artykuł: Kindlein Lucjan: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s.159 (list do red.; z odp. podp. Redakcja...) szczegóły 
427.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 1/2 s. 206 (not. o objęciu funkcji red. naczelnego przez Małgorzatę Terentiew-Ćwik...) szczegóły 
428.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kultura [Paryż] 1999 nr 6 s. 158 (not. o promocji książki; Paryż Instytut Polski 15 VI 1999...) szczegóły 
recenzja: Piasecki Paweł: Polska na wygnaniu. Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s. 131-135  szczegóły 
recenzja: Tyrchan Mikołaj: Wizja Polski na łamach "Kultury" 1947-1976. Kultura [Paryż] 2000 nr 3 s. 152-155  szczegóły 
recenzja: Piasecki Paweł: Polska na wygnaniu. Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s. 131-135  szczegóły 
recenzja: Piasecki Paweł: Polska na wygnaniu. Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s. 131-135  szczegóły 
artykuł: Do czytelników krajowej Kultury. Kultura [Paryż] 1991 nr 12 s. 159 (inf. o zaprzestaniu wydawaniu od numeru lipiec/sierpień krajowego wyda...) szczegóły 
artykuł: Giedroyc Henryk, Hertz Zofia: Do Czytelników i Przyjaciół. Kultura [Paryż] 2000 nr 10 s. 5-6 (nt. zakończenia wydawania Kultury zgodnie z wolą zmarłego Jerze...) szczegóły 
artykuł: [Giedroyc Jerzy] REDAKTOR: Notatki Redaktora. Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 143 (tekst listu ministra Spraw Wewnętrznych RP Zbigniewa Siemiątkowskiego ...) szczegóły 
artykuł: [Giedroyc Jerzy] REDAKTOR: Notatki Redaktora. Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 144-145 (nt. zwrotu Jerzemu Giedroyciowi akt Służb Specjalnych PRL dotyczących ...) szczegóły 
artykuł: [Giedroyc Jerzy] REDAKTOR: Notatki Redaktora. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 204-205 (not. o ukazaniu się numeru Kultury w języku białoruskim pod red...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 12 s. 132 (not. o przyzn. pismu nagrody Bawarskiej Akademii Sztuk Pięknych...) szczegóły 
artykuł: Kostrzewa Robert: Między Wschodem a Zachodem. Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 165-168 (zagadnienie recepcji pisma w USA; także o planach wydania w USA antolo...) szczegóły 
artykuł: Łarin S.: Sekret "Kultury". Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 53-64 (artykuł z okazji 50-lecia pisma; tłumaczenie artykułu z czasopisma ...) szczegóły 
artykuł: Micewski Andrzej: "Kultura" coraz potrzebniejsza. Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 153-159 (znaczenie miesięcznika dla kraju i emigracji, autorytet Jerzego Giedro...) szczegóły 
artykuł: Nasielski Adam: Nowe oblicze "Kultury". Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 147-149  szczegóły 
polemika: Venulet Jan: Szanowny Panie redaktorze. Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 143 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Ostatek Albert: Dlaczego przestałem prenumerować "Kulturę?. Kultura [Paryż] 1992 nr 4 s. 119 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Pospieszalski Antoni: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1992 nr 4 s. 120-122  szczegóły 
artykuł: Po tylu latach.... Kultura [Paryż] 1989 nr 7/8 s. 2 (nota; podp. Redakcja "Kultury"...) szczegóły 
artykuł: Przystawa Jerzy: Medice, cura te ipsum. Kultura [Paryż] 1991 nr 3 s. 156-158 (omów. zawartośc numeru 1/2 z 1991 r....) szczegóły 
artykuł: Pulwicki Bonifacy: Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 173 (list do red. - charakterystyka zmiany profilu Kultury jako powó...) szczegóły 
artykuł: Rodkiewicz Witold: Jubileusz paryskiej "Kultury" w Kijowie. Kultura [Paryż] 1997 nr 10 s. 95-106 (nt. sympozjum polsko-ukraińskiego pt. "Intelektualiści, kultura, polit...) szczegóły 
artykuł: Rudzińska Anna: Sprawa "Kultury" paryskiej (Nagranie z Anną Rudzińską zimą 1990 roku). Kultura [Paryż] 1999 nr 7/8 s. 169- (nt. aresztowania, pobycie w więzieniu i procesie w sprawie kontaktów z...) szczegóły 
artykuł: Unger Leopold: "Anty-Kultura". Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 131-143 (wstępna wersja przedmowy do mającej się ukazać książki pod tytułem "An...) szczegóły 
429.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 4 s. 156 (not. o jubileuszu 25-lecia wydawnictwa Nowego Dziennika; Nowy J...) szczegóły 
430.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Danilewicz-Zielińska Maria: Myśli o Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. Kultura [Paryż] 1990 nr 4 s. 124-129 (omów. t. 14 z 1989...) szczegóły 
431.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stach Andrzej: Radio Maryja zamiast "Słowa". Kultura [Paryż] 2000 nr 3 s. 119-120 (nt. przyczyn likwidacji kwartalnika "Słowo" wydawanego w Berlinie...) szczegóły 
432.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Cywińska Krystyna: Dekonfitura w publicystyce. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 90-92 (nt. bieżących problemów czas....) szczegóły 
433.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 162 (not. o odejściu na emeryturę redaktora naczelnego Jerzego Grota-Kwaśni...) szczegóły 
artykuł: Nasielski Adam: Na równi pochyłej. Kultura [Paryż] 1999 nr 7/8 s. 137-138 (o problemie "odpadania" czytelników polskojęzycznych...) szczegóły 
434.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szaruga Leszek: Życie na pograniczu. Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 144-149 (omów. zawartości dwóch pierwszych zeszytów...) szczegóły 
435.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 214-215 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
436.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Neuger Leonard: Poszukiwanie uchwytu. Kultura [Paryż] 1999 nr 7/8 s. 207-212 (spraw....) szczegóły 
437.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 6 s. 153 (not....) szczegóły 
438.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kudelski Zdzisław: Spotkania z paryską "Kulturą" (Sesja "Kultury" w Lublinie). Kultura [Paryż] 1994 nr 7/8 s. 161-168 (spraw....) szczegóły 
439.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2 s. 208 (not....) szczegóły 
440.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Herling-Grudziński Gustaw: Gustaw Herling-Grudziński na otwarcie wystawy. Kultura [Paryż] 1991 nr 10 s. 5-6 (list odczytany w dniu otwarcia wystawy w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 7/8 s. 208 (not. o otwarciu wystawy w Łodzi w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece ...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 5 s. 148 (not. o otwarciu wystawy w Gdańsku w Wojewódzkim Ośrodku Kultury; 10 IV...) szczegóły 
artykuł: Unger Leopold: Widziane z Brukseli... i z Warszawy. Kultura [Paryż] 1991 nr 10 s. 3-4  szczegóły 
441.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 220 (not. o otwarciu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
442.artykuł: Heydenkorn Benedykt, Śmieja Florian: Prasa polonijna w Kanadzie - dziś. Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 65-71  szczegóły 
sprostowanie: Orłowska K.: Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 171 (list do red....) szczegóły 
443.artykuł: Kozak Stefan: "Dniepr i Wisłę związać pieśni stuła". Kultura [Paryż] 1991 nr 10 s. 15-24 (rola Kultury (Paryż) w stosunkach polsko-ukraińskich; m.in. zas...) szczegóły 
444.artykuł: Nasielski Adam: Polska prasa w Australii. Kultura [Paryż] 1995 nr 7/8 s. 121-125 (m.in. dot. czasopism: Wiadomości Polskie (Sydney), Tygodnik ...) szczegóły 
polemika: Grot-Kwaśniewski Jerzy: Drogi Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1995 nr 10 s. 156-157 (list do red....) szczegóły 
polemika: Nasielski Adam: Drogi Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 144 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Sonnewend Jerzy: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1995 nr 9 s. 173-174 (list do red.; uzupełnienie artykułu...) szczegóły 
polemika: Nasielski Adam: Drogi Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1995 nr 11 s. 157 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Strugarek Stefan: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1995 nr 11 s. 158-159 (list do red....) szczegóły 
445.artykuł: Olszer Krystyna S.: 2B "or not to be" polskiego czasopiśmiennictwa w Ameryce. Kultura [Paryż] 1995 nr 11 s. 95-101  szczegóły 
446.artykuł: Śmierć Przyjaciela - Benedykt Heydenkorn. Kultura [Paryż] 1999 nr 11 s. 132-133 (wspomnienie pośmiertne o redaktorze Związkowca, zmarł: 10 X 199...) szczegóły 
nawiązanie: Słubicki Jerzy: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 2000 nr 3 s. 173-174 (list do redakcji...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma wydawane poza cenzurą
447.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: L.S.: Nowa bibliografia druków niezależnych. Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 200-201  szczegóły 
448.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dobosz Andrzej: Karta. Kultura [Paryż] 1994 nr 4 s. 116-119 (charakterystyka czasopisma...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
449.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Nowe opracowanie Instytutu w Darmstadt. Kultura [Paryż] 1989 nr 4 s. 150-153  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
450.artykuł: Danielewicz-Kerski Dorota: Polska książka w Lipsku. (Impresje z wiosennych Targów Książki 28-31.03.1996). Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 100-103  szczegóły 
451.artykuł: L.S.: Targi lipskie. Kultura [Paryż] 2000 nr 5 s. 141-143 (m.in. o udziale polskich pisarzy w Międzynarodowych Targach Książki w ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechosłowacja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
452.artykuł: Gawlik Stanisław, Macura Edwin: Wspólnota mniejszości. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 116-124 (wyw. z z przedstawicielami ruchu politycznego mniejszości narodowych "...) szczegóły 
453.artykuł: Sladek Zdenek, Valenta Jaroslav, Vykoukal Jiri: Polska w oczach czeskich (Czechy a Polska). Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 93-106 (wyw. z historykami czeskimi, m.in. o kontaktach kulturalnych polsko-cz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Francja (kontakty z zagranicą)
454.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 117-118 (nt. imprezy...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
455.artykuł: Bobowicz Zofia: Recepcja literatury polskiej we Francji - uwagi wydawcy. Kultura [Paryż] 1996 nr 11 s. 112-119  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Japonia (kontakty z zagranica)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
456.artykuł: Możejko Edward: Polacy, polonica i japońscy polonofile w Sapporo. Kultura [Paryż] 1993 nr 7/8 s. 169-176 (wrażenia z pobyt naukowego w Ośrodku Badań Slawistycznych na Uniwersyt...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Litwa (kontakty z zagranicą)
457.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 213 (wykaz prezentowanych referatów...) szczegóły 
458.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 2000 nr 3 s. 163 (not. o zamknięciu wystawy 22 I 2000...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
459.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: O Polsce w Niemczech. Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 130-132 ([sprost błędu druk.:] Kultura 1994 nr 4 s. 159....) szczegóły 
460.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szawir P.: Między Polakami. Kultura [Paryż] 1996 nr 4 s. 150-153  szczegóły 
461.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 152 (not. o nowym szefie Instytutu, którym został Dieter Bingen; 1 IX 1998...) szczegóły 
462.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczecinianka: Jeszcze o elitach. Kultura [Paryż] 1993 nr 11 s. 156-158 (list do red....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
463.artykuł: Danielewicz-Kerski Dorota: Granice poznania (Cykl spotkań autorskich w ramach "Grenzenlos Warschau - Berlin" - jesień 1995. Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 83-89 (m.in. o spotkaniach z polskimi literatami w Berlinie...) szczegóły 
464.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 113 (not. o założeniu przez Guentera Grassa Fundacji im. Daniela Chodowieck...) szczegóły 
465.artykuł: Z działalności SPNP. Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 112-113 (wykaz imprez zorganizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Porozumieni...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
466.artykuł: Działalność kulturalna na Rosję. Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 111-112 (nt. umowy zawartej między Polska a Rosją (1996) w sprawie wydawania po...) szczegóły 
467.artykuł: Florczak Zbigniew: W kontekście polsko-rosyjskim. Kultura [Paryż] 1999 nr 7/8 s. 26-38 (m.in. postulat zmniejszenia dystansu między narodami poprzez literatur...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Serbia (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
468.artykuł: [Giedroyc Jerzy] REDAKTOR: Notatki Redaktora. Kultura [Paryż] 1999 nr 5 s. 120-121 (m.in. o przekladach literatury polskiej w Serbii...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Słowenia (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
469.artykuł: Możejko Edward: Wizyta u Słoweńców. Kultura [Paryż] 1993 nr 9 s. 33-44  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (kontakty z zagranicą)
470.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 152 (not.; m.in. w konferencji uczestniczyli: Jan Błoński, Zbigniew Brzeziń...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwajcaria (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
471.artykuł: Rakowski Janusz: Pomoc kulturalna dla Polski - Szwajcaria 1945-1990. Kultura [Paryż] 2000 nr 6 s. 130-132 (m.in. o Fundacji im. Kościelskich w Genewie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwecja (kontakty z zagranicą)
472.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Żaba Norbert: Kultura [Paryż] 1989 nr 12 s. 152 (nota....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
473.artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 219 (not. o pierwszym w historii spotkaniu polskich pisarzy zamieszkałych w...) szczegóły 
474.artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s. 156 (not. o działaln. Instytutu Polskiego w Szwecji po objęciu kierownictwa...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
475.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Berdychowska Bogumiła: Polsko-ukraińskie spotkania. Kultura [Paryż] 1997 nr 12 s. 109-111 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 155 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
476.artykuł: [Giedroyc Jerzy] REDAKTOR: Notatki Redaktora. Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 102 (nota o drukowaniu przez ukraińskie wydawnictwo "Proswita" (Lwów) "Bibl...) szczegóły 
477.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 12 s. 148 (not. o udziale w Dniach Kultury Ukraińskiej w Polsce od 16 X 1989 pisa...) szczegóły 
478.artykuł: Kozak Stefan: "Dniepr i Wisłę związać pieśni stuła". Kultura [Paryż] 1991 nr 10 s. 15-24 (rola Kultury (Paryż) w stosunkach polsko-ukraińskich; m.in. zas...) szczegóły 
479.artykuł: Vincenz Andrzej: Zrozumieć Ukraińców. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 139-155 (wyw. z prof. uniwersytetu w Getyndze nt. kontaktów polsko-ukraińskich;...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Węgry (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
480.artykuł: Gomori George: Moi polscy poeci. Kultura [Paryż] 1998 nr 6 s. 114-126 (nt. osobistego stosunku do poezji polskiej i jej przekładach na język ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Wielka Brytania (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
481.artykuł: K.Z.: Dział polski w British Library (Czy praca Hanny Świderskiej pójdzie na marne?). Kultura [Paryż] 1991 nr 10 s. 125-129 (nt. zbiorów sekcji slawistycznej Biblioteki British Museum w Londynie ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
482.artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 4 s. 157 (not. o wygłoszeniu odczytu "L'attivita letteraria dell'Esercito Polacc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
483.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Vincenz Andrzej: Huculszczyzna. Kultura [Paryż] 1993 nr 4 s. 150-151  szczegóły 
484.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Scalanie literatury kresowej. Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 191-104  szczegóły 
485.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dłuski Stanisław: Kresy - fenomen kulturowy. Kultura [Paryż] 1994 nr 11 s. 117-119  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
486.artykuł: Szaruga Leszek: Badania kresoznawcze. Kultura [Paryż] 1997 nr 5 s. 146-148 (przegląd publikacji poświęconych badaniom literatury kresów wschodnich...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
487.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Loew Ryszard: '...bo oni wszyscy żyją we mnie.... Kultura [Paryż] 1994 nr 4 s. 127-132  szczegóły 
488.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Próba syntezy polskiej prozy. Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 97-99  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
489.artykuł: Scharf Rafael F.: Z otchłani. Kultura [Paryż] 1994 nr 6 s. 3-11 (wprowadzenie do wieczoru poezji pisanej w getcie, który odbył się w lo...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Polityka wydawnicza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
490.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 5 s. 146 (not. o procesie sądowym wydawnictwa "Test" i wydawnictwa "Alfa" w spra...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
491.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 12 s. 138 (not. o jubileuszu 10-lecia działalności edyorskiej...) szczegóły 
492.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 158-159 (not. o objęciu przez Jerzego Stanisława Sito funkcji prezesa i red. na...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 151 (not. o nowym prezesie - Marku Bogockim...) szczegóły 
493.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Giedroyc Jerzy: Nowa afera. Kultura [Paryż] 1999 nr 4 s. 97-100 (nt. usunięcia Andrzeja Chrzanowskiego ze stanowiska prezesa zarządu be...) szczegóły 
494.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Peciak Andrzej: Inauguracja dzialalności Wydawnictwa FIS. Kultura [Paryż] 1991 nr 1/2 s. 213  szczegóły 
495.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pisma zebrane Witolda Gombrowicza. Kultura [Paryż] 1998 nr 10 s. 120 (w związku z przystąpieniem do opracowania edycji krytycznej Pism zebra...) szczegóły 
496.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kupper Eugeniusz: Kronika gdańska: "Marpress". Kultura [Paryż] 1998 nr 5 s. 130-131 (nt. dorobku oficyny wydawniczej...) szczegóły 
497.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 11 s. 142 (not. o ogłoszeniu przez Sąd Rejonowy w Katowicach upadlości wydawnictw...) szczegóły 
498.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Vincenz Andrzej: Czy koniec "Biblioteki Narodowej"?. Kultura [Paryż] 1994 nr 3 s. 94-99 (nt. serii wydawniczej klasyki polskiej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Niezależny ruch wydawniczy
499.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 150-155  szczegóły 
500.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Oświadczenie Wydawnictwa "PoMOST". Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 87-88 (dot. noty o wydawnictwie PoMOST druk. w "Gazecie Wyborczej" 1989 nr 32...) szczegóły 
501.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szaruga Leszek: "Papierowa rewolucja". Kultura [Paryż] 1993 nr 3 s. 144-146  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
502.artykuł: Bereś Witold: Drugi obieg. Historia, sława, zmierzch. Kultura [Paryż] 1990 nr 11 s. 100-107  szczegóły 
503.artykuł: [Gebert Konstanty] Warszawski Dawid: Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 84-96 (wywiad nt. poziomu publikacji i stanu tzw. drugiego obiegu...) szczegóły 
504.artykuł: Oświadczenie niezależnych wydawnictw. Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 104 (tekst oświadczenia redakcji niezależnych czasopism i wydawców z 6 I 19...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Wydawnictwa polskie za granicą
505.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 164 (not. o odczycie Zenona Modzelewskiego "Bilans dwudziestopięcioletniej ...) szczegóły 
506.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 148 (o otwarciu filii wydawn. w Wwie...) szczegóły 
507.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Giedroyc Jerzy] REDAKTOR: Notatki Redaktora. Kultura [Paryż] 1996 nr 9 s. 133 (refleksje po obchodach 50-lecia Instytutu Literackiego i Kultury szczegóły 
artykuł: [Giedroyc Jerzy] REDAKTOR: Notatki Redaktora. Kultura [Paryż] 1996 nr 4 s. 115 (obchodów nt. 50-lecia Instytutu Literackiegi i Kultury w Paryżu...) szczegóły 
artykuł: Instytut Literacki w Kraju. Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2, 5, 11 (bibliografia przedruków publikacji Instytutu Literackiego w wydawnictw...) szczegóły 
artykuł: Jubileusz Instytutu Literackiego w Harvardzie. Kultura [Paryż] 1996 nr 6 s. 128-130 (głównie o wykładzie Krzysztofa Pomiana "Polityka przez kulturę. Polski...) szczegóły 
sprostowanie: Żółtowska Weintraubowa Maria Ewelina: Kultura [Paryż] 1996 nr 9 s. 173  szczegóły 
artykuł: Komunikat Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. Kultura [Paryż] 1996 nr 1/2 s. 181-183 (podp.: Marek Krawczyk, prezes Zarządu; dot. powstania 23 V 1995 w Wars...) szczegóły 
artykuł: Lista członków wspierających Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. Kultura [Paryż] 1996 nr 5, 7/8-9, 11-12 (wykaz instytucji i nazwisk osób prywatnych oraz apel o dalsze wsparcie...) szczegóły 
artykuł: Lista członków wspierających Towarzystwo Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 99-101 (wykaz instytucji i nazwisk osób prywatnych...) szczegóły 
508.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kultura [Paryż] 1998 nr 4 s. 156 (not. o prezentacji książki w Centre du Dialogue w Payżu; 13 III 1998...) szczegóły 
artykuł: Romanowicz Kazimierz: Szanowny i Drogi Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1993 nr 11 s. 156 (list do red. z informacją o zamknięciu wydawnictwa Libella i Galerii L...) szczegóły 
artykuł: Romanowicz Kazimierz: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1994 nr 4 s. 155 (list do red. z podziękowaniem za wszystkie listy i dowody życzliwości ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
509.artykuł: Podziękowanie dla Instytutu Literackiego. Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 160 (tekst teleksu uczestników Niezależnego Forum Kultury w Warszawie (Wars...) szczegóły 
510.artykuł: Świderska Hanna: Wydawnictwa emigracyjne 1945-1989. Kultura [Paryż] 1992 nr 5 s. 132-142 (art. napisany na Międzynarodową Konferencję Bobliotekarzy Slawistów w ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
511.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gruszczyński Lesław: Dwa jubileusze Uniwersytetu Wileńskiego. Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 136-141  szczegóły 
sprostowanie: Gruszczyński Lesław: [List]. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 220 (do red., dot. błędu w nazwisku K. Puchowskiego...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Gdański (doktoraty h.c.)
512.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 154 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (doktoraty h.c.)
513.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Giedroyc Jerzy: Uroczystość w Bibliotece Polskiej. Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 127-129 (podziękowanie Bibliotece Polskiej w Paryżu i jej dyrektorowi za zorgan...) szczegóły 
514.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 151 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Łódzki (doktoraty h.c.)
515.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 7/8 s. 211 (not....) szczegóły 
516.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Karski Jan: Moje uwagi o sprawach polskich (Przemówienie wygłoszone na Uniwersytecie Łódzkim z okazji wręczenia doktoratu honoris causa). Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 43-51 (wygłoszone 27 VI 1996...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Warszawski (doktoraty h.c.)
517.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 11 s. 156 (gratulacje red. Kultury z okazji przyznania tytułu 19 X 1999...) szczegóły 
518.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 155 (not. o uroczystości nadania tytułu Jerzemu Giedroyciowi w Bibliotece P...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Wrocławski (doktoraty h.c.)
519.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 156 (not....) szczegóły 
520.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 9 s. 154 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
521.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 218 (not. o ustanowieniu nagrody...) szczegóły 
522.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody Towarzystwa Demokratyczno-Społecznego. Kultura [Paryż] 1999 nr 9 s. 163-164 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
523.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 6 s. 131 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
524.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 169 (wykaz nagrodzonych...) szczegóły 
525.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 142  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą
526.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: Warszawskie spotkanie polonistów zagranicznych. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 181-192 (omówienie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
527.artykuł: (afz): Fundusz im. Adama Mickiewicza. Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 121-123 (nt. zamierzenia utworzenia funduszu im. Adama Mickiewicza na Uniwersyt...) szczegóły 
528.artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 157 (nota o ustanowieniu Funduszu im. Adama Mickiewicza przez Uniwersytet C...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Warszawa (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
529.artykuł: Mencwel Andrzej: Instytut Kultury Polskiej. Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 120-128 (nt. przekształcenia Katedry Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki U...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Komitet Badań Naukowych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
530.artykuł: Wiszniewski Andrzej: O problemach nauki w Polsce (Z ministrem nauki, przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych, prof. Andrzejem Wiszniewskim rozmawia Henryk Ratajczak). Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 52-66  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
531.artykuł: Mossakowski Mirosław: Nie zaśniemy w PAN-ie! (Rozmowa z prof. dr. hab. Mirosławem Mossakowskim, prezesem Polskiej Akademii Nauk). Kultura [Paryż] 1999 nr 10 s. 49-59 (rozm. Ewa Nowakowska...) szczegóły 
532.artykuł: Ratyniecki Paweł: Nauki polskiej droga przez mękę. Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 91-96 (m.in. o kolejnych nieudanych próbach reformy Polskiej Akademii Nauk...) szczegóły 
533.artykuł: Samsonowicz Henryk: O sytuacji nauki w Polsce (Rozmowa z prof. Henrykiem Samsonowiczem). Kultura [Paryż] 1997 nr 12 s. 89-98 (wywiad, rozmawiał Henryk Ratajczk...) szczegóły 
534.artykuł: Wyczański Andrzej: O kryzysie nauki w Polsce. Kultura [Paryż] 1998 nr 9 s. 26-53  szczegóły 
535.artykuł: Wyczański Andrzej: Spory o Polską Akademię Nauk. Kultura [Paryż] 1993 nr 9 s. 118-127  szczegóły 
polemika: Biernacki Andrzej: Spór o spory (W związku z artykułem prof. Andrzeja Wyczańskiego). Kultura [Paryż] 1994 nr 3 s. 161-164  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I / Instytut Badań Literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
536.artykuł: Jurajski Ziemowit: Z wizytą u "Bara". Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 140-141 (nt. utrudninego korzystania z tzw. Kartoteki Bara - literackiej biblio...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
537.artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 145 (not. o nadaniu Danielowi Beauvois z Uniwersytetu w Lille tytułu członk...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Nagrody (organizacja nauki o literaturze, nauka polska za granicą)
538.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 200 (not....) szczegóły 
539.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 200  szczegóły 
540.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 11 s. 145 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Biblioteka Polska w Londynie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
541.artykuł: Pomoc dla Biblioteki Polskiej w Londynie. Kultura [Paryż] 1998 nr 5 s. 141-142 (apel o pomoc finansową dla Biblioteki Polskiej w Londynie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Biblioteka Polska w Paryżu
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
542.artykuł: Danilewicz Zielińska Maria: Z prac Biblioteki Polskiej w Paryżu. Kultura [Paryż] 1999 nr 12 s. 145-147  szczegóły 
543.artykuł: [Giedroyc Jerzy] REDAKTOR: Notatki Redaktora. Kultura [Paryż] 1999 nr 9 s. 154 (nt. katastrofalnej sytuacji Biblioteki z powodu braku funduszy...) szczegóły 
544.artykuł: Rodowicz Maria: Biblioteka Polska w Paryżu. Kultura [Paryż] 1989 nr 7/8 s. 126-134 (historia Biblioteki od powstania w 1834 do współczesność...) szczegóły 
545.artykuł: Zaleski C.P.: Paryska Biblioteka Polska zmienia skórę. Kultura [Paryż] 2000 nr 3 s. 132-134 (pismo dyrektora Biblioteki Polskiej w Paryżu uzasadniające zamknięcie ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Instytut Polski w Tel Awiwie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
546.artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 9 s. 167 (not. o otwarciu Instytutu; dyrektorem została Agnieszka Maciejowska; 1...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Katedra Studiów Polskich na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
547.artykuł: Dowgiałło Jan, Wyczański Andrzej: Komunikat nr 2 Zarządu Fundacji "Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim". Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 133 (komunikat prezesa Fundacji i przewodniczącego Rady Fundacji nt. rejest...) szczegóły 
548.artykuł: Dowgiałło Jan, Wyczański Andrzej: Komunikat nr 4 Zarządu Fundacji "Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim". Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 155-157 (komunikat prezesa Fundacji i przewodniczącego Rady Fundacji nt. zbiórk...) szczegóły 
549.artykuł: Dowgiałło Jan, Wyczański Andrzej: Komunikat nr 5 Zarządu Fundacji "Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim". Kultura [Paryż] 1998 nr 6 s. 127-129 (komunikat prezesa Fundacji i przewodniczącego Rady Fundacji nt. środkó...) szczegóły 
550.artykuł: Dowgiałło Jan, Wyczański Andrzej: Komunikat nr 6. Fundacji "Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim". Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 124-126 (komunikat przewodniczącego Rady Fundacji i prezesa Zarządu Fundacji o...) szczegóły 
551.artykuł: Dowgiałło Jan, Wyczański Andrzej: Komunikat nr 7. Zarząd Fundacji "Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim". Kultura [Paryż] 1999 nr 11 s. 124-126 (komunikat przewodniczącego Rady Fundacji i prezesa Zarządu Fundacji o...) szczegóły 
552.artykuł: Komunikat nr 1 Zarządu Fundacji "Polska Katedra w Uniwersytecie Jerozolimskim". Kultura [Paryż] 1995 nr 5 s. 104-105 (informacja o powstaniu Fundacji 22 XII 1994, której celem jest zebrani...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Polski Instytut Naukowy w Ameryce
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
553.artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 217 (not. o 55. zjeździe; 20 VI 1997...) szczegóły 
554.artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 7/8 s. 212 (not. o 51 zjeździe Instytutu; Nowy Jork 29 V 1993...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Polski Uniwersytet na Obczyźnie (PUNO) w Londynie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
555.artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 9 s. 157 (not. o rezygnacji prof. Józefa Bujnowskiego ze współpracy z uczelnią...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Universitas Studiorum Polona Vilnensis (Uniwersytet Polski w Wilnie)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
556.artykuł: Wilnianka z Zarzecza: Uniwersytet Polski w Wilnie. Kultura [Paryż] 1993 nr 5 s. 90-94  szczegóły 
nawiązanie: Folejewski Zbigniew: Polski Uniwersytet w Wilnie a rzeczywistość. Kultura [Paryż] 1993 nr 9 s. 113-117  szczegóły 
nawiązanie: Wilnianka z Zarzecza: Zapomnieć o wzajemnych urazach. Kultura [Paryż] 1994 nr 3 s. 121-126  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Uniwersytet Wileński
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
557.artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 3 s. 166 (not. o odczycie Ireny Sławińskiej pt. "Uniwersytet Stefana Batorego w ...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
558.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dybciak Krzysztof: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 217-216 (list do red.; m.in. nt. pominięcia w podręczniku Józefa Garlińskiego...) szczegóły 
polemika: Garliński Józef: List do Redakcji. Kultura [Paryż] 1993 nr 9 s. 162-164 (polem. z art. : Stanisława Kossowska: Coraz więcej Mrożka. Kultura<...) szczegóły 
polemika: Kossowska Stefania: Coraz więcej Mrożka. Kultura [Paryż] 1993 nr 6 s. 149-150  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Pisanie o emigracji. Kultura [Paryż] 1991 nr 5 s. 142-146  szczegóły 
nawiązanie: Garliński Józef: Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 220 (list do red....) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
559.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śmieja Florian: Ale i słaby nie zginie. Kultura [Paryż] 1991 nr 3 s. 141-143  szczegóły 
560.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Skraj nieba. Kultura [Paryż] 1995 nr 7/8 s. 192-194  szczegóły 
561.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Antologia polskiej lteratury kresowej. Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 107-110  szczegóły 
562.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gorczyńska Renata: Dwie antologie. Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 123-128  szczegóły 
563.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Świadectwo liryki. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 210-213  szczegóły 
564.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gorczyńska Renata: Dwie antologie. Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 123-128  szczegóły 
565.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrzanowski Tadeusz: Nieco wspomnień o Logofagach. Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 145-150  szczegóły 
566.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Niemiec Maciej: Izraelskie "Kontury". Kultura [Paryż] 1993 nr 4 s. 146-149  szczegóły 
567.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobosz Andrzej: O czytaniu listów. Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 96-107  szczegóły 
568.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Oblicze ojczyzny. Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 200-203  szczegóły 
569.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapski Józef: Kultura [Paryż] 1989 nr 11 s. 156-157 ( list do dyr. wydawn. Alfa w zw. z publ. w antologii bez zgody aut. ro...) szczegóły 
recenzja: Herling-Grudziński Gustaw: Oświadczenie. Kultura [Paryż] 1989 nr 11 s. 158 (dot. bezprawnego wykorzystania w antologii fragmentów ks. "Inny świat"...) szczegóły 
570.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Określona epoka. Kultura [Paryż] 1995 nr 5 s. 140-144  szczegóły 
571.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: "Panorama" Karla Dedeciusa. Kultura [Paryż] 1998 nr 9 s. 159-162  szczegóły 
572.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Szaruga Leszek] Powoski Krzysztof: Głupota calkowicie niezależna. Kultura [Paryż] 1992 nr 4 s. 143-146  szczegóły 
polemika: Matusiak Remigiusz Włast, Morawski Robert Dzierżykraj: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1992 nr 7/8 s. 220-221 (list do red....) szczegóły 
573.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Molski Paweł: Poeci Apokalipsy. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 177-184  szczegóły 
polemika: Bobowicz Zofia: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1993 nr 3 s. 163-164 (list do red....) szczegóły 
574.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Januszewska-Skreiberg Janina: Norweskie polonica [z tego cyklu:] "Polska opowiada" w Norwegii. Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 143-144  szczegóły 
575.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Między Wschodem i Zachodem. Kultura [Paryż] 1995 nr 10 s. 152-153  szczegóły 
576.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Polska poezja w Niemczech. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 148-151  szczegóły 
577.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: R.W.: Antologia dramatu emigracyjnego. Kultura [Paryż] 1995 nr 4 s. 144-146  szczegóły 
578.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Taylor Nina: Wiersze znad Dźwiny. Kultura [Paryż] 1996 nr 4 s. 146-150  szczegóły 
579.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Strońska Anna: Przemyśl bez Przemyśla. Kultura [Paryż] 1996 nr 1/2 s. 204-206  szczegóły 
580.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 218-219 (not. o wieczorze w Instytucie Polskim w Londynie poświęconym książce; ...) szczegóły 
    Artykuły o antologiach (alfabet autorów)
581.artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 155 (list do red. z prośbą o pomoc w przygotowywaniu antologii utworów lite...) szczegóły 
582.artykuł: Szczepowska-Szychowa Irena: Kultura [Paryż] 1989 nr 7/8 s. 222 (list do red.; m.in. o rozpoczęciu prac nad antologią twórczości ofiar ...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
583.recenzja: Katz Hewetson Janina: Polskie czasopismo literackie w Izraelu. Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 157-160  szczegóły 
584.sprostowanie: Krynicki Ryszard: Kultura [Paryż] 1989 nr 4 s. 159 (list do red. inf. o publikacji wierszy w antologii bez wiedzy i zgody ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Abramow-Newerly Jarosław
    proza (alfabet tytułów)
585.proza: Abramow-Newerly Jarosław: Gdyby Bata kupił Stalina. Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 26-29 (fel....) szczegóły 
  Adamiec Marek
    proza (alfabet tytułów)
586.proza: Adamiec Marek: O jednym aspekcie zdziczenia obyczajów intelektualnych. Kultura [Paryż] 1992 nr 9 s.72-77 (fel....) szczegóły 
587.proza: Adamiec Marek: Słowa kończące się na -ACJA, czyli coś sie dzieje w państwie polskim. Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 123-128 (fel....) szczegóły 
  Amiel Irit
    proza (alfabet tytułów)
588.proza: Amiel Irit: Daniel. Kultura [Paryż] 1999 nr 5 s. 34-36  szczegóły 
589.proza: Amiel Irit: Z izraelskiego tygla. Kultura [Paryż] 1999 nr 11 s. 17-28 (z not....) szczegóły 
  Anders Władysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
590.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 12 s. 147 (not. koment. publikację bez zgody Ireny Andersowej, wdowy po generale...) szczegóły 
  Andrzejewski Bogumił Witalis
591.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jastrun Tomasz: Między wierszami (2). Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 170-175  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
592.wiersz: Andrzejewski Bogumił: Hyś i pająk (Janowi Nepomucenowi Rzeckiemu). Kultura [Paryż] 1994 nr 5 s. 60-62  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
593.artykuł: Tański Paweł: Misjonarz słów. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 189-193 (biogr. i twórczość...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
594.zgon: Pietrkiewicz Jerzy: Bogumił Andrzejewski (1922-1994). Kultura [Paryż] 1995 nr 1/2 s. 173-178 (zmarł: 1 XII 1994; not....) szczegóły 
  Andrzejewski Jerzy
595.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ruszkowski Mikołaj: Zapis wewnętrzny czyli o potrzebie masek. Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 189-195  szczegóły 
  Auderska Halina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
596.artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 9 s. 172 (not. o 95. rocznicy urodzin...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
597.zgon: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 157-158 (zmarła: 21 II 2000; nota...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczyński Krzysztof Kamil
598.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 154 (not. o promocji książki z udziałem Bolesława Taborskiego; Warszawa 9 X...) szczegóły 
  Bakal Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
599.wiersz: Bakal Piotr: Nad Narwią. Kultura [Paryż] 1989 nr 4 s. 51  szczegóły 
  Baran Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
600.wiersz: Baran Józef: Letni pastelowy zmierzch. Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 54  szczegóły 
601.wiersz: Baran Józef: Liryka polska (Nam się stale coś zdaje...). Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 55  szczegóły 
602.wiersz: Baran Józef: Majowe zaklęcie. Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 50  szczegóły 
  Barańczak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
603.artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1996 nr 9 s. 138 (not. o przyznaniu nagrody amerykańskiego PEN Clubu za tłumaczenie wier...) szczegóły 
  Barszczewski Jan
604.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 154 (not. o rozpoczęciu konferencji...) szczegóły 
  Baterowicz Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
605.artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 9 s. 190 (not. o odmowie przyjęcia odznaczenia przyznanego przez prezydenta RP n...) szczegóły 
  Bąkowski Adam Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
606.wiersz: Bąkowski Adam Tadeusz: Arrytmistół. Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 71  szczegóły 
607.wiersz: Bąkowski Adam Tadeusz: Brzozy. Kultura [Paryż] 1994 nr 4 s. 27  szczegóły 
608.wiersz: Bąkowski Adam Tadeusz: Izaak. Kultura [Paryż] 1992 nr 4 s. 34 (proza poet.; podp. Adam Bąkowski...) szczegóły 
609.wiersz: Bąkowski Adam Tadeusz: Kropla i kamień. Kultura [Paryż] 1993 nr 6 s. 53  szczegóły 
610.wiersz: Bąkowski Adam Tadeusz: Malchos. Kultura [Paryż] 1992 nr 4 s. 34 (proza poet.; podp. Adam Bąkowski...) szczegóły 
611.wiersz: Bąkowski Adam Tadeusz: My. Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 54  szczegóły 
612.wiersz: Bąkowski Adam Tadeusz: Naczynie, natchnienie. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 48  szczegóły 
613.wiersz: Bąkowski Adam Tadeusz: Nienormalna. Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 39  szczegóły 
614.wiersz: Bąkowski Adam Tadeusz: Papier. Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 39  szczegóły 
615.wiersz: Bąkowski Adam Tadeusz: Park. Kultura [Paryż] 1995 nr 11 s. 43  szczegóły 
616.wiersz: Bąkowski Adam Tadeusz: Popiół i wino. Kultura [Paryż] 1989 nr 11 s. 34  szczegóły 
617.wiersz: Bąkowski Adam Tadeusz: Psalm (Wymierz mi, Panie, sprawiedliwość...). Kultura [Paryż] 1991 nr 12 s. 42-43  szczegóły 
618.wiersz: Bąkowski Adam Tadeusz: Uczeń. Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 53  szczegóły 
619.wiersz: Bąkowski Adam Tadeusz: W oknie kuchni. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 67-68  szczegóły 
  Bąk Wojciech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
620.artykuł: Ratajczak Józef: Ten wariat, Wojciech Bąk. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 154-170  szczegóły 
  Bednarczyk Czesław
    zgon (alfabet autorów)
621.zgon: Kultura [Paryż] 1994 nr 7/8 s. 203 (zmarł: 12 VI 1994...) szczegóły 
  Beniowski Maurycy August
622.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: P.D.: Tajemnica Beniowskiego. Kultura [Paryż] 1995 nr 3 s. 154-157  szczegóły 
  Berberyusz Ewa
    proza (alfabet tytułów)
623.proza: Berberyusz Ewa: Kartka ze skażonej strefy. Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 74-78  szczegóły 
624.proza: Berberyusz Ewa: Kartka ze skażonej strefy (Wielkie Węgry). Kultura [Paryż] 1993 nr 7/8 s. 165-168  szczegóły 
625.proza: Berberyusz Ewa: Kartki ze skażonej strefy. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2-10 (cykl felietonów...) szczegóły 
626.proza: Berberyusz Ewa: Kartki ze skażonej strefy. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2-12  szczegóły 
627.proza: Berberyusz Ewa: Kartki ze skażonej strefy. Kultura [Paryż] 1998 nr 3-12  szczegóły 
628.proza: Berberyusz Ewa: Kartki ze skażonej strefy. Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2-12  szczegóły 
629.proza: Berberyusz Ewa: Kartki ze skażonej strefy. Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2-7/8, 10, 12  szczegóły 
630.proza: Berberyusz Ewa: Kartki ze skażonej strefy. Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 75-81  szczegóły 
631.proza: Berberyusz Ewa: Kartki ze skażonej strefy. Kultura [Paryż] 1995 nr 4 s. 83-87  szczegóły 
632.proza: Berberyusz Ewa: Kartki ze skażonej strefy. Kultura [Paryż] 1995 nr 1/2 s. 102-108  szczegóły 
633.proza: Berberyusz Ewa: Kartki ze skażonej strefy. Kultura [Paryż] 1993 nr 11 s. 95-102  szczegóły 
634.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Stępień Marian: Szanowny Panie Redaktorze!. Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 221 (list do red....) szczegóły 
635.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Iłowiecki Maciej: Wielce Szanowny Panie. Kultura [Paryż] 1995 nr 5 s. 157-158 (dotyczy tekstu zamieszczonego w numerze 12; list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Berberyusz Ewa: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1995 nr 9 s. 171 (list do red....) szczegóły 
636.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Kądziela Paweł: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1995 nr 7/8 s. 223 (list do red.; dot. nr 4...) szczegóły 
637.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Frajlich-Zając Anna: Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 220 (dotyczy tekstu zamieszczonego w numerze 4; list do red.; [z odpowiedzi...) szczegóły 
sprostowanie: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 173-174 (dotyczy tekstu zamieszczonego w numerze 6; list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Pędziwol Aureliusz M.: Na marginesie "skażonych kartek". Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 100-104 (dotyczy tekstu zamieszczonego w numerze 1o...) szczegóły 
sprostowanie: Wesołowski Dariusz: [List]. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 222 (do red.; dotyczy tekstu zamieszczonego w numerze 6...) szczegóły 
638.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Ehrenkreutz Andrzej S.: [List]. Kultura [Paryż] 1998 nr 9 s. 170 (list do red....) szczegóły 
polemika: Hrabiec Marian: Kultura [Paryż] 1999 nr 5 s. 157-158 (list do red.; dot. nr 12...) szczegóły 
polemika: Berberyusz Ewa: Ciąć las?. Kultura [Paryż] 1999 nr 5 s. 158-159 (list do red....) szczegóły 
639.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Berberyusz Ewa: Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 175 (dot. błędu w druku w numerze 1/2...) szczegóły 
640.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Nasielski Adam: Drogi panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 160 (list do red....) szczegóły 
  Berent Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
641.artykuł: Danilewicz Zielińska Maria: Przekrój twórczości Wacława Berenta. Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 141-148  szczegóły 
642.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szaruga Leszek: "Nurt": poezja i historia. Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 133-145  szczegóły 
  Bereś Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
643.proza: Nowicki Stanisław: Niewykonane fotografie. Kultura [Paryż] 1989 nr 12 s. 3-25 (podpisane pseudonimem...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
644.artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 12 s. 154 (not. o wieczorze poetyckim w Instytucie Polskim w Paryżu; 15.11.1991...) szczegóły 
  Beylin Marek
645.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pomian Grażyna: DO czy OD demokracji?. Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 152-154  szczegóły 
  Białkowski Grzegorz
    zgon (alfabet autorów)
646.zgon: Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 158 (zmarł: 29 VI 1989...) szczegóły 
  Białoszewski Miron
647.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Soliński Leszek: Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 172-173 (nt. drukowania przez Zeszyty Literackie bez zgody spadkobiercy ...) szczegóły 
  Biela Emil
    wiersze (alfabet tytułów)
648.wiersz: Biela Emil: Znaki czułości. Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 40  szczegóły 
  Bieniasz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
649.artykuł: Zieliński Marek: Ucieczka przed Polską. Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s. 16-24  szczegóły 
  Bień Adam
    zgon (alfabet autorów)
650.zgon: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 1998 nr 4 s. 155 (zmarł: 4 III 1998; not....) szczegóły 
  Bieńkowska Danuta
    zgon (alfabet autorów)
651.zgon: Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 150 (zmarła: 20 VIII 1992; not....) szczegóły 
  Bieńkowska Flora
    zgon (alfabet autorów)
652.zgon: Kultura [Paryż] 1990 nr 11 s. 149 (zmarła: 20 IX 1990; not....) szczegóły 
  Bierezin Jacek
653.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tatarowski Konrad W.: Powroty Jacka Bierezina. Kultura [Paryż] 1992 nr 4 s. 107-114  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
654.wiersz: Bierezin Jacek: Język gestów. Kultura [Paryż] 1990 nr 7/8 s. 65  szczegóły 
655.wiersz: Bierezin Jacek: List pisany nocą (Z. Herbertowi). Kultura [Paryż] 1989 nr 4 s. 54  szczegóły 
656.wiersz: Bierezin Jacek: Motyw z Preverta. Kultura [Paryż] 1992 nr 5 s. 32 (sprost.: Jacek Bierezin. Kultura 1992 nr 6 s. 155; dot. błędów ...) szczegóły 
657.wiersz: Bierezin Jacek: Motyw żartobliwy z Brunona Jasieńskiego. Kultura [Paryż] 1992 nr 5 s. 31-32  szczegóły 
658.wiersz: Bierezin Jacek: Przepisane ze słownika języka polskiego. Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 35-36  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
659.artykuł: Rudzki Marek: Małgorzata Tarnowska i Jacek Bierezin. Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 117-119 (także o Ance Kowalskiej...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
660.zgon: Szaruga Leszek: Jacek. Kultura [Paryż] 1993 nr 7/8 s. 180-181 (zmarł: 26 V 1993; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Bieszk Adam
661.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Bezpośredniość. Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 149-152  szczegóły 
  Blum Aleksander
    zgon (alfabet autorów)
662.zgon: Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 215 (zmarł: 22 V 1996; not....) szczegóły 
  Bobkowski Andrzej
663.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Sól ziemi. Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 142-145  szczegóły 
sprostowanie: Żeleński Władysław: Sprostowanie. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 159-160 (list do red....) szczegóły 
664.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 163 (not. o dyskusji nt. okupacji niemieckiej we Francji, widzianej oczami ...) szczegóły 
665.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 9 s. 167 (not. o ukazaniu się książki w Niemczech oraz zapowiedź wydania drugieg...) szczegóły 
666.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koźmiński Leszek M.: Literatura i życie. Kultura [Paryż] 1992 nr 9 s. 142-144  szczegóły 
  Bocheński Józef Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
667.artykuł: [Giedroyc Jerzy] REDAKTOR: Notatki Redaktora. Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 151 (nota o przejęciu archiwum ojca Bocheńskiego przez polską prowincję zak...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
668.zgon: Kultura [Paryż] 1995 nr 3 s. 165 (zmarł: 8 II 1995; not....) szczegóły 
  Boglar Krystyna
669.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: Powieści pięciu pań. Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 128-134  szczegóły 
670.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: Powieści pięciu pań. Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 128-134  szczegóły 
  Bogusławski Andrzej (1919-2006)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
671.artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 1/2 s. 217 (not. o odczycie w Domu Polskiego Kombatanta w Paryżu; 14 XII 1994...) szczegóły 
sprostowanie: Szanowny panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1995 nr 3 s. 169 (list do red.; dot. tematu spotkania...) szczegóły 
  Bojarska Anna
672.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: Powieści pięciu pań. Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 128-134  szczegóły 
  Bolecki Włodzimierz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
673.tekst paraliteracki: Bolecki Włodzimierz: Dwadzieścia jeden starych i nowych przyczyn polskiego kryzysu. Kultura [Paryż] 1993 nr 3 s. 14-27 (wypow. w ankiecie mies. Kultura (Paryż): Jak wyjść z impasu...) szczegóły 
674.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Bolecki Włodzimierz: "Będziem Polakami...". Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 3-11  szczegóły 
nawiązanie: Krótki Karol J.: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 159-160 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Strumiński Bohdan: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 145 (list do red....) szczegóły 
  Borowski Tadeusz
675.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kultura [Paryż] 1992 nr 4 s. 156 (not. o wieczorze literackim w Instytucie Polskim w Paryżu z okazji uka...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
676.artykuł: Drewnowski Tadeusz: Poczta Tadeusza Borowskiego. Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2 s. 210 (apel T. Drewnowskiego o listy, informacje o korespondencji Tadeusza Bo...) szczegóły 
  Borzestowski Waldemar
    proza (alfabet tytułów)
677.proza: Borzestowski Waldemar: Singer. Kultura [Paryż] 1995 nr 5 s. 35-36  szczegóły 
678.proza: Borzestowski Waldemar: Świątynia. Kultura [Paryż] 1995 nr 5 s. 36-37  szczegóły 
  Boy-Żeleński Tadeusz
679.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Netz Feliks: Błazen - wielki mąż. Kultura [Paryż] 1999 nr 4 s. 146-152  szczegóły 
  Brakoniecki Kazimierz
680.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Zrozumieć swój los. Kultura [Paryż] 1996 nr 1/2 s. 200-204  szczegóły 
  Brandstaetter Roman
681.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chrzanowski Tadeusz: Szabasy z Brandstaetterem. Kultura [Paryż] 1996 nr 6 s. 140-143  szczegóły 
polemika: Bystrzycki Przemysław: Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2 s. 212-214 (list do red....) szczegóły 
polemika: Kultura [Paryż] 1997 nr 3 s. 168-169 (list do redakcji podpisany przez uczestników zebrania pisarzy w Poznan...) szczegóły 
  Brandys Kazimierz
    proza (alfabet tytułów)
682.proza: Brandys Kazimierz: Broussais. Kultura [Paryż] 1998 nr 10 s. 32-45  szczegóły 
683.proza: Brandys Kazimierz: Ciało i pamięć. Kultura [Paryż] 1998 nr 5 s. 47-61  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
684.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 10 s. 152 (not. o wieczorze autorskim K. Brandysa w Paryżu...) szczegóły 
685.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2 s. 215 (not. o przyznaniu K. Brandysowi w Rzymie nagrody literackiej im. I. Si...) szczegóły 
686.artykuł: Miłosz Czesław: Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 173 (list do red. dementujący udział Czesława Miłosza w jury nagrody litera...) szczegóły 
nawiązanie: Brandys Kazimierz: Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 206 (list K. Brandysa do red. podający źródło informacji o wejściu Czesława...) szczegóły 
nawiązanie: Kultura [Paryż] 1989 nr 4 s. 160 (not. red. wyjaśniająca, że źródłem inf. o przyzn. nagrody był K. Brand...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
687.zgon: [Kronika] Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 159 (zmarł: 11 III 2000; not....) szczegóły 
688.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Brandys Kazimierz: Kultura [Paryż] 1998 nr 6 s. 158 (list do redakcji; dot. błędu w tekście...) szczegóły 
  Brandys Marian
    proza (alfabet tytułów)
689.proza: Brandys Marian: Kanar. Kultura [Paryż] 1990 nr 11 s. 21-29  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
690.artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 148 (not. o wieczorze autorskim w Paryżu...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
691.zgon: Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 155 (zmarł: 20 XI 1998; not....) szczegóły 
692.zgon: Strońska Anna: Nie lubię takich znaków. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 206-209 (zmarł: 20 XI 1998; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Bratkowski Stefan
693.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wilk Mariusz: Bałamutna książka. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 174-180  szczegóły 
  Braun Andrzej
694.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pomian Grażyna: "Psiego Pola" ciąg dalszy. Kultura [Paryż] 1998 nr 4 s. 15-23  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
695.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 12 s. 149 (not. o spotkaniu autorskim A. Brauna w Centre du Dialogue w Paryżu...) szczegóły 
  Braun Kazimierz
    proza (alfabet tytułów)
696.proza: Braun Kazimierz: Poza marginesem (Wspomnienia z lat 1948-58). Kultura [Paryż] 1989 nr 11 s. 3-20  szczegóły 
697.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Braun Kazimierz: Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 167  szczegóły 
polemika: Woroszylski Wiktor: Kultura [Paryż] 1990 nr 1/2 s. 220-221  szczegóły 
  Brejdygant Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
698.wiersz: Brejdygant Stanisław: Golgota. Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 42  szczegóły 
699.wiersz: Brejdygant Stanisław: Zapewnem wysłał sygnał.... Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 41  szczegóły 
  Broda Marzena
    wiersze (alfabet tytułów)
700.wiersz: Broda Marzena: Czterocalowy pejzaż. Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 61  szczegóły 
701.wiersz: Broda Marzena: Grudniowe noce. Kultura [Paryż] 1990 nr 11 s. 30  szczegóły 
702.wiersz: Broda Marzena: Max Ernst: oczy ciszy. Kultura [Paryż] 1990 nr 11 s. 30-31  szczegóły 
703.wiersz: Broda Marzena: Ogień kochania. Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 62  szczegóły 
704.wiersz: Broda Marzena: Pijany sternik. Kultura [Paryż] 1996 nr 6 s. 54  szczegóły 
705.wiersz: Broda Marzena: Porwanie Ganimedesa. Kultura [Paryż] 1996 nr 6 s. 54-55  szczegóły 
706.wiersz: Broda Marzena: Rzeki dojrzewają do powodzi.... Kultura [Paryż] 1994 nr 3 s. 69  szczegóły 
  Brodziński Konrad
    proza (alfabet tytułów)
707.proza: Brodziński Konrad: Dzierżyńskiego, obecnie Erkindik. Kultura [Paryż] 1996 nr 1/2 s. 42-50  szczegóły 
708.proza: Brodziński Konrad: Migawki z Tyflisu (Kaukaskie oko cyklonu). Kultura [Paryż] 1995 nr 4 s. 39-48 (fel....) szczegóły 
709.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Brodziński Konrad: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1995 nr 6 s. 158-159 (list do red....) szczegóły 
  Broszkiewicz Jerzy
    zgon (alfabet autorów)
710.zgon: Kultura [Paryż] 1993 nr 11 s. 153 (zmarł: 8 IX 1993...) szczegóły 
  Brycht Andrzej
    zgon (alfabet autorów)
711.zgon: Kultura [Paryż] 1998 nr 4 s. 157 (zmarł: 8 III 1998; not....) szczegóły 
  Brzozowski Stanisław
712.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Mencwel Andrzej: Obecność w prawach i celach. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s.49-64 (wstęp do wydania "Pamiętnika"...) szczegóły 
  Buczkowski Leopold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
713.artykuł: Gorczyńska Renata: O Leopoldzie Buczkowskim - zamiast nekrologu. Kultura [Paryż] 1989 nr 10 s. 138-144 (biogr. i twórcz....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
714.zgon: Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 151 (zmarł: 27 IV 1989; not....) szczegóły 
  Buczkowski-Ruth Marian
    zgon (alfabet autorów)
715.zgon: Kultura [Paryż] 1989 nr 7/8 s. 204 (zmarł: 21 V 1989; not....) szczegóły 
  Buczkówna Mieczysława
    wiersze (alfabet tytułów)
716.wiersz: Buczkówna Mieczysława: Aby podnieść różę (Andrzejowi Trzebińskiemu). Kultura [Paryż] 1999 nr 9 s. 38-40 (z notą o A. Trzebińskim...) szczegóły 
  Buras Jacek Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
717.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 11 s. 148 (not. o przyzn. tłumaczowi nagrody Fundacji im. R. Boscha za przekłady ...) szczegóły 
  Byliński Mariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
718.wiersz: Byliński Mariusz: Mapa i pustynia. Kultura [Paryż] 1999 nr 10 s. 35  szczegóły 
719.wiersz: Byliński Mariusz: Poniżej Akropolu. Kultura [Paryż] 1999 nr 10 s. 36  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Centkiewicz Czesław Jacek
    zgon (alfabet autorów)
720.zgon: Kultura [Paryż] 1996 nr 9 s. 165 (zmarł: 10 VII 1996; not....) szczegóły 
  Centkiewiczowa Alina
    zgon (alfabet autorów)
721.zgon: Kultura [Paryż] 1993 nr 5 s. 148 (zmarła: 10 IV 1993; not....) szczegóły 
  Chabrowski Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
722.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Brat Franciszek do siostry Klary. Kultura [Paryż] 1994 nr 4 s. 28  szczegóły 
723.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Do księdza Jana poety. Kultura [Paryż] 1993 nr 3 s. 45  szczegóły 
724.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Drabina nonsensu. Kultura [Paryż] 1995 nr 11 s. 43  szczegóły 
725.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Druciane skarpetki. Kultura [Paryż] 1991 nr 12 s. 43  szczegóły 
726.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Eremita. Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 72  szczegóły 
727.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Formułka księdza Wacława Katechety. Kultura [Paryż] 1991 nr 5 s. 61  szczegóły 
728.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Muzy na mojej ulicy. Kultura [Paryż] 2000 nr 5 s. 53-54  szczegóły 
729.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Na wierzbie gruszki.... Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 39  szczegóły 
730.wiersz: Chabrowski Tadeusz: O dysputach. Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2 s. 54  szczegóły 
731.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Oset. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 49  szczegóły 
732.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Poranny pacierz. Kultura [Paryż] 1991 nr 5 s. 61  szczegóły 
733.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Rozmowa z Bogiem. Kultura [Paryż] 2000 nr 5 s. 55-56  szczegóły 
734.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Sanonarola. Kultura [Paryż] 2000 nr 5 s. 55  szczegóły 
735.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Tatarak. Kultura [Paryż] 1999 nr 6 s. 56  szczegóły 
736.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Zanurzył rękę w słońcu. Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2 s. 53  szczegóły 
737.wiersz: Chabrowski Tadeusz: Złotousty. Kultura [Paryż] 2000 nr 5 s. 54  szczegóły 
  Chądzyńska Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
738.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 5 s. 147 (not. o jubileuszu 80-lecia...) szczegóły 
  Chciuk Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
739.artykuł: Gawroński Andrzej: Kultura [Paryż] 1991 nr 4 s. 151 (list do red. nt. uniemożliwienia studiów nad twórcz. Andrzeja Chciuka ...) szczegóły 
740.artykuł: Żongołłowicz Bogumiła: Antidotum na tęsknotę. Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 209-212 (nt. życia i twórczości...) szczegóły 
  Chmielewska Joanna
741.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: "Zły" lat dziewięćdziesiątych. Kultura [Paryż] 1998 nr 10 s. 144-149  szczegóły 
  Chmielowiec Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
742.artykuł: A.P.: Mój prywatny święty. Kultura [Paryż] 1999 nr 12 s. 124-126 (artykuł w 25. rocznicę śmierci...) szczegóły 
  Chrzanowski Tadeusz
    proza (alfabet tytułów)
743.proza: Chrzanowski Tadeusz: Filozofia Fensterguckera. Kultura [Paryż] 1995 nr 1/2 s. 36-47 (fel....) szczegóły 
744.proza: Chrzanowski Tadeusz: Polacy, Polonusy i Polusy a historia. Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 10-20 (fel....) szczegóły 
745.proza: Chrzanowski Tadeusz: Prognostyk. Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 3-14 (fel....) szczegóły 
746.proza: Chrzanowski Tadeusz: Szło stare. Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s. 73-80 (fel....) szczegóły 
747.proza: Chrzanowski Tadeusz: Taniec oszołomów. Kultura [Paryż] 1992 nr 9 s. 3-16  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
748.listy: Chrzanowski Tadeusz: [List]. Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 168 (do red. Kultury w sprawie używanych w czas. pseudonimów; autor ...) szczegóły 
749.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Okulicz-Kozaryn Radosław: Panie Profesorze. Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 153-154 (list do red....) szczegóły 
polemika: Chrzanowski Tadeusz: Cne Młodziki. Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 154 (odp. na polemikę...) szczegóły 
  Chudzyński Edward
    zgon (alfabet autorów)
750.zgon: Kultura [Paryż] 1991 nr 1/2 s. 206 (zmarł: 30 XI 1990; not....) szczegóły 
  Chwin Stefan
751.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dobosz Andrzej: Granice literatury. Kultura [Paryż] 1993 nr 11 s. 136-140  szczegóły 
recenzja: Siewierski Henryk: "Na początku nie było słowa". Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 135-136  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
752.wywiad: Grzela Remigiusz: Dresy Wokulskiego (Ze Stefanem Chwinem rozmawia Remigiusz Grzela). Kultura [Paryż] 1999 nr 6 s. 87-93 (nt. polskiej prozy współczesnej...) szczegóły 
  Ciemiński Ryszard
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
753.tekst paraliteracki: Ciemiński Ryszard: Niełatwa ziemia. Kultura [Paryż] 1991 nr 3 s. 45-55 (nt. Białostoczczyzny - ludzi i wydarzeń...) szczegóły 
  Cisło Maciej
    wiersze (alfabet tytułów)
754.wiersz: Cisło Maciej: Ale mówmy o czym innym. Kultura [Paryż] 1990 nr 7/8 s. 67  szczegóły 
755.wiersz: Cisło Maciej: Kurz osiada na nieruchomej.... Kultura [Paryż] 1990 nr 7/8 s. 66  szczegóły 
756.wiersz: Cisło Maciej: Zło tkwi w istnieniu. Kultura [Paryż] 1990 nr 7/8 s. 66  szczegóły 
  Cybulska Maja Elżbieta
757.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kossowska Stefania: W jej oczach. Kultura [Paryż] 1995 nr 9 s. 161-163  szczegóły 
  Czapski Józef
    proza (alfabet tytułów)
758.proza: Czapski Józef: O Oldze Boznańskiej. Kultura [Paryż] 1993 nr 5 s. 117-122 (ze wstępem Jakuba Tepera...) szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
759.listy: Czapski Józef: [List]. Kultura [Paryż] 1998 nr 4 s. 145-148 (do Jerzego Timoszewicza z 27 VII 1986; z komentarzem Jerzego Timoszewi...) szczegóły 
760.listy: Czapski Józef: List do Stanisława Mackiewicza. Kultura [Paryż] 1993 nr 5 s. 122-125 (z 1948 r....) szczegóły 
761.listy: Czapski Józef: Z nieznanych listów Józefa Czapskiego. Kultura [Paryż] 1993 nr 6 s. 122-126 (fragmenty dwóch listów z 1932 i 1938 r. do Jana Cybisa i Hanny Rudzkie...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
762.artykuł: Jofe Wieniamin: Czapski - człowiek "Memoriału". Kultura [Paryż] 1997 nr 3 s. 146-147 (tekst z folderu wystawy Józefa Czapskiego w Sankt Petersburgu (XI-XII ...) szczegóły 
763.artykuł: Karpiński Wojciech: Płomień. Kultura [Paryż] 1993 nr 3 s. 4-13  szczegóły 
764.artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 4 s. 146 (not. o wieczorze pośw. Józefowi Czapskiemu na uniwesytecie Paris Sorbo...) szczegóły 
765.artykuł: Osadczuk Bohdan: "Oddychać razem". Kultura [Paryż] 1993 nr 4 s. 133-134  szczegóły 
766.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Trzy "podróże" Józefa Czapskiego do Polski. Kultura [Paryż] 1993 nr 4 s. 125-132  szczegóły 
nawiązanie: Mansfeld Bogusław: Wielce Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1993 nr 9 s. 174 (list do red....) szczegóły 
767.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mitzner Piotr: Czapski - człowiek "Memoriału". Kultura [Paryż] 1997 nr 3 s. 146-147  szczegóły 
768.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kudelski Zdzisław: Czapski z Matejką w tle. Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 120-125 (spraw.; na cykl imprez składają się 3 wystawy oraz sesja naukowa...) szczegóły 
769.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 7/8 s. 210 (not....) szczegóły 
770.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 158 (not. o otwarciu wystawy; Gdańsk 26 III 2000...) szczegóły 
artykuł: Rodziński Stanisław: Józefa Czapskiego mówienie prawdy. Kultura [Paryż] 2000 nr 6 s. 125-130 (omówienie wystawy...) szczegóły 
771.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 214 (not. o prezentacji wystawy w Muzeum Literatury w Warszawie; otwarcie 1...) szczegóły 
772.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 170 (not....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
773.zgon: Józef Czapski. Kultura [Paryż] 1993 nr 3 s. 3-4 (zmarł: 12 I 1993; not....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
774.kult: Gagnebin Murielle: Polska obchodzi stulecie urodzin Józefa Czapskiego. Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 105-107 (wg Le Monde (Paryż) 1996 nr z 9 IV...) szczegóły 
775.kult: II-gie Warsztaty artystyczne im. Józefa Czapskiego. Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 99-100 (komunikat o warsztatatch artystycznych organizowanych przez Polski Fun...) szczegóły 
776.kult: III-cie Warsztaty artystyczne im. Józefa Czapskiego. Kultura [Paryż] 1997 nr 5 s. 28 (komunikat o warsztatatch artystycznych organizowanych przez Polski Fun...) szczegóły 
777.kult: IV Warsztaty artystyczne im. Józefa Czapskiego. Kultura [Paryż] 1998 nr 6 s. 126-127 (komunikat o warsztatatch artystycznych organizowanych przez Polski Fun...) szczegóły 
778.kult: Kultura [Paryż] 1995 nr 6 s. 155-156 (not. o uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej wmurowanej na domu <...) szczegóły 
779.kult: Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 220 (not. o nadaniu imienia Józefa Czapskiego XIV Społecznemu Liceum Ogólno...) szczegóły 
780.kult: V Warsztaty artystyczne im. Józefa Czapskiego. Kultura [Paryż] 1999 nr 6 s. 154-155 (komunikat o warsztatatch artystycznych organizowanych przez Polski Fun...) szczegóły 
781.kult: VI Warsztaty artystyczne im. Józefa Czapskiego. Kultura [Paryż] 1999 nr 12 s. 134 (komunikat o warsztatatch artystycznych organizowanych przez Polski Fun...) szczegóły 
782.kult: Warsztaty artystyczne im. Józefa Czapskiego. Kultura [Paryż] 1995 nr 7/8 s. 98 (komunikat o warsztatatch artystycznych organizowanych przez Polski Fun...) szczegóły 
  Czaykowski Bogdan
    wiersze (alfabet tytułów)
783.wiersz: Czaykowski Bogdan: Geneza lubienia. Kultura [Paryż] 1995 nr 11 s. 44-45  szczegóły 
784.wiersz: Czaykowski Bogdan: Medytacja. Kultura [Paryż] 1995 nr 9 s. 42  szczegóły 
785.wiersz: Czaykowski Bogdan: O czym pamiętał we śnie sen. Kultura [Paryż] 1995 nr 9 s. 43-44  szczegóły 
786.wiersz: Czaykowski Bogdan: Sekwoja. Kultura [Paryż] 1995 nr 9 s. 44-45  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
787.wywiad: Zielińska Urszula: Literatura jest formą eksperymentu (Rozmowa z Bogdanem Czaykowskim). Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 79-89  szczegóły 
  Czechowiczówna Jadwiga
    zgon (alfabet autorów)
788.zgon: Broncell Zdzisław: Inka. Kultura [Paryż] 1992 nr 4 s. 117-118 (wspomn. Jadwigi Czechowicz-Mieroszewskiej...) szczegóły 
  Czeczot Jan
789.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kempfi Andrzej: J.Cz.. Kultura [Paryż] 1989 nr 10 s. 128-130  szczegóły 
  Czerniawski Adam
790.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wilczek Piotr: Z punktu widzenia małego chłopca. Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 207-210  szczegóły 
791.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Filipowicz Halina: Czy Adam Czerniawski był kochankiem Stanisławy Przybyszewskiej?. Kultura [Paryż] 1999 nr 10 s. 132-137  szczegóły 
792.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: "Rzeczpospolita Pułaska". Kultura [Paryż] 1995 nr 11 s. 137-142  szczegóły 
793.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Halikowska-Smith Teresa: Adam Czerniawski: "Scenes from a disturbed childhood". Kultura [Paryż] 1992 nr 9 s. 156-158  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
794.wiersz: Czerniawski Adam: Gdy z kłębu dźwięków wybuchną.... Kultura [Paryż] 1996 nr 4 s. 80  szczegóły 
795.wiersz: Czerniawski Adam: Historia ludzkości. Kultura [Paryż] 1996 nr 4 s. 78-80  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
796.proza: Czerniawski Adam: Na odejście kasztelana-poety. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 143-148 (refleksje poetyckie związane z zakończeniem administrowania The Intern...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
797.artykuł: Halikowska-Smith Teresa: Uparty w swoim posłannictwie: Adam Czerniawski, tłumacz i krytyk. Kultura [Paryż] 1994 nr 11 s. 112-114  szczegóły 
798.artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 4 s. 145-146 (not. o objęciu stanowiska "translator in residence" w nowopowstałym pr...) szczegóły 
799.artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 211 (not. o wieczorze autorskim w Chicago 29 IX 1989...) szczegóły 
800.artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 156 (not. o powołaniu pisarza na stanowisko kustosza International Writers'...) szczegóły 
801.artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 9 s. 166 (not. o wieczorze aut. w Rzeszowie; 5 VI 1995...) szczegóły 
802.artykuł: Kuenstler-Langner Danuta: Tak różne są przypadki ludzkiego cierpienia (O poezji Adama Czerniawskiego). Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 121-128  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
803.wywiad: Czaykowski Bogdan: Bogdan Czaykowski i Adama Czerniawski rozmawiają. Kultura [Paryż] 1998 nr 4 s. 131-139  szczegóły 
804.wywiad: Tarnowska Beata: Rozmowa z Adamem Czerniawskim. Kultura [Paryż] 1998 nr 10 s. 63-78  szczegóły 
  Czernik Stanisław
805.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Moskalowa Alicja H.: Autentyści w poezji. Kultura [Paryż] 1998 nr 5 s. 146-150  szczegóły 
  Czeszko Bohdan
    zgon (alfabet autorów)
806.zgon: Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 162 (zmarł: 21 XII 1988; not....) szczegóły 
  Częstochowski Ryszard
    wiersze (alfabet tytułów)
807.wiersz: Częstochowski Ryszard: Nigdy nas nie było. Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 72-73  szczegóły 
  Czuchnowski Marian
    zgon (alfabet autorów)
808.zgon: Kultura [Paryż] 1991 nr 3 s. 160 (zmarł: 9 I 1991; not....) szczegóły 
  Czycz Stanisław
    zgon (alfabet autorów)
809.zgon: Kultura [Paryż] 1996 nr 9 s. 165 (zmarł: 29 VI 1996; not....) szczegóły 
  Czyżewski Krzysztof
    proza (alfabet tytułów)
810.proza: Czyżewski Krzysztof: Wariacje kosowskie (I). Kultura [Paryż] 1999 nr 12 s. 3-16  szczegóły 
811.proza: Czyżewski Krzysztof: Wariacje kosowskie (II). Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 24-39  szczegóły 
812.proza: Czyżewski Krzysztof: Wariacje kosowskie (III). Kultura [Paryż] 2000 nr 3 s. 36-55  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ć
  Ćwikliński Krzysztof
813.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jastrun Tomasz: Między wierszami (2). Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 170-175  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Danilewicz-Zielińska Maria
814.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siewierski Henryk: Dialog ponad przestrzenią. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Siewierski Henryk: Dialog ponad przestrzenią. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 133-135  szczegóły 
815.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Wykorzenienie i powrót. Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 139-141  szczegóły 
816.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Wykorzenienie i powrót. Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 139-141  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
817.proza: Danilewicz Zielińska Maria: Pół wieku w Portugalii (Wspomnienia o mężu śp. Adamie Kazimierzu Zielińskim). Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 144-150  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
818.artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 154 (not. o nadaniu Marii Danilewicz Zielińskiej tytułu honorowego obywatel...) szczegóły 
819.artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 9 s. 171 (not. o nadaniu honorowego obywatelstwa przez Radę Miasta Włocławka...) szczegóły 
820.artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 4 s. 144 (not. o nadaniu M.D.Z. tytułu członka honorowego Towarzystwa Literackie...) szczegóły 
821.artykuł: Kossowska Stefania: Pani Maria. Kultura [Paryż] 1997 nr 5 s. 3-7 (artykuł z okazji przyznania nagrody edytorskiej Polskiego Pen Clubu w ...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
822.wywiad: Bereś Stanisław: W tym domu jest Polska. Kultura [Paryż] 2000 nr 10 s. 73-117 (wywiady przeprowadzone w Feijo (Portugalia) w latach 1997-2000...) szczegóły 
  Darowski Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
823.wiersz: Darowski Jan: Gracje. Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 49  szczegóły 
824.wiersz: Darowski Jan: Nie mów, że ja!. Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 49  szczegóły 
  Dąbrowska Maria
    proza (alfabet tytułów)
825.proza: Dąbrowska Maria: [Dzienniki, fragm.:] Z dzienników Marii Dąbrowskiej, 1945-46 (Nieznane zapisy). Kultura [Paryż] 1995 nr 1/2 s. 150-162 (ze wstępem Tadeusza Drewnowskiego...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
826.artykuł: Dobosz Andrzej: O kąpielach w Radzyminie. Kultura [Paryż] 1990 nr 11 s. 121-128 (fel.; m.in. o Felicjanie Sławoju-Składkowskim...) szczegóły 
827.artykuł: Józewski Henryk: Pogrzeb Marii Dąbrowskiej. Kultura [Paryż] 1991 nr 11 s. 104-127  szczegóły 
polemika: Gawryś Maria: Szanowna Redakcjo!. Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 169 (list do red. córki Anny Kowalskiej ; podp. Maria Gawryś (Tula Kowalska...) szczegóły 
polemika: Hernas Czesław: O testamentach Marii Dąbrowskiej. Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 155-158  szczegóły 
nawiązanie: Witkiewicz Jan Stanisław: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1992 nr 4 s. 160 (list do red....) szczegóły 
828.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Dobosz Andrzej: Prośba o opamiętanie. Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 157-160  szczegóły 
  Dłuska Maria
    zgon (alfabet autorów)
829.zgon: Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 147 (zmarła: 30 III 1992; not....) szczegóły 
  Dłuski Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
830.wiersz: Dłuski Stanisław: Gry o świat (Dla Krzysztofa Karaska). Kultura [Paryż] 1996 nr 6 s. 55  szczegóły 
831.wiersz: Dłuski Stanisław: Kościół Świętego Bartłomieja w Dębowcu. Kultura [Paryż] 1994 nr 11 s. 50  szczegóły 
832.wiersz: Dłuski Stanisław: Kroplo miłości (Dla żony, Aliny). Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 37  szczegóły 
833.wiersz: Dłuski Stanisław: Lipiec (Dla Wacława Iwaniuka). Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 59  szczegóły 
834.wiersz: Dłuski Stanisław: Podwórza (Januszowi Szuberowi). Kultura [Paryż] 1999 nr 5 s. 37-38  szczegóły 
835.wiersz: Dłuski Stanisław: Psalm dla Franciszka Witko (Dlaczego zamykają dziadka...). Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 73-74  szczegóły 
836.wiersz: Dłuski Stanisław: Stary dom.... Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 40  szczegóły 
837.wiersz: Dłuski Stanisław: Syzma. Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 62-63  szczegóły 
838.wiersz: Dłuski Stanisław: Wacława Iwaniuka strony świata. Kultura [Paryż] 1995 nr 5 s. 32 (wiersz inspirowany tomem wierszy Wacława Iwaniuka "Moje strony świata"...) szczegóły 
839.wiersz: Dłuski Stanisław: Wysłuchany (Zbigniewowi Herbertowi). Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 43  szczegóły 
  Dmitroca Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
840.wiersz: Dmitroca Zbigniew: Niewielka elegia dla Josifa Brodskiego. Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2 s. 54  szczegóły 
  Dobiecki Grzegorz
    wiersze (alfabet tytułów)
841.wiersz: Dobiecki Grzegorz: Okularnik (Agnieszce Osieckiej). Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 63  szczegóły 
  Dobosz Andrzej
842.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Flaszen Ludwik: Spotkanie z pustelnikiem. Kultura [Paryż] 1994 nr 6 s. 127-135  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
843.proza: Dobosz Andrzej: O chłodnej wodzie. Kultura [Paryż] 1992 nr 9 s. 137-141 (fel....) szczegóły 
844.proza: Dobosz Andrzej: O pisaniu prawdy. Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s. 124-131  szczegóły 
845.proza: Dobosz Andrzej: Prośba o opamiętanie. Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 157-160 (fel....) szczegóły 
  Dobosz Henryk
    proza (alfabet tytułów)
846.proza: Dobosz Henryk: O kaszy mannej. Kultura [Paryż] 1989 nr 7/8 s. 194-200  szczegóły 
847.proza: Dobosz Henryk: O słowach nowych i starych. Kultura [Paryż] 1989 nr 12 s. 37-47  szczegóły 
848.proza: Dobosz Henryk: Wielkanoc w lipcu?. Kultura [Paryż] 1989 nr 11 s. 23-33  szczegóły 
  Dobraczyński Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
849.artykuł: Biernacki Andrzej: Lampasy Jana Dobraczyńskiego. Kultura [Paryż] 1994 nr 10 s. 110-121 (m.in. o książkach autobiogrficznych pisarza...) szczegóły 
  Dołęga-Mostowicz Tadeusz
    kult (alfabet autorów)
850.kult: Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 152 (not. o odsłonięciu tablicy pamiątkowej z okazji 100. rocznicy urodzin ...) szczegóły 
  Dominiak Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
851.wiersz: Dominiak Zbigniew: Łyczakowska 55. Kultura [Paryż] 2000 nr 3 s. 64  szczegóły 
852.wiersz: Dominiak Zbigniew: Na działce (II) (Wczorajszej dusznej nocy...). Kultura [Paryż] 1995 nr 5 s. 33  szczegóły 
853.wiersz: Dominiak Zbigniew: Nicpoń. Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2 s. 55  szczegóły 
  Drawicz Andrzej
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
854.tekst paraliteracki: Drawicz Andrzej: A może by tak niekonwencjonalnie.... Kultura [Paryż] 1991 nr 11 s. 30-31 (przedr. z: Rzeczpospolita 1991 nr z 28/29 września...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
855.artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 6 s. 154 (not. o objęciu funkcji doradcy premiera RP so spraw polityki wschodnie...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
856.zgon: Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 155 (zmarł: 15 V 1997; not....) szczegóły 
  Drzewucki Janusz
857.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Cracoviana poetica. Kultura [Paryż] 1996 nr 6 s. 148-151  szczegóły 
  Dubanowiczowa Magdalena
    zgon (alfabet autorów)
858.zgon: Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 158-159 (zmarła: 20 I 1996; not....) szczegóły 
  Dzień Mirosław
    wiersze (alfabet tytułów)
859.wiersz: Dzień Mirosław: Anatomia dorastania: wierność. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 49-50  szczegóły 
860.wiersz: Dzień Mirosław: Powiedziałeś. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 50  szczegóły 
  Dziewanowski Kazimierz
    zgon (alfabet autorów)
861.zgon: Kultura [Paryż] 1998 nr 9 s. 168 (zmarł: 20 VIII 1998; not....) szczegóły 
  Dzięgiel Leszek
862.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: "Dziecko wojny" na Łyczakowie. Kultura [Paryż] 1992 nr 4 s. 146-152  szczegóły 
sprostowanie: Sieradzki Jacek: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1992 nr 7/8 s. 222 (list do red....) szczegóły 
863.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Droga do Zabulistanu. Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 137-140  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
864.proza: Dzięgiel Leszek: Skok z wybuchem, czyli środki pozoracji. Kultura [Paryż] 1994 nr 5 s. 41-59  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
865.artykuł: Gorczyńska Renata: Marsz, marsz, Dąbrowska.... Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 126-137  szczegóły 
866.artykuł: Miłosz Czesław: Kultura [Paryż] 1989 nr 26 s. 105-107  szczegóły 
867.artykuł: Ruszkowski Mikołaj: Rozsypał mi się świat. Kultura [Paryż] 1989 nr 4 s. 142-150  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Falkowska Wanda
    zgon (alfabet autorów)
868.zgon: Kultura [Paryż] 1992 nr 9 s. 167 (zmarła: 6 VIII 1992; not....) szczegóły 
  Faustyna Kowalska święta *
869.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sznarbachowski Włodzimierz: "Dzienniczek" błogosławionej Faustyny Kowalskiej. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 215-216  szczegóły 
  Fedorowicz Jacek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
870.artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 6 s. 147 (not. o występach w Chicago...) szczegóły 
  Feliksiak Jerzy Stefan
    wiersze (alfabet tytułów)
871.wiersz: Feliksiak Jerzy Stefan: Palenie listów. Kultura [Paryż] 1993 nr 6 s. 53-54  szczegóły 
  Feuerman Eleasar
    proza (alfabet tytułów)
872.proza: Feuerman Eleasar J.: Przed odjazdem. Kultura [Paryż] 2000 nr 6 s. 41-48 (wspomn....) szczegóły 
  Fiedin Natasza
    wiersze (alfabet tytułów)
873.wiersz: Fiedin Natasza: Polskie wierzby wykrzywione.... Kultura [Paryż] 1992 nr 4 s. 32-33 (sprost.: Natasza Fiedin. Kultura 1992 nr 6 s. 155; list do red....) szczegóły 
  Fik Marta
    zgon (alfabet autorów)
874.zgon: Kultura [Paryż] 1996 nr 1/2 s. 215 (zmarła: 12 XII 1995; not....) szczegóły 
  Fikus Dariusz
    zgon (alfabet autorów)
875.zgon: Kultura [Paryż] 1996 nr 4 s. 154 (zmarł: 2 III 1996; not....) szczegóły 
876.zgon: Łukasiewicz Maciej: Dariusz Fikus (1932-1996). Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 107-113 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Filipowicz Kornel
877.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Katz Hewetson Janina: Kultura [Paryż] 1989 nr 11 s. 135-137  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
878.proza: Filipowicz Kornel: Wizyta w domu malarza Z.. Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 33-45  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
879.zgon: Katz Hewetson Janina: Kornel Filipowicz - pożegnanie. Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 114-117 (zmarł: 28 II 1990...) szczegóły 
880.zgon: Kultura [Paryż] 1990 nr 4 s. 146 (zmarł: 28 II 1990...) szczegóły 
  Fiszer Ewa
    zgon (alfabet autorów)
881.zgon: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 3 s. 163 (zmarła: 15 I 2000; not....) szczegóły 
  Flaszen Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
882.artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 216 (not. o spotkaniu autorskim w Paryżu; 22 V 1997...) szczegóły 
  Florczak Zbigniew
883.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Dwa pióra Pelikana. Kultura [Paryż] 1995 nr 5 s. 136-140  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
884.proza: Florczak Zbigniew: Orzeł biały na tle nerwowym. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 28-40 (fel.; podp.: Zbigniew Florczak (Pelikan)...) szczegóły 
885.proza: Florczak Zbigniew: Strach. Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 51-60 (podp. Zbigniew Florczak (Pelikan)...) szczegóły 
886.proza: Florczak Zbigniew: Teraz państwo. Kultura [Paryż] 1995 nr 4 s. 3-21 (fel....) szczegóły 
887.proza: Florczak Zbigniew: Trzy epizody tożsamości. Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 179-191 (fel....) szczegóły 
888.proza: Florczak Zbigniew: W oprawie nieokreślonej całości. Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 119-133 (fel....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
889.tekst paraliteracki: Florczak Zbigniew: Osmoza. Kultura [Paryż] 1990 nr 9 s. 129-139  szczegóły 
  Florek Stefan Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
890.wiersz: Florek Stefan: Nie czuję wdzięczności.... Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 64  szczegóły 
  Frajlich Anna
891.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Płynność świata. Kultura [Paryż] 1994 nr 3 s. 151-153  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
892.wiersz: Frajlich Anna: Bez adresu. Kultura [Paryż] 1991 nr 3 s. 69  szczegóły 
893.wiersz: Frajlich Anna: Choroba. Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 36  szczegóły 
894.wiersz: Frajlich-Zając Anna: Sonante. Kultura [Paryż] 1999 nr 10 s. 37  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
895.tekst paraliteracki: Frajlich Anna: Halina Wittlin (1900-1994). Kultura [Paryż] 1994 nr 9 s. 182  szczegóły 
896.tekst paraliteracki: Frajlich Anna: Kształt bukszpanu ożeniony czy zamężny?. Kultura [Paryż] 1990 nr 1/2 s. 174-175  szczegóły 
  Frołow Sylwia
    wiersze (alfabet tytułów)
897.wiersz: Frołow Sylwia: Moja dusza nie moja. Kultura [Paryż] 1999 nr 5 s. 38-39  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Garliński Józef
    proza (alfabet tytułów)
898.proza: Garliński Józef: List z Londynu (19). Kultura [Paryż] 1989 nr 7/8 s. 95-99  szczegóły 
899.proza: Garliński Józef: List z Londynu (21). Kultura [Paryż] 1991 nr 3 s. 71-75  szczegóły 
900.proza: Garliński Józef: List z Londynu (22). Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 55-59  szczegóły 
901.proza: List z Londynu (23). Kultura [Paryż] 1991 nr 11 s. 46-51  szczegóły 
902.proza: Garliński Józef: List z Londynu (24). Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 58-62  szczegóły 
903.proza: Garliński Józef: List z Londynu (25). Kultura [Paryż] 1992 nr 9 s. 54-58  szczegóły 
904.proza: Garliński Józef: List z Londynu (26). Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 57-63  szczegóły 
905.proza: Garliński Józef: List z Londynu (27). Kultura [Paryż] 1993 nr 4 s. 65-69  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
906.artykuł: [Giedroyc Jerzy] REDAKTOR: Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 205 (not. o rezygnacji ze współpracy z pisarzem redakcji Kultury (Pa...) szczegóły 
907.artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 163 (not. o wieczorze autorskim w Londynie z okazji wyd. książki w jęz. ang...) szczegóły 
908.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Marcinkowski W.M.: Wielce Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1991 nr 1/2 s. 202-203 (list do red.; odp.: Józef Garliński: Szanowny Panie Redaktorze! Kul...) szczegóły 
  Gawłowicz Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
909.artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 6 s. 151 (o spotkaniu autorskim podczas otwarcia wystawy poświęconej Kulturze...) szczegóły 
  Gawroński Andrzej (1916-1997)
    zgon (alfabet autorów)
910.zgon: Kultura [Paryż] 1997 nr 12 s. 139 (zmarł: 23 XI 1997; not....) szczegóły 
911.zgon: Żongołłowicz Bogumiła: Leżeć wśród wrzosów.... Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 160-162 (zmarł: 23 Xi 1997; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Giedroyc Jerzy
912.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Sól ziemi. Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 142-145  szczegóły 
sprostowanie: Żeleński Władysław: Sprostowanie. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 159-160 (list do red....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
913.tekst paraliteracki: Giedroyc Jerzy: Ks. Wojciech Sojka. Kultura [Paryż] 1994 nr 10 s. 108-109 (wspomn. pośm....) szczegóły 
914.tekst paraliteracki: Giedroyc Jerzy: Norbert. Kultura [Paryż] 1994 nr 10 s. 105-106 (wspomn. o Norbercie Żabie...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
915.artykuł: Byrski Zbigniew: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 165-167 (list do red.; dot. poglądów Jerzego Giedroycia nt. osób rządzących obe...) szczegóły 
polemika: Garliński Józef: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1992 nr 5 s. 152 (list do red....) szczegóły 
916.artykuł: Pomian Krzysztof: Jerzy Giedroyc w historii Polski. Kultura [Paryż] 2000 nr 10 s. 20-28 (z okazji zgonu 14 IX 2000...) szczegóły 
917.artykuł: Zbyszewski Wacław: Niedoszły polski "Lawrence of Arabia".... Kultura [Paryż] 2000 nr 10 s. 29-45 (z okazji zgonu 14 IX 2000; druk z prywatnych papierów Jerzego Giedroy...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
918.wywiad: Pomian Krzysztof: Rozmowa Krzysztofa Pomiana z Jerzym Giedroyciem. Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 83-90 ([w Centre du Dialogue w Paryżu; 6 XII 1991]....) szczegóły 
polemika: Krótki Karol J.: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1992 nr 5 s. 153-154 (list do red....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
919.zgon: Hoser Henryk: Homilia na pogrzebie Jerzego Giedroycia. Kultura [Paryż] 2000 nr 10 s. 11-14 (wygłoszona w Le Mesnil-le-Roi 21 IX 2000...) szczegóły 
920.zgon: Kultura [Paryż] 2000 nr 10 s. 3 (zmarł: 14 IX 2000; nekrolog...) szczegóły 
921.zgon: Miłosz Czesław: Uwagi wdzięcznego współbiesiadnika. Kultura [Paryż] 2000 nr 10 s. 15-17 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
922.zgon: Osadczuk Bohdan: Pożegnanie z Jerzym Giedroyciem. Kultura [Paryż] 2000 nr 10 s. 18-19 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Giertych Jędrzej
    zgon (alfabet autorów)
923.zgon: Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 153 (zmarł: 9 X 1992; not....) szczegóły 
  Gieysztor Jakub Kazimierz
924.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Miłosz Czesław: Nad Niewiażą, wiek dziewiętnasty. Kultura [Paryż] 1991 nr 5 s. 24-46  szczegóły 
  Gizella Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
925.wiersz: Gizella Jerzy: A co teraz z Nową Hutą?. Kultura [Paryż] 1998 nr 10 s. 46-47  szczegóły 
926.wiersz: Gizella Jerzy: W dziwnym czasie. Kultura [Paryż] 1998 nr 10 s. 47-48  szczegóły 
  Głowacki Janusz
    proza (alfabet tytułów)
927.proza: Głowacki Janusz: Pole garncarza. Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 15-19  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
928.tekst paraliteracki: Głowacki Janusz: Kwadratura koła. Kultura [Paryż] 1990 nr 6 s. 27-29  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
929.artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 7/8 s. 221 (not. o otrzymaniu głównej nagrody na festiwalu filmowym w Nantucket (U...) szczegóły 
930.artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 5 s. 149 (not. o przyzn. przez Radę Miejska Nowego Jorku specjalnego dyplomu za ...) szczegóły 
  Goetel Ferdynand
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
931.artykuł: Danilewicz-Zielińska Maria: F.G. w oczach Warszawy i Londynu. Kultura [Paryż] 1989 nr 11 s. 112-116  szczegóły 
  Gombrowicz Witold
932.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Eklund Jan: Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 154 (za: Dagens Nyheter (Stockholm) 1992 nr z 20 II...) szczegóły 
933.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 159 (not. o prezentacji wydania w Kijowie 25 II 2000...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
934.proza: Gombrowicz Witold: [Dziennik; fragm.:] Nieznany fragment z Dziennika. Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 97-107 (tekst odnaleziony w archiwum Kultury (Paryż) napisany w 1956 r....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
935.artykuł: Festiwal Gombrowicza w Paryżu. Kultura [Paryż] 1989 nr 11 s. 123-124 (omów. inicjatyw wydawniczych, wystawienniczych, teatralnych w Paryżu w...) szczegóły 
936.artykuł: Kerski Basil: Lornetka Gombrowicza. Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 107-112 (o pobycie W. Gombrowicza w Berlinie w 1963-1964...) szczegóły 
937.artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 4 s. 146 (not. o otwarciu wystawy pośw. pisarzowi w Centre Georges Pompidou; Par...) szczegóły 
938.artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 12 s. 154 (not. o wygł. odczytu w jęz. polskim przez Andersa Bodegarda pt. "Gombr...) szczegóły 
939.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 202 (not. o spotkaniu z J. Błońskim pt. "Ferdydurke, 50 ans apres" w Sekcji...) szczegóły 
940.artykuł: Skórzyński Piotr: Trzydzieści lat po śmierci Gombrowicza. Kultura [Paryż] 1999 nr 9 s. 154-161 (m.in. profetyczna strona twórczości W. Gombrowicza...) szczegóły 
941.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 11 s. 123 (not....) szczegóły 
942.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 10 s. 150 (not. o ekranizacji pow.; reż. Jerzy Skolimowski...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
943.kult: Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 164 (not. o wystawie "Witold Gombrowicz - Varsovie - Buenos Aires - Berlin ...) szczegóły 
  Gomulicki Juliusz Wiktor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
944.artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 11 s. 157 (not. o wieczorze jubileuszowym w Muzeum im. A. Mickiewicza w Warszawie...) szczegóły 
945.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 11 s. 156 (not. o otwarciu...) szczegóły 
  Gorczyńska Renata
    proza (alfabet tytułów)
946.proza: Gorczyńska Renata: Archipelag New York. Kultura [Paryż] 1989 nr 4 s. 124-133 (reportaż...) szczegóły 
947.proza: Gorczyńska Renata: Geniusze w balonach ideologii. Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 160-165 (esej...) szczegóły 
948.proza: Gorczyńska Renata: Po. Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 26-40  szczegóły 
  Gordon Marek
    zgon (alfabet autorów)
949.zgon: Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 147 (zmarł: 4 IX 1990...) szczegóły 
  Gottesman Gustaw
    zgon (alfabet autorów)
950.zgon: Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 154 (zmarł: 5 X 1998; not....) szczegóły 
  Górnicki Wiesław
    zgon (alfabet autorów)
951.zgon: Kultura [Paryż] 1996 nr 11 s. 153 (zmarł: 7 X 1996; not....) szczegóły 
  Górski Konrad
    zgon (alfabet autorów)
952.zgon: Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 146 (zmarł: 7 IV 1990...) szczegóły 
  Grobicki Aleksander
    zgon (alfabet autorów)
953.zgon: Kultura [Paryż] 1995 nr 10 s. 154 (zmarł: 5 IX 1995...) szczegóły 
  Grydzewski Mieczysław
954.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Supruniuk M.A.: "Silva rerum". Kultura [Paryż] 1994 nr 7/8 s. 188-190  szczegóły 
  Grynberg Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
955.artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 12 s. 155 (not. o spotkaniu z Henrykiem Grynbergiem z okazji ukazania się francus...) szczegóły 
  Grzela Remigiusz
    wiersze (alfabet tytułów)
956.wiersz: Grzela Remigiusz: Dwoje na ławeczce.... Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 47  szczegóły 
957.wiersz: Grzela Remigiusz: Dwoje na ławeczce.... Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 69  szczegóły 
958.wiersz: Grzela Remigiusz: Idziesz gdzie bramy.... Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 47  szczegóły 
959.wiersz: Grzela Remigiusz: Idziesz gdzie bramy.... Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 68  szczegóły 
  Guilley-Chmielowska Halszka
    zgon (alfabet autorów)
960.zgon: Halszka Guilley-Chmielowska (1915-1999). Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 210-211 (zmarła; 27 VIII 1999; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Guz Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
961.wiersz: Guz Jacek: Ptaku nie drżyj.... Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 37  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Harasymowicz Jerzy
    zgon (alfabet autorów)
962.zgon: Kultura [Paryż] 1999 nr 9 s. 172 (zmarł: 25 VIII 1999...) szczegóły 
  Hartwig Julia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
963.artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 10 s. 148 (not. o wieczorze autorskim w Centre du Dialogue w Paryżu 21 IX 1990...) szczegóły 
  Haupt Zygmunt
    proza (alfabet tytułów)
964.proza: Haupt Zygmunt: Cyrk. Kultura [Paryż] 1990 nr 6 s. 30-36  szczegóły 
965.proza: Haupt Zygmunt: Ułan Czuchnowski. Kultura [Paryż] 1991 nr 4 s. 40-44 (ze wstępem: R.G.: Z archiwum Zygmunta Haupta, s. 39-40...) szczegóły 
  Hełm-Pirgo Marian
    zgon (alfabet autorów)
966.zgon: Kultura [Paryż] 1995 nr 5 s. 149 (zmarł: 8 III 1995; w USA...) szczegóły 
  Hemar Marian
    wiersze (alfabet tytułów)
967.wiersz: Hemar Marian: Pierwszy zginął od kuli bratobójczej... (Władysławowi Raczkiewiczowi). Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 152-154 (tekst wiersza wręczonego przez M. Hemara wdowie po śmierci W. Raczkiew...) szczegóły 
  Hen Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
968.artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 6 s. 158 (not. o spotkaniu autorskim; Paryż Instytut Polski 15 VI 1999...) szczegóły 
  Herbert Zbigniew
    wiersze (alfabet tytułów)
969.wiersz: Herbert Zbigniew: Śmierć lwa. Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 46-48  szczegóły 
970.wiersz: Herbert Zbigniew: Węgrom. Kultura [Paryż] 1998 nr 6 s. 120-121  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
971.proza: Herbert Zbigniew: Delta. Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 10-20  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
972.artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 3 s. 138 (not. o przyzn. poecie Nagrody Jerozolimy...) szczegóły 
973.artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 12 s. 154 (not. o przyzn.międzynarodowej nagrody Stowarzyszenia Pisarzy Słoweńsk...) szczegóły 
974.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 154 (not. o spotkaniu autorskim Z. Herbertem w Księgarni Libella w Paryżu...) szczegóły 
975.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 163 (not. o wysunięciu kandydatury Zbigniewa Herberta do nagrody Nobla prze...) szczegóły 
976.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 10 s. 156 (inf. o podp. przez Z. Herberta listu do Episkopatu Polski w sprawie kl...) szczegóły 
977.artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1996 nr 12 s. 139 (nota o przyznaniu europejskiej nagrody miasta Muenster za tom poezji "...) szczegóły 
978.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 5 s. 154 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
979.zgon: Hartwig Julia: Wspominając Zbigniewa Herberta. Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 142-150 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
980.zgon: Kultura [Paryż] 1998 nr 9 s. 167 (zmarł: 28 VII 1998; not....) szczegóły 
  Herbst Lothar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
981.artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 145 (o objęciu stanowiska dyr. naczelnego rozgłośni Polskiego Radia we Wroc...) szczegóły 
982.artykuł: Stach Andrzej: W ojczyźnie dwóch języków. Kultura [Paryż] 1997 nr 3 s. 142-145 (biografia i działalność L. Herbsta...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
983.zgon: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 5 s. 155 (zmarł: 27 IV 2000; not....) szczegóły 
984.zgon: Stach Andrzej: Lothar Herbst. Kultura [Paryż] 2000 nr 6 s. 121-124 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
985.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kultura [Paryż] 1992 nr 5 s. 149 (not. o ukazaniu sie ks.; wyboru fragm. Dziennika dokonał autor i Franc...) szczegóły 
986.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kultura [Paryż] 1991 nr 11 s. 143 (not. o prezentacji książki w Moskwie przez Wydawnictwo Progress i Stow...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
987.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Błogosławiona, święta. Kultura [Paryż] 1994 nr 11 s. 30-49  szczegóły 
988.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Caravaggio: światło i cień. Kultura [Paryż] 1990 nr 6 s. 117-123  szczegóły 
989.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Cmentarz Południa. Opowiadanie otwarte. Kultura [Paryż] 1991 nr 12 s. 17-34  szczegóły 
990.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Druga podróż do Polski: Dziennik pisany nocą (3 maja 1994 - początki czerwca 1994). Kultura [Paryż] 1994 nr 9 s. 113-131  szczegóły 
991.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą. Kultura [Paryż] 1990 nr 7/8 s. 3-14  szczegóły 
992.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą. Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 16-29  szczegóły 
993.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą. Kultura [Paryż] 1989 nr 3, 10, 12  szczegóły 
994.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą (10 kwietnia 1992 - 8 maja 1992). Kultura [Paryż] 1992 nr 7/8 s. 31-42  szczegóły 
995.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą (10 lutego 1994 - 3 marca 1994). Kultura [Paryż] 1994 nr 5 s. 27-40  szczegóły 
996.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą [15.02.1991 - 10.03.1991]. Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s. 3-15  szczegóły 
997.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą (17 sierpnia - 17 września 1995). Kultura [Paryż] 1995 nr 11 s. 15-28  szczegóły 
998.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą (18 marca 1993 - 20 kwietnia 1993). Kultura [Paryż] 1993 nr 6 s. 26-39  szczegóły 
999.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą (18 sierpnia 1993 - 20 września 1993). Kultura [Paryż] 1993 nr 11 s. 18-31  szczegóły 
1000.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą (2 lutego 1992 - 23 lutego 1992). Kultura [Paryż] 1992 nr 4 s. 12-20  szczegóły 
1001.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą (20 listopada 1994 - 7 stycznia 1995). Kultura [Paryż] 1995 nr 3 s. 26-40  szczegóły 
1002.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą (24 XII 1991 - 31 XII 1991). Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 15-27  szczegóły 
1003.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą (25 kwietnia 1995 - 7 maja 1995). Kultura [Paryż] 1995 nr 9 s. 31-41 (zawiera: Krótka podróż do Pragi, 30 kwietnia - 7 maja...) szczegóły 
1004.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą (25 maja - 10 sierpnia 1995). Kultura [Paryż] 1995 nr 10 s. 132-134  szczegóły 
1005.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą (28 marca-18 kwietnia 1995). Kultura [Paryż] 1995 nr 6 s. 29-43  szczegóły 
1006.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą (29 września - 10 października 1995). Kultura [Paryż] 1996 nr 1/2 s. 29-41  szczegóły 
1007.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą (3 maja 1993 - 6 czerwca 1993). Kultura [Paryż] 1993 nr 9 s. 12-27  szczegóły 
1008.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą (30 IX 1991-14 XI 1991). Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 8-20  szczegóły 
1009.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą (5 grudnia 1993 - 30 grudnia 1993). Kultura [Paryż] 1994 nr 3 s. 23-36  szczegóły 
1010.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą (6 października 1993 - 25 października 1993). Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 8-18  szczegóły 
1011.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą (7 czerwca - 26 lipca 1992). Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 13-25  szczegóły 
1012.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą (7 września 1992 - 14 października 1992). Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 19-33  szczegóły 
1013.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą (7 września 1994 - 5 października 1994). Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 25-39  szczegóły 
1014.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą (8 listopada 1992-31 XII 1992). Kultura [Paryż] 1993 nr 3 s. 28-44  szczegóły 
1015.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą (8 lutego - 23 marca 1995 ). Kultura [Paryż] 1995 nr 5 s. 3-17  szczegóły 
1016.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą [fragm.]. Kultura [Paryż] 1990 nr 4 s. 13-23  szczegóły 
1017.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą [fragm. 12 XI 1990 - 30 XII 1990]. Kultura [Paryż] 1991 nr 3 s. 31-44  szczegóły 
1018.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dziennik pisany nocą (Podróż do Polski, 8-31 maja 1991). Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 3-18  szczegóły 
1019.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Dżuma w Neapolu (Relacja o stanie wyjątkowym). Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 22-39  szczegóły 
1020.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Głęboki cień. Kultura [Paryż] 1994 nr 7/8 s. 36-53  szczegóły 
1021.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Gorący oddech pustyni. Kultura [Paryż] 1993 nr 7/8 s. 48-65  szczegóły 
1022.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Hamlet Piemoncki. Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 17-34  szczegóły 
1023.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Kieł Barabasza. Kultura [Paryż] 1990 nr 10 s. 17-43  szczegóły 
1024.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Krótka spowiedź egzorcysty. Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 21-32  szczegóły 
1025.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Łuk Sprawiedliwości. Kultura [Paryż] 1994 nr 6 s. 12-17  szczegóły 
1026.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Martwy Chrystus. Kultura [Paryż] 1995 nr 1/2 s. 58-62  szczegóły 
1027.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Monolog o martwej mniszce. Kultura [Paryż] 1991 nr 4 s. 26-35  szczegóły 
1028.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Perły Vermeera. Kultura [Paryż] 1991 nr 10 s. 115-122  szczegóły 
1029.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Portret wenecki (Czerwiec 1993). Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 30-53  szczegóły 
1030.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Prochy (Upadek domu Lorisów). Kultura [Paryż] 1995 nr 7/8 s. 53-90 (opow....) szczegóły 
1031.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Rembrandt w miniaturze. Kultura [Paryż] 1991 nr 1/2 s. 22-28  szczegóły 
1032.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Ribera - Hiszpańczyk Partenopejski. Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 107-114  szczegóły 
1033.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Siena i okolice. Kultura [Paryż] 1989 nr 7/8 s. 3-10  szczegóły 
1034.proza: Herling-Grudziński Gustaw: Zeszyt Williama Mouldinga, emeryta. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 29-44  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1035.tekst paraliteracki: Herling-Grudziński Gustaw: Bartoszewski: pół wieku pisarstwa (1942-1992). Kultura [Paryż] 1993 nr 3 s. 143-144 (rec. ks....) szczegóły 
1036.tekst paraliteracki: Herling-Grudziński Gustaw: [List]. Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 156 (do redaktora Kultury Jerzego Giedroyca...) szczegóły 
1037.tekst paraliteracki: Herling-Grudziński Gustaw: [List]. Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 142 (do red. Kultury w sprawie udziału Polaków mieszkających za gran...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1038.artykuł: Kultura [Paryż] 1994 nr 7/8 s. 203 (not. o przyzn. nagr. literackiej we Włoszech: Premio Viareggio Interna...) szczegóły 
1039.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 7/8 s. 210 (not. o prezentacji włoskiego wyd. "Dziennika pisanego nocą" w Mediolan...) szczegóły 
1040.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2 s. 215 (not. o wieczorze autorskim w Centre du Dialogue w Paryżu w 1988...) szczegóły 
1041.artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1996 nr 9 s. 138 (not. o przyznaniu Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu włoskiej nagrody ...) szczegóły 
1042.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 1/2 s. 205 (not....) szczegóły 
1043.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 10 s. 151 (wykaz nazwisk referentów...) szczegóły 
1044.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 5 s. 149 (not....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1045.zgon: Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 146 (zmarł: 4 VII 2000; nekrolog od redakcji Kultury...) szczegóły 
1046.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Walicki Andrzej: Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 172 (list do red....) szczegóły 
1047.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Katz-Hewetson Janina: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 141-142 (list do red....) szczegóły 
1048.dotyczy innego zapisu:
-polemika: [Giedroyc Jerzy] REDAKTOR: Notatki Redaktora. Kultura [Paryż] 1994 nr 9 s. 177-178  szczegóły 
1049.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Bąkowski Adam Tadeusz: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1994 nr 11 s. 159 (list do red....) szczegóły 
  Himilsbach Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1050.artykuł: Wyszomirski Michał: Louis Armstrong z Krakowskiego Przedmieścia. Kultura [Paryż] 1990 nr 4 s. 129-132  szczegóły 
  Hłasko Marek
1051.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Kultura [Paryż] 1989 nr 12 s. 146 (not. koment. wyd. książki bez zgody pierwotnego wydawcy...) szczegóły 
  Hordyński Jerzy
    zgon (alfabet autorów)
1052.zgon: Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 220 (zmarł: 14 VI 1998; not....) szczegóły 
  Hrynacz Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
1053.wiersz: Hrynacz Tomasz: Rebelie. Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 74  szczegóły 
1054.wiersz: Hrynacz Tomasz: Zakończenie. Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 75  szczegóły 
  Huelle Paweł
1055.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Katz Hewetson Janina: Proza Pawła Huelle. Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 128-132  szczegóły 
1056.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Katz Hewetson Janina: Proza Pawła Huelle. Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 128-132  szczegóły 
  Hurwic Józef
    proza (alfabet tytułów)
1057.proza: Hurwic Józef: Szkic autobiograficzny (Fragmenty). Marzec 1968. Kultura [Paryż] 1994 nr 11 s. 3-29 ([Sprost. błędów:] Józef Hurwic: Sprostowanie. Kultura 1994 nr 1...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Ilińska-Moseley Zofia
1058.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Halikowska-Smith Teresa: Dzieciństwo ponownie odnalezione w obcym języku. Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2 s. 195-196  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1059.wiersz: Ilińska Zofia: Niemen. Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 41  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1060.artykuł: Halikowska-Smith Teresa: Znad Niemna do Kornwalii - o poezji Zofii Illińskiej. Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 135-138  szczegóły 
1061.artykuł: Halikowska-Smith Teresa: Zofia Ilińska: dwujęzyczna poetka. Kultura [Paryż] 1996 nr 1/2 s. 206-209  szczegóły 
nawiązanie: Taylor Nina: Kultura [Paryż] 1996 nr 4 s. 157-158 (uzupełnienie wspomień o poetce; list do red....) szczegóły 
  Irzykowski Karol
1062.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Giedroyc Jerzy] REDAKTOR: Notatki Redaktora. Kultura [Paryż] 1996 nr 4 s. 116 (nota; dot. ingerencji cenzury w tekście...) szczegóły 
nawiązanie: Dobosz Andrzej: "Dzienniki" Karola Irzykowskiego. Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 203-205  szczegóły 
  Istner Filip
    wiersze (alfabet tytułów)
1063.wiersz: Istner Filip: To już. Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2 s. 35-36  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1064.zgon: Kultura [Paryż] 1991 nr 3 s. 159 (zmarł: 5 XII 1990; not....) szczegóły 
  Iwaniuk Wacław
1065.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dłuski Stanisław: Kilka myśli o nowych wierszach Iwaniuka. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 184-186  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1066.wiersz: Iwaniuk Wacław: Czapski. Kultura [Paryż] 1993 nr 4 s. 45-46  szczegóły 
1067.wiersz: Iwaniuk Wacław: Każdy z nas nosi w sobie zalążki wielkości. Kultura [Paryż] 1990 nr 10 s. 44-47  szczegóły 
1068.wiersz: Iwaniuk Wacław: Między przeszłością a teraźniejszością (Stefanji (!) Kossowskiej). Kultura [Paryż] 1993 nr 9 s. 29  szczegóły 
1069.wiersz: Iwaniuk Wacław: Pewność. Kultura [Paryż] 1993 nr 4 s. 47  szczegóły 
1070.wiersz: Iwaniuk Wacław: Podróż do konsulatu polskiego w Kurytybie. Kultura [Paryż] 1994 nr 7/8 s. 54  szczegóły 
1071.wiersz: Iwaniuk Wacław: Powrót do domu. Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 37-38  szczegóły 
1072.wiersz: Iwaniuk Wacław: Sonet dla Markizy (Chciałbym jak Ronsard, wiążąc...). Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 85 (ze wstępem poety...) szczegóły 
1073.wiersz: Iwaniuk Wacław: Światowe rozgrywki tenisowe w 1993, w Wimbledon - angielskiej Mekce sportu. Kultura [Paryż] 1993 nr 9 s. 30  szczegóły 
1074.wiersz: Iwaniuk Wacław: Wiersz dla Pawła Mayewskiego autora "The journey and the pity", który zmarł 21 października 1991 roku w Gainesville na Florydzie, zubożając swą śmiercią literaturę polską i amerykańską. Kultura [Paryż] 1993 nr 3 s. 46  szczegóły 
1075.wiersz: Iwaniuk Wacław: Wieża śmierci w Toronto. Kultura [Paryż] 1993 nr 4 s. 46-47  szczegóły 
  Iwańska Alicja
    wiersze (alfabet tytułów)
1076.wiersz: Iwańska Alicja: Śmierć. Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 127  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1077.proza: Iwańska Alicja: Potyczki i przymierza [pam., fragm.:] Mój ślub. Kultura [Paryż] 1993 nr 6 s. 137-140  szczegóły 
1078.proza: Iwańska Alicja: Szpitale. Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 129-132  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1079.artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 5 s. 149 (not. o wieczorze aut. w Londynie; 29 III 1993...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1080.zgon: Hiż Danuta: Wspomnienie o Alicji Iwańskiej. Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 111-115 (zmarła: 26 IX 1996; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
1081.zgon: Kultura [Paryż] 1996 nr 11 s. 153 (zmarła: 26 IX 1996; not....) szczegóły 
  Iwaszkiewicz Jarosław
1082.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Muszkowski Krzysztof: Pierwsze cztery lata.... Kultura [Paryż] 1999 nr 7/8 s. 212-214  szczegóły 
1083.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kultura [Paryż] 1999 nr 10 s. 157 (not. o prezentacji książki w Instytucie Polskim w Paryżu; 27 IX 1999...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1084.artykuł: [Bereś Stanisław] Nowicki Stanisław: Tajemnica Stawiska. Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2 s. 129-148 (zagadnienie spuścizny pisarskiej, m.in. o poszukiwaniu tekstu "Dzienni...) szczegóły 
nawiązanie: [Bereś Stanisław] Nowicki Stanisław: Kultura [Paryż] 1989 nr 12 s. 155-157 (list do red. odp. na polemiki Piotra Mitznera...) szczegóły 
polemika: Dobosz Andrzej: Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 167 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Mitzner Piotr: Kultura [Paryż] 1989 nr 7/8 s. 218-219 (list do red....) szczegóły 
  Iwaszkiewiczowa Anna
1085.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Muszkowski Krzysztof: Pierwsze cztery lata.... Kultura [Paryż] 1999 nr 7/8 s. 212-214  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jachimowicz Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1086.artykuł: Szaruga Leszek: Samotnik z Wałbrzycha. Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 131-134 (o twórczości poetyckiej...) szczegóły 
  Janowicz Sokrat
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1087.tekst paraliteracki: Janowicz Sokrat: Białoruś. Kultura [Paryż] 1996 nr 9 s. 110-114  szczegóły 
1088.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 9 s. 165 (not....) szczegóły 
  Janta-Połczyński Aleksander
1089.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Kultura [Paryż] 1989 nr 11 s. 146 (polem. dot. wstępu red....) szczegóły 
  Jarecki Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1090.wiersz: Jarecki Andrzej: Koniec lata (Ballada). Kultura [Paryż] 1993 nr 6 s. 131  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1091.artykuł: Osiecka Agnieszka: Andrzej Jarecki czyli liryka obywatelska. Kultura [Paryż] 1993 nr 6 s. 128-131  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1092.wywiad: Gorczyńska Renata: Nasz człowiek w Waszyngtonie. Kultura [Paryż] 1991 nr 5 s. 62-73  szczegóły 
  Jasicki Aleksander
    wiersze (alfabet tytułów)
1093.wiersz: Jasicki Aleksander: Krupnicza 22 - pożegnanie z legendą. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 86  szczegóły 
  Jastrun Tomasz
    wiersze (alfabet tytułów)
1094.wiersz: Jastrun Tomasz: Bezsenność. Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 50  szczegóły 
1095.wiersz: Jastrun Tomasz: Deszcz. Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 50  szczegóły 
1096.wiersz: Jastrun Tomasz: Dzień między wojnami. Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 49  szczegóły 
1097.wiersz: Jastrun Tomasz: Gracz. Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 48  szczegóły 
1098.wiersz: Jastrun Tomasz: Mickiewicz. Kultura [Paryż] 1989 nr 4 s. 52  szczegóły 
1099.wiersz: Jastrun Tomasz: Międzynarodowa. Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 48-49  szczegóły 
1100.wiersz: Jastrun Tomasz: Muszla. Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 49  szczegóły 
1101.wiersz: Jastrun Tomasz: Ostatni atak husarii. Kultura [Paryż] 1989 nr 4 s. 52  szczegóły 
1102.wiersz: Jastrun Tomasz: Samotna. Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 36  szczegóły 
1103.wiersz: Jastrun Tomasz: Stół. Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 37  szczegóły 
1104.wiersz: Jastrun Tomasz: Umierający mój anioł. Kultura [Paryż] 1989 nr 4 s. 51-52  szczegóły 
1105.wiersz: Jastrun Tomasz: Westchnienie. Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 36  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1106.proza: [Jastrun Tomasz] pseud. Charłamp Witold: Dziennik zewnętrzny. Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2, 3, 5-7/8, 10, 12 (podp. Witold Charłamp...) szczegóły 
1107.proza: [Jastrun Tomasz] pseud. Charłamp Witold: Dziennik zewnętrzny. Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 77-96; nr 4 s. 82-98 (podp. Witold Charłamp...) szczegóły 
1108.proza: Jastrun Tomasz: Tour d'horizon. Kultura [Paryż] 1998 nr 10 s. 3-23 (fel....) szczegóły 
1109.proza: Jastrun Tomasz: Wiosna i blizny. Kultura [Paryż] 2000 nr 6 s. 3-20 (felieton...) szczegóły 
1110.proza: [Jastrun Tomasz] pseud. SMECZ: Z ukosa. Kultura [Paryż] 1995 nr 1/2-9, 11-12 (cykl felietonów; podp.: SMECZ...) szczegóły 
1111.proza: [Jastrun Tomasz] pseud. SMECZ: Z ukosa. Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2-4, 6-12 (cykl felietonów; podp. SMECZ...) szczegóły 
1112.proza: [Jastrun Tomasz] pseud. SMECZ: Z ukosa. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2-12 (cykl felietonów; podp.: SMECZ...) szczegóły 
1113.proza: [Jastrun Tomasz] pseud. SMECZ: Z ukosa. Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2-7/8, 10-12 (cykl felietonów; podp.: SMECZ...) szczegóły 
1114.proza: [Jastrun Tomasz] pseud. SMECZ: Z ukosa. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2-5, 7/8-10 (cykl felietonów; podp. SMECZ...) szczegóły 
1115.proza: [Jastrun Tomasz] pseud. SMECZ: Z ukosa. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2-12 (cykl felietonów podpisanych SMECZ...) szczegóły 
1116.proza: [Jastrun Tomasz] pseud. SMECZ: Z ukosa. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2-7/8, 11-12 (cykl felietonów; podp.: SMECZ...) szczegóły 
1117.proza: [Jastrun Tomasz] pseud. SMECZ: Z ukosa. Kultura [Paryż] 1997 nr 3-7/8, 10-12 (cykl felietonów; podp.: SMECZ; w numerze 11 tytuł: Z ukosa... z Rosji...) szczegóły 
1118.proza: [Jastrun Tomasz] pseud. SMECZ: Z ukosa. Kultura [Paryż] 1991 nr 1/2, 4-5, 7/8, 11-12 (cykl felietonów; podp. SMECZ...) szczegóły 
1119.proza: [Jastrun Tomasz] pseud. SMECZ: Z ukosa. Kultura [Paryż] 1996 nr 3-12 (cykl felietonów; podp.: SMECZ...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1120.tekst paraliteracki: Jastrun Tomasz: Jednak nowa generacja. Kultura [Paryż] 1997 nr 7 s. 3-23 (omówienie wyników ankiety przeprowadzonej na prośbę Jerzego Giedroycia...) szczegóły 
1121.tekst paraliteracki: Jastrun Tomasz: Norbert Żaba. Kultura [Paryż] 1994 nr 10 s. 107-108 (wspomn. o Norbercie Żabie...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1122.artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 6 s. 153 (not. o spotk. z Tomaszem Jastrunem jako nowo mianowanym dyrektorem Ins...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1123.wywiad: Bereś Stanisław: Duchy przeszłości (Z Tomaszem Jastrunem rozmawia Stanisław Bereś). Kultura [Paryż] 2000 nr 9 s. 81-104  szczegóły 
1124.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 96 (polem. z oceną cyklu dokonaną przez Klaksona właśc. Jerzego Urbana w f...) szczegóły 
1125.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jastrun Tomasz: Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 157 (sprost....) szczegóły 
1126.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Abner Stefan: Problem z generacją. Kultura [Paryż] 1997 nr 12 s. 100-104  szczegóły 
1127.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bender Ryszard: Wielce Szanowny Panie Redaktorze!. Kultura [Paryż] 1993 nr 5 s. 152 (dot. felietonu z nru 1/2; list do red....) szczegóły 
1128.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kwieciński Jacek: Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1995 nr 1/2 s. 219-220 (dot. felietonu z nru 10; list do red....) szczegóły 
artykuł: Poprawa Adam: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1995 nr 4 s. 157 (dot. felietonu z nru 12; list do red....) szczegóły 
1129.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Grynberg Henryk: Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 172-173 (list do red.; dot. felietonu z nr 11...) szczegóły 
polemika: Tomaszewski E.J.: [List]. Kultura [Paryż] 1998 nr 9 s. 171-173 (do red.; dotyczy felietonu zamieszczonego w numerze 6...) szczegóły 
1130.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Gierat Ewa: Kultura [Paryż] 1999 nr 10 s. 158-159 (list do red.; dot. nr 6...) szczegóły 
  Jedliczko Marta
    wiersze (alfabet tytułów)
1131.wiersz: Jedliczko Marta: Ładnie nam w poezji.... Kultura [Paryż] 1998 nr 4 s. 52  szczegóły 
1132.wiersz: Jedliczko Marta: My nie kochamy mężczyzn.... Kultura [Paryż] 1998 nr 4 s. 51-52  szczegóły 
  Jeżewski Krzysztof
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1133.artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 154 (not. o wieczorze literackim "La musique est prefiguration" w Instytuci...) szczegóły 
  Jeżewski Krzysztof Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1134.wiersz: Jeżewski Krzysztof: Europa. Kultura [Paryż] 1994 nr 7/8 s. 55-56  szczegóły 
1135.wiersz: Jeżewski Krzysztof: Kwartet na kres czasu (I-IV). Kultura [Paryż] 1994 nr 6 s. 39-41  szczegóły 
1136.wiersz: Jeżewski Krzysztof: Oda da kota. Kultura [Paryż] 1993 nr 4 s. 48  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1137.artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 163 (not. o wieczorze poetyckim w Instytucie Polskim w Paryżu; 13 VI 1991...) szczegóły 
  Jędrzejewicz Wacław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1138.artykuł: Wandycz Piotr: Wspomnienie o Wacławie Jędrzejewiczu (Ci, co odeszli). Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 167-171  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1139.zgon: Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 216 (zmarł: 30 XI 1993...) szczegóły 
  Jurewicz Aleksander
    wiersze (alfabet tytułów)
1140.wiersz: Jurewicz Aleksander: Kronika lidzka [ z tego cyklu:] Biały pokój. Kultura [Paryż] 1990 nr 1/2 s. 6-7  szczegóły 
1141.wiersz: Jurewicz Aleksander: Kronika lidzka [ z tego cyklu:] Dom się zapada. Kultura [Paryż] 1990 nr 1/2 s. 6  szczegóły 
1142.wiersz: Jurewicz Aleksander: Kronika lidzka [ z tego cyklu:] Granica. Kultura [Paryż] 1990 nr 1/2 s. 7  szczegóły 
1143.wiersz: Jurewicz Aleksander: Kronika lidzka [ z tego cyklu:] Obłoki nad Lidą. Kultura [Paryż] 1990 nr 1/2 s. 5-6  szczegóły 
1144.wiersz: Jurewicz Aleksander: Kronika lidzka [ z tego cyklu:] Powrót. Kultura [Paryż] 1990 nr 1/2 s. 7-8  szczegóły 
1145.wiersz: Jurewicz Aleksander: Kronika lidzka [ z tego cyklu:] Ze snu w sen. Kultura [Paryż] 1990 nr 1/2 s. 8-9  szczegóły 
1146.wiersz: Jurewicz Aleksander: Kronika lidzka [ z tego cyklu:]Zaśpiewaj jeszcze nad tą wodą. Kultura [Paryż] 1990 nr 1/2 s. 8  szczegóły 
1147.wiersz: Jurewicz Aleksander: Lida. Kultura [Paryż] 1990 nr 1/2 s. 3-5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1148.proza: Jurewicz Aleksander: Dzikie gęsi. Kultura [Paryż] 1990 nr 1/2 s. 9-42  szczegóły 
  Juriewa Zoja
    zgon (alfabet autorów)
1149.zgon: Frajlich Anna: Zoja Juriewa. Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 130 (zmarła: 26 I 2000; wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  Jurkszus-Tomaszewska Jadwiga
    zgon (alfabet autorów)
1150.zgon: Kultura [Paryż] 1996 nr 12 s. 156 (zmarła: 11 X 1996; not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaczmarski Jacek
    wiersze (alfabet tytułów)
1151.wiersz: Kaczmarski Jacek: Lalka, czyli polski pozytywizm. Kultura [Paryż] 1990 nr 10 s. 47-48  szczegóły 
1152.wiersz: Kaczmarski Jacek: Luter. Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 43-44  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1153.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 153 (not. o wieczorze Jacka Kaczmarskiego w Instytucie Polskim w Paryżu; 8 ...) szczegóły 
  Kajdański Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1154.wiersz: Kajdański Jarosław: Skąd wzięłaś się wyspo.... Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 61  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1155.proza: Kajdański Jarosław: Maruda polska. Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 140-142 (fel....) szczegóły 
  Kalinin Andrzej
1156.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Czas ponurych obrazów. Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 135-137  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1157.proza: Kalinin Andrzej: Obrazki ze starych klisz [fragm.]. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 57-84  szczegóły 
1158.proza: Kalinin Andrzej: Wigilia białych niedźwiedzi.... Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 3-16  szczegóły 
  Kaltenbergh Lew
    zgon (alfabet autorów)
1159.zgon: Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 201 (zmarł: 5 III 1989; not....) szczegóły 
  Kaplar Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1160.wiersz: Kaplar Anna: Obraz. Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 61-62 (druk. nzaw. błędnie: Kapler...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1161.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 166 (not. o wieczorze poezji A. Kaplar zorganizowanym przez Towarzystwo His...) szczegóły 
  Kapuściński Ryszard
1162.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Kronika] Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 5 s. 155 (not. o prezentacji książki w Instytucie Polskim w Sztokholmie; 22 III ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1163.artykuł: Kasprzyk Krzysztof: Poznać, odczuć, zrozumieć. Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 3-16  szczegóły 
1164.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 7/8 s. 210  szczegóły 
  Karbowska Jadwiga
1165.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kossowska Stefania: "Napiszesz o mnie książkę". Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 129-134  szczegóły 
  Karpiński Wojciech
    proza (alfabet tytułów)
1166.proza: Karpiński Wojciech: Prywatna historia wolności. Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 111-122 (m.in. o własnej książce pt. "Prywatna historia wolności". Warszawa 199...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1167.artykuł: Walczak-Delanois Dorota: Podróżowanie - Poszukiwanie - Pamiętanie. O książkach Wojciecha Karpińskiego. Kultura [Paryż] 1999 nr 5 s. 129-136 (o książkach: W Central Parku (1998), Prywatna historia wolności (1997)...) szczegóły 
  Karpowicz Tymoteusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1168.artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 6 s. 150 (not. o spotkaniu autorskim w PEN-Clubie; Warszawa 19 V 2000...) szczegóły 
  Karski Jan
    zgon (alfabet autorów)
1169.zgon: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 9 s. 167-168 (zmarł: 13 VII 2000; not....) szczegóły 
  Kawiński Wojciech
    wiersze (alfabet tytułów)
1170.wiersz: Kawiński Wojciech: 35 lat temu. Kultura [Paryż] 1999 nr 6 s. 57-58  szczegóły 
1171.wiersz: Kawiński Wojciech: Duchy na jawie. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 48  szczegóły 
1172.wiersz: Kawiński Wojciech: Kamienie lata (Pamięci Czesława Bednarczyka). Kultura [Paryż] 1994 nr 11 s. 51  szczegóły 
1173.wiersz: Kawiński Wojciech: Mały pastisz z aluzjami. Kultura [Paryż] 1999 nr 6 s. 56-57  szczegóły 
1174.wiersz: Kawiński Wojciech: Paradoksalnie. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 69-70  szczegóły 
1175.wiersz: Kawiński Wojciech: Po długiej rozmowie (B. Żurakowskiemu). Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 51-52  szczegóły 
1176.wiersz: Kawiński Wojciech: Prawie zmierzch, fragment obrazu (Vermeer). Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 24  szczegóły 
1177.wiersz: Kawiński Wojciech: Skurcz. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 70  szczegóły 
1178.wiersz: Kawiński Wojciech: Syn marnotrawny (Chagall). Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 46  szczegóły 
1179.wiersz: Kawiński Wojciech: Światełko. Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 48  szczegóły 
1180.wiersz: Kawiński Wojciech: Wersy bez tytułu. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 48-49  szczegóły 
  Kieniewicz Stefan
    zgon (alfabet autorów)
1181.zgon: Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 148 (zmarł: 2 V 1992; not....) szczegóły 
  Kierc Bogusław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1182.artykuł: [Bereś Stanisław] Nowicki Stanisław: "Teno". Dwie kartki. Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 20-34  szczegóły 
  Kisielewski Józef
    wywiady (alfabet autorów)
1183.wywiad: Skalmowski Wojciech: Stefan Kisielewski o "Stalińskim". Kultura [Paryż] 1996 nr 1/2 s. 142-165 (zapis z taśmy magnetofonowej rozmowy ze Stefanem Kisielewskim przeprow...) szczegóły 
  Kisielewski Stefan
1184.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: "Wyszalnia". O "Dzienikach" Stefana Kisielewskiego. Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 159-166  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1185.tekst paraliteracki: Kisielewski Stefan: O Władysławie Bieńkowskim (Wspomnienia osobiste). Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 183-190  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1186.artykuł: Buchner Antoni: Jesienne granie w Warszawie. Kultura [Paryż] 1991 nr 12 s. 112-119  szczegóły 
1187.artykuł: Chilecki Andrzej J.: Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 122 (not. spraw. ze spotkania autorskiego S. Kisielewskiego w Klubie Niezal...) szczegóły 
1188.artykuł: Chrzanowski Tadeusz: Stefan Kisielewski. Kultura [Paryż] 1991 nr 11 s.80-87 (wspomn....) szczegóły 
1189.artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 11 s. 145 (not. o uroczystm wieczorze pośw. pamięci S. Kisielewskiego w Centre du...) szczegóły 
1190.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 124 (not. o spotkaniu w Księgarni Polskiej "Wawel" w Kolonii...) szczegóły 
1191.artykuł: Sznarbachowski Włodzimierz: Wspominając Kisiela. Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 196-198  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1192.kult: Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 151 (not. o mszy św. w 1. roczn. śmierci w kościele akademickim w Paryżu; 2...) szczegóły 
1193.kult: Kultura [Paryż] 1994 nr 10 s. 151 (not o odsłonięciu portretu rzeźbiarskiego Stefana Kisielewskiego dłuta...) szczegóły 
1194.kult: Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 156 (not. o nadaniu imienia Stefana Kiselewskiego ulicy w Przasnyszu...) szczegóły 
  Klaczko Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1195.artykuł: Baran Zbigniew: Julian Klaczko - Portret wygnańca (Tadeuszowi Dedowi Chrzanowskiemu). Kultura [Paryż] 1995 nr 4 s. 22-38  szczegóły 
1196.artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 3 s. 166 (not. o odczycie Zbigniewa Barana pt. " Julian Klaczko (1825-1906): por...) szczegóły 
  Kledzik Maciej
1197.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Iwańska Alicja: Kolaże Macieja Kledzika, kronikarza Powstania Warszawskiego. Kultura [Paryż] 1994 nr 11 s. 133-144  szczegóły 
  Klejnocki Jarosław
    wiersze (alfabet tytułów)
1198.wiersz: Klejnocki Jarosław: Epigramat pokorny (Adamowi Zagajewskiemu). Kultura [Paryż] 1998 nr 4 s. 53  szczegóły 
1199.wiersz: Klejnocki Jarosław: Kraków, mgła. Kultura [Paryż] 1995 nr 6 s. 72  szczegóły 
1200.wiersz: Klejnocki Jarosław: Łabędzia wyspa. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 86-87  szczegóły 
1201.wiersz: Klejnocki Jarosław: Miasto otwarte (Dla J.P.). Kultura [Paryż] 1994 nr 10 s. 45-46  szczegóły 
  Kobierska Małgorzata
    wiersze (alfabet tytułów)
1202.wiersz: Kobierska Małgorzata: Polska w sierpniu 1989. Kultura [Paryż] 1991 nr 12 s. 43-44  szczegóły 
  Kołakowski Leszek
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1203.tekst paraliteracki: Kołakowski Leszek: Nasza sprawa wieczna z Jezusem. Kultura [Paryż] 1995 nr 1/2 s. 109-112 (rec. ks....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1204.artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1997 nr 3 s. 148 (not. o przyznaniu włoskiej nagrody "Nonino" 1997 "dla mistrza naszych ...) szczegóły 
1205.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Vincenz Andrzej: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1995 nr 3 s. 172-173 (list do red....) szczegóły 
  Komar Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1206.artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 5 s. 149 (not. o objęciu stanowiska redaktora naczelnego Sztandaru Młodych szczegóły 
  Konarski Feliks
    zgon (alfabet autorów)
1207.zgon: Kultura [Paryż] 1991 nr 10 s. 153 (zmarł: 12 IX 1991; not....) szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
1208.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kultura [Paryż] 1990 nr 7/8 s. 212 (not. o spotkaniu aut. T. Konwickiego w Paryżu z okazji wydania pow. "B...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1209.artykuł: [Bereś Stanisław] Nowicki Stanisław: "Teno". Dwie kartki. Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 20-34  szczegóły 
1210.artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 6 s. 154 (not. o spotkaniu autorskim w w Paryżu; org. Instytud Polski w Paryżu i...) szczegóły 
  Korboński Stefan
    zgon (alfabet autorów)
1211.zgon: Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 153 (zmarła: 23 IV 1989; not....) szczegóły 
  Korczak Jerzy
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1212.tekst paraliteracki: Korczak Jerzy: Lęki przed wolnością. Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 3-8  szczegóły 
  Korzeniewski Bohdan
    proza (alfabet tytułów)
1213.proza: Korzeniewski Bohdan: Grzech. Kultura [Paryż] 1990 nr 1/2 s. 43-64  szczegóły 
  Kossowska Stefania
1214.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Śmieja Florian: Pamięć świadka. Kultura [Paryż] 1999 nr 9 s. 166-168  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1215.tekst paraliteracki: Kossowska Stefania: Aniela. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 131-132 (wspomnienie pośmiertne o Anieli Raczyńskiej primo voto Mieczysławskiej...) szczegóły 
1216.tekst paraliteracki: Kossowska Stefania: Jan Badeni. Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 95-98 (wspomn. pośm....) szczegóły 
1217.tekst paraliteracki: Kossowska Stefania: Oświadczenie. Kultura [Paryż] 1993 nr 12 s. 144 (list do red. przepraszający Józefa Garlińskiego...) szczegóły 
  Kott Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1218.artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 12 s. 154 (not. o spotkaniu z Janem Kottem z okazji ukazania się francuskiego prz...) szczegóły 
  Kowal *
    wiersze (alfabet tytułów)
1219.wiersz: Kowal : Marcowe tłumaczenie Powstania Warszawskiego w Kanadzie w 1999 roku. Kultura [Paryż] 1999 nr 6 s. 58-59  szczegóły 
1220.wiersz: Kowal : Tłumaczył mi ojciec przed laty.... Kultura [Paryż] 1999 nr 6 s. 59  szczegóły 
  Kowalewski Janusz
    zgon (alfabet autorów)
1221.zgon: Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 157 (zmarł: 5 I 1996; not....) szczegóły 
  Kowalik Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1222.artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 7/8 s. 213 (not. z okazji 80-lecia urodzin...) szczegóły 
  Kozarynowa Zofia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1223.artykuł: Kossowska Stefania: Stulecie Zofii Kozarynowej. Kultura [Paryż] 1990 nr 11 s. 115-117  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1224.zgon: Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 149 (zmarł: 17 IV 1992; not....) szczegóły 
  Kozłowski Grzegorz
    wiersze (alfabet tytułów)
1225.wiersz: Kozłowski Grzegorz: Noc wykradła nasz uśmiech.... Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2 s. 56  szczegóły 
1226.wiersz: Kozłowski Grzegorz: Zimowa opowieść. Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2 s. 56  szczegóły 
  Krall Hanna
1227.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kultura [Paryż] 1998 nr 4 s. 157 (not. o spotkaniu promocyjnym z autorką książki w Instytucie Polskim w ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1228.artykuł: Pomian Grażyna: W poszukiwaniu tożsamości. Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 195-199  szczegóły 
  Krasicki Maciej
1229.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Danilewicz Zielińska Maria: "Mamo, biją" czyli dalszy cią Wielkiej Wojny. Kultura [Paryż] 1996 nr 4 s. 130-135  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    listy (alfabet tytułów)
1230.listy: Kraszewski Józef Ignacy: [List]. Kultura [Paryż] 1997 nr 12 s. 99-100 (fragment listu J.I. Kraszewskiego do Wincentego Pola z 17 VI 1867; z k...) szczegóły 
  Kronhold Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
1231.wiersz: Kronhold Jerzy: Martwa natura. Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 38  szczegóły 
1232.wiersz: Kronhold Jerzy: Piotr Skarga 1988. Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 38-39  szczegóły 
  Kruk Erwin
1233.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogatko Bogdan: Kultura [Paryż] 1989 nr 12 s. 137-140  szczegóły 
  Kruszewska Mirosława
    wiersze (alfabet tytułów)
1234.wiersz: Kruszewska Mirosława: Początek. Kultura [Paryż] 1994 nr 4 s. 28-29  szczegóły 
1235.wiersz: Kruszewska Mirosława: Psia tęsknota. Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 41-42  szczegóły 
1236.wiersz: Kruszewska Mirosława: Rozmowa z Piotrem. Kultura [Paryż] 1993 nr 6 s. 54-55  szczegóły 
1237.wiersz: Kruszewska Mirosława: Starość. Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 42-43  szczegóły 
  Kruszyński Zbigniew
1238.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Język zmiany. Kultura [Paryż] 1999 nr 10 s. 128-131  szczegóły 
  Kryński Magnus Jan
    zgon (alfabet autorów)
1239.zgon: Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 160 (zmarł: 29 VI 1989...) szczegóły 
  Krzywicka Irena
1240.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kultura [Paryż] 1993 nr 7/8 s. 212 (not. o wieczorze promocyjnym książki w Stacji Naukowej PAN w Paryżu; s...) szczegóły 
1241.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grzela Remigiusz: Rozprawa z Krzywicką. Kultura [Paryż] 1999 nr 7/8 s. 214-218  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1242.zgon: Kultura [Paryż] 1994 nr 9 s. 189 (zmarła: 12 VII 1994...) szczegóły 
  Krzyżanowski Julian
1243.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Maciejewski Janusz: Ignis ardens. Książka o Julianie Krzyżanowskim. Kultura [Paryż] 1994 nr 7/8 s. 144-147  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1244.artykuł: Biernacki Andrzej: Juliana Krzyżanowskiego żywot i sprawy. Kultura [Paryż] 1992 nr 7/8 s. 192-202 (art. z okazji 100. roczn. ur....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1245.kult: Kultura [Paryż] 1992 nr 9 s. 166 (not. o urocz. związanych z 100. roczn. urodzin; org. Uniwersytet Warsz...) szczegóły 
  Kubacki Wacław
    zgon (alfabet autorów)
1246.zgon: Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 158 (zmarł: 16 XII 1992; not....) szczegóły 
  Kudliński Tadeusz
    zgon (alfabet autorów)
1247.zgon: Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 147 (zmarł: 7 X 1990...) szczegóły 
  Kulczycka-Saloni Janina
    zgon (alfabet autorów)
1248.zgon: Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 151 (zmarła: 26 VII 1998; not....) szczegóły 
  Kulmowa Joanna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1249.artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 5 s. 153 (not. o jubileuszu 70-lecia; 25 III 1998...) szczegóły 
  Kuncewiczowa Maria
    zgon (alfabet autorów)
1250.zgon: Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 158 (zmarła: 15 VII 1989...) szczegóły 
  Kurecka Maria
1251.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czerwiakowska Ewa: O UFO, jedynym garnku i metafizyce pamięci. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 197-205  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1252.wiersz: Kurecka Maria: Zmierzch. Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2 s. 36-37  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1253.zgon: Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 124 (zmarła: 10 I 1989; not....) szczegóły 
1254.zgon: Szulczyński Andrzej: Maria Kurecka. Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 139-140 (zmarła w 1989; not....) szczegóły 
  Kurowska Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
1255.wiersz: Kurowska-Młynarczyk Joanna: Joseph Conrad. Kultura [Paryż] 1999 nr 7/8 s. 60  szczegóły 
1256.wiersz: Kurowska-Młynarczyk Joanna: Pomyłka. Kultura [Paryż] 1993 nr 11 s. 46  szczegóły 
1257.wiersz: Kurowska-Młynarczyk Joanna: Przekład. Kultura [Paryż] 1994 nr 11 s. 51-52  szczegóły 
1258.wiersz: Kurowska-Młynarczyk Joanna: Upadłam skaleczyłam twarz.... Kultura [Paryż] 1995 nr 6 s. 72  szczegóły 
  Kuryluk Ewa
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1259.tekst paraliteracki: Kuryluk Ewa: Amici di Tworki w Paryżu. Kultura [Paryż] 1999 nr 11 s. 114-116  szczegóły 
  Kuśmierek Józef
    zgon (alfabet autorów)
1260.zgon: Kultura [Paryż] 1992 nr 5 s. 147 (zmarł: 27 III 1992; not....) szczegóły 
  Kuś Mira
    wiersze (alfabet tytułów)
1261.wiersz: Kuś Mira: Ala ma kota. Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 48-49  szczegóły 
1262.wiersz: Kuś Mira: Epitafium. Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 40  szczegóły 
1263.wiersz: Kuś Mira: Lilie rosną wysoko. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 50-51  szczegóły 
1264.wiersz: Kuś Mira: O czym to.... Kultura [Paryż] 1998 nr 10 s. 48  szczegóły 
1265.wiersz: Kuś Mira: Prawda. Kultura [Paryż] 1998 nr 4 s. 53-54  szczegóły 
1266.wiersz: Kuś Mira: Ścieżka. Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 40  szczegóły 
1267.wiersz: Kuś Mira: Trawa. Kultura [Paryż] 1998 nr 10 s. 48-49  szczegóły 
1268.wiersz: Kuś Mira: Wahanie. Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 25  szczegóły 
1269.wiersz: Kuś Mira: Wierzba. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 50  szczegóły 
  Kuśniewicz Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1270.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 164 (not. o wybraniu A. Kuśniewicza do Akademii Goncourtów...) szczegóły 
1271.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 151 (not. o spotkaniu aut. w Maison des Ecrivains w Paryżu; 21 IX 1992...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1272.zgon: Berberyusz Ewa: Myśląc o Andrzeju Kuśniewiczu. Kultura [Paryż] 1993 nr 7/8 s. 182-184  szczegóły 
1273.zgon: Kultura [Paryż] 1993 nr 6 s. 152 (zmarł: 17 V 1993; not....) szczegóły 
  Kuthan Zbigniew
    zgon (alfabet autorów)
1274.zgon: Kultura [Paryż] 1996 nr 9 s. 165 (zmarł: 1 VII 1996; not....) szczegóły 
  Kwietniewska Anna
1275.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Słowo i ciało. Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 101-103  szczegóły 
  Kydryński Juliusz
    zgon (alfabet autorów)
1276.zgon: Kultura [Paryż] 1994 nr 7/8 s. 201 (zmarł: 26 V 1994...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
1277.recenzja: Ruszkowski Mikołaj: Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 189-195  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lanckorońska Karolina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1278.artykuł: Danilewicz Zielińska Maria: O Karolinie Lanckorońskiej w setną rocznicę urodzin - 1998. Kultura [Paryż] 1998 nr 9 s. 141-142  szczegóły 
  Latawiec Bogusława
1279.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: "Wenecja ma gondole...". Kultura [Paryż] 1995 nr 5 s. 144-147  szczegóły 
1280.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Między wierszami (I). Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 135-139  szczegóły 
  Lechoń Jan
1281.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Goście Lechonia. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 193-196  szczegóły 
  Lec Stanisław Jerzy
    kult (alfabet autorów)
1282.kult: Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2 s. 216 (not. o wieczorze poświęconym S.J. Lecowi zorganizowanym w 1988 we Fran...) szczegóły 
  Leitgeber Bolesław
1283.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Halikowska-Smith Teresa: Bolesław Leitgeber: Polak i kosmopolita. Kultura [Paryż] 1994 nr 10 s. 129-130  szczegóły 
  Lem Stanisław
1284.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Zadziwiające?. Kultura [Paryż] 1996 nr 6 s. 126-128  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1285.proza: Lem Stanisław: Na marginesie powodzi. Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 102-103 (felieton...) szczegóły 
1286.proza: Lem Stanisław: Scjentologia. Kultura [Paryż] 1997 nr 10 s. 114-119 (felieton...) szczegóły 
1287.proza: Lem Stanisław: Świat i Polska. Kultura [Paryż] 1992 nr 5 s. 3-18 (fel....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1288.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 132 (not. o nazwaniu imieniem pisarza planetoidy nr 3836 przez Międzynarodo...) szczegóły 
1289.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 217 (not....) szczegóły 
  Leonard *
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1290.tekst paraliteracki: Leonard : [List do red.]. Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 168  szczegóły 
  Leski Kazimierz
    zgon (alfabet autorów)
1291.zgon: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 6 s. 151 (zmarł: 28 V 2000; not....) szczegóły 
  Leszcza Jan
    zgon (alfabet autorów)
1292.zgon: Nowotarska Róża: Jan Leszcza (1918-1992). Kultura [Paryż] 1992 nr 5 s. 105-106 (wspomn. pośmiertne...) szczegóły 
  Leśmian Bolesław
1293.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jackiewicz Mieczysław: Norwid - Staff - Leśmian po białorusku. Kultura [Paryż] 1994 nr 10 s. 96-99  szczegóły 
  Lewański Ryszard Kazimierz
    zgon (alfabet autorów)
1294.zgon: Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 215 (zmarł: 30 V 1996; not....) szczegóły 
  Libera Antoni
    proza (alfabet tytułów)
1295.proza: Libera Antoni: Dawniej! Ale dziś? [pow., fragm.:] "Komu bije dzwon?" (Opowieść pana Konstantego). Kultura [Paryż] 1995 nr 6 s. 55-71  szczegóły 
  Libera Zdzisław
    zgon (alfabet autorów)
1296.zgon: Kultura [Paryż] 1998 nr 5 s. 153 (zmarł: 26 III 1998; not....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1297.kult: Kultura [Paryż] 1999 nr 5 s. 150 (not. o spotkaniu naukowym w Zakładzie Nauk Społecznych PAN poświęconym...) szczegóły 
  Likiernik Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
1298.proza: Likiernik Stanisław: A to Polska właśnie.... Kultura [Paryż] 1999 nr 5 s. 93-94 (wrażenia z podróży do Polski; tekst przysłanay na prośbę red. Kultu...) szczegóły 
  Lilpop-Krance Felicja
    zgon (alfabet autorów)
1299.zgon: Krance Joanna: Felicja Krance. Kultura [Paryż] 1993 nr 6 s. 135-136 (zmarła: 4 V 1993; not....) szczegóły 
  Limon Jerzy
1300.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Halikowska-Smith Teresa: Wielka Niedźwiedzica... a sprawa polska, czyli spór o historię. Kultura [Paryż] 2000 nr 5 s. 149-151  szczegóły 
1301.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Halikowska-Smith Teresa: Wieloryb na bałtyckich piaskach. Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 149-152  szczegóły 
  Linke Anna Maria
    zgon (alfabet autorów)
1302.zgon: Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 104 (zmarła: 1989; not....) szczegóły 
  Lipiński Eryk
    zgon (alfabet autorów)
1303.zgon: Kultura [Paryż] 1991 nr 11 s. 142 (zmarł: 27 IX 1991; not....) szczegóły 
  Lipska Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
1304.wiersz: Lipska Ewa: Bez wyjścia. Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 37  szczegóły 
1305.wiersz: Lipska Ewa: Fatum. Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 38-39  szczegóły 
1306.wiersz: Lipska Ewa: Oko jastrzębia. Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 37-38  szczegóły 
  Lipski Jan Józef
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1307.tekst paraliteracki: Lipski Jan Józef: Proces Anny Rudzińskiej i "Klub Krzywego Koła". Kultura [Paryż] 1999 nr 7/8 s. 167-169  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1308.artykuł: Bierezin Jacek: Jan Józef Lipski. Kultura [Paryż] 1991 nr 12 s. 131-138  szczegóły 
1309.artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 214-215 (not. o promocji książki J.J. Lipskiego "Powiedzieć sobie wszystko. Ese...) szczegóły 
1310.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 160 (not. o odczycie J.J. Lipskiego pt. "W Polsce po wyborach" wygł. w ZPP ...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1311.zgon: Kultura [Paryż] 1991 nr 10 s. 151 (zmarł: 10 IX 1991; not....) szczegóły 
  Lipski Leo
    proza (alfabet tytułów)
1312.proza: Lipski Leo: Ela. Kultura [Paryż] 1999 nr 12 s. 38-42 (z papierów pośmiertnych Leo Lipskiego do druku przygotowała Łucja Gluk...) szczegóły 
1313.proza: Lipski Leo: O szczurach. Kultura [Paryż] 1999 nr 12 s. 42 (z papierów pośmiertnych Leo Lipskiego do druku przygotowała Łucja Gluk...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1314.tekst paraliteracki: Lipski Leo: Jak powstawał "Piotruś"?. Kultura [Paryż] 1998 nr 9 s. 143-146 (tekst odnaleziony przez Łucję Gliksman w papierach pośmiertnych pisarz...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1315.artykuł: Maciejowska Agnieszka: Wspomnienie o Leo Lipskim. Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 155-158  szczegóły 
  Lisak Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
1316.wiersz: Lisak Agnieszka: Dla zwyczajnych. Kultura [Paryż] 1998 nr 10 s. 49  szczegóły 
1317.wiersz: Lisak Agnieszka: Drzewo genealogiczne. Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 65  szczegóły 
1318.wiersz: Lisak Agnieszka: Jesień. Kultura [Paryż] 1996 nr 6 s. 56  szczegóły 
1319.wiersz: Lisak Agnieszka: Lęk. Kultura [Paryż] 1996 nr 9 s. 51-52  szczegóły 
1320.wiersz: Lisak Agnieszka: O mojej fascynacji malarstwem. Kultura [Paryż] 1996 nr 9 s. 51  szczegóły 
1321.wiersz: Lisak Agnieszka: Ostatnią tajemnicę już dawno.... Kultura [Paryż] 1996 nr 6 s. 56  szczegóły 
1322.wiersz: Lisak Agnieszka: Ruiny klasztoru. Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 64  szczegóły 
1323.wiersz: Lisak Agnieszka: Rutyna. Kultura [Paryż] 1996 nr 6 s. 56  szczegóły 
1324.wiersz: Lisak Agnieszka: Żołnierzom kampanii wrześniowej. Kultura [Paryż] 1998 nr 10 s. 49-50  szczegóły 
  Lisowski Krzysztof
    wiersze (alfabet tytułów)
1325.wiersz: Lisowski Krzysztof: Biedny Orfeusz. Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 60  szczegóły 
1326.wiersz: Lisowski Krzysztof: Gdzie jesteś, człowieku?. Kultura [Paryż] 1993 nr 9 s. 31  szczegóły 
1327.wiersz: Lisowski Krzysztof: List do przyjaciela z Alabamy. Kultura [Paryż] 1991 nr 3 s. 70  szczegóły 
  Lizakowski Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
1328.wiersz: Lizakowski Adam: Amadeusz. Kultura [Paryż] 1991 nr 12 s. 44  szczegóły 
1329.wiersz: Lizakowski Adam: Byłem w kościele św. Antoniego. Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 37  szczegóły 
1330.wiersz: Lizakowski Adam: Chicago miasto nadziei. Kultura [Paryż] 1998 nr 6 s. 43-44  szczegóły 
1331.wiersz: Lizakowski Adam: Chicago (W ilu snach i marzeniach...). Kultura [Paryż] 1998 nr 6 s. 44-45  szczegóły 
1332.wiersz: Lizakowski Adam: Czternasty list do Pieszyc. Kultura [Paryż] 1992 nr 4 s. 34-35  szczegóły 
1333.wiersz: Lizakowski Adam: Dolny Śląsk (Towarzystwu Dolnośląskiemu w Chicago). Kultura [Paryż] 1998 nr 10 s. 50-51  szczegóły 
1334.wiersz: Lizakowski Adam: Drobnostki. Kultura [Paryż] 1999 nr 7/8 s. 59-60  szczegóły 
1335.wiersz: Lizakowski Adam: Krótka historia Kalifornii. Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 65-66  szczegóły 
1336.wiersz: Lizakowski Adam: Maxwell Street. Kultura [Paryż] 1998 nr 6 s. 45-46  szczegóły 
1337.wiersz: Lizakowski Adam: Na odejście hippisów. Kultura [Paryż] 1999 nr 7/8 s. 58-59  szczegóły 
1338.wiersz: Lizakowski Adam: Opis kosmosu dzieciństwa. Kultura [Paryż] 1990 nr 11 s. 31-32  szczegóły 
1339.wiersz: Lizakowski Adam: Piekarnia na Chicago Ave.. Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 28  szczegóły 
1340.wiersz: Lizakowski Adam: Piekło. Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 39-40  szczegóły 
1341.wiersz: Lizakowski Adam: Powrót do Pieszyc. Kultura [Paryż] 1998 nr 10 s. 51-52  szczegóły 
1342.wiersz: Lizakowski Adam: Prezes. Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 48-49  szczegóły 
1343.wiersz: Lizakowski Adam: Prezes. Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 62-63  szczegóły 
1344.wiersz: Lizakowski Adam: Psalm złodziei czereśni. Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 41-42  szczegóły 
1345.wiersz: Lizakowski Adam: Słysząc o emigrantach. Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 28  szczegóły 
1346.wiersz: Lizakowski Adam: Spowiedź chuligana. Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 42-43  szczegóły 
1347.wiersz: Lizakowski Adam: To czego potrzebuję. Kultura [Paryż] 1994 nr 6 s. 41-42  szczegóły 
1348.wiersz: Lizakowski Adam: To miasto umarło we mnie. Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 38  szczegóły 
1349.wiersz: Lizakowski Adam: Wydawca polonijnego pisma. Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 49-50  szczegóły 
1350.wiersz: Lizakowski Adam: Zielona karta. Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 27  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1351.proza: Lizakowski Adam: Jadąc samochodem do pracy. Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 35-36  szczegóły 
1352.proza: Lizakowski Adam: Pieszyce miasto. Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 32-37  szczegóły 
  Lurczyński Mieczysław
    zgon (alfabet autorów)
1353.zgon: Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 152 (zmarł: 29 IX 1992; not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łatyński Marek
1354.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zamorski Kazimierz: W przyjacielskim klimacie. Kultura [Paryż] 1997 nr 10 s. 134-143  szczegóły 
  Ławrynowicz Marek
1355.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Bolszewizm i Buła. Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 205-209  szczegóły 
  Łętowski Janusz
1356.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Polska niania. Kultura [Paryż] 1994 nr 6 s. 135-137  szczegóły 
  Łobodowski Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
1357.wiersz: Łobodowski Józef: Duma o hetmanie Petlurze. Kultura [Paryż] 1998 nr 5 s. 62-63 (fragm. "Złotej hramoty", Paryż 1954...) szczegóły 
1358.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 6 s. 151 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 152 (not....) szczegóły 
  Łoś Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1359.artykuł: Biernacki Andrzej: Dziedziczny arcystolnik Królestwa Galicji i Lodomerii. Kultura [Paryż] 1991 nr 10 s. 130-140  szczegóły 
  Łubieński Tomasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1360.artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 4 s. 147 (not. o odczycie T. Łubieńskiego w Paryżu...) szczegóły 
  Łuczeńczyk Andrzej
    zgon (alfabet autorów)
1361.zgon: Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 162 (zmarł: 11 VIII 1991; not....) szczegóły 
  Łukasiewicz Małgorzata
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1362.artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 11 s. 143 (not. o przyzn. nagrody Fundacji Roberta Boscha dla polskich tłumaczy l...) szczegóły 
  Łukasiewicz Stanisław
    zgon (alfabet autorów)
1363.zgon: Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 156 (zmarł: 14 I 1996; not....) szczegóły 
  Łużny Ryszard
    zgon (alfabet autorów)
1364.zgon: Kultura [Paryż] 1998 nr 5 s. 153 (zmarł: 8 III 1998; not....) szczegóły 
  Łysiak Waldemar
1365.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: [Giedroyc Jerzy] REDAKTOR: Notatki Redaktora. Kultura [Paryż] 1999 nr 5 s. 121-122  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Machejek Władysław
    zgon (alfabet autorów)
1366.zgon: Lohman Jerzy: Odszedł symbol. Kultura [Paryż] 1992 nr 4 s. 114-116  szczegóły 
  Machej Zbigniew
1367.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jastrun Tomasz: Między wierszami (2). Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 170-175  szczegóły 
1368.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Bez wioseł i steru. Kultura [Paryż] 1993 nr 3 s. 146-149  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1369.wiersz: Machej Zbigniew: Droga na północ. Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 54-55  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1370.artykuł: Jastrun Tomasz: Między wierszami (2). Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 170-175  szczegóły 
  Mackiewicz Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1371.artykuł: Karsov Nina: Wielce Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1993 nr 5 s. 154 (list do red. informujący o sprzedaniu w Polsce publikowanych przez lon...) szczegóły 
nawiązanie: Kozłowska Nina: Wielce Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1993 nr 7/8 s. 205-206 (list do red.; z odp. Niny Karsov, s. 206-207...) szczegóły 
nawiązanie: Orłoś Kazimierz: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1993 nr 7/8 s. 207-209  szczegóły 
1372.artykuł: Miłosz Czesław: Koniec Wielkiego Xsięstwa (O Józefie Mackiewiczu). Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 102-120  szczegóły 
sprostowanie: Hurwic Józef: Kultura [Paryż] 1989 nr 7/8 s. 217  szczegóły 
polemika: Lenczewski Tomasz: Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 156-158  szczegóły 
sprostowanie: Miłosz Czesław: Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 159 (list do red. ze sprostowaniem błędów druk. w artykule...) szczegóły 
nawiązanie: Pomian Andrzej: Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 171-172  szczegóły 
1373.artykuł: Oświadczenie w sprawie Józefa Mackiewicza. Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 191-192 (tekst protestu w sprawie powtarzających się publicznie wystąpień osób,...) szczegóły 
nawiązanie: W obronie czci Józefa Mackiewicza. Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 153 (not. o dołączeniu kolejnych sygnatariuszy Oświadczenia: Aleksander Jur...) szczegóły 
1374.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1993 nr 4 s. 155 (not....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1375.kult: Kultura [Paryż] 1995 nr 6 s. 154 (not. o mszy św. w roczn. śmierci w Katedrze Westminsterskiej w Londyni...) szczegóły 
1376.kult: Kultura [Paryż] 1991 nr 12 s. 152 (not. o proteście przeciw uchwale Rady Miasta Krakowa o nadaniu jednej ...) szczegóły 
  Mackiewicz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1377.artykuł: [Florczak Zbigniew] Pelikan: Seans spirytystyczny z Catem. Kultura [Paryż] 1993 nr 5 s. 14-26  szczegóły 
  Madej Bogdan
    proza (alfabet tytułów)
1378.proza: Madej Bogdan: Nasze kawalerskie!. Kultura [Paryż] 1996 nr 1/2 s. 51-64  szczegóły 
  Mamoń Agata
    wiersze (alfabet tytułów)
1379.wiersz: Mamoń Agata: Widok z okna. Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2 s. 37  szczegóły 
  Manc Joanna
    wiersze (alfabet tytułów)
1380.wiersz: Manc Joanna: Czasem gdy pada pytanie.... Kultura [Paryż] 1998 nr 4 s. 54  szczegóły 
1381.wiersz: Manc Joanna: Klezmer. Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2 s. 57  szczegóły 
1382.wiersz: Manc Joanna: Przed spotkaniem już.... Kultura [Paryż] 1998 nr 4 s. 54  szczegóły 
  Mariańska Maria
    zgon (alfabet autorów)
1383.zgon: Loew Ryszard: Maria Hochberg-Mariańska. Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 128-130 (zmarła: 2 III 1996; wspomn. pośmiertne...) szczegóły 
  Matywiecki Piotr
1384.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Dotykać Nicości (Notatki z lektury "Kamienia granicznego"). Kultura [Paryż] 1995 nr 6 s. 143-149  szczegóły 
  Mayewski Paweł
    wiersze (alfabet tytułów)
1385.wiersz: Mayewski Paweł: Dzisiaj sygnałem była.... Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 41  szczegóły 
1386.wiersz: Mayewski Paweł: Komi. Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 41  szczegóły 
1387.wiersz: Mayewski Paweł: Testament. Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 39-40  szczegóły 
1388.wiersz: Mayewski Paweł: W lesie. Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 41  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1389.artykuł: Niecko Jacek: O Pawle Mayewskim. Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 122-124  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1390.zgon: Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 215 (zmarł: 24 XI 1991; not....) szczegóły 
  Mencnarowski Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
1391.wiersz: Mencnarowski Adam: Nicość (Krzysztofowi Kieślowskiemu). Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 25-26  szczegóły 
  Mękarska-Kozłowska Barbara
    zgon (alfabet autorów)
1392.zgon: Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 149 (zmarła: 15 XI 1990...) szczegóły 
  Mętrak Krzysztof
    zgon (alfabet autorów)
1393.zgon: Kultura [Paryż] 1993 nr 9 s. 171 (zmarł: 3 VIII 1993; not....) szczegóły 
  Micewski Andrzej
1394.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Morawski Dominik: Wolny strzelec w potrzasku. Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 192-197  szczegóły 
  Michalska Elżbieta
    wiersze (alfabet tytułów)
1395.wiersz: Michalska Elżbieta: Czerwony goździk. Kultura [Paryż] 1999 nr 4 s. 42  szczegóły 
1396.wiersz: Michalska Elżbieta: Jacewicz. Kultura [Paryż] 1999 nr 4 s. 41  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1397.artykuł: Kowalska Anna: Dziwadło. Kultura [Paryż] 1999 nr 4 s. 39-40 (o wierszach poetki...) szczegóły 
  Michałowski Piotr
1398.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Między wierszami (I). Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 135-139  szczegóły 
  Miciński Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1399.wiersz: Miciński Tadeusz: Pszenica i kąkol. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 56-61 (ze wstępem Krzysztofa Jeżewskiego pt. Nota; s. 55-56...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
1400.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Estryn Anatol: Jacek i Jankiel. Kultura [Paryż] 1992 nr 4 s. 133-137  szczegóły 
1401.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Mickiewicziana z Bitburga. Kultura [Paryż] 1990 nr 10 s. 137-138  szczegóły 
1402.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Danilewicz Zielińska Maria: Mickiewicz osobliwie potraktowany. Kultura [Paryż] 1991 nr 12 s. 146-150  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Arka podziurawiona?. Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 140-143  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1403.artykuł: Borejszo Maria: La Pologne Reconnaissante (Rok Mickiewiczowski). Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 112-120 (m.in. o archiwaliach dotyczących polskich powstańców z 1830 we Francji...) szczegóły 
1404.artykuł: Czyżewski Krzysztof: Za trudny dla nas ten Mickiewicz?. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 109-114 (m.in. odczytywanie Mickiewicza dzisiaj...) szczegóły 
1405.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Albrecht Andrzej: Czy utracimy wieszcza?. Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 157 (list do red....) szczegóły 
1406.artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 4 s. 157 (not. o wykładzie Tomasa Venclovy "Native Realm Revisited: Mickiewicz's...) szczegóły 
1407.artykuł: Miłosz Czesław: W Wielkim Księstwie Sillicianii. Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s.19-33 (esej...) szczegóły 
1408.artykuł: Pacholski Arkadiusz: Kim jest Mickiewicz?. Kultura [Paryż] 1999 nr 4 s. 113-126  szczegóły 
1409.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 10 s. 157 (wykaz referatów wygłoszonych na sesji...) szczegóły 
1410.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Taylor Nina: Mickiewicz w Londynie. Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 129-134 (omówienie...) szczegóły 
1411.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 221 (not....) szczegóły 
1412.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Trzy dni w Nowogródku. Kultura [Paryż] 1994 nr 6 s. 18-29 (relacja z pobytu...) szczegóły 
1413.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 150 (zapow....) szczegóły 
1414.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skalmowski Wojciech: Mickiewiczowski "wskrzesiciel narodu". Kultura [Paryż] 1990 nr 1/2 s.158-173 (refleksja nad strukturą utworu...) szczegóły 
nawiązanie: Maurer Jadwiga: Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 169-170  szczegóły 
1415.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Janowicz Sokrat: Pan Tadeusz po raz czwarty. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 217-219 (nt. przekładów utworu na język białoruski i najnowszym tłumaczeniu Pio...) szczegóły 
1416.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowosielski Napoleon: Reduta Ordona w legendzie i rzeczywistości. Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 124-137  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1417.kult: Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 221 (not. o "Wieczorze z Mickiewiczem" w Genewie org. Stowarzyszenie Polski...) szczegóły 
1418.kult: Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 152 (not. o otwarcie Biblioteki im. Adama Mickiewicza w kościele św. Szymon...) szczegóły 
1419.kult: Kultura [Paryż] 1997 nr 12 s. 137 (not. o rozporządzeniu prezydenta Białorusi A. Łukaszenki dot. obchodów...) szczegóły 
1420.kult: Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 71 (not. o odczycie Janusza Odrowąż-Pieniążka "Nowe muzeum Adama Mickiewic...) szczegóły 
1421.kult: Masłowski Michał: Obchody mickiewiczowskie we Francji. Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 115-121 (nt. obchodów "Roku Mickiewiczowskiego" we Francji i działalności Franc...) szczegóły 
1422.kult: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Przed dwusetną rocznicą urodzin Adama Mickiewicza. Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 90-94 (nt. przygotowań org. przez Komitet Obchodów Dwusetnej Rocznicy Urodzin...) szczegóły 
1423.kult: Polonika białoruskie. Kultura [Paryż] 1998 nr 6 s. 133 (not. o wydarzeniach kulturalnych na Białorusi z okazji 200-lecia urodz...) szczegóły 
1424.kult: Wiadomości z Białorusi (Dotyczące posiedzeń międzynarodowego naukowo-praktycznego "okrągłego stołu" poświęconego przygotowaniom obchodów 200. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza). Kultura [Paryż] 1997 nr 12 s. 114-118  szczegóły 
  Mieroszewski Juliusz
    proza (alfabet tytułów)
1425.proza: Mieroszewski Juliusz: Z zapisków oficera czasów wojny (V) (Józefowi Czapskiemu). Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 124-134 (ze wstępem: Nieznane wspomnienia Juliusza Mieroszewskiego, podp. Redak...) szczegóły 
  Międzyrzecki Artur
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1426.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 131 (not. o 70-leciu ur. i 50-leciu pracy twórczej...) szczegóły 
1427.artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 10 s. 148 (not. o wieczorze autorskim w Centre du Dialogue w Paryżu 10 IX 1990...) szczegóły 
1428.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 12 s. 152 (not. o wykładach A. Międzyrzeckiego na Uniwersytecie w Sztokholmie w X...) szczegóły 
1429.artykuł: Pomian Krzysztof: O Arturze Międzyrzeckim: wspomnienie. Kultura [Paryż] 1997 nr 5 s. 113-122  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1430.kult: Kultura [Paryż] 1999 nr 12 s. 155 (not. o wieczorze poświęconym pamięci A. Międzyrzeckiego oraz jego ksią...) szczegóły 
  Miłosz Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1431.artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 171 (not. o wieczorze autorskim; Paryż Centre du Dialogue 30 VI 1997...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
1432.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szanowni Państwo. Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 157-159 (list do red. nt. nieścisłości w przypisach; z odp. podp. Redaktor, s. ...) szczegóły 
1433.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Rok Miłosza. Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 120-123  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1434.wiersz: Miłosz Czesław: Filologija (Pamięci Konstantego Szyrwida). Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 44-45  szczegóły 
1435.wiersz: Miłosz Czesław: Fotografia. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 41-43  szczegóły 
1436.wiersz: Miłosz Czesław: Młodość. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 43-44  szczegóły 
1437.wiersz: Miłosz Czesław: Notatki: Brzegi Lemanu. Kultura [Paryż] 1998 nr 6 s. 122-123  szczegóły 
1438.wiersz: Miłosz Czesław: Powrót. Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 30-31  szczegóły 
1439.wiersz: Miłosz Czesław: Szaleńczo śpiewając w górach. Kultura [Paryż] 1990 nr 1/2 s. 72  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1440.proza: Miłosz Czesław: Religia, poezja. Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 50-61  szczegóły 
1441.proza: Miłosz Czesław: Sen rozumu. Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 3-11 (esej...) szczegóły 
1442.proza: Miłosz Czesław: Skróty [z tego cyklu:] Pajączek. Na wyspie. Żaki. Grzech pierworodny. Kazia. Kultura [Paryż] 1989 nr 6 s. 9-14  szczegóły 
1443.proza: Miłosz Czesław: W Wielkim Księstwie Sillicianii. Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 19-33 (m.in. esej o diariuszu angielskiego podróżnika Roberta Johnstona A.M. ...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1444.tekst paraliteracki: Miłosz Czesław: O konflikcie polsko-litewskim. Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 3-9  szczegóły 
1445.tekst paraliteracki: Miłosz Czesław: Państwo wyznaniowe?. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 3-11 (przedr. z: Gazeta Wyborcza 1991 nr z 11 maja...) szczegóły 
1446.tekst paraliteracki: Miłosz Czesław: Początki sporu o enklawę. Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 26-34 ([omów. ks.:] Wiktor Sukiennicki: East Central Europe during World War ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1447.artykuł: Herling-Grudziński Gustaw: O wygnaniu. Kultura [Paryż] 1992 nr 9 s. 17-22 (tekst wygł. na sympozjum pośw. literaturom wschodniej Europy; Turyn 22...) szczegóły 
1448.artykuł: Kultura [Paryż] 1995 nr 4 s. 150 (not. o odznaczeniu pisarza Orderem Wielkiego Księcia Giedymina w uznan...) szczegóły 
1449.artykuł: Machej Zbigniew: Miłosz w Czechach. Kultura [Paryż] 1993 nr 9 s. 128-129 (spraw. z wizyty; maj/czerwiec 1993 na zaproszenie Ośrodka Informacji i...) szczegóły 
1450.artykuł: Morawski Franciszek Dzierżykraj: Szanowny i Drogi Panie Ministrze. Kultura [Paryż] 1993 nr 7/8 s. 147-150 (raport z pierwszego spotkania z Czesławem Miłoszem w Paryżu w 1951 r. ...) szczegóły 
1451.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Festiwal Czesława Miłosza. Kultura [Paryż] 1998 nr 5 s. 128 (lista uczestników oraz tematy dyskusji; nota...) szczegóły 
1452.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 10 s. 153 (wykaz referentów i referatów...) szczegóły 
artykuł: Żaba Norbert: Kultura [Paryż] 1991 nr 11 s. 148-149 (nota...) szczegóły 
1453.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Ziemięcka Zofia: Czytając prasę. Kultura [Paryż] 1991 nr 4 s. 104-108  szczegóły 
1454.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Bocheński J.M.: Mój komentarz. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 11-13  szczegóły 
nawiązanie: Jóźwicki Jerzy: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 172 (list do red....) szczegóły 
  Mirewicz Jerzy
    zgon (alfabet autorów)
1455.zgon: Kultura [Paryż] 1996 nr 11 s. 153 (zmarł: 20 IX 1996; nota...) szczegóły 
1456.zgon: Siemaszko Z.S.: Ojciec Jerzy Mirewicz, S.J.. Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 190-192 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Mitzner Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1457.wiersz: Mitzner Piotr: Jonasz. Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 43  szczegóły 
  Mondral Camilla
1458.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Vincenz Andrzej: "Węgry - moja miłość". Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 134-  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1459.proza: Mondral Camilla: Impresje i wspomnienia na temat znaczka pocztowego. Kultura [Paryż] 1995 nr 11 s. 29-42  szczegóły 
1460.proza: Mondral Camilla: Rozważania starszej pani. Kultura [Paryż] 1996 nr 9 s. 48-50  szczegóły 
  Morawski Jerzy
    proza (alfabet tytułów)
1461.proza: Morawski Jerzy: Charkowskie memento. Kultura [Paryż] 1991 nr 10 s. 25-39  szczegóły 
  Morawski Kajetan
1462.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kultura [Paryż] 1998 nr 10 s. 157 (not. o promocji książki w Poznaniu; 7 XI 1998...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1463.artykuł: Dobosz Andrzej: Polscy dyplomaci. Kultura [Paryż] 1993 nr 7/8 s.137-147  szczegóły 
  Morawski Zdzisław
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1464.tekst paraliteracki: Morawski Zdzisław: [List do redakcji]. Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 156-158  szczegóły 
  Morton Józef
    zgon (alfabet autorów)
1465.zgon: Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 151 (zmarł: 24 X 1994...) szczegóły 
  Mostwin Danuta
1466.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Halikowska-Smith Teresa: Nowa książka Danuty Mostwin. Kultura [Paryż] 1997 nr 3 s. 157-158  szczegóły 
sprostowanie: Stępień Marian: Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 158 (list do red....) szczegóły 
1467.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kleszczyńska Esteves Krystyna: "Odkrywanie Ameryki". Kultura [Paryż] 1996 nr 4 s. 143-145  szczegóły 
1468.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Stępień Marian: Zakończenie sagi. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 139-143  szczegóły 
  Możejko Edward
    proza (alfabet tytułów)
1469.proza: Możejko Edward: Moskwa-Krym. Wrażenia z podróży (I-II). Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 42-51; nr 5 s. 31-40  szczegóły 
1470.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Kowzan Tadeusz: Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 221 (list do redakcji...) szczegóły 
  Mrożek Sławomir
1471.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Meksyk - Pietuszki (tzn. Kraków). Kultura [Paryż] 2000 nr 10 s. 207-211  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1472.proza: Mrożek Sławomir: Egzorcyzmy. Kultura [Paryż] 1991 nr 4 s. 36-37  szczegóły 
1473.proza: Mrożek Sławomir: Fakir. Kultura [Paryż] 1994 nr 3 s. 65-66  szczegóły 
1474.proza: Mrożek Sławomir: Flaga. Kultura [Paryż] 1990 nr 4 s. 54-55  szczegóły 
1475.proza: Mrożek Sławomir: Krótkie słuchowisko. Kultura [Paryż] 1989 nr 12 s. 35-36  szczegóły 
1476.proza: Mrożek Sławomir: Na pierwszego września 1989. Kultura [Paryż] 1989 nr 11 s. 21-22  szczegóły 
1477.proza: Mrożek Sławomir: Nieostrożność. Kultura [Paryż] 1990 nr 1/2 s. 65-66  szczegóły 
1478.proza: Mrożek Sławomir: Pod mostem. Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 28  szczegóły 
1479.proza: Mrożek Sławomir: Wolna konkurencja. Kultura [Paryż] 1991 nr 4 s. 37-38  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1480.artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 10 s. 152 (not. o wystawieniu w Szwecji w dniach 6-8.09.91 czterech sztuk Sławomi...) szczegóły 
1481.artykuł: Żaba Norbert: Kultura [Paryż] 1991 nr 11 s. 149-150 (not. o wystawieniu w Szwecji w dniach 6-8.09.91 czterech sztuk Sławomi...) szczegóły 
1482.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kupper Eugeniusz: Kronika gdańska: "Słowo/obraz terytoria" i Sławomir Mrożek. Kultura [Paryż] 1998 nr 5 s. 131-133 (nt. 6-tomowego cyklu wydawniczego "Rysunki zebrane Sławomira Mrożka r...) szczegóły 
  Mucha Szymon
    wiersze (alfabet tytułów)
1483.wiersz: Mucha Szymon: A teraz trzeba uważać.... Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 52  szczegóły 
1484.wiersz: Mucha Szymon: Capricornus (Ciurlionis). Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 51  szczegóły 
1485.wiersz: Mucha Szymon: Graj, graj na swym saksofonie.... Kultura [Paryż] 1996 nr 9 s. 53-54  szczegóły 
1486.wiersz: Mucha Szymon: Opowieść Mistrza (M. Bułhakow). Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 49-51  szczegóły 
1487.wiersz: Mucha Szymon: Skoro wszystko tak spokojne.... Kultura [Paryż] 1996 nr 9 s. 52  szczegóły 
  Mueller Boruch
1488.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lewandowski Józef: Recenzja bez adresata. Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 133-136  szczegóły 
  Mycielski Zygmunt
1489.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 151 (not. o prezentacji książki w Klubie Księgarza w Warszawie; 16 VI 1998...) szczegóły 
  Myśliwski Wiesław
    wywiady (alfabet autorów)
1490.wywiad: Prendowska Krystyna: Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 107-116  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naganowski Egon
    zgon (alfabet autorów)
1491.zgon: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 3 s. 163 (zmarł: 22 I 2000; not....) szczegóły 
  Nałkowska Zofia
1492.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ruszkowski Mikołaj: Kultura [Paryż] 1989 nr 4 s. 142-150  szczegóły 
  Nawrocki Grzegorz
    zgon (alfabet autorów)
1493.zgon: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 150 (zmarł: 14 I 1998; not....) szczegóły 
  Nepomucka Krystyna
1494.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: Powieści pięciu pań. Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 128-134  szczegóły 
  Neuger Leonard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1495.artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 6 s. 152 (not. o przyzn. L. Neugerowi nagr. Akademii Szwedzkiej za tłumaczenie l...) szczegóły 
  Niemiec Maciej
    wiersze (alfabet tytułów)
1496.wiersz: Niemiec Maciej: Dni lata. Kultura [Paryż] 1991 nr 12 s. 45  szczegóły 
1497.wiersz: Niemiec Maciej: Kalka z Roberta Lowella (Jackowi Bierezinowi). Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 64  szczegóły 
1498.wiersz: Niemiec Maciej: Niedziela na Polach Marsowych. Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 40  szczegóły 
  Niemojowski Jerzy
    zgon (alfabet autorów)
1499.zgon: Pietrkiewicz Jerzy: Jerzy Niemojowski. Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 173-174 (zmarł: 31 III 1989; nota...) szczegóły 
  Nienacki Zbigniew
    zgon (alfabet autorów)
1500.zgon: Kultura [Paryż] 1994 nr 11 s. 154 (zmarł: IX 1994...) szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
1501.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jackiewicz Mieczysław: Norwid - Staff - Leśmian po białorusku. Kultura [Paryż] 1994 nr 10 s. 96-99  szczegóły 
1502.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Kronika] Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 159 (nt. wieczoru "Norwid wraca do Paryża" na Uniwersytecie Paris IV-Sorbon...) szczegóły 
  Nowak-Jeziorański Jan
    wywiady (alfabet autorów)
1503.wywiad: Torańska Teresa: Rozmowa z Janem Nowakiem. Kultura [Paryż] 1991 nr 3 s. 110-120  szczegóły 
nawiązanie: Nowak Jan: Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s. 159 (list do red....) szczegóły 
  Nowakowski Marek
    proza (alfabet tytułów)
1504.proza: Nowakowski Marek: Bożydar. Kultura [Paryż] 1989 nr 7/8 s. 26-72  szczegóły 
1505.proza: Nowakowski Marek: Nawijaj, nawijaj!.... Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 128-134 (fel....) szczegóły 
1506.proza: Nowakowski Marek: Reda [fragm.]. Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 27-45  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1507.tekst paraliteracki: Nowakowski Marek: Andrzej. Kultura [Paryż] 1989 nr 10 s. 131-133  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1508.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 7/8 s. 208 (not. o uchyleniu przez Izbę Wojskową Sądu Najwyższego postanowienia Są...) szczegóły 
1509.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 10 s. 152 (not. o wieczorze autorskim M. Nowakowskiego w Paryżu...) szczegóły 
  Nowakowski Tadeusz
    zgon (alfabet autorów)
1510.zgon: Kultura [Paryż] 1996 nr 4 s. 154 (zmarł: 11 III 1996; not....) szczegóły 
1511.zgon: Orłoś Kazimierz: Nie ma alternatywy dla nadziei. Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 113-119 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Nowak Tadeusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1512.wiersz: Nowak Tadeusz: Jedenasty pacierz diabelski - imperialny. Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2 s. 38-39  szczegóły 
1513.wiersz: Nowak Tadeusz: Siódmy pacierz azjatycki. Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2 s. 38  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1514.zgon: Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 162 (zmarł: 10 VIII 1991...) szczegóły 
  Nurowska Maria
1515.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wistrand Sten: Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 154 (za Dagens Nyheter (Stockholm) 1992 nr z 20 II...) szczegóły 
1516.artykuł: Katz Hewetson Janina: Karnawał i post czyli o pozorności wyboru. Kultura [Paryż] 1989 nr 5 s. 185-189  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Odojewski Włodzimierz
    proza (alfabet tytułów)
1517.proza: Odojewski Włodzimierz: Grzech. Kultura [Paryż] 1992 nr 7/8 s. 43-99  szczegóły 
1518.proza: Odojewski Włodzimierz: Oksana. Kultura [Paryż] 1996 nr 6 s. 35-52 (fragm. większej całości pt. "Daleka droga, niebo w gwiazdach"...) szczegóły 
1519.proza: Odojewski Włodzimierz: Swoi i obcy (Aneks do opowiadania "Jedźmy, wracajmy...") (Pamięci Olka Ossowskiego). Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 27-38  szczegóły 
1520.proza: Odojewski Włodzimierz: W drodze [fragm. pow.]. Kultura [Paryż] 1998 nr 6 s. 29-42 (fragm. powieści "Oksana", przygotowywanej do druku...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1521.tekst paraliteracki: Odojewski Włodzimierz: Co robi pewien urząd?. Kultura [Paryż] 1992 nr 4 s. 79-83 (dot. Urzędu Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kultural...) szczegóły 
1522.tekst paraliteracki: Odojewski Włodzimierz: Cudzoziemcy - niewygodni goście. Kultura [Paryż] 1993 nr 5 s. 58-63  szczegóły 
1523.tekst paraliteracki: Odojewski Włodzimierz: Jerzy Stajuda, wszechstronna bujność. Kultura [Paryż] 1993 nr 3 s. 135-138  szczegóły 
1524.tekst paraliteracki: Odojewski Włodzimierz: Zmieniając w marszu. O aktualnyh sprawach Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Kultura [Paryż] 1991 nr 11 s. 52-59 (wyw. z pracownikiem Rozgłośni, Piotrem Mroczykiem...) szczegóły 
1525.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Mann Aleksander: Wielce Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1992 nr 10 s. 155-157 (list do red.; wyjaśnienia rzecznika prasowego Urzędu Pełnomocnika Rząd...) szczegóły 
  Olędzka-Frybesowa Aleksandra
1526.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Między wierszami (I). Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 135-139  szczegóły 
  Olsińska Halina
    wiersze (alfabet tytułów)
1527.wiersz: Olsińska Halszka: Sztychem bomby przecięta.... Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 49 (podp. Halszka Olsińska...) szczegóły 
  Olszański Tadeusz
    wywiady (alfabet autorów)
1528.wywiad: Ziółkowska-Boehm Aleksandra: Wojna w Jugosławii (Rozmowa z Tadeuszem Olszańskim). Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 35-42  szczegóły 
  Orłoś Kazimierz
    proza (alfabet tytułów)
1529.proza: Orłoś Kazimierz: Martwe jezioro. Kultura [Paryż] 1990 nr 7/8 s. 24-64  szczegóły 
1530.proza: Orłoś Kazimierz: Śmierć cygańskiego króla. Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 35-60  szczegóły 
1531.proza: Orłoś Kazimierz: Zimna Elka. Kultura [Paryż] 1994 nr 10 s. 34-43 (opow....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1532.tekst paraliteracki: Orłoś Kazimierz: Co nas dzieli?. Kultura [Paryż] 1993 nr 3 s. 152-157 (nt. podziałów w polskim środowisku literackim...) szczegóły 
1533.tekst paraliteracki: Orłoś Kazimierz: Klucz do Europy. Kultura [Paryż] 1994 nr 3 s. 158-161  szczegóły 
1534.tekst paraliteracki: Orłoś Kazimierz: Pytanie. Kultura [Paryż] 1991 nr 3 s. 101-103  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1535.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 124 (not. o spotkaniu autorskim w Klubie im. J. Mieroszewskiego w Monachium...) szczegóły 
  Osiecka Agnieszka
    wiersze (alfabet tytułów)
1536.wiersz: Osiecka Agnieszka: Przywilejem polityka jest nadzieja.... Kultura [Paryż] 2000 nr 10 s. 7-8 (druk z prywatnych papierów Jerzego Giedroycia...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1537.zgon: Abramow-Newerly Jarosław: Agnieszka. Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 111-115 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Ostrowski Wiktor
    zgon (alfabet autorów)
1538.zgon: Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 161 (zmarł: 19 I 1992; not....) szczegóły 
  Oszelda Władysław
    wywiady (alfabet autorów)
1539.wywiad: Mondry Janusz: Przeciwko biurokracji (Rozmowa z red. Władysławem Oszeldą, założycielem Klubu Propozycji w Cieszynie). Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 138-144  szczegóły 
  Ożóg Jan Bolesław
1540.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Moskalowa Alicja H.: Autentyści w poezji. Kultura [Paryż] 1998 nr 5 s. 146-150  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1541.zgon: Kultura [Paryż] 1991 nr 4 s. 145 (zmarł: 15 III 1991; not....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pacholski Arkadiusz
1542.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Konserwatyzm konserwatywny. Kultura [Paryż] 1999 nr 12 s. 141-145  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1543.proza: Pacholski Arkadiusz: Brulion paryski. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 159-167 (fragment książki przygotowywanej do druku...) szczegóły 
  Panufnik Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1544.artykuł: Buchner Antoni: Andrzej Panufnik (1914-1991). Kultura [Paryż] 1991 nr 12 s. 138-142  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1545.zgon: Kultura [Paryż] 1991 nr 12 s. 153 (zmarł: 27 X 1991; not....) szczegóły 
  Parandowski Jan
1546.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Bolszewizm i Buła. Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 205-209  szczegóły 
  Parnicki Teodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1547.artykuł: [Skalmowski Wojciech] Broński Maciej: Teodor Parnicki (1908-1988). Kultura [Paryż] 1989 nr 4 s. 138-141  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1548.zgon: Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2 s. 214 (zmarł w 1988; not....) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1549.kult: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 1998 nr 4 s. 155 (not. o założeniu Towarzystwa Literackiego im. Teodora Parnickiego na U...) szczegóły 
  Pasek Mariusz
1550.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dzięgiel Leszek: Świat wrzasku i nudy. Kultura [Paryż] 1994 nr 6 s. 33-38  szczegóły 
  Pasierb Janusz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1551.artykuł: Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 160 (not. o wygłoszeniu przez Janusza Pasierba odczytu pt. "Kultura wobec n...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1552.zgon: Kultura [Paryż] 1994 nr 1/2 s. 214 (zmarł: 15 XII 1993...) szczegóły 
  Pawlak Antoni
    wiersze (alfabet tytułów)
1553.wiersz: Pawlak Antoni: Powązki Travel (List do Andrzeja Saramonowicza). Kultura [Paryż] 1997 nr 10 s. 44  szczegóły 
1554.wiersz: Pawlak Antoni: To lekkie pukanie w okno.... Kultura [Paryż] 1997 nr 10 s. 45  szczegóły 
1555.wiersz: Pawlak Antoni: Zmarłego trudno poklepać.... Kultura [Paryż] 1997 nr 10 s. 44-45  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1556.artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2 s. 210 (not. o wieczocze autorskim w Instytucie Polskiem w Pradze; 30 X 1996...) szczegóły 
  Pertek Jerzy
    zgon (alfabet autorów)
1557.zgon: Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 158 (zmarł: 8 VII 1989...) szczegóły 
  Pęksa Stefan
    wiersze (alfabet tytułów)
1558.wiersz: Pęksa Stefan: Jeszcze wczoraj rozpędzony.... Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 87-88  szczegóły 
  Piaszczyński Piotr
    wiersze (alfabet tytułów)
1559.wiersz: Piaszczyński Piotr: Czytając Zygmunta Hertza "Listy do Czesława Miłosza". Kultura [Paryż] 1993 nr 9 s. 31-32  szczegóły 
1560.wiersz: Piaszczyński Piotr: Oda (Ciebie jednego chcę opiewać...). Kultura [Paryż] 1994 nr 10 s. 46  szczegóły 
  Piechal Marian
    zgon (alfabet autorów)
1561.zgon: Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 156 (zmarł: 8 XII 1989...) szczegóły 
  Pieńczewska Aldona
    wiersze (alfabet tytułów)
1562.wiersz: Pieńczewska Aldona: Antrakt. Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 26  szczegóły 
1563.wiersz: Pieńczewska Aldona: Czas czy zegar. Kultura [Paryż] 1998 nr 4 s. 55  szczegóły 
1564.wiersz: Pieńczewska Aldona: Znaczenie odległości. Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 37-38  szczegóły 
  Pietrkiewicz Jerzy
    wiersze (alfabet tytułów)
1565.wiersz: Pietrkiewicz Jerzy: Do Litwy. Kultura [Paryż] 1993 nr 11 s. 45 (ze wstępem Mieczysława Jackiewicza: Nieznany wiersz Jerzego Pietrkiewi...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1566.artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 6 s. 156-157 (not. o wieczorze poświęconym J. Pietrkiewiczowi pt. Między dwoma lustr...) szczegóły 
1567.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 6 s. 150 (not....) szczegóły 
artykuł: Śmieja Florian, Taborski Bolesław: Inna wersja emigracji. Kultura [Paryż] 2000 nr 10 s. 117-121 (rozmowa Bolesława Taborskiego i Floriana Śmiei nt. konferecji...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1568.wywiad: Kossowska Stefania: "Na szalach losu" (Rozmowa z Jerzym Pietrkiewiczem o jego autobiografii). Kultura [Paryż] 1994 nr 3 s. 145-150 (nt. własnej książki: In the scale of fate. An autobiography. London, N...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1569.kult: Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 219 (not. o nadaniu imienia Jerzego Pietrkiewicza Szkole Podstawowej w rodz...) szczegóły 
  Piętak Piotr
    proza (alfabet tytułów)
1570.proza: Piętak Piotr: Budowanie ruin. Kultura [Paryż] 1991 nr 12 s. 35-41  szczegóły 
1571.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Piętak Piotr: Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 173 (sprost. błędów w druku; list do red....) szczegóły 
  Pigoń Stanisław
1572.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Siewierski Henryk: Dialog ponad przestrzenią. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 133-135  szczegóły 
1573.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Biernacki Andrzej: Szkice do portretu Stanisława Pigonia. Kultura [Paryż] 1994 nr 6 s. 121-126  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1574.tekst paraliteracki: Pigoń Stanisław: Położenie materialne i samopomoc młodzieży akademickiej krakowskiej w okresie tajnego nauczania (1942-1945). Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 136-139 (z komentarzem: Andrzej Biernacki: Trzydziestolecie śmierci Stanisława ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1575.artykuł: Biernacki Andrzej: Trzydziestolecie śmierci Stanisława Pigonia. Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 134-136  szczegóły 
  Pilch Jerzy
1576.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Antoni: O czym pisze Jerzy Pilch?. Kultura [Paryż] 1993 nr 7/8 s. 185-194 (tekst wygłoszony podczas promocji książki; Kraków 15 V 1993...) szczegóły 
  Pinczewska-Gliksman Łucja
    wiersze (alfabet tytułów)
1577.wiersz: Gliksman Łucja: Gare St. Lazare (Pamięci Józefa Czapskiego). Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 39  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1578.artykuł: Żurek Sławomir J.: Głos odchodzącego pokolenia (W 85-tą rocznicę urodzin Łucji Pinczewskiej-Gliksman). Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 126-128  szczegóły 
  Platter Dana
1579.dotyczy innego zapisu:
-sprostowanie: Kultura [Paryż] 1991 nr 3 s. 155 (dot. wydawn....) szczegóły 
  Podgórecki Adam
1580.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Magala Sławomir: Koniec z końcem. Kultura [Paryż] 1995 nr 3 s. 143-150  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1581.zgon: Kultura [Paryż] 1998 nr 9 s. 168 (zmarł: 19 VIII 1998; not....) szczegóły 
  Polanowski Wojciech
    proza (alfabet tytułów)
1582.proza: Polanowski Wojciech: Dzień, który będą wspominać. Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2 s. 31-34  szczegóły 
  Pollakówna Joanna
1583.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: "Wyświetlenie". Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 130-133  szczegóły 
  Pomianowski Jerzy
1584.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Magnetyzm umiaru. Kultura [Paryż] 1995 nr 9 s. 156-160  szczegóły 
1585.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziewanowski Kazimierz: Wizje czasu i historii. Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 117-131  szczegóły 
polemika: Bromke Adam: [List]. Kultura [Paryż] 1998 nr 3 s. 167 (list do red. polemizujący z stwierdzeniami dotyczącymi Adama Bromke w ...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1586.proza: Pomianowski Jerzy: Dwie Rosje. Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2 s. 3-31 (fel....) szczegóły 
1587.proza: Pomianowski Jerzy: Ruski miesiąc. Kultura [Paryż] 1994 nr 7/8 s. 12-25 ([sprost.:] Jerzy Pomianowski: Oświadczenie. Kultura 1994 nr 9 s...) szczegóły 
1588.proza: Pomianowski Jerzy: Ruski miesiąc w Warszawie. Kultura [Paryż] 1995 nr 1/2 s. 3-19 (fel....) szczegóły 
  Poprawa Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
1589.wiersz: Poprawa Adam: 16 listopada 1988, jesień. Kultura [Paryż] 1989 nr 11 s. 35  szczegóły 
  Poray-Biernacki Janusz
    zgon (alfabet autorów)
1590.zgon: Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 158 (zmarł: 6 I 1996; not....) szczegóły 
  Potocka Anna
1591.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kronika] Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 214 (not. o odczycie Henri Rossi'ego pt. "Anna Potocka i jej pamiętniki"; P...) szczegóły 
  Potocki Jan
1592.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Witt Piotr: Wtajemniczenie według Jana Potockiego. Kultura [Paryż] 1989 nr 10 s. 114-128  szczegóły 
1593.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Radrizzani Rene: Kultura [Paryż] 1990 nr 7/8 s. 207-209 (polem. z art. M.E. Żółtowskiej: Rękopis znaleziony w tezie. Kultura...) szczegóły 
artykuł: Żółtowska M.E.: Rękopis znaleziony w tezie. Kultura [Paryż] 1989 nr 11 s. 116-123 (historia pisania utworu, jego edycji i przekładu w XIX i XX w....) szczegóły 
  Prokop Jan
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1594.tekst paraliteracki: Prokop Jan: Czemu jest tak źle, skoro jest tak dobrze?. Kultura [Paryż] 1990 nr 7/8 s. 15-23  szczegóły 
1595.tekst paraliteracki: Prokop Jan: W co się Pan bawi, Panie Prezydencie?. Kultura [Paryż] 1991 nr 5 s. 101-104 (m.in. nt. pierwszych dni prezydentury Lecha Wałęsy...) szczegóły 
1596.tekst paraliteracki: Prokop Jan: W rok po Magdalence. Kultura [Paryż] 1990 nr 4 s. 98-105  szczegóły 
1597.tekst paraliteracki: Prokop Jan: Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 171-172  szczegóły 
  Prorok Leszek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1598.artykuł: Korczak Jerzy: W smudze blasku. Kultura [Paryż] 1989 nr 7/8 s. 190-193  szczegóły 
  Pruszyński Ksawery
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1599.artykuł: Kossowska Stefania: Ksawery. Kultura [Paryż] 1996 nr 9 s. 55-74 (wspomnienie o pisarzu...) szczegóły 
polemika: Berberyusz Ewa: Kultura [Paryż] 1996 nr 12 s. 158 (list do red....) szczegóły 
1600.artykuł: Miłosz Czesław: Ksawery, Jane i inni. Kultura [Paryż] 1989 nr 7/8 s. 11-25 (wspomn....) szczegóły 
nawiązanie: Gaweł Stanisław: Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 167 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Łuczak A.: Kultura [Paryż] 1990 nr 1/2 s. 217-218  szczegóły 
nawiązanie: Machniewicz Jacek K.: Kultura [Paryż] 1990 nr 1/2 s. 215  szczegóły 
nawiązanie: Venulet Jan: Kultura [Paryż] 1989 nr 11 s. 158-159 (list do red.; z odp. Cz. Miłosza...) szczegóły 
  Pruszyński Mieczysław
    wywiady (alfabet autorów)
1601.wywiad: Grzela Remigiusz: Polska jest granicą Wschodu. Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 71-77 (wywiad datowany: Warszawa 4 III 2000...) szczegóły 
  Przybyszewski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1602.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2 s. 218 (nota o zgonie 28 IX 1988 w Danii Zenona Przybyszewskiego Westrup, syna...) szczegóły 
  Przyłuski Bronisław
1603.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Książka o Bronisławie Przyłuskim. Kultura [Paryż] 1997 nr 4 s. 152-154  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1604.artykuł: Ciołkoszowa Lidia, Giedroyc Jerzy, Herling-Grudziński Gustaw, Kossowska Stefania: W obronie śp. Bronisława Przyłuskiego. Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 192  szczegóły 
polemika: Bednarczyk Czesław: Do Redaktora miesięcznika "Kultura" Pana Doktora Jerzego Giedroycia. Kultura [Paryż] 1992 nr 3 s. 165 (list do red....) szczegóły 
  Puzyna Konstanty
    zgon (alfabet autorów)
1605.zgon: Kultura [Paryż] 1989 nr 10 s. 150 (zmarł: 28 VIII 1989; not....) szczegóły 
  Pużak Kazimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1606.artykuł: [Giedroyc Jerzy] REDAKTOR: Notatki Redaktora. Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2 s. 156-157 (nt. wystąpienia emigracyjnych socjalistów przeciwko przyznaniu K. Puża...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Raczyński Edward (1891-1993)
    zgon (alfabet autorów)
1607.zgon: Ciołkoszowa Lidia: Edward Raczyński (Ci, co odeszli). Kultura [Paryż] 1993 nr 9 s. 133-138 (zmarł: 1993...) szczegóły 
  Rakowski Mieczysław Franciszek
1608.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ziemięcka Zofia: Czytając prasę. Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s. 69-73 (polem. z rec. Adama Michnika druk. Gazeta Wyborcza 1991 nr z 16...) szczegóły 
  Raszewski Zbigniew
1609.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Węgrzyniak Rafał: "Raptularz" Zbigniewa Raszewskiego. Kultura [Paryż] 1996 nr 6 s. 144-148  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1610.zgon: Dobosz Andrzej: O Zbigniewie Raszewskim (5 IV 1925 - 7 VIII 1992). Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 145-153 (zmarł: 7 VIII 1992; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
1611.zgon: Kultura [Paryż] 1992 nr 9 s. 167 (zmarł: 7 VIII 1992; not....) szczegóły 
  Ratajczak Józef
    wiersze (alfabet tytułów)
1612.wiersz: Ratajczak Józef: Pochód (Dla J.M.). Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 43  szczegóły 
  Rawicz Piotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1613.artykuł: Katz Hewetson Janina: Piotr Rawicz, pisarz zapomniany. Kultura [Paryż] 1990 nr 3 s. 125-133  szczegóły 
1614.artykuł: Romanowiczowa Zofia: Czy istnieje życie pozagrobowe (O Piotrze Rawiczu). Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 25-38  szczegóły 
  Reszczyńska-Stypińska Marta
    zgon (alfabet autorów)
1615.zgon: Kultura [Paryż] 1995 nr 10 s. 155 (w londynie...) szczegóły 
  Robowski Andrzej
    proza (alfabet tytułów)
1616.proza: Robowski Andrzej: Trzy kraje - trzy światy. Kultura [Paryż] 1995 nr 11 s. 122-124 (ze wstępem: M.P.: Polska na Montmartre (W pierwszą rocznicę śmierci A...) szczegóły 
  Rodziewiczówna Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1617.artykuł: Miłosz Czesław: Rodziewiczówna. Kultura [Paryż] 1991 nr 3 s. 3-30  szczegóły 
polemika: Siemaszko Zbigniew S.: Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 157 (list do red....) szczegóły 
polemika: Siemaszko Z.S.: Kultura [Paryż] 1991 nr 11 s. 157 (list do red....) szczegóły 
  Rogalski Aleksander
    zgon (alfabet autorów)
1618.zgon: Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 213 (zmarł: 7 V 1996; not....) szczegóły 
  Romanowiczowa Zofia
1619.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kossowska Stefania: "Ruchome schody". Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 143-145  szczegóły 
  Rostworowski Marek
    zgon (alfabet autorów)
1620.zgon: Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 214 (zmarł: 24 V 1996; not....) szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
1621.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Skrendo Andrzej: "Żebracze treny" Tadeusza Różewicza. Kultura [Paryż] 2000 nr 3 s. 146-152  szczegóły 
1622.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szaruga Leszek: Recycling - metamorfozy. Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 181-189  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1623.artykuł: Czerniawski Adam: Życie bez poezji jest niemożliwe.... Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 118-126  szczegóły 
1624.artykuł: Jastrun Tomasz: Między wierszami (2). Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 170-175 (m.in. o wieczorze autorskim T. Różewicza w czasie Międzynarodowych Tar...) szczegóły 
1625.artykuł: Kultura [Paryż] 1996 nr 4 s. 156 (not. o wieczorze autorskim w Rzeszowie 16 III 1996; org. Stowarzyszeni...) szczegóły 
1626.artykuł: Szaruga Leszek: Fenomen Różewicza. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 139-142 (nt. poezji...) szczegóły 
  Rudiuk Maria Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
1627.wiersz: Rudiuk Maria Magdalena: Przekraczając. Kultura [Paryż] 1992 nr 4 s. 35-36  szczegóły 
  Rudnicki Adolf
    zgon (alfabet autorów)
1628.zgon: Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 147 (zmarł: 14 XI 1990...) szczegóły 
  Rudnicki Janusz
1629.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Odojewski Włodzimierz: Obym się mylił!. Kultura [Paryż] 1993 nr 4 s. 135-138  szczegóły 
polemika: Szanowny Panie Włodzimierzu. Kultura [Paryż] 1993 nr 6 s. 157-158 (list do red.; z odp. Włodzimierza Odojewskiego...) szczegóły 
  Rudzki Marek
    proza (alfabet tytułów)
1630.proza: Rudzki Marek: Przygoda na Starym Mieście. Kultura [Paryż] 2000 nr 10 s. 173-175  szczegóły 
  Rutkowski Krzysztof
1631.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 156 (not. o promocji książki w Instytucie Polskim w Paryżu; 24 XI 1998...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1632.artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 7/8 s. 211 (not. o wieczorze literackim w Instytucie Polskim w Paryżu z okazji wyd...) szczegóły 
  Ryszka Franciszek
    zgon (alfabet autorów)
1633.zgon: Kultura [Paryż] 1998 nr 5 s. 153 (zmarł: 31 III 1998; not....) szczegóły 
  Rżany Rafał
    wiersze (alfabet tytułów)
1634.wiersz: Rżany Rafał: Granat. Kultura [Paryż] 1997 nr 1/2 s. 57-58  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Saloni Stanisława
    wiersze (alfabet tytułów)
1635.wiersz: Saloni Stanisława: 1939 (Na powierzchni dnia...). Kultura [Paryż] 1994 nr 7/8 s. 56  szczegóły 
  Saloni Zygmunt
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1636.tekst paraliteracki: Saloni Zygmunt: Jestem na żołdzie imperialistów. Kultura [Paryż] 1989 nr 7/8 s. 145-150  szczegóły 
  Sandauer Artur
    zgon (alfabet autorów)
1637.zgon: Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 158 (not....) szczegóły 
  Scharf Rafael F.
1638.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kultura [Paryż] 1997 nr 3 s. 166 (not. o promocji książki, którą przedstawił Leszek Kołakowski w Instytu...) szczegóły 
  Schulz Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1639.artykuł: Schreyer Alfred, Schwartz Abraham: Uczniowie Schulza. Kultura [Paryż] 1993 nr 4 s. 31-44 (wyw. z uczniami pisarza z gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Drohobyc...) szczegóły 
1640.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2 s. 217 (not.; także o odczycie Janusza Odrowąża-Pieniążka o B. Schulzu, wygłos...) szczegóły 
1641.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 150 (not....) szczegóły 
  Siembieda Maciej
    proza (alfabet tytułów)
1642.proza: Siembieda Maciej: Krew i żółć. Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 62-66  szczegóły 
  Sienkiewicz Henryk
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1643.tekst paraliteracki: Sienkiewicz Henryk: Behold Our Poland [Patrzcie na naszą Polskę! (Napisał Henryk Sienkiewicz autor "Quo Vadis")]. Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 120-125 (ostatni tekst Henryka Sienkiewicza wydrukowany w American Red Cross...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1644.artykuł: Kęszycka-Schnaydeowa Felicja: Pogrzeb Henryka Sienkiewicza. Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 126-129 (pierwodruk wspomnienia ; z notą podp. J.R.K. właśc. Jerzy R. Krzyżanow...) szczegóły 
1645.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Ostatni apel Sienkiewicza. Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 118-120  szczegóły 
1646.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: Powieści pięciu pań. Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 134  szczegóły 
  Siewierski Jerzy
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1647.tekst paraliteracki: Siewierski Jerzy: Wspomnienie o profesorze Agostinho da Silva. Kultura [Paryż] 1994 nr 11 s. 120-123  szczegóły 
  Skalmowski Wojciech
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1648.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2 s. 169-170 (sylwetka w związku z przyznaniem przez red. Kultury (Paryż) Nag...) szczegóły 
  Skórzyński Piotr
    proza (alfabet tytułów)
1649.proza: Skórzyński Piotr: Varsovie, ma vie. Kultura [Paryż] 1996 nr 4 s. 91-94  szczegóły 
  Skrzyposzek Christian
    zgon (alfabet autorów)
1650.zgon: Stach Andrzej: O Christianie Skrzyposzku. Kultura [Paryż] 1999 nr 7/8 s. 196 (zmarł: 10 V 1999; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Skwarnicki Marek
1651.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Slowo i ciało. Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 101  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1652.proza: Skwarnicki Marek: Kronika rodzinna. Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 49-70  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1653.tekst paraliteracki: Skwarnicki Marek: Nacjonalizm chrześcijański w Trzeciej Rzeczypospolitej. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 214-217 (rec....) szczegóły 
  Slaska Ewa Maria
    proza (alfabet tytułów)
1654.proza: Bogucka-Slaska Ewa Maria: Odwiedziny. Sen. Kultura [Paryż] 1989 nr 9 s. 25-30  szczegóły 
  Słobodnik Włodzimierz
    zgon (alfabet autorów)
1655.zgon: Kultura [Paryż] 1991 nr 9 s. 161 (zmarł: 10 VII 1991; not....) szczegóły 
  Słomczyński Maciej
    zgon (alfabet autorów)
1656.zgon: Kultura [Paryż] 1998 nr 4 s. 155 (zmarł: 27 III 1998; not....) szczegóły 
  Słomianowski Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
1657.wiersz: Słomianowski Andrzej: Początek. Kultura [Paryż] 1995 nr 7/8 s. 96-97 (ze wstępem: Andrzej Słomianowski: Warsztat liryczny Auschwitz, s. 91-9...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1658.proza: Słomianowski Andrzej: Genesis (Józefowi Baranowi). Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 36-37  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    wiersze (alfabet tytułów)
1659.wiersz: Słowacki Juliusz: Pan Tadeusz (Fragmenty dalszego ciągu eposu). Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 120-124  szczegóły 
1660.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kultura [Paryż] 1999 nr 5 s. 150 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
1661.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: [Kronika] Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 214 (not....) szczegóły 
  Słucki Arnold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1662.artykuł: Żurek Sławomir J.: Szagalewa ostatni spadkobierca (W 25 rocznicę śmierci Arnolda Słuckiego). Kultura [Paryż] 1997 nr 5 s. 135-138  szczegóły 
nawiązanie: Nowotarska Róża: Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 221-222 (list do red....) szczegóły 
  Smolka Iwona
1663.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: Powieści pięciu pań. Kultura [Paryż] 1997 nr 6 s. 128-134  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: "I co z tego, że to prawda?". Kultura [Paryż] 1996 nr 9 s. 147-150  szczegóły 
  Socha-Lisowska Teresa
1664.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Cracoviana poetica. Kultura [Paryż] 1996 nr 6 s. 148-151  szczegóły 
  Sochoń Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
1665.wiersz: Sochoń Jan: Gdy noc opada.... Kultura [Paryż] 1989 nr 11 s. 36  szczegóły 
1666.wiersz: Sochoń Jan: Jestem księdzem, to znaczy?.... Kultura [Paryż] 1989 nr 11 s. 36  szczegóły 
1667.wiersz: Sochoń Jan: Krew. Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 41  szczegóły 
1668.wiersz: Sochoń Jan: Siła (Teresie). Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 38  szczegóły 
1669.wiersz: Sochoń Jan: Zrozum. Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 41  szczegóły 
  Sokołowski Mirosław
1670.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Rogatko Bogdan: Pusta noc. Kultura [Paryż] 1989 nr 12 s. 137-140  szczegóły 
  Sokopp Edward Mariusz
1671.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zamorski Kazimierz: W przyjacielskim klimacie. Kultura [Paryż] 1997 nr 10 s. 134-143  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1672.zgon: Kultura [Paryż] 1999 nr 12 s. 156 (zmarł: 22 X 1999; not....) szczegóły 
  Sokorski Włodzimierz
    zgon (alfabet autorów)
1673.zgon: Komar Michał: Włodzimierz Sokorski. Kultura [Paryż] 1999 nr 7/8 s. 192-195 (wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Sonnenberg Ewa
    wiersze (alfabet tytułów)
1674.wiersz: Sonnenberg Ewa: Salon biedy. Kultura [Paryż] 1994 nr 3 s. 71  szczegóły 
1675.wiersz: Sonnenberg Ewa: Wyrok. Kultura [Paryż] 1994 nr 3 s. 70-71  szczegóły 
  Stabro Stanisław
1676.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Cracoviana poetica. Kultura [Paryż] 1996 nr 6 s. 148-151  szczegóły 
  Stachura Edward
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1677.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Edward Stachura - łagodny buntownik. Kultura [Paryż] 1994 nr 7/8 s. 190-192  szczegóły 
  Staff Leopold
1678.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jackiewicz Mieczysław: Norwid - Staff - Leśmian po białorusku. Kultura [Paryż] 1994 nr 10 s. 96-99  szczegóły 
  Stanisławska-Birnberg Margo
1679.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grot-Kwaśniewski Jerzy: Z ogniem wziętym od Prometeusza. Kultura [Paryż] 2000 nr 10 s. 223-226  szczegóły 
  Stawiński Jerzy Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1680.artykuł: Nagrody. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 199 (not. o przyznaniu nagrody specjalnej z okazji 80-lecia ZAiKS...) szczegóły 
  Stempowski Jerzy
1681.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Nieznane utwory znanego (?) autora. Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 120-123  szczegóły 
sprostowanie: Timoszewicz Jerzy: Kultura [Paryż] 1997 nr 3 s. 172-174 (list do red....) szczegóły 
1682.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Schlott Wolfgang: "Księgozbiór przemytników" Jerzego Stempowskiego. Kultura [Paryż] 1998 nr 5 s. 137-138  szczegóły 
1683.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zieliński Jan: Listy odśrodkowe. Kultura [Paryż] 2000 nr 6 s. 144-147  szczegóły 
1684.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Stempowski i teatr. Kultura [Paryż] 2000 nr 5 s. 144-148  szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
1685.listy: Stempowski Jerzy: [List]. Kultura [Paryż] 1998 nr 4 s. 148-149 (do Wacława Lednickiego z 22 I 1932; z komentarzem Jerzego Timoszewicza...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1686.artykuł: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Los archiwum Jerzego Stempowskiego. Kultura [Paryż] 1997 nr 3 s. 104-106 (nt. zbioru korespondencji Jerzego Stempowskiego wystawiongo na aukcji ...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1687.kult: Kultura [Paryż] 1994 nr 11 s. 154 (not. o złożeniu urny z prochami pisarza do grobu rodzinnego na cmentar...) szczegóły 
  Stempowski Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
1688.proza: Stempowski Stanislaw: Śmierć Agawy. Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 24-26 (z notą Juliusza W. Gomulickiego...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1689.artykuł: Gomulicki Juliusz Wiktor: Trzy spotkania (Wspomnienie o Stanisławie Stempowskim). Kultura [Paryż] 1993 nr 10 s. 12-26  szczegóły 
  Strońska Anna
1690.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: [Giedroyc Jerzy] REDAKTOR: Notatki Redaktora. Kultura [Paryż] 1999 nr 4 s. 110 (nota...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1691.proza: Strońska Anna: Dopóki milczy Ukraina. Kultura [Paryż] 1998 nr 5 s. 3-24 (rep....) szczegóły 
1692.proza: Strońska Anna: Nad Smotrycz, za Zbrucz. Kultura [Paryż] 1996 nr 12 s. 16-29 (rep....) szczegóły 
1693.proza: Strońska Anna: Pierwszy zjazd w Przemyślu. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 67-77 (reportaż...) szczegóły 
1694.proza: Strońska Anna: Pod tryzubem. Kultura [Paryż] 1998 nr 6 s. 95-110 (reportaż z Ukrainy...) szczegóły 
1695.proza: Strońska Anna: "Rozbierz się i dokazuj". Kultura [Paryż] 1999 nr 7/8 s. 39-56 (rep. z Litwy...) szczegóły 
1696.proza: Strońska Anna: Wilno: coraz dalej. Kultura [Paryż] 2000 nr 10 s. 176-193 (rep....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1697.tekst paraliteracki: Strońska Anna: [List]. Kultura [Paryż] 1997 nr 7/8 s. 222-223 (do redakcji Kultury o braku środków finansowych na zbieranie ma...) szczegóły 
1698.tekst paraliteracki: Strońska Anna: Tłumokracja. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 12-19  szczegóły 
1699.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Ćwiakowska Anna: [List]. Kultura [Paryż] 1998 nr 9 s. 173 (do redakcji; z odpowiedzią Anny Strońskiej; s. 174...) szczegóły 
polemika: Holcman Felicja, Holcman Władysław: [List]. Kultura [Paryż] 1998 nr 9 s. 173-174 (