PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Studia Historyczne
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Metodologia badań literackich
1.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dużyk Józef: Studia Historyczne 1989 z. 4 s. 656-659  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Caban Wiesław: Studia Historyczne 1991 z. 4 s. 653-657  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Michalska-Bracha Lidia: W sprawie syntezy dziejów historiografii polskiej. Na marginesie pracy A.F. Grabskiego "Zarys historii historiografii polskiej". Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2000, ss. 278. Studia Historyczne 2001 nr 3 s. 507-516  szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pilarczyk Krzysztof: Studia Historyczne 2002 z. 3/4 s. 340-344  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Siwek Andrzej: Spory o jezuitów w polskiej historiografii 1795-1918. Studia Historyczne 1991 z. 4 s. 551-568  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Drabina Jan: Studia Historyczne 1998 z. 4 s. 605-606 (rec. ks.: Die Anfaenge des Schrifttums in Oberschlesien bis zum Fruehh...) szczegóły 
7.artykuł: Rajman Jerzy: Utrata władzy przez książąt wrocławskich nad ziemią raciborską i opolską na przełomie XII i XIII wieku. Studia Historyczne 1998 z. 3 s. 325-340 (w świetle "Kroniki polskiej" Wincentego Kadłubka i "Kroniki wielkopols...) szczegóły 
8.artykuł: Smołucha Janusz: Między Warną a Mohaczem. Zagrożenie tureckie w Polsce w świetle wybranych traktatów. Studia Historyczne 1995 z. 4 s. 459-478 (dot. aut.: Jakub z Dębna, Jan Łaski, Filip Kallimach, Konstanty z Ostr...) szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dobosz Józef: III ogólnopolska sesja naukowa poświęcona dziejom, kulturze artystycznej i umysłowej cystersów w Polsce (Poznań 27-30 IX 1993). Studia Historyczne 1994 z. 3 s. 447-449 (spraw....) szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Prokop Krzysztof Rafał: "Felix saeculum Cracoviae - Krakowscy święci XV wieku" - sesja naukowa (Kraków, 24 IV 1997). Studia Historyczne 1998 z. 1 s. 139-140  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
11.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chomicki Grzegorz: "Wojny i niepokoje czasów saskich" - IV olsztyńska konferencja z cyklu "Między barokiem a oświeceniem" (Olsztynek, 6-8 IX 2000). Studia Historyczne 2001 z. 1 s.174-178 (sprawozdanie...) szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Drygała Maciej: Sprawozdanie z konferencji naukowej "Powstanie kościuszkowskie i jego naczelnik w świetle dawnych i nowszych badań (Kraków-Wrocław, 28-30 III 1994). Studia Historyczne 1994 z. 4 s. 581-583  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Caban Wiesław: Studia Historyczne 2002 Z. 1 s. 106-108  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Nowak Andrzej: Jak rozbić rosyjskie imperium? Koncepcje polityczne i fantazje kręgu Adama Czartoryskiego 1832-1947. Studia Historyczne 1990 z. 2 s. 197-223  szczegóły 
15.artykuł: Żurek Piotr: Kontakty biskupa Strossmayera z polską emigracją w Paryżu w 1867 roku. Studia Historyczne 2002 z. 3/4 s. 275-287 (nt. kontaktów Josipa Juraja Strossmayera m.in. z Zygmuntem Miłkowskim ...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lesiakowski Krzysztof: Studia Historyczne 1997 z. 1 s. 292-294  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
17.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bieńkowski Wiesław: Dokumentacja biblio-biograficzna dziejów kultury Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w XIX i XX w.. Studia Historyczne 1992 z. 4 s. 567-572 (dot. t. 1-4...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Dąbrowski Janusz: Wykaz diariuszy sejmowych (1649-1668) z okresu panowania Jana II Kazimierza Wazy. Studia Historyczne 1996 z. 3 s. 373-393  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pilch Andrzej: Studia Historyczne 2000 z. 4 s. 727-728  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grzywacz Andrzej: Studia Historyczne 1998 z. 2 s. 298-300  szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Homola-Skąpska Irena: Wspomnienie o Emanuelu Rostworowskim jako redaktorze "Polskiego słownika biograficznego". Studia Historyczne 1995 z. 2 s. 273-278  szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kliś Andrzej, Marmon Wacław: Studia Historyczne 1998 z. 1 s. 134-137  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Bieńkowski Wiesław: Inteligencja galicyjska w dobie autonomicznej w tomach XXX i XXXI "Polskiego Słownika Biograficznego". Studia Historyczne 1990 z. 3/4 s. 503-514  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bieńkowski Wiesław: Studia Historyczne 1991 z. 2 s. 326-327  szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sokół Zofia: Studia Historyczne 1996 z. 2 s. 270-272  szczegóły 
26.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Chomicki Grzegorz: Studia Historyczne 1993 z. 2 s. 252-255  szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gruca Anna: "Krakus" (1891-1895) - konserwatywne pismo dla ludu. Studia Historyczne 1991 z. 2 s. 229-244  szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokół Zofia: Studia Historyczne 1993 z. 4 s. 545-547  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Jakubek Mariusz: Prasa krakowska z lat 1867-1918. (Stydium statystyczne). Studia Historyczne 1997 z. 1 s. 45-59  szczegóły 
30.artykuł: Toczek Alfred: Kraków na polityczno-prasowej mapie Polski w latach 1918-1926. Studia Historyczne 1992 z. 3 s. 363-384  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokół Zofia: "Wieści", konspiracyjne pismo podokręgu rzeszowskiego "Rocha" i BCh (1940-1944). Studia Historyczne 1989 z. 4 s. 579-595  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
32.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzoza Czesław: Studia Historyczne 1999 z. 3 s. 462-464 (nt. profilu pisma...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Pilch Andrzej: Pięćdziesiąt lat powojennych periodyków polskich w Austrii (1945-1995). Studia Historyczne 1998 z. 1 s. 59-74  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Węgry (kontakty z zagranicą)
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Frazik Wojciech: Uroczysta promocja księgi dla upamiętnienia profesora Wacława Felczaka (Kraków, 27 I 1998 r.). Studia Historyczne 1998 z. 3 s. 471-473  szczegóły 
35.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sroka Stanisław A.: Międzynarodowa konferencja naukowa: "Polska i Węgry w kulturze i cywilizacji europejskiej" (Kraków, 25-28 IV 1996). Studia Historyczne 1996 z. 3 s. 428-429  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Kowalczyk Jacek: Nastroje społeczne w ZSRR 1941-1942 (W świetle literatury pamiętnikarskiej). Studia Historyczne 1997 z. 3 s. 375-396  szczegóły 
37.artykuł: Oettingen Urszula: Dwory na szlaku działań grupy Józefa Piłsudskiego w 1914 roku w Królestwie Polskim w świetle źródeł pamiętnikarskich. Studia Historyczne 2002 z. 2 s. 163-178 (obrazy dworu w wspomnieniach i pamiętnikach m.in. autorów: Emanuel Ma...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Galicja (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Grodziski Stanisław: Dwa obrazy Galicji (Uwagi na marginesie pracy Aloisa Woldana "Der Oesterreich-Mythos in der polnischen Literatur). Studia Historyczne 1997 z. 2 s. 267-274 (wyd.: Wien-Koeln-Weimar 1996...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Lencznarowicz Jan: "Całej Europy monarchów kart granie" (Polityka europejska w świetle przekazów satyrycznych doby saskiej 1696-ok. 1740). Studia Historyczne 1989 z. 1 s. 17-32 (dot. satyrycznych utworów w sylwach szlacheckich...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
40.artykuł: Kaczmarczyk Janusz: Bohdan Chmielnicki - szatan czy mesjasz?. Studia Historyczne 1991 z. 3 s. 368-384 (postać Bohdana Chmielnickiego i wznieconego przez niego powstania w hi...) szczegóły 
41.artykuł: Niedziela Rafał: Wojewoda krakowski Teodor Lubomirski w świetle satyry okresu bezkrólewia po zgonie Augusta II (1733-1734). Studia Historyczne 2001 z. 3 s. 387-404 (dot. utworów anonimowych...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
42.recenzja: Piech Zenon: Studia Historyczne 1991 z. 2 s. 319-323  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Historia (wydawnictwa)
43.recenzja: Sokół Zofia: Studia Historyczne 1991 z. 4 s. 657-660  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Niezależny ruch wydawniczy
44.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Bieńkowski Wiesław: Studia Historyczne 1997 z. 1 s. 287-290  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pilch Andrzej: Studia Historyczne 2002 z. 2 s. 234-236  szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kliś Andrzej: Studia Historyczne 1996 z. 1 s. 135-136  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Bieńkowski Wiesław: Uniwersytet Jagielloński w latach 1870-1914 i jego kontakty z nauką austriacką. Studia Historyczne 1990 z. 2 s. 225-234 (dot. m.in. kontaktów filologów...) szczegóły 
48.artykuł: Rederowa Danuta: Ze studiów nad Towarzystwem Naukowym Krakowskim. Przełom w 1856 roku. Studia Historyczne 1995 z. 4 s. 505-518  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Wojna 1939-1945 (organizacja nauki o literaturze)
49.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Paczyńska Irena: Czy udana próba opisu uwięzienia i uwolnienie krakowskich uczonych?. Studia Historyczne 2000 z. 1 s. 169-181  szczegóły 
polemika: Pierzchała Henryk: Replika na artykuł recenzyjny Ireny Paczyńskiej "Czy udana próba uwięzienia i uwolnienia krakowskich uczonych?". Studia Historyczne 2001 z. 4 s. 689-697  szczegóły 
polemika: Paczyńska Irena: Odpowiedź na replikę prof. Henryka Pierzchały. Studia Historyczne 2001 z. 4 s. 699-706  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Towarzystwa naukowe (organizacja nauki o literaturze, nauka polska za granicą) / Towarzystwo Kultury Polskiej we Lwowie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: Kramarz Henryka: Powstanie Towarzystwa Kultury Polskiej we Lwowie (Lwów, 3 XII 1988). Studia Historyczne 1992 z. 3 s. 441-442 (spraw....) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
51.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ryś Jan: Studia Historyczne 1999 z. 2 s. 305-307  szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ożóg Krzysztof: Studia Historyczne 1995 z. 4 s. 585-588  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Dydaktyka literatury polskiej za granicą
53.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pasternak Andrzej: Studia Historyczne 1995 z. 3 s. 445-446  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
54.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gorzelik Jerzy: Studia Historyczne 1998 z. 2 s. 291-293  szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Baczkowski Krzysztof: Studia Historyczne 1991 z. 3 s. 493-495  szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nagel Przemysław: Studia Historyczne 2003 z. 3/4 s. 436-438  szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nieć Mateusz: Poznański Czerwiec 1956. Studia Historyczne 1992 z. 3 s. 421-429  szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Perłakowski Adam: Studia Historyczne 1998 z. 4 s. 607-608  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ożóg Krzysztof: "Dopełnienie szamotulskie" - studium źródłoznawcze. Studia Historyczne 1992 z. 2 s. 143-152 (ze zbiorów Bibl. Narodowej, sygn. 8006...) szczegóły 
60.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Grzesik Ryszard: Przebieg granicy polsko-węgierskiej we wczesnym średniowieczu w świetle "Kroniki węgiersko-polskiej". Studia Historyczne 1998 z. 2 s. 147-166  szczegóły 
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Drelicharz Wojciech: Wstęp do studium źródłoznawczego "Rocznika Sędziwoja". Studia Historyczne 1992 z. 3 s. 291-306  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - A
  Anczarski Józef
62.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zapalec Anna: Studia Historyczne 1999 z. 4 s. 623-625  szczegóły 
  Augustyński Zygmunt
63.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Stępka Stanisław: Studia Historyczne 1991 z. 3 s. 505-508  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bieńkowski Wiesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
64.artykuł: Ziemski Franciszek: Uczony-pedagog-człowiek. Czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesiąta rocznica urodzin prof. dr. hab. Wiesława Bieńkowskiego. Studia Historyczne 1997 z. 2 s. 245-253  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
65.zgon: Buszko Józef: Prof. dr hab. Wiesław Bieńkowski (1926-1999). Studia Historyczne 2000 z. 1 s. 210-211 (zmarł: 1999; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Charkiewicz Juwenalis
66.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Taracha Cezary: Diariusz podróży hiszpańskiej księdza Juwenalisa Charkiewicza z 1768 roku. W związku z książką Bogdana Roka, "Diariusz podróży hiszpańskiej". Studia Historyczne 2000 z. 3 s. 521-532  szczegóły 
  Czartoryski Adam Jerzy
67.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pezda Janusz: Studia Historyczne 1992 z. 4 s. 578-579  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Długosz Jan (1415-1480)
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dymmel Piotr: W sprawie warsztatu edytorskiego dawnych wydań "Roczników" Jana Długosza. Studia Historyczne 1991 z. 3 s. 349-368  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Feldman Wilhelm
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Kopff-Muszyńska Katarzyna: Początki kariery publicystycznej Wilhelma Feldmana - okres "Ojczyzny" lwowskiej (1881-1892). Studia Historyczne 1996 z. 4 s. 474-491  szczegóły 
  Fredro Andrzej Maksymilian
    proza (alfabet tytułów)
70.proza: Fredro Andrzej Maksymilian: Rachunek opieki przez Jaśnie Wielmożnego JMci pana Andrzeja Maksymiliana z Pleszewic Fredra kasztelana lwowskiego, spisany względem pana Stanisława Fredra syna niebosczyka jm. pana Walentego Fredra podczaszego bełskiego w opiece jm. pana lwowskiego zostającego. Studia Historyczne 2002 z. 1 s. 73-78 (wyd. przypisy i wstęp: Kazimierz Przyboś: Andrzeja Maksymiliana Fredry...) szczegóły 
  Frycz Modrzewski Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Rosicka Janina: Odrodzenie Rzeczypospolitej według Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Studia Historyczne 1990 z. 2 s. 183-195  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gizewiusz Gustaw
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
72.artykuł: Jasiński Janusz: Czy Gustaw Gizewiusz należał do polskiego spisku powstańczego na przełomie 1845/1846 roku?. Studia Historyczne 1991 z. 2 s. 307-310  szczegóły 
  Grzybowski Stefan
73.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grodziski Stanisław: Sto lat Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego we wspomnieniach. Studia Historyczne 2001 z. 2 s. 289-300  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Haur Jakub Kazimierz
74.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kiper Jolanta: Studia Historyczne 2001 z. 3 s. 524-526  szczegóły 
  Herbaczewski Józef Albin
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
75.tekst paraliteracki: Herbaczewski Józef Albin: Kowieńskie listy Józefa Albina Herbaczewskiego. Studia Historyczne 1991 z. 3 s. 459-472 (do Jana Michała Rozwadowskiego (z 1924), Władysława Semkowicza (2 z l....) szczegóły 
  Hoszowski Nereusz
76.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pol Adam: Wokół rymowanego dialogu Wincentego Pola z Nereuszem Hoszowskim. Przyczynek biograficzny na kanwie nieznanych wierszy z okresu Wiosny Ludów. Studia Historyczne 1991 z. 1 s. 115-123 (dot. także utworu Wincentego Pola "Do imiennika N[ereusza] H[oszowskie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jan III Sobieski *
77.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Popiołek Bożena: Studia Historyczne 1993 z. 4 s. 535-536  szczegóły 
  Jeske-Choiński Teodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
78.artykuł: Śliwa Michał: Ksenofobie żydowskie Teodora Jeske-Choińskiego. Studia Historyczne 1994 z. 2 s. 179-190 (dot. publicystyki społ. pisarza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kadłubek Wincenty
79.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Prokop Krzysztof R.: "Mistrz Wincenty Kadłubek - człowiek i dzieło" - sesja naukowa (Kraków, 10 III 2000). Studia Historyczne 2000 z. 3 s. 547-548 (sprawozdanie...) szczegóły 
  Kamiński Adam (1905-1981)
80.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grodziski Stanisław: Studia Historyczne 2002 z. 2 s. 238-239  szczegóły 
  Kętrzyński Wojciech (1838-1918)
81.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dużyk Józef: Studia Historyczne 1991 z. 3 s. 509-511 (spraw....) szczegóły 
  Kolberg Oskar
    listy (alfabet tytułów)
82.listy: Kolberg Oskar: [List]. Studia Historyczne 1989 z. 2 s. 300-302 (do Józefa Majera (z 1868)...) szczegóły 
83.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gruca Anna: Dzieje pierwszej edycji "Ludu" Oskara Kolberga. Studia Historyczne 1989 z. 2 s. 295-302  szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
84.artykuł: Miedziński Ziemowit: Organicystyczna koncepcja historii Zygmunta Krasińskiego. Studia Historyczne 1993 z. 3 s. 313-326  szczegóły 
  Kromer Marcin
    kult (alfabet autorów)
85.kult: Ziemski Franciszek: Obchody czterechsetlecia śmierci Marcina Kromera (Biecz, 25 IX 1989). Studia Historyczne 1992 z. 4 s. 583-584 (spraw. z cyklu rocznicowych imprez...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lasocki Mikołaj
    proza (alfabet tytułów)
86.proza: Lasocki Mikołaj: [Collactio facta per Ambassiatorem Regis Poloniae]. Studia Historyczne 1992 z. 2 s. 245-251 (ze zbiorów Bibl. Narodowej w Paryżu, rkps 1448; wyd. i koment.: Katarz...) szczegóły 
  Lelewel Joachim
87.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Marmon Grażyna: Studia Historyczne 1994 z. 4 s. 575-577  szczegóły 
  Leszczyński Rafał
88.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gliwa Andrzej: Studia Historyczne 2001 z. 1 s. 159-161  szczegóły 
  Lewański Ryszard Kazimierz
    zgon (alfabet autorów)
89.zgon: Quirini-Popławska Danuta: Ryszard Kazimierz Lewański (1918-1996). Studia Historyczne 1997 z. 2 s. 306-309 (zmarł: 30 V 1996; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łaski Jan (1499-1560)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Urban Wacław: Związki Jana Łaskiego Młodszego z Małopolską. Studia Historyczne 2000 z. 2 s. 327-330  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pol Wincenty
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pol Adam: Wokół rymowanego dialogu Wincentego Pola z Nereuszem Hoszowskim. Przyczynek biograficzny na kanwie nieznanych wierszy z okresu Wiosny Ludów. Studia Historyczne 1991 z. 1 s. 115-123 (dot. także utworu Nereusza Hoszowskiego "Odpowiedź Nereusza Polowi"...) szczegóły 
  Popławski Jan Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
92.artykuł: Maj Ewa: Nowoczesny patriotyzm Jana Ludwika Popławskiego. Studia Historyczne 1991 z. 3 s. 404-413  szczegóły 
  Potocki Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
93.artykuł: Janeczek Zdzisław: Zmagania Ignacego Potockiego z opozycją prorosyjską po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Studia Historyczne 1994 z. 1 s. 39-54  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rzewuski Henryk
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
94.artykuł: Ustrzycki Mirosław: Studium postaw ziemian polskich na kresach w XIX w. - przypadek rodziny Rzewuskich (gałąź na Pohrebyszczu). Studia Historyczne 2001 z. 2 s.215-233 (m.in. nt. życia i twórczości Henryka Rzewuskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sczaniecki Kazimierz
95.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Caban Wiesław: Studia Historyczne 1996 z. 3 s. 418-419  szczegóły 
  Szujski Józef
96.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Dziadzio Andrzej: Studia Historyczne 1989 z. 2 s. 311-321  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
97.artykuł: Dużyk Józef: Studia Historyczne 1989 z. 3 s. 467-473  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zdziechowski Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
98.artykuł: Opacki Zbigniew: Marian Zdziechowski w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1894-1914. Studia Historyczne 1995 z. 3 s. 365-379  szczegóły 
  Zoll Fryderyk
99.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Grodziski Stanisław: Sto lat Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego we wspomnieniach. Studia Historyczne 2001 z. 2 s. 289-300  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
100.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Francić Mirosław: Studia Historyczne 1996 z. 4 s. 578-581  szczegóły 
101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Smołucha Janusz: Międzynarodowa konferencja: "Stowarzyszenia humanistyczne w XV i XVI wieku" (Kraków, 15-19 V 1996). Studia Historyczne 1996 z. 3 s. 430-431  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kowalska Zofia: Międzynarodowe sympozjum historyczne "Żydzi na tle ich średniowiecznego otoczenia" (Wiedeń 25-29 X 1988). Studia Historyczne 1992 z. 1 s. 135-140 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Churchill Winston Leonard Spencer
103.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Serwatka Tomasz: Studia Historyczne 1999 z. 2 s. 318-320  szczegóły 
104.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Serwatka Tomasz: Studia Historyczne 1999 z. 2 s. 318-320  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Chelcicky Petr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
105.artykuł: Iwańczak Wojciech: Między pacyfizmem i anarchią - nauka o społeczeństwie Piotra Chelcickiego. Studia Historyczne 1991 z. 1 s. 3-20 (dot. gł. utworów: "O cirkvi svate", "O trojim lidu", "Sity viry"...) szczegóły 
  Hus Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
106.artykuł: Drabina Jan: Studia Historyczne 1998 z. 2 s. 294-296 ([rec. ks. z.:] Jan Hus. Zwischen Zeiten. Voelkern, Konfessionen. [Red....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Antologie i zbiory (francuska)
107.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Obtułowicz Barbara: Studia Historyczne 1998 z. 3 s. 451-454  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Malalas Joannes
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
108.artykuł: Kokoszko Maciej: Jan Malalas, autor i jego dzieło. Studia Historyczne 1997 z. 1 s. 3-15 (nt. życia i "Kronik" Jana Malalasa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
109.artykuł: Perłakowski Adam: Propaganda cesarska w latach 1635-1648 w świetle pism ulotnych ze "zbiorów berlińskich" Biblioteki Jagiellońskiej. Studia Historyczne 1999 z. 1 s. 23-41  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Popplau Niclas von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
110.artykuł: Radzikowski Piotr: Niclas von Popplau i portugalska ekspansja w Afryce w świetle jego relacji. Studia Historyczne 1996 z. 4 s. 435-449 (z fragm. rękopisu; tł. Piotr Radzikowski...) szczegóły 
  Wachenheym Nicolaus
111.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bracha Krzysztof: Pielgrzymki dziecięce do Mont Saint Michel sur Mer w świetlr traktatu "Contra errores quorunam iuvenum masculorum" (1458 r. Mikołaja Wachenheyma). Studia Historyczne 1997 z. 1 s. 17-29  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Chernyshevskijj Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
112.artykuł: Chojnicka Krystyna: Mikołaj Czernyszewski i Aleksander Hercen w 1859 r. Konflikt pokoleń i postaw. Studia Historyczne 1991 z. 2 s. 199-216  szczegóły 
  Gercen Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
113.artykuł: Chojnicka Krystyna: Mikołaj Czernyszewski i Aleksander Hercen w 1859 r. Konflikt pokoleń i postaw. Studia Historyczne 1991 z. 2 s. 199-216  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Historia literatury (szwedzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
114.artykuł: Waśko Anna: Relikty wikińskie w mentalności szwedzkiego rycerstwa w świetle szwedzkich średniowiecznych kronik rymowanych. Studia Historyczne 1990 z. 1 s. 3-20  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
115.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Pilarczyk Krzysztof: Studia Historyczne 2002 z. 3/4 s. 340-344  szczegóły