PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej
Możesz zmienić zakres lat: do

Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gulczyński Andrzej: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 1 s. 139-140  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jakubowska Urszula: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 2 s. 139-140  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
3.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarowiecki Jerzy: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 2 s. 122-124  szczegóły 
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ślisz Andrzej: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 2 s. 105-107  szczegóły 
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: aś: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 119-120  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tobera Marek: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 1 s. 135-138  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J. M.: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 120-121  szczegóły 
8.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jarowiecki Jerzy: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 121-123  szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Adamczyk Mieczysław: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 2 s. 144-145  szczegóły 
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szczerbiński Jacek: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 2 s. 141-143  szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nałęcz Daria: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 1 s. 138-139  szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jakubowska Urszula: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 2 s. 154 (not....) szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Tobera Marek: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 117-119  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ratajewski Jerzy: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 2 s. 103-105  szczegóły 
15.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Anculewicz Zbigniew: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 1 s. 103-104  szczegóły 
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Myśliński Jerzy: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 2 s. 121  szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gierszewska Barbara: "Ekran i Scena" (1919-1932). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 71-85  szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Banaszek Marian: "Gazeta Kielecka" (1870-1945) - jej ideowo-polityczne i edytorskie przemiany. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 2 s. 35-47  szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bałabuch Henryk: Kontrowersje w łonie władz carskich na tle konfliktu wokół "Gazety Lubelskiej" w latach 1887-1888. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 2 s. 27-35  szczegóły 
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: "Gazeta Powiatowa" w Turku (1919-1922). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 2 s. 51-69  szczegóły 
21.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Łojek Jerzy: Lesznowscy. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 3/4 s. 27-34 (nt. działaln. wydawcy i losów gazety...) szczegóły 
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Anculewicz Zbigniew: Geneza "Kuriera Warszawskiego" i okres redakcji Brunona Kicińskiego. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 2 s. 13-25  szczegóły 
artykuł: Anculewicz Zbigniew: Komuna Paryska w komentarzach redaktorów "Kuriera Warszawskiego" w roku 1871. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 1 s. 17-22  szczegóły 
artykuł: Anculewicz Zbigniew: "Kurier Warszawski" w latach 1821-1868. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 1 s. 5-58  szczegóły 
artykuł: Anculewicz Zbigniew: Stosunek władz Królestwa Polskiego do "Kuriera Warszawskiego" w latach 1821-1868. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 2 s. 5-14  szczegóły 
artykuł: Jakubowska Urszula: "Instytucja użyteczności publicznej" (Olchowicze). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 3/4 s. 7-15  szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jakubowska Urszula: Warszawskie lata Zygmunta Wasilewskiego. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 57-70 (m. in. o współpracy pisarzy z tygodnikiem oraz tematyce literackiej na...) szczegóły 
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Molik Witold: Redaktor "Orędownika" (Roman Szymański). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 3/4 s. 113-120  szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Burzyński Jacek: Katowicka "Polonia" (1924-1939). Nakłady, kolportaż, zasięg oddziaływania. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 3 s. 43-52  szczegóły 
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Przyczynek do dziejów "Robotnika" - centralnego dziennika Polskiej Partii Socjalistycznej. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 1 s. 115-127 (publikacja dokumentów z lat 1921-22 dot. działalności pisma...) szczegóły 
nawiązanie: Cichocka Agata: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 4 s. 139-140  szczegóły 
nawiązanie: Długajczyk Edward: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 4 s. 139  szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Skorupa Ewa: Obraz Galicji w satyrze politycznej lwowskiego "Szczutka". Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 3 s. 5-42  szczegóły 
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wołoszyński Ryszard W.: "Tymczasowa Gazeta Mińska" i jej redaktor (Zapomniany epizod dziennikarski wojny 1812 roku). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 1 s. 5-16  szczegóły 
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gzella Grażyna: Węgierska rewolucja i powstanie 1848-1849 na łamach "Wielkopolanina". Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 1 s. 59-69  szczegóły 
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokół Zofia: "Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa w XIX i XX wieku" - konferencja naukowa Kraków 28-29 listopada 1991 r.. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 1 s. 121-122  szczegóły 
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ceglarska Dorota, Sokół Zofia: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 3/4 s. 157-161  szczegóły 
32.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Ceglarska Dorota: 200 lat prasy polskiej na Śląsku. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 1 s. 113-114  szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: J.M.: "Wybrane zagadnienia z dziejów prasy warszawskiej". Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 1 s. 123 (nota...) szczegóły 
34.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Adamska Czerw Jolanta, Dzieniakowska Jolanta: Sprawozdanie z sesji naukowej "Życie społeczno-kulturalne ośrodków lokalnych ziem polskich w dobie popowstaniowej 1864-1914. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 135-137  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Adamczyk Danuta: Prasa jako narzędzie oddziaływania warszawskich środowisk opiniotwórczych i politycznych na prowincę w II połowie XIX i początkach XX wieku (Na przykładzie Kielc i guberni kieleckiej). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 1 s. 71-82  szczegóły 
36.artykuł: Bałabuch Henryk: Pozycja redaktora odpowiedzialnego w Królestwie Polskim w końcu XIX w.. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 2 s. 15-28  szczegóły 
37.artykuł: Baranowski Henryk: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 2 s. 135-136 ([rec ks.: ]Jadvyga Kazlauskaite: Vilniaus periodiniai leidiniai 1760-1...) szczegóły 
38.artykuł: Boruta Mirosław: Sześcdziesiąt lat prasy polskiej i Polski dotyczącej w Australii (1928-1988). (Bibliografia czasopism, dodatków i wydawnictw periodycznych). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 1 s. 131-148  szczegóły 
39.artykuł: Boruta Mirosław: Sześćdziesiąt lat prasy polskiej i polski dotyczącej w Australii (1928-1988). Bibliografia czasopism, dodatków i wydawnictw periodycznych. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 1 s. 131-148  szczegóły 
40.dotyczy innego zapisu:
-omówienie: Szczerbiński Jacek: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 123-124  szczegóły 
41.artykuł: Gierszewska Barbara: Prasa filmowa i teatralna w Polsce w latach 1918-1939. (Stan ilościowy, rozmieszczenia, proba wstępnej charakterystyki). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 2 s. 15-24  szczegóły 
42.artykuł: Gzella Grażyna: "Wielkopolanina" i "Wiarusa" utarczki z "Przyjacielem Chłopów". Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 2 s. 29-39  szczegóły 
43.artykuł: Halberda Marek: Polska prasa filmowa do 1939 roku. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 4 s. 23-32  szczegóły 
44.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Prasa we Lwowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 41-56  szczegóły 
45.artykuł: Jurkowski Roman: Podanie Czesława Jankowskiego z dnia 21 V 1905 r. do Głównego Urzędu do Spraw Prasy przedstawiające program zamierzonego wydawnictwa polskiej gazety "Dzień" (Z dziejów prasy polskiej w Wilnie w 1905 roku). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 2 s. 101-104 (z tekstem podania, s. 103-104...) szczegóły 
46.artykuł: Konefał Jan: Działalność społeczno-polityczna i prasowa A. Zawadzkiego (ojca Prokopa) w latach 1896-1918. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 2 s. 71-95  szczegóły 
47.artykuł: Myśliński Jerzy: Nieudane warszawskie przeszczepy prasowe we Lwowie przed pierwszą wojną światową ("Kronika Powszechna" 1910-1914 i "Życie" 1910-1912). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 13-40  szczegóły 
48.artykuł: Nakłady niektórych czasopism polskich w latach 1937-1938. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 1 s. 129-130 (w tym literackich, wykaz...) szczegóły 
49.artykuł: Notkowski Andrzej: Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej 1918-1939. Przegląd wydawnictw terenowych. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 1 s. 29-75; nr 2 s. 4-49  szczegóły 
50.artykuł: Odachowski Marian: Prasa powiatu działdowskiego (1920-1939). Przegląd informacyjno-bibliogragiczny. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 3/4 s. 37-52  szczegóły 
51.artykuł: Ostrowska Teresa: Historia czasopiśmiennictwa medycznego i jego udział w rozwoju towarzystw naukowych i nauk medycznych w Polsce. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 4 s. 11-21  szczegóły 
52.artykuł: Skorupa Ewa: Dziennikarstwo galicyjskie w optyce satyrycznej lwowskich czasopism humorystyczno-satyrycznych drugiej połowy XIX stulecia. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 1 s. 5-28  szczegóły 
53.artykuł: Staniszewski Andrzej: O pożytkach kompleksowego czytania prasy polskiej z okresu zaborów. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 2 s. 5-12  szczegóły 
54.artykuł: Szczerbiński Jacek: Niepublikowane bibliografie zawartości czasopism XIX i XX w.. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 1 s. 107-114 (wykaz z komentarzem...) szczegóły 
55.artykuł: Śliwa Michał: "Grzmot" i "Antysemita" - czasopisma antyżydowskie w Krakowie w latach 1896-1898. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 2 s. 41-52  szczegóły 
56.artykuł: Walkusz Jan: Inicjatywy wydawnicze duchowieństwa pomorskiego Drugiej Rzeczypospolitej. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 2 s. 87-101 (w XIX i XX w....) szczegóły 
57.artykuł: Zawadzki Konrad: Polonica prasowe XVI-XVIII w. w Herzog August Bibliothek [Wolfenbuettel]. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 2 s. 5-34  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
58.recenzja: Borkowski Andrzej: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 3 s. 108-113  szczegóły 
59.recenzja: Gulczyński Andrzej: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 2 s. 136-138  szczegóły 
60.recenzja: Nikolski Lech: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 3/4 s. 133-136  szczegóły 
61.recenzja: Notkowski Andrzej: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 4 s. 125-138  szczegóły 
62.recenzja: Notkowski Andrzej: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 3 s. 116-123  szczegóły 
63.recenzja: Pepliński Wiktor: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 1 s. 131-133  szczegóły 
64.recenzja: Skorupa Ewa: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 1 s. 157-160  szczegóły 
65.recenzja: Słomkowska Alina: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 1 s. 149-154  szczegóły 
66.recenzja: Słomkowska Alina: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 1 s. 149-154  szczegóły 
67.recenzja: Śladkowski Wiesław: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 2 s. 120-122  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
68.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Władyka Wiesław: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 124-125  szczegóły 
69.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Habielski Rafał: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 125-128  szczegóły 
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Habielski Rafał: "Wiadomości Polskie" - pożegnanie z czytelnikami. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 1 s. 115-117  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
71.artykuł: Grabski Witold: Prasa Powstania Warszawskiego (Sierpień - październik 1944). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 2 s. 69-82  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
72.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cytowska Ewa: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 2 s. 119-120  szczegóły 
73.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Jakubowska Urszula: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 2 s. 145-147  szczegóły 
74.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Myśliński Jerzy: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 3/4 s. 141-143  szczegóły 
75.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokół Zofia: "Dziennik Rzeszowski" (1945-1947). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 1 s. 93-106 (passim o literaturze na łamach pisma i dodatkach literackich gazety...) szczegóły 
76.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bibliografia zawartości "Kwartalnika Historii Prasy Polskiej" za lata 1982-1991. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 2 s. 121-147  szczegóły 
artykuł: Dyskusja o kondycji "Kwartalnika Historii Prasy Polskiej" w redakcyjnym gronie. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 3 s. 127-134 ([Wypowiedzi:] Urszula Jakubowska, Jerzy Myśliński, K.rystyna Sierocka...) szczegóły 
artykuł: Koźniewski Kazimierz: O dziennikarzach i publicystach polskich XX wieku. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 109-113 (omów. i koment. dot. nru 3/4 z 1992...) szczegóły 
artykuł: Myśliński Jerzy: Od redakcji. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 5 (inf. o zaprzestaniu wydawania pisma...) szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Koźniewski Kazimierz: Marian Eile. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 2 s. 87-102  szczegóły 
78.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Habielski Rafał: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 2 s. 116-119  szczegóły 
recenzja: Władyka Wiesław: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 1 s. 110-112  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
79.artykuł: Kaszubina Wiesława: Prasa łódzka po drugiej wojnie światowej. (Szkic bibliograficzny). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 2 s. 83-86  szczegóły 
80.artykuł: Lewandowski Czesław: Dyskusja prasowa nad koncepcją inteligencji polskiej J. Chałasińskiego w latach 1946-1948. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 3/4 s. 71-101  szczegóły 
81.artykuł: Magiera Wiesław: Prasa młodzieżowa w Polsce w latach 1944-1948. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 3 s. 89-106  szczegóły 
polemika: Zieliński Andrzej: O polskiej prasie młodzieżowej 1944-1948. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 1 s. 141-142  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
82.artykuł: Adamowski Janusz: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 3 s. 134-137  szczegóły 
83.recenzja: Jakubowska Urszula: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 4 s. 125 (nota...) szczegóły 
84.recenzja: Notkowski Andrzej: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 4 s. 125-138  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne polskie (Za granicą)
85.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewandowska Stanisława: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 2 s. 109-114  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
86.artykuł: Boruta Mirosław: Sześcdziesiąt lat prasy polskiej i Polski dotyczącej w Australii (1928-1988). (Bibliografia czasopism, dodatków i wydawnictw periodycznych). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 1 s. 131-148  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
87.recenzja: Habielski Rafał: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 3/4 s. 127-130  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma wydawane poza cenzurą
88.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sokół Zofia: Wystawa wydawnictw: "Sierpień 1980 - kwiecień 1989 w drukach bezdebitowych" - w Przemyślu , 2-14 stycznia 1990 r.. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 2 s. 149-150  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Niezależny ruch wydawniczy
89.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Myśliński Jerzy: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 2 s. 138-139  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
90.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Gulczyński Andrzej: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 1 s. 141-142  szczegóły 
91.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: J. M.: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 134  szczegóły 
92.recenzja: Kita Jarosław: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 1 s. 154-157  szczegóły 
93.recenzja: Kita Jarosław: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 1 s. 154-157  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
    wiersze (alfabet tytułów)
94.wiersz: Władczyni w państwie rondla.... Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 1 s. 130-131  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Erdman Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
95.artykuł: Tuszyński Jan: Król reporterów - J.E. (1906-1986). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 2 s. 97-114  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Giller Agaton
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
96.artykuł: Szczerbiński Jacek: Człowiek swoich czasów (Agaton Giller). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 3/4 s. 50-55  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jankowski Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
97.artykuł: Jurkowski Roman: W lisiej szubie, z piórem w ręku (Czesław Jankowski). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 3/4 s. 136-146  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Krzywoszewski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
98.artykuł: Garlicka Aleksandra: Między kantorem, kasztą i rampą (Stefan Krzywoszewski). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 3/4 s. 16-22  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Limanowski Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
99.artykuł: Myśliński Jerzy: Plutarch polskiego socjalizmu (Bolesław Limanowski). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 3/4 s. 121-126  szczegóły 
100.artykuł: Myśliński Jerzy: Publicystyka Bolesława Limanowskiego okresu formowania polskiego niepodległościowego programu socjalistycznego (1886-1894). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 1 s. 23-38  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Minkiewicz Janusz
101.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Słomkowska Alina: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 3/4 s. 137-140  szczegóły 
  Mochnacki Maurycy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
102.artykuł: Szczerbiński Jacek: Rewolucjonista przegrany (Maurycy Mochnacki). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 3/4 s. 35-40  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
103.recenzja: Kaszuba Elżbieta: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 2 s. 122-124  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nowaczyński Adolf
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
104.artykuł: Tobera Marek: "Z balkonu na bruk" (Adolf Nowaczyński). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 3/4 s. 109-116  szczegóły 
  Nowak-Jeziorański Jan
105.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Habielski Rafał: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 3 s. 123-126  szczegóły 
106.recenzja: Kwiatkowski Maciej Józef: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 1 s. 162-167  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Ochocki Adam
107.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Ślisz Andrzej: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 2 s. 107-109  szczegóły 
  Osmańczyk Edmund Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
108.artykuł: Rudziński Janusz: Publicysta "spraw Polaków" (Edmund Osmańczyk). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 3/4 s. 209-214  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Piasecki Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
109.artykuł: Tobera Marek: Antyskamandryta (Stanisław Piasecki). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 3/4 s. 188-195  szczegóły 
  Popławski Jan Ludwik
110.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Wolsza Tadeusz: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 3/4 s. 130-133  szczegóły 
  Potocki Józef Karol
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
111.artykuł: Tobera Marek: "Nauczyciel" (Józef Karol Potocki). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 1 s. 93-99  szczegóły 
  Prószyński Konrad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
112.artykuł: Kmiecik Zenon: Nauczyciel chłopów (Konrad Prószyński). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 3/4 s. 85-90  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Srokowski Konstanty
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
113.artykuł: Zimiński Wojciech: Konstanty Srokowski. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 3 s. 97-105  szczegóły 
  Szczepański Ludwik
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
114.artykuł: Myśliński Jerzy: Szczepańscy - dziennikarze niekonwencjonalni. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 3/4 s. 104-112 (dot. także Antoniego Szczepańskiego...) szczegóły 
  Szujski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
115.artykuł: Szocki Józef: Czasopisma i ich miejsce w księgozbiorze domowym Józefa Szujskiego (1865-1883). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 1 s. 71-88  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Świętochowski Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
116.artykuł: Tobera Marek: Poseł prawdy (Aleksander Świętochowski). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 3/4 s. 62-70  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wańkowicz Melchior
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
117.artykuł: Habielski Rafał: Mistrz reportażu (Melchior Wańkowicz). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 3/4 s. 230-235  szczegóły 
  Wiślicki Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
118.artykuł: Garlicka Aleksandra: Matecznik niepokornych (Adam Wiślicki). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 3/4 s. 71-84  szczegóły 
  Wrzos Konrad
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
119.artykuł: Lachowicz Tomasz: Konrad Wrzos - reporter dwudziestolecia. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 3/4 s. 180-187  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
120.artykuł: Kowalczykowa Alina: Jesień 1831. Sprawa polska w świetle paryskich gazet. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 1 s. 5-26  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Czasopiśmiennictwo (niemiecka)
121.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Cieślikowa Agnieszka J.: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 128-129  szczegóły 
122.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Sokół Zofia: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 1 s. 108-110  szczegóły 
123.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Gadzinowy miesięcznik beletrystyczny "Co miesiąc powieść" (1940-1944). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 2 s. 87-97 (na s. 98-99 Aneks: Wykaz zawartości numerów miesięcznika "Co miesiąc p...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Zagadnienia specjalne (żydowska) / Czasopiśmiennictwo (żydowska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
124.artykuł: Paczkowski Andrzej: Prasa żydowska w II Rzeczypospolitej. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 2 s. 51-67  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Historia radia
125.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lewandowska Stanisława: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 1 s. 104-108  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Radio współczesne (od 1945) / Radio współczesne (ogólne)
126.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Kwiatkowski Maciej Józef: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 1 s. 143-152  szczegóły