PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Pismo: Studia Graeco-Latina
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Juchnevicziene Nijole: Prooimion i praefatio: funkcja wstępu w historiografii klasycznej. Studia Graeco-Latina 1999 t. 13 s. 83-93 (elementy poetyki literackiej w historiografii; m.in. dot. autorów: Hek...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    artykuły (alfabet tytułów)
2.artykuł: Awianowicz Bartosz, Grajewska Magdalena: Łacińskie epitafium biskupa Jerzego Tyszkiewicza z wileńskiej katedry. Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 19-26 (nt. epitafium z katedry w Wilnie; z tekstem inskrypcji i jej przekłade...) szczegóły 
3.artykuł: Czypicka Teresa: Z łacińskich panegiryków na cześć Anny Wazówny. Panegiryk M.J. Gerharda. Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 45-49 (nt. formy i treści łacińskiego panegiryka M. Jakuba Gerharda, napisane...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Kaczyńska Elwira: Czy istniała kreteńska Metymna? Studia nad przekazami Klaudiusza Eliana i Stefana Bizantyjskiego. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 65-77 (nt. homonimii w świecie antycznym; próba identyfikacji nazw geograficz...) szczegóły 
5.artykuł: Łatka Alicja: Die Geschichte der Entfuehrung des Chrisippos angesichtes des Mythos von Ganymedes. Studia Graeco-Latina 1990 t. 2 s. 19-48 (m.in. w twórczości Eurypidesa...) szczegóły 
6.artykuł: Wyszomirski Sławomir: Die sokrateisch-platonische Definition des Zieles und ihre Adaptation durch die postsokrattische philosophischen Schulen. Studia Graeco-Latina 1990 t. 2 s. 67-79  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Utwory anonimowe (grecka starożytna)
    artykuły (alfabet tytułów)
7.artykuł: Danielewicz Jerzy: Metryka wczesnych greckich epigramów nagrobnych. Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 51-56 (na przykładzie napisów nagrobnych skomponowanych w okresie od VII w. d...) szczegóły 
8.artykuł: Appel Włodzimierz: O najnowszej inskrypcji z Halikarnasu - Salmakis i katalog literatów. Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 7-17 (nt. inskrypcji odkrytej w 1995; szerzej o związku inskrypcji z innymi ...) szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bartol Krystyna: Nawiązania do "Iliady" i "Odysei" [Homera] w epigramach "Antologii palatyńskiej". Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 7-32  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Ailios Aristeides *
    proza (alfabet tytułów)
10.proza: Ailios Aristeides (Eliusz Arystydes) : Czwarta mowa święta. Studia Graeco-Latina 1990 t. 2 s. 124-154 (z komentarzem tłumacza pt.: "Mowy święte" Eliusza Arystydesa; s. 115-1...) szczegóły 
11.proza: Eliusz Arystydes : Mowa Eleuzyjska. Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 125-128 (z komentarzem tłumacza: "Mowa Eleuzyjska" Eliusza Arystydesa, s. 123-1...) szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szarmach Marian: "Mowy święte" Eliusza Arystydesa. Studia Graeco-Latina 1990 t. 2 s. 115-123  szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Burliga Bogdan: "Chwała, która nie przemija". Ateny w mowach Eliusza Arystydesa. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 15-27  szczegóły 
artykuł: Szarmach Marian: "Mowa Eleuzyjska" Eliusza Artstydesa. Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 123-124 (dot. Mowy (22 Kial) datowanej na lata 171-179 n.e.; z tekstem Mowy, s....) szczegóły 
  Atanazy Wielki święty *
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nehring Przemysław: Polemika antypogańska w "Żywocie św. Antoniego" - stosunek łacińskiej wersji Ewagriusza z Antochii do greckiego oryginału. Studia Graeco-Latina 1999 t. 13 s. 103-111 (nt. przekładu łacińskiego "Żywota" dokonanego przez Ewagriusza z Antio...) szczegóły 
  Bazyli Wielki święty *
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Osek Ewa: "Cień nieba" w "Heksaemeronie" Bazylego Wielkiego. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 123-132 (z fragmentem tekstu Bazylego w Aneksie...) szczegóły 
  Didymos zw. Ślepym *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
16.artykuł: Szram Mariusz: Elementy pitagorejskiej symboliki liczb w dziełach Dydyma Ślepego. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 165-179  szczegóły 
  Epiktetos *
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siwicka Małgorzata: Stoickie poszukiwanie samego siebie. Epiktet i Marek Aureliusz. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 55-64 ("Diatryby" Epikteta i "Rozmyślania" Marka Aureliusza jako droga sampoz...) szczegóły 
  Euripides *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
18.artykuł: Brusewicz Alicja: Eurypidejska Jokasta. Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 33-44 (postać matki i żony Edypa w tragediach Eurypidesa; szerzej o postaci J...) szczegóły 
  Grzegorz z Nazjanzu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
19.artykuł: Wojtylak Agnieszka: Motyw matki w epigramach Grzegorza z Nazjanzu. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 203-219 (z fragmentami utworów...) szczegóły 
  Heliodoros *
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dworacki Sylwester: Motyw milczenia w "Opowieści etiopskiej o Theagenesie i Chariklei" Heliodora. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 29-38  szczegóły 
  Iosepos Flavios *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Brzostowski Zbigniew Ignacy: Arystokratyzm Józefa Flawiusza. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 7-14 (pochodzenie i pojęcie arystokratyzmu Flawiusza...) szczegóły 
  Philostratos II Flavius *
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Popowski Remigiusz: Bogowie w "Obrazach" Filostrata II. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 13-140  szczegóły 
  Platon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
23.artykuł: Golik-Szarawarska Grażyna: "Trylogia Platońska" Stefana Srebrnego. Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 73-81 (nt. "Trylogii Platońskiej" - pozostających w rękopisie przekładów dial...) szczegóły 
  Plutarchos *
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szarmach Marian: "De fortuna Romanorum" Plutarcha jako przykład deklamacji retorycznej. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 151-155  szczegóły 
25.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Korus Kazimierz: Artyzm dialogów diegematycznych Plutarcha. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 79-94 (opowiadane rozmowy "O duchu opiekuńczym Sokratesa" i "Dialog o miłości...) szczegóły 
26.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Korus Kazimierz: Artyzm dialogów diegematycznych Plutarcha. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 79-94 (opowiadane rozmowy "O duchu opiekuńczym Sokratesa" i "Dialog o miłości...) szczegóły 
  Strabon z Amasei *
27.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szastyńska-Siemion Alicja: Archaiczni lirycy w relacjach Strabona. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 157-164  szczegóły 
artykuł: Wróbel Małgorzata: Strabonowy opis Troady. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 221-227 (dot. księgi XIII...) szczegóły 
  Timaios *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Malinowski Gościwit: Anegdota Timajosa o Eunomosie i cykadzie (FGr 566 F43). Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 95-111 (fragment niezachowanego utworu Timajosa obecny w dziełach innych pisar...) szczegóły 
  Zenon z Kition *
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wyszomirski Sławomir: Pojęcie doskonałości moralnej w "Politei" Zenona z Kition. Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 147-156  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Izydor z Sewilli święty *
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Haberko Anna: Passus I, 1 "Etymologii" Izydora z Sewilii wobec formowania sie teorii "artes liberales". Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 45-53  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Dziuba Agnieszka: Teoria historiografii w epoce cesarstwa. Garść rozważań. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 39-44 (poglądy na gatunek dziejopisarzy; m.in. Marka Fabiusza Kwintyliana, Ga...) szczegóły 
32.artykuł: Musialska Ines: "Ludi saeculares" w cesarskim Rzymie. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 113-121 (święto na cześć rozpoczęcia nowego wieku w świetle źródeł; z wykazem w...) szczegóły 
33.artykuł: Musiał Danuta: Quelques remarques sur l'introduction du culte d'Asclepios a Rome. Studia Graeco-Latina 1990 t. 2 s. 49-57 (z przełomu III/II w. p.n.e....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Apuleius Lucius
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Sapota Tomasz: Motyw magii w twórczości Lucjusza Apulejusza z Madaury. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 141-149  szczegóły 
  Cicero Marcus Tullius
35.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Magdalena: Czas i okoliczności powstania dialogu "Brutus de claris oratoribus" Marka Tulliusza Cycerona. Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 113-121  szczegóły 
  Columella Lucius Iunius Moderatus
    wiersze (alfabet tytułów)
36.wiersz: Columella Lucius Junius Moderatus: [De re rustica] [Fragm.:] O drzewach [De arboribus]. Studia Graeco-Latina 1990 t. 2 s. 85-113 (z komentarzem tłumacza pt.: Księga Kolumelli "O drzewach"; s. 81-84...) szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mikołajczyk Ireneusz: Księga Kolumelli "O drzewach". Studia Graeco-Latina 1990 t. 2 s. 85-113  szczegóły 
  Florus Lucius Anneus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
38.artykuł: Havas Laszlo: Der Stellenwert des Wroclawer Q-Kodex (IF 262) in der Florus-Texttradition. Studia Graeco-Latina 1990 t. 2 s. 5-18  szczegóły 
  Marcus Aurelius Antonius
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Siwicka Małgorzata: Stoickie poszukiwanie samego siebie. Epiktet i Marek Aureliusz. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 55-64 ("Diatryby" Epikteta i "Rozmyślania" Marka Aureliusza jako droga sampoz...) szczegóły 
  Seneca Rethor Lucius Annaeus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
40.artykuł: Wesołowska Elżbieta: Seneka o wygnaniu i wygnańcach. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 181-190  szczegóły 
  Tacitus Publius Cornelius
41.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kaczyńska Elwira, Witczak Krzysztof Tomasz: Odyseusz-Askis na brzegach Germanii. Studia Graeco-Latina 2002 t. 4 s. 191-201 (Askis - mityczny germański bohater utożsamiany z Ulissesem w dziele Ta...) szczegóły 
  Vergilius *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
42.artykuł: Frings Irene: "Mantua me genuit". O Wergiliuszowym epigramie nagrobnym i jego recepcji. Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 57-72 (nt. nagrobnego epigramu Wergiliusza "Mantua mnie urodziła", którego au...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Opitz Martin
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Mikołajczyk Ireneusz: Biała Dama i serce króla czyli o Annie Wazównie i pochówku serca króla Jana Olbrachta. Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 95-101 (omów. łacińskiego panegiryku Martina Opitza napisanego z okazji ponown...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Historia radia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Golik-Szarawarska Grażyna: "Trylogia Platońska" Stefana Srebrnego. Studia Graeco-Latina 1999 t. 3 s. 73-81 (nt. "Trylogii Platońskiej" - pozostających w rękopisie przekładów dial...) szczegóły