PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Zagadnienia specjalne
 - Kontakty literatury polskiej z zagranicą
  - Niemcy (kontakty z zagranicą)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Dział bibliografii:  Literatura współczesna (niemiecka)
Tytuł:  Instytucje literacko-wydawnicze w kontaktach polsko-niemieckich. Stan i perspektywy badawcze. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej odbytej w dniach 16-17 grudnia 1999 r. w Kamieniu Śląskim
Osoby współtworzące:  Pod redakcją Marii Kalczyńskiej
Instytucja sprawcza:  Stowarzyszenie Instytut Śląski, Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
Wydawnictwo: Opole: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski
Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski
Rok wydania:  2000
Opis fizyczny książki:  263 s.
Adnotacje:  Karl Dededcius: Polsko-niemieckie bogactwo kulturowe [wstęp]. * Maria Kalczyńska: Tradycja, która nas zbliża. Z polsko-niemieckich kontaktów literacko-wydawniczych [od XIX do współczesności; wstęp]. * [Zawiera m.in.:] I. Referaty i komunikaty: Piotr Roguski: Wydawcy, księgarze, literaci... Polsko-niemieckie kontakty literackie w I połowie XIX w. - Hans-Christian Trepte: "Confoederatio Vistule et Albis". Polnisch-saechsische kulturelle Kontakte [ze steszczeniem w języku polskim]. - Grażyna Barbara Szewczyk: Literatura niemiecka w Polsce. W kręgu tradycji i nowoczesności. - Czesława Mykita-Glensk: Niemieckojęzyczna literatura kobieca w polskich przekładach. [dot. także literatury austriackiej i niemieckojęzycznego obszaru Szwajcarii]. - Krzysztof A. Kuczyński: Karl Dedecius i jego wkład w dzieło porozumienia niemiecko-polskiego. - Andrzej Kaluza: Deutsches Polen-Institut w czasach przełomu. Strategie oferty publicznej i medialnej. - Leszek Szaruga: Berlin Zachodni jako przestrzeń rozwoju literatury emigracyjnej oraz centrum promocji polskiego pisarstwa. - Anneliese Danka Spranger: Polsko-niemieckie inicjatywy literackie w Północnej Nadrenii-Westfalii. - Czesław Nowak: Polskie czasopiśmiennictwo w Niemczech w okresie powojennym. Próba oceny. - Franciszek Antoni Marek: Z idei książki dwujęzycznej na Śląsku. - Jan Goczoł: Arno Lubos, prekursor instytucji wydawniczo-literackich w powojennych kontaktach polsko-niemieckich. - Józef Byczkowski: Znaczenie kultury rodzimej dla zachowania tożsamości etnicznej mniejszości narodowych. - Bogdan Cimała, Aleksandra Trzcielińska-Polus: Instytut Śląski w Opolu - regionalne centrum kontaktów polsko-niemieckich. * II. Instytucje: Erhard Bastek: Stowarzyszenie Autorów i Twórców Mniejszości Niemieckiej w Polsce [w Bytomiu; powstało w 1994]. - Małgorzata Grudzińska: Instytut Polski w Duesseldorfie. - Wiesław Klimczak: Fundacja Ochrony Polsko-Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego im. Wita Stwosza. Ogólnopolski Klub Polsko-Niemieckiego Sąsiedztwa. - Albrecht Lempp: [Stowarzyszenie] Willa Decjusza [działa od 1996 w Krakowie]. - Aleksandra Markiewicz: Centrum Informacji o Książce Niemieckiej [w Warszawie]. - Engelbert Miś: Tygodnik "Schlesisches Wochenblatt" [Opole, od 1990]. - Ingeborg Graefin von Pfeil: Verein zur Pflege schlesischier Kunst [działa od 1993 w Łomnicy na Dolnym Śląsku; ze streszczeniem w języku polskim]. - Aleksandra Proscewicz: "Kurier Polonica" (Berlin) [od 1997]. - Joanna Rostropowicz: Konwersatorium im. Josepha von Eichendorffa [działalność w l. 1923-1945 i od 1989 w Opolu]. - Thaddaeus Schaepe: Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach [działa od 1998]. - Ewa Maria Slaska: Polsko-Niemieckie Towarzystwo Literackie "WIR". - Krzysztof Maria Załuski: "b1" - kwartalnik literacki z niebezpiecznym poślizgiem [ukazuje się od 1993]. * III: Twórcy [teksty wierszem i prozą pisarzy: Matthias Kneip, Krzysztof Niewrzęda, J. Krystyna Olszówka, Krzysztof Maria Załuski; z notami biograficznymi autorów]. * IV: Dokumenty: Maria Kalczyńska: Poezja bez granic. Niemiecko-polski parowiec poetów po raz czwarty na Odrze [7-18 IX 1998; sprawozdanie]. - Maria Kalczyńska: Literacka Arena z Drezna. Polsko-niemieckie związki literackie. - Krzysztof Mik: Język, który ciągle jeszcze zdumiewa [popularność literatury polskiej w Niemczech]. - O sytuacji młodej polskiej literatury emigracyjnej w Niemczech z Krzysztofem Niewrzędą rozmawia Maria Kalczyńska. - Aleksandra Markiewicz: Targi Frankfurckie. Rys historyczny [m.in. o udziale wydawnictw polskich]. - Engelbert Miś: "Dialog [Magazyn polsko-niemiecki]" taki sam, a jednak inny [Berlin, od 1997]. - Sylwester Marynowicz: Kamień Śląski '99. Dialog polsko-niemiecki [sprawozdanie z konferencji naukowej, odbytej w dniach 16-17 1999]. - Maria Kalczyńska: Adnotowana bibliografia polskich tytułów prasowych w Niemczech (1989-1999).
Numer zapisu:  615381 (JB)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 2001 nr 6 s. 25-26 (not....) szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 2001 nr 6 s. 25-26 (not....) szczegóły