Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Hasła osobowe (literatura polska)
 - Hasła osobowe (literatura polska) - G
Rodzaj zapisu:  utwór
Hasło osobowe: Gall Anonim - szczegóły
Tytuł:  Kronika
Numer zapisu:  133300 (BD)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

artykuł: Banaszkiewicz Jacek: Na początku była uczta. Mówią Wieki 1993 nr 12 s. 3-5 (wyw.; rozm. Halina Minkowska...) szczegóły 
artykuł: Bratkowski Stefan: Przygoda z Gallem. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 74 (wypowiedź nt. fascynacji "Kroniką polską" Galla Anonima i kierunkach w...) szczegóły 
artykuł: Breeze Andrew: The Crowland "Planctus de morte Lanfranci" and Polish "Galli Anonymi Cronica". x 2000 ([w czasopiśmie:] Revue Benedictine (Belgia) 1994 nr 104, s. 419...) szczegóły 
artykuł: Dalewski Zbigniew: Polityka, rytuał i tekst. 2003 ([w ks.:] Źródło. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Bronisławo...) szczegóły 
artykuł: Dunin-Wąsowicz Teresa: Święty Idzi i "cudowne narodziny" Bolesława Krzywoustego. Zeszyty Sandomierskie 1998 nr 8 s. 8-11 (m.in. nt. fragmentu Kroniki odnoszącego się do okoliczności narodzin B...) szczegóły 
artykuł: Gromadzki Grzegorz: "Imago feminae" w "Kronice" Galla Anonima. Summarium 1994 r. 18 (1989) s. 55-57  szczegóły 
artykuł: Kras Robert Jan: Dzieła Sallustiusza w wartsztacie Anonima zw. Gallem. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 2 s. 5-33 (nt. recepcji dzieł Sallustiusza w "Kronice"...) szczegóły 
artykuł: Kronika Galla Anonima. Wurman 2001 nr 1 s. 6 (nota...) szczegóły 
artykuł: Labuda Gerard: Rzekome drugie imię Mieszka I w "Kronice" Anonima Galla. x 1988 ([W ks. zb.:] Munera philologica et historica Plezia oblata. Wrocław 19...) szczegóły 
artykuł: Labuda Gerard: Zjazd gnieżnieński w roku 1000. Synteza dwu odmiennych przekazów źródłowych. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2001 (1999/2000) s. 127-136 (w świetle kronik Galla Anonima i biskupa merseburskiego Thietmara...) szczegóły 
artykuł: Mądrowska Ewa: Między kreacją a realnością. Literacki wizerunek Polski w kronikach Galla i Wincentego. Ogród 2003 nr 1/2 s. 129-136 (z notą biograficzną autorki artykułu na s. 136...) szczegóły 
artykuł: Mądrowska Ewa: Między kreacją a realnością. Literacki wizerunek Polski w kronikach Galla i Wincentego. Ogród 2003 nr 1/2 s. 129-136 (z notą biograficzną autorki artykułu na s. 136...) szczegóły 
artykuł: Miśkiewicz Maria: [Tysiąc] 1000 lat temu. Wiedza i Życie 2000 nr 2 s. 44-47 (opis przybycia cesarza Ottona III do Gniezna w utworze...) szczegóły 
artykuł: Osiński Jacek: Bolesław Chrobry jako ideał władcy w Kronice Galla Anonima na tle relacji innych przekazów historiografii wczsnośredniowiecznej. Nasze Historie 2003 t. 6 (2001) s. 33-55 (także nt. kronik Brunona z Kwefurtu i Thietmara, "Powieści minionych l...) szczegóły 
artykuł: Piłat Zbigniew: Druga metropolia czasów Bolesława Chrobrego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 3/4 s. 59-68  szczegóły 
artykuł: Polak Wojciech: Czas w najstarszej polskiej kronice. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1997 r. 39 (1996) nr 3/4 s. 47-72  szczegóły 
artykuł: Polak Wojciech: Kronika Galla Anonima a pochodzenie rodu Awdańców. x 2004 ([w ks. zb.:] Peregrinatio ad veritatem. Studia ofiarowane profesor Ale...) szczegóły 
artykuł: Polak Wojciech: Uwagi w sprawie rocznikarskiego źródła "Kroniki" Galla Anonima. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48 (2000) z. 2 specjalny s. 447-460 (nt. wykorzystania przez Galla Anonima roczników "Annales regni Polon...) szczegóły 
artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 (1990) s. 210-211  szczegóły 
artykuł: Skibiński Edward: Elementy historii oralnej w kronikach Galla Anonima i Wincentego Kadłubka. Res Historica 1998 z. 3 s. 63-72  szczegóły 
artykuł: Skibiński Edward: Postaci kobiet w kronikach Galla Anonima i mistrza Wincentego. x 1999 ([W ks. zb.:] Publiczna przestrzeń kobiet. Obrazy dawne i nowe. Pod red...) szczegóły 
artykuł: Sklenarova Magdalena: Obraz Cecha v "Kronice Galla-Anonyma". x 1997 ([W ks. zb.:] Język, kultura i literatura Słowian Zachodnich. Materiały...) szczegóły 
artykuł: Smółko Zbigniew: Dwa polskie spotkania z morzem (wyprawa pod Kołobrzeg - 1103 r. i zdobycie Gdańska w 1433 r). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 3/4 s. 53-58 (opis wydarzeń w "Ktonice polskiej" Galla Anonima i "Rocznikach" Jana D...) szczegóły 
artykuł: Swoboda Wincenty: Druga metropolia w Polsce czasów Chrobrego. Rzeczywistość czy wymysł Galla Anonima?. Roczniki Historyczne = Historical Annals 1997 r. 63 s. 7-15 (dotyczy hipotez historyków nt. istnienia drugiej metropolii kościelnej...) szczegóły 
artykuł: Świdziński Jerzy: Kultura muzyczna w Polsce i na Rusi w świetle kronik Galla i Nestora. x 1988 ([W ks. zb.:] Kultura bizantyjska - jej późniejsze słowiańskie wcieleni...) szczegóły 
artykuł: Wiesiołowski Jacek: Okulista Mieszka I. Kronika Miasta Poznania 2001 nr 1 s. 7-8 (nt. pierwszej na ziemiach polskich kuracji lekarskiej ukazanej w utwor...) szczegóły 
artykuł: Wojciechowski Leszek: Podstęp w kronikach Anonima Galla i Mistrza Wincentego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 37 (1994) nr 3/4 s. 29-43  szczegóły 
artykuł: Żmudzki Paweł: Początki państwa polskiego w świetle "Legendy piastowskiej" Galla Anonima. Problemy z interpretacją tekstu. x 2001 ([w ks. zb.:] Spotkania nie tylko literackie. Warszawa 2001, s. 92-105 ...) szczegóły 
artykuł: Żukowska Kazimiera: Chanson de gestes Bolesława Krzywoustego. Literatura 1998 nr 3 s. 50-51  szczegóły 
książka o utworze: Bagi Dániel: Gallus Anonymus és Magyarország. Geszta magyar adatai, forrásai, mintái, valamint a szerző történetszemlélete a latin Kelet-Közép-Európa 12. század eleji latin nyelvű történetírásának tükrében. 2005  szczegóły 
książka o utworze: Kozioł Paweł: Historia i porządek. Szkice retoryczne i historyczne. 2010  szczegóły 
książka o twórcy: Dalewski Zbigniew: Rytuał i polityka. Opowieść Galla Anonima o konflikcie Bolesława Krzywoustego ze Zbigniewem. 2005  szczegóły