PBL ON-LINE Spis działów
Indeks nazwisk
Indeks rzeczowy
Kartoteka czasopism
Kartoteka teatrów
Kartoteka wydawnictw
Szukaj tytułu/słowa

Transliteracja
O PBL
ŹRÓDŁA DANYCH
O PRACOWNI
WYDAWNICTWO IBL
KONTAKT

English version English version

DOSTĘP ON-LINE DO PBL

 


 

Materiał dostępny za lata 1989-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Ogólne (historia literatury)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Zhivanchevijc Milorad - szczegóły
Dział bibliografii:  Jugosławia (kontakty z zagranicą)
Tytuł:  Polonica
Wydawnictwo: Novi Sad: Matica Srpska
Rok wydania:  1987
Opis fizyczny książki:  312 s.
Adnotacje:  Ossolineum i Matica Srpska [o współpracy]. Mesijanizam, panslavizam, jugoslavizam. Srbi i Khrvati u tajhnim izveshtajhima agenture Chartoriskog.Pojlaci o ilirizmu. Dubrovski i Jhuzhni Sloveni. Vraz i Pojlaci. Mazhuranijc prema Mickjhevichu. Slovenofilkstvo i poljlsko pitajne. Brojnislav Grabovski, Jdalski i Roman Zavijlijnski. Jhugoslovenske kjnizhevnosti u Pojlskojh posle drugog svetskog rata. Pojlska jhugoslavistika [m.in. rec. książek: Włodzimierz Kot: Dramat polski na scenach chorwackich i serbskich do roku 1914. Kraków 1962; Julian Kornhauser: Od mitu do konkretu. Kraków 1978; Józef Magnuszewski: Tropami folkloru i literatury. Warszawa 1983 oraz omów. prac Lecha Paździerskiego o Juliju Benesiću drukowanych w czasopiśmie Zbornik za Slavistiku w latach 1979, 1980, 1982, 1983, 1985]. Problemi pojlske istorijhe kjnizhevnosti [m.in. rec. książek: Problemy literatury staropolskiej. Pod red. Janusza Pelca. Wrocław 1978; Alina Nowicka-Jeżowa: Madrygały staropolskie. Wrocław 1978; Jadwiga Kotarska: Erotyk staropolski. Wrocław 1980; Studia porównawcze o literaturze staropolskiej. Pod red. Teresy Michałowskiej i Jana Ślaskiego. Wrocław 1980; Z dziejów życia literackiego w Polsce XVI i XVII wieku. Pod red. Hanny Dziechcińskiej. Wrocław 1980; Problemy literatury polskiej okresu Oświecenia. Pod red. Zbigniewa Golińskiego. Wrocław 1973, 1977; Problemy kultury literackiej polskiego Oświecenia. Pod red. Teresy Kostkiewiczowej. Wrocław 1978; Wacław Walecki: Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby Oświecenia. Wrocław 1979; Zbigniew Rynduch: Andrzej Maksymilian Fredro. Gdańsk 1980; Andrzej Cieński: Pamiętnikarstwo polskie XVIII wieku. Wrocław 1981; Stefan Kubów: Książka Wielkiej Emigracji w Wielkopolsce (1831-1862). Wrocław 1980; Romantycy i rewolucja. Pod red. Aliny Kowalczykowej. Wrocław 1980; Tadeusz Żabski: Poglądy estetyczno-literackie Henryka Sienkiewicza. Wrocław 1979; Leszek Kamiński: Romantyzm a ideologia. Główne ugrupowania polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej. Wrocław 1980]. Andrijc u Pojlskojh. Krlezha u Pojlskojh. Domashajhi pojlske umetnosti rechi [m.in. rec. książek: Anna Martuszewska: Poetyka polskiej powieści dojrzałego realizmu (1876-1895). Wrocław 1977; Jan Trzynadlowski: Małe formy literackie. Wrocław 1977; Dzieło literackie jako źródło historyczne. Pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Sławińskiego. Warszawa 1978; Przestrzeń i literatura. Pod red. Michała Głowińskiego i Aleksandry Okopień-Sławińskiej. Wrocław 1978; Zagadnienia literaturoznawczej interpretacji. Pod red. Janusza Sławińskiego i Jerzego Święcha. Wrocław 1979; Tekst i fabuła. Pod red. Czesława Niedzielskiego i Janusza Sławińskiego. Wrocław 1979; Studia o metaforze. Pod red. Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz. Wrocław 1980; Pogranicza i korespondencja sztuk. Studia. Pod red. Teresy Cieślikowskiej i Janusza Sławińskiego. Wrocław 1980. * Bibliographia polonica [prac Milorada Zivancevicia]. * Lech Paździerski: O piscu.
Numer zapisu:  151159 (JB)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Stankowicz Aleksandra: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 240-242  szczegóły 
recenzja: Stankowicz Aleksandra: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 240-242  szczegóły