Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Ogólne (historia literatury)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Tytuł:  Piśmiennictwo - systemy kontroli - obiegi alternatywne
Osoby współtworzące:  Pod red. Janusza Kosteckiego i Aliny Brodzkiej
Tomy:  1-2
Wydawnictwo: Warszawa: Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa
Rok wydania:  1992
Seria wydawnicza:  (Z Dziejów Kultury Czytelniczej w Polsce; 7, 8)
Adnotacje:  T. 1. 1992, 375 s., faks. [Wstęp]. - Antonina Kłoskowska: Kontrola myśli i wolność symboliczna. - Krzysztof M. Dmitruk: Kontrola literatury. - Tomasz Goban-Klas: Powstanie i kres cenzury w Europie Zachodniej. Tomasz Goban-Klas: Literacki Gułag. Gławlit, czyli najwyższe stadium cenzury. - Anna Filipczak-Kocur: Kontrola informacji prasowych za Stefana Batorego. - Kazimierz Ossowski: Cenzura prasy w Księstwie Warszawskim. - Franciszka Ramotowska: Sto lat "cenzury rządowej" pod zaborem rosyjskim (1815-1915) - podstawy normatywne, instrumenty wykonawcze. - Marek Tobera: Cenzura prasy w Cesarstwie Rosyjskim na przełomie XIX i XX w. - Marian Płachecki: Makrospołeczna sytuacja komunikowania w dobie niewoli (Królestwo Polskie 1864-1885). - Piotr Szreter: Cenzura rosyjska w Warszawie między powstaniem styczniowym a rewolucją 1905-1907. Strategie działania. - Janusz Kostecki, Małgorzata Rowicka: Dozwoleno s iskluczenijem. Ingerencje rosyjskiej cenzury zagranicznej w latach 1869-1900. - Bogdan Mazan: Interpretacja przepisów cenzuralnych oraz piśmiennictwa polskiego i obcego przez Warszawski Komitet Cenzury w okresie pozytywizmu. Syndrom "kawa z mlekiem". - Danuta Adamczyk: Placówki nakładowe grup politycznych w Galicji wobec państwowej cenzury austriackiej i rosyjskiej na przełomie XIX i XX w. - Ewa Skorupa: "Znamiona zbrodni". Cenzura i o cenzurze na łamach lwowskiego "Szczutka" i krakowskiego "Diabła". - Bronisława Woźniczka-Paruzel: System kontroli polskojęzycznych druków w Prusach Zachodnich a strategie działania wydawców polskich (1848-1914). T. 2. 1992, 422 s. Józef Szczepaniec: Utajnione publikacje o treściach politycznych w Polsce w dobie Sejmu Wielkiego. - Krystyna Bednarska-Ruszajowa: Książki zakazane w odbiorze czytelniczym oświeceniowych uczonych. - Wiktoria Śliwowska: Obieg wolnego słowa w zaborze rosyjskim w dobie międzypowstaniowej. - Jerzy Myśliński: Funkcje polskiej prasy konspiracyjnej od połowy XIX w. do 1945 r. - Oskar S. Czarnik: Rozpowszechnianie i literacka zawartość podziemnego "Robotnika" (1894-1918). - Albin Koprukowniak: Kolportaż nielegalnej prasy i pism ulotnuch na Lubelszczyźnie na początku XX w. - Hanna Krajewska: Tajne wydawnictwa z początku XX w. na przykładzie zbioru ulotek Anny Branickiej. - Janusz Dunin: Odpis jako forma rozpowszechniania tekstów. - Mieczysław Inglot: Sowietyzacja polskiego życia literackiego we Lwowie. 1939-1941. - Andrzej Urbański: Totalitaryzm bez współdziałania. Warszawa 1939-1944. - Stanisław Kondek: Kontrola, nadzór, sterowanie. Budowa państwowego systemu wydawniczego w Polsce w latach 1945-1951. - Jadwiga Czachowska: Zmagania z cenzurą słowników i bibliografii literackich w PRL. - Krystyna Tokarzówna: Cenzura w "Polskiej Bibliografii Literackiej". - Andrzej Urbański: Cenzura - kontrola kontroli (system lat siedemdziesiątych). - Bogusław Sułkowski: "Ten przeklęty język ezopowy". O społecznych mechanizmach komunikacji cenzurowanej. - Stanisław Siekierski: Drugi obieg. Uwagi o przyczynach powstania i społecznych funkcjach. - Leszek Szaruga: "Zapis". Wstęp do opisu. - Leszek Szaruga: "Puls": alternatywa w alternatywie. - Beata Dorosz: Literatura i krytyka literacka w drugim obiegu (1977-1989). Rekonesans bibliograficzny w zakresie druków zwartych. - Danuta Patkaniowska: Programy i spory literackie na łamach podziemnych czasopism literackich i społeczno-kulturalnych z lat 1982-1989.
Numer zapisu:  165933 (MS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Borkowska Grażyna: Censorship. Colours and Flavours. Polish Libraries Today 1995 t. 3 s. 121-123  szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Cenzura - barwy i smaki. Res Publica Nowa 1993 nr 9 s. 71-72  szczegóły 
recenzja: Dybciak Krzysztof: O cenzorach, policjantach myśli i szpiegach. Plus Minus 1993 nr 25 s. 8  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 10 s. 55-56 (not....) szczegóły 
recenzja: Kiepurska Halina: Kwartalnik Historyczny 1994 nr 3 s. 106-111  szczegóły 
recenzja: Paczoska Ewa: Słowo, cenzura, konspira. Ex Libris 1993 nr spec. z V s. 13  szczegóły 
recenzja: Petrulewicz Danuta: Bibliotekarz 1993 nr 12 s. 35  szczegóły 
recenzja: Romek Zbigniew: Słowo o cenzurze i zakazanych książkach. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 9-10  szczegóły 
recenzja: Tchórzewska-Kabata Halina: Pierwsza promocja książki wydanej w Bibliotece Narodowej. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1994 nr 1/2 (1993) s. 12  szczegóły 
recenzja: Władyka Wiesław: Rocznik Biblioteki Narodowej 1994 t. 27/28 (1991/1992) s. 299-303  szczegóły