Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Hasła osobowe (literatura polska)
 - Hasła osobowe (literatura polska) - M
Rodzaj zapisu:  utwór
Hasło osobowe: Mickiewicz Adam - szczegóły
Tytuł:  Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego
Numer zapisu:  196626 (BD)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

artykuł: Chlebowski Piotr: "Rzecz o wolności słowa" Norwida a "Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego" Mickiewicza. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 247-265  szczegóły 
artykuł: Czartoryski-Sziler Piotr: W imię Wiary i Wolności. Nasz Dziennik 2002 nr 299 s. 16 (art. popularyzatorski...) szczegóły 
artykuł: Jaroszyński Piotr: Czy przyszli po nich "barzo głodne"?. Myśl Polska 1998 nr 7 s. 4 (nt. nieuczciwości polityków i nadużywania stanowisk na przykładach lit...) szczegóły 
artykuł: Kacnelson Dora: O prześladowanych za lekturę Mickiewicza (Na podstawie lwowskich materiałów archiwalnych) [fragm.]. Akcent 1997 nr 3 s. 172-175 (dot. procesu wytoczonego Grzegorzowi Bobelskiemu przez władze Austro...) szczegóły 
artykuł: Kacnelson Dora: Przemyski epizod z dziejów niedozwolonego rozpowszechniania "Ksiąg narodu i pielgrzymstwa" Adama Mickiewicza. Rocznik Przemyski 2002 t. 38 z. 1 s. 17-26  szczegóły 
artykuł: Kozak Stefan: Narodowy mesjanizm ukraiński i polski. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 473-485 (analiza porównawcza z "Księgami bytu narodu ukraińskiego" Mykoły Kosto...) szczegóły 
artykuł: Roguski Piotr: Mickiewiczowskie "Księgi pielgrzymstwa polskiego" w kręgu idei Hambacher Fest. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 71-77  szczegóły 
artykuł: Sokołowski Mikołaj: Przeobrażenia terminologii biblijnej w "Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza. Kresy 2003 nr 56 s. 50-72 (szerzej nt. odczytania "Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskie...) szczegóły 
artykuł: Szewczyk Łucja Maria: Analiza stylistyczna nazewnictwa w "Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1993 z. 27 s. 303-310  szczegóły 
artykuł: Szewczyk Łucja Maria: Nazwy własne w "Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego" Adama Mickiewicza. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1992 z. 38 (243) s. 45-68  szczegóły 
artykuł: Szwed Wiaczesław: Historia Białorusi w "Księgach narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego". Magazyn Polski 1998 nr 3/4 s. 36-38  szczegóły 
artykuł: Treugutt Stefan: Mickiewiczowski hetman wolności. Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 3-12 (Tekst wydany z papierów pośmiertnych Stefana Treugutta; wygłoszony jak...) szczegóły 
artykuł: Vojinovijc Stanisha: Jedan rani prevod Stanislava Vinavera. (Provincija (Jugosł.) 1988 nr 52/53 s. 179-85; nt. przekładu fra...) szczegóły 
artykuł: Wheeler Marcus: Mickiewicz i Irlandia. Tygiel Kultury 1998 nr 11/12 s. 53-54 (nt. zainteresowania Irlandczyków utworem; także nt. jego przekładu na ...) szczegóły 
artykuł: Witkowska Alina: Jak było, jak być powinno. Między historią a "Księgami pielgrzymstwa polskiego". Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 19-30 (terapeutyczna rola dzieła wobec popowstaniowej emigracji...) szczegóły